115 GREEK BIBLIOPHILES’ RARE BOOK AUCTION – 115η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (2/2)

115η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (2/2)

 

33. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ [363-387]

363   [ΚΕΑ-ΣΕΡΙΦΟΣ] MALLET, ZEA, THERMIA, SERIFOS, χάρτης, χαλκογραφία επιχρωματισμένη, διαστ. 15Χ10,5 εκ., 1683.           85-120

364   [ΡΟΔΟΣ] DAPPER, HET EYLANDT RHODUS, (η νήσος Ρόδος), χαλκογραφία επιχρωματισμένη, 1702, διαστ. 12,5Χ16 εκ.           85-120

365   [ΜΥΚΟΝΟΣ] TOURNEFORT J. P., PORT DE MYCONE, (λιμάνι της Μυκόνου, με θέα τους 10 ανεμόμυλους και την πόλη της Μυκόνου), επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1717, διαστ. 10Χ16 εκ.                                                       85-140

366   [ΡΟΔΟΣ] FISHER S., RHODES, άποψη της πόλης της Ρόδου με θέα στη θάλασσα και στο βάθος τα παράλια της Μικράς Ασίας, επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1840 περ, διαστ. 9,5Χ14 εκ.                                                                              60-90

367   [ΡΟΔΟΣ] BARTLETT W. H., THE NEW HARBOUR AT RHODES, το λιμάνι της Ρόδου όπου διακρίνονται οι δύο βάσεις όπου στηριζόταν ο Κολοσσός της Ρόδου, επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1840 περ, διαστ. 10Χ16 εκ.              60-90

368   [ΡΟΔΟΣ] BARLETT, RHODES THE ANCIENT DODANIM, with the channel between the island and Asia Minor, χαλκογραφίαεπιχρωματισμένη, 1843, διαστ. (13Χ19 εκ).                                                                          70-100

369   [ΤΗΝΟΣ] ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ. Απεικόνιση του ναού με την εικόνα της Παναγίας, ευαγγελιζομένης υπ’αγγέλου, που βρέθηκε το 1823. Χαρακτικό, Φραγίσκος Δεσίπρης εσχεδίασε και εχάραξε, εν Τήνω 1860 (37Χ26 εκ.). Με μικρό σκίσιμο στην άνω αριστερά γωνία. Σε πλαίσιο.                                                                                                                                              250-400

370   [ΨΑΡΑ] ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ, τυπ. Μαυρομμάτη, 2 ττ. δεμ. [μαζί], σσ. 630+382. Με 3 χρωμολιθόγραφους χάρτες των Ψαρών. [μαζί δεμ.] ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Κ., ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ, 1862, σσ. 127. Με 3 ολοσέλιδα σχέδια πλοίων. Δερμ. βιβλιοδ.100-200

371   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΛΩΝ, ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ. Μετά τοπογραφικών και ιστορικών παρατηρήσεων περί της αρχαίας Σύρου και 2 λιθογραφικών πινάκων, τυπ. Βαρβαρρήγου 1875, σσ. 92 [μαζί δεμ.] ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ Α., ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΤΟΙ ΓΕΩΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ, 1874, σσ. 416. Σπασμ. Δερμ.                                                      100-180

372   [ΑΙΓΑΙΟ] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΓΓΡΑΦΟ. Ανάθεση σε πρόσωπο «έμπειρο και ικανό», για επιθεώρηση και εφαρμογή των λογιστικών κανόνων στα νησιά του Αιγαίου, σφραγίδα και υπογραφή του υπουργού Μιλτ. Νεγρεπόντη.          40-70

373   [ANΔΡΟΣ] 16 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ Δ. ΠΑΣΧΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΔΕΜ. ΜΑΖΙ: Οι Αλβανοί εις τας Κυκλάδας, 1934 – Χρονικά και ιστορικά σημειώματα ετων εν τη νήσω Άνδρω χειρόγραφων κωδίκων (1193-1853), 1930 – Χριστιανική Άνδρος, 1924-25 (2) – Διονύσιος Καΐρης Α΄ – αρχιεπίσκοπος Άνδρου, 1924 – Νεόφυτος Καμπάνης, 1925 – Χίου Δανιήλ (1714-41), 1929 – Λατίνοι επίσκοποι Άνδρου, 1927 – Αναγραφή χρονολογική των αρχιερετευσάντων εν Άνδρω, 1927 (3) – Η εν Κάτω Κάστρω της Άνδρου Σχολή ελληνικών γραμμάτων, 1925 – Δώδεκα εν Ανδρω Βυζαντινά Μοναστήρια, 1936 – Μεσαιωνικαί κ.α. επιγραφαί της Ανδρου, 1927. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.            80-160

374   ΠΑΣΧΑΛΗΣ Δ.Π., Η ΑΝΔΡΟΣ, ήτοι Ιστορία της νήσου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ημάς, τυπ. Εστία 1925-27, 2 ττ., σσ. 731+446. Εικονογραφημένο με εικ. εντός και εκτός κειμ. και πίνακες. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες. (Α΄ Έκδοση).    100-200

375   [ΣΑΜΟΣ], ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΟΣ, «ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ», ποιητική συλλογή, εκδ. Σάμος 1930, σσ. 102.              15-25

376   [ΑΝΔΡΟΣ] ΠΑΣΧΑΛΗΣ Δ. Π., Η ΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821. Μετ’ανέκδοτων εγγράφων, τυπ. Εστία 1930, σσ. 116. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.                                                                                                     70-100

377   ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ Γ., ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΙΤΩΝ, δύο τόμοι σε ένα, εκδ. 1930 (βλ. πρόλογο), σσ. 144+96, εξώφυλλο αποκολλημένο.                                                           50-80

378   [ΧΑΣΙΣ ΩΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΕΥΜΑ-ΣΥΡΟΣ 1938] «Περί κλήσεως εις απολογίαν προς απόλυσιν εκ της υπηρεσίας δι’ ανικανότητα περί την εκτέλεσιν αυτής και δι ασυμβίβαστον προς το αξίωμα του δημοσίου υπαλλήλου συμπεριφοράν του Οικονομικού Επιθεωρητού Τελωνείων Αντωνίου Παναγιωτάκη…», από το Υπουργείο Οικονομικών, υπουργός Α. Αποστολίδης, αντίγραφον αυθημερόν υπογραφή τμηματάρχου και σφραγίδα. Δακτυλογραφημένο, 4 σελίδες, 18 Νοεμβρίου 1938. [μαζί] το χειρόγραφο προσχέδιο, 7 σελίδες.            70-100

379   [ΚΑΣΟΣ] ΜΑΥΡΗΣ ΝΙΓ., ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΣΟΥ, ΤΟΜΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ-ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, εκδ. 1938, σσ. 307.100-200

380   [ΠΑΡΟΣ] ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, Η ΚΑΤΑΠΟΛΙΑΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΣ, με σχέδια του νησιού και της εκκλησίας, εκδ. 1944, σσ.63.                                                                                                                              50-80

381   [ΥΔΡΑ] ΛΙΓΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ, τομ. 1ος – Τα από της αρχαιότητος μέχρι της επαναστάσεως του 1821, σσ. 290, με δισέλιδες εικ., τομ. 2ος – Ο κατά θάλασσαν αγών των νήσων Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν, εκδ. 1953, σσ. 736. Δερμ. βιβλιοδ. (2)                                                                                                                  65-130

382   ΑΝΔΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εκδ. Ανδριακού Ομίλου, 1948. Τεύχη 1-3 δεμ. μαζί, σσ. 160+293. Με συνεργασίες των Φ. Κουκουλέ, Δ. Πασχάλη, Προνόμια και διοίκησις των Κυκλάδων επί Τουρκοκρατίας / Πειρατεία και Δουλεμπορία ανά τας Κυκλάδας επί Τουρκοκρατίας, κ.ά. Δερμ. βιβλιοδ.                                                                                                                                                70-130

383   [ΡΟΔΟΣ] ΜΑΤΤΟΝ R, RHODES, εκδ. 1949, σσ. 118+96 φωτογραφίες και χάρτες της Ρόδου και πέριξ, δερμάτινη ράχη, καλλ. βιβλιοδεσία.    30-50

384   [ΚΩΣ] ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΠΑΛΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΩ. Γυναικεία ενδυμασία. Χρωμολιθογραφία διαστάσεις (20Χ27 εκ.). Σε πλαίσιο.                                                                                                                                     40-65

385   [ΣΥΜΗ] ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΠΑΛΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ ΣΥΜΗΣ. Γυναικεία ενδυμασία. Χρωμολιθογραφία διαστάσεις (20Χ27 εκ.). Σε πλαίσιο.    45-65

386   [ΤΗΛΟΣ] ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΛΟΥ. Χρωμολιθογραφία διαστάσεις (20Χ27 εκ.). Σε πλαίσιο.            45-65

387   [ΣΙΦΝΟΣ] ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ ΜΙΛΤ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ, εκδ. 1990, σσ. 426, με αφιέρωμα χειρόγραφο του συγγραφέα, και δύο άρθρα εφημερίδων που παρουσιάζουν το βιβλίο, βιομηχανική βιβλιοδ.                                                                                                                25-45

Βλέπε και: 259, 99

34. ΣTEPEAEΛΛAΔAEYBOIA [388-392]

388   FINDEN E., MISSOLONGHI, άποψη ενός μέρους της πόλης και της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1830, διαστ. 9Χ13,5 εκ.                                                                                                                                45-70

389   ΓΟΥΔΗΣ Δ. Ν., ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟΝ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, ΜΕΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, τόμος Α΄, εκδ. Κυριάκου 1937, σσ. 199+πίνακες, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                                                     40-60

390   [Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ], Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ ΑΕΝΑΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΩΝ, ήτοι: η μέχρι σήμερον 1953 μ.χ, περιληπτική ιστορία της Προυσιώτισσης θαυματουργού ιεράς εικόνος της θεομήτορος Παναγίας, εκδ. Ιερά Μονή Προυσιώτισσας 1953, σσ. 24.      20-40

391   [ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, 1958], Έντυπα με θέμα την λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η ελληνική κυβέρνηση σκοπεύει να αναθέσει σε Ολλανδική εταιρεία την αποξήρανση της λιμνοθάλασσας. Έστω και προσωρινά συμβολικά μόνο μέρος αυτής. Οι κάτοικοι και ψαράδες της λιμνοθάλασσας αντιστέκονται και διαμαρτύρονται κατά του σχεδίου αυτού της κυβέρνησης. Ο βασικός αντιπρόσωπος των ψαράδων, είναι ο κύριος Γεώργιος Γοργορίνης, τέως νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας, με καταγωγή από εκείνη την περιοχή, και όπως φαίνεται κι ο ίδιος από οικογένεια ψαράδων. Αυτός με άοκνες προσπάθειες, διαλέξεις, άρθρα σε εφημερίδες, άμεσες επαφές με τους κυβερνητικούς ιθύνοντες, προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα και προτείνει περαιτέρω πρακτικούς τρόπους προς καλύτερη εκμετάλλευση της λιμνοθάλασσας, από τους ψαράδες και το κράτος, για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αλιέων. Η αποξήρανση, όπως διαπιστώνει κανείς σήμερα, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, και οι ψαράδες ακόμα αλιεύουν εκεί, και επιπλέον αλάτι παράγεται άφθονο. Το Αρχείο αυτό αποτελείται από α) την διάλεξη του Γοργορίνη για το πρόβλημα που προέκυψε και τις προτάσεις του για επίλυση αυτού (τρεις έντυπες σελίδες από τέσσερις), β) Μια ανακοίνωση των αρχών Κλεισόβης (περιοχή του Μεσολογγίου) προς τους κάτοικους, όπου τους ενημερώνει για τα τεκταινόμενα (μία έντυπη σελίδα από μια όψη), γ) πέντε άρθρα σε εφημερίδες της εποχής που σκιαγραφούν το πρόβλημα και τα μέτρα που παίρνουν οι διάφορες πλευρές. («Ο Ταχυδρόμος της Ρούμελης» (δύο φύλλα-28-7-1958 και 28-8-1958), «Τα Νέα» (ένα φύλλο 4-9-1958), «Η Ημέρα» (ένα φύλλο 25-7-1958), και «Νεολόγος» (ένα φύλλο 17-7-1958). (7).                                                                              85-120

392   [ΑΛΙΒΕΡΙ] MEGALIDES DEMETRIUS, ALIVERI. A MINE WITH A MEANING, εικονογραφημένο λεύκωμα με θέματα από τη ζωή στο ανθρακορυχείο Αλιβέρι, εκδ. ThePublicPowerCorporation 1960, σσ. 95.                          40-70

 

36. ΗΠΕΙΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ [393-405]

393   [ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ] CORONELLI, TO ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Χαλκογραφία του Coronelli, 1685 ca (44X28 εκ.)         150-230

394   CORONELLI, ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Χαλκογραφία 1685 περ. (28Χ44 εκ.)         90-150

395   [ΠΡΕΒΕΖΑ] CORONELLI, TO ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ CORONELLI. Xαλκογραφία 1685 περ. διαστάσεις (28Χ44 εκ.).                                                                                                         90-150

396   ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ, ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ, αφιερωμένο στη Βασίλισσα Όλγα, εκδ. Φέξης 1882, σσ. 53 (λείπουν οι σελίδες από 47-52), φύλλα ελαφρώς αποκολλημένα.                                                                           30-60

397   ΡΟΥΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ, ο υπογράφων Γ. Ρουσέας στέλνει επιστολή στον αδελφό του [όνομα δυσανάγνωστο] από τον στρατό (προφανώς κάνει τη θητεία του) όπου του αναφέρει διάφορα για κάποια εμπορική υπόθεση που εκκρεμεί και τον παρακαλεί να την διεκπαιρεώσει. (Αναφέρεται και κάποιος Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος έμπορος), Βόλος Μάρτης 1886, δύο φύλλα χειρόγραφα μόνο οι μπροστινές όψεις.                                                                                                                                        15-25

398   ΚΑΠΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΚΑΠΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΣΙΓΑΡΕΤΑ ΛΑΜΙΑΣ. ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΕΙΟΝ Η ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ Κ.Δ. ΣΧΙΝΑ ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ. Λιθόγραφο εξώφυλλο κουτιού. Λιθ. Ι. Πανίτσα. Με παράσταση της Αθηνάς. [μαζί] Κάρτα με διαφήμιση: Καπνίζετε Σιγαρέττα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», «ΘΡΑΚΗ». (2)                                                                                               25-50

399   ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΝΙΔ., ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΛΟ), εκδ. Σχοινά 1937, σσ. 103.                          40-50

400   ΜΕΤΕΩΡΑ. Δύο φωτογραφίες με τους βράχους των Μετεώρων και τα μοναστήρια. 1950 περ. (32Χ29 εκ.). Σε πλαίσιο. (2)                 45-80

401   ΤΡΙΚΑΛΑ. ΕΠΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ ΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΠΡΩΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ, Αγ. Ανάργυροι, Γέφυρα, το Φρούριο. Οι 4 από αυτές είναι φωτογραφίες του Νικ. Στουρνάρα. 1950 περ.                                                     25-40

402   ΜΕΤΣΟΒΟ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΤΡΕΙΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ, 1950.                           15-25

403   [ΗΠΕΙΡΟΣ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία αστική φορεσιά από την Ήπειρο, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [37Χ20 εκ.].                                                                                        50-80

404   BOISSONASFRED. ΤΑ ΤΕΜΠΗ. Φωτογραφικό στιγμιότυπο από το δάσος. Εκδ. Ελευθερουδάκη διαστάσεις (40Χ59 εκ.)               90-140

405   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣΑΙ ΠΑΡ’ ΕΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΟΥ 1823:ΙΟΥΛΙΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ, ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΙΩΝ, ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΝΑΦΙΩΝ (1759-1824), (η εκπαιδευτική, πνευματική, οικονομική, εκκλησιαστική κατάσταση στη Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Άγραφα, Ρούμελη, Μοριά, Πόλη και Μικρά Ασία-Το γλωσσοεκπολοτιστικό κίνημα του Βηλαρά-η επανάσταση του 1821), εκδ. Αντωνιάδης 1964, σσ. 667.                                                                                                                                                  20-35

Βλέπε και: 648

 

37. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ [406-419]

406   [ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ] Η ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩΝΥΜΩ ΟΡΕΙ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ. Χαλκογραφία, εχάραξε Ιωάννης Αντώνιος Ζουλιάνης, Βενετία 1819. Απεικονίζονται η Μονή Δοχειαρίου και σε πλευρικά τετράγωνα πλαίσια θαύματα που έγιναν στη Μονή και οι άγιοι ηγούμενοι του μοναστηριού. Η χαλκογραφία επικολλημένη σε χοντρό χαρτόνι. Με αρκετές φθορές και λεκέδες διαστάσεις (70Χ50 εκ.)                                                                        120-240

407   [ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ] «Ανδριανούπολη, Πρόξενος Γαλλίας, Ρωσσίας και άλλοι έπαιξαν θεατρικό έργο, 1910». Ομαδική ασπρόμαυρη φωτογραφία, επικολλημένη σε σκληρό χαρτόνι. Διαστάσεις [16,5Χ22,5 εκ.].                     30-50

408   BARBY HENRY, LA GUERRE DES BALKANS. LES VICTOIRES SERBES, εκδ. Grasset 1913, σσ. 306, μεφωτογραφίεςκαιχάρτες.              35-45

409   BIRTH ULBRECHT, DER BALKAN. SEINE LANDER UND VOLKER IN GESCHICHTE, KULTUR, POLITIK…, με 72 εικόνεςκαιέναχάρτη, εκδ. Leipzig 1914, σσ. 391.                                                                                                      55-90

410   [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ] ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: 9 του 1917 (Τούρκικος μιναρές, Τζαμί, Ορθόδοξο μοναστήρι, η Ακρόπολη, Γιεντί Κουλέ) και 2 του 1956-7 (η Προκυμαία και ο Λευκός Πύργος).                                                                55-110

411   COLOCOTRONIS V., LA MACEDOINE ET L’HELLENISME. Etude historique et ethnologique. Paris, Berger-Levrault, 1919, σσ. 660. Με 24 αναδιπλ. χάρτες. Δερμ. καλλιτεχν. βιβλιοδ.                                                                      80-160

412   [ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ-ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΕΛΛΙΩΤΗΣ], ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΜΕΤΑ 52 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, με πολλές εικόνες και σχόλια στα ελληνικά και γαλλικά, εκδ. Paul Richter 1928, χασ.               50-85

413   ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, τόμος πρώτος, με εικ. εντός και εκτός κειμένου και αναδιπλούμενο χάρτη, Θεσσαλονίκη 1940, σσ. 655. Δερμ. βιβλιοδ.                35-60

414   ΜΕΡΤΖΙΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, με αναδιπλούμενο χάρτη, Θεσσαλονίκη 1947, σσ. 572. Δερμ. βιβλιοδ.                                                                                                                                  50-100

415   ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Επιμέλεια: Ι. Βασδραβέλλη. Τομ. Α΄- Αρχείον Θεσσαλονίκης, τομ. Β΄- Αρχείον Βέροιας – Ναούσης (1598-1886), Θεσσαλονίκη 1952-54, σσ. 22+576+27+407. Δερμ. βιβλιοδ.                                     40-80

416   ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ, λεύκωμα με 262 πίνακες, εκδ. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 1953, σσ. 59+πίνακες, λινόδετο.                                                                            65-130

417   [ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά από την Χαλκιδική, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [37Χ20 εκ.].                                      50-80

418   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΑΛΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΗΘΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, 1958, σσ. 176. Σχ.4ο, χρωματ. εξώφυλλο.              30-40

419   [ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ], ΑΘΩΣ-ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, λεύκωμα με μαυρόασπρες φωτογραφίες από τις μονές εικόνες και τοπία του Αγίου Όρους, με κείμενο του Ζωγραφάκη Γ., εκδ. Πεχλιβανίδη χ.χ, χασ με 103 εικόνες.                                25-45

Βλέπε και: 335, 196, 687, 662

38. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ [420-433]

420   [ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ] Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άργους, 1856-1890. 5 τόμοι: 1ος τομ.: Ιανουάριος 1856-1859. Δήμαρχος Ιωάννης Βλάσης. 2ος τομ.: Ιούλιος 1875-1877. Δήμαρχος Σπ. Καλμούχος. 3οςτομ.: Ιανουάριος 1885-1886. Δήμαρχος Σπ. Καλμούχος. 4οςτόμ.: Δεκέμβριος 1888 – Ιούνιος 1889. Δήμαρχος Σπ. Καλμούχος. 5ος τομ.: Ιούλιος 1889 – Φεβρουάριος 1890. Δήμαρχος Σπ. Καλμούχος. Οι δήμαρχοι Βλάσσης και Καλμούχος, όπως και Περρούκας και Καλλέργης που επίσης, αναφέρονται στα Πρακτικά, προέρχονται από τις ιστορικές οικογένειες του Άργους, που διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Ο Καλμούχος διετέλεσε και βουλευτής. Το Άργος είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα και έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην έξωση του Όθωνα, όπως και οι δύο δήμαρχοι: Καλλέργης και Καλμούχος. Τα Πρακτικά αναφέρονται σε διάφορα τοπικά και γενικά θέματα, άγνωστα και ανέκδοτα (προσλήψεις υπαλλήλων για τις υπηρεσίες του δήμου, αποζημιώσεις προς τρίτους, αγωγές κατά του δήμου και πολιτών, έκδοση συντάξεων, κλπ.) (5)750-1300

421   CORONELLI, ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΣΕΛΑΦΑ (FORT DI CHIELAFA). Χαλκογραφία, 1685 περ. διαστάσεις (28Χ44 εκ.).                                                                                                                                         90-150

422   CORONELLI, TO KAΣΤΡΟ ΤΗΣ ΖΑΡΝΑΤΑ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Χαλκογραφία 1685 περ. διαστάσεις (28Χ44 εκ.)           90-150

423   DAPPER OLFERT, A) OUT NAVARINO, B) NIEU NAVARINO, C) ST. NICOLAAS, D)MODON, (παλιό και νέο Ναβαρίνο, Αγ. Νικόλαος, Μόδον), επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1688, διαστάσεις 12,5Χ16 εκ.                             95-150

424   DODWELL E., ΜΥΚΗΝΕΣ, Η ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ. Χρωμολιθογραφία 1819 (25Χ40 εκ.).         80-160

425   WILLIAMS H.W, PART OF MISTRA. THEANCIENTSPARTA, επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1829, διαστ. 11Χ9 εκ.                50-80

426   [ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ], Ενδεικτικόν Γυμνασίου της Ελένης Παναγιωτάκη του Αντωνίου από Γυμνάσιο Πάτρας το σχολικόν έτος 1932-1933, ένα φύλλο έντυπο συμπληρωμένο χειρόγραφα, με υπογραφή του διευθυντή, Πάτρα 1η Αυγούστου 1933.   20-30

427   ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΛΑΓΟΝΙΑΚΑ, (ιστορία και τοπογραφία από το 800πχ έως σήμερα), εκδ. Βιτσικουνάκη 1936, σσ. 432, λινόδετο                                                                                                                                                   40-80

428   MEYERERNST, PELOPONNESISCHEWANDERUNGEN.ReisenundForschungenzurantikenundmittelalterlichenTopographievonArkadienundAchaia, Zurich- Leipzig, Verlag, 1939, σσ. 148, με 36 πίνακες, 10 αναδιπλ. Τοπογραφικά σχέδια του Bura και 2 αναδιπλ. χάρτες. Δερμ. βιβλιοδ. (ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑ).                                                                                                   60-100

429   [ΗΧΩ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ], ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, Αθήνα 15 Νοεμβρίου 1954.                                                                                                                      10-15

430   ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤ. ΕΜ., ΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, (περιήγηση στην Μονεμβασιά), εκδ. 1957, σσ. 46, με πολλές θετικές κριτικές για το βιβλίο του «Μονεμβασιά, η Βενετία της Πελοποννήσου», από έγκριτους κριτικούς σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής, λινόδετο.  25-50

431   ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΥΑΣΟΣ ΑΘ., ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ, εκδ. 1962, σσ. 184+ (έγγραφα) 70, με αφιέρωση του συγγραφέα.         20-40

432   ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ’21, εκδ. 1971, σσ.271. 25-35

433   ΧΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ., Η ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ ΑΡΕΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΟΥΣ, εκδ. 1975, σσ.330+31 πίνακες, και τρεις αναδιπλούμενοι χάρτες, με αφιέρωση του συγγραφέα.              35-70

Βλέπε και: 195, 188, 19, 327, 526

 

39. ΕΠΤΑΝΗΣΑ [434-442]

434   [ΛΕΥΚΑΔΑ] CORONELLI, ISOLADIS. MAURA, dedicatadalP. CosmografoCoronelliall’illustriss. S. Matteo Sanudo (1696). (47X63 εκ.). Χαλκόγραφος Χάρτης της Λευκάδας. Άνω αριστερά καρτούς με απεικόνιση του κάστρου. Σε πλαίσιο.  280-450

435   ΧΟΠΦ ΚΑΡΟΛΟΣ, ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΥΘΕΝΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, μτφρ. Ι. Ρωμανού. Με μια Ιστορική μελέτη περί της εν Ελλάδι Φραγκοκρατίας των αυθεντών Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, εκδ. αναλώμασι Παύλου Λάμπρου, Κέρκυρα, τυπ. Ιονία, 1870, σσ. 320. Με ένα αναδιπλ. Γενεαλογικό χάρτη. Δερμ. βιβλιοδ.με γωνίες.                                                      90-180

436   [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΟΚΤΩ ΚΑΡΤ – ΠΟΣΤΑΛ. 4 από το Χρωμολιθογραφείο Ασπιώτη-Ελκα με τοπία της Κέρκυρας (Φρούριο Αρχαγγέλου, Παλαιοκαστρίτσα, Μπενίτσες, Μον Ρεπό), 1 από τον Καλονάρο (Άποψη από το Κάστρο), 1 του Κόκαλη (επίσης άποψη από το Κάστρο) και 2 χρωματιστές του 1970. (8)                                                                                                       30-60

437   DRIAULT EDOUARD, QUESTIONS DU LEVANT, Paris 1909, σσ. 15+479. Λείπειησελ. τίτλου. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.           45-70

438   [ΑΤΡΟΣ-ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ-1936], Ο Σπυρίδων Ματσούκης βρέθηκε στο πανηγύρι της Παναγιάς της Άτρου, και γράφει τις αναμνήσεις του. Αναφέρεται στο υπέροχο τοπίο, την πανέμορφη εκκλησία και τις προετοιμασίες και τα σχετικά με το πανηγύρι. Το γραπτό του το τιτλοφορεί «Εκδρομή εις Άτρο», ή «Η Πανήγυρις της Άτρου». Δύο χειρόγραφα κείμενα. Το ένα με μελάνι, δύο σελίδες, και το άλλο με μολύβι εννέα σελίδες. Πιθανώς ανέκδοτο. Χρονολογείται 10-2-1936.                                                                    70-140

439   ΧΙΛΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, εκδ. Περιηγητική Λέσχη 1940, σσ. 38.    25-35

440   ΚΟΝΟΜΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ, συμβολή στην ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης, λεύκωμα με φωτογραφίες από πάμπολλα μοναστήρια και τον εξοπλισμό τους στη Ζάκυνθο, εκδ. Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας 1964, σσ.159, σχήμα 4ο.      40-65

441   ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ ΝΤΙΑΝΑ, ΕΠΤΑΝΗΣΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ, με αγγλική μετάφραση από Καπετανάκη Βενετία, λεύκωμα με θέμα τα Επτάνησα, εκδ. 1965, χασ., με 47 εικόνες, σκληρόδετο σχήμα 4ο.                                       60-100

442   [ΤΑ ΝΕΑ], ΤΑ ΝΕΑ. Η ΕΜΜΕΤΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ, τρία φύλλα, εκδ. 15-10-68, 31-10-68 και 15-12-68, (3).      30-40

Βλέπε και: 328

 

40. ΚΡΗΤΗ [443-450]

443   DAPPER, DE ZUYDT KUST VANT EYLANDT CANDIA, (η νότια ακτή της Κρήτης), χαλκογραφία επιχρωματισμένη, 1688, (12,5Χ16 εκ). 95-150

444   [WAGNER & DEBES], ILE DE CRETE, χάρτης της νήσου Κρήτης με την Γαύδο (Gavdos/Gozzo), σε πλαίσιο, Leipzig 1895, διαστ. 10Χ20 εκ.                                                                                                                                                 50-100

445   [Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ], Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, τεύχη Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, (ολόκληρο το έτος 1909), εκδότες: Χατζηϊωάννου Ι., και Ελευθεριάδης Γ. Χ., εκδ. Ηράκλειον 1909, σσ. 192, με θέματα λαογραφικά και γεωργικά, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.         60-100

446   ΠΑΛΙΕΡΑΚΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ (ΚΑΘ’ ΟΜΗΡΟΝ) ΤΡΑΓΩΔΙΑ (ΚΑΤΑ ΣΟΦΟΚΛΕΑ), εκδ. Κρήτη 1913, σσ. 62, με αποσπάσματα από παρτιτούρες μουσικής του Γ. Χατζιδάκη.                                                                         35-60

447   ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ Ι. Δ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, μόνο ο δεύτερος τόμος, εκδ. Κρήτη 1932, σσ. 631-1255, με πολλά χαρακτικά π.χ, Στρατηγός Μακρυγιάννης, Σφακιά, Στρατής Δεληγιαννάκης, Μανώλης Γιανναδάκης, Σπήλαιον Μηλάτου, κτλ, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.                                                                                                                            40-60

448   [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ], ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ιστορικός, επιστημονικός, βιομηχανικός, εμπορικός, επαγγελματικός, τουριστικός, αγροτικός, εκδ. Ελεύθερος Κόσμος 1934, σσ. 184, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.       50-70

449   [ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ], ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ. ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ, ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, τεύχη 68-86, εκδ. 1935 (από Ιανουάριο 1935-Ιούλιο 1936), σσ. 312+172, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.                               60-120

450   GALLAS KLAUS, KRETA. LANDSCHAFT-KULTUR- MENSCHEN, λεύκωμα με κείμενα και πίνακες με θέματα από την τέχνη και τη ζωή της Κρήτης, εκδ. DuMont Koln 1979, σσ. 31+146 πίνακες.                                                         35-55

Βλέπε και: 502, 693, 326

 

41. ΚΥΠΡΟΣ [451-454]

451   ΡΑΛΛΗ ΠΕΡ. ΜΑΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΦΕΓΓΕΙ…, εκδ. Δίφρος 1957, σσ. 50, με σχέδια του ζωγράφου Βαρλάμου, αριθμημένο 16 από 100, με υπογραφή της συγγραφέας.                                                                                                      25-50

452   ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΚΥΠΡΟΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ, εκδ. Πνευματικής Κύπρου 1966, σσ. 30.    20-40

453   ΜΕΝΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ., ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΙΜΟΥ ΜΕΝΑΡΔΟΥ, ανάτυπον από ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΚΗ΄ 1972, εκδ. 1972, σσ.275-315.              10-15

454   ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΔΥΟ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ, εκδ. Αργυρόπουλος 1986, σσ. 162+αντίτυπα πέντε χειρόγραφων επιστολών του Ελ. Βενιζέλου.                                                                                                 15-25

 

42. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ [455-469]

455   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] ΙΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΒΑΛΟΥΚΛΗ). Χαλκογραφία τυπωμένη σε μεταξωτό ύφασμα επικολλημένη σε ξύλο (19Χ29 εκ.). Η Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλί ή Παναγία η Μπαλουκλιώτισσα είναι ιερό χριστιανικό αγίασμα που βρίσκεται στη Κωνσταντινούπολη έξω από τη δυτική πύλη της Σηλυβρίας, όπου υπήρχαν τα λεγόμενα «παλάτια των πηγών» στα οποία οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες παραθέριζαν την άνοιξη. Στο χαρακτικό εικονίζονται το βαπτιστήριο σε σχήμα σταυρού με την απεικόνιση της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής και πιστοί που προσεύχονται για να γίνουν καλά με το αγιασμένο νερό.Στο βάθος διακρίνονται τα τείχη της Πόλης. 1840 περ.                                                                                                                                       150-300

456   ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΩΝΥΜΟΥ ΤΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ…ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ. Μετά πολλών και ποικίλων εικόνων, τυπ. Α. Κορομηλά, 1851-1869, 3 ττ., σσ. 618+556+656. Με 60 ολοσέλιδες λιθογραφίες και ξυλογραφίες, προσωπογραφίες ιστορικών προσωπικοτήτων, γυναικεία χαρέμια κλπ. Και με 2 αναδιπλ. χάρτες με φθορές στον 1ο και 2ο τομ. Με κατάλογο συνδρομητών. Δερμ. βιβλιοδ. (ο 1ος τομ. με καφέ ράχη και ο 2ος και 3ος με μαύρη ράχη).                                                  200-450

457   [ΣΜΥΡΝΗ-ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΘΗΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ], ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Παναγιωτάκη Αντώνιου με τα ξαδέλφια του Αθηνά και Ιωάννη Κοκκινόπουλο (διαθέτουμε μόνο τα απεσταλμένα προς Παναγιωτάκη και καμία απαντητική επιστολή). Δεκαπέντε (15) χειρόγραφες επιστολές από Αθηνά προς Παναγιωτάκη, και δώδεκα (12) από Ιωάννη προς Παναγιωτάκη. Οι επιστολές αφορούν κυρίως οικογενειακά θέματα, γάμους, γιορτές, προβλήματα υγείας, αισθήματα συμπάθειες, ίντριγκες και διαπροσωπικά προβλήματα κτλ. Επίσης οικονομικά θέματα, ενοίκια, περιουσίες, χρέη κτλ. Έχουν όλες προσωπικό τόνο και είναι γραμμένες μετά οικειότητας, και αποστέλλονται από Μικρά Ασία, κυρίως Σμύρνη. Οι επιστολές είναι χρονολογημένες μεταξύ 1860-1898. Συνολικά: 27 επιστολές.    220-400

458   ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑ, Βιβλίον Η-Θ-Ι, ήτοι Τα μετά την Άλωσιν (1453-1789) (Εκ χειρογράφου ανεκδότου της ιεράς μονής Σινά), εν Κωνσταντινουπόλει 1870, σσ. 837. Δερμ. βιβλιοδ. καλλιτεχν.      130-200

459   [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ] ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΦΑΡΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, H.M.S. SULTANOFFRAS-EL-TIN, ORLIGHTHOUSEFORT, ALEXANDRIAfromasketchbyacorrespondent, επιχρωματισμένη ξυλογραφία, W. H. Overend, 1880 περ. (37Χ54 εκ.)                                                                                                                                                70-140

460   [HECNESTOR-ΙΑΣΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ] Αδελφή νοσοκόμα με στολή (η ελληνίδα Ιda Δήμησσα). Ασπρόμαυρη φωτογραφία από το MareleAtelierdeFotografieNestorJeck, proprietarSaiVadorScutari, Jassy – Ιάσιο [χ.χ. 1900 περ.]. Διαστάσεις [13,5Χ8,7].       30-45

461   ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, αρχές του 20ου αιώνα του Σάρρου καθηγητή της Μεγάλης του Γένους Σχολής. Περί προικοδοσίας, Περί στολισμού γυναικών, ένα φύλλο μικρό μέγεθος γραμμένο και από τις δύο όψεις, Κωνσταντινούπολις 1900 περ.                50-80

462   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ], ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, φωτογράφος Th. Servanis“Cadi-Kevy” Constantinople χ.χ., περ. 1910. Επικολλημένη σε χονδρό χαρτόνι, διαστάσεις 23Χ17.                                                           35-45

463   [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ] Χειρόγραφο ποίημα του Ομάρ Καγιάμ σε ελληνική μετάφραση πιθανότατα του Παύλου Γνευτού, Αλεξάνδρεια 1918. Μονόφυλλο (9Χ21 εκ.)                                                                                                           30-60

464   ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ, δύο τόμοι, εκδ. Αλεξάνδρεια 1928, σσ. 467+500, ο πρώτος τόμος απόδετος, γενικά καλή κατάσταση (2).                                                                                      1-…

465   [ΜΠΑΤΣΙ-ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΙΣ 1929], Δύο χειρόγραφες επιστολές, α) 24-8-1929, β) 17-12-1929, από Κυριακόπουλο Εμμ, (ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ) προς τον φίλο του Αντωνάκη στο Μπάτσι της Μ.Ασίας. Οικονομικές και προσωπικές υποθέσεις. Υπογεγραμμένο από Κυριακόπουλο. Δύο φύλλα χειρόγραφα από την μία όψη. [μαζί] Χειρόγραφη επιστολή του παντοπώλη Λαβδά Σταύρου, προς τον ίδιο Αντωνάκη, όπου αναφέρεται η παράδοση επιταγής από τον Αντωνάκη στον Λάβδα και ακολουθεί λογαριασμός ειδών τροφίμων. Χρονολογείται 18-10-1929. Με υπογραφή του Λάβδα. (3).                                                                                                                             60-100

466   [ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ], Δύο επιταγές της Τράπεζας Αθηνών του Καΐρου, πρόκειται για συνδιαλλαγή με απόδειξη από «τμήμα τοκομεριδίων», δύο μακρόστενες αποδείξεις, Κάιρο 5-8-1938 στο όνομα της Eliandre Dimopoulos.                25-45

467   ΒΑΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ, ΡΩΜΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΗΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ-ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΗ, εκδ. Κλεισιούνη 1965, σσ. 232, χαρτόδετο.                                                                                                                                                   25-50

468   ΜΗΛΛΑΣ ΑΚΥΛΑΣ, Η ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ, λεύκωμα με τοπία, πρόσωπα, της Πριγκήπου, με ιστορική αναφορά στα κυριότερα γεγονότα και παραδόσεις αυτής, εκδ. Μέλισσα 1988, σσ. 591, σχήμα 4ο.                                                                       30-60

469   [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ], AGENCE ET CONSULAT GENERAL DE GRECE EN EGYPTE, άδεια ελευθέρας διελεύσεως στον Α. Παναγιωτάκη από Αίγυπτο σε Πειραιά, χ.χ, ένα φύλλο έντυπο και συμπληρωμένο με το χέρι, φέρει την υπογραφή του Secretaire de l’ Agence.                                                                                                                                                  35-50

Βλέπε και: 4, 516, 317

 

44. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ. [470-483]

470   SCHIPANOMARIO, VIAGGIDIPEITRODELLAVALLEILPELEGRINO….divisiintreparti,laTurchia, laPersia, elIndia. Seconda impressione con la vita dell’autore….Roma, Iacomo Dragondelli, 1662, σσ. 436+Ευρετήριο. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής με λίγες φθορές.             330-430

471   ABBE CHAPPE D’ AUTEROCHE, VOYAGE EN SIBERIE, ο συγγραφέας ήταν απεσταλμένος από την Γαλλική Ακαδημία για να παρακολουθήσει το πέρασμα της Αφροδίτης μπροστά από τον Ήλιο, και έκανε πειράματα για ηλεκτρισμό, μόνο δύο τόμοι Α1+Α2, πρώτος τόμος πρώτο μέρος και πρώτος τόμος δεύτερο μέρος, εκδ. Paris 1768, σσ.677, χωρίς δεύτερο τόμο χωρίς Άτλαντα και χαρακτικά, λείπουν τα εξώφυλλα, μέγεθος 4ον, (2).                                                                                                                                              1-…

472   [TOURNEFORT], REISE NACH DER LEVANTE, TOMOI A΄ καιΒ΄, εκδ. Γερμανία 1776, σσ.503+516, χωρίς τα χαρακτικά, ολόκληρο το κείμενο για τα ελληνικά νησιά και Κων/πολη, (2).                                                                    1-…

472β[ΚΩΣΤΑΝΤΙΟΣ & ΒΛΑΝΤΗΣ ΣΠ.] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ […] Τυπωθήσα νυν πέμπτον (5η έκδ.), δια δαπάνης της Ιεράς και Βασιλικής Μονής του Αγ. και Θεοβαδίστου Όρους Σινά. Βενετία, παρά Νικολ. Γλυκεί, 1817. Σσ. 219, σχ. μεγάλο 8ο. Βιβλιοδ. χαρτόδετο (εποχής). Με ολοσέλιδη χαλκογραφία (Μωυσής & Ααρών). (Λείπουν 3 χαρακτικά). Με ωραία πρωτογράμματα και κοσμήματα. (Βλ. Ηλιού 1817, 88). [«Περί ονόματος, Γεωγραφικής Θέσεως (“πετραία Αραβία”) κατοίκων, οικοδομής Μοναστηρίου, αγρίων Αράβων», κ.ά.].                                                                                                                                              120-220

473   DODWELL EDWARD, A CLASSICAL AND TOPOGRAPHICAL TOUR THROUGH GREECE, London, Rodwell and Martin, 1819, 1ηεκδοση, 2 ττ., σχ. 4ο. Εικονογραφημένη έκδ. με 63 από τους 66 χαλκόγραφους πίνακες, μερικοί δισέλιδοι, με εικόνες από τα αρχαία μνημεία αλλά και τοπία της Ελλάδας, και με 1 αναδιπλ. χαλκόγραφο χάρτη της Ελλάδας (Ιόνια νησιά, Αθήνα, Ακρόπολη, Θεσσαλία, Όλυμπος, Παρνασσός, Θήβα, Μυκήνες κλπ.) Και πολλές ξυλόγραφες εικ. εντός κειμ. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες. Ο Dodwell έκανε δυο ταξίδια στην Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Στο παρόν έργο περιγράφει την αρχαία και την νέα Ελλάδα. (Blackmer 551).      850-1300

474   BARTHELEMY, NOUVEL ABREGE DU VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS EN GRECE, Paris, Lavigne, χχ. (1820 περ.), 2 ττ., σσ. 330+330. Με 4 μυθολογικές χαλκογραφίες εκτός κειμ. και 1 αναδιπλ. χάρτη της Ελλάδας (Grece Ancienne). Σχ. 12ο, βιβλιοδ. όλο δέρμα με εκδορές.      70-130

475   EMERSON J. – CTE PECCHIO, TABLEAUDELAGRECEEN 1825, OURECITDESVOYAGES, Paris, AlexisEymery, 1826, 1η έκδοση, σσ. 117+464. Με μια ολοσέλιδη λιθόγραφη προσωπογραφία του Ανδρέα Μιαούλη έναντι της σελ. τίτλου. Περιγράφεται η Ελλάδα της Επανάστασης του 1825 και με μια σύντομη διήγηση των γεγονότων του ταξιδιού από τον J. Cohen. Δερμ. βιβλιοδ. εποχήςσυντηρημένη. Ex libris (Blackmer 576)                                                                                                                                              150-250

476   MEBOLD C. A., WELT-GEMALDE-GALLERIE ODER GESCHICHTE UND BESCHREIBUNG ALLER LANER UND BILTER. Erster band – EUROPA. GRIECHENLAND. Stuttgart 1836, σσ. 510. ΟτόμοςγιατηνΕλλάδα. Δερμ. βιβλιοδ. ξεκολημ. ράχη.   1-…

477   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΥΡΡΟΣ Ο ΘΕΤΤΑΛΟΣ, ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ. Χειρόγραφο βιβλίο με τα κεφάλαια: Αττικά και Ελευσινιακά, Επιστολή Γ΄, Λοκρικά, Επιστολή Ζ΄, Τροφωνιακά ήτοι Λεβαδιακά, Επιστολή Στ΄, Φωκικά, Επιστολή Ζ΄, Οζολικά ήτοι Ναυπακτιακά, Επιστολή Θ΄, Αιτωλικά, Επιστολή Θ΄. 366 σελ. περίπου χωρίς αρίθμηση, σχ.μικρό 8ο. Παρατηρούνται πέντε διαφορετικά είδη γραφής. 1850 περ. Πρόκειται για ανέκδοτο έργο του συγγραφέα και αποτελείται από επιστολές που ο σ. στέλνει σε φίλους του. Περιγράφονται γεωγραφικά, πολιτικά, πολεμικά, πολιτισμικά και ιστορικά γεγονότα των περιοχών που περιηγήθηκε. Θρύλοι και ιστορία από τα αρχαία χρόνια ως τις μέρες του. Μια εκδοχή του έργου σώζεται (βλ. και ΓΑΚ). Βλ. σχετικό άρθρο στη ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ, (αυτόθι σελ. 4-5).1000-1500

478   MERY (FRANCOIS JOSEPH PIERRE), CONSTANTINOPLE ET LA MER NOIRE, Paris, Belin-Leprizeur et Morizot (1855), 1ηέκδοση, σσ. 500, σχ. μεγάλο 8ο. Εικονογραφημένο με 21 χαρακτικά των αδελφών ζωγράφων-χαρακτών Rouargue, εκτός κειμ. ετων οποίων τα 6 είναι επιχρωματισμένα. Eικονίζονται η Αγ. Σοφία, το τζαμί του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, η Κωνσταντινούπολη, ο Βόσπορος, το παλιό παλάτι, εσωτερικό χαρεμιού, παζάρι, καραβάνι, Βάρνα, Τραπεζούντα κλπ. Δερμ. βιβλιοδ. με επιχρυσωμένες τις άκρες των φύλλων. Οξειδώσεις. Π (Blackmer1343).                                                                                                                  260-350

479   DESCHAMPS GASTON, LA GRECE D’AUJOURD’HUI, Paris, A. Colin, 1892, σσ. 388. Καλλιτεχν. Βιβλιοδ. Περιήγηση: Αθήνα, Σύρος, Αμοργός, Δελφοί, Θεσσαλία.                                                                                                   45-65

480   CHOISY MARYSE, UN MOIS CHEZ LES HOMMES, πρόκειταιγιασκανδαλώδεςταξίδιτηςσυγγραφέωςστοΆγιονΌρος, εκδ. Paris 1929, σσ.254, δερματόδετη ράχη.                                                                                                    45-60

481   [ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΣ] ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 1927-1947, αφιέρωμα στα είκοσι χρόνια του ομίλου, πρόεδρος Ι. Βασίλης, αντιπρόεδρος Σ. Νάγος, γραμματέας Κ.Τσαντίλας, περιλαμβάνει σύντομα άρθρα και ομιλίες για την 20η επέτειο του ομίλου, εκδ. 1947, σσ. 50.  50-100

482   CHAMBERLAIN SAMUEL, THE NEW ENGLAND IMAGE, λεύκωμα με φωτογραφίες από τοπία, κτήρια, λίμνες και θάλασσες της Νέας Αγγλίας, εκδ. Hasting 1963, σσ. 192, σχήμα 4ο.                                                                                     25-50

483   [LIST HERBERT, HOFMANNSTHAL HUGO VON], ΕΛΛΑΣ-HELLAS, εικονογραφημένο λεύκωμα με πρόσωπα τοπία και μνημεία από ολόκληρη την Ελλάδα, εισαγωγή του Hugo von Hofmannsthal, εκδ. Apeiron 2003, σσ. 162, σχήμα 4ον.  1-…

Βλέπε και: 430, 521, 383, 169

 

45. ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ [484-489]

484   ΗΣΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΡΑΙΟΥ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ [μαζί δεμ.] ΣΙΜΜΙΟΥ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ, ΩΟΝ, ΠΤΕΡΥΓΙΟΝ, ΠΕΛΕΚΥΣ [μαζί δεμ.] ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΣΙΜΜΙΟΥ ΡΟΔΙΟΥ, ΜΟΣΧΟΥ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΥ, ΒΙΩΝΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ, 1612. Λείπει η σελ. τίτλου, σσ. 410+index+26. Νέα βιβλιοδ., σχ. 16ο.    180-280

485   ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΣ, ΓΝΩΜΑΙ ΕΛΕΓΙΑΚΑΙ, ΦΩΚΥΛΙΔΟΥ ΠΟΙΗΜΑ ΝΟΥΘΕΤΙΚΟΝ, ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ, ΣΟΛΩΝΟΣ ΓΝΩΜΑΙ ΕΛΕΓΙΑΚΑΙ (ΓΝΩΜΟΓΡΑΦΟΙ), Genevae, apudI. Vignon, 1620. Κείμενο ελλην. και λατινικό. Σχ. 16ο, νέα βιβλιοδ. όλο δέρμα ξεκολημ., σσ. 267+index. Ξυλόγραφη σελ. τίτλου, με πολλά ξυλόγραφα κοσμήματα.        190-290

486   LATEBAIDEDISTAZIO, DISELVAGGIOPORPORA, Piacenza 1770, pressoNiccoloOrcesi. Με μία χαρακτική εικόνα στην σελίδα τίτλου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 448.                                                                                                       70-120

487   ΓΑΖΗΣ Θ., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, εκδ. Paris 1529, σσ. 25+50+63+67, κολοβό, βιβλιοδεσία ταλαιπωρημένη.               1-…

488   MARTINEAUDUPLESSIS, METODOPERISTUDIARELAGEOGRAFIATOMOTERZO. Μέθοδος σπουδής της γεωγραφίας τόμος 3ος, εκδ. Venetia 1735, σσ. 432, ιταλική γλώσσα, περιέχει περιγραφές Ασίας, Αφρικής, Αμερικής, σχήμα 12.            1-…

489   IUSTINUS, IUSTINIHISTORIAEPHILIPPICAE, LIBELLUSVARIARUMLECTIONUM, εκδ. Λειψία 1757, σσ.708+Index, δερματόδετη ράχη                                                                                                                                               120-200

Βλέπε και: 56, 57, 34, 563

 

46. ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ [490-495]

490   ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ, ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ, εξάτομο, εκδ. Πάσσαρη 1865, σσ. 877+789+844+751+1000+455+πίναξ ονομάτων, στον πρώτο τόμο χαρακτικό του εκδότη έναντι της σελίδας τίτλου, δερματόδετη ράχη (6)                                               150-300

491   HORNE R.H., THE HISTORY OF NAPOLEON BONAPARTE. New edition by S.R.Townshend Mayer. Illustrated with several hundred designs by Raffet and Horace Vernet. London, G. Routledge 1879, σσ. 522. Εικονογραφημένο με πάμπολλες ξυλογραφίες εντός κειμ. Βιομηχαν. Βιβλιοδ. Εποχής.                                                                                                                    90-140

492   ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ, ΚΑΤ’ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑΙ, «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (η κύρια πραγματεία) +10 μικρότερες, εκδ. Κασδόνης 1889, σσ. 279, δερματόδετηράχη.              40-80

493   GANTSCHO TZENOFF, DIE ABSTAMMUNG DER BULGAREN UND DIE URHEIMAT DER SLAVEN. EINE HISTORISCH-PHILOLOGISCHE UNTERSUCHUNG UBER DIE GESCHICHTE DER ALTEN THRAKOILLYRIER, SKYTHEN, GOTEN, HUNNEN, KELTEN U.A, εκδ. de Gruyter 1930, σσ. 358.                                                                       30-50

494   ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ + ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΘ΄ ΑΙΩΝΑ Ιδιαιτέρως των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος και Τουρκίας, δύο τόμοι σε ένα, λιθόγραφο κείμενο, εκδ. Λιθογραφείον Πετρή 1931, σσ.126+175, κείμενο κατά τας παραδόσεις του Ν.Μοσχόπουλου 1931-1932, σχ. 4ο.                                                                              90-180

495   SIR ERNEST POOLEY, THE GUILDS OF THE CITY OF LONDON, with eight plates in colour and 19 illustrations in black & white, εκδ. WilliamCollins 1945, σσ. 48, δεμένο ελαφρώς φθαρμένη ράχη.                                            25-35

Βλέπε και: 489, 427, 467, 3, 171, 199, 496, 497, 33, 16, 349, 482, 359, 356, 383, 387, 642

47. ΔΙΚΑΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ [496-510]

496   BAUDIER MICHEL, HISTOIRE DU MARESCHAL DE TOIRAS, ensemble une bonne partie du Regne du Roy Louis XIII, εκδ. Paris 1644, σσ. 252+23, χωρίς τους χάρτες, με χαλκογραφίες, φθαρμένο με εξώφυλλα ταλαιπωρημένα.        1-…

497   BARON DE MANSTEIN, MEMOIRS OF RUSSIA, from the year 1727-1744, αγγλική μετάφραση από το γερμανικό πρωτότυπο, περιγράφει τους ρωσοτουρκικούς πολέμους από το 1727-1744, εκδ. London 1773, σσ. 416+index, χωρίς χάρτες και πλάνα, αποκολλημένο εξώφυλλο και φαγωμένο.                                                                                                                                                    1-…

498   ΔΕΓΡΑΒΕΡΑΝΔΟΥ Ι. Μ., ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΡΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΩΝ Η ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΩΝ, μτφ. και εκδ. από τον Αξελό Κωνσταντίνο, εκδ. Ράλλη 1839, σσ. 200, δεμένοράχημεελαφρέςεκδορές.             60-90

499   ROGRON J.-A., CODE NAPOLEON EXPLIQUE PAR SES MOTIFS, PAR DES EXAMPLES ET PAR LA JURISPRUDENCE, 15ieme Edition entierement refondue, δύοτόμοι, εκδ. Plon 1853, σσ. 3428, δερματόδετηράχη. (2).       100-200

500   [LOTTO PUBLICO D’ ITALIA], Δέκααποκόμματαλαχείωντου “Lotto Publico del Regno d’ Italia”, Torino 5-11-1863.               40-80

501   ΗΤΡΑΠΕΖΑΤΟΥΛΟΝΔΙΝΟΥ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΤΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣΑΙΘΟΥΣΑΣ, THE BANK OF LONDON (Late the hall of commerce), Ξυλογραφίαεπχρωματισμένη, 1880 περ., (35Χ25 εκ.)                                                         70-100

502   ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΥΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, εκδ. 1893, σσ. 246, με λογιστικούς πίνακες και παραδείγματα, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.      80-140

503   [COMMERCIAL UNION-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ], ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΤΩ 1861, Πενταετής προπληρωτέα ασφάλισις στο όνομα της Παναγούλας Λεοντοπούλου, επίσημο μεγάλο έγγραφο έντυπο συμπληρωμένο δακτυλόγρφα, φέρει υπογραφή του διευθυντή και χαρτόσημο δέκα λεπτών, πληρωτέο ποσό 10.000 δρχ., Αθήνα 15-12-1922.      40-70

504   [ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ], ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, δύο εις διπλούν στα ελληνικά και στα γαλλικά, κενά προς συμπλήρωση διάτρηττα επικυρωμένα, 1928 περ.                                                            15-20

505   ΠΕΠΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α., ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ, διάλεξις, εκδ. Δίκαιος 1933, σσ.31.                                                                                                                                        25-35

506   [HUNKE HEINRICH] HANSE. DOWNING STREET UND DEUTSCHLANDS LEBENSRAUM, (οι σχέσεις μεταξύ των οικονομικών δυνάμεων της Βρετανίας και Γερμανίας και ο ζωτικός χώρος της Γερμανίας), εκδ. Berlin 1940, σσ.168, λεύκωμα με πολλές εικόνες, κτηρίων, χάρτες αναδιπλούμενοι, αντίγραφα χειρογράφων, νομίσματα κτλ.                                                     25-40

507   STAUB ALEXANDER, Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΚΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ, μετφρ. Μεραναίος Λ., εκδ. Ωρίων 1943, σσ. 143.   25-40

508   [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ], ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ, του Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, με κείμενα του αρχηγού Γεωργίου Παπανδρέου, εκδ. 1945, σσ. 79, απόδετο με καρφίτσα.                                                          40-60

509   ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΛΜΑΝΑΚ 1959. Με πολλές εικόνες, εντός και εκτός κειμένου καθώς και οικονομικούς πίνακες. Επίσης περιέχεται εκτενές «Εγκόλπιον του Σπουδαστού της Α.Σ.Β.Σ» (σελ. 275-495), και «Μελέτες» ποικίλου επιστημονικού ενδιαφέροντος, (σελ. 499-643). Χαρτόδετο, σσ. 650.45-65

510   ΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ., ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ (από του έτους 1821-1938), εκδ. 1979, σσ. 118, με εικόνα του Σχινά στο εσώφυλλο και ενυπόγραφη αφιέρωση του συγγραφέα στον κάτοχο του βιβλίου.                                          40-60

Βλέπε και: 124, 454, 600, 351, 666, 175, 372, 168, 391, 181, 466, 281, 257, 692, 689, 693, 311, 658, 378, 193, 294

 

48. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ [511-518]

511   Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1896, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ, Καταστήματα «Ακροπόλεως» Β. Γαβριηλίδου, ττ. Α΄ & Β΄ [δεμ. Μαζί], τυπ. της Εστίας, 1896. (φττπ. από τον 1ο τόμο οι σελ. 1-16 και από τον 2ο τόμο οι σελ. 9-20). Σχ. φύλλου μεγάλο, σσ. 358+20.                                                                                  200-400

512   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΛΛΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ και ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΑ και ΤΟΠΙΑ, κείμενα Ηλία Βενέζη, στα γερμανικά, [χ.χ.]. Με 48 φωτογραφίες. Σσ. 20+φωτ.                20-30

513   [ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ] ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜ., ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 17ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΔΕΛΧΙ ΙΝΔΙΑΣ, από 29 Ιουλίου – 3 Αυγούστου 1959. Πολυγραφημένο. Δεμ., σχ. 4ο, σσ. 25+4.35-60

514   [ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ], Τρία βιβλία: ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ, έκδ. 1968. [μαζί] ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, έκδ. 1990. [μαζί] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ, έκδ. 1990. (3)               10-20

515   ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΑΣ, έκδ. 1969. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 307+4+4 αναδιπλ. χάρτες.                                                                                                                                      15-20

516   [ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ], ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, συντακτική επιτροπή ανάμεσα σ’ άλλους η Π.Σ Δέλτα, Λέων Πτέρης κ.α, περιέχει inter alia, κανονισμό απόκτησης πτυχίου Τοπογράφου, Ράπτου, Διερμηνέως, Αρετής, Τηλεγραφητού, Γραφέως, δύο τεύχη, αριθ. 21 Νοέμβριος 1915, αριθ. 21 Δεκέμβριος 1915, σσ. 325-340+341-372. (2).                                                           25-50

517   ΤΖΕΡΕΣΚΙ ΑΡΘΟΥΡΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, εκδ. Βιτσικουνάκη 1922, σσ. 86, μέγεθος 12ον.                                                                              50-70

518   ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ, εκδ. Περιηγητική Λέσχη 1939, σσ. 32 [μαζί] ΜΥΚΗΝΑΙ, του αυτού συγγραφέα, εκδ. Περιηγητική Λέσχη 1939, σσ.16. (2).                                                                                                           25-45

 

49. ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ [519-532]

519   ΛΕΑΝΔΡΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ. Χαλκογραφία, 1697 (29Χ17 εκ.). Με το σχετικό κείμενο σε ξεχωριστό φύλλο.              1-…

520   Η ΗΡΩ, Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΥ. Χαλκογραφία, 1697 (29Χ17 εκ.). μαζί με το σχετικό κειμ. σε ξεχωριστό φύλλο.         1-…

521   [HAMILTON W.]. COLLECTION OF ENGRAVINGS FROM ANCIENT VASES, MOSTLY OF PURE GREEΚ WORKMANSHIP discovered in Sepulchres in the Kingdom of the Two Sicilies but chiefly in the neighbourhood of Naples during the course of the years MDCCLXXXIX and MDCCLXXXX now in the possesion of SIR W. HAMILTON, published by M.W. Tischbein, Director of the Royal Academy of Painting at Naples, 1791-1795. Ττ. 3. Βιβλιοδ. εποχής, σχήμα φύλλου, φθορές. (3) Οι 3 από τους 4 τόμ. (όπως και στον Blackmer 778). Με συνολικά 194 χαλκογραφίες (60+67+67) – γραμμικές αναπαραστάσεις απεικονίσεων αρχαίων αγγείων. Το 1798 στο πλοίο που μετέφερε τα αγγεία της συλλογής Hamilton απωλέσθησαν τα 2/3. Η έκδοση λοιπόν αυτή διασώζει τις εικόνες των αγγείων που χάθηκαν. (3)             1600-3000

522   [SOCIETY OF DILETTANTI] SPECIMENTS OF ANTIENT SCULPTURE, AEGYPTIAN, ETRUSCAN, GREE and ROMAN: DIFFERENT COLLECTION IN GREAT BRITAIN, vol. I & vol. II, London 1809-1835, A΄ έκδοση. Με 133 χαρακτικούς πίνακες τυπωμένους σε σέπια από τους ζωγράφους J. Agar, H. Howard, H. Corbonlo κ.λπ. Λίστα ζωγραφικών πινάκων στον 2ο τόμο. [βλ. Blackmer 1005]. Βιβλιοδ. λινή, σχ. φύλλου, ίχνη υγρασίας. (2)                                                                                                           1600-3000

523   DODWELL E., O NAΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ. ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΡΕΙΠΙΩΝ. Χρωμολιθογραφία, 1819 (25Χ40 εκ.).80-160

524   DECHARME P., MYTHOLOGIEDELAGRECEANTIQUE, εκδ. Garnier-Paris 1886, σσ. 693, με πολλά σχέδια προσώπων και ηρώων της ελληνικής μυθολογίας, δερματόδετο, ράχη και οπισθόφυλλο αποκολλημένο.                    60-100

525   ΤΣΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ 500 ΑΡΙΣΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΟΥΙΛΛΙΕΛΜΟΝ ΣΜΙΘ, εκδ. Παλαμήδης 1890, σσ. 1072.                                   70-150

526   [ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, εκδ. Κασδόνης 1891, σσ. 155+16 πίνακες φωτογραφημένων νομισμάτων, με ex libris έγχρωμο «Βασιλικού και Αυτοκρατορικού Οίκου των Λασκάρεων», δερμάτινη ράχη με χρύσωμα.                       60-100

527   [REVUE DES ETUDES ANCIENNES], REVUE DES ETUDES ANCIENNES, LE CONGRES ARCHEOLOGIQUE D’ ATHENES, TOME VII No 2 Avril-Juin 1905, σσ. 24, [μαζί] ANDRE CH, NOTES SUR L’ UNIVERSITE D’ ATHENES, εκδ. Paris 1906, σσ. 12. (2).            20-40

528   REICHHOLD UND FURTWANGLER A., GRIECHISCHE VASENMALEREI, Munchen 1910. Άδετο, σχ. φύλλου, σσ. 113.            35-70

529   [ΣΑΛΑΜΙΝΑ] RADOS CONSTANTIN, LA BATAILLE DE SALAMINE, Paris, Fontemoing, 1915, σσ. 433. Με ολοσέλιδους και αναδιπλ. χάρτες, και γλωσσάρι. Δερμ. καλλιτεχν. βιβλιοδ. και 1 εικ. της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας από πίνακα του Βολονάκη. (Διδακτ. Διατριβή).           65-120

530   ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ. Μετάφρασις Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. Επιμέλεια Στεφ. Στεφάνου – Κ. Στεργιόπουλου, χχ. (1937), σσ. 32+488. Με εικ. εκτός κειμ. και αναδιπλ. έγχρωμους ιστορικούς χάρτες. Καλλιτεχν. δερμ. βιβλιοδ.                      65-90

531   ΧΙΛΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Ε., Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ, εκδ. Σιδέρη-Βερανζέρου 1947, σσ. 240, απόδετο.                                                                                                                     40-60

532   [ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ], THE SEARCH FOR ALEXANDER THE GREAT. AN EXHIBITION, λεύκωμα με κείμενα και τεχνουργήματα σχετικά με τον Μέγα Αλέξανδρο, εκδ. The Greek Ministry of Culture and Sciences, and New York Graphic Society 1981, σσ. 192.  50-80

Βλέπε και: 399, 19, 518, 439, 59, 356, 481, 307, 301

 

50. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [533-544]

533   NATALIS DE WAILLY, GEOFFROI DE VILLE – HARDOUIN CONQUETE DE CONSTANTINOPLE AVEC LA CONTINUATION DE HENRI DE VALENCIENNES, texte original, accompagne d’ une traduction Firmin Didot, Paris 1874 seconde edition, μεεικ. εκτόςκειμένουκαιαναδιπλούμενουςχάρτεςκαιμιαολοσελ. χρωμολιθογραφίαωςπρομετωπίδα, σσ. 616 + 23. Δερμ. βιβλιοδ. μεγωνίες, φθαρμένη. Βιβλιόσημοτου Trinity College, Cambridge.                                                                                            130-260

534   ΠΑΣΠΑΤΗΣ Α. Γ., ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ, ΜΕΤΑ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, εκδ. Κωνσταντινούπολις (Κορομηλάς) 1877, σσ. 415, δερματόδετο.                                                                           90-160

535   Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΤΤΙΛΑΣ ΤΩΝ ΟΥΝΩΝ. Χρωμολιθογραφία Rossetti. Προσωπογραφία του Αττίλα έφιππου να δίνει το πρόσταγμα στη μάχη. (11Χ19 εκ.), 1880 περ.                                                                                                            40-60

536   [ΑΧΑΪΑ] LA BARONNE DIANE DE GULDENCRONE NEE DE GOBINEAU, L’ ACHAIE FEODALE, ETUDE SUR LE MOYEN AGE EN GRECE (1205-1456), εκδ. Leroux 1886, σσ.388, με πίνακες τίτλων ευγενείας της φραγκοκρατούμενης Αχαϊας, δερματόδετη ράχη, η ράχη μερικώς αποκολλημένη.                                                                                                         90-180

537   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ, μελέτη ιστορική, εκδ. 1899, σσ. 276, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                   50-80

538   ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡ., ΟΙ ΧΑΛΚΟΚΟΛΔΥΛΑΙ, ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ, εκδ. Εστία 1926, σσ. 284, με πολλές εικόνες και γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας Χαλκοκονδύλη, δερματόδετη ράχη.                     100-150

539   ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡ., ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ Α΄, εκδ. Τιλπέρογλου 1939, σσ. 71.                                    40-70

540  ΚΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Ο ΕΛΛΗΝ, Εκδ. Αετός, 1947, 2 τόμοι δεμ. μαζί, σσ. 242+273. Τα διακοσμητικά κεφαλαία γράμματα είναι του καλλιτέχνη Γιάννη Μόραλη. Με πολλές φωτογρ. και εικ. εκτός κειμ. Κόκκινη καλλιτεχν. βιβλιοδ. με χρυσή ράχη, σχ. 4ο.       70-140

541   HADJINIKOLAOUMARAVAANNE, RECHERCHESSURLAVIEDESESCLAVESDANSLEMONDEBYZANTIN, εκδ. 1950, σσ. 124, λινόδετο.                                                                                                                                  30-45

542   ΔΟΥΚΑΣ-ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ-ΣΦΡΑΝΤΖΗΣ-ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ, ΠΕΡΙ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (1453), ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ μετά προλόγου και βιογραφικών μελετημάτων περί των τεσσάρων ιστοριογράφων, υπό Νικολάου Β. Τωμαδάκη, εκδ. Μυρτίδης 1953, σσ. 236, δερματόδετη ράχη.                                                                          35-70

543   DIEHL CHARLES, ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ (Ιστορία του Βυζαντίου), βραβείο Γαλλικής Ακαδημίας, μτφ Βουρδούμπα Στέλλα, δίτομο, εκδ. Μπεργαδή 1969 σσ. 715 (2).                                                                                                    30-50

544   EVANSHELEN, WIXOMWILLIAM, THEGLORYOFBYZANTIUM, ARTANDCULTUREOFTHEMIDDLEBYZANTINEERAA.D. 843-1261, λεύκωμα με φωτογραφίες από την ζωή και τέχνη του Βυζαντίου μεταξύ 843-1261, εκδ. The Metropolitan Museum of Art, New York 1997, σσ. 574.                                                                                                                           45-90

Βλέπε και: 121, 557, 41, 301

 

51. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ [545-554]

545   ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣΜΑΝΩΛΗΣ, THE CRETAN PAINTER THEOPHANIS, the final phase of his art in the wall-paintings of THE HOLY MONASTERY OF STAVRONIKITA, published by the Holy Monastery of Stavronikita, Mount Athos, 1986. Εικονογραφημένο λεύκωμα με 223 έγχρωμες εικόνες. Σχ. 4ο μεγάλο, πανόδετο.                                                                        30-60

546   ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. Στο κάτω πλαίσιο: Ο Ιουστινιανός και οι υπουργοί του. Λιθογραφία, 1830 περ.                                                                                 40-60

547   ΤΟΥΡΚΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ. Με χαρακτηριστική ενδυμασία, σπαθί και τσεκούρι. Λιθογραφία 1850 περ. (18Χ27 εκ.)   30-60

548   WULFF OSKAR, ALTCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE KUNST, Berlin, Verlag, 1914, 2 ττ., σσ. 630. Εικονογραφημ. Με εικ. εντός και εκτός κειμ. Σχ. 4ο, λινόδετο. Λείπουν εικόνες.                                                                       25-35

549   ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Δ., ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, με πολλές φωτογραφίες από αγιογραφίες, εκδ. Ράλλης 1926, σσ. 192 [μαζί] ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Δ., ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ, με εικόνες από τους ναούς και θέματα από την αγιογράφηση των ναών, εκδ. Εστία 1933, σσ.29, ράχη δερματόδετη.           60-90

550   ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜ., ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ, 1935, σσ. 242. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής με χρύσωμα.         40-70

551   ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. Μ., ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ, ΤΟΜΟΣ 1ος εικόνες, άλμπουμ με φωτογραφίες από βυζαντινά έργα τέχνης στη Μονή Σινά, 238 έγχρωμες και μαυρόασπρες φωτογραφίες, εκδ. Institut Francais d’ Athenes 1956, χασ.50-80

552   [ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ], ΑΙ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ, εκδ. Βενετία 1966, σσ. 158 + 124 (πίνακες), με κείμενο στα ελληνικά και γαλλικά, και πλήθος εικόνων με θέματα του βιβλίου, σχήμα 4ο.                                                                            35-50

553   BANCA, BYZANTINE ART IN THE COLLECTIONS OF THE USSR, άλμπουμ με αντικείμενα και έργα τέχνης του βυζαντίου σε συλλογές της ΕΣΣΔ, 300 εκθέματα φωτογραφημένα έγχρωμα και μαυρόασπρα, εκδ. Leningrad-Moscow 1966, σσ. 390, δεμένο.  50-100

554   [RUNCIMANKONTOGLOU], ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, THESURVIVALOFBYZANTINESACREDART, άλμπουμ με φωτογραφίες αντικειμένων και πινάκων βυζαντινής ιερής τέχνης, 99 φωτογραφίες με σχολιασμό, εκδ. ThePrivateBank & TrustCompanyLimited 1996, χασ.                                                                                                                                                50-100

Βλέπε και: 416, 544, 45, 216

 

53. ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ [555-560]

555   [ΡΟΣΚΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ], ΒΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟ ΜΕΔΙΚΩΝ, μετάφραση από το αγγλικό πρωτότυπο του Παρμενίδη Χ.Α, εκδ. [1857], σσ. 446, λείπει η σελίδα τίτλου.                                                                                   20-40

556   ΣΑΘΑΣ Ν., ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ Β΄ (1572-1594), εκδ. Κτενά 1870, σσ. 218.     70-140

557   ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (1204-1566), τόμος Α΄ και Β΄, εκδ. Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία 1909, σσ.483+493, με πολλές εικόνες, δερματόδετη ράχη. (2).                                                    90-140

558   ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ, Η ΕΛΛΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ ΣΥΛΛΕΧΘΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑΙ ΕΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΥΠΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΥ, αποτελείται από 17 μονογραφίες του συγγραφέα για αυτές τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας, εκδ. Φοίνιξ 1927, σσ.41+40+35+24+43+44+64+23+31+36+39+26+32+19+11+27+14, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                 90-180

559   ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Β., Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ (1715-1821), εκδ. 1939, σσ. 304, δερματόδετη ράχη.                                                                                                               50-100

560   MILLER WILLIAM, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1204-1566), μετφρ. από το αγγλικό πρωτότυπο με εισαγωγή και σημειώσεις από τον Άγγελο Φουριώτη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα 1960, σσ.74, λείπει το εξώφυλλο.          25-30

Βλέπε και: 14, 538, 73

 

54. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ [561-573]

561   ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΡΗΤΟΡΙΚΗ. ΕΤΩΝ ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ, ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ, εκδ. Παρίσι 1813, σσ. 412, με αφιέρωση δωρητή προς Σ. Βουκελάτη, Πάτρα 1905, σητόβρωτο ως σελίδα να΄, κολοβό στις τελευταίες σελίδες του ευρετηρίου.                                        30-60

562   ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΑΙΘΙΟΠΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΚΑ…Χάριν Ελλήνων εξέδωκε μετά σημειώσεων προτροπή και δαπάνη Αλεξάνδρου Βασιλείου ο Δ. Κοραής. Μέρος α΄- περιέχον το του Ηλιοδώρου κείμενον. Εν Παρισίοις, Εβεράρτω 1804, σσ. 98+446. (Ηλιού 1804.32). Σπασμ. Βιβλιοδ.                                                                                                   180-250

563   ΞΕΝΟΦΩΝ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΤΑ ΣΩΖΩΜΕΝΑ, «Απομνημονεύματα», «Οικονομικός», «Συμπόσιον», «Περί Ιππικής», «Ιππαρχικός», «Κυνηγετικός», «Λείψανα Επιστολών», τόμος 4ος, επιμ. Βλαντής Σπυρίδων, εκδ. Ενετιήσιν 1811, σσ. 447, δερματόδετη ράχη           60-120

564   ΚΟΝΔΟΣ Σ, ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΕ ΚΑΙ ΝΕΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑΙ ΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΕΡΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΚΟΙΝΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, τόμος Α΄, εκδ. Παρίσι 1819, σσ. 238, ακέφαλο και κολοβό, δεμένο.      40-80

565   ΓΟΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΠΡΕΨΑΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ, 8 ττ. δεμ. σε 4, τομ. 1ος-Κλήρος, σσ. 49+448, τομ. 2ος-Παιδεία, σσ.52+422, τομ. 3ος-Πλούτος ή Εμπόριον, σσ. 88+368, τομ. 4ος-Πλούτος και Θυσίαι, σσ. 78+390, τομ. 5ος-Συνεταιρισμός, σσ. 28+439, τομ. 6ος-Πολιτικοί άνδρες, σσ. 19+416, τομ. 7ος-Πολιτικοί άνδρες, σσ. 25+452, τομ. 8ος-Ηρωες της ξηράς, σσ. 30+456. Ετου Εθνικού τυπογραφείου 1869-1876, και οι 4 ττ. Με δερμ. καλλιτεχν. βιβλιοδ. με κεφαλάρια. Όλοι οι τόμοι με προλεγόμενα και εικονογραφημένοι με ολοσέλιδες ξυλογραφίες των προσώπων που βιογραφούνται.  400-700

566   [ΚΟΡΑΗΣΑ.] LETTRES INEDITS DE CORAY ACHRDON DE LA ROCHETTE (1790-96). Suivies d’un Recueil de ses lettres a divers savants, de sa dissertation sur le testament secret des Atheniens, du memoire sur l’etat de la civilisation dans la Grece en 1803…Paris, Firmin Didot, 1877, σσ. 606. Με ένα ολοσέλιδο λιθόγραφο πορτραίτο του Κοραή από τον Smolki. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ. εποχής με μονόγραμμα A.L.     90-170

567   ΜΑΜΟΥΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ ΤΑ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΥΛΗ ΓΑΛΛΟΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ, τυπ. Πέρρη 1881, 1ος τόμος, 2 μέρη μαζί δεμ., σσ. 208+528. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ.          90-150

568   ΘΕΡΕΙΑΝΟΣ Δ., ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ, Τεργέστη, τυπ. Λουδ, 1889, σσ. 413+354+168+138, 3 ττ. Δεμ. μαζί+Παράρτημα. Δερμ. βιβλιοδ. σπασμ. (Α΄ έκδοση).                                                                                                             100-200

569   ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ, ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, τυπ. Εστία, Μάισνερ 1940, σσ. 160. Με πολλά φιλοτεχνημένα τυπογραφικά κοσμήματα. Δερμ. βιβλιοδ. με ωραίες μαρμαρόκολλες.                                                  85-140

570   ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΤΟΙ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, φιλολογική απομνημείωση Βαλέτας Γ., μελετήματα Ν.Α. Βέη-Σιγούρου Μ., πρώτη αυθεντική επανέκδοση, εκδ. Πηγή 1948-1949, σσ. 479, δερματόδετη κόκκινη ράχη.       35-60

571   ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠ., Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ο βίος και το έργον, Οραματιστής της ελευθερίας, Επαναστάτης και εθνεγέρτης, Εθναπόστολος, Διδάσκαλος του γένους….Εκδ. μετά συμπληρώσεων, εκδ. Βαγιονάκη 1979, σσ. 658. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ. με χρυσώματα ράχης.                                                                                              60-90

572   ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ, 3 τόμοι, ΜΙΕΤ 1986-1988, (πανομοιότυπη εκδ. του 1833). Πρόλογος στον 1ο τομ. Κ. Θ. Δημαρά, στον 2ο τομ. Ε. Φραγκίσκου και στον 3ο τομ. Λουκίας Δρούλια, σσ. 636+803+698. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ. με χρυσώματα (3)                         70-140

573   ΚΟΔΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ. ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ. Κρίσις εις την μελέτην. Εισαγωγή και επιμέλεια Άλκης Αγγέλου, ΜΙΕΤ 1998, σσ. 168+80+609. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ. (Πανομοιότυπα των εκδ. 1818-1819).                                                                                                                                                50-100

Βλέπε και: 549

 

55. ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ [574-611]

574   [ΛΟΡΔΟΣ ΕΛΓΙΝ] Αντίγραφο εποχής (1801) βεβαίωσης του λόρδου Έλγιν για τη ναύλωση πλοίου 200 τόνων εκ μέρους της Βρεττανικής Κυβέρνησης με τη βοήθεια του Καπετάν Πασά και του Χαλίλ Αγά στη τιμή των 930 γροσίων. [“These are to certify that we have freighted for account of the British Government, by the assistance of his Excellency the Capitan Pasha and …… the medium of the Head Customer of Constantinople Halil Aga, the boat of Sakisly Yani Reis Master of 8000 chilos Say 200 tons burthen or thereabouts at the fixed rate of G 930. Per Month freight (Turkish Currency) as a Transport to Navigate such seas, and take in such Cargo or Cargos of Stores, Passengers, Cattle (=ζώα), provisions (=διατάξεις), effects and things whatsever. As his Majesty’s Officers under whose conduct she is to serve, shall thinmeet & …., during the Time she shall continue on freight, for the purposes and under the Conduct as above mentioned. In witness where we have …. let our hand, and send in Constantinople, the 3d day of January 1801. The ….Reis having also signed the same, in two original copies, to serve for one & the same and (signed in Greek) Sakisly Yani Reis (signed) Elgin (his mark) (L.S) Vera copia quod attestor Stephen Maltapas Chancellor. Κέρινησφραγίδα: “APUD AULAM OTTOMAN”.] 1 φύλλο.                                                                    800-1500

575   ΟΙΕΛΛΗΝΕΣΓΡΑΦΙΑΔΕΣ. “The Greek papers”, London 1830. Σατυρική φιλελληνική λιθογραφία (34Χ30 εκ.).              1-…

576   HESS PETER, ALBUM OF GREEΚ HEROISM, OR THE DELIVERANCE OF GREECE. Painted by Peter Hess by command of his majesty, Ludwig I., King of Bavaria. Munich, H. Kohler, 1835 ca. Πρώτη έκδοση, σχ. Φύλλου (557×430 mm.), με λιθόγραφο τίτλο και αφιέρωση στον Βασιλιά Όθωνα τυπωμενη με χρυσά γράμματα και 39 λιθόγραφους πίνακες σε τίντα, ολες φιλοτεχνημένες από τον Kuhn και τον Hess με επεξηγήσεις σε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Ένα από τα πιο διάσημα λευκώματα για την Ελληνική Επανάσταση που εικονογραφούν τα πιο σημαντικά γεγονότα της Επανάστασης. Πολύ καλό αντίτυπο, με αρκετές οξειδώσεις στα περιθώρια των εικόνων. Δερμ. βιβλιοδεσία εποχής.                                                                                                        9000-15000

577   Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΠΥΡΠΟΛΕΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΛΟΙΟ (1821). Χαλκογραφία, Roy 1845, Paris (10X6,5 εκ.).              20-40

578   ΠΡΟΚΕΣ-ΟΣΤΕΝ ΑΝΤ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1821 ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟY ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ, μτφρ, από το γερμανικό υπό Γ. Εμ. Αντωνιάδη, εκδ. 1868, δύο τόμοι σε έναν, σσ.453+564, δερματόδετη ράχη.                                                100-180

579   ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΓΩΝΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΔΕ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ, εκδ. τυπογραφ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως 1869, 2 τόμοι, σσ. 440 + 524. Δερμ. βιβλιοδ. φθαρμ. (Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά). Με κατάλογο συνδρομητών.90-150

580   ΠΕΤΡΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ, 1821 – ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝΟΣ. Εν Λειψία ετου πολυχρωμοτυπογραφείου Ι. Νεράντζη, 1886. Τοπογραφικός άτλας από τον Ρώσο φιλέλληνα Πετρώφ εκ Μόσχας, με 50 περίπου φύλλα σε μεγάλο σχήμα (33Χ53 εκ.) με χάρτες της Ελλάδας κατά περιοχές όπου σημειώνονται οι τοπογραφικές θέσεις που έγιναν οι μάχες και τα ονόματα των ανδρών που πρωταγωνίστησαν σ’ αυτές, ιστορικές ειδήσεις κ.ά. από το 1821 μέχρι το 1828. Σε αναδιπλούμενο φύλλο επίσης, εικονίζονται οι ευεργέτες της Ελλάδας και οι φιλέλληνες. Δερμ. βιβλιοδεσία εποχής με γωνίες.           2000-3000

581   ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΥ 1821. ΕΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΥΤΟΥ, Α΄ Ημερολόγιον του Πολεμικού Βεργαντίνου Η Αθήνα, Β΄ Ημερολόγιον του Πολεμικού Βρικίου Η Αθήνα, Γ΄ Ελληνική Πολιτεία: Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος + κατάλογος των συνδρομητών, Αθηνών, Πειραιώς, Ύδρας, Πόρος, Σύρος, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, εκδ. Κουσουλίνος 1890, σσ. 304                                                                                                                                      50-80

582   DE LA GRAVIERE JURIEN, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, μτφρ. Ράδος Κωνσταντίνος, εκδ. Νόταρης 1894, σσ.339, δερματόδετη ράχη.                                         70-120

583   ΓΕΡΜΑΝΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ. ΕΠΙΓΡΑΦΟΜΕΝΑ, απομνημονεύματα τινα κατά του τυράννου των Ελλήνων οπλοφορίας, και τινών πολιτικών συμβεβηκότων εν Πελοποννήσο κατά την πρώτην της διοικήσεως περίοδον, έκδοσις τρίτη υπό Γ. Ι. Παπούλα, εκδ. Τσαγκάρησ 1900, σσ.216, δερματόδετη ράχη.                                               35-70

584   ΠΕΤΡΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (Έργον Ε΄, τεύχος Α΄) εκ του πολυχρωμολιθ. Ι. Νεράντζη, Λειψία – Τάουχα, 1903, σσ. 105, σχ. μεγάλο 4ο, με χάρτες και εικ. Φθαρμ. Βιβλιοδ. Περιλαμβάνει: Αρωγοί του Μακεδονικού αγώνα, βιβλία, συγγραφείς, χάρτες μακεδονικού κράτους, μήνες των αρχαίων Μακεδόνων. Έργο Φιλελληνικό και υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας. 26+1 ενότητες/πίνακες.                                                                                                                 150-300

585   RADOS C.N., LA MARINE GRECQUE PENDANT LA GUERRE DE L’ INDEPENDENCE, εικ. εντόςκαιεκτόςκειμένου, imprimerie N. Taroussopoulos, 1907, σσ. 67, [μαζίδεμ.] ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Κ.Α., ΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΟΣ 1821-1829, εκδ. Ν. Επιθεωρήσεως 1930, εικ. εκτός κειμένου και αναδιπλούμενα σχέδια, με παράρτημα, σσ. 199. Δερμ. βιβλιοδ. λίγο φθαρμένο.         45-80

586   ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΣΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1801 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1913, μτφρ. Λάμπρου Σπυρ. Π, εκδ. Εστία 1914, σσ. 704, με φωτογραφίες και αναδιπλούμενο χάρτη, δερματόδετη ράχη.            40-60

587   ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν., ΦΡΑΝΑΜΠΝΕΥ ΑΣΤΙΓΞ, (έγγραφα και σημειώσεις περί του έργου αυτού εν Ελλάδι), εκδ. Ελευθερουδάκη 1917, σσ. 137. [μαζί] ΡΑΔΟΣ Κ. ΠΕΡΙ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΤΩΝ ΟΡΛΕΑΝΙΔΩΝ (1825-1826)-ΡΟΣ, ΑΙΝΙΑΝ, ΒΙΛΛΕΒΕΚ, ΚΩΛΕΤΤΗΣ, ΝΕΜΟΥΡ-, εκδ. Ελευθερουδάκη 1917, σσ. 84. [μαζί] ΡΑΔΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΜΕΛΗΣ Η΄ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥΣ (1758-1819), εκδ. Σακελλαρίου 1916, σσ. 60. [μαζί] ΡΑΔΟΣ Κ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ (ΣΠΟΥΔΑΙ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ), εκδ. 1916, σσ. 36. [μαζί] ATCHLEY S. C. ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ), εκδ. Ελευθερουδάκη 1918, σσ.121. Όλα σε έναν τόμο με δερματόδετη ράχη. (6)                60-100

588   [ΛΙΓΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ] ΑΡΧΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1821-1832, πέντε τόμοι: Τόμος Α΄ (1821-1823), Τόμος Β΄ (1824 Ιανουάριος- Ιούνιος), Τόμος Γ΄ (1824 Ιούλιος-Δεκέμβριος), Τόμος Δ΄ (1825 Ιανουάριος-Ιούνιος), Τόμος Ε΄ (1825 Ιούλιος-Δεκέμβριος), εκδ. Σακελλαρίου 1920, σσ. 234+520+528+621+510, όλα δερματόδετα. (5).                           160-300

589   ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Ν., ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, τόμοι δύο σε έναν, επιστολομιαία βιβλιοκρισία Δ. Βερναρδάκη, εκδ. Στοχαστής 1925, σσ. 290+397, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                               65-100

590   [ΜΑΓΕΡ] ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1825-1826 ΕΤΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΜΑΓΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΗΜΕΡΑΙ-ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ-ΘΡΗΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (μετά 12 εικόνων, 2 χαρτών και 2 ομοιοτύπων), εκδ. Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων 1926, σσ. 236, δερματόδετη ράχη.           20-30

591   [BOISSONAS, MAΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ] HISTOIREPICTURALEDELAGUERREDELINDEPENDENCEHELLENIQUEPARLEGENERALMAKRYGIANNIS.Notice historique de S.E.M. Johannes Gennadius. Preface de Fred Boissonas. Geneve, editions d’Art, Boissonas – Librairie Jean Budry, Paris 1926. Σχ. Φύλλου, 660Χ515 mm.Περιορισμένη έκδοση σε 140 αντίτυπα. Με 24 λυτές φωτοτυπικές αναπαραγωγές από έργα του Παναγιώτη Ζωγράφου σύμφωνα με την αφήγηση του στρατηγού Μακρυγιάννη όλες επιζωγραφισμένες με το χέρι με υδατοχρώματα (pochoir) από τον Γάλλο ζωγράφο Emile Sevelinge. Η έκδοση συνοδεύεται με ενημερωτικό τεύχος μικρότερων διαστάσεων (520Χ320 mm.) όπου περιγράφει αναλυτικά τα περιεχόμενα με 3 λυτούς πίνακες του Γενναδίου, του Μακρυγιάννη κλπ., σσ. 23. Απεικονίζονται οι αγώνες των Ελλήνων από την Πτώση της Κωνσταντινούπολης, η μάχη της Γραβιάς, των Βασιλικών, της Άρτας, των Αθηνών με φόντο την Ακρόπολη, της Κορίνθου και του Άργους (η μάχη του Δράμαλη), του Ναβαρίνου, του Μεσολογγίου, του Ναυπλίου, της Αράχωβας, των Θηβών κλπ. Όλα τα λυτά φύλλα σε άριστη κατάσταση. Στο εξωτερικό φύλλο-φάκελο απεικονίζεται η ελληνική σημαία με κάποιο αποχρωματισμό.                                                                                                             7000-12000

592   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. Μ., ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ (ΕΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ), εκδ. Σιδέρη 1927, σσ. 252, δερματόδετη ράχη.      25-40

593   ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ. ΑΝΕΚΔΟΤΑ-ΓΝΩΜΙΚΑ-ΠΕΡΙΕΡΓΑ-ΑΣΤΕΙΑ ΕΤΟΥ ΒΙΟΥ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1820-1864, εκδ. Χορηγεία Εμμ. Μπενάκη 1927, σσ. 344, δερματόδετη ράχη.35-70

594   ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, 5 ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΑΖΙ ΔΕΜ. ΣΕ 1 ΤΟΜΟ: Η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου, σσ. 78 – Η καταστροφή των Ψαρών, σσ. 88 – Ανέκδοτον Ημερολόγιον του αγώνος, σσ. 44 – Το Θωρηκτόν «Σπέτσαι» κατά το 1897, σσ. 62 – Υπεράσπισις της υποχωρήσεως του ελληνικού στρατού, σσ. 84+36. Χχ. (1930 περ.) Δερμ. βιβλιοδ.                                          60-100

595   ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, εκδ. Σαλιβέρου 1932, σσ. 608, με προσωπογραφίες επώνυμων και ανώνυμων αγωνιστών, δερματόδετη ράχη.                                                                                               25-50

596   DURAND-VIEL VICE-AMIRAL, LES CAMPAGNES NAVALES DE MAHAMED ALY ET D’IBRAHIM, Paris, Imprimerie Nationale, 1937, 2 ττ., σσ. 489+305, σχ. 4ο. Οι ναυτικές επιχειρήσεις του Μωχάμετ Αλη και του Ιμπραήμ. Εικονογραφημένο με 170 πίνακες εκτός κειμ.: απόψεις και χάρτες της Αλεξάνδρειας, της Αιγύπτου, ο Αλη Πασά των Ιωαννίνων, Ελληνες ναυτικοί, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Κουντουριώτης, Μιαούλης, Κανάρης, Θ. Κολοκοτρώνης, Σαχτούρης, Λέσβος, Χίος, Ρόδος, Νάξος, Κύθηρα, Σύρος, Κύπρος, Καστελλόριζο, Μυτιλήνη, Ναυμαχία του Ναβαρίνο, η κατάληψη της Πάτρας, κλπ. Και 2 αναδιπλ. χάρτες στο τέλος του 2ου τομ. των ναυτικών επιχειρήσεων του Μωχάμετ Αλη και του Ιμπραήμ. Δερμ. βιβλιοδ.                                                                                                       220-400

597   ΜΑΥΡΗΣ ΝΙΚ., ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΣΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΚΑΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος πρώτος, 1937, σσ. 307, [μαζί δεμ.] του ιδίου, ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΣΟΥ, τόμος δεύτερος, 1937, σσ. 231, [μαζί δεμ.] του ιδίου, ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΣΟΥ, τόμος τρίτος, 1937, σσ. 206 και λεξιλόγιο. Αριθμ. αντιτύπου 288/600. Δερμ. Βιβλιοδ. αποκολλημένο καπάκι.                                                                                                                                100-150

598   [ΞΑΝΘΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ] ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΥΠΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΥ ΕΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΡΙΑΣ, εκδ. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων 1939, σσ. 216. [μαζί] ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗΣ ΧΡ. ΕΜ. Ο «ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΕΝΟΣ ΦΟΙΝΙΞ» ΑΠΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΘΩΝΑ. ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (1800-1845), εκδ. 1949, σσ.151. [μαζί] ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΑΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, εκδ. 1949, σσ. 112. Όλα σε έναν τόμο με δερματόδετη ράχη.                       60-100

599   [ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.] ΔΩΔΕΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ), εκδ. Καπρίνη-Καβάλλα 1939, σσ. 186. [μαζί] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ, ΤΟ «ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ» ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΦΡΕΓΑΤΩΝ 1825-1828, εκδ. Ναυτική Επιθεώρησις 1951, σσ. 109. [μαζί] ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1862 ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΤΜΟΔΡΟΜΟΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ, εκδ. Κουσουλίνου 1882, σσ. 46. [μαζί] ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. ΑΝΕΚΔΟΤΑ-ΓΝΩΜΙΚΑ-ΠΕΡΙΕΡΓΑ, εκδ. Καλέργη 1922, σσ. 80. [μαζί] ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΑΝΟΣ, ΙΩ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ), εκδ. Κυνουριακή Επιθεώρησις 1938, σσ. 31. Όλα σε έναν τόμο με δερματόδετη ράχη.                40-80

600   ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ., ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1821-1833, τρίτομο, εκδ. 1939, σσ. 464+699+629, χαρτόδετο, ο τρίτος τόμος ταλαιπωρημένος (3).                        100-200

601   [ΛΑΣΚΑΡΙΣ ΜΙΧΑΗΛ Θ.] ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, εκδ. 1940, σσ. 126, δερματόδετη ράχη, αποκολλημένο εξώφυλλο.                                                                                                                                                   30-50

602   ΣΚΟΥΖΕΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ ΑΛΗ (1774-1796) γραμ[μ]ένο στα 1841 από τον αγωνιστή Παναγή Σκουζέ, επιμέλεια αποκατάσταση από τον Γ. Βαλέτα, εκδ. Κολολός 1948, σσ.167, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                                         35-70

603   ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ βγαλμένη από ανέκδοτες πηγές, βιβλιογραφία και στοματικές παραδόσεις, εκδ. Εστία 1948 περ., σσ. 199, δερματόδετηράχη.                                                                         25-40

604   DALLEGGIO EUGENE, LES PHILHELLENES ET LA GUERRE DE L’ INDEPENDENCE. LETTRES INEDITES DE J. ORLANDO ET A. LOYRIOTIS, εκδ. 1949, σσ.240, δερματόδετηράχη.                                                             20-40

605   ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ., Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ, εκδ. Αετός 1950, σσ.129, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                                         20-30

606   ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ-ΜΠΑΡΤΟΛΔΥ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, εκδ. Μορφωτική Εταιρία 1955, σσ.236, δερματόδετη ράχη και γωνίες.                                                                                                                     30-40

607   ΖΑΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λ., Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ, υπό το φως ιστορικο-στρατιωτικής ερεύνης, εκδ. 1964, σσ. 255, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                                         25-50

608   [ΑΝΝΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ] Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, εκδ. Γαλαξία 1966, σσ. 133. [μαζί] ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ 1821, εκδ. Γαλαξία 1971, σσ.139. [μαζί] Ο ΒΥΡΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΙΝ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΥΠΟ ΚΟΜΗΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΑΜΠΑ, μτφρ. Αννίνος Μπάμπης, εκδ. Γαλαξίας 1966, σσ.180. όλα σε έναν τόμο με δερματόδετη ράχη.       40-60

609   ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΑΘ., ΤΑ ΟΡΛΩΦΙΚΑ. Η ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1770 ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΥΤΗΣ, εκδ. 1967, σσ. 190, χαρτόδετο.                                                                                                15-25

610   ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Δ. ΓΡ., ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1771-1826, δύο μέρη, Α΄ 1771-1821, Β΄ 1821-1826, εκδ. χ.χ, σσ. 209- 272+205-251, από το περιοδικό «Αθηνά». (2).30-50

611   ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΑ 100 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, ιστορικαί σελίδες από τον αγώνα του εικοσιένα και τα μετέπειτα πολεμικά και πολιτικά γεγονότα του ελληνικού αιώνος επί τη βάσει των αρχείων της οικογένειας Ζαΐμη και άλλων ιστορικών πηγών, εκδ. Δημητράκος χ.χ, σσ. 174, με φωτογραφίες των Καραϊσκάκη, Μπότσαρη, Κολοκοτρώνη, Κουντουριώτη, Ζαΐμη και Καποδίστρια, δερματόδετη κόκκινη ράχη.         35-70

Βλέπε και: 204, 570, 432, 359, 362, 308, 306

 

56. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – 19ος ΑΙΩΝΑΣ [612-645]

612   [ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ] CORRESPONDANCEDUCOMTEJ. CAPODISTRIAS, PRESIDENTDELAGRECE. Contenant les lettres diplomatiques, administratives et particulieres, ecrites par lui depuis le 20 Avril jusqu’au 9 Octobre 1831, recueilles…par les soins de ses freres et publiees par E. Betany. Geneve-Paris, Cherbuliez, 1839, 4 ττ., σσ. 567 συμπεριλαμβανομένης και της Βιογραφίας του Καποδίστρια+551+551+560. Συμπεριλαμβάνεται όλη η διπλωματική, διοικητική και ιδιωτική αλληλογραφία του Καποδίστρια, η οποία συλλέχθηκε με τη βοήθεια των αδελφών και εκδόθηκε με την φροντίδα ενός από τους γραμματείς του, του E. Betany. Δεμ. Βιβλιοδ. με γωνίες. (4)   600-1000

613   [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΔΙΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Ναύπλιο 1843. Αναφέρεται σε ένα ευτυχές γεγονός καθώς του απονεμήθηκε η κόκκινη ταινία, αλλά και στις εκλογές πληρεξουσίων του Άργους, οι οποίες τελείωσαν ευτύχως. Επίσης, αναφέρεται στις εκλογές Κρανιδίου κλπ. Στην Τρίπολη όμως, έγιναν ταραχές και πρωταίτιοι ήταν ο υπομοίραρχος Δημόπουλος και ο Σπυρίδης. Ταραχές έγιναν και στην Κόρινθο. Μονόφυλλο (2 σελίδες). Με σφραγίδα. Ο Παναγιώτης Ρόδιος (1789 – 1851), αγωνιστής του 1821 και πολιτικός, γεννήθηκε στην Ρόδο από όπου και απέκτησε και την προσωνυμία Ρόδιος. Σπούδασε στη Σμύρνη στο Φιλολογικό γυμνάσιο με δάσκαλους τον Κ. Κούμα και Κ. Οικονόμου, μετέπειτα συνέχισε τις σπουδές του στη Ιατρική στη Πάδουα και στο Παρίσι. Ηρθε σε επαφή με τον Κοραή και τις ιδέες του διαφωτισμού.Χρημάτισε προσωρινός γενικός γραμματέας του εκτελεστικού το 1824, το 1828 ανέλαβε υπουργός στρατιωτικών στην κυβέρνηση Καποδίστρια όπου παρέμεινε μέχρι το 1831 και μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη κατά την υπουργία του δημιούργησε τη σχολή πολέμου. Επί Όθωνα διετέλεσε υπεύθυνος στρατιωτικής δικαιοσύνης. Με το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου διορίστηκε στρατιωτικός διοικητής Αργολίδος και ήταν πληρεξούσιος Ναυπλίου στην Εθνοσυνέλευση του 1843 όπου εκλέχτηκε μέλος της συντακτικής Επιτροπής του Συντάγματος. Ανέλαβε ξανά υπουργός στρατιωτικών για μερικούς μήνες στην κυβέρνηση Μαυροκορδάτου το 1844 και αργότερα στη Κυβέρνηση Κουντουριώτη το 1848.    250-350

614   [ΝΚΗΤΑΡΑΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ -1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟ [ΝΙΚΗΤΑΡΑ] ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 15 Σεπτεμβρίου 1843. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Με σφραγίδα. Αναφέρεται στον υποστράτηγο Βάσο Μαυροβουνιώτη και την νέα κυβέρνηση. Για τον Βάσω Μαυροβουνιώτη βλ. παραπάνω.                                                                                          130-180

615   [ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 16 Οκτωβρίου 1843. Αναφέρει την ευγνωμοσύνη του για την έκδοση της άδειάς του, αλλά δεν θα μπορέσει να την χρησιμοποιήσει. Επίσης, αναφέρει ότι η Πρώτη Κυβέρνηση τον κατέστησε δυστυχή. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Με βουλοκέρι. Ένας από τους πιο άγνωστους αγωνιστές του ’21 είναι ο οπλαρχηγός Χατζηχρήστος Δάγκοβιτς (1783-1853). Γεννήθηκε στο Βελιγράδι το 1783. Ήρθε στη μάχη της Τριπολιτσάς με τον Χουρσίτ πασά, αλλά όταν νίκησαν οι Έλληνες τον προστάτεψε ο Νικηταράς και έκτοτε τάχθηκε στον αγώνα των Ελλήνων. Μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, στην εθνοσυνέλευση αντιπροσωπεύονταν οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι και άλλοι κάτοικοι των Βαλκανίων από τον Χατζηχρήστο.                130-180

616   [ΒΑΣΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ – ΣΤΥΛΙΔΑ 19/9/1843]] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Εν Στυλίδι 19 Σεπτεμβρίου 1843. Βεβαιώνει τα αγαθά συναισθήματά του για την πατρίδα και προτρέπει να διαφυλάξουν την ενυπάρχουσα ησυχία, ομόνοια και πατριωτική σύμπνοια και το παρόν Συνταγματικόν σύστημα. Καλεί να περιορίσουν τα κινήματα στην Χαλκίδα και την Λειβαδιά, τα οποία δε συνάδουν με το Σύνταγμα. Και σε υστερόγραφο θέτει πληρεξούσιόν του στην Εθνοσυνέλευση τον κ. Μεταξά. Με τη σφραγίδα του Αρχηγείου Σώματος Οροφυλακής (από μελάνι). Μονόφυλλο. Ο Β.Μ. ήταν αγωνιστής της Επανάστασης. Κήρυξε την επανάσταση στην επαρχία Καρυστίας. Διακρίθηκε στις μάχες της Εύβοιας και της Αθήνας. Το 1824 πήρε προαγωγή σε βαθμό Στρατηγού. Έδρασε στη Στερεά Ελλάδα και πολιόρκησε τους Τούρκους στα Σάλωνα. Έγινε αρχηγός του Ελληνικού Βασιλικού Σώματος Οροφυλακής της Φθιώτιδας. Η επιστολή είναι μετά την Επανάσταση της 3/15 Σεπτεμβρίου 1843 για την παραχώρηση Συντάγματος στους Έλληνες.                150-200

617   [Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 27 Ιουνίου 1843. Με την ένδειξη «Κατεπείγον» επαναλαμβάνει κάποιες διοικητικές οδηγίες: 1. Ο Ι. Κωντουμάς να διορισθεί Διοικητής Καλαβρύτων, 2. Ο Α. Γραμματικόπουλος να διορισθεί Δημαρχιακός Πάρεδρος του Δήμου Καλαβρύτων…κλπ. Μονόφυλλο (3 σελίδες).      100-150

618   [ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΙΒΑΣ – ΒΟΝΙΤΣΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΡΙΒΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ& ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Εν Βονίτση 13 Οκτωβρίου 1843. Απάντηση σε επιστολή του Α. Λόντου, όπου τον βεβαιώνει για την υποστήριξή του στον ιερό αγώνα της 3ης Σεπτεμβρίου, καθώς επίσης αναφέρεται στα θέματα της Στρατιωτικής Οροφυλακής. Μονόφυλλο, (2 σελίδες γραμμένες) με σφαγίδα (βουλοκέρι). Ο Θεόδωρος Γρίβας γνωστός και ως Θεοδωράκης Γρίβας (1797 – 24 Οκτωβρίου 1862) ήταν αγωνιστής του 1821, στρατηγός και πολιτικός.Γεννήθηκε στην Πρέβεζα και καταγόταν από την σπουδαία οικογένεια Γρίβα της Ακαρνανίας. Συμμετείχε στην επανάσταση του 1821 με δικό του στρατιωτικό σώμα ενώ την περίοδο της ανεξαρτησίας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. Το 1836 κατέστειλε την εξέγερση της Στερεάς Ελλάδας εναντίον του Όθωνα ενώ το 1847 οργάνωσε ο ίδιος επανάσταση με σκοπό να καταψηφιστεί η κυβέρνηση Μαυροκορδάτου.130-180

619   [ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ 4/9/1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Χαλκίδα 4 Σεπτεμβρίου 1843. Αναφέρονται ο εισαγγελεύς Τυπάλδος, ο Βαυαρός διακαστής Χαί και ο βαυβαρόφρων ανακριτής Δοξαράς. Επίσης αναφέρονται στρατιωτικά θέματα σχετικά με την φάλαγγα, όπως και το Φρούριο της Χαλκίδας. Μονόφυλλο (3 σελίδες γραμμένες). Ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστός ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Με τον θείο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Παπαφλέσσα συνέβαλε στην προετοιμασία του Εθνικού Ξεσηκωμού και στις 23 Μαρτίου 1821 μπήκε στην Καλαμάτα μαζί με τους άλλους στρατιωτικούς αρχηγούς. Προφυλακίστηκε το 1839 ως αρχηγός συνωμοτικής ομάδας, αλλά στη δίκη του (11 Σεπτεμβρίου 1840), αθωώθηκε ελλείψει στοιχείων. Μετά την εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 του απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστρατήγου και έλαβε μία τιμητική σύνταξη, η οποία ήταν ο μόνος πόρος της ζωής του.                                                                             180-280

620   [ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΑΣ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΚΟ ΑΡΓΟΣ, 1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ& ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 10 Νοεμβρίου 1843. Σχετικά με τα στρατιωτικά σώματα οροφυλακής. Μονόφυλλο, (2 σελίδες γραμμένες) με σφραγίδα «Αμφιλοχικό Άργος» και βουλοκέρι. Ο Γεώργης Βάγιας ήταν αγωνιστής του 1821, συναγωνιστής του Γ. Καραϊσκάκη στη Μάχη της Αράχωβας και γενναίος αγωνιστής της επαναστατημένης Ρούμελης.                                                                                                                                              100-150

621   [ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ -Α. ΛΟΝΤΟΣ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΛΕΤΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Χωρίς χρον. (1844). Αναφέρεται στον πατριώτη κύριο Γκιούρτη, ο οποίος έκανε τα πάντα για την πατρίδα. Μονόφυλλο (1 σελ.). Με σφραγίδα. Ο Ιωάννης Κωλέττης (1773/1774 – 1847), ιδρυτής του Κόμματος της Φουστανέλας ή Γαλλικού Κόμματος, έγινε πρώτος Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Με την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου το 1843 ανέλαβε διάφορα κυβερνητικά αξιώματα. Αρχικά συμμετείχε ως Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση του Ανδρέα Μεταξά (3 Οκτωβρίου 1843) και εν συνεχεία εξελέγη, με βάση τον νόμο της 4ης Μαρτίου 1829, πληρεξούσιος της επονομαζόμενης «Εθνοσυνέλευσης της 3ης Σεπτεμβρίου» (8 Νοεμβρίου 1843). Στις 19 Νοεμβρίου εξελέγη μέλος του Προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης και στις 21 Νοεμβρίου ορίστηκε μέλος της Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου Συντάγματος.                                                                                       130-180

622   [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΔΙΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 11 Ιουλίου 1844. Αναφέρει ότι νοίκιασαν πλοίο από Κόρινθο και ο στόλος τώρα κινείται προς Καλαμάτα. Μονόφυλλο (1σελίδα). Με σφραγίδα. Ο Παναγιώτης Ρόδιος (1789 – 1851), αγωνιστής του 1821 και πολιτικός, γεννήθηκε στην Ρόδο από όπου και απέκτησε και την προσωνυμία Ρόδιος. Σπούδασε στη Σμύρνη στο Φιλολογικό γυμνάσιο με δάσκαλους τον Κ. Κούμα και Κ. Οικονόμου, μετέπειτα συνέχισε τις σπουδές του στη Ιατρική στη Πάδουα και στο Παρίσι. Ηρθε σε επαφή με τον Κοραή και τις ιδέες του διαφωτισμού.Χρημάτισε προσωρινός γενικός γραμματέας του εκτελεστικού το 1824, το 1828 ανέλαβε υπουργός στρατιωτικών στην κυβέρνηση Καποδίστρια όπου παρέμεινε μέχρι το 1831 και μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη κατά την υπουργία του δημιούργησε τη σχολή πολέμου. Επί Όθωνα διετέλεσε υπεύθυνος στρατιωτικής δικαιοσύνης. Με το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου διορίστηκε στρατιωτικός διοικητής Αργολίδος και ήταν πληρεξούσιος Ναυπλίου στην Εθνοσυνέλευση του 1843 όπου εκλέχτηκε μέλος της συντακτικής Επιτροπής του Συντάγματος. Ανέλαβε ξανά υπουργός στρατιωτικών για μερικούς μήνες στην κυβέρνηση Μαυροκορδάτου το 1844 και αργότερα στη Κυβέρνηση Κουντουριώτη το 1848.                                                                                   100-150

623   [Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Ζητά χρηματική συνδρομή για συγκεκριμένο πρόσωπο ένεκα φιλανθρωπίας και δικαιοσύνης. Μονόφυλλο (1 σελίδα).Χωρίς χρονολογία (1844).                                   70-130

624   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ – 23/3/1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΚΑΝΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 23 Μαρτίου 1844. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Αναφέρεται ότι πρέπει να μεριμνήσουν υπέρ των Κωνσταντίνου Δομπιώτου, Σωνιέρου και Κ. Βέρη.   70-130

625   [ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 1844 – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΡΑΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1844. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Με σφραγίδα. Αναφέρεται στον ανεψιό του και τον παρακαλεί να μεριμνήσει υπέρ αυτού. Ο Ιωάννης (Γιαννάκης) Στράτος (Λουτρό Αιτωλοακαρνανίας, 1793 – 1848), ήταν ένας ετων αδελφών Στράτου, αγωνιστών του 1821. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1825, μπήκε με το τμήμα του στο πολιορκημένο Μεσολόγγι [1]. μαζί με τα αδέλφια του, πήρε υπό τον έλεγχο ένα από τα κάστρα του Ναυπλίου, όταν το Παλαμήδι καταλήφθηκε από τον Θεόδωρο Γρίβα. Με την άφιξη στην Ελλάδα του Ιωάννη Καποδίστρια το 1828, ο Στράτος και ο Γρίβας παρέδωσαν συμβολικά τα κλειδιά των φρουρίων στον Καποδίστρια.             70-130

626   [ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 1844 – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΡΑΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 28 Μαίου 1844. Μονόφυλλο (2 σελίδες). Αναφέρεται στον Κ. Δ. Καραϊνόπουλο, ο οποίος ανήκει και αυτός στην μεγάλη οικογένεια της Αιτωλοακαρνανίας των Στράτων, και έχει ξοδέψει την περιουσία του στον Αγώνα και ο ίδιος αγωνιστής, δεν έχει λάβει κάποιο αξίωμα. Μάλιστα είχε διοριστεί επιστάτης της μαύρης Αλικής του Μεσολογγίου, αλλά έχασε τη δουλειά του με απόφαση του υπουργού. Τον παρακαλεί λοιπόν, και τον συστήνει για κάποια θέση, μια και είναι οικογενειάρχης πολυμελούς οικογένειας. Ο Ιωάννης (Γιαννάκης) Στράτος (Λουτρό Αιτωλοακαρνανίας, 1793 – 1848), ήταν ένας ετων αδελφών Στράτου, αγωνιστών του 1821. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1825, μπήκε με το τμήμα του στο πολιορκημένο Μεσολόγγι [1]. μαζί με τα αδέλφια του, πήρε υπό τον έλεγχο ένα από τα κάστρα του Ναυπλίου, όταν το Παλαμήδι καταλήφθηκε από τον Θεόδωρο Γρίβα. Με την άφιξη στην Ελλάδα του Ιωάννη Καποδίστρια το 1828, ο Στράτος και ο Γρίβας παρέδωσαν συμβολικά τα κλειδιά των φρουρίων στον Καποδίστρια.              50-100

627   [ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΝΤΟΣ -1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΝΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΘΗΒΑΣ, ΚΛΙΜΑΚΑ. 3 Αυγούστου 1844. Μονόφυλλο (1 σελ.). Με σφραγίδα. Ο Ανδρέας Λόντος (1784-1845), πολιτικός και στρατιωτικός, γεννήθηκε το 1784 στο Αίγιο. Ήταν γιος του Σωτηράκη Λόντου και καταγόταν από ισχυρή οικογένεια προυχόντων της Βοστίτσας. Σπούδασε στο σχολαρχείο της Βοστίτσας, το οποίο διεύθυνε ο Ευστάθιος Παλαμάς. Μετά την απελευθέρωση ο Λόντος παραγκωνίστηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια, γι’ αυτό και πρωτοστάτησε στα αντικαποδιστριακά κινήματα. Το 1833 μετακόμισε στο Ναύπλιο, προκειμένου να συναντήσει τον βασιλιά Όθωνα κατά την άφιξη του. Το 1835 ο Όθων τον διορίζει συνταγματάρχη και στη συνέχεια στρατιωτικό επιθεωρητή. Κατα την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου ο Λόντος έλαβε ενεργά μέρος όντας αρχηγός του Αγγλικού κόμματος. Μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου διορίστηκε αντιπρόεδρος της εθνοσυνέλευσης ενώ στη συνέχεια χρημάτισε υπουργός στρατιωτικών & εσωτερικών στην επαναστατική κυβέρνηση. Με την άνοδο όμως του Κωλέττη, ο Λόντος εκδιώχθηκε και έχασε όλα του τα αξιώματα.                                        70-130

628   [ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΟΥΤΣΟ NOTAΡA ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 23 Δεκεμβρίου οίκοθεν (χχ., 1844 ) Γράφει για τον ανεψιό του Ευστάθιο (Δάσιο) και τονίζει την ποιότητα του χαρακτήρα του νέου και τον προτείνει στον υπουργό. Μονόφυλλο (1 σελίδα).         100-150

629   [Ρ. ΤΣΩΡΤΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 14/3/1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ρ. ΤΣΩΡΤΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 14 Μαρτίου 1844. Ο Γ. Τσώρτς αιτείται για τον Μήτρο Ντόβα, Γεώργιο Κουτουβίτη, Θωμά Χρήστου, Σάββα Φιλιππόπουλο και άλλους. Μονόφυλλο (1 σελίδα), σφραγισμένο με βουλοκέρι. Ο σερ Ρίτσαρντ Τσωρτς (Sir Richard Church) ή Ριχάρδος Τσουρτς ή Τζουρτζ ή Τσωρτζ όπως τον ανέφεραν στην Ελλάδα, (Ιρλανδία 1784 – Αθήνα, Μάρτιος 1873), ήταν φιλέλληνας, Βρετανός στρατιωτικός από την Ιρλανδία.Το 1827 τον κάλεσαν οι Έλληνες για να αναλάβει την αρχιστρατηγία του στρατού ξηράς. Στη συνέχεια έλαβε τις θέσεις του αρχηγού της Δυτικής Ελλάδος, Σύμβουλου της Επικρατείας, πληρεξούσιου στην Α΄ Εθνοσυνέλευση των Αθηνών το 1843 [3] και γερουσιαστή το 1844.                                   70-130

630   [ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ, ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ] ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ. Υπογράφουν οι: Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Νικήτας Σταματελόπουλος (Νικηταράς)και Χατζηχρήστος. Χωρίς χρον. (1844). Περιλαμβάνονται 100 περίπου ονόματα με το αξίωμά τους, την περιοχή που διοίκησαν, και το είδος του αριστείου που τους απονέμεται (αργυρούν, χαλκούν). Μονόφυλλο, χειρόγραφο (34Χ42 εκ.) με στήλες.      150-300

632   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ – 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΠΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΝΑΡΗ: Να γίνει η συνεδρίαση του Συμβουλίου στην οικία Μαυροκορδάτου λόγω ασθενείας του υπουργού. Υπογράφει συναινώντας ο Πρόεδρος Κ. Κανάρης και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ανδρέας Λόντος, Λ. Μελάς και άλλοι. Μονόφυλλο (1 σελίδα)                                           50-100

633   [ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ – 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Α. ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Αθήναι 24 Ιανουαρίου 1844. Ζητά μικρή οικονομική βοήθεια, ελεημοσύνη για την γυναίκα που φέρει την επιστολή, πολύτεκνη μητέρα ανήλικων τέκνων, η οποία βρίσκεται στην εσχάτη δυστυχία. «Με αδελφική αγάπη, Ο αδελφός Α. Μεταξάς». Μονόφυλλο (1 σελίδα), με την σημείωση Ι.Χ. Ο Ανδρέας Μεταξάς (1790- 8 Σεπτεμβρίου 1860) ήταν κεφαλλονίτης αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. Γεννήθηκε στο Αργοστόλι ήταν γιος του Πέτρου Μεταξά, της ιστορικής οικογένειας των Μεταξάδων. Έφερε τον τίτλο του Κόμη.Το 1841 χρημάτισε υπουργός Στρατιωτικών στην κυβέρνηση του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Μετά τη παραίτησή του από υπουργός Στρατιωτικών αναμίχθηκε με άλλους για παραχώρηση συντάγματος στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Μετά τον θάνατο του Κολοκοτρώνη, ανέλαβε αρχηγός του Ρωσικού Κόμματος. Σχημάτισε κυβέρνηση στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 και ήταν ο πρώτος στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος αρχηγός κυβερνήσεως που ονομάστηκε πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του διατήρησε τη τάξη και διενήργησε τις εκλογές για τη σύγκλιση της Α΄ Εθνικής Συνέλευσης.              70-130

634   [ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 18/1/1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 18 Ιανουαρίου 1844. Ζητά κάποια προκαταβολή για τις υπηρεσίες του Γραμματέα Επαμεινώνδα Καρακάση τονίζοντας το χρηστοήθειά του. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Ένας από τους πιο άγνωστους αγωνιστές του ’21 είναι ο οπλαρχηγός Χατζηχρήστος Δάγκοβιτς (1783-1853). Γεννήθηκε στο Βελιγράδι το 1783. Ήρθε στη μάχη της Τριπολιτσάς με τον Χουρσίτ πασά, αλλά όταν νίκησαν οι Έλληνες τον προστάτεψε ο Νικηταράς και έκτοτε τάχθηκε στον αγώνα των Ελλήνων. Μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, στην εθνοσυνέλευση αντιπροσωπεύονταν οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι και άλλοι κάτοικοι των Βαλκανίων από τον Χατζηχρήστο.                                                                                        50-100

635   [ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΟΥΤΣΟ ΝΟΤΑΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Εν Αθήναις 24 Μαρτίου 1844. Ζητά για τον κύριο Κανέλλο Μοθωνιό να του εξοικονομηθεί κάποιο ποσό, όπως εξοικονομήθηκε στον Γρίβα, καθώς εφέρθη με πίστη και τιμιότητα στην πατρίδα. Μονόφυλλο (1 σελίδα).                                                                                         100-150

636   [Κ. ΛΑΓΕΝΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο Κ. ΛΑΓΕΝΣ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1844. Μονόφυλλο (1 σελ.), χχ. (1844). Με υπολείμματα κόκκινης σφραγίδας και σημείωση: «Τω Υπουργώ των Εσωτερικών» (Α. Λόντο).                           80-130

637   Ο ΟΘΩΝ ΚΑΙ Η ΑΜΑΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥΣ. Έφιπποι μπροστά από το παλάτι (Βουλή). Ξυλογραφία aπότο The Illustrated London News, 1854. Διαστάσεις (24Χ17 εκ.)                                                                                      30-50

638   ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ ΝΟΜΙΜΑ. Μετά προεισαγωγής ιστορικής περί των αρχών και των προόδων της επιστήμης, τομ. 1ος και 2ος δεμ. [μαζί], τυπ. Σακελλαρίου, 1860, σσ. 144+599. Με κατάλογο συνδρομητών. Δερμ. βιβλιοδ. Με υπογραφή του σ. στο τέλος του βιβλίου και με αρίθμηση αντιτύπου 844.               100-200

639   Η ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Στο βάθος η Ακρόπολη. Με πλήθος κόσμου με λουλούδια στα χέρια να υποδέχεται τον βασιλιά, ο οποίος καταφθάνει μέσα σε άμαξα. Ξυλογραφία aπότο The Illustrated London News, 1863. Διαστάσεις (36×25 εκ.)            30-60

640   Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΒΟΥΡΒΑΚΗΣ. Απεικονίζεται νεκρός στο κρεβάτι του. Le general Bourbaki sur son lit de mort. Ξυλογραφίααπόφωτογραφίατου Guesquin στο Biarritz. 1880 περ. Διαστάσεις (22Χ14 εκ.). Mικρή φθορά στην άνω δεξιά γωνία.80-160

641   Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1896. Πανελλήνιον Εικονογραφημένον Λεύκωμα, τομ. Β΄ – Τράπεζαι – Βιομηχανία – Εμπόριον – Ναυτιλία, τυπ. Εστίας 1896, σσ. 358. Σχ. Φ. Εικονογρ. Με πάμπολλες εικόνες εποχής. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.     450-800

642   DEBIDOURA., HISTOIREDIPLOMATIQUEDEL’ EUROPE, DEPUISLECONGRESDEBERLINJUSQU’ ANOSJOURS, 3 τόμοι (1ος τόμος: 1814 – 1848, 2ος τόμος: 1848 – 1878, 3ος τόμος: 1878-1904), Paris 1919, σσ. 460 + 600 + 359. Καλλιτεχν. δερμ. βιβλιοδ.       100-200

643   ΑΣΠΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ., ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1821-1921, δύο τόμοι σε έναν, τόμος Α΄ (1821-1865), τόμος Β΄(1865-1900), εκδ. 1922, σσ.295+288, δερματόδετη ράχη.                                                65-100

644   ΛΑΣΚΑΡΙΣ Σ. Θ., ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1821-1914, εκδ. Τζάκα-Δελαγραμματικα 1947, σσ.267, δερματόδετη ράχη.25-45

645   ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛEΞΑΝΔΡΟΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΝ, κείμενο με πάμπολες φωτογραφιικές εικόνες με θέματα ιστορικά γεγονότα της νεώτερης Ελλάδος, εκδ. 1968, χασ.              40-80

Βλέπε και: 599, 593, 510, 361, 658

 

57. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ –

Α´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ [646-662]

646   Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΗΣ, ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΟΛΓΑ. THE CORONATION OF THE CZAR: Her majesty the empress of Russia and her daughter, the grand duchess Olga, γκραβούρα (31Χ24,5 εκ.), 1852.70-90

647   ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Π., ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, κατά την Γ΄ Σύνοδον της ΙΗ΄ Βουλευτικής περιόδου, εκδ. Εφημερίς «Αθήναι» 1909, σσ. 64.        15-30

648   [ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ] Ο ΕΣΑΤ ΠΑΣΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ ΤΟΥ 1913. Χρωμολιθογραφία, 1913 (63Χ45 εκ.). Ο Εσάτ Πασάς έφιππος με σκυμμένο κεφάλι παραδίδει το σπαθί του στον έφιππο βασιλιά Κωνσταντίνο. Δίπλα του εικονίζονται οι πρίγκηπες Γεώργιος, Ανδρέας, Αλέξανδρος, ο μέραρχος Μοσχόπουλος, ο Μεταξάς κ.ά. Με αρκετές φθορές.                                                                                                                   260-400

649   [ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ Α.] H ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (16-28 Απριλίου 1914). Στενογραφημένα Πρακτικά. Εκδ. Γ. Βασιλείου 1915, σσ. 531. Με αφιέρωση του Α.Π. Δελμούζου. Άδετο.                                                                                50-70

650   ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, εκδ. 1923, σσ. 48, με φωτογραφίες εντός. Φθορές.                                                                                                                                   50-100

651   THOMAZI A., LA GUERRE NAVALE AUX DARDANELLES, preface du vice-amiral Guepratte, εκδ. Payot 1926, σσ.256, με τρεις χάρτες, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                   25-50

652   ΜΑΛΛΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ, τόμος Α΄ 1902-1920, εκδ. Νέα Εποχή 1926, σσ.475, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                                                   50-100

653   THOMAZI A., LA GUERRE NAVALE DANS L’ ADRIATIQUE, preface du vice-admiral Lacaze, εκδ. Payot 1927, σσ. 240, με τρεις χάρτες, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                   25-45

654   [Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞ] Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞ, ΤΑ ΕΣΤΕΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, 31ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1922, εκδ. Πρωία 1931, σσ. 654, δεμένο φθαρμένη ράχη.                                                                                           80-130

655   ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, [ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ], ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 1896-1920, δύο τόμοι σε ένα, εκδ. Πυρσός 1933, σσ. 442+383, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                                                   50-100

656   ΟΛΓΑ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 22 Αυγούστου 1851 – 19 Ιουνίου 1926, τυπ. Εστία χχ. (1934 περ.), σσ. 406. Με ολοσέλιδες φωτογρ. του φωτοτσιγκογράφου Ε. Χαλκιόπουλου. Δερμ. καλλιτεχν. βιβλιοδ. με γωνίες.             60-100

657   ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝ. Εβδομαδιαία Εφημερίς Αντιβενιζελικών Αρχών. Ιδιοκτήτης Ι. Πολυχρονόπουλος. Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Θάνατος εις τα Βενιζελικά καθάρματα» Έτος Α΄, αριθ. φυλλ. 4. Με μια χαρακτηριστική γελοιογραφία. Εικονογραφημένη εφημερίδα.        25-35

658   [ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞ., ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΣΤΥΛ.] ΑΡΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1836-1939 ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, εκδ. 1939, σσ. 942, με αφιέρωση του συγγραφέα, δερμάτινη ράχη.        45-75

659   ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. Η ΣΥΜΠΤΥΞΙΣ ΤΩΝ Α & Β ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ, 14 Αυγούστου 1922. Εκδ. 1950 περ.                                                                                                                                           30-50

660   ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓ., Λ., ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΥΘΕΡΙΑΙ. Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑ, με φωτογραφίες και χάρτες, εκδ. 1957, σσ.282, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                         40-65

661   ΓΟΝΑΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΠ., ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΠ. ΓΟΝΑΤΑ, με φωτογραφίες και χάρτες, εκδ. 1958, σσ. 518, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                                                     45-80

662   ΜΕΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Π., ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ, εκδ. 1962, σσ. 487, με πολλές φωτογραφίες και έναν χάρτη.                                                         25-50

Βλέπε και: 666, 408, 643, 510, 297

 

58. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ [663-668]

663   [ΧΑΓΗ] ΛΕΜΑΣ ΛΕΩΝ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ» ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ, 1930. (Περί πολεμικών αποζημιώσεων. Το Δημόσιο χρέος της Ελλάδος ανήρχετο σε 38.672.134.241 δραχμές, το 34% του προϋπολογισμού εξόδων, Σεπτ. 1929). Σσ. 23.          25-50

664   ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΕΡΑΜΥΝΑ, Εκδ. Υπουργείου Παιδείας, εκ του Εθνικού τυπογραφείου, 1937. Με αναδιπλούμενα σκίτσα και χειρόγραφο σημείωμα. Σσ. 67.                                                                                                                                      20-40

665[ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ], ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ ΜΕ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, από Α. Βρανά, χρωμολιθογραφία αδελφών Γ. Ασπιώτη στην Κέρκυρα 1900 περ.                                        15-20

666   [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ], ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΣΠΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΗΣ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΕΝ ΣΕΒΡΑΙΣ ΤΗΙ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ/10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1920, εκδ. Εθνικόν Τυπογραφείον 1920, σσ. 7, με υπογραφή έντυπη υπό Ελ. Κ. Βενιζέλου.                           50-100

667   ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΔΗΜ., Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, εκδ. Πατρίδος 1935, σσ. 270, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.                                                                                                                                                   35-50

668   ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1909, εκδ, Μπίρης 1957, σσ.382, λινόδετο.35-45

Βλέπε και: 644

 

59. Β´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΕΜΦΥΛΙΟΣ [669-680]

669   ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ Γ. Χ., ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ από της σκοπιάς του πρακτικώς σκεπτόμενου, έκδ. 1945. Βασική θέση του συγγραφέα: «Υπάρχει ανάγκη ισορροπήσεως μεταξύ του Πλούτου του Ελληνικού Δημοσίου και της Πτώχειας του Ελληνικού Λαού» (σελ. 5).                                                                            30-60

670   ΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΕΩΣ, 1945. (Κριτική του Μαρξισμού υπό τα γεγονότα της κατοχής, των δοσίλογων και του εμφυλίου). Σσ. 48.                                                                                                                    25-50

671   ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝ., ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΝ ΕΛΛΑΔΑ, Εθνικό Τυπογραφείο, 1945. Εξετάζεται ιδιαίτερα η προ και μετά του Μικρασιατικού ολέθρου Εθνική Οικονομία. Σσ. 191.                      30-60

672   ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΗΘΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΥ, εκδ. 1946.
Σσ. 66.                                                                                                                                      20-40

673   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ KOMMANDATUR THΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Για το ράδιο του γιατρού Κ. Κουτσομήτου (ότι είναι δηλωμένο). Υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με τη σβάστιγκα, 21/9/1943.                           30-60

674   ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1940-1941, εκδ. Οι Φίλοι του βιβλίου 1945, σσ. 339, δερματόδετη ράχη.        25-50

675   ΠΑΝΟΥ Β., Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. EΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ, οι ιστορικοί λόγοι της φτώχειας του τόπου, ο αποικιακός χαρακτήρας της ελληνικής οικονομίας, οι ντόπιοι πράκτορες του ξένου ιμπεριαλισμού, το πρόγραμμα του δημοκρατικού μετασχηματισμού, εκδ. Στάχυ 1945, σσ. 95, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.   25-50

676   ΜΑΞΙΜΟΣ Σ., ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ; Ο σημερινός πόλεμος-Δημοκρατικές ή επαναστατικές λύσεις; Εινε αδιάσπαστο το συμμαχικό μπλοκ; Το αντιφασιστικό μέτωπο στην Ελλάδα.-Ανέκδοτο γράμμα του Ένγκελς για την εθνική αυτοδιάυεση, εκδ. Πολιτική Βιβλιοθήκη 1945, σσ. 45.          15-20

677   ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ, Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940 ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΖΗΣΑ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 1935-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1943, μετά πινάκων πλοίων και προσωπικού, επεξηγηματικών εγγράφων, 45 φωτογραφιών εις 12 πίνακας εκτός κειμένου και 2 χαρτών, εκδ. Πυρσός 1950, σσ. 735, δερματόδετη ράχη.                             60-80

678   ΣΑΜΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, η θρυλική αντίστασις του ηρωικού συντάγματος Χωροφυλακής Αθηνών, που έσωσε την τιμήν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος τον Δεκέμβριον του 1944 (Μακρυγιάννης=Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών), εκδ. 1950, σσ. 180.                                                                                                                                           40-50

679   ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, εκδ. !954, σσ. 14.       30-40

680   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31 Μαρτίου 1942-4 Ιανουαρίου 1945, εκδ. Κέδρος 1977, σσ. 740, με πολλές φωτογραφίες.                                                                                                                            10-30

 

60. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ [681-700]

681   ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ, εκδ. 1950. Σσ. 151.         20-40

682   [ΠΑΠΑΓΟΣ] ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, 16 Νοεμβρίου 1952 – 16 Νοεμβρίου 1953, οικονομική πολιτική, στρατός ασφάλεια, η διεθνής θέσις της Ελλάδος, εκδ. 1953. Σσ. 229+διαγράμματα.20-40

683   [ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ] Α΄ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Α 15 Ιουλίου 1956, τεύχος δεύτερο 1) Τα Οικονομικά Προβλήματα του Ελλ. Λαού. 2) Τα Προβλήματα Ανασυγκροτήσεως της Χώρας. Σσ. 56.    10-20

684   ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΡ., Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ, ομιλία, έκδ. 1961. Σσ. 16.        15-30

685   ΔΕΚΑ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, Κωνσταντινούπολη 1965-1966. Περιλαμβάνουν ειδήσεις και άρθρα εφημερίδων για το Κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ένας φάκελος, σχ. 4ο.        45-80

686   ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ, άρθρα του Ιωάννη Μεταξά εις την «Καθημερινήν» από 13-10-1934 έως 23- 1-1935, ως απάντηση σε όσα έγραψε ο Ελ. Βενιζέλος για το εν λόγω θέμα, εκδ. 1935 περ. σσ. 384, δεμένο με φθαρμένη ράχη.              30-40

687   ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑΙ, εκδ. εφημ. «Μακεδονία» 1947, σσ. 101. 30-60

688   [ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ], ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κατά την απογραφήν της 7ης Απριλίου 1951, εκδ. Εθνικό Τυπογραφείο 1955, επίσημο έγγραφο σ. 194 με λεπτομερή περιγραφή του πληθυσμού εκάστου τόπου.      15-30

689   ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ, Ραδιοφωνική ομιλία προς τον Ελληνικόν Λαόν, εκδ. Ελληνικού Συναγερμού 1953, σσ. 23.                    25-35

690   [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΜΕΤΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ], ΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ Δ.Μ.Κ, Ελευθερία-Κοινωνική Δημοκρατία-Παγκοσμιότης, εκδ. 1957, σσ. 39.                                                     20-30

691   ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙ ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΙ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΌΣ, εκδ. 1958, σσ. 63, 12ον μέγεθος.       40-50

692   ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΝ ΤΩ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩ ΟΜΙΛΩ, εκδ. 1958, σσ. 20.                                                                                                                                       20-30

693   ΒΕΝΕΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ, ΤΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, εκδ. 1966, σσ. 524, με πολλές φωτογραφίες.           1-…

694   [ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ], Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΗΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (1968-1974). Κατά την διάρκεια της χούντας διώχθηκε, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε, για το συγγραφικό του έργο. Ο τόμος περιλαμβάνει έγγραφα της ασφάλειας, εφετείου, αποκόμματα εφημερίδων της εποχής σχετικά με την υπόθεση Πετρόπουλου, π.χ «Απογευματινή» 8-10-1968, «The Guardian 7-5-1973», «Der Spiegel 5-2-73», κτλ, εκδ. 1974, Χ.α.σ.                                                                                                              40-60

695   ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ ΦΩΤΟΣ. «ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» 17 Νοεμβρίου 1973. Ποίημα του Φώτου Γιοφύλλη στη Ραφήνα, Τρύγος 1974. Μονόφυλλο.                                                                                                                                                   25-50

696   ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ. Προς τον Ν. Πουλιόπουλο για την αποστολή της μελέτης του «Ο Νίκος Καζαντζάκης και τα Παγκόσμια Ιδεολογικά Ρεύματα». Με ιδιόχειρη την υπογραφή του Κ. Τσάτσου σε κάρτα με την ένδειξη «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας», 9 Ιαν. 1976. Σε φάκελο με σφραγίδα «Ελληνική Δημοκρατία», «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας». (14Χ11 εκ.)       25-45

697   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ. Με ιδιόχειρη υπογραφή. 1977. Σε φάκελο με γραμματόσημα. (14Χ9,5 εκ.)                                                                                                                                                   20-30

698   KAΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ. Σε φάκελο με σφραγίδα από το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού. (11Χ7,5 εκ.), 1978;                                                                                                                                   1-…

699   ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι., ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ (1889-1979), εκδ. 1979, σσ. 549, με φωτογραφίες.               25-40

700   ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. Ευχετήρια χειρόγραφη κάρτα για Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το έτος 1985.       1-…

Βλέπε και: 123, 495

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

114 GREEK BIBLIOPHILES’ RARE BOOK AUCTION – 114η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (1/2)

114η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (1/2)

 Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 Μαρτίου 2014, ΩPA 18:00

 

AIΘOYΣA ΦIΛOΛOΓIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPNAΣΣOΣ • KAPYTΣH 8

 

Τα βιβλία εκτίθενται από τo Σάββατο 15 Μαρτίου 2014 στη Βιβλιοφιλία (Μαυρομιχάλη 7) καθημερινά. Πρωί, ώρες: 10:00-17:00. Πέμπτη, ώρες: 10:00-14:00 και 17:00-20:00. Την Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Μαρτίου από τις 10:00 έως τις 20:00. Τέλος, στις 28 Μαρτίου από τις 10:00 έως τις 23:00.

 

Παραλαβές των δημοπρατούμενων βιβλίων από το βιβλιοπωλείο της Βιβλιοφιλίας (Μαυρομιχάλη 7, Τηλ.: 210 36.14.332, 210 36.23.917, Κιν.: 6942 571772)

 

*Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1-…) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας

 

1. ΛΕΞΙΚΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ – ΔIAΛEKTOI [1-20]

1       ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ., ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, εκδ. 1837, σσ.516, λινόδετο, ταλαιπωρημένο και φύλλα σητόβρωτα.                                                                                                                                                  30-60

2       ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., μτφρ. ΟΛΛΕΝΔΟΡΦΟΥ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ. Μέθοδος εκμάθησης Γαλλικών σε έξι μήνες, εκδ. Αμαλθείας, Σμύρνη 1857, σσ. 516, δεμ., ταλαιπωρημένο.        35-60

3       ΑΣΩΠΙΟΣ Κ., ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, εκδ. Βλαστός, 1877, σσ. 234, με ξυλογραφία του Ασώπιου, λινόδετο.                                                                     40-80

4       ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ., ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΝ, έκδοσις δευτέρα, διορθωμένη και επαυξημένη, εκδ. Ι. Σιδέρη, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1909. Βιβλιοδ. εποχής, επιδιορθωμένη, με πλαστικό αυτοκόλλητο, σσ. 1052.                       15-40

5       ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜ., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, εγχειρίδιον για δημοτικό σχολείο, εκδ. Ζηκάκης 1924, σσ. 64, φύλλα αποκολλημένα, κιτρινισμένα και πολύ ταλαιπωρημένα.                                                          20-35

6       ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜ., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΜΕΤ’ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, εκδ. Διαλησμά 1929, σσ.224, βιβλιοδ., ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        25-40

7       [ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ], ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ, ΤΟΜΟΙ 12, εκδ. 1931, βιομηχ. βιβλιοδ., σε καλή κατάσταση (12).     50-100

8       ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ., Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ, η κατάσταση της δημοτικής γλώσσας, εκδ. Γλωσσικός Σύλλογος, 1936, σσ. 23, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.                                                                                      1-…

9       ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ., KNAURS LEXIKON A-Z. Γερμανικό λεξικό, εκδ. Knaur Nachs 1938, σσ. 1894, με εικόνες, σχέδια, και φωτογραφίες, λινόδετο σε καλή κατάσταση.                                                                                                                      40-80

10     [ΚΑΚΡΙΔΗ Ι]., Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ (Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓ. Ι. Θ. ΚΑΚΡΙΔΗ), διαμάχη για το γλωσσικό ζήτημα της εποχής αφορούσα τον Κακριδή, εκδ. Εστία χχ, σσ. 292, χαρτόδετο, αποκολλημένα φύλλα, αρκετά ταλαιπωρημένο.           20-30

11     ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΙΛΠΩΝ., ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, εκδ. 1946, σσ. 97, χαρτόδετο φύλλα αποκολλημένα.                                                                                                                         20-35

12     ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, εκδ. Ματαράγκα 1948, σσ. 267, χαρτόδετο, άκοπο σχετικά καλή κατάσταση.                                                                                                                      30-60

13     ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, εκδ. Τεχνικό Επιμελητηριον της Ελλάδος 1951, σσ. 886, δεμ., αρκετά ταλαιπωρημένο εξώφυλλο.                                                                         25-50

14     ΚΑΘΑΡΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1961. Σσ. 464.            40-80

15     CARREZ MAURICE, MOREL FRANCOIS, DICTIONNAIRE GREC-FRANCAIS DU NOUVEAU TESTAMENT, λεξικό ελληνογαλλικό της Καινής Διαθήκης, εκδ. Cerf 1971, σσ. 270, δεμένο.                                                             40-60

16     [ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ], ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, εκδ. Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων 1973, σσ. 95, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.                                                                                                                                                  10-15

17     BESINCI BASILIS., GUZEL TURKCE, (ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ), εκδ. Istanbul 1979, σσ. 142, με πολλές εικόνες εντός και εκτός κειμένου.                                                                                                                                  20-40

18     [ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ] GIRKE WOLFGANG, JACHNOW HELMUT., HANDBIBLIOGRAPHIE ZUR SLAVISTISCHEN UND ALLGEMEINEN LINGUISTIK IN OSTEUROPA, BAND II: 1966-1971, BAND III, 1: 1972-1977, BAND III, 2:1972-1977, εκδ. Niemeyer 1980, σσ.727+574+575-1127, βιομηχ. βιβλιοδ., σε άριστη κατάσταση. (Βιβλιογραφία Σλαβικής και Γερμανικής γλωσσολογίας) (3)      25-50

19     [ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ] Αλβανικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, χρ. 1985 Τίρανα, σσ.1245.  15-25

20     ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ, εκδ. Βασ. Ρηγόπουλου, 1994. Σσ. 871.         20-35

Βλέπε και: 61, 700

 

3. TYΠOΓPAΦIABIBΛIOΛOΓIABIBΛIOΓPAΦIAKATAΣTATIKA [21-27β]

21     [Η ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΖΩΗ]., ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ «Η ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΖΩΗ», ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, καταστατικό του συνδέσμου, εκδ. 1939, σσ. 14.                                                                                                                     25-35

22     EMERSON WALDO RALPH, GUTENBERG. Ιδέες και συστήματα, 2 τόμοι. Δοκίμια, επιμέλεια: Λιάνα Σακελλίου-Schultz, [χ.χ.]. (2)              40-80

23     Ο.Η.Ε.Ν., ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΗΘΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΤΗΤΟΣ (Ο.Η.Ε.Ν.). Περιέχει τα άρθρα διοίκησης της οργάνωσης, εκδ. ΟΗΕΝ 1953, σσ. 18, χαρτόδετο.                                                                  10-20

24     ΑΦΙΣΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ. 20 Αφίσσες από εκθέσεις για το βιβλίο κ.ά.: Σπάνιο βιβλίο τέχνης (1929-79), Ιωνικό Κέντρο Χίος, Γιορτή βιβλίου, Η χαρτογράφηση της Ελλάδας, «Εσείς και ο άνθρωπος γνωρίζετε το βιβλίο;», Πανελλήνια Εκθεση Βιβλίου, Εκθεση σατιρικού εντύπου, Το πρώτο ελληνικό βιβλίο, Ελλάδα και Θάλασσα κλπ. (35Χ50 εκ. περ.) Δεκαετίες 1970-80. (63)            100-300

25     ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤ., ΦΡΟΥΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 21. Εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία προετοιμάζοντα την επανάσταση του 21, έλληνες λόγιοι κτλ., εκδ. Ένωση Συντακτών 1971, σσ. 188.               35-70

25β   [EX-LIBRIS – ΣΥΛΛΟΓΗ 38 ΒΙΒΛΙΟΣΗΜΩΝ] Βιβλιοφιλική συλλογή με αντιπροσωπευτικά δείγματα του 20ου αιώνα ελληνικών κυρίως αλλά και ξένων δημιουργών των μικρών έργων τέχνης και χρηστικών, ως κτητορικές σημάνσεις, διακριτικών τεκμηρίων για ιδιωτικές ή δημόσιες βιβλιοθήκες. Α. Νεοελλήνων χαρακτών: 1. ΒΑΜΒΑΤΗΡΑ Μ., «GAZIZA» (Ξυλογραφία, Ε.Α, 2008), 2. ΒΑΜΒΑΤΗΡΑ Μ., «ΦΑΝΗΣ» (Ξυλ., 5/30, 1999), 3. ΒΑΜΒΑΤΗΡΑ Μ., «DUNAUSCAS» (Ξυλ., Ορθ. 6/30, 2005), 4. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, «Μ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ» (Χαλκογραφία, Δοκίμιο, 2005), 5. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ, «ΛΕΥΚΑΔΑ Μ. Ν. ΣΤΑΕΦΑΝΑΚΙ», (Χαλκ., Δοκίμιο, 2005), 6. ΚΟΜΙΑΝΟΥ Α., «Δ. ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ», (Ξυλ., 541/5-20, 2004) , 7. ΚΟΜΙΑΝΟΥ Α. «DARZENTAS J», Ξυλ., Δοκίμιο, 1990), 8. ΚΟΜΙΑΝΟΥ Α., «Κ. ΑΔΑΜ» (Ξυλ., 1996), 9. ΚΟΜΙΑΝΟΥ Α., «ΙΟΑΝ SLAVICI ARAD» (Ξυλ., 418/8-20, 2000), 10. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, «ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΠΑΝΟΣ» (Ξυλ., 33/105, 2004), 11. ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ, «Ν. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΥΑΚΙΝΘΟΣ» (Ξυλ., Ε.Α, 1990-1995), 12. ΜΑΡΚΑΚΗ ΤΖΕΝΗ, «ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΚΛΙΝΟΥ» (Εγχρ. Ξυλ., Ε.Α 2/3, 2000), 13. ΦΑΛΗΡΕΑΣ Β., α) [ΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΥΝΑΙΚΑ], (Ξυλ. Δίχρωμη, 1953), β) ΠΡΟΜΑΚΕΤΑ: φύλλο με προσχέδιο-μολύβι του ex libris και φύλλο με προσχέδιο εξώφυλλο-οπισθόφυλλο βιβλίου (βλ. Βιβλιοφιλία τ. 93, 2001, σσ. 6-7), 14. KARAVOUSIS S., «KARAVOYSIS» (Εγχρ. Λιθογραφία, Ε.Α, c. 1980), 15. ΠΑΡΘΕΝΗΣ, «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΒΕΡΔΟΥ» (Χρυσοτυπία-Λιθ., Ανάγλυφο, 1925), 16. ΜΙΧΑΗΛΟΥ Ε., «Ν. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ» (31’32, c. 1990), Β. Bιβλιόσημα Διάφορα (Βιβλιοθηκών): 1. «ATHENS COLLEGE LIBRARY» (Τυπ., 1935), 2. «ΚΟΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ» (Σφράγισμα), 3. «ELEFTHEROUDAKIS LENDING LIBRARY» (Τυπ., no 329, c. 1950), Γ. ExLibris & Βιβλιόσημα Ξένα (και Βιβλιοθηκών): 1. «THE BRITISH COUNCIL» (“Truth Will Triumph”), (Τυπ., 1970), 2. «ΤΗΕ CANADA COUNCIL» (DES ARTS), (Tυπ., c. 1970), 3. «ΤΗΕ ΒRITISH EMBASSY», Information Dept, Athens, (Τυπ., c. 1960), 4. «?ΗOSPITAL LIBRARY ST. JOHN & RED CROSS» [BRITISH] (Τυπ., c. 1960), 5. «THE BRITISH COUNCIL ANGLOHELLENIC LEAGUE» (Τυπ. με θυρεό, 1944), 6. «PATCHOGUE PUBLIC LIBRARY» (Τυπ., Σχ. Κάρτα, 1918), 7. «EX LIBRIS 6 D.» (Τυπ., c. 1950), 8. OLIVER RUSH: «THE INDIANAPOLIS PUBLIC LIBRARY» (Ξυλ., 1936), 9. Υ (ΣΥΜΒΟΛΟ ή ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ), Προσωπογραφία (Άνδρας), (1920), 10. «ECOLE LIBRE DISTRIBUTION DES PRIX» Ιστορίας και Γεωγραφίας, 11. BECK M., «L’ ALLIANCE FRANCAISE» (Τυπ., 1948), 12. «SMITH & SONS LIBRARY» (Τυπ., 2 βιβλιοσημα, c. 1950), 13. «OFFERT PAR HACHETTE LIBRAIRIE» (Τυπ.), 14. ISOLA S., «GIORGIO VENEZIA» (Τυπ.), 15. «William Philip Chapman» [Σούνιο;], [συγγραφέας του “Karystos City-State & Countrytown»], σε Πλαίσιο (Τυπ., 1945), 16. L.W.L, «JAMES GRUTMANN» (Λιθ. σε Πλαίσιο, 2 Απρ. 1928) , 17. R. F., «A. RATHER» (Εγχρ. Λιθ. ??σε Πλαίσιο, 246, 1913), 18. I. H., «MORICER POWER» (σε Πλαίσιο, 1920), Σύνολο: 38 τεμάχια.                                                                                            1500-2000

26     [ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SEAGATE], ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SEAGATE, χωρητικότητα 20ΜΒ έτος κατασκευής 1983. Μοντέλο ST-125 τύπος MFM, συναρμολογημένο στη Σιγκαπούρη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Μουσειακό πλέον περιφερειακό ενός από τους πρώτους προσωπικούς υπολογιστές (PC) που δούλευαν με επεξεργαστές 8088. [μαζί] Ο Controller με τον οποίο συνδέεται, τεχνολογίας ISA.          140-280

27     [ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ (GRAPHICS CARD)], ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ (GRAPHICS CARD) «HERCULES» (HGC), 1985, κατασκευής Ταϊβάν, MDA (Monochrome Display Adapter). Οι πρώτες θρυλικές ασπρόμαυρες κάρτες video για τους πρώτους προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PC). Κατασκευής Ταϊβάν από την «Hercules Computer Technology». Σε καλή λειτουργική κατάσταση. Μουσειακό περιφερειακό.           100-200

27β   [SOTHEBY’S]., THE LIBRARY OF HENRY M. BLACKMER II, by Navari, εκδ. London 1989, σσ.636, λεπτομερής καταγραφή των βιβλίων της βιβλιοθήκης με πολλές φωτογραφίες και σχέδια, λινόδετο, σε άριστη κατάσταση.            120-150

Βλέπε και: 651

 

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ – ΚΟΜΙΚΣ – ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [28-53]

28     ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ., ΛΟΓΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, φιλοσοφικό δοκίμιο, εκδ. Βύζας (Κωνσταντινούπολη) 1860, σσ. 10, δεμ.                                               25-50

29     ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ., ΠΑΙΔΙΚΑ ΔΡΑΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΩΜΩΔΙΑΙ, εγχειρίδιον λογοτεχνίας για διαδασκαλία στο σχολείο, εκδ. Εστία 1887, σσ.193, λινόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                 35-50

30     ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ., Ο ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ. Ένα από τα αριστουργήματα του Ιούλιου Βερν σε ελληνική μετάφραση από Σκαλίδη Αλ., εκδ. Φέξη 1900, σσ. 493, δεμ.                                                                                          20-40

31     LARSSON CARL., DAS HAUS IN DER SONNE. Συντόμευση στα γερμανικά του σουηδικού βιβλίου του συγγραφέα, με εικόνες, φωτογραφίες και περιγραφές της παιδικής του ηλικίας στην πατρίδα του, εκδ. Karl Robert 1909, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.      25-40

32     ANDERSEN HANS CHRISTIAN, μτφρ. ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ., Η ΝΕΡΑΪΔΑ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ. Επιλογή παραμυθιών του μεγάλου δανού παραμυθά, εκδ. Ευστρατίου 1914, σσ. 84, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο.                                 25-40

33     ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝ Ι., ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΚΡΙΣΙΣ. ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΕΝ ΤΗΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΙ 17 ΜΑΙΟΥ 1925. Φιλοσοφικό δοκίμιο περί ήθους, εκδ. ΕΚΠΑ 1925, σσ. 31, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο. 10-15

34     ΤΣΙΛΗΘΡΑΣ ΠΑΝΑΓ., ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, εκδ. Δ.Ν. Τζακά – Σ. Δελαγραμμάτικα, 1925. Δεμ., σσ. 541. Σσ. 541.         30-60

35     ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤ. – ΤΣΙΛΗΘΡΑΣ ΠΑΝΑΓ., ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1925. Δεμ., σσ. 608.               40-60

36     ΜΕΓΑΣ Γ. Α. (εκδ), ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, (ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ), πλούσια εικονογράφηση από τον Φ. Κόντογλου, εκδ. Εστία 1927, σσ. 159, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        30-60

37     ΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ., ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Εγχειρίδιο για σχολείο, εκδ. Σιδέρης 1928, σσ. 222, βιβλιοδ., ταλαιπωρημένο.                                                                                                                                                  20-40

38     [ΦΥΛΛΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ] 100 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΕΛΓΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 1930 περ. Royaume de Belgique, Ecoles Gardiennes. Travaux d’eleves, enfants de 3-6 ans. Σε φάκελο.                                                                                                                                     30-60

39     ΛΑΜ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ., ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΙΞΠΗΡ. Μυθιστορικοποιημένα θεατρικά του Σαίξπηρ για παιδιά, μτφρ. Πρεβελάκης Π., έκδ. Ελευθερουδάκης 1932, σσ. 184, εικονογραφημένο, βιομηχανική βιβλιοδεσία με ζωγραφική παράσταση στο σκληρό εξώφυλλο.                                                                                                                                                  20-45

40     ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝ., Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, εκφώνηση στην νομική σχολή στις 1-04-1935, εκδ. Πυρσός 1935, σσ.48.                                                                                                                15-25

41     [KATSANIS M.] ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ. Παιδικές προσωπογραφίες, τοπία, πλοία, η Παναγία, κύριος με τσιγάρο κλπ. Με υπογραφή: Michel Katsanis (Κατσάνης Μ.). 1940 περ. (13)                                              50-100

42     ΜΑΡΡΥ ΓΚΙΛΜΠΕΡΤ, Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, μτφρ.Μητσόπουλος Πάνος, εκδ. 1947, σσ. 79, χαρτόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο και άκοπο.                                                                                       30-60

43     ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ., ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ, ΤΟΜΟΣ Α´: ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΗΝΗ, ΤΟΜΟΣ Β´: Ο ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΤΟΜΟΣ Γ´: ΡΟΒΥΡΟΣ Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ, εκδ. Αστήρ 1952, σσ. 188+301+165, βιομηχαν. βιβλιοδ., με έκτυπες παραστάσεις, σε καλή κατάσταση. (3)                                                                                                                 30-60

44     ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΟΔΟΤΟ, εικονογράφηση Κορογιαννάκη Αλ., διασκευή των ιστοριών του Ηροδότου για παιδιά, εκδ. Αλικιώτης 1953, σσ. 140, δεμένο. [μαζί] ΜΕΤΑΞΑ, ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, εικονογράφηση Αστεριάδη, εκδ. Αλικιώτης 1953, δεμένο, (ξεκολλημένο), (2).                                                                 30-60

45     [Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ]., Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, 11 τεύχη, εκδ. 1961 τεύχη 6-16, σσ.183-574. (11)      25-50

46     ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ. Λεύκωμα με γελοιογραφίες του έλληνα καλλιτέχνη, εκδ. 1968, δεμένο.   25-35

47     ΛΑΖΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜ., ΚΟΡΟΪΔΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ, γελοιογραφία και σάτιρα του ιταλού δικτάτορα με πολλά σκίτσα και αποκόμματα εφημερίδων εποχής του πολέμου, εκδ. ιδιωτική 1972, χ.α.σ..                            10-20

48     [ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ]., ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΠΟΥΛΙ, εικονογραφημένο κόμικ για παδιά, εκδ, χχ, σσ., χαρτόδετο κόμικ σε πολύ καλή κατάσταση.                                                                                                             20-30

49     BUSCH WILHELM., MAR UND MORITZ. EINE BUBENGESCHICHTE IN SIEBEN STREICHEN. Ιστορία για παιδιά σε εφτά μέρη, εκδ. Braun und Schneider χ.χ., σσ. 53, βιβλιοδ. Ταλαιπωρημένο.                                                             10-15

50     ΣΑΙΝΤΕ, Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ελεύθερη μετάφραση από τα γερμανικά υπό Χρυσάφη Ι. Ε., εικονογραφημένο εξώφυλλο και εικόνες εντός κειμένου, εκδ. Ελευθερουδάκη χχ, σσ. 150, δεμ., εξώφυλλο αποκολλημένο.              25-50

51     [ΑΓΝΩΣΤΟΣ], Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΥΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΥΡΑ ΒΑΤΡΑΧΙΝΑ, δύο παραμύθια για παιδιά, εκδ. Ελευθερουδάκη χχ, σσ. 204, εικονογραφημένο εξώφυλλο και εικόνες εντός κειμένου, δεμ., σε καλή κατάσταση.             20-30

52     ΚΟΥΡΤΙΣ ΟΥΡΣΟΥΛΑ, ΧΑΛΛΙΝΤΑΙΗ ΜΠΡΕΤΤ, ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ ΣΤΑΝΛΕΥ., Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ, [μαζί] ΚΑΙ ΕΠΕΣΕ ΝΕΚΡΟΣ, [μαζί] ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ, τρεις τόμοι, εκδ. Αστυνομικά Βιβλία Τσέπης χχ, σσ. 128+123+121, χαρτόδετα. (3)     20-40

53     [ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ]., ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ, εκδ. Ασπιώτης χχ, σσ. χασ, χαρτόδετο σε άριστη κατάσταση.               25-45

Βλέπε και: 66, 816, 827, 838, 817, 130, 84, 453, 813, 485, 486, 483, 487, 494, 445, 441, 951, 443, 442, 31, 447, 448, 65, 818, 449

 

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ [54-70]

54     [ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ]., ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 1843, ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ, εκδ. Σμύρνη 1843, σσ. 190, δεμ., ταλαιπωρημένο.                                                                                                 40-50

55     ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ., ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΙ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, για μαθητές σχολείων, εκδ. Αθανασιάδης 1893, σσ. 109, φύλλα αποκολλημένα.                                                                                                                         30-60

56     ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ., ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ. ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, εκδ. Σακελλάριου 1909, σσ. 327, βιβλιοδ., εξώφυλλα αποκολλημένα.                                                                                                        15-20

57     ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΔΜΟΤΙΚΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ. Εν Πειραιεί 9 Ιουνίου 1909. Χειρόγραφο ποίημα της μαθήτριας Παναγιώτας Φιλίππου της Δ´ τάξης Δημοτικού «Η Ημέρα της Λαμπρής». Με μια ωραία υδατόγραφη ζωγραφιά με λουλούδια. Σε κορνίζα (36Χ46 εκ.).              25-40

58     ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ «ΤΟ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ»., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΑΥΣΙΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1913-1914, εκδ. Παλλάδιον 1913, σσ. Χασ, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.          20-30

59     ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ., ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Τόμοι 2. Αναγνωστικό γυμνασίου, εκδ. Εστία, 1926, 1935, σσ. 261+239, σκληρόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                    25-50

60     ΛΕΟΝΤΕΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ., Διευθυνόμενον υπό των FRERES MARISTES, «SOUVENIR», Σχολικόν Έτος 1926-1927. Λεύκωμα με τα σχολικά χρονικά του Λυκείου, με πάμπολλες φωτ. μαθητών και καθηγητών. Σχ. Πλάγιο, [χ.α.σ.].    35-50

61     ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΙΛΤΟΣ., Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, εκδ. Σαλιβέρος 1933, σσ. 27, χαρτόδετο με χαλαρωμένα φύλλα.                                                                                                                 15-20

62     ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α. – ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Γ., ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, Αναγνωστικό Δ´ Δημοτικού, εκδ. Ι. Κολλάρος, 1933. Σσ. 208.         35-50

63     ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν., ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, εκδ. Μυρτίδης 1938, σσ. 357, χαρτόδετο, ράχη αποκολλημένη.                                                                                                                         20-40

64     ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΝΩΜΙΚΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ, βοήθημα για υποψηφίους ανωτάτων σχολών, εκδ. ιδιωτική 1940, σσ. 40, χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                     20-40

65     FERRIERE AD., ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥ ΡΟΛΟ, διασκευή Παράσχη Ε. Ι.. Το κλασσικό έργο του παιδαγωγού Ferriere, εκδ. Στουγιαννάκης 1947, σσ. 221.                                                                             1-…

66     ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η ΓΝΗΣΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ, «ΠΕΡΙ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΑΣ ΑΝΑΤΡΕΦΕΙΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ». Σύντομο δοκίμιο για την αυθεντικότητα αυτής της πραγματείας, εκδ. Μωραΐτης 1948, σσ. 18.         25-40

67     ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, ΕΛΛΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, εκδ. 1950, σσ. 208.             15-30

68     ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν-ΡΩΜΑΙΟΣ Κ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Α´ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Αναγνωστικό Α´ Γυμνασίου, εκδ. ΟΕΔΒ 1950, σσ. 314, δεμένο, ταλαιπωρημένο.                                                                                            20-35

69     ΒΡΑΧΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΥΓΕΙΑ-ΧΑΡΑ-ΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ, για μαθητές δημοτικού, εκδ. Κένταυρος 1963, σσ. 95, χαρτόδετο καλή κατάσταση.                                                                                              15-20

70     REALITES SUEDOISES, L’ AIDE AUX ETUDES EN SUEDE, περιγραφή των φορέων υπεύθυνων για την πανεπιστημιακή φοίτηση στην Σουηδία, εκδ. Institut Suedois 1966, σσ. 20.                                                                          10-20

Βλέπε και: 116, 846, 121, 2, 101, 820, 190, 390, 530, 744, 465, 132, 76, 542, 535, 528, 533, 549, 409, 7, 497, 425, 10, 477, 51, 481, 381, 73, 849, 255, 155, 149, 37, 16, 464, 489

 

 

8. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [71-97]

71     Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, Σκηνή με τον Σωκράτη την ώρα που πίνει το κώνειο στη φυλακή, ενώ γύρω του πλήθος οπαδών του που θρηνούν. Λιθογραφία, 1850 περ. (25Χ18 εκ.).                                                                      20-30

72     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΜΗΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΗΤΟΙ Η ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΚΑΘ’ ΟΜΗΡΟΝ. Δοκίμιο θεολογίας και οντολογίας του Ομήρου, εκδ. Κωνστ/πολη 1876, σσ. 264, βιβλιοδ σε καλή κατάσταση.   40-80

73     ΓΑΛΑΝΗΣ Μ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΩΝ ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΕΞ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, εκδ. Φιλοκαλία, 1876, σσ. 182, χαρτόδετο, πολύ ταλαιπωρημένο.             30-60

74     ΔΕ ΛΑΒΕΛΕ ΑΙΜΥΛΙΟΣ, Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ. Περιγράφονται οι διάφορες όψεις του σοσιαλισμού κατά τον 19ο αι., εκδ. Γαβριηλίδης 1894, σσ.449, βιβλιοδ., ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                             25-40

75     LOURIE OSSIP, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΛΣΤΟΗ, μτφρ. από τα γαλλικά Βουτσινάς Γ., εκδ. Φέξη 1910, σσ. 168, δεμένο.              20-30

76     ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΟΓΙΚΗ. ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, εγχειρίδιο λογικής για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκδ. Μαντζεβελάκης 1913, σσ. 80, βιβλιοδ., εξώφυλλο ταλαιπωρημένο.                                      20-30

77     LORULOT ANDRE, Ο ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΛΤΡΟΥΪΣΜΟΥ, μτφρ. Μυριώτη, εκδ. Γράμματα (Αλεξάνδρεια) 1917, σσ. 18, χαρτόδετο μικρού μεγέθους σε καλή κατάσταση.                                              10-15

78     SIMMEL GEORG, PHILOSOPHIE DES GELDES, εκδ. Leipzig 1922, σσ. 585, δεμένο.   15-30

79     HAECKEL ERNEST, Ο ΜΟΝΙΣΜΟΣ. ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΣ ΦΥΣΙΟΔΙΦΟΥ, εκδ. Φέξης 1925, σσ. 93, χαρτόδετο, σε μέτρια κατάσταση.                                                                                                                                                    1-…

80     RICHARD GASTON, Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ, μτφρ. Οικονομόπουλος Ηλίας, εκδ. Σαλιβέρος 1927, σσ. 179, χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                     10-20

81     ΤΣΑΦΟΣ Ι. Χ., ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΡΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ, εκδ. Κοραής 1929, σσ. 64, φύλλα αποκολλημένα.                                                                                                                         15-30

82     ΦΟΝ ΣΑΙΦΕΡ ΘΑΣΣΙΛΟΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ, μτφρ. Παπαϊωάννου Γ. Π, εκδ. Ελευθερουδάκης 1930, σσ. 196, λινόδετο σε πολύ καλή κατάσταση.                                                                                                                               10-20

83     BESANT ANNIE, ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ, μελέτη για τα απόκρυφα της συνείδησης, μτφρ. από τα αγγλικά, εκδ. Θεοσοφικός Εκδοτικός Οίκος 1930, σσ. 334, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο.                                              20-45

84     ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, εκδ. Λαμπρόπουλος 1931, σσ. 174, χαρτόδετο, λίγο ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        25-45

85     ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜ., «ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» περιοδικόν εκδιδόμενον υπό Δημ. Γ. Μωραΐτου, τυπ. Γ.Η. Καλέργη, 6 τεύχη (συρραμμένα μαζί), τόμος Α´, 1932. Σσ. 244.                                                                                               40-60

86     ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, φιλοσοφικό δοκίμιο για την υφή της Ιστορίας, εκδ. Παπαδογιάννης 1933, σσ. 49, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο (ξεκολλημένο εξώφυλλο).               20-25

87     ΜΠΗΒΑΝ ΑΝΙΟΥΡΙΝ., ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥΣ, εκδ. Ρήγας 1945, σσ. 96, χαρτόδετο και άκοπο σχετικά καλή κατάσταση.                                                                      20-30

88     ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΣΙ-ΟΧΙ ΕΤΣΙ-ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ, ΓΙΑΤΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΘΑ, ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ!, εκδ. 1949, σσ. 48, εικονογραφημένο εξώφυλλο, ταλαιπωρημένο.            20-40

89     ΤΑΙΝ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, μτφρ. Αιμ. Χουρμούζιου, εκδ. Γκοβόστη. Σσ. 91.            15-20

90     ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ, εκδ. 1952, σσ. 156, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο.                                                                                                                                                  20-40

91     ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ., Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ, ΕΡΩΤΩΜΕΝ: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΝ; Δοκίμιο πολιτικού στοχασμού, εκδ.Ψυχικό 1954, σσ. 128, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο.      20-40

92     ΜΑΡΞ ΚΑΡΛ, ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, μτφρ. Σκουριώτης Γιάννης, με εγχάρακτη τη μορφή του Μαρξ στο εμπροσθόφυλλο και των τριών τόμων, εκδ. 1954, 1957, 1960, σσ. 848+559+848, δεμένα. (3).                                                                  30-50

93     ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΜΟΧΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ, εκδ. 1954, σσ. 78, χαρτόδετο, αποκολλημένα εξώφυλλα.                                                                                                        20-30

94     FREEMAN KATHLEEN, ANCILLA TO THE PRE-SOCRATIC PHILOSOPHERS, Oxford Basil Blackwell, 1962. Σσ. 16.             15-20

95     ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΤΖΩΝ, Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, 1964. Σσ. 160.                           10-20

96     ΧΛΑΠΑΝΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ, ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ-ΦΑΥΛΟΚΡΑΤΙΑ, εκδ. Εκδοτική Αθηνών 1964, σσ. 271, δεμ.                                                                                                                   20-30

97     ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ. ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ, (μετάφραση εκ του Αγγλικού), σύντομο φιλοσοφικό δοκίμιο, εκδ. 1974, σσ. 53.                                                                       1-…

Βλέπε και: 64, 124, 28, 148, 140, 507, 128, 63, 482, 508, 141, 67, 138

 

9. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ [98-137]

98     ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ. Ανθολόγιο εκκλησιαστικών ύμνων και εν προκειμένω για την Τεσσαρακοστή, εκδ. Λειψία 1766, σσ. 353, δεμ., ελαφρώς ταλαιπωρημένο.         100-200

98β   ΜΙΛΙΑ ΣΠΥΡ. ΤΟΥ ΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΙΔΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ. Αφιερωθείσαι τω άρχοντι Στ. Καραϊωάννη, Βενετία 1773, τυπ. Α. Βόρτολι, σσ. 252. Με μια ολοσέλιδη χαλκογραφία – πορτραίτο του αρχιμανδρίτη συγγραφέα. Με πολλά χαλκόγραφα κοσμήματα. Δερμ. Βιβλιοδ.                                                                             250-300

99     Η ΕΚΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ. Χαρακτικό D. Scott & J. Le Comte, 1780 ca (18×15 εκ.). Από τη βίβλο: THE HOLY BIBLE OF J. BROWN.                                                                                                                                  20-30

100   Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ. Από πίνακα του Claude Lorraine. Xαρακτικό, Glascow, W. Mackenzie (14×20 εκ.), 1800 περ.          10-20

100β ΒΙΒΛΙΟΝ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ. Μετά των προϋπαρχουσών περιεχομένων ομιλιών. Βενετία 1802, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, σσ. 368. Με πολλές ξυλογραφίες εντός κειμ. των τεσσάρων αποστόλων και άλλων βιβλικών παραστάσεων. Ξυλόγραφη σελ. τίτλου με εικονογραφικά στοχεία. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής ξεκολημ. Ίχνη υγρασίας. 180-250

100γ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΙΕΡΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Διορθώσει Ε. Διογενείδου, συνδρομή Α. Τσατσαράγκου, εκδ. Βενετία 1833, τυπ. Φρ. Ανδρόλα, σ. 229. Δερμ. Βιβλιοδ. [Βλ. και αρ. κατ. 117, αυτόθι].            160-230

101   ΓΑΛΛΑΟΥΔΕΤΟΣ Θ. Χ., ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, εγχειρίδιον φυσικής θεολογίας προς εκπαίδευση των νέων, εκδ. Αγγελίδης 1840, σσ.290, ταλαιπωρημένο.                                                             40-70

101β ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ. Εκ του Εβραϊκού Αρχετύπου εις κοινήν ελληνικήν διάλεκτον, εν Λόνδρα 1840, σς. 950. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής.                                                                                                                       130-160

102   ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΤΕΙΧΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ. Χαλκογραφία, Ed. Burton 1850 ca. (19×13 εκ.). 15-30

103   Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΕΝ ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Χαλκογραφία, W. Mackenzie, Glascow, 1850 ca. (19×17 εκ.).         10-30

104   Ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ. ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ, ΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΚΑΜΗΛΕΣ. Χαλκογραφία W. Warwick, 1850 ca. (18X18 εκ.).                                                                 10-30

105   ΝΑΖΑΡΕΤ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ. Χαρακτικό J. Bower (23X18 εκ.), 1850 περ. 10-30

106   Η ΗΡΩΔΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΗΡΩΔΗ. Χαλκογραφία, W. Mackenzie, Glascow, 1850 ca. (19×17 εκ.).                                                                                                                                           15-30

107   Η ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Χαρακτικό, 1850 ca. (51Χ38 εκ.).                                              30-50

108   Ο ΜΩΥΣΗΣ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΟ ΡΑΒΔΙ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΟ ΚΑΙ ΑΝΑΒΛΥΖΕΙ ΝΕΡΟ. Χαρακτικό, W. Mackenzie, Glascow 1850 ca. (6,5×9 εκ.).                                                                                                                                                  10-30

109   Η ΚΑΝΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. Χαρακτικό, W. Mackenzie, Glascow 1850 ca. (18×15 εκ.).                                                                                                                                                  10-30

110   MOEHLER, DEFENSE SYMBOLIQUE OU NOUVELLES RECHERCHES SUR LES CONTRARIETES DOGMATIQUES ENTRE LES CATHOLIQUES ET LES PROTESTANTS, εκδ. Vives 1852, σσ. 419, μτφρ. Lachat, δεμ., σε καλή κατάσταση.  25-50

111   SALVADOR J., HISTOIRE DES INSTITUTIONS DE MOISE ET DU PEUPLE HEBREU, πρώτος τόμος, Ιστορία των θεσμών του Μωυσή και του εβραϊκού λαού, εκδ. Michel Levy freres, 1862, σσ.544, δεμ., ελαφρώς ταλαιπωρημένο. 35-70

111β ΔΑΜΑΛΑ Ν., ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ, τόμος Α΄ (περιέχων την εισαγωγήν εις την ερμηνείαν ταύτην), τύποις Εφημερίς των Συζητήσεων, 1876, σ. 732.                                                                                                     90-120

111γ CITHARA SANCTORUM “PJSNE DUCHOWNJ”, Budapessti 1877, σσ. 1247+240. Ουγγρικό θρησκευτικό βιβλίο. Καλλιτεχνική βιβλιοδεσία από χαλκό, ξύλο και δέρμα με έκτυπες παραστάσεις. Με δύο χάλκινα κλείστρα και χάλκινα ελάσματα στη ράχη. Φθορές στο σώμα του τυπωμένου βιβλίου.                                                                                                                                 300-400

112   [ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ], ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, εκδ. Αντωνιάδης 1890, σσ. 254 [μαζί] ΒΙΒΛΙΟΝ ΗΤΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝ, ΠΟΘΕΝ ΑΡΧΟΝΤΑΙ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΣΙ (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΛΥΖΩΝΙΟΣ), σσ. 45, χαλκόγραφες εικόνες του Ιησού και των ευαγγελιστών, δερματόδετο φύλλα αποκολλημένα.             50-100

113   [ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΔΕΓΑΥΟΥ ΦΡΕΠΠΕΛΟΣ], ΟΜΙΛΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, μτφρ. Παγίδας Νεόφυτος, εκδ. Λειψία 1891, σσ. 240, χαρτόδετο, οπισθόφυλλο αποκολλημένο, ταλαιπωρημένο.                35-70

114   PERE DIDON., JESUS CHRIST. Εξιστόρηση του βίου του Ιησού Χριστού, εκδ. Plon 1891, σσ.469, δεμ.             10-20

115   ΤΖΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓ., Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΡΜ. ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ, εκδ. ιδιωτική 1894, σσ. 32, με φθορές.                                                                                                                                                  15-30

116   ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ Δ., ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ. Κείμενο θρησκευτικής κατήχησης προς χρήσιν μαθητών και παρθεναγωγείου. Εκδ. Ιωάννου Νόταρη 1895, σσ. 111+67+84+60+78+72+322+64+30+118. 35-60

117   ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ., ΙΕΡΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, εκδ. Μιχαλόπουλος 1898, σσ.160, χαρτόδετο και άκοπο, ταλαιπωρημένο. [Βλ. και αρ. κατ. 100γ, αυτόθι].        50-70

118   ΑΚΥΛΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Μ., Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1870. Βιογραφικό δοκίμιο για τον Αρχιεπίσκοπο, εκδ. Διαλησμά 1901, σσ. 128, χαρτόδετο.          35-50

119   ΒΟΖΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛ., ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, εκδ. Αποστολόπουλος 1903, σσ. 62, χαρτόδετο σε καλή σχετικά κατάσταση.                                                                                                                  25-30

120   ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ., ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ Κ. Μ. ΡΑΛΛΗ, κριτικό δοκίμιο επί της πραγματείας του Ράλλη, εκδ. Τύποις Νομικής, 1905, σσ. 256, (με φθορές).                    20-30

121   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ, προς χρήση των ελληνικών σχολείων, εκδ. Σιδέρης 1908, σσ. 64, χαρτόδετο ταλαιπωρημένο. 20-35

122   ΜΑΘΑΡΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, εκδ. Τζάκας, Δελαγραμμάτικας 1920, σσ. 80, ταλαιπωρημένο.        40-80

123   ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ, ΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, πρώτος τόμος, περιγραφή των εκκλησιαστικών λειτουργιών της Ορθοδοξίας, εκδ. Κωνσταντινουπόλει 1921, σσ. 369, με διαγράμματα, δεμένο.                                                                                                                                                  40-70

124   ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε., Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, εκδ. ιδιωτική 1922, σσ. 25, χαρτόδετο.    1-…

125   ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΔΑΝΙΗΛ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΥΕΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΝ ΤΗ ΚΑΤ’ ΑΘΩ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ. Πρόκειται για μια διένεξη μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων πατέρων σε αυτή την Μονή, εκδ. Τούλα 1927, σσ. 71, σε καλή κατάσταση.                                                                                                                      30-60

126   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ, ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ, εκδ. Πανάγιος Τάφος 1928, σσ. 93, χαρτόδετο.                                                                                                                                25-50

127   [ΟΥΝΙΤΑΙ], ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΜΕΙΦΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κ.Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Κ.Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ, εκδ. 1928, σσ.79, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο.                                             30-50

128   ΜΑΛΙΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΟΙ ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΡΗΤΟΡΕΙΑΝ, εκδ. Φοίνιξ 1929, σσ. 118, χαρτόδετο, αποκολλημένο εξώφυλλο.                                                 25-50

129   ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ Π Ν., ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, Α´ Η ΠΙΣΤΙΣ, Β´ Ο ΥΛΙΣΜΟΣ, χριστιανική απολογητική κατά των κατηγόρων αυτής, εκδ. Ζωή 1930, σσ. 148, χαρτόδετο σε μέτρια κατάσταση, φύλλα και εξώφυλλο αποκολλημένα. 10-20

130   ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ Π Ν., ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, Α΄, Η ΠΙΣΤΙΣ, Β΄, Ο ΜΟΝΙΣΜΟΣ, εκδ. Ζωή 1930, σσ.146, χαρτόδετο λίγο ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        10-20

131   ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ, [ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΤΩΝ], (ο μετέπειτα Πατριάρχης) Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΛΛΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ. Ιστορική επισκόπηση του θέματος, εκδ. Εστία 1930, σσ. 22, χαρτόδετο σε σχετικά καλή κατάσταση.                                                                                  25-35

131β ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ. Δακτυλόγραφη Απόφαση με την έγκριση διαίρεσης της Ενοριακής περιφέρειας του Ι. Ναού Αγ. Ελευθερίου (Άρεως) σε τρία τμήματα περιλαμβάνοντα ίσο αριθμό οικογενειών. Με την υπογραφή του αρχιεπισκόπου Αθηνών Αθηναγόρα. 3 Δεκεμβρίου 1932, πρωτοκολλημένη και διεκπεραιωμένη.                                                                                    40-60

132   ΛΟΝΤΟΣ Ι Α., Η ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΛΗΝ ΣΧΟΛΗ, ΗΤΟΙ ΚΑΙΝΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, εκδ. Λαμπρόπουλος 1932, σσ. 122, χαρτόδετο, λεκιασμένο.                                                  20-25

133   ROPS-DANIEL., HISTOIRE SAINTE. JESUS EN SON TEMPS. Ιστορική αναδίφηση της πραγματικής ιστορίας του Ιησού, εκδ. Fayard 1944, σσ. 638, δεμ., ράχη ξεκολλημένη.                                                                                                  30-40

134   Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. Φωτογραφία. Με αφιέρωση: «Τη σεβαστώ οικογενεία. Εις ενθύμιον Παπαγεώργιος. Εν Ηλιουπόλει 1945 (25Χ15 εκ.).                                                                 10-20

135   ΦΟΝ ΚΑΡΟΛΣΦΕΛΔ-ΒΕΛΛΑΣ Β., Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, περίληψη των έργων της Αγίας Γραφής με πάμπολλες εικόνες, εκδ. Αστήρ 1950, σσ. 239, δεμένο, ταλαιπωρημένο.                                                                                  35-50

136   ΙΩΑΚΕΙΜ [ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ]., ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, εκδ. Βόλος 1955, σσ. 113.                                                                                                               30-50

137   DERMENGHEM E., ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ, μτφρ. Παυλίδης Λ., εκδ. Γκοβόστης χχ, σσ. 32, χαρτόδετο, λίγο κιτρινισμένο. 1-…

Βλέπε και: 625, 40, 903, 898, 895, 899, 15, 72, 893, 697, 745, 632, 747, 695, 872

 

11. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ – ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ [138-141]

138   BOZZANO ERNESTO., ΨΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ. Αι φυσιοκρατικαί θεωρίαι ανίσχυροι προ του μυστηρίου της ζωής, επίμονοι μεταθανάτιοι εκδηλώσεις πιστοποιούσαι την ταυτότητα των επικοινωνούντων νομιζομένων νεκρών, μτφρ. Γ. Δ. Χριστοδουλάκη, έκδ. 1938. Άκοπο. Σσ. 279.                                                                                                                                    30-45

139   [ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ]., ΕΓΚΥΚΛΟΠΑIΔΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΥΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Συνοπτική περιγραφή των πρακτικών της εν λόγω επιστήμης, εκδ. Βιβλιοθήκη 1939, σσ. 275, βιβλιοδ. Ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                      40-80

140   ΛΕΣΣΙΝΓΚ., ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΦΑΛΚ, ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΕΚΤΟΝΕΣ. Φιλοσοφικό δοκίμιο σε διάλογο για τον Τεκτονισμό από τον μεγάλο στοχαστή του διαφωτισμού, εκδ. 1965, σσ. 86.                                                                                        30-60

141   ΠΙΣΣΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ, ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, εκδ. Πρόοδος 1968, σσ. 72, χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                                        15-30

Βλέπε και: 471

 

12. ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [142-162]

142   ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ., PLUTARCHI CHAERONENSIS VARIA SCRIPTA, κείμενα στα αρχαία ελληνικά, εκδ. Lipsiae 1829, σσ. 440, δεμ.            15-20

143   ΠΛΑΤΩΝ., PLATONIS MENO ET EUTHYPHRO, THEAGES, ERASTAE ET HIPPARCHUS, διάλογοι του Πλάτωνος με ελληνικό κείμενο και σχόλια στα λατινικά, εκδ. Hennings 1836, σσ. 341.                                                               35-50

144   [ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ] DEMOSTHENIS., DEMOSTHENIS ORATIONES, το κείμενο των Λόγων ελληνιστί, εκδ. Lipsiae 1857, σσ. 386, δεμ. (εξώφυλλο και ράχη αποκολλημένα).                                                                                        1-…

145   ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ Δ Ι., (ΜΤΦΡ) ΚΛΕΙΣ ΟΜΗΡΟΥ ΗΤΟΙ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΙ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΤΙΣ ΝΑ ΕΝΝΟΗΙ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟΝ. Συμβουλές για την σωστή ανάγνωση του Ομήρου, εκδ.Σακελλαρίου 1861, σσ. 657, λινόδετο αρκετά ταλαιπωρημένο.           45-85

146   ΣΟΦΟΚΛΗΣ., ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ, εκδ. Lipsiae 1866, σσ. 381, κείμενο στα ελληνικά, δεμ., ταλαιπωρημένο.   25-50

147   ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ., ISOCRATIS ORATIONES, οι Λόγοι του Ισοκράτους ελληνιστί, εκδ. Lipsiae 1888, σσ. 324, δεμ.                25-50

148   [ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ]., PLATONIS REI PUBLICAE LIBRI DECEM. Η Πολιτεία του Πλάτωνος στην ελληνική, εκδ. Lipsiae 1895, σσ. 318, χαρτόδετο (σε κακή κατάσταση).                                                                                             10-20

149   ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ. ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, σχολικό εγχειρίδιο, εκδ. Παλαμήδης 1897, σσ. 96, δεμ., ταλαιπωρημένο.                                            20-30

150   [ΟΜΗΡΟΣ – DINDORF G.] (edit.), HOMERI ODYSSEA, εκδ. Lipsiae 1906, σσ.204+194, όλες οι ραψωδίες σε ελληνικό κείμενο, δεμ.           1-…

151   ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ., ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΑΠΑΝΤΑ, μτφρ. Κονδυλάκης Ιωαν., βιβλία 6 σε 2 τόμους, εκδ. Φέξης 1910, δεμ., ταλαιπωρημένο.                25-40

152   ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ., ΕΚ ΤΩΝ ΟΒΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΚΛΟΓΑΙ, επιλογές από το έργο του Οβίδιου με κείμενο στα λατινικά καθώς και πλήθος σχολιασμών. Ταλαιπωρημένο, (λείπει το οπισθόφυλλο, σκισίματα).        10-20

153   ΑΙΣΧΥΛΟΣ [μτφ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ Γ], ΑΙΣΧΥΛΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ, μετάφραση στα νεοελληνικά της τραγωδίας του μεγάλου ποιητή, εκδ. 1927, σσ. 70, χαρτόδετο ταλαιπωρημένο.                                                           15-25

154   ΑΙΣΩΠΟΣ., ΑΙΣΩΠΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ, ΚΑΜΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΤΙΧΟΥΣ ΑΠO ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, εκδ. Μουσικά Χρονικά 1931, σσ. 61, χαρτόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                      25-50

155   [ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ]., ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, εκδ. Εστία 1932, σσ. 286, δεμ., με φθορές.      25-35

156   ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ., ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΒΙΒΛΙΑ 1-8, το αριστούργημα του κορυφαίου ιστορικού, μτφρ. Σκαλίδης Γ., εκδ. Ελεύθερος Άνθρωπος 1933, σσ. 31+152+101+96+112+94+ 96+90, δεμ.                             40-80

157   [ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ]., ARISTOPHANE TOME I, LES ACHARNENIENS, LES CAVALIERS, LES NUEES, με αρχαιοελληνικό κείμενο και παράλληλη μετάφραση στα γαλλικά, εκδ. Les Belles Lettres 1934, σσ. 230, χαρτόδετο αποκολλημένα φύλλα, ταλαιπωρημένο.           15-25

158   ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ., ΑΛΚΗΣΤΙΣ, σε δημοτικούς στίχους με πρόλογο και σημειώματα ερμηνευτικά, εκδ. 1934, σσ. 66, χαρτόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                                                                                    1-…

159   ΓΡΥΠΑΡΗΣ Ι.Ν., ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΑ, ελεύθερη απόδοση, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1936. Σσ. 72.                20-30

160   ΑΡΡΙΑΝΟΣ., ΑΙ ΚΑΤ’ ΑΡΡΙΑΝΟΝ ΕΠΙΚΤΗΤΕΙΟΙ ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ. Η φιλοσοφία του Επικτήτου συγγραμμένη από τον Αρριανό σε απόδοση στην νεοελληνική από Σ. Δέλτα, εκδ. Εστία 1937, σσ. 338, (ξεκολλημένο εξώφυλλο).                15-20

161   ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ., ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, μτφρ. Βενιζέλος Ελευθέριος, εκδ. 1946, σσ. 486, με χάρτες και εικόνες σχετικά με τον πελοποννησιακό πόλεμο, δεμ., σε πολύ καλή κατάσταση.                                                       45-90

162   ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ, Τόμος 1ος: ΑΡΡΙΑΝΟΣ. Τόμος 2ος: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. Τόμος 3ος: ΑΓΑΘΑΡΧΙΔΗΣ. Τόμος 4ος: ΣΚΥΜΝΟΣ Ο ΧΙΟΣ. Συνολικά: τέσσερις τόμοι [1980 περ.]. (4)                                         40-80

Βλέπε και: 54

 

13. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΟΙΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΙΟ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ [163-249]

163   DSCHAMI MEWLANA ABDURRAHMAN, «JOSEPH UND SULEICHA» Ιστορικορομαντικό ποίημα του πέρση ποιητή σε μετάφραση στα γερμανικά από τον von Rosenzweich. Παράλληλο κείμενο στα περσικά και γερμανικά. Εκδ. Βιέννη 1824, σσ. 227. Απόδετο, λίγες φθορές.    350-500

164   [ΣΙΛΛΕΡ] SCHILLER, SCHILLERS AUSERLESENE WERKE, ERSTER BAND GEDICHTE-THEATER, ZWEITER BAND PROSAISCHE SCHRIFTEN. Ανθολόγιο των πιο διαβασμένων έργων του μεγάλου Γερμανού λογοτέχνη, εκδ. Stuttgart & Tubingen 1836, σσ. 348+243+116+155+154+139, 419+372+132, δεμ., ταλαιπωρημένο.                                     60-80

165   CHATEAUBRIAND., OEUVRES DE CHATEAUBRIAND. Συλλογή των έργων του γάλλου λογοτέχνη (εδώ το «Itineraire de Paris a Jerusalem», εκδ. Mulat et Boulanger 1853, σσ. 290+296, δεμ., ταλαιπωρημένο.                 45-65

166   HUGO VICTOR., LES ORIENTALES. Ποιητική συλλογή του Βίκτωρος Ουγκώ, εκδ. Hachette 1859, σσ. 301, δεμ.          40-70

167   ΦΕΒΑΛ ΠΑΥΛΟΣ., Ο ΚΥΦΟΣ, μυθιστόρημα, εκδ. Σύρος 1878, σσ. 332, δέρμα εποχής λίγο ταλαιπωρημένο.    50-70

168   ΩΝΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ. ΣΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΙΝΗΣ, μτφρ. Γεωργιάδης Α., μυθιστόρημα, εκδ. Βουτυρά 1882, σσ. 312, χαρτόδετο πολύ ταλαιπωρημένο, κιτρινισμένα φύλλα και αποκολλημένα.                                              40-60

169   ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, εκδ. Φέξη 1896, σσ. 384, λινόδετο λίγο ταλαιπωρημένο.               1-…

170   BOURGET PAUL., DUEXIEME AMOUR. Μυθιστόρημα εποχής, εκδ. Alphonse Lemeurre 1898, σσ. 145, με φθορές, (ξεκολλημένα φύλλα).  10-20

171   SOFIANO ANTON D., GRIECHISCHE ANTHOLOGIE, KLEINE SAMMLUNG NEUGRIECHISCHER GEDICHTE, εκδ. Leipzig 1908, σσ. 40, χαρτόδετο ταλαιπωρημένο.                                                                                                20-40

172   ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ., ΑΠΑΝΤΑ. Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ, εκδ. Αξιός 1909, σσ. 163, φθαρμένο.    25-40

173   ΣΠΑΤΑΛΑΣ ΓΕΡΑΣ., ΩΔΕΣ, ποιητική συλλογή, εκδ. Βεργιανίτη 1911, σσ. 24, χαρτόδετο αρκετά ταλαιπωρημένο.             20-30

174   ΛΙΝΟΣ ΑΤΤΙΣ. [ΠΟΙΗΜΑΤΑ]. ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ι-VII. Tυπ. Λεωνή, 1912, σσ. 14.             15-30

175   KEIM ALBERT, LUMET LOUIS, LES GRANDS HOMMES. LAMARTINE, εκδ. Lafitte 1914, σσ. 125, με φωτογραφία του Λαμαρτίνου εντός και στο εξώφυλλο, βιβλιοδ.                                                                                                            25-40

176   ΤΟΛΣΤΟΗ ΛΕΩΝ., Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, μτφρ. Φραγκόπουλος Σπ, εκδ. Φέξης 1922, σσ. 112, χαρτόδετο, εξώφυλλα αποκολλημένα.                25-35

177   ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΜΟΣ., ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΡΕΝΑΝ (ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΕΤΗΡΙΔΙ ΤΟΥ), βιογραφία του Ρενάν, εκδ. Φοίνιξ 1923, σσ. 80, με φωτογραφία του Ρενάν στο εσώφυλλο.                                                                        25-35

178   TAGORE RABINDRANATH, CYGNE. Paris, librairie Stock, 1923, 3η εκδ., σσ. 148.        15-25

179   ΧΑΛΚΙΑΔΗΣ Ζ., Ο ΑΦΟΥΣΗΣ Η ΑΝΤΡΑΣ, ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ, εκδ. 1924, σσ. 32.                                                                                                                     20-35

180   FARRERE CLAUDE., LES CIVILISES, μυθιστόρημα, εκδ. Paris 1926, σσ. 283, δεμ., με δέρμα εποχής, με ξυλογραφία έναντι σελίδας τίτλου του Falke.                                                                                                                                        25-50

181   ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ., ΜΑΚΡΥΑ ΣΤΑ ΞΕΝΑ, μυθιστόρημα, εκδ. Εστία 1926, σσ. 248.            10-20

182   [ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ] ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ, τεύχος πρώτον, εκδ. 1926. (Σάτιρα). Σκίτσα Ιωάννης Φιλίππου. Σσ. 16, χαρτόδετο ξεκολλημένα φύλλα.             10-20

183   ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΙΩΝ., ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ, εκδ. Δημητράκος 1927, σσ.178.                             20-30

184   ΚΑΛΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ., ΑΠΑΝΤΑ. ΛΥΡΑ., εκδ. Στοχαστής 1927, σσ. 176. Δεμ.               30-60

185   ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚ., ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΑ, ανθολόγιο ελλήνων ποιητών από τον Ρήγα έως σήμερα, εκδ. Τζάκας-Δελαγραμμάτικας 1928, σσ. 291. (Αποκολλημένα
φύλλα).                                                                                                                                     20-30

186   ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΟΣ., ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ, ποιητική συλλογή με πρόλογο του ίδιου του συγγραφέα, εκδ. Σιδέρης 1930, σσ. 47.      20-30

187   ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ., Ο ΠΑΤΟΥΧΑΣ. Το κλασικό μυθιστόρημα του μεγάλου νεοέλληνα λογοτέχνη, εκδ. Ελευθερουδάκης 1930, σσ. 259, ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        15-25

188   ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ., ΤΑ ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ, εκδ. Δημητράκος 1931, σσ. 139, (ξεκολλημένα εξώφυλλα).   25-35

189   ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΡΙΣ ΚΑΙ Δ. Ι., ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ, εκδ. 1931. Με ολοσέλιδη χειρόγραφη αφιέρωση της σ.. Σσ. 166, με φύλλα αποκολλημένα.                                                                                                                         20-35

190   ΝΤΟΥΤΣΕ ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ., ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ. ΡΟΜΑΝΤΣΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, εκδ. Δούκα 1933, σσ. 47.                                                                                                                                                   20-30

191   GOBINEAU., MORCEAUX CHOISIS DE GOBINEAU, (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΚΟΜΠΙΝΩ), εκδ. Gallimard 1934, σσ. 330, δεμ.                                                                                                  25-35

192   ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΟΣ., ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ. Ο ΕΝΑΜΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ, εκδ. Ταρουσόπουλος 1937, σσ. 144, φθορές, ξεκολλημένο εξώφυλλο.                                                                                                          35-45

193   GOETHE., EGMOND, η γνωστή τραγωδία του Γκαίτε, εκδ. Reclam 1937, σσ. 86. Γερμανιστί. 15-20

194   ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ., ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, κριτικά και βιογραφικά κείμενα νεοελλήνων λογοτεχνών, εκδ. Σεργιάδης 1939, σσ. 103.                                                                                                                                                  20-30

195   ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ Κ., (μτφρ.)., ΞΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΥΣ, εκδ.1939, σσ. 29, με αφιέρωση.    25-35

196   ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ., ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ, ΤΟΜΟΣ Α´ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ Β´ ΤΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, εκδ. Εστία 1939, σσ. 391+237, δύο τόμοι σε ένα βιβλίο, δεμ., αποκολημμένο εμπροσθόφυλλο και οπισθόφυλλο. 35-60

197   ΜΑΛΑΝΟΣ ΤΙΜΟΣ., Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (3η έκδοση συμπληρωμένη και οριστική), εκδ. Δίφρος, χχ, (περ.1941), σσ. 396, με σημειώσεις του Στάθη Πρωταίου, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.   30-60

198   ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ., ΧΑΡΑ ΜΟΥ. Ποιητική συλλογή (του πατέρα της Μαργαρίτας Καραπάνου), εκδ. Δημητράκου 1942, σσ. 106.     30-60

199   TREISCHKE HEINRICH V., DEUTSCHE LEBENSBILDER. Η ζωή και το έργο μεγάλων γερμανών προσωπικοτήτων (Λούθηρος, Φίχτε, Σέλλινγκ, κτλ.), εκδ. Leipzig (1942 περ.), σσ. 316, δεμένο.                                                   20-30

200   ΣΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜ., ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΕΣ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ, Δοκίμιο, εκδ. 1944, σσ. 30, φθορές.                                                                                                                                     20-30

201   ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΘΕΜ., ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. Εκδ. Καραβία 1945, σσ. 238, χαρτόδετο με σαθρά φύλλα.          25-40

202   ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, [μετέπειτα=Μαργαρίτα Λυμπεράκη], ΤΑ ΨΑΘΙΝΑ ΚΑΠΕΛΑ. ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, εκδ. Πυρσός 1946, σσ. 382, χαρτόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                      35-60

204   ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ., ANDRE SUARES, ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, δοκίμιο και μετάφραση έργου του γάλλου συγγραφέα, εκδ. Αλφα 1947, σσ.103.                                                                                                          10-20

205   ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ ΦΩΤΟΣ., ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΡΙΜΑΤΑ ΛΥΡΙΚΗ, ΕΠΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΣΑΤΙΡΙΚΗ, ΣΥΝΘΕΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ Μ’ ΕΝΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ, εκδ. 1947, σσ. 77, χαρτόδετο, άκοπο σε καλή κατάσταση.   1-…

206   ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ., ΜΑΥΡΟΛΥΚΟΙ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 1565-1799, δεύτερο μέρος 1670-1799, ιστορικό μυθιστόρημα, εκδ. Πυρσός 1948, σσ. 492, δεμ.                                                                                              20-30

207   ΛΟΥΒΑΡΙΣ Ν Ι., ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΣΕΙΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, «ΑΠΟ ΛΟΦΟ ΣΕ ΛΟΦΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ», ιστορικό και περιηγητικό μυθιστόρημα για πολλές πόλεις της Ευρώπης, εκδ. Ο Αιώνας μας 1949, σσ.158, σχετικά ταλαιπωρημένο.      10-15

208   ΚΡΑΝΑΚΗ ΜΙΜΙΚΑ., ΤΣΙΡΚΟ, μυθιστόρημα, εκδ. Ροδάκη-Παύλου 1950, σσ.129, χαρτόδετο και άκοπο σε άριστη κατάσταση.         25-35

209   ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1924-1946, συλλογή απάντων των ποιημάτων από την αρχή έως το 1946, εκδ. Ίκαρος 1950, σσ. 245, χαρτόδετο, με φθορές.                                                                                                             25-50

210   ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜ., Η ΠΑΠΙΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ, ελεύθερη απόδοση στη δημοτική: Τ.Α.Κ., εκδ. «Ο Ποσειδών», [χ.χ.]. Σσ. 88.     20-30

211   ΔΩΡΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ., ΤΡΕΙΣ ΑΤΥΧΟΙ. ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ, ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ, ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΑ, μυθιστόρημα, εκδ. Καραβάκος 1951, σσ. 127, άκοπο.                                                                                                                                                    1-…

212   ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ., ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ. ΠΟΙΗΜΑΤΑ, εκδ. Αετός 1951, σσ. 239, χαρτόδετο λεκιασμένο εξώφυλλο.           1-…

213   ΑΝΑΤΟΛΕΑΣ ΦΟΙΒΟΣ., ΛΥΡΙΚΑ. ΕΚΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ, επιλογή ποιημάτων του συγγραφέα, εκδ. Μέλισσα 1952, σσ. 157.         15-20

214   ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΜΙΤΖΩΤΑΚΗ Β., ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΟΙ, μυθιστόρημα, εκδ. Γκοβόστη 1953, σσ. 228, χαρτόδετο, άκοπο, ταλαιπωρημένο.   20-40

215   MAUROIS ANDRE, ΒΥΡΩΝ, τόμος Α´ και Β´ δεμένοι μαζί, με ένα γράμμα του συγγραφέα για την ελληνική έκδοση, 1954. Σσ. 217+216.         40-80

216   ΙΝΝΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ., ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ, συλλογή διηγημάτων, εκδ. Οι Φίλοι του Βιβλίου 1954, σσ. 83.     10-15

217   ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ., Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ, εκδ. Δίφρος 1954, σσ. 465.            25-40

218   ΞΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ., Η ΗΡΩΪΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, μυθιστόρημα βασισμένο στη επανάσταση του ‘21, λογοτεχνική απόδοσις και ιστορική προσαρμογή Μιχ. Χαννούσης, εκδ. Ρομάντσο 1955, σσ. 302, δεμένο. 30-50

219   ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΙΡΗ, μυθιστόρημα, εκδ. Βιβλιοεκδοτική 1956, σσ. 283, άκοπο.             20-25

220   ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ Ρ., Ο ΗΘΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, εκδ. Κεραμεύς 1956, σσ. 98.        25-35

221   ΒΟΥΡΝΑΣ ΤΑΣΟΣ., Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ 1757-1957, εκδ. Πυξίδα 1956, σσ. 317.            20-30

222   ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ. Διηγήματα. Εκδ. Βιβλιοεκδοτική 1956, σσ. 207, άδετο.           25-35

223   ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, σατιρικό, εκδ. ιδιωτική 1957, σσ. 114, πεζογράφημα.                                                                                                                           25-35

224   ΚΡΑΣΣΑ-ΖΩΡΑ ΜΑΡΙΝΑ., ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ. Ποιητική συλλογή, εκδ. Δίφρος 1957, σσ. 83, με εικόνες στο εξώφυλλο και εντός κειμένου, ταλαιπωρημένο.                                                                                                                          1-…

225   ΠΟΡΦΥΡΗΣ Κ., ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, κριτικό και βιογραφικό δοκίμιο για τον εθνικό ποιητή, εκδ. Μίνωας 1958, σσ. 280.        20-40

226   ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ., 3 βιβλία του ιδίου: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΞΑΝΑΒΡΗΚΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ, 1958. [μαζί] ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ, 1959, (σητόβρωτο).[μαζί] ΝΙΡΒΑΝΑ, 1961. (3), χαρτόδετα, με έγχρωμα εξώφυλλα. 20-30

227   ΓΕΡΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΡΚΗΣ, συλλογή ποιημάτων με πρόλογο από τον Άρη Δικταίο, εκδ. Φέξη 1961, σσ. 57. 20-40

228   ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ, διάφορα διηγήματα, εκδ. ιδιωτική 1961, σσ. 168, μέτρια κατάσταση.           10-20

229   ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ., ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ. Η πρώτη μεγάλη συλλογή ποιημάτων του νομπελίστα ποιητή, εκδ. Γαλαξία 1963, σσ. 129, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.                                                                                                25-40

230   ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΛΕΩΝ., ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, εκδ. Ζαρβάνος, 1964. Άκοπο. Σσ. 222.   30-50

231   ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΝ, τόμος πρώτος, εκδ. ΠΑΝ 1969, σσ. 359, λινόδετο σε άριστη κατάσταση.                                                                                                               10-20

232   ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΠΟΤΑΜΙ (με ανέκδοτες ημερολογιακές σημειώσεις), μυθιστόρημα ενός από τους λογοτέχνες της γενιάς του ‘30, εκδ. Ερμής 1973, σσ.490.                                                                                           20-25

233   ΓΕΡΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ., ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΣΟΛΩΜΟ, ποιητική συλλογή, εκδ. Θερμοπύλες 1978, σσ. 51, χαρτόδετο σε άριστη κατάσταση.                                                                                                                                 1-…

234   ΒΑΛΕΤΑΣ Γ., ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΤΑΣΟΛΩΜΙΚΟΣ. ΒΙΟΣ-ΕΡΓΟ-ΕΠΟΧΗ, εκδ.Πηγή 1979, σσ. 600, δεμ.  15-30

235   ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.,(εκδ) ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΑΤΙΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, εκδ. Εστία 1981, σσ. 273, δεμ.             20-30

236   [ΣΟΛΩΜΟΣ]., ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΖΩ. “Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ”. Αριθμός 213, εκδ. Διαβάζω 1989, σσ. 140 (αφιέρωμα στον Σολωμό).               5-10

237   ΚΑΪΜΗΣ ΤΖΟΥΛΙΟ, ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ή Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ, με 40 ξυλογραφίες του Klaus Vrieslander, μτφρ. – επιμέλεια Κώστας Μέκκας – Τάκης Μηλιάς, Γαβριηλίδης 1990. Σσ. 176. 25-35

238   ΚΑΠΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ., Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΕΣΜΙΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ. Η ΠΡΩΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ, εκδ. ιδιωτική 1992, σσ. 133.             15-20

239   ΚΑΒΑΦΗΣ Κ Π., ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1877-1923, εκδ. Ίκαρος 1993, σσ. 209.     15-20

240   ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Γ., Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, εκδ. Βουλή των Ελλήνων 1998, σσ. 159, χαρτόδετο.                                                                     15-20

241   ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ., [ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ], ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΛΩΜΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, εκδ. Βουλή των Ελλήνων 1998, σσ.295.                                                                                                            20-30

242   ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΤΟ ΒΟΤΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, διηγήματα, εκδ. Σιδέρης χχ, σσ. 195, (σώμα αποκολλημένο).      15-25

243   ZIEGLER A., VIKTOR HUGO, κριτική βιογραφία του Βίκτωρος Ουγκώ, εκδ. Rofe, σσ. 47, χαρτόδετο.              10-15

244   ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ Μ., ΣΥΝΤΡΙΜΑΤΑ, ποιητική συλλογή, εκδ. Σιδέρης χ.χ., σσ. 120, χαρτόδετο φύλλα αποκολλημένα και κιτρινισμένα.              20-30

245   ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ., ΜΙΑ ΤΟΥΦΕΚΙΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΝΕΡΟ, εκδ. Δημητράκος χχ, σσ. 157, φθορές.                10-15

246   HOFFNER JOHANNES., GOETHE. Η ζωή και το έργο του Γκαίτε, με πολλές εικόνες εντός και εκτός κειμένου, εικόνα του ποιητή στο εξώφυλλο, εκδ. Leipzig χχ, σσ. 160.                                                                                                          15-25

247   [100 GREAT LIVES]., 100 GREAT LIVES. Βιογραφίες 100 μεγάλων προσωπικοτήτων ανά τους αιώνες, εκδ. Odhams χχ, σσ. 760, βιβλιοδ.   20-30

248   ΚΟΥΗΝ ΕΛΛΕΡΥ, ΝΤΟΥΛ ΚΟΝΑΝ, Ο ΝΕΚΡΟΣ ΤΡΑΒΑΕΙ ΤΟ ΣΥΡΤΗ, Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ Ζ, ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ, Η ΒΙΛΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΟΞΥΕΣ, αστυνομικά μυθιστορήματα, εκδ. Αστυνομικά βιβλία τσέπης χχ, σσ. 122+128+123, τρία βιβλία, με χαρακτηριστικά έγχρωμα εξώφυλλα.                                                                                                                                30-40

249   GOETHE., FAUST. DER TRAGODIE ZWEITER TEIL, δεύτερο μέρος της περίφημης τραγωδίας του Γκαιτε, εκδ. Reclam xx, σσ. 220, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση, γερμανιστί.                                                                                                 1-…

Βλέπε και: 1012, 835, 120, 115, 118, 396, 29, 928, 1003, 602, 888, 590, 666, 145, 59, 335, 49, 896, 729, 750, 749, 283, 795, 251, 288, 892, 154, 331, 42, 90, 531, 730, 728, 585, 392, 36, 389, 719

 

 

 

14. ΘΕΑΤΡΟΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ [250-262]

250   DUCHARTRE PIERRE-LOUIS, LA COMEDIE ITALIENE, εισαγωγή και σχόλια στην ιταλική κωμωδία, εκδ. Librairie de France 1924, σσ.327, με πολλές εικόνες.                                                                                                                        20-35

251   ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ., ΙΟΥΔΑΣ, θεατρικό έργο, εκδ. Σαλιβέρου 1934, σσ. 248, χαρτόδετο, αποκολλημένα φύλλα κι εξώφυλλα.             20-30

252   ΡΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ., ΝΑ ΖΗ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, εκδ. Εστία 1947, σσ. 46, με εικόνα του Τάσσου στο εξώφυλλο και αφιέρωση.         30-55

253   [“THEATRE OF THE WORLD”, Δεκαεννέα τεύχη, του εικονογραφημένου Βρετανικού περιοδικού για το θέατρο, Incorporating Play Pictorial and the Amateur Stage των ετών 1949-1956. (Ασυνεχή). Μικροφθορές στα εξώφυλλα. (19)     35-55

254   SADOUL GEORGES., Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, μτφρ. Μασχοβάκης Αντ., εκδ. Φέξης, 1955, σσ. 672, δεμένο.                                                                                                                                                  25-40

255   ΣΕΤΤΑΣ ΔΗΜ ΧΡ., Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, εκδ. 1958, σσ. 63, φωτογραφία εκτός κειμένου και εντός, σχέδια ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        15-20

256   [ΠΥΡΠΑΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ], Πέντε φυλλάδια, θέατρο και τραγούδια: ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 21 μονόπρακτη επιθεώρηση [μαζί] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ, εκδ. 1958 και τρία ακόμη. (5).                                                                         35-45

257   [ΚΟΥΝ Κ. ΜΥΡΑΤ Δ.], ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, Α´: ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΟΥΙΤΖΙ ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ-ΑΠΟΨΕ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΑΤ, ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ), 1961-1962, [μαζί] Β´: ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ (ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ), ΤΕΝΝΕΣΣΥ ΟΥΙΛΙΑΜΣ,-ΓΛΥΚΟ ΠΟΥΛΙ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ, 1959-1960. Φυλλάδια. (2)  15-20

258   [ΘΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ]., Εκατόν σαράντα εννέα προγράμματα, περιόδου [1965-1975 περ.], των κινηματογράφων: «Γαρδένια» Βουλιαγμένης 160, τεμ. 10, «Ερμής», Δάφνη, 20 τεμ., «Αστήρ» Μπραχάμη, 10 τεμ., «Νανά» Βουλιαγμένης, 25 τεμ., «Δάφνη « Άνω Δάφνη, 50 τεμ., κ. ά. (149)                                                                                                     60-100

259   ΑΦΙΣΣΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. 12 Αφίσσες: Τζέμς Ντην, Μπάστερ Κίττον, Τζιμ Μόρισον, Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Εβδομάδα Σουηδικού Κινηματογράφου, Θέατρο Ευριπίδη, Τρωάδες, Πιραντέλο κλπ. (35Χ50 εκ. περ.) Δεκαετίες 1970-80. (23)         60-90

260   [ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΩΡΑ]., Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, αφιέρωμα στο έργο και ζωή του Γιάννη Σιδέρη, εκδ. Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο ΩΡΑ 1972, σσ. 72. 20-30

261   [ΜΑΙΡΙΛΥΝ]., Τρία βιβλία: ΜΑΙΡΙΛΥΝ μια βιογραφία του ΝΟΡΜΑΝ ΜΑΙΗΛΕΡ, φωτογραφίες των μεγαλυτέρων φωτογράφων του κόσμου: Eve Arnold, Richard Avedon, George Barris, John Bryson Ber Stern, κ.ά. (φωτογραφικό λεύκωμα). Μετάφραση Ιωάν. Δ. Χατζηνικολή, εκδ. Χατζηνικολή, 1972. [μαζί] ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, περιοδική έκδοση τέχνης, 1982. Εξώφυλλο, το έργο του Andy Warhol «Μαίριλυν Μονρόε», 1962, κείμενο σχετικό με την pop art του Χάρη Σαββόπουλου. (2)                                                 25-35

262   SCHILLER., DIE RAUBER, θεατρικό έργο του Σίλλερ, εκδ. Reclam, σσ. 136, χαρτόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο, γερμανιστί.         5-10

Βλέπε και: 387

 

15. ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΕΣ – ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ –

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ [263-290]

263   [GUSTAVE DORE] TENNYSON ALFRED, ENID. Illustrated by Gustave Dore. London, E. Moxon, 1868, σσ. 107. Εικονογραφημένη εκδοση με 9 ολοσέλιδα, εκτός κειμ. χαρακτικά, άλλα ρομαντικού χαρακτήρα και άλλα με σκηνές μάχης, μεσαιωνικού χαρακτήρα. Σχ. Φ. (folio). Καλλιτεχνική βιβλιοδεσία εποχής, όλο δέρμα με έκτυπα χρυσά κοσμήματα.                                            150-250

264   MME DE STOLZ, LES DEUX REINES, Paris, Hachette, 1880, σσ. 307. Illustre de 32 vignettes dessines. Εικονογραφημένη εκδ. με 32 ολοσέλιδες ξυλογραφίες. Βιομηχαν. βιβλιοδ. εποχής.                                                                              40-60

265   [ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩ.], JEAN MOREAS., LES SYRTES (1883-1884), Paris 1892. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες, σσ. 98.     35-40

266   ΑLBUM FORAIN. Avant-propos de Maurice Talmeyr. Paris, librairie Plon, χ.χ. Λεύκωμα με ολοσέλιδα χιουμοριστικά σκίτσα από την καθημερινή ζωή της Γαλλίας. Σχ. 4ο, σσ. 60. Δεμ., 1900 περ.                                                                   20-40

267   BIOGRAPHIES DU XIXeE SIECLE. L’amiral Duperre, L’imperatrice Marie-Louise, Hector Berlioz, Prince Albert, B. Constant…Paris, Bloud, χχ., 1900 περ., σσ. 330. Με ολοσέλιδες ξυλογραφίες, πορτραίτα των προσωπικοτήτων που ιστορούνται. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής φθαρμ.  40-60

268   PETITE LAROUSSE ILLUSTRE. Nouveau Dictionnaire Encyclopedique. Publie par Cl.Auge. Paris, Larousse, 1906. Εικονογραφημένη εκδ. με 5.800, τσιγκογραφίες-εικόνες εντός κειμένου, 130 πίνακες και 120 χάρτες, σσ. 1664. Βιβλιοδεσία όλο δέρμα εποχής, φθαρμ.            25-40

268β Κ.Π. [ΚΑΒΑΦΗΣ & ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ] ΚΑΒΑΦΗ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1916-1918). Εκδ. Τυπογραφικά καταστήματα ΚΑΣΙΜΑΤΗ & ΙΩΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ [1926-1929]. Τα τυπωμένα 30 μονόφυλλα δεμένα, μεταγενέστερα, σε έναν τόμο. Φύλλα: Φύλλο τίτλου (σκίσιμο) + φύλλα 1 ως 30+1 φύλλο «Περιεχόμενα» + 1 φ. λευκό. Βιομηχανική βιβλιοδεσία χρώματος μπλε, με μονόγραμμα «Ο.Σ.Α» στη βάση της ράχης. Δια χειρός Κ.Π. Καβάφη (1863-1933) υπάρχει διόρθωση με μελάνι στίχου στο ποίημα «Ηδονή» (φύλλο 20), σε σελιδαριθμήσεις, καθώς και κόκκινες μολυβιές (σημεία, οδηγίες μάλλον για τον τυπογράφο). Το σώμα φύλλων έχει λεκέ στις περισσότερες σελίδες, (περίπου στο ¼ της δεξιάς πλευράς – δεν επηρεάζει το κείμενο).

Πρόκειται για το αντίτυπο του ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη (1888-1944) με αυτόγραφα, σχόλιά του σε 3 ποιήματα (οπισθίως των φύλλων 1, 2, 25 δηλαδή στα ποιήματα «ΑΠ’ ΤΕΣ ΕΝΝΙΑ», «ΝΟΗΣΙΣ», «ΕΝ ΕΣΠΕΡΑ»). Επίσης σχόλια αυτόγραφα υπάρχουν και διά χειρός του συγγραφέα Νικολάου Λασκάρεως (1868-1945) οπισθίως των φύλλων 3 και 30, δηλαδή στα ποιήματα: «ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ», «ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 1903». Το αντίτυπο δωρίστηκε το 1935 από τον Ν. Λαπαθιώτη σε σατυρικό ποιητή του μεσοπολέμου (Σ.Α.). [βλ. μεταγραφή των σχολίων του Ν.Λ. αυτόθι σελ. 5]                                                           4500-8000

269   [ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ] ΓΟΥΔΗΣ Δ Ν., 14 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΙ ΕΠΙ 107Η ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, εκθέσεις τεύχη ΙΕ´-ΙΗ´, τυπ. Κυριακού 1929. Μεταξύ των άλλων κείμενό του Γ. Σεφεριάδη (1916-1917), μαθητική έκθεση με τίτλο «Τω εθνομαρτύρι Βασιλεί οι μαθηταί του Προτύπου Γυμνασίου». Βιβλιοδ. φθαρμένη, σσ. 320.                                                           45-70

270   ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ., ΦΕΛΛΑΧΟΙ, συλλογή ποιημάτων, εκδ. Αλεξάνδρεια 1937, σσ. 32, χαρτόδετο, εξώφυλλα αποκολλημένα.    35-50

271   [ΓΑΛΑΝΗΣ Δ.-ETABLISSEMENTS NICOLAS], Μaison fondee en 1822,Liste des grands vins fins” (=κατάλογος σπουδαίων εκλεκτών οίνων), εκδ.Cassandre 1937, σσ. 50. Εικονογραφημένο λεύκωμα με έγχρωμα χαρακτικά του Δ. Γαλάνη, καλή κατάσταση. Δεμένο με ειδικό σπιράλ.                                                                                                                                                  65-90

272   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ., Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΝΕΤΤΩΝ, ποιήματα σονέττα του μεγάλου νεοέλληνα στοχαστή, εκδ. Φιλολογικά Χρονικά 1946, σσ. 60.                                                                                                              20-40

273   FRANCE ANATOLE, HISTOIRE CONTEMPORAINE, LE MANEQUIN D’OSIER. Aquatintes et Dessins par Edu Legrand, Paris, Les editions nationales, 1947, σσ. 190, σχ. 4ο. Εικονογραφημένη εκδ. με 19 σχέδια εντός κειμ. Και 9 ολοσέλιδες αυθεντικές χρωματιστές ακουατίντες εκτός κειμ. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει επιπλέον σειρά (suite) με τις 9 ακουατίντες λυτές. Ειδικά τυπωμένο αντίτυπο για τον Robert Calmann-Levy. Βιβλιοδεσία σε φάκελο.                                                                                                        150-250

274   ΠΡΑΤΣΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ., ΣΑΣΚΙΑ ΚΑΙ ΡΕΜΠΡΑΝΤ. ΝΟΥΒΕΛΛΑ, εκδ. Μαυρίδης 1948, σσ. 89, (ταλαιπωρημένο). Εξώφυλλο και διακόσμηση κειμένου από τον ζωγράφο Μιχ. Νικολινάκο.                                                                       15-20

275   [ΓΑΛΑΝΗΣ Δ. – BOSCO HENRI]., SYLVIUS, εκδ. Gallimard 1948, σς. 100. Προμετωπίδα μια ξυλογραφία ολοσέλιδη από τον Γαλάνη, χαρτόδετο, σε καλή κατάσταση.                                                                                               60-90

276   [ΓΑΛΑΝΗΣ Δ.] ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΤΟΥ ΦΤΕΡΟΥ. Ποίημα της Τίγκης Γκίκα. Πρόλογος-μετάφραση Τ. Παπατζώνη. Με 3 σχέδια του Δ. Γαλάνη. Εκδ. Ικαρος 1948, σχ. 4ο.                                                                                                        30-50

277   [ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ] LIBERAKI MARGUERITE., TROIS ETES, μυθιστόρημα, εκδ. Gallimard 1950, σσ. 285, φθορές.    30-60

278   ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ., ΘΥΜΕΛΗ, εκδ. Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 1950, σσ. 201, άκοπο, χαρτόδετο σε πολύ καλή κατάσταση. (ένας τόμος)                                                                                                                                                  45-90

278β [ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ], ΑΝΤΙΔΩΡΟ, ποιητική συλλογή, εκδ. 1943, σς. 227, ταλαιπωρημένο.      45-65

278γ [ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ], ΘΥΜΕΛΗ. ΤΟΜΟΣ Α´: Ο ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ-Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ-ΣΙΒΥΛΛΑ, εκδ. Γαλλικό Ινστιτούτο 1950, σς. 201, χαρτόδετο πολύ ταλαιπωρημένο, εξώφυλλα αποκολλημένα. 60-90

278δ [ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ], ΘΥΜΕΛΗ ΤΟΜΟΣ Β´: ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ- Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ, εκδ. Γαλλικό Ινστιτούτο 1950, σς. 105, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, εξώφυλλα αποκολλημένα.                                            50-70

279   ΒΟΒΟΛΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤ. Α., ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» (1865-1950), έργα και ημέρες του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» από το 1865 έως το 1950, εκδ. 1951, σσ. 618, χαρτόδετο.                                                      35-60

280   [ΠΡΑΣΣΙΝΟΣ Μ. – GHEERBRANT ALAIN], L’ EXPEDITION ORENOQUE AMAZONE 1948-1950, εκδ. Gallimard 1952, σς. 390. Σχεδιασμένο εξώφυλλο με εσώγλυφες γραμμικές μορφές, από τον Μ. Πράσινο, λινόδετο.                       45-65

281   ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ., ΑΜΡΙΑ ΜΟΥΓΚΟΥ, ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, εκδ. Ίκαρος, 1954. Σσ. 231.          15-20

282   ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ., ΑΠ’ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, συλλογή ποιημάτων με ένα χειρόγραφο ποίημα αφιερωμένο στον Γιούρι Γκαγκάριν, εκδ. 1960, σσ. 80 +χειρόγραφο ποίημα,  (λεκιασμένο εξώφυλλο).                                                 35-50

283   ΣΠΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ., ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΙΘ. 2, συλλογή ποιημάτων, εκδ. Δεσμός 1965, σσ. 47, άκοπο, χαρτόδετο.                                                                                                                                                  25-40

284   LAMARTINE., GRAZIELLA-RAPHAEL, εκδ. Baudelaire 1966, σσ. 258, βιβλιοδ. καλλιτεχνική, (ζωγραφική απεικόνιση γυναίκας με άντρα).   25-50

285   [ΕΥΑ ΠΑΛΜΕΡ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ], αφιέρωμα επιθεωρήσεως ΗΩΣ, εκδ. 1966, πρώτη έκδοση, 5 τεύχη δεμ. μαζί, σς. 190, χαρτόδετο, σε καλή κατάσταση.                                                                                                                               45-80

286   ΤΡΟΠΑΙΑΤΗΣ ΑΛΚΗΣ., ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, με ξυλογραφίες του Αλέκου Κορογιαννάκη, εκδ. Αλκαίος 1974, σσ. 63, άκοπο.    30-60

287   ΠΕΤΡΙΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΩΔΗ ΣΤΗ ΖΩΗ. LACRIMAE RERUM. Εξώφυλλο Μ. Νικολινάκου. 1985. Με ποικίλη εικονογράφηση από διάφορα έργα τέχνης. Σχ. 4ο, σσ. 35.                                                                                                     10-20

288   ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ., Η ΟΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΛΤΟ, με μια ξυλογραφία του Πάνου Κυπαρίσση, ποιητική συλλογή, εκδ. Κάβειρος 1993, σσ. 21.                                                                                                                               1-…

289   [PARIS]., PARIS ET SES ENVIRONS. Λεύκωμα με 54 φωτογκραβούρες, βιομηχανική βιβλιοδεσία, με εικόνα στο εξώφυλλο, λινόδετο.        25-35

290   GAUTIER LEON., PORTRAITS DU XVII SIECLES, SUIVI D’ ETUDES SUR LES DEUX DERNIERS SIECLES. Η ζωή και το έργο μεγάλων λογίων και επιστημόνων της εποχής, εκδ. Sanard et Derangeon χ.χ., σσ. 349, με ξυλογραφίες. Χαρτόδετο, κιτρινισμένα φύλλα.           25-40

 

16. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ [291-335]

291   ΣΙΒΥΛΛΑ ΦΡΥΓΙΑ. Προσωπογραφία. Χαρακτικό από Gronovius Thesauρus 1697. (18Χ28 εκ.), 2 φύλλα.        1-…

292   ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ. Ολόσωμη απεικόνιση. Χαλκογραφία από Gronovius Thesauρus 1697. (18Χ28 εκ.), 2 φύλλα.                1-…

293   ΔΥΟ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΒΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟ. Απεικόνιση θυσίας και λαϊκή συγκέντρωση. 1700 περ. (22Χ15 και 22Χ28 εκ.). (2)                                                                                       1-…

294   DORE GUSTAVE, ΣΚΗΝΗ ΤΑΥΡΟΜΑΧΙΑΣ ΜΕ ΧΤΥΠΗΜΕΝΟ ΤΟΝ ΤΑΥΡΟΜΑΧΟ. Ξυλογραφία (23Χ18 εκ.).      20-30

295   ΙΠΠΕΑΣ ΕΝ ΩΡΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Επιχρωματισμένη χαλκογραφία 1820 περ. (23Χ19 εκ.).    15-30

296   ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ. Ο Αγιοι Σπυρίδων, Μόδεστος και Ιγνάτιος εικονίζονται ολόσωμοι μετωπικοί με αρχιερατική ενδυμασία. Στο κάτω μέρος σαν σε πρεντέλα εικονίζονται ημίσωμες οι αγίες Αικατερίνα, Βαρβάρα, Κυριακή και Παρασκευή κρατώντας τον σταυρό του μαρτυρίου εκτός από την Αγ. Αικατερίνα που κρατά σκήπτρο. Με χρονολογία 1837. Χαρακτικό (28Χ50 εκ.).       100-200

297   ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΕ ΒΟΥΚΟΛΙΚΟ ΤΟΠΙΟ. Painted by M. Fisher & J. Watson, etched C. Murray. Χαρακτικό (24Χ17 εκ.), 1850 περ.     30-45

298   ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ. Engraved by E. Finden. Xαρακτικό 1850 περ. (14Χ9 εκ.).            20-30

299   ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΝΥΦΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ. ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ, 1850 περ. (10Χ11 εκ.) 25-40

300   [Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ] ΠΑΡΙΣΙ, Ο ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΤΗΣ NOTRE DAME. Χαρακτικό 1850 περ. Eng. Verleger (10X15 εκ.).            10-20

301   ΛΕΥΚΩΜΑ ΜΕ 40 ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΤΟΠΙΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, Ακροκόρινθος, Οίτη κλπ., 1870 περ. Σχ. Πλάγιο 8ο. Δεμ.   1-…

302   ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΛΥΒΙ. Γυναίκα με καπέλο, μέσα σε βάρκα. Υπογεγραμμένο με γαλάζιο μολύβι. (30Χ25 εκ.). Σε κορνίζα.                                                                                                                                              500-800

303   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ-ΒΟΣΠΟΡΟΣ], BARTLETT W H. WALLIS R. Χαλκογραφία επιχρωματισμένη, [1900 περ.]. Μικρές φθορές στο πλαίσιο. Διαστάσεις [25×18 εκ.].                                                                                              20-35

304   ΙΠΠΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΑΛΜΑΤΑ. Χαρακτικό επιχρωματισμένο, 1900 περ. (30Χ20 εκ.)    20-30

305   [ΒΕΝΕΤΙΑ]. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΟΠΟΥ ΔΕΣΠΟΖΕΙ Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ SANTA MARIA DELLA SALUTE. Φωτοχαρακτικό από πίνακα του Francesco Guardi (1712-1793) της Βενετικής σχολής. (28Χ23 εκ.)                                    15-35

306   ΖΩΔΙΑΚΟΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Με σημειώσεις σε ομόκεντρους κύκλους και απεικόνιση των ζωδίων. Χρωμολιθογραφία 1908. Der Nordliche Sternhimmel. Gotha, J. Perthes. (43X38 εκ.). Σε κορνίζα.                                  90-120

306β [ΙΑΠΩΝΙΑ] STRANGE EDWARD F., THE COLOUR-PRINTS OF JAPAN. AN APPRECIATION AND HISTORY, VOL II, εκδ. Hill 1910, σς. 85, εικονογραφημένο, με χρονολογικό πίνακα ιαπωνέζων καλλιτεχνών περιόδου 1577-1902. Αποκολλημένη ράχη.         20-30

307   ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ν., Δύο σατυρικά σκίτσα με μελάνι και ένα με μολύβι με ημερομηνία 10/10/1911, σχήματος επιστολικού δελταρίου. (3)                45-90

308   JENNINGS, A S., PAINT AND COLOUR MIXING. Η τεχνική μίξις των χρωμάτων στην ζωγραφική, εκδ. New York 1915, σσ. 250, λινόδετο ταλαιπωρημένο, με πίνακες δειγμάτων χρωμάτων και σχολιασμών στην πλαϊνή σελίδα.   35-60

309   [ΣΟΦΟ] ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ, πενάκι σατυρικό με υπογραφή, [1920 περ.] [15×20 εκ.].  60-120

310   [ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ] «Οδός Μνησικλέους Πλάκα», σχέδιο με μολύβι, υπογεγραμμένο, 1934. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [16×24 εκ.].              60-120

311   ΛΕΥΚΩΜΑ – ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΟΥΜΒΕΡΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ (1882-1963) ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ. Με φωτογραφίες από εκθέσεις του ζωγράφου Ουμβέρτου Αργυρού (1882-1963), διευθυντή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, και της συζύγου του επίσης ζωγράφου. Με διάφορες προσωπικότητες της εποχής, πολιτικούς όπως τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, προσωπικές επίσης φωτογραφίες, προσκλήσεις από εκθέσεις, επιστολές προς τους δυο καλλιτέχνες κλπ., δημόσια έγγραφα, όπως ταυτότητα της Ευγενίας κλπ. Το αρχείο χρονολογείται απ’ το 1937 κ.ε..       200-300

312   MISAR HANS, FRESKOBILDNISSE DER FRUHRENAISSANCE, εκδ. Bergland 1941, σσ.31. Λεύκωμα με νωπογραφίες από την πρώιμη Αναγέννηση, με μία εκλογή από τις βιογραφίες του Giorgio Vasari, λινόδετο σχετικά καλή κατάσταση. 1-…

313   ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΡΗΝΟΥΝ. Ξυλογραφία, από τη “Νέα Εστία”, 1942 (10Χ13 εκ.). Με στίγματα.    10-20

314   ΙΠΠΟΤΗΣ. ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ, ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ (δυσδιάκριτη υπογραφή). 1950 περ. (76Χ47 εκ.)            60-100

315   [NICOLA] NIKOΛΑΣ. Γύψινη Προτομή ανδρός. (περ. 1950). Ύψος: 70 εκ. περ.            90-150

316   ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Γ., ΑΜΦΙΣΣΑ, ΤΑ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΑ – ΤΑΜΠΑΚΙΑ. Λινόλεουμ σε γαλάζιο χαρτί, αριθμημένο 63/200 και υπογεγραμμένο (41Χ30 εκ.).                                                                                                                                           20-45

317   ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1910-1990). ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ελαιογραφία (23Χ17 εκ.). Ο Κ. Σοφιανόπουλος σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ με δάσκαλο τον Ο. Αργυρό. Ζωγραφίζει κυρίως νησιωτικά τοπία και θαλασσογραφίες. Κινείται στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών τάσεων. Έχει κάνει ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το Παρίσι. 120-150

318   [DOHRN TOBIAS]., DIE KUNST-REIHE IN FARBEN, ANTIKE MALEREI, εκδ. Berlin 1959, σσ.28, λεύκωμα με πολλές ζωγραφικές εικόνες από την αρχαιότητα. Χαρτόδετο σχετικά καλή κατάσταση.                                                      1-…

319   ΜΙΓΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ, epreuve d’artiste. Αρχαιότητες μέσα στη σύγχρονη πόλη. Προσωπική μεταφορά. Υπογεγραμμένο. (69Χ43 εκ.). Σε κορνίζα.                                                                                                                   150-300

320   RIESER NOEL, ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ. BAΡΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΒΑΡΚΕΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΣΤΑ ΑΠΟ ΑΓΑΛΜΑΤΑ. Υπογεγραμμένο και αριθμημένο 2/40 (58Χ43 εκ.)                                                                  50-80

321   CARLI ENZO., I GRANDI MAESTRI DEL TRECENTO TOSCANO, εκδ. Istituto Italiano D’ Arti Grafiche 1961, σσ.94, λινόδετο λεύκωμα με αναπαραγωγές πολλών ζωγραφικών πινάκων από την Τοσκάνη του 14ου αιώνα.              10-20

321β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, «ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ)» ΧΕΙΡ. ΣΠ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1963. Μακέτα για την τοιχογράφηση του ναού της Καπνικαρέας με την Προσευχή της Αγ. Άννης, την Προδοσία και ολόσωμους ισταμένους αγίους και αγίες στις κάτω ζώνες των τοίχων και στις διακοσμήσεις με τα σταυροθόλια. Με κινητό ένσημο του Βασιλείου της Ελλάδας για την έγκριση της εικονογράφησης του ναού, (1964). Τέμπερα σε χαρτί – υπογεγραμμένο έργο (61Χ56 εκ.), σε πλαίσιο.

Ο Σπ. Παπανικολάου υπήρξε ένας από τους συνεργάτες του Φώτη Κόντογλου, οι οποίοι εργάστηκαν για την πρόσληψη της βυζαντινής τέχνης την εποχή του μεσοπολέμου και μετά. Η Καπνικαρέα ήταν από τα πρώτα μνημειακά σύνολα στα οποία εργάστηκε ο Παπανικολάου με πρωτεργάτη τον Κόντογλου. Οι δυο παραστάσεις που εικονίζονται: η Προσευχή της Αγ. Άννης φέρει έντονα κομνήνεια πρότυπα (Δαφνί) και η Προδοσία με παλαιολόγεια μακεδονικά πρότυπα. Ο Σπ. Παπανικολάου τοιχογράφησε πολλούς ναούς στην Αττική αναλαμβάνοντας μόνος του πια τη διακόσμηση. Ασχολήθηκε επίσης, με την κοσμική ζωγραφική με έντονα ιμπρεσσιονιστικά στοιχεία.  1000-1500

322   ΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΚΟΣ, ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, εκδ. 1965. Με τυπωμένο ex-libris, σχέδιο της Μίνας Βέργου Βουτσινά καθώς και το εξώφυλλο. Μία σελ., πανομοιότυπο χειρογράφου του σ. και πορτραίτο του σ. από την Άννα Κάλλια Βιτάλη. Εικόνες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. με κορδόνια, σσ. 289.                                                                                                                                           35-50

323   ΑΛΩΠΕΚΑΣ., «ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΤΖΑΚΙ», σχέδιο με μολύβι, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [χ.χ. 1965 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [50×36 εκ.].                                                                                                                                         80-140

323β ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ ΩΡΙΩΝ, «ΤΖΙΜΗΣ Ο ΤΙΓΡΗΣ». Πρωτότυπη αφίσα. Σχέδιο με σινική μελάνη και «λαδοπαστέλ», σε χοντρό χαρτί. Υπογεγραμμένη «Ωρίωνας», 1965. Διαστ. 80Χ60 εκ. Πρόκειται για το σχέδιο – μακέτα της αφίσας που είχε σχεδιαστεί ειδικά για την ομώνυμη μικρού μήκους ταινία του Παντελή Βούλγαρη για την παρουσίαση της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου διακρίθηκε. Η αφίσα παρέμεινε ανέκδοτη.                                                                                                                                            700-1200

324   ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΟΘΩΝ., ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ, εκδ. 1968, σσ. 130, με πολλούς πίνακες και σκίτσα, χαρτόδετο σε πολύ καλή κατάσταση.                                                                                         1-…

325   COOPER DOUGLAS., PICASSO THEATRE. Λεύκωμα με πολλούς πίνακες του Πικάσσο και εισαγωγικό κείμενο στην ζωή και το έργο του ζωγράφου, εκδ. Νew York, 1968, σσ. 360, λινόδετο σε άριστη κατάσταση.                           60-90

325β [ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ], «ΑΛΗΣΣΕΡ ΝΑΒΟΗ», ξυλογραφία, (imp), υπογεγραμμένη, 1968. Διαστάσεις: 19χ13 εκ., προσωπογραφία του εθνικού ποιητή του Ουζμπεκιστάν σε νεαρή ηλικία, γονυπετής κρατά βιβλίο.            190-250

326   ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ. ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΛΥΒΙ. Με υπογραφή Νικ. Μπεκιάρης, 1969 (8Χ12 εκ.). Σε κορνίζα.   30-50

327   ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΝΙΚ. Γυναικεία προσωπογραφία. [Ξανθή καλλονή]. Υδατογραφία. Υπογεγραμμένο, 1970 (25Χ36 εκ.). Σε κορνίζα.      30-60

327β [ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ] «ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ» (ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ) Ξυλογραφία υπογεγραμμένη και αριθμημένη 2/30, 1970. Σύνθεση με αξιοθέατα-μνημεία της πόλης (του Μ. Αλεξάνδρου). Διαστάσεις 23Χ18 εκ.                     190-250

328   ΛΙΒΑΝΗΣ Σ., ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΟ. Χαρακτικό Ε.Α. Δοκίμιο υπογεγραμμένο. Χρωματιστό (20Χ18 εκ.).          25-50

329   FAINMEL IVAN. (γεν. 1929) ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ). Ελαιογραφία. Υπογεγραμμένη (περ. 1979). Σε πλαίσιο (50Χ70 εκ.).   450-650

330   ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. ΔΥΟ ΣΚΗΝΕΣ ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ (22Χ22 εκ.). Λινόλεουμ. Υπογεγραμμένο, 1978.                                                                                        70-120

331   ΚΑΖΑΝΤΖΗ BAΣΩ., «Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος», Προσωπογραφία. Χαρακτικό με χάραξη σε μέταλλο με μαύρο φόντο. Με τη μονογραφή του καλλιτέχνη «Κ.Β.». 1980. Διαστάσεις [40×28,5 εκ.].                                                          120-170

332   ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Ξυλόγραφο ex libris με δυο ανατολίτες με σαρίκια και σπαθιά που κρατούν βιβλίο (10Χ13 εκ.).               35-50

333   ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ «Δεν γνωρίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι ελεύθερος». Αναζητώντας την μορφή του Ν. Καζαντζάκη. Χαρακτικό (σε offset), 2η εκδ., αριθμημ. 151/250.Υπογεγραμμένο. (50Χ60 εκ.).             50-90

334   ΚΟΥΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΑ. ΑΣΤΕΡΙ. ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ. Αριθμημένο 8/20 και υπογεγραμμένο, 2005 (43Χ28 εκ.).             40-60

335   MIRAMONT DE J T., SOLDAT ET APOTRE. ANDRE DENJOY AUMONIER MILITAIRE A MADAGASCAR, η ζωή του πατέρα Denjoy στην Μαδαγασκάρη, με ξυλογραφίες των πρωταγωνιστών ολοσέλιδες, εκδ. Alfred Mame χ.χ., σσ. 238, βιβλιοδ. Ελαφρώς ταλαιπωρημένο.     30-60

Βλέπε και: 364, 900, 372, 710, 805, 371, 686, 708, 927, 784, 769, 925, 647, 611, 897, 379, 460

 

17. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ – ΑΡΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΑ –

ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ [335β-362]

335β [ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΝΤΙΧΑΝ] Συγγραφέας: ΚΑΝΤΙΧΑΝ (KADIHAN ή KADIHAAN ή KADI KHAN). Τίτλος έργου: ΦΕΤΦΑ (ή ΦΕΤΑΟΥΑ) [σε ελεύθερη απόδοση: «ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ»]. Γραφή: ευδιάκριτα γράμματα, αραβική γραφή. Μαύρο μελάνι και κόκκινες υπογραμμίσεις κατά τόπους. Επιμελημένα σχόλια στο περιθώριο (marginalia). Γραφέας: Αδιάγνωστος. Αριθμός φύλλων: 306. Σχήμα: folio (27,9×18,6 εκ.). Βιβλιοδεσία: Δέρμα εποχής («Τσεϋλάν»). Επικολλημένη ετικέτα στη μια όψη. [Κατάσταση: κείμενο καθαρό. Ίχνη σητόβρωσης, ανεπαίσθητα, σώμα ραμμένο ελαφρώς χαλαρωμένο]. Το κείμενο προέρχεται από κορυφαίο ισλαμολόγο και πραγματεύεται ποικίλα θέματα του Ισλάμ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

336   [ΠΙΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ – ΡΩΣΟΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ, ΜΑΝΗ & ΚΥΘΗΡΑ, 1805] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Α) Αναφορά του Πιέρου Γρηγοράκη προς τον Ρώσο διοικητή των Κυθήρων, 1805. Χειρόγραφο μονόφυλλο υπογεγραμμένο από τον «Πηέρο γληγοράκη, σπαρτιάτη». Σητόβρωτο με πολλές φθορές. Β) Υπόσχεση του «Πηέρου Γλιγοράκη» για την στρατολογία 300 Μανιατών για την διεκπεραίωση του αγώνα, 30 Σεπτεμβρίου 1805. Χειρόγραφο, 2 μονόφυλλα, με σφραγίδα. Μαζί χειρόγραφο αντίγραφο μονόφυλλο του ίδιου χειρόγραφου από Γ.Σ. της ίδιας εποχής. Γ) Διαταγή του «υψηλού Διβάη του Βασιλικού στόλου 1805 την 15 Σβρίου» προς τον Γρηγοράκη (Πιέρο). Μονόφυλλο διπλωμένο στα 2, χ/φο. Δ) Χειρόγραφο μονόφυλλο κομμένο στην άκρη δεξιά με σφραγίδα «Polizia Cerigo», Τσιρίγω (Κύθηρα) 2 Ιουλίου 1805. Ε) Χειρόγραφο μονόφυλλο με χρονολογία 1805 και υπογραφή «Θόδορος Γληγοράκης». (Σύνολο: 7 έγγραφα)

Ο Πιέρρος (Πέτρος) Γρηγοράκης αποκαλούμενος Μπεϊζανδές ή και Μαγγιόρος, (1770-1836) ήταν αγωνιστής του 1821 και πολιτικός από τη Μάνη. Καταγόταν από ιστορική οικογένεια της Μάνης που προεπαναστατικά μέλη της είχαν φτάσει στο αξίωμα του Μπέη και σε άλλα στρατιωτικά αξιώματα. Πατέρας του ήταν ο Τζανέτμπεης Γρηγοράκης που είχε χρηματίσει Μπέης της Μάνης το 1782-1798 και γιος του ο στρατηγός Τζανετάκης Γρηγοράκης. Το 1782 βρέθηκε όμηρος μαζί με τον αδελφό του στην Κωνσταντινούπολη σαν μέσο εκβίασης για να δεχτεί ο πατέρας του το Μπεηλίκι της Μάνης.

Το 1805 μετά τη δολοφονία του Ζαχαριά από τον Αντώνμπεη Γρηγοράκη ξεσήκωσε τους Μανιάτες αλλά αναγκάστηκε να διαφύγει στη συνέχεια στη Ζάκυνθο, αργότερα του δόθηκε χάρη κι επέστρεψε. Το 1821 πήρε μέρος στην πολιορκία της Μονεμβασίας και σε άλλες μάχες, ήταν πληρεξούσιος της Μάνης στην Β’ Εθνοσυνέλευση Άστρους το 1823.                                 500-800

337   [ΠΙΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ-1809], ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ, προικοσύμφωνο της θυγατέρας του Μαγγιόρου, Παναγιωτίτσας Πιέρου Γρηγοράκη, η οποία έλαβε σύζυγο τον Λιάκο Βενετζανάκο, στο Μαυροβούνι, 1809. Μονόφυλλο, με λεκέδες. 100-200

338   [ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ-ΓΥΘΕΙΟ-1818]. Χειρόγραφη βεβαίωση αγοράς σπιτιού προς 1300 γρόσια του «Σιόρ Μαγγιόρου Γρηγοράκη Μπεζαντζή, από τον Αναγνώστη Κροντηρά. Υπογράφει και βεβαιώνει ο Α. Κροντηράς, 26 Δεκεμβρίου 1818, Μαραθονήσι (Γύθειο). Υπογράφουν και τέσσερις μάρτυρες. Μονόφυλλο.                                                                                                         80-160

339   [ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ-ΓΥΘΕΙΟ-1820]. Δυο χειρόγραφα μονόφυλλα, Α) Αγοραπωλησία κτημάτων του Πιέρου Μαϊγγιώρου (Μαγγιόρου), 1820, 2 Νοεμβρίου, Μαραθονήσι (Γύθειο). Β) Ανταλλαγή κτημάτων μεταξύ των αδελφών Πιέρου και Τζανέτου Μπεηζαντέ (Μπεϊζαδε), 1820, 31 Νοεμβρίου. (2)                                                                                                                     100-150

341   ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Δ, Χειρόγραφη-ΑΠΟΔΕΙΞΗ, οφειλής χρέους του Δ. Γρηγοράκη προς τον δανειστή του Γεώργιο Μαγγιοράκο ποσού 80 δραχμών με επιτόκιο 12%, λιθόγραφη επιστολή. Εν Μολάοις 26 Μαΐου 1873. Μονόφυλλο. Υπογεγραμμένο.        60-90

342   [ΒΡΑΪΛΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ] RIGOPOULO R. (ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ), Pittore e Fotografo. Braila (Βραϊλα Ρουμανία). 3 φωτογραφίες-προσωπογραφίες, χχ (περ. 1878), του φωτογράφου Ρηγόπουλου. Οπισθίως σημειώνονται τα ονόματα: Κος Δημητριάδης, Σταυρίδης (;) και ένα ζευγάρι. Σε σκληρό χαρτόνι (Trap & Munch-Wien). Διαστάσεις 4Χ2,5 εκ. Με πολλές φθορές και στις δύο όψεις. 40-60

343   [ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ]., Φωτογραφία νέου άνδρα. Από τους φωτογράφους και ζωγράφους Μαργαρίτη και Κωνσταντίνου, Αθήνα χχ (1880περ). Με φθορές. Σε χαρτόνι, Διαστάσεις 4Χ2,5 εκ.                                                25-35

344   [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ], ΛΙΘΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, αναφέρεται ότι απονεμήθηκε ο Αργυρός Σταυρός του Ιππότου του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος στον Κ. Μαγιοράκο, υπογεγραμμένο από τον υπουργό, 1886. Μονόφυλλο.     120-180

345   [ΚΟΛΩΝΑΚΙ] ΚΟΙΝΟΤΗΣ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΝΑΟΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ 1887-1900, σσ.59. Το χειρόγραφο (επίσημο) βιβλίο με τις ημερομηνίες γεννήσεων, ονόματα γονέων, αναδόχων, ιερέων κ.ά. Πρωτότυπη πηγή ιστορική για τους κατοίκους του Κολωνακίου της περιόδου 1887-1900. Με χαρτονένια εξώφυλλα.       350-600

345β [ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ] Εισιτήριον Διαρκές, Θέσις Α΄. Αρ. 20. Δικαιούχος Δημ. Ράλλης, Δικαστικός Σύμβουλος Εταιρίας, Ισχύς 1911 (ως 31 Δεκ.). Οπισθίως: Χάρτης της Ελλάδος με σύνορα ως κοντά στην Ελασσόνα (Κάπο Δερβέν) όπου αναγράφεται: «ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ», Λιθ. Β. Παπαχρυσάνθου-Αθήνησι, 1910-1911. Διαστάσεις [7Χ10,2 εκ.].              65-120

346   ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ. ΠΕΝΤΕ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ. Τοπία και μνημεία. Α/μ, 1929. (5).    20-30

347   ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ. ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ. 30 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, 1930 περ. Πολλά από διάσημους ζωγραφικούς πίνακες (30).                                                                                                       25-50

348   [ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ] ΚΟΣΜΙΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ, ΣΤΕΛΛΑ Η ΝΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ. Ένα αισθαντικό ειδύλλιο στο βουνό. Χειρόγραφο τετράδιο, 45 σελ., δακτυλόγραφο διήγημα.                                                                                                           35-70

349   ΤΡΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ 1930 ΠΕΡ. Μια ελληνική του Ε. Παπαγιαννόπουλου, με 1 ζευγάρι. Η γυναίκα με παραδοσιακή ελληνική ενδυμασία. [μαζί] Δυο φωτογραφίες, μια οικογενειακή και μια με νεαρό ζευγάρι ξένων φωτογράφων, 1930 περ. (7Χ5, 6Χ4 εκ.) (3)      20-30

350   [ΜΠΟΥΚΑΣ] ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ GEO. BOUCAS φωτογράφου. (Στην οδό Φιλελλήνων, στην Αθήνα). Δυο πορτραίτα, ένας άνδρας και μια γυναίκα. Μαζί μια φωτογραφία – γυναικείο πορτραίτο του Bohringer. Mια ομαδική με τρεις άνδρες. (1930 περ.) και μια μαθητική ομαδική του 1940 περ. (7Χ5, 6Χ4 εκ.) (5)                                                                                            30-50

351   ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ. ΓΥΜΝΑ. ΕΞΙ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΓΥΜΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΣΗΜΟΥΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ. Οι 4 χρωματιστές και οι 2 α/μ., 1930 περ. (6)                                                      30-50

352   [ΑΘΗΝΑ]., ΑΘΗΝΑ-ATHENES-SOUVENIR, Φωτογραφικό λεύκωμα με επικολλημένες ασπρόμαυρες φωτ. των Αθηνών, [1930], (Ακρόπολις, Προπύλαια, Πανόραμα Αθηνών, Παναθηναϊκό Στάδιο κ.α.). Σχ. Πλάγιο, [χ.α.σ.].               35-55

353   [UFA]. Φωτογραφία από σκηνή της ταινίας «Κανε με ευτυχισμένο» του A. Robinson. Σκηνή από χoρό με αρχαίες ρωμαϊκές ενδυμασίες. Mε την σφραγίδα των Γερμανικών στούντιο UFA. (1930 ca) (18×13 εκ.).                                         15-20

354   [ΦΑΛΗΡΟ (PHALERE)]., 3 φωτογραφίες: 1) Το ξενοδεχείο Hotel Phalere-διακρίνεται η μεταλλική μακρόστενη γέφυρα. [μαζί] Και (2&3) παραθαλάσσια ταβέρνα δίπλα στο κύμα, χχ 1930περ. (3)                                                    25-40

355   [ΔΥΟ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ]., 1) « Πρόχειρον Μετρικής» με ένα δακτυλογραφημένο κείμενο [1931] με θεωρία. 2) «Εκθέσεων Δημοτικού Σχολείου [1945]. (2)                                                                                                                15-35

357   [ΓΡΙΒΑΣ], Φωτογραφία ομαδική. Μεταξύ άλλων στο κέντρο ο Γρίβας, ο πρόεδρος της βουλής Ροδόπουλος, Κανελλόπουλος και Αβέρωφ, περ.1960.                                                                                                                                  20-25

358   [ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ (1961-1963)]., ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ. 9 (εννέα) επιστολές και γράμματα από και προς Θεοδωράκη, 1) Συμφωνητικό μεταξύ θεάτρου «ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ» και Μίκη Θεοδωράκη για εκτέλεση μουσικών κομματιών από την ορχήστρα του μουσουργού, 29 Απριλίου 1962, 2) Συμφωνητικό μεταξύ των Θεοδωράκη, Μπιθικότση, Μποσταντζόγλου, και Οικονομίδη προς δημιουργία και σύσταση «Καλλιτεχνικής Εταιρείας», η οποία θα εκτελεί προγράμματα μόνο στο κέντρο «Μυρτιά», 7 Ιουλίου 1961, 3) Ο Μ. Θεοδωράκης καθιστά πληρεξούσιό του τον δικηγόρο Ιωάννη Κυριακόπουλο, ο οποίος θα τον εκπροσωπεί στις υποθέσεις του με τους Μπιθικότση, Μποσταντζόγλου, Οικονομίδη, Κασσιβαρδάκο, 5 Ιουλίου 1961, 4) Διένεξη μεταξύ Θεοδωράκη και Θίασο «Κατερίνα» για επαγγελματικούς λόγους. Επιστολή προς τον εκπρόσωπο του Θεοδωράκη κ. Κυριακόπουλο, 22-2-1962, 5) Επιστολή προς Θεοδωράκη όπου ανακοινώνεται η εκλογή του ως μέλους του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου της Μ.Ο.Α, 5-5-1963, 6) α) Όροι και σύμβασεις για την ίδρυση του Μ.Ο.Α, β) Γράμμα του Θεοδωράκη προς Κυριακόπουλο σφραγισμένο με κερί, 6-6-62, γ) Επιστολή προς Θεοδωράκη από τον εκδοτικό οίκο Terraton Verlag, όπως επιτραπεί στον εν λόγω Οίκο η αναπαραγωγή της μουσικής του έργου «Le couteau dans la Plaie», 21-2-1963, 7) S.D.R.M. Η οργάνωση για τα πνευματικά δικαιώματα καλλιτεχνών και λογοτεχνών ανακοινώνει την αποπληρωμή της οφειλής της προς τον κ. Θεοδωράκη, 6 Σεπτ., 1963, 8) Επιστολή του Θεοδωράκη προς τον γενικό διευθυντή της S.A.C.E.M, όπου ζητεί μια προκαταβολή για έργα του, σε συμβόλαιο με την εταιρεία, 9) Φιλική επιστολή του John Kyriakopoulos προς τον Μίκη Θεοδωράκη. Του δίδει τα εύσημα για το κείμενο που έγραψε σε σχέση με το «Τζων Μπαλόουν». Σχόλια γι αυτό και τις συζητήσεις περί αυτού από τρίτους. Τον θεωρεί ως τον μεγάλο μουσουργό της γενιάς του στην Ελλάδα, και άλλα σχόλια για τρέχοντα θέματα. ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
9 ΕΓΓΡΑΦΑ (9).                                                                                                                 200-350

359   [GREEK POST OFFICE]., GREEK POST OFFICE. SET OF TOURIST STAMPS, γραμματόσημα ιστορικών τόπων της Ελλάδας, εκδ. Ελληνικά Ταχυδρομεία 1961, σσ, χασ, λεύκωμα με αυτούς τους τόπους, χαρτόδετο.           60-90

361   SMIT FOP., L. SMIT & ZOON, ETABLISSEMENT FOR SMIT, εκδ. Kinderdijk Holland, [χ.χ.], πακέτο με 49 φωτογραφίες με θέμα πλοία της Ολλανδίας, σε κασετίνα, σχετικά καλή κατάσταση.                                                               40-70

362   ΜΩΡΑΪΤΗΣ (MORAITIS)., Φωτογραφία, προσωπογραφία ηλικιωμένης κυρίας. Σε χαρτόνι. Διαστάσεις 10,5χ9 εκ (οβάλ).  40-50

Βλέπε και: 279, 685, 693, 698, 684, 694, 688, 743, 612, 618, 936, 134

 

21. ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ [363-378]

363   ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Π., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ, ιστορία της αρχαιοελληνικής τέχνης, εκδ. Τυπογραφείον της Ενώσεως 1884, σσ. 351, λινόδετο, ταλαιπωρημένο.                                                                                         45-70

364   [ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ] GEBHART EMILE., LES VILLES D’ ART CELEBRES. FLORENCE, ιστορία της τέχνης της χρυσής εποχής της Φλωρεντίας, εκδ. Laurens 1911, σσ. 160 +176 γκραβούρες, δεμ..                                                                      35-65

365   [ΠΑΡΙΣΙ] POETE MARCEL., PARIS. LOUVRE ET TUILERIES, PLACES ET AVENUES, MONUMENTS DIVERS, μια περιηγητική περιγραφή της πόλης των Παρισίων, εκδ. Nilsson 1925, σσ. 144 με πολλές φωτογραφίες, βιβλιοδ..    25-40

366   GRAVEN THOMAS., THE STORY OF PAINTING, FROM CAVE PICTURES TO MODERN ART, New-York 1943. Έγχρωμη εικονογράφηση εκτός κειμένου. Σχ. 4ο, λινόδετο, δεμ. με χάρτινο περικάλυμμα αρκετά φθαρμένο, σσ. 254. 15-20

367   ALFRED WERNERUTRILLO M., Texte by Alfred Werner, [1950 περ.]. Με 16 ολοσέλιδες έγχρωμες εικόνες ζωγραφικών έργων. Σχ. Φύλλου, σσ. 6+16φ.                                                                                                                                      20-30

368   PAVAN – SOUVENIR D’ITALIE, ART ET CUISINE, Λεύκωμα, [χ.χ.]. Σσ. [χ.α.σ.].        20-30

369   ΡΑΪΝΕΡ ΜΑΡΙΑ ΡΙΛΚΕ, ΡΟΝΤΕΝ, μτφρ. από το γερμανικό Εύης Μελά, εκδ. Ν.Δ. Καραβία, [χ.χ.]. Σσ. 120.      20-30

370   ΓΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ., ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ, πανόραμα της ελλάδος του 19ου αι. μέσα από την επιστολογραφία του Γύζη, εκδ. Εκλογής 1953, σσ. 275.                                                                                                            25-50

371   ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ., ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΛΤΑΙΡΟ ΣΤΟΝ ΓΚΟΓΙΑ, εκδ. Αλικιώτης 1955, σσ. 359, εικονογραφημένο, χαρτόδετο.                                                                                        15-20

372   [ΤΑΪΒΑΝ] RAN IN-TING., RAN IN-TING’S TAIWAN, πίνακες και γκραβούρες με θέματα από την Ταϊβάν με σχόλια από τον καλλιτέχνη,, εκδ. Heritage Press 1961, χασ, χαρτόδετο, εμπροσθόφυλλο αποκολλημένο.                                 20-40

373   [ΙΟΛΑΣ] TAKIS, BRAUNER VICTOR, RAMOUS CARLO., ΤΡΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ, εκδ. Alexandre Iolas 1964 περ. (Στο λεύκωμα του Brauner λείπει το χαρακτικό στην προμετωπίδα. (3)                                                      70-100

374   ΜΙΧΕΛΗΣ Π Α., Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΩΣ ΤΕΧΝΗ, εκδ. 1965, σσ. 362, με εικόνες, (ράχη αποκολλημένη).      20-30

375   ΑΦΙΣΣΕΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. 20 Αφίσσες από Εκθέσεις Ζωγραφικής διαφόρων καλλιτεχνών: Γραμματόπουλου, Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Ν. Νικολαίδη, Φασιανού, ΄Β. Σπεράντζα, Μαρίας Αργυριάδη, Ε. Ναβροζίδου, Καίτης Μαυρομμάτη, Μάρω Μακαρούνη, από διάφορες γκαλερί: Ηρακλέιτου, Βουρκαριανή, κλπ. Διάφορα θέματα: Θάλασσα και λαϊκά καράβια, Κύπρος κλπ. (35Χ50 εκ. περ.). Δεκαετίες 1970-80. (20)             100-200

376   [ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ] I GRANDI DISEGNI ITALIANI, DEL MUSEO POUSKIN DI MOSCA, testi e commenti di Marina Miskaja, 1986. [μαζί] DEGLI UFFIZI DI FIRENZE, introduzione di Anna Forlani Tempesti, 1972. [μαζί] DEL KUPFERSTICHKABINETT DI BERLINO, 1979. Τρείς τόμοι πλούσια εικονογραφημένοι. Σχ. 4ο μεγάλο, λινόδετοι με χάρτινο περικάλυμμα. (3)    30-60

377   [ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΛΥΠΤΗΣ] BALDINI UMBERTO., MICHELANGELO SCULTORE, Milano 1973. Λεύκωμα με έγχρωμη εικονογράφηση. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 115.                                                                                 20-30

378   COLOMBIER PIERRE DU., HISTOIRE DE L’ ART. Σύντομη ιστορία της τέχνης από την αρχαιότητα έως τις ημέρες μας, με εικόνες και χάρτες χρωματιστά, εκδ. Fayard χχ., σσ. 578, με φθορές.                                                                  20-30

Βλέπε και: 517, 639

 

22. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ [379-392]

379   ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ. Ξυλογραφία: Σκιαδαρέσης, 1870 περ. (10Χ10 εκ.).            25-35

380   MASCAGNI PIETRO., ΚΑΒΑΛΛΕΡΙΑ ΡΟΥΣΤΙΚΑΝΑ-CAVALLERIA RUSTICANA, λιμπρέττο της γνωστής όπερας του μεγάλου μουσουργού, εκδ. Φέξη 1909, σσ. 16.                                                                                                            30-50

381   ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α Γ., ΑΠΟΛΛΩΝ. ΑΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΣΜΑΤΟΣ. Παρτιτούρες παιδικών τραγουδιών, εκδ. Νάρκισσος 1925, σσ. 88, βιβλιοδ., ταλαιπωρημένο.                    20-30

382   KINSKY GEORG (εκδ)., GESCHICHTE DER MUSIK IN BILDERN, με 1560 εικόνες και ένα χρωματιστό ταμπλώ, εκδ. Leipzig 1929, σσ. 364, (αποκολλημένα φύλλα).                                                                                                           25-40

383   ANDREA CHEMIER, UMBERTO GIORDANO. Xειρόγραφη παρτιτούρα με νότες και στίχους τραγουδιών, 1930 περ. Τετράδιο χ. αριθμ. σελ.                                                                                                                                                  25-40

384   CONTES EN MUSIQUE, POUR LES ENFANTS MALINS, MUSIQUE DE AD. REMY, Παρίσι [χ.χ. 1935 περ.], 15 μουσικές παρτιτούρες. Με 15 ωραίες λιθογραφίες. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. [χ.α.σ].                                                              65-130

385   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ Γ., ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Εγχειρίδιον για μαθητές, εκδ. 1947, σσ. 368, δεμ.                                                                                                                     1-…

386   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ., ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ 54 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ. Παρτιτούρε, εκδ. ιδιωτική 1954, σσ. 62.                                                                                  25-50

387   [ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ]., ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΠΡAΤΤΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ, πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Πολλές προσωπικότητες των τεχνών και των γραμμάτων εντός και εκτός Ελλάδος, εκδ. 1955, Χασ, χαρτόδετο.              15-30

388   ΠΟΛΙΤΗΣ Ν Γ., ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ανθολόγιο δημοτικής ποίησης, εκδ. Κακουλίδη 1958, σσ. 326.                                                                                                                                                  25-40

388β [THE BEATLES]., “THE BEATLES FIRST!”, δίσκος LP, Polydor 46432, χρον. 1964, δίσκος ελαφρώς γρατσουνισμένος. Στη θήκη του (φθορές).                                                                                                                                                  30-50

389   [ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ]., ARCADIA I 1968-EXILΕ A ZATOUNA. Παρτιτούρες πέντε τραγουδιών του Θεοδωράκη σε στίχους του ιδίου: 1) Ime Europeos, 2) Psila stis Rossias, 3) I Kinonia tis Katanalosis, 4) O Yios mou, 5) O Vouna, [μαζί] 10 παρτιτούρες με μουσική Θεοδωράκη σε στίχους ελλήνων ποιητών: 1) Σε πότισα ροδόσταμο-Γκάτσος, 2) Μάνα μου και Παναγιά-Λειβαδίτης, 3) Βραδυάζει-Χριστοδούλου, 4) Γλυκέ μου εσύ δεν χάθηκες/Επιτάφιος-Ρίτσος, 5) Μέρα Μαγιού/Επιτάφιος-Ρίτσος, 6) Προδομένη Αγάπη-Θεοδωράκης, 7) Η Μπαλάντα του Αντρίκου-Βάρναλης, 8) Μυρτιά-Γκάτσος, 9) Η Απαγωγή-Θεοδωράκης, 10) παρτιτούρα του τραγουδιού του Γκάτσου σε μελοποίηση Ξαρχάκου. Εκδ. 1961-1968 (11).                                                                                                                               85-150

390   ΜΕΝΤΖΟΥ ΟΛΓΑ., ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ. ΜΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΔΙΑ ΜΑΘΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, ανθολόγιο με παρτιτούρες τραγουδιών, εκδ. Μέντζου 1967, σσ. 280, χαρτόδετο, με φθορές.     20-40

391   ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ. Η ΕΜΣΕ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ 17-4-78 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Σε πλαίσιο (28Χ18 εκ.)               20-30

392   WAGNER RICHARD., GESAMMELTE SCHRIFTEN, NEUNTER BAND, εκδ. Leipzig [χ.χ.], σσ. 228, λινόδετο σε άριστη κατάσταση.          1-…

Βλέπε και: 586

 

23. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [393-431]

393   [ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ], ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΕΤΟΣ Β´, αριθ.1-52, σσ.416, ταλαιπωρημένο.                                                                                                           30-60

394   «ΕΣΤΙΑ», Τόμος 2ος: 1876 (Ιούλιος – Δεκέμβριος) τεύχη: αριθμός 27-52. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη ράχη, σχ. 4ο, σσ. 417-832.        55-70

395   «ΕΣΤΙΑ», τόμος 12ος, εκδ. Εστία 1881, σσ. 413-823, δεμ. ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, φθαρμένες σελίδες.             30-40

396   «ΕΣΤΙΑ», 2ο εξάμηνο 1890, σσ. 383, χαρτόδετο. Σε κακή κατάσταση, αποκολλημένα φύλλα. 25-35

397   «ΕΣΤΙΑ», τόμος 28, εκδ. Εστία 1890, σσ. 350, σε κακή κατάσταση, φύλλα αποκολλημένα. 20-30

398   ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ., ΤΟΜΟΣ Α´: έτος Α´ 1890: αριθ. 1-48, έτος Β´ 1891: αριθ. 1-42, έτος Γ´ 1892: αριθ. 1-43. ΤΟΜΟΣ Β´: έτος Δ´ 1893: αριθ. 1-40, έτος Ε´ 1895: αριθ. 1-42, έτος ΣΤ´ 1900: αριθ. 41-42, έτος Ζ´ 1902: αριθ. 1-42, δεμ. ταλαιπωρημένα, φθαρμένα εξώφυλλα. (2)         30-50

399   «ΕΣΤΙΑ», ΤΟΜΟΣ 32, εκδ. Εστία 1892, σσ. 412, δεμ. ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, φύλλα αποκολλημένα.              30-40

400   [ΣΟΥΡΗΣ]., Ο ΡΩΜΗΟΣ, φυλλάδα σατιρική και λόγια στο γύρισμα του 20ου αιώνα, εκδ. 1897. Συνολικά: τεύχη 35. Ταλαιπωρημένο. (35)    70-100

401   ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τόμος 7ος. τεύχος 25ον, εκδ 1910, σσ.182+35+34, χαρτόδετο ταλαιπωρημένο.                                                                                                      10-20

402   ΝΟΥΜΑΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Περίοδος: εκδ. 1912-1917. Έτος 1912 τεύχη 461-497, (λείπουν 475, 478, 479, 481) [λειψό], έτος 1913 τεύχη 498-517, έτος 1914 τεύχη 518-545 [πλήρες], έτος 1915 τεύχη 546-581 (λείπουν 574, 552), έτος 1916 τεύχη 582-606 (λείπουν τεύχη 599, 605), έτος 1917 τεύχη 607-609 (λείπει το 608), σχετικά καλή κατάσταση, τα περισσότερα κιτρινισμένα.(144) 120-200

403   ΝΟΥΜΑΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Περίοδος: εκδ. 1918-1931, α) περίοδος Β´ τεύχη: 610 (15-12-1918) έως 664 (28-12-1919) [πλήρες], β)περίοδος Β´ τεύχη: 665 (4-1-1920) έως 716 (26-12-1920) [πλήρες], γ) τεύχη: 752 (1-1-1922) έως 769 (15-12-1922) επιπλέον τεύχη: 763-765, δ) περίοδος Γ´ τεύχη: 786 (οκτ 1929) έως 802/3 (Μάι-Ιουν 1931) [πλήρες] (142)    120-200

404   [ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ]., ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ, ΤΕΥΧΗ 17, εκδ. Νέα Υόρκη, 1918. Περιοδικό της ομογένειας. Εκδίδεται από το 1915 μέχρι σήμερα. (17)                                                       100-200

405   [ΝΟΥΜΑΣ]., ΤΑ ΕΙΚΟΣΑΧΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΝΟΥΜΑ 1903-1922, ομιλητές: Κωστής Παλαμάς, Ηλίας Βουτιερίδης, Ρήγας Γκόλφης, Κώστας Παρορίτης, Πάνος Δ. Ταγκόπουλος, Δ. Γληνός, Θ. Συναδινός, Πέτρος Χάρης, Δ. Π Ταγκόπουλος, εκδ. Τύπος 1922, σσ. 64, δεμ. ράχη ελαφρώς φθαρμένη.                                                                                                                                   1-…

406   ΕΡΕΥΝΑ, ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ, διευθυντής Α. Κασιγόνης. Εκδ. στην Αλεξάνδρεια. Δέκα τεύχη των ετών 1927-1935, με κειμ.: Ψυχάρη, Βουτερίδη, Λασκαράτου, Νιρβάνα, Παπαρρηγόπουλου κ.ά. με θέματα για Σολωμό, Παλαμά, Σοφοκλή, Φώσκολο κ.α. (10)               30-60

407   ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ, ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ, έτος Α´ τεύχη 11-12, εκδ. 1929, σσ.25+23, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.(2)                                                                                           40-60

408   ΘΕΑΤΗΣ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. Περιοδικό ποικίλης ύλης κατά τον μεσοπόλεμο στην Ελλάδα, εκδ. από 1931-1939. Σύνολο: 78 τεύχη, αριθ. από 212 έως 856 (λείπουν ενδιάμεσα τεύχη). Σχετικά καλή κατάσταση (ορισμένα με φύλλα αποκολλημένα, και φθαρμένα εξώφυλλα. (Συνολικά = 78 τεύχη)                                                                                                         120-220

409   Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ, ΤΟΜΟΣ 41, εκδ.1933, σσ.620+433-456, δεμ., ταλαιπωρημένο, φύλλα σκεβρωμένα.                                                 40-60

410   ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. Εφημερίδα για τα σχολεία και τους λειτουργούς μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης, εκδ. 1936, αριθ. 18 & 19, σσ. 10.   20-40

411   «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ». ΜΗΝΙΑΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, Διευθυντής Τώνης Ζαχαράκης, φύλλο 7, Ιούλης 1940.    15-20

412   Η ΝΕΟΛΑΙΑ, περιοδικό, αριθ. 22, 1940, εκδ. Η Νεολαία 1940, σσ. 673-704 (Πρόκειται για τη νεολαία του Μεταξά). Ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                                                                                  10-20

413   ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ, ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, εκδ. 1940, σσ. [499-605]+[606-684]+[685-764]+[765-837]+[838-915]+[916-993]+[994-1059], τόμοι 7.                                                                                                                                100-150

414   «ΓΡΑΜΜΑΤΑ», ΜΗΝΙΑΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, Διευθυντής Κλέαρχος Στ. Μιμίκος τεύχ. 7, Ιούλιος 1943. Μαζί και το τεύχος Δεκεμβρίου του 1946 (2)                                                                                                         25-30

415   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΗ. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΕΣΤΙΝΗΣ, τεύχη: 1-19, από 3-9-1945 έως 16-6-1946, εκδ. 1945-1946, σσ. 160 περ. σε στυλ φυλλάδας κιτρινισμένα φύλλα.       60-120

416   «Ο ΛΑΟΥΤΖΙΚΟΣ»., Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς, διευθυντής Ασμοδαίος, αριθμ. Φύλλου 13, 3 Μαΐου 1945.            25-35

417   ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΙΜΑ, εφημερίδα επί της κατοχής, 12 φυλλάδες από 28 Μαρτίου 1945 έως 1 Μαρτίου 1946, λείπουν ενδιάμεσα φύλλα, σχετικά ταλαιπωρημένα.                                                                                                                        30-60

418   ΜΟΡΦΩΣΗ. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χρόνος Α´, τόμος Β´, αριθμ. 4-7, εκδ. 1946, σσ. 145-191+192-240+241-288+289-336, συρραμένα. (4)  80-120

419   «ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ», ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ, τεύχος 23, 1 Φεβρουαρίου 1949. 20-30

420   ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, 2 ΤΕΥΧΗ, σσ. 200+215, 1949, 1951, σσ. 35+35, το πρώτο φέρει φωτογραφία με κρητικοπούλες σε ένα αντοτορπιλλικό και το δεύτερο τη φρεγάτα Έλλη, με πολλές φωτογραφίες εντός κειμένου. (2) 1-…

421   ΚΙΒΩΤΟΣ, 500 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, περιοδικό, αφιέρωμα στην Άλωση της Πόλης, αριθ. 17-18, 1953, σσ. 703-873.                                                                                                                   40-80

422   «MONDANITES», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΗ. Ιδρυτής: Φανή Γ. Βαρελά, Μηνιαία Επιθεώρησις των κοσμικών γεγονότων και της Ελληνικής Κοινωνικής Ζωής, αρ. φύλλου 27-28, 1959 & τεύχος 4, 1957. (3)                                                            20-40

423   «ΙΛΙΣΣΟΣ». ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 – 1960 – 1961. Σσ. 414.                  20-30

424   [ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ-ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ] ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, Μηνιαία έκδοσις της Ελληνικής Επιτροπής δια την Διεθνή Ύφεσιν & Ειρήνην. «Αφιέρωμα στον Γρ. Λαμπράκη-Το προσωπικό ημερολόγιό του». Εκδ.: Α. Ζάκκας, Δ/ντης: Λ. Κούκουλας, Συντ.: Μ. Παπουτσάκης. Γράφουν: Μ. Θεοδωράκης, Μ. Αργυράκης, Μποστ, Γ. Θάνου, Κ. Ιωάννου, Ν. Βρεττάκος. Εικονογραφημένο. Σχ. φ., σσ. 64. Ιούνιος 1963,
τ. 66.                                                                                                                                         35-60

425   [ΤΑ ΔΥΟ ΔΩΔΕΚΑΤΑ]., ΤΑ 2 ΔΩΔΕΚΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΒ´ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΙΒ´ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, αριθ. 1 και 2, εκδ. 1964, σσ. 20+22, χαρτόδετα σε καλή κατάσταση (2)                                            40-60

426   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΙ. (Γεώργιος Παπανδρέου και Καστρί), εκδ. Αθανασιάδη 1965, σσ. 148. 30-50

427   «Ο ΣΚΟΥΦΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»., Εβδομαδιαίο Πολιτικό – Κοινωνικό – Σατιρικό – περιοδικό, διευθυντής Φαίδων Βαλσαμάκης, αρ. φύλλου 2, [χ.χ., 1965 περ.]. Συνεργάζονται σ’ αυτό το φύλλο: Βαλσαμάκης, Γιαννάτος, Γκούφας, Καμπανέλλης Καστίμης κ.ά.. Σκιτσογράφοι: Θεοφιλόπουλος, Λογοθέτης, Μαρουλάκης Χανιώτης κ.ά.. Πρωτοσέλιδο χιουμοριστικό κείμενο Ι. Καμπανέλλη. Σσ. 8.         15-20

428   «ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ»., Μηνιαίον περιοδικόν, έτος Α΄, 5 τεύχη, Ιούλιος – Νοέμβριος 1968, (πλήρης σειρά). Διευθυντής Δημ. Χάνος. (5)                                                                                                                                                  40-60

429   «ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», Δέκα φύλλα της εφημερίδας του 1974 (αρ. 2,3,6,7,10,11-14,36) και δέκα επτά φύλλα του 1975.  (αρ. 15-18,24-30,32-35,37-41). Εκδότης: Ζαν Μωρεάς. Σύνολο 27 φύλλα.                                              50-100

430   «ΤΟΤΕ». Περιοδικό για την Ελληνική Ιστορία, εκδότης – διευθυντής Άρης Μωραΐτης, 57 τεύχη, περιόδου 1983-1998.       30-50

431   [Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ]., Αφιερώματα της «Καθημερινής», 25 περίπου θέματα κυρίως για Κυκλάδες, Αιγαίο κ.ά. [2000], δεμένα μαζί. Μεταξύ αυτών: Κλαύδιος Πτολεμαίος ο γεωγράφος, Τα Μοναστήρια της Κύπρου, Το Αιγαίο των Ελλήνων, Αιγαιοπελαγίτικη Φύση, Ανατολική Μεσόγειος 2000 χρόνια π.Χ. κ.ά. Με τα έγχρωμα εξώφυλλά τους. Σχ. φύλλου, μπλε βιβλιοδεσία.        20-40

Βλέπε και: 236, 718, 724, 933, 752, 748, 546, 552, 669, 682, 458, 975, 641, 802, 663, 613, 85, 253, 1010, 1006, 1011, 946, 680, 716

 

24. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ [432-436]

432   ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (διευθ)., ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ. Ημερολόγιο με ιστορικές περιγραφές και αναφορές, εκδ. Σιδέρης 1923, σσ. 471, λείπει το οπισθόφυλλο, ταλαιπωρημένο. 20-30

433   [ΑΝΔΡΟΣ]., ΑΝΔΡΙΑΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, δύο ημερολόγια του 1926 και 1927, εκδ. Ένωσις Ανδρίων 1926, σσ. 190+175, χαρτόδετα αρκετά ταλαιπωρημένα, στο ένα εξώφυλλα αποκολλημένα. (2)                                                          25-40

434   ΚΑΖΑΜΙΑΣ., ΚΑΖΑΜΙΑΣ «ΑΣΤΕΡΟΣ», Έτους 1952 και 1957, εκδ. Αστήρ 1952, 1957, σσ. 36+68, χαρτόδετοι. (2).         20-40

435   [ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ]., ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ 1957. Με ξυλογραφίες. [μαζί] ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ 1958. Με ξυλογραφίες Σπ. Βασιλείου και Βάσως Κατράκη. (2), χαρτόδετο.      30-50

436   ΚΑΖΑΜΙΑΣ., ΜΕΓΑΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ, έτος 1963 και 1964. Ημερολόγια του 1963 και 1964, εκδ. Σαλιβέρος 1963, σσ. 111+127. (2).                                                                                                                            30-50

Βλέπε και: 673, 541

 

 

25. ΙΑΤΡΙΚΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ [437-459]

437   SPATHYS S., ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ βιβλίο ιατρικής-νοσολογίας, «SPECIELLE NOSOLOGIE UND THERAPIE VON CARL HIMLY, δεύτερο μέρος, 1817. Σχ. 4ο, φθαρμένη βιβλιοδ., σσ. 349+131.                                                                      45-90

438   [ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ] EYDOUX J.T., ESSAI SUR L’OPHTHALMIE D’EGYPTE. These. Montpellier 1831, σσ. 35. [Μαζί δεμ.] 10 περ. διατριβές για την οφθαλμιατρική, από 30 -80 σελ. η καθεμιά. Με αναδιπλ. λιθογραφίες για την εξέταση του ματιού. Σχ. 4ο. Βιβλιοδ., φθορά από υγρασία.                                                                                                                                  65-100

439   [ΤΥΦΟΣ] ARRAT-BALOUS ANDRE, COUP-D’OEIL SUR L’AFFECTION TYPHOIDE. These presentee a la Faculte de medecine de Paris…Paris, Didot le jeune, 1833, σσ. 31 [μαζί δεμ.] SARRIEU A., Essai sur la Dothinenterie, These, Paris 1833, 30+30 [μαζί δεμ.] H. LE BLONDE, De la fievre typhoide, Paris 1833, σσ. 30. Μαζί δεμ. Και άλλες δέκα περίπου ιατρικές διατριβές του 1833, 30 σελ. περ. η καθεμία. Mαζί οι Αφορισμοί του Ιπποκράτη. Φθαρμ. Βιβλιοδ. εποχής. Σχ. 4ο.                                            60-100

440   [ΒΑΡΛΑΜΙΔΗΣ ΧΡ]., ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, εκπαιδευτικό σύγγραμμα, εκδ. 1850, σσ. 1304, λιθογραφήθηκε υπό Βαρλαμίδη Χρ., δεμ.                                                                                                                                                80-160

441   BOUCHUT E., TRAITE DE DIAGNOSTIC ET DE SEMIOLOGIE. Εγχειρίδιον Διαγνωστικής και Σημειολογίας στην ιατρική επιστήμη, εκδ. Bailliere 1883, σσ. 692, λινόδετο σχετικά ταλαιπωρημένο.                                                     25-45

442   ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Α Κ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΧΗΜΕΙΑΣ, πανεπιστημιακό εγχειρίδιο Χημείας, εκδ. Μπεκ 1887, σσ.694, δεμ., ταλαιπωρημένο.       40-60

443   ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ., ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΟΜΟΣ Γ´, εγχειρίδιον Φαρμακολογίας, εκδ. Παλιγγενεσία 1891, σσ. 332, λινόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο.          45-70

444   CAMILLE FLAMMARION. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΝ ΩΡΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ. Heliogravure Vitry, Paris χχ. (1900 περ.) (15Χ23 εκ.) Ηλιογκραβούρα.                                                                                          15-30

445   BILZ F E., SUPPLEMENT DE MEDICATION NATURELLE, VOLUME SPECIAL, εγχειρίδιο φυσικής φαρμακευτικής, γαλλιστί, εκδ. Quillet 1901, σσ. 1010, δεμ., ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                      40-70

446   [ΥΓΙΕΙΝΗ] CONRAD & GRUBLER., BADE-APPARATE, εταιρεία για είδη λουτρού, εκδ. Conrad & Grubler, 1905, σσ. 76, (φύλλο ξεκολλημένο).                                                                                                                                                  45-65

447   ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Κ., ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, πανεπιστημιακό εγχειρίδιο για την ειδικότητα αυτή, εκδ. Εστία 1923, σσ. 528, δεμ.                                                                                                                                                  40-80

448   ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ. ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, εγχειρίδιο της ειδικότητας αυτής, εκδ. Μακρής 1924, σσ. 754, δεμένο σε καλή κατάσταση με 532 έγχρωμες κατά το πλείστον εικόνες.       45-90

449   ΙΩΑΚΕΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑΣ, τεύχη 1-7, εκδ. 1929-1935, σσ. 1-120+121-246+247-372+373-426+427-562+563-710+711-844. (7.)                                                    65-120

450   ΤΣΟΥΓΚΑΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞ., ΠΟΙΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ; οδηγίες για την υγιεινή των δοντιών και του στόματος, εκδ. Τσιγαρίδης 1934, σσ. 86, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.                                                                                    40-80

451   ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ Γ., ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ. ΚΛΙΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ, με εικόνες, εκδ. ΑΟΣΚ 1936, σσ. 168, (εξώφυλλο αποκολλημένο).                                                                 30-60

452   ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ., Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ, εκδ.1940, σσ. 45. 30-60

453   ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ., ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΛΕΓΜΟΝΟΔΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΙΑΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ Η ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ «KUTTNER», διδακτορική διατριβή, εκδ. Τιλπέρογλου 1944, σσ. 99.                                                           30-60

454   ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ., ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΥΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, δοκίμιον για τα οφέλη από την χρήση σόγιας, εκδ. ιδιωτική 1947, σσ. 135, χαρτόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                              25-50

455   ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΙΝΩΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ, εκδ. 1956, σσ. 32, [μαζί] Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ, εκδ. 1981, σσ. 56, χαρτόδετα σε καλή κατάσταση (2)                 30-60

456   [ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ]., ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΙΔΕΑΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΧV ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, έκθεσις πεπραγμένων ΕΕΣ, 1959. Με αφιέρωση του προέδρου του ΕΕΣ. Πλήθος φωτ. Περίληψη στα γαλλικά. Σχ. 4ο, σσ. 196+πίνακες.                                                                                    25-40

457   ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΙΩ Β., ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ. Μέρος δεύτερον: ΦΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ. Μέρος τρίτον: ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ – ΟΙΣΟΦΑΓΟΛΟΓΙΑ, εκδ. [1960 περ.]. Με σχέδια εντός κειμένου. Σσ. 287-468. (2)         25-35

458   [ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ]., ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 22ος, 1960, αριθ. 1, σσ. 1075, ΤΟΜΟΣ 24ος, 1962, αριθ. 2, σσ. 883, ΤΟΜΟΣ 26ος, 1964, σσ. 903, δεμένα. (3).                                                                     35-65

459   ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΑΝΝΑ., ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑΝ ΟΛΩΝ. ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΖΩΗ, εκδ. χχ, σσ. 188.  25-40

Βλέπε και: 937

 

26. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –

ΕΜΠΟΡΙΟ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ [460-504]

460   ΠΟΥΛΙ ΜΕ ΜΥΤΕΡΟ ΡΑΜΦΟΣ. ΩΡΑΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ. ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑ. DAPPER 1688 (6,5×5,5 εκ.).     25-30

461   LINDERMAYER RITTER., DIE VOEGEL GRIECHENLANDS EIN BEITRAG ZUR FAUNE DIESES LANDES, μελέτη για τα πουλιά της Ελλάδος, εκδ. Pausau 1860, σσ. 188, με φθορές.                                                                    35-60

462   ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΓΚΑΛΑΠΑΓΚΟΣ. Ξυλογραφία, Huyot 1860 ca. (15X25 εκ.)            20-30

463   ZIMMERMANN W F A., L‘ HOMME PROBLEMES ET MERVEILLES DE LA NATURE HUMAINE, PHYSIQUE ET INTELLECTUELLE. ORIGINE DE L‘ HOMME SON DEVELOPPEMENT DE L‘ ETAT SAUVAGE A L’ ETAT DE LA CIVILISATION, εκδ. Paris 1865, σσ. 796. Λινόδετο, εξώφυλλα και ράχη αποκολλημένα. Δεμ.                                                               15-20

464   FRESENIUS REMIGIUS C, A SYSTEM OF INSTRUCTION IN QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS, εκδ. London 1865, σσ. 791, δεμ., σχετικά ταλαιπωρημένο.                                                                                                          35-70

465   FABRE HENRI J., LA SCIENCE ELEMENTAIRE-LE CIEL, εγχειρίδιο γενικής επιστήμης με θέμα «Ο Ουρανός», εκδ. Delagrave 1868, σσ. 529, δεμένο, ταλαιπωρημένο.                                                                                                          25-50

466   ΤΟ ΡΑΚΟΥΝ. The racoon (Procyon lotor). Ξυλογραφία 1870 περ. (10Χ10 εκ.)                 10-20

467   ΤΡΕΙΣ ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ο υδραυλικός μηχανισμός του Saint-Maur. To εργαστήριο πάγου με τη μηχανή F. Carre. Eμφιάλωση νερού στο Seltz. 1870 ca. (22×15 εκ.)                                                                                                                 15-25

468   ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Δ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Ιστορική μελέτη όλων των χρονολογικών φάσεων της εξάσκησης εμπορίου, εκδ. Βουτυρά 1874, χασ. δεμ., (οπισθόφυλλο ξεκολλημένο).                                30-60

469   ΦΙΔΙ. Χρωματιστή ξυλογραφία. Από σχέδιο Ε. Τravies. 1880 περ. (10Χ13 εκ.)                  15-20

470   GUILLEMIN AMEDEE., PETITE ENCYCLOPEDIE POPULAIRE DES SCIENCES ET DE LEURS APPLICATIONS. LES MACHINES A VAPEUR ET A GAZ, εκδ. Hachette 1888, σσ. 227, έκτυπες παραστάσεις και 91 εικόνες, δεμ., εκδορές στη ράχη.  40-80

471   FLAMMARION CAMILLE., URANIE, illustration de Bieler, Gambard et Myrbach, Paris 1889. (Ουρανία η μούσα του Ουρανού και της Αστρονομίας, ειδική αναφορά στον πλανήτη Άρη). Πλούσια εικονογράφηση εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 289.                                                                                                                                                  25-35

472   ΑΝΘΟΣ ΦΥΤΟΥ ΜΕ ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΡΙΖΑ. Flenort, Scrophularia Nodosa. Χρωμολιθογραφια 1890 περ. (13Χ20 εκ.)             20-30

473   [ΜΕΝΤΑ]. ΑΚΕRMYNTA, MENTHA ARVENSIS. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ: ΜΕΝΤΑ. Χρωμολιθογραφία 1890 περ. (15Χ23 εκ.)         25-35

474   ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ., ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, τυπ. Αδελφών Περρή, 1899. (Εφαρμογές μηχανολογίας για γέφυρες, στέγες, θόλους κ.λπ.). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 348.                   35-45

475   ΠΟΥΛΙΑ. Combasou (Hypochaera aenea). Χρωμολιθογραφία 1899 (15Χ20 εκ.)                 20-30

476   ΜΑΥΡΩΜΑΤΗΣ Γ,Μ., ΦΩΤΟΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ ερανισθείσαι εκ διαφόρων ξένων συγγραφών, τυπ. «Αυγής Αθηνών», 1910. (Φωτογραμμετρία, φωτοθεοδολίδιον, από αεροστάτου κ.ά.). Χωρίς το εμπροσθόφυλλο, σσ. 39.          40-60

477   ROSENBERG KARL., LEHRBUCH DER PHYSIK FUR DIE OBEREN KLASSEN DER HOHEREN SCHULEN. Εγχειρίδιον φυσικής για γυμνάσια στην γερμανία, εκδ. Ηolder 1914, σσ. 365.                                                              25-40

478   [ΜΕΤΟΧΗ]. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ 25 ΜΕΤΟΧΩΝ. 1924. Μονόφυλλο χρωμολιθόγραφο με 2 απεικονίσεις αυτοκινήτων, ένα τρίκυκλο και την Αθηνά. (1)             60-80

479   GODARD T., PONTS ET COMBLES METALLIQUES. Εγχειρίδιο για πολιτικούς μηχανικούς, εκδ. Bailliere 1924, σσ. 664, βιβλιοδ, σε καλή κατάσταση.                                                                                                                               20-30

480   [ΜΕΤΟΧΗ], ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ BALIA-KARAIDIN Societe Anonyme Ottomane des Mines de Balia – Karaidin. Μετοχές. Λιθόγραφο μονόφυλλο. Γαλλική και αραβική γραφή. (1)                                                                                               25-40

481   ΒΛΗΣΙΔΗΣ ΘΡΑΣ. Σ., ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ, εκδ. Λεωνής 1924, σσ. 248, σχέδια από φυτά. Χαρτόδετο, με φθορές.        40-80

482   ΒΥΧΝΕΡ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ., Ο ΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΣ, μτφρ. Φαρμακόπουλος 1925, εκδ. Φέξη 1925, σσ. 207, (αποκολλημένα εξώφυλλα). 30-60

483   ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ., ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΘΩΝ, πανεπιστημιακό εγχειρίδιο για την λίθινη οικοδομική κατασκευή, εκδ. ιδιωτική 1934, σσ. 288, κολοβό.                                            10-20

484   ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ., ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΟΥ. ΔΙΑ ΤΕΧΝΙΤΑΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ, περιγραφή διαφόρων οργάνων προς χρήσιν σ’ αυτόν τον τομέα, εκδ. Πυρσός 1935, σσ. 112. Δεμ.        30-60

485   ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΙΣ ΜΑΞΙΜΟΣ., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑΝ. Επιστημονικό σύγγραμμα, εκδ. Τριανταφύλλου 1936, σσ. 279, χαρτόδετο σχετικά ταλαιπωρημένο.                                      30-60

486   ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ., ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΜΕΡΟΣ Α΄ και Β´, εγχειρίδιον μεταλλευτικής του ΕΜΠ, 1937, σσ. 240+219.    40-80

487   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ Α., ΔΟΜΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ, ΤΟΜΟΣ Α´ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΕΤΟΝ, εγχειρίδιο για υλικά κατασκευής οικοδομών, εκδ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 1937, σσ. 126.     15-30

488   [ΒΟΤΑΝΙΚΗ] NISSEN CLAUS., BOTANISCHE PRACHTWERKE. DIE BLUTEZEIT DER PFLANZENILLUSTRATION VON 1740 BIS 1840. Εγχειρίδιον βοτανικής με εικόνες φυτών και σχόλια, εκδ. Reichner 1938, σσ. 50, δεμ. 20-25

489   ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΙΩ Ν, ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ ΧΡ Α., ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, εκδ. Εστία 1939, σσ. 236, βιβλιοδ., ταλαιπωρημένο.                      10-15

490   Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Διευθ. Ε. Ανάσης, γεωπόνος. Τευχ. 56, 1940. Χρωμολιθόγραφο εξώφυλλο με κότες και σλόγκαν: Τρέφετε κότες. Είναι εθνική ανάγκη.                                                                                  25-40

491   ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ., ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, εκδ. Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, 1940. Με σχέδια εντός κειμένου. Σσ. 326.                                                                                                                                                  20-25

492   ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ., ΤΟ ΑΤΟΜΟΝ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ Η ΕΠΙΓΕΙΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ; Εκδ. 1946, σσ. 46. 20-40

493   ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ., ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ. Άρθρα του νόμου περί ανοικοδομήσεως μετά τις καταστροφές του β΄ παγκόσμιου πόλεμου, εκδ. Υφυπουργείο Ανοικοδομήσεως 1946, σσ. 203.     25-40

494   ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ., ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, πανεπιστημιακό εγχειρίδιο κρυσταλλογραφίας, εκδ. ιδιωτική 1950, σσ. 47.                                                                      15-20

495   ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ 5% 1954. Τίτλος μιας ομολογίας. Μονόφυλλο. Με 2 ξυλογραφίες με εργοστασιακές εγκαταστάσεις και αγρότες πάνω σε τρακτέρ.                                                                          30-40

496   [ΜΕΤΟΧΗ] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΠΝΑ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Εδρα εν Θεσσαλονίκη. ΤΙΤΛΟΣ 25 ΜΕΤΟΧΩΝ. Θεσσαλονίκη 1958. Μονόφυλλο.                                                                                                                            30-40

497   ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ., ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΚΗ, εισαγωγή στο αντικείμενο αυτό με πολλές φωτογραφίες, εκδ. Φοίνιξ 1958, σσ. 311+150, βιβλιοδ αποκολλημένα εξώφυλλα, εμπροσθόφυλλο και οπισθόφυλλο.            25-40

498   ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΛΑΣΗΣ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ, ΤΟΜΟΙ Α´ και Β´. Περιγραφή επιστημονικών εφευρέσεων, εκδ. Καϊτατζή 1960, σσ. 95+94, τόμοι 2.                                                                                                                       50-100

499   ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ., Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ-ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΜΟΙΩΣΕΩΣ, επιστημονική και φιλοσοφική εκλαϊκευμένη μελέτη επί του θέματος, εκδ. ιδιωτική 1960, σσ. 163.                   35-70

500   ΜΠΟΥΚΑΟΥΡΗΣ Ν.Γ., ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, έκδ. 1961. Σσ. 167            20-30

501   ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ, 1969. Σσ. 48.                                                                                                                            25-35

502   [ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ] HOXHA ENVER., THE EARTQUAKE OF APRIL 15, 1979 AND THE ELIMINATION OF ITS CONSEQUENCES, εκδ. 8 Nentori 1980, σσ. 532, με εικόνες από διάφορους τόπους και φωτογραφίες προσώπων, δεμ. 20-30

503   ΣΟΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ., «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ». ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠ’ ΑΥΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ. Ιστορική και επιστημονική πραγμάτευση για το όργανο, εκδ. Παρνασσός 1985, σσ. 101-113, χαρτόδετο καλή κατάσταση.      20-40

504   FIGUIER LOUIS., LES MERVEILLES DE L’ INDUSTRIE, βιομηχανικά προϊόντα σχετικά με την οικιακή εργασία, τρόφιμα, αγροτικά προϊόντα κτλ, εκδ. Jouvet [χ.χ.], σσ. 737, βιβλιοδ.                                                                                         25-35

Βλέπε και: 79, 97, 13, 510, 56, 605

 

27. ΓΥΝΑΙΚΑ – ΕΡΩΤΙΚΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ – ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ [505-519]

505   LA MAISON RUSTIQUE DE 1840., NOUVEAU GUIDE MANUEL DE TOUTES LES SCIENCES ET DE TOUS LES ARTS, Paris 1840. Ττ. 2 δεμ. μαζί. Εγχειρίδιο αγροτικοκτηνοτροφικών, οινοπαραγωγικών, τυροκομικών, κ.ά. θεμάτων. Με πολλές χαρακτικές εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Ίχνη υγρασίας. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 568.                                                               35-50

506   ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΔΑ ΤΟΥ 1900. Δυο γυναικείες ενδυμασίες. Χρωμολιθογραφία 1900 περ. (25Χ19 εκ.)              20-30

507   ELLIS HAVELOCK., ETUDES DE PSYCHOLOGIE SEXUELLE. LA PUDEUR, LA PERIODICITE SEXUELLE, L’ AUTOEROTISME, εκδ. Mercure de France 1921, σσ. 407, δεμ., κιτρινισμένα φύλλα.                                                 40-80

508   ΜΠΕΜΠΕΛ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, Η ΓΥΝΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ., μτφρ. Ευαγγελίδου Γ., εκδ. Φέξης 1924, σσ. 252.                                                                              20-30

509   «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»., Διευθυντής Δ. Ι. Καλογερόπουλος, αριθμ. 1-6 & 8-16, περίοδος 30 Απριλίου – 13 Αυγούστου 1927. Σχ. φύλλου. (15)                                                                                                                                         70-140

510   BREMANT A., SCIENCES ET ENSEIGNEMENT MENAGER. AGRICULTURE-HORTICULTURE-INDUSTRIE-HYGIENE-PUERICULTURE, εκδ. Hatier 1929, σσ. 120, βιβλιοδ., δεμ.                                                 30-60

511   [ΑΓΝΩΣΤΟΣ]., ΠΩΣ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, Ο ΓΑΜΟΣ, εκδ. Όμηρος 1934, σσ. 16, [μαζί] ΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΩΝ, εκδ. Όμηρος 1934, σσ. 16, χαρτόδετα σχετικά καλή κατάσταση. (2)   25-40

512   ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕΣ ΝΙΚ., ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ, εκδ. Παπαχρυσάνθου 1935, σσ. 440, λινόδετο.       35-45

513   [ΡΑΠΤΙΚΗ] MULLER MICHAEL., DER ZUSCHNITT FUR DIE DAMEN-SCHNEIDEREI (KOSTUME UND MANTEL), βιβλίο ραπτικής για γυναίκες, εκδ. Deutsche Bekleidungs-Akademie Munchen 1950, σσ. 256.                       1-…

514   [SCHEIBENPFLUG HEINZ]., DAS HAUSBUCH DER FRAU. Βιβλίο όπου περιγράφονται οι υποχρεώσεις της νοικοκυράς από την κουζίνα μέχρι την κρεβατοκάμαρα, εκδ. Deutsche Buch-Gemeinschaft 1959, σσ. 399, βιβλιοδ. Με εικόνες από τις καθημερινές ασχολίες της νοικοκυράς.                                                                                                                                                  40-60

515   ROBSJOHN-GIBBINGS T. H., PULLIN CARLTON W, FURNITURE OF CLASSICAL GREECE, εκδ. Knopf 1963, σσ. 124, λεύκωμα με πάμπολλες εικόνες από έπιπλα της αρχαιότητας.                                                                20-40

516   [ΕΡΩΤΙΣΜΟΣ]., LES CHEFS-D’OEUVRE DE L’EROTISME, edit. Planete, directeur Louis Pauwels, [1966], ττ. 2. Πλούσια εικονογράφηση με κλασικά και σύγχρονα έργα τέχνης. Πάνινη βιβλιοδ. διακοσμημένη. (2)                               40-60

517   LUCIESMITH EDWARD., LEROTISME DANS L’ ART OCCIDENTAL, μτφρ. στα γαλλικά από το αγγλικό πρωτότυπο από τον Clerval Alain, εκδ. Hachette 1972, σσ. 287, με πολλά σχέδια και εικόνες γύρω από ερωτικά θέματα, λινόδετο. 25-40

518   ΚΟΣΤΛΕΡ Α, ΟΥΙΛΛΥ Α, Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, μτφρ. Κάνσηζ Μ., εκδ. Ο Κύκλος, χχ, σσ. 276, (με φύλλα αποκολλημένα).                                                                                                                        25-50

519   ΧΑΡΗ ΦΛΩΡΑ., ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΟΚΟΤΑΣ, εκδ. Ρεαλιστική Σειρά χχ, σσ. 64, (αποκολλημένα φύλλα).      10-15

Βλέπε και: 261, 504, 82, 1007

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

114 GREEK BIBLIOPHILES’ RARE BOOK AUCTION – 114η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (2/2)

114η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (2/2)

 

28. ΝΑΥΤΙΛΙΑ [520-565]

520   [ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ]. TURRES & GALLIPOLIS. ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΜΕ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΓΑΛΕΡΕΣ. Χαλκογραφία 1800 περ. (38Χ28 εκ.)                                                                                                                              40-80

521   [ΑΛΙΕΙΑ] ΔΥΟ ΨΑΡΑΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ. Ξυλογραφία. The Newfoundland Fishery Dispute. (24X8 εκ.) 1850 περ. 15-25

522   [FAIRY BOATS – ΠΛΟΙΑ] ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ. Ξυλογραφία 1850 περ. (34Χ23 εκ.)     15-25

523   ΣΤΟΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ. ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑ. Our iron-clad fleet: Launch of Lord Clyde, Steam-Ram. (24X13 εκ.)  20-30

524   ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΚΩ. GULF OF KOS. Surveyed by S. Brock. Χαρακτικό J. Walker 1882 (25X28 εκ.)              45-65

525   [ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ] FRANCESCO NONI, Ναυπήγηση Πλοίου [στην] «Σαλαμίνα» (“Salamina”)  με αρχική ημερομηνία σχεδίου 12/11/1880. 150 (περ.) ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ. Σχεδιασμένα με μολύβι, σινική και υδατοχρώματα. Πλαισιώνονται από κείμενο με λεπτομερειακές τεχνικές μετρήσεις, μεγέθη & οδηγίες για την ναυπήγηση. Επίσης παρεμβάλεται το: “Χάραξις Ελάσματος προς κατασκευήν βάσεως Πυροβόλου”, του Α. Παπασωτηρίου, 12/1/1914. Το λεύκωμα αποτελείται από 95 φύλλα (σσ. 190+ορισμ. λυτά φύλλα), δεμένα σε τόμο με χοντρό χαρτόνι. Διαστάσεις: 33Χ52 εκ. (Ενδεικτικά Θέματα: Linea di gallegiamento delle navi secondo Russell, Costruzione navale in Ferro, Problema per tenere in equilibrio, Profondita della bocca esterna della barca, Mettiamo superficie, Deposito di acqua, Macchina a basa pressione, Consumo di carbone, Questo si fa in questo modo, Della elice in quale modo e fatta la sua costruzione, Misurare il volume di un tubo, Misurare il volume di una piramide, Deposito di vapore, Bubulina, κ.ά.).                                                                                                    1000-2000

526   ΦΑΡΟΣ. Δεκαπενθήμερον Λογοτεχνικόν Περιοδικόν. Διευθ. Τ. Λύρας. Έτος Α΄, αριθ. 1, 1 Φεβρ. 1926. Με μια ολοσέλιδη ξυλογραφία Φάρου στο εξώφυλλο.                                                                                                                          30-40

527   [ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ] DANJON DANIEL., TRAITE DE DROIT MARITIME, TOME , , εκδ. Sirey 1926, 1927, σσ. 836+800. (2)          30-60

528   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ., εκδ. Σχολή Ν. Δοκίμων 1926, σσ. 32+32+28, πολυγραφημένο, με φθορές.                                                                                                                                     25-50

529   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ Χ., ΝΑΥΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΟΜΟΣ Α´ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ, εγχειρίδιον για σπουδαστές ναυτικούς, εκδ. 1928, σσ. 346.                                                                                                                                     35-70

530   ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ., ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, εκδ. Πειραιάς 1929, σσ. 318+πίνακες, δεμ.              25-45

531   ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΜΟΣ., ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, εκδ. Ναυτική Ελλάς 1934, σσ. 61. 15-30

532   ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. Επίσημον όργανον των ιχθυεμποροπαραγωγικών και αλιευτικών οργανώσεων της Ελλάδος. Ετος Α΄, αρ. 10, 1935. Χρωμολιθόγραφο εξώφυλλο με δίχτυα και ένα ψάρι.                                                             15-30

533   [ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ]., ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΟΥ, εκδ. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 1936, σσ. 165, βιβλιοδ.      20-40

534   ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ. Δυο χάρτες με τα βάθη εις μέτρα. Εξ υποτυπώσεως της Υδρογραφικής Υπηρεσίας εκδ. 1922. Οι χάρτες του 1937 και 1942 (23Χ18 εκ.) (2)                                                               50-80

535   ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΔ., ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ν. ΔΟΚΙΜΩΝ, εκδ. Σχολή Ν. Δοκίμων 1940, σσ. 110.                              30-60

536   ΦΩΚΑΣ ΔΗΜ., ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ 1940-1944, τόμος Α´: Από της προπολεμικής περιόδου μέχρι της καταλήψεως της Ελλάδος 27 Απριλίου 1941. Σσ. 635+χάρτες.             35-50

537   HEYERDAHL THOR., KONTIKI. ACROSS THE PACIFIC BY RAFT. Περιπλάνηση στον Ειρηνικό με πλοίο, εντυπώσεις από το ταξίδι, εκδ. McNally 1950, σσ. 304, εικονογραφημένο, δεμένο.                                                               30-60

538   DEDES P J., TABLES OF NAVIGABLE DISTANCES, αποστάσεις μεταξύ 130 λιμανιών της Μεσογείου: Αδριατικής, Μαύρης Θάλασσας, Μαρμορά κτλ., με επεξήγηση στα Ελληνικά, Ιταλικά και Γαλλικά, εκδ. 1950 περ., σσ. 26, με αναδιπλούμενο χάρτη Μεσογείου.          25-40

539   ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ., Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝ ΤΩ ΠΛΑΙΣΙΩ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ, 1957. Σσ. 15.               15-25

540   ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩ Α., ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΟΥ & ΤΑΜ. ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Β. ΝΑΥΤΙΚΟΥ, εκδ. (ανάτυπον εκ της Ν. Επιθεωρήσεως τεύχη 261-263) 1957, σσ. 85.                                                                          20-30

541   [LLOYD]., LLOYD’S CALENDAR 1959, εκδ. London 1959, σσ. 736. Δεμένο.                  35-70

542   ΤΖΙΩΤΗΣ Β Μ., ΒΟΗΘΗΜΑ ΔΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΗΜΑΤΑ» ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β´ ΚΑΙ Γ´ ΤΑΞΕΩΣ, εκδ. Τρίτων 1960, σσ. 42, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.                                                                                    15-25

543   ΨΑΡΟΥΔΑΣ ΕΥΑΓΓ. Δ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, εγχειρίδιον για μαθητευόμενους ναυτικούς, εκδ. ΣΣΝΕ 1960 π, σσ. 216, με λιθογραφίες.                                                                                                                                                  10-15

544   ΜΕΖΕΒΙΡΗΣ Γ., ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1939-1945, έκδ. 1961. Σσ. 202.                20-30

545   [ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ]., ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΥΔΟΜΑΣ, φυλλάδιο με αφιέρωμα στο ελληνικό ναυτικό με αφορμή την Ναυτική Εβδομάδα το 1962, εκδ. 1962, σσ.5, καλή κατάσταση.                                                                                              5-10

546   [ΗΧΩ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ]., ΗΧΩ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ, περιοδικό, έτος 30ον αριθμ. 281, Ιούνιος 1962, εκδ. 1962, σσ. 58. 10-20

547   ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛ. ΠΛΟΙΩΝ, Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ» ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΚΥΚΛΙΚΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ, εκδ. 1962, σσ. 116.                                              20-30

548   ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚ Κ., ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΝ Α´, Β´ ΚΑΙ Γ´, εγχειρίδιον για ναυτιλιακές σχολές, εκδ. Γεωργιάδη 1963, σσ. 142+123+176 (3 τόμοι), χαρτόδετο.                                                                       40-80

549   ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Κ., ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (Α.Β.Γ.), εκδ. 1967, σσ. 101, πολυγραφημένο.  10-15

550   ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κ., ΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ, 1969. Σσ. 168.          20-30

551   [ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ]., ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ «ΠΛΟΗΓΟΣ», Α´ ΤΟΜΟΣ ΔΥΤΙΚΑΙ ΑΚΤΑΙ, εκδ. Αρχηγείον Ναυτικού 1971, σσ. 237, βιβλιοδ. φάκελος κλασέρ, με χάρτες, σχεδιαγράμματα, σε καλή κατάσταση.    15-25

552   [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ]., ΔΕΛΤΙΟΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 1971, εκδ. 1971, σσ. 325, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.                                                                                                                                                  10-20

553   ΜΑΤΣΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ., ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, εκδ. Κέδρος 1973, σσ. 566. 20-25

554   [NAYTIKH ΕΒΔΟΜΑΣ]., ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΥΔΟΜΑΣ 1973, 1-8 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Φυλλάδιο για τις εκδηλώσεις αυτές, εκδ. 1973, σσ. 31.                                                                                        1-…

555   [ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ]., ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑΙ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑΙ ΤΟΙΣ ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΙΣ ΕΝ ΙΣΧΥΙ ΤΗΝ 1ΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1978. Πρακτικές οδηγίες για τους ναυτικούς, εκδ.Υδατογραφική Υπηρεσία 1978, σσ. 143 με αναδιπλούμενους χάρτες και πίνακες.      20-40

556   ΣΟΛΙΩΤΗΣ Χ., «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ», εκδ. (ανάτυπον) «Ναυτική Επιθεώρησις» 1981, σσ. 23, φυλλάδιο.                                                                     5-10

557   ΣΟΛΙΩΤΗΣ Χ., ΙΣΤΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Ο «ΣΤΑΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ», εκδ. (ανάτυπο) «Ναυτική Επιθεώρηση» 1983, σσ. 36, χαρτόδετο φυλλάδιο καλή κατάσταση.                                         5-10

558   ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ Ν., ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ, ΚΟΥΡΣΑΡΟΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, 1984. Σσ. 276.       20-30

559   ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Κ. – ΖΗΒΑΣ ΑΝΤ., ΤΟ ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, 1986. Σσ. 96.         20-30

560   [INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES]., SOUTHEAST EUROPEAN MARITIME COMMERCE AND NAVAL POLICIES. FROM THE MID-EIGHTEENTH CENTURY TO 1914, εκδ. Institute for Balkan Studies 1988, σσ. 410, χαρτόδετο σε άριστη κατάσταση.             20-40

561   ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Κ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΥ 1821, εκδ. Ναυτική Επιθεώρηση Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1988, σσ. 56, [μαζί], ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ, εκδ. Ναυτική Επιθεωρηση Ιούλιος-Αύγουστος 1989, σσ. 91, δύο τομίδια (2)             30-40

562   ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ, ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΚΑΪΚΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ, εκδ. Γαβριηλίδης, 1992. Σσ. 111.                                                                                                                                           20-30

563   ΒΑΡΦΗΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ, τα χρόνια της προσαρμογής, 1994. Σσ. 342.                                                                                                                                                  15-25

564   ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (1820-1885), ΚΥΚΛΑΔΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ, 1996. Σσ. 236.                                                                                   10-15

565   ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ Ν., ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, εκδ. χχ, σσ. 289+155, χαρτόδετο αποκολλημένο, ταλαιπωρημένο.    1-…

Βλέπε και: 851, 12, 576, 431, 971, 583, 815, 361, 420, 630

 

29. ΧΑΡΤΕΣ – ΑΤΛΑΝΤΕΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ [566-583]

566   KAERIUS PETRUS (1646-1675), «ΕΛΛΑΣ-GREECE». Χαλκόγραφος χάρτης, σε πλαίσιο. Διαστάσεις [9×12,5 εκ.].           70-140

567   G. DE L’ISLE Geographe, ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΙΑΣ. Παρίσι 1701 (64X48 εκ.). Σε πλαίσιο.        260-360

568   MARTINEAU DU PLESSIS., METODO PER ISTUDIARE LA GEOGRAFIA, τόμος 3ος, εκδ. Venezia 1735, σσ. 432, περιέχει μέχρι Ασία, Αφρική, Αμερική. Δεμ., εμπροσθόφυλλο και ράχη αποκολλημένα.                                      80-120

569   [ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ] TARDIEU P., «CARTE DE LA GRECE A L’EUROPE», χαλκόγραφος έγχρωμος χάρτης, τυπωμένος σε γαλάζιο χαρτί του Tardieu, [1750 περ.]. Από την Κρήτη ως την Ουγγαρία. (Επικολλημένο το όνομα «Grece», πιθανώς αντί του «Tourquie D’Europe». Διαστάσεις [33×44 εκ.]                                                                   170-240

570   ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΔΑΚΙΑΣ, ΙΛΛΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΙΣΙΑΣ. Γεωγραφικός χάρτης R. Bona. Primario Hydrographo Navali 1780. Xαλκογραφία επιχρωματισμένη (84Χ56 εκ.)                                                                                                70-120

571   D’ANVILLE, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Χαλκογραφία, 1791 (34Χ25 εκ.).                80-120

571β [ΙΩΑΝΝΙΝΑ], BARBIE DU BOCAGE, PLAN DE LA PLAINE DE IANINA EN ALBANIE, χάρτης, χαλκογραφία 1804, (περιέχονται και Μέτσοβο, Τζουμέρκα κ.α) (25Χ30 εκ. περ.)                                                                          35-60

571γ [ΙΩΑΝΝΙΝΑ], BARBIE DE BOCAGE, IANINA ET SES ENVIRONS, χαλκογραφία 1820, χάρτης πλούσιος σε τοπωνύμια. (25Χ30 εκ. περ.)                                                                                                                                                  30-50

572   [Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 1821] TARDIEU, «Grece» Χαλκόγραφος χάρτης με υδατοχρώματα εποχής, εκδ. Α. Eymery, 1821, Διαστάσεις 22Χ16 εκ.   80-160

573   ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. Χρωμολιθόγραφος. Λιθογραφείο Β. Αυλής Γ. Στάγγελ,1860 περ. (50Χ70 εκ.)                                                                                                                    50-100

574   ΤΡΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ. Την εποχή των Περσών, του Μ. Αλέξανδρου και του Ηρακλείου. Εκ του λιθογραφείου της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας Στρατού, 1920 περ. Χρωμολιθόγραφοι (23Χ24 εκ.) (3)             35-60

575   ΚΙΠΕΡΤ Φ, ΜΕΛΧΙΓΚ Ο., ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ, (περιέχει μόνο το ευρετήριον), εκδ. Ελευθερουδάκη 1921, σσ. 76, χαρτόδετο σχετικά ταλαιπωρημένο.                                                                  20-40

576   [THE MEDITERRANEAN PILOT]., THE MEDITERRANEAN PILOT VOL. V., THE COASTS OF LIBYA, EGYPT, KARAMANIA, CYPRUS, SYRIA, AND PALESTINE, περιγραφή των λιμανιών και ακτών αυτών των περιοχών, εκδ. London 1925, σσ. 194, με αναδιπλούμενους πίνακες και χάρτες, βιβλιοδ.                                                                                                                       30-60

577   ΒΟΡΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΡ., ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ), εκδ. 1937, σσ. 110+διαγράμματα και αναδιπλούμενους χάρτες, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο.                                                         25-50

578   ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Εκπονηθείς υπό του στρατηγού Α. Εξαδακτύλου. Εκδ. Ι. Κολλάρου, 1930-40. Αναδιπλούμενος.                                                                                                                     15-30

579   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ 1890, Έκδ. Ναυτικού Μουσείου Αιγαίου, [χ.χ. Επανέκδοση]. Σσ. 226.        25-30

580   [ΓΑΒΡΕΣΕΑΣ ΠΑΝ], (επιμ.) ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΤΛΑΣ. ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΩΝ ΜΟΝΟΧΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΡΩΜΩΝ. Τρεις Τόμοι, εκδ. Δημητράκος 1953, σσ. 632+197+1008+1306, λινόδετο, σε καλή κατάσταση. (3)                                                                                                                                                  25-65

581   ΚΟΝΤΟΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ., ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΛΑΟΙ-ΜΗΔΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ. Χάρτες και περιγραφή ιστορικών γεγονότων των ανατολικών λαών και των μηδικών, εκδ. Μακρής 1962, σσ. 40, χαρτόδετο, σε πολύ καλή κατάσταση.          25-50

582   KONTORLIS KONSTANTINOS., GRAECO-PERSIAN WARS. MARATHON–THERMOPYLAE-SALAMIS-PLATAEAE, (based on Herodotus). Ιστορικός άτλας με περιγραφές ιστορικές των μηδικών (βασισμένος στον Ηρόδοτο), εκδ. 1963, σσ. 32.          1-…

583   [LLOYD]., LLOYD’S MARITIME ATLAS, INCLUDING A COMPREHENSIVE LIST OF PORTS AND SHIPPING PLACES OF THE WORLD, εκδ. Lloyd 1971, σσ. 139, με χάρτες από όλο τον κόσμο, βιβλιοδ., εξώφυλλο αποκολλημένο στη ράχη.                25-35

Βλέπε και: 557, 529, 548, 538, 761, 638, 858

 

30. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ [584-592]

584   [ΠΟΙΜΕΝΕΣ] Συγκέντρωση βοσκών με τα σκυλιά και τα ζώα τους. Ξυλογραφία 1850 περ., Hildibrand (24Χ18 εκ.)           20-30

585   ΠΟΛΙΤΗΣ Ν., ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, τυπ. Εστία, 1914. Ιδιαίτερο αντίτυπο, έκδοση σε χοντρό χαρτί, δεμένο με καραβόσκοινο. Ίχνη υγρασίας, βιβλιοδ. εποχής, σσ. 310.                                      40-50

586   ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Γ., ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ανθολόγιο ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, εκδ. Λεωνής 1932, σσ. 286, χαρτόδετο.                                                                                          25-50

587   ΤΑΡΣΟΥΛΗ Α., Έγχρωμη λιθογραφία, υπογεγραμμένη από την καλλιτέχνιδα, 1940. Εικονίζεται γυναίκα με παραδοσιακή στολή Βελβένδου, [χ.χ.]. Με μικρό σκίσιμο. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [18×25 εκ.]                                            45-60

588   DUBAQUIER PAULETTE., TZIGANES D’ ATTIQUE. Οι τσιγγάνοι της Αττικής με πολλές έγχρωμες εικόνες από την ζωή τους. Εκδ. Οι Φίλοι του Βιβλίου 1947, σσ. 45, χαρτόδετο.                                                                                            25-45

589   [ΡΟΔΟΣ] ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΛΙΑΣ, ΑΤΙΤΛΟ. ΧΡΩΜΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ροδίτισες σέρνουν τον χορό. Οδηγεί τον χορό μια ανδρική μορφή. Ανυπόγραφο (33,5Χ50 εκ.). Σε πλαίσιο. 1967.                                                                     75-165

590   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ., ΛΑΪΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ, θεματικό ανθολόγιο παροιμιών από όλο τον κόσμο, εκδ. ιδιωτική 1967, σσ. 247, δεμ. (το εξώφυλλο ξεκολλημένο στη ράχη).                                                    25-35

591   ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘ., Δελβίνο [ή Δέλβινα, (Delvino)], γυναικεία ενδυμασία, χρωμολιθογραφία [1968 περ.]. Μικρό σκίσιμο (1 εκ.) στο αριστερό περιθώριο. Διαστάσεις [35×25 εκ.].                                                                                          30-50

591β ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ., ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΟΥ, 1971. Σσ. 38.        10-15

592   ΜΑΝΕΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (εθιμικά – λατρευτικά – μετεωρολογικά), 1981. (Ιδιαίτερα για τη Μύκονο). Σσ. 207.       25-35

Βλέπε και: 636, 631, 755, 435, 388, 11, 652

 

31. ΑΤΤΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ [593-609]

593   [ΝΑΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ-ΕΡΕΧΘΕΙΟ]., Δύο χαρακτικά TEMPLE D’ ERECHTEE & TEMPLE DES OLYMPISCHEN ZEUS, [1821 περ.]. Και τα δύο [14×9 εκ.].                                                                                                                     35-55

594   Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Χαλκογραφία, Firmin Didot, 1821 (13X10 εκ.). 50-80

595   ΜΕΓΑΡΑ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΦΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ. Χαλκογραφία επιχρωματισμένη, Pouqueville 1825 περ. (13Χ10 εκ.)                                                                                                                                                  35-50

596   Η ΠΑΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΣ. Η Ν.Α. όψη του βυζαντινού ναού του 12ου αι. με την πληθώρα των αρχαίων γλυπτών που ενσωματώνονται στην αρχιτεκτονική του. Ατσαλογραφία 1835 περ. (11Χ18 εκ.)               25-40

597   ΑΙ ΝΕΑΙ ΑΘΗΝΑΙ. ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ, ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ. Σέπια. Τυπ. Lemercier, Paris 1850 ca. (38X28 εκ.)                50-80

598   ΑΘΗΝΑ. Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ. Χαλκογραφία, O. Loyd 1850 περ. (17Χ13 εκ.) 20-30

598β [ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΣΤΑΜΑΤΑ] Υπόθεση δικαστική Δ. Σκαρλάτου – Σούτσου. Έγγραφα του έτους 1877.                160-220

598γ [ΦΑΛΗΡΟ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ, 1880] Στην θέση «Μποστάνια» Νέου Φαλήρου, Τοπογραφικό του οικοπέδου Δημ. Παύλου ή Μάντζα (όμορο του Δ. Ράλλη) 2 στρεμμάτων, χειρόγραφο, συνταχθέν από τον μηχανικό Ι. Σκάρδη (Κλίμαξ 1:500) [μαζί] Σκαρίφημα χ/φο τοπογραφικού οικοπέδων Αν. Μόσχου και Κ. Μπουλούκου, 11/7/1880. Διαστάσεις 44×23, 5 εκ. [μαζί] Μικρό σκαρίφημα Γηπέδου Μαύρου, Γηπέδου Μερκάτη, Οικοπέδου Σούτσου (κολοβό).                                                              90-180

598δ [ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΘΗΝΩΝ – 1882] ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΗΦΗΣΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΡΙ. Αίτηση προσωρινών μέτρων του Φραγκίσκου και Άννας Μαρίας Μύλλερ κατά του Δήμου Αθηναίων, εν Αθήναις. Πρόκειται για διένεξη μεταξύ του ζεύγους Μύλλερ και Ράλλη Γεωργίου για την κυριότητα υδάτινων πόρων. Οι πρώτοι κατηγορούν τον Ράλλη ότι τους το αφαίρεσε παράνομα και πρέπει να τους αποζημιώσει. 27-11-1882. Δίφυλλο.                                                                                                          130-260

598ε [ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΘΗΝΩΝ – 1883] ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΟΝΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Αίτηση προσωρινών μέτρων της Μονής Πεντέλης κατά του Δήμου Αθηναίων. Το θέμα της διένεξης είναι η κυριότητα υδάτινων πόρων μεταξύ των δύο φορέων. 4-3-1883. Δίφυλλο.    90-180

598ζ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ. ΣΟΥΤΣΟΥ ΕΠΙ ΑΠΙΣΤΙΑ. Αιτία της κατηγορίας, η υπερτιμολόγηση εργολαβίας αρδευτικού-υδραυλικού έργου Πανδρόσου. Επιστολές από την φυλακή, και αίτηση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε νοσοκομείο. 1884. 2 μονόφυλλα, 10 δίφυλλα, 1 οκτάφυλλο και 1 δωδεκάφυλλο. Σκανδαλώδης υπόθεση καταδίκης δημάρχου.         280-400

599   [ΑΘΗΝΑ] ΝΑΟΣ ΘΗΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ, χ.χ. περ.1890, Φωτογραφία Αλμπουμίνα επικολλημένη σε χαρτόνι (με αρ. 31&66).   80-120

600   [ΜΕΤΟΧΗ ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] COMPAGNIE GENERALE DES TRAMWAYS D’ATHENES ET DU PIREE. Action de Dividende. Μετοχικό μέρισμα της Γαλλικής Εταιρίας Τραμ Αθηνών Πειραιώς, Νο 095211. Μονόφυλλο λιθόγραφο με το σήμα των Δήμων Αθηναίων και Πειραιέων, 1925.                                                                                                                     40-60

601   ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ., ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΤΗ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, μτφρ. Καλογερόπουλος Δ., εκδ. Μαυράκης 1925, σσ. 40.                20-30

601β [ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ-Μ. ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ]., «Όλοι εις τα εγκαίνια του υποψηφίου Δημάρχου», τυπ. Προυκάκι 1932. Ο Μ. Ρινόπουλος διετέλεσε δήμαρχος Πειραιά (1932-1936), μονόφυλλο, προεκλογικό φέιγ βολάν. 15-30

601γ [ΑΓΝΩΣΤΟΥ] ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ. Με χειρόγραφες αγγλόφωνες λεζάντες. Ίσως συγγραφέα, αντιπροσώπου ή διπλωμάτη. Με τη γραμματέα του. Τόποι: Athens” (φωτογραφίες: 1-5), “Boss & Secretary” (6-9), “Sounion Vouliagmeni” (10-14), “Sintagma” (15). Αναδιπλούμενα χαρτόνια με επικολλημένες αριθμημένες φωτογραφίες. Ίσως κάποια σύνδεση με τον συγγραφέα Μίλλερ. (“Ο κολοσσός του Αμαρουσίου”), 1938 περ.                                                                      100-200

602   ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΙ ΜΑΙΡΗ., ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΔΑΦΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑΣ. Ιστορικό αφήγημα σχετικά με την Αττική, εκδ. ιδιωτική 1949, σσ. 15.                                   20-30

603   ΑΤΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΥΘΥΜΟ-ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΛΗΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, 1954. Σσ. 94. 20-40

603β [ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ι.]., ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, εκδ. 1961, σς. 152+πίνακες με αρχαιολογικά αντικείμενα.                                                                             35-50

604   ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜ Κ., Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΑΙΩΝΑ (1830-1900), ένα πανόραμα των κοινωνικών δρώμενων της Αθήνας του 19ου αιώνα, εκδ. Στασινόπουλος 1963, σσ. 148.                                                              25-50

605   ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, (Λεπτομερειακή μελέτη βάση της σύμβασης που είχε υπογραφεί το 1963 από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών με το γραφείο των Wilbur Smith & Associates), έκδ. 1965. Δίγλωσση Ελληνικά – Αγγλικά. Πλήθος αναδιπλούμενων σχεδίων και μεγάλος λυτός χάρτης. Σε κουτί. Σχ. 4ο μεγάλο, πλάγιο, σσ. 338.                                                                                             65-100

606   ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝ. Κ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ, εκδ. 1973, σσ. 544.                                                                                                                                                  30-60

607   ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ: ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Με ένθετο αρχιτεκτονικό πρόπλασμα και πλήρεις οδηγίες κατασκευής. Συγγραφείς Ι. Τραυλός, Γ. Δοντάς, Μ. Μπρούσκαρη. Εκδ. Αθηνών 1980, σχ. Φ, σσ. 24. Με χρωματιστές αναπαραστάσεις Γ. Στίνη και Μελέτη προπλάσματος Ν. Γερασίμωφ.                                                                                   40-70

608   ΠΕΝΤΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ., Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, εκδ. Πατσιλινάκου χχ, σσ. 63, με αναδιπλούμενο χάρτη.                                                                                                         15-20

609   ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛ. ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ. Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ. ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 1835, εκδ. Άγκυρα χχ, σσ. 366. (με φύλλο αποκολλημένο).                                                               1-…

Βλέπε και: 588, 203, 352, 310, 344, 354, 343, 50, 205

 

32. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ [610-613]

610   ΑΙΓΙΝΑ. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΦΑΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ. Χαλκογραφία, Firmin Didot 1821 (13X10 εκ.).              30-50

611   ΑΙΓΙΝΑ. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. Χαλκογραφία επιχρωματισμένη 1850 περ. (13Χ10 εκ.)          40-50

611β [ΣΠΕΤΣΕΣ]. Υπόθεση Θεοδώρου Χ. Ανάργυρου και της μητρός αυτού Ανέζως. Πρόκειται περί πληρεξουσίου στον συμβολαιογράφο Γ. Λάσκαρη να κινήσει διαδικασίες για την καταβολή σύνταξης στην μητέρα του Ανέζω. 1869. 3 Δίφυλλα. 65-90

612   [DAG FILM COMPANY ΣΠΕΤΣΕΣ, ΚΟΡΓΙΑΛΙΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ], αεροφωτογραφία του κτηριακού συγκροτήματος. Διαστάσεις 6,5χ5 εκ. χχ. Οπισθίως σφραγίδα της εταιρείας των αδελφών Γαζιάδη «Dag Films». [μαζί] ΣΠΕΤΣΕΣ-ΑΓ. ΜΑΜΑΣ, φωτογραφία, ψάρεμα, στο βάθος οικιστικό παραθαλάσσιο σύμπλεγμα, διαστάσεις 5,5χ3,5 (χχ 1931περ). [ΣΠΕΤΣΕΣ-ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ], Φωτογραφία με πόζες στα βράχια, στο βάθος τα ωραία αρχοντικά. Διαστάσεις 5,5χ3,5 εκ. χχ περ.1931 (3) 50-70

613   [ΑΙΓΙΝΑ] «ΚΥΡΗΞ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΗΣ., ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΩΝ, εκδότης Γ.Β. Λυκούρης. Έξι τεύχη (αριθ. 2, 3, 4, 9, 29 & 36), περίοδος: Μάρτιος 1947 – Δεκέμβριος 1949. Τα τεύχη 2, 3 & 4 με σφραγίδα στο εξώφυλλο «Βασίλ. Ι. Λυκούρης, Δικηγόρος». Τα τεύχη: 9, 29 & 36 ελαφρώς ταλαιπωρημένα, επίσης στο 36ο τεύχος λείπουν οι σελ. 189-199. (6) 45-70

 

33. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ [614-641]

614   [ΣΑΜΟΣ]. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΣΠΟΝΔΥΛΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΙΟΝΑ. ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ CHOISEUL GOUFFIER TOY 1782. 2η εκδ. του 1842 (23Χ17 εκ.).                                                                                                                1-…

615   [ΨΑΡΑ]. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Χαρακτικό με επιχρωματισμένες τις ακτές. 1850 περ. (19Χ13 εκ.).    25-40

616   [ΣΚΟΠΕΛΟΣ]. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΠΑΝΟΡΜΟ. Ξυλογραφία 1850 περ. A. Sargent (24Χ18 εκ.).     30-40

617   [ΝΑΞΟΣ] ΜΟΝΗ ΑΓΥΡΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1876., Με 2 σφραγίδες και ενσφράγιστος χάρτης σε υδατογραφημένο χαρτί, τυπ. «Βασ. της Ελλάδος». Σχ. 4ο, 4 φ., σσ. 2.                                                                                                  40-60

618   [ΣΥΡΟΣ-ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ]., Φωτογραφία ομαδική παιδιών. Ένας έφηβος, δύο αγόρια με ναυτικά, ένα κορίτσι. Οπισθίως αναγράφεται «Ν. Πετρόπουλος». Η σφραγίδα στην κύρια όψη αναφέρει Μιχαήλ Βενιέρης, φωτογράφος Εν Σύρω, χχ περ. 1890.    60-80

619   [ΡΟΔΟΣ] Χαρακτικό χρωματιστό. Ιταλοί στρατιώτες βοηθούν τους κατοίκους ενός ροδίτικου χωριού που είχαν πληγεί από την πλημμύρα. Φύλλο από την «Domenica del Corriere della Sera». 1913. Σχ. Φ.                                   40-60

620   [ΣΑΜΟΣ] ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ. ΤΙΤΛΟΣ 5 ΜΕΤΟΧΩΝ, 1925. Μονόφυλλο λιθόγραφο.            20-30

621   [ΣΚΥΡΟΣ]., ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙΟΥ, με κυριανά έπιπλα και πιάτα. Απεικόνιση γυναίκας με παραδοσιακή ενδυμασία. Ασπρόμαυρη φωτογραφία, [1927] με την υπογραφή του καλλιτέχνη. Διαστάσεις [28×39 εκ.].                                        40-60

622   [ΜΥΤΙΛΗΝΗ]. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ 2 ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ. Φωτογραφείο Ακρόπολις, Μυτιλήνη, Λ. Βενιζέλου, 1930 περ. (11Χ17 εκ.).                                                                                          10-20

623   BAUD-BOVY S., ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ, τόμος Α´, έκδ. 1935. Σσ. 374.Και τόμος Β΄, 1938, σσ. 466.         60-90

624   ΡΟΔΟΣ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ. Φωτογραφία, Ιούνιος 1941. Με επικολημμένες μικρές φωτογραφίες (22Χ3 εκ.).              20-30

625   ΣΑΜΑΡΑΣ Π Ι., ΜΕΛΕΤΙΟΣ. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, αφιέρωμα βιογραφικό στον εν λόγω Μητροπολίτη, εκδ. Δημοκράτου 1949, σσ.26, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.                                                                                     20-30

626   ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ., ΡΟΔΟΣ. ΤΟ ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΟ ΝΗΣΙ, ιστορική και περιηγητική μελέτη της Ρόδου, εκδ. ιδιωτική 1949, σσ. 210, χαρτόδετο ταλαιπωρημένο.                                                                                                      15-25

627   ΜΥΚΟΝΟΣ. ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. Χαρακτικό F. Perilla (28X28 εκ.).           30-50

628   [ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ] MITROPIAS ARTEMIOS, SANTORINI, (εικονογραφημένος οδηγός, χ.χ.). Σσ. 78.  20-30

629   [ΚΑΛΥΜΝΟΣ] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Απόδοση από τον δήμαρχο Καλύμνου στον Μπίλλη Δημήτριο ναυτικού φυλλαδίου 1950. Φυλλάδιο με χαρτόσημα και φωτογραφία του Μπίλλη.                                                          20-35

630   [ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ] Έντυπο Μενού ελληνικού κρουαζιερόπλοιου. Φωτογραφία του λιμανιού με φιγούρα βάρκες και φόντο εκκλησία, χ.χ.            25-40

631   [ΧΑΛΚΗ] ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ., Η ΧΑΛΚΗ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ, τόμος Α´, εκτεταμένη μελέτη για το μικρό αυτό νησί, εκδ. 1950, σσ. 560+αναδιπλωμένος χάρτης.     35-45

632   [ΤΗΝΟΣ] ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΤΗΝΩ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, εκδ. Ιερού Ιδρύματος 1952, σσ. 62, με φωτογραφία της μονής στο εμπροσθόφυλο.                      25-50

633   [ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ]., ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΑΣ, Φ. Κατσίπης, Αθήνα 1958, με εικόνες και τοπικές διαφημίσεις, σχέδια ζωγράφων και ένας έγχρωμος χάρτης, σσ. 74.                                                                                                        25-35

634   ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ., Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ. Περιγραφή των τόπων του νησιού και των προσφερόμενων υπηρεσιών τουρισμού, εκδ. Κέντρο Τουριστικών Μελετών 1959, σσ. 320+ αναδιπλούμενο διάγραμμα, βιβλιοδ.    35-70

635   ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΚΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ 1928-1959, έκδοση Δήμου Μυκόνου. Λυτά φύλλα σε φάκελο.             30-40

636   ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Δ., ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ, τόμος πρώτος-τεύχος Α´, εκδ. Φραγκιαδάκης 1964, σσ. 78.          15-25

637   ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΛΙΑΣ., ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ[;] Χρωμολιθογραφία. Άτιτλο. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΕΠΑΝΩ ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ. Ανυπόγραφο (33,5Χ50 εκ.). Σε πλαίσιο. 1967.                                                   75-165

638   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ Α., ΠΑΤΜΟΣ, ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, με πολλές φωτογραφίες και εικόνες του ιερού νησιού, εκδ. Μονής Ιωάννου Θεολόγου 1967, σσ. 64.                                                                                            20-40

639   [ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΟΔΗΓΩΝ]., ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ, λεύκωμα με πάμπολλες φωτογραφίες από τοπία, κτίσματα και αντικείμενα του Καστελλόριζου, εκδ. Κέδρος 1980, βιβλιοδ.                           30-50

640   RANDOLPH BER., THE PRESENT STATE OF THE ISLANDS IN THE ARCHIPELAGO, 1983. Σσ. 108+index.            10-20

641   [Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ]., Πενήντα αφιερώματα της «Καθημερινής», για τα Ελληνικά νησιά, [1995], σε δύο τόμους. Περιλαμβάνουν: Κυκλάδες – Κρήτη – Δωδεκάνησα – Νησιά – Λιμάνια – Φάροι. (Νήσος Κέα, Δήλος, Πάρος, Σμύρνη, Θάσος, Σάμος, Ιόνιο και Ναυτιλία, κ.λπ.). Με τα έγχρωμα εξώφυλλά τους. Σχ. φύλλου, μπλε βιβλιοδεσία. (50)          1-…

Βλέπε και: 962, 731

 

34. ΣTEPEA EΛΛAΔAEYBOIA [642-659]

642   [ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ] MONTE PARNASSO. Χαλκογραφια, Pouqueville 1825 περ. (13X13 εκ.). 15-30

643   [ΔΕΛΦΟΙ] ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ. Ξυλογραφία 1850 περ. Ruhfel (24Χ18 εκ.).         30-40

644   [ΛΕΙΒΑΔΙΑ] ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» ΣΤΗ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΓΕΜΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΑΜΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ. Ξυλογραφία 1850 περ. Hildibrand (24Χ18 εκ.).                                                                                                           25-40

645   [ΘΗΒΑ] ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΗ ΘΗΒΑ. Με χαρακτηριστικές ενδυμασίες, ψήνουν και γδέρνουν αρνιά. Στο βάθος ξεχωρίζει βυζαντινός ναός. Ξυλογραφία 1850 περ., J. Lix (24Χ18 εκ.).                                                                             30-40

645β [ΠΑΡΝΑΣΣΟΣΔΕΛΦΟΙ] ESSAI SUR LES ENVIRONS DE DELPHES. Χάρτης, 1860 περ. 15-30

646   [ΕΥΒΟΙΑ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ] ΕΡΕΙΠΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΚΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΤΟΥ ΑΧΜΕΤ ΑΓΑ. Ξυλογραφία επιχρωματισμένη από σχέδιο του H. Clerget, 1876 (15X13 εκ.).                                          30-40

647   [ΠΛΑΤΑΙΕΣ] ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ. The Battle-field of Plataea. Χαλκογραφία 1880 περ. (15Χ10 εκ.).       30-50

648   [ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ]. ΑΠΟΨΗ ΜΕ ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ. Χαλκογραφία 1880 περ. (15Χ10 εκ.) 20-30

649   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ., ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ, ΤΟΜΟΣ Α´ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ-ΕΥΒΟΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, διατάγματα σχετικά με τα μεταλλεία των περιοχών αυτών, εκδ. Εθνικό Τυπογραφείον 1916, σσ. 223. Φύλλα σκισμένα και ξεκολλημένα.             60-120

650   [ΛΙΒΑΔΕΙΑ-ΓΡΑΝΙΤΣΑ, 1917]., Διάγραμμα κοινοτικής εκτάσεως του χωριού ΓΡΑΝΙΤΣΗΣ 29 Νοεμβρίου 1917, με υπογραφή του προέδρου Γρανίτσης Χαρ. Παπαχαραλάμπους και του πληρεξουσίου δικηγόρου. [70×100 εκ.].           35-70

651   ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ., ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 1471-1937. Ανθολόγιο κειμένων για τον γεωγραφικό αυτό χώρο της Ελλάδος, εκδ. Πολυβιοτεχνική 1937, σσ. 347, χαρτόδετο. 40-70

652   ΚΑΛΥΒΗ ΚΑΛΗ., ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, έκδ. 1938. (Πρώτο μέρος: Λαϊκά Τραγούδια – Δεύτερο μέρος: Λαογραφήματα. Φθορές στην ράχη, σσ. 119.                                                                                                                  20-30

653   [ΛΑΜΙΑ]. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. Με χειρόγραφη σημείωση «Ι.Κ. Δαμασκηνός, Λαμία». 1940 περ. (13Χ18 εκ.).            10-20

654   [ΕΥΒΟΙΑ] ΦΟΥΣΑΡΑΣ Γ., ΕΥΒΟΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, έκδ. Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών, 1955. Σσ. 160. (Βλ. αυτόθι και 656).  20-25

655   [ΔΕΛΦΟΙ]., DELPHES – GRECE, Un Guide de Monuments. Οδηγός μνημείων των Δελφών, [1960 περ.]. Με φωτ. εντός κειμένου. Σσ. 24.    15-25

656   [ΕΥΒΟΙΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΥΒΟΪΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, Προσθήκαι, διορθώσεις και συμπληρώματα εις την «Ευβοιϊκήν Βιβλιογραφίαν» Γ.Ι. Φουσάρα, Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών [1975]. Σσ. 469-541.                                                15-20

657   ΣΑΜΨΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ., Η ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΗ Ι ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, ιστορική μελέτη της προϊστορικής Εύβοιας, εκδ. Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών 1981, σσ. 220+σχεδιαγράμματα και χάρτες.                             15-25

658   ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛ., ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ (1941-1944), Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, 1996. Σσ. 55-70.                                                                                                                                 10-15

659   PERILLA F., DELPHI, TEXT UND BILDER, εκδ. Perilla Verlag χχ. Ταξιδιωτικός οδηγός με σύντομη ιστορία των Δελφών, σσ. 65+21 φωτογραφίες.                                                                                                                            30-45

 

36. ΗΠΕΙΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ [660-671]

660   [ΣΟΥΛΙ. Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ] Valley of the Souli, the ancient Acheron. Χαρακτικό J. Bentley 1840 ca (20×18 εκ.). Σε κορνίζα.          45-65

661   [ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ]. ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ. Ξυλογραφία 1850 περ. L. Kohl. (24Χ18 εκ.).                                                                                                                                           30-40

662   [ΤΡΙΚΑΛΑ]. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑ. Σχέδιο του Taylor από άποψη του M. Daumet, 1887 (18X10 εκ.).                                                                                                                    40-60

662β [ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ε. ΜΠΟΥΤΑΡΗ, 1911, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ] «Passavauh» του Consulat de Turquie a Bucarest (Ρουμανία) για την Eleni Jorghi για να μεταβεί στην “Τουρκία” (=Ήπειρος-Ιωάννινα). Αρ. 5083. 3/9/1911, διαστ. 28χ50 εκ. Στην τουρκική με χαρτόσημα. Σε πλαίσιο.   150-200

663   [ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ]., ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, έτος όγδοον 1933, σσ. 194.     20-30

664   ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Δ., ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, περιήγηση στα Ιωάννινα με σχόλια και εικόνες της πόλης, εκδ. Ηπειρωτική Εστία 1956, σσ. 167.                                                                                                                                           25-35

665   ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ., ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ, εισαγωγή επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρά, εκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα, 1960, αριθμημένη εκδ., αρ. 1990/2100. Καλλιτεχνική δερμ. βιβλιοδ., σσ. 252. 1-…

666   ΒΑΒΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧ., ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ-ΠΕΛΛΕΡΕΝ. Ο ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ, Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, Ο ΠΟΙΗΤΗΣ, βιογραφικό δοκίμιο για τον Χατζή, εκδ. Ιδιωτική 1963, σσ. 31.                                                1-…

667   KURZ MARCEL, Ο ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ, μτφρ. Έφη Αλλαμάνη, ανατύπωσις των Θεσσαλικών Χρονικών, 1966. Σσ. 29.     1-…

668   ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚ Δ., Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ, εκδ. Παρασκευοπούλου 1967, σσ. 83, με αναδιπλούμενους χάρτες.                                                                                                   30-50

669   [ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ]., ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ. Περιοδικό, τόμοι 3, τεύχη 207-208, 209-210, 211-212, εκδ. 1969, σσ. 289-392+394-496+497-634, χαρτόδετα ελαφρώς ταλαιπωρημένα. (3)                                                                         40-80

670   ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1983. Σσ. 423. 15-20

671   ΗΠΕΙΡΟΣ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τεύχος 1, 1979. Σσ. 65.         10-15

Βλέπε και: 591, 534

 

37. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ [672-683]

672   [ΚΑΠΗΛΕΙΟ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ]. Ξυλογραφία 1850 περ. G. Laplante (24Χ18 εκ.) 25-35

673   [ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ]., ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1911, με περιγραφές μακεδονικών τόπων και την ιστορία τους, εκδ. Παμμακεδονικός Σύλλογος 1911, σσ. 304 με πολλές φωτογραφίες, βιβλιοδ αρκετά ταλαιπωρημένο.                30-60

674   ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ Γ Ν., ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, εκδ. Σιδέρη 1925, σσ. 39. 10-20

675   [ΚΟΖΑΝΗ] ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. Με επικολλημένη τη φίρμα: «Φωτο-Ιρις. Π.Δ. Παναγιώτου. Κοζάνη». (18Χ13 εκ.).                                                                                                                                                  20-30

676   [ΜΕΤΟΧΗ] ΕΔΕΣΣΑ. ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΔΕΣΣΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τίτλος μιας μετοχής. Θεσσαλονίκη 1951. Μονόφυλλο, χρωμολιθόγραφο, τυπ. Ι. Νεράντζη. Με απεικόνιση του εργοστασίου και των καταρρακτών Εδέσσης. Σήμα του κανναβουργείου η αράχνη. Με χαρτόσημα.                                                                                                                               45-60

677   [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]. «ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΜ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ». Αρχείο εγγράφων. Αφορούν αίτηση δανείου. (Ένωση δανειοδοτηθέντων και δανείων ανασυγκρότησης, 1954), από το γνωστό σχέδιο Μάρσαλ. Επίσης βιομηχανικά και τεχνικά θέματα της εταιρείας. Το εργοστάσιο Χαριλάου έδωσε το όνομά στον ομώνυμο συνοικισμό Θεσσαλονίκης. Έτος: 1954, δακτυλογραφημένα έγγραφα.              50-100

678   ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι., ΟΙ ΦΙΛΙΠΠΟΙ. Αρχαιολογική μελέτη, εκδ. 1956, σσ. 62+16 πίνακες. 20-40

679   CLOCHE PAUL., HISTOIRE DE LA MACEDOINE JUSQU’ A L’ AVENEMENT D’ ALEXANDRE LE GRAND (336 ΑC). [ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑ (336 πχ)]. εκδ. Payot 1960, σσ. 269. Δεμ.         30-40

680   [ΣΚΟΠΙΑ-»ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»]., MACEDONIAN REVIEW. 5 τεύχη: 1978, 1979, 1981, 1982 (2), σσ. 228+228+112+232+237-345, χαρτόδετα. (5)                                                                                                                                                  40-60

681   ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ., Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣ ΘΡΑΚΗΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, εκδ. Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού 1979, σσ. 400+πάμπολες εικόνες και χάρτες.                                                                                          30-60

682   [ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ], ΤΡΙΤΟΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ Α´: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 1) Μαμωνή Κυριακή, «Σωματειακή Οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία», «Σωματειακή Οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Β´ Σύλλογοι της Ιωνίας., 2) Μαρινέσκου Φλορίν: «’Ο Ελληνικός Τηλέγραφος» και η έναρξη της Επανάστασης του1821 στις παραδουνάβιες ηγεμονίες», 3) Μπόνης Κωνσταντίνος «Αναιρέσεις ισχυρισμών περί σλαβικής καταγωγής των Ελλήνων ιεραποστόλων των Σλάβων Κυρίλλου και Μεθοδίου», 4) Βακαλόπουλος Απόστολος, «Ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908). ΤΟΜΟΣ Β´: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1) Γκολομπίας Γιώργος, «Η κτητορική επιγραφή του Ναού των Αγίων Αποστόλων Καστοριάς και ο ζωγράφος Ονούφριος», 2) IRMSCHER JOHANNES «Das Leipziger Sudost-Europa-Institut: Eine Wissenschaftsgeschichte Einschatzung. La lucha por la independencia griega y la creacion del estado nacional griego», 3)Καλογεροπούλου Ελένη, «Πουλιά και δέντρα. Πορεία και παράγοντες μετασχηματισμών σε θρακιώτικους τσεβρέδες», 4) Τραγανού-Δεληγιάννη ΄Ολγα-Ταμιωλάκης Γιάννης, «Από την αρχική μελέτη εγκατάστασης του δικτύου ύδρευσης στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 10ου αιώνα. Σχόλια σε δύο σχέδια.» 5)Τούντα-Φεργάδη Αρετή, «Το καθεστώς της αποστρατιωτικοποιήσεως στην ελληνοτουρκική μεθόριο του Έβρου», «Ο ρόλος των Μακεδόνων πληρεξουσίων στην απόρριψη του πρωτοκόλλου της Γενεύης από την Ελληνική εθνοσυνέλευση (Νοέμβριος 1924-Φεβρουάριος 1925)», «L’ histoire de l’ emprunt accorde pour les refugies de 1924», «Η επίδραση του κοινοβουλίου στη διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής:1923-1934», Πολιτικές και διπλωματικές πτυχές ενός ατελεσφόρητου εγχειρήματος: η εφαρμογή της συνθήκης των Σεβρών», 6) Sudost europa-Gesellschaft «Tatigkeitsbericht 1934». 7) Βαγιακάκος Δικαίος, Η τοπωνυμική θεώρησις του θεσσαλικού χώρου. Γλωσσικά στοιχεία του Χρονικού του Μωρέους και απήχησις θεσμών της Φραγκοκρατίας εις την διάλεκτον και τα έθιμα της Μάνης», «Ιστορική κατά τας πηγάς Γεωγραφία της χερσονήσου Περαίας». ΤΟΜΟΣ Γ´: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 1)Κωφός Ευάγγελος, «Η Μακεδονία στην Γιουγκοσλαβική ιστοριογραφία», «The Macedonian question: The politics of mutation», «Patriarch Joachim III (1878-1884) and the irredentist policy of the greek state», «Ο Μακεδονικός αγώνας στη γιουγκοσλαβική ιστοριογραφία”, 2) Κούκου Ελένη, “Οι κοινοτικοί θεσμοί εις τας νήσους του Αιγαίου κατά την τουρκοκρατίαν”, 3) Lazarou Achille: “Aux origines de l’ aroumain et de ses rapports avec les langues environnantes», «Θρακολογία και ζήτημα καταγωγής των Βλάχων Αρωμούνων», «Βλέψεις Ρουμανίας και ελληνικότητα Βλάχων-Αρωμούνων», 4) Λουκάτος Σπύρος: «Ο Ελληνικός πρωτοσοσιαλιστικός τύπος 1875-1912», «Οι αντιδράσεις του Λακωνικού λαού κατά των αντικαποδιστριακών κινημάατων και εστιών», «Νέοι εκπαιδευτικοί προσανατολισμοί στη Σχολή Χίου στις παραμονές του ‘21», «Εβραϊκός φιλελληνισμός στα χρόνια του 21», Πολιτειογραφικά Θεσσαλονίκης, νομού και πόλης, στα μέσα της δεκαετίες του 1910», «Προσπάθειες οικισμού Σμυρναίων στον ισθμό της Κορίνθου 1827-1829», «Σινάφια, ‘ισιναφικά σώματα’, στην Πάτρα στα καποδιστριακά χρόνια.». Εκδ. 1983, σσ. 1500 περίπου, δεμένοι τόμοι σε καλή κατάσταση. (3)                           65-120

683   KRUGER EBERHARD., DIE SIEDLUNGSNAMEN GRIECHISCH-MAKEDONIENS NACH AMTLICHEN VERZEICHNISSEN UND KARTENWERKEN, εκδ. Klaus Schwarz 1984, σσ. 850, με χάρτη αναδιπλούμενο.           15-25

Βλέπε και: 871, 502

 

38. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ [684-698]

684   [ΓΥΘΕΙΟΠΙΕΡΑΚΟΣ-1797] ΠΡΑΞΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ οικοπέδου. Χειρόγραφο. Πώληση του Νικολού Πιεράκου. Μαρτυρεί ο Παναγιώτης Ρήγας, 10 Μαρτίου 1795, Μαραθονήσι (Γύθειο). Μονόφυλλο.                 80-140

685   [ΜΑΖΑΝΑΚΟΣ], ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ, Χειρόγραφα. α) Πώληση από τον Θεοδωράκη Μαζανάκο τη γυναίκα του και τα παιδιά του, χωράφι στον Πιέρο Μπεζαντζή για 800 γρόσια. β) Πώληση από τον Καβαλιέρ Δημητράκη Γρηγοράκη κτήματος στον Πιεράκη Μπεγκλαντζή για 900 γρόσια, χειρόγραφες πράξεις, 1798. (2).                                                                  100-160

686   [ΟΛΥΜΠΙΑ] HOLLAND & BRANDARD.,Plains of Olympia“. Πεδιάδα της Ολυμπίας. Τοπίο. Χαλκογραφία των Holland & Rob. Brandard, [1820 περ.]. Διαστάσεις [14×20 εκ.], σε πασπαρτού.                                                               30-50

687   [ΟΛΥΜΠΙΑ] ΖΑΝΕΤΤΙ., «OLYMPIA». Τοπίο της Ολυμπίας, χαλκογραφία, [1825 περ.]. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [12×17 εκ.].        30-45

688   [ΓΥΘΕΙΟ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, 1840] Τρία χειρόγραφα έγγραφα, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, του Δημαρχείου Γυθείου που δηλώνουν: α) την ταυτότητα του Πέτρου Γρηγοράκη, υιού του Πιέρρου Γρηγοράκη (μαγγιόρου, δηλαδή ταγματάρχου της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από το έτος 1800), 7 Μαϊου 1840 εν Γυθείω. Μονόφυλλο διπλωμένο στα 2. β) Την ταυτότητα του Γ. Μαγγιόρου Γρηγοράκη γεννηθείς το 1823, υιού του Π. Μαγγιόρου Γρηγοράκη και εγγονού του Πιέρρου Μαγγιόρου Γρηγοράκη. Γύθειον, 27 Μαϊου 1848. Δύο χειρόγραφα έγγραφα με την ίδια χρονολογία και το ίδιο περιεχόμενο, με διαφορετικές υπογραφές που βεβαιώνουν την ταυτότητα του Γεωργίου Γρηγοράκη. Μονόφυλλα διπλωμένα. (3).   150-250

688β [ΓΥΘΕΙΟ-ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ-1843] Συμβολαιογραφική πράξη του Πέτρου Γρηγοράκη όπου αναφέρονται η περιουσία, τα οικόπεδα και τα αμπέλια του Πέτρου Γρηγοράκη. Γύθειο, 9 Μαρτίου 1843. Χειρόγραφο μονόφυλλο, διπλωμένο στα 2, με χαρτόσημο και σφραγίδα του Βασιλείου της Ελλάδος.                                                                                                                                   60-90

689   [ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ]. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ.Ξυλογραφία 1850 περ. F. Schrader (24Χ18 εκ.).              30-40

690   [ΑΡΓΟΣ]. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΛΟΦΟ. Ξυλογραφία 1850 περ. H. Belle (24×19 εκ.).  30-40

691   [ΜΥΣΤΡΑΣ]. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΥΣ. Ξυλογραφία, 1850 περ. C. Laplantes. (24X18 εκ.).    20-30

692   [ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ]. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.Ξυλογραφία 1850 περ. D. Lancelot (24Χ18 εκ.) 30-40

693   [ΓΥΘΕΙΟ-1871] ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ 1ου, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ Συμβολαιογραφική Πράξη, όπου ο Γεώργιος Μαγγιοράκος δίνει υπό μίσθωσιν στον Ιωάννη Γεωργάκο χωράφι 170 στρεμάτων, όπως αυτός το καλλιεργήσει και δώσει την μίσθωση, 1871. Εν Γυθείω, ο συμβολαιογράφος Γυθείου Ε. Παναγουλάκος. Μονόφυλλο διπλωμένο στα 2. 3 σελίδες χ/φες με χαρτόσημο και σφραγίδα του συμβολαιογράφου. Ελαφρές φθορές.                                                                                     80-160

694   [ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ], ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων στο Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο Καλαμάτας στον Πέτρο Κ. Μαγιοράκο, 31 Μαΐου 1881. Υπογράφει ο Διευθυντής Γ. Πουλάκος, εν Καλάμαις (Καλαμάτα). Μονόφυλλο.                                                                                                                          70-100

695   [ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ] ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ., ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΟΙΣ ΜΟΝΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (1898), εκδ. Φραντζεσκάκης 1929, σσ. 45.                                                      30-50

696   CARPENTER RHYS., A GUIDE TO THE EXCAVATIONS OF ANCIENT CORINTH, εκδ. 1933, σσ. 112, με πολλές εικόνες από τους αρχαίους τόπους της Κορίνθου.                                                                                            35-60

697   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓ., ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ, Αγία Λαύρα, Μ. Σπήλαιο, Μονή Ταξιαρχών, Τρυπητή Αιγίου, έκδοσις Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης Αιγίου, [1962 περ.]. Εικόνες εκτός κειμένου, άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 72.           20-30

698   [ΓΥΘΕΙΟ-ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΟ-1825]. Χειρόγραφο με λεπτομερή περιγραφή της προίκας της Μάρθας (;) στο Μαραθονήσι (Γύθειο), εν μηνί Ιανουαρίου ιζ΄, 1825. Μονόφυλλο, φθορά από υγρασία.                                                      70-120

Βλέπε και: 939, 943, 922, 921, 941, 945

 

39. ΕΠΤΑΝΗΣΑ [699-710]

699   [ΖΑΚΥΝΘΟΣ] ZVALLARD COTOVICUS., ZANTE, χαλκόγραφος χάρτης, 1587. [βλ. Ζαχαράκη 2409]. Διαστάσεις [13×10 εκ.].    150-220

700   ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ., ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, εκδ. Κέρκυρα 1828, σσ.413, δεμ., (φύλλα σητόβρωτα).                                                                                                                                                90-180

701   [ΖΑΚΥΝΘΟΣ] LANCELOT P. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ. Ξυλογραφία 1850 περ., (24Χ18 εκ.).      30-40

702   [ΚΕΡΚΥΡΑ]. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ.Ξυλογραφία 1850 περ. T. Hildibrand (24Χ18 εκ.)               30-40

703   ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ., ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, εκδ. Πάσσαρης 1875, σσ. 321-383, ελλιπές κείμενο, σε μέτρια κατάσταση.   15-20

704   [ΚΕΡΚΥΡΑ-KORFU]. ILLUSTRIERTER FÜHRER DURCH DALMATIEN (ABAZIA-LUSSIN) LANGS DER WUSTE VON ALBANIEN BIS KORFU und nuch den IONISCHEN INSELN. Με 8 ολοσέλιδες εικόνες, 77 εντός κειμένου και 14 έγχρωμους χάρτες και σχέδια. Εκδ. Wien und Leipzig. Για Κέρκυρα οι σελίδες 189-201, Ιόνιο 201-208. Α. Hartlebens, 1905, σσ. 8+228+4, Σχ. 12ο, δεμένο (κόκκινο & χρυσό).       65-100

705   [ΚΕΡΚΥΡΑ]. ΕΞΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ. Προσωπικές φωτογραφίες από την οικογένεια Μεϊντάνη. 1945-1955 (5,5Χ3,5 και 4Χ3 εκ.). (6)                                                                   20-30

706   [ΚΕΡΚΥΡΑ]. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ. Ανατύπωση από τη λιθογραφία του ΕD. LEAR. (14X10 εκ.).      10-20

707   ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ., ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ 1910, εκδ. Κεφαλληνία 1960, σσ. 37, με φωτογραφία του Κοργιαλένιου.             30-60

708   ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΟΥ ΝΤΙΑΝΑ., ΕΠΤΑΝΗΣΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ. Λεύκωμα με πολλές ζωγραφικές εικόνες και σχόλια, με θέματα από τα Επτάνησα, εκδ. 1965, δεμ.                                                                                                       50-80

709   [ΖΑΚΥΝΘΟΣ] ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, εκδ. «Μέλλον», Ζάκυνθος [1967]. Με φωτογραφίες, εντός και εκτός κειμένου, διαφημίσεις εποχής και έναν αναδιπλούμενο χάρτη του νησιού. Σσ. 116+διαφημίσεις+1χάρτης.            30-40

710   [ΖΑΚΥΝΘΟΣ] ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ., Λεύκωμα της Ζακύνθου με δέκα σχέδια του Τάσου Χατζή και πρόλογο του Ανδρέα Ιωάννου, έκδοση 100 αντιτύπων, υπογεγραμμένα ιδιοχείρως από τον ζωγράφο, αριθμός αντιτύπου 26/100, Εκδόσεις Ποιότητος, [1969]. Επίσης προσωπική ιδιόχειρη αφιέρωση σε φίλο στην πρώτη σελίδα. Τυπωμένο σε χαρτί Bristol και υπογεγραμμένο το κάθε σχέδιο ξεχωριστά με μπλε μελάνι. Υποτιτλισμός στο πίσω μέρος σε δύο γλώσσες Ελληνικά – Αγγλικά. Εικονίζονται: Το Κάστρο, Το λιμάνι, Η εκκλησία της Χρυσοπηγής, Το σπίτι του Σολωμού, Ο πύργος του Δομενεγκίνη, Η εκκλησία της Φανερωμένης, Το χωριό Μαχαιράδο, Το χωριό Κερί (δύο όψεις) και το καμπαναριό του Αγίου Διονυσίου. Σχ. φύλλου [50×35,5 εκ.], βιβλιοδ. λυτά φύλλα σε σκληρό χαρτονένιο φάκελο.              130-230

40. ΚΡΗΤΗ [711-724]

711   DAPPER. KASTEEL VAN CANDIA. ΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Χαλκογραφία 1688 (41Χ33 εκ.).             120-150

712   BELLIN J.N., ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1771 (37Χ25 εκ.).Βλ. Ζαχαράκης 280/164.         270-300

713   [Α. DELIUS], ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Λιθογραφία, 1843. Επιχρωματισμένη, εποχής. (33Χ14 εκ.).    100-140

714   [ΑΡΚΑΔΙ]. ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ. «ATTACK ON THE CONVENT OF ARCADI BY THE TURKISH SOLDIERS». Επιχρωματισμένη ξυλογραφία, 1867 (35Χ24 εκ.).                                                              130-160

715   [ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ]., ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ, 1868-1893. Νομοθεσία της Κρήτης σύμφωνα προς τα Αυτοκρατορικά Φιρμάνια, εκδ. Γενική Διοίκηση Κρήτης 1893, σσ.243+277, δεμ., ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                 90-180

716   [ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ]., ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ Α´: 1901, ΤΟΜΟΣ Β´: 1905, ΤΟΜΟΣ Γ´: 1905 (2ο), ΤΟΜΟΣ Δ´: 1906-1907, εκδ. Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, [1901-1907], σσ. 1272+1100+312+892. Δεμένοι τόμοι ελαφρώς ταλαιπωρημένοι (4).                                                                                    180-360

717   ΨΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΩΤΑΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΧΡΟΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΜΟΥΣ ΤΡΕΙΣ, εκδ. Νέα Έρευνα 1909, (λέιπουν τεύχη και τόμοι), φθαρμένο.                 1-…

718   ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΑ., ΚΡΗΤΙΚΗ ΣΤΟΑ. Λογοτεχνικό περιοδικό Κρήτης, εκδ. Μουρέλος 1911, σσ. 301, δεμ., ταλαιπωρημένο.            20-30

719   [ΚΡΗΤΗ]., ΠΟΙΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Α´ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΝ/ΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ 1912-1913, εκδ. Ζαχαριουδάκης 1914.                                                          40-70

720   ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ., ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΕΝ ΙΜΒΡΩ ΣΦΑΚΙΩΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1930, εκδ. Καλαϊζάκη 1930.                           30-40

721   [ΛΑΣΙΘΙ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ, 1941]. Της Μαρίας Γραμματικάκη. Εκδίδεται λόγω της Διατάξεως της Γερμανικής Στρατιωτικής Διοικήσεως Κρήτης, 5/8/1941. Θεωρημένο από τον σταθμό του Δήμου Νεαπόλεως και σφραγισμένο από το Στρατοδικείο. Υπογραφές του Σταθμάρχη και Δημάρχου Νεαπόλεως. Οπισθίως, παράτασις ισχύος μέχρι τέλους 1944. Διαστάσεις [16,2×12,2 εκ.].     45-80

722   ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΟΞΗΣ, εκδ. 1949. Με φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Πανόδετο, σσ. 160.                                                                                                                                                  15-20

723   ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ εκδ., ΗΡΩΟΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1940-1945, ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ: ΚΡΗΤΗ, ΧΑΝΙΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ, εκδ. (περ.) 1950, σσ.154, αφιερωμένο στον Ναπολέοντα Ζέρβα γενικό αρχηγό της Ελληνικής αντίστασης. Χαρτόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο, πρώτη σελίδα αποκολλημένη.                                                        40-80

724   ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ., ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, Λογοτεχνικό περιοδικό έτος πρώτο, εκδ. ιδιωτική 1961, σσ. 283.        20-40

Βλέπε και: 569

 

41. ΚΥΠΡΟΣ [726-737]

726   [SALVATOR]., LEVKOSIA DIE HAUPTSTADT VON CYPERN. Περιηγητικό λεύκωμα με τοπία της Λευκωσίας και σχόλια επ’ αυτών, εκδ. Prag 1873, σσ.89, πολλές εικόνες και σχέδια, λινόδετο, σχετικά καλή κατάσταση.                  500-1000

727   ΛΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚ ΚΛ., Ο ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΤΟΥ. ΚΥΠΡΟΣ, εκδ. Αετός 1945, σσ. 96, άκοπο.  20-40

728   ΡΟΥΣΣΙΑ ΜΑΡΙΑ., ΚΥΠΡΟΣ, Διηγήματα – Χρονικό, εκδ. Αλεξάνδρεια 1956. Περιέχει 6 διηγήματα και Χρονικό για την Κύπρο και τους Κυπρίους. Το χάρτινο περικάλυμμα σκισμένο, σσ. 200.                                                         20-30

729   ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ εκδ., ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΩΝ. ΔΙΗΓΗΜΑ-ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ-ΝΟΥΒΕΛΑ, εκδ. Ίκαρος 1956, σσ. 318, χαρτόδετο, άκοπο.                                                                                                            25-50

730   [ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ]., ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, περίοδος 1957-1958, Λευκωσία 1958. Συμβολές: Κ. Σπυριδάκη, Θ.Α. Σοφοκλέους, Κ. Χρυσάνθη, Όθ. Κάζμου, Η. Μελεάγρου. Σσ. 94.     30-40

731   DRYANDER ELISABETH., AUF ZYPERN UND RHODOS, EINE INSELREISE, εκδ. Prestel 1960, σσ. 122, με χάρτες της Κύπρου και της Ρόδου, βιβλιοδ.                                                                                                                        35-60

732   ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ Ι Π., ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ, εκδ. !965, σσ. 14, φυλλάδιο.       1-…

733   ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Εσχεδιάσθη υπό του ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου και ετυπώθη εις Ασπιώτη – Ελκα, 1965. Ο χάρτης της Κύπρου πριν τη διχοτόμηση, όταν πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου. Έγχρωμος (58Χ49 εκ.).           90-180

734   ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΛΑΜΠΕΑ ΤΕΛΕΣΣΙΛΑ., Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΗΣ, εκδ. 1966, σσ. 15, χαρτόδετο ταλαιπωρημένο με φύλλα κιτρινισμένα.                                                    10-20

735   ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ., ΚΥΠΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ-ΑΙΓΑΙΟ (ΕΦΕΣΟΣ-ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ), ΤΑΞΙΔΙΑ, εκδ. Ελληνικό Βιβλίο 1972, σσ. 195, χαρτόδετο σχετικά καλή κατάσταση.                                                                               20-35

736   [ΚΥΠΡΟΣ]., ΑΓΓΛΙΚΟ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟ (Admiralty) «Plans on the Coast of Cyprus» (Limassol, Larnaca, Vasilikos, Paphos, Dhekelia Road). Υδρογραφικός χάρτης, δίχρωμος, εκδ. London 3/2/1939, σε επανέκδοση της 29/11/1974. Διαστάσεις [70×100].   60-110

737   ΒΑΡΦΗΣ Κ., Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΛΕΟΠΟΛΔΙΑΝΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, έκδ. 1985. Σσ. 87+εικόνες.                                                                                                                        20-30

Βλέπε και: 431

 

42. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ [738-757]

738   [ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ. ΧΑΡΤΗΣ] ΤΟΥ BARBIE DU BOCAGE ΑΠΟ ΤΟ JEUNE ANACHARSIS, 1782. Χαλκογραφία (20Χ18 εκ.). 30-50

739   [ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ] ΤΡΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ. Χαλκογραφία 1800 περ. (38Χ28 εκ.).                                                                                      40-60

740   [ΣΜΥΡΝΗ] Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ PIETRO ZENO ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΤΟ 1344. Χαλκογραφία, Viviani & G. Gatteri, 1830 ca (33×25 εκ.). Σε κορνίζα.                                                                                                                       60-90

741   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΣΕΡΑΪ. The Seraglio at Constantinople. Χαλκογραφία με άποψη της Πόλης και του λιμανιού, 1830 περ. (20Χ18 εκ.) [μαζί] Τούρκικο γεύμα. Ξυλογραφία από το “Le Tour du Monde», 1850 ca (24×18 εκ.). (2) 40-60

742   [ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ] ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. Χαρακτικό. Grave par J. Perrier, 1870 ca. (25×36 εκ.).             30-50

743   [ΣΜΥΡΝΗ] RUBELLIN PERE & FILS (ΡΟΥΜΒΕΛΕΝ ΠΑΤΡΟΣ & ΥΙΟΥ) Φωτογραφία-πορτρέτο αστής Σμυρνιάς με επίσημο ένδυμα. Από την «Παρισιανή Φωτογραφεία (sic), Σμύρνη, οδός Ευρωπαϊκή, δίοδος Ψαρόχανον (Psaro-Khan)». 1900 περ.      45-60

744   [ΖΑΠΠΕΙΟΝ]., ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ. Σύντομη ιστορία του από το 1875-1903, εκδ. Αφοι Γεράρδοι 1904, σσ. 15. Με φθορές.                                                                               25-40

745   ΣΚΑΛΙΕΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΥΤΟΥ, εκδ. Λαμπρόπουλος 1927, σσ. 100, με επτά ανάτυπα, χαρτες, με αφιέρωση.                                 40-80

746   ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΑΝΤΩΝΗΣ., ΕΡΗΜΙΤΕΣ. ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ. Μυθιστόρημα σχετικά με το Φανάρι, εκδ. Μαυρίδης 1930, σσ. 189.                                                                                                                                                  20-30

747   [ΑΓΝΩΣΤΟΣ]., ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΟΥ SIR ANTON BERTRAM, εκδ. Παναγίου Τάφου 1937, σσ. 60, χαρτόδετο με σύρραψη, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.             25-50

748   «ΑΕΡΑ»., Δεκαπενθήμερον Εικονογραφημένον Περιοδικόν. Κάιρο. Τέσσερα τεύχη: Aριθ. 74 (1944) Χριστούγεννα, αριθ. 78 (1945), αριθ. 83 (1945) & αριθ. 84 (1946). Στο Χριστουγεννιάτικο τεύχος του 1944, φωτογραφία της Κατίνας Παξινού με τον Γκάρυ Κούπερ. Πλούσια εικονογράφηση με φωτ. από τον Β´ Παγκόσμιο πόλεμο κ.λπ. Σχ. φύλλου. (4)                      40-60

749   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ. Ν., ΚΡΗΝΗ. Ποιητική συλλογή, εκδ. Αλεξάνδρεια 1948, σσ. 70. 25-35

750   ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΦΗ., ΓΑΖΙΕΣ. Ποιητική συλλογή, εκδ. Αλεξάνδρεια 1955, σσ. 39.        15-20

751   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] ΤΣΑΠΑΚΕΣ Ι. ΓΕΩΡ., ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, περί αποικήσεως του Μεσαχώρου (Ορτακιοϊ) εν τω Βοσπόρω και ανεγέρσεως του Ιερού Ναού του Αγίου Φωκά, τυπ. Αδελφών Τσιτούρη, Σταμπούλ 1955. Σσ. 208.      25-45

752   [Ο ΚΡΙΚΟΣ]., Ο ΚΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Περιοδικό της ομογένειας χρόνος 7ος, αρ. 61, περιέχει άρθρα και ανακοινώσεις ποικίλου ενδιαφέροντος, εκδ. Κρίκος 1956, σσ. 81.                                                               20-30

753   [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ] ΖΕΡΜΠΙΝΗΣ ΔΗΜ., ΩΡΑΙΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, Αλεξάνδρεια 1958. Σσ. 432+εικόνες.                                                                                                                            20-30

754   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ., 1461-1961, ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ. Πανόραμα ιστορικό των ελλήνων του Πόντου τα 500 αυτά χρόνια, εκδ. Επιτροπή Ποντιακών Μελετών 1961.        35-50

755   [ΣΜΥΡΝΗ] ΒΑΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ., ΡΩΜΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΗΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ -ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΗ, εκδ. Αφοί Κλεισιούνη 1965, σσ. 231, άκοπο.                                                                                                                         20-40

756   ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ., ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1700-1966, ιστορία των ελλήνων μεταναστών στην Γερμανία, εκδ, ιδιωτική 1966, σσ. 61.                                                                                                                                             30-60

757   ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΡ., ΣΜΥΡΝΑΪΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ. Ιστορικό ποικίλων απόψεων από την Σμυρναϊκή πραγματικότητα, εκδ. Μαυρίδης 1966, σσ. 189, δεμένο.                                                                                            35-70

Βλέπε και: 2, 28, 123, 132, 764, 415, 72, 342, 126, 735, 77, 728

 

44. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ. [758-770]

758   STAVORINUS J S., VOYAGE PAR LE CAP DE BONNE-ESPERANCE ET BATAVIA, A SAMARANG, A MACASSAR, A AMBOINE, ET A SURATE, 2ος τόμος, εκδ. Paris 1794, σσ. 361, περιέχει Ινδία, Ινδονησία και Νότιο Αφρική.           1-…

759   BARTHELEMY J., TRAVELS OF ANACHARSIS THE YOUNGER IN GREECE, During the Middle of the Fourth Century before the Christian Era, London. Printed by J. Johnson, 1806. Συνολικά 7 τόμοι. (Ο πρώτος τόμος, ξεκολλημένη ράχη και ίχνη υγρασίας στη σελ. τίτλου). Βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, με χρυσό διάκοσμο, πολλαπλές φθορές στις ράχες. [μαζί] MAPS, PLANS, VIEWS and COINS, illustrative of THE TRAVELS of ANACHARSIS THE YOUNGER in GREECE, During the Middle of the Fourth Century before the Christian Era. London, printed by J. Johnson, 1806. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σσ. 112+39. (8)                                                                         250-400

760   MICHAUD M. ET POUJOULAT M., CORRESPONDANCE D’ORIENT 1830-1831, Paris, Ducolet, 1833-1835, 1η εκδοση. 6 τόμοι από τους 7. Δερμ. καλλιτεχνική βιβλιοδεσία εποχής. Ex libris Comte de Lafrange. Bλ. Blackmer 829. Eνα πλουσιότατο έργο για τον ελληνικό πολιτισμό.  400-600

761   CHARTON EDOUARD., LE TOUR DU MONDE. NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES, τόμος 33 και 52. Oδηγός ταξιδιωτικός με την ιστορία των διαφόρων τόπων και εικονογραφημένο με πάμπολες ξυλογραφίες, εκδ. Hachette 1877, σσ. 434+436, δεμένο, αποκολλημένο εξώφυλλο. (2)                                                                                                                                           70-140

762   FENELON, LES AVENTURES DE TELEMAQUE SUIVIES DES AVENTURES D’ARISTONOUS. Nouvelle edition accompagnee des notes philologiques et literaires. Ornee des nombreuses gravures…eloge de Fenelon par Harpe. Paris, librairie Garnier, χχ. (1890 περ.). Εικονογραφημένη εκδ. με πολλά χαρακτικά εντός κειμ. Καλλιτεχνική δερμ. βιβλιοδ. εποχής.                      60-100

763   ΑΡΑΒΕΣ ΙΠΠΕΙΣ ΕΦΙΠΠΟΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΟΙ ΕΝ ΩΡΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΓΩΝΑ. Με χαρακτηριστικές ενδυμασίες. Χαρακτικό από σχέδιο του Eugene Girardet. Aπό το Salon του 1897 (23Χ20 εκ.).                                                                      20-30

764   [ΣΙΝΑ-ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ]., Φωτογραφικό λεύκωμα, με 29 ολοσέλιδες έγχρωμες εικόνες, [χ.χ., 1925 περ.]. Υπότιτλοι των φωτογραφιών σε γαλλικά, αγγλικά, αραβικά και ελληνικά. (Ιερουσαλήμ εκ του όρ. Ελαιών, Πύλη του Δαυίδ, Όρος Σιών, Πύργος του Δαυίδ, Πύλη Ναού Αναστάσεως, Λίθος Αποκαθηλώσεως, Άγιος Τάφος, κ.ά.). Σχ. 4ο, πλάγιο, φθορές στην βιβλιοδεσία.       40-60

765   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ., ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΤΑΪΤΗ-ΩΚΕΑΝΙΑ., εκδ. Λαμπρόπουλος 1953, σσ. 263.                                                      30-60

766   [ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΡΗΝΟΥ]., LOB DES RHEINGAUS, (εγκώμιο για τον Ρήνο), Mun-
chen 1953. Λεύκωμα με πολλές ασπρόμαυρες φωτ. Σχ. 4ο, δεμ., σσ. 44+206.                       15-40

767   [GREECE]., HOLIDAYS IN GREECE, VACANCES EN GRECE, FERIEN IN HELLAS, ταξιδιωτικός οδηγός για την Ελλάδα, σε τρεις γλώσσες, εκδ.1958, σσ. 64, αποκολλημένα εξώφυλλα.                                                                           25-45

768   DE LACRETELLE JACQUES., MEIN GELIEBTES HELLAS. Λεύκωμα με πολλές εικόνες από διάφορα τοπία ολόκληρης της Ελλάδας, αρχαιολογικά και μη, εκδ. Bonn 1961, σσ. χασ, κείμενο στα γερμανικά, δεμ.                         50-80

769   [ΡΟΥΜΑΝΙΑ] ΟLINESCU M., TIRGOVISTE IERI SI AZI. Λεύκωμα με 19 ξυλογραφίες παλαιοτέρων και νεοτέρων μνημείων και αρχιτεκτονικών συνόλων της ρουμανικής πόλης Tirgoviste. Λυτά φύλλα (51Χ36 εκ.), Ρουμανία 1992.  60-120

770   PENTEAS EV., CE QU’ IL FAUT VOIR EN GRECE, GUIDE PRATIQUE, εκδ. Sideris χ.χ., σσ. 235, με αναδιπλούμενους χάρτες και πλάνα. 30-60

Βλέπε και: 659, 602, 664, 207, 537, 655, 641, 568, 634, 638, 868, 731

 

45. ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ [771-783]

771   PANTONIUS SUCQUET., DEN WECH DES EUWICH LEVENS (Η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΖΩΗΣ)., εκδ. Antwerpen 1648, σσ. 900, σητόβρωτο, βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, χαρακτικό στη σελίδα τίτλου.                             150-300

772   [ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ] WOLFIUS HIERONYMUS, ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑ. ISOCRATIS SCRIPTA, QUAE QUIDEM NUNC EXTANT, OMNIA GRAECOLATINA. Cum Rerum & Verborum Indice. Basileae, per Hieronymum Gemusaeum 1594, σσ. 14 χ.αρ.+1122+index χ.α. Με ξυλόγραφα πρωτογράμματα. Κειμ. Ελλην. & λατινικά. Καλλιτεχνική περγαμηνώα βιβλιοδεσία εποχής με έκτυπες παραστάσεις και κοσμήματα.                500-1000

773   ΘΕΜΙΣΤΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ, ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΥΦΡΑΔΟΥΣ ΕΠΙΚΛΗΘΕΝΤΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΕΞ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ. THEMISTI PHILOSOPHI, EUPHRADAE DICTI, ORATIONES SEX AUGUSTALES. Ad Constantium Jovianum Valentem….cum notis ad politica, historias, mores & leges. Ambergae Palatin, typ. J. Shonfeldii, 1605, σσ. 230 +20 χ.αρ. Κειμ. Ελλην. & λατιν. Και σχόλια. [μαζί δεμ.] [ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΥΣ] DIONYSII HALICARNASSEI, De Collocatione Verborum Graece et Latine. Simon Bircovius. Samosci, typ. Martinus Lenscius, 1604, σσ. 136+60 χ. αρ. + index. Κειμ. Ελλην. & λατιν. Περγαμηνώα βιβλιοδ. εποχής.                           600-1000

774   [ΦΩΤΙΟΣ] PHOTII PATRIARCAE CONSTANTINOPOLITANI, NOMOCANON [ΝΟΜΟΚΑΝΩΝ]. Cum commentariis Th. Balsamonis Patriarchae Antiocheni. Christophorus Iustellus ex Bibliotheca Palatina. Lutetiae Parisiorum apud Abrahamum Pacard, 1615, σσ. 287. Κειμ. Ελληνικό & λατινικό. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής.                                                                                700-1250

775   ΑΘΗΝΑΙΟΥ, ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ. ATHENAEI DEIPNOSOPHISTARUM LIBRI QUINDECIM. Cum Jacobi Dalechampii Cadomensis….Iuxta Isaaci Casauboni, Animadversionum in Athenaei Dipnosophistas Libri quindecim, Lugduni, I.A. Huguetan& Marci Antonii Ravard 1657, σσ. 812+index (χ. αριθμ. σελ.)+998 + index (χ. αριθμ. σελ.). Σχ. Φύλλου Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες. Κειμ. Ελλην. & λατιν.                                                                                                                                             800-1200

776   ΩΚΕΛΛΟΣ Ο ΛΕΥΚΑΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ., ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ΦΥΣΕΩΣ, OCELLUS LUCANUS PHILOSOPHUS DE UNIVERSI NATURA, textum e Graeco in Latinum translutit, collatisque multis exemplaribus etiam M. SS. Emendavit, Paraphrasi, & Commentario illustravit CAROLUS EMMANUEL VISSANIUS BONONIENSIS PARS PHYSICA. Ad Eminentiff. & Reverendiff. Principem FRANCISCUM BARBERINUM S.R.E. Card. Vicecancellarium, Apud JOANNEM BLAEV, Amstelodami 1661. (Περιλαμβάνει δύο μέρη: Φυσικά – Πολιτικά, κείμενο λατινικό με εδάφια ελληνικά). Από σελ. 1 έως και 52, επιδιόρθωση στα περιθώρια του κειμένου κυρίως. Βιβλιοδ. σύγχρονη, σσ. 24+319+index.                                                                                                                      220-320

777   [ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ] IULIUS CAESAR., DE BELLO GALLICO, μτφρ. στην ελληνική υπό Μάξιμου Πλανούδη, κείμενο λατινικό με ελληνική μετάφραση, εκδ. Frankfort 1669, σσ. 1046, δεμ. (φθορές – μικρές οπές).                               1-…

778   ΦΑΛΑΡΙΔΟΣ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩΝ ΤΥΡΑΝΝΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ. AGRIGENTINORUM TYRANNI EPISTOLAE. Annitationibus & Vita authoris C. Boyle. Εκ Θεάτρου εν Οξονία 1695, Johannes Crooke, σσ. 156+index. Mε μια ξυλόγραφη βινιέτα στη σελ.τίτλου και μια ολοσέλιδη χαλκογραφία έναντι της σελ. τίτλου. Κειμ. Ελλην. και σχόλια λατινικά. Περγαμηνώα βιβλιοδεσία εποχής.             200-400

779   [AΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ] ARISTOPHANIS COMOEDIAE UNDECIM GRAECE ET LATINE… Com scholiis antiquis …accedunt notae… primum eduntur Isaaci Casauboni in equites, illustris. Ezech. Spanhemii, in trew priores Richard Bentleji…et indices L. Kusterus. Amstelodami, Th. Fritsch, 1710, σσ. 28+580+idices (χ. αριθμ. σελ.)+324. Σχ. Φύλλου – Κειμ. Ελλην. & λατιν. Με χαλκόγραφα και ξυλόγραφα κοσμήματα εντός κειμ. Δερμ. βιβλιοδ. (Βλ. Παπαδόπουλος 582).                                                                        800-1500

780   [ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ] THUCYDIDE, L’ HISTOIRE DE THUCYDIDE DE LA GUERRE DU PELOPONNESE, (ο πελοποννησιακός πόλεμος του Θουκυδίδη), τόμος 1ος, εκδ. Amsterdam 1713, σσ. 287, δεμένο.                                            1-…

781   [ΦΛΑΒΙΟΣ ΙΩΣΗΠΟΣ – ΑΠΑΝΤΑ] FLAVII JOSEPHI, OPERA OMNIA GRAECE ET LATINE. Cum notis & nova versione Joannis Hudsoni. Accedunt notae ineditae J. Coccei, E. Spanhemii, H. Relandi…adjiciuntur in fine C. Daubuz LIBRI DUO PRO TESTIMONIO, Epistolae virorum Doctotum…omnia collegit Sigebertus Havercampus, in tomis duobus. Amstelaedami, Lugduni, Ultrajecti apud Wetstenios, Luchtmans, Broedelet, 1726, 2 τόμοι. Σχήμα φύλλου (folio). Με μια ολοσέλιδα χαλκογραφία έναντι της σελ. τίτλου με τη μούσα του Φλάβιου Ιώσηπου, με ολοσέλιδες χαλκογραφίες αρχαίων νομισμάτων και πολλά χαλκόγραφα κοσμήματα. Σσ. 982+520+481+index. Κειμ. Ελλην. & λατιν. Δυο μεγάλοι τόμοι με περγαμηνώα καλλιτεχνική βιβλιοδεσία εποχής.                                                         1000-2000

782   PUFENDORFF, INTRODUCTION A L’ HISTOIRE MODERNE, GENERALE ET POLITIQUE DE L’ UNIVERS, τόμος 4ος, ένα από τα κλασικά έργα του Pufendorff, περιέχει περιγραφές: Ουγγαρίας, Βοημίας, Ρωσσίας, Σουηδίας, Πολωνίας, εκδ. Paris 1756, σσ. 488+57, δεμένο, σε καλή κατάσταση.                                                                                                                        1-…

782β Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ. “VETUS TESTAMENTUM GRAECUM”, Amstelodami (περ. 1790) σ. 994. Ελλην. Κειμ. Δερμ. Βιβλιοδ. Με κολοβή σελ. τίτλου (σχισμένη στην άκρη). Ξυλόγραφα κοσμήματα. 140-180

783   GOLDONI CARLO., COMMEDIE ET TRAGEDIE IN VERSI DI VARIO METRO, εκδ. Venezia 1792, σσ. 400 περ., με χαρακτικά εντός και εκτός κειμένου, δεμένο, σητόβρωτο.                                                                                     70-120

Βλέπε και: 144

 

46. ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ [784-807]

784   ΜΕΓΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ. ΧΡΩΜΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ. Ο ΜΕΓΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ Ο Μ. ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΑΝΙΣΧΥΡΟΣ. «NAPOLEON POWERFUL AND NAPOLEON POWERLESS». Στη μια όψη επιθεωρώντας τον στρατό του και στην άλλη όψη ατενίζοντας τη θάλασσα. 1850 περ. Σε πλαίσιο με διπλό τζάμι (38Χ38 εκ.)                          60-90

785   BEKKERO IMMANUELE., APPIANI ALEXANDRINI HISTORIA ROMANA. Ιστορία των εμφυλίων πολέμων της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, κείμενο ελληνικό, εκδ. Lipsiae 1853, σσ. 938.                                                                      50-100

786   LAMARCHE H., HISTOIRE DE LA GUERRE D’ ORIENT, (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ), δύο τόμοι, εκδ. Barba 1855 π. Σσ. 63+84+80+21, 80+96+96, λινόδετoι. Ο πρώτος τόμος αποκολλημένος στη ράχη. Με πολλούς χάρτες και εικόνες (2)    60-120

787   ΙΡΒΙΝΓ Κ Γ., ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Σύντομη επισκόπηση της ελληνικής αρχαιολογίας, εκδ. Αντωνιάδης 1858, σσ. 160, δεμένο, ταλαιπωρημένο.                                                                                                                      80-160

788   [ΒΡΕΤΟΣ]. ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ 5 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ: 1. Ι. Βαρνάβας 2. Λ. Παπαθανασίου 3. Μανουσογιαννάκης 4. Α. Δρακόπουλος 5. Ι. Μαμούρης. Τυπ. Lemercier, 1865 ca. (13×19 εκ.)           20-30

789   ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ. Εγχειρίδιον ελληνικής ιστορίας για το γυμνάσιο, εκδ. Κ. Αντωνιάδου 1875, σσ.364+228+231+122+64. 25-50

790   ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ Α´ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟΜΟΣ Β΄ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, εκδ. Αντωνιάδης 1886, 1888, σσ. 172+246. Ο τόμος Β´ φέρει αναδιπλούμενο χάρτη, δεμ.  35-70

791   DEBIDOUR A., HISTOIRE DIPLOMATIQUE DE L’ EUROPE, Tome A´ La Sainte-Alliance, Tome B´ La Revolution, εκδ. Alcan 1891, σσ. 460+600, δεμένοι. (2)                                                                                                            70-130

792   ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, Με φωτογραφία του Χ. Τρικούπη, εκδ. Γεωργίου Φέξη 1896, σσ. 384. Δεμένο.                                                                                                                                                  40-80

793   [ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ] IORGA N., NOTES ET EXTRAITS POUR SERVIR A L’ HISTOIRE DES CROISADES AU XVe SIECLE, εκδ. Bucarest 1915, σσ. 378, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο.                                                                             40-80

794   ΝΙΤΤΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ., Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΡΗΝΗΝ, μετάφραση από τα ιταλικά, εκδ. Βασιλείου 1922, σσ. 264, χαρτόδετο σε μέτρια κατάσταση (εξώφυλλα και φύλλα αποκολλημένα).                                                                 20-40

795   L’ ABBE PREVOST., HISTOIRE DU CHEVALIER DES GRIEUX ET DE MANON LESCAUT, ιστορικό ιπποτικό μυθιστόρημα του 18ου αι., στη Γαλλία. Εκδ. Piazza 1923, σσ. 238.                                                                                   35-70

796   [ΑΙΓΥΠΤΟΣ-LE ROI FOUAD 1er], L’ EGYPTE. APERCU HISTORIQUE ET GEOGRAFIQUE GOUVERNEMENT ET INSTITUTIONS VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE, εκδ. Caire 1926, σσ. 456, με αναδιπλούμενους χάρτες και φωτογραφία του βασιλιά τη Αιγύπτου.      40-80

797   ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ. Ιστορία της ελλάδος μετά την μικρασιατική καταστροφή, εκδ. Σφενδόνη 1926, σσ. 40, χαρτόδετο, (αποκολλημένη ράχη).        30-60

798   [ΙΣΠΑΝΙΑ-L’ ILLUSTRATION], LE MARTYRE DES OEUVRES D’ ART. GUERRE CIVILE EN ESPAGNE. Λεύκωμα με εικόνες από έργα τέχνης ισπανών καλλιτεχνών που καταστράφηκαν κατά τον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας, εκδ. L’ Illustration 1938, σσ. 40, αποκολλημένο εξώφυλλο.                                                                                                                                40-80

799   GUNTER HEINRICH., DAS DEUTSCHE MITTELALTER. ZWEITE HALFTE: DAS VOLK (SPATMITTELALTER), [ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Ο ΛΑΟΣ (ΟΨΙΜΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ], εκδ. Herder 1939, σσ. 304, δεμένο.  30-60

800   HOLTZMANN ROBERT., GESCHICHTE DER SACHSISCHEN KAISERZEIT. [Ιστορία της αυτοκρατορίας της Σαξωνίας κατά τον μεσαίωνα (900-1024)], εκδ. Munchen 1941, σσ. 568, φωτογραφία εντός, χάρτης, και γεννεαλογικός πίνακας, δεμ.                40-80

801   ZISCHKA ANTON., DIE AUFERSTEHUNG ARABIENS, IBN SAUDS WEG UND ZIEL. Η ανόρθωση των Αράβων ειδωμένη μέσα από την πορεία του Ibn Saud, εκδ. Leipzig 1942, σσ. 247, δεμένο, φθορές.                                       30-60

802   ROSNER CURT., Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΑΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1924-1944, εκδ. Αετός 1944, σσ. 205, αποκολλημένα φύλλα.                                                         40-80

803   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, ΕΛΛΑΣ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, εκδ. 1950, σσ. 208.           30-60

804   ΛΑΣΚΑΡΙΣ Σ. Θ., ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ (1914-1939), έκδ. «Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου», Θεσσαλονίκη 1954. σσ. 304.                                                                                                    20-35

805   ΜΠΡΕΝΤΑΝΟ ΦΡΑΝΤΣ ΦΟΥΝΚ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. Οι τέχνες και τα γράμματα κατά την Αναγέννηση, εκδ. Γκοβόστη χχ, σσ.310, δεμένο.  30-60

806   MAUVRAC JULIEN, LA CONQUETE DE MADAGASCAR. Ιστορία της κατάκτησης της Μαδαγασκάρης από τους Γάλλους, εκδ. Geffroy χ.χ., σσ. 191, ξεκολλημένο.                                                                                                            50-100

807   ΑΝΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΤΣΑΠΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ (ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ Α´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, εκδ. Πατσιλινάκος χχ, σσ. 199, ταλαιπωρημένο.  15-25

Βλέπε και: 111, 960, 133, 114, 626, 556, 757, 717, 956, 756, 164, 254, 260, 808, 199, 86, 401, 755, 540, 782, 734, 125, 632, 703, 382, 864, 601, 727, 973, 732, 683, 606

 

47. ΔΙΚΑΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ [808-848]

808   ΚΑΛΛΙΓΑΣ Π., ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ, τόμος Α´. Η επιρροή του νεοελληνικού δικαίου από το αντίστοιχο ρωμαϊκό, εκδ. ιδιωτική 1958, δεμένο.                                                               25-40

809   ΔΕΦΝΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗ., ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Υπεράσπιση του ελληνικού πυροβολικού ως απάντηση του γράφοντος στις μομφές του Στέφανου Ξένου, εκδ. Τυπογραφείο του Κάλλους 1882, σσ. 60, (αποκολλημένα εξώφυλλα).   45-70

810   ΠΟΑΡΩ Ε., ΗΘΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ. ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, μτφρ. Κοντογιάννης Π. Ι., εκδ. ιδιωτική 1890.                                                                                                                                         50-80

811   ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ Θ Ν., ΠΕΜΠΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΩΝ, εκδ, Βλαστός 1894, σσ. 459, δεμ.                                                                                                                   20-40

812   ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ., ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ήτοι συλλογή των διεπόντων τον στρατόν νόμων, διαταγμάτων και διαταγών, τεύχος 12ο, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 1900. (Ο σ. είναι πατέρας του ποιητή Ναπ. Λαπαθιώτη). Δεμ., σσ. 278. Ελαφρώς ταλαιπωρημένο.               15-25

813   ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ., Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΤΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ [ακολουθεί: Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ, Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΔΙΚΗΣ ΩΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ, Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ]. Εγχειρίδια Δικονομίας, εκδ. Εστία 1912, εκδ. Σακελλαρίου 1916, εκδ. Νομικής 1911, εκδ. Σακελλαρίου 1910, εκδ. Σακελλαρίου 1909, σσ. 43+42+26+136+110+51, δεμ., σχετικά ταλαιπωρημένο.                40-80

814   ΚΑΖΑΖΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ., Ο ΚΟΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ), τυπ. «Πανελληνίου Κράτους», 1910. Αποκολλημένη ράχη, σσ. 339.                                                                                                 20-30

815   DUPUIS CHARLES., LE DROIT DE LA GUERRE MARITIME D’ APRES LES CONFERENCES DE LA HAYE ET DE LONDRES, εκδ. Pedone 1911, σσ. 621.                                                                                                                          45-65

816   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Εγχειρίδιον Λογιστικής, εκδ. Σιδέρης 1912, σσ. 656.                                                                                                                                                  20-40

817   BELLET DANIEL., L’ EVOLUTION DE L’ INDUSTRIE. Δοκίμιο για την εξέλιξη της βιομηχανικής επανάστασης από οικονομική και πολιτική σκοπιά, εκδ. Flammarion 1914, σσ. 346, ταλαιπωρημένο.                                                       15-25

818   ΛΙΒΑΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΓΗΣ, εκδ. Ραφτάνη 1917, σσ. 281. 20-40

819   MICHELS ROBERT., PARTΕS POLITIQUES. ESSAI SUR LES TENDANCES OLIGARCHIQUES DES DEMOCRATIES, εκδ.Flammarion 1919, σσ. 313, δεμ.                                                                                                                   15-20

820   ΚΑΡΟΛΟΣ ΜΠΟ., ΜΑΧΗ-ΕΠΙΘΕΣΙΣ-ΑΜΥΝΑ, εγχειρίδιον για τον καλό στρατιώτη, εκδ. Ελευθερουδάκης 1921, σσ. 123, ταλαιπωρημένο.  15-20

821   ΜΑΝΑΙΑΣ ΣΤΑΘΗΣ., ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ, εκδ. Καμινάρη 1925, σσ. 164, φθαρμ.               30-60

822   MUGEL OSKAR., DAS GESAMTE AUFWERTUNGSRECHT, [ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ], εκδ. Liebmann 1927, σσ. 1291, δεμ.                                                                                                                                 25-35

823   ΡΑΚΤΙΒΑΝ Μ., ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΙΣΤΕΥΩ, εκδ. Πυρσός 1931, σσ. 135, φύλλα αποκολλημένα. 40-80

824   ΡΟΪΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ, ΡΩΜΑΪΚΟΝ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΤΟ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, εκδ. Φέξη 1931, σσ. 298, δεμ.               20-25

825   ΡΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν., ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΟΥ ΧΗΡΑΣ, εκδ. Βλαστός 1932, σσ. 103.       10-20

826   FRIED FERDINAND., LA FIN DU CAPITALISME, [ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ], εκδ. Grasset 1932, σσ. 310.                20-25

827   ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν., ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Εγχειρίδιον οικονομικής επιστήμης, εκδ. Περγαμαλή 1932, σσ. 554 (ξεκολλημένο).                                                                                                                         25-50

828   ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Γ., ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, εκδ. 1933, σσ.221+170+268+134.       20-40

829   ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ., ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ, ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Τι πρέπει να κάνουν οι κοινοτάρχες και οι υφιστάμενοί τους, εκδ. Κοινότης 1934, σσ. 400+143, δεμένο.          35-45

830   ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟΜΟΣ Α´, δεδομένα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος της εποχής, εκδ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 1935, σσ. 356, φθαρμ.                                     10-20

831   RICARDO DAVID., ΑΡΧΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, μτφρ. Κωνσταντινόης Νικ., εκδ. Γκοβόστης 1938, σσ. 414.                                                                                                                                                  25-35

832   ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ ΧΡ., ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΜΟΣ Α´, εκδ. Φλάμμα 1939, σσ. 325.      25-35

833   ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓ. Γ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ-ΑΠΟΔΗΜΙΑ- ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ. Νομικές διατάξεις κ.ά., εκδ. Μαυρομμάτη 1939, σσ.146, άκοπο.                                                                                 20-40

834   PIATIER ANDRE., L’ ECONOMIE DE GUERRE, [ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ], εκδ. Paris 1939, σσ. 304.              10-20

835   ROBBINS LIONEL., ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, εκδ. Μέλισσα 1942, σσ. 125, ξεκολλημένο.                                                                                                                            20-40

836   WEBER ADOLF., KURZGEFASSTE VOLKSWIRTSHCAFTSLEHRE, εκδ. Berlin 1941, σσ. 261, δεμ.               20-40

837   ΘΗΒΑΙΟΥ Χ Γ., ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ, εκδ. Εθνικόν Τυπογραφείον 1946, σσ. 39, φθαρμένο.                                                                                  15-20

838   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ., ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΤΟΣ, εκδ. Παπαζήσης 1950, σσ. 124.            25-35

839   ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ., ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (1952). Αφορά στο σύνταγμα που ψηφίστηκε το 1952, εκδ. Εθνικό Τυπογραφείο 1952, σσ. 132.                                                                                                                                           25-40

840   ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΤΙΜ., ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, εκδ. Επιστημονικά Χρονικά 1956, σσ. 12.          15-20

841   ΚΕΡΑΣΣΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ., Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, [1956 περ.], από την βιομηχανία και την βιοτεχνία στην αρχαία Ελλάδα έως τους κλάδους της σημερινής μας βιομηχανίας. Εικονογραφημένη έκδοση. Πρόλογος στα ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά, (με λίγες σημειώσεις). Σχ. πλάγιο, σσ. 95.                                                                                                                                       40-70

842   [ΖΟΛΩΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ] ZOLOTAS XENOPHON., MONETARY EQUILIBRIUM AND ECONOMIC DEVELOPMENT, εκδ. Princeton 1965, σσ. 223, δεμένο.                                                                                                             35-50

843   ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Λ Θ., Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 15ου ΑΙΩΝΟΣ., εκδ. 1965, σσ. 310.                                                                                                30-60

844   BENGTSON HERMANN., DIE STRATEGIE IN DER HELLENISTISCHEN ZEIT, EIN BEITRAG ZUM ANTIKEN STAATSRECHT, ΤΟΜΟΣ 3ος, ???εκδ. Becks 1967, σσ. 296.                                                                            15-25

845   ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ., ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, το αναθεωρημένο σύνταγμα της μεταπολίτευσης, εκδ. Εθνικό Τυπογραφείο 1976, σσ. 115.                                                                                                                                           10-15

846   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ., ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, εκλαϊκευμένη απόδοση και συνοπτική ανάλυση του συντάγματος, εκδ. Υπουργείο Δικαιοσύνης 1976, σσ. 99.                                                         5-10

847   BERTHELEMY H., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, ΤΟΜΟΣ Α´: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ-ΔΗΜΠΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, μτφρ. Στασινόπουλος, εκδ. Κλεισιούνης χχ, σσ. 524.           25-35

848   FISHER IRVING., ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑΙ ΠΛΑΝΑΙ, μτφρ.Λοβέρδος Αλ., Ι., εκδ. Γεράλδων χχ, σσ. 236, άκοπο, φθαρμ.        10-20

Βλέπε και: 131, 553, 1001, 998, 886, 806, 889, 223, 649, 981, 554, 982, 398, 393, 938, 804, 930, 561, 119, 96, 984, 875, 793, 122, 791, 527, 92, 577, 715

 

48. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ [849-855]

849   ΧΡΥΣΑΦΗΣ Ι Ε., ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡ’ ΥΜΙΝ ΟΝΤΟΣ ΝΥΝ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ, εκδ. 1925, σσ. 84, ταλαιπωρημένο.                                                                   15-30

850   ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Ν., ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ, 1927, σσ. 80. Εικονογραφημένο με απόψεις αρχαίων μνημείων και αγαλμάτων. Σχ. 4ο.               25-40

851   [ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ]., ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ 3ης ΟΜΑΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, εκδ. ιδιωτική, 1938, σσ. 46.         20-25

852   [OLYMPIC GAMES]., OLYMPIC GAMES AND ART IN GREECE, λεύκωμα με πολλές εικόνες και φωτογραφίες, εκδ. Μακρίς 1956, Χασ. 15-20

853   [ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ] ΧΡΟΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ., 28 ΑΙΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ειδικές εκδόσεις Λαμπρόπουλος, 2003. Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 244.             1-…

854   [ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΣ]., ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΣ (DISCOBOL). Μπρούτζινο γλυπτό βιομηχανικό. Από τον Καναδά. Διαστ. 19X14 εκ.                20-30

855   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ., ΕΛΛΑΣ. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΑ, με κείμενο του Ηλία Βενέζη στα γερμανικά, εκδ. Φοίνιξ χχ, σσ. 20+48 φωτογραφίες, δεμ., σε καλή κατάσταση.     15-25

 

 

49. ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ [856-883]

856   ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Προτομή του Αλεξάνδρου και απεικόνιση έξι νομισμάτων με τη μορφή του. Χαλκογραφία. (20Χ10 εκ.) [19ου αι.].  20-30

857   [CHOISEUL-GOUFFIER-ΜΥΛΑΣΑ]. ΠΟΛΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ ΜΕ 27 ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ. Χαλκογραφία. Δυο απεικονίσεις: 1) των αρχαίων ερειπίων με την πύλη στην πόλη και 2) αρχιτεκτονική κάτοψη της αρχαίας πόλης. (25Χ38 εκ.).    30-50

858   [ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ]., «GRAECIAE ANTIQUE», Μappa Νova a F. Delamarche, 1833. Χαλκόγραφος επιχρωματισμένος με υδατοχρώματα χάρτης της Ελλάδας. Εικονίζονται επίσης: Magna Grecia, Creta, Gaudos (Κρήτη, Γαύδος) κ.ά. Διαστάσεις [45×27 εκ.].          70-120

859   [ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ]. Χαρακτικό με 5 σκηνές. Εικονίζονται: 1. Πολεμική σκηνή στη Τροία, 2. Σπαρτιάτης οπλίτης, 3. Αθηναίος πελταστής, 4. Αθηναίοι τοξότες, κ.α. 5. Τοξότες και ακοντιστές. 1850 περ. (33Χ25 εκ.). Σε κορνίζα.    30-50

860   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ. London & New York 1890 ca. (15X18 εκ.).                                                                                                                                                  15-25

861   ΒΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ., ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Η ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903. Φθαρμένη βιβλιοδ., σσ. 801.                                                                                          50-90

862   [ΑΡΓΟΛΙΔΑ] FURST KARL., ZUR ANTHROPOLOGIE DER PRAHISTORISCHEN GRIECHEN IN ARGOLIS, εκδ. Leipzig 1911, σσ. 112, (αποκολλημένα εξώφυλλα).                                                                                                     20-30

863   [ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ] BIEBER MARGARETE., PHOTOGRAPHIEN DES KAISERLICH DEUTSCHEN ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS IN ATHEN, τόμος Α´: Athen und Attika, τόμος Β´: Griechisches Festland ausser Attika. Κατάλογος φωτογραφιών του αρχαιολογικού ινστιτούτου της Γερμανίας στην Αθήνα, εκδ. Ελευθερουδάκης 1912, σσ. 412, δύο τόμοι, ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        40-70

864   ΒΡΑΧΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΙΨΩ ΜΑΧΗΣ. Εγχειρίδιο για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου, εκδ. Δεληγιάννη 1919, σσ. 257+237+396 (τρία βιβλία σε ένα τόμο, φθάνει μέχρι το 1924 μ.Χ.), δεμ.            30-60

865   ΒΡΑΧΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΝ ΙΨΩ ΜΑΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ. ΔΙΑ ΤΗΝ Β´ ΤΑΞΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, εκδ. Δεληγιάννη 1919, σσ. 256, ταλαιπωρημένο. 25-40

866   [ΜΙΛΗΤΟΣ] WIEGAND THEODOR, KRISCHEN FRITZ., MILET, ERGEBNISSE DER AUSGRABUNGEN UND UNTERSUCHUNGEN SEIT DEM JAHRE 1899, DIE BEFESTIGUNGEN VON HERAKLEIA AM LATMOS, εκδ. Berlin und Leipzig 1922, σσ. 52. Λεύκωμα με πολλές φωτογραφίες τοπίων και κτισμάτων της αρχαίας Μιλήτου, σχέδια και διαγράμματα, βιβλιοδ, (το σώμα σε δύο μέρη).               40-80

867   JARDE A., LA FORMATION DU PEUPLE GREC, εκδ. La Renaissance du Livre 1923, σσ. 425.          15-25

868   GUTTMANN BERNHARD., TAGE IN HELLAS. BLATTER VON EINER REISE. Περιήγηση σε αρχαίους ελληνικούς τόπους, εκδ. Frankfurt am Main 1924, σσ. 214, λινόδετο σε πολύ καλή κατάσταση.                                                        20-45

869   ROSSI GIOVANNI., LE CIVILTA PREELLENICHE DELL’ ORIENTE ANTICO. Οι προελληνικοί πολιτισμοί της ανατολής κατά την αρχαιότητα, εκδ. Τορίνο 1926, σσ.198, φθαρμένο.                                                                                     20-30

870   [ΑΚΡΟΠΟΛΗ]., L’ ACROPOLE. Περιγραφή και πολλές εικόνες των μνημείων του ιερού βράχου της Ακροπόλεως στην Αθήνα, εκδ. Kunstverlag 1930, σσ. 56+104 εικόνες, βιβλιοδ.                                                                                         25-35

871   LORENZ ERICH E G., ALEXANDER DER GROSSE, BILDNIS EINES FUHRERS UND MENSCHEN (Ιστορία του Μέγα Αλεξάνδρου), εκδ. Berlin 1935, σσ. 234+αναδιπλούμενο χάρτης, δεμένο.                                                          20-30

872   VON SCHEFFER THASSILO., HELLENISCHE MYSTERIEN UND ORAKEL, εκδ. Spemann 1940, σσ. 183.  10-20

873   ROSTOVTZEFF MICHAEL., GESCHICHTE DER ALTEN WELT, ERSTER BAND DER ORIENT UND GRIECHENLAND, [ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ], εκδ. Leipzig 1941, σσ. 500, με αναδιπλούμενο χάρτη και εικόνες.    40-80

874   KORNEMANN ERNST., WELTGESCHICHTE DES MITTELMEER-RAUMES. VON PHILIPP II VON MAKEDONIEN BIS MUHAMMED, εκδ. Munchen 1948, σσ. 508, δεμ.                                                                                           25-35

875   ΒΑΡΣΟΣ Γ Ι., ΟΙ ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, εκδ. 1949, σσ. 102.     10-20

876   [UNION ACADEMIQUE INTERNATIONALE], CORPUS VASORUM ANTIQUORUM, DEUTSCHLAND MUNCHEN MUSEUM ANTIKER KLEINSKUNFT (BAND 3). Κατάλογος αγγείων αττικής γεωμετρικής περιόδου, σε πολυτελή έκδοση, με ολοσέλιδες μαυρόασπρες εικόνες, αριθμημένες από 103-152, με λεπτομερή περιγραφή των αγγείων γερμανιστί., εκδ. Munchen 1952, 55+49 πίνακες με εικόνες.                35-75

877   ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ., Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, τ. Α´ ? ??????? ??????Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, εκδ. Αετός, 1952. Σσ. 524.  15-20

878   SCHEFOLD KARL., L‘ ARTE GRECA COME FENOMENO RELIGIOSO, εκδ. Garzanti 1962, σσ.200, 88 εικόνες εκτός κειμένου.             30-40

879   [AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES IN ATHENS]., INSCRIPTIONS FROM THE ATHENIAN AGORA, + WATERWORKS IN THE ATHENIAN AGORA, + POTS AND PANS OF CLASSICAL ATHENS, εκδ. Princeton 1966. Οδηγοί με θέματα από την αρχαία Αθήνα, με πολλές εικόνες από αγγεία, επιγραφές και άλλα αντικείμενα. (3).                                      30-50

880   BOWRA C M., CLASSICAL GREECE. Εικονογραφημένο λεύκωμα με σχολιασμό των εικόνων σε αναφορά με την αρχαία Ελλάδα, εκδ. Τime-Life International 1966, σσ. 192, με εικονογραφημένο εξώφυλλο.                                                   1-…

881   ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣ., Ο ΩΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ, 1968. Σσ. 220+63. 5-10

882   ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Αριθμός 1, 1972. Σσ. 76.                                                      15-25

883   [ΛΙΒΑΝΟΣ] BAALBEK., BAALBEK, φωτογραφίες σε άλμπουμ αρχαίων ελληνικών και βυζαντινών μνημείων-εκκλησίες στην περιοχή Baalbek στο Λίβανο, εκδ. Harriz michel χ.χ., σσ. 36  (ελαφρώς ταλαιπωρημένο).                               30-40

Βλέπε και: 657, 363, 44, 581, 455, 582, 668, 679, 50, 678, 852, 674, 55, 608, 515, 696, 161

 

50. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [884-892]

884   [ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΕΦΙΠΠΟΣ]. Ξυλογραφία, η οποία περιβάλλεται από ξυλόγραφο πλαίσιο, 1700 περ. (13Χ18 εκ.).       30-50

885   [ΚΟΝΤΑΡΟΜΑΧΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΙΠΠΟΤΩΝ]. Χαρακτικό 1800 περ. (17Χ11 εκ.).              10-20

886   ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ., ΝΕΑΡΑΙ. Συμβολή του αυτοκράτορα στην νομική επιστήμη και διοίκηση της αυτοκρατορίας, εκδ. Εκδοτική Εταιρεία 1898, σσ.448, δεμ.                                                                                                                              40-80

887   RAMBAUD ALFRED., ETUDES SUR L’ HISTOIRE BYZANTINE. Μελέτες για την Βυζαντινή Ιστορία, εκδ. Colin 1922, σσ. 317, δεμ.          25-30

888   ΧΙΛΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ., ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ. Α´ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ. Β´ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Γ´ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΕΣ. Φιλολογικο-ιστορική μελέτη, εκδ. Πυρσός 1938, σσ. 180. Δεμένο.     25-50

889   ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ., ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ. Λόγος μνημόσυνος για τον ιστορικό και πολιτικό άνδρα, εκδ. 1967, σσ. 35.                                                                                                                             10-15

890   [ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ], CYRILLOMETHODIANUM. Περιοδικό σλαβικών σπουδών, τεύχος ΙΙ, εκδ. Θεσσαλονίκη 1972-1973, σσ. 215.   15-25

891   ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ., CYRILLOMETHODIANUM. Περιοδικό σλαβικών σπουδών, τεύχος ΙV, εκδ. Θεσσαλονίκη 1977, σσ. 203.            15-25

892   ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΡΑΝΤΖΗ, Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, μυθιστόρημα, εκδ. χχ, σσ. 391.            20-30

Βλέπε και: 421, 920, 865

 

51. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ [893-903]

893   ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., Η ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣ. Μελέτη ιστορικο-καλλιτεχνική, εκδ. Κωνσταντινίδη 1899, σσ. 100, με αναδιπλούμενη κάτοψη του ναού, βιβλιοδ., (ταλαιπωρημένο).                                40-60

894   ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ., ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠ’ ΑΥΤΩΝ. Αρχιτεκτονική και τέχνη βυζαντινών μονών, εκδ. Κουσουλίνος 1910, σσ. 64, (ταλαιπωρημένο).                                                                                                                     25-50

895   PARGOIRE P J., L’EGLISE BYZANTINE DE 527 A 847. Ιστορία των βυζαντινών εκκλησιών από το 527-847 μ.Χ., εκδ. Cabalda 1923, σσ. 413. Εξώφυλλο σχισμένο.                                                                                                                30-60

896   ΚΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α., ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Ο ΕΛΛΗΝ. Βιογραφία του έλληνα λογίου και καρδιναλίου Βησσαρίωνα, εκδ. Αετός 1947, τόμοι Α´ και Β´, σσ. 240+270, ο πρώτος τόμος λινόδετος και ο δεύτερος χαρτόδετος σε καλή κατάσταση. 60-120

897   [ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ]. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ. Χαλκογραφία, δοκίμιο (25Χ33 εκ.).     50-70

898   ΛΑΠΠΑΣ ΤΑΚΗΣ., ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ. Περιγραφή και περιήγηση στα μοναστήρια της Βοιωτίας, εκδ. Κένταυρος 1950, σσ. 107.     25-35

899   ΓΚΗΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΙΛ., ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΜΝΙΤΣΗΣ (ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ), ΕΞ ΕΠΟΨΕΩΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, εκδ. Ευρώπη 1959, σσ. 283, εικονογραφημένο.        30-60

900   ΜΕΡΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ., ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ. Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ. Ιστορικό, κριτικό και βιογραφικό δοκίμιο για τον έλληνα ζωγράφο, εκδ. ιδιωτική 1966, σσ. 40 + δεκάδες πίνακες του Ελ Γκρέκο. 25-40

901   NICKEL HEINRICH, BYZANTINISCHER KUNSTEXPORT, HALLE – WITTENBERG 1978. Σσ. 309.           10-15

902   [ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ]., ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ. Λεύκωμα με χάρτες και σχεδιαγράμματα σχετικά με την μονή, εκδ. 1997.                                                                                                                                         40-80

903   CRANAKI MIMICA, GRECE BYZANTINE. Λεύκωμα με φωτογραφίες βυζαντινών εκκλησιών και μοναστηριών, χχ, σσ. 77, σκληρόδετο.      20-35

Βλέπε και: 883

 

53. ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ [904-906]

904   [ΜΑΓΓΙΟΡ ΓΕΝΕΡΑΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-1807], ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ. Ο Παπαδόπουλος στέλνει επιστολή στον Γρηγοράκη όπου τον ευχαριστεί για τις υπηρεσίες του προς τον Αυτοκράτορα-Τσάρο της Ρωσίας καθώς και για τους κόπους του υπέρ της ελευθέρωσης της πατρίδος, 1807. Mονόφυλλο.                                                                   80-140

905   ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ., ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑ, ΒΙΒΛΙΟΝ Η΄, Θ΄, Ι΄, ΗΤΟΙ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ (1453-1789), εκδ. Γερμανός Αφθονίδου Σιναΐτου 1870, σσ. 837, δεμ. 90-180

906   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜ Χ., ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, εκδ. Καλλέργης 1924, σσ. 433, φθαρμένο.                                                                                                                                                  20-40

Βλέπε και: 890, 891, 206

 

54. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ [908-919]

908   [ΚΟΡΑΗΣ] ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ., ΠΕΡΙΕΧΟΝ: ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΑΙΛΙΑΝΟΥ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ, οις προσετέθησαν και βραχείαι σημειώσεις και στοχασμοί αυτοσχέδιοι περί της Ελληνικής παιδείας και γλώσσης, εκ της τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου, εν Παρισίοις 1805. [βλ. Ηλιού 1805.87]. Άκοπο αντίτυπο. Δερματόδετο με γωνίες, σσ. 425+κατάλογος συνδρομητών.  370-500

909   ΒΟΥΤΜΑΝΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ εκ της γερμανιστί γεγραμμένης Φιλίππου Βουτμάνου, μεταφρασθείσα και μεταρρυθμισθείσα υπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ εις χρήσιν του κατά την Σμύρνην Φιλολογικού Γυμνασίου, Εν Βιέννη, εκ της τυπογραφίας του Λεοπόλδου Γρουνδ, 1812. [βλ. Ηλιού 1812.10, όχι ΓΕΝ]. Λινή βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, σσ. Ιη´+510+2 χ.α..  200-400

910   [ΠΑΤΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΝΤΗΣ ΣΠ]., ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ, εις τέσσαρας τόμους διηρημένη, παρά Ιωάννου Πατούσα του εξ Αθηνών, επιστασία Σπυρίδωνος Βλαντή, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, εν Βενετία 1813, (Α´ τόμος). Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. 435.                                                                                                        90-140

911   [ΚΟΡΑΗΣ-ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ] ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ., ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, τόμος 6ος, εκδιδόντος και διορθούντος Α.Κ. εν Παρισίοις εκ της τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου, 1824. Ο Αδ. Κοραής στα «Πολιτικά του Πλουτάρχου» (1824), θέτει ως πρόλογο «Διάλογοι περί των ελληνικών συμφερόντων», όπου κάνει λόγο για τα πολιτικά προβλήματα της επαναστατημένης Ελλάδας. Κείμενο με υποσημειώσεις. Βιβλιοδεσία εποχής, σσ. 181+169+13.                                      65-130

912   ΒΑΜΒΑΣ Ν., ΡΗΤΟΡΙΚΗ, [1840 περ.]. Λείπει η σελ. τίτλου, επίσης οι σελ. ιθ´ έως και μσ΄ επιδιορθωμένες πρόχειρα, με απώλειες κειμένου. Νεότερη δερμ. βιβλιοδ.,
σσ. α´-ξ´+400.                                                                                                                         60-100

913   ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΑΔΟΛΕΣΧΙΑ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΗΤΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΩΣΑΪΚΗΣ ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΟΥ ΒΙΒΛΟΥ… Εν Ιεροσολύμοις εκ του Π. Τάφου 1858, 2 τόμοι, σσ. 488+408. Δεμ. Με χ/φη αφιέρωση προ της σελ. τίτλου. (2)             140-240

914   [ΡΗΓΑΣ] ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ. Μετά προλόγου υπό Γ. Ν. Φιλαρέτου. 1924, σσ. 62 [μαζί] ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α. Β., Το πολίτευμα του Ρήγα Βελεστινλή. 1976, έκδοσις νέα μετά προσθηκών, σσ. 144. (2).                                                                                                         35-45

915   ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ Ι., ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΙΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑΝ, μελέται επί της διαδόσεως των ελληνικών γραμμάτων από του Βυζαντίου εις την δυτικήν Ευρώπην, μτφρ. Χ.Γ. Πατρινέλη, εκδ. Γ. Φέξη, 1965. Χαρτόδετο, μικρό σκίσιμο στην ράχη, σσ. 295.          15-25

916   ΑΛΛΑΜΑΝΗ ΕΦΗ, Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ, ανατύπωσις των Θεσσαλικών Χρονικών, 1966. Σσ. 14.                                                                                                                            20-30

917   ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ, ΤΑ ΠΕΡΙΣΩΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ, ΜΕΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΝ ΗΘΙΚΟΝ, επιμ. Αρχιμ. Φιλαρέτου Βιτάλη, 1978. Σσ. 356.                                                                               35-60

918   [ΠΑΤΜΟΣ] ΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ., ΔΑΝΙΗΛ ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΙΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗΣ, (συμβολή στην παιδεία του 18ου αιώνα), ανάτυπον από τα Δωδεκανησιακά Χρονικά, 1979. Χαρτόδετο, σσ. 76.     15-25

919   ΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΝ Κ. ΜΑΥΡΟΝ, («Σύνταγμα φιλοσοφίας», τ. Α´, Βιέννη 1818, σσ. γ´-ξβ´´). Ανατύπωση του 1980. Σσ. 67.                                                                                                 20-30

Βλέπε και: 940, 25, 665, 221, 55

 

55. ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ [919β-940]

919β [ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ-19ος αι.], «Τοις εν τη Οθωμανική Επικρατεία κατοικούσι χριστιανοίς Ο Ρωσικός Αρχιστράτηγος», όπου καλεί όλους τους χριστιανούς της Οθωμανικής αυτοκρατορίας να ενωθούν και να συνδράμουν στον κοινό αγώνα έναντι των Οθωμανών και αναλόγως θα ανταμειφθούν από την Ρωσία. Υπογράφει: «Ο αρχηγός του στόλου και στρατευμάτων της Αυτοκρατορικής Μεγαλειότητος και διαφόρων ταγμάτων Ιππεύς, Δημήτριος Σηνιάβης». Εδόθη από το καράβι ονομαζόμενον Τβερνθ, κατά τον Μάρτιον του …..(χ.χ.) Χειρόγραφο μονόφυλλο.                                                              180-250

920   RAFFENEL C D., RESUME DE L’ HISTOIRE DU BAS-EMPIRE. Σύντομη ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, εκδ. Paris 1826, σσ. 418, χαρτόδετο με φθορές. Ο συγγραφέας υπήρξε φιλέλλην και πέθανε στην Ελλάδα το 1827 κατά την μάχη της Αθήνας.            1-…

921   [ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΥΣΙΩΝ & ΑΓΩΝΩΝ, 1836], Χειρόγραφη επιστολή οκτώ σελίδων του Πέτρου Μαγγιόρου Γρηγοράκη προς την «Επί των θυσιών και αγώνων Εξεταστικήν Επιτροπήν» για να αναγνωρίσει τις θυσίες και την προσφορά του πατέρα του Πιέρου Γρηγοράκη, ο οποίος ήταν από τα πιο ενεργά μέλη της Φιλικής Εταιρείας και συμμετείχε σε πολυάριθμους αγώνες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του ’21. Υπογράφει ο πολίτης Γυθείου Πέτρος Μαγγιόρος Γρηγοράκης (1840 περ.) Με χαρτόσημο στα 2 πρώτα φύλλα. Σχ. 4ο (8). [μαζί] Κατάλογος επισήμων εγγράφων αποδεικτικών πράξεων κατά τον αγώνα του 1821, υποβληθέντων κατά το έτος 1836, την 10η Ιανουαρίου, προς την Ελληνικήν Κυβέρνηση, υπό του ιδίου Μαγγιόρου Πιέρου Μπεϊζαδέ Γρηγοράκη. Κατάλογος εγγράφων (περ. 15) όπου αναφέρονται όλα τα μεγάλα ονόματα της Επανάστασης. Μονόφυλλο, χειρόγραφο, με φθορές στις άκρες.              150-250

923   [ΒΥΡΩΝ] MOTE H W., «LADY NOEL BYRON». Χαρακτικό, τυπ. Newton J., W. London 1837. Διαστάσεις [16Χ12 εκ].                40-55

924   ΜΑΜΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (εκδ), ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ, ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ 1832, εκδ. Η Αγαθή Τύχη 1839, σσ. 147, άδετο, (αποκολλημένα φύλλα).                             50-70

924β ΓΟΥΔΑ Α., ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΠΡΕΨΑΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ, τόμος Α΄ (Κύριλλος Ζ΄, Γρηγόριος Ε΄, Γερμανός Π. Πατρών, Θεοδώρητος Βρεσθένης, Οικονόμος εξ Οικονόμων, Θ. Φαρμακίδης, Ν. Δούκας, Ν. Βάμβας, Γρ. Κωνσταντάς, Α. Γαζής, Ν. Ταλαντίου, Ν. Καρύστου), 1869, σ. 447+48. Με ολοσέλιδες ξυλογραφίες – πορτραίτα των ανδρών. Δερμ. βιβλιοδ.     90-120

925   ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. Ξυλογραφία 1890 περ. (13Χ18 εκ.).             25-30

926   ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ Π., ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ, Μεγάλου Ευεργέτου της Ελλάδος. Εκδ. Εβδομαδιαίο περιοδικό «Ανάπλασις» 1898. Σχ. 4ο, σσ. 19.                                                                                          15-25

927   [25η ΜΑΡΤΙΟΥ] ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Η ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΡΤΙΟΥ. Η ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ. ΧΡΩΜΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΣΩΤ. ΧΡΗΣΤΙΔΗ, 1915 περ. Σε πλαίσιο (48Χ37 εκ.). Σητόβρωτο. 50-80

928   ΞΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η ΗΡΩΪΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΤΟΙ ΣΚΗΝΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1821-1828. Ιστορικό μυθιστόρημα, εκδ. Παπαδημητρίου & Δελής 1927, σσ.736, βιβλιοδ., ταλαιπωρημένο. 20-30

929   ΜΑΓΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ (1752-1804), έκδ. 1932. Σσ. 141. 20-30

930   ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1821-1833. ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΑΤΩΛΙΣΜΟΥ, τόμος 3ος, εκδ. Πάγκειος Επιτροπή 1942, σσ. 621, λινόδετο σε άριστη κατάσταση.    30-60

931   ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΤΟΜΟΣ Α´, Β´, εκδ. Βαγιονάκη 1947, σσ. 334+269, χαρτόδετο. (2)                                                                                                    40-70

932   ΜΕΛΑΣ Σ., ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ, Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΒΙΕΝΝΗ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΕΥΒΟΙΑ, Η ΚΡΗΤΗ ΤΟ 1821. Με 14 έγγραφα 1821-1830. Εκδ. Μπίρης, [χ.χ.]. Σσ. 317.                                                            10-20

933   [ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΤΙΚΑ] ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑΡΑ. Τεύχος Α´ 1953, εκδ. ανατύπωση από «Χρονικά του Μωριά» 1953, σσ. 73.                                                                                                                             30-60

934   [ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ] ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ, εκδ. Τσουκαλάς 1955, σσ. 238.       10-15

935   ΒΑΛΕΤΑΣ Γ., ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΝΙΑΝΟΣ ΑΠΑΝΤΑ, εκδ. Άτλας 1962, σσ. 528.             25-40

936   [ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ] ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 1821-1832, ΑΙ ΕΘΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ, ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ, εκδ. Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων 1971, σσ. 710, χαρτόδετο.       30-50

937   ΣΜΟΚΟΒΙΤΗΣ ΑΘ., ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, εκδ. 1972, σσ. 19.              20-40

938   ΚΟΥΛΙΚΟΥΡΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Ο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ. ΕΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ (1821-1838). Έργα και ημέραι του πολεμικού πλοίου «Αλέξανδρος» κατά την επανάσταση του ‘21, εκδ. 1972, σσ. 398.  20-30

939   ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΗΛ., ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ… «ΟΙ ΤΡΙΦΥΛΙΟΙ (ΑΡΚΑΔΙΝΟΙ) ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ‘21». Αφιέρωμα στα εκατόν πενήντα χρόνια από την επανάσταση, εκδ. Σύλλογος Τριφυλίων 1973, σσ. 224, χαρτόδετο.             15-20

940   ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ., ΤΟ “ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ”. ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Τετρασέλιδο φυλλάδιο με τον όρκο των Φιλικών, χχ, σσ. 4.                                                                                                                   20-40

Βλέπε και: 269, 947

 

56. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – 19ος ΑΙΩΝΑΣ [941-956β]

941   [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ 1832] Διακήρυξη της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος, όπου προσκαλεί τις Επαρχίες του Κράτους να στείλουν τους πληρεξούσιούς τους στο Άργος για να συγκροτήσουν Εθνική Συνέλευση. Εν Ναυπλίω, 6 Μαΐου 1832. Υπογράφουν ο πρόεδρος Γ. Κουντουριώτης και οι Δ. Υψηλάντης, Α. Ζαΐμης, Ι. Κωλέττης, Κ. Μπότσαρης, Α. Μεταξάς ???και Δ. Πλαπούτας. Με τη σφραγίδα της Γραμματείας της Επικρατείας και την υπογραφή του Γραμματέα Δ. Χρηστίδη. Μονόφυλλο έντυπο.            150-250

942   [Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ] ΨΗΦΙΣΜΑ. Ψήφισμα για ρύθμιση της κυκλοφορίας νομισμάτων μεταλλικών και χαρτονομισμάτων. Υπογράφει ο πρόεδρος Δ. Τσαμαδός, έντυπο έγγραφο, Ναύπλιο 1832. Μονόφυλλο.              100-200

943   ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ Ν., ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΗΛΙΑΔΗ, όπου ανακοινώνεται το τέλος εργασίας της Εθνικής Συνέλευσης και η επικείμενη διάλυσή της, 1832.                                                                                               50-100

944   [ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Οι ναύαρχοι των συμμαχικών δυνάμεων αποστέλλουν επιστολή στον κόμη Καποδίστρια για να εγκρίνει την προτεινόμενη αμνηστεία των στασιαστών ελλήνων αρχηγών του αγώνα του ‘21, Ναύπλιο 1832. Μονόφυλλο διπλωμένο στα 2.                                            90-180

945   [ΟΘΩΝ, ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-«ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ»- 25/1/1833] Μονόφυλλο μεγάλου σχήματος (ως “εφημερίδα τοίχου”). Ο λόγος του βασιλιά Όθωνα κατά την ανάληψη του βασιλικού του αξιώματος. Διατυπώνει με επισημότητα, διπλωματία και ρητορική δυνότητα την προσωπική, πολιτική και εθνική στάση και τις προσδοκίες. Επιβεβαιώνει τους Έλληνες ότι θα φροντίσει για την ευταξία του κράτους, τη δικαιοσύνη, την διατήρηση της θρησκείας και την υποταγή στους νόμους. Υπογράφουν εν ονόματι του Βασιλέως: Η Αντιβασιλεία, ο κόμης Αρμανσπεργ (πρόεδρος), Μάουερ, Έιδεκ. (Graf von Armansperg, Von Mauer, Von Heideck). Ο Γραμματέας Σ. Τρικούπης. Εν Ναυπλίω 25 Ιανουαρίου 1833. Μονόφυλλο λιθόγραφο, δίγλωσσο και δίστηλο, ελληνικά και γερμανικά, μέσα σε λιθόγραφο διακοσμητικό πλαίσιο. (42X54 εκ).                                                                                                                                          1200-1800

946   [Η ΠΡΟΟΔΟΣ] ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Η ΠΡΟΟΔΟΣ. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ, από 15 Ιουλίου 1836 έως 23 Απριλίου 1838, σσ. 272, βιβλιοδ. (σχετικά ταλαιπωρημένο).                                                                                50-100

947   [ΠΙΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ] Πιστοποίηση χειρόγραφη του Δημάρχου Γυθείου, Ν. Μελισσουργού για την προσφορά του Πιέρου Γρηγοράκη, (Μαγγιόρου της Ρωσικής Υπηρεσίας), στον ελληνικό αγώνα. Με τις υπογραφές των προκρίτων της πόλεως και του δημάρχου Γυθείου, 23 Μαΐου 1845. Με σφραγίδες, χαρτόσημο και βουλοκέρι. Μονόφυλλο διπλωμένο στα 2, 4 χ/φες σελίδες.            90-180

948   [ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΤΣΑΡΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, 1850] Χειρόγραφη επιστολή του Γεωργίου Μ. Γρηγοράκη στα γαλλικά με την υπογραφή του στα ελληνικά «Ο αγωνιστής της επανάστασης από τη Μάνη». Με την επιστολή αυτή εκδηλώνει τα διαπιστευτήριά του στον Τσάρο της Ρωσίας και συνεχίζει να του προσφέρει τις υπηρεσίες του. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 1850. Μονόφυλλο.       80-160

949   ΒΡΕΤΟΣ, ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ 5 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ: 1. Δημήτριος Γρίβας 2. Χαν. 3. Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου 4. Παπαδιαμαντόπουλος 5. Πάνος Κορωναίος. Τυπ. Lemercier, 1865 ca. (13Χ19 εκ.).      10-20

949β ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ KAI ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (1874). 5 Μονόφυλλα, 12 δίφυλλα, 1 τετράφυλλο.           160-220

949γ ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΣΣΑ ΚΑΙ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΥ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ. Ο Πασσάς καταγγέλει τον Καυταντζόγλου και τον Αλέξανδρο Αντωνιάδη για οφειλή τους, σχετικά με οικοδόμηση τοίχου σε σπίτι. 1878. 7 Μονόφυλλα και 2 δίφυλλα.               100-150

949δ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΝΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ λοχαγού πυροβολικού. Υποθήκευση ελαιώνα στην Κηφησιά που ανήκει στην γυναίκα του Μαρία Γεωργαντά. 26-11-1883. Μαζί με συμβολαιογραφική πράξη 20-10-1878. Ο Πάνος Κολοκοτρώνης είναι (εξώγαμο) παιδί του γνωστού Θεόδωρου από την σχέση του με την Μαργαρίτα Βελισσάρη. Ονομάστηκε Πάνος σε ανάμνηση του δολοφονηθέντος πρεσβύτερου αδελφού του. Σταδιοδρόμησε ως αξιωματικός του στρατού και Διοικητής της Σχολής Ευελπίδων.    190-280

950   [ΟΜΟΛΟΓΟ] ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ 4%, 1887. Μια ομολογία εκ φράγκων 500. Μονόφυλλο.        40-80

951   ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ Ι., ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. Έργα και ημέρες του Εθνικού Πανεπιστημίου κατά τα πρώτα πενήντα χρόνια του, εκδ. Παλιγγενεσία 1889, σσ. 308, με μερικούς αναδιπλούμενους πίνακες, δεμένο.               40-80

952   [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ], ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ έγκριση χορήγησης μηνιαίας σύνταξης από το Υπουργείο Εσωτερικών στον Κωνσταντίνο Μαγιωράκο, πρώην έπαρχο, 9 Ιανουαρίου 1893. Μονόφυλλο. Με την υπογραφή του υπουργού.           60-120

953   ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΠΟΙΗΜΑ ΕΡΩΤΙΚΟΝ, εκδ. Κωνσταντίνου 1894, σσ. 314, ελαφρώς ταλαιπωρημένο                80-130

954   ΜΑΚΚΑΣ ΛΕΩΝ., Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Ο ρόλος της Γαλλίας και Γερμανίας στην ιστορία του νέου ελληνικού έθνους, εκδ. Παπακωνσταντίνου 1915, σσ. 119, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο. 30-50

955   ΑΣΠΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ., ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1821-1921, ΤΟΜΟΣ Β´: 1865-1900, εκδ. Σιδέρη 1930, (ξεκολλημένα φύλλα και εξώφυλλα).                                                                                      40-50

956   ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α Μ., Ο ΟΘΩΝ ΚΑΙ Η ΑΜΑΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΜΒΕΡΓ. Διάλεξη. Εκδ. Εστία 1933, σσ. 25, χαρτόδετο, σχετικά καλή κατάσταση.                                                                                                                                                  15-25

956β ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, Προεκλογική αφισέτα με α/μ προσωπογραφία του υποψηφίου, διαστάσεις [25×17, 5 εκ.]  [μαζί] Ο Δ. Ράλλης φωτοτσιγκογραφία ολόσωμη, σε μεγαλύτερη ηλικία, διαστάσεις [28×12, 5 εκ.]. 2 φύλλα/2 σελίδες. 35-60

Βλέπε και: 370, 604, 935, 931, 924

57. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ –

Α´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ [957-967]

957   LES ANNALES POLITIQUES ET LITTERAIRES. 2 ΤΟΜΟΙ: αρ. 52 και αρ. 53 του 1909, και 1 τόμος του 1911. Με πληροφορίες για τα σύγχρονα ιστορικά πολιτικά και λογοτεχνικά γεγονότα. Με πλήθος φωτογραφιών προσώπων και πραγμάτων. Σχ. 4ο, δερμ. καλλιτεχνική βιβλιοδεσία εποχής με γωνίες. Με ex libris. (3)                                                                     60-80

958   Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕ ΣΤΟΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, 1910 ΠΕΡ. (41Χ29 εκ.).          30-50

960   GENERAL REGNAULT, LA CONQUETE D’ ATHENE. Η κατάληξη του εθνικού διχασμού μεταξύ βασιλιά Κωνσταντίνου και Ελ. Βενιζέλου, με την κατάκτηση της Αθήνας από τις γαλλικές δυνάμεις, εκδ. Fournier L. 1919, σσ.262, χαρτόδετο, (φύλλα ξεκολλημένα).               40-60

961   LUDENDORFF ERICH., SOUVENIRS DE GUERRE (1914-1918), εκδ. Payot 1921, σσ. 443. 1-…

962   ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΙΝΗΜΑ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ιστορική μονογραφία, έκδ. 1923, σσ. 15+134. Ταλαιπωρημένα εξώφυλλα.                                                                                                                                40-50

963   COSMIN S., L’ ENTENTE ET LA GRECE PENDANT LA GRANDE GUERRE (1916-1917), δεύτερος τόμος, εκδ. Paris 1926, σσ.530, (με φθορές).                                                                                                                                    30-60

964   PASSADIS AUGUSTIN, LA QUESTION D’ ORIENT ET LA GRECE. Η επέκταση των μουσουλμάνων, τούρκων και αράβων και ο αντίκτυπός τους στην Ελλάδα, εκδ. Les Presses Modernes 1929, σσ. 339, φθορές.                                 30-40

965   ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΙΝΙΑΝΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1914-1918. ΜΕΡΟΣ Δ´. Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΝΗ, εκδ. 1933, σσ. 327, χαρτόδετο αρκετά ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        45-80

966   RENOUVIN PIERRE, LA CRISE EUROPEENNE ET LA PREMIERE GUERRE MONDIALE, εκδ. PUF 1948, σσ.763, χαρτόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        25-35

967   ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ ΑΘ., ΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ, εκδ. 1948, σσ. 85, χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        15-20

Βλέπε και: 955, 681

 

58. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ [968-973]

968   [ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 1920-1922] Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Η Ελλάς τη 1 Νεομβρ. 1920 εν Μ. Ασία 31.550 τ.χιλ. πέραν των ορίων της Συνθήκης των Σεβρών και τη 11 Σεπτ. 1922 εν συνόλω εγαταλαφθείσα έκτασις 78.307 τ.χιλ. Τι ευρεν, τι αφήκεν (με κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι εκτάσεις). Χρωμολιθογραφία, 1922 (43Χ48 εκ.). Σε κορνίζα.   150-200

968β ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. Προσωπογραφία. Φωτογραφία έντυπη, α/μ, του Ε. Βενιζέλου. Απεικονίζεται καθήμενος να διαβάζει. Έκδοση «Hesperia» (London). Με πρωτότυπη υπογραφή του Ε. Βενιζέλου, στο περιθώριο. Διαστάσεις [20×30 εκ.] σε ξύλινο πλαίσιο εποχής.   100-150

969   ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ., ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΔΟΚΙΜΙΟ, κριτικό δοκίμιο στην πραγματικότητα του σύγχρονου ελληνισμού, εκδ. Καραμαλέγκος 1939, σσ. 82, χαρτόδετο ταλαιπωρημένο.        15-25

970   [ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Η ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΟΥ] «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ». Δεκαπενθήμερο Εθνικοκοινωνικόν Περιοδικόν, τεύχη 1-2, 1955. Σχ. 4ο, σσ. 32, χαρτόδετο.                                                       20-45

971   ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ Γ., Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, εκδ. Κλεισιούνη 1964, σσ. 32, χαρτόδετο.                                                                                                                                10-15

972   ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΙΩ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. Ομιλία επί τη εκατονταετηρίδι του Ελευθερίου Βενιζέλου γενομένη τη 27 Μαρτίου 1965. Εκ του Εθνικού τυπογραφείου 1965. Σσ. 27.        10-15

973   ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ «ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ». Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, εκδ. χχ, σσ. 16, φυλλάδιο.           15-25

 

59. Β´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΕΜΦΥΛΙΟΣ [974-998]

974   ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ. ΤΟΜΟΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ. Υπουργείο Εξωτερικών. Αλεξάνδρεια 1941, σσ. 120. Σχ. 4ο, δεμ.                                                                                                                                                50-100

975   [ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ-1941]., Από 2 Ιανουαρίου 1941 (αρ. φύλλου 1) μέχρι 4 Δεκεμβρίου 1941(αρ. φύλλου 420). Πρόεδρος: Ι. Μεταξάς, μέχρι 29 /1/1941, Αλ. Κορίζης από 29/1/1941 μέχρι 19/4/1941, Εμμ. Τσουδερός από 21/4/1941 μέχρι 26/4/1941. Διάγγελμα Βασιλέως περί μεταφοράς της Πρωτεύουσας στην Κρήτη, Διάγγελμα Κατοχικής Κυβερνήσεως, πρόεδρος Στρατηγός Γ. Τσολάκογλου 29/4/1941, μέχρι 4/12 /1941. 420 φύλλα. (420)                                                                                              500-800

975β [ΑΡΧΕΙΟΝ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΖΕΡΒΑ] Το αρχείο αποτελείται από τέσσερα μέρη, διαιρεμένα σε τέσσερις φακέλους:

1.
Ο πρώτος φάκελος
περιγράφει τις συνθήκες επί τις οποίες ιδρύθηκε ο Ε.Δ.Ε.Σ, από τον Ναπολέοντα Ζέρβα, Ιούνιος 1941-Σεπτέμβριος 1941. Η επίσημη ημέρα έναρξης της εθνικής αντίστασης η 20-10-1942. Περιγράφονται συγκεκριμένες πράξεις της αντίστασης, και το άνοιγμα της Ε.Δ.Ε.Σ προς όλους τους έλληνες, ακόμα και τους κομμουνιστές. Ένα παράδειγμα είναι η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου. Από τα κείμενα γίνεται αμέσως αντιληπτή η σφοδρή αντιπαράθεση ΕΑΜ και ΕΔΕΣ, η οποία θα οδηγήσει μοιραία στον γενικευμένο εμφύλιο.

2.
Στον δεύτερο φάκελο καταγγέλλεται το ΕΑΜ ΕΛΛΑΣ ως υποχείριο του ΚΚΕ.
Σκοπός πραγματικός του ΕΑΜ, υπό την καθοδήγηση του ΚΚΕ είναι η εγκαθίδρυση της Δικτατορίας του Προλεταριάτου σε διεθνές επίπεδο. Γι αυτόν τον λόγο αποκρύπτει από τον ελληνικό λαό τις πραγματικές του προθέσεις, στον βαθμό που αυτός διαπνέεται από εθνικό φρόνημα. Ακολουθεί συναφώς, το ΕΑΜ, τις επιταγές προς διεθνισμό της Γ´ Διεθνούς και θέλει να διασπείρει το ελληνικό έθνος σε μια κομμουνιστική ομοσπονδία των βαλκανίων. Θεωρεί έτσι ότι ο εμφύλιος ήταν αναπόφευκτος, και ουσιαστικά ξεκινάει από την ανατίναξη στον Γοργοπόταμο. Ενώ λοιπόν η ΕΔΕΣ είναι εθνική οργάνωση, το ΕΑΜ είναι διεθνιστική.

3.
Ο τρίτος φάκελος
αποτελείται από λεπτομερείς επιγραφές του πώς οργανώθηκε διοικητικά η λεγόμενη «Ελεύθερη Ορεινή Ελλάδα», Ε.Ο.Ε.Α (Εθνική Ομάδα Ελλήνων Ανταρτών). Η «Ελεύθερη Ορεινή Ελλάδα» υπήρξε η «επικράτεια» η οποία δρούσε ελεύθερη στις παρυφές του κατακτημένου έθνους. Επί πλέον, διοικούμενη από τον Ζέρβα ήταν κατά των δυνάμεων του «αναρχο-κομμουνισμού» (ΕΑΜ και ΚΚΕ).

4.
Ο τέταρτος φάκελος περιέχει αναδημοσιεύσεις από την εφημερίδα Εθνική Φλόγα των κυριότερων μαχών που δόθηκαν κατά την περίοδο της αντίστασης, και μερικά ανακοινωθέντα πολεμικών επιχειρήσεων.

Περιέχεται τέλος έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Ν. Ζέρβα, της 19-9-1944, όπου αναφέρεται ότι: το ΕΑΜ υπό την καθοδήγηση του Σπ. Γιαννιώτη πρόδωσε, καταδίδοντας στους Γερμανούς (στην Κέρκυρα) μέλη του Εθνικού Αγώνα (ΕΔΕΣ), τους οποίους οι Γερμανοί συνέλαβαν και εκτέλεσαν. Τους κατηγορεί λοιπόν γι αυτήν την εσχάτη προδοσία.

Καλύπτονται έτσι γεγονότα από την ίδρυση της ΕΔΕΣ (1941), έως και τον εμφύλιο πόλεμο, 1945 και εξής. Το σύνολο είναι 102 σελίδες, σε δακτυλόγραφα (πολυγραφημένα). [μαζί] Ελευθέρα Ελλάς, «Ονομαστική Κατάστασις των υπηρετούντων στο Τάγμα ΙΙ/9», 15/10/1944, [χ/φ, σσ. 8]. [μαζί] Απόσπασμα Εφημ. της Κυβερνήσεως (περ. 1960): «Σύμβασις περί Γερμανικών Στρατιωτικών Κοιμητηρίων εν Ελλάδι». [σελ. 9-16].                                                                                                                                              450-650

976   ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΑΒΑΚΗΣ-ΠΙΝΔΟΣ. ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ. Ιστορική μελέτη των γεγονότων της μάχης της Πίνδου σχετικά με τον Δαβάκη, εκδ. Δημητράκου 1944, σσ. 376, ταλαιπωρημένο.          45-90

977   MACKENZIE COMPTON, WIND OF FREEDOM. THE HISTORY OF THE INVASION OF GREECE BY THE AXIS POWERS 1940-1941, εκδ. London 1944, σσ. 280, με αναδιπλούμενο χάρτη και μια εικόνα, βιβλιοδ.                    15-25

978   [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ] ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ, εκδ. 18 Οκτωβρίου 1944, σσ. 23, φυλλάδιο.                                                                          15-25

979   ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Θ., Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ. [Ιστορικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της Ελλάδος], εκδ. Κάιρον 1945, σσ. 171, ταλαιπωρημένο.                                                                                                                35-60

980   ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Ο ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ και ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1940-1941, έκδ. 1945. Σσ. 207+17 ολοσέλιδα σχέδια.                                                                                                                                      25-30

981   [ΑΓΝΩΣΤΟΣ], Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ. Με πρακτικά από τις δίκες, εκδ. Ρήγας 1945, σσ. 31 (ξεκολλημένα φύλλα).                                                                                                                                                  30-50

982   [ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΗΧΩ]., ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΗΧΩ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ: ΡΑΦ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. Προπαγανδιστικό φυλλάδιο μοιραζόμενο ανάμεσα σε έλληνες κατά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο από τις συμμαχικές δυνάμεις, εκδ. 1945, σσ. 32.                                  25-35

983   ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι., Ο ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΡΑΛΛΗΣ ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ ΤΑΦΟΥ. Ιστορικό της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου, εκδ. ιδιωτική 1947, σσ. 147.                                                                                                                                     30-50

984   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΗΡΟΣ, Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ «ΙΣΤΙΜΠΕΪ», (από το ημερολόγιό μου Απρίλιος 1941), εκδ. Πυρσός 1948, σσ. 51, (ταλαιπωρημένο).                                                                                                                     20-40

985   CHURCHILL WINSTON, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΟΜΟΣ Α´, Β´, Γ´, εκδ. Ικαρος περ. 1949, σσ. 222+264+280. (το εξώφυλλο του πρώτου τόμου αποκολλημένο στη ράχη) (3)     40-70

986   ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Ι., ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, [το βιβλίο έχει γραφτεί στα 1942, η πρώτη έκδοση τυπώθηκε παρανόμως κι ανώνυμα, κυκλοφόρησε μυστικά μέσα στους κύκλους των Οργανώσεων της Εθνικής Αντιστάσεως στα 1943], εκδ. Αετός 1950, σσ. 335, χαρτόδετο.                                                                                                      60-120

987   ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ, Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940 ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΖΗΣΑ. ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 1935-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1943, εκδ. Πυρσός 1950, σσ. 735, με αναδιπλούμενο χάρτη. (φύλλα αποκολλημένα σε άσχημη κατάσταση).    70-120

988   [ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ 1941-1944] «ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1941-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1944. Όταν οι Ναζί κατακτούν…» Συλλογή με τα αυθεντικά χαρτονομίσματα της εποχής, επικολλημένα, όλα χρωμολιθόγραφα, σσ.34. Εκδ. Ιδρύματος Μεταλλευτικής Πίστεως, 5η εκδ., 1950 περ.          60-90

989   ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Η., ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ Υ 1, Β Π ΚΑΤΣΩΝΗΣ, έργα και ημέρες του υποβρυχίου «Λάμπρου Κατσώνη» κατά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, εκδ. Ίκαρος 1951, σσ.159 εξώφυλλο και σχέδια του Γιάννη Μόραλη, χαρτόδετο καλή κατάσταση.         25-40

990   [ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ] COOPER JOHN., INVASION. THE DDAY STORY. JUNE 6 – 1944. Εικονογραφημένο λεύκωμα με θέμα την απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στην Νορμανδία, εκδ. Beaverbrook 1954, χασ, βιβλιοδ. Σε καλή κατάσταση.      45-60

991   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ., Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ, οι τελικές αποφάσεις και ποινές του δικαστηρίου της Νυρεμβέργης το 1946, εκδ. Καμπανά 1960, σσ. 271.                                                                                         20-30

992   ΜΑΙΚΛ ΦΟΥΤ (ΚΑΣΣΙΟΥ), Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ. Λεπτομερής αναφορά και περιγραφή της δίκης του Ιταλού δικτάτορα, εκδ. Σεφερλή 1961, σσ. 132, χαρτόδετο.                                                                                                        40-80

993   ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΤΣΑ ΟΡΦΕΩΣ, 1941-1961 ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Βίος και πολιτεία της ελληνικής Βασιλικής οικογένειας, εκδ. Ματαράγκα περ.1961, σσ. 67, με φωτογραφίες της βασιλικής οικογένειας.      30-60

994   ΜΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΩΣ ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ, ΤΟΜΟΙ Α´ ΚΑΙ Β´, εκδ. 1967, σσ. 454+281, δεμ. σε άριστη κατάσταση. (2)                                                                                 40-60

995   ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο Β´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, εκδ. 1968, σσ. 52, χαρτόδετο, πολυγραφημένο.                40-60

996   ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 1941-1944, επί τη βάσει των Μυστικών Αρχείων των ΕΣ-ΕΣ, εκδ. Παπαζήση, 1969. Σσ. 199.                                                                                                        40-60

997   ΚΩΝΣΤΑΣ Π., Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΤΟΥ 1940. Εκδ. 1973. Σσ. 94.                         1-…

998   ΑΝΩΝΥΜΟΣ., ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ‘40, τετρασέλιδο φυλλάδιο. Έπαινος για την εποποιΐα του ‘40, εκδ. Μέγας Βασίλειος, χχ, σσ. 4.                                                                                                                                                  15-30

Βλέπε και: 47, 748, 412, 967, 722, 723, 721

 

60. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ [999-1012]

999   ΣΕΡΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1933, εκδ. Εθνικό Τυπογραφείο 1934, σσ. 149, ταλαιπωρημένο.                                30-60

1000 [ΑΓΝΩΣΤΟΣ]., ΔΙΑΤΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΘΑ. ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ, εκδ. Ελληνικού Φωτός 1949, σσ. 32, φυλλάδιο.                                                                                                                                 20-35

1001 ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ., Η ΝΕΑ ΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ. Λιβελλογράφημα κατά των κομμουνιστών εν γένει και ειδικά στην Ελλάδα, εκδ. Γενικόν Επιτελείον Στρατού 1950, σσ.47.                                                         20-40

1002 ΦΩΤΙΑΔΗΣ Ε Π., (επιμ), ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ. Τόμος Α΄, 1954, σσ. ιε´ + 338 [μαζί] Τόμος Β΄, 1954, σσ. 360. Βιομηχανική βιβλιοδεσία, δεμένοι τόμοι. (2).                                                                                               30-45

1003 ΓΙΟΥΡΑΣΩΦ Σ., Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Ιστορικο-ψυχολογικό έργο αφορών το Ανατολικό Βερολίνο, εκδ. Αθήνα 1955, σσ. 206, χαρτόδετο.                                                                                                                                                  30-60

1004 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΑΦΝΗ., Η ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΩΝ 1923-1940, Β´ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΥ, ιστορία της Ελλάδος στον μεσοπόλεμο, τόμος Β´, εκδ. Ίκαρος 1955, σσ.483, χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.  40-70

1005 [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓ.]., ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΚΡΙΣΙΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΛΟΝΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 1) Αι επιστολαί της Α.Μ. του Βασιλέως και του Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου 2) Πλήρη τα Πρακτικά του Συμβουλίου του Στέμματος της 1ης & 2ας Σεπτεμβρίου 1965, «Ιστορικαί Εκδόσεις», 1965. Με ολοσέλιδη φωτ. του Κωνσταντίνου. Σσ. 112.                    30-40

1006 [ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974]., Έντεκα εφημερίδες της περιόδου 1967-1974. («Τα Σημερινά» 3 φ., «Απογευματινή» 2 φ., «Ελεύθερος Κόσμος» 5 φ., «Έθνος» 1 φ.). Περιέχονται φύλλα σχετικά με την επιβολή της δικτατορίας (23 & 24/4/1967), η εισβολή στην Κύπρο (20/7/1974), Πολυτεχνείο (19 & 26/11/1973), κ.ά. Κατάσταση μέτρια, μικρές φθορές στα σημεία αναδίπλωσης. (11)   60-85

1007 ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΛΙΝΑ., ΕΘΝΙΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ, τόμος Α´ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ, τόμος Β´ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, 1967, 2 τόμοι. Χαρτόδετοι σε κουτί. (2)      55-80

1008 [ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΑΦΙΣΑ], «Pour Soutenir la lutte du PEUPLE GREC contre le Fascisme et l’Imperralisme…». Γαλλική αφίσα στο πνεύμα και αισθητική του Μάη του ’68. Σε κόκκινο χαρτί γκλασέ με λευκά πρεσσαριστά γράμματα (λιθογραφία), σαν «χειροποίητη». Σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, Διαστάσεις: 67X45 εκ., χρ. περ. 1970.                             80-120

1009 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΦΙΣΣΕΣ. 10 Αφίσσες διάφορες: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ, ΓΣΕΒΕ, ΚΟΔΗΣΟ, ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, κ.α. (50Χ70 και 35Χ50 εκ. περ.). Δεκαετίες 1970-80. (10)            50-100

1010 [Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ 1974-1975], Εννέα εφημερίδες με πρωτοσέλιδα σχετικά με την δίκη, πρωταγωνιστές, βασανιστές κ.ά. Χρονική περίοδος 30/12/1974 – 13-12/1975. («Ελευθεροτυπία» 1 φ., «Βραδινή» 4 φ., «Το Βήμα» 1 φ., «Η Καθημερινή» 2 φ., «Απογευματινή» 1 φ.). Κατάσταση μέτρια, μικρές φθορές στα σημεία αναδίπλωσης. (9)                                            40-65

1011 [ΓΛΕΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ «Η ΠΟΡΕΙΑ»]., Πέντε τεύχη του περιοδικού Η Πορεία, βδομαδιάτικη πολιτική επιθεώρηση, διευθυντής Μανώλης Γλέζος. Αριθμός τεύχους 4, 5, 7 & 8 του 1974 και αρ. 12 του 1975. Αρθρογραφούν: Ε. Παππά, Θ. Πάγκαλος, Β. Δαμιανάκου, Θ. Ρεντζής, Α. Νάσιουτζικ, κ.ά. (5)                                                                                                                                      40-60

1012 ΚΑΜΑΤΣΟ ΜΑΡΘΕΛΙΝΟ, ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ. ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ. Ντοκουμέντα και μαρτυρίες από έναν φυλακισμένο ισπανό συνδικαλιστή, εκδ. Θεμέλιο 1977, σσ.156. 1-…

Βλέπε και: 803, 991, 426, 992, 429, 993

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

113 GREEK BIBLIOPHILES’ RARE BOOK AUCTION – 113η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN

113η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN

Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 Δεκεμβρίου 2013, ΩPA 19:00

AIΘOYΣA ΦIΛOΛOΓIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPNAΣΣOΣ • KAPYTΣH 8

Τα βιβλία εκτίθενται από τo Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013 στη Βιβλιοφιλία (Μαυρομιχάλη 7) καθημερινά. Πρωί, ώρες: 10:00-17:00. Πέμπτη, ώρες: 10:00-14:00 και 17:00-20:00. Την Τετάρτη 18 και Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου από τις 10:00 έως τις 20:00. Τέλος, στις 20 Δεκεμβρίου από τις 10:00 έως τις 23:00. (Έναντι της Bιβλιοφιλίας υπάρχει parking).

Παραλαβές των δημοπρατούμενων βιβλίων από το βιβλιοπωλείο της Βιβλιοφιλίας (Μαυρομιχάλη 7, Τηλ.: 210 36.14.332, 210 36.23.917, Κιν.: 6942 571772)

 *Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1-…) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας

 

1. ΛΕΞΙΚΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ – ΔIAΛEKTOI [1-18]

1          ΒΑΡΙΝΟΣ ΦΑΒΩΡΙΝΟΣ (Varinus Phavorinus), ΤΟ ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ή Ο Θησαυρός Πάσης της Ελληνικής Γλώσσης, Εις την των Σπουδαίων χρήσιν πάνυ ωφέλιμος, εκ πολλών και διαφόρων Βιβλίων συλλεχθείς […] Εν τη Τυπογραφία Αντωνίω Βόρτολι, Βενετία 1712. Επιστασία της έκδ. Ιερομ. Γ. Τραπεζουντίου. Κείμενο όλο ελληνικό. Πρόκειται για την γ´ έκδοση (α´=1523, β´=1538). Τα τρία πρώτα φύλλα είναι λυτά και με φθορές στις άκρες τους. Ελαφρά σκεύρωση, ίχνη υγρασίας. Λείπει φύλλο – προσωπογραφία Ηγεμόνα. Σχ. Φύλλου, βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, σσ. 3φ. χ.α.+778. Υπάρχουν 3 κτητορικές σημειώσεις (με μελάνι σε περιθώρια) εν είδη χρονικού: Ίδρυση λοιμοκαθαρτηρίου της Σύρου (1839), Πόλεμος Ελλάδας – Τουρκίας (1897, «Η Ελλάς εκουσίως ηττήθη… προξενήσασα λύπην εις πάντας του φιλελευθέρους λαούς του κόσμου»), και εκτενώς για την διέλευση του κομήτη Χάλεϋ (1910, «η φρενίτης του λαού… δεν περιγράφεται…»). Οι δύο τελευταίες από τον Παναγ. Γ. Λειβαδά, Διδασκάλου – Επιθεωρητή εκ Κεφαλληνίας. 1200-1500

2          ΚΡΕΔΩ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ [CREDON BENOIT] ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΣΟΝ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΔΙΑ ΚΟΙΝΟΝ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ. Βερώνη 1782, τυπ. των κληρονόμων του Καραττώνου, σσ. 279. Ο συγγ. ήταν διδάσκαλος στην Σαντορίνη. (Παπαδόπουλος 1809, όχι ΕΒΕ). Σητόβρωτο.     70-120

3          [ΒΛΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ] ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΣΥΝΤΕΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ Γ. ΒΕΝΤΟΤΗ. Αφιερωθείσα τοις αυταδέλφοις Ζωσιμά παρά Σπυρίδωνος Βλαντή. Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί 1810, σσ. 12+282 (λείπουν οι σσ. 76-78, 81-82. Δερμ. βιβλιοδ. Σητόβρωτο. (Ηλιού 1810. 11)      50-90

4          ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ Δ. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, ττ. 2, [1852 περ.] [φ.τ.τ.π. οι σελ. που λείπουν στο τέλος]. Σχ. 4ο, δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες. (2)         45-90

5          [ΚΑΡΑΣΟΥΤΣΑΣ ΙΩ.] ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ, ΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΣΧΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ ΛΟΓΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ παλαιών τε και νεωτέρων, μετά σημειώσεων εξηγηματικών του κειμένου υπό ΙΩ. ΚΑΡΑΣΟΥ-

ΤΣΑ, βιβλίον φέρον την έγκρισιν της εξεταστικής Επιτροπής και του Υπουργείου της Παιδείας, εκ του τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστού, 1859. Μέρος πρώτο: πεζός λόγος και μέρος δεύτερο: ποίησις. Εισαγωγή σχόλια στα ελληνικά, κείμενα στα γαλλικά. Βιβλιοδ. εποχής ταλαιπωρημένη, ίχνη υγρασίας στο σώμα, σσ. κδ´+459.     45-80

6          BOUILLET M.N., DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES ARTS, Paris Librairie Hachette, 1872. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής, πολυσέλιδο, σσ. 1817.       60-120

7          ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΝΥ ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΕΙΣ ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ. Βενετία 1875, σσ. 288.      50-80

8          ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ.Η., ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, προς χρήσιν των περί αυτήν ασχολουμένων, εν Λειψία εκ της τυπογραφίας και του στοιχειοχυτηρίου Γ. Δρουγουλίνου, 1885. Ταλαιπωρημένο εμπροσθόφυλλο και οι πρώτες σελίδες στα περιθώρια, λειψό ευρετήριο. Χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 192.  35-65

9          ΠΑΠΑΔΗΜΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ., ΒΑΣΑΝΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ, ΕΡΑΣΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ, τυπ. «Ο Παλαμήδης», 1889. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 752.  45-80

10        [ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΔΙΑ] QUICHERAT L., PROSODIE LATINE ou METHODE POUR APPRENDRE LES PRINCIPES DE LA QUANTITE ET DE LA PROSODIE LATINE, Paris, Libr. Hachette, 1869. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 64.       25-45

11        [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟΝ, LAROUSSE & ΒΑΡΒΑΤΗ, τυπ. «Κ. Ζυβίδου», εν Κωνσταντινουπόλει 1909. Δερμ. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 816.            30-50

12        ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ Γ.Ν., ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΦΩΣ, Ο ΜΑΛΛΙΑΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, τυπ. Της Β. Αυλής Α. Ραφτάνη, 1920. Υποσημειώσεις στο κείμενο και στα περιθώρια με μολύβι. Χαρτόδετο, σσ. 63 35-70

13        ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ Γ.Ν., ΔΙΑΛΕΞΙΣ, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου 1926. (Η Ελληνική γλώσσα, ερμηνεία και ιστορία αυτής). Σσ. 67. [μαζί] ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ. Μέλη της επιτροπείας: Σ. Σακελλαρόπουλος, Α. Σκιάς, Ν. Εξαρχόπουλος, Θ. Μιχαλόπουλος, Ι. Μεγαρεύς, Χρ. Οικονόμου, εκ. του τυπ. Μ. Μαντζεβελάκη, 1921. Χαρτόδετο, λείπει το εμπροσθόφυλλο, σσ. 158. (2)          25-50

14        ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΡΩΪΑΣ, Πλήρες σε 5 τόμους, άδετο, 1932. (5)  35-65

15        ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛ., ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΟΡΘΗ ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ, εκδ. Ιωαν. Δ. Κολλάρος, 1934. Χαρτόδετο, μικρή φθορά στην ράχη, σσ. 60.        20-25

16        ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΛΙΑΡΝΤΑ, ήτοι το γλωσσικόν ιδίωμα των κιναίδων, όπερ παρ’ αυτοίς είναι γνωστόν και ως η καλιαρντή ή καλιάρντω […] Ερασιτεχνική γλωσσολογική έρευνα του Η. Πετρόπουλου, εκδ. «Δίγαμμα», 1971. Λινόδετο, σσ. 194.            40-60

17        «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ», Διευθυντής Πέτρος Χάρης, τεύχος 1187, Χριστούγεννα 1976, τεύχος με θέμα «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ». Γράφουν: Π. Κανελλόπουλος, Δημ. Φωτιάδης, Θ. Ξύδης, Ε.Π. Παπανούτσος, Κ. Ρωμαίος, Ρ. Γκόλφης, Ι.Θ. Κακριδής, Ε. Κριαράς, Π. Χάρης, κ.ά. Εικόνες: Κ. Δημητριάδη, Κ. Γραμματόπουλου, Εξώφυλλο Ν. Χατζηκυριάκου Γκίκα. Σσ. 290.    10-15

18        [ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ] Οκτώ εγχειρίδια εκμάθησης της Τουρκικής γλώσσας: LEHRBUCH DER TURKISCHEN SPRACHE von H. Jansky, 1982. [μαζί] ALEV TEKINAY, «GUNAYDIN», Teil 1& Teil 2, 1985 & 1988, 4 τομίδια. [μαζί] A. MORER, «GRAMMAIRE DE LA LANGUE TURQUE», 1984. [μαζί] G. HAZAI, «KURZE EINFUHRUNG IN DAS STUDIUM DER TURKISCHEN SPRACHE“1978. [μαζί] «TURKISCH AKTIV» 1988. (8)             30-50

Βλέπε και: 623, 289

 

3. TYΠOΓPAΦIA – BIBΛIOΛOΓIA – BIBΛIOΓPAΦIA – KATAΣTATIKA [19-26]

19        ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ, Δυναμένου να εκτελή εργασίας από κοινού αγοράς και πωλήσεις, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1927. Με σημειώσεις στην σελ. τίτλου και σελ. 40. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 40.      15-25

20        [ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, μτφρ. Νικίου Βέρτη, πρόλογος Γ. Χαριτάκη, τυπ. Εστία, 1934. Χωρίς εξώφυλλα, σσ. 109.        20-25

21        ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜ., Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, πρόλογος Γ. Χαριτάκη, έκδ. Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών της Ελλάδος, 1934. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 64.    30-40

22        [ΛΕΡΟΣ] ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡ., ΣΠΑΝΙΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ και ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΡΟΥ, Ρόδος 1954. Άκοπο, χαρτόδετο, σσ. 86. 30-40

23        [THE GREEK PRESS AT CONSANTINOPLE IN 1627 and its Antecedents – R.J. ROBERTS], Transactions of The Bibliographical Society “THE LIBRARY” 1967. Με θέματα: Francis Clement’s Petie schole at the Vautrollier Press, 1587 – Robert D. Pepper. The Greek Press at Constantinople […]. An Uncancelled Copy of the first collected Edition of Seift’s Poems – Margaret Weedon. An Unpublished Letter from Swift – Paul V. Thompson. And Bibliographical Notes. Published by The Oxford University Press. Σσ. 91.       25-50

24        BIBLIOGRAFIA ISTORICA A ROMANIEI, 1944-1969, Bibliografie Selectiva, Autori: I. Craciun, G. Hristodol, M. Stirban, L. Bathory, G. Iancu, G. Neamtu, G. Dumitrascu, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti 1970. Σχ. 4ο, δεμ., σσ. 386.    10-20

25        [BLACKMER] SOTHEBY’S, “The Library of Henry Myron Blackmer II”, Sold by Order of the Executor, Sotheby’s, London, October 1989. O κλασσικός κατάλογος αναφοράς για τους βιβλιόφιλους, με 1515 λήμματα, βιβλιογραφικές αναφορές και αλφαβητικό πίνακα. [μαζί] Ανεξάρτητο οκτασέλιδο «Price List». Σχ. 4ο, Δεμ., σσ. 636.            130-150

26        “THE ESTELLE DOHENY COLLECTION”, From St. Maty’s of the Barrens, Perryville, Missouri Fine Printed Books and Manuscrιpts, December 2001. Κατάλογος Δημοπρασίας του οίκου CHRISTIE’S, New York, 2001. Πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση, 451 λήμματα. Δεμ., σχ. 4ο, σσ. 437. Περιέχονται και ορισμένα ελληνικά βιβλία.            50-80

 

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ – ΚΟΜΙΚΣ – ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [27-34]

27        ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΙΝΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ, ΚΑΙ ΑΙ ΓΕΛΟΙΟΤΑΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΑΠΛΟΤΗΤΕΣ. ΑΜΑ ΔΕ ΚΑΙ ΑΙ ΟΞΕΙΑΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΚΟΛΦΑΣ. Βενετία εκ του ελλην. τυπ. του Αγ. Γεωργίου 1874, σσ. 63. Εικονογραφημένο με ξυλογραφίες εντός κειμ. (Ηλιού 1874.100)             40-70

28        ΣΠΑΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ., Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, περιέχων συνοπτικώς Ψυχολογίαν, Λογικήν, Ιστορίαν της Παιδαγωγίας, Παιδαγωγικήν και Διδακτικήν, τόμος πρώτος – Ψυχολογία και Λογική, τυπ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως, 1882. Αποκολλημένη βιβλιοδ., σσ. 93.        25-45

29        ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΙΝΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΓΕΛΟΙΟΤΑΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΑΠΛΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΔΕ ΚΑΙ ΑΙ ΟΞΕΙΑΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΚΟΛΦΑΣ, εκδ. Α. Κωνσταντινίδου 1886, σσ. 76.           25-50

30        STAHL P., Η ΜΑΡΟΥΣΙΑ. Διήγημα κατά την ρωσικήν παράδοσιν του Μ. Βοβζογ. Μτφρ. Π. Φέρμπου, 1888, σσ. 312. Εικονογραφημένο με ξυλογραφίες. Δερμ. φθαρμ. Βιβλιοδ.            30-60

31        «ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ». Εικονογραφημένον Περιοδικόν δια Παιδιά, Εφήβους και Νεανίδας. Ιδρυτής, εκδότης και διευθυντής Νικόλαος Π. Παπαδόπουλος. Με πλήθος εικόνων και φωτογραφιών. Πέντε τόμοι σε άριστη κατάσταση, τα έτη: 1930, 1931, 1932, 1933 & 1934. Σχ. 4ο, μπλε δερμάτινη βιβλιοδ. (5)   200-300

32        ΣΟΥΪΦΤ, ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΚΟΥΛΙΒΕΡ, διασκευή Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, εκδ. Ελευθερουδάκη, [1931]. Εικόνες εντός κειμένου. Έγχρωμο εξώφυλλο, σσ. 181.        30-50

33        «ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ» Το πρώτο τεύχος του εικονογραφημένου παιδικού περιοδικού, (1) -11 Αυγούστου 1976, καθώς και τα τεύχη 150, 161 & 253. Σύνολο 4 τεύχη. 25-60

34        [ΑΣΤΕΡΙΞ] Έξι τεύχη, αγγλόφωνα: ASTERIX and the Great Divide written and illustrated by Uderzo, edit. Hodder & Stoughton, 1983. [μαζί] ASTERIX and the NORMANS, by Goscinny and Uderzo, edit. Hodder Dargaud, 1979. [μαζί] ASTERIX and the GOTHS, edit. Hodder Dargaud, 1983. [μαζί] ASTERIX the GLADIATOR, edit. Hodder Dargaud, 1983. [μαζί] ASTERIX the GAUL, edit. Hodder Dargaud, 1982. [μαζί] ASTERIX IN SPAIN, by Goscinnyh and Uderzo, edit. Dargaud, 1978. (6)   30-60

Βλέπε και: 632

 

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ [35-48]

35        [ΦΑΙΔΡΟΥ ΜΥΘΟΙ ΑΙΣΩΠΟΥ] PHAEDRI AUGUSTI LIBERTI FABULAE AESOPIAE, μετά σημειώσεων προς χρήσιν των μαθητών του Γυμνασίου, υπό ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΛΑΝΗ, εκδ. Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1886. Άδετο, σσ. 147.           30-60

36        ΚΑΦΙΡΗΣ Γ. – ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜ., ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, μετ’ εικόνων, «Από Θεμελιώσεως της Ρώμης μέχρι Μεγάλου Κωνσταντίνου», προς χρήσιν των μαθητών της Α´ τάξεως του Γυμνασίου, τυπ. Δ.Γ. Ευστρατίου, 1904. Άδετο, σσ. 216.    20-30

37        ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜ., ΦΥΣΙΚΗ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ μετά εικόνων, εγκεκριμένη προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων, τυπ. Δ.Γ. Ευστρατίου, 1905. Χαρτόδετο, άδετο, σσ. 377.           25-35

38        ΒΡΑΧΝΟΣ ΝΙΚ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ, Από της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών μέχρι του νυν, δια την τετάρτην τάξιν του Γυμνασίου, εκδ. Δ.Χ. Τερζόπουλος, 1910. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 309.         25-35

39        [ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ] ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ν.Κ., Ο καθηγητής του Εθν. Πανεπιστημίου κ. Θεόδωρος Σκούφος ελεγχόμενος ως κριτής των διδακτικών βιβλίων: Επί επιπολαία και μεροληπτική κρίσει, και επί δολία προθέσει και πιστοποιήσει ψευδών γεγονότων υπό Ν.Κ. Γερμανού, εν Αθήναις 1917. Οξειδωμένες καρφίτσες. Σσ. 35.       30-50

40        ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ» ΑΘΗΝΩΝ, Ιδρυθέντος τω 1926, τυπ. Γερτρούδης Στ. Χρίστου, 1929. Χαρτόδετο, σσ. 8.      10-20

41        ΖΟΡΜΠΑΣ Ν.Ι., Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ, Μαθήματα Αγωγής του Πολίτου, Εκδίδονται υπό Επιτροπής Μαθητών Μηχανικών της νυχτερινής Σχολής του Πειραϊκού Συνδέσμου, Λιθογραφείον Β.Α. Πέτρη, 1938. Λιθόγραφο βιβλίο, μικρό σκίσιμο στην σελ. τίτλου που δεν επηρεάζει το κείμενο. Σσ. 87. 20-25

42        ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ, Κ. ΚΟΥΡΤΙΟΥ ΡΟΥΦΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (εκλογαί), Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, 1950. Χαρτόδετο, σσ. 90.    15-25

43        [ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ Σ. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ»] Αποδείξεις πληρωμής διδάκτρων προς την Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, για τον μαθητή Κοντούζογλου Σταμάτιο. [μαζί] Έλεγχοι σχολικής προόδου. Επίσημα έγγραφα έντυπα με υπογραφές. Εννέα φύλλα. Χρονική περίοδος 1956-1958, Αθήνα-Νέα Σμύρνη (9).      50-80

44        ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, Επιμέλεια Γεωργίου Μπρη, 1961. Με δύο ολοσέλιδες εικόνες του Ιωάννη Βαρβάκη. Χαρτόδετο, σσ. 205.    15-25

45        [ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ] ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΡΑΣΥΒ., ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ, δια την ΣΤ´ τάξιν των Γυμνασίων, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1963. Χαρτόδετο, σσ. 71.      10-15

46        ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ (Ιστορικόν Σχεδίασμα), έκδ. 1965. Χαρτόδετο, σσ. 55.       20-35

47        [ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ] VODINSKY STANISLAV, SCHOΟLS IN CZECHOSLOVAKIA, [1965]. Πλούσια φωτογραφική απεικόνιση. Δεμ., σσ. 126.       10-15

48        ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΠΟΝΟΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ, έκδ. 1969. (Ο σ. διετέλεσε Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου). Χαρτόδετο, σσ. 462.    15-25

Βλέπε και: 257, 256, 231, 244

 

8. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [49-61]

49        ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ, Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΗΣ ΜΑΧΑΒΑΡΑΤΑΣ, ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΜΑΡΑ Η ΑΜΑΡΑΣΑΝΔΡΑ, ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ Δ. ΓΑΛΑΝΟΥ. Δαπάνη Ι. Δουμά, επιμελεια Γ. Τυπάλδου και Γ. Αποστολίδου, τυπ. Ν. Αγγελίδου 1847, 6 τόμοι, δερμ. βιβλιοδ. εποχής. Με προλεγόμενα. Ο Δ. Γαλανός είναι ο πρώτος και πλέον εύγλωττος Έλληνας Ινδολόγος των νεοτέρων χρόνων. Άκοπο αντίτυπο. (Γκίνης-Μέξας 4510).  200-300

50        ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΑΓΓΟΥ-ΒΑΣΝΑ, Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΑΓΓΟΥ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΒΡΑΧΜΑΝΙΚΟΥ. Μετά προλεγομένων και παρατηρήσεων. Δαπάνη Γ. Τυπάλδου, επιστασία Γ. Αποστολίδου, τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος 1850, σσ. πζ+275. (Γκίνης-Μέξας 5298) [μαζί δεμ.] ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΟΥ, ΙΝΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ. Περιέχων … Ηθολογίας, γνωμολογίας…περί ματαιότητος των του κόσμου. Συλλογή εκ διαφόρων ποιητών …. Δαπάνη Ι. Δουμά, επιστασία Γ. Τυπάλδου και Γ. Αποστολίδου, τυπ. Ν. Αγγελίδου 1845, σσ. 155. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής.     120-180

51        ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΤΙΧΑΣΑΣΑΜΟΥΤΣΑΙΑ, ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗ, Η ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΟΓΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΥΘΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ. Συγγραφείσης υπό του φιλοσόφου Βεάσα. Μεταφρ. παρά Δ. Γαλανού. Δαπάνη Γ. Τυπάλδου, επιστασία Γ. Αποστολίδου, τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος 1851, σσ. 288. Λείπει η σελ. τίτλου και τα προλεγόμενα (σσ. ρλστ). Δεμ. (Γκίνης-Μέξας 5456).  90-130

52        ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΙΤΟΠΑΔΑΣΣΑ, Η ΠΑΝΤΣΑ ΤΑΝΤΡΑ (ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΟΣ). Συγγραφείσα υπό του σοφού Βισνουσαρμάνος και Ψιττακού, Μυθολογίαι νυκτεριναί. Μεταφρ. Δ. Γαλανού. Δαπάνη Γ. Τυπάλδου, επιστασία Γ. Αποστολίδου, τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος 1851, σσ. 54+150+77 [μαζί δεμ.] ΣΤΕΦΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΝ (ΗΘΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ), μετακομισθέν εκ της Ινδίας. Εκδοθέν νυν το δεύτερον ως Συμπλήρωμα της μεταφράσεως υπό Δ. Γαλανού της Πεντατεύχου. Τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος 1851, σσ. 112. (Γκίνης-Μέξας 5607).     120-180

53        ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝ., ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, δαπάνη Αντ. Βλαστού, εν Κωνσταντινουπόλει 1879, τυπ. Βουτυρά. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΛΟΓΙΚΗ, δαπάνη Αντ. Βλαστού, εν Κωνσταντινουπόλει 1879, τυπ. Βουτυρά. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, δαπάνη Αντ. Βλαστού, εν Κωνσταντινουπόλει 1879, τυπ. Βουτυρά. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, αποκολλημένο το μπροστινό καπάκι, σσ. 268+246+56. 40-80

54        ΛΙΝΔΝΕΡ ΑΔΟΦΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ υπό Γουσταύου Αδόλφου Λίνδνερ, εξελληνισθέν προς χρήσιν των Γυμνασίων και Διδασκαλείων υπό Δημητρίου Ιωαννίδου Ολυμπίου, τυπ. της Κορίννης, 1884. Ένθετο: 4 χειρόγραφες σελίδες σημειώσεων με πένα. Σσ. 106.    40-70

55        ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Ι., ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, τυπ. Α. Κολλαράκη και Ν. Τρανταφύλλου, 1889. (13 μελέτες περί ψυχώσεων, φρενοπάθειας, παθολογικής ψυχολογίας κ.ά.). Με ολοσέλιδη φωτ. του σ. Βιομηχανική βιβλιοδ., σσ. 500.        40-65

56        DANTEC FELIX, ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ, μτφρ. Ε.Κ., Αλεξάνδρεια 1917. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 29.         1-…

57        LIBERTAD ALBERT, Η ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΨΟΦΙΜΙΟΥ, μτφρ. Γ. Πουλάκη, τυπ. Τα «Γράμματα», Αλεξάνδρεια 1917. Χαρτόδετο, σσ. 15.         20-40

58        LORULOT ANDRE, ΕΊΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ?, μτφρ. Ε.Κ. από το ανέκδοτο γαλλικό χειρόγραφο, Αλεξάνδρεια 1917. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 18.    25-35

59        LORULOT ANDRE, Ο ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΛΤΡΟΥΪΣΜΟΥ, μτφρ. Μ. Μυριώτη, τυπ. Τα «Γράμματα», Αλεξάνδρεια 1917. Χαρτόδετο, σσ. 19.      20-30

60        [ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ, Διεθνοποίηση και Παρακμή], Χειρόγραφο κείμενο. Θέματα: Η διεθνοποίηση και παγκοσμιοποίηση του πολιτισμού μας στον ύστερο καπιταλισμό. Τα υπέρ και τα κατά. Οδηγούμαστε σε πολιτισμική αλλοτρίωση καθώς αυτή ισοπεδώνει και ομογενοποιεί. Απ’ την άλλη κατά του “επαρχιωτισμού”. Πρόκειται για μια διαλεκτική τοποθέτηση ανάμεσα στα δύο άκρα. Χειρόγραφο με μελάνι. Yπογεγραμμένο. Απόσπασμα από εκτενέστερο κείμενο. Σελίδες αριθμημένες από 123 ως 128, γραμμένες μόνο από την μια όψη, [χ.χ].       50-80

61        ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡ., ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ, Φιλοσοφικά και Αισθητικά Δοκίμια, έκδ. 1965. Χαρτόδετο, σσ. 144.         30-40

Βλέπε και: 266, 28, 224, 624

9. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ [62-81]

62        PICART B., CEREMONIES ET COUTUMES RELIGIEUSES DE TOUS LES PEUPLES DU MONDE. Amsterdam 1733, τομος 3ος και 4ος δεμένοι μαζί, σσ. 396+348. Ο 3ος τομ. περιλαμβάνει τα ήθη και έθιμα των Ελλήνων και των Προτεσταντών. Ο 4ος τομ. περιλαμβάνει τους Αγγλικανούς, του Κουακέρους και τους Αναβαπτιστές. Δεμ.    200-300

63        KEITH A., THE EVIDENCΕ OF PROPHECY, London: The Riligious Tract Society, 1838. Με ολοσέλιδη χαρακτική εικόνα (Site of the Ruins of Babylon) έναντι της σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, αποκολλημένο το μπροστινό καπάκι, λεκέδες στις σελίδες 22-23 που επηρεάζουν το κείμενο, σχ. 12ο, σσ. 162. 40-50

64        ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ. Μόσχα, εν τη τυπογρ. της αγιωτάτης Συνόδου 1831, σσ. 164. Αθησαύριστο. Η παρούσα έκδοση δεν έχει εντοπιστεί σε ελληνική βιβλιοθήκη. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής φθαρμ.            150-250

65        ΚΟΝΤΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΧΡΟΝΩΝ, τόμος πρώτος, τυπ. Νικ. Ρουσόπουλου, 1866. Με εκτενέστατη λίστα συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη ράχη, σσ. 627.         40-60

66        CHATEAUBRIAND A.F., LES MARTYRS OU LE OMPHE DE LA RELIGION CHRETIENNE, Paris, Furne Jouvet et Cie editeurs, 1867. Χαρτόδετο, σσ. 384.       25-45

67        ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ Δ. Ν., ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, Επί τη δοκιμασία και κρίσει της Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής, Βραβευθείσα Πατριαρχικώς και Συνοδικώς εν τω περί των Ιερών Μαθημάτων Ειδικώ Διαγωνισμώ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Εν Κωνσταντινουπόλει, 1875. (Με φθορές οι σελ. στο τέλος και το εξώφυλλο). Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 264.       50-80

68        Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥΑΒΡΑΑΣΜ, ΔΡΑΜΑ ΙΕΡΟΝ Συλλεχθέν εκ της Παλαιάς Αγίας Γραφής και συνταχθέν δια στίχων απλών. Μετατυπωθέν δε και ήδη με την ανήκουσαν επιμέλειαν. Εκδ. 1890. Χαρτόδετο, αποκολλημένα εξώφυλλα, σσ. 48.      15-25

69        ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ, ΙΕΡΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ έτι δε διάφορα άλλα χρήσιμα και αναγκαία προς οδηγίαν του ευαγούς ιερατείου ερανισθείσα και συντεθείσα εκ πολλών… εκδ. Ν. Μιχαλόπουλος, 1898. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, άκοπο, σσ. 160.  25-35

70        Η ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΤΆ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΧΕΡΟΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΑΠO ΤΟΝ ΑΛΕΞ. ΠΑΛΛΗ. Λίβερπουλ 1902, σσ.275. Δεμ.      30-50

71        ΓΛΥΚΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο ΙΜΒΡΙΟΣ (=Μητροπολίτης Μηθύμνης), ΒΙΟΣ και ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ, τυπ. Ιωάννου Νικολαίδου, 1907. Άκοπο, χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 111.  40-50

72        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤ., Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Εν Αλεξανδρεία, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1908. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 133.         15-25

73        ΚΟΝΤΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔ., ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ, μελέτη επιστημονική, τυπ. Αδελφών Β. Φραντζεσκάκη, 1914. Χαρτόδετο, σσ. 79. 15-25

74        ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ., Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΑΦΟΣ, τυπ. «Ταχυδρόμου», Αλεξάνδρεια 1923. Χαρτόδετο, αποχρωματισμένα εξώφυλλα, φθορές στην ράχη, άκοπο, σσ. 66+22 ολοσέλιδες εικόνες.       20-25

75        ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡ., Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, τυπ. Αλ. Βιτσικουνάκη, 1924. Άδετο, άκοπο. Σσ. μόνο ως την σελ. 512. [μαζί] ΚΟΥΪΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., «ΠΑΥΛΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ», βιβλιοπ. Μ. Σαλίβερου, [χ.χ.]. Σσ. 64+7 ολοσέλιδες εικόνες. [μαζί] ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝ., «Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ», 1952. Σσ. 243. (3)             30-50

76        ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, Μελέτη δημοσιευθείσα το πρώτον εις την εφημερίδα «ΣΚΡΙΠ», εκδίδεται υπό της «Ελληνικής Θρησκευτικής Κοινότητος των γνησίων Ορθοδόξων», τυπ. Ιωαν. & Αριστ. Γ. Παπανικολάου, 1929. Από την σελ. 193 έως 224 λεκές στο κάτω τμήμα που δεν επηρεάζει το κείμενο. Χαρτόδετο, άκοπο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 224.           40-80

77        [ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΥΠΩΝ] Γνωστοποίηση και έκκληση προς τους πιστούς, από διάφορους εκκλησιαστικούς φορείς, για οργάνωση πανηγυριών, εκδηλώσεων, σισσιτίων, εσπερινών και αγρυπνιών, στην Αθήνα. Έντυπα έγγραφα, έξι φύλλα. Αθήνα δεκαετία ΄30.       60-90

78        ΚΟΥΪΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, έκδ. 1935. Άκοπο. Χαρτόδετο, αποχρωματισμένα εξώφυλλα, σσ. 56.    10-15

79        [ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ] ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΡΓ., ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΟΓΟΙ, Ο ΚΑΤΑ ΜΕΘΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑ ΠΛΟΥΤΟΥΝΤΩΝ, υπό Αργυρίου Β. Σακελλαρίου, 1939. Βυζαντινή Βιβλιοθήκη Ιστορικών και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων. Άκοπο. Χαρτόδετο, εξώφυλλα επηρεασμένα από υγρασία, σσ. 89. 15-20

80        [ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ] ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΚΤΙΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ, Εν Πάτραις, 1957. Χαρτόδετο, σσ. 39.    20-30

81        [ΚΟΡΑΝΙ] ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΡΑΝΙΟ, Με τη βοήθεια του Θεού τυπώθηκε Αραβικά και Ελληνικά τούτο το Ιερό Κοράνιο, με τη πρωτοβουλία και δαπάναις του κ. Ιωάννου Σ. Λάτση. Αφιερώνεται στην φιλία των Αράβων και των Ελλήνων, Αθήνα Χρόνος Εγίρας 1398, Χρόνος Χριστιανικός 1978. Έγχρωμη έκδοση, μπλε και χρυσά περιγράμματα σελίδων καθώς και κοσμήματα. Δεμ., σσ. 951+11.   60-120

Βλέπε και: 459, 171, 420, 522, 88, 520, 629, 423, 626

 

11. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ – ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ [82]

82        STANLEY DE BRATH, ΤΑ ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, εγχειρίδιον εγκριθέν υπό της Λονδινείου Πνευματιστικής Ενώσεως, μτφρ. Γ.Δ. Χριστοδουλάκη, τυπ. Σ. Φωτιάδου, 1939. Σσ. 65+11 εικ. εκτός κειμένου.           30-40

12. ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [83-95]

83        [ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΜΟΥΣΑΙ] HERODOTI MUSAE, Lipsiae 1830-1835. Ττ. 4. Κείμενο ελληνικό, σχολιασμένο από τον FR. CREUZERI και εμπλουτισμένο με 3 λιθόγραφους γεωγραφικούς χάρτες αναδιπλούμενους. Χαρτόδετη βιβλιοδ. εποχής, αξάκριστο αντίτυπο με φυσικές φθορές στις ράχες λόγω όγκου. (4)         150-200

84        [ΞΕΝΟΦΩΝ] ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Α., ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, τυπ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως, 1858. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, ίχνη υγρασίας, σσ. 137.  30-40

85        [ΠΡΟΠΕΡΤΙΟΣ ΣΕΧΤΙΝΟΣ] SEX. PROPERTII, Recensuit Lucianus Mueller, Lipsiae in Aedibus B.G. Teubneri 1870. Χαρτόδετο, επηρεασμένο από υγρασία. Σσ. 138.         20-25

86        [ΠΛΑΤΩΝΑΣ] ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΠΑΡΑ ΠΛΑΤΩΝΙ, Εν Γοττίγγη, 1879. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 62.   25-40

87        ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, PLUTARCHI VITAE PARALLELAE, iterum recognovit Carolus Sintenis, vol. I (1906), vol. II (1874), vol. III (1874), vol. IV (1872), vol. VI (1874), 5 τόμοι δεμένοι σε 2. Lipsiae in aedibus B.G. Teubneri. Κείμενο ελληνικό. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σσ. 23+461+556+432+16+428+12+330. (2)        50-100

88        ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (Αρχιμανδρίτης), Η ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ, ανατύπωσις εκ της Νέας Σιών, εν Ιεροσολύμοις, τυπ. Ιερού Κοινού του Π. Τάφου, 1912. Χαρτόδετο, ελαφρώς λεκιασμένα εξώφυλλα, σσ. 77.           15-25

89        [ΑΙΣΧΥΛΟΣ] ΙΚΕΤΙΔΕΣ, έμμετρος μετάφρασις Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαγλη, επιμέλεια «Γραμμάτων» εν Αλεξάνδρεια 1930. Χαρτόδετο, λεκιασμένα εξώφυλλα, σσ. 58.       30-60

90        [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ., ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, Κατ’ ελευθέραν μετάφρασιν Παν. Ι. Θεοδωρόπουλου, πρόλογος – εισαγωγή, μετάφρασις – σημειώσεις. Τυπ. «Ερμού», 1933. Με αφιέρωση του σ. Δεμ., μικρή φθορά στην ράχη, σσ. 1027.    50-90

91        [ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ] ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ Φ., ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΑΙ, μτφρ. Φώτου Γιοφύλλη, στη δημοτική σε στίχους με προλεγόμενα και σημειώσεις του μεταφραστή και με πρόλογο Παύλου Νιρβάνα, Πανελλήνιος Εκδοτικός Οίκος Α. Παπάζογλου, 1935. Άδετο, σσ. 80.          35-40

92        [ΣΟΦΟΚΛΗΣ] ΓΡΥΠΑΡΗΣ Ι.Ν., ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΑ, ελεύθερη απόδοση Ι.Ν. Γρυπάρη, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρου, 1936. Άδετο, σσ.72. [μαζί] ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΑ, έμμετρη απόδοση ΕΜΜ. Ι. ΒΙΚΕΤΟΥ, έκδ. 1962. Με χειρόγραφη αφιέρωση. Χαρτόδετο, σσ. 79.           30-40

94        ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ., ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, έκδ. 1966. Με αφιέρωση του σ. Με εκτενή λίστα των μνημονευομένων Φιλοσόφων και Συγγραφέων. Χαρτόδετο, σσ. 143.     20-30

95        [ΒΙΩΝ – ΜΟΣΧΟΣ] ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤ., ΒΙΩΝΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΥ ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ, Κείμενον – Μετάφρασις πεζή και έμμετρος, Σχόλια. Εν Σύρω, εκ του τυπογραφείου Φρέρη, 1969. Χαρτόδετο, σσ. 129.   15-20

Βλέπε και: 266, 45, 633, 539, 364

13. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΟΙΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΙΟ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ [96-137]

96        TRAGEDIE DI VITTORIO ALFIERI DA ASTI, Parma 1801-1803, 5 τόμοι. Ο 5ος τόμος είναι αφιερωμένος “Al popolo Italiano futuro” e “Chiarissimo e libero uomo il Generale Washington”. Περιέχονται οι ελληνικές τραγωδίες (Antigone, Oreste, κ.ά.). Άδετο, χρήζει συντήρησης. (5)         50-100

97        VOLTAIRE, LA HENRIADE, poeme par Voltaire avec les notes suivi DE L’ESSAI SUR LA POESIE EPIQUE, edition Stereotype, Paris 1815. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. 332.    25-35

98        REPERTOIRE LITTERAIRE or CHOICE SELECTION from THE BEST FRENCH AUTHORS, With an introduction illustrating the progress of the french language from the ninth century to the age of Louis XIV, BIOGRAPHICAL SKETCHES and HISTORICAL, GEOGRAPHICAL, LITERARY & GRAMMATICAL ANNOTATIONS by C.J. DELILLE, London 1844. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 474.         25-50

99        ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ., ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ, τυπ. των Αδελφών Περρή, 1873. Με ξυλόγραφο πορτραίτο του Γ.Χ. Ζαλοκώστα. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σσ. 432. 40-60

100      ΒΕΡΝ Ι., ΕΙΣ ΤΡΕΛΛΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΥΨΗ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ. Εν Πειραιεί, τυπ. Κωνσταντινίδου 1884, σσ. 36. Με πίνακα συνδρομητών. 30-60

101      ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ, Η ΠΛΩΤΗ ΠΟΛΙΣ. Μετά διηγήματος «Η καταστροφή του Ακάμπτου» εκ των Απομνημονευμάτων Θεοβάλδου υπό Ναπολέοντος Κανάρη και Δούκα Δούκα, τυπ. Κουσουλίνου 1886, σσ. 192. Με πίνακα συνδρομητών.       60-80

102      Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ. Δράμα ιερόν συλλεχθέν εκ της Αγίας Γραφής και συντεθέν διά στίχων απλών. Εν Πάτραις 1889, σσ. 43. Με μια ξυλογραφία. Σχ. 12ο. 30-60

103      ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΑΜΑΡΑΝΤΑ, (Πρωινά Όνειρα, Αγάπη, Αντίλαλοι, Στα ξένα), εκδ. Γ. Κασδόνη, τυπ. Αδελφών Περρή, 1891. Άδετο, σσ. 150.        45-70

104      ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΙΝΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΓΕΛΟΙΟΤΑΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΑΠΛΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΔΕ ΚΑΙ ΑΙ ΟΞΕΙΑΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΚΟΛΦΑΣ, εκδ. Μ. Σαλίβερου, σσ. 72.      30-50

105      ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΔΟΛΦΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, μτφρ. εκ του γερμανικού υπό Άγγελου Βλάχου. Τόμος πρώτος: «Η Ιταλική λογοτεχνία κατά τον μέσον αιώνα» – τόμος δεύτερος: «Η Ιταλική λογοτεχνία των χρόνων της Αναγεννήσεως». Τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, «Βιβλιοθήκη Μαρασλή», 1903. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη. (2)   60-100

106      ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Δ. ΓΡ., ΘΡΥΨΑΛΑ, ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ, εκδ. Γεωργίου Φέξη, 1911. Ταλαιπωρημένο, χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 82.   15-30

107      ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜ., Τέσσερα βιβλία: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΡΟΪΔΟΥ, 1914 [μαζί] ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, 1912 [μαζί] ΠΑΡΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ, 1913 [μαζί] ΜΕΛΕΤΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ, 1913. (4)     35-50

108      ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ ΦΩΤΟΣ, ΣΥΝΘΕΜΑΤΑ, τυπ. Ε. Κρανιωτάκη, 1916. Με αφιέρωση του σ. Χαρτόδετο, αποκολλημένα εξώφυλλα. Σσ. 63.     15-25

109      MAURRAS CHARLES, ANATOLE FRANCE, Politique et Poete, Paris, Librairie Plon, 1924. Σσ. 55.          15-20

110      ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ, ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΘΟΥ. Μετάφραση Κ. Ολύμπιου, εκδ. Ζηκάκη, 1928, σσ. 211. Εικονογραφημένο.      30-60

111      ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΔ., ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ και ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, εκδ. Δημητράκου, 1929. Χαρτόδετο, σσ. 104.           15-25

112      ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Γ.Λ., ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΪΡΟΝ, αστυνομικόν μυθιστόρημα, εκδ. Α. Κασιγόνη, 1929. Χαρτόδετο, σσ. 148.     10-20

113      FILS CREBILLON, LE SOPHA, tome 1 & tome 2, Editions Nilsson Paris [χ.χ., 1930 περ.]. Σχ. 16, βιβλιοδ. εποχής, χαρτόδετο με χάρτινο περικάλυμμα. (2)        20-30

114      ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ, εκδ. Σιδέρης [χ.χ.]. Άκοπο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 175.           25-35

115      ΜΕΝΑΡΔΟΣ ΣΙΜΟΣ, ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ, έκδ. 1930. (Τετράστιχα συλλεγμένα από εφημερίδες και περιοδικά προ ενός τετάρτου αιώνος. Ιδιαίτερη τεχνοτροπία και ποιητικός ρυθμός των ελληνικών επιγραμμάτων, από την αρχαιότητα έως σήμερα). Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., σσ. 47.       30-40

116      ΒΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΤΟΝ ΗΣΚΙΟ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρη, 1934. Άκοπο, χαρτόδετο, σσ. 111.             25-35

117      ΑΜΠΟΤ Γ.Ν., ΓΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ, εκδ. «Κασταλία», [1936]. Άδετο, σσ. 289.  20-25

118      ΧΑΤΖΙΝΗΣ ΓΙΑΝ., ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΨΥΧΑΡΗΣ – ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ – ΠΑΛΑΜΑΣ, εκδ. Γ. Λουκάτος, 1943. Σχ. 12ο, χαρτόδετο, σσ. 159.    25-35

119      ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΨΗΛΑ ΣΤΙΣ ΚΟΡΦΕΣ, εκδ. Ίκαρος, 1944. Ξυλογραφία εξωφύλλου Λουκίας Μαγγιώρου. Μικρές φθορές στην ράχη. Σσ. 95.        20-30

120      WESCOTT GLENJWAY, ΈΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, μυθιστόρημα, εκδ. Ίκαρος 1946. Το σχέδιο του εξωφύλλου έγινε από τον Γ. Βακαλό. Άκοπο. Σσ. 159.         25-35

121      ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ., Τρία βιβλία του ιδίου: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΠΝΟΣ, μυθιστόρημα, εκδ. Ίκαρος, 1946. [μαζί] ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ, εκδ. Αετός, 1950. [μαζί] ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΣΚΟΣ, εκδ. Αετός, 1948. [μαζί] Δύο τεύχη της «Νέας Εστίας», διευθυντής Πέτρος Χάρης (τεύχος 218, 1936 & τεύχος 273, 1938) με δημοσιεύματα του Καραγάτση: ΧΙΜΑΙΡΑ (νουβέλα, συνέχεια) και ΓΙΟΥΓΚΕΡΜΑΝ (μυθιστόρημα, συνέχεια). (5)   40-60

122      ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ο ποιητής, (μελέτη), Θεσσαλονίκη 1947. Χαρτόδετο, σσ. 84. 15-25

123      ΚΡΑΝΑΚΗ ΜΙΜΙΚΑ, CONTRE-TEMPS, μυθιστόρημα, έκδ. 1947. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 229.            20-40

124      ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡ., ΕΤΣΙ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΑ…, (ποιήματα), εκδ. Μαρή, 1950. Με φωτ. του ποιητή και εξώφυλλο του Νίκου Σημηριώτη. Σχ. 12ο, χαρτόδετο, σσ. 129.       30-50

125      ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Η., ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ Υ1, εκδ. Ίκαρος 1951. Με ολοσέλιδη φωτ. του αντιπλοιάρχου Βασίλη Λάσκου. Τα σχέδια του εξωφύλλου και της τελευταίας περιπολίας του υποβρυχίου «Κατσώνη» έγιναν από τον Γιάννη Μόραλη. Χαρτόδετο, σσ. 161 30-45

126      ΜΙΧΑΛΕΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, αριθμημένη έκδοση, αρ. 109/600, 1952. Χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο, σσ. 172.    25-30

127      ΠΑΛΑΜΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Ι.Ν. ΓΡΥΠΑΡΗΣ, δοκίμιο, μ’ ένα αυτόγραφο επιστολής του ποιητή, έκδ. 1955. Άκοπο. Σσ. 62.      25-50

128      [ΣΟΛΩΜΟΣ Δ.] ΠΟΡΦΥΡΗΣ Κ., ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, ΕΝΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ, (μυθιστορηματική βιογραφία), εκδ. «Μίνωας», 1958. Δεμ., σσ. 280.        40-60

129      ΚΡΙΣΤΙ ΑΓΚΑΘΑ, ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΕΣΕΝΤ, αστυνομικό μυθιστόρημα, εκδ. Σκαραβαίος, μτφρ. Ε. Γονατόπουλου, [χ.χ.]. Χαρτόδετο, σσ. 140. 20-30

130      ΕΛΙΟΤ Τ.Σ., ΕΦΤΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ, μτφρ. από τα Αγγλικά Μαρίας Λαϊνά, εκδ. Κλεψύδρα, 1971. Χαρτόδετο, σσ. 103.     10-20

131      ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΙΜΙΩΝ (Μια περιπέτεια, απίστευτη) μυθιστόρημα, τόμος πρώτος ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ, πολυγραφημένο, [χ.χ., 1972 περ.]. Σχ. 4ο, σσ. 123.      20-30

132      ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, Πέντε βιβλία του Ο. Ελύτη: «ΤΑ ΕΤΕΡΟΘΑΛΗ», προμετωπίδα Ν. Χατζηκυριάκου Γκίκα, εκ. Ίκαρος, 1974. [μαζί] «ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», λιθογραφία Γιάννη Μόραλη, εκδ. Ίκαρος, 1974. [μαζί] «ΑΣΜΑ ΗΡΩΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΜΕΝΟ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ», λιθογραφία Γιάννη Μόραλη, εκδ. Ίκαρος, 1976. [μαζί] «ΣΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ» εκδ. Ερμείας, 1977. [μαζί] «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ», προμετωπίδα Γιάννη Τσαρούχη, εκ. Ίκαρος, 1978. [μαζί και] «ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟΥ ΕΛΥΤΗ» του ΤΑΣΟΥ ΛΙΓΝΑΔΗ, εισαγωγή, σχολιασμός, ανάλυση, [1979]. (6)     50-100

133      ΧΕΜΙΝΓΟΥΑΙΗ ΕΡΝΕΣΤ, ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ, εκδ. σειρά τσέπης Αγκύρας, 1976. Βιβλιοδ. βιομηχανική. σσ. 258. 15-25

134      ΣΑΝΣ ΟΜΗΡΟΣ, ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ, (ποιήματα), 1977. Με αφιέρωση στον ακαδημαϊκό Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Σσ. 31.        30-50

135      ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ, Η ΑΝΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ, εκδ. «Φιλολογική» Θεσσαλονίκη 1979. Με αφιέρωση στον ποιητή Κούλη Αλέπη. Εξώφυλλο Γιώργου Λαζόγκα. Σσ. 34.          30-60

136      ΡΑΣΣΙΑΣ ΝΙΚ. (=ΝΑΡΑ), ΣΤΑΧΥΑ, (ποιήματα), 1985. Με χειρόγραφη εκτενέστατη αφιέρωση με ποιήματα στον ακαδημαϊκό Παναγιώτη Κανελλόπουλο. Σσ. 47.           35-60

137      ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ, ΤΑ ΘΑΜΠΑ ΕΙΔΩΛΑ, (ποιήματα), 1985. Με αφιέρωση της σ. στον ακαδημαϊκό Παναγιώτη Κανελλόπουλο. Σσ. 61.       25-45

Βλέπε και: 158, 157, 138, 681, 409, 521, 159, 293, 509, 524, 297, 164, 172, 243, 224, 248, 217, 253, 251

14. ΘΕΑΤΡΟ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ [138-146]

138      BEAUMARCHAIS P., LE MARIAGE DE FIGARO, [1785]. Λείπει η σελ. τίτλου, σσ. 62+ 234. [δεμ. μαζί] VOYAGE DE FIGARO EN ESPAGNE, A SEVILE, 1785. Σσ. 12+88. [δεμ. μαζί] LA FEMME JALOUSE, comedie, par M. DESFORGES, Paris 1785, chez Prault, Imprimeur du Roi. Σσ. 2+94. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα, μικρές φθορές στην ράχη και στο κάτω τμήμα του εμπροσθόφυλλου.         90-130

139      ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ, Ειδύλλιον εις Πράξεις Τρεις, επαινεθέν εν τω Λασσανείω Διαγωνισμώ του 1903, τυπ. Γρηγ. Λάμπρου, 1903. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 88.   25-40

140      ΓΑΪΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ΤΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, δράμα κοινωνικής πρωτοπορίας σε τρία μέρη, εκδ. Αρ. Ν. Μαυρίδης, 1932. Ταλαιπωρημένα εξώφυλλα και ράχη. Χαρτόδετο, σσ. 78.             20-30

141      [ΡΟΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – «ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ»], ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ. Δοκίμιο για την ζωή και το έργο του Χρηστομάνου. Περιγραφή και σχόλια για την ζωή του από την περίοδο της Βιέννης έως την επιστροφή στην Αθήνα, και τον θάνατό του το 1911. Τα πρώτα βήματα στην αυλή των Αψβούργων, και την μαθητεία της Ελισάβετ της Αυστρίας στον Χρηστομάνο. Η ίδρυση της περίφημης «Νέας Σκηνής». Το μεσουράνημα αυτής και το τέλος. Εκτενείς αναφορές σε ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων του 19ου αι. έως το 1911, (Παλαμάς, Βερναρδάκης, Βλάχος, Βικέλας κ.α., επίσης σε ηθοποιούς όπως: Μυράτ, Κοτοπούλη, Κυβέλη κ.α.). Χειρόγραφο με μελάνι. Σελιδαριθμημένο σ. 1-73. Χρονολογία χειρόγραφη: 25-02-1943.    280-380

142      ΜΟΛΙΕΡΟΣ, Ο ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ [μαζί] ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΖΥΓΩΝ [μαζί] ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ, μτφρ. Φωτιάδης [μαζί] ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ, μτφρ. Λ. Κουκουλάς, εκδ. Γκοβόστης χ.χ. (4)          25-35

143      ΜΠΕΡΚΜΑΝ ΙΝΓΚΜΑΡ, ΑΓΡΙΟΦΡΑΟΥΛΕΣ – Η ΕΒΔΟΜΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ, Σενάρια, μτφρ. Ροζίτας Σώκου, εκδ. Γαλαξία, [1962]. Εικόνες εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 169.            25-30

144      [ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ] ΔΡΑΚΟΣ. Φιγούρα του θεάτρου σκιών της Ινδονησίας, επιχρωματισμένος με 2 λαβές,. Ύψος 71 εκ., [1970 περ.]    60-80

145      ΙΨΕΝ, Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (1869), πεντάπρακτη κωμωδία, μτφρ. Γ.Σ. Μενάρδου, 1978. Χαρτόδετο, σσ. 178.   10-15

146      ΙΨΕΝ, Η ΠΥΡΓΟΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΓΚΕΡ ΤΟΥ ΕΣΤΡΟΤ, δράμα πεντάπρακτο, μτφρ. Γ.Σ. Μενάρδου, 1978. Χαρτόδετο, σσ. 145.   10-15

Βλέπε και: 91

 

15. ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΕΣ – ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ –

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ [147-172]

147      JOS V., LA GALERIE DES FEMMES, COLLECTION INCOMPLETE DE HUIT TABLEAUX RECUEILLIS PAR UN AMATEUR, Introduction, essai bibliographique Guillaume Apollinaire, Paris (αριθμημένη έκδοση, αρ. 876/1210, χ.χ., η πρώτη έκδοση: Hambourg, 1799.). Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα με ακμές, σσ. 167.            50-70

148      COOPER FENIMORE, OEUVRES DE FENIMORE COOPER, ILLUSTREE, traduction de E. De Labedolliere, J. Rouff editeur, [1830 περ.]. Εικονογραφημένο με ωραία χαρακτικά εντός κειμένου και διακοσμητικά περιγράμματα σε όλες τις σελίδες. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σσ. 572.   45-60

149      KELLER, ABREGE PITTORESQUE ET MNEMONIQUE DE L’HISTOIRE UNIVERSELLE, Paris 1837. Πλούσια εικονογραφημένο με 44 χαλκογραφημένους πίνακες. Σχ. πλάγιου φύλλου, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη.   130-190

150      ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤ., Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ. Μεγάλη πατριωτική εποποιία περιλαμβάνουσα τα κατά τον βίον, την σύλληψιν και το μαρτυρικό τέλος του εθνομάρτυρος. Εικονογραφημένο υπό Σ. Χρηστίδου, 1911, σσ. 428. Χρωμολιθόγραφο εξώφυλλο. Δερμ. βιβλιοδ.            40-80

151      ZISLIN, SOURIRES D’ALSACE, preface de Paul Deroulede, Paris [1913]. Με πλήθος ολοσέλιδων ασπρόμαυρων και έγχρωμων γελοιογραφιών. Δεμ., σσ. 215.           40-50

152      ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΙΡΑ, μ’ έναν πρόλογο, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρης [1919]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 161. [μαζί του ιδίου] ΟΙ ΠΕΝΤΑΣΥΛΛΑΒΟΙ, ΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΡΥΦΟΜΙΛΗΜΑΤΑ, ΟΙ ΛΥΚΟΙ, ΔΥΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1925. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 139. (2)        60-120

153      GIDE ANDRE, LE RETOUR DE L’ENFANT PRODIGUE, PRECEDE DE CINQ AUTRES TRAITES, Paris 1922. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 17/35, τυπωμένο σε χαρτί holland. Σσ. 200. 30-60

154      [ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φ.] ΜΑΜΜΕΛΗΣ ΑΠ., ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ, με χαλκογραφίες του Φ. Κόντογλου, έκδ. 1925. Σσ. 125. [μαζί] ΑΠ. ΜΑΜΜΕΛΗ, «ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ», φιλολογική επιμέλεια Γ.Π. Σαββίδης, εκδ. Ερμής 1996, αριθμημένη έκδοση, αρ. 915/2000. Στο εξώφυλλο σχέδιο του Γιαννούλη Χαλεπά «Ερμής Αναπαυόμενος». (2)            40-65

155      ΒΑΡΝΑΛΗΣ Κ., ΣΚΛΑΒΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ, Α´ έκδ. Στοχαστή, 1927. [μαζί του ιδίου] ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ, έκδ. Ι. Ζαχαρόπουλου, 1945. [μαζί του ιδίου] ΠΟΙΗΜΑΤΑ (ΕΚΛΟΓΗ), 1954. (3)             60-90

156      KYNETT H. HAROLD, HOW ODD THE HABIT, ADVENTURES IN EXPLANATION, privately printed, and issued by the KYNETT family… Edna, Harold and Betty, with Season’s Greetings… at Christmas, 1939. Πλήθος εικόνων εντός και εκτός κειμένου (κυρίως πλοία ιστιοφόρα, χάρτες, κ.λπ.). Έναντι της σελ. τίτλου έγχρωμη θαλασσογραφία «Clipper Ship, Young America, Outward Bound» του J.E. Buttersworth. Χαρτόδετο, σε αντιστοίχου χρώματος κυτίο, σσ. 125.           40-60

157      ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ, ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΙΑΣ ΠΟΡΕΊΑΣ, εκδ. «Πυρσός», 1945. Με χειρόγραφη αφιέρωση με κόκκινο μελάνι του σ.: «Της γυναίκας μου, της κι απ’ αυτά κι απ’ όλα πιο πάνω» και έναν στίχο του Καβάφη «…Ο αρνηθείς δεν μετανιώνει. Αν ρωτούνταν πάλι, «όχι» θα ξανάλεγε. Κι όμως τον καταβάλλει εκείνο τ’ όχι το σωστό εις όλην την ζωή του.» 3/12/1947». Ωραίος καλλιγραφικός χαρακτήρας, υπογράφει με μονογραφή. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σσ. 83.            45-65

158      ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ, ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ, εκδ. «Πυρσός», 1945. Με χειρόγραφη αφιέρωση με μελάνι του σ.: «Της Μαμάς τους, της Μαρίας μου, του δέκα πια φορές φίλου μου του Γιάννη και του πατέρα της Έρρης μου, που χρόνια τώρα ζει το σπαραγμό να διδάσκει τους Δασκάλους της Ελευθερίας σε κόσμο δούλο. Ρένος, Αθήνα 6/10/1945». Ωραίος καλλιγραφικός χαρακτήρας. Χαρτόδετο, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 83.            50-70

159      [ΚΑΛΒΟΣ] «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ» ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΛΒΟ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1946, τεύχος 467, τόμος Μ´. Διευθυντής Πέτρος Χάρης, εκδ. Ιωάννης Δ. Κολλάρος. Κείμενα των: Α. Σικελιανού, Κ. Τσάτσου, Ο. Ελύτη, Κ.Θ. Δημαρά, Θ. Ξύδη, Π. Χάρη κ.λπ.. Εικόνες: Κ. Γραμματόπουλου εξώφυλλο και διακόσμηση των Ωδών, Σπύρου Βασιλείου Η «Λύρα» του Κάλβου (ξυλογραφία) και το τάφος του Κάλβου (φωτογραφία). Χαρτόδετο, σσ. 242.    30-40

160      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΚ., Η πένα του γελοιογράφου από το 1945-1947. Αφιερωμένο από τον σ. στον Δ. Λαμπράκη για την 25ετή συνεργασία τους. Σχ. 4ο, σσ. 111. 50-70

161      COUDENHOVE RICHARD – ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ, “ΠΑΝΕΥΡΩΠΗ” ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ, “Αυγερινός” Β´ έκδοσις [1950 περ., Α´ έκδοση 1923]. Σσ.149.        30-50

162      ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΟΙ ΧΩΡΙΑΝΟΙ ΜΟΥ, με πρόλογο Ρήγα Γκόλφη, έκδ. 1953. Με μικρή χειρόγραφη αφιέρωση του σ. Το εξώφυλλο και τα πρωτογράμματα έγιναν από το ζωγράφο Νικόλαο Γαΐτη. Σσ. 124.            15-25

163      [ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ.] ΠΕΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓ., Ο ΓΑΛΑΝΗΣ, ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης, ο πατριώτης, εκδ. «Δίφρος», 1955. Εξώφυλλο Γ. Βαρλάμου. Βιογραφία του Γαλάνη και εικόνες έργων του εντός και εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, άκοπο, μικρή φθορά στην ράχη και λεκές υγρασίας στο οπισθόφυλλο. Σσ. 109+16 ολοσέλιδες εικόνες έργων του καλλιτέχνη χ.α.σ. [μαζί] Ένα λυτό φύλλο πανομοιότυπο χειρόγραφης επιστολής του Δημήτρη Γαλάνη προς τον Γεώργιον Πετρέα που αφορά το γράψιμο και δημοσίευση του βιβλίου, όπου και δηλώνει πως είναι σύμφωνος. Η σύντομη επιστολή κλείνει ως ακολούθως: «… Σε χαιρετώ φιλοφρόνως Δ. Γαλάνης, Παρίσι Μάρτιος 1953». 30-60

164      ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, δεύτερη έκδοση, αντίτυπο υπογεγραμμένο από τον σ., εκδ. «Κέδρος», 1965. Δίχρωμος τίτλος, μαύρο – κόκκινο μελάνι. Δεμ. και με το αρχικό του εμπροσθόφυλλο, σσ. 98            30-40

165      ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΛΙΛΗ, ΚΟΣΜΟΕΙΔΩΛΑ, ποίηση, σχέδια Ελένης Παγκάλου (14), έκδ. 1973. Με εκτενή χειρόγραφη αφιέρωση της σ. Σχ. 4ο μικρό, σσ. 100. 20-30

166      ΛΑΣΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΓΥΜΝΗ ΜΟΥΣΑ, νέα ποιήματα και η ΣΑΤΙΡΙΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ «ΒΡΕΚΕΚΕΞ ΚΟΑΞ-ΚΟΑΞ», εκδ. Ιωλκός [1975]. Με αφιέρωση του σ. στον Γιώργο Καραπάνο. Το γυμνό σχέδιο είναι του ζωγράφου Παύλου Μοσχίδη, τα σχέδια της Τριλογίας έγιναν το 1938 από τον Αλεξανδρινό ζωγράφο Γ.Γ. Δήμου. Δίχρωμη έκδοση μαύρο – κόκκινο μελάνι. Σχ. 4ο, χαρτόδετο, ελαφρώς λερωμένο εξώφυλλο, σσ. 78.          45-65

167      ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Elias Petropoylos ALBUM TURC, αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 485/999, Παρίσι 1976. Λεύκωμα με 25 έγχρωμες εικόνες (προεπαναστατικές Τουρκικές Ενδυμασίες καθημερινής ζωής καθώς και μερικές άλλων εθνικοτήτων. (Νερουράς, Χότζας, Τάρταρος, Αρμένης, Ελληνας, κ.λπ.). Σσ. 5+25.      40-70

168      ΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΑΡΔΗΤΤΟΣ, εκδ. Ιωλκός, 1976. Με χειρόγραφη αφιέρωση και ποίημα του σ. στον Αντ. Σαραντόπουλο. Σσ. 173.         25-35

169      ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΗΣ, Τ’ ΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ, ποιήματα, λιθογραφίες ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ (ολοσέλιδες εκτός κειμένου και κοσμήματα εντός κειμένου), εκδ. Τιμάνδρα, 1977. Σσ. 69.           20-25

170      ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΛΕΦΤΗ, με σχέδια του Kerleroux, εκδ. Νεφέλη, 1979. Χαρτόδετο, σσ. 173.     25-45

171      ΝΤΥΡΕΡ ΑΛΜΠΡΕΧΤ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Αρχαίος Εκδοτικός Οίκος Σεργίου Ραφτάνη, Πλειάς 1989. Εκδότης Μιχάλης Μεϊμάρης. Μεταξοτυπία ολόκληρου του βιβλίου (σε φυσικό μέγεθος) και σύνθεση εξωφύλλου Σπύρου Μαγαλιού. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 192/1051. Ολοσέλιδη εικονογράφηση. Βιβλιοδεσία εξ ολοκλήρου με το χέρι από τον καλλιτέχνη βιβλιοδέτη Γιάννη Βουρδούμη. Άκοπο. Σχ. φύλλου μεγάλο.     70-140

172      ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ, ξυλογραφίες Σπύρου Βασιλείου, εκδ. Ίκαρος, 1948. Για τη σειρά εκδόσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Πρόλογος στα γαλλικά Octave Merlier. Αριθμημένη έκδοση 1/1000, δεν αναγράφεται ο αριθμός του αντιτύπου. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 106.        35-50

Βλέπε και: 135, 280, 258, 676, 288, 268, 190, 529, 504, 269, 264, 277

 

16. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ [173-218]

173      [ΕΦΕΣΟΣ] GOUFFIER CHOISEUL, Χαλκογραφία, «Vue d’une Porte a Ephese», σχεδιαμένη από τον Ch. Gouffier, χαράκτης Decquenauvillier, [1782]. Στην πύλη δύο άνδρες με ενδυμασίες εποχής και αιγοπρόβατα. Διαστάσεις [23,5×37 εκ.].       50-100

174      [ΝΑΥΠΛΙΟ] «Napoli di Romania», ξυλογραφία 1834. (Όψις του κάστρου και του λιμανιού). Από το περιοδικό «The Penny Magazine» (οπισθόφυλλο), αρ. 151, Αύγουστος 1834. Περιέχει εκτενές άρθρο με τίτλο «Nauplia». Σσ. 305-312.          50-80

175      «MUSEE DES FAMILLES», LECTURE DU SOIR, ο 6ος τόμος του γαλλικού περιοδικού, 1848-1849. Με πλήθος ξυλογραφιών (Άποψη της Κωνσταντινούπολης, Η Αγία Σοφία, Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ κ.λπ.). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη ελαφρώς ταλαιπωρημένη. Σσ. 380. 60-70

176      [ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ] Προσωπογραφία του Δάντη, τοπία, αρχαιότητες, [1875 περ.]. (8)         30-60

177      [ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ] ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ. Η εικόνα χωρίζεται με χρυσή ταινία σε 2 μέρη: Στο άνω μέρος εικονίζεται η Παναγία Ελεούσα, όπως επιγράφεται, βρεφοκρατούσα με τον Χριστό, ενδεδυμένος με χρυσό χιτώνα, με το ένα χέρι ευλογεί και στο άλλο χέρι κρατεί τον κόσμο (σφαίρα). Η Παναγία φορά πολυτελές χειριδωτό ιμάτιο και πορφυρό μαφόριο. Στην κεφαλή φέρει στέμμα. Στο κάτω μέρος της εικόνας εικονίζονται τέσσερις άγιοι: ο Αγ. Γεώργιος έφιππος, κονταροκτόνος, σκοτώνει τον δράκο, ο Αγ. Ανδρέας και ο Αγ. Νικόλαος ολόσωμοι, ιστάμενοι, ευλογούν και ο Αγ. Δημήτριος έφιππος, όπως και ο Αγ. Γεώργιος, σκοτώνει τον Σαρακηνό. Η εικόνα διακρίνεται για τις σωστές αναλογίες των μορφών και φωτεινά χρώματα που χρήζουν συντήρησης γιατί έχουν θαμπώσει από το πέρασμα του χρόνου. Στο επάνω μέρος εντύπωση προκαλεί η ευγενική φυσιογνωμία της Παναγίας με το οβάλ πρόσωπο και τα στοχαστικά μάτια. Στην εικόνα δεν υπάρχει χρονολογία ούτε υπογραφή του ζωγράφου. Με βάση τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά χρονολογείται στα τέλη του 19ου αι. Διαστάσεις:45×33,5 εκ.           450-650

178      ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤ. «Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ». Μία από τις δύο αναπαραγωγές σχεδίων που ο καλλιτέχνης τύπωσε στην Γαλλία, σε ελάχιστα αντίτυπα, για να προσφέρει σε φίλους, [χ.χ.], υπογεγραμμένο «C. Parthenis». Διαστάσεις [37×43 εκ.] σε πλαίσιο [80×86 εκ.].   700-800

179      [ANDERSON WILLIAM], THE WORKS OF LORD BYRON, With a LIFE AND ILLUSTRATIVE NOTES, (in two volumes), vol. II, A. Fullarton & Co, London [χ.χ., 1900 περ.]. Πλούσια εικονογράφηση, ολοσέλιδες χαρακτικές εικόνες, εκτός σελίδων αρίθμησης. Βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, αποκολλημένο το μπροστινό καπάκι και η ράχη. Σσ. 465.          70-90

180      [ΖΩΓΡΑΦΟΙ & ΧΑΡΑΚΤΕΣ] LES GRANDS PEINTRES-GRAVEURS DEPUIS REMBRANDT JUSQU’A WHISTLER, Numero Special du «STUDIO», hiver 1913-1914. Editions Du «Studio», Paris 1914. Με πλήθος ολοσέλιδων ασπρόμαυρων εικόνων. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένη βιβλιοδεσία, σχ. 4ο, σσ. 264.     45-65

181      ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», πορτραίτο, υπογεγραμμένο «Π. Μαθιόπουλος, 1916». Χρωμολιθογραφία Ασπιώτη-Έλκα, έκδοσις Μουσείου Γεωργίου Α´, [χ.χ.]. Διαστάσεις [47×34]            40-60

182      ΦΑΜΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΠΟΨΗ ΚΑΣΤΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ). Λάδι σε μουσαμά (49Χ35 εκ.). Ο Θ. Φάμπας (1922) θεωρείται ένας από τους μεγάλους έλληνες ζωγράφους. Έζησε στο Βουκουρέστι. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους τον Δ. Μπισκίνη και τον Τ. Μαθιόπουλο. Εκανε πολλές εκθέσεις στη Ρουμανία, Ευρώπη και Αμερική. Τα έργα του χαρακτηρίζονται από λυρική διάθεση, εκλεπτυσμένα χρώματα που διαπνέονται από ένα ιδιότυπο εξπρεσιονισμό (Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Μέλισσα, τ. 4).            380-480

183      [ΓΑΛΑΝΗΣ Δ. – GALANIS] ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΕΛΙΟΥ, αρ. 7, 1928. Τεύχος αφιερωμένο στον Δημήτρη Γαλάνη. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του Γαλάνη. Σχ. 4ο μικρό, σσ. 8+εικόνες. 50-70

184      ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., Γυμνό. Ξυλογραφία. [Περίοδος μεσοπολέμου, 1930 περ.], χωρίς υπογραφή, κάτω αριστερά το μονόγραμμα του καλλιτέχνη «ΑΘ». Εικονίζεται γυναικείο σώμα σε στάση ύπνου υπό σκιάν δένδρου. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35,3×30,2 εκ.]   100-200

185      NELLY, «Nike de Paeonios», ασπρόμαυρη φωτογραφία της Nelly’s (Νίκη του Παιανίας, Μουσείο Ολυμπίας), υπογεγραμμένη από την φωτογράφο, [χ.χ., περίοδος μεσοπολέμου]. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [22×16 εκ.]         50-70

186      ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΝΥΦΗ, ασπρόμαυρη φωτογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη. Εικονίζεται νύφη, [χ.χ., περίοδος μεσοπολέμου]. Διαστάσεις [36×26 εκ.].     20-30

187      ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., Ερωτικό Γυμνό, (ξυλογραφία), [περίοδος μεσοπολέμου, 1930 περ.], χωρίς υπογραφή. Εικονίζεται σύμπλεγμα ανδρικού και γυναικείου σώματος. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35,3×30,2 εκ.]            100-200

188      ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ, ΠΟΥΛΙΑ. Ελαιογραφία σε καμβά, σύνθεση κόκκινο με χρυσό. Διαστάσεις 40×30. Σε πλαίσιο.      1500-1700

190      [ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ.] LIST DES GRANDS VINS FINS 1938. Κατάλογος κρασιών. Bois en couleurs de GALANIS, Παρίσι [1937]. Εικονογράφηση με έγχρωμες πρωτότυπες ξυλογραφίες από τον Δ. Γαλάνη. Σσ. 50     80-160

191      ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΣΕΧΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, Εν τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ιανουάριος 1938. Κατάλογος, ασπρόμαυρη εικονογράφηση, [χ.α.σ.].           25-30

192      [DURER] HETZER THEODOR, DURERS DILDHOHEIT, Vittorio Klostermann – Frankfurt [1939]. Δεμ., σσ. 162.     15-25

193      [ΤΡΕΙΣ ΧΡΩΜΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ] «LES FEMMES AUX PIGEONS ET LE PERROQUET» έκδ. Αγγ. Απέργης, 1940. [μαζί] «LA FEMME AU CHALE» [μαζί] «LA FEMME AU PERROQUET» έκδ. Αγγ. Απέργης [1940 περ.]. Διαστάσεις [19×26 εκ.] (3)        45-80

195      ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ. Λιθογραφία. Υπογεγραμμένη. Λιθόγραφη η υπογραφή του καλλιτέχνη. (Διαστάσεις 60×46,5 εκ.). Σε πλαίσιο. Ο Ο. Κανέλλης (1910-1979) θεωρείται από τους σημαντικότερους ζωγράφους του 20ου αι. με μεγάλο αριθμό εκθέσεων, ατομικών και ομαδικών. Φροντίζει να απεικονίζει τον εσωτερικό κόσμο των προσώπων. Τα τοπία του αποδίδονται με μια προσωπική διατύπωση.            200-300

196      ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ. Λιθογραφία. Υπογεγραμμένη. Λιθόγραφη η υπογραφή του καλλιτέχνη. (60Χ46,5 εκ.). Σε πλαίσιο. Ο Ο. Κανέλλης (1910-1979) θεωρείται από τους σημαντικότερους ζωγράφους του 20ου αι. με μεγάλο αριθμό εκθέσεων, ατομικών και ομαδικών, φροντίζει να απεικονίζει τον εσωτερικό κόσμο των προσώπων.     200-400

197      ΑΝΘΗΣ ΔΗΜ., «ΘΕΟΤΟΚΟΣ – ΘΕΙΟ ΒΡΕΦΟΣ». Εικόνα – ελαιογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ., 1950 περ.]. Διαστάσεις [13,5×7,5] σε ξύλινο πλαίσιο.       80-160

199      [ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ Γ.] ΑΤΗΙΝΑΙ. Γ. ΦΑΡΣΑΚΙΔΗ – 6 ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ. Εκδ. Δελφοί, 1950 περ. Σχ. φύλλου. Εικονίζονται η Ακρόπολη, το Πανεπιστήμιο, η Μονή Δαφνίου, το τζαμί στο Μοναστηράκι, το Θησείο κλπ.           50-70

200      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Χ., «Παραθαλάσσιος Οικισμός», αριθμημένη έγχρωμη λιθογραφία αρ. 39/100, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ.]. Διαστάσεις [75×45 εκ.]  80-100

201      [ΑΓΝΩΣΤΟΥ], «ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ», ελαιογραφία σε ξύλο, [χ.χ., 1950 περ. ]. Διαστάσεις [44×27 εκ.]. (Πιθανότατα αντιγραφή έργου του Ευγ. Σπαθάρη, στο κάτω τμήμα αναγράφεται «ΕΥΓΕΝΙΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ, από χέρι».         80-120

202      ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1878-1967), Προσωπογραφία γυναίκας (κυρία Λειβαδά), ελαιογραφία (και υδατόχρωμα / μολύβι) σε καμβά, [1955 περ.]. Ανυπόγραφο. Σε πλαίσιο εποχής με υαλοπίνακα, διαστάσεις [50×43 εκ.]. (Η απεικονιζόμενη γυναίκα είναι σύζυγος του Παναγιώτη Γ. Λειβαδά, Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Μαγνησίας το 1915 και Οργανωτή Συνεδρίων για τους Εκπαιδευτικούς, σοσιαλιστή και από τους πιονέρους έλληνες επιστήμονες της διδακτικής. Διατηρούσαν φιλική σχέση με τον ζωγράφο). 1500-3000

203      ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, 68 Σχέδια του Παύλου Μοσχίδη, 1963-1968, Μία σύγχρονη ελληνική γυμνογραφία. Προλογίζουν οι: Χρύσανθος Χρήστου, Ελένη Βακαλό, Γιάννης Τσαρούχης, Ντιάνα Αντωνακάτου. Αντίτυπο υπογεγραμμένο από τον ζωγράφο στο εσώφυλλο. Με αριθμητικό πίνακα των 68 σχεδίων με διαστάσεις, τεχνική και χρονολογία. Πανόδετο, σχ. 4ο μικρό, σσ. 7φ.+68.     40-60

204      ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓ., «ΑΓΡΟΤΙΚΟ», ξυλογραφία υπογεγραμμένη με μολύβι από τον καλλιτέχνη και με το μονόγραμμά του πάνω στην πλάκα, [χ.χ., 1970 περ.]. Διαστάσεις [8,5×6,8 εκ.] σε ξύλινο πλαίσιο. 90-180

205      [ΙΟΛΑΣ – TAKIS] TAKIS, MUSICALES. Kατάλογος Έκθεσης από τα μουσικές εγκαταστάσεις του Τάκη, στη Γκαλερί Ιόλα στο Παρίσι το 1974. Με κείμενα των Pierre Restany, William Burroughs, Allen Ginsberg, και φωτογραφίες των εγκαταστάσεων. Επίσης περιλαμβάνεται ο δίσκος 45 στροφών με τη μουσική που έγινε χορογραφία από το μπαλέτο Elkesis: Takis, Extraits du ballet Elkesis Nederlands dans Theater Festival de Hollande 1973, Chorography Jaap Flier. Aριθμ. Εκδ. 557/1000, λυτά φύλλα. Μικρή φθορά στο εξώφυλλο. 50-90

206      [ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ] Ημερολόγιο της Ανωνύμου Γενικής Εταιρείας Τσιμέντων «ΗΡΑΚΛΗΣ» του 1961. Έγχρωμη εικονογράφηση με 28 θεατρικές υδατογραφίες φτιαγμένες αποκλειστικά γι’ αυτό το ημερολόγιο. Με επεξηγηματικό κείμενο του καλλιτέχνη για τα έργα και μικρό βιογραφικό. Υποτιτλισμός σε αγγλικά – γαλλικά – ελληνικά – αραβικά. Σχ. πλάγιο, δεμ. με σπιράλ, [χ.α.σ.]          40-60

207      ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΕΑΣ Κ., ΑΦΙΣΑ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ιστορία της αφίσας, η χρήση της και η εξέλιξη της στην σύγχρονη κοινωνία ως κυρίαρχο στοιχείο δημοσιότητας και προβολής και ως διεθνής γλώσσα μαζικής επικοινωνίας στη διακίνηση εμπορευμάτων, των ιδεών και της πολιτικής). Λεύκωμα με ολοσέλιδες έγρωμες αφίσες, ελληνικές και ευρωπαϊκές, περιόδου [1899-1956 περ.]. Δεμ., σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 32+200 περ.  60-90

207β    [ΠΙΚΑΣΟ] PICASSO PABLO. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ. Λιθογραφία, υπογεγραμμένη απ’τον καλλιτέχνη και τον γκαλερίστα. Aπ’ την έκθεση της Gallerie Alex Maguis στο Παρίσι στις 15/4/1962.    1500-2500

208      ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Γ., «ΘΕΟΦΙΛΟΣ», πορτραίτο (λινόλεουμ). Προσωπικό δοκίμιο του ζωγράφου από το ομώνυμο βιβλίο. Υπογεγραμμένο με μολύβι από τον καλλιτέχνη, 1978. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [48×31 εκ.]            150-200

209      ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΛΚΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Κείμενα – Επιμέλεια Θ.Α. ΛΑΪΝΑΣ, έκδ. 1978. (Γνωριμία με τον καλλιτέχνη, Μύηση στην τέχνη του, Η Ρούμελη στο έργο του, Εκθέσεις, Βιβλιογραφία). Πλούσια ασπρόμαυρη και έγχρωμη εικονογράφηση. Σχ. 4ο, σσ. 82.       20-30

210      ΚΑΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ 1940-1980. Προλογίζει ο Δημήτριος Παπαστάμου και η Ελένη Βακαλό. Με 164 ξυλογραφίες και πετρογραφίες της Β. Κατράκη καθώς και αναλυτικό κατάλογο με διαστάσεις των έργων. Επίσης διάφορες φωτ. με συνεργάτες καθώς και αυτοβιογραφικό σημείωμα. Στο τέλος μετάφραση στα αγγλικά των κειμένων. Το βιβλίο εκδώθηκε με την ευκαιρία της αναδρομικής έκθεσης στην Εθνική Πινακοθήκη το 1980. Χαρτόδετο, σχ. 4ο.      35-60

210β    ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΣΑΚΙΣ, «Ημισφαίρια», Σινική μελάνη σε μουσαμά, Υπογεγραμμένο («SAKIS 83»), 1983. Σύνθεση σε δύο αλληλοσυμπληρούμενα -ζευγαρωτά- ξύλινα πλαίσια. Διαστάσεις 23×15 εκ. έκαστον. Τα έργα έχουν εκτεθεί στο «Μόνο Ένα» (Μύκονο) και στην «Georgandas” (Αθήνα) (2).        650-850

210γ    ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΣΑΚΙΣ, «Τετρασφαίρια», Σινική μελάνη σε μουσαμά, Υπογεγραμμένο («SAKIS 84»), 1984. Διαστάσεις 21×12,50 εκ. Σε ξύλινο πλαίσιο.  450-600

211      [ΛΕΙΒΑΔΙΑ] ΣΟΥΡΔΗ ΛΟΥΚΙΑ, «Αμφιθεατρικός Οικισμός σε καταπράσινο λόφο», λάδι σε κόντρα πλακέ, υπογεγραμμένο από την καλλιτέχνιδα, 1990. Διαστάσεις [22,5×31,5 εκ.].    150-200

212      ΣΟΥΡΔΗ ΛΟΥΚΙΑ, «Μοναχική κοπέλα περπατάει στο δάσος» λάδι σε χοντρό χαρτόνι, υπογεγραμμένο από την καλλιτέχνιδα, [1990 περ.] Διαστάσεις [17,5×12,5 εκ.].    100-150

213      ΣΑΡΕΛΑΚΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΘΕΑ. Μεταξοτυπία. Τα ανοιχτά παράθυρα με γεωμετρική προοπτική και παιχνίδι των χρωμάτων. Εντονες αντιθέσεις των ψυχρών τόνων του τοπίου και των θερμών τόνων των παραθύρων. Αριθμημένη μεταξοτυπία 262/300, υπογεγραμμένη και χρονολογημένη (2001). (55Χ21 εκ.)             200-300

214      ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΧΡ., «Αίας», χαρακτικό (λινόλεουμ), υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, 2002. Διαστάσεις [20,5×29,5 εκ.]            35-45

215      ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΝΑΝΟΣ, «Αρχαίος Κωμός Κομοδίνου», («τσάι με λεμόνι»). Πρωτότυπο σχέδιο με πολύχρωμους μαρκαδόρους, σε χαρτί. Διαστάσεις 35×25 εκ. Πασπαρτού. Πλαισιωμένο σε κορνίζα. Εκτέθηκε στην Γκαλερί «Ειρμός» στην Θεσσαλονίκη. Υπογεγραμμένο «Νάνος Β. 2007».  500-800

216      ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΝΑΝΟΣ, «Το Πιάνο και τα Γαλλικά». Προσωπογραφία. Πρωτότυπο σχέδιο με πολύχρωμους μαρκαδόρους, σε χαρτί. Διαστάσεις 35×25 εκ. Πασπαρτού. Πλαισιωμένο σε κορνίζα. Εκτέθηκε στην Γκαλερί «Ειρμός» στη Θεσσαλονίκη. Υπογεγραμμένο «Νάνος Β. 2007».      500-700

217      ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΝΑΝΟΣ, «Καβάφης», Προσωπογραφία του ποιητή. Σχέδιο με χρωματιστούς μαρκαδόρους σε χαρτόνι, υπογεγραμμένο, 2013. (Βλ. εικόνα του έργου, εδώ στη σ. 26).  550-850

218      ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, «O Kαβάφης και η Τίγρη». Προσωπογραφία του ποιητή, με την αγαπημένη του Τίγρη. Πρωτότυπο παστέλ σε χαρτόνι. Υπογεγραμμένο («Katerina Valaoritis»), [2013]. (Βλ. εικόνα αυτόθι, εδώ στη σ. 36).      500-800

Βλέπε και: 148, 641, 663, 444, 395, 396, 416, 671, 415, 304, 683, 303, 393, 392, 417, 398, 397, 588, 441, 335

 

17. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ – ΑΡΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΑ –

ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ [219-256]

219      [ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ] ALBUM INTERNATIONAL ILLUSTRE DE CΗIMBRES=POST, Contenant: 11400 cases pour les Timbres, Tome I: Emissions a 1890. Ιllustre de 4900 Reproductions de timbres, 160 Armoiries, 67 Portraits, 600 Filigranes, 4900 indications des timbres rares, 1 Carte de L’Union postal universelle. Κατάλογος γραμματοσήμων (αναφορά και στο σπάνιο γραμματόσημο «British Guiana»). Κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, χρυσές ακμές, σχ. 4ο, σσ. 915. [Μόνον ο πρώτος τόμος]. [1900 περ.]         200-280

220      [ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ.] Ασπρόμαυρη φωτογραφία του Κ. Δημητρίου «Η διαδήλωσις της 22 Φεβρουαρίου 1898 επί τη διασώσει του Βασιλέως Γεωργίου» έξω από το κτήριο της Βουλής των Ελλήνων στην πλατεία Συντάγματος. Χαρτόνι. Διαστάσεις 25×30 εκ.           50-100

221      [ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ – ΛΕΥΚΩΜΑ] Πενήντα εικόνες (επιστολικά δελτάρια και φωτογραφίες), επικολλημένες σε δερματόδετο πλάγιο λεύκωμα με εικόνες από την Ελλάδα, περιόδου 1900-1950 περ. (Σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών – Θεσσαλονίκης, Μέθανα, Πάρος Εκατονταπυλιανή, Λουτράκι, Αμαλιάς, Εκάλη Βίλα Ρεξ, κ.ά.). Σχ. πλάγιο, διαστάσεις [18×28 εκ.]   150-200

222      ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ: «ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΥΧΗΣ». Στην πρώτη σελίδα σχήμα σφαίρας διαιρεμένο σε οκτώ μέρη σύμφωνα με τα οποία ερμηνεύεται η τύχη του καθενός. Αξιοπερίεργο της εποχής (τέλη 19ου αι.). Σχ. 12ο, 15 φύλλα.             70-100

223      [ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΘΕΑΤΡΟ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία του θεάτρου της Επιδαύρου, [1900 περ.], επικολλημένη σε σκληρό χαρτόνι. Διαστάσεις [21×14 εκ.].  30-40

224      [ΛΑΝΚΛΕ ΠΕΤΡΟΣ, «Εις Οπισθοβατικός»] Διήγημα του Λανκλέ με τίτλο: «Εις Οπισθοβατικός.» Μεταφρασμένο απ’ τά γαλλικά από τον Φιλιππακόπουλο Φ. Αναφέρεται στην τεχνολογική πρόοδο των μοντέρνων καιρών, και στην οπισθοδρομική αντίδραση προς αυτήν. Μια τραγωδία με αφορμή την πάλη μεταξύ του καινοφανούς και της παράδοσης, με επίκεντρο στην πρόοδο. Ένα κάρο με άλογα που μεταφέρει τον κόσμο από χωριό σε χωριό έρχεται αντιμέτωπο με την αυτοκινητάμαξα, η οποία το παραγκωνίζει. Την τελευταία λέξη έχει η Πρόοδος. Χειρόγραφο κείμενο, γραμμένο με μελάνι, [χ.χ.]. Σελιδογραφημένο με 31 σελίδες.       90-150

225      [ΛΑΜΙΑ, Συμβολαιογραφική Πράξη, 1905] Αφορά τους κληρονόμους του αποθανόντα Ηρακλή Βαρνάβα, την χήρα του Μαριγώ και τον Γ. Τριχά. Ο τελευταίος χρωστά τους τόκους και το κεφάλαιο από δάνειο του αποθανόντα, το οποίο δικαιούται η χήρα Μαριγώ και η θυγατέρα της. Χειρόγραφη συμβολαιογραφική πράξη, 4 σελίδες γραμμένες με μελάνι.            50-70

226      [ΘΩΜΑΪΔΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, 1906] ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ. Τρείς ασπρόμαυρες φωτογραφίες του φωτογράφου Θωμαίδη. Η μία με την ένδειξη κάτω δεξιά «Η τελευταία ημέρα των Ολυμπιακών αγώνων. Απονομή των βραβείων, εν Αθήναις 1906» και κάτω αριστερά «A. Thomaides». Η δεύτερη με την ένδειξη «Vue intereure du Stade – A. Thomaides» και η τρίτη επίσης μία άποψις του Σταδίου. Διαστάσεις [33×48]. Μικρά σκισίματα στα περιθώρια. (3)             200-400

227      [ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ – ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ, 1910] Το πταισματοδικείο Καρδαμύλης δικάζει δύο  συζύγους. Δικάζεται επί του παρόντος ο άνδρας, ενώ η γυναίκα δικάζεται ερήμην. Έγγραφο χειρόγραφο, γραμμένα δύο φύλλα από τέσσερα, με μελάνι. Φέρουν υπογραφή του Πταισματοδίκη Π. Κομίνη, και του γραμματέα Π. Κουτουμάνου. Πρόκειται για ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου, 29-Ιουλίου-1910.          80-100

228      [ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΠΟΥΔΩΦ & ΜΑΥΡΟΥ 1911-1924] Ο Αριστείδης Παπούδωφ (ή Παππούδωφ/Papoudof) κληροδοτεί την περιουσία του στην γυναίκα του και στα ανίψια του, δεδομένου ότι ήταν άκληρος. Η χήρα Αλεξανδρίνη Παπούδωφ, το γένος Βαρβάκη, κληροδοτεί με την σειρά της, σχεδόν αποκλειστικά, την περιουσία της στις τρεις ανιψιές της, Ελένη, Άννα και Αλεξανδρίνα Βιάζυ-Μαύρου. Οι τρεις αυτές αδελφές θέλουν αργότερα να πωλήσουν μέρος της κληρονομιάς (μεταξύ άλλων και το περίφημο “Μέγαρο Παππούδωφ” στη γωνία Πανεπιστημίου και Κηφισίας, μία βίλα στην Κηφισιά, έναν κήπο στο Κεφαλάρι και ένα κτήμα στο Στροφύλι, τιμαλφή, διαμάντια κ.ά.). Αναλαμβάνουν να το πράξουν ο πατέρας τους, Σπυρίδων Βιάζυς-Μαύρος (Biasy-Mavro) και ο αδελφός του Αλέξανδρος Βιάζυς-Μαύρος. Όλα τα έγγραφα του αρχείου αναφέρονται γύρω από αυτή την υπόθεση και τις δικαιοπραξίες. Το εκτενές αρχείο περιλαμβάνει: Πληρεξούσια (5), Έγγραφα του Πρωτοδικείου (5), Πρακτικά Δικαστηρίου (5), Υπεύθυνες δηλώσεις (5), Συμβολαιογραφικές Πράξεις (4), Διαθήκες (2), μία Μυστική διαθήκη, Κληροδοτήματα (2), Επιστολή οικονομικής Εφορείας προς Αλεξ. Μαύρο (1), Λογαριασμοί και αποδείξεις οικογενειών  Μαύρου και Παπούδωφ, Επιστολές γαλλιστί, (αποστέλλονται από Παρίσι Νίκαια) (10): προς Σοφία από Αλεξανδρίνη, Σπύρου Μαύρου προς Αλέξανδρο, Επιστολή στη Lolia, προς Μαύρο κ.λπ. Σύνολο εγγράφων: 42. [Ζητήστε αναλυτικό κατάλογο]           2200-3000

228β    ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ, «ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 1903». Το πρωτότυπο χειρόγραφο του γνωστού ποιήματος του Κ. Καβάφη. Υπογεγραμένο, χαρτί διαστάσεων 17×21 εκ., (1917). [μαζί] Η πρωτότυπη χειρόγραφη παρτιτούρα του Μ. Χατζιδάκι για το ίδιο ποίημα, μελοποιημένο (στον “Μεγάλο Ερωτικό”), υπογεγραμμένη, (1972) δισέλιδη, διαστάσεις 29×23 εκ.. Με αχνό μελάνι αναγράφονται από τον συνθέτη, κάτω από τις νότες, λέξεις του ποιήματος. Στην πίσω όψη της παρτιτούρας υπάρχει αφιέρωση του συνθέτη. Και τα δυο χειρόγραφα πλαισιωμένα μαζί σε διαφανές πλεξιγκλάς. Εμβληματικό “ζωντανό” τεκμήριο της δημιουργικής συνάντησης δυο κορυφαίων και οικουμενικών εκφραστών της νεοελληνικής ταυτότητας στον ελληνικό λόγο και τη μουσική.          28000-35000

229      [ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ, 1912-1929], Δέκατρία έγχρωμα επιστολικά δελτάρια, κυρίως γαλλικά, με ρομαντικές εικόνες δεσποινίδων της εποχής. Τα περισσότερα γραμμένα στην πίσω πλευρά. Καθώς και ένα διαφημιστικό φυλλάδιο των αιγυπτιακών τσιγάρων «DIMITRINO & Co, Grande Fabrique De Cigarettes Egyptiennes. LE CAIRE (Egypte) ». Εξώφυλλα έγχρωμα με ανάγλυφη διακόσμηση. (14)             30-60

230      ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΠΟΙΗΜΑ. Με τον τίτλο “Τρίπτυχο”. Αφιερώνεται στην κυρία Θεώνη Δρακοπούλου. Λυρικό ποίημα, το οποίο αποτελείται από 10 στίχους. Αναφέρουμε αποσπασματικά: “Τρίμορφ’ ιδέα μπροστά μου λαμπυρίζεις / χειμωνιάτικο τρίκλωνο λουλούδι / στις ψυχής μου τα τρίσβαθα που ανθίζεις / κόβω για Σε το τρίστιχο τραγούδι”. Υπογεγραμμένο: Κωστής Παλαμάς με τη χρονολογία 18/10/13. (1913). 1 φύλλο. Πιθανώς ανέκδοτο ποίημα.        1100-1300

231      [ΛΑΜΙΑ – ΔΑΔΙ, ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Σχολάρχης, 1920] Επιστολή, Συλλόγου (Γονέων και Κηδεμόνων) του Δαδίου Λαμίας, προς τον Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης. Ο Σύλλογος εκφράζει την αμέριστη εμπιστοσύνη στις ικανότητες, ηθικές, διδακτικές, οργανωτικές κτλ., του κυρίου Λαμπρίδη (Σχολάρχη), και εκφράζει την επιθυμία των Δαδιωτών να παραμείνει στην θέση του. Χειρόγραφη επιστολή με μελάνι. Τέσσερις σελίδες.   50-70

232      [ΝΑΟΣ ΑΠΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΣ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία [1920 περ.]. Εικονίζεται το ναός της Απτέρου Νίκης με θέα στον ελαιώνα και την Καστέλα. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [15×21 εκ.]        25-35

233      [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ – ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ] Διαβατήριο της Ελένης Μπετσάκου Αγγελουδάκη στα γαλλικά «AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE» με σφραγίδες και υπογραφές, 2/11/1925. Μονόφυλλο ταλαιπωρημένο.            25-35

234      [ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ] «Τετράδιον Εγκυκλοπαιδείας Γεωπονικών, 19/10/1927». Χειρόγραφο φοιτητικό τετράδιο 100 και πλέον σελίδων, ευανάγνωστος γραφικός χαρακτήρας, αριθμημένες σελίδες οι πρώτες 53.         35-60

235      ΡΟΖΑΪΡΟΝ ΜΑΡΙΟΣ & Α.Κ., ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ. Δακτυλόγραφο κειμ., αδημοσίευτο. «Μεταφράσθηκε από την κλασσική τρίτομη έκδοση των έργων του Αριστοφάνη του μεγάλου διδασκάλου του γένους Νεοφύτου Βάμβα», σσ. 38. Δεμ. Με την υπογραφή του μεταφραστή «Μ. Ροζάιρον». Σχ. 4ο.            60-90

236      [ΤΕΤΡΑΔΙΟ-ΒΟΤΑΝΙΚΗ] Χειρόγραφο τετράδιο, «Βοτανικής». Χωρίς αρίθμηση σελίδων, σημειώσεις ευκρινώς οργανωμένες, με μολύβι, πολύ μικρά γράμματα, περιόδου 1930 περ..     35-50

237      [ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, 1931] Δύο επιστολές προς τον Ευθύμιο Κανελλόπουλο, πρεσβευτή τότε της Ελλάδας στην Ελβετία-Βέρνη. Η μια αποστέλλεται από τον συνεργάτη Κώστα Σούρλα, και η δεύτερη από τον Μ. Ματσούκη. Πρόκειται για προσωπικές και όχι επίσημες επιστολές. Σε φάκελο, χειρόγραφες με μελάνι. Χρονολογία: η πρώτη 28 Μαίου 1931, η δεύτερη 18 Ιουνίου 1931. Επιστολές οχτασέλιδες και οι δύο.     60-90

238      [ΓΚΡΕΣΑΜ ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ -GRESHAM LIFE ASSURANCE SOCIETY], Ιδρυθείσα εν Λονδίνω τω 1848. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ κ. Ιωάννου Γ. Αναστασόπουλου, εν Κορίνθω… Υπεγράφη στις 19 Αυγούστου 1933. Ασφάλεια ζωής. Ένα φύλλο διαστάσεων 51×7 εκ., λιθόγραφο με το λογότυπο της εταιρείας, σφραγίδες και υπογραφές. Όπισθεν αναγράφονται οι γενικοί όροι της εταιρείας. Με τον πρωτότυπο αυθεντικό φάκελό του. [μαζί] Διάφορα έγγραφα, κυρίως αποδείξεις πληρωμής και αλληλογραφία σχετικά με το ασφαλιστήριο.            40-60

239      [ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., 1933-1948] Αποδείξεις αγοραπωλησιών με αγοραστή τον Δ. Αργυρόπουλο.Νόμιμες αποδείξεις υπογεγραμμένες με μελάνι. Χρονολογία 1933-1948, Αθήνα. Εννέα τιμολόγια και αποδείξεις.      60-90

240      [ΜΗΘΥΜΝΗ – ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ, 1935] ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ. Ανακοίνωση στον Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμον Γιαμαλάκη, ότι εγκρίθηκε άδεια να μεταβεί στην Αθήνα για ατομική υπόθεση. Έγγραφο έντυπο, με υπογραφή του Μητροπολίτη Μηθύμνης. Ένα φύλλο. Μηθύμνη, 1935.         60-90

241      [ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-1935] Ασπρόμαυρη φωτογραφία της Βασιλικής Οικογένειας. Εικονίζεται ο Βασιλέας Γεώργιος σε νεαρή ηλικία και οι γονείς του Κωνσταντίνος και Σοφία καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας. Παρίσι, Agence Trampus, 7/11/1935. Διαστάσεις [14,8×21 εκ.].     30-50

242      ΠΑΛΑΜΑ ΝΑΥΣΙΚΑ, Ποίημα του Κωστή Παλαμά με τίτλο «Στο Μεταξά». Χειρογράφως αντεγραμμένο από την κόρη του Ναυσικά. (24 Οκτώβρη 1937). Από το αρχείο Μιχαήλ Ροδά. Γραμμένο σε γαλάζιο χαρτί. Στο κάτω αριστερό τμήμα σημείωση με άλλο γραφικό χαρακτήρα: «Εματαίωσα την δημοσίευση στο δεύτερο ποίημα για να προφυλάξω τον ποιητή από την πολιτική» και υπογραφή (άγνωστη). Ποίημα πιθανότατα αδημοσίευτο. Διαστάσεις [21×28 εκ.]      300-600

243      [ΡΟΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – «ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ»]. Χειρόγραφο. ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ του Μιχαήλ Ροδά για τον Κώστα Κρυστάλλη. Μελέτη για το έργο του πολύπτυχη. Περιγράφει την ζωή του ποιητή, από την γενέτειρά του Ήπειρο, απ’ όπου και διαφεύγει κυνηγημένος από τους Τούρκους, καταφεύγοντας τελικά στην Αθήνα, μέχρι τον θάνατό του και την ταφή του στην Άρτα. Αναφορές σε σύγχρονους λογοτέχνες και ποιητές του 19ου αιώνα στην Ελλάδα, (Παλαμάς, Βιζυηνός κ.ά). Έμφαση στον πατριωτισμό του Κρυστάλλη, με την δημοτική και λαϊκή φλόγα του, καθώς και στην στιχουργική του τέχνη. Περιγραφή της σκληρής και αγωνιώδους ζωής του λογοτέχνη ως τον τραγικό θάνατο. Γενικά, μια ελεγεία στο έργο και την ζωή του ποιητή. 112 σελίδες χειρόγραφες με μελάνι. [χ.χ., 1940 περ.].      250-500

244      [ΡΟΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – «ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (1869-1937) ] Χειρόγραφο. ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ του Μιχαήλ Ροδά για τον μεγάλο έλληνα λόγιο Δ. Σάρρο. Από την γέννησή του στην Βίτσα (Ζαγοροχώρια), περνάει στις σπουδές του στην Αθήνα, μετά την διδασκαλία στην Κύπρο, στην Μακεδονία όπου υπηρέτησε τον Μακεδονικό Αγώνα. Μετά ως σχολάρχης και διδάσκαλος στην Μεγάλη του Γένους Σχολή, και την δραστηριότητά του ως πρόεδρου του «Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως». Αναφέρεται επίσης στο σημαντικό του μεταφραστικό και φιλολογικό έργο στην αρχαιοελληνική γραμματεία. Χειρόγραφο με μελάνι. Πιθανώς αδημοσίευτο.    300-600

245      [ΡΟΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ»] Επιμνημόσυνος λόγος του Μιχαήλ Ροδά για τον πεσόντα στο Αλβανικό μέτωπο συνάδελφο δημοσιογράφο Κωστή Παπαδάκη. Εξαίρει την ανδρεία και πατριωτισμό του εκλειπόντος, καθώς και τις ιδιαίτερες ικανότητές του ως δημοσιογράφου. Ένας πραγματικός έπαινος για τον πεσόντα άνδρα εκ Κρήτης. Έγγραφο δακτυλογραφημένο. Χωρίς υπογραφή και χρονολόγηση, [1940 περ.]. Σελίδες τρεις (3).          70-100

246      [ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ – Υπηρεσία ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ] Δελτίον Κατηγορίας Π.Ε. του Β. Ναυτικού. Αφορά τον έφεδρο Καλοταράνη Νικόλαο του Πολυχρόνη, έφεδρου Στρατού Ξηράς. Καλείται να παρουσιαστεί αμέσως εις Λιμεναρχείον Καβάλλας. Εν Καβάλλα 10 Μαΐου 1940. Με σφραγίδα και υπογραφή του διοικητή. Ένα φύλλο μία γραμμένη σελίδα.         35-70

247      [ΒΟΛΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, 1942] Έγγραφο προς το Πρωτοδικείον Βόλου. Αγωγή σε σχέση με εμπορική συνδιαλλαγή. Ο ενάγων Δημ. Σφέτσος, μεσολάβησε για την πώληση ποσότητας εμπορεύματος (χόρτο) από τους κατηγορουμένους, οι οποίοι δεν αποπλήρωσαν το χρέος τους. Αναφορά στην Γερμανική Υπηρεσία Σφαγείων. Έγγραφο δακτυλόγραφο, Βόλος, 7 Μαρτίου 1942. Με υπογραφή του πληρεξούσιου δικηγόρου Ν. Μήτρου. Σσ. 6, γραμμένες οι τρεις πρώτες.    70-100

248      [ΡΟΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ & ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ, 1944] Πεζά ποιήματα και διηγήματα γραμμένα κατά την γερμανική κατοχή. «Πορεία», «Εντός μου καίει», «Πνεύμα», «Υπόκοσμος», «Θεατρικό», «Αργοναύτες», «Μαργαρίτα», «Έκσταση», «Να η Γαλέρα», «Ιούδας», «Αμαρτίες», «Συντρίμια». Χειρόγραφα με μελάνι, ενυπόγραφα και χρονολογημένα από τον Ροδά [1944]. Πιθανώς, ορισμένα, αδημοσίευτα. Σελίδες: ενενήντα πέντε (95). [μαζί] Τεύχος του φιλολογικού περιοδικού “Ο Νουμάς”. Με απόσπασμα από «Τ’ Αμαρτωλά» του Ροδά. Περίοδος Γ´, Χρόνος ΚΒ´, Τεύχος 1 (786), Οκτώβρης 1929. Σελίδες 18.    150-250

249      [ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ]. Άγγλοι στρατιώτες ξεκουράζονται στο Θέατρο του Διονύσου. Ασπρόμαυρη φωτογραφία [1945 περ.]. Διαστάσεις [13,2×17,5 εκ.].           25-50

250      [ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ] ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜ. Ι., ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ, ΕΛΛΑΣ (Κρήτη, Ήπειρος, Θράκη, Σάμος, Λήμνος, Καβάλλα, Δεδέαγατς, Μυτιλήνη, Ικαρία, Ιόνιον Κράτος, Δωδεκάνησος). Επίσημον Όργανον των Ελληνικών Φιλοτελικών Οργανώσεων, έκδοσις Τετάρτη Ελληνο-Γαλλική 1949. Χαρτόδετο, σσ. 120.           20-30

251      ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΠΑΝΟ (1955-1969). Το αρχείο περιλαμβάνει: Α) Επιστολές της Μαργαρίτας Καραπάνου 1955-1968 (συνολικά 41, εξ αυτών 2 είναι τηλεγραφήματα). Β) Δέκα επιστολές της Μαργαρίτας Λυμπεράκη (μητέρας της Μαργαρίτας Καραπάνου) προς τον σύζυγό της Γεώργιο Καραπάνο. Γ) Επιστολές  τρίτων (3). Δ) Έγγραφα για το Δίπλωμα Νηπιαγωγού (22), Ε) Σχέδια και επιστολικά δελτάρια (4 πρωτότυπα σχέδια και 8 κάρτες). ΣΤ) Διάφορα (φωτογραφίες, φάκελος, σημειώματα). Τα περισσότερα γράμματα της Μαργαρίτας Καραπάνου προς τον πατέρα της Γεώργιο Καραπάνο, εκτείνονται κυρίως στην δεκαετία του ’50, όταν η Μαργαρίτα ήταν 9-14 χρόνων. Τα υπόλοιπα είναι γραμμένα την δεκαετία του ’60 (ως το 1969). Τα πρώτα γράμματα της μικρής Μαργαρίτας προς τον πατέρα της χαρακτηρίζονται από ένα παιγνιώδες και παιδικό ύφος, το οποίο όμως νοσταλγεί διακαώς την επιστροφή στην μήτρα-Αθήνα και τον απόντα Πατέρα. Είναι γνωστό ότι οι γονείς της χώρισαν όταν η Μαργαρίτα ήταν οχτώ μόλις μηνών. Αυτή η διπλή απουσία, πατέρας και Αθήνα, θα σημαδέψει την ζωή της τουλάχιστον σ’ αυτήν την περίοδο. Τα γράμματα αυτά περιέχουν πολλά γεγονότα της καθημερινότητας και του βίου εν γένει. Ποιες ταινίες παρακολουθεί, ποια βιβλία διαβάζει, το μπαλέτο που σπουδάζει, οι γνωριμίες με πρόσωπα κτλ. Φαίνεται εκεί ότι από πολύ μικρή ασχολείται με το σινεμά και την λογοτεχνία, και γράφει απ’ τα εννιά της ποιήματα (ελληνικά και γαλλικά). Έχει λοιπόν από πολύ μικρή τις κατάλληλες προσλαμβάνουσες για να εξελιχθεί σε λογοτέχνη ολκής. Για την ποιητική της συγγραφή, ήδη από το 1958, λέει η ίδια: «Όταν είμαι λυπημένη γράφω ποιήματα. Δεν είναι ωραία, αλλά έπειτα αισθάνομαι πολύ πιο ξελαφρωμένη». Σημαντική επίσης εμπειρία είναι και η σπουδή και ενασχόληση με τον χορό και το μπαλέτο. Οι επιστολές της δεκαετίας του ’60 είναι όταν η Μαργαρίτα μπαίνει στο Πανεπιστήμιο (μάλλον Ecole Νormale Supérieure) και σπουδάζει φιλοσοφία. Είναι ενθουσιασμένη με την φιλοσοφία και ειδικά με τον υπαρξισμό αλλά και τους αρχαίους. Σε άλλη πάλι επιστολή διαξιφίζεται με τον πατέρα της. Εκείνος θεωρεί την φιλοσοφία πάνω απ’ όλα ως γνώση-Ratio, ενώ εκείνη προκρίνει την διαίσθηση-Intuition. Λέει η ίδια: «Φιλοσοφία δεν είναι καθόλου γνώση, είναι διαίσθηση». Υπάρχει επίσης μια επιστολή όπου η κόρη ανακοινώνει στον πατέρα της τους αρραβώνες με τον Mike Coutouzis. Υπάρχει επίσης επιστολή του ίδιου του γαμπρού, όπου γίνεται φανερό ότι οι αρραβώνες θα γίνουν τα Χριστούγεννα του 1966. Όπως φαίνεται από τα γράμματα, η “γνωστή” μανιοκατάθλιψη, η οποία θα βασανίσει την Μαργαρίτα ως το τέλος, αρχίζει να εμφανίζεται ήδη από το 1967, αλλά, όπως ξέρουμε, διαγιγνώσκεται μόλις το 1970. Κατάθλιψη, νοσταλγία, μανία κτλ. Πηγαίνει επί τούτου διακοπές, επισκέπτεται ειδικούς, παίρνει φάρμακα.

            Τα 10 γράμματα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη προς τον Γεώργιο Καραπάνο εκτείνονται κατά τις δεκαετίες ’50 και ’60. Αφορούν οπωσδήποτε εν μέρει την καθημερινή ζωή της Ρίτας και της κόρης της Μαργαρίτας. Καλές στιγμές, νεύρα, ατυχείς και ευτυχείς στιγμές του βίου τους. Άλλοτε η κόρη (Μαργαρίτα) τα πάει καλά στο σχολείο και είναι χαρούμενη και τανάπαλιν. Πολλές αναφορές στο θεατρικό και εν γένει λογοτεχνικό έργο της Λυμπεράκη, κριτικές από τον τύπο και mises en scene. Έχουμε επίσης δύο επιστολές που αφορούν στους αρραβώνες της Μαργαρίτας με τον Μικέ, η κατοίκησή τους στο διπλανό σπίτι από της μητέρας, στο Παρίσι κτλ. (1966 και μετά). Τέλος (πολύ σημαντικό) υπάρχουν δύο επιστολές που αναφέρονται στις απαρχές και κορύφωση της “γνωστής” μανιοκατάθλιψης από την οποία έπασχε η Μαργαρίτα Καραπάνου. Πρόκειται για το έτος 1968. Η μια είναι μια απεγνωσμένη κραυγή της μητέρας Ρίτας προς τον πατέρα Γιώργο, όπου η πρώτη ζητάει την συνδρομή και αρωγή του πρώην συζύγου για την ψυχική υγεία της κόρης. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Στην δεύτερη η Μαργαρίτα είναι πλέον στο νοσοκομείο και η υγεία της φαίνεται να πηγαίνει προς το καλύτερο. Οι λίγες στιγμές που διαρκεί η επίσκεψη της μητέρας φαίνεται παράδεισος για τις δύο γυναίκες. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η σταθερή αναφορά σ’ αυτές τις επιστολές είναι η κόρη της Μαργαρίτα. Βλέπουμε δηλαδή την εξέλιξη της ζωής της αυτές τις δύο δεκαετίες μέσα από τα μάτια της μητέρας. Το αρχείο περιλαμβάνει συνολικά περ. 90 ανέκδοτα τεκμήρια.            4000-6000

252      [ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ] Διαφημιστική ετικέτα, της ποτοποιίας σε λεπτό χαρτί, με την διεύθυνση, το τηλέφωνο και το λογότυπο. Διαστάσεις [35×50 εκ.].  40-80

254      [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία. Εικονίζεται στο κέντρο ο Γεώργιος Παπανδρέου με πλήθος φίλων που τον συνεχάρησαν για την ονομαστική του εορτή. Αφοί Μεγαλοκονόμου, 23/4/1963. Διαστάσεις [18,2×24 εκ.].       30-60

255      [ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ] ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, 1966. Σσ. 48.     20-40

256      [ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Σ.Α.Φ.Ε] Σύνδεσμος Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, 1970. Ανακοίνωση στην Φωφώ Λογοθέτη, ότι εκλέχθηκε μέλος της Εφορίας Πνευματικών Εκδηλώσεων στον Σ.Α.Φ.Ε. Έγγραφο υπογεγραμμένο από την Σοφία Π. Σαββίδου (πρόεδρος), και Μαρία Ε. Παπαδοπούλου (Γραμματέας) – Αθήνα 1970.    40-50

Βλέπε και: 675, 672, 421, 402, 670, 399, 475, 424, 470, 476, 515, 279, 513, 423, 490, 43, 60, 77, 141, 333, 637

 

21. ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ [257-277]

257      ΡΟΣΣΙΟΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, (διανομή πρώτη Ιστορία της τέχνης μέχρι Αλώσεως Κορίνθου), εκ της Βασιλικής τυπογραφίας 1841. Με πίνακα συνδρομητών. Αφιερωμένο στους καθηγητές του Οθωνείου Πανεπιστημίου. Χωρίς εξώφυλλα, ίχνη υγρασίας, σσ. 250+4.      60-90

258      CLEMENT ERSKINE CLARA, PAINTERS, SCULPTORS, ARCHITECTS, ENGRAVERS AND THEIR WORKS, A ΗANDBOOK, with illustrations and monograms, New York, Published by Hurd and Houghton, 1877. Πλήθος εικόνων εντός και εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 661.  90-140

259      L’ART DECORATIF, Revue Internationale Mensuelle D’Art Contemporain, J. Meier-Graefe directeur, 2me annee, Avril 1900 – Septembre 1900, Paris. Τα τεύχη αρ.:19-24. Πλούσια εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σσ. 258.    70-100

260      MODERN BRITISH DOMESTIC ARCHITECTURE AND DECORATION, MODERN PEN DRAWINGS: EUROPEAN AND AMERICAN, Special Winter Number of “THE STUDIO” 1900-1901. Εdited by Charles Holme, London – Paris – New York, 1901. Με ολοσέλιδες έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτ. και σχέδια. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένη βιβλιοδεσία, σχ. 4ο, σσ. 211.            50-70

261      [ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΖΥΓΟΜΑΛΑ – ΜΑΣΣΑΛΙΑ – 1903] CATALOGUE DES TABLEAUX ET AQUARELLES PAR BESNARD, BOUDIN, DAUBIGNY, DAUMIER, FANTIN-LATOUR, FORAIN, HARPIGNIES, CH. JACQUE JONGKIND, LEPINE MESLE, CL. MONET, MONTICELLI, PISSARRO, SISLEY, VAN MARCKE, ZIEM, etc. composant la Collection de M. Zygomalas de Marseille et dont la vente aura lieu a Paris Galerie Georges Petit, 8 Juin 1903. Commissaire-Priseur Me Paul Chevallier, Experts: M. Georges Petit – M. Rosenberg. Πολυτελής κατάλογος πώλησης ζωγραφικών έργων της συλλογής Ζυγομαλά, με ολοσέλιδες εικόνες των έργων και στην απέναντι σελίδα λεπτομερής περιγραφή τους. Σύνολο: 49 έργα (μόνο τα δύο τελευταία, 48 & 49, αποδίδονται μόνο περιγραφικά). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 56.          100-150

262      [ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΜΕΔΙΚΟΙ] FLORENZ UND DIE MEDICI VON ED. HENCH, Λειψία 1909. Με 183 εικόνες εντός κειμένου. Δεμ., σε χάρτινο κιτίο, σσ. 183.      35-50

263      GOBINEAU, LA RENAISSANCE, SCENES HISTORIQUES, JULES II – LEON X – MICHEL-ANGE, Libr. Plon, Paris 1929. Σσ. 318.       20-40

264      ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΚΑΣΤΡΑ και ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ, εκδ. Π. Δημητράκου [χ.χ., 1935 περ.]. Με σχέδια της σ. εντός κειμένου και έγχρωμες εικόνες επικολλημένες εκτός κειμένου. Αντίτυπο υπογεγραμένο από την Α. Ταρσούλη. Αναλυτικός κατάλογος σχεδίων και εικόνων (217) στο τέλος, καθώς και ένας χάρτης του Μοριά. Σχ. 4ο, σσ. 260+3.            60-90

265      [ΤΙΣΙΑΝΟΣ] HETZER THEODOR, TIZIAN GESCHICHTE SEINER FARBE, Vittorio Klostermann, Frankfurt 1935. Με ολοσέλιδες εικόνες έργων του μεγάλου ζωγράφου (ασπρόμαυρες) εκτός σελίδων αρίθμησης. Σσ. 280.            25-35

266      ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ, έκδ. του περιοδικού «Νέα Εστία», 1936. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 171.    40-70

267      BUSCHOR ERNEST, VOM SINN DER GRIECHISCHEN STANDBILDER, Berlin 1942. Πλούσια ασπρόμαυρη εικονογράφηση, 46 εικόνες εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 55+εικόνες.    30-35

268      [ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ] ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, 1946. Το εξώφυλλο καθώς και τα τρία σχέδια είναι του Γιάννη Τσαρούχη. Σσ. 90.    25-40

269      [ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ] Λεύκωμα – για παιδιά, «ALBUM OF PICTURES, FOR A JOURNEY WITH CHILDREN IN THE HOLY LAND», επανέκδοση από την ρωσική έκδοση του 1849. Με 48 χαρακτικές αντιπροσωπευτικές εικόνες των Αγίων Τόπων. Carta, Jerusalem, printed in Israel, [χ.χ., 1970 περ.]. Σχ. πλάγιο, [σσ. 47 περ.]      25-40

270      [ΣΟΠΕΝ] BORY ROBERT, LA VIE DE FREDERIC CHOPIN PAR L’IMAGE, preface d’Alfred Cortot, edit. Alexandre Jullien, Γενεύη, 1951. Με πανομοιότυπα χειρογράφων του συνθέτη, παρτιτούρες, γράμματα κ.λπ. καθώς επίσης και πορτραίτα προσωπικοτήτων της εποχής. Χαρτόδετο, σχ. 4ο, σσ. 218.    40-80

271      ΒΑΚΑΛΟ Ε., ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ, 1951, με αφιέρωση της σ. Αριθμημένο αντίτυπο, 56/350. Σσ. 54.            25-40

272      ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, Από το Βολταίρο στο Γκόγια, έκδ. 1954. Τόμος 1ος, εικόνες εκτός κειμένου. Δεμ. και με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 336.      20-25

273      ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, εκδ. επιμέλεια «Νέες Μορφές» 1961. Εικόνες εκτός κειμένου. Δεμ. και με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 213. 20-25

274      ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.Ν., ΤΑΛΕΝΤΟ και ΤΕΧΝΗ, ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, έκδ. 1964. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Χαρτόδετο και με χάρτινο περικάλυμμα ταλαιπωρημένο, σσ. 401.         20-30

275      [ΘΕΟΦΙΛΟΣ] Λεύκωμα, έκδοσις Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1967. Συλλογή Α. Εμπειρίκου. Πρόλογος ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ. Με 304 εικόνες των έργων του ζωγράφου, έγχρωμες και ασπρόμαυρες, λίστα επιγραφών των έργων του Θεόφιλου και ευρετήριο κατά συλλογή. Σχ. 4ο, λινόδετο, με χάρτινο περικάλυμμα. Σημ.: Στην σελ. τίτλου εικονίζεται το μπαουλάκι του Θεόφιλου, ιστορημένο από τον ίδιο, με τα σύνεργα ζωγραφικής του και δύο σημειωματάρια.         40-80

276      ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ, εκδ. ΩΡΑ Καλλιτεχνικό και Πνευματικό Κέντρο, 1987. Εικόνες εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 152.        15-20

277      [ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Μ.] JOUFFROY ALAIN, MINOS OU L’HUMOUR DE LA LIBERTE, edit. Galilee, 1987. Εικονογραφημένο λεύκωμα. Με την υπογραφή του Μίνου Αργυράκη. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 79.        30-50

Βλέπε και: 595, 606, 6, 163, 596, 26, 304, 303, 206

 

22. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ [278-285]

278      GRAENER PAUL (1872-1944), THEOPHANO, Oper in drei Aufzugen, Dichtung von Otto Anthes, εκδ. [1911-12]. Παρτιτούρα για όπερα με Βυζαντινό θέμα σε τρεις πράξεις. Πρώτη παράσταση στο Μόναχο το 1918. Χρωμολιθόγραφο εξώφυλλο. (Ίχνη υγρασία και σκίσιμο τμήματος του εξώφυλλου). Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 119.      35-50

279      [ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ], Έξι χειρόγραφες παρτιτούρες σε μουσική – στίχους των: Ροδίου Δ., Ι. Πολέμη («Η Μουσική»), Κωνσταντινίδη Γρ. («Να γιατί πίνω και μεθώ»), Χαιρόπουλου-Χρονόπουλου Δ., («Όνειρο ήταν και πάει»), Ξηρέλλη («Κάτω από το μισόγυρτο παράθυρο», «Σερενάτα»), Freire («Ay! Ay! Ay! «), Tosti-Νίνα Φωκά (“Αν τώθελες εσύ”), [1910-1920 περ.]. (6)      50-80

280      [ΕΘΝΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ 1936] ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1935-1936. Πεπραγμένα Παρελθόντος Έτους, Διδάσκον Προσωπικόν, Συναυλίαι, Παραρτήματα Εσωτερικού, Παραρτήματα Εξωτερικού, Εθνικός Μελοδραματικός Όμιλος, Δίδακτρα, Οργανισμός, Αναλυτικόν Πρόγραμμα. Τυπωμένο με μπλε μελάνι, δίχρωμος τίτλος (κόκκινο – μπλε μελάνι). Σσ. 143+διαφημίσεις εποχής.  40-80

281      [ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΜΙΜΗΣ – ΒΕΜΠΟ ΣΟΦΙΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ] Δύο τραγούδια για την Σοφία Βέμπο από τον Τραϊφόρο. «25 Μαρτίου» (25 στίχοι) και «Τραγούδια» (17 στίχοι). Χειρόγραφο κείμενο με μελάνι, γραμμένες δύο σελίδες από τέσσερις, (χ.χ.).  120-180

282      ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ, ΣΤΙΧΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ από τα τραγούδια: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΕΧΩ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ, από τις ταινίες ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ με ερμηνεύτρια την Μελίνα Μερκούρη και ΤΟ ΞΥΛΟ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ με ερμηνεύτρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πρώτες εκδόσεις Γαϊτάνου, τέλη δεκαετίας του ’50 – αρχές της δεκαετίας του ’60. Εικονογραφημένες παρτιτούρες. 30-60

283      [ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ] Έντεκα δίσκοι βινιλίου 45 στροφών: Μάνου Χατζιδάκι “Αθήνα”, στίχοι Ν. Γκάτσου [μαζί του ιδίου] “Σπουργιτάκι μου” [μαζί του ιδίου] “Η Προδοσία” [μαζί του ιδίου] “Η Αλίκη στο Ναυτικό” [μαζί του ιδίου] “Μαζί με Σένα” [μαζί του ιδίου] “Κάπου υπάρχει η Αγάπη μου” [μαζί του ιδίου] “Έχω απόψε Ραντεβού” [μαζί] 4 ακόμη. (11). Λίγες φορές.   90-160

284      [ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΜΙΜΗΣ – ΑΤΤΙΚ, «Στοπ! Στο διασυρμό του Αττίκ» – ΕΡΤ2] Μια αγανακτισμένη έκκληση του Μίμη Τραϊφόρου. Με αφορμή τον διασυρμό του Αττίκ σε τηλεοπτική εκπομπή γι αυτόν στην Ερτ 2 «Η Ζωή του Αττίκ», ο Τραϊφόρος κατηγορεί και χλευάζει την Ερτ 2 γι αυτή την εκμπομπή, ενώ παράλληλα εκθειάζει την προσφορά της γενιάς του Αττίκ στα καλλιτεχνικά δρώμενα της Αθήνας και της Ελλάδας εν γένει. (χ.χ.). Ένα χειρόγραφο φύλλο με μελάνι. Υπογραφή του Μίμη Τραϊφόρου.       60-90

285      [ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΜΙΜΗΣ – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ, 1985] Με αφορμή τα πενηντάχρονα του Γιάννη Σπάρτακου, ο Μίμης Τραϊφόρος αποτίει φόρο τιμής στον μεγάλο μουσικό. Καταβαραθρώνει την μουσική του συρμού της εποχής του και εκθειάζει το έργο του Σπάρτακου.Υπάρχει εκτενής αναφορά στην Σοφία Βέμπο, η οποία συνέρπασε τον Σπάρτακο. (Βλ. σελίδα 3 του χειρογράφου). Χειρόγραφο κείμενο με μελάνι, σελιδαριθμημένο (σσ. 4). Υπογραφή: Μίμη Τραϊφόρου. Αθήνα 29-05-1985. [ίσως αδημοσίευτο κείμενο].    90-120

Βλέπε και: 503, 673

 

23. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [286-301β]

286      «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ» Φιλολογική Εκκλησιαστική και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, τυπ. Π. Περρή, 1878-1879, περίοδος δευτέρα, τόμος πρώτος & δεύτερος, αριθ. τευχών 1-23 & 1-24. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 396+384.         70-140

287      «ΕΣΤΙΑ». ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ, έτος Η´, τόμος δέκατος έκτος 1883 [Ιούλιος-Δεκέμβριος], Γ. Κασδόνης, εκδότης και διευθυντής. Τα τεύχη αριθ. 392 (3 Ιουλίου 1883) έως και το τεύχος 417 (25 Δεκεμβρίου 1883), τυπ. «Κορίνης». Σσ. 413-824. [δεμ. μαζί] Έτος Θ´, τόμος δέκατος όγδοος 1884 [Ιούλιος-Δεκέμβριος], Γ. Κασδόνης, εκδότης και διευθυντής. Τα τεύχη αριθ. 444 (1 Ιουλίου 1884) έως και το τεύχος 469 (23 Δεκεμβρίου 1884), τυπ. Ανδρέου Κορομηλά. Σσ. 413-828. Κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, ελαφρώς ταλαιπωρημένη.            70-120

288      «REVUE ILLUSTREE», Tome Douzieme, Juin 1891 – Decembre 1891, Ludovic Baschet editeur, Librairie D’Art, Paris 1891. Πλήθος εικόνων εντός και εκτός κειμένου, μερικές εξ αυτών έγχρωμες. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σχ. φύλλου μικρό, σσ. 408.      60-80

289      «ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», Περίοδος Β´, 1904, 31 Μαρτίου (Η μετάφρασις εν τη μέση εκπαιδεύσει υπό Γ. Γρατσιάνου, Παιδαγωγική μόρφωσις των λειτουγών της μέσης εκπαιδεύσεως υπό Νικολάου Δ. Καπενάκη, κ.ά.), εκδ. Μ. Ι. Σαλίβερου. Άδετο, σσ. 144.           40-50

290      «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, Διευθυντής Δ. Γληνός. Τρία τεύχη του περιοδικού. Χρονιά Α´ Απρίλης 1927 φυλλάδιο 8ο. Χρονιά Β´, Φεβρουάριος & Μάρτιος 1928, φυλλάδια 6ο & 7ο. (3) 15-30

291      «ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ» Μηνιαίο Περιοδικόν, διευθυντής Κ. Στυλιανόπουλος, 11 τεύχη των 1931-32. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σχ. 4ο. (11)      30-50

292      «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ», Διευθυντής Πέτρος Χάρης, τεύχος 373, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1942. Με χαρακτικά του Σπ. Βασιλείου. Οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 107.           35-60

293      [ΠΑΛΑΜΑΣ] «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ» ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1943, τεύχος 397, τόμος ΛΔ´. Διευθυντής Πέτρος Χάρης, εκδ. Ιωάννης Δ. Κολλάρος. Κείμενα των: Α. Σικελιανού, Γρ. Ξενόπουλου, Α. Θρύλου, Ν. Ποριώτη, Μ. Μαλακάση, Ε.Π. Παπανούτσου, Ελευθ. Κ. Βενιζέλου (Ανέκδοτη σελίδα για τον Παλαμά), κ.λπ.. Εικόνες: Κ. Γραμματόπουλου εξώφυλλο «Κωστής Παλαμάς» (ξυλογραφία), Σπύρος Βασιλείου «Η Ταφή του Παλαμά» (ξυλογραφία) και άλλες εικόνες (φωτογραφίες) εντός καιμένου. Χαρτόδετο, σσ. 374.     40-70

294      «ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» Εκδίδεται κάθε μήνα από την A.G.I.S.(Άγγλο-Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών), τυπ. Ι.Μ. Σκαζίκη Πέντε τόμοι: Τόμος πρώτος (Μάρτιος-Δεκέμβριος 1945, το 1ο τεύχος μόνο σε φττπ, το 2ο τεύχος αυθεντικό και φττπ, το 3ο τεύχος μόνο σε φττπ., πλήρης σειρά 1-10, τα τεύχη 5-10 διπλά). Τόμος δεύτερος (Μάρτιος 1946-Δεκέμβριος 1947, τα τεύχη 1-12, πλήρης σειρά, άριστη κατάσταση, το τεύχος αρ. 7 διπλό). Τόμος τρίτος (Μάιος 1947-Οκτώβριος 1948, τα τεύχη 1-12, πλήρης σειρά, άριστη κατάσταση, τα τεύχη αρ. 2 & 3 διπλά). Τόμος τέταρτος (Ιανουάριος 1949-Αύγουστος 1950, τα τεύχη 1-12, πλήρης σειρά, άριστη κατάσταση). Τόμος πέμπτος (Οκτώβριος 1950-Σεπτέμβριος 1952, τα τεύχη 1-12, πλήρης σειρά, άριστη κατάσταση, το τεύχος αρ. 4 διπλό). Συνεργάτες: Α. Σικελιανός, Οδ. Ελύτης, Γ. Σεφέρης, Β. Ρώτας, Κ. Δημαράς, Κ. Μπίρης, Α. Προκοπίου κ.ά. Στον 3ο τόμο αφιέρωμα στον Δ. Σολωμό, στον 4ο αφιέρωμα στον Κ. Παλαμά. Δερματόδετη σειρά. (5)             150-300

295      «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ», Διευθυντής Πέτρος Χάρης, τεύχος 515, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1948, τεύχος αφιερωμένο στον ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ. Γράφουν: Ρ. Γκόλφης, Α. Παπακώστας, Σ. Σκίπης, Ν. Βλάχος, Γ. Σιδέρης, Φ. Κόντογλου, Π. Χάρης, κ.ά. Εικόνες: Φ. Κόντογλου, Ε. Παπαδημητρίου, Ν. Καστανάκη. Ελαφρώς ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 188.    20-30

296      «ΑΙΞΩΝΗ», Μηνιαίο περιοδικόν Ελληνικής Πνευματικής Καλλιέργειας, 3 τόμοι, 1950-51, 1952, 1953. Συνεργάτες: Κόντογλου, Λαδάς, κ.ά. Αρχισυντάκτης: Δημ. Πικιώνης. Εικόνες εντός κειμένου. Σχ. 4ο. (3)            80-120

297      «ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ», Διευθυντής: ΡΕΝΟΣ ΗΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Γενική Γραμματεία: Πάρις Τακόπουλος, τεύχη 1-12, Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1966. Εικόνες εντός κειμένου. 12 λυτά τεύχη. (12)     50-80

298      «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ» ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ, Τόμος Α´ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1959. [μαζί], Τόμος Β´ Φθινόπωρον 1960. [μαζί], Τόμος Γ´ Χριστούγεννα 1961. Εκδ. Παναρκαδικής Ομοσπονδίας της Ελλάδος, τρεις τόμοι άκοποι. (3) 60-120

299      «ΡΑΔΙΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ» Εβδομαδιαία Εκδοσις Ε.Ι.Ρ., Αριθ. Τεύχους 337, Ιούνιος 1969. Με το εβδομαδιαίο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Ε.Ι.Ρ. και της Υ.ΕΝ.Ε.Δ. καθώς και τα ραδιοφωνικά προγράμματα, (1-7 Ιουνίου 1969). Εικόνες εντός κειμένου και διαφημίσεις εποχής. Σχ. φύλλου, σσ. 46.          20-30

300      «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ» Αδέσμευτο Περιοδικό Πολιτικής Δράσης και Κουλτούρας, υπεύθυνος Λεωνίδας Χρηστάκης. Πέντε τεύχη του περιοδικού: (Γενάρης & Φλεβάρης του 1978, Απρίλιος & Ιούνιος 1979, Σεπτέμβριος 1981). Με εικόνες εντός κειμένου. Σχ. φύλλου. (5)   35-50

301      [ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ ΓΙΑΝΝΗΣ] «ΕΠΙΠΕΔΟ» Εφημερίδα Ποίησης Νέου Πνεύματος, έκδοση – διεύθυνση ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ. Τα δύο πρώτα τεύχη: 1-2, Δεκέμβρης 1980 & Γενάρης 1981. Με δύο ξυλογραφίες του Γ. Στεφανάκι, στο πρώτο τεύχος 1 ολοσέλιδη, στο δεύτερο τεύχος δισέλιδη (σαλόνι). (2)             40-60

301β    ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΣΑΚΙΣ, «Καιροί στο Κολωνάκι», Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα, Εκδότης Σ. Μαυρέλης. Συνολικά: 15 τεύχη της περιόδου 1988-1991 (αριθμοί: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 27, 28). Η ιστορική (πλέον) σατυρική εφημερίδα (πολιτική και φιλότεχνος), με εικονογράφηση και στο πολυτονικό.    100-150

Βλέπε και: 459, 259, 31, 159, 689, 17, 438

 

24. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ [302-304]

302      «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ, 1918», Τυπ. Κ. Τσουτσάνη & Χρ. Βαριάντζα, Πάτραι. Ασπρόμαυρη εικονογράφηση εντός κειμένου. Με θέματα ποικίλα. Χρήζει βιβλιοδεσίας. Σσ. 206. 35-45

303      [ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. – ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ] Ημερολόγιο της Ανωνύμου Γενικής Εταιρείας Τσιμέντων «ΗΡΑΚΛΗΣ» του 1961. Έγχρωμη εικονογράφηση με έργα του ζωγράφου Νίκου Νικολάου, τοπία και όψεις από Ναύπλιο, Άργος, Ερμιόνη, Πόρτο Χέλι, Ύδρα, κ.λπ. Επίσης μικρό βιογραφικό του ζωγράφου. Υποτιτλισμός σε αγγλικά – γαλλικά – ελληνικά – αραβικά. Σχ. πλάγιο, δεμ. με σπιράλ, [χ.α.σ.]          30-40

304      [ΣΑΜΙΟΣ Π.- ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ] Ημερολόγιο της Ανωνύμου Γενικής Εταιρείας Τσιμέντων «ΗΡΑΚΛΗΣ» του 1985. Έγχρωμη εικονογράφηση με έργα του ζωγράφου Παύλου Σάμιου, με τοπία και όψεις από τα Ψαρά. Υποτιτλισμός σε αγγλικά – γαλλικά – ελληνικά – αραβικά. Σχ. πλάγιο, δεμ. με σπιράλ, [χ.α.σ.]      30-40

Βλέπε και: 683, 206

 

25. ΙΑΤΡΙΚΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ [305-334]

305      [ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ], Περιόδου 1900 περ., με μία εγχάρακτη ένδειξη 50. Σε ξύλινο κουτί διαστάσεων [24×10,5×11,4 εκ].          70-140

306      [ΑΝΑΤΟΜΙΑ] TILLAUX P., TRAITE D’ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE avec APPLICATIONS A LA CHIRURGIE, Paris, Asselin et Houzeau, 1903. Με πλήθος έγχρωμων και ασπρόμαυρων εικόνων εντός κειμένου. Δεμ., σσ. 20+1183.     60-100

307      ΦΩΚΑΣ Γ., ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝ ΤΗ ΚΑΘ’ ΗΜΕΡΑΝ ΠΡΑΞΕΙ, Μετά πολλών εν τω κειμένω εικόνων, επιμελεία Α. Καλλιβωκά, εκδ. Γ.Δ. Φέξη, 1907. Τρεις τόμοι δεμένοι μαζί. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 467+488+415.   75-150

308      STRUMPELL A., ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ και ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ, Εξελληνισθείσα εκ της τελευταίας 16ης εκδόσεως του γερμανικού πρωτοτύπου υπό Α. Καλλιβώκα και Θ. Βαρούνη, μετ’ εικόνων, τόμος τρίτος, εκδ. Γεωργίου Δ. Φέξη, 1909. Σσ. 8+885. 50-70

309      ΚΑΪΡΗΣ ΜΙΧ., ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ, (η μαία αναπληρούσα τον ιατρόν), τυπ. Ραφτάνη – Παπαγεωργίου, 1909. Εικόνες εντός κειμένου. Χρήζει βιβλιοδ., σσ. 877.  50-100

310      ΔΟΝΤΑΣ ΣΠΥΡ., ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ, μετ’ εικόνων εν τω κειμένω, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1912-1914. Δύο τόμοι δεμένοι μαζί. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 504+563.    75-150

311      ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Κ., ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ, τυπ. «Εστία», 1914 – 1915 – 1917 –

1921. Τεύχος Α´, Τοπογραφική Διαίρεσις της Επιφανείας του Σώματος, Τοπογραφία της Κεφαλής. Τεύχος Β´, Γενική Εγχειρητική. Τεύχος Γ´, Εγχειρητική της Κεφαλής. Τεύχος Δ´, Τοπογραφία και Εγχειρητική Τραχήλου και Ράχεως. Τέσσερα τεύχη δεμένα μαζί. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου & 6 αναδιπλούμενοι πίνακες. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 119+ 144+142+108.     50-100

312      AUGAGANEUR – CARLE, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ, εξελληνισθέν υπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ, μετά πολλών προσθηκών και παραρτήματος συμφώνως τη διδασκαλία αυτού και υπό Ν.Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ και ΧΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Βασιλικόν Τυπογραφείον Ν.Α. Χιώτη, 1918. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 1248.           80-190

313      ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚ., ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, Περιγραφική – Τοπογραφική, μετά 240 εικόνων, Ιστολογία, Οστεολογία, Συνδεσμολογία, Μυολογία, Σπλαγχνολογία, Αγγειολογία, Νευρολογία και Αισθητήρια Όργανα, τυπ. Π.Α. Πετράκου, 1920. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σσ. 804.           60-120

314      ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΡΗΓΑΣ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, μετά 121 εικόνων εν τω κειμένω, έκδοσις 3η, επηυξημένη και επί το βέλτιον επεξειργασμένη, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1921-1922. Δύο τόμοι δεμένοι μαζί. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 548+516.        75-150

315      ΜΠΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ, μετά 188 εικόνων εν τω κειμένω, τυπ. «Εστία», 1922. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 612.   80-150

316      ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, έκδοσις 3η, μετά 238 εικόνων, τυπ. «Εστία», 1922. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 616.    45-90

317      ΜΑΤΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., ΕΠΙΤΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, τυπ. «Ερμού», Αλεξ. Βιτσικουνάκη, 1923. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 686.      50-90

318      ΧΑΤΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, εκδ. Ν. Τζακά & Σ. Δελαγραμμάτικα, 1924. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 566.    50-100

319      ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, Η ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ, Υπό κοινωνιολογικήν και οικονομολογικήν έποψιν, ανατύπωσις «Ιατρικά Χρονικά» τυπ. Ν.Α. Απατσίδη, 1929. Χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο, σσ. 8.  15-25

320      ΒΛΑΣΤΟΣ ΜΙΛΤ. – ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚ., ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥ, Λουτροθεραπεία, Κρηνοθεραπεία, Ιαματικαί Πηγαί και Λουτροπόλεις της Ελλάδος, Μετά πολλών εικόνων και τοπογραφικού χάρτου των μεταλλικών υδάτων, 1930. Κόκκινη βιβλιοδ., σσ. 292+1 αναδιπλ. χάρτης.       35-60

321      ΚΑΤΣΑΣ ΓΡΗΓ., ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, τυπ. ο «Κάδμος», 1930. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 266.   45-60

322      ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ, ψυχολογική μελέτη, τυπ. Λ.Θ. Λαμπρόπουλου, 1931. Σσ. 174. 25-35

323      ROSTAND JEAN, LES PROBLEMES DE L’HEREDITE ET DU SEXE, Les Editions Rieder, Paris 1933. Ταλαιπωρημένο αντίτυπο, εξώφυλλα και ακμές. Σσ. 92+60 ολοσέλιδες εικόνες.    25-50

324      MEDIZIN UND CHEMIE, Abhandlungen aus den Medizinisch-chemischen Forschungsstatten der I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Bayer-Meister Lucius, Leverkusen a. Rh. 1933. Λινόδετο με δερμάτινη ράχη, σσ. 234.     25-35

325      ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΙΑΜΑΤΙΚΑΙ ΠΗΓΑΙ και ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, συνεργασία απάντων των ειδικών ιατρών, υδρολόγων, λουτριάτρων και άλλων διαπρεπών επιστημόνων, έκδ. εφημερίδος «Ανεξάρτητος», 1936. Με εικόνες εντός κειμένου. Μερικές σελίδες αποκολλημένες από το σώμα. Χαρτόδετο, σσ. 370.     35-60

326      [ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ] FAHRENKAMP KARL, ΟΥΣΙΩΔΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ, μτφρ. Γ. Σπηλιόπουλου, τυπ. Ludwigshafen A. Rhein, 1936. Λινή βιομηχ. βιβλιοδ., σχ. 4ο, σσ. 271.           30-60

327      [ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – Ιατρείο ΕΕΣ, Κηφισιά 1938-1944] Επίσημα έγγραφα, τιμολόγια, αποδείξεις, χειρόγραφες επιστολές προς το Ιατρείον του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Κηφισιά κατά την περίοδο 1938-1944. Έντυπα και χειρόγραφα έγγραφα. Αθήνα 1938-1944. 33 φύλλα.         280-400

328      ΒΕΡΑΣ ΣΟΛΩΝ, ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΚΑΘΕ ΜΗΤΕΡΑ, με πολλές εικόνες, εκδ. «Οι Φίλοι του Βιβλίου», 1946. Ταλαιπωρημένα εξώφυλλα από υγρασίες, χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 199.          25-40

329      ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Ν., ΕΠΙΚΡΟΥΣΙΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΙΣ (ιατρική εξέτασις του αρρώστου), έκδ. 1946. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 352.      50-60

330      ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΝΕΑ ΣΕΞΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ – ΣΤΕΙΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ, πρωτότυπο, πλήρες, επιστημονικά υπεύθυνο, συγχρονισμένο εγκόλπιο σεξολογίας. Εκδ. 1949. Δεμ., σσ. 506.            25-35

331      [ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ] ΓΙΟΕΛΟ ΜΩΡΙΣ, ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΩΡΑΙΑ και ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΤΕ από τις περιττές τρίχες, κρεατοελιές, φακίδες, ακμές και ρυτίδες, έκδ. [1952]. (Πραγματεία εκλαϊκευμένης ιατρικής). Χαρτόδετο, σσ. 24.       1-…

332      ΓΥΡΑΣ ΝΙΚ., ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΥΡΑ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΣΜΟΣ, ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΡΟΤΗΣ – ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΜΟ, έκδ. 1956. Σσ. 206.         25-35

333      [ΛΕΚΟΣ (LECOS ARIANNE) & ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ., ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ] Τρεις προσωπικές επιστολές προσώπων του Ε.Ε.Σ. Μεταπολεμικές.         40-60

334      ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1863-1963. Με το σήμα της εκατονταετηρίδος, ολοσέλιδες φωτ. της Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος καθώς και του Henry Dunant, ιδρυτού του Ερυθρού Σταυρού. Πολλές φωτ. εκτός κειμένου και έγχρωμα σχέδια. Σσ. 88. 30-50

Βλέπε και: 55

 

26. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –

ΕΜΠΟΡΙΟ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ [335-363]

335      [ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ] FRANKEL J. – LAUFBERGER J., „DER ASTRONOM IN DER DACHKAMMER“, χαρακτικό [1800 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [23×16 εκ.]   50-100

336      [ΑΓΡΟΤΙΚΑ] BARILLOT V., D’AGRICULTURE A L’USAGE DES ECOLES PRIMAIRES, COURS ELEMENTAIRE, Paris 1898. Χαρακτικές εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 96.           20-40

337      [ΖΩΟΛΟΓΙΑ] PELSENEER PAUL, L’INTELLIGENCE DES ANIMAUX, Bruxelles, Imprimerie Universitaire J.H. Mareau, 1900. Χαρτόδετο, λεκιασμένο εμπροσθόφυλλο, σσ. 18.          15-25

338      ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Α., ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ, [MIXOLOGIST;] χωρίς σελ. τίτλου, (Β´ έκδοση 1900, η Α´ έκδοση του 1894,) σε 4 μέρη δεμένα μαζί. Χωρίς εξώφυλλα, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 432.      50-100

339      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ρ., Ο ΓΕΩΡΓΟΣ, εκδ. «Συλλόγου Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων», Ιούνιος 1901. Ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., σσ. 88.       10-20

340      ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡ., ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ, ΟΔΗΓΙΑΙ, σειρά Τα Πρακτικά Βιβλία της «Ενώσεως των Ελλήνων Γεωπόνων», εκδ. Δ. Κολλάρος, 1908. Φυλλάδιο, σσ. 24. 1-…

341      ROEDING GEORGE, Η ΣΜΥΡΝΑΪΚΗ ΣΥΚΗ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ, Γεωργικόν Δελτίον, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, μτφρ. Κωνστ. Τζήρου, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1911. Χαρτόδετο, σσ. 80.            20-40

342      [ΖΩΟΛΟΓΙΑ-ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ] ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Ν.Χ., ΔΥΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΩΝΩΠΕΣ – ΜΥΙΑΙ, μετά πολλών εικόνων, έκδ. 1914. Χαρτόδετο, σσ. 85.           20-30

343      [ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ] DECHAMBRE P., TRAITE DE ZOOTECHNIE GENERALE, Paris 1914, edit. Ch. Amat – Asselin & Houzeau. Εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σσ. 587.  15-30

344      ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Π.Γ., ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΑΡΚΕΙΑΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, έκδ. Βασιλικής Γεωργικής Εταιρείας, 1917. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 36.   20-40

345      ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΝ, ΕΝ Ω ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΡΜΗΝΙΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΕΡΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΔΕΝΔΡΩΝ…εκδ. Α. Γεωργίου, βιβλ. Ο Φοίνιξ, σσ. 144            40-80

346      ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΥΡΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΒΙΕΡΑ, εκδ. Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1926. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, κομμένο στο άνω δεξί περιθώριο, σσ. 65.   25-40

347      ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, μετά 44 σχημάτων και εικόνων και πολλών πινάκων, εκδοτική και τυπογραφική εταιρεία Π.Δ. Σακελλάριος, 1926. Δεμ., σσ. 396+διαφημίσεις εποχής.       40-80

348      ΤΖΟΥΛΙΑΔΗΣ ΦΙΛΟΠ. ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ, ΤΟ ΚΡΙΘΑΡΙ, Η ΒΡΩΜΗ & Η ΒΡΙΖΑ Ήτοι οι ποικιλίες των, η καλή καλλιέργεια της γης, το διάλεγμα του σπόρου κ.λπ., έκδ. 1928. Χωρίς εμπροσθόφυλλο, μικρό σκίσιμο στην σελ. τίτλου, ταλαιπωρημένο, σσ. 67.          20-30

349      ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ, ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ, (εγκαταστάσεις και συντήρησις αυτού), τυπ. Ν.Δ. Φρανζεσκάκη, 1929. Χαρτόδετο, σσ. 72.  15-30

350      ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, εκδ. Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1930. Χαρτόδετο, μικρό σκίσιμο στο κάτω τμήμα του εμπροσθόφυλλου, σσ. 16.            10-20

351      ΛΥΧΝΟΣ Ν., ΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΗΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, εκδ. Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, [χ.χ., 1930 περ.]. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 13.         15-30

352      [ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ] FABRE J.H., LES RAVAGEURS, RECITS SUR LES INSECTES NUISIBLES A L’AGRICULTURE, Paris, Librairie Delagrave, [χ.χ.] Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, κομμένη η τελευταία σελ. (λίστα περιεχομένων), σσ. 282.         30-50

353      ΠΙΖΑΝΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΤΟ ΒΑΜΠΑΚΙ, είδη, ποικιλίες, καλλιέργεια, αρρώστιες, εκκοκκισμός, εκδ. Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, τυπ. Ν. Απατσίδη, 1930. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 72.    15-30

354      ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Γ., ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ, ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ, εκδ. Στοχαστή, 1930. Εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 96.       25-35

355      ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Θ., ΠΩΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΗ ΚΑΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΗ Η ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, εκδ. Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, τυπ. Ν. Απατσίδη, 1930. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 95.      15-30

356      [ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ] ΧΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ – ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, τυπ. Γ. & Α. Υφαντή, 1931. Οξειδωμένες καρφίτσες, χαρτόδετο, σσ. 50.     20-40

357      GRUNFELD ERNEST, ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ από οικονομικής και κοινωνικής απόψεως, μετάφρασις εκ του γερμανικού Τ.Χ. Χασαπόπουλου και ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ υπό ΘΕΟΔ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ, Εν Πάτραις 1932. Μικρό σκίσιμο στο άνω τμήμα της σελ. τίτλου, δεν επηρεάζει το κείμενο. Δεμ., σσ. 352.  30-60

358      ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ.Α., ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, εκδ. Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1932. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 36.         20-30

359      ΔΑΛΜΑΣ ΔΗΜ., Τεύχος περί ΣΠΑΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ και ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ-ΑΝΙΟΝΤΩΝ μετά ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ, 1935. Περιλαμβάνει: Μονογραφίαι περί ορυκτών σπανίων στοιχείων απαντώντων εν Ελλάδι. Ανατύπωσις δημοσιευμάτων τινών εκ του περιοδικού Έργα. Ειδικά εδάφια μετά χημικών αναλύσεων. Πίνακες ποιοτικής ανιχνεύσεως σπανίων στοιχείων. Δεμ., σσ. 176+πίνακες    35-60

360      ΖΕΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΤΑ ΑΣΤΑΘΜΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, (ανάτυπον εκ των «Χημικών Χρονικών»), έκδ. 1936. (Μελέτη επιστημονική σχετικά με τις εξελίξεις της φυσικής και της χημείας καθώς και η κατά το δυνατόν εκλαΐκευση αυτών). Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 91.         20-30

361      ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ, Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΠΑΤΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΟΥ, εκδ. «Αγροτικού Κόσμου της Ελλάδος», 1936. Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 271.       30-50

362      ΚΡΕΜΟΣ Δ., ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, έκδ. 1947. Άκοπο. Ταλαιπωρημένα εξώφυλλα. Σσ. 86.      20-40

363      [ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ] ΞΥΔΙΑΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΑΓΓ., ΚΑΛΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ, αναπαραγωγή βασιλισσών, πρόληψις σμηνουργίας τροφοδότησις, έκδ. Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος, 1963. Με αφιέρωση του σ. Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 176.   35-50

Βλέπε και: 324, 6, 19, 236, 372, 563, 479

27. ΓΥΝΑΙΚΑ – ΕΡΩΤΙΚΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ – ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ [364-367]

364      [ΗΡΟΔΟΤΟΣ – «Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ»] «Η σεξουαλική και οικογενειακή ζωή στους αρχαίους ανατολικούς λαούς, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο». Χειρόγραφη, συνεπτυγμένη περιγραφή, στα γαλλικά, των Ιστοριών του Ηροδότου, όσον αφορά στο παραπάνω θέμα, με παραπομπές στο πρωτότυπο. Χειρόγραφο με μελάνι, σελιδαριθμημένο. (σελ. 1-4). Χωρίς χρονολογία, αγνώστου συγγραφέα.     50-100

365      NADAL VICTOR, LES SEPT PECHES CAPITAUX, LA PARESS, Paris, E. Bernard et Cie imprimeurs-editeurs, 1903. Εικονογράφηση Douhin (εντός κειμένου). Σχ. 4ο, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 99.   40-80

366      ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ-ΒΕΚΡΗ ΦΛΩΡΑ, Η ΚΟΠΤΙΚΗ, έκδ. 1956. Με 40 σχήματα και λεπτομερής οδηγίες για την εφαρμογή της ραπτικής. Οξειδωμένες καρφίτσες. Χαρτόδετο, σσ. 70.         30-60

367      ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΕΡΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΟΥ, Νέα Υόρκη 1926. Σσ. 14. [μαζί] ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΒΑΣ., «Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ», ανάτυπον εκ του περιοδικού «Ο Κόσμος της Ελληνίδος», (τεύχος 131, Ιούλιος 1966), 1966. Σσ. 31. (2)             40-60

Βλέπε και: 253

28. ΝΑΥΤΙΛΙΑ [368-374]

368      ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΡΗΣ Β., «ΝΕΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ», Ήτοι Συλλογή των Διεπόντων το ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ, ΝΟΜΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ και ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ, μέρος πρώτον, τόμος 1ος & 2ος, τυπ. «Της Ενώσεως», 1883. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 559+581.     60-120

369      ΠΕΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΥ-ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΟΥ, συνταχθέν κατά διαταγήν του Υπουργείου των Ναυτικών, 1892. (Περί χρήσεως πυροβόλου, όπλων, σπάθης κ.λπ.). Σκωληκόβρωτο, με πολλές σημειώσεις με μολύβι στο κείμενο. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη, σσ. 352.   40-50

370      ΣΑΡΑΦΗΣ ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ ΚΩΝΣ., ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ, έκδ. 1907. Εικόνες εντός κειμένου και 1 αναδιπλ. με την ονοματολογία των κυριοτέρων συστατικών πολεμικού πλοίου. Άδετο, σσ. 382.   60-120

371      ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ Ν., ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, Περιέχονται: Ν. Πίνακες, Τα προβλήματα Ακτοπλοΐας – Ωκεανοπλοΐας, Όργανον προς λύσιν του τριγώνου θέσεως, Ν. Υπολογισμοί, Έντυπα Ν. Υπολογισμών, [χ.χ., 1935 περ.]. Χαρτόδετο, σσ. 156+7 φ. αναδιπλ.       1-…

372      ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ Θ.Ν., ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ και τα ΨΑΡΙΑ, Τέχνη, Θεωρία, Πρακτική Εφαρμογή με ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ, Πρακτική Πρόγνωσις και Σημερινή Εξέλιξις της Μετεωρολογικής Επιστήμης, τυπ. Ν. Τιλπερόγλου, 1948. Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, μικρές φθορές στα εξώφυλλα και ράχη, σσ. 285.     40-80

373      ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ., Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, για τους υποψηφίους πλοιάρχους και κυβερνήτες, για τους ερασιτέχνες ναυτικούς και φίλους της θάλασσας, εκδ. 1955. Σσ. 126.           20-30

374      [ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΩΝ του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1887, έκδ. Ναυτικού Μουσείου, Πειραιεύς 1980. Τυπωμένο με μπλε μελάνι. Ολοσέλιδες εικόνες, σχέδια των ενδυμασιών όλων των βαθμών καθώς και περιγραφή των ονομάτων αυτών στην ναυτική ορολογία. Σχ. 4ο, σσ. 40.     1-…

Βλέπε και: 154

 

29. ΧΑΡΤΕΣ – ΑΤΛΑΝΤΕΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ [375-384]

375      ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χαλκογραφία. Διπλής όψης φύλλο βιβλίου. Κεφάλαιο III: Descriptio Graciae,  Επιζωγραφισμένη χαλκογραφία [1550 περ.] Σχ. 4ο. Σε πλαίσιο.       250-500

376      [ΙΚΑΡΙΑ – ΠΑΤΜΟΣ] MALLET, Χάρτης του Mallet, 1680, της Ικαρίας και Πάτμου. Xαλκογραφία επιχρωματισμένη. Διαστάσεις [10×15 εκ.].    45-75

377      [Μ. ΑΣΙΑ] ROUX J., «GOLPHE DE CASSANDRE» χαλκόγραφος χάρτης, [1790 περ.], [βλ. Ζαχαράκης 2009, 3038/2000]. Διαστάσεις [20×14 εκ.]     50-60

378      [DOVER J.], XAΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. GREECE. Σύμφωνα με τα σύνορα του 1830.  (J. Dover, Pentouville). London 1830 ca. (41X34 cm). Επιχρωματισμένη ξυλογραφία.           50-100

379      [BRUE], ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. CARTE GENERALE DE LA TURQUIE D’EUROPE, DE LA GRECE ET DES ILES IONIENNES. (Brue – Levasseur). Ed. Delagrave, Paris 1834 (52X36 ek.) Επιχρωματισμένη ξυλογραφία.          70-140

380      [ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ] Χάρτης «Asiae Minoris, Tabula Descripta Conatibus, Delamarchel 1836», έγχρωμη χαλκογραφία. Διαστάσεις [29×41 εκ.].    50-80

381      [ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΑΤΤΙΚΗ] REICHARD, «PELOPONESE – ATTIQUE», χαλκόγραφος χάρτης [1840 περ.]. Διαστάσεις [44,5×32,5 εκ.]       80-100

382      LEVASSEUR M. E., ATLAS UNIVERSEL DE GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET POLITIQUE, ANCIENNE, DU MOYEN AGE ET MODERNE, Paris [1860 περ.]. Λείπουν οι χάρτες 1-8, 18-21, 69-71 και άλλοι. Φθορές υγρασίας στα περιθώρια, κυρίως στις τελευταίες σελίδες. Σχ. φύλλου μικρό, σσ. [94 περ.]           35-45

383      ΑLLGEMEINER HANDATLAS IN SECHSUNDACHTZID KARTEN MIT TEXT. Geographischen Anstalt, Leipzig 1881. Με 94 χρωματιστούς χάρτες. Σχ. Φ. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.           100-150

384      ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, [1935 περ.], διαστάσεις [70×100 εκ.].            40-80

Βλέπε και: 37

 

30. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ [385-391]

385      [ΚΑΡΠΑΘΟΣ] ΝΟΥΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Β´ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, τόμος πρώτος, 1932. Με φωτ. εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, σσ. 397.  35-55

386      ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΙΤΙΚΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ, Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – Φώτα, Ήθη, Έθιμα, Δοξασίες, [χ.χ.]. Χαρτόδετο, σσ. 92.  30-60

387      ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ, τόμος 1ος (μέρος Α´ & Β´), 1957. (Εισαγωγή, Παράρτημα – στατιστικοί πίνακες, Η στάνη, Τα καλύβια ή κονάκια, Ψωμιά και μαγειρέματα, Ξυλοτεχνία και ξυλογλυπτική). Με σχέδια και φωτογραφίες της σ. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Στον πρώτο μέρος χειρόγραφη αφιέρωση της σ. και δύο αναδιπλούμενοι χάρτες με τους τόπους εγκατάστασης και μετακίνησης των Σαρακατσάνων. Δύο τόμοι χαρτόδετοι, σχ. 4ο. (2)     120-190

388      ΜΑΛΑΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΛΑΟΣΟΦΙΑ (Απανθίσματα), παροιμιακά, μύθοι, γνωμικά. Καταγωγές, ερμηνείες, αναλύσεις, φιλοσοφικά ισοδύναμα, εννοιολογικές συγκριτικές και συγγενείς αναλογίες, γενίκευση ιδεών, παραλλαγές, ταυτίσεις και παραλληλισμοί, εκδ. «Ιστορία και Τέχνη», 1973. Σσ. 451.         50-80

389      ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ, 1974. Περιέχει φορεσιές από: Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία, Φωκίδα, Ρούμελη και Μωριά, Αττική, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Ιόνιο, Σποράδες, Δωδεκάνησα, Χίο, Λήμνο, Κρήτη και Κύπρο. Με έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Περίληψη στα αγγλικά στο τέλος του βιβλίου. Φωτογραφίες Ρ. Παρίσης, αγγλική μτφρ. Χ. Κληρίδη, εκτύπωσις Ασπιώτη-Έλκα. Σσ. [χ.α.σ.].   40-80

390      ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧ., Η ΒΟΥΚΟΛΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ττ. 3, (1ος Αρχαιότητα, 2ος Μεσαιωνικοί – Τουρκοκρατία, 3ος Νεώτεροι Χρόνοι), με εικόνες εκτός κειμ. και αφιέρωση του σ. Εκδ. 1974-6. (3)        60-100

391      ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ, Μουσείο Μπενάκη, 1981. Δίγλωσση έκδοση, ελληνικά – αγγλικά. Έγχρωμη και ασπρόμαυρη εικονογράφηση. Σχ. 4ο πλάγιο, [χ.α.σ.]          10-20

Βλέπε και: 408, 444, 612, 511, 461, 449, 436, 435, 434, 451, 433, 478, 460, 16

 

31. ΑΤΤΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ [392-410]

392      [ΜΝΗΜΕΙΟ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ] “Τhe Ruins of the LANTHORN of DEMOSTHENES at Athens», χαρακτικό, από το Middleton’s Complete System of Geography», [1777-78]. (Φανταστική άποψη του μνημείου με θέα στη θάλασσα και την ακτή του Πειραιά). Σε πλαίσιο, και έγχρωμο πασπαρτού, διαστάσεις [21×30 εκ.] 100-150

393      [RUINS OF ATHENS] TAYLOR, “THE THEATRE – TEMPLE OF THESEUS” (Θέατρο Ηρώδου Αττικού και Θησείο), χαρακτικό του Taylor, από το Middleton’s Complete System of Geography», [1777-78]. Σε πλαίσιο, και έγχρωμο πασπαρτού, διαστάσεις [21×30 εκ.] 90-180

394      ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ ΔΙΟΝ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κατά του υπέρ Ελευθερίας Αγώνα, αρχομένη από της επαναστάσεως μέχρι της αποκαταστάσεως των πραγμάτων, διηρημένη μεν εις βιβλία τρία, Εν Αιγίνη, εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1834. Χωρίς εξώφυλλα, σσ. 349.           150-300

395      [ΘΗΣΕΙΟ] BARBIERI – FR. TERZAGHI „Atene ed il Tempio di Teseo“, Λιθογραφία,Milano, Francesco Pagnoni edit., [1850 περ.]. Διαστάσεις [19×12,5 εκ.]   50-60

396      [ΑΚΡΟΠΟΛΗ] SCHRODER J., “ATHENES, L’ACROPOLE, GRECE”, Λιθογραφία, Παρίσι [1860 περ.]. Διαστάσεις [15,2×10 εκ.]        35-45

397      [ΦΑΛΚΕ Ι.] «Η Ακρόπολις των Αθηνών, ως είχε το πάλαι», (ξυλογραφία). Από το ΕΛΛΑΣ – ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ του Ιακώβου Φάλκε, 1887. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [20×26,5 εκ.]        30-45

398      [ΦΑΛΚΕ Ι.] «Αι Αθήναι κατά τους χρόνους του Αδριανού. Άποψις εξ ανατολών» (ξυλογραφία). Από το ΕΛΛΑΣ – ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ του Ιακώβου Φάλκε, 1887. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [21×28,5 εκ.]            35-70

399      [ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ] Δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες με τις Καρυάτιδες, [1900 περ.], επικολλημένες σε σκληρό χαρτόνι. Διαστάσεις [25×22 εκ.] & [14×20 εκ.]. (2)    60-100

400      [ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ] Λιθόγραφος χάρτης του Α. Κατσιμήδη, 1905. Διαστάσεις [34×49 εκ.] 40-80

401      BAEDEKER’S GREECE, 1909. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Αναδιπλούμενο (69×11 εκ.)        80-160

402      «ΑΘΗΝΑΙ – ΑΤΗΕΝΕΣ» Φωτογραφικό λεύκωμα με 20 φωτογραφίες των Αθηνών (Λυκαβηττός, Ακρόπολις, Φιλοπάππου, Προπύλαια, Παρθενών, Ερέχθειον, Ναός Απτέρου Νίκης κ.λπ.). Υποτιτλισμός σε τρεις γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά. Εκδ. Δέλτα, [1935 περ.]. Σχ. πλάγιο, 20φ.        50-100

403      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΛΗΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ, εξώφυλλο και σκίτσα του σ., εκδ. Μ.Ι. Σαλίβερου [1946 περ.]. Με ιδιόχειρη υπογραφή του σ. (πράσινο μελάνι). Ταλαιπωρημένο, σσ. 155.  20-30

404      [ΣΟΥΝΙΟ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΛ., ΣΟΥΝΙΟΝ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, εκδ. Π. Πατσιλινάκου, 1957. Με αεροφωτογραφία αναδιπλούμενη του Ιερού του Ποσειδώνα προ της σελ. τίτλου. Και αναδιπλ. αναπαραστατικό σχέδιο του ναού καθώς και άλλες εντός και εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, μικρή φθορά στην ράχη, σσ. 62.            30-60

405      ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ από την προϊστορία μέχρι το 338 π.Χ., πρόλογος Α. Τερζάκη, εκδ. Πύρινος Κόσμος, 1972. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 420+πίνακας περιεχομένων + 47 εικόνες + βιβλιογραφικές παραπομπές.  1-…

406      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, προλογίζει ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, εκδ. «Ερμείας», 1975. Εικόνες εκτός κειμένου. Εξώφυλο Μαρία Μοάτσου. Σσ. 144.     15-30

407      ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗ ΛΟΥΛΑ, Η ΑΘΗΝΑ ΌΠΩΣ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ 1947-1955, εκδ. Δωρικός, 1978. Σσ. 267.      20-30

408      ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ., ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, έκδ. 1980. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 414.  15-20

409      ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜ., ΜΙΚΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ, διηγήματα, εκδ. «Γνώση», 1982. Σσ. 102.           20-30

410      ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞ., ΑΘΗΝΑ Δοκιμές και Θεωρήσεις, εκδ. «Οδυσσέας», 1996. (Η Νεοκλασική Αθήνα, Πλάκα, διάσωση της παλιάς Αθήνας, Το Μουσείο της Ακρόπολης, Περιηγητισμός και αρχαία μνημειακή κληρονομιά στην νεώτερη Αθήνα, κ.λπ.). Εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 277.      1-…

Βλέπε και: 120, 168, 597, 232, 327, 228

 

32. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ [411-413]

411      [ΥΔΡΑ] Άρθρο με τίτλο «The Island of Hydra» από το περιοδικό «The Penny Magazine», αρ. 153, 23 Αυγούστου 1834. Σύντομη περιγραφή γεωγραφική, πληθυσμιακή και ιστορική. Σσ. 321-328.        30-50

412      [ΥΔΡΑ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ] ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΔΗΜ., Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, εκδ. «Πατρίδος», 1935. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 270.            35-55

413      ΣΦΑΕΛΛΟΣ ΔΗΜ., ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ, ΑΙΓΙΝΑ, ΠΟΡΟΣ, ΥΔΡΑ, ΣΠΕΤΣΑΙ, ΚΥΘΗΡΑ, Πειραιεύς 1950. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 87.  25-35

Βλέπε και: 394

 

33. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ [414-447]

414      [ΜΗΛΟΣ] Άρθρο με τίτλο «The Island of Milo» από το περιοδικό «The Penny Magazine», αρ. 135, 10 Μαΐου 1834. Σύντομη περιγραφή και εντυπώσεις από το νησί. [Σσ. 177-184].        40-70

415      [ΜΗΛΟΣ – ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ] «Remains of the Amphitheatre at Milo», ξυλογραφία 1834. (Το αρχαίο θέατρο στην Μήλο). Από το περιοδικό “The Penny Magazine” (οπισθόφυλλο), αρ. 136, Μάϊος 1834. Περιέχει εκτενές άρθρο με τίτλο «The Island of Milo». Σσ. 185-192.    50-80

416      [ΡΟΔΟΣ] «TOWN AND PORTS TO RHODES», Redused from Admiralty Chart No 1637, [1850 περ.]. Λεπτομερής χαρακτική κάτοψη της πόλεως και του λιμανιού. Διαστάσεις [20×24 εκ.]        45-75

417      [ΠΑΤΜΟΣ] FORREST W. – BOUGH S., “Patmos, Port of Scala & Town of Patino”, (Όψη του λιμανιού της Πάτμου με βάρκες και ιστιοφόρα εποχής και τμήμα της χώρας στο βάθος). Χαρακτικό του W. Rorrest, [χ.χ., 1860 περ.]. Σε πλαίσιο και πασπαρτού, διαστάσεις [19×24 εκ.]      50-80

418      [ΤΗΝΟΣ] GOUFFIER CHOISSEULE, BOURGEOISES DE L’ILE DE TINE. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ. Σε πλαίσιο από φύλλο χρυσού. (36×43 εκ.)      60-90

419      GOUFFIER CHOISSEULE, SERVANTS DE L’ILE DE TINE. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΤΟΠΙΟ. Σε πλαίσιο από φύλλο χρυσού. (36×43 εκ.)             60-90

420      [ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ] ΑΚΥΛΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ, Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1870 υπό του τότε μεν Ιεροδιακόνου και Γραμματέως αυτού Παρθενίου Μ. Ακύλα και νυν δε Αρχιεπισκόπου Αιτωλίας και Ακαρνανίας, τυπ. Αρ. Ζ. Διαλησμά, 1901. Χαρτόδετο, αποχρωματισμένα εξώφυλλα, σσ. 126.          30-60

421      [ΧΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία, εικονίζονται 4 άνδρες. Στην πίσω πλευρά η σημείωση: «Μετά των συνεργατών μου, όλων εκ Χίου, Εν Κωνσταντινουπόλει τη 1η Ιανουαρίου 1919». Διαστάσεις [16,5×21,5 εκ.].           25-50

422      [ΜΗΛΟΣ] ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ, εκδ. Γιαννούλης Βήχος, 1927. Με φωτ. εκτός κειμένου, μερικές αναδιπλούμενες. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 369.  50-80

423      [ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΑΝΔΡΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ], Ο Μητροπολίτης Σύρου-Τήνου-Άνδρου Αθανάσιος, ανακοινώνει στον Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο Γιαμουρλάκη, ότι διορίζεται προσωρινός εφημέριος στον ναό Άνω Σύρου “Αγία Τριάς”, αντί του ιερομονάχου Κλεονίτου Χανιώτου. Επιστολή χειρόγραφη, με μελάνι. Υπογραφή του Μητροπολίτη Σύρου-Τήνου-Άνδρου Αθανάσιου. Ένα φύλλο. Ημερομηνία 3 Μαΐου 1927, Ερμούπολη.     70-90

424      [ΡΟΔΟΣ] Ασπρόμαυρο πανόραμα του λιμένα της Ρόδου, «Rodi, Giugno 1941». Διαστάσεις [21,5×2 εκ.]. 30-60

425      [ΠΑΡΟΣ] ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, Η ΚΑΤΑΠΩΛΙΑΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΣ, 1944. Με την υπογραφή της σ. Εικόνες εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 65.   30-50

426      [ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ] ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΙΧ., ΣΠΟΝΔΗ ΣΤΑ ΛΥΤΡΩΜΕΝΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, 1948. (Ποίηση). Χαρτόδετο, ελαφρώς λεκιασμένα εξώφυλλα, σσ. 30.           1-…

427      [ΚΥΚΛΑΔΕΣ] ΚΑΖΑΤΖΗΣ ΒΑΣ., CYCLADES, Adaptation du texte Grec de BASIL L. KAZANDZIS, editions M. Pechlivanidis, [χ.χ.]. Με κατάλογο των 127 φωτογραφιών που περιλαμβάνει η έκδοση από τα κυκλαδίτικα νησιά. Υποτιτλισμός σε 3 γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, πρόλογος στα γαλλικά. Χαρτόδετο, έγχρωμα εξώφυλλα, [χ.α.σ.].     40-80

428      [ΣΑΜΟΣ] ΠΤΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Τουριστικός Οδηγός, «ΣΑΜΟΣ, ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ», Σάμος [χ.χ., 1950 περ.]. Με χρωματιστές φωτ. εκτός κειμένου και ασπρόμαυρες εντός κειμένου. και έναν αναδιπλ. χάρτη. Σσ. 55+1 χάρτης.         15-30

429      ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ., Η ΧΑΛΚΗ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ιστορία, λαογραφία, ήθη και έθιμα, 1950. Άκοπο. Ίχνη υγρασίας. Σσ. 560+1 αναδιπλούμενος χάρτης.  30-45

430      ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ ΔΗΜ., ΚΩΣ, ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, Ιστορία και Αρχαιότητες, τυπ. Ν. Αλικιώτης, 1952. Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 79.         30-60

432      [ΧΙΟΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] ΑΛΜΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ, εκδ. Ν.Α. Κασσιώτη, Χίος 1953. (Δεκαήμερη εκδρομή του Γυμνασίου Χίου στην Πελοπόννησο το 1951). Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο οπισθόφυλλο, οξειδωμένες καρφίτσες, φθορά στα 2 τελευταία φύλλα, δεν επηρεάζεται το κείμενο, σσ. 157.    20-25

433      [ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά χωρικής (νυμφικόν) από το Καστελόριζο, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Διαστάσεις [50×35 εκ.].      45-60

434      [ΜΥΤΙΛΗΝΗ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά από την Μυτιλήνη, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Διαστάσεις [50×35 εκ.].            45-60

435      [ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά (νυμφικόν) από την Αστυπάλαια, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Διαστάσεις [50×35 εκ.].       45-60

436      [ΨΑΡΑ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία παραδοσιακή αστική φορεσιά, από τα Ψαρά, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Διαστάσεις [50×35 εκ.].            45-60

437      [ΤΗΝΟΣ] ΚΛΩΝΤΙΑ ΑΡΡΙΑ, ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ, [1955]. Με φωτ. εντός κειμένου. Εξώφυλλο του ζωγράφου Γ. Σικελιώτη. Χαρτόδετο, αποκολλημένο σώμα, σσ. 46.       30-60

438      [ΑΝΔΡΟΣ] Τρία τεύχη του περιοδικού: «ΑΝΔΡΙΑΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ», έτος Α´, αριθ. 1, 2 & 3, 1958-1959. Τριμηνιαία έκδοσις Ενώσεως Ανδρίων. Διευθύνεται από επιτροπή. Υπεύθυνος επί της ύλης Λ. Καραπιπέρης. Με εικόνες εντός κειμένου. Σχ. 4ο. (3)    35-50

439      [ΡΟΔΟΣ] MATTON RAYMOND, RHODES, έκδ. 1959. Με 126 φωτ. εκτός κειμένου. Από την σειρά «Villes et Paysages de Grece», Collection de L’Institut Francais D’Athenes. Σσ. 156+67.        25-35

440      [ΜΥΚΟΝΟΣ] VANIOTIS TH., MYCONOS, Histoire – Monuments (Guide Tiristique), 1959. Με φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 37+εικόνες+διαφημίσεις εποχής.         40-80

441      [ΜΥΚΟΝΟΣ] ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜ., «Myconos, 7 Water Colours». Τυπ. Αλεξ. Ματσούκης, [χ.χ.]. Λεύκωμα με 7 υδατογραφίες (αναπαραγωγές) του Σταμ. Βασιλείου με αντιπροσωπευτικά τοπία και χαρακτηριστικούς ανθρώπινους τύπους από τη Μύκονο. Βιβλιοδ. λυτά φύλλα σε φάκελο, σχ. 4ο, σσ. 7φ.+1.             30-60

442      [ΤΖΙΑ] ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΩ. Ανάτυπον εκ της Επετηρίδος της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμος Γ´ 1963, τυπ. Γ.Δ. Κυπραίου, 1963. Χαρτόδετο, σσ. 183+1αναδιπλ. τουριστικός χάρτης της Κέας.           20-40

443      [ΠΑΡΟΣ] ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ., ΠΑΡΟΣ, ένα ιστορικό νησί στην καρδιά του Αιγαίου, 1963. Πρόλογος Δρανδάκη. Σχέδια και φωτογραφίες Παναγιώτη Μαθιόπουλου. Φωτ. εκτός κειμένου. Σσ. 46+14.         25-35

444      [ΧΙΟΣ] ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΓΕΝΤΗ, ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, εκδ. Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», [χ.χ., 1970 περ.]. Έγχρωμη και ασπρόμαυρη εικονογράφηση. Σσ. [χ.α.σ.] 30-60

445      [ΣΚΥΡΟΣ] ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ, Η ΜΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ, έκδ. 1971. Τις εικόνες φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Δανιήλ Δανιήλ. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 160.     25-45

446      [ΠΑΡΟΣ] ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΗΛΙΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Ταξιδιωτικά, Παριανή Βιβλιοθήκη, 1981. Χαρτόδετο, σσ. 173+χάρτης Πάρου – Αντιπάρου.        30-60

447      [ΚΑΛΥΜΝΟΣ] ΚΕΡΠΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ, ΔΕΚΑΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟ ΣΚΟΠΟ (Οδοιπορικό χρονικό της σφουγγαράδικης πολιτείας), έκδ. Τ. Μιχάλα, [1984]. Χαρτόδετο, σσ. 29.           1-…

Βλέπε και: 376, 275, 389, 385, 22

 

34. ΣTEPEA EΛΛAΔA – EYBOIA [448-451]

448      [ΒΟΙΩΤΙΑ – ΛΕΙΒΑΔΙΑ] ΤΖΕΜΟΣ ΒΑΣ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 1943. Με φωτ. εντός κειμ. Σσ. 62. [μαζί] ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του εν τω όρει Δομπού της Λεβαδείας ασκήσαντος και εορταζομένου τη 6 Μαΐου, 1955. Σσ. 62. (2)             20-30

449      [ΒΟΙΩΤΙΑ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά χωρικής από την Βοιωτία (Τανάγρα), εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Διαστάσεις [50×35 εκ.].          45-60

450      [ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ] ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ., ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, 1954. Σσ. 223.       25-45

451      [ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με ανδρική παραδοσιακή φορεσιά χωρικού της Στερεάς Ελλάδας, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Διαστάσεις [50×35 εκ.].            45-60

Βλέπε και: 225

 

36. ΗΠΕΙΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ [452-468]

452      [ΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ] ΠΥΡΡΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟΣ ΚΑΤΑΜΑΧΗΤΗΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Μεταγλωττισθείς υπό Χρηστάκη Ράγκου του εξ Αγράφων. Βιέννη 1820, τυπ. Δ. Δαβιδοβίκη, 2 τομ. (δεμ. μαζί), σσ. 4+195+196. Δερμ. βιβλιοδ. (Ηλιού 1820.111).        100-200

453      [ΜΕΤΕΩΡΑ] “Convents of the Meteοr Monks”, ξυλογραφία [1842]. Εικονίζονται οι θεαματικοί βράχοι και οι μοναχοί καθώς και το καλάθι ανεφοδιασμού που κατεβαίνει. Από το περιοδικό «The Penny Magazine», 19 Νοεμβρίου 1842. Περιέχει εκτενές άρθρο με τίτλο «The Meteor Monks of Thessaly». Σσ. 449-456.       35-70

454      ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡ. (ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ, τυπ. Οικονόμου και Μηλιάδου, 1868. Με ξυλογραφία του Ζαλοκώστα από τον Ι.Γ. Πλατή έναντι της σελ. τίτλου. Άκοπο. Με φθορές. Χαρτόδετο, σσ. 116+2.            40-80

455      [ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΡΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ] ΑΛΜΑΝΑCH HACHETTE PETITE ENCYCLOPEDIE POPULAIRE DE LA VIE PRATIQUE, 1898. Ημερολόγιο του 1898 όπου αναφέρονται κείμενα για την Κρητική Επανάσταση, την Ελληνοτουρκική σύρραξη στην Θεσσαλία και την στρατιωτική επιχείρηση στην Ήπειρο. Περιλαμβάνεται και ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας. Με ένα χάρτη της Θεσσαλίας. Βιομηχανική βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής.      60-120

456      ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ. Εκδ. επιστασία Κ. Ζησίου, τυπ. Π. Σακελλαρίου, χχ. Από την σειρά: Σακελλαρίου Βιβλιοθήκη του λαού. Σχ. 12ο, σσ. 128.    30-60

457      ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, βιβλίον πρώτον, Αρχαίοι Χρόνοι – Μεσαίων – Τουρκοκρατία, εκδοτικόν τμήμα Εταιρίας Γκρέκα, 1925. Βιβλιοδεσία νεώτερη, απλής θερμοκόλλησης, σσ. 222.    40-60

458      ΖΩΤΟΣ ΔΗΜ., Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, έκδ. 1940. Χαρτόδετο, σσ. 74.     40-80

459      «ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», Μηνιαίον Εκκλησιαστικόν και Θρησκευτικόν Περιοδικόν, εκδιδόμενη υπό Σωτηρίου Ν. Σχοινά, έτος ΙΕ´, αριθμ. 171-172, εν Βόλω 1950. Σσ. 301-374.           15-20

460      [ΗΠΕΙΡΟΣ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία αστική φορεσιά γυναίκας από την Ήπειρο, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [37×20 εκ.].     50-80

461      [ΗΠΕΙΡΟΣ] SPERLING, Πέντε χρωμολιθογραφίες, με ανδρικές (3) και γυναικείες (2) παραδοσιακές φορεσιές της Ηπείρου. (Ανδρική Αστική, Χωρικός από το Μέτσοβο, Χωρικός Πωγωνίου, Χωρική από το Σούλι, Χωρική Ηπείρου). Εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Διαστάσεις [50×35 εκ.]. (5)    180-220

462      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ, ΠΙΝΔΟΣ, έκδ. 1955. Εξώφυλλο, σχέδια και επιμέλεια του βιβλίου έγιναν από το ζωγράφο Γιώργο Μανουσάκη. Με χάρτες. Ίχνη υγρασίας, άκοπο. Σσ. 67.   25-35

463      ΒΙΤΑΛΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ (Αρχιμανδρίτης), Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΑΛΟΓΓΟΥ, μετά προλόγου της Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης Kυρίου Κυρίου Στυλιανού, τυπ. Σωτ. Σπυρόπουλου, 1959. Άκοπο, χαρτόδετο, σσ. 196.    30-60

464      [ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΩΔΩΝΗ] «ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ» ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ, της Επιστημονικής Φυσιολατρικής Ενώσεως, 1964. (Αφιέρωμα στον Ηπειρωτικό λαό, αναφέρεται σε ποίηση και ιστόρημα για την Δωδώνη και σε ένα οδοιπορικό του Βασιλιά Γεωργίου του Α´ στον Ηπειρωτικό χώρο κατά το 1881). Χαρτόδετο, σσ. 134.     25-35

465      [ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ] Η ΔΡΟΠΟΛΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ, Λεύκωμα, έτος πρώτον 1965, έκδ. της εν Αθήναις Ενώσεως Δροπολιτών «Ο Δρίνος». Με φωτ. εντός κειμένου. Σχ. 4ο μικρό, σσ. 94.          40-80

466      ΤΣΑΚΑΣ ΝΙΚ., ΠΑΡΓΑ, ΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΕΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΙΑ, ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΣ, Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών, αρ. 12, 1966. Με φωτ. απόψεις της Πάργας εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 32.     30-60

467      [ΙΩΑΝΝΙΝΑ] ΒΡΕΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΘΥΜΗΣΕΣ, Γιάννενα 1972. Με αφιέρωση του σ. στην σελ. τίτλου. Χαρτόδετο, σσ. 73.     35-70

468      ΖΙΑΓΚΟΣ Ν.Γ., ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ, έκδ. 1974. Χαρτόδετο, σσ. 333.       1-…

Βλέπε και: 247

 

37. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ [469-482]

469      ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, (ιστορία, κοινωνικός βίος, τέχνη) μετά εικόνων ολοσέλιδων και εντός του κειμένου, βιβλιοπ. Ι.Ν. Σιδέρη, 1914. Δεμ., σσ. 160.    35-55

470      [ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, 1924] Εν Κιρετσιλέρ τη 28η Αυγούστου 1924, ο ανθ/στής Δρακόπουλος Γεώργιος προς το 29ο Σύνταγμα Πεζικού, «Αίτησις περί κατατάξεως εις την αεροπορίαν». Στην ίδια σελίδα της αίτησης του Δρακόπουλου με αριθμό πρωτοκόλου 11307 και αρ. 13584 το 29ο Σύνταγμα Πεζικού παραπέμπει προς την XII Μεραρχίαν Ξάνθης στις 2/9/1924. Στην πίσω σελίδα με αρ. 13935 προς τον ανθ/στή Δρακόπουλο «… διαβιβάζεται ίνα συμμορφωθή πλήρως με την διαταγήν της Μεραρχίας, Κιρετσιλέρ τη 9 Σεπτεμβρίου 1924». Με σφραγίδες και υπογραφές. Ένα φύλλο, δύο γραμμένες χειρογράφως σελίδες.     35-70

471      ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ Γ.Ν., ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, εκδ. «Συλλόγου Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων», 1925. Σσ. 39. 15-25

472      [ΘΡΑΚΗ] ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ, ΠΟΛΕΙΣ και ΘΕΣΜΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΙΩΝΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ, Μετά γεωγραφικής και ιστορικής επισκοπήσεως και παραρτήματος των κυριωτέρων επιγραφών, τόμος 1ος ΘΡΑΚΗ, τυπ. Ι. Βάρτσου, 1929. Χαρτόδετο, λείπει το οπισθόφυλλο, σσ. 240.   20-40

473      [WΑTER POLO – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ] Δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες για τους αγώνες Water Polo στην Θεσσαλονίκη του 1931. Διαστάσεις [18×24 εκ.] & [12,7×17,5 εκ.]. (2)        30-60

474      ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ Θ., ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου, 1943. Με κοσμήματα και πρωτογράμματα (ξυλογραφίες). Χαρτόδετο, σσ. 79. 40-80

475      [ΠΛΑΝΟΔΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ], Ασπρόμαυρη φωτογραφία του Κώστα Χαρτοματσίδη, Νεάπολις Θεσσαλονίκης, 1948. Εικονίζεται πλανόδιος χαλβατζής σε ώρα εργασίας. Επικολλημένη σε σκληρό χαρτόνι. Διαστάσεις [18×24 εκ.]           40-80

476      [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 15 ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ, με α/μ φωτογραφίες] (Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Ναός Αγίας Σοφίας, Αγίους Αποστόλους, Δώδεκα Απόστολοι, Προφήτης Ηλίας, Άποψις της πόλις, Λευκός Πύργος, κ.α..), [1950 περ.]. (15)           25-35

477      [ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ] ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1951, Θεσσαλονίκη 1952. Σσ. 106.           30-60

478      [ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά γυναίκας από την Χαλκιδική, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [37×20 εκ.].     50-80

479      [ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ] ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Μ.Ν., Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, Θεσσαλονίκη [1958]. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 157.       30-60

480      ΓΚΙΣΔΑΒΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, Ιστορική και Λαογραφική Μελέτη, τόμος Β´ και Γ´, Θεσσαλονίκη 1959. Φωτ. εντός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 384.  30-60

481      [ΚΑΣΤΟΡΙΑ] ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚ., ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, έκδ. 1967. Φωτ. εντός κειμένου. Χαρτόδετο, ελαφρώς λεκιασμένα εξώφυλλα, σσ. 95.       20-40

482      ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜ., Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ (Οκτώβριος 1944 – Φεβρουάριος 1945), έκδ. 1968. Ο σ. διετέλεσε υπουργός. Χαρτόδετο, σσ. 295.         1-…

Βλέπε και: 389, 659

 

38. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ [483-489]

483      ΖΗΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μέρος Α´ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, τεύχος α´ Επιγραφαί Λακεδαίμονος, έκδ. 1917. Χαρτόδετο, άκοπο, λεκέδες υγρασίας, εξώφυλλα και σώμα, σσ. 100.            20-40

484      [ΝΑΥΠΛΙΟ] ΛΑΜΠΡΥΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Η ΝΑΥΠΛΙΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ, Ιστορική Μελέτη, επανεκδίδεται υπό του Προοδευτικού Συλλόγου Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», 1950. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 358+εικόνες εκτός κειμένου. 35-60

485      «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ», Περιοδικόν Δημοσίευμα Ιστορίας – Λαογραφίας – Τέχνης και Ζωής, εκδίδονται με συνεργασία: του «Ινστιτούτου Κολοκοτρώνη» & του «Νέο-Ιστορικού Αρχείου», υπεύθυνος Κ. Βαγενάς. Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 240. 40-80

486      ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΔΗΜΟΚΛΗΣ, Η ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ, 1956. Με φωτ. εντός κειμένου. Στο εξώφυλλο το άγαλμα με τον Θ. Κολοκοτρώνη πάνω στο άλογο. Χαρτόδετο, ίχνη υγρασίας, σσ. 130.            15-25

487      ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Ο ΜΟΡΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, έκδ. 1956. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 277.      30-60

488      ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ, σύντομος οδηγός για την Ιστορία, Τα Μνημεία και το Μουσείο της, Σπάρτη 1960. Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, μικρή φθορά στο κάτω μέρος της ράχης, σσ. 128.            35-70

489      [ΜΥΣΤΡΑΣ] ΘΕΡΟΣ ΑΓΙΣ, ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΟΣ, έκδ. 1962. Άκοπο. Σσ. 45.      1-…

Βλέπε και: 223, 595, 302, 594, 381

 

39. ΕΠΤΑΝΗΣΑ [489β-500]

489β    [ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΝΟΤΑΡΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, Αρχείο 180 νοταριακών εγγράφων των ετών 1725-1849] Πρωτότυπα νοταριακά δικαιοπρακτικά έγγραφα της Ζακύνθου της περιόδου 1725 έως 1849. Χειρόγραφα, μονοσέλιδα και άλλα πολυσέλιδα, συνολικά 180 τον αριθμό τα περισσότερα (περί τα 150) στην ελληνική γλώσσα αλλά και ορισμένα στην ιταλική. Κατανεμημένα σε 5 φακέλους: Φάκελος 1: Έγγραφα της περιόδου 1725-1792. Αφορούν τις οικογένειες: Μόζερ(α), Πέτα, Βαρδάλος, Κόγγελ, Μυλωνάς, Φλαμπούρας, Σταματέλλος, Αρβανιτάκης, Πομιώτης, Γερόλυμος, Μπουρδέρης, Κολέ(ν)τ(ρ)ης, Κωλέτης, Αντραβιδιώτης, Γουργουράκης, Γουνελίος, Κανάλης, Τερτσέτης, Καλεύρης, κ.ά.. Φάκελος 2: Έγγραφα της περιόδου 1793-1796. Aφορούν τις οικογένειες: Ρουκάνης, Γεωργιλάς, Ξένος, Στούρτζας, Τραγάκης, Κουρκουμέλης, Καρναβέλας, Καλογερίας και πολλούς από τους προαναφερθέντες στον προηγούμενο φάκελο. Φάκελος 3: Περιλαμβάνει νοταριακά έγγραφα των προαναφερθέντων και επιπλέον των οικογενειών: Κουμούτος, Λίτσας, Ρόμας, Βουρδιάνης, Καρέρ, Μερκάτης, Μινώτος, Λογοθέτης, κ.ά.. Φάκελος 4: Περιλαμβάνει έγγραφα (1835-1845), εκτός των προαναφερθέντων οικογενειών και επιπλέον οικογενειών όπως Περούτσος κ.α. (περί τα 30 έγγραφα). Φάκελος 5: Περιλαμβάνει περί τα 16 έγγραφα περιόδου 1845-1849 των ίδιων προαναφερθέντων οικογενειών. Η κατάσταση των χειρόγραφων είναι πολύ καλή, τα περισσότερα είναι ευανάγνωστα. Αναφορές και σε οικογένειες της μη ελεύθερης τότε Ελλάδας (π.χ. Ηλεία, Μάνη, Ήπειρος, Κεφαλονιά, κ.ά.). Σημαντική ιστορική πηγή για την ιστορία της Ζακύνθου. (Ζητήστε ειδικό κατάλογο).       13.000-18.000

490      [ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΒΩΡΟΝΟΥ, 19ος αιώνας] Χειρόγραφες επιστολές, έγγραφα, συμβολαιογραφικές πράξεις, αποδείξεις αγοραπωλησιών, λογαριασμοί κτλ. της οικογένειας Σβορώνου κατά τον 19ο αιώνα στην Κεφαλονιά. Όλα χειρόγραφα με μελάνι, χρονολογία [19ος αιώνας]. Σύνολο: 46 φύλλα.          350-600

491      NIKOΛΑΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ, ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ….περιέχουν διδασκαλίας και έθιμα της επικρατούσης Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας…εις τα Ιόνια Σχολεία. Εκ του Ιερογραμματείου Ζακύνθου τη 30 Αυγούστου 1838. Κέρκυρα, εκ της τυπογραφίας της Κυβερνήσεως 1838, σσ. ζ+121+η.Σητόβρωτο, λινή νέα βιβλιοδ. (Γκίνης-Μέξας 3036)   50-100

492      ΣΤΕΦΑΝΙΤΖΗΣ Π.Δ., Ο ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΡΡΗΣΕΩΝ, 1. Των εξηγήσεων του διδασκάλου Π. Λαρισαίου εις τα κεφ. ΙΓ΄και ΙΖ΄ της Αποκαλύψεως Ιωαν. Του Θεολόγου. -2. Της Θεωρίας του Μεθοδίου επισκόπου Παταρων. 3. Των χρησμών των επί του τάφου του Μ. Κωνσταντίνου. 4…7. Της Οπτασίας του Αγαθαγγέλου. Εκ 12 παλαιών χειρογράφων με σημειώσεις. Εκδοθείσα παρά του ιατρού Π. Δ. Στεφανίτζη Λευκάδιου. Τυπ. Α. Αγγελίδου 1838, σσ. 212. Με κατάλογο συνδρομητών. Σχ. 12ο [ Το βιβλίο εντοπίστηκε μόνο στη Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης.] [μαζί δεμ.] ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΙΣΧΥΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ…ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΥΠΟ Ι. ΚΟΜΠΟΤΟΥ. Τυπ. Φ. Καραμπίνη και Κ.Βάφα, 1853, σσ. 206. Σχ. 12ο, δερμ. βιβλιοδ. εποχής. 60-120

492β    [ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, ΑΡΙΣΤ. (1824-1879)-ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ-ΛΕΥΚΑΔΑ, 16-11-1878]. Επιστολή χειρόγραφη του ποιητή προς τον Σωτηρόπουλο (πρόεδρο της Βουλής). Εκφράζει την τιμή που νιώθει από την απόφαση που έχει λάβει η Βουλή των Ελλήνων για το πρόσωπο του και την χαρακτηρίζει «οικεγειακόν κειμήλιον» και έναυσμα «ικανόν να θερμάνει πάντοτε» την αγάπη των τέκνων του προς το Έθνος. 1 φύλλο χειρόγραφο. Υπογραφή: Εν Λευκάδι τη 16 Νοεμβρίου 1878.        250-350

493      [ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ – ΚΕΡΚΥΡΑ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία του Αχιλλείου, επικολλημένη σε σκληρό χαρτόνι, [1900 περ.]. Διαστάσεις [21×27 εκ.].  45-90

494      [ΚΥΘΗΡΑ] ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ Απαγγελθείσα εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ υπό ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ κατά την Ενθρόνισιν Αυτού, τυπ. «Παλιγγενεσίας» Ιω. Αγγελόπουλου, 1901. Φυλλάδιο, σσ. 8.         20-40

495      [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ, Μελέτη ιστορική και φιλολογική αφορώσα εις την εποχήν της Λατινοκρατίας, τυπ. «Ο Φοίνιξ», 1923. Με αφιέρωση του σ. Χαρτόδετο, σσ. 67.     30-40

496      [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ Κ. Γ., ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ κατά την Συνεδρίασιν της Συνελεύσεως της 26 Μαΐου 1924 (εκ των εστενογραφημένων πρακτικών), τυπ. Θ. Α. Δαπέργολα, Κέρκυρα 1924. Σσ. 21+3 λ. 35-45

497      [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΜΠΟΛΙΒΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, Εκδ. Μπούρα, 1950. Εικόνες εντός κειμένου και δύο έγχρωμοι χάρτες. Χαρτόδετο, σσ. 96+διαφημίσεις εποχής.          20-25

498      [ΚΕΡΚΥΡΑ] Εκδ. Π. Κάραλη, «ΠΩΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ», Κέρκυρα 1952. Αναδιπλ. έγχρωμος χάρτης του νησιού προ της σελ. τίτλου, και εικόνες εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 85+διαφημίσεις εποχής.            1-…

499      [ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ ΑΝΔΡ.] ΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ 1785-1860, Ο Επιστήμων, Ο Πολιτικός, Ο Εθνικός Αγωνιστής, μελέτη ιστορική και φιλολογική, εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή υποβληθείσα εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1960. Με αφιέρωση του σ. Χαρτόδετο, σσ. 399.           40-80

500      ΣΑΘΑΣ Κ.Ν., ΤΟ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ ΑΡΧΟΝΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ, ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ή Ιστορία Αμφίσσης Ναυπάκτου, Γαλαξειδίου, Λοιδορικίου και των περιχώρων, εκδ. Γυφτάκης – Καμαρινόπουλος, 1962. Πανομοιότυπη φωτογραφική ανατύπωση. Άκοπο. Σσ. 241.        20-30

40. ΚΡΗΤΗ [501-507]

501      [ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ] Δύο έγγραφα για την μίσθωση Μοναστηριακών κτημάτων στο Ηράκλειο Κρήτης: 1) Έντυπο σχ. φύλλου «ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ» με χειρόγραφες υπογραφές των μελών της Μοναστηριακής Επιτροπής, 1901. 2) «Η ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», έντυπο σχ. φύλλου, 1908 με χειρόγραφη υπογραφή του προέδρου και των μελών. (2)     50-80

502      GROSS HANNS, Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΙΣ, προς χρήσιν των εισαγγελέων των ανακριτών, των βαθμοφόρων της Αστυνομίας και της Χωροφυλακής και παντός εν γένει ανακριτικού υπαλλήλου, μεταφρασθείσα εκ του Γαλλικού και επαυξηθείσα δια διαφόρων προσθηκών εκ των νεωτέρων περί του υποκειμένου τούτου επιστ. ερευνών υπό Φωτίου Αθ. Ζήρου, τόμος πρώτος, τεύχος Α´ και τεύχος Β´ (δεμ. μαζί), Εν Χανίοις, τυπ. Ερεύνης, 1920. Χαρτόδεο, σσ. 218+296.          40-80

503      ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ, μουσικές παρτιτούρες (Κοντυλιές, Μελωδία Ερωτοκρίτου, Πεντοζάλης, Μελωδία του Γάμου, Σούστα Ρεθεμνιώτηκη, Συρτός Χανιώτικος, Αγκαλιαστός, Πηδηχτός Στειακός), [χ.χ.]. Σχ. 4ο, λεκέδες υγρασίας στα εξώφυλλα, οξειδωμένες καρφίτσες. Σσ. 26.     30-50

504      ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, (Μέγαρον Α. και Μ. Καλοκαιρινού), Κείμενον Στυλιανού Αλεξίου, Ηράκλειον 1953, έκδοσις Α´. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Εξώφυλλο και βινιέτες του ζωγράφου Θωμά Φανουράκη, Σχεδιαγράμματα Λευτέρη Παλαιμιανάκη, φωτ. Εμμ. Ανδρουλάκη. Χαρτόδετο, σσ. 61.           25-45

505      LELAND G. ALLBAUGH, Η ΚΡΗΤΗ, υποδειγματική έρευνα, ιδρύματος Ροκφέλλερ, συνεργασία του Πανεπιστημίου του Princeton, New Jersey, 1957. Σσ. 588+7+2 αναδιπλ. χρωματιστοί χάρτες.         25-30

506      ΠΗΓΑΙΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ, Ο ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΣΤ’ ΑΡΚΑΔΙ, Ρέθεμνος 1966. Καλλιτεχνική επιμέλεια κι εχτέλεση εξωφύλλου, σκίτσο Β´ σελίδας του χαράκτη Α. Σταυρουλάκη, οπισθόφυλλο «Κωνσταντής Γιαμπουδάκης» έργο του γλύπτη Γιάννη Κανακάκη. Χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένα εξώφυλλα και ράχη, σσ. 120.   20-40

507      ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ, Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ, Ανθρωπολογική Έρευνα στο νησί της Λεβεντιάς, Βιβλιοθήκη Ανθρωπολογικής Εταιρείας, 1971. Με 16 σελ. φωτ. εκτός κειμένου, αντιπροσωπευτικών ανθρωπολογικών τύπων των διαφόρων περιοχών της Κρήτης και 87 πίνακες ανθρωπομετρικών γνωρισμάτων. Χαρτόδετο, μικρή φθορά στην ράχη, σσ. 286.           30-60

Βλέπε και: 245, 455

 

41. ΚΥΠΡΟΣ [508-517]

508      ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ), ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, Αρχομένη από του Κατακλυσμού μέχρι του παρόντος, εν η προσετέθη και η περί Αυτονομίας της Ιεράς Εκκλησίας των Κυπρίων Έκθεσις του Αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κυρίου ΦΙΛΟΘΕΟΥ […] Ενετίησιν, εν έτει 1788, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων. Ανατύπωση, Λευκωσία Μάρτιος 1902, εκδόται: Νικόλαος Καταλάνος & Περικλής Μιχαηλίδης. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σσ. 610.        50-100

509      ΛΥΣΙΩΤΗΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΛΗΚΥΘΟΣ, (ποιήματα), σχέδια W.J. Chew, τυπ. Θ. Κυριακίδη, Λευκωσία, Κύπρος 1941. Τυπωμένο σε γαλάζιο χαρτί. Χαρτόδετο, ίχνη υγρασίας στο εξώφυλλο, σσ. [χ.α.σ.]  25-50

510      ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΥΡ. Μ., ΚΥΠΡΟΣ, 1954. Με αφιέρωση του σ. και αριθμημένες φωτογραφίες εντός κειμένου. Σχ. 4ο, φθορές στο εξώφυλλο και ράχη, σσ. 360.φ           30-60

511      [ΚΥΠΡΟΣ-ΚΑΡΠΑΣΙ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά χωρικής από το Καρπάσι της Κύπρου, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Διαστάσεις [50×35 εκ.].    40-60

512      ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΛΕΩΝ, ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΔΡΑΜΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ, Ε.Ο.Κ.Α., έκδ. 1950. Φωτ. εκτός κειμένου. Άδετο, σσ. 169.           50-100

513      [ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ] Λεύκωμα 360 Κυπριακών γραμματοσήμων εξ αυτών τα 352 διαφορετικά, περιόδου 1960-1980. Τα περισσότερα με εικόνες από την Κύπρο, αρχαιότητες, μνημεία, Βυζαντινές εικόνες, πουλιά αλλά και διεθνείς προσωπικότητες όπως ο Mahatma Gandhi, κ.λπ. Σχ. 4ο, σσ. 46.      450-550

514      ΛΙΠΕΡΤΗΣ Δ.Θ., ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ, Κύπρος 1969. Με φωτ. του σ. έναντι της σελ. τίτλου. Εκτενές γλωσσάριο. Σσ. 317. 30-60

515      ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ Γ. Ι., ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ, [1974]. Με αφιέρωση του σ. Πολυγραφημένο φυλλάδιο. Σσ. 20.       30-40

516      ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ εν τω πλαισίω του Εθνικού Θέματος και η Νομοκανονική Γνωμοδότησις, μετά παραρτήματος εν ω πρακτικά της ως μείζονος φερομένης Συνόδου της Λευκωσίας της 5ης Ιουλίου 1973. Έκδ. 1975. Χαρτόδετο, σσ. 151.      30-60

517      ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΒΑΣΟΣ, Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα, Εκδοτική Αθηνών 1976. Διεύθυνση εκδόσεως Γ. Χριστόπουλος – Ι. Μπαστιάς, φωτογράφηση Σπ. Τσαβδάρογλου, καλλιτεχνική επιμέλεια Χρυσή Δασκαλοπούλου. Δεμ., με χάρτινο περικάλυμμα, σχ. 4ο, σσ. 230.            40-50

 

42. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ [518-525]

518      ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΕΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ. Εν Κωνσταντινουπόλει 1845, τυπ. Και λιογραφία Ε. Καγιόλ, τόμος πρώτος, σσ. η+319. Εικονογραφημένο με ολοσέλιδες λιθογραφίες εκτός κειμ. Με φθορές σε κάποιες σελ. και λεκέδες. (Γκίνης-Μέξας 4184).      70-140

519      [ΟΔΗΣΣΟΣ] Λιθογραφία, χάρτινη εικόνα, «Η Κοίμησις της Θεοτόκου», [1876]. Σε μεταλλικό πλαίσιο, διαστάσεις [19×25,5 εκ.]         50-70

520      ΣΙΩΝΙΤΗΣ ΥΜΝΩΔΟΣ, Ή ΜΕΛΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΙΟΙ ΥΜΝΟΙ, εκδίδοται εγκρίσει του Μακαριωτάτου Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Κυρίου Κυρίου ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ Α´, εν Ιεροσολύμοις, εκ του τυπογραφείου του Ιερού Κοινού του Π. Τάφου, 1893. Με 35 ολοσέλιδες ξυλογραφίες εκτός κειμένου (η ξυλογραφία της σελ. 15 μελανωμένη). Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σσ. 120.  50-80

521      ΚΙΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΓΥΡΩ ΑΠ’ ΤΟ ΦΩΣ, μυθιστόρημα, εκδ. «Αδελφοί Κασιγόνη», Αλεξάνδρεια 1922. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 212.   20-40

522      ΛΟΝΤΟΣ Ι.Α., Η ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΛΗΝ ΣΧΟΛΗ, ΉΤΟΙ ΚΑΙΝΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, τυπ. Λ.Θ. Λαμπρόπουλου, 1932. Χαρτόδετο, άκοπο, λεκές στο οπισθόφυλλο, σσ. 122.           25-40

523      [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΤΕΥΧΟΣ, Περιλαμβάνον τα επί τω εορτασμώ της πεντηκονταετηρίδος του Μουσικοφιλολογικού Σταδίου του εντιμολογιωτάτου Άρχοντος Μεγάλου Πρωτεκδίκου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Γ. Ι. Παπαδόπουλου 1882-1932, εν Κωνσταντινουπόλει 1933. Χαρτόδετο, λεκιασμένο εξώφυλλο, ίχνη υγρασίας στα περιθώρια των σελίδων, σσ. 93.            40-80

524      ΠΙΕΡΙΔΗΣ Θ., Η ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ, τυπ. η «Πρόοδος», Κάιρο 1939. Δίχρωμη έκδοση μαύρο-κόκκινο μελάνι. Χαρτόδετο, σσ. 29.   1-…

525      Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ 33 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ, έκδοσις του Σωματείου των εκ Ρωσίας Ελλήνων, επιμέλεια Ελευθέριου Παυλίδου, 1953. Με ολοσέλιδες φωτ. των: Βασ. Παύλου, Βασ. Φρειδερίκης, Βασ. Γεωργίου Β´, Πριγκίπισσας Μαρίας και Αλεξ. Παπάγου καθώς και άλλων προσωπικοτήτων της εποχής, εντός και εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 480.            30-60

Βλέπε και: 53, 261, 59, 57, 56, 58, 89, 74, 71, 233, 88, 600, 67, 377, 23, 244

 

44. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ. [526-536]

526      DAPPER OLFERT, DESCRIPTION EXACTE DES ISLES DE L’ARCHIPEL, et de […] Chypre, Rhodes, Candie, Samos, Chio, Negrepont, Lemnos, Paros, Delos, Patmos, avec un grand nombre d’autres, Comprennant leurs noms, leur situation, leurs villes […] traduite du Flamand D’O DAPPER, M.D., Amsterdam, chez George Gallet, 1703 (Α´ έκδοση). Δίχρωμος τίτλος μαύρο-κόκκινο μελάνι, ημίτιτλος προ της σελ. τίτλου, με συμβολική χαρακτική εικόνα, «Amsterdam, chez George Gallet, 1702». Με 7 χαρακτικούς χάρτες (2 αναδιπλούμενοι και 5 δισέλιδοι), 11δισέλιδα με χάρτες και διάφορες όψεις από τα νησιά καθώς και 16 ολοσέλιδες χαρακτικές εικόνες που περιλαμβάνουν χάρτες, όψεις, νομίσματα κ.λπ. Επίσης πολλά χαρακτικά εντός κειμένου. [βλ. Blackmer 90, Brunet II 520]. Σχ. φύλλου, ελαφρά ίχνη υγρασίας στο κάτω τμήμα από την σελ. 402 περίπου έως και την 406, μικρή επιδιόρθωση του τελευταίου φύλλου, εκτός κειμένου, σύγχρονη βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, σσ. 556+2φ.      6000-8000

527      [ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ] Τριάντα χαρακτικές εικόνες, με θέμα τους Άγιους Τόπους του 19ου αιώνα. (30) 60-100

528      DR. HARTWING G., THE POLAR AND TROPICAL WORLDS: A DESCRIPTION OF MAN AND NATURE in the Polar and Equatorial Regions of the Globe, with additional chapters by Dr. A.H. Guernsey, Published by Johnson & McClain, Philadelphia 1871. Με περίπου 200 χαρακτικές εικόνες εντός κειμένου και μία ολοσέλιδη έναντι της σελ. τίτλου με ομάδα σκύλων να σέρνει το έλκηθρο των Εσκιμώων. Με αναλυτική λίστα περιεχομένων στην αρχή καθώς και λίστα των εικονογραφιών. Πράσινη βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής με χρυσό διάκοσμο, σσ. 20+761.            150-200

529      PELLOW THOMAS THE ADVENTURES OF THOMAS PELLOW, OF PENRYN, MARINER, THREE AND TWENTY YEARS IN CAPTIVITY AMONG THE MOORS, Written by himself, and edited with an Introduction and Notes by Dr. Robert Brown, London 1890. Εικονογραφημένο. Βιομηχ. βιβλιοδ. εποχής, σσ. 379.         50-100

530      ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓ., ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ήτοι ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ, Εξηγημένη εκ της Γραφής, μετά εικόνων και γεωγραφικού πίνακος, εκ του τυπογραφείου «Ο Παλαμήδης», 1891. Εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 388+8. [δεμ. μαζί] Αρχιμανδρίτου ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ «ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΙΕΡΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ Από Χριστού μέχρι σήμερον, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του τυπογραφείου «Ασία», 1910. Με εκτενέστατο κατάλογο φιλομουσών συνδρομητών. Σσ. 312. Βιβλιοδ. εποχής.       80-160

531      BURTON F. RICHARD, PERSONAL NARRATIVE OF A PILGRIMAGE TO AL-MADINAH & MECCAH, edited by his wife Isabel Burton, in two volumes, London, Tylston and Edwards, 1893. Δύο τόμοι με έγχρωμες ολοσέλιδες εικόνες (The Takht-Rawan», «The Pilgrim», «The Pilgrims Costume», «The Pretty Badawin girl», «Mount Arafat during the Pilgrimage”, κ.λπ.) και άλλες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες. (2)        90-180

532      LUCAS F. L. and PRUDENCE, FROM OLYMPUS TO THE STYX. London, 1934, σσ. xii + 363, εικ. εκτός κειμ., χάρτης, δεμ., με κουβερτούρα. 40-50

533      ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΚΑΛΚΟΥΤΤΑΝ, Ταξιδιωτικαί εντυπώσεις, (Μεγάλη Ελλάς, Αίγυπτος, Παλαιστίνη, Συρία, Ιράκ, Ιράν, Θιβέτ, Ινδίαι), επιμέλεια Α. Σκανδάμη, 1940. Σσ. 116.            40-80

534      [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] ARDITTY-PULLER GENTILLE, PLAISIR D’ISTANBUL, edit. Hachette, [χ.χ.]. Αναλυτική ξενάγηση-παρουσίαση της Κωνσταντινούπολης και των περιχώρων αυτής. Χαρτόδετο, σσ. 239.         50-100

535      NIKOLOPOULOS ILIAS, MOUNT OLYMPOS, text and illustrations by Ilias Nikolopoulos, with a forward by Ilias Venezis, 1957. Αναδιπλ. εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 31+21 εικόνες και ένας χάρτης στο τέλος.         25-35

536      ΜΑΛΑΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ, Περιήγηση, ΜΟΡΦΕΣ και ΕΙΔΩΛΑ (Ταξιδιωτικές Σημειώσεις), 1967-1974, εκδ. «Ιστορία και Τέχνη», 1974. Με φωτ. εντός κειμένου. Σσ. 514.    1-…

Βλέπε και: 74, 427, 464, 269, 428

 

45. ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ [537-556]

537      ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΟΝ, DICTIONARIUM GRAECOLATINUM SUPRA OMNES EDITIONES POSTREMO NUNC HOC ANNO EX VARIIS ET […] Cum gratia & priuilegio Caes. Maiest, Basileae, ex officina HENRICPETRINA, 1568. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής, με διακοσμητική χάραξη, μεταλλικά κλείστρα (χρήζουν επιδιόρθωσης), σχ. φύλλου [χ.α.σ.]    1000-1500

538      BOCCACCI GIOVANNI IL DECAMERON. Ricoretto in Roma…in Fiorenza nella Stamperia del Giunti 1573, σσ. 580. Με ωραία εγχάρακτα πρωτογράμματα. [μαζί δεμ.] ANNOTATIONI ET DISCORSI SOPRA ALCUNI LUONGHI DEL DECAMERON DI G. BOCCACCI, in Fiorenza nella Stamperia de I Giunti 1573, σσ. 142. Σπασμ. Βιβλιοδ. εποχής.         900-1300

539      ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΕ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΑ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ. DIONYSII HALICARANASSEI SCRIPTA QUAE EXSTANT, OMNIA, ET HISTORICA, ET RHETORICA. […] Opera et Studio Friderici Sylburgii Veterensis. Francofurdi, Apud heredes Andreae Wecheli, 1586. Παράλληλο κείμενο ελληνικό – λατινικό. Σσ. 792+169 IN DIONYSII HALICARN. ANTIQUITATES ROMANAS NOTAE, Frid. Sylburgii. [δεμ. μαζί] ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΤΟΜΟΣ Β´, Ο ΤΑ ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΩΝ, DIONYSII HALICARANASSEI TOMUS II, PHETORICOS EIUS ET CRITICOS LIBROS, Francofurdi, Apud heredes Andreae Wecheli, 1586. Κείμενα ελληνικά και λατινικά. Σσ. 280+94 IN DIONYSII HALICARN. TOMUM POSTERIOREM NOTAE, Frid. Sylburgii. Ίχνη υγρασίας στο κάτω περιθώριο των τελευταίων σελίδων. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, επιδιορθωμένη, με ex-libris στην εσωτερική πλευρά του εμπροσθόφυλλου, σχ. φύλλου.           800-1400

540      ΔΙΩΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΟΓΟΙ, DIONIS CHRYSOSTOMI ORATIONES LXXX. CUM UETUSTIS CODD. MSS. REG. BIBLIOTHECAE, […] Ex interpretatione Thomae Nageorgi, accurate recognita, recentata et emendata Fed. Morelli […] Lutetiae 1604 (Α΄ έκδοση), Ex officina Typographica Claudii Morelli, Typiw Regiis. Δίχρωμος τίτλος μαύρο-κόκκινο μελάνι και διακοσμητικό χαρακτικό έμβλημα. Παράλληλο κείμενο λατινικό – ελληνικό. Σσ. 4φ+11+1+24φ+index+670 [μαζί] ISAACI CASAUBONI IN DIONEM CHRYSOSTOMUM DIATRIBA ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΣ. Σσ. 106. [μαζί] FEDERICI MORELLI Professoris Regii Schediasmata, Scholia, Collectanea et Coniectanea in Dionis Chrysostomi Scripta. Σσ. 112+1. Σχ. φύλλου μικρό, περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής.            800-1500

541      [ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ] STRABONIS RERUM GEOGRAPHICARUM LIBRI XVII, Isaacus Casaubonus recensuit […] Adiuncta est etiam GULIELMI XYLANEDRI […] Accessere FRED. MORELLI […] Lutetiae Parisiorum, Typis Regiis, 1620. Δίχρωμος τίτλος, μαύρο-κόκκινο μελάνι και διακοσμητικό χαρακτικό έμβλημα. Ίχνη υγρασίας στο κάτω δεξί περιθώριο στις πρώτες σελίδες. Παράλληλο κείμενο ελληνικό – λατινικό. Σσ. 843+index Geographicus et Historicus[μαζί] ISAACI CASAUBONI COMMENTARIUS ET CASTIGATIONES AD. LIB. STRABONIS, (ίχνη υγρασίας στο κάτω δεξί περιθώριο των τελευταίων φύλλων, και επιδιορθωμένο το τελευταίο φύλλο του index, επηρεάζεται το κείμενο). Σσ. 282+8 index. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής.   900-1600

542      ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΝΟΥ Αυτοκράτορος ΤΩΝ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ. MARCI ANTONINI IMPERATORISDE SEIPSO ET AD SEIPSUM, Libri XII. Guil. Xylander Augustanus Graece & Latine […] Notas & Emendationes Mericus Casaubonus, Londini, typis M. Flesher, 1643. Δίχρωμος τίτλος μαύρο-κόκκινο μελάνι. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Σσ. 27φ.+343 [μαζί] MERICI CASAUBONI IS. F. MARCI ANTONINI, NOTAE. Σσ. 148+4. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής.            300-500

543      ΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΣΣΗΣ ΑΛΕΞΙΑΣ, ANNAE COMNENAE PORPHYROGENITAE CAESARISSAE ALEXIAS, Sive De Rebus AB Alexio Imperatore […] Libri Quindecim. E Bibliotheca Barberina nunc primum editi, et a Petro Possino Soc. […] Parisiis, in typographia Regia, Curante Sebastiano Cramoisy, 1651. Παράλληλο κείμενο ελληνικό – λατινικό. Σσ. 14φ+507+10φ. Glossarium +17φ. Davidis Hoeschelii Augustani in Annae Comnenae Alexiadem. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, μικρές φθορές, οπές από έντομα μόνο στα εξώφυλλα.       800-1400

544      ΦΩΤΙΟΥ ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΝ, Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, PHOTII MYRIOBIBLON SIVE BIBLIO-

THECA Librorum quos legit et censuit Photius Patriarcha Constantinopolitanus, Graece edidit DAVID HOESCHELIUS […] Latine veroreddidit et Scholiis auxit ANDREAS SCHOTTUS ANTUERPIANUS […] ROTHOMAGI (=Ρουέν), Sumpt. Ioan. & Davidis Berthelin, 1653. Δίχρωμος τίτλος μαύρο-κόκκινο μελάνι και διακοσμητικό χαρακτικό έμβλημα. Παράλληλο κείμενο ελληνικό – λατινικό. Σσ. 13φ+1623 [μαζί] NOTAE DAVIDIS HOESCHELII AUGUSTANI AD BIBLIOTHECAM PHOTII. Σσ. 103+Index rerum verborumque memorabilium Bibliothecae Photianae. Λίγα ίχνη υγρασίας μόνο στα περιθώρια των τελευταίων σελίδων. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής.    800-1400

545      COLLETET FR., POESIES DIVERSES DE MONSIEUR COLLETET Contenant des Sujets Heroiques, Des Pabions Amoureuses et d’autres Matieres Burlesques & Enjouees, A Paris chez Lovis Chamhoudry, 1656. Βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, μερικώς αποκολλημένο το μπροστινό καπάκι, κόκκινες ακμές, σχ. 12ο, ίχνη υγρασίας στις τελευταίες σελίδες. Σσ. 468+10.        300-400

546      ΗΣΙΟΔΟΥ ΑΣΚΡΑΙΟΥ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ, HESIODI ASCRAEI QUAE EXTANT, Cum notis […] Opera & Studio Cornelii Schrevelii, Amstelodami, typis Ludovici & Danielis Elzeviriorum, 1658. Δίχρωμος τίτλος μαύρο-κόκκινο μελάνι και διακοσμητικό χαρακτικό έμβλημα. Παράλληλο κείμενο λατινικό – ελληνικό. Υποσημειώσεις στα περιθώρια του κειμένου. Σσ. 11φ.+341[μαζί] LAMBERTI BARLAEI, Graecae Linguae in Academia Lugdunobataua Professoris eximii, IN HESIODI THEOGONIAM, Amstelodami, typis Ludovici & Danielis Elzeviriorum, 1658. Σσ. 2φ+259. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής.            200-350

547      [ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ ο Αθηναίος, ΚΟΝΩΝ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ του Ηφαιστίωνος, ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Νικαέως, ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ ΛΙΒΕΡΑΛΙΣ] HISTORIAE POETICAE SCRIPTORES ANTIQUI, APOLLODORUS, PTOLEMAEUS, CONON, PARTHENIUS, ANTONIUS LIBERALIS, Graece & Latine, Parisiis, Typis F. Muguet, 1675. Παράλληλο κείμενο ελληνικό λατινικό. Σσ. 56+480+158 Notae ad Primum Librum Bibliothecae Apollodori Atheniensis & Andreae Schotti Scholia ad Cononis Narrationes+62 index Rerum. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής.            250-400

548      ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΡΟΔΙΟΥ, Περιπατητικού φιλοσόφου Παράφρασις των Ηθικών ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ, ANDRONICI RHODII Ethicorum Nichomacheorum Paraphrasis. Cum interpratatione Danielis Heinsii, […] Cantabrigiae, Excudebat Johannes Hayes, 1679. Δίχρωμος τίτλος μαύρο-κόκκινο μελάνι και διακοσμητικό χαρακτικό έμβλημα. Παράλληλο κείμενο λατινικό – ελληνικό. Σσ. 7φ.+530+index. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα, κόκκινες ακμές.            250-400

549      ANECDOTA GRAECA, QUAE EX MSS. CODICIBUS Nunc primum eruit, Latio danat, Notis & Disquisitionibus auget LUDOVICUS ANTONIUS MURATORIUS Sereniss Raynaldi I. Ducis Mutiane & Bibliothecarius. Patavii, Typis Seminarii, apud Joannem Manfre, 1709. [ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Επιγράμματα – ΦΙΡΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Επιστολαί – ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΩΜΗΣ Επιστολή, κ.ά.]. Κείμενα λατινικά και ελληνικά. Σσ. 14φ+365, περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής.            400-600

550      ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ ΡΗΤΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ, ALCIPHRONIS PHETORIS EPISTOLAE, [1715]. Χωρίς σελ. τίτλου. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Χρήζει βιβλιοδεσίας,, σε όλο το σώμα εμφανείς οπές από έντομα, σχ. 12ο, σσ. 446.           200-300

551      [ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ] ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ – ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ, EPICTETI quae supersunt Dissertationes Ad ARRIANO Collectae nec non ENCHIRIDION et FRAGMENTA Graece et Latine In Duo Tomos distributa cum integris Jacobi Schegkii et Hieronymi Wolfii selectisque aliorum Doctorum Annotationibus. Recensuit, Notis & Indice illustrauit Joannes Uptonus, Londini, Impensis Thomae Woodward, 1741. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Δύο τόμοι. Σσ. 8φ.+792+1[μαζί] IN DISSERTATIONES EPICTETI Ab ARRIANO Collectas Notae et Emendationes Joannis Uptoni cum Integris Annotationibus Jacobi Schegkii et Hieronymi Wolfii selectisque aliorum Doctorum. Σσ. 287+2+index. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής. (2)      500-1000

552      ΑΙΛΙΑΝΟΥ ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΙΖ´, AELIANI DE NATURA ANIMALIUM LIBRI XVII. Cum Animadversionibus Conradi Gesneri, et Danielis Wilhelmi Trilleri, curante ABRAHAMO GRONOUIO, Qui et suas Adnotationes adjecit, Londini, excudit Gulielmus Bowyer, 1744. Κείμενο λατινικό και ελληνικό. Σσ. 27+index+1128+index Graeco-Latinus Praecipuorum Animalium AB Aeliano Memoratorum. Δεμ. σε δύο τόμους. Περγαμηνή βιβλιοδ. σχ. 4ο μικρό. (2)            500-800

553      ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ, DIODORI SICULI, BIBLIOTHECAE HISTORICAE LIBRI QUI SUPERSUNT, Interprete Laurentio Rhodomano, Ad fidem Mss. Recensuit Petrus Wesselingius, Atque Henr. Stephani, Laur. Rhodomani, Fulvii Ursini, Henr. Valestii, Jacobi Palmerii & Suas Adnotationes, cum Indicibus Locupletissimis, Adjecit, Tomus I & II, Amstelodami, Sumptibus Jacobi Wetstenii, 1746. Δίχρωμος τίτλος μαύρο-κόκκινο μελάνι, με διακοσμητικό χαρακτικό. Ολοσέλιδη συμβολική χαρακτική εικόνα προ της σελ. τίτλου καθώς και μία ακόμη προ της πρώτης αριθμημένης σελίδας, στον πρώτο τόμο. Παράλληλο κείμενο λατινικό και ελληνικό. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής, σχ. φύλλου, σσ. 21φ. 731+7+2φ+666+index. (2)        800-1300

554      ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΕΩΣ, ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΧΑΙΡΕΑΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΝ ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ, CHARITONIS APHRODISIENSIS AMATORIARUM NARRATIONUM DE CHAEREA ET CALLIRRHOE, Liber VIII. Graece et Latine, Iacobus Philippus D’Orville publicauit […] Johannes Iacobus Reiske, editio altera Emendationibus Virorum Doctorum, Lipsiae Sumtu E.B. Schwickerti, 1783. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 720.       250-500

555      ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΣ [ΕΙΔΥΛΛΙΑ]. BION UND MOSCHUS VON I.C.F. MANSO. Gotha, K.W. Ettinger, 1784, σσ. 92+413. Κειμ. Ελλην. και λατιν. Φθαρμ. Βιβλιοδ. 70-120

556      BOJARDO MATTEO MARIA, ORLANDO INNAMORATO composto dal Signor Matteo Maria Bojardo Conte Di Scandiano, e rifatto da M. Francesco Berni, diviso in due tomi, quinta edizione accresciuta degli argomenti a cianscun canto del Signor G.A. Di Rovigno, tomo primo. In Venezia 1794, presso Giuseppe Rossi. Με ολοσέλιδη χαρακτική εικόνα προ της σελίδας τίτλου, το σώμα επηρεασμένο από έντομα καθώς και η σελ. τίτλου. Χαρτόδετο, φθορά στις τελευταίες σελίδες, άνω δεξί περιθώριο, εκεί που αναγράφεται ο αριθμός σελίδων(από 511 έως και την τελευταία όπου και δεν έχουμε αρίθμηση). Σκωληκόβρωτο χωρίς να επηρεάζεται το κείμενο, ίχνη υγρασίας. Σσ. 533 περ.     250-400

Βλέπε και: 138, 1

 

46. ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ [557-571]

557      WANDELAINCOURT H., ABREGE DE L’HISTOIRE GENERALE, tome II, Paris [1800 περ.], imprimerie de Rougeron. Με συμβολική ολοσέλιδη εικόνα πρό της σελ. τίτλου (χαλκογραφία). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινιη ράχη, σσ. 444.           100-200

558      BAZIN RENE, LES ITALIENS D’AUJOURD’HUI, Paris Calmann-Levy editeurs, [1920 περ.]. Χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 315.            60-100

559      ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΝΙΚ., ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, μετά προλόγου του Ι.Ε. Τουρνάκη, έκδ. 1929. Χαρτόδετο, σσ. 128.     30-60

560      ΟΥΒΛΤΕΡ ΤΟΜΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, μτφρ. Γ. Σερουίου, εκδ. Ελευθερουδάκη, 1931. Δεμ., σσ. 280. [μαζί] ΤΟΜΑΣ-ΛΑΛΟΥ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, μτφρ. Β. Ρώτα, εκδ. Ελευθερουδάκη, 1931. [μαζί] ΦΛΑΜΙΝΙ-ΚΡΕΜΙΕ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, μτφρ. Γ. Σερουίου, εκδ. Ελευθερουδάκη, 1930. (3)         30-40

561      ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ: από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1930, προσθήκες, σημειώσεις και βελτιώσεις υπό ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ, έκδ. έκτη εικονογραφημένη (εκατονταετηρίδος), τόμοι 6 και ένας Παράρτημα, εκδ. Ελευθερουδάκη, 1932. Τ.1- Μέρος Α: Από των προϊστορικών χρόνων μέχρι των Μηδικών πολέμων, Μέρος Β: Από των Μηδικών πολέμων μέχρι του Αλεξάνδρου. Τ.2 – Μέρος Α: Από του Αλεξάνδρου μέχρι του Αυγούστου, Μέρος Β: Από του Αυγούστου μέχρι του οίκου του Ιουστινιανού. Τ.3 – Μέρος Α: Από του Ιουστινιανού μέχρι Λέοντος του Γ´, Μέρος Β: Από Λέοντος του Γ´ μέχρι Βασιλείου του Α´. Τ.4 – Μέρος Α: Από Βασιλείου του Α´ μέχρι των Κομνηνών, Μέρος Β: Από των Κομνηνών μέχρι της υπό των Φράγκων αλώσεως της Κων/πόλεως. Τ.5 – Μέρος Α: Από της αρχής της Φραγκοκρατίας μέχρι της αλώσεως της Κων/πόλεως υπό των Τούρκων, Μέρος Β: Από της αλώσεως της Κων/πόλεως υπό των Τούρκων μέχρι της Επαναστάσεως του 1821. Τ.6 – Μέρος Α: Από της Επαναστάσεως του 1821 μέχρι της τελευταίας περιόδου του Αγώνος, Μέρος Β: Από της τελευταίας περιόδου του Αγώνος του 1821 μέχρι του 1930. Τ.7 (παράρτημα): Βιβλιογραφία – Χρονολογικός πίναξ – Αλφαβητικόν ευρετήριον ονομάτων και πραγμάτων. Στον πρώτο τόμο λείπει η σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη. (7)      70-140

562      ΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝ., Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, Συστηματική Εξέτασις του Τουριστικού Προβλήματος, τυπ. «Πυρσού», 1935. Χαρτόδετο, σσ. 77+1αναδιπλ. χάρτης.           35-70

563      ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, ανάτυπον «Χημικών Χρονικών», 1937. Χαρτόδετο, σσ. 104.72+1 αναδιπλούμενος χάρτης.   50-80

564      ΑΓΓΕΛΕΑΣ ΝΙΚ., Η ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΘΥΕΛΛΩΝ, Με αφιέρωση του σ. Χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένα εξώφυλλα και ράχη, σσ. 180.           40-80

565      ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΕΙΖΩΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (3300 π.Χ.-1950μ.Χ.), μετά 48 εικόνων, έκδ. 1950. Χαρτόδετο, σσ. 375.           50-100

566      WASSEMANN JAKOB, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ, Ο Δον Κιχώτης του Ωκεανού, μτφρ. Γιάννη Λάμψα, [χ.χ.]. Με εικόνες: Χαλκογραφία του Χρ. Κολόμβου από τον C.P. Landon, Τέσσερις ξυλογραφίες από την έκθεση που έστειλε ο Κολόμβος στον Φερδινάνδο και την Ισαβέλλα στα 1493 και Αυτόγραφο του Κολόμβου. Χαρτόδετο, σσ. 210.   50-100

567      ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΑΝ., ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, μία ομιλία, έκδ. 1952. Χαρτόδετο, σσ. 96. 30-60

568      HAILE PENNIGTON, ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ, ΑΜΕΡΙΚΗ και ΡΩΣΙΑ, Μία φιλοσοφική επισκόπηση, εκδ. Ίκαρος, 1953. Άκοπο. Σσ. 181.            20-40

569      [ΝΑΣΕΡ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ του Αιγυπτιακού Συντάγματος 17/5/1956. Κείμενο στα γαλλικά. Το ΕΝΤΥΠΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ για Νάσερ. ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗ επί του Νέου Συντάγματος στα αγγλικά. ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. (7)         30-60

570      ΓΑΛΙΑΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡ., ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ, «Το εγχειρίδιον του Σερβιτόρου», 1957. Χαρτόδετο, σσ. 31.       30-50

571      ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (1789-1815) έκδ. 1969. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 275.           30-60

Βλέπε και: 586, 38, 149, 334, 170

 

47. ΔΙΚΑΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ [572-583]

572      [ΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ] Θ.Ρ. ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΗΞ. Μεταφρασθείς εις την καθομιλουμένην ημών διάλεκτον παρά Θ.Ρ. Εν Παρισίοις τυπ. Ι. Εβεράρτου 1820, σσ. 2+303. Σχ. 12ο, φθαρμ. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής. (Ηλιού 1820.29).         50-90

573      METIN ALBERT, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, υπό Ιω. Δ. Φαραντάτου, τυπ. Αθ. Δεληγιάννη, 1911. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 268.         15-25

574      ΜΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ τόμος Α´, ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, τεύχος Α´: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, έκδ. H. Laupp, Tubingen 1923. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, ίχνη υγρασίας στο σώμα,

σσ. 105.           30-60

575      ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΛΟΓΙΑ, τυπ. Αδελφών Π. Παλαιολόγου, 1924. Δεμ., με τα αρχικά του εξώφυλλα, σσ. 172.   25-40

576      ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ (CHATTEL MORTGAGES), New York 1926. Οξειδωμένες καρφίτσες, ίχνη υγρασίας στο σώμα. Σσ. 10. [μαζί του ιδίου] ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, New York 1925. Οξειδωμένες καρφίτσες, ίχνη υγρασίας στο σώμα. Σσ. 9. (2)    20-40

577      ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΤΥΛ. ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ ΗΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑ, εκδ. «Οικονομικόν Μέλλον της Ελλάδος», Μηνιαία Περιοδική Έκδοσις Επιστημονικών Μελετών, 1927. Χαρτόδετο, σσ. 32. [μαζί] Μονοσέλιδο του εκδότη του περιοδικού που αφορά το κόστος των συνδρομών, Σεπτέμβριος 1927. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 32.         20-40

578      ΣΕΡΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΙΑΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1933. Χαρτόδετο, σσ. 101.        20-40

579      MOUSSOLINI B. – VILPE G., Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ, εκδ. «Παρνασσός», 1935. Χαρτόδετο, αποκολλημένα εξώφυλλα και ράχη. Σσ. 243. [μαζί] MUSSOLINI, «FASCISMS DOCTRINE AND INSTITUTIONS», ROME «Ardita» Publishers, 1935. Χαρτόδετο, σσ. 313. (3)    60-120

580      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, τυπ. Κ.Λ. Κυριακούλη, 1939. Σσ. 208.            25-50

581      ΠΛΕΧΑΝΩΦ Γ., ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ, μτφρ. Ν. Νικολαίδη, εκδ. Μαρή & Κοροντζή, 1945. Σσ. 126. 20-30

582      ΡΑΠΗΣ ΑΠ., ΕΠΙΤΟΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ, 1951. Υποσημειώσεις με χρωματιστά μολύβια εντός κειμένου. Σσ. 151.          25-40

583      ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ., ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΗ Ο ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΝΕΟΣ, έκδ. 1957. Χαρτόδετο, σσ. 96.     25-40

Βλέπε και: 502, 369, 654, 225, 492

 

48. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ [584-585]

584      ΑΛΜΑΝΑCH HACHETTE PETITE ENCYCLOPEDIE POPULAIRE DE LA VIE PRATIQUE, 1896. Ημερολόγιο όπου σημειώνονται χ/φως οι μέρες των Ολυμπιακών Αγώνων και η αγορά εισιτηρίων. Πλούσια εικονογραφημένο. Στο τέλος χρωμολιθόγραφες ολοσέλιδες διαφημίσεις. Βιομηχανική βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής.            50-100

585      ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, 100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ. Πρόλογος Καρόλου Παπούλια. Αναμνηστική φωτ., 1993, του Εθνικού Γ.Σ. προ της σελ. τίτλου. Κείμενα των δημοσιογράφων: Π. Λινάρδος (περίοδος 1893-1949) και Φ. Σκύφτας (περίοδος 1950-1993), Φωτογραφίες Δημ. Μποντικούλη, Καλλιτεχνική επιμέλεια Νίκος Κωστόπουλος, Εκτύπωση Γ. Δετοράκης – Ηράκλειο Κρήτης, [1994]. Με φωτ. εντός και εκτός κειμένου, συνοπτικά οι διακρίσεις των αθλητών του Εθνικού Γ.Σ. Λινόδετο, σχ. 4ο, σσ. 363.    1-…

Βλέπε και: 473

 

49. ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ [586-598]

586      ABBE MILLOT, ELEMENS D’HISTOIRE GENERALE premiere partie HISTOIRE ANCIENNE, tome premiere, Paris, chez Amable Costes, 1809. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, ίχνη υγρασίας στο σώμα, σσ. 20+374            30-60

587      COLLINGTON MAXIME, MYTHOLOGIE FIGUREE DE LA GRECE, Paris, A. Quantin Imprimeur-Editeur, [1883]. Εικονογραφημένο με 131 εικόνες. Ο σ. υπήρξε μέλος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Ex-libris του χαράκτη Stern «Εκ της Βιβλιοθήκης του Στεφάνου Καραθεοδωρή». Κόκκινη βιομηχ. βιβλιοδ. εποχής, σσ. 360.     60-120

588      ΠΟΛΙΤΗΣ Ν.Γ., ΕΛΛΑΣ, ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά το Γερμανικόν του ΙΑΚΩΒΟΥ ΦΑΛΚΕ, εκδ. Κάρολος Βίλμπεργ, 1887. Αντίτυπο με αφιέρωση στον καθηγητή Δ. Ζαλούχο. Με 29 ολοσέλιδες ξυλογραφίες, 191 και πλέον ξυλογραφίες εντός κειμένου, από τους: Αδόλφο Κλός, Γουλ. Έχτ, Ε. Καίσεβεργ και Έρτελ, Θ. Κνέσιγγ. Με δύο καταλόγους: «εικόνες εν παραρτήματι» και «εικόνες εν τω κειμένω». Σχ. φύλλου, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, ελαφρά ίχνη υγρασίας στο σώμα, σσ. 192+13. 150-300

589      ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ. ΒΙΟΣ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ. Εκδ. Ν. Μιχαλόπουλος 1889, σσ. 112. Σχ. 12ο.     40-80

590      ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛ., Η ΟΛΥΜΠΙΑ, μετά τοπογραφικού πίνακος, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1901. Άκοπο. Σσ. 352+2 αναδιπλούμενα.     70-140

591      [ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ], Συνταχθείς υπό της Γενικής Διευθύνσεως των εν Βερολίνω Βασιλικών Μουσείων, έκδ. 1901. Εικόνες εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, φθορές στην ράχη, σσ. 36.           35-45

592      PHILARETOS GEORGE, PERICLES-ASPASIE, L’INFLUENCE D’ASPASIE SUR LA VIE PUBLIQUE ET PRIVEE DE PERICLES, (ιστορική μελέτη), μτφρ. από τα ελληνικά της Penelope G. Philaretos. Εκδ. Theodore Apostolopoulos, Athenes 1911. Με χειρόγραφη αφιέρωση του σ. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Στο τέλος αναδιπλούμενο πανόραμα των Αθηνών. Άδετο, άκοπο, σσ. 4+144+1.          60-120

593      [ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ] GROTHE HUGO, MEINE VORDERASIENEXPEDITION 1906 und 1907, Band I Die fachwissenschaftlichen Ergebnisse & Band II, Leipzig 1911-1912, Verlag von Karl W. Hiersemann. Με 224 εικόνες εντός κειμένου και 36 εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής. (2)             80-160

594      [ΜΥΚΗΝΕΣ] WACE ALAN, MYCENAE AN ARCHAEOLOGICAL HISTORY AND GUIDE, New Jersey 1949. Πλούσια εικονογραφημένη έκδοση με πολλούς αναδιπλ. πίνακες και κατόψεις. Σσ. 150+110          50-80

595      ΜΥΚΗΝΑΙ, ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΧΡΥΣΑ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΑΓΓΕΙΑ, 12 έγχρωμοι πίνακες. Λεύκωμα, πρόλογος Σεμνή Καρούζου, εκτύπωση Ασπιώτη- Έλκα, [χ.χ.]. Εισαγωγή Σεμνής Καρούζου, 4φ. + 12 λυτά φύλλα + 1φ. ευρετήριο. Σχ. πλάγιο, 4ο μεγάλο.           50-60

596      PAYNE JUMFRY and MACKWORTH YOUNG G., ARCHAIC MARBLE SCULPTURE FROM ACROPOLIS, London, The Cresset Press, [1950]. Πλούσια εικονογραφημένη έκδοση με ασπρόμαυρες φωτ. Κόκκινη βιβλιοδ., σχ. φύλλου, σσ. 79+140.  30-60

597      THE ATHENIAN AGORA, A GUIDE TO THE EXCAVATIONS, American School of Classical Studies at Athens, 1954. Χαρτόδετο, σσ. 110+8 ολοσέλιδες εικόνες +1 αναδιπλ. Πλάνο της Αρχαίας Αγοράς.           40-80

598      ΛΙΒΑΣ Ξ., Η ΑΙΓΗΪΣ ΚΟΙΤΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, Πολιτιστική προήγησις και ακτινοβολία, Φυλετική ενότης, Αμελητέα φυλετικώς η παρείσδυσις των Σλάβων και των Τούρκων, 1963. Σκεβρωμένο από υγρασία. Σσ. 326.   30-50

Βλέπε και: 472, 42, 36, 35, 149, 517, 390, 464, 488

 

50. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [599-605]

599      [ΖΩΣΙΜΟΣ] ZOSIMUS CORPUS SCRIPTORUM HISTORIAE BYZANTINAE. Editio emendatior et copiosior, consilio B.G. NIEBUHRII C.F. Instituta Auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Bonnae 1837. Βιβλιοδ. εποχής, ξεκολλημένο το μπροστινό καπάκι και η ράχη, μερικώς αποκολλημένο σώμα, σσ. 454.     180-280

600      ΜΟΡΤΜΑΝΝ Α.Δ., ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ και ΑΛΩΣΙΣ της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1453, μτφρ. Εκ του γερμανικού υπό Α. Βαφειάδου (Λεσβίου) προτάξαντος συν άλλοις και βιογραφίαν Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, συμπληρωθείσα υπό Ξ.Α. Σιδερίδου, εκδ. Ευνοϊκός Ν. Κούζης, εν Κωνσταντινουπόλει 1909. Με αναδιπλ. χάρτης και άλλες εικόνες εκτός κειμένου καθώς και πίνακας συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 216+τοπογράφημα Κωνσταντινουπόλεως.          60-80

601      ΖΕΠΟΥ Ι., «ΒΑΣΙΛΙΚΑ», Κατά την εν Λειψία έκδοσιν του G.E. HIMBACH και το συμπλήρωμα του Z. LIGENTHAL, και των E. FERRINI και J. MERCATI, οις προσετέθησαν αι νεαραί διατάξεις των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων αι μέχρι της καταλύσεως της Βυζαντιακής Αυτοκρατορίας εκδοθείσαι, τα ελλειπόντα κείμενα της ΙΟΥΣΤΙΑΝΕΙΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ τα κείμενα του JUS GRAECOROMANUM, η μέχρι του νυν σχετική ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΑΙ ΕΡΜΗΝΑΥΤΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, υπό ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΖΕΠΟΥ, εκδ. Δ. Φέξη. Πέντε τόμοι (1ος έως και 5ος), 1910-1911-1912. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες ελαφρώς ταλαιπωρημένες. (5)       100-200

602      SCHLUMBERGER GUSTAVE, RECITS DE BYZANCE et DES CROISADES, premiere serie 1916 [δεμ. μαζί] deuxieme serie 1922, Librairie Plon, Paris. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 306+230.     35-70

603      EBERSOLT JEAN, ORIENT ET OCCIDENT, Recherches sur les influences Byzantines et Orientales en France avant le croisades, Paris et Bruxelles, 1928. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη και γωνίες, σχ. 4ο, σσ. 112+16 εικόνες εκτός κειμένου.         180-250

604      ΠΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ., ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, Σημειογράφοι, Ταχυγράφοι, Οξυγράφοι, Νοτάριοι, Στενογράφοι, τυπ. Πυρσού, 1940. Χαρτόδετο, σσ. 54. 45-65

605      TODOROV NIK. – VELKOV ASP., SITUATION DEMOGRAPHIQUE DE LA PENINSULE BALKANIQUE (fin du XVes.- debut du XVIes.), edit. Academie Bulgare Des Sciences, Institut d’Etudes Balkaniques, 1988. Περιέχει πανομοιότυπο Οθωμανικού Εγγράφου (1490-1491) με τη μετάφρασή του και αναδιπλ. χάρτη. Σσ. 310.     50-80

Βλέπε και: 79, 73, 469, 482

 

51. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ [606-609]

606      LA PEINTURE BYZANTINE, Etude Historique et Critique par ANDRE GRABAR, texte et illustration ATELIERS D’IMPRESSION EN COULEURS SKIRA, Photographies Hans Hinz en Turquie, Grece, Yougoslavie et Italie et a Paris par Louis Laniepce. Geneve – Suisse 1953. Λεύκωμα με έγχρωμες επικολλημένες εικόνες (ψηφιδωτά από Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη, Χίο, Βενετία, Μιστρά κ.λπ.). Σχ. 4ο, δεμ., με χάρτινο περικάλυμμα ελαφρώς ταλαιπωρημένο, σσ. 203.        40-80

607      [ΠΡΩΙΜΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ] VOLBACH WOLFGANG FRITZ, FRUHCHRISTLICHE KUNST DIE KUNST DER SPATANTIKE IN WEST UND OSTROM, Aufnahmen von Max Hirmer, Hirmer Verlag Munchen 1958. Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα με 258 έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες. Σχ. 4ο, χάρτινο περικάλυμμα ταλαιπωρημένο, λινόδετο, σσ. 96+εικόνες.   40-80

608      CRANAKI MIMICA – EDELSTEIN SIMON, GRECE BYZANTIN, Lausanne [1962]. Φωτογραφικό λεύκωμα Βυζαντινών Ελληνικών Μνημείων. Σχ. 4ο, δεμ., σσ. 89.       100-150

609      ΑΡΧΕΙΟ Θ. ΦΩΤΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1) Φάκελο με τα Κεφάλαια του βιβλίου 2) Φάκελο με χ/φες σημειώσεις και χ/φα δελτία 3) Φάκελο με χ/φα για τη Λαογραφία του Αγ. Γεωργίου 4) Φάκελος με εικόνες και φωτογρ. που αφορούν τη Δυτική τέχνη και απεικονίσεις του Αγ. Γεωργίου 5) Φάκελος με εικόνες και φωτογρ. για τη βυζαντινή εικονογραφία του αγίου 6) Φάκελος με χ/φες σημειώσεις 7) Αλληλογραφία Θ. Φωτιάδη για το βιβλίο 8) ΒΙΒΛΙΑ σχετικά με το θέμα: ΒOUVIER B., Δημοτικά τραγούδια από χειρόγραφα της Μ. Ιβήρων, 1960 – ΜΑΛΤΕΖΟΥ Γ., Μνημεία Τουρκοκρατία, 1960 – Morrisson C., Les Croisades – The Bayeux Tapestry – Αβέρωφ Ε., Στο Μοναστήρι του η Νικόλα, 1973 – Μνημεία Θεσσαλονίκης, 1962 – Ξυγγόπουλου Α., Ο εικονογραφικός κύκλος του Αγ. Δημητρίου 1973 – Γ. Αντουράκη, Ο βυζαντινός ναός Αγ. Γεωργίου εις Κούρναν Χανίων, 1976 – Α. Παπαδόπουλου, Ο Αγ. Δημήτριος εις την ελληνικήν και βουλγαρικήν παράδοσιν, 1971 – Θ. Φωτιάδης, Ενας πολυσήμαντος θρακικός εορτασμός – κ.ά. (25) 380-500

Βλέπε και: 519, 469

 

53. ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ [610-612]

610      LAMY ETIENNE, LA FRANCE DU LEVANT, εκδ. «PLON-NOURRIT» Paris 1900. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένη ράχη, σσ. 385.           30-60

611      ΒΟΛΙΔΗΣ ΘΕΜ., ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Α´ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ, μετά προλόγου γραφέντος υπό Γ.Ν. Φιλαρέτου, 1924. Σσ. 62.      30-50

612      ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ, Εκδ. Εθνικού Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας, 1962. Επιμέλεια Κίτσου Μακρή. Εκτύπωση Ασπιώτη-Ελκα Α.Ε. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 32.     55-75

Βλέπε και: 390

 

54. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ [613-636]

613      [ΓΛΥΚΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ] ΜΕΛΙΣΣΑ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Των τε καθ’ ημάς […] ΤΟΜΟΙ ΤΡΕΙΣ, ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΑΣ Αγάπης και άλλων αρετών […] ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΛΥΚΟΝ ΠΕΡΙ Θεού και Πίστεως Χριστιανών […] ΤΙΣΙΑΝΟΥ ΑΣΣΥΡΙΟΥ ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΕΘΝΩΝ […], Ενετίησι, Παρά Νικολάω τω Γλυκύ, τω εξ Ιωαννίων 1680. Ελλιπές αρχή και τέλος. (Λείπουν η σελ. τίτλου, 6 σελίδες αμέσως μετά εκτός αρίθμησης και οι σελ. 1-3, παραδίδονται σε φττπ.. Οι σελ. 4-14, 155-161, και 285-86 λείπουν. Οι 287-288 σε φττπ.). Κόκκινη παλαιά βιβλιοδ., σχ. 4ο, από την 200 περ. σελίδα ξεκινάει λεκές στο άνω τμήμα και επεκτείνεται έως τις τελευταίες σελίδες όπου και επηρεάζει το κείμενο. Σσ. 288.          90-180

614      ΜΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Ο ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ, ΠΑΙΓΝΙΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ. Ενετίησιν 1789, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, σσ. 419+30+1. Κατάλογος των Παιγνίων: Αχιλλεύς μαινόμενος, Αγριππίνα διαβληθείσα, Αντωνίνος ο Καρακάλλας εραστής, Κικέρων αλγών, Οινώνη ζηλότυπος, Λουκρητία βιασθείσα, Ποππήα ικετεύουσα, Αλέξανδρος μετανοημένος, Αννίβας ανίκητος, Ελένη κλαίουσα, Ελένη καθικετεύουσα Ρωξάνη μετριόφρων, Φρύνη ακόλαστος, Ξεοκράτης εγκρατής. (Παπαδόπουλος 3682, όχι ΕΒΕ) [Βλ. εξώφυλλο αυτοθί]            400-600

615      ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΑΘΕΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΣΕΒΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΛΟΓΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΕΙΣ ΕΝ ΟΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΥΣΙΟΥ ΘΕΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ…Δαπάνη των εν Βενετία φιλογενών Χρ. Ιωάννου, Μιχ. Γλυκύ, Πάνου Θεοδοσίου, Γ. Βελούδου, Δ. Δήμου και Γ. Τουρτούρη. Ενετίησιν 1792, παρά Πάνου Θεοδοσίου εξ Ιωαννίνων, σσ. ιδ+476. Δεμ. (Παπαδόπολος 5020)    250-350

616      ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ Π. ΟΒΙΔΙΟΥ ΝΑΖΩΝΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΙΕ´ ΕΙΣ ΔΥΟ ΤΟΜΟΥΣ ΔΙΗΡΗΜΕΝΑ. Μετά τινων εξηγήσεων. Τύποις εκδ. δαπάνη Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη του εξ Ιωαννίνων. Τω ηγεμόνι πάσης Ουγγροβλαχίας Ιωάννη Κωνσταντίνω Γεωργίου Χαντζάρη βοεβόδα. Ενετίησιν 1798, παρά Νικολάω Γλυκεί εξ Ιωαννίνων, τόμος 1ος, σσ.485. (Παπαδόπουλος 4565)          150-200

617      [ΒΛΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ] ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΝΕΠΩΤΟΣ ΒΙΟΙ ΤΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΗΓΕΜΟΝΩΝ. Μεταγλωττισθέντες παρά Σπυρίδωνος Βλαντή. Μετά σημειώσεων…Ενετίησι 1801, παρά Πάνω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων, σσ. 32+271. Δερμ. βιβλιοδ. (Ηλιού 1801.25)      120-180

618      ΝΕΟΣ ΑΝΘΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΝ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ…ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΡΕΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ…Ενετίησι 1805, παρά Πάνω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων, σσ.136. Δίστηλο, κειμ. Ελλην. και ιταλικά. Στο τέλος: «ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ» Ιταλικό-Γραικικοί (Σσ. 3) (Ηλιού 1805.73)         70-140

618β    [ΑΝΟΝΙΜΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ] Ἤτοι Λόγος Περὶ Ἐλευθερίας. Δι` οὗ ἀποδικνύεται, πόσον ἐιναι καληωτέρα ἡ Νομαρχιακὴ Διοίκησις ἀπὸ τὰς λοιπὰς, ὅτι εἰς αὐτὴν μόνον φυλάττεται ἡ Ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, τὶ ἐστὶ Ἑλευθερία, ὁπόσων μεγάλων κατορθωμάτων εἶναι πρόξενος, ὅτι τάχιστα ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ συντρίψῃ τὰς ἁλύσσους της, ποῖαι ἐστάθησαν αἱ ἀιτίαι ὁποῦ μέχρι τῆς σήμερον τὴν ἐφύλαξαν δούλην, καὶ ὁποίαι εἶναι ἐκεῖναι ὁποῦ μέλλει νὰ τὴν ἐλευθεροσωσι. Συντεθεὶς τε καὶ Τύποις ἐκδωθεὶς ἰδίοις ἀναλώμασι πρὸς ὠφέλειαν τῶν Ἑλλήνων Παρὰ Ἀνονίμου τοῦ Ἕλληνος Ἐν Ἰταλίᾳ. 1806. [Α΄ έκδοση] Σχήμα 8ο, σσ. 266, Βιβλιοδεσία δέρμα εποχής. Άρτιο αντίτυπο. Ἀπὸ τὰ τυπογραφικὰ στοιχεῖα φαίνεται ὅτι τυπώθηκε στὸ Λιβόρνο, πιθανότατα στὴν τυπογραφία Μάζη. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας: 401, Ηλιού: 1806.28. Σύμφωνα με τον Ηλιού καταγράφονται 7 μόνo αντίτυπα διασωζώμενα στις ακόλουθες βιβλιοθήκες: King’s College London, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωάννινα, Βιβλιοθήκη Κώστα Στάικου Αθήνα [Βιβλιοθήκη Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης]. (βλ. άρθρο Βιβλιοφιλίας σελ. 5).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

619      [ΒΛΑΝΤΗΣ ΣΠ.] ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ … Μετενεχθείσα εκ της Ιταλικής παρά Σπυρίδωνος Βλαντή, Βενετία 1808, παρά Νικολάω Γλυκεί, 3 τόμοι δεμ. μαζί, σσ. 12+142+138+191. Από τους 8 τόμους που αναγγέλθηκαν από τον Σπ. Βλαντή ότι θα απάρτιζαν την έκδοση, κυκλοφόρησαν μόνο οι 3 πρώτοι. Ελαφρώς σητόβρωτο. Δερμ βιβλιοδ. Με μια ολοσέλιδη λιθογραφία του Ναπολέοντα έναντι της σελ. τίτλου του 3ου τομ. (Ηλιού 1808.15)    150-250

620      [ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΝΤΗΣ] ΦΥΣΙΚΗ ΔΗΜΩΔΗΣ ΕΙΣ ΠΑΥΣΙΝ ΤΗΣ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ. Εκ της γερμανικής γλώσσης μεταφρασθείσα και δαπανη κυρίου Χατζή Κωνσταντίνου Πωππ του εκ Σιμπινίου. Επιστασία και διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή, Ενετίησι 1810, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, σσ. 14+381. Με ένα αναδιπλ. Αστρολογικό πίνακα. Σητόβρωτο. (Ηλιού 1818.53)   150-230

621      ΜΕΓΔΑΝΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΝΘΕΟΝ, Η ΣΥΛΛΟΓΗ Της ΜΥΘΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΣ ΜΥΘΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤ’ΑΥΤΗΝ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑΣ…Πέστη, τυπ. Μ. Τράτνερ, 1812, σσ. 24χ.α.+605. Με προοίμιο 24 σελ. χ.α. και ολοσέλιδες χαλκογραφίες εκτός κειμ. Με τους αρχαίους θεούς. Εναντι της σελ. τίτλου: χαλκογραφία «Η εν Ολύμπω Συνέλευσις». Δερμ. βιβλιοδ. εποχής φθαρμ. (Ηλιού 1812.26).         250-350

622      ΑΝΘΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΝ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΡΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΚΑΚΙΑΣ. Εις την ιταλικήν και γραικικήν γλώσσαν. Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων 1812, σσ. 136. Σητόβρωτο. Αθησαύριστο. Η παρούσα έκδοση δεν έχει εντοπιστεί σε ελληνική βιβλιοθήκη. Στο τέλος, τρισέλιδο ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ.           200-300

623      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, Εις χρήσιν των Σχολείων της Ελλάδος, Ποιητική Ανθολογία (εκδότης Θεόκλητος Φαρμακίδης), και Λεξικό ποιητικών λέξεων, Εν Βιέννη της Αυστρίας, εκ της τυπογραφίας του Ιωαν. Βαρθ. Τσβεκίου, 1818. (Σελίδα τίτλου φθαρμένη, σκισίματα που επηρεάζουν το κείμενο). Μόνο ο 4ος τόμος. Περιέχει ευχαριστίες του εκδότη «Τη Εντιμοτάτηι, ευγενεστάτηι και γενναιοτάτη Κοινότητι των εν Οδησσώι κατοικούντων και εμπορευομένων Ελλήνων…». Με κατάλογο συνδρομητών (Σμύρνη, Βουκουρέστι, Βιέννη). Σκωληκόβρωτο στις τελευταίες σελίδες. Βιβλιοδ. εποχής ταλαιπωρημένη, σσ. 400.           150-250

624      [ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Γ.] ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΝΟΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑ ΓΕΡΜΑΝΙΣΤΙ ΠΑΡΑ ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΡΑΥΓΟΤΤΟΥ ΘΕΙΜΗ. Μεταφρασθείσα παρά Γ. Γεννάδιου. Μόσχα, τυπ. Σ. Σελιβανόφσκη 1819, σσ. 6+208. Από τη σειρά: Στοιχειώδους Εγκυκλοπαίδειας των παιδικών μαθημάτων Περίοδος πρώτη. Συνταχθείσα παρά Γ. Γεννάδιου και Γ. Λασάνη, τομ. 2ος. Σητόβρωτο. (Ηλιού 1819.116)   120-180

625      ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ. Ονομαστικόν περιέχον όσα συμβάλλουσι εις ευχερεστέραν ανάγνωσιν και εις γνώσιν πραγμάτων οικιακών τε και φυσικών. Πέστη, παρά Τράττνερ, 1827, σσ. 142. (Ηλιού 1827.65). Δεμ.       90-140

626      [ΔΗΜ. ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ] ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ, ΑΘΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ, ΉΤΟΙ Εγκώμιον του αληθινού φιλοσόφου, μακαρισμός του ορθοδόξου χριστιανού, ψόγος του αθέου, ταλανισμός του δεισιδαίμονος…προσετέθη και Επιστολή του σοφωτάτου Ευγενίου….εξεδόθησαν χάριν των ομογενών Λογάδου, δικαιοφύλακος της … Εκκλησίας…Δαπάνη Ευσταθίου Κατακουζηνού…εν τω τυπογρ. Κωσταντινουπόλεως Παναγιώτη Δημητρίου 1830, σσ. 15+113. (Διασκευή, σε αρχαίζουσα γλώσσα του ανέκδοτου δοκιμίου του Δημητρίου Καταρτζή). (Ηλιού 1830.100). Σητόβρωτο, σκισμένη η άκρη της σελ. ιε´.           150-200

627      ΑΝΘΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΝ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΕΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΚΙΑΣ…Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί 1830, σσ. 136. Δίστηλο κειμ. Ελλην. και ιταλ. Στο τέλος, τρισέλιδο ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ. (Ηλιού 1830.12)       90-180

628      ΔΙΟΓΕΝΕΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ, ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ…ΠΑΡΑ Ε. ΔΙΟΓΕΝΕΙΔΟΥ. Προσετέθησαν ο Βίος του Μωάμεθ, και ο Παραλληλισμός της χριστιανικής θρησκείας και Οθωμανικής, και τινές σημειώσεις. Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1831, σσ. 192 από 266. Ελαφρώς σητόβρωτο. (Ηλιού 1831.52). Ελλιπές αντίτυπο.   70-100

629      [ΔΙΟΓΕΝΕΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ], ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, Μεταφρασθείσα εκ της Ιταλικής επί την Γραικικήν διάλεκτον παρά τ