115 GREEK BIBLIOPHILES’ RARE BOOK AUCTION – 115η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (2/2)

115η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (2/2)

 

33. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ [363-387]

363   [ΚΕΑ-ΣΕΡΙΦΟΣ] MALLET, ZEA, THERMIA, SERIFOS, χάρτης, χαλκογραφία επιχρωματισμένη, διαστ. 15Χ10,5 εκ., 1683.           85-120

364   [ΡΟΔΟΣ] DAPPER, HET EYLANDT RHODUS, (η νήσος Ρόδος), χαλκογραφία επιχρωματισμένη, 1702, διαστ. 12,5Χ16 εκ.           85-120

365   [ΜΥΚΟΝΟΣ] TOURNEFORT J. P., PORT DE MYCONE, (λιμάνι της Μυκόνου, με θέα τους 10 ανεμόμυλους και την πόλη της Μυκόνου), επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1717, διαστ. 10Χ16 εκ.                                                       85-140

366   [ΡΟΔΟΣ] FISHER S., RHODES, άποψη της πόλης της Ρόδου με θέα στη θάλασσα και στο βάθος τα παράλια της Μικράς Ασίας, επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1840 περ, διαστ. 9,5Χ14 εκ.                                                                              60-90

367   [ΡΟΔΟΣ] BARTLETT W. H., THE NEW HARBOUR AT RHODES, το λιμάνι της Ρόδου όπου διακρίνονται οι δύο βάσεις όπου στηριζόταν ο Κολοσσός της Ρόδου, επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1840 περ, διαστ. 10Χ16 εκ.              60-90

368   [ΡΟΔΟΣ] BARLETT, RHODES THE ANCIENT DODANIM, with the channel between the island and Asia Minor, χαλκογραφίαεπιχρωματισμένη, 1843, διαστ. (13Χ19 εκ).                                                                          70-100

369   [ΤΗΝΟΣ] ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ. Απεικόνιση του ναού με την εικόνα της Παναγίας, ευαγγελιζομένης υπ’αγγέλου, που βρέθηκε το 1823. Χαρακτικό, Φραγίσκος Δεσίπρης εσχεδίασε και εχάραξε, εν Τήνω 1860 (37Χ26 εκ.). Με μικρό σκίσιμο στην άνω αριστερά γωνία. Σε πλαίσιο.                                                                                                                                              250-400

370   [ΨΑΡΑ] ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ, τυπ. Μαυρομμάτη, 2 ττ. δεμ. [μαζί], σσ. 630+382. Με 3 χρωμολιθόγραφους χάρτες των Ψαρών. [μαζί δεμ.] ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Κ., ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ, 1862, σσ. 127. Με 3 ολοσέλιδα σχέδια πλοίων. Δερμ. βιβλιοδ.100-200

371   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΛΩΝ, ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ. Μετά τοπογραφικών και ιστορικών παρατηρήσεων περί της αρχαίας Σύρου και 2 λιθογραφικών πινάκων, τυπ. Βαρβαρρήγου 1875, σσ. 92 [μαζί δεμ.] ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ Α., ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΤΟΙ ΓΕΩΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ, 1874, σσ. 416. Σπασμ. Δερμ.                                                      100-180

372   [ΑΙΓΑΙΟ] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΓΓΡΑΦΟ. Ανάθεση σε πρόσωπο «έμπειρο και ικανό», για επιθεώρηση και εφαρμογή των λογιστικών κανόνων στα νησιά του Αιγαίου, σφραγίδα και υπογραφή του υπουργού Μιλτ. Νεγρεπόντη.          40-70

373   [ANΔΡΟΣ] 16 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ Δ. ΠΑΣΧΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΔΕΜ. ΜΑΖΙ: Οι Αλβανοί εις τας Κυκλάδας, 1934 – Χρονικά και ιστορικά σημειώματα ετων εν τη νήσω Άνδρω χειρόγραφων κωδίκων (1193-1853), 1930 – Χριστιανική Άνδρος, 1924-25 (2) – Διονύσιος Καΐρης Α΄ – αρχιεπίσκοπος Άνδρου, 1924 – Νεόφυτος Καμπάνης, 1925 – Χίου Δανιήλ (1714-41), 1929 – Λατίνοι επίσκοποι Άνδρου, 1927 – Αναγραφή χρονολογική των αρχιερετευσάντων εν Άνδρω, 1927 (3) – Η εν Κάτω Κάστρω της Άνδρου Σχολή ελληνικών γραμμάτων, 1925 – Δώδεκα εν Ανδρω Βυζαντινά Μοναστήρια, 1936 – Μεσαιωνικαί κ.α. επιγραφαί της Ανδρου, 1927. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.            80-160

374   ΠΑΣΧΑΛΗΣ Δ.Π., Η ΑΝΔΡΟΣ, ήτοι Ιστορία της νήσου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ημάς, τυπ. Εστία 1925-27, 2 ττ., σσ. 731+446. Εικονογραφημένο με εικ. εντός και εκτός κειμ. και πίνακες. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες. (Α΄ Έκδοση).    100-200

375   [ΣΑΜΟΣ], ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΟΣ, «ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ», ποιητική συλλογή, εκδ. Σάμος 1930, σσ. 102.              15-25

376   [ΑΝΔΡΟΣ] ΠΑΣΧΑΛΗΣ Δ. Π., Η ΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821. Μετ’ανέκδοτων εγγράφων, τυπ. Εστία 1930, σσ. 116. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.                                                                                                     70-100

377   ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ Γ., ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΙΤΩΝ, δύο τόμοι σε ένα, εκδ. 1930 (βλ. πρόλογο), σσ. 144+96, εξώφυλλο αποκολλημένο.                                                           50-80

378   [ΧΑΣΙΣ ΩΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΕΥΜΑ-ΣΥΡΟΣ 1938] «Περί κλήσεως εις απολογίαν προς απόλυσιν εκ της υπηρεσίας δι’ ανικανότητα περί την εκτέλεσιν αυτής και δι ασυμβίβαστον προς το αξίωμα του δημοσίου υπαλλήλου συμπεριφοράν του Οικονομικού Επιθεωρητού Τελωνείων Αντωνίου Παναγιωτάκη…», από το Υπουργείο Οικονομικών, υπουργός Α. Αποστολίδης, αντίγραφον αυθημερόν υπογραφή τμηματάρχου και σφραγίδα. Δακτυλογραφημένο, 4 σελίδες, 18 Νοεμβρίου 1938. [μαζί] το χειρόγραφο προσχέδιο, 7 σελίδες.            70-100

379   [ΚΑΣΟΣ] ΜΑΥΡΗΣ ΝΙΓ., ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΣΟΥ, ΤΟΜΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ-ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, εκδ. 1938, σσ. 307.100-200

380   [ΠΑΡΟΣ] ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, Η ΚΑΤΑΠΟΛΙΑΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΣ, με σχέδια του νησιού και της εκκλησίας, εκδ. 1944, σσ.63.                                                                                                                              50-80

381   [ΥΔΡΑ] ΛΙΓΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ, τομ. 1ος – Τα από της αρχαιότητος μέχρι της επαναστάσεως του 1821, σσ. 290, με δισέλιδες εικ., τομ. 2ος – Ο κατά θάλασσαν αγών των νήσων Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν, εκδ. 1953, σσ. 736. Δερμ. βιβλιοδ. (2)                                                                                                                  65-130

382   ΑΝΔΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εκδ. Ανδριακού Ομίλου, 1948. Τεύχη 1-3 δεμ. μαζί, σσ. 160+293. Με συνεργασίες των Φ. Κουκουλέ, Δ. Πασχάλη, Προνόμια και διοίκησις των Κυκλάδων επί Τουρκοκρατίας / Πειρατεία και Δουλεμπορία ανά τας Κυκλάδας επί Τουρκοκρατίας, κ.ά. Δερμ. βιβλιοδ.                                                                                                                                                70-130

383   [ΡΟΔΟΣ] ΜΑΤΤΟΝ R, RHODES, εκδ. 1949, σσ. 118+96 φωτογραφίες και χάρτες της Ρόδου και πέριξ, δερμάτινη ράχη, καλλ. βιβλιοδεσία.    30-50

384   [ΚΩΣ] ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΠΑΛΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΩ. Γυναικεία ενδυμασία. Χρωμολιθογραφία διαστάσεις (20Χ27 εκ.). Σε πλαίσιο.                                                                                                                                     40-65

385   [ΣΥΜΗ] ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΠΑΛΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ ΣΥΜΗΣ. Γυναικεία ενδυμασία. Χρωμολιθογραφία διαστάσεις (20Χ27 εκ.). Σε πλαίσιο.    45-65

386   [ΤΗΛΟΣ] ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΛΟΥ. Χρωμολιθογραφία διαστάσεις (20Χ27 εκ.). Σε πλαίσιο.            45-65

387   [ΣΙΦΝΟΣ] ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ ΜΙΛΤ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ, εκδ. 1990, σσ. 426, με αφιέρωμα χειρόγραφο του συγγραφέα, και δύο άρθρα εφημερίδων που παρουσιάζουν το βιβλίο, βιομηχανική βιβλιοδ.                                                                                                                25-45

Βλέπε και: 259, 99

34. ΣTEPEAEΛΛAΔAEYBOIA [388-392]

388   FINDEN E., MISSOLONGHI, άποψη ενός μέρους της πόλης και της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1830, διαστ. 9Χ13,5 εκ.                                                                                                                                45-70

389   ΓΟΥΔΗΣ Δ. Ν., ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟΝ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, ΜΕΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, τόμος Α΄, εκδ. Κυριάκου 1937, σσ. 199+πίνακες, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                                                     40-60

390   [Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ], Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ ΑΕΝΑΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΩΝ, ήτοι: η μέχρι σήμερον 1953 μ.χ, περιληπτική ιστορία της Προυσιώτισσης θαυματουργού ιεράς εικόνος της θεομήτορος Παναγίας, εκδ. Ιερά Μονή Προυσιώτισσας 1953, σσ. 24.      20-40

391   [ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, 1958], Έντυπα με θέμα την λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η ελληνική κυβέρνηση σκοπεύει να αναθέσει σε Ολλανδική εταιρεία την αποξήρανση της λιμνοθάλασσας. Έστω και προσωρινά συμβολικά μόνο μέρος αυτής. Οι κάτοικοι και ψαράδες της λιμνοθάλασσας αντιστέκονται και διαμαρτύρονται κατά του σχεδίου αυτού της κυβέρνησης. Ο βασικός αντιπρόσωπος των ψαράδων, είναι ο κύριος Γεώργιος Γοργορίνης, τέως νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας, με καταγωγή από εκείνη την περιοχή, και όπως φαίνεται κι ο ίδιος από οικογένεια ψαράδων. Αυτός με άοκνες προσπάθειες, διαλέξεις, άρθρα σε εφημερίδες, άμεσες επαφές με τους κυβερνητικούς ιθύνοντες, προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα και προτείνει περαιτέρω πρακτικούς τρόπους προς καλύτερη εκμετάλλευση της λιμνοθάλασσας, από τους ψαράδες και το κράτος, για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αλιέων. Η αποξήρανση, όπως διαπιστώνει κανείς σήμερα, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, και οι ψαράδες ακόμα αλιεύουν εκεί, και επιπλέον αλάτι παράγεται άφθονο. Το Αρχείο αυτό αποτελείται από α) την διάλεξη του Γοργορίνη για το πρόβλημα που προέκυψε και τις προτάσεις του για επίλυση αυτού (τρεις έντυπες σελίδες από τέσσερις), β) Μια ανακοίνωση των αρχών Κλεισόβης (περιοχή του Μεσολογγίου) προς τους κάτοικους, όπου τους ενημερώνει για τα τεκταινόμενα (μία έντυπη σελίδα από μια όψη), γ) πέντε άρθρα σε εφημερίδες της εποχής που σκιαγραφούν το πρόβλημα και τα μέτρα που παίρνουν οι διάφορες πλευρές. («Ο Ταχυδρόμος της Ρούμελης» (δύο φύλλα-28-7-1958 και 28-8-1958), «Τα Νέα» (ένα φύλλο 4-9-1958), «Η Ημέρα» (ένα φύλλο 25-7-1958), και «Νεολόγος» (ένα φύλλο 17-7-1958). (7).                                                                              85-120

392   [ΑΛΙΒΕΡΙ] MEGALIDES DEMETRIUS, ALIVERI. A MINE WITH A MEANING, εικονογραφημένο λεύκωμα με θέματα από τη ζωή στο ανθρακορυχείο Αλιβέρι, εκδ. ThePublicPowerCorporation 1960, σσ. 95.                          40-70

 

36. ΗΠΕΙΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ [393-405]

393   [ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ] CORONELLI, TO ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Χαλκογραφία του Coronelli, 1685 ca (44X28 εκ.)         150-230

394   CORONELLI, ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Χαλκογραφία 1685 περ. (28Χ44 εκ.)         90-150

395   [ΠΡΕΒΕΖΑ] CORONELLI, TO ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ CORONELLI. Xαλκογραφία 1685 περ. διαστάσεις (28Χ44 εκ.).                                                                                                         90-150

396   ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ, ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ, αφιερωμένο στη Βασίλισσα Όλγα, εκδ. Φέξης 1882, σσ. 53 (λείπουν οι σελίδες από 47-52), φύλλα ελαφρώς αποκολλημένα.                                                                           30-60

397   ΡΟΥΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ, ο υπογράφων Γ. Ρουσέας στέλνει επιστολή στον αδελφό του [όνομα δυσανάγνωστο] από τον στρατό (προφανώς κάνει τη θητεία του) όπου του αναφέρει διάφορα για κάποια εμπορική υπόθεση που εκκρεμεί και τον παρακαλεί να την διεκπαιρεώσει. (Αναφέρεται και κάποιος Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος έμπορος), Βόλος Μάρτης 1886, δύο φύλλα χειρόγραφα μόνο οι μπροστινές όψεις.                                                                                                                                        15-25

398   ΚΑΠΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΚΑΠΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΣΙΓΑΡΕΤΑ ΛΑΜΙΑΣ. ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΕΙΟΝ Η ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ Κ.Δ. ΣΧΙΝΑ ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ. Λιθόγραφο εξώφυλλο κουτιού. Λιθ. Ι. Πανίτσα. Με παράσταση της Αθηνάς. [μαζί] Κάρτα με διαφήμιση: Καπνίζετε Σιγαρέττα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», «ΘΡΑΚΗ». (2)                                                                                               25-50

399   ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΝΙΔ., ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΛΟ), εκδ. Σχοινά 1937, σσ. 103.                          40-50

400   ΜΕΤΕΩΡΑ. Δύο φωτογραφίες με τους βράχους των Μετεώρων και τα μοναστήρια. 1950 περ. (32Χ29 εκ.). Σε πλαίσιο. (2)                 45-80

401   ΤΡΙΚΑΛΑ. ΕΠΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ ΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΠΡΩΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ, Αγ. Ανάργυροι, Γέφυρα, το Φρούριο. Οι 4 από αυτές είναι φωτογραφίες του Νικ. Στουρνάρα. 1950 περ.                                                     25-40

402   ΜΕΤΣΟΒΟ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΤΡΕΙΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ, 1950.                           15-25

403   [ΗΠΕΙΡΟΣ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία αστική φορεσιά από την Ήπειρο, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [37Χ20 εκ.].                                                                                        50-80

404   BOISSONASFRED. ΤΑ ΤΕΜΠΗ. Φωτογραφικό στιγμιότυπο από το δάσος. Εκδ. Ελευθερουδάκη διαστάσεις (40Χ59 εκ.)               90-140

405   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣΑΙ ΠΑΡ’ ΕΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΟΥ 1823:ΙΟΥΛΙΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ, ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΙΩΝ, ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΝΑΦΙΩΝ (1759-1824), (η εκπαιδευτική, πνευματική, οικονομική, εκκλησιαστική κατάσταση στη Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Άγραφα, Ρούμελη, Μοριά, Πόλη και Μικρά Ασία-Το γλωσσοεκπολοτιστικό κίνημα του Βηλαρά-η επανάσταση του 1821), εκδ. Αντωνιάδης 1964, σσ. 667.                                                                                                                                                  20-35

Βλέπε και: 648

 

37. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ [406-419]

406   [ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ] Η ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩΝΥΜΩ ΟΡΕΙ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ. Χαλκογραφία, εχάραξε Ιωάννης Αντώνιος Ζουλιάνης, Βενετία 1819. Απεικονίζονται η Μονή Δοχειαρίου και σε πλευρικά τετράγωνα πλαίσια θαύματα που έγιναν στη Μονή και οι άγιοι ηγούμενοι του μοναστηριού. Η χαλκογραφία επικολλημένη σε χοντρό χαρτόνι. Με αρκετές φθορές και λεκέδες διαστάσεις (70Χ50 εκ.)                                                                        120-240

407   [ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ] «Ανδριανούπολη, Πρόξενος Γαλλίας, Ρωσσίας και άλλοι έπαιξαν θεατρικό έργο, 1910». Ομαδική ασπρόμαυρη φωτογραφία, επικολλημένη σε σκληρό χαρτόνι. Διαστάσεις [16,5Χ22,5 εκ.].                     30-50

408   BARBY HENRY, LA GUERRE DES BALKANS. LES VICTOIRES SERBES, εκδ. Grasset 1913, σσ. 306, μεφωτογραφίεςκαιχάρτες.              35-45

409   BIRTH ULBRECHT, DER BALKAN. SEINE LANDER UND VOLKER IN GESCHICHTE, KULTUR, POLITIK…, με 72 εικόνεςκαιέναχάρτη, εκδ. Leipzig 1914, σσ. 391.                                                                                                      55-90

410   [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ] ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: 9 του 1917 (Τούρκικος μιναρές, Τζαμί, Ορθόδοξο μοναστήρι, η Ακρόπολη, Γιεντί Κουλέ) και 2 του 1956-7 (η Προκυμαία και ο Λευκός Πύργος).                                                                55-110

411   COLOCOTRONIS V., LA MACEDOINE ET L’HELLENISME. Etude historique et ethnologique. Paris, Berger-Levrault, 1919, σσ. 660. Με 24 αναδιπλ. χάρτες. Δερμ. καλλιτεχν. βιβλιοδ.                                                                      80-160

412   [ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ-ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΕΛΛΙΩΤΗΣ], ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΜΕΤΑ 52 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, με πολλές εικόνες και σχόλια στα ελληνικά και γαλλικά, εκδ. Paul Richter 1928, χασ.               50-85

413   ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, τόμος πρώτος, με εικ. εντός και εκτός κειμένου και αναδιπλούμενο χάρτη, Θεσσαλονίκη 1940, σσ. 655. Δερμ. βιβλιοδ.                35-60

414   ΜΕΡΤΖΙΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, με αναδιπλούμενο χάρτη, Θεσσαλονίκη 1947, σσ. 572. Δερμ. βιβλιοδ.                                                                                                                                  50-100

415   ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Επιμέλεια: Ι. Βασδραβέλλη. Τομ. Α΄- Αρχείον Θεσσαλονίκης, τομ. Β΄- Αρχείον Βέροιας – Ναούσης (1598-1886), Θεσσαλονίκη 1952-54, σσ. 22+576+27+407. Δερμ. βιβλιοδ.                                     40-80

416   ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ, λεύκωμα με 262 πίνακες, εκδ. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 1953, σσ. 59+πίνακες, λινόδετο.                                                                            65-130

417   [ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά από την Χαλκιδική, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [37Χ20 εκ.].                                      50-80

418   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΑΛΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΗΘΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, 1958, σσ. 176. Σχ.4ο, χρωματ. εξώφυλλο.              30-40

419   [ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ], ΑΘΩΣ-ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, λεύκωμα με μαυρόασπρες φωτογραφίες από τις μονές εικόνες και τοπία του Αγίου Όρους, με κείμενο του Ζωγραφάκη Γ., εκδ. Πεχλιβανίδη χ.χ, χασ με 103 εικόνες.                                25-45

Βλέπε και: 335, 196, 687, 662

38. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ [420-433]

420   [ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ] Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άργους, 1856-1890. 5 τόμοι: 1ος τομ.: Ιανουάριος 1856-1859. Δήμαρχος Ιωάννης Βλάσης. 2ος τομ.: Ιούλιος 1875-1877. Δήμαρχος Σπ. Καλμούχος. 3οςτομ.: Ιανουάριος 1885-1886. Δήμαρχος Σπ. Καλμούχος. 4οςτόμ.: Δεκέμβριος 1888 – Ιούνιος 1889. Δήμαρχος Σπ. Καλμούχος. 5ος τομ.: Ιούλιος 1889 – Φεβρουάριος 1890. Δήμαρχος Σπ. Καλμούχος. Οι δήμαρχοι Βλάσσης και Καλμούχος, όπως και Περρούκας και Καλλέργης που επίσης, αναφέρονται στα Πρακτικά, προέρχονται από τις ιστορικές οικογένειες του Άργους, που διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Ο Καλμούχος διετέλεσε και βουλευτής. Το Άργος είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα και έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην έξωση του Όθωνα, όπως και οι δύο δήμαρχοι: Καλλέργης και Καλμούχος. Τα Πρακτικά αναφέρονται σε διάφορα τοπικά και γενικά θέματα, άγνωστα και ανέκδοτα (προσλήψεις υπαλλήλων για τις υπηρεσίες του δήμου, αποζημιώσεις προς τρίτους, αγωγές κατά του δήμου και πολιτών, έκδοση συντάξεων, κλπ.) (5)750-1300

421   CORONELLI, ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΣΕΛΑΦΑ (FORT DI CHIELAFA). Χαλκογραφία, 1685 περ. διαστάσεις (28Χ44 εκ.).                                                                                                                                         90-150

422   CORONELLI, TO KAΣΤΡΟ ΤΗΣ ΖΑΡΝΑΤΑ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Χαλκογραφία 1685 περ. διαστάσεις (28Χ44 εκ.)           90-150

423   DAPPER OLFERT, A) OUT NAVARINO, B) NIEU NAVARINO, C) ST. NICOLAAS, D)MODON, (παλιό και νέο Ναβαρίνο, Αγ. Νικόλαος, Μόδον), επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1688, διαστάσεις 12,5Χ16 εκ.                             95-150

424   DODWELL E., ΜΥΚΗΝΕΣ, Η ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ. Χρωμολιθογραφία 1819 (25Χ40 εκ.).         80-160

425   WILLIAMS H.W, PART OF MISTRA. THEANCIENTSPARTA, επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1829, διαστ. 11Χ9 εκ.                50-80

426   [ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ], Ενδεικτικόν Γυμνασίου της Ελένης Παναγιωτάκη του Αντωνίου από Γυμνάσιο Πάτρας το σχολικόν έτος 1932-1933, ένα φύλλο έντυπο συμπληρωμένο χειρόγραφα, με υπογραφή του διευθυντή, Πάτρα 1η Αυγούστου 1933.   20-30

427   ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΛΑΓΟΝΙΑΚΑ, (ιστορία και τοπογραφία από το 800πχ έως σήμερα), εκδ. Βιτσικουνάκη 1936, σσ. 432, λινόδετο                                                                                                                                                   40-80

428   MEYERERNST, PELOPONNESISCHEWANDERUNGEN.ReisenundForschungenzurantikenundmittelalterlichenTopographievonArkadienundAchaia, Zurich- Leipzig, Verlag, 1939, σσ. 148, με 36 πίνακες, 10 αναδιπλ. Τοπογραφικά σχέδια του Bura και 2 αναδιπλ. χάρτες. Δερμ. βιβλιοδ. (ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑ).                                                                                                   60-100

429   [ΗΧΩ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ], ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, Αθήνα 15 Νοεμβρίου 1954.                                                                                                                      10-15

430   ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤ. ΕΜ., ΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, (περιήγηση στην Μονεμβασιά), εκδ. 1957, σσ. 46, με πολλές θετικές κριτικές για το βιβλίο του «Μονεμβασιά, η Βενετία της Πελοποννήσου», από έγκριτους κριτικούς σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής, λινόδετο.  25-50

431   ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΥΑΣΟΣ ΑΘ., ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ, εκδ. 1962, σσ. 184+ (έγγραφα) 70, με αφιέρωση του συγγραφέα.         20-40

432   ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ’21, εκδ. 1971, σσ.271. 25-35

433   ΧΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ., Η ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ ΑΡΕΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΟΥΣ, εκδ. 1975, σσ.330+31 πίνακες, και τρεις αναδιπλούμενοι χάρτες, με αφιέρωση του συγγραφέα.              35-70

Βλέπε και: 195, 188, 19, 327, 526

 

39. ΕΠΤΑΝΗΣΑ [434-442]

434   [ΛΕΥΚΑΔΑ] CORONELLI, ISOLADIS. MAURA, dedicatadalP. CosmografoCoronelliall’illustriss. S. Matteo Sanudo (1696). (47X63 εκ.). Χαλκόγραφος Χάρτης της Λευκάδας. Άνω αριστερά καρτούς με απεικόνιση του κάστρου. Σε πλαίσιο.  280-450

435   ΧΟΠΦ ΚΑΡΟΛΟΣ, ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΥΘΕΝΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, μτφρ. Ι. Ρωμανού. Με μια Ιστορική μελέτη περί της εν Ελλάδι Φραγκοκρατίας των αυθεντών Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, εκδ. αναλώμασι Παύλου Λάμπρου, Κέρκυρα, τυπ. Ιονία, 1870, σσ. 320. Με ένα αναδιπλ. Γενεαλογικό χάρτη. Δερμ. βιβλιοδ.με γωνίες.                                                      90-180

436   [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΟΚΤΩ ΚΑΡΤ – ΠΟΣΤΑΛ. 4 από το Χρωμολιθογραφείο Ασπιώτη-Ελκα με τοπία της Κέρκυρας (Φρούριο Αρχαγγέλου, Παλαιοκαστρίτσα, Μπενίτσες, Μον Ρεπό), 1 από τον Καλονάρο (Άποψη από το Κάστρο), 1 του Κόκαλη (επίσης άποψη από το Κάστρο) και 2 χρωματιστές του 1970. (8)                                                                                                       30-60

437   DRIAULT EDOUARD, QUESTIONS DU LEVANT, Paris 1909, σσ. 15+479. Λείπειησελ. τίτλου. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.           45-70

438   [ΑΤΡΟΣ-ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ-1936], Ο Σπυρίδων Ματσούκης βρέθηκε στο πανηγύρι της Παναγιάς της Άτρου, και γράφει τις αναμνήσεις του. Αναφέρεται στο υπέροχο τοπίο, την πανέμορφη εκκλησία και τις προετοιμασίες και τα σχετικά με το πανηγύρι. Το γραπτό του το τιτλοφορεί «Εκδρομή εις Άτρο», ή «Η Πανήγυρις της Άτρου». Δύο χειρόγραφα κείμενα. Το ένα με μελάνι, δύο σελίδες, και το άλλο με μολύβι εννέα σελίδες. Πιθανώς ανέκδοτο. Χρονολογείται 10-2-1936.                                                                    70-140

439   ΧΙΛΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, εκδ. Περιηγητική Λέσχη 1940, σσ. 38.    25-35

440   ΚΟΝΟΜΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ, συμβολή στην ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης, λεύκωμα με φωτογραφίες από πάμπολλα μοναστήρια και τον εξοπλισμό τους στη Ζάκυνθο, εκδ. Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας 1964, σσ.159, σχήμα 4ο.      40-65

441   ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ ΝΤΙΑΝΑ, ΕΠΤΑΝΗΣΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ, με αγγλική μετάφραση από Καπετανάκη Βενετία, λεύκωμα με θέμα τα Επτάνησα, εκδ. 1965, χασ., με 47 εικόνες, σκληρόδετο σχήμα 4ο.                                       60-100

442   [ΤΑ ΝΕΑ], ΤΑ ΝΕΑ. Η ΕΜΜΕΤΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ, τρία φύλλα, εκδ. 15-10-68, 31-10-68 και 15-12-68, (3).      30-40

Βλέπε και: 328

 

40. ΚΡΗΤΗ [443-450]

443   DAPPER, DE ZUYDT KUST VANT EYLANDT CANDIA, (η νότια ακτή της Κρήτης), χαλκογραφία επιχρωματισμένη, 1688, (12,5Χ16 εκ). 95-150

444   [WAGNER & DEBES], ILE DE CRETE, χάρτης της νήσου Κρήτης με την Γαύδο (Gavdos/Gozzo), σε πλαίσιο, Leipzig 1895, διαστ. 10Χ20 εκ.                                                                                                                                                 50-100

445   [Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ], Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, τεύχη Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, (ολόκληρο το έτος 1909), εκδότες: Χατζηϊωάννου Ι., και Ελευθεριάδης Γ. Χ., εκδ. Ηράκλειον 1909, σσ. 192, με θέματα λαογραφικά και γεωργικά, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.         60-100

446   ΠΑΛΙΕΡΑΚΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ (ΚΑΘ’ ΟΜΗΡΟΝ) ΤΡΑΓΩΔΙΑ (ΚΑΤΑ ΣΟΦΟΚΛΕΑ), εκδ. Κρήτη 1913, σσ. 62, με αποσπάσματα από παρτιτούρες μουσικής του Γ. Χατζιδάκη.                                                                         35-60

447   ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ Ι. Δ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, μόνο ο δεύτερος τόμος, εκδ. Κρήτη 1932, σσ. 631-1255, με πολλά χαρακτικά π.χ, Στρατηγός Μακρυγιάννης, Σφακιά, Στρατής Δεληγιαννάκης, Μανώλης Γιανναδάκης, Σπήλαιον Μηλάτου, κτλ, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.                                                                                                                            40-60

448   [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ], ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ιστορικός, επιστημονικός, βιομηχανικός, εμπορικός, επαγγελματικός, τουριστικός, αγροτικός, εκδ. Ελεύθερος Κόσμος 1934, σσ. 184, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.       50-70

449   [ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ], ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ. ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ, ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, τεύχη 68-86, εκδ. 1935 (από Ιανουάριο 1935-Ιούλιο 1936), σσ. 312+172, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.                               60-120

450   GALLAS KLAUS, KRETA. LANDSCHAFT-KULTUR- MENSCHEN, λεύκωμα με κείμενα και πίνακες με θέματα από την τέχνη και τη ζωή της Κρήτης, εκδ. DuMont Koln 1979, σσ. 31+146 πίνακες.                                                         35-55

Βλέπε και: 502, 693, 326

 

41. ΚΥΠΡΟΣ [451-454]

451   ΡΑΛΛΗ ΠΕΡ. ΜΑΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΦΕΓΓΕΙ…, εκδ. Δίφρος 1957, σσ. 50, με σχέδια του ζωγράφου Βαρλάμου, αριθμημένο 16 από 100, με υπογραφή της συγγραφέας.                                                                                                      25-50

452   ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΚΥΠΡΟΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ, εκδ. Πνευματικής Κύπρου 1966, σσ. 30.    20-40

453   ΜΕΝΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ., ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΙΜΟΥ ΜΕΝΑΡΔΟΥ, ανάτυπον από ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΚΗ΄ 1972, εκδ. 1972, σσ.275-315.              10-15

454   ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΔΥΟ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ, εκδ. Αργυρόπουλος 1986, σσ. 162+αντίτυπα πέντε χειρόγραφων επιστολών του Ελ. Βενιζέλου.                                                                                                 15-25

 

42. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ [455-469]

455   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] ΙΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΒΑΛΟΥΚΛΗ). Χαλκογραφία τυπωμένη σε μεταξωτό ύφασμα επικολλημένη σε ξύλο (19Χ29 εκ.). Η Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλί ή Παναγία η Μπαλουκλιώτισσα είναι ιερό χριστιανικό αγίασμα που βρίσκεται στη Κωνσταντινούπολη έξω από τη δυτική πύλη της Σηλυβρίας, όπου υπήρχαν τα λεγόμενα «παλάτια των πηγών» στα οποία οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες παραθέριζαν την άνοιξη. Στο χαρακτικό εικονίζονται το βαπτιστήριο σε σχήμα σταυρού με την απεικόνιση της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής και πιστοί που προσεύχονται για να γίνουν καλά με το αγιασμένο νερό.Στο βάθος διακρίνονται τα τείχη της Πόλης. 1840 περ.                                                                                                                                       150-300

456   ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΩΝΥΜΟΥ ΤΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ…ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ. Μετά πολλών και ποικίλων εικόνων, τυπ. Α. Κορομηλά, 1851-1869, 3 ττ., σσ. 618+556+656. Με 60 ολοσέλιδες λιθογραφίες και ξυλογραφίες, προσωπογραφίες ιστορικών προσωπικοτήτων, γυναικεία χαρέμια κλπ. Και με 2 αναδιπλ. χάρτες με φθορές στον 1ο και 2ο τομ. Με κατάλογο συνδρομητών. Δερμ. βιβλιοδ. (ο 1ος τομ. με καφέ ράχη και ο 2ος και 3ος με μαύρη ράχη).                                                  200-450

457   [ΣΜΥΡΝΗ-ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΘΗΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ], ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Παναγιωτάκη Αντώνιου με τα ξαδέλφια του Αθηνά και Ιωάννη Κοκκινόπουλο (διαθέτουμε μόνο τα απεσταλμένα προς Παναγιωτάκη και καμία απαντητική επιστολή). Δεκαπέντε (15) χειρόγραφες επιστολές από Αθηνά προς Παναγιωτάκη, και δώδεκα (12) από Ιωάννη προς Παναγιωτάκη. Οι επιστολές αφορούν κυρίως οικογενειακά θέματα, γάμους, γιορτές, προβλήματα υγείας, αισθήματα συμπάθειες, ίντριγκες και διαπροσωπικά προβλήματα κτλ. Επίσης οικονομικά θέματα, ενοίκια, περιουσίες, χρέη κτλ. Έχουν όλες προσωπικό τόνο και είναι γραμμένες μετά οικειότητας, και αποστέλλονται από Μικρά Ασία, κυρίως Σμύρνη. Οι επιστολές είναι χρονολογημένες μεταξύ 1860-1898. Συνολικά: 27 επιστολές.    220-400

458   ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑ, Βιβλίον Η-Θ-Ι, ήτοι Τα μετά την Άλωσιν (1453-1789) (Εκ χειρογράφου ανεκδότου της ιεράς μονής Σινά), εν Κωνσταντινουπόλει 1870, σσ. 837. Δερμ. βιβλιοδ. καλλιτεχν.      130-200

459   [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ] ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΦΑΡΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, H.M.S. SULTANOFFRAS-EL-TIN, ORLIGHTHOUSEFORT, ALEXANDRIAfromasketchbyacorrespondent, επιχρωματισμένη ξυλογραφία, W. H. Overend, 1880 περ. (37Χ54 εκ.)                                                                                                                                                70-140

460   [HECNESTOR-ΙΑΣΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ] Αδελφή νοσοκόμα με στολή (η ελληνίδα Ιda Δήμησσα). Ασπρόμαυρη φωτογραφία από το MareleAtelierdeFotografieNestorJeck, proprietarSaiVadorScutari, Jassy – Ιάσιο [χ.χ. 1900 περ.]. Διαστάσεις [13,5Χ8,7].       30-45

461   ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, αρχές του 20ου αιώνα του Σάρρου καθηγητή της Μεγάλης του Γένους Σχολής. Περί προικοδοσίας, Περί στολισμού γυναικών, ένα φύλλο μικρό μέγεθος γραμμένο και από τις δύο όψεις, Κωνσταντινούπολις 1900 περ.                50-80

462   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ], ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, φωτογράφος Th. Servanis“Cadi-Kevy” Constantinople χ.χ., περ. 1910. Επικολλημένη σε χονδρό χαρτόνι, διαστάσεις 23Χ17.                                                           35-45

463   [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ] Χειρόγραφο ποίημα του Ομάρ Καγιάμ σε ελληνική μετάφραση πιθανότατα του Παύλου Γνευτού, Αλεξάνδρεια 1918. Μονόφυλλο (9Χ21 εκ.)                                                                                                           30-60

464   ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ, δύο τόμοι, εκδ. Αλεξάνδρεια 1928, σσ. 467+500, ο πρώτος τόμος απόδετος, γενικά καλή κατάσταση (2).                                                                                      1-…

465   [ΜΠΑΤΣΙ-ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΙΣ 1929], Δύο χειρόγραφες επιστολές, α) 24-8-1929, β) 17-12-1929, από Κυριακόπουλο Εμμ, (ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ) προς τον φίλο του Αντωνάκη στο Μπάτσι της Μ.Ασίας. Οικονομικές και προσωπικές υποθέσεις. Υπογεγραμμένο από Κυριακόπουλο. Δύο φύλλα χειρόγραφα από την μία όψη. [μαζί] Χειρόγραφη επιστολή του παντοπώλη Λαβδά Σταύρου, προς τον ίδιο Αντωνάκη, όπου αναφέρεται η παράδοση επιταγής από τον Αντωνάκη στον Λάβδα και ακολουθεί λογαριασμός ειδών τροφίμων. Χρονολογείται 18-10-1929. Με υπογραφή του Λάβδα. (3).                                                                                                                             60-100

466   [ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ], Δύο επιταγές της Τράπεζας Αθηνών του Καΐρου, πρόκειται για συνδιαλλαγή με απόδειξη από «τμήμα τοκομεριδίων», δύο μακρόστενες αποδείξεις, Κάιρο 5-8-1938 στο όνομα της Eliandre Dimopoulos.                25-45

467   ΒΑΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ, ΡΩΜΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΗΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ-ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΗ, εκδ. Κλεισιούνη 1965, σσ. 232, χαρτόδετο.                                                                                                                                                   25-50

468   ΜΗΛΛΑΣ ΑΚΥΛΑΣ, Η ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ, λεύκωμα με τοπία, πρόσωπα, της Πριγκήπου, με ιστορική αναφορά στα κυριότερα γεγονότα και παραδόσεις αυτής, εκδ. Μέλισσα 1988, σσ. 591, σχήμα 4ο.                                                                       30-60

469   [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ], AGENCE ET CONSULAT GENERAL DE GRECE EN EGYPTE, άδεια ελευθέρας διελεύσεως στον Α. Παναγιωτάκη από Αίγυπτο σε Πειραιά, χ.χ, ένα φύλλο έντυπο και συμπληρωμένο με το χέρι, φέρει την υπογραφή του Secretaire de l’ Agence.                                                                                                                                                  35-50

Βλέπε και: 4, 516, 317

 

44. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ. [470-483]

470   SCHIPANOMARIO, VIAGGIDIPEITRODELLAVALLEILPELEGRINO….divisiintreparti,laTurchia, laPersia, elIndia. Seconda impressione con la vita dell’autore….Roma, Iacomo Dragondelli, 1662, σσ. 436+Ευρετήριο. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής με λίγες φθορές.             330-430

471   ABBE CHAPPE D’ AUTEROCHE, VOYAGE EN SIBERIE, ο συγγραφέας ήταν απεσταλμένος από την Γαλλική Ακαδημία για να παρακολουθήσει το πέρασμα της Αφροδίτης μπροστά από τον Ήλιο, και έκανε πειράματα για ηλεκτρισμό, μόνο δύο τόμοι Α1+Α2, πρώτος τόμος πρώτο μέρος και πρώτος τόμος δεύτερο μέρος, εκδ. Paris 1768, σσ.677, χωρίς δεύτερο τόμο χωρίς Άτλαντα και χαρακτικά, λείπουν τα εξώφυλλα, μέγεθος 4ον, (2).                                                                                                                                              1-…

472   [TOURNEFORT], REISE NACH DER LEVANTE, TOMOI A΄ καιΒ΄, εκδ. Γερμανία 1776, σσ.503+516, χωρίς τα χαρακτικά, ολόκληρο το κείμενο για τα ελληνικά νησιά και Κων/πολη, (2).                                                                    1-…

472β[ΚΩΣΤΑΝΤΙΟΣ & ΒΛΑΝΤΗΣ ΣΠ.] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ […] Τυπωθήσα νυν πέμπτον (5η έκδ.), δια δαπάνης της Ιεράς και Βασιλικής Μονής του Αγ. και Θεοβαδίστου Όρους Σινά. Βενετία, παρά Νικολ. Γλυκεί, 1817. Σσ. 219, σχ. μεγάλο 8ο. Βιβλιοδ. χαρτόδετο (εποχής). Με ολοσέλιδη χαλκογραφία (Μωυσής & Ααρών). (Λείπουν 3 χαρακτικά). Με ωραία πρωτογράμματα και κοσμήματα. (Βλ. Ηλιού 1817, 88). [«Περί ονόματος, Γεωγραφικής Θέσεως (“πετραία Αραβία”) κατοίκων, οικοδομής Μοναστηρίου, αγρίων Αράβων», κ.ά.].                                                                                                                                              120-220

473   DODWELL EDWARD, A CLASSICAL AND TOPOGRAPHICAL TOUR THROUGH GREECE, London, Rodwell and Martin, 1819, 1ηεκδοση, 2 ττ., σχ. 4ο. Εικονογραφημένη έκδ. με 63 από τους 66 χαλκόγραφους πίνακες, μερικοί δισέλιδοι, με εικόνες από τα αρχαία μνημεία αλλά και τοπία της Ελλάδας, και με 1 αναδιπλ. χαλκόγραφο χάρτη της Ελλάδας (Ιόνια νησιά, Αθήνα, Ακρόπολη, Θεσσαλία, Όλυμπος, Παρνασσός, Θήβα, Μυκήνες κλπ.) Και πολλές ξυλόγραφες εικ. εντός κειμ. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες. Ο Dodwell έκανε δυο ταξίδια στην Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Στο παρόν έργο περιγράφει την αρχαία και την νέα Ελλάδα. (Blackmer 551).      850-1300

474   BARTHELEMY, NOUVEL ABREGE DU VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS EN GRECE, Paris, Lavigne, χχ. (1820 περ.), 2 ττ., σσ. 330+330. Με 4 μυθολογικές χαλκογραφίες εκτός κειμ. και 1 αναδιπλ. χάρτη της Ελλάδας (Grece Ancienne). Σχ. 12ο, βιβλιοδ. όλο δέρμα με εκδορές.      70-130

475   EMERSON J. – CTE PECCHIO, TABLEAUDELAGRECEEN 1825, OURECITDESVOYAGES, Paris, AlexisEymery, 1826, 1η έκδοση, σσ. 117+464. Με μια ολοσέλιδη λιθόγραφη προσωπογραφία του Ανδρέα Μιαούλη έναντι της σελ. τίτλου. Περιγράφεται η Ελλάδα της Επανάστασης του 1825 και με μια σύντομη διήγηση των γεγονότων του ταξιδιού από τον J. Cohen. Δερμ. βιβλιοδ. εποχήςσυντηρημένη. Ex libris (Blackmer 576)                                                                                                                                              150-250

476   MEBOLD C. A., WELT-GEMALDE-GALLERIE ODER GESCHICHTE UND BESCHREIBUNG ALLER LANER UND BILTER. Erster band – EUROPA. GRIECHENLAND. Stuttgart 1836, σσ. 510. ΟτόμοςγιατηνΕλλάδα. Δερμ. βιβλιοδ. ξεκολημ. ράχη.   1-…

477   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΥΡΡΟΣ Ο ΘΕΤΤΑΛΟΣ, ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ. Χειρόγραφο βιβλίο με τα κεφάλαια: Αττικά και Ελευσινιακά, Επιστολή Γ΄, Λοκρικά, Επιστολή Ζ΄, Τροφωνιακά ήτοι Λεβαδιακά, Επιστολή Στ΄, Φωκικά, Επιστολή Ζ΄, Οζολικά ήτοι Ναυπακτιακά, Επιστολή Θ΄, Αιτωλικά, Επιστολή Θ΄. 366 σελ. περίπου χωρίς αρίθμηση, σχ.μικρό 8ο. Παρατηρούνται πέντε διαφορετικά είδη γραφής. 1850 περ. Πρόκειται για ανέκδοτο έργο του συγγραφέα και αποτελείται από επιστολές που ο σ. στέλνει σε φίλους του. Περιγράφονται γεωγραφικά, πολιτικά, πολεμικά, πολιτισμικά και ιστορικά γεγονότα των περιοχών που περιηγήθηκε. Θρύλοι και ιστορία από τα αρχαία χρόνια ως τις μέρες του. Μια εκδοχή του έργου σώζεται (βλ. και ΓΑΚ). Βλ. σχετικό άρθρο στη ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ, (αυτόθι σελ. 4-5).1000-1500

478   MERY (FRANCOIS JOSEPH PIERRE), CONSTANTINOPLE ET LA MER NOIRE, Paris, Belin-Leprizeur et Morizot (1855), 1ηέκδοση, σσ. 500, σχ. μεγάλο 8ο. Εικονογραφημένο με 21 χαρακτικά των αδελφών ζωγράφων-χαρακτών Rouargue, εκτός κειμ. ετων οποίων τα 6 είναι επιχρωματισμένα. Eικονίζονται η Αγ. Σοφία, το τζαμί του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, η Κωνσταντινούπολη, ο Βόσπορος, το παλιό παλάτι, εσωτερικό χαρεμιού, παζάρι, καραβάνι, Βάρνα, Τραπεζούντα κλπ. Δερμ. βιβλιοδ. με επιχρυσωμένες τις άκρες των φύλλων. Οξειδώσεις. Π (Blackmer1343).                                                                                                                  260-350

479   DESCHAMPS GASTON, LA GRECE D’AUJOURD’HUI, Paris, A. Colin, 1892, σσ. 388. Καλλιτεχν. Βιβλιοδ. Περιήγηση: Αθήνα, Σύρος, Αμοργός, Δελφοί, Θεσσαλία.                                                                                                   45-65

480   CHOISY MARYSE, UN MOIS CHEZ LES HOMMES, πρόκειταιγιασκανδαλώδεςταξίδιτηςσυγγραφέωςστοΆγιονΌρος, εκδ. Paris 1929, σσ.254, δερματόδετη ράχη.                                                                                                    45-60

481   [ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΣ] ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 1927-1947, αφιέρωμα στα είκοσι χρόνια του ομίλου, πρόεδρος Ι. Βασίλης, αντιπρόεδρος Σ. Νάγος, γραμματέας Κ.Τσαντίλας, περιλαμβάνει σύντομα άρθρα και ομιλίες για την 20η επέτειο του ομίλου, εκδ. 1947, σσ. 50.  50-100

482   CHAMBERLAIN SAMUEL, THE NEW ENGLAND IMAGE, λεύκωμα με φωτογραφίες από τοπία, κτήρια, λίμνες και θάλασσες της Νέας Αγγλίας, εκδ. Hasting 1963, σσ. 192, σχήμα 4ο.                                                                                     25-50

483   [LIST HERBERT, HOFMANNSTHAL HUGO VON], ΕΛΛΑΣ-HELLAS, εικονογραφημένο λεύκωμα με πρόσωπα τοπία και μνημεία από ολόκληρη την Ελλάδα, εισαγωγή του Hugo von Hofmannsthal, εκδ. Apeiron 2003, σσ. 162, σχήμα 4ον.  1-…

Βλέπε και: 430, 521, 383, 169

 

45. ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ [484-489]

484   ΗΣΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΡΑΙΟΥ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ [μαζί δεμ.] ΣΙΜΜΙΟΥ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ, ΩΟΝ, ΠΤΕΡΥΓΙΟΝ, ΠΕΛΕΚΥΣ [μαζί δεμ.] ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΣΙΜΜΙΟΥ ΡΟΔΙΟΥ, ΜΟΣΧΟΥ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΥ, ΒΙΩΝΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ, 1612. Λείπει η σελ. τίτλου, σσ. 410+index+26. Νέα βιβλιοδ., σχ. 16ο.    180-280

485   ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΣ, ΓΝΩΜΑΙ ΕΛΕΓΙΑΚΑΙ, ΦΩΚΥΛΙΔΟΥ ΠΟΙΗΜΑ ΝΟΥΘΕΤΙΚΟΝ, ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ, ΣΟΛΩΝΟΣ ΓΝΩΜΑΙ ΕΛΕΓΙΑΚΑΙ (ΓΝΩΜΟΓΡΑΦΟΙ), Genevae, apudI. Vignon, 1620. Κείμενο ελλην. και λατινικό. Σχ. 16ο, νέα βιβλιοδ. όλο δέρμα ξεκολημ., σσ. 267+index. Ξυλόγραφη σελ. τίτλου, με πολλά ξυλόγραφα κοσμήματα.        190-290

486   LATEBAIDEDISTAZIO, DISELVAGGIOPORPORA, Piacenza 1770, pressoNiccoloOrcesi. Με μία χαρακτική εικόνα στην σελίδα τίτλου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 448.                                                                                                       70-120

487   ΓΑΖΗΣ Θ., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, εκδ. Paris 1529, σσ. 25+50+63+67, κολοβό, βιβλιοδεσία ταλαιπωρημένη.               1-…

488   MARTINEAUDUPLESSIS, METODOPERISTUDIARELAGEOGRAFIATOMOTERZO. Μέθοδος σπουδής της γεωγραφίας τόμος 3ος, εκδ. Venetia 1735, σσ. 432, ιταλική γλώσσα, περιέχει περιγραφές Ασίας, Αφρικής, Αμερικής, σχήμα 12.            1-…

489   IUSTINUS, IUSTINIHISTORIAEPHILIPPICAE, LIBELLUSVARIARUMLECTIONUM, εκδ. Λειψία 1757, σσ.708+Index, δερματόδετη ράχη                                                                                                                                               120-200

Βλέπε και: 56, 57, 34, 563

 

46. ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ [490-495]

490   ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ, ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ, εξάτομο, εκδ. Πάσσαρη 1865, σσ. 877+789+844+751+1000+455+πίναξ ονομάτων, στον πρώτο τόμο χαρακτικό του εκδότη έναντι της σελίδας τίτλου, δερματόδετη ράχη (6)                                               150-300

491   HORNE R.H., THE HISTORY OF NAPOLEON BONAPARTE. New edition by S.R.Townshend Mayer. Illustrated with several hundred designs by Raffet and Horace Vernet. London, G. Routledge 1879, σσ. 522. Εικονογραφημένο με πάμπολλες ξυλογραφίες εντός κειμ. Βιομηχαν. Βιβλιοδ. Εποχής.                                                                                                                    90-140

492   ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ, ΚΑΤ’ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑΙ, «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (η κύρια πραγματεία) +10 μικρότερες, εκδ. Κασδόνης 1889, σσ. 279, δερματόδετηράχη.              40-80

493   GANTSCHO TZENOFF, DIE ABSTAMMUNG DER BULGAREN UND DIE URHEIMAT DER SLAVEN. EINE HISTORISCH-PHILOLOGISCHE UNTERSUCHUNG UBER DIE GESCHICHTE DER ALTEN THRAKOILLYRIER, SKYTHEN, GOTEN, HUNNEN, KELTEN U.A, εκδ. de Gruyter 1930, σσ. 358.                                                                       30-50

494   ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ + ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΘ΄ ΑΙΩΝΑ Ιδιαιτέρως των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος και Τουρκίας, δύο τόμοι σε ένα, λιθόγραφο κείμενο, εκδ. Λιθογραφείον Πετρή 1931, σσ.126+175, κείμενο κατά τας παραδόσεις του Ν.Μοσχόπουλου 1931-1932, σχ. 4ο.                                                                              90-180

495   SIR ERNEST POOLEY, THE GUILDS OF THE CITY OF LONDON, with eight plates in colour and 19 illustrations in black & white, εκδ. WilliamCollins 1945, σσ. 48, δεμένο ελαφρώς φθαρμένη ράχη.                                            25-35

Βλέπε και: 489, 427, 467, 3, 171, 199, 496, 497, 33, 16, 349, 482, 359, 356, 383, 387, 642

47. ΔΙΚΑΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ [496-510]

496   BAUDIER MICHEL, HISTOIRE DU MARESCHAL DE TOIRAS, ensemble une bonne partie du Regne du Roy Louis XIII, εκδ. Paris 1644, σσ. 252+23, χωρίς τους χάρτες, με χαλκογραφίες, φθαρμένο με εξώφυλλα ταλαιπωρημένα.        1-…

497   BARON DE MANSTEIN, MEMOIRS OF RUSSIA, from the year 1727-1744, αγγλική μετάφραση από το γερμανικό πρωτότυπο, περιγράφει τους ρωσοτουρκικούς πολέμους από το 1727-1744, εκδ. London 1773, σσ. 416+index, χωρίς χάρτες και πλάνα, αποκολλημένο εξώφυλλο και φαγωμένο.                                                                                                                                                    1-…

498   ΔΕΓΡΑΒΕΡΑΝΔΟΥ Ι. Μ., ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΡΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΩΝ Η ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΩΝ, μτφ. και εκδ. από τον Αξελό Κωνσταντίνο, εκδ. Ράλλη 1839, σσ. 200, δεμένοράχημεελαφρέςεκδορές.             60-90

499   ROGRON J.-A., CODE NAPOLEON EXPLIQUE PAR SES MOTIFS, PAR DES EXAMPLES ET PAR LA JURISPRUDENCE, 15ieme Edition entierement refondue, δύοτόμοι, εκδ. Plon 1853, σσ. 3428, δερματόδετηράχη. (2).       100-200

500   [LOTTO PUBLICO D’ ITALIA], Δέκααποκόμματαλαχείωντου “Lotto Publico del Regno d’ Italia”, Torino 5-11-1863.               40-80

501   ΗΤΡΑΠΕΖΑΤΟΥΛΟΝΔΙΝΟΥ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΤΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣΑΙΘΟΥΣΑΣ, THE BANK OF LONDON (Late the hall of commerce), Ξυλογραφίαεπχρωματισμένη, 1880 περ., (35Χ25 εκ.)                                                         70-100

502   ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΥΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, εκδ. 1893, σσ. 246, με λογιστικούς πίνακες και παραδείγματα, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.      80-140

503   [COMMERCIAL UNION-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ], ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΤΩ 1861, Πενταετής προπληρωτέα ασφάλισις στο όνομα της Παναγούλας Λεοντοπούλου, επίσημο μεγάλο έγγραφο έντυπο συμπληρωμένο δακτυλόγρφα, φέρει υπογραφή του διευθυντή και χαρτόσημο δέκα λεπτών, πληρωτέο ποσό 10.000 δρχ., Αθήνα 15-12-1922.      40-70

504   [ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ], ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, δύο εις διπλούν στα ελληνικά και στα γαλλικά, κενά προς συμπλήρωση διάτρηττα επικυρωμένα, 1928 περ.                                                            15-20

505   ΠΕΠΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α., ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ, διάλεξις, εκδ. Δίκαιος 1933, σσ.31.                                                                                                                                        25-35

506   [HUNKE HEINRICH] HANSE. DOWNING STREET UND DEUTSCHLANDS LEBENSRAUM, (οι σχέσεις μεταξύ των οικονομικών δυνάμεων της Βρετανίας και Γερμανίας και ο ζωτικός χώρος της Γερμανίας), εκδ. Berlin 1940, σσ.168, λεύκωμα με πολλές εικόνες, κτηρίων, χάρτες αναδιπλούμενοι, αντίγραφα χειρογράφων, νομίσματα κτλ.                                                     25-40

507   STAUB ALEXANDER, Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΚΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ, μετφρ. Μεραναίος Λ., εκδ. Ωρίων 1943, σσ. 143.   25-40

508   [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ], ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ, του Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, με κείμενα του αρχηγού Γεωργίου Παπανδρέου, εκδ. 1945, σσ. 79, απόδετο με καρφίτσα.                                                          40-60

509   ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΛΜΑΝΑΚ 1959. Με πολλές εικόνες, εντός και εκτός κειμένου καθώς και οικονομικούς πίνακες. Επίσης περιέχεται εκτενές «Εγκόλπιον του Σπουδαστού της Α.Σ.Β.Σ» (σελ. 275-495), και «Μελέτες» ποικίλου επιστημονικού ενδιαφέροντος, (σελ. 499-643). Χαρτόδετο, σσ. 650.45-65

510   ΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ., ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ (από του έτους 1821-1938), εκδ. 1979, σσ. 118, με εικόνα του Σχινά στο εσώφυλλο και ενυπόγραφη αφιέρωση του συγγραφέα στον κάτοχο του βιβλίου.                                          40-60

Βλέπε και: 124, 454, 600, 351, 666, 175, 372, 168, 391, 181, 466, 281, 257, 692, 689, 693, 311, 658, 378, 193, 294

 

48. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ [511-518]

511   Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1896, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ, Καταστήματα «Ακροπόλεως» Β. Γαβριηλίδου, ττ. Α΄ & Β΄ [δεμ. Μαζί], τυπ. της Εστίας, 1896. (φττπ. από τον 1ο τόμο οι σελ. 1-16 και από τον 2ο τόμο οι σελ. 9-20). Σχ. φύλλου μεγάλο, σσ. 358+20.                                                                                  200-400

512   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΛΛΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ και ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΑ και ΤΟΠΙΑ, κείμενα Ηλία Βενέζη, στα γερμανικά, [χ.χ.]. Με 48 φωτογραφίες. Σσ. 20+φωτ.                20-30

513   [ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ] ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜ., ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 17ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΔΕΛΧΙ ΙΝΔΙΑΣ, από 29 Ιουλίου – 3 Αυγούστου 1959. Πολυγραφημένο. Δεμ., σχ. 4ο, σσ. 25+4.35-60

514   [ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ], Τρία βιβλία: ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ, έκδ. 1968. [μαζί] ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, έκδ. 1990. [μαζί] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ, έκδ. 1990. (3)               10-20

515   ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΑΣ, έκδ. 1969. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 307+4+4 αναδιπλ. χάρτες.                                                                                                                                      15-20

516   [ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ], ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, συντακτική επιτροπή ανάμεσα σ’ άλλους η Π.Σ Δέλτα, Λέων Πτέρης κ.α, περιέχει inter alia, κανονισμό απόκτησης πτυχίου Τοπογράφου, Ράπτου, Διερμηνέως, Αρετής, Τηλεγραφητού, Γραφέως, δύο τεύχη, αριθ. 21 Νοέμβριος 1915, αριθ. 21 Δεκέμβριος 1915, σσ. 325-340+341-372. (2).                                                           25-50

517   ΤΖΕΡΕΣΚΙ ΑΡΘΟΥΡΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, εκδ. Βιτσικουνάκη 1922, σσ. 86, μέγεθος 12ον.                                                                              50-70

518   ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ, εκδ. Περιηγητική Λέσχη 1939, σσ. 32 [μαζί] ΜΥΚΗΝΑΙ, του αυτού συγγραφέα, εκδ. Περιηγητική Λέσχη 1939, σσ.16. (2).                                                                                                           25-45

 

49. ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ [519-532]

519   ΛΕΑΝΔΡΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ. Χαλκογραφία, 1697 (29Χ17 εκ.). Με το σχετικό κείμενο σε ξεχωριστό φύλλο.              1-…

520   Η ΗΡΩ, Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΥ. Χαλκογραφία, 1697 (29Χ17 εκ.). μαζί με το σχετικό κειμ. σε ξεχωριστό φύλλο.         1-…

521   [HAMILTON W.]. COLLECTION OF ENGRAVINGS FROM ANCIENT VASES, MOSTLY OF PURE GREEΚ WORKMANSHIP discovered in Sepulchres in the Kingdom of the Two Sicilies but chiefly in the neighbourhood of Naples during the course of the years MDCCLXXXIX and MDCCLXXXX now in the possesion of SIR W. HAMILTON, published by M.W. Tischbein, Director of the Royal Academy of Painting at Naples, 1791-1795. Ττ. 3. Βιβλιοδ. εποχής, σχήμα φύλλου, φθορές. (3) Οι 3 από τους 4 τόμ. (όπως και στον Blackmer 778). Με συνολικά 194 χαλκογραφίες (60+67+67) – γραμμικές αναπαραστάσεις απεικονίσεων αρχαίων αγγείων. Το 1798 στο πλοίο που μετέφερε τα αγγεία της συλλογής Hamilton απωλέσθησαν τα 2/3. Η έκδοση λοιπόν αυτή διασώζει τις εικόνες των αγγείων που χάθηκαν. (3)             1600-3000

522   [SOCIETY OF DILETTANTI] SPECIMENTS OF ANTIENT SCULPTURE, AEGYPTIAN, ETRUSCAN, GREE and ROMAN: DIFFERENT COLLECTION IN GREAT BRITAIN, vol. I & vol. II, London 1809-1835, A΄ έκδοση. Με 133 χαρακτικούς πίνακες τυπωμένους σε σέπια από τους ζωγράφους J. Agar, H. Howard, H. Corbonlo κ.λπ. Λίστα ζωγραφικών πινάκων στον 2ο τόμο. [βλ. Blackmer 1005]. Βιβλιοδ. λινή, σχ. φύλλου, ίχνη υγρασίας. (2)                                                                                                           1600-3000

523   DODWELL E., O NAΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ. ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΡΕΙΠΙΩΝ. Χρωμολιθογραφία, 1819 (25Χ40 εκ.).80-160

524   DECHARME P., MYTHOLOGIEDELAGRECEANTIQUE, εκδ. Garnier-Paris 1886, σσ. 693, με πολλά σχέδια προσώπων και ηρώων της ελληνικής μυθολογίας, δερματόδετο, ράχη και οπισθόφυλλο αποκολλημένο.                    60-100

525   ΤΣΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ 500 ΑΡΙΣΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΟΥΙΛΛΙΕΛΜΟΝ ΣΜΙΘ, εκδ. Παλαμήδης 1890, σσ. 1072.                                   70-150

526   [ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, εκδ. Κασδόνης 1891, σσ. 155+16 πίνακες φωτογραφημένων νομισμάτων, με ex libris έγχρωμο «Βασιλικού και Αυτοκρατορικού Οίκου των Λασκάρεων», δερμάτινη ράχη με χρύσωμα.                       60-100

527   [REVUE DES ETUDES ANCIENNES], REVUE DES ETUDES ANCIENNES, LE CONGRES ARCHEOLOGIQUE D’ ATHENES, TOME VII No 2 Avril-Juin 1905, σσ. 24, [μαζί] ANDRE CH, NOTES SUR L’ UNIVERSITE D’ ATHENES, εκδ. Paris 1906, σσ. 12. (2).            20-40

528   REICHHOLD UND FURTWANGLER A., GRIECHISCHE VASENMALEREI, Munchen 1910. Άδετο, σχ. φύλλου, σσ. 113.            35-70

529   [ΣΑΛΑΜΙΝΑ] RADOS CONSTANTIN, LA BATAILLE DE SALAMINE, Paris, Fontemoing, 1915, σσ. 433. Με ολοσέλιδους και αναδιπλ. χάρτες, και γλωσσάρι. Δερμ. καλλιτεχν. βιβλιοδ. και 1 εικ. της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας από πίνακα του Βολονάκη. (Διδακτ. Διατριβή).           65-120

530   ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ. Μετάφρασις Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. Επιμέλεια Στεφ. Στεφάνου – Κ. Στεργιόπουλου, χχ. (1937), σσ. 32+488. Με εικ. εκτός κειμ. και αναδιπλ. έγχρωμους ιστορικούς χάρτες. Καλλιτεχν. δερμ. βιβλιοδ.                      65-90

531   ΧΙΛΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Ε., Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ, εκδ. Σιδέρη-Βερανζέρου 1947, σσ. 240, απόδετο.                                                                                                                     40-60

532   [ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ], THE SEARCH FOR ALEXANDER THE GREAT. AN EXHIBITION, λεύκωμα με κείμενα και τεχνουργήματα σχετικά με τον Μέγα Αλέξανδρο, εκδ. The Greek Ministry of Culture and Sciences, and New York Graphic Society 1981, σσ. 192.  50-80

Βλέπε και: 399, 19, 518, 439, 59, 356, 481, 307, 301

 

50. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [533-544]

533   NATALIS DE WAILLY, GEOFFROI DE VILLE – HARDOUIN CONQUETE DE CONSTANTINOPLE AVEC LA CONTINUATION DE HENRI DE VALENCIENNES, texte original, accompagne d’ une traduction Firmin Didot, Paris 1874 seconde edition, μεεικ. εκτόςκειμένουκαιαναδιπλούμενουςχάρτεςκαιμιαολοσελ. χρωμολιθογραφίαωςπρομετωπίδα, σσ. 616 + 23. Δερμ. βιβλιοδ. μεγωνίες, φθαρμένη. Βιβλιόσημοτου Trinity College, Cambridge.                                                                                            130-260

534   ΠΑΣΠΑΤΗΣ Α. Γ., ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ, ΜΕΤΑ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, εκδ. Κωνσταντινούπολις (Κορομηλάς) 1877, σσ. 415, δερματόδετο.                                                                           90-160

535   Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΤΤΙΛΑΣ ΤΩΝ ΟΥΝΩΝ. Χρωμολιθογραφία Rossetti. Προσωπογραφία του Αττίλα έφιππου να δίνει το πρόσταγμα στη μάχη. (11Χ19 εκ.), 1880 περ.                                                                                                            40-60

536   [ΑΧΑΪΑ] LA BARONNE DIANE DE GULDENCRONE NEE DE GOBINEAU, L’ ACHAIE FEODALE, ETUDE SUR LE MOYEN AGE EN GRECE (1205-1456), εκδ. Leroux 1886, σσ.388, με πίνακες τίτλων ευγενείας της φραγκοκρατούμενης Αχαϊας, δερματόδετη ράχη, η ράχη μερικώς αποκολλημένη.                                                                                                         90-180

537   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ, μελέτη ιστορική, εκδ. 1899, σσ. 276, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                   50-80

538   ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡ., ΟΙ ΧΑΛΚΟΚΟΛΔΥΛΑΙ, ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ, εκδ. Εστία 1926, σσ. 284, με πολλές εικόνες και γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας Χαλκοκονδύλη, δερματόδετη ράχη.                     100-150

539   ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡ., ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ Α΄, εκδ. Τιλπέρογλου 1939, σσ. 71.                                    40-70

540  ΚΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Ο ΕΛΛΗΝ, Εκδ. Αετός, 1947, 2 τόμοι δεμ. μαζί, σσ. 242+273. Τα διακοσμητικά κεφαλαία γράμματα είναι του καλλιτέχνη Γιάννη Μόραλη. Με πολλές φωτογρ. και εικ. εκτός κειμ. Κόκκινη καλλιτεχν. βιβλιοδ. με χρυσή ράχη, σχ. 4ο.       70-140

541   HADJINIKOLAOUMARAVAANNE, RECHERCHESSURLAVIEDESESCLAVESDANSLEMONDEBYZANTIN, εκδ. 1950, σσ. 124, λινόδετο.                                                                                                                                  30-45

542   ΔΟΥΚΑΣ-ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ-ΣΦΡΑΝΤΖΗΣ-ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ, ΠΕΡΙ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (1453), ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ μετά προλόγου και βιογραφικών μελετημάτων περί των τεσσάρων ιστοριογράφων, υπό Νικολάου Β. Τωμαδάκη, εκδ. Μυρτίδης 1953, σσ. 236, δερματόδετη ράχη.                                                                          35-70

543   DIEHL CHARLES, ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ (Ιστορία του Βυζαντίου), βραβείο Γαλλικής Ακαδημίας, μτφ Βουρδούμπα Στέλλα, δίτομο, εκδ. Μπεργαδή 1969 σσ. 715 (2).                                                                                                    30-50

544   EVANSHELEN, WIXOMWILLIAM, THEGLORYOFBYZANTIUM, ARTANDCULTUREOFTHEMIDDLEBYZANTINEERAA.D. 843-1261, λεύκωμα με φωτογραφίες από την ζωή και τέχνη του Βυζαντίου μεταξύ 843-1261, εκδ. The Metropolitan Museum of Art, New York 1997, σσ. 574.                                                                                                                           45-90

Βλέπε και: 121, 557, 41, 301

 

51. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ [545-554]

545   ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣΜΑΝΩΛΗΣ, THE CRETAN PAINTER THEOPHANIS, the final phase of his art in the wall-paintings of THE HOLY MONASTERY OF STAVRONIKITA, published by the Holy Monastery of Stavronikita, Mount Athos, 1986. Εικονογραφημένο λεύκωμα με 223 έγχρωμες εικόνες. Σχ. 4ο μεγάλο, πανόδετο.                                                                        30-60

546   ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. Στο κάτω πλαίσιο: Ο Ιουστινιανός και οι υπουργοί του. Λιθογραφία, 1830 περ.                                                                                 40-60

547   ΤΟΥΡΚΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ. Με χαρακτηριστική ενδυμασία, σπαθί και τσεκούρι. Λιθογραφία 1850 περ. (18Χ27 εκ.)   30-60

548   WULFF OSKAR, ALTCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE KUNST, Berlin, Verlag, 1914, 2 ττ., σσ. 630. Εικονογραφημ. Με εικ. εντός και εκτός κειμ. Σχ. 4ο, λινόδετο. Λείπουν εικόνες.                                                                       25-35

549   ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Δ., ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, με πολλές φωτογραφίες από αγιογραφίες, εκδ. Ράλλης 1926, σσ. 192 [μαζί] ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Δ., ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ, με εικόνες από τους ναούς και θέματα από την αγιογράφηση των ναών, εκδ. Εστία 1933, σσ.29, ράχη δερματόδετη.           60-90

550   ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜ., ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ, 1935, σσ. 242. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής με χρύσωμα.         40-70

551   ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. Μ., ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ, ΤΟΜΟΣ 1ος εικόνες, άλμπουμ με φωτογραφίες από βυζαντινά έργα τέχνης στη Μονή Σινά, 238 έγχρωμες και μαυρόασπρες φωτογραφίες, εκδ. Institut Francais d’ Athenes 1956, χασ.50-80

552   [ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ], ΑΙ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ, εκδ. Βενετία 1966, σσ. 158 + 124 (πίνακες), με κείμενο στα ελληνικά και γαλλικά, και πλήθος εικόνων με θέματα του βιβλίου, σχήμα 4ο.                                                                            35-50

553   BANCA, BYZANTINE ART IN THE COLLECTIONS OF THE USSR, άλμπουμ με αντικείμενα και έργα τέχνης του βυζαντίου σε συλλογές της ΕΣΣΔ, 300 εκθέματα φωτογραφημένα έγχρωμα και μαυρόασπρα, εκδ. Leningrad-Moscow 1966, σσ. 390, δεμένο.  50-100

554   [RUNCIMANKONTOGLOU], ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, THESURVIVALOFBYZANTINESACREDART, άλμπουμ με φωτογραφίες αντικειμένων και πινάκων βυζαντινής ιερής τέχνης, 99 φωτογραφίες με σχολιασμό, εκδ. ThePrivateBank & TrustCompanyLimited 1996, χασ.                                                                                                                                                50-100

Βλέπε και: 416, 544, 45, 216

 

53. ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ [555-560]

555   [ΡΟΣΚΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ], ΒΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟ ΜΕΔΙΚΩΝ, μετάφραση από το αγγλικό πρωτότυπο του Παρμενίδη Χ.Α, εκδ. [1857], σσ. 446, λείπει η σελίδα τίτλου.                                                                                   20-40

556   ΣΑΘΑΣ Ν., ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ Β΄ (1572-1594), εκδ. Κτενά 1870, σσ. 218.     70-140

557   ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (1204-1566), τόμος Α΄ και Β΄, εκδ. Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία 1909, σσ.483+493, με πολλές εικόνες, δερματόδετη ράχη. (2).                                                    90-140

558   ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ, Η ΕΛΛΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ ΣΥΛΛΕΧΘΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑΙ ΕΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΥΠΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΥ, αποτελείται από 17 μονογραφίες του συγγραφέα για αυτές τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας, εκδ. Φοίνιξ 1927, σσ.41+40+35+24+43+44+64+23+31+36+39+26+32+19+11+27+14, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                 90-180

559   ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Β., Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ (1715-1821), εκδ. 1939, σσ. 304, δερματόδετη ράχη.                                                                                                               50-100

560   MILLER WILLIAM, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1204-1566), μετφρ. από το αγγλικό πρωτότυπο με εισαγωγή και σημειώσεις από τον Άγγελο Φουριώτη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα 1960, σσ.74, λείπει το εξώφυλλο.          25-30

Βλέπε και: 14, 538, 73

 

54. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ [561-573]

561   ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΡΗΤΟΡΙΚΗ. ΕΤΩΝ ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ, ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ, εκδ. Παρίσι 1813, σσ. 412, με αφιέρωση δωρητή προς Σ. Βουκελάτη, Πάτρα 1905, σητόβρωτο ως σελίδα να΄, κολοβό στις τελευταίες σελίδες του ευρετηρίου.                                        30-60

562   ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΑΙΘΙΟΠΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΚΑ…Χάριν Ελλήνων εξέδωκε μετά σημειώσεων προτροπή και δαπάνη Αλεξάνδρου Βασιλείου ο Δ. Κοραής. Μέρος α΄- περιέχον το του Ηλιοδώρου κείμενον. Εν Παρισίοις, Εβεράρτω 1804, σσ. 98+446. (Ηλιού 1804.32). Σπασμ. Βιβλιοδ.                                                                                                   180-250

563   ΞΕΝΟΦΩΝ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΤΑ ΣΩΖΩΜΕΝΑ, «Απομνημονεύματα», «Οικονομικός», «Συμπόσιον», «Περί Ιππικής», «Ιππαρχικός», «Κυνηγετικός», «Λείψανα Επιστολών», τόμος 4ος, επιμ. Βλαντής Σπυρίδων, εκδ. Ενετιήσιν 1811, σσ. 447, δερματόδετη ράχη           60-120

564   ΚΟΝΔΟΣ Σ, ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΕ ΚΑΙ ΝΕΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑΙ ΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΕΡΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΚΟΙΝΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, τόμος Α΄, εκδ. Παρίσι 1819, σσ. 238, ακέφαλο και κολοβό, δεμένο.      40-80

565   ΓΟΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΠΡΕΨΑΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ, 8 ττ. δεμ. σε 4, τομ. 1ος-Κλήρος, σσ. 49+448, τομ. 2ος-Παιδεία, σσ.52+422, τομ. 3ος-Πλούτος ή Εμπόριον, σσ. 88+368, τομ. 4ος-Πλούτος και Θυσίαι, σσ. 78+390, τομ. 5ος-Συνεταιρισμός, σσ. 28+439, τομ. 6ος-Πολιτικοί άνδρες, σσ. 19+416, τομ. 7ος-Πολιτικοί άνδρες, σσ. 25+452, τομ. 8ος-Ηρωες της ξηράς, σσ. 30+456. Ετου Εθνικού τυπογραφείου 1869-1876, και οι 4 ττ. Με δερμ. καλλιτεχν. βιβλιοδ. με κεφαλάρια. Όλοι οι τόμοι με προλεγόμενα και εικονογραφημένοι με ολοσέλιδες ξυλογραφίες των προσώπων που βιογραφούνται.  400-700

566   [ΚΟΡΑΗΣΑ.] LETTRES INEDITS DE CORAY ACHRDON DE LA ROCHETTE (1790-96). Suivies d’un Recueil de ses lettres a divers savants, de sa dissertation sur le testament secret des Atheniens, du memoire sur l’etat de la civilisation dans la Grece en 1803…Paris, Firmin Didot, 1877, σσ. 606. Με ένα ολοσέλιδο λιθόγραφο πορτραίτο του Κοραή από τον Smolki. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ. εποχής με μονόγραμμα A.L.     90-170

567   ΜΑΜΟΥΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ ΤΑ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΥΛΗ ΓΑΛΛΟΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ, τυπ. Πέρρη 1881, 1ος τόμος, 2 μέρη μαζί δεμ., σσ. 208+528. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ.          90-150

568   ΘΕΡΕΙΑΝΟΣ Δ., ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ, Τεργέστη, τυπ. Λουδ, 1889, σσ. 413+354+168+138, 3 ττ. Δεμ. μαζί+Παράρτημα. Δερμ. βιβλιοδ. σπασμ. (Α΄ έκδοση).                                                                                                             100-200

569   ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ, ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, τυπ. Εστία, Μάισνερ 1940, σσ. 160. Με πολλά φιλοτεχνημένα τυπογραφικά κοσμήματα. Δερμ. βιβλιοδ. με ωραίες μαρμαρόκολλες.                                                  85-140

570   ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΤΟΙ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, φιλολογική απομνημείωση Βαλέτας Γ., μελετήματα Ν.Α. Βέη-Σιγούρου Μ., πρώτη αυθεντική επανέκδοση, εκδ. Πηγή 1948-1949, σσ. 479, δερματόδετη κόκκινη ράχη.       35-60

571   ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠ., Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ο βίος και το έργον, Οραματιστής της ελευθερίας, Επαναστάτης και εθνεγέρτης, Εθναπόστολος, Διδάσκαλος του γένους….Εκδ. μετά συμπληρώσεων, εκδ. Βαγιονάκη 1979, σσ. 658. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ. με χρυσώματα ράχης.                                                                                              60-90

572   ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ, 3 τόμοι, ΜΙΕΤ 1986-1988, (πανομοιότυπη εκδ. του 1833). Πρόλογος στον 1ο τομ. Κ. Θ. Δημαρά, στον 2ο τομ. Ε. Φραγκίσκου και στον 3ο τομ. Λουκίας Δρούλια, σσ. 636+803+698. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ. με χρυσώματα (3)                         70-140

573   ΚΟΔΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ. ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ. Κρίσις εις την μελέτην. Εισαγωγή και επιμέλεια Άλκης Αγγέλου, ΜΙΕΤ 1998, σσ. 168+80+609. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ. (Πανομοιότυπα των εκδ. 1818-1819).                                                                                                                                                50-100

Βλέπε και: 549

 

55. ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ [574-611]

574   [ΛΟΡΔΟΣ ΕΛΓΙΝ] Αντίγραφο εποχής (1801) βεβαίωσης του λόρδου Έλγιν για τη ναύλωση πλοίου 200 τόνων εκ μέρους της Βρεττανικής Κυβέρνησης με τη βοήθεια του Καπετάν Πασά και του Χαλίλ Αγά στη τιμή των 930 γροσίων. [“These are to certify that we have freighted for account of the British Government, by the assistance of his Excellency the Capitan Pasha and …… the medium of the Head Customer of Constantinople Halil Aga, the boat of Sakisly Yani Reis Master of 8000 chilos Say 200 tons burthen or thereabouts at the fixed rate of G 930. Per Month freight (Turkish Currency) as a Transport to Navigate such seas, and take in such Cargo or Cargos of Stores, Passengers, Cattle (=ζώα), provisions (=διατάξεις), effects and things whatsever. As his Majesty’s Officers under whose conduct she is to serve, shall thinmeet & …., during the Time she shall continue on freight, for the purposes and under the Conduct as above mentioned. In witness where we have …. let our hand, and send in Constantinople, the 3d day of January 1801. The ….Reis having also signed the same, in two original copies, to serve for one & the same and (signed in Greek) Sakisly Yani Reis (signed) Elgin (his mark) (L.S) Vera copia quod attestor Stephen Maltapas Chancellor. Κέρινησφραγίδα: “APUD AULAM OTTOMAN”.] 1 φύλλο.                                                                    800-1500

575   ΟΙΕΛΛΗΝΕΣΓΡΑΦΙΑΔΕΣ. “The Greek papers”, London 1830. Σατυρική φιλελληνική λιθογραφία (34Χ30 εκ.).              1-…

576   HESS PETER, ALBUM OF GREEΚ HEROISM, OR THE DELIVERANCE OF GREECE. Painted by Peter Hess by command of his majesty, Ludwig I., King of Bavaria. Munich, H. Kohler, 1835 ca. Πρώτη έκδοση, σχ. Φύλλου (557×430 mm.), με λιθόγραφο τίτλο και αφιέρωση στον Βασιλιά Όθωνα τυπωμενη με χρυσά γράμματα και 39 λιθόγραφους πίνακες σε τίντα, ολες φιλοτεχνημένες από τον Kuhn και τον Hess με επεξηγήσεις σε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Ένα από τα πιο διάσημα λευκώματα για την Ελληνική Επανάσταση που εικονογραφούν τα πιο σημαντικά γεγονότα της Επανάστασης. Πολύ καλό αντίτυπο, με αρκετές οξειδώσεις στα περιθώρια των εικόνων. Δερμ. βιβλιοδεσία εποχής.                                                                                                        9000-15000

577   Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΠΥΡΠΟΛΕΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΛΟΙΟ (1821). Χαλκογραφία, Roy 1845, Paris (10X6,5 εκ.).              20-40

578   ΠΡΟΚΕΣ-ΟΣΤΕΝ ΑΝΤ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1821 ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟY ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ, μτφρ, από το γερμανικό υπό Γ. Εμ. Αντωνιάδη, εκδ. 1868, δύο τόμοι σε έναν, σσ.453+564, δερματόδετη ράχη.                                                100-180

579   ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΓΩΝΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΔΕ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ, εκδ. τυπογραφ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως 1869, 2 τόμοι, σσ. 440 + 524. Δερμ. βιβλιοδ. φθαρμ. (Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά). Με κατάλογο συνδρομητών.90-150

580   ΠΕΤΡΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ, 1821 – ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝΟΣ. Εν Λειψία ετου πολυχρωμοτυπογραφείου Ι. Νεράντζη, 1886. Τοπογραφικός άτλας από τον Ρώσο φιλέλληνα Πετρώφ εκ Μόσχας, με 50 περίπου φύλλα σε μεγάλο σχήμα (33Χ53 εκ.) με χάρτες της Ελλάδας κατά περιοχές όπου σημειώνονται οι τοπογραφικές θέσεις που έγιναν οι μάχες και τα ονόματα των ανδρών που πρωταγωνίστησαν σ’ αυτές, ιστορικές ειδήσεις κ.ά. από το 1821 μέχρι το 1828. Σε αναδιπλούμενο φύλλο επίσης, εικονίζονται οι ευεργέτες της Ελλάδας και οι φιλέλληνες. Δερμ. βιβλιοδεσία εποχής με γωνίες.           2000-3000

581   ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΥ 1821. ΕΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΥΤΟΥ, Α΄ Ημερολόγιον του Πολεμικού Βεργαντίνου Η Αθήνα, Β΄ Ημερολόγιον του Πολεμικού Βρικίου Η Αθήνα, Γ΄ Ελληνική Πολιτεία: Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος + κατάλογος των συνδρομητών, Αθηνών, Πειραιώς, Ύδρας, Πόρος, Σύρος, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, εκδ. Κουσουλίνος 1890, σσ. 304                                                                                                                                      50-80

582   DE LA GRAVIERE JURIEN, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, μτφρ. Ράδος Κωνσταντίνος, εκδ. Νόταρης 1894, σσ.339, δερματόδετη ράχη.                                         70-120

583   ΓΕΡΜΑΝΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ. ΕΠΙΓΡΑΦΟΜΕΝΑ, απομνημονεύματα τινα κατά του τυράννου των Ελλήνων οπλοφορίας, και τινών πολιτικών συμβεβηκότων εν Πελοποννήσο κατά την πρώτην της διοικήσεως περίοδον, έκδοσις τρίτη υπό Γ. Ι. Παπούλα, εκδ. Τσαγκάρησ 1900, σσ.216, δερματόδετη ράχη.                                               35-70

584   ΠΕΤΡΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (Έργον Ε΄, τεύχος Α΄) εκ του πολυχρωμολιθ. Ι. Νεράντζη, Λειψία – Τάουχα, 1903, σσ. 105, σχ. μεγάλο 4ο, με χάρτες και εικ. Φθαρμ. Βιβλιοδ. Περιλαμβάνει: Αρωγοί του Μακεδονικού αγώνα, βιβλία, συγγραφείς, χάρτες μακεδονικού κράτους, μήνες των αρχαίων Μακεδόνων. Έργο Φιλελληνικό και υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας. 26+1 ενότητες/πίνακες.                                                                                                                 150-300

585   RADOS C.N., LA MARINE GRECQUE PENDANT LA GUERRE DE L’ INDEPENDENCE, εικ. εντόςκαιεκτόςκειμένου, imprimerie N. Taroussopoulos, 1907, σσ. 67, [μαζίδεμ.] ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Κ.Α., ΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΟΣ 1821-1829, εκδ. Ν. Επιθεωρήσεως 1930, εικ. εκτός κειμένου και αναδιπλούμενα σχέδια, με παράρτημα, σσ. 199. Δερμ. βιβλιοδ. λίγο φθαρμένο.         45-80

586   ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΣΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1801 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1913, μτφρ. Λάμπρου Σπυρ. Π, εκδ. Εστία 1914, σσ. 704, με φωτογραφίες και αναδιπλούμενο χάρτη, δερματόδετη ράχη.            40-60

587   ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν., ΦΡΑΝΑΜΠΝΕΥ ΑΣΤΙΓΞ, (έγγραφα και σημειώσεις περί του έργου αυτού εν Ελλάδι), εκδ. Ελευθερουδάκη 1917, σσ. 137. [μαζί] ΡΑΔΟΣ Κ. ΠΕΡΙ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΤΩΝ ΟΡΛΕΑΝΙΔΩΝ (1825-1826)-ΡΟΣ, ΑΙΝΙΑΝ, ΒΙΛΛΕΒΕΚ, ΚΩΛΕΤΤΗΣ, ΝΕΜΟΥΡ-, εκδ. Ελευθερουδάκη 1917, σσ. 84. [μαζί] ΡΑΔΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΜΕΛΗΣ Η΄ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥΣ (1758-1819), εκδ. Σακελλαρίου 1916, σσ. 60. [μαζί] ΡΑΔΟΣ Κ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ (ΣΠΟΥΔΑΙ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ), εκδ. 1916, σσ. 36. [μαζί] ATCHLEY S. C. ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ), εκδ. Ελευθερουδάκη 1918, σσ.121. Όλα σε έναν τόμο με δερματόδετη ράχη. (6)                60-100

588   [ΛΙΓΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ] ΑΡΧΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1821-1832, πέντε τόμοι: Τόμος Α΄ (1821-1823), Τόμος Β΄ (1824 Ιανουάριος- Ιούνιος), Τόμος Γ΄ (1824 Ιούλιος-Δεκέμβριος), Τόμος Δ΄ (1825 Ιανουάριος-Ιούνιος), Τόμος Ε΄ (1825 Ιούλιος-Δεκέμβριος), εκδ. Σακελλαρίου 1920, σσ. 234+520+528+621+510, όλα δερματόδετα. (5).                           160-300

589   ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Ν., ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, τόμοι δύο σε έναν, επιστολομιαία βιβλιοκρισία Δ. Βερναρδάκη, εκδ. Στοχαστής 1925, σσ. 290+397, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                               65-100

590   [ΜΑΓΕΡ] ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1825-1826 ΕΤΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΜΑΓΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΗΜΕΡΑΙ-ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ-ΘΡΗΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (μετά 12 εικόνων, 2 χαρτών και 2 ομοιοτύπων), εκδ. Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων 1926, σσ. 236, δερματόδετη ράχη.           20-30

591   [BOISSONAS, MAΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ] HISTOIREPICTURALEDELAGUERREDELINDEPENDENCEHELLENIQUEPARLEGENERALMAKRYGIANNIS.Notice historique de S.E.M. Johannes Gennadius. Preface de Fred Boissonas. Geneve, editions d’Art, Boissonas – Librairie Jean Budry, Paris 1926. Σχ. Φύλλου, 660Χ515 mm.Περιορισμένη έκδοση σε 140 αντίτυπα. Με 24 λυτές φωτοτυπικές αναπαραγωγές από έργα του Παναγιώτη Ζωγράφου σύμφωνα με την αφήγηση του στρατηγού Μακρυγιάννη όλες επιζωγραφισμένες με το χέρι με υδατοχρώματα (pochoir) από τον Γάλλο ζωγράφο Emile Sevelinge. Η έκδοση συνοδεύεται με ενημερωτικό τεύχος μικρότερων διαστάσεων (520Χ320 mm.) όπου περιγράφει αναλυτικά τα περιεχόμενα με 3 λυτούς πίνακες του Γενναδίου, του Μακρυγιάννη κλπ., σσ. 23. Απεικονίζονται οι αγώνες των Ελλήνων από την Πτώση της Κωνσταντινούπολης, η μάχη της Γραβιάς, των Βασιλικών, της Άρτας, των Αθηνών με φόντο την Ακρόπολη, της Κορίνθου και του Άργους (η μάχη του Δράμαλη), του Ναβαρίνου, του Μεσολογγίου, του Ναυπλίου, της Αράχωβας, των Θηβών κλπ. Όλα τα λυτά φύλλα σε άριστη κατάσταση. Στο εξωτερικό φύλλο-φάκελο απεικονίζεται η ελληνική σημαία με κάποιο αποχρωματισμό.                                                                                                             7000-12000

592   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. Μ., ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ (ΕΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ), εκδ. Σιδέρη 1927, σσ. 252, δερματόδετη ράχη.      25-40

593   ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ. ΑΝΕΚΔΟΤΑ-ΓΝΩΜΙΚΑ-ΠΕΡΙΕΡΓΑ-ΑΣΤΕΙΑ ΕΤΟΥ ΒΙΟΥ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1820-1864, εκδ. Χορηγεία Εμμ. Μπενάκη 1927, σσ. 344, δερματόδετη ράχη.35-70

594   ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, 5 ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΑΖΙ ΔΕΜ. ΣΕ 1 ΤΟΜΟ: Η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου, σσ. 78 – Η καταστροφή των Ψαρών, σσ. 88 – Ανέκδοτον Ημερολόγιον του αγώνος, σσ. 44 – Το Θωρηκτόν «Σπέτσαι» κατά το 1897, σσ. 62 – Υπεράσπισις της υποχωρήσεως του ελληνικού στρατού, σσ. 84+36. Χχ. (1930 περ.) Δερμ. βιβλιοδ.                                          60-100

595   ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, εκδ. Σαλιβέρου 1932, σσ. 608, με προσωπογραφίες επώνυμων και ανώνυμων αγωνιστών, δερματόδετη ράχη.                                                                                               25-50

596   DURAND-VIEL VICE-AMIRAL, LES CAMPAGNES NAVALES DE MAHAMED ALY ET D’IBRAHIM, Paris, Imprimerie Nationale, 1937, 2 ττ., σσ. 489+305, σχ. 4ο. Οι ναυτικές επιχειρήσεις του Μωχάμετ Αλη και του Ιμπραήμ. Εικονογραφημένο με 170 πίνακες εκτός κειμ.: απόψεις και χάρτες της Αλεξάνδρειας, της Αιγύπτου, ο Αλη Πασά των Ιωαννίνων, Ελληνες ναυτικοί, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Κουντουριώτης, Μιαούλης, Κανάρης, Θ. Κολοκοτρώνης, Σαχτούρης, Λέσβος, Χίος, Ρόδος, Νάξος, Κύθηρα, Σύρος, Κύπρος, Καστελλόριζο, Μυτιλήνη, Ναυμαχία του Ναβαρίνο, η κατάληψη της Πάτρας, κλπ. Και 2 αναδιπλ. χάρτες στο τέλος του 2ου τομ. των ναυτικών επιχειρήσεων του Μωχάμετ Αλη και του Ιμπραήμ. Δερμ. βιβλιοδ.                                                                                                       220-400

597   ΜΑΥΡΗΣ ΝΙΚ., ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΣΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΚΑΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος πρώτος, 1937, σσ. 307, [μαζί δεμ.] του ιδίου, ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΣΟΥ, τόμος δεύτερος, 1937, σσ. 231, [μαζί δεμ.] του ιδίου, ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΣΟΥ, τόμος τρίτος, 1937, σσ. 206 και λεξιλόγιο. Αριθμ. αντιτύπου 288/600. Δερμ. Βιβλιοδ. αποκολλημένο καπάκι.                                                                                                                                100-150

598   [ΞΑΝΘΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ] ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΥΠΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΥ ΕΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΡΙΑΣ, εκδ. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων 1939, σσ. 216. [μαζί] ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗΣ ΧΡ. ΕΜ. Ο «ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΕΝΟΣ ΦΟΙΝΙΞ» ΑΠΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΘΩΝΑ. ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (1800-1845), εκδ. 1949, σσ.151. [μαζί] ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΑΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, εκδ. 1949, σσ. 112. Όλα σε έναν τόμο με δερματόδετη ράχη.                       60-100

599   [ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.] ΔΩΔΕΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ), εκδ. Καπρίνη-Καβάλλα 1939, σσ. 186. [μαζί] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ, ΤΟ «ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ» ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΦΡΕΓΑΤΩΝ 1825-1828, εκδ. Ναυτική Επιθεώρησις 1951, σσ. 109. [μαζί] ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1862 ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΤΜΟΔΡΟΜΟΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ, εκδ. Κουσουλίνου 1882, σσ. 46. [μαζί] ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. ΑΝΕΚΔΟΤΑ-ΓΝΩΜΙΚΑ-ΠΕΡΙΕΡΓΑ, εκδ. Καλέργη 1922, σσ. 80. [μαζί] ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΑΝΟΣ, ΙΩ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ), εκδ. Κυνουριακή Επιθεώρησις 1938, σσ. 31. Όλα σε έναν τόμο με δερματόδετη ράχη.                40-80

600   ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ., ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1821-1833, τρίτομο, εκδ. 1939, σσ. 464+699+629, χαρτόδετο, ο τρίτος τόμος ταλαιπωρημένος (3).                        100-200

601   [ΛΑΣΚΑΡΙΣ ΜΙΧΑΗΛ Θ.] ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, εκδ. 1940, σσ. 126, δερματόδετη ράχη, αποκολλημένο εξώφυλλο.                                                                                                                                                   30-50

602   ΣΚΟΥΖΕΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ ΑΛΗ (1774-1796) γραμ[μ]ένο στα 1841 από τον αγωνιστή Παναγή Σκουζέ, επιμέλεια αποκατάσταση από τον Γ. Βαλέτα, εκδ. Κολολός 1948, σσ.167, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                                         35-70

603   ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ βγαλμένη από ανέκδοτες πηγές, βιβλιογραφία και στοματικές παραδόσεις, εκδ. Εστία 1948 περ., σσ. 199, δερματόδετηράχη.                                                                         25-40

604   DALLEGGIO EUGENE, LES PHILHELLENES ET LA GUERRE DE L’ INDEPENDENCE. LETTRES INEDITES DE J. ORLANDO ET A. LOYRIOTIS, εκδ. 1949, σσ.240, δερματόδετηράχη.                                                             20-40

605   ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ., Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ, εκδ. Αετός 1950, σσ.129, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                                         20-30

606   ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ-ΜΠΑΡΤΟΛΔΥ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, εκδ. Μορφωτική Εταιρία 1955, σσ.236, δερματόδετη ράχη και γωνίες.                                                                                                                     30-40

607   ΖΑΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λ., Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ, υπό το φως ιστορικο-στρατιωτικής ερεύνης, εκδ. 1964, σσ. 255, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                                         25-50

608   [ΑΝΝΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ] Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, εκδ. Γαλαξία 1966, σσ. 133. [μαζί] ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ 1821, εκδ. Γαλαξία 1971, σσ.139. [μαζί] Ο ΒΥΡΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΙΝ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΥΠΟ ΚΟΜΗΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΑΜΠΑ, μτφρ. Αννίνος Μπάμπης, εκδ. Γαλαξίας 1966, σσ.180. όλα σε έναν τόμο με δερματόδετη ράχη.       40-60

609   ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΑΘ., ΤΑ ΟΡΛΩΦΙΚΑ. Η ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1770 ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΥΤΗΣ, εκδ. 1967, σσ. 190, χαρτόδετο.                                                                                                15-25

610   ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Δ. ΓΡ., ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1771-1826, δύο μέρη, Α΄ 1771-1821, Β΄ 1821-1826, εκδ. χ.χ, σσ. 209- 272+205-251, από το περιοδικό «Αθηνά». (2).30-50

611   ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΑ 100 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, ιστορικαί σελίδες από τον αγώνα του εικοσιένα και τα μετέπειτα πολεμικά και πολιτικά γεγονότα του ελληνικού αιώνος επί τη βάσει των αρχείων της οικογένειας Ζαΐμη και άλλων ιστορικών πηγών, εκδ. Δημητράκος χ.χ, σσ. 174, με φωτογραφίες των Καραϊσκάκη, Μπότσαρη, Κολοκοτρώνη, Κουντουριώτη, Ζαΐμη και Καποδίστρια, δερματόδετη κόκκινη ράχη.         35-70

Βλέπε και: 204, 570, 432, 359, 362, 308, 306

 

56. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – 19ος ΑΙΩΝΑΣ [612-645]

612   [ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ] CORRESPONDANCEDUCOMTEJ. CAPODISTRIAS, PRESIDENTDELAGRECE. Contenant les lettres diplomatiques, administratives et particulieres, ecrites par lui depuis le 20 Avril jusqu’au 9 Octobre 1831, recueilles…par les soins de ses freres et publiees par E. Betany. Geneve-Paris, Cherbuliez, 1839, 4 ττ., σσ. 567 συμπεριλαμβανομένης και της Βιογραφίας του Καποδίστρια+551+551+560. Συμπεριλαμβάνεται όλη η διπλωματική, διοικητική και ιδιωτική αλληλογραφία του Καποδίστρια, η οποία συλλέχθηκε με τη βοήθεια των αδελφών και εκδόθηκε με την φροντίδα ενός από τους γραμματείς του, του E. Betany. Δεμ. Βιβλιοδ. με γωνίες. (4)   600-1000

613   [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΔΙΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Ναύπλιο 1843. Αναφέρεται σε ένα ευτυχές γεγονός καθώς του απονεμήθηκε η κόκκινη ταινία, αλλά και στις εκλογές πληρεξουσίων του Άργους, οι οποίες τελείωσαν ευτύχως. Επίσης, αναφέρεται στις εκλογές Κρανιδίου κλπ. Στην Τρίπολη όμως, έγιναν ταραχές και πρωταίτιοι ήταν ο υπομοίραρχος Δημόπουλος και ο Σπυρίδης. Ταραχές έγιναν και στην Κόρινθο. Μονόφυλλο (2 σελίδες). Με σφραγίδα. Ο Παναγιώτης Ρόδιος (1789 – 1851), αγωνιστής του 1821 και πολιτικός, γεννήθηκε στην Ρόδο από όπου και απέκτησε και την προσωνυμία Ρόδιος. Σπούδασε στη Σμύρνη στο Φιλολογικό γυμνάσιο με δάσκαλους τον Κ. Κούμα και Κ. Οικονόμου, μετέπειτα συνέχισε τις σπουδές του στη Ιατρική στη Πάδουα και στο Παρίσι. Ηρθε σε επαφή με τον Κοραή και τις ιδέες του διαφωτισμού.Χρημάτισε προσωρινός γενικός γραμματέας του εκτελεστικού το 1824, το 1828 ανέλαβε υπουργός στρατιωτικών στην κυβέρνηση Καποδίστρια όπου παρέμεινε μέχρι το 1831 και μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη κατά την υπουργία του δημιούργησε τη σχολή πολέμου. Επί Όθωνα διετέλεσε υπεύθυνος στρατιωτικής δικαιοσύνης. Με το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου διορίστηκε στρατιωτικός διοικητής Αργολίδος και ήταν πληρεξούσιος Ναυπλίου στην Εθνοσυνέλευση του 1843 όπου εκλέχτηκε μέλος της συντακτικής Επιτροπής του Συντάγματος. Ανέλαβε ξανά υπουργός στρατιωτικών για μερικούς μήνες στην κυβέρνηση Μαυροκορδάτου το 1844 και αργότερα στη Κυβέρνηση Κουντουριώτη το 1848.    250-350

614   [ΝΚΗΤΑΡΑΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ -1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟ [ΝΙΚΗΤΑΡΑ] ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 15 Σεπτεμβρίου 1843. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Με σφραγίδα. Αναφέρεται στον υποστράτηγο Βάσο Μαυροβουνιώτη και την νέα κυβέρνηση. Για τον Βάσω Μαυροβουνιώτη βλ. παραπάνω.                                                                                          130-180

615   [ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 16 Οκτωβρίου 1843. Αναφέρει την ευγνωμοσύνη του για την έκδοση της άδειάς του, αλλά δεν θα μπορέσει να την χρησιμοποιήσει. Επίσης, αναφέρει ότι η Πρώτη Κυβέρνηση τον κατέστησε δυστυχή. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Με βουλοκέρι. Ένας από τους πιο άγνωστους αγωνιστές του ’21 είναι ο οπλαρχηγός Χατζηχρήστος Δάγκοβιτς (1783-1853). Γεννήθηκε στο Βελιγράδι το 1783. Ήρθε στη μάχη της Τριπολιτσάς με τον Χουρσίτ πασά, αλλά όταν νίκησαν οι Έλληνες τον προστάτεψε ο Νικηταράς και έκτοτε τάχθηκε στον αγώνα των Ελλήνων. Μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, στην εθνοσυνέλευση αντιπροσωπεύονταν οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι και άλλοι κάτοικοι των Βαλκανίων από τον Χατζηχρήστο.                130-180

616   [ΒΑΣΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ – ΣΤΥΛΙΔΑ 19/9/1843]] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Εν Στυλίδι 19 Σεπτεμβρίου 1843. Βεβαιώνει τα αγαθά συναισθήματά του για την πατρίδα και προτρέπει να διαφυλάξουν την ενυπάρχουσα ησυχία, ομόνοια και πατριωτική σύμπνοια και το παρόν Συνταγματικόν σύστημα. Καλεί να περιορίσουν τα κινήματα στην Χαλκίδα και την Λειβαδιά, τα οποία δε συνάδουν με το Σύνταγμα. Και σε υστερόγραφο θέτει πληρεξούσιόν του στην Εθνοσυνέλευση τον κ. Μεταξά. Με τη σφραγίδα του Αρχηγείου Σώματος Οροφυλακής (από μελάνι). Μονόφυλλο. Ο Β.Μ. ήταν αγωνιστής της Επανάστασης. Κήρυξε την επανάσταση στην επαρχία Καρυστίας. Διακρίθηκε στις μάχες της Εύβοιας και της Αθήνας. Το 1824 πήρε προαγωγή σε βαθμό Στρατηγού. Έδρασε στη Στερεά Ελλάδα και πολιόρκησε τους Τούρκους στα Σάλωνα. Έγινε αρχηγός του Ελληνικού Βασιλικού Σώματος Οροφυλακής της Φθιώτιδας. Η επιστολή είναι μετά την Επανάσταση της 3/15 Σεπτεμβρίου 1843 για την παραχώρηση Συντάγματος στους Έλληνες.                150-200

617   [Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 27 Ιουνίου 1843. Με την ένδειξη «Κατεπείγον» επαναλαμβάνει κάποιες διοικητικές οδηγίες: 1. Ο Ι. Κωντουμάς να διορισθεί Διοικητής Καλαβρύτων, 2. Ο Α. Γραμματικόπουλος να διορισθεί Δημαρχιακός Πάρεδρος του Δήμου Καλαβρύτων…κλπ. Μονόφυλλο (3 σελίδες).      100-150

618   [ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΙΒΑΣ – ΒΟΝΙΤΣΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΡΙΒΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ& ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Εν Βονίτση 13 Οκτωβρίου 1843. Απάντηση σε επιστολή του Α. Λόντου, όπου τον βεβαιώνει για την υποστήριξή του στον ιερό αγώνα της 3ης Σεπτεμβρίου, καθώς επίσης αναφέρεται στα θέματα της Στρατιωτικής Οροφυλακής. Μονόφυλλο, (2 σελίδες γραμμένες) με σφαγίδα (βουλοκέρι). Ο Θεόδωρος Γρίβας γνωστός και ως Θεοδωράκης Γρίβας (1797 – 24 Οκτωβρίου 1862) ήταν αγωνιστής του 1821, στρατηγός και πολιτικός.Γεννήθηκε στην Πρέβεζα και καταγόταν από την σπουδαία οικογένεια Γρίβα της Ακαρνανίας. Συμμετείχε στην επανάσταση του 1821 με δικό του στρατιωτικό σώμα ενώ την περίοδο της ανεξαρτησίας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. Το 1836 κατέστειλε την εξέγερση της Στερεάς Ελλάδας εναντίον του Όθωνα ενώ το 1847 οργάνωσε ο ίδιος επανάσταση με σκοπό να καταψηφιστεί η κυβέρνηση Μαυροκορδάτου.130-180

619   [ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ 4/9/1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Χαλκίδα 4 Σεπτεμβρίου 1843. Αναφέρονται ο εισαγγελεύς Τυπάλδος, ο Βαυαρός διακαστής Χαί και ο βαυβαρόφρων ανακριτής Δοξαράς. Επίσης αναφέρονται στρατιωτικά θέματα σχετικά με την φάλαγγα, όπως και το Φρούριο της Χαλκίδας. Μονόφυλλο (3 σελίδες γραμμένες). Ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστός ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Με τον θείο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Παπαφλέσσα συνέβαλε στην προετοιμασία του Εθνικού Ξεσηκωμού και στις 23 Μαρτίου 1821 μπήκε στην Καλαμάτα μαζί με τους άλλους στρατιωτικούς αρχηγούς. Προφυλακίστηκε το 1839 ως αρχηγός συνωμοτικής ομάδας, αλλά στη δίκη του (11 Σεπτεμβρίου 1840), αθωώθηκε ελλείψει στοιχείων. Μετά την εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 του απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστρατήγου και έλαβε μία τιμητική σύνταξη, η οποία ήταν ο μόνος πόρος της ζωής του.                                                                             180-280

620   [ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΑΣ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΚΟ ΑΡΓΟΣ, 1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ& ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 10 Νοεμβρίου 1843. Σχετικά με τα στρατιωτικά σώματα οροφυλακής. Μονόφυλλο, (2 σελίδες γραμμένες) με σφραγίδα «Αμφιλοχικό Άργος» και βουλοκέρι. Ο Γεώργης Βάγιας ήταν αγωνιστής του 1821, συναγωνιστής του Γ. Καραϊσκάκη στη Μάχη της Αράχωβας και γενναίος αγωνιστής της επαναστατημένης Ρούμελης.                                                                                                                                              100-150

621   [ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ -Α. ΛΟΝΤΟΣ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΛΕΤΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Χωρίς χρον. (1844). Αναφέρεται στον πατριώτη κύριο Γκιούρτη, ο οποίος έκανε τα πάντα για την πατρίδα. Μονόφυλλο (1 σελ.). Με σφραγίδα. Ο Ιωάννης Κωλέττης (1773/1774 – 1847), ιδρυτής του Κόμματος της Φουστανέλας ή Γαλλικού Κόμματος, έγινε πρώτος Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Με την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου το 1843 ανέλαβε διάφορα κυβερνητικά αξιώματα. Αρχικά συμμετείχε ως Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση του Ανδρέα Μεταξά (3 Οκτωβρίου 1843) και εν συνεχεία εξελέγη, με βάση τον νόμο της 4ης Μαρτίου 1829, πληρεξούσιος της επονομαζόμενης «Εθνοσυνέλευσης της 3ης Σεπτεμβρίου» (8 Νοεμβρίου 1843). Στις 19 Νοεμβρίου εξελέγη μέλος του Προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης και στις 21 Νοεμβρίου ορίστηκε μέλος της Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου Συντάγματος.                                                                                       130-180

622   [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΔΙΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 11 Ιουλίου 1844. Αναφέρει ότι νοίκιασαν πλοίο από Κόρινθο και ο στόλος τώρα κινείται προς Καλαμάτα. Μονόφυλλο (1σελίδα). Με σφραγίδα. Ο Παναγιώτης Ρόδιος (1789 – 1851), αγωνιστής του 1821 και πολιτικός, γεννήθηκε στην Ρόδο από όπου και απέκτησε και την προσωνυμία Ρόδιος. Σπούδασε στη Σμύρνη στο Φιλολογικό γυμνάσιο με δάσκαλους τον Κ. Κούμα και Κ. Οικονόμου, μετέπειτα συνέχισε τις σπουδές του στη Ιατρική στη Πάδουα και στο Παρίσι. Ηρθε σε επαφή με τον Κοραή και τις ιδέες του διαφωτισμού.Χρημάτισε προσωρινός γενικός γραμματέας του εκτελεστικού το 1824, το 1828 ανέλαβε υπουργός στρατιωτικών στην κυβέρνηση Καποδίστρια όπου παρέμεινε μέχρι το 1831 και μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη κατά την υπουργία του δημιούργησε τη σχολή πολέμου. Επί Όθωνα διετέλεσε υπεύθυνος στρατιωτικής δικαιοσύνης. Με το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου διορίστηκε στρατιωτικός διοικητής Αργολίδος και ήταν πληρεξούσιος Ναυπλίου στην Εθνοσυνέλευση του 1843 όπου εκλέχτηκε μέλος της συντακτικής Επιτροπής του Συντάγματος. Ανέλαβε ξανά υπουργός στρατιωτικών για μερικούς μήνες στην κυβέρνηση Μαυροκορδάτου το 1844 και αργότερα στη Κυβέρνηση Κουντουριώτη το 1848.                                                                                   100-150

623   [Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Ζητά χρηματική συνδρομή για συγκεκριμένο πρόσωπο ένεκα φιλανθρωπίας και δικαιοσύνης. Μονόφυλλο (1 σελίδα).Χωρίς χρονολογία (1844).                                   70-130

624   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ – 23/3/1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΚΑΝΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 23 Μαρτίου 1844. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Αναφέρεται ότι πρέπει να μεριμνήσουν υπέρ των Κωνσταντίνου Δομπιώτου, Σωνιέρου και Κ. Βέρη.   70-130

625   [ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 1844 – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΡΑΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1844. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Με σφραγίδα. Αναφέρεται στον ανεψιό του και τον παρακαλεί να μεριμνήσει υπέρ αυτού. Ο Ιωάννης (Γιαννάκης) Στράτος (Λουτρό Αιτωλοακαρνανίας, 1793 – 1848), ήταν ένας ετων αδελφών Στράτου, αγωνιστών του 1821. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1825, μπήκε με το τμήμα του στο πολιορκημένο Μεσολόγγι [1]. μαζί με τα αδέλφια του, πήρε υπό τον έλεγχο ένα από τα κάστρα του Ναυπλίου, όταν το Παλαμήδι καταλήφθηκε από τον Θεόδωρο Γρίβα. Με την άφιξη στην Ελλάδα του Ιωάννη Καποδίστρια το 1828, ο Στράτος και ο Γρίβας παρέδωσαν συμβολικά τα κλειδιά των φρουρίων στον Καποδίστρια.             70-130

626   [ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 1844 – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΡΑΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 28 Μαίου 1844. Μονόφυλλο (2 σελίδες). Αναφέρεται στον Κ. Δ. Καραϊνόπουλο, ο οποίος ανήκει και αυτός στην μεγάλη οικογένεια της Αιτωλοακαρνανίας των Στράτων, και έχει ξοδέψει την περιουσία του στον Αγώνα και ο ίδιος αγωνιστής, δεν έχει λάβει κάποιο αξίωμα. Μάλιστα είχε διοριστεί επιστάτης της μαύρης Αλικής του Μεσολογγίου, αλλά έχασε τη δουλειά του με απόφαση του υπουργού. Τον παρακαλεί λοιπόν, και τον συστήνει για κάποια θέση, μια και είναι οικογενειάρχης πολυμελούς οικογένειας. Ο Ιωάννης (Γιαννάκης) Στράτος (Λουτρό Αιτωλοακαρνανίας, 1793 – 1848), ήταν ένας ετων αδελφών Στράτου, αγωνιστών του 1821. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1825, μπήκε με το τμήμα του στο πολιορκημένο Μεσολόγγι [1]. μαζί με τα αδέλφια του, πήρε υπό τον έλεγχο ένα από τα κάστρα του Ναυπλίου, όταν το Παλαμήδι καταλήφθηκε από τον Θεόδωρο Γρίβα. Με την άφιξη στην Ελλάδα του Ιωάννη Καποδίστρια το 1828, ο Στράτος και ο Γρίβας παρέδωσαν συμβολικά τα κλειδιά των φρουρίων στον Καποδίστρια.              50-100

627   [ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΝΤΟΣ -1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΝΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΘΗΒΑΣ, ΚΛΙΜΑΚΑ. 3 Αυγούστου 1844. Μονόφυλλο (1 σελ.). Με σφραγίδα. Ο Ανδρέας Λόντος (1784-1845), πολιτικός και στρατιωτικός, γεννήθηκε το 1784 στο Αίγιο. Ήταν γιος του Σωτηράκη Λόντου και καταγόταν από ισχυρή οικογένεια προυχόντων της Βοστίτσας. Σπούδασε στο σχολαρχείο της Βοστίτσας, το οποίο διεύθυνε ο Ευστάθιος Παλαμάς. Μετά την απελευθέρωση ο Λόντος παραγκωνίστηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια, γι’ αυτό και πρωτοστάτησε στα αντικαποδιστριακά κινήματα. Το 1833 μετακόμισε στο Ναύπλιο, προκειμένου να συναντήσει τον βασιλιά Όθωνα κατά την άφιξη του. Το 1835 ο Όθων τον διορίζει συνταγματάρχη και στη συνέχεια στρατιωτικό επιθεωρητή. Κατα την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου ο Λόντος έλαβε ενεργά μέρος όντας αρχηγός του Αγγλικού κόμματος. Μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου διορίστηκε αντιπρόεδρος της εθνοσυνέλευσης ενώ στη συνέχεια χρημάτισε υπουργός στρατιωτικών & εσωτερικών στην επαναστατική κυβέρνηση. Με την άνοδο όμως του Κωλέττη, ο Λόντος εκδιώχθηκε και έχασε όλα του τα αξιώματα.                                        70-130

628   [ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΟΥΤΣΟ NOTAΡA ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 23 Δεκεμβρίου οίκοθεν (χχ., 1844 ) Γράφει για τον ανεψιό του Ευστάθιο (Δάσιο) και τονίζει την ποιότητα του χαρακτήρα του νέου και τον προτείνει στον υπουργό. Μονόφυλλο (1 σελίδα).         100-150

629   [Ρ. ΤΣΩΡΤΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 14/3/1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ρ. ΤΣΩΡΤΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 14 Μαρτίου 1844. Ο Γ. Τσώρτς αιτείται για τον Μήτρο Ντόβα, Γεώργιο Κουτουβίτη, Θωμά Χρήστου, Σάββα Φιλιππόπουλο και άλλους. Μονόφυλλο (1 σελίδα), σφραγισμένο με βουλοκέρι. Ο σερ Ρίτσαρντ Τσωρτς (Sir Richard Church) ή Ριχάρδος Τσουρτς ή Τζουρτζ ή Τσωρτζ όπως τον ανέφεραν στην Ελλάδα, (Ιρλανδία 1784 – Αθήνα, Μάρτιος 1873), ήταν φιλέλληνας, Βρετανός στρατιωτικός από την Ιρλανδία.Το 1827 τον κάλεσαν οι Έλληνες για να αναλάβει την αρχιστρατηγία του στρατού ξηράς. Στη συνέχεια έλαβε τις θέσεις του αρχηγού της Δυτικής Ελλάδος, Σύμβουλου της Επικρατείας, πληρεξούσιου στην Α΄ Εθνοσυνέλευση των Αθηνών το 1843 [3] και γερουσιαστή το 1844.                                   70-130

630   [ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ, ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ] ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ. Υπογράφουν οι: Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Νικήτας Σταματελόπουλος (Νικηταράς)και Χατζηχρήστος. Χωρίς χρον. (1844). Περιλαμβάνονται 100 περίπου ονόματα με το αξίωμά τους, την περιοχή που διοίκησαν, και το είδος του αριστείου που τους απονέμεται (αργυρούν, χαλκούν). Μονόφυλλο, χειρόγραφο (34Χ42 εκ.) με στήλες.      150-300

632   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ – 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΠΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΝΑΡΗ: Να γίνει η συνεδρίαση του Συμβουλίου στην οικία Μαυροκορδάτου λόγω ασθενείας του υπουργού. Υπογράφει συναινώντας ο Πρόεδρος Κ. Κανάρης και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ανδρέας Λόντος, Λ. Μελάς και άλλοι. Μονόφυλλο (1 σελίδα)                                           50-100

633   [ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ – 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Α. ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Αθήναι 24 Ιανουαρίου 1844. Ζητά μικρή οικονομική βοήθεια, ελεημοσύνη για την γυναίκα που φέρει την επιστολή, πολύτεκνη μητέρα ανήλικων τέκνων, η οποία βρίσκεται στην εσχάτη δυστυχία. «Με αδελφική αγάπη, Ο αδελφός Α. Μεταξάς». Μονόφυλλο (1 σελίδα), με την σημείωση Ι.Χ. Ο Ανδρέας Μεταξάς (1790- 8 Σεπτεμβρίου 1860) ήταν κεφαλλονίτης αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. Γεννήθηκε στο Αργοστόλι ήταν γιος του Πέτρου Μεταξά, της ιστορικής οικογένειας των Μεταξάδων. Έφερε τον τίτλο του Κόμη.Το 1841 χρημάτισε υπουργός Στρατιωτικών στην κυβέρνηση του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Μετά τη παραίτησή του από υπουργός Στρατιωτικών αναμίχθηκε με άλλους για παραχώρηση συντάγματος στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Μετά τον θάνατο του Κολοκοτρώνη, ανέλαβε αρχηγός του Ρωσικού Κόμματος. Σχημάτισε κυβέρνηση στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 και ήταν ο πρώτος στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος αρχηγός κυβερνήσεως που ονομάστηκε πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του διατήρησε τη τάξη και διενήργησε τις εκλογές για τη σύγκλιση της Α΄ Εθνικής Συνέλευσης.              70-130

634   [ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 18/1/1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 18 Ιανουαρίου 1844. Ζητά κάποια προκαταβολή για τις υπηρεσίες του Γραμματέα Επαμεινώνδα Καρακάση τονίζοντας το χρηστοήθειά του. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Ένας από τους πιο άγνωστους αγωνιστές του ’21 είναι ο οπλαρχηγός Χατζηχρήστος Δάγκοβιτς (1783-1853). Γεννήθηκε στο Βελιγράδι το 1783. Ήρθε στη μάχη της Τριπολιτσάς με τον Χουρσίτ πασά, αλλά όταν νίκησαν οι Έλληνες τον προστάτεψε ο Νικηταράς και έκτοτε τάχθηκε στον αγώνα των Ελλήνων. Μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, στην εθνοσυνέλευση αντιπροσωπεύονταν οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι και άλλοι κάτοικοι των Βαλκανίων από τον Χατζηχρήστο.                                                                                        50-100

635   [ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΟΥΤΣΟ ΝΟΤΑΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Εν Αθήναις 24 Μαρτίου 1844. Ζητά για τον κύριο Κανέλλο Μοθωνιό να του εξοικονομηθεί κάποιο ποσό, όπως εξοικονομήθηκε στον Γρίβα, καθώς εφέρθη με πίστη και τιμιότητα στην πατρίδα. Μονόφυλλο (1 σελίδα).                                                                                         100-150

636   [Κ. ΛΑΓΕΝΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο Κ. ΛΑΓΕΝΣ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1844. Μονόφυλλο (1 σελ.), χχ. (1844). Με υπολείμματα κόκκινης σφραγίδας και σημείωση: «Τω Υπουργώ των Εσωτερικών» (Α. Λόντο).                           80-130

637   Ο ΟΘΩΝ ΚΑΙ Η ΑΜΑΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥΣ. Έφιπποι μπροστά από το παλάτι (Βουλή). Ξυλογραφία aπότο The Illustrated London News, 1854. Διαστάσεις (24Χ17 εκ.)                                                                                      30-50

638   ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ ΝΟΜΙΜΑ. Μετά προεισαγωγής ιστορικής περί των αρχών και των προόδων της επιστήμης, τομ. 1ος και 2ος δεμ. [μαζί], τυπ. Σακελλαρίου, 1860, σσ. 144+599. Με κατάλογο συνδρομητών. Δερμ. βιβλιοδ. Με υπογραφή του σ. στο τέλος του βιβλίου και με αρίθμηση αντιτύπου 844.               100-200

639   Η ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Στο βάθος η Ακρόπολη. Με πλήθος κόσμου με λουλούδια στα χέρια να υποδέχεται τον βασιλιά, ο οποίος καταφθάνει μέσα σε άμαξα. Ξυλογραφία aπότο The Illustrated London News, 1863. Διαστάσεις (36×25 εκ.)            30-60

640   Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΒΟΥΡΒΑΚΗΣ. Απεικονίζεται νεκρός στο κρεβάτι του. Le general Bourbaki sur son lit de mort. Ξυλογραφίααπόφωτογραφίατου Guesquin στο Biarritz. 1880 περ. Διαστάσεις (22Χ14 εκ.). Mικρή φθορά στην άνω δεξιά γωνία.80-160

641   Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1896. Πανελλήνιον Εικονογραφημένον Λεύκωμα, τομ. Β΄ – Τράπεζαι – Βιομηχανία – Εμπόριον – Ναυτιλία, τυπ. Εστίας 1896, σσ. 358. Σχ. Φ. Εικονογρ. Με πάμπολλες εικόνες εποχής. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.     450-800

642   DEBIDOURA., HISTOIREDIPLOMATIQUEDEL’ EUROPE, DEPUISLECONGRESDEBERLINJUSQU’ ANOSJOURS, 3 τόμοι (1ος τόμος: 1814 – 1848, 2ος τόμος: 1848 – 1878, 3ος τόμος: 1878-1904), Paris 1919, σσ. 460 + 600 + 359. Καλλιτεχν. δερμ. βιβλιοδ.       100-200

643   ΑΣΠΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ., ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1821-1921, δύο τόμοι σε έναν, τόμος Α΄ (1821-1865), τόμος Β΄(1865-1900), εκδ. 1922, σσ.295+288, δερματόδετη ράχη.                                                65-100

644   ΛΑΣΚΑΡΙΣ Σ. Θ., ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1821-1914, εκδ. Τζάκα-Δελαγραμματικα 1947, σσ.267, δερματόδετη ράχη.25-45

645   ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛEΞΑΝΔΡΟΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΝ, κείμενο με πάμπολες φωτογραφιικές εικόνες με θέματα ιστορικά γεγονότα της νεώτερης Ελλάδος, εκδ. 1968, χασ.              40-80

Βλέπε και: 599, 593, 510, 361, 658

 

57. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ –

Α´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ [646-662]

646   Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΗΣ, ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΟΛΓΑ. THE CORONATION OF THE CZAR: Her majesty the empress of Russia and her daughter, the grand duchess Olga, γκραβούρα (31Χ24,5 εκ.), 1852.70-90

647   ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Π., ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, κατά την Γ΄ Σύνοδον της ΙΗ΄ Βουλευτικής περιόδου, εκδ. Εφημερίς «Αθήναι» 1909, σσ. 64.        15-30

648   [ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ] Ο ΕΣΑΤ ΠΑΣΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ ΤΟΥ 1913. Χρωμολιθογραφία, 1913 (63Χ45 εκ.). Ο Εσάτ Πασάς έφιππος με σκυμμένο κεφάλι παραδίδει το σπαθί του στον έφιππο βασιλιά Κωνσταντίνο. Δίπλα του εικονίζονται οι πρίγκηπες Γεώργιος, Ανδρέας, Αλέξανδρος, ο μέραρχος Μοσχόπουλος, ο Μεταξάς κ.ά. Με αρκετές φθορές.                                                                                                                   260-400

649   [ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ Α.] H ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (16-28 Απριλίου 1914). Στενογραφημένα Πρακτικά. Εκδ. Γ. Βασιλείου 1915, σσ. 531. Με αφιέρωση του Α.Π. Δελμούζου. Άδετο.                                                                                50-70

650   ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, εκδ. 1923, σσ. 48, με φωτογραφίες εντός. Φθορές.                                                                                                                                   50-100

651   THOMAZI A., LA GUERRE NAVALE AUX DARDANELLES, preface du vice-amiral Guepratte, εκδ. Payot 1926, σσ.256, με τρεις χάρτες, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                   25-50

652   ΜΑΛΛΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ, τόμος Α΄ 1902-1920, εκδ. Νέα Εποχή 1926, σσ.475, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                                                   50-100

653   THOMAZI A., LA GUERRE NAVALE DANS L’ ADRIATIQUE, preface du vice-admiral Lacaze, εκδ. Payot 1927, σσ. 240, με τρεις χάρτες, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                   25-45

654   [Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞ] Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞ, ΤΑ ΕΣΤΕΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, 31ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1922, εκδ. Πρωία 1931, σσ. 654, δεμένο φθαρμένη ράχη.                                                                                           80-130

655   ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, [ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ], ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 1896-1920, δύο τόμοι σε ένα, εκδ. Πυρσός 1933, σσ. 442+383, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                                                   50-100

656   ΟΛΓΑ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 22 Αυγούστου 1851 – 19 Ιουνίου 1926, τυπ. Εστία χχ. (1934 περ.), σσ. 406. Με ολοσέλιδες φωτογρ. του φωτοτσιγκογράφου Ε. Χαλκιόπουλου. Δερμ. καλλιτεχν. βιβλιοδ. με γωνίες.             60-100

657   ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝ. Εβδομαδιαία Εφημερίς Αντιβενιζελικών Αρχών. Ιδιοκτήτης Ι. Πολυχρονόπουλος. Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Θάνατος εις τα Βενιζελικά καθάρματα» Έτος Α΄, αριθ. φυλλ. 4. Με μια χαρακτηριστική γελοιογραφία. Εικονογραφημένη εφημερίδα.        25-35

658   [ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞ., ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΣΤΥΛ.] ΑΡΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1836-1939 ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, εκδ. 1939, σσ. 942, με αφιέρωση του συγγραφέα, δερμάτινη ράχη.        45-75

659   ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. Η ΣΥΜΠΤΥΞΙΣ ΤΩΝ Α & Β ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ, 14 Αυγούστου 1922. Εκδ. 1950 περ.                                                                                                                                           30-50

660   ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓ., Λ., ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΥΘΕΡΙΑΙ. Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑ, με φωτογραφίες και χάρτες, εκδ. 1957, σσ.282, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                         40-65

661   ΓΟΝΑΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΠ., ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΠ. ΓΟΝΑΤΑ, με φωτογραφίες και χάρτες, εκδ. 1958, σσ. 518, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                                                     45-80

662   ΜΕΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Π., ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ, εκδ. 1962, σσ. 487, με πολλές φωτογραφίες και έναν χάρτη.                                                         25-50

Βλέπε και: 666, 408, 643, 510, 297

 

58. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ [663-668]

663   [ΧΑΓΗ] ΛΕΜΑΣ ΛΕΩΝ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ» ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ, 1930. (Περί πολεμικών αποζημιώσεων. Το Δημόσιο χρέος της Ελλάδος ανήρχετο σε 38.672.134.241 δραχμές, το 34% του προϋπολογισμού εξόδων, Σεπτ. 1929). Σσ. 23.          25-50

664   ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΕΡΑΜΥΝΑ, Εκδ. Υπουργείου Παιδείας, εκ του Εθνικού τυπογραφείου, 1937. Με αναδιπλούμενα σκίτσα και χειρόγραφο σημείωμα. Σσ. 67.                                                                                                                                      20-40

665[ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ], ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ ΜΕ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, από Α. Βρανά, χρωμολιθογραφία αδελφών Γ. Ασπιώτη στην Κέρκυρα 1900 περ.                                        15-20

666   [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ], ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΣΠΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΗΣ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΕΝ ΣΕΒΡΑΙΣ ΤΗΙ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ/10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1920, εκδ. Εθνικόν Τυπογραφείον 1920, σσ. 7, με υπογραφή έντυπη υπό Ελ. Κ. Βενιζέλου.                           50-100

667   ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΔΗΜ., Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, εκδ. Πατρίδος 1935, σσ. 270, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.                                                                                                                                                   35-50

668   ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1909, εκδ, Μπίρης 1957, σσ.382, λινόδετο.35-45

Βλέπε και: 644

 

59. Β´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΕΜΦΥΛΙΟΣ [669-680]

669   ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ Γ. Χ., ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ από της σκοπιάς του πρακτικώς σκεπτόμενου, έκδ. 1945. Βασική θέση του συγγραφέα: «Υπάρχει ανάγκη ισορροπήσεως μεταξύ του Πλούτου του Ελληνικού Δημοσίου και της Πτώχειας του Ελληνικού Λαού» (σελ. 5).                                                                            30-60

670   ΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΕΩΣ, 1945. (Κριτική του Μαρξισμού υπό τα γεγονότα της κατοχής, των δοσίλογων και του εμφυλίου). Σσ. 48.                                                                                                                    25-50

671   ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝ., ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΝ ΕΛΛΑΔΑ, Εθνικό Τυπογραφείο, 1945. Εξετάζεται ιδιαίτερα η προ και μετά του Μικρασιατικού ολέθρου Εθνική Οικονομία. Σσ. 191.                      30-60

672   ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΗΘΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΥ, εκδ. 1946.
Σσ. 66.                                                                                                                                      20-40

673   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ KOMMANDATUR THΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Για το ράδιο του γιατρού Κ. Κουτσομήτου (ότι είναι δηλωμένο). Υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με τη σβάστιγκα, 21/9/1943.                           30-60

674   ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1940-1941, εκδ. Οι Φίλοι του βιβλίου 1945, σσ. 339, δερματόδετη ράχη.        25-50

675   ΠΑΝΟΥ Β., Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. EΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ, οι ιστορικοί λόγοι της φτώχειας του τόπου, ο αποικιακός χαρακτήρας της ελληνικής οικονομίας, οι ντόπιοι πράκτορες του ξένου ιμπεριαλισμού, το πρόγραμμα του δημοκρατικού μετασχηματισμού, εκδ. Στάχυ 1945, σσ. 95, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.   25-50

676   ΜΑΞΙΜΟΣ Σ., ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ; Ο σημερινός πόλεμος-Δημοκρατικές ή επαναστατικές λύσεις; Εινε αδιάσπαστο το συμμαχικό μπλοκ; Το αντιφασιστικό μέτωπο στην Ελλάδα.-Ανέκδοτο γράμμα του Ένγκελς για την εθνική αυτοδιάυεση, εκδ. Πολιτική Βιβλιοθήκη 1945, σσ. 45.          15-20

677   ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ, Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940 ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΖΗΣΑ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 1935-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1943, μετά πινάκων πλοίων και προσωπικού, επεξηγηματικών εγγράφων, 45 φωτογραφιών εις 12 πίνακας εκτός κειμένου και 2 χαρτών, εκδ. Πυρσός 1950, σσ. 735, δερματόδετη ράχη.                             60-80

678   ΣΑΜΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, η θρυλική αντίστασις του ηρωικού συντάγματος Χωροφυλακής Αθηνών, που έσωσε την τιμήν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος τον Δεκέμβριον του 1944 (Μακρυγιάννης=Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών), εκδ. 1950, σσ. 180.                                                                                                                                           40-50

679   ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, εκδ. !954, σσ. 14.       30-40

680   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31 Μαρτίου 1942-4 Ιανουαρίου 1945, εκδ. Κέδρος 1977, σσ. 740, με πολλές φωτογραφίες.                                                                                                                            10-30

 

60. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ [681-700]

681   ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ, εκδ. 1950. Σσ. 151.         20-40

682   [ΠΑΠΑΓΟΣ] ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, 16 Νοεμβρίου 1952 – 16 Νοεμβρίου 1953, οικονομική πολιτική, στρατός ασφάλεια, η διεθνής θέσις της Ελλάδος, εκδ. 1953. Σσ. 229+διαγράμματα.20-40

683   [ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ] Α΄ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Α 15 Ιουλίου 1956, τεύχος δεύτερο 1) Τα Οικονομικά Προβλήματα του Ελλ. Λαού. 2) Τα Προβλήματα Ανασυγκροτήσεως της Χώρας. Σσ. 56.    10-20

684   ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΡ., Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ, ομιλία, έκδ. 1961. Σσ. 16.        15-30

685   ΔΕΚΑ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, Κωνσταντινούπολη 1965-1966. Περιλαμβάνουν ειδήσεις και άρθρα εφημερίδων για το Κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ένας φάκελος, σχ. 4ο.        45-80

686   ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ, άρθρα του Ιωάννη Μεταξά εις την «Καθημερινήν» από 13-10-1934 έως 23- 1-1935, ως απάντηση σε όσα έγραψε ο Ελ. Βενιζέλος για το εν λόγω θέμα, εκδ. 1935 περ. σσ. 384, δεμένο με φθαρμένη ράχη.              30-40

687   ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑΙ, εκδ. εφημ. «Μακεδονία» 1947, σσ. 101. 30-60

688   [ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ], ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κατά την απογραφήν της 7ης Απριλίου 1951, εκδ. Εθνικό Τυπογραφείο 1955, επίσημο έγγραφο σ. 194 με λεπτομερή περιγραφή του πληθυσμού εκάστου τόπου.      15-30

689   ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ, Ραδιοφωνική ομιλία προς τον Ελληνικόν Λαόν, εκδ. Ελληνικού Συναγερμού 1953, σσ. 23.                    25-35

690   [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΜΕΤΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ], ΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ Δ.Μ.Κ, Ελευθερία-Κοινωνική Δημοκρατία-Παγκοσμιότης, εκδ. 1957, σσ. 39.                                                     20-30

691   ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙ ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΙ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΌΣ, εκδ. 1958, σσ. 63, 12ον μέγεθος.       40-50

692   ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΝ ΤΩ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩ ΟΜΙΛΩ, εκδ. 1958, σσ. 20.                                                                                                                                       20-30

693   ΒΕΝΕΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ, ΤΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, εκδ. 1966, σσ. 524, με πολλές φωτογραφίες.           1-…

694   [ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ], Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΗΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (1968-1974). Κατά την διάρκεια της χούντας διώχθηκε, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε, για το συγγραφικό του έργο. Ο τόμος περιλαμβάνει έγγραφα της ασφάλειας, εφετείου, αποκόμματα εφημερίδων της εποχής σχετικά με την υπόθεση Πετρόπουλου, π.χ «Απογευματινή» 8-10-1968, «The Guardian 7-5-1973», «Der Spiegel 5-2-73», κτλ, εκδ. 1974, Χ.α.σ.                                                                                                              40-60

695   ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ ΦΩΤΟΣ. «ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» 17 Νοεμβρίου 1973. Ποίημα του Φώτου Γιοφύλλη στη Ραφήνα, Τρύγος 1974. Μονόφυλλο.                                                                                                                                                   25-50

696   ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ. Προς τον Ν. Πουλιόπουλο για την αποστολή της μελέτης του «Ο Νίκος Καζαντζάκης και τα Παγκόσμια Ιδεολογικά Ρεύματα». Με ιδιόχειρη την υπογραφή του Κ. Τσάτσου σε κάρτα με την ένδειξη «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας», 9 Ιαν. 1976. Σε φάκελο με σφραγίδα «Ελληνική Δημοκρατία», «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας». (14Χ11 εκ.)       25-45

697   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ. Με ιδιόχειρη υπογραφή. 1977. Σε φάκελο με γραμματόσημα. (14Χ9,5 εκ.)                                                                                                                                                   20-30

698   KAΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ. Σε φάκελο με σφραγίδα από το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού. (11Χ7,5 εκ.), 1978;                                                                                                                                   1-…

699   ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι., ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ (1889-1979), εκδ. 1979, σσ. 549, με φωτογραφίες.               25-40

700   ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. Ευχετήρια χειρόγραφη κάρτα για Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το έτος 1985.       1-…

Βλέπε και: 123, 495

 

Advertisements

About spanosrarebooks

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΟΣ SPANOS EDITIONS ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ - ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ -ΤΕΧΝΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ BYZANTINE - POST BYZANTINE - HISTORY - ART - SCIENCE - REPRINTS - FACSIMILES ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΠΑΝΟΣ SPANOS RARE BOOKS ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 15ου - 20ου ΑΙΩΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ * ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ * ΕΚΘΕΣΕΙΣ ANTIQUE AND RARE BOOKS, ENGRAVINGS AND MANUSCRIPTS, 15th - 20th CENTURY AUCTIONS * CATALOGUES * EXHBITIONS ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ logo2 BIBLIOPHILIA ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. ΙΔΡΥΣΗ 1976 ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ QUARTERLY REVIEW ON HISTORY AND BOOKS' SURVEY - RETROSPECTIVES. FOUNDED 1976. CHIEF EDITOR: XANTHI PROESTAKI.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s