113 GREEK BIBLIOPHILES’ RARE BOOK AUCTION – 113η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN

113η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN

Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 Δεκεμβρίου 2013, ΩPA 19:00

AIΘOYΣA ΦIΛOΛOΓIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPNAΣΣOΣ • KAPYTΣH 8

Τα βιβλία εκτίθενται από τo Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013 στη Βιβλιοφιλία (Μαυρομιχάλη 7) καθημερινά. Πρωί, ώρες: 10:00-17:00. Πέμπτη, ώρες: 10:00-14:00 και 17:00-20:00. Την Τετάρτη 18 και Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου από τις 10:00 έως τις 20:00. Τέλος, στις 20 Δεκεμβρίου από τις 10:00 έως τις 23:00. (Έναντι της Bιβλιοφιλίας υπάρχει parking).

Παραλαβές των δημοπρατούμενων βιβλίων από το βιβλιοπωλείο της Βιβλιοφιλίας (Μαυρομιχάλη 7, Τηλ.: 210 36.14.332, 210 36.23.917, Κιν.: 6942 571772)

 *Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1-…) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας

 

1. ΛΕΞΙΚΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ – ΔIAΛEKTOI [1-18]

1          ΒΑΡΙΝΟΣ ΦΑΒΩΡΙΝΟΣ (Varinus Phavorinus), ΤΟ ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ή Ο Θησαυρός Πάσης της Ελληνικής Γλώσσης, Εις την των Σπουδαίων χρήσιν πάνυ ωφέλιμος, εκ πολλών και διαφόρων Βιβλίων συλλεχθείς […] Εν τη Τυπογραφία Αντωνίω Βόρτολι, Βενετία 1712. Επιστασία της έκδ. Ιερομ. Γ. Τραπεζουντίου. Κείμενο όλο ελληνικό. Πρόκειται για την γ´ έκδοση (α´=1523, β´=1538). Τα τρία πρώτα φύλλα είναι λυτά και με φθορές στις άκρες τους. Ελαφρά σκεύρωση, ίχνη υγρασίας. Λείπει φύλλο – προσωπογραφία Ηγεμόνα. Σχ. Φύλλου, βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, σσ. 3φ. χ.α.+778. Υπάρχουν 3 κτητορικές σημειώσεις (με μελάνι σε περιθώρια) εν είδη χρονικού: Ίδρυση λοιμοκαθαρτηρίου της Σύρου (1839), Πόλεμος Ελλάδας – Τουρκίας (1897, «Η Ελλάς εκουσίως ηττήθη… προξενήσασα λύπην εις πάντας του φιλελευθέρους λαούς του κόσμου»), και εκτενώς για την διέλευση του κομήτη Χάλεϋ (1910, «η φρενίτης του λαού… δεν περιγράφεται…»). Οι δύο τελευταίες από τον Παναγ. Γ. Λειβαδά, Διδασκάλου – Επιθεωρητή εκ Κεφαλληνίας. 1200-1500

2          ΚΡΕΔΩ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ [CREDON BENOIT] ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΣΟΝ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΔΙΑ ΚΟΙΝΟΝ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ ΝΕΑΝΙΣΚΩΝ. Βερώνη 1782, τυπ. των κληρονόμων του Καραττώνου, σσ. 279. Ο συγγ. ήταν διδάσκαλος στην Σαντορίνη. (Παπαδόπουλος 1809, όχι ΕΒΕ). Σητόβρωτο.     70-120

3          [ΒΛΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ] ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΣΥΝΤΕΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ Γ. ΒΕΝΤΟΤΗ. Αφιερωθείσα τοις αυταδέλφοις Ζωσιμά παρά Σπυρίδωνος Βλαντή. Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί 1810, σσ. 12+282 (λείπουν οι σσ. 76-78, 81-82. Δερμ. βιβλιοδ. Σητόβρωτο. (Ηλιού 1810. 11)      50-90

4          ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ Δ. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, ττ. 2, [1852 περ.] [φ.τ.τ.π. οι σελ. που λείπουν στο τέλος]. Σχ. 4ο, δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες. (2)         45-90

5          [ΚΑΡΑΣΟΥΤΣΑΣ ΙΩ.] ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ, ΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΣΧΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ ΛΟΓΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ παλαιών τε και νεωτέρων, μετά σημειώσεων εξηγηματικών του κειμένου υπό ΙΩ. ΚΑΡΑΣΟΥ-

ΤΣΑ, βιβλίον φέρον την έγκρισιν της εξεταστικής Επιτροπής και του Υπουργείου της Παιδείας, εκ του τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστού, 1859. Μέρος πρώτο: πεζός λόγος και μέρος δεύτερο: ποίησις. Εισαγωγή σχόλια στα ελληνικά, κείμενα στα γαλλικά. Βιβλιοδ. εποχής ταλαιπωρημένη, ίχνη υγρασίας στο σώμα, σσ. κδ´+459.     45-80

6          BOUILLET M.N., DICTIONNAIRE UNIVERSEL DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES ARTS, Paris Librairie Hachette, 1872. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής, πολυσέλιδο, σσ. 1817.       60-120

7          ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΝΥ ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΕΙΣ ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ. Βενετία 1875, σσ. 288.      50-80

8          ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ.Η., ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, προς χρήσιν των περί αυτήν ασχολουμένων, εν Λειψία εκ της τυπογραφίας και του στοιχειοχυτηρίου Γ. Δρουγουλίνου, 1885. Ταλαιπωρημένο εμπροσθόφυλλο και οι πρώτες σελίδες στα περιθώρια, λειψό ευρετήριο. Χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 192.  35-65

9          ΠΑΠΑΔΗΜΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ., ΒΑΣΑΝΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ, ΕΡΑΣΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ, τυπ. «Ο Παλαμήδης», 1889. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 752.  45-80

10        [ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΔΙΑ] QUICHERAT L., PROSODIE LATINE ou METHODE POUR APPRENDRE LES PRINCIPES DE LA QUANTITE ET DE LA PROSODIE LATINE, Paris, Libr. Hachette, 1869. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 64.       25-45

11        [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟΝ, LAROUSSE & ΒΑΡΒΑΤΗ, τυπ. «Κ. Ζυβίδου», εν Κωνσταντινουπόλει 1909. Δερμ. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 816.            30-50

12        ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ Γ.Ν., ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΦΩΣ, Ο ΜΑΛΛΙΑΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, τυπ. Της Β. Αυλής Α. Ραφτάνη, 1920. Υποσημειώσεις στο κείμενο και στα περιθώρια με μολύβι. Χαρτόδετο, σσ. 63 35-70

13        ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ Γ.Ν., ΔΙΑΛΕΞΙΣ, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου 1926. (Η Ελληνική γλώσσα, ερμηνεία και ιστορία αυτής). Σσ. 67. [μαζί] ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ. Μέλη της επιτροπείας: Σ. Σακελλαρόπουλος, Α. Σκιάς, Ν. Εξαρχόπουλος, Θ. Μιχαλόπουλος, Ι. Μεγαρεύς, Χρ. Οικονόμου, εκ. του τυπ. Μ. Μαντζεβελάκη, 1921. Χαρτόδετο, λείπει το εμπροσθόφυλλο, σσ. 158. (2)          25-50

14        ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΡΩΪΑΣ, Πλήρες σε 5 τόμους, άδετο, 1932. (5)  35-65

15        ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛ., ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΟΡΘΗ ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ, εκδ. Ιωαν. Δ. Κολλάρος, 1934. Χαρτόδετο, μικρή φθορά στην ράχη, σσ. 60.        20-25

16        ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΛΙΑΡΝΤΑ, ήτοι το γλωσσικόν ιδίωμα των κιναίδων, όπερ παρ’ αυτοίς είναι γνωστόν και ως η καλιαρντή ή καλιάρντω […] Ερασιτεχνική γλωσσολογική έρευνα του Η. Πετρόπουλου, εκδ. «Δίγαμμα», 1971. Λινόδετο, σσ. 194.            40-60

17        «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ», Διευθυντής Πέτρος Χάρης, τεύχος 1187, Χριστούγεννα 1976, τεύχος με θέμα «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ». Γράφουν: Π. Κανελλόπουλος, Δημ. Φωτιάδης, Θ. Ξύδης, Ε.Π. Παπανούτσος, Κ. Ρωμαίος, Ρ. Γκόλφης, Ι.Θ. Κακριδής, Ε. Κριαράς, Π. Χάρης, κ.ά. Εικόνες: Κ. Δημητριάδη, Κ. Γραμματόπουλου, Εξώφυλλο Ν. Χατζηκυριάκου Γκίκα. Σσ. 290.    10-15

18        [ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ] Οκτώ εγχειρίδια εκμάθησης της Τουρκικής γλώσσας: LEHRBUCH DER TURKISCHEN SPRACHE von H. Jansky, 1982. [μαζί] ALEV TEKINAY, «GUNAYDIN», Teil 1& Teil 2, 1985 & 1988, 4 τομίδια. [μαζί] A. MORER, «GRAMMAIRE DE LA LANGUE TURQUE», 1984. [μαζί] G. HAZAI, «KURZE EINFUHRUNG IN DAS STUDIUM DER TURKISCHEN SPRACHE“1978. [μαζί] «TURKISCH AKTIV» 1988. (8)             30-50

Βλέπε και: 623, 289

 

3. TYΠOΓPAΦIA – BIBΛIOΛOΓIA – BIBΛIOΓPAΦIA – KATAΣTATIKA [19-26]

19        ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ, Δυναμένου να εκτελή εργασίας από κοινού αγοράς και πωλήσεις, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1927. Με σημειώσεις στην σελ. τίτλου και σελ. 40. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 40.      15-25

20        [ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, μτφρ. Νικίου Βέρτη, πρόλογος Γ. Χαριτάκη, τυπ. Εστία, 1934. Χωρίς εξώφυλλα, σσ. 109.        20-25

21        ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜ., Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, πρόλογος Γ. Χαριτάκη, έκδ. Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών της Ελλάδος, 1934. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 64.    30-40

22        [ΛΕΡΟΣ] ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡ., ΣΠΑΝΙΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ και ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΕΡΟΥ, Ρόδος 1954. Άκοπο, χαρτόδετο, σσ. 86. 30-40

23        [THE GREEK PRESS AT CONSANTINOPLE IN 1627 and its Antecedents – R.J. ROBERTS], Transactions of The Bibliographical Society “THE LIBRARY” 1967. Με θέματα: Francis Clement’s Petie schole at the Vautrollier Press, 1587 – Robert D. Pepper. The Greek Press at Constantinople […]. An Uncancelled Copy of the first collected Edition of Seift’s Poems – Margaret Weedon. An Unpublished Letter from Swift – Paul V. Thompson. And Bibliographical Notes. Published by The Oxford University Press. Σσ. 91.       25-50

24        BIBLIOGRAFIA ISTORICA A ROMANIEI, 1944-1969, Bibliografie Selectiva, Autori: I. Craciun, G. Hristodol, M. Stirban, L. Bathory, G. Iancu, G. Neamtu, G. Dumitrascu, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti 1970. Σχ. 4ο, δεμ., σσ. 386.    10-20

25        [BLACKMER] SOTHEBY’S, “The Library of Henry Myron Blackmer II”, Sold by Order of the Executor, Sotheby’s, London, October 1989. O κλασσικός κατάλογος αναφοράς για τους βιβλιόφιλους, με 1515 λήμματα, βιβλιογραφικές αναφορές και αλφαβητικό πίνακα. [μαζί] Ανεξάρτητο οκτασέλιδο «Price List». Σχ. 4ο, Δεμ., σσ. 636.            130-150

26        “THE ESTELLE DOHENY COLLECTION”, From St. Maty’s of the Barrens, Perryville, Missouri Fine Printed Books and Manuscrιpts, December 2001. Κατάλογος Δημοπρασίας του οίκου CHRISTIE’S, New York, 2001. Πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση, 451 λήμματα. Δεμ., σχ. 4ο, σσ. 437. Περιέχονται και ορισμένα ελληνικά βιβλία.            50-80

 

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ – ΚΟΜΙΚΣ – ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [27-34]

27        ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΙΝΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ, ΚΑΙ ΑΙ ΓΕΛΟΙΟΤΑΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΑΠΛΟΤΗΤΕΣ. ΑΜΑ ΔΕ ΚΑΙ ΑΙ ΟΞΕΙΑΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΚΟΛΦΑΣ. Βενετία εκ του ελλην. τυπ. του Αγ. Γεωργίου 1874, σσ. 63. Εικονογραφημένο με ξυλογραφίες εντός κειμ. (Ηλιού 1874.100)             40-70

28        ΣΠΑΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ., Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, περιέχων συνοπτικώς Ψυχολογίαν, Λογικήν, Ιστορίαν της Παιδαγωγίας, Παιδαγωγικήν και Διδακτικήν, τόμος πρώτος – Ψυχολογία και Λογική, τυπ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως, 1882. Αποκολλημένη βιβλιοδ., σσ. 93.        25-45

29        ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΙΝΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΓΕΛΟΙΟΤΑΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΑΠΛΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΔΕ ΚΑΙ ΑΙ ΟΞΕΙΑΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΚΟΛΦΑΣ, εκδ. Α. Κωνσταντινίδου 1886, σσ. 76.           25-50

30        STAHL P., Η ΜΑΡΟΥΣΙΑ. Διήγημα κατά την ρωσικήν παράδοσιν του Μ. Βοβζογ. Μτφρ. Π. Φέρμπου, 1888, σσ. 312. Εικονογραφημένο με ξυλογραφίες. Δερμ. φθαρμ. Βιβλιοδ.            30-60

31        «ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ». Εικονογραφημένον Περιοδικόν δια Παιδιά, Εφήβους και Νεανίδας. Ιδρυτής, εκδότης και διευθυντής Νικόλαος Π. Παπαδόπουλος. Με πλήθος εικόνων και φωτογραφιών. Πέντε τόμοι σε άριστη κατάσταση, τα έτη: 1930, 1931, 1932, 1933 & 1934. Σχ. 4ο, μπλε δερμάτινη βιβλιοδ. (5)   200-300

32        ΣΟΥΪΦΤ, ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΚΟΥΛΙΒΕΡ, διασκευή Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, εκδ. Ελευθερουδάκη, [1931]. Εικόνες εντός κειμένου. Έγχρωμο εξώφυλλο, σσ. 181.        30-50

33        «ΜΠΑΓΚΣ ΜΠΑΝΝΥ» Το πρώτο τεύχος του εικονογραφημένου παιδικού περιοδικού, (1) -11 Αυγούστου 1976, καθώς και τα τεύχη 150, 161 & 253. Σύνολο 4 τεύχη. 25-60

34        [ΑΣΤΕΡΙΞ] Έξι τεύχη, αγγλόφωνα: ASTERIX and the Great Divide written and illustrated by Uderzo, edit. Hodder & Stoughton, 1983. [μαζί] ASTERIX and the NORMANS, by Goscinny and Uderzo, edit. Hodder Dargaud, 1979. [μαζί] ASTERIX and the GOTHS, edit. Hodder Dargaud, 1983. [μαζί] ASTERIX the GLADIATOR, edit. Hodder Dargaud, 1983. [μαζί] ASTERIX the GAUL, edit. Hodder Dargaud, 1982. [μαζί] ASTERIX IN SPAIN, by Goscinnyh and Uderzo, edit. Dargaud, 1978. (6)   30-60

Βλέπε και: 632

 

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ [35-48]

35        [ΦΑΙΔΡΟΥ ΜΥΘΟΙ ΑΙΣΩΠΟΥ] PHAEDRI AUGUSTI LIBERTI FABULAE AESOPIAE, μετά σημειώσεων προς χρήσιν των μαθητών του Γυμνασίου, υπό ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΛΑΝΗ, εκδ. Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1886. Άδετο, σσ. 147.           30-60

36        ΚΑΦΙΡΗΣ Γ. – ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜ., ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, μετ’ εικόνων, «Από Θεμελιώσεως της Ρώμης μέχρι Μεγάλου Κωνσταντίνου», προς χρήσιν των μαθητών της Α´ τάξεως του Γυμνασίου, τυπ. Δ.Γ. Ευστρατίου, 1904. Άδετο, σσ. 216.    20-30

37        ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜ., ΦΥΣΙΚΗ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ μετά εικόνων, εγκεκριμένη προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων, τυπ. Δ.Γ. Ευστρατίου, 1905. Χαρτόδετο, άδετο, σσ. 377.           25-35

38        ΒΡΑΧΝΟΣ ΝΙΚ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ, Από της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών μέχρι του νυν, δια την τετάρτην τάξιν του Γυμνασίου, εκδ. Δ.Χ. Τερζόπουλος, 1910. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 309.         25-35

39        [ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ] ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ν.Κ., Ο καθηγητής του Εθν. Πανεπιστημίου κ. Θεόδωρος Σκούφος ελεγχόμενος ως κριτής των διδακτικών βιβλίων: Επί επιπολαία και μεροληπτική κρίσει, και επί δολία προθέσει και πιστοποιήσει ψευδών γεγονότων υπό Ν.Κ. Γερμανού, εν Αθήναις 1917. Οξειδωμένες καρφίτσες. Σσ. 35.       30-50

40        ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ» ΑΘΗΝΩΝ, Ιδρυθέντος τω 1926, τυπ. Γερτρούδης Στ. Χρίστου, 1929. Χαρτόδετο, σσ. 8.      10-20

41        ΖΟΡΜΠΑΣ Ν.Ι., Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ, Μαθήματα Αγωγής του Πολίτου, Εκδίδονται υπό Επιτροπής Μαθητών Μηχανικών της νυχτερινής Σχολής του Πειραϊκού Συνδέσμου, Λιθογραφείον Β.Α. Πέτρη, 1938. Λιθόγραφο βιβλίο, μικρό σκίσιμο στην σελ. τίτλου που δεν επηρεάζει το κείμενο. Σσ. 87. 20-25

42        ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ, Κ. ΚΟΥΡΤΙΟΥ ΡΟΥΦΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (εκλογαί), Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, 1950. Χαρτόδετο, σσ. 90.    15-25

43        [ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ Σ. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ»] Αποδείξεις πληρωμής διδάκτρων προς την Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, για τον μαθητή Κοντούζογλου Σταμάτιο. [μαζί] Έλεγχοι σχολικής προόδου. Επίσημα έγγραφα έντυπα με υπογραφές. Εννέα φύλλα. Χρονική περίοδος 1956-1958, Αθήνα-Νέα Σμύρνη (9).      50-80

44        ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, Επιμέλεια Γεωργίου Μπρη, 1961. Με δύο ολοσέλιδες εικόνες του Ιωάννη Βαρβάκη. Χαρτόδετο, σσ. 205.    15-25

45        [ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ] ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΡΑΣΥΒ., ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ, δια την ΣΤ´ τάξιν των Γυμνασίων, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1963. Χαρτόδετο, σσ. 71.      10-15

46        ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ (Ιστορικόν Σχεδίασμα), έκδ. 1965. Χαρτόδετο, σσ. 55.       20-35

47        [ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ] VODINSKY STANISLAV, SCHOΟLS IN CZECHOSLOVAKIA, [1965]. Πλούσια φωτογραφική απεικόνιση. Δεμ., σσ. 126.       10-15

48        ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΠΟΝΟΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ, έκδ. 1969. (Ο σ. διετέλεσε Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου). Χαρτόδετο, σσ. 462.    15-25

Βλέπε και: 257, 256, 231, 244

 

8. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [49-61]

49        ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ, Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΗΣ ΜΑΧΑΒΑΡΑΤΑΣ, ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΜΑΡΑ Η ΑΜΑΡΑΣΑΝΔΡΑ, ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ Δ. ΓΑΛΑΝΟΥ. Δαπάνη Ι. Δουμά, επιμελεια Γ. Τυπάλδου και Γ. Αποστολίδου, τυπ. Ν. Αγγελίδου 1847, 6 τόμοι, δερμ. βιβλιοδ. εποχής. Με προλεγόμενα. Ο Δ. Γαλανός είναι ο πρώτος και πλέον εύγλωττος Έλληνας Ινδολόγος των νεοτέρων χρόνων. Άκοπο αντίτυπο. (Γκίνης-Μέξας 4510).  200-300

50        ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΑΓΓΟΥ-ΒΑΣΝΑ, Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΑΓΓΟΥ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΒΡΑΧΜΑΝΙΚΟΥ. Μετά προλεγομένων και παρατηρήσεων. Δαπάνη Γ. Τυπάλδου, επιστασία Γ. Αποστολίδου, τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος 1850, σσ. πζ+275. (Γκίνης-Μέξας 5298) [μαζί δεμ.] ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΥ, ΑΘΗΝΑΙΟΥ, ΙΝΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ. Περιέχων … Ηθολογίας, γνωμολογίας…περί ματαιότητος των του κόσμου. Συλλογή εκ διαφόρων ποιητών …. Δαπάνη Ι. Δουμά, επιστασία Γ. Τυπάλδου και Γ. Αποστολίδου, τυπ. Ν. Αγγελίδου 1845, σσ. 155. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής.     120-180

51        ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΤΙΧΑΣΑΣΑΜΟΥΤΣΑΙΑ, ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗ, Η ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΟΓΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΥΘΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ. Συγγραφείσης υπό του φιλοσόφου Βεάσα. Μεταφρ. παρά Δ. Γαλανού. Δαπάνη Γ. Τυπάλδου, επιστασία Γ. Αποστολίδου, τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος 1851, σσ. 288. Λείπει η σελ. τίτλου και τα προλεγόμενα (σσ. ρλστ). Δεμ. (Γκίνης-Μέξας 5456).  90-130

52        ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΙΤΟΠΑΔΑΣΣΑ, Η ΠΑΝΤΣΑ ΤΑΝΤΡΑ (ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΟΣ). Συγγραφείσα υπό του σοφού Βισνουσαρμάνος και Ψιττακού, Μυθολογίαι νυκτεριναί. Μεταφρ. Δ. Γαλανού. Δαπάνη Γ. Τυπάλδου, επιστασία Γ. Αποστολίδου, τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος 1851, σσ. 54+150+77 [μαζί δεμ.] ΣΤΕΦΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΝ (ΗΘΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ), μετακομισθέν εκ της Ινδίας. Εκδοθέν νυν το δεύτερον ως Συμπλήρωμα της μεταφράσεως υπό Δ. Γαλανού της Πεντατεύχου. Τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος 1851, σσ. 112. (Γκίνης-Μέξας 5607).     120-180

53        ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝ., ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, δαπάνη Αντ. Βλαστού, εν Κωνσταντινουπόλει 1879, τυπ. Βουτυρά. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΛΟΓΙΚΗ, δαπάνη Αντ. Βλαστού, εν Κωνσταντινουπόλει 1879, τυπ. Βουτυρά. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, δαπάνη Αντ. Βλαστού, εν Κωνσταντινουπόλει 1879, τυπ. Βουτυρά. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, αποκολλημένο το μπροστινό καπάκι, σσ. 268+246+56. 40-80

54        ΛΙΝΔΝΕΡ ΑΔΟΦΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ υπό Γουσταύου Αδόλφου Λίνδνερ, εξελληνισθέν προς χρήσιν των Γυμνασίων και Διδασκαλείων υπό Δημητρίου Ιωαννίδου Ολυμπίου, τυπ. της Κορίννης, 1884. Ένθετο: 4 χειρόγραφες σελίδες σημειώσεων με πένα. Σσ. 106.    40-70

55        ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Ι., ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, τυπ. Α. Κολλαράκη και Ν. Τρανταφύλλου, 1889. (13 μελέτες περί ψυχώσεων, φρενοπάθειας, παθολογικής ψυχολογίας κ.ά.). Με ολοσέλιδη φωτ. του σ. Βιομηχανική βιβλιοδ., σσ. 500.        40-65

56        DANTEC FELIX, ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ, μτφρ. Ε.Κ., Αλεξάνδρεια 1917. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 29.         1-…

57        LIBERTAD ALBERT, Η ΕΥΛΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΨΟΦΙΜΙΟΥ, μτφρ. Γ. Πουλάκη, τυπ. Τα «Γράμματα», Αλεξάνδρεια 1917. Χαρτόδετο, σσ. 15.         20-40

58        LORULOT ANDRE, ΕΊΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ?, μτφρ. Ε.Κ. από το ανέκδοτο γαλλικό χειρόγραφο, Αλεξάνδρεια 1917. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 18.    25-35

59        LORULOT ANDRE, Ο ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΛΤΡΟΥΪΣΜΟΥ, μτφρ. Μ. Μυριώτη, τυπ. Τα «Γράμματα», Αλεξάνδρεια 1917. Χαρτόδετο, σσ. 19.      20-30

60        [ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ, Διεθνοποίηση και Παρακμή], Χειρόγραφο κείμενο. Θέματα: Η διεθνοποίηση και παγκοσμιοποίηση του πολιτισμού μας στον ύστερο καπιταλισμό. Τα υπέρ και τα κατά. Οδηγούμαστε σε πολιτισμική αλλοτρίωση καθώς αυτή ισοπεδώνει και ομογενοποιεί. Απ’ την άλλη κατά του “επαρχιωτισμού”. Πρόκειται για μια διαλεκτική τοποθέτηση ανάμεσα στα δύο άκρα. Χειρόγραφο με μελάνι. Yπογεγραμμένο. Απόσπασμα από εκτενέστερο κείμενο. Σελίδες αριθμημένες από 123 ως 128, γραμμένες μόνο από την μια όψη, [χ.χ].       50-80

61        ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡ., ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ, Φιλοσοφικά και Αισθητικά Δοκίμια, έκδ. 1965. Χαρτόδετο, σσ. 144.         30-40

Βλέπε και: 266, 28, 224, 624

9. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ [62-81]

62        PICART B., CEREMONIES ET COUTUMES RELIGIEUSES DE TOUS LES PEUPLES DU MONDE. Amsterdam 1733, τομος 3ος και 4ος δεμένοι μαζί, σσ. 396+348. Ο 3ος τομ. περιλαμβάνει τα ήθη και έθιμα των Ελλήνων και των Προτεσταντών. Ο 4ος τομ. περιλαμβάνει τους Αγγλικανούς, του Κουακέρους και τους Αναβαπτιστές. Δεμ.    200-300

63        KEITH A., THE EVIDENCΕ OF PROPHECY, London: The Riligious Tract Society, 1838. Με ολοσέλιδη χαρακτική εικόνα (Site of the Ruins of Babylon) έναντι της σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, αποκολλημένο το μπροστινό καπάκι, λεκέδες στις σελίδες 22-23 που επηρεάζουν το κείμενο, σχ. 12ο, σσ. 162. 40-50

64        ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ. Μόσχα, εν τη τυπογρ. της αγιωτάτης Συνόδου 1831, σσ. 164. Αθησαύριστο. Η παρούσα έκδοση δεν έχει εντοπιστεί σε ελληνική βιβλιοθήκη. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής φθαρμ.            150-250

65        ΚΟΝΤΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΧΡΟΝΩΝ, τόμος πρώτος, τυπ. Νικ. Ρουσόπουλου, 1866. Με εκτενέστατη λίστα συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη ράχη, σσ. 627.         40-60

66        CHATEAUBRIAND A.F., LES MARTYRS OU LE OMPHE DE LA RELIGION CHRETIENNE, Paris, Furne Jouvet et Cie editeurs, 1867. Χαρτόδετο, σσ. 384.       25-45

67        ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ Δ. Ν., ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, Επί τη δοκιμασία και κρίσει της Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής, Βραβευθείσα Πατριαρχικώς και Συνοδικώς εν τω περί των Ιερών Μαθημάτων Ειδικώ Διαγωνισμώ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Εν Κωνσταντινουπόλει, 1875. (Με φθορές οι σελ. στο τέλος και το εξώφυλλο). Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 264.       50-80

68        Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥΑΒΡΑΑΣΜ, ΔΡΑΜΑ ΙΕΡΟΝ Συλλεχθέν εκ της Παλαιάς Αγίας Γραφής και συνταχθέν δια στίχων απλών. Μετατυπωθέν δε και ήδη με την ανήκουσαν επιμέλειαν. Εκδ. 1890. Χαρτόδετο, αποκολλημένα εξώφυλλα, σσ. 48.      15-25

69        ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ, ΙΕΡΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ έτι δε διάφορα άλλα χρήσιμα και αναγκαία προς οδηγίαν του ευαγούς ιερατείου ερανισθείσα και συντεθείσα εκ πολλών… εκδ. Ν. Μιχαλόπουλος, 1898. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, άκοπο, σσ. 160.  25-35

70        Η ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΤΆ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΧΕΡΟΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΑΠO ΤΟΝ ΑΛΕΞ. ΠΑΛΛΗ. Λίβερπουλ 1902, σσ.275. Δεμ.      30-50

71        ΓΛΥΚΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο ΙΜΒΡΙΟΣ (=Μητροπολίτης Μηθύμνης), ΒΙΟΣ και ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ, τυπ. Ιωάννου Νικολαίδου, 1907. Άκοπο, χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 111.  40-50

72        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤ., Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Εν Αλεξανδρεία, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1908. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 133.         15-25

73        ΚΟΝΤΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔ., ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ, μελέτη επιστημονική, τυπ. Αδελφών Β. Φραντζεσκάκη, 1914. Χαρτόδετο, σσ. 79. 15-25

74        ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ., Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΑΦΟΣ, τυπ. «Ταχυδρόμου», Αλεξάνδρεια 1923. Χαρτόδετο, αποχρωματισμένα εξώφυλλα, φθορές στην ράχη, άκοπο, σσ. 66+22 ολοσέλιδες εικόνες.       20-25

75        ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡ., Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, τυπ. Αλ. Βιτσικουνάκη, 1924. Άδετο, άκοπο. Σσ. μόνο ως την σελ. 512. [μαζί] ΚΟΥΪΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., «ΠΑΥΛΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ», βιβλιοπ. Μ. Σαλίβερου, [χ.χ.]. Σσ. 64+7 ολοσέλιδες εικόνες. [μαζί] ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝ., «Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ», 1952. Σσ. 243. (3)             30-50

76        ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, Μελέτη δημοσιευθείσα το πρώτον εις την εφημερίδα «ΣΚΡΙΠ», εκδίδεται υπό της «Ελληνικής Θρησκευτικής Κοινότητος των γνησίων Ορθοδόξων», τυπ. Ιωαν. & Αριστ. Γ. Παπανικολάου, 1929. Από την σελ. 193 έως 224 λεκές στο κάτω τμήμα που δεν επηρεάζει το κείμενο. Χαρτόδετο, άκοπο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 224.           40-80

77        [ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΥΠΩΝ] Γνωστοποίηση και έκκληση προς τους πιστούς, από διάφορους εκκλησιαστικούς φορείς, για οργάνωση πανηγυριών, εκδηλώσεων, σισσιτίων, εσπερινών και αγρυπνιών, στην Αθήνα. Έντυπα έγγραφα, έξι φύλλα. Αθήνα δεκαετία ΄30.       60-90

78        ΚΟΥΪΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, έκδ. 1935. Άκοπο. Χαρτόδετο, αποχρωματισμένα εξώφυλλα, σσ. 56.    10-15

79        [ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ] ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΡΓ., ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΟΓΟΙ, Ο ΚΑΤΑ ΜΕΘΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑ ΠΛΟΥΤΟΥΝΤΩΝ, υπό Αργυρίου Β. Σακελλαρίου, 1939. Βυζαντινή Βιβλιοθήκη Ιστορικών και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων. Άκοπο. Χαρτόδετο, εξώφυλλα επηρεασμένα από υγρασία, σσ. 89. 15-20

80        [ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ] ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΚΤΙΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ, Εν Πάτραις, 1957. Χαρτόδετο, σσ. 39.    20-30

81        [ΚΟΡΑΝΙ] ΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΡΑΝΙΟ, Με τη βοήθεια του Θεού τυπώθηκε Αραβικά και Ελληνικά τούτο το Ιερό Κοράνιο, με τη πρωτοβουλία και δαπάναις του κ. Ιωάννου Σ. Λάτση. Αφιερώνεται στην φιλία των Αράβων και των Ελλήνων, Αθήνα Χρόνος Εγίρας 1398, Χρόνος Χριστιανικός 1978. Έγχρωμη έκδοση, μπλε και χρυσά περιγράμματα σελίδων καθώς και κοσμήματα. Δεμ., σσ. 951+11.   60-120

Βλέπε και: 459, 171, 420, 522, 88, 520, 629, 423, 626

 

11. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ – ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ [82]

82        STANLEY DE BRATH, ΤΑ ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, εγχειρίδιον εγκριθέν υπό της Λονδινείου Πνευματιστικής Ενώσεως, μτφρ. Γ.Δ. Χριστοδουλάκη, τυπ. Σ. Φωτιάδου, 1939. Σσ. 65+11 εικ. εκτός κειμένου.           30-40

12. ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [83-95]

83        [ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΜΟΥΣΑΙ] HERODOTI MUSAE, Lipsiae 1830-1835. Ττ. 4. Κείμενο ελληνικό, σχολιασμένο από τον FR. CREUZERI και εμπλουτισμένο με 3 λιθόγραφους γεωγραφικούς χάρτες αναδιπλούμενους. Χαρτόδετη βιβλιοδ. εποχής, αξάκριστο αντίτυπο με φυσικές φθορές στις ράχες λόγω όγκου. (4)         150-200

84        [ΞΕΝΟΦΩΝ] ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Α., ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, τυπ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως, 1858. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, ίχνη υγρασίας, σσ. 137.  30-40

85        [ΠΡΟΠΕΡΤΙΟΣ ΣΕΧΤΙΝΟΣ] SEX. PROPERTII, Recensuit Lucianus Mueller, Lipsiae in Aedibus B.G. Teubneri 1870. Χαρτόδετο, επηρεασμένο από υγρασία. Σσ. 138.         20-25

86        [ΠΛΑΤΩΝΑΣ] ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΠΑΡΑ ΠΛΑΤΩΝΙ, Εν Γοττίγγη, 1879. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 62.   25-40

87        ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, PLUTARCHI VITAE PARALLELAE, iterum recognovit Carolus Sintenis, vol. I (1906), vol. II (1874), vol. III (1874), vol. IV (1872), vol. VI (1874), 5 τόμοι δεμένοι σε 2. Lipsiae in aedibus B.G. Teubneri. Κείμενο ελληνικό. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σσ. 23+461+556+432+16+428+12+330. (2)        50-100

88        ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (Αρχιμανδρίτης), Η ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ, ανατύπωσις εκ της Νέας Σιών, εν Ιεροσολύμοις, τυπ. Ιερού Κοινού του Π. Τάφου, 1912. Χαρτόδετο, ελαφρώς λεκιασμένα εξώφυλλα, σσ. 77.           15-25

89        [ΑΙΣΧΥΛΟΣ] ΙΚΕΤΙΔΕΣ, έμμετρος μετάφρασις Αλεξάνδρου Σ. Κάσδαγλη, επιμέλεια «Γραμμάτων» εν Αλεξάνδρεια 1930. Χαρτόδετο, λεκιασμένα εξώφυλλα, σσ. 58.       30-60

90        [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ., ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, Κατ’ ελευθέραν μετάφρασιν Παν. Ι. Θεοδωρόπουλου, πρόλογος – εισαγωγή, μετάφρασις – σημειώσεις. Τυπ. «Ερμού», 1933. Με αφιέρωση του σ. Δεμ., μικρή φθορά στην ράχη, σσ. 1027.    50-90

91        [ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ] ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ Φ., ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΑΙ, μτφρ. Φώτου Γιοφύλλη, στη δημοτική σε στίχους με προλεγόμενα και σημειώσεις του μεταφραστή και με πρόλογο Παύλου Νιρβάνα, Πανελλήνιος Εκδοτικός Οίκος Α. Παπάζογλου, 1935. Άδετο, σσ. 80.          35-40

92        [ΣΟΦΟΚΛΗΣ] ΓΡΥΠΑΡΗΣ Ι.Ν., ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΑ, ελεύθερη απόδοση Ι.Ν. Γρυπάρη, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρου, 1936. Άδετο, σσ.72. [μαζί] ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΑ, έμμετρη απόδοση ΕΜΜ. Ι. ΒΙΚΕΤΟΥ, έκδ. 1962. Με χειρόγραφη αφιέρωση. Χαρτόδετο, σσ. 79.           30-40

94        ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ., ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ, έκδ. 1966. Με αφιέρωση του σ. Με εκτενή λίστα των μνημονευομένων Φιλοσόφων και Συγγραφέων. Χαρτόδετο, σσ. 143.     20-30

95        [ΒΙΩΝ – ΜΟΣΧΟΣ] ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤ., ΒΙΩΝΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΥ ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ, Κείμενον – Μετάφρασις πεζή και έμμετρος, Σχόλια. Εν Σύρω, εκ του τυπογραφείου Φρέρη, 1969. Χαρτόδετο, σσ. 129.   15-20

Βλέπε και: 266, 45, 633, 539, 364

13. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΟΙΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΙΟ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ [96-137]

96        TRAGEDIE DI VITTORIO ALFIERI DA ASTI, Parma 1801-1803, 5 τόμοι. Ο 5ος τόμος είναι αφιερωμένος “Al popolo Italiano futuro” e “Chiarissimo e libero uomo il Generale Washington”. Περιέχονται οι ελληνικές τραγωδίες (Antigone, Oreste, κ.ά.). Άδετο, χρήζει συντήρησης. (5)         50-100

97        VOLTAIRE, LA HENRIADE, poeme par Voltaire avec les notes suivi DE L’ESSAI SUR LA POESIE EPIQUE, edition Stereotype, Paris 1815. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. 332.    25-35

98        REPERTOIRE LITTERAIRE or CHOICE SELECTION from THE BEST FRENCH AUTHORS, With an introduction illustrating the progress of the french language from the ninth century to the age of Louis XIV, BIOGRAPHICAL SKETCHES and HISTORICAL, GEOGRAPHICAL, LITERARY & GRAMMATICAL ANNOTATIONS by C.J. DELILLE, London 1844. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 474.         25-50

99        ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ., ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ, τυπ. των Αδελφών Περρή, 1873. Με ξυλόγραφο πορτραίτο του Γ.Χ. Ζαλοκώστα. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σσ. 432. 40-60

100      ΒΕΡΝ Ι., ΕΙΣ ΤΡΕΛΛΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΥΨΗ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ. Εν Πειραιεί, τυπ. Κωνσταντινίδου 1884, σσ. 36. Με πίνακα συνδρομητών. 30-60

101      ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ, Η ΠΛΩΤΗ ΠΟΛΙΣ. Μετά διηγήματος «Η καταστροφή του Ακάμπτου» εκ των Απομνημονευμάτων Θεοβάλδου υπό Ναπολέοντος Κανάρη και Δούκα Δούκα, τυπ. Κουσουλίνου 1886, σσ. 192. Με πίνακα συνδρομητών.       60-80

102      Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ. Δράμα ιερόν συλλεχθέν εκ της Αγίας Γραφής και συντεθέν διά στίχων απλών. Εν Πάτραις 1889, σσ. 43. Με μια ξυλογραφία. Σχ. 12ο. 30-60

103      ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΑΜΑΡΑΝΤΑ, (Πρωινά Όνειρα, Αγάπη, Αντίλαλοι, Στα ξένα), εκδ. Γ. Κασδόνη, τυπ. Αδελφών Περρή, 1891. Άδετο, σσ. 150.        45-70

104      ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΙΝΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΓΕΛΟΙΟΤΑΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΑΠΛΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΔΕ ΚΑΙ ΑΙ ΟΞΕΙΑΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΚΟΛΦΑΣ, εκδ. Μ. Σαλίβερου, σσ. 72.      30-50

105      ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΔΟΛΦΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, μτφρ. εκ του γερμανικού υπό Άγγελου Βλάχου. Τόμος πρώτος: «Η Ιταλική λογοτεχνία κατά τον μέσον αιώνα» – τόμος δεύτερος: «Η Ιταλική λογοτεχνία των χρόνων της Αναγεννήσεως». Τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, «Βιβλιοθήκη Μαρασλή», 1903. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη. (2)   60-100

106      ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Δ. ΓΡ., ΘΡΥΨΑΛΑ, ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ, εκδ. Γεωργίου Φέξη, 1911. Ταλαιπωρημένο, χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 82.   15-30

107      ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜ., Τέσσερα βιβλία: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΡΟΪΔΟΥ, 1914 [μαζί] ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, 1912 [μαζί] ΠΑΡΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ, 1913 [μαζί] ΜΕΛΕΤΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑΙ, 1913. (4)     35-50

108      ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ ΦΩΤΟΣ, ΣΥΝΘΕΜΑΤΑ, τυπ. Ε. Κρανιωτάκη, 1916. Με αφιέρωση του σ. Χαρτόδετο, αποκολλημένα εξώφυλλα. Σσ. 63.     15-25

109      MAURRAS CHARLES, ANATOLE FRANCE, Politique et Poete, Paris, Librairie Plon, 1924. Σσ. 55.          15-20

110      ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ, ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΘΟΥ. Μετάφραση Κ. Ολύμπιου, εκδ. Ζηκάκη, 1928, σσ. 211. Εικονογραφημένο.      30-60

111      ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΔ., ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ και ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, εκδ. Δημητράκου, 1929. Χαρτόδετο, σσ. 104.           15-25

112      ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Γ.Λ., ΜΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΪΡΟΝ, αστυνομικόν μυθιστόρημα, εκδ. Α. Κασιγόνη, 1929. Χαρτόδετο, σσ. 148.     10-20

113      FILS CREBILLON, LE SOPHA, tome 1 & tome 2, Editions Nilsson Paris [χ.χ., 1930 περ.]. Σχ. 16, βιβλιοδ. εποχής, χαρτόδετο με χάρτινο περικάλυμμα. (2)        20-30

114      ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ, εκδ. Σιδέρης [χ.χ.]. Άκοπο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 175.           25-35

115      ΜΕΝΑΡΔΟΣ ΣΙΜΟΣ, ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ, έκδ. 1930. (Τετράστιχα συλλεγμένα από εφημερίδες και περιοδικά προ ενός τετάρτου αιώνος. Ιδιαίτερη τεχνοτροπία και ποιητικός ρυθμός των ελληνικών επιγραμμάτων, από την αρχαιότητα έως σήμερα). Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., σσ. 47.       30-40

116      ΒΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΣΤΟΝ ΗΣΚΙΟ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρη, 1934. Άκοπο, χαρτόδετο, σσ. 111.             25-35

117      ΑΜΠΟΤ Γ.Ν., ΓΗ ΚΑΙ ΝΕΡΟ, εκδ. «Κασταλία», [1936]. Άδετο, σσ. 289.  20-25

118      ΧΑΤΖΙΝΗΣ ΓΙΑΝ., ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΨΥΧΑΡΗΣ – ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ – ΠΑΛΑΜΑΣ, εκδ. Γ. Λουκάτος, 1943. Σχ. 12ο, χαρτόδετο, σσ. 159.    25-35

119      ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΨΗΛΑ ΣΤΙΣ ΚΟΡΦΕΣ, εκδ. Ίκαρος, 1944. Ξυλογραφία εξωφύλλου Λουκίας Μαγγιώρου. Μικρές φθορές στην ράχη. Σσ. 95.        20-30

120      WESCOTT GLENJWAY, ΈΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, μυθιστόρημα, εκδ. Ίκαρος 1946. Το σχέδιο του εξωφύλλου έγινε από τον Γ. Βακαλό. Άκοπο. Σσ. 159.         25-35

121      ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ., Τρία βιβλία του ιδίου: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΠΝΟΣ, μυθιστόρημα, εκδ. Ίκαρος, 1946. [μαζί] ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ, εκδ. Αετός, 1950. [μαζί] ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΣΚΟΣ, εκδ. Αετός, 1948. [μαζί] Δύο τεύχη της «Νέας Εστίας», διευθυντής Πέτρος Χάρης (τεύχος 218, 1936 & τεύχος 273, 1938) με δημοσιεύματα του Καραγάτση: ΧΙΜΑΙΡΑ (νουβέλα, συνέχεια) και ΓΙΟΥΓΚΕΡΜΑΝ (μυθιστόρημα, συνέχεια). (5)   40-60

122      ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ ο ποιητής, (μελέτη), Θεσσαλονίκη 1947. Χαρτόδετο, σσ. 84. 15-25

123      ΚΡΑΝΑΚΗ ΜΙΜΙΚΑ, CONTRE-TEMPS, μυθιστόρημα, έκδ. 1947. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 229.            20-40

124      ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡ., ΕΤΣΙ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΑ…, (ποιήματα), εκδ. Μαρή, 1950. Με φωτ. του ποιητή και εξώφυλλο του Νίκου Σημηριώτη. Σχ. 12ο, χαρτόδετο, σσ. 129.       30-50

125      ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Η., ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ Υ1, εκδ. Ίκαρος 1951. Με ολοσέλιδη φωτ. του αντιπλοιάρχου Βασίλη Λάσκου. Τα σχέδια του εξωφύλλου και της τελευταίας περιπολίας του υποβρυχίου «Κατσώνη» έγιναν από τον Γιάννη Μόραλη. Χαρτόδετο, σσ. 161 30-45

126      ΜΙΧΑΛΕΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, αριθμημένη έκδοση, αρ. 109/600, 1952. Χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο, σσ. 172.    25-30

127      ΠΑΛΑΜΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ, Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Ι.Ν. ΓΡΥΠΑΡΗΣ, δοκίμιο, μ’ ένα αυτόγραφο επιστολής του ποιητή, έκδ. 1955. Άκοπο. Σσ. 62.      25-50

128      [ΣΟΛΩΜΟΣ Δ.] ΠΟΡΦΥΡΗΣ Κ., ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, ΕΝΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ, (μυθιστορηματική βιογραφία), εκδ. «Μίνωας», 1958. Δεμ., σσ. 280.        40-60

129      ΚΡΙΣΤΙ ΑΓΚΑΘΑ, ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΕΣΕΝΤ, αστυνομικό μυθιστόρημα, εκδ. Σκαραβαίος, μτφρ. Ε. Γονατόπουλου, [χ.χ.]. Χαρτόδετο, σσ. 140. 20-30

130      ΕΛΙΟΤ Τ.Σ., ΕΦΤΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ, μτφρ. από τα Αγγλικά Μαρίας Λαϊνά, εκδ. Κλεψύδρα, 1971. Χαρτόδετο, σσ. 103.     10-20

131      ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΙΜΙΩΝ (Μια περιπέτεια, απίστευτη) μυθιστόρημα, τόμος πρώτος ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ, πολυγραφημένο, [χ.χ., 1972 περ.]. Σχ. 4ο, σσ. 123.      20-30

132      ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, Πέντε βιβλία του Ο. Ελύτη: «ΤΑ ΕΤΕΡΟΘΑΛΗ», προμετωπίδα Ν. Χατζηκυριάκου Γκίκα, εκ. Ίκαρος, 1974. [μαζί] «ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», λιθογραφία Γιάννη Μόραλη, εκδ. Ίκαρος, 1974. [μαζί] «ΑΣΜΑ ΗΡΩΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΜΕΝΟ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ», λιθογραφία Γιάννη Μόραλη, εκδ. Ίκαρος, 1976. [μαζί] «ΣΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ» εκδ. Ερμείας, 1977. [μαζί] «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ», προμετωπίδα Γιάννη Τσαρούχη, εκ. Ίκαρος, 1978. [μαζί και] «ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟΥ ΕΛΥΤΗ» του ΤΑΣΟΥ ΛΙΓΝΑΔΗ, εισαγωγή, σχολιασμός, ανάλυση, [1979]. (6)     50-100

133      ΧΕΜΙΝΓΟΥΑΙΗ ΕΡΝΕΣΤ, ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ, εκδ. σειρά τσέπης Αγκύρας, 1976. Βιβλιοδ. βιομηχανική. σσ. 258. 15-25

134      ΣΑΝΣ ΟΜΗΡΟΣ, ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ, (ποιήματα), 1977. Με αφιέρωση στον ακαδημαϊκό Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Σσ. 31.        30-50

135      ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΤΑΚΗΣ, Η ΑΝΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ, εκδ. «Φιλολογική» Θεσσαλονίκη 1979. Με αφιέρωση στον ποιητή Κούλη Αλέπη. Εξώφυλλο Γιώργου Λαζόγκα. Σσ. 34.          30-60

136      ΡΑΣΣΙΑΣ ΝΙΚ. (=ΝΑΡΑ), ΣΤΑΧΥΑ, (ποιήματα), 1985. Με χειρόγραφη εκτενέστατη αφιέρωση με ποιήματα στον ακαδημαϊκό Παναγιώτη Κανελλόπουλο. Σσ. 47.           35-60

137      ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ, ΤΑ ΘΑΜΠΑ ΕΙΔΩΛΑ, (ποιήματα), 1985. Με αφιέρωση της σ. στον ακαδημαϊκό Παναγιώτη Κανελλόπουλο. Σσ. 61.       25-45

Βλέπε και: 158, 157, 138, 681, 409, 521, 159, 293, 509, 524, 297, 164, 172, 243, 224, 248, 217, 253, 251

14. ΘΕΑΤΡΟ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ [138-146]

138      BEAUMARCHAIS P., LE MARIAGE DE FIGARO, [1785]. Λείπει η σελ. τίτλου, σσ. 62+ 234. [δεμ. μαζί] VOYAGE DE FIGARO EN ESPAGNE, A SEVILE, 1785. Σσ. 12+88. [δεμ. μαζί] LA FEMME JALOUSE, comedie, par M. DESFORGES, Paris 1785, chez Prault, Imprimeur du Roi. Σσ. 2+94. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα, μικρές φθορές στην ράχη και στο κάτω τμήμα του εμπροσθόφυλλου.         90-130

139      ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ, Ειδύλλιον εις Πράξεις Τρεις, επαινεθέν εν τω Λασσανείω Διαγωνισμώ του 1903, τυπ. Γρηγ. Λάμπρου, 1903. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 88.   25-40

140      ΓΑΪΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ΤΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ, δράμα κοινωνικής πρωτοπορίας σε τρία μέρη, εκδ. Αρ. Ν. Μαυρίδης, 1932. Ταλαιπωρημένα εξώφυλλα και ράχη. Χαρτόδετο, σσ. 78.             20-30

141      [ΡΟΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – «ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ»], ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ. Δοκίμιο για την ζωή και το έργο του Χρηστομάνου. Περιγραφή και σχόλια για την ζωή του από την περίοδο της Βιέννης έως την επιστροφή στην Αθήνα, και τον θάνατό του το 1911. Τα πρώτα βήματα στην αυλή των Αψβούργων, και την μαθητεία της Ελισάβετ της Αυστρίας στον Χρηστομάνο. Η ίδρυση της περίφημης «Νέας Σκηνής». Το μεσουράνημα αυτής και το τέλος. Εκτενείς αναφορές σε ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων του 19ου αι. έως το 1911, (Παλαμάς, Βερναρδάκης, Βλάχος, Βικέλας κ.α., επίσης σε ηθοποιούς όπως: Μυράτ, Κοτοπούλη, Κυβέλη κ.α.). Χειρόγραφο με μελάνι. Σελιδαριθμημένο σ. 1-73. Χρονολογία χειρόγραφη: 25-02-1943.    280-380

142      ΜΟΛΙΕΡΟΣ, Ο ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ [μαζί] ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΖΥΓΩΝ [μαζί] ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ, μτφρ. Φωτιάδης [μαζί] ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ, μτφρ. Λ. Κουκουλάς, εκδ. Γκοβόστης χ.χ. (4)          25-35

143      ΜΠΕΡΚΜΑΝ ΙΝΓΚΜΑΡ, ΑΓΡΙΟΦΡΑΟΥΛΕΣ – Η ΕΒΔΟΜΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ, Σενάρια, μτφρ. Ροζίτας Σώκου, εκδ. Γαλαξία, [1962]. Εικόνες εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 169.            25-30

144      [ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ] ΔΡΑΚΟΣ. Φιγούρα του θεάτρου σκιών της Ινδονησίας, επιχρωματισμένος με 2 λαβές,. Ύψος 71 εκ., [1970 περ.]    60-80

145      ΙΨΕΝ, Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (1869), πεντάπρακτη κωμωδία, μτφρ. Γ.Σ. Μενάρδου, 1978. Χαρτόδετο, σσ. 178.   10-15

146      ΙΨΕΝ, Η ΠΥΡΓΟΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΓΚΕΡ ΤΟΥ ΕΣΤΡΟΤ, δράμα πεντάπρακτο, μτφρ. Γ.Σ. Μενάρδου, 1978. Χαρτόδετο, σσ. 145.   10-15

Βλέπε και: 91

 

15. ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΕΣ – ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ –

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ [147-172]

147      JOS V., LA GALERIE DES FEMMES, COLLECTION INCOMPLETE DE HUIT TABLEAUX RECUEILLIS PAR UN AMATEUR, Introduction, essai bibliographique Guillaume Apollinaire, Paris (αριθμημένη έκδοση, αρ. 876/1210, χ.χ., η πρώτη έκδοση: Hambourg, 1799.). Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα με ακμές, σσ. 167.            50-70

148      COOPER FENIMORE, OEUVRES DE FENIMORE COOPER, ILLUSTREE, traduction de E. De Labedolliere, J. Rouff editeur, [1830 περ.]. Εικονογραφημένο με ωραία χαρακτικά εντός κειμένου και διακοσμητικά περιγράμματα σε όλες τις σελίδες. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σσ. 572.   45-60

149      KELLER, ABREGE PITTORESQUE ET MNEMONIQUE DE L’HISTOIRE UNIVERSELLE, Paris 1837. Πλούσια εικονογραφημένο με 44 χαλκογραφημένους πίνακες. Σχ. πλάγιου φύλλου, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη.   130-190

150      ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤ., Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ. Μεγάλη πατριωτική εποποιία περιλαμβάνουσα τα κατά τον βίον, την σύλληψιν και το μαρτυρικό τέλος του εθνομάρτυρος. Εικονογραφημένο υπό Σ. Χρηστίδου, 1911, σσ. 428. Χρωμολιθόγραφο εξώφυλλο. Δερμ. βιβλιοδ.            40-80

151      ZISLIN, SOURIRES D’ALSACE, preface de Paul Deroulede, Paris [1913]. Με πλήθος ολοσέλιδων ασπρόμαυρων και έγχρωμων γελοιογραφιών. Δεμ., σσ. 215.           40-50

152      ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΙΡΑ, μ’ έναν πρόλογο, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρης [1919]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 161. [μαζί του ιδίου] ΟΙ ΠΕΝΤΑΣΥΛΛΑΒΟΙ, ΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΡΥΦΟΜΙΛΗΜΑΤΑ, ΟΙ ΛΥΚΟΙ, ΔΥΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1925. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 139. (2)        60-120

153      GIDE ANDRE, LE RETOUR DE L’ENFANT PRODIGUE, PRECEDE DE CINQ AUTRES TRAITES, Paris 1922. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 17/35, τυπωμένο σε χαρτί holland. Σσ. 200. 30-60

154      [ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φ.] ΜΑΜΜΕΛΗΣ ΑΠ., ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ, με χαλκογραφίες του Φ. Κόντογλου, έκδ. 1925. Σσ. 125. [μαζί] ΑΠ. ΜΑΜΜΕΛΗ, «ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ», φιλολογική επιμέλεια Γ.Π. Σαββίδης, εκδ. Ερμής 1996, αριθμημένη έκδοση, αρ. 915/2000. Στο εξώφυλλο σχέδιο του Γιαννούλη Χαλεπά «Ερμής Αναπαυόμενος». (2)            40-65

155      ΒΑΡΝΑΛΗΣ Κ., ΣΚΛΑΒΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ, Α´ έκδ. Στοχαστή, 1927. [μαζί του ιδίου] ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ, έκδ. Ι. Ζαχαρόπουλου, 1945. [μαζί του ιδίου] ΠΟΙΗΜΑΤΑ (ΕΚΛΟΓΗ), 1954. (3)             60-90

156      KYNETT H. HAROLD, HOW ODD THE HABIT, ADVENTURES IN EXPLANATION, privately printed, and issued by the KYNETT family… Edna, Harold and Betty, with Season’s Greetings… at Christmas, 1939. Πλήθος εικόνων εντός και εκτός κειμένου (κυρίως πλοία ιστιοφόρα, χάρτες, κ.λπ.). Έναντι της σελ. τίτλου έγχρωμη θαλασσογραφία «Clipper Ship, Young America, Outward Bound» του J.E. Buttersworth. Χαρτόδετο, σε αντιστοίχου χρώματος κυτίο, σσ. 125.           40-60

157      ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ, ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΙΑΣ ΠΟΡΕΊΑΣ, εκδ. «Πυρσός», 1945. Με χειρόγραφη αφιέρωση με κόκκινο μελάνι του σ.: «Της γυναίκας μου, της κι απ’ αυτά κι απ’ όλα πιο πάνω» και έναν στίχο του Καβάφη «…Ο αρνηθείς δεν μετανιώνει. Αν ρωτούνταν πάλι, «όχι» θα ξανάλεγε. Κι όμως τον καταβάλλει εκείνο τ’ όχι το σωστό εις όλην την ζωή του.» 3/12/1947». Ωραίος καλλιγραφικός χαρακτήρας, υπογράφει με μονογραφή. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σσ. 83.            45-65

158      ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ, ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ, εκδ. «Πυρσός», 1945. Με χειρόγραφη αφιέρωση με μελάνι του σ.: «Της Μαμάς τους, της Μαρίας μου, του δέκα πια φορές φίλου μου του Γιάννη και του πατέρα της Έρρης μου, που χρόνια τώρα ζει το σπαραγμό να διδάσκει τους Δασκάλους της Ελευθερίας σε κόσμο δούλο. Ρένος, Αθήνα 6/10/1945». Ωραίος καλλιγραφικός χαρακτήρας. Χαρτόδετο, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 83.            50-70

159      [ΚΑΛΒΟΣ] «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ» ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΛΒΟ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1946, τεύχος 467, τόμος Μ´. Διευθυντής Πέτρος Χάρης, εκδ. Ιωάννης Δ. Κολλάρος. Κείμενα των: Α. Σικελιανού, Κ. Τσάτσου, Ο. Ελύτη, Κ.Θ. Δημαρά, Θ. Ξύδη, Π. Χάρη κ.λπ.. Εικόνες: Κ. Γραμματόπουλου εξώφυλλο και διακόσμηση των Ωδών, Σπύρου Βασιλείου Η «Λύρα» του Κάλβου (ξυλογραφία) και το τάφος του Κάλβου (φωτογραφία). Χαρτόδετο, σσ. 242.    30-40

160      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΚ., Η πένα του γελοιογράφου από το 1945-1947. Αφιερωμένο από τον σ. στον Δ. Λαμπράκη για την 25ετή συνεργασία τους. Σχ. 4ο, σσ. 111. 50-70

161      COUDENHOVE RICHARD – ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ, “ΠΑΝΕΥΡΩΠΗ” ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ, “Αυγερινός” Β´ έκδοσις [1950 περ., Α´ έκδοση 1923]. Σσ.149.        30-50

162      ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΟΙ ΧΩΡΙΑΝΟΙ ΜΟΥ, με πρόλογο Ρήγα Γκόλφη, έκδ. 1953. Με μικρή χειρόγραφη αφιέρωση του σ. Το εξώφυλλο και τα πρωτογράμματα έγιναν από το ζωγράφο Νικόλαο Γαΐτη. Σσ. 124.            15-25

163      [ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ.] ΠΕΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓ., Ο ΓΑΛΑΝΗΣ, ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης, ο πατριώτης, εκδ. «Δίφρος», 1955. Εξώφυλλο Γ. Βαρλάμου. Βιογραφία του Γαλάνη και εικόνες έργων του εντός και εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, άκοπο, μικρή φθορά στην ράχη και λεκές υγρασίας στο οπισθόφυλλο. Σσ. 109+16 ολοσέλιδες εικόνες έργων του καλλιτέχνη χ.α.σ. [μαζί] Ένα λυτό φύλλο πανομοιότυπο χειρόγραφης επιστολής του Δημήτρη Γαλάνη προς τον Γεώργιον Πετρέα που αφορά το γράψιμο και δημοσίευση του βιβλίου, όπου και δηλώνει πως είναι σύμφωνος. Η σύντομη επιστολή κλείνει ως ακολούθως: «… Σε χαιρετώ φιλοφρόνως Δ. Γαλάνης, Παρίσι Μάρτιος 1953». 30-60

164      ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, δεύτερη έκδοση, αντίτυπο υπογεγραμμένο από τον σ., εκδ. «Κέδρος», 1965. Δίχρωμος τίτλος, μαύρο – κόκκινο μελάνι. Δεμ. και με το αρχικό του εμπροσθόφυλλο, σσ. 98            30-40

165      ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΛΙΛΗ, ΚΟΣΜΟΕΙΔΩΛΑ, ποίηση, σχέδια Ελένης Παγκάλου (14), έκδ. 1973. Με εκτενή χειρόγραφη αφιέρωση της σ. Σχ. 4ο μικρό, σσ. 100. 20-30

166      ΛΑΣΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΓΥΜΝΗ ΜΟΥΣΑ, νέα ποιήματα και η ΣΑΤΙΡΙΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ «ΒΡΕΚΕΚΕΞ ΚΟΑΞ-ΚΟΑΞ», εκδ. Ιωλκός [1975]. Με αφιέρωση του σ. στον Γιώργο Καραπάνο. Το γυμνό σχέδιο είναι του ζωγράφου Παύλου Μοσχίδη, τα σχέδια της Τριλογίας έγιναν το 1938 από τον Αλεξανδρινό ζωγράφο Γ.Γ. Δήμου. Δίχρωμη έκδοση μαύρο – κόκκινο μελάνι. Σχ. 4ο, χαρτόδετο, ελαφρώς λερωμένο εξώφυλλο, σσ. 78.          45-65

167      ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Elias Petropoylos ALBUM TURC, αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 485/999, Παρίσι 1976. Λεύκωμα με 25 έγχρωμες εικόνες (προεπαναστατικές Τουρκικές Ενδυμασίες καθημερινής ζωής καθώς και μερικές άλλων εθνικοτήτων. (Νερουράς, Χότζας, Τάρταρος, Αρμένης, Ελληνας, κ.λπ.). Σσ. 5+25.      40-70

168      ΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΑΡΔΗΤΤΟΣ, εκδ. Ιωλκός, 1976. Με χειρόγραφη αφιέρωση και ποίημα του σ. στον Αντ. Σαραντόπουλο. Σσ. 173.         25-35

169      ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΗΣ, Τ’ ΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ, ποιήματα, λιθογραφίες ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ (ολοσέλιδες εκτός κειμένου και κοσμήματα εντός κειμένου), εκδ. Τιμάνδρα, 1977. Σσ. 69.           20-25

170      ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΛΕΦΤΗ, με σχέδια του Kerleroux, εκδ. Νεφέλη, 1979. Χαρτόδετο, σσ. 173.     25-45

171      ΝΤΥΡΕΡ ΑΛΜΠΡΕΧΤ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Αρχαίος Εκδοτικός Οίκος Σεργίου Ραφτάνη, Πλειάς 1989. Εκδότης Μιχάλης Μεϊμάρης. Μεταξοτυπία ολόκληρου του βιβλίου (σε φυσικό μέγεθος) και σύνθεση εξωφύλλου Σπύρου Μαγαλιού. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 192/1051. Ολοσέλιδη εικονογράφηση. Βιβλιοδεσία εξ ολοκλήρου με το χέρι από τον καλλιτέχνη βιβλιοδέτη Γιάννη Βουρδούμη. Άκοπο. Σχ. φύλλου μεγάλο.     70-140

172      ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ, ξυλογραφίες Σπύρου Βασιλείου, εκδ. Ίκαρος, 1948. Για τη σειρά εκδόσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Πρόλογος στα γαλλικά Octave Merlier. Αριθμημένη έκδοση 1/1000, δεν αναγράφεται ο αριθμός του αντιτύπου. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 106.        35-50

Βλέπε και: 135, 280, 258, 676, 288, 268, 190, 529, 504, 269, 264, 277

 

16. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ [173-218]

173      [ΕΦΕΣΟΣ] GOUFFIER CHOISEUL, Χαλκογραφία, «Vue d’une Porte a Ephese», σχεδιαμένη από τον Ch. Gouffier, χαράκτης Decquenauvillier, [1782]. Στην πύλη δύο άνδρες με ενδυμασίες εποχής και αιγοπρόβατα. Διαστάσεις [23,5×37 εκ.].       50-100

174      [ΝΑΥΠΛΙΟ] «Napoli di Romania», ξυλογραφία 1834. (Όψις του κάστρου και του λιμανιού). Από το περιοδικό «The Penny Magazine» (οπισθόφυλλο), αρ. 151, Αύγουστος 1834. Περιέχει εκτενές άρθρο με τίτλο «Nauplia». Σσ. 305-312.          50-80

175      «MUSEE DES FAMILLES», LECTURE DU SOIR, ο 6ος τόμος του γαλλικού περιοδικού, 1848-1849. Με πλήθος ξυλογραφιών (Άποψη της Κωνσταντινούπολης, Η Αγία Σοφία, Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ κ.λπ.). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη ελαφρώς ταλαιπωρημένη. Σσ. 380. 60-70

176      [ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ] Προσωπογραφία του Δάντη, τοπία, αρχαιότητες, [1875 περ.]. (8)         30-60

177      [ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ] ΦΟΡΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ. Η εικόνα χωρίζεται με χρυσή ταινία σε 2 μέρη: Στο άνω μέρος εικονίζεται η Παναγία Ελεούσα, όπως επιγράφεται, βρεφοκρατούσα με τον Χριστό, ενδεδυμένος με χρυσό χιτώνα, με το ένα χέρι ευλογεί και στο άλλο χέρι κρατεί τον κόσμο (σφαίρα). Η Παναγία φορά πολυτελές χειριδωτό ιμάτιο και πορφυρό μαφόριο. Στην κεφαλή φέρει στέμμα. Στο κάτω μέρος της εικόνας εικονίζονται τέσσερις άγιοι: ο Αγ. Γεώργιος έφιππος, κονταροκτόνος, σκοτώνει τον δράκο, ο Αγ. Ανδρέας και ο Αγ. Νικόλαος ολόσωμοι, ιστάμενοι, ευλογούν και ο Αγ. Δημήτριος έφιππος, όπως και ο Αγ. Γεώργιος, σκοτώνει τον Σαρακηνό. Η εικόνα διακρίνεται για τις σωστές αναλογίες των μορφών και φωτεινά χρώματα που χρήζουν συντήρησης γιατί έχουν θαμπώσει από το πέρασμα του χρόνου. Στο επάνω μέρος εντύπωση προκαλεί η ευγενική φυσιογνωμία της Παναγίας με το οβάλ πρόσωπο και τα στοχαστικά μάτια. Στην εικόνα δεν υπάρχει χρονολογία ούτε υπογραφή του ζωγράφου. Με βάση τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά χρονολογείται στα τέλη του 19ου αι. Διαστάσεις:45×33,5 εκ.           450-650

178      ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤ. «Η ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ». Μία από τις δύο αναπαραγωγές σχεδίων που ο καλλιτέχνης τύπωσε στην Γαλλία, σε ελάχιστα αντίτυπα, για να προσφέρει σε φίλους, [χ.χ.], υπογεγραμμένο «C. Parthenis». Διαστάσεις [37×43 εκ.] σε πλαίσιο [80×86 εκ.].   700-800

179      [ANDERSON WILLIAM], THE WORKS OF LORD BYRON, With a LIFE AND ILLUSTRATIVE NOTES, (in two volumes), vol. II, A. Fullarton & Co, London [χ.χ., 1900 περ.]. Πλούσια εικονογράφηση, ολοσέλιδες χαρακτικές εικόνες, εκτός σελίδων αρίθμησης. Βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, αποκολλημένο το μπροστινό καπάκι και η ράχη. Σσ. 465.          70-90

180      [ΖΩΓΡΑΦΟΙ & ΧΑΡΑΚΤΕΣ] LES GRANDS PEINTRES-GRAVEURS DEPUIS REMBRANDT JUSQU’A WHISTLER, Numero Special du «STUDIO», hiver 1913-1914. Editions Du «Studio», Paris 1914. Με πλήθος ολοσέλιδων ασπρόμαυρων εικόνων. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένη βιβλιοδεσία, σχ. 4ο, σσ. 264.     45-65

181      ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», πορτραίτο, υπογεγραμμένο «Π. Μαθιόπουλος, 1916». Χρωμολιθογραφία Ασπιώτη-Έλκα, έκδοσις Μουσείου Γεωργίου Α´, [χ.χ.]. Διαστάσεις [47×34]            40-60

182      ΦΑΜΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΠΟΨΗ ΚΑΣΤΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ). Λάδι σε μουσαμά (49Χ35 εκ.). Ο Θ. Φάμπας (1922) θεωρείται ένας από τους μεγάλους έλληνες ζωγράφους. Έζησε στο Βουκουρέστι. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους τον Δ. Μπισκίνη και τον Τ. Μαθιόπουλο. Εκανε πολλές εκθέσεις στη Ρουμανία, Ευρώπη και Αμερική. Τα έργα του χαρακτηρίζονται από λυρική διάθεση, εκλεπτυσμένα χρώματα που διαπνέονται από ένα ιδιότυπο εξπρεσιονισμό (Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Μέλισσα, τ. 4).            380-480

183      [ΓΑΛΑΝΗΣ Δ. – GALANIS] ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΕΛΙΟΥ, αρ. 7, 1928. Τεύχος αφιερωμένο στον Δημήτρη Γαλάνη. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του Γαλάνη. Σχ. 4ο μικρό, σσ. 8+εικόνες. 50-70

184      ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., Γυμνό. Ξυλογραφία. [Περίοδος μεσοπολέμου, 1930 περ.], χωρίς υπογραφή, κάτω αριστερά το μονόγραμμα του καλλιτέχνη «ΑΘ». Εικονίζεται γυναικείο σώμα σε στάση ύπνου υπό σκιάν δένδρου. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35,3×30,2 εκ.]   100-200

185      NELLY, «Nike de Paeonios», ασπρόμαυρη φωτογραφία της Nelly’s (Νίκη του Παιανίας, Μουσείο Ολυμπίας), υπογεγραμμένη από την φωτογράφο, [χ.χ., περίοδος μεσοπολέμου]. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [22×16 εκ.]         50-70

186      ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΝΥΦΗ, ασπρόμαυρη φωτογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη. Εικονίζεται νύφη, [χ.χ., περίοδος μεσοπολέμου]. Διαστάσεις [36×26 εκ.].     20-30

187      ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., Ερωτικό Γυμνό, (ξυλογραφία), [περίοδος μεσοπολέμου, 1930 περ.], χωρίς υπογραφή. Εικονίζεται σύμπλεγμα ανδρικού και γυναικείου σώματος. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35,3×30,2 εκ.]            100-200

188      ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ, ΠΟΥΛΙΑ. Ελαιογραφία σε καμβά, σύνθεση κόκκινο με χρυσό. Διαστάσεις 40×30. Σε πλαίσιο.      1500-1700

190      [ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ.] LIST DES GRANDS VINS FINS 1938. Κατάλογος κρασιών. Bois en couleurs de GALANIS, Παρίσι [1937]. Εικονογράφηση με έγχρωμες πρωτότυπες ξυλογραφίες από τον Δ. Γαλάνη. Σσ. 50     80-160

191      ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΣΕΧΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, Εν τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ιανουάριος 1938. Κατάλογος, ασπρόμαυρη εικονογράφηση, [χ.α.σ.].           25-30

192      [DURER] HETZER THEODOR, DURERS DILDHOHEIT, Vittorio Klostermann – Frankfurt [1939]. Δεμ., σσ. 162.     15-25

193      [ΤΡΕΙΣ ΧΡΩΜΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ] «LES FEMMES AUX PIGEONS ET LE PERROQUET» έκδ. Αγγ. Απέργης, 1940. [μαζί] «LA FEMME AU CHALE» [μαζί] «LA FEMME AU PERROQUET» έκδ. Αγγ. Απέργης [1940 περ.]. Διαστάσεις [19×26 εκ.] (3)        45-80

195      ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ. Λιθογραφία. Υπογεγραμμένη. Λιθόγραφη η υπογραφή του καλλιτέχνη. (Διαστάσεις 60×46,5 εκ.). Σε πλαίσιο. Ο Ο. Κανέλλης (1910-1979) θεωρείται από τους σημαντικότερους ζωγράφους του 20ου αι. με μεγάλο αριθμό εκθέσεων, ατομικών και ομαδικών. Φροντίζει να απεικονίζει τον εσωτερικό κόσμο των προσώπων. Τα τοπία του αποδίδονται με μια προσωπική διατύπωση.            200-300

196      ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ. Λιθογραφία. Υπογεγραμμένη. Λιθόγραφη η υπογραφή του καλλιτέχνη. (60Χ46,5 εκ.). Σε πλαίσιο. Ο Ο. Κανέλλης (1910-1979) θεωρείται από τους σημαντικότερους ζωγράφους του 20ου αι. με μεγάλο αριθμό εκθέσεων, ατομικών και ομαδικών, φροντίζει να απεικονίζει τον εσωτερικό κόσμο των προσώπων.     200-400

197      ΑΝΘΗΣ ΔΗΜ., «ΘΕΟΤΟΚΟΣ – ΘΕΙΟ ΒΡΕΦΟΣ». Εικόνα – ελαιογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ., 1950 περ.]. Διαστάσεις [13,5×7,5] σε ξύλινο πλαίσιο.       80-160

199      [ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ Γ.] ΑΤΗΙΝΑΙ. Γ. ΦΑΡΣΑΚΙΔΗ – 6 ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ. Εκδ. Δελφοί, 1950 περ. Σχ. φύλλου. Εικονίζονται η Ακρόπολη, το Πανεπιστήμιο, η Μονή Δαφνίου, το τζαμί στο Μοναστηράκι, το Θησείο κλπ.           50-70

200      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Χ., «Παραθαλάσσιος Οικισμός», αριθμημένη έγχρωμη λιθογραφία αρ. 39/100, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ.]. Διαστάσεις [75×45 εκ.]  80-100

201      [ΑΓΝΩΣΤΟΥ], «ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ», ελαιογραφία σε ξύλο, [χ.χ., 1950 περ. ]. Διαστάσεις [44×27 εκ.]. (Πιθανότατα αντιγραφή έργου του Ευγ. Σπαθάρη, στο κάτω τμήμα αναγράφεται «ΕΥΓΕΝΙΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ, από χέρι».         80-120

202      ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1878-1967), Προσωπογραφία γυναίκας (κυρία Λειβαδά), ελαιογραφία (και υδατόχρωμα / μολύβι) σε καμβά, [1955 περ.]. Ανυπόγραφο. Σε πλαίσιο εποχής με υαλοπίνακα, διαστάσεις [50×43 εκ.]. (Η απεικονιζόμενη γυναίκα είναι σύζυγος του Παναγιώτη Γ. Λειβαδά, Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Μαγνησίας το 1915 και Οργανωτή Συνεδρίων για τους Εκπαιδευτικούς, σοσιαλιστή και από τους πιονέρους έλληνες επιστήμονες της διδακτικής. Διατηρούσαν φιλική σχέση με τον ζωγράφο). 1500-3000

203      ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, 68 Σχέδια του Παύλου Μοσχίδη, 1963-1968, Μία σύγχρονη ελληνική γυμνογραφία. Προλογίζουν οι: Χρύσανθος Χρήστου, Ελένη Βακαλό, Γιάννης Τσαρούχης, Ντιάνα Αντωνακάτου. Αντίτυπο υπογεγραμμένο από τον ζωγράφο στο εσώφυλλο. Με αριθμητικό πίνακα των 68 σχεδίων με διαστάσεις, τεχνική και χρονολογία. Πανόδετο, σχ. 4ο μικρό, σσ. 7φ.+68.     40-60

204      ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓ., «ΑΓΡΟΤΙΚΟ», ξυλογραφία υπογεγραμμένη με μολύβι από τον καλλιτέχνη και με το μονόγραμμά του πάνω στην πλάκα, [χ.χ., 1970 περ.]. Διαστάσεις [8,5×6,8 εκ.] σε ξύλινο πλαίσιο. 90-180

205      [ΙΟΛΑΣ – TAKIS] TAKIS, MUSICALES. Kατάλογος Έκθεσης από τα μουσικές εγκαταστάσεις του Τάκη, στη Γκαλερί Ιόλα στο Παρίσι το 1974. Με κείμενα των Pierre Restany, William Burroughs, Allen Ginsberg, και φωτογραφίες των εγκαταστάσεων. Επίσης περιλαμβάνεται ο δίσκος 45 στροφών με τη μουσική που έγινε χορογραφία από το μπαλέτο Elkesis: Takis, Extraits du ballet Elkesis Nederlands dans Theater Festival de Hollande 1973, Chorography Jaap Flier. Aριθμ. Εκδ. 557/1000, λυτά φύλλα. Μικρή φθορά στο εξώφυλλο. 50-90

206      [ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ] Ημερολόγιο της Ανωνύμου Γενικής Εταιρείας Τσιμέντων «ΗΡΑΚΛΗΣ» του 1961. Έγχρωμη εικονογράφηση με 28 θεατρικές υδατογραφίες φτιαγμένες αποκλειστικά γι’ αυτό το ημερολόγιο. Με επεξηγηματικό κείμενο του καλλιτέχνη για τα έργα και μικρό βιογραφικό. Υποτιτλισμός σε αγγλικά – γαλλικά – ελληνικά – αραβικά. Σχ. πλάγιο, δεμ. με σπιράλ, [χ.α.σ.]          40-60

207      ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΕΑΣ Κ., ΑΦΙΣΑ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ιστορία της αφίσας, η χρήση της και η εξέλιξη της στην σύγχρονη κοινωνία ως κυρίαρχο στοιχείο δημοσιότητας και προβολής και ως διεθνής γλώσσα μαζικής επικοινωνίας στη διακίνηση εμπορευμάτων, των ιδεών και της πολιτικής). Λεύκωμα με ολοσέλιδες έγρωμες αφίσες, ελληνικές και ευρωπαϊκές, περιόδου [1899-1956 περ.]. Δεμ., σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 32+200 περ.  60-90

207β    [ΠΙΚΑΣΟ] PICASSO PABLO. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ. Λιθογραφία, υπογεγραμμένη απ’τον καλλιτέχνη και τον γκαλερίστα. Aπ’ την έκθεση της Gallerie Alex Maguis στο Παρίσι στις 15/4/1962.    1500-2500

208      ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Γ., «ΘΕΟΦΙΛΟΣ», πορτραίτο (λινόλεουμ). Προσωπικό δοκίμιο του ζωγράφου από το ομώνυμο βιβλίο. Υπογεγραμμένο με μολύβι από τον καλλιτέχνη, 1978. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [48×31 εκ.]            150-200

209      ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΛΚΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Κείμενα – Επιμέλεια Θ.Α. ΛΑΪΝΑΣ, έκδ. 1978. (Γνωριμία με τον καλλιτέχνη, Μύηση στην τέχνη του, Η Ρούμελη στο έργο του, Εκθέσεις, Βιβλιογραφία). Πλούσια ασπρόμαυρη και έγχρωμη εικονογράφηση. Σχ. 4ο, σσ. 82.       20-30

210      ΚΑΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ 1940-1980. Προλογίζει ο Δημήτριος Παπαστάμου και η Ελένη Βακαλό. Με 164 ξυλογραφίες και πετρογραφίες της Β. Κατράκη καθώς και αναλυτικό κατάλογο με διαστάσεις των έργων. Επίσης διάφορες φωτ. με συνεργάτες καθώς και αυτοβιογραφικό σημείωμα. Στο τέλος μετάφραση στα αγγλικά των κειμένων. Το βιβλίο εκδώθηκε με την ευκαιρία της αναδρομικής έκθεσης στην Εθνική Πινακοθήκη το 1980. Χαρτόδετο, σχ. 4ο.      35-60

210β    ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΣΑΚΙΣ, «Ημισφαίρια», Σινική μελάνη σε μουσαμά, Υπογεγραμμένο («SAKIS 83»), 1983. Σύνθεση σε δύο αλληλοσυμπληρούμενα -ζευγαρωτά- ξύλινα πλαίσια. Διαστάσεις 23×15 εκ. έκαστον. Τα έργα έχουν εκτεθεί στο «Μόνο Ένα» (Μύκονο) και στην «Georgandas” (Αθήνα) (2).        650-850

210γ    ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΣΑΚΙΣ, «Τετρασφαίρια», Σινική μελάνη σε μουσαμά, Υπογεγραμμένο («SAKIS 84»), 1984. Διαστάσεις 21×12,50 εκ. Σε ξύλινο πλαίσιο.  450-600

211      [ΛΕΙΒΑΔΙΑ] ΣΟΥΡΔΗ ΛΟΥΚΙΑ, «Αμφιθεατρικός Οικισμός σε καταπράσινο λόφο», λάδι σε κόντρα πλακέ, υπογεγραμμένο από την καλλιτέχνιδα, 1990. Διαστάσεις [22,5×31,5 εκ.].    150-200

212      ΣΟΥΡΔΗ ΛΟΥΚΙΑ, «Μοναχική κοπέλα περπατάει στο δάσος» λάδι σε χοντρό χαρτόνι, υπογεγραμμένο από την καλλιτέχνιδα, [1990 περ.] Διαστάσεις [17,5×12,5 εκ.].    100-150

213      ΣΑΡΕΛΑΚΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΘΕΑ. Μεταξοτυπία. Τα ανοιχτά παράθυρα με γεωμετρική προοπτική και παιχνίδι των χρωμάτων. Εντονες αντιθέσεις των ψυχρών τόνων του τοπίου και των θερμών τόνων των παραθύρων. Αριθμημένη μεταξοτυπία 262/300, υπογεγραμμένη και χρονολογημένη (2001). (55Χ21 εκ.)             200-300

214      ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΧΡ., «Αίας», χαρακτικό (λινόλεουμ), υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, 2002. Διαστάσεις [20,5×29,5 εκ.]            35-45

215      ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΝΑΝΟΣ, «Αρχαίος Κωμός Κομοδίνου», («τσάι με λεμόνι»). Πρωτότυπο σχέδιο με πολύχρωμους μαρκαδόρους, σε χαρτί. Διαστάσεις 35×25 εκ. Πασπαρτού. Πλαισιωμένο σε κορνίζα. Εκτέθηκε στην Γκαλερί «Ειρμός» στην Θεσσαλονίκη. Υπογεγραμμένο «Νάνος Β. 2007».  500-800

216      ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΝΑΝΟΣ, «Το Πιάνο και τα Γαλλικά». Προσωπογραφία. Πρωτότυπο σχέδιο με πολύχρωμους μαρκαδόρους, σε χαρτί. Διαστάσεις 35×25 εκ. Πασπαρτού. Πλαισιωμένο σε κορνίζα. Εκτέθηκε στην Γκαλερί «Ειρμός» στη Θεσσαλονίκη. Υπογεγραμμένο «Νάνος Β. 2007».      500-700

217      ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΝΑΝΟΣ, «Καβάφης», Προσωπογραφία του ποιητή. Σχέδιο με χρωματιστούς μαρκαδόρους σε χαρτόνι, υπογεγραμμένο, 2013. (Βλ. εικόνα του έργου, εδώ στη σ. 26).  550-850

218      ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, «O Kαβάφης και η Τίγρη». Προσωπογραφία του ποιητή, με την αγαπημένη του Τίγρη. Πρωτότυπο παστέλ σε χαρτόνι. Υπογεγραμμένο («Katerina Valaoritis»), [2013]. (Βλ. εικόνα αυτόθι, εδώ στη σ. 36).      500-800

Βλέπε και: 148, 641, 663, 444, 395, 396, 416, 671, 415, 304, 683, 303, 393, 392, 417, 398, 397, 588, 441, 335

 

17. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ – ΑΡΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΑ –

ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ [219-256]

219      [ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ] ALBUM INTERNATIONAL ILLUSTRE DE CΗIMBRES=POST, Contenant: 11400 cases pour les Timbres, Tome I: Emissions a 1890. Ιllustre de 4900 Reproductions de timbres, 160 Armoiries, 67 Portraits, 600 Filigranes, 4900 indications des timbres rares, 1 Carte de L’Union postal universelle. Κατάλογος γραμματοσήμων (αναφορά και στο σπάνιο γραμματόσημο «British Guiana»). Κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, χρυσές ακμές, σχ. 4ο, σσ. 915. [Μόνον ο πρώτος τόμος]. [1900 περ.]         200-280

220      [ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ.] Ασπρόμαυρη φωτογραφία του Κ. Δημητρίου «Η διαδήλωσις της 22 Φεβρουαρίου 1898 επί τη διασώσει του Βασιλέως Γεωργίου» έξω από το κτήριο της Βουλής των Ελλήνων στην πλατεία Συντάγματος. Χαρτόνι. Διαστάσεις 25×30 εκ.           50-100

221      [ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ – ΛΕΥΚΩΜΑ] Πενήντα εικόνες (επιστολικά δελτάρια και φωτογραφίες), επικολλημένες σε δερματόδετο πλάγιο λεύκωμα με εικόνες από την Ελλάδα, περιόδου 1900-1950 περ. (Σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών – Θεσσαλονίκης, Μέθανα, Πάρος Εκατονταπυλιανή, Λουτράκι, Αμαλιάς, Εκάλη Βίλα Ρεξ, κ.ά.). Σχ. πλάγιο, διαστάσεις [18×28 εκ.]   150-200

222      ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ: «ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΥΧΗΣ». Στην πρώτη σελίδα σχήμα σφαίρας διαιρεμένο σε οκτώ μέρη σύμφωνα με τα οποία ερμηνεύεται η τύχη του καθενός. Αξιοπερίεργο της εποχής (τέλη 19ου αι.). Σχ. 12ο, 15 φύλλα.             70-100

223      [ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΘΕΑΤΡΟ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία του θεάτρου της Επιδαύρου, [1900 περ.], επικολλημένη σε σκληρό χαρτόνι. Διαστάσεις [21×14 εκ.].  30-40

224      [ΛΑΝΚΛΕ ΠΕΤΡΟΣ, «Εις Οπισθοβατικός»] Διήγημα του Λανκλέ με τίτλο: «Εις Οπισθοβατικός.» Μεταφρασμένο απ’ τά γαλλικά από τον Φιλιππακόπουλο Φ. Αναφέρεται στην τεχνολογική πρόοδο των μοντέρνων καιρών, και στην οπισθοδρομική αντίδραση προς αυτήν. Μια τραγωδία με αφορμή την πάλη μεταξύ του καινοφανούς και της παράδοσης, με επίκεντρο στην πρόοδο. Ένα κάρο με άλογα που μεταφέρει τον κόσμο από χωριό σε χωριό έρχεται αντιμέτωπο με την αυτοκινητάμαξα, η οποία το παραγκωνίζει. Την τελευταία λέξη έχει η Πρόοδος. Χειρόγραφο κείμενο, γραμμένο με μελάνι, [χ.χ.]. Σελιδογραφημένο με 31 σελίδες.       90-150

225      [ΛΑΜΙΑ, Συμβολαιογραφική Πράξη, 1905] Αφορά τους κληρονόμους του αποθανόντα Ηρακλή Βαρνάβα, την χήρα του Μαριγώ και τον Γ. Τριχά. Ο τελευταίος χρωστά τους τόκους και το κεφάλαιο από δάνειο του αποθανόντα, το οποίο δικαιούται η χήρα Μαριγώ και η θυγατέρα της. Χειρόγραφη συμβολαιογραφική πράξη, 4 σελίδες γραμμένες με μελάνι.            50-70

226      [ΘΩΜΑΪΔΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, 1906] ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ. Τρείς ασπρόμαυρες φωτογραφίες του φωτογράφου Θωμαίδη. Η μία με την ένδειξη κάτω δεξιά «Η τελευταία ημέρα των Ολυμπιακών αγώνων. Απονομή των βραβείων, εν Αθήναις 1906» και κάτω αριστερά «A. Thomaides». Η δεύτερη με την ένδειξη «Vue intereure du Stade – A. Thomaides» και η τρίτη επίσης μία άποψις του Σταδίου. Διαστάσεις [33×48]. Μικρά σκισίματα στα περιθώρια. (3)             200-400

227      [ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ – ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ, 1910] Το πταισματοδικείο Καρδαμύλης δικάζει δύο  συζύγους. Δικάζεται επί του παρόντος ο άνδρας, ενώ η γυναίκα δικάζεται ερήμην. Έγγραφο χειρόγραφο, γραμμένα δύο φύλλα από τέσσερα, με μελάνι. Φέρουν υπογραφή του Πταισματοδίκη Π. Κομίνη, και του γραμματέα Π. Κουτουμάνου. Πρόκειται για ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου, 29-Ιουλίου-1910.          80-100

228      [ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΠΟΥΔΩΦ & ΜΑΥΡΟΥ 1911-1924] Ο Αριστείδης Παπούδωφ (ή Παππούδωφ/Papoudof) κληροδοτεί την περιουσία του στην γυναίκα του και στα ανίψια του, δεδομένου ότι ήταν άκληρος. Η χήρα Αλεξανδρίνη Παπούδωφ, το γένος Βαρβάκη, κληροδοτεί με την σειρά της, σχεδόν αποκλειστικά, την περιουσία της στις τρεις ανιψιές της, Ελένη, Άννα και Αλεξανδρίνα Βιάζυ-Μαύρου. Οι τρεις αυτές αδελφές θέλουν αργότερα να πωλήσουν μέρος της κληρονομιάς (μεταξύ άλλων και το περίφημο “Μέγαρο Παππούδωφ” στη γωνία Πανεπιστημίου και Κηφισίας, μία βίλα στην Κηφισιά, έναν κήπο στο Κεφαλάρι και ένα κτήμα στο Στροφύλι, τιμαλφή, διαμάντια κ.ά.). Αναλαμβάνουν να το πράξουν ο πατέρας τους, Σπυρίδων Βιάζυς-Μαύρος (Biasy-Mavro) και ο αδελφός του Αλέξανδρος Βιάζυς-Μαύρος. Όλα τα έγγραφα του αρχείου αναφέρονται γύρω από αυτή την υπόθεση και τις δικαιοπραξίες. Το εκτενές αρχείο περιλαμβάνει: Πληρεξούσια (5), Έγγραφα του Πρωτοδικείου (5), Πρακτικά Δικαστηρίου (5), Υπεύθυνες δηλώσεις (5), Συμβολαιογραφικές Πράξεις (4), Διαθήκες (2), μία Μυστική διαθήκη, Κληροδοτήματα (2), Επιστολή οικονομικής Εφορείας προς Αλεξ. Μαύρο (1), Λογαριασμοί και αποδείξεις οικογενειών  Μαύρου και Παπούδωφ, Επιστολές γαλλιστί, (αποστέλλονται από Παρίσι Νίκαια) (10): προς Σοφία από Αλεξανδρίνη, Σπύρου Μαύρου προς Αλέξανδρο, Επιστολή στη Lolia, προς Μαύρο κ.λπ. Σύνολο εγγράφων: 42. [Ζητήστε αναλυτικό κατάλογο]           2200-3000

228β    ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ, «ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 1903». Το πρωτότυπο χειρόγραφο του γνωστού ποιήματος του Κ. Καβάφη. Υπογεγραμένο, χαρτί διαστάσεων 17×21 εκ., (1917). [μαζί] Η πρωτότυπη χειρόγραφη παρτιτούρα του Μ. Χατζιδάκι για το ίδιο ποίημα, μελοποιημένο (στον “Μεγάλο Ερωτικό”), υπογεγραμμένη, (1972) δισέλιδη, διαστάσεις 29×23 εκ.. Με αχνό μελάνι αναγράφονται από τον συνθέτη, κάτω από τις νότες, λέξεις του ποιήματος. Στην πίσω όψη της παρτιτούρας υπάρχει αφιέρωση του συνθέτη. Και τα δυο χειρόγραφα πλαισιωμένα μαζί σε διαφανές πλεξιγκλάς. Εμβληματικό “ζωντανό” τεκμήριο της δημιουργικής συνάντησης δυο κορυφαίων και οικουμενικών εκφραστών της νεοελληνικής ταυτότητας στον ελληνικό λόγο και τη μουσική.          28000-35000

229      [ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ, 1912-1929], Δέκατρία έγχρωμα επιστολικά δελτάρια, κυρίως γαλλικά, με ρομαντικές εικόνες δεσποινίδων της εποχής. Τα περισσότερα γραμμένα στην πίσω πλευρά. Καθώς και ένα διαφημιστικό φυλλάδιο των αιγυπτιακών τσιγάρων «DIMITRINO & Co, Grande Fabrique De Cigarettes Egyptiennes. LE CAIRE (Egypte) ». Εξώφυλλα έγχρωμα με ανάγλυφη διακόσμηση. (14)             30-60

230      ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΠΟΙΗΜΑ. Με τον τίτλο “Τρίπτυχο”. Αφιερώνεται στην κυρία Θεώνη Δρακοπούλου. Λυρικό ποίημα, το οποίο αποτελείται από 10 στίχους. Αναφέρουμε αποσπασματικά: “Τρίμορφ’ ιδέα μπροστά μου λαμπυρίζεις / χειμωνιάτικο τρίκλωνο λουλούδι / στις ψυχής μου τα τρίσβαθα που ανθίζεις / κόβω για Σε το τρίστιχο τραγούδι”. Υπογεγραμμένο: Κωστής Παλαμάς με τη χρονολογία 18/10/13. (1913). 1 φύλλο. Πιθανώς ανέκδοτο ποίημα.        1100-1300

231      [ΛΑΜΙΑ – ΔΑΔΙ, ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Σχολάρχης, 1920] Επιστολή, Συλλόγου (Γονέων και Κηδεμόνων) του Δαδίου Λαμίας, προς τον Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης. Ο Σύλλογος εκφράζει την αμέριστη εμπιστοσύνη στις ικανότητες, ηθικές, διδακτικές, οργανωτικές κτλ., του κυρίου Λαμπρίδη (Σχολάρχη), και εκφράζει την επιθυμία των Δαδιωτών να παραμείνει στην θέση του. Χειρόγραφη επιστολή με μελάνι. Τέσσερις σελίδες.   50-70

232      [ΝΑΟΣ ΑΠΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΣ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία [1920 περ.]. Εικονίζεται το ναός της Απτέρου Νίκης με θέα στον ελαιώνα και την Καστέλα. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [15×21 εκ.]        25-35

233      [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ – ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ] Διαβατήριο της Ελένης Μπετσάκου Αγγελουδάκη στα γαλλικά «AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE» με σφραγίδες και υπογραφές, 2/11/1925. Μονόφυλλο ταλαιπωρημένο.            25-35

234      [ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ] «Τετράδιον Εγκυκλοπαιδείας Γεωπονικών, 19/10/1927». Χειρόγραφο φοιτητικό τετράδιο 100 και πλέον σελίδων, ευανάγνωστος γραφικός χαρακτήρας, αριθμημένες σελίδες οι πρώτες 53.         35-60

235      ΡΟΖΑΪΡΟΝ ΜΑΡΙΟΣ & Α.Κ., ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ. Δακτυλόγραφο κειμ., αδημοσίευτο. «Μεταφράσθηκε από την κλασσική τρίτομη έκδοση των έργων του Αριστοφάνη του μεγάλου διδασκάλου του γένους Νεοφύτου Βάμβα», σσ. 38. Δεμ. Με την υπογραφή του μεταφραστή «Μ. Ροζάιρον». Σχ. 4ο.            60-90

236      [ΤΕΤΡΑΔΙΟ-ΒΟΤΑΝΙΚΗ] Χειρόγραφο τετράδιο, «Βοτανικής». Χωρίς αρίθμηση σελίδων, σημειώσεις ευκρινώς οργανωμένες, με μολύβι, πολύ μικρά γράμματα, περιόδου 1930 περ..     35-50

237      [ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, 1931] Δύο επιστολές προς τον Ευθύμιο Κανελλόπουλο, πρεσβευτή τότε της Ελλάδας στην Ελβετία-Βέρνη. Η μια αποστέλλεται από τον συνεργάτη Κώστα Σούρλα, και η δεύτερη από τον Μ. Ματσούκη. Πρόκειται για προσωπικές και όχι επίσημες επιστολές. Σε φάκελο, χειρόγραφες με μελάνι. Χρονολογία: η πρώτη 28 Μαίου 1931, η δεύτερη 18 Ιουνίου 1931. Επιστολές οχτασέλιδες και οι δύο.     60-90

238      [ΓΚΡΕΣΑΜ ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ -GRESHAM LIFE ASSURANCE SOCIETY], Ιδρυθείσα εν Λονδίνω τω 1848. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ κ. Ιωάννου Γ. Αναστασόπουλου, εν Κορίνθω… Υπεγράφη στις 19 Αυγούστου 1933. Ασφάλεια ζωής. Ένα φύλλο διαστάσεων 51×7 εκ., λιθόγραφο με το λογότυπο της εταιρείας, σφραγίδες και υπογραφές. Όπισθεν αναγράφονται οι γενικοί όροι της εταιρείας. Με τον πρωτότυπο αυθεντικό φάκελό του. [μαζί] Διάφορα έγγραφα, κυρίως αποδείξεις πληρωμής και αλληλογραφία σχετικά με το ασφαλιστήριο.            40-60

239      [ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., 1933-1948] Αποδείξεις αγοραπωλησιών με αγοραστή τον Δ. Αργυρόπουλο.Νόμιμες αποδείξεις υπογεγραμμένες με μελάνι. Χρονολογία 1933-1948, Αθήνα. Εννέα τιμολόγια και αποδείξεις.      60-90

240      [ΜΗΘΥΜΝΗ – ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ, 1935] ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ. Ανακοίνωση στον Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμον Γιαμαλάκη, ότι εγκρίθηκε άδεια να μεταβεί στην Αθήνα για ατομική υπόθεση. Έγγραφο έντυπο, με υπογραφή του Μητροπολίτη Μηθύμνης. Ένα φύλλο. Μηθύμνη, 1935.         60-90

241      [ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-1935] Ασπρόμαυρη φωτογραφία της Βασιλικής Οικογένειας. Εικονίζεται ο Βασιλέας Γεώργιος σε νεαρή ηλικία και οι γονείς του Κωνσταντίνος και Σοφία καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας. Παρίσι, Agence Trampus, 7/11/1935. Διαστάσεις [14,8×21 εκ.].     30-50

242      ΠΑΛΑΜΑ ΝΑΥΣΙΚΑ, Ποίημα του Κωστή Παλαμά με τίτλο «Στο Μεταξά». Χειρογράφως αντεγραμμένο από την κόρη του Ναυσικά. (24 Οκτώβρη 1937). Από το αρχείο Μιχαήλ Ροδά. Γραμμένο σε γαλάζιο χαρτί. Στο κάτω αριστερό τμήμα σημείωση με άλλο γραφικό χαρακτήρα: «Εματαίωσα την δημοσίευση στο δεύτερο ποίημα για να προφυλάξω τον ποιητή από την πολιτική» και υπογραφή (άγνωστη). Ποίημα πιθανότατα αδημοσίευτο. Διαστάσεις [21×28 εκ.]      300-600

243      [ΡΟΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – «ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ»]. Χειρόγραφο. ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ του Μιχαήλ Ροδά για τον Κώστα Κρυστάλλη. Μελέτη για το έργο του πολύπτυχη. Περιγράφει την ζωή του ποιητή, από την γενέτειρά του Ήπειρο, απ’ όπου και διαφεύγει κυνηγημένος από τους Τούρκους, καταφεύγοντας τελικά στην Αθήνα, μέχρι τον θάνατό του και την ταφή του στην Άρτα. Αναφορές σε σύγχρονους λογοτέχνες και ποιητές του 19ου αιώνα στην Ελλάδα, (Παλαμάς, Βιζυηνός κ.ά). Έμφαση στον πατριωτισμό του Κρυστάλλη, με την δημοτική και λαϊκή φλόγα του, καθώς και στην στιχουργική του τέχνη. Περιγραφή της σκληρής και αγωνιώδους ζωής του λογοτέχνη ως τον τραγικό θάνατο. Γενικά, μια ελεγεία στο έργο και την ζωή του ποιητή. 112 σελίδες χειρόγραφες με μελάνι. [χ.χ., 1940 περ.].      250-500

244      [ΡΟΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – «ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (1869-1937) ] Χειρόγραφο. ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ του Μιχαήλ Ροδά για τον μεγάλο έλληνα λόγιο Δ. Σάρρο. Από την γέννησή του στην Βίτσα (Ζαγοροχώρια), περνάει στις σπουδές του στην Αθήνα, μετά την διδασκαλία στην Κύπρο, στην Μακεδονία όπου υπηρέτησε τον Μακεδονικό Αγώνα. Μετά ως σχολάρχης και διδάσκαλος στην Μεγάλη του Γένους Σχολή, και την δραστηριότητά του ως πρόεδρου του «Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως». Αναφέρεται επίσης στο σημαντικό του μεταφραστικό και φιλολογικό έργο στην αρχαιοελληνική γραμματεία. Χειρόγραφο με μελάνι. Πιθανώς αδημοσίευτο.    300-600

245      [ΡΟΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ»] Επιμνημόσυνος λόγος του Μιχαήλ Ροδά για τον πεσόντα στο Αλβανικό μέτωπο συνάδελφο δημοσιογράφο Κωστή Παπαδάκη. Εξαίρει την ανδρεία και πατριωτισμό του εκλειπόντος, καθώς και τις ιδιαίτερες ικανότητές του ως δημοσιογράφου. Ένας πραγματικός έπαινος για τον πεσόντα άνδρα εκ Κρήτης. Έγγραφο δακτυλογραφημένο. Χωρίς υπογραφή και χρονολόγηση, [1940 περ.]. Σελίδες τρεις (3).          70-100

246      [ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ – Υπηρεσία ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ] Δελτίον Κατηγορίας Π.Ε. του Β. Ναυτικού. Αφορά τον έφεδρο Καλοταράνη Νικόλαο του Πολυχρόνη, έφεδρου Στρατού Ξηράς. Καλείται να παρουσιαστεί αμέσως εις Λιμεναρχείον Καβάλλας. Εν Καβάλλα 10 Μαΐου 1940. Με σφραγίδα και υπογραφή του διοικητή. Ένα φύλλο μία γραμμένη σελίδα.         35-70

247      [ΒΟΛΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, 1942] Έγγραφο προς το Πρωτοδικείον Βόλου. Αγωγή σε σχέση με εμπορική συνδιαλλαγή. Ο ενάγων Δημ. Σφέτσος, μεσολάβησε για την πώληση ποσότητας εμπορεύματος (χόρτο) από τους κατηγορουμένους, οι οποίοι δεν αποπλήρωσαν το χρέος τους. Αναφορά στην Γερμανική Υπηρεσία Σφαγείων. Έγγραφο δακτυλόγραφο, Βόλος, 7 Μαρτίου 1942. Με υπογραφή του πληρεξούσιου δικηγόρου Ν. Μήτρου. Σσ. 6, γραμμένες οι τρεις πρώτες.    70-100

248      [ΡΟΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ & ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ, 1944] Πεζά ποιήματα και διηγήματα γραμμένα κατά την γερμανική κατοχή. «Πορεία», «Εντός μου καίει», «Πνεύμα», «Υπόκοσμος», «Θεατρικό», «Αργοναύτες», «Μαργαρίτα», «Έκσταση», «Να η Γαλέρα», «Ιούδας», «Αμαρτίες», «Συντρίμια». Χειρόγραφα με μελάνι, ενυπόγραφα και χρονολογημένα από τον Ροδά [1944]. Πιθανώς, ορισμένα, αδημοσίευτα. Σελίδες: ενενήντα πέντε (95). [μαζί] Τεύχος του φιλολογικού περιοδικού “Ο Νουμάς”. Με απόσπασμα από «Τ’ Αμαρτωλά» του Ροδά. Περίοδος Γ´, Χρόνος ΚΒ´, Τεύχος 1 (786), Οκτώβρης 1929. Σελίδες 18.    150-250

249      [ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ]. Άγγλοι στρατιώτες ξεκουράζονται στο Θέατρο του Διονύσου. Ασπρόμαυρη φωτογραφία [1945 περ.]. Διαστάσεις [13,2×17,5 εκ.].           25-50

250      [ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ] ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜ. Ι., ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ, ΕΛΛΑΣ (Κρήτη, Ήπειρος, Θράκη, Σάμος, Λήμνος, Καβάλλα, Δεδέαγατς, Μυτιλήνη, Ικαρία, Ιόνιον Κράτος, Δωδεκάνησος). Επίσημον Όργανον των Ελληνικών Φιλοτελικών Οργανώσεων, έκδοσις Τετάρτη Ελληνο-Γαλλική 1949. Χαρτόδετο, σσ. 120.           20-30

251      ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΠΑΝΟ (1955-1969). Το αρχείο περιλαμβάνει: Α) Επιστολές της Μαργαρίτας Καραπάνου 1955-1968 (συνολικά 41, εξ αυτών 2 είναι τηλεγραφήματα). Β) Δέκα επιστολές της Μαργαρίτας Λυμπεράκη (μητέρας της Μαργαρίτας Καραπάνου) προς τον σύζυγό της Γεώργιο Καραπάνο. Γ) Επιστολές  τρίτων (3). Δ) Έγγραφα για το Δίπλωμα Νηπιαγωγού (22), Ε) Σχέδια και επιστολικά δελτάρια (4 πρωτότυπα σχέδια και 8 κάρτες). ΣΤ) Διάφορα (φωτογραφίες, φάκελος, σημειώματα). Τα περισσότερα γράμματα της Μαργαρίτας Καραπάνου προς τον πατέρα της Γεώργιο Καραπάνο, εκτείνονται κυρίως στην δεκαετία του ’50, όταν η Μαργαρίτα ήταν 9-14 χρόνων. Τα υπόλοιπα είναι γραμμένα την δεκαετία του ’60 (ως το 1969). Τα πρώτα γράμματα της μικρής Μαργαρίτας προς τον πατέρα της χαρακτηρίζονται από ένα παιγνιώδες και παιδικό ύφος, το οποίο όμως νοσταλγεί διακαώς την επιστροφή στην μήτρα-Αθήνα και τον απόντα Πατέρα. Είναι γνωστό ότι οι γονείς της χώρισαν όταν η Μαργαρίτα ήταν οχτώ μόλις μηνών. Αυτή η διπλή απουσία, πατέρας και Αθήνα, θα σημαδέψει την ζωή της τουλάχιστον σ’ αυτήν την περίοδο. Τα γράμματα αυτά περιέχουν πολλά γεγονότα της καθημερινότητας και του βίου εν γένει. Ποιες ταινίες παρακολουθεί, ποια βιβλία διαβάζει, το μπαλέτο που σπουδάζει, οι γνωριμίες με πρόσωπα κτλ. Φαίνεται εκεί ότι από πολύ μικρή ασχολείται με το σινεμά και την λογοτεχνία, και γράφει απ’ τα εννιά της ποιήματα (ελληνικά και γαλλικά). Έχει λοιπόν από πολύ μικρή τις κατάλληλες προσλαμβάνουσες για να εξελιχθεί σε λογοτέχνη ολκής. Για την ποιητική της συγγραφή, ήδη από το 1958, λέει η ίδια: «Όταν είμαι λυπημένη γράφω ποιήματα. Δεν είναι ωραία, αλλά έπειτα αισθάνομαι πολύ πιο ξελαφρωμένη». Σημαντική επίσης εμπειρία είναι και η σπουδή και ενασχόληση με τον χορό και το μπαλέτο. Οι επιστολές της δεκαετίας του ’60 είναι όταν η Μαργαρίτα μπαίνει στο Πανεπιστήμιο (μάλλον Ecole Νormale Supérieure) και σπουδάζει φιλοσοφία. Είναι ενθουσιασμένη με την φιλοσοφία και ειδικά με τον υπαρξισμό αλλά και τους αρχαίους. Σε άλλη πάλι επιστολή διαξιφίζεται με τον πατέρα της. Εκείνος θεωρεί την φιλοσοφία πάνω απ’ όλα ως γνώση-Ratio, ενώ εκείνη προκρίνει την διαίσθηση-Intuition. Λέει η ίδια: «Φιλοσοφία δεν είναι καθόλου γνώση, είναι διαίσθηση». Υπάρχει επίσης μια επιστολή όπου η κόρη ανακοινώνει στον πατέρα της τους αρραβώνες με τον Mike Coutouzis. Υπάρχει επίσης επιστολή του ίδιου του γαμπρού, όπου γίνεται φανερό ότι οι αρραβώνες θα γίνουν τα Χριστούγεννα του 1966. Όπως φαίνεται από τα γράμματα, η “γνωστή” μανιοκατάθλιψη, η οποία θα βασανίσει την Μαργαρίτα ως το τέλος, αρχίζει να εμφανίζεται ήδη από το 1967, αλλά, όπως ξέρουμε, διαγιγνώσκεται μόλις το 1970. Κατάθλιψη, νοσταλγία, μανία κτλ. Πηγαίνει επί τούτου διακοπές, επισκέπτεται ειδικούς, παίρνει φάρμακα.

            Τα 10 γράμματα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη προς τον Γεώργιο Καραπάνο εκτείνονται κατά τις δεκαετίες ’50 και ’60. Αφορούν οπωσδήποτε εν μέρει την καθημερινή ζωή της Ρίτας και της κόρης της Μαργαρίτας. Καλές στιγμές, νεύρα, ατυχείς και ευτυχείς στιγμές του βίου τους. Άλλοτε η κόρη (Μαργαρίτα) τα πάει καλά στο σχολείο και είναι χαρούμενη και τανάπαλιν. Πολλές αναφορές στο θεατρικό και εν γένει λογοτεχνικό έργο της Λυμπεράκη, κριτικές από τον τύπο και mises en scene. Έχουμε επίσης δύο επιστολές που αφορούν στους αρραβώνες της Μαργαρίτας με τον Μικέ, η κατοίκησή τους στο διπλανό σπίτι από της μητέρας, στο Παρίσι κτλ. (1966 και μετά). Τέλος (πολύ σημαντικό) υπάρχουν δύο επιστολές που αναφέρονται στις απαρχές και κορύφωση της “γνωστής” μανιοκατάθλιψης από την οποία έπασχε η Μαργαρίτα Καραπάνου. Πρόκειται για το έτος 1968. Η μια είναι μια απεγνωσμένη κραυγή της μητέρας Ρίτας προς τον πατέρα Γιώργο, όπου η πρώτη ζητάει την συνδρομή και αρωγή του πρώην συζύγου για την ψυχική υγεία της κόρης. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Στην δεύτερη η Μαργαρίτα είναι πλέον στο νοσοκομείο και η υγεία της φαίνεται να πηγαίνει προς το καλύτερο. Οι λίγες στιγμές που διαρκεί η επίσκεψη της μητέρας φαίνεται παράδεισος για τις δύο γυναίκες. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η σταθερή αναφορά σ’ αυτές τις επιστολές είναι η κόρη της Μαργαρίτα. Βλέπουμε δηλαδή την εξέλιξη της ζωής της αυτές τις δύο δεκαετίες μέσα από τα μάτια της μητέρας. Το αρχείο περιλαμβάνει συνολικά περ. 90 ανέκδοτα τεκμήρια.            4000-6000

252      [ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ] Διαφημιστική ετικέτα, της ποτοποιίας σε λεπτό χαρτί, με την διεύθυνση, το τηλέφωνο και το λογότυπο. Διαστάσεις [35×50 εκ.].  40-80

254      [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία. Εικονίζεται στο κέντρο ο Γεώργιος Παπανδρέου με πλήθος φίλων που τον συνεχάρησαν για την ονομαστική του εορτή. Αφοί Μεγαλοκονόμου, 23/4/1963. Διαστάσεις [18,2×24 εκ.].       30-60

255      [ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ] ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, 1966. Σσ. 48.     20-40

256      [ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Σ.Α.Φ.Ε] Σύνδεσμος Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, 1970. Ανακοίνωση στην Φωφώ Λογοθέτη, ότι εκλέχθηκε μέλος της Εφορίας Πνευματικών Εκδηλώσεων στον Σ.Α.Φ.Ε. Έγγραφο υπογεγραμμένο από την Σοφία Π. Σαββίδου (πρόεδρος), και Μαρία Ε. Παπαδοπούλου (Γραμματέας) – Αθήνα 1970.    40-50

Βλέπε και: 675, 672, 421, 402, 670, 399, 475, 424, 470, 476, 515, 279, 513, 423, 490, 43, 60, 77, 141, 333, 637

 

21. ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ [257-277]

257      ΡΟΣΣΙΟΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, (διανομή πρώτη Ιστορία της τέχνης μέχρι Αλώσεως Κορίνθου), εκ της Βασιλικής τυπογραφίας 1841. Με πίνακα συνδρομητών. Αφιερωμένο στους καθηγητές του Οθωνείου Πανεπιστημίου. Χωρίς εξώφυλλα, ίχνη υγρασίας, σσ. 250+4.      60-90

258      CLEMENT ERSKINE CLARA, PAINTERS, SCULPTORS, ARCHITECTS, ENGRAVERS AND THEIR WORKS, A ΗANDBOOK, with illustrations and monograms, New York, Published by Hurd and Houghton, 1877. Πλήθος εικόνων εντός και εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 661.  90-140

259      L’ART DECORATIF, Revue Internationale Mensuelle D’Art Contemporain, J. Meier-Graefe directeur, 2me annee, Avril 1900 – Septembre 1900, Paris. Τα τεύχη αρ.:19-24. Πλούσια εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σσ. 258.    70-100

260      MODERN BRITISH DOMESTIC ARCHITECTURE AND DECORATION, MODERN PEN DRAWINGS: EUROPEAN AND AMERICAN, Special Winter Number of “THE STUDIO” 1900-1901. Εdited by Charles Holme, London – Paris – New York, 1901. Με ολοσέλιδες έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτ. και σχέδια. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένη βιβλιοδεσία, σχ. 4ο, σσ. 211.            50-70

261      [ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΖΥΓΟΜΑΛΑ – ΜΑΣΣΑΛΙΑ – 1903] CATALOGUE DES TABLEAUX ET AQUARELLES PAR BESNARD, BOUDIN, DAUBIGNY, DAUMIER, FANTIN-LATOUR, FORAIN, HARPIGNIES, CH. JACQUE JONGKIND, LEPINE MESLE, CL. MONET, MONTICELLI, PISSARRO, SISLEY, VAN MARCKE, ZIEM, etc. composant la Collection de M. Zygomalas de Marseille et dont la vente aura lieu a Paris Galerie Georges Petit, 8 Juin 1903. Commissaire-Priseur Me Paul Chevallier, Experts: M. Georges Petit – M. Rosenberg. Πολυτελής κατάλογος πώλησης ζωγραφικών έργων της συλλογής Ζυγομαλά, με ολοσέλιδες εικόνες των έργων και στην απέναντι σελίδα λεπτομερής περιγραφή τους. Σύνολο: 49 έργα (μόνο τα δύο τελευταία, 48 & 49, αποδίδονται μόνο περιγραφικά). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 56.          100-150

262      [ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΜΕΔΙΚΟΙ] FLORENZ UND DIE MEDICI VON ED. HENCH, Λειψία 1909. Με 183 εικόνες εντός κειμένου. Δεμ., σε χάρτινο κιτίο, σσ. 183.      35-50

263      GOBINEAU, LA RENAISSANCE, SCENES HISTORIQUES, JULES II – LEON X – MICHEL-ANGE, Libr. Plon, Paris 1929. Σσ. 318.       20-40

264      ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΚΑΣΤΡΑ και ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ, εκδ. Π. Δημητράκου [χ.χ., 1935 περ.]. Με σχέδια της σ. εντός κειμένου και έγχρωμες εικόνες επικολλημένες εκτός κειμένου. Αντίτυπο υπογεγραμένο από την Α. Ταρσούλη. Αναλυτικός κατάλογος σχεδίων και εικόνων (217) στο τέλος, καθώς και ένας χάρτης του Μοριά. Σχ. 4ο, σσ. 260+3.            60-90

265      [ΤΙΣΙΑΝΟΣ] HETZER THEODOR, TIZIAN GESCHICHTE SEINER FARBE, Vittorio Klostermann, Frankfurt 1935. Με ολοσέλιδες εικόνες έργων του μεγάλου ζωγράφου (ασπρόμαυρες) εκτός σελίδων αρίθμησης. Σσ. 280.            25-35

266      ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ, έκδ. του περιοδικού «Νέα Εστία», 1936. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 171.    40-70

267      BUSCHOR ERNEST, VOM SINN DER GRIECHISCHEN STANDBILDER, Berlin 1942. Πλούσια ασπρόμαυρη εικονογράφηση, 46 εικόνες εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 55+εικόνες.    30-35

268      [ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ] ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, 1946. Το εξώφυλλο καθώς και τα τρία σχέδια είναι του Γιάννη Τσαρούχη. Σσ. 90.    25-40

269      [ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ] Λεύκωμα – για παιδιά, «ALBUM OF PICTURES, FOR A JOURNEY WITH CHILDREN IN THE HOLY LAND», επανέκδοση από την ρωσική έκδοση του 1849. Με 48 χαρακτικές αντιπροσωπευτικές εικόνες των Αγίων Τόπων. Carta, Jerusalem, printed in Israel, [χ.χ., 1970 περ.]. Σχ. πλάγιο, [σσ. 47 περ.]      25-40

270      [ΣΟΠΕΝ] BORY ROBERT, LA VIE DE FREDERIC CHOPIN PAR L’IMAGE, preface d’Alfred Cortot, edit. Alexandre Jullien, Γενεύη, 1951. Με πανομοιότυπα χειρογράφων του συνθέτη, παρτιτούρες, γράμματα κ.λπ. καθώς επίσης και πορτραίτα προσωπικοτήτων της εποχής. Χαρτόδετο, σχ. 4ο, σσ. 218.    40-80

271      ΒΑΚΑΛΟ Ε., ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ, 1951, με αφιέρωση της σ. Αριθμημένο αντίτυπο, 56/350. Σσ. 54.            25-40

272      ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, Από το Βολταίρο στο Γκόγια, έκδ. 1954. Τόμος 1ος, εικόνες εκτός κειμένου. Δεμ. και με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 336.      20-25

273      ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, εκδ. επιμέλεια «Νέες Μορφές» 1961. Εικόνες εκτός κειμένου. Δεμ. και με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 213. 20-25

274      ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.Ν., ΤΑΛΕΝΤΟ και ΤΕΧΝΗ, ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, έκδ. 1964. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Χαρτόδετο και με χάρτινο περικάλυμμα ταλαιπωρημένο, σσ. 401.         20-30

275      [ΘΕΟΦΙΛΟΣ] Λεύκωμα, έκδοσις Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1967. Συλλογή Α. Εμπειρίκου. Πρόλογος ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ. Με 304 εικόνες των έργων του ζωγράφου, έγχρωμες και ασπρόμαυρες, λίστα επιγραφών των έργων του Θεόφιλου και ευρετήριο κατά συλλογή. Σχ. 4ο, λινόδετο, με χάρτινο περικάλυμμα. Σημ.: Στην σελ. τίτλου εικονίζεται το μπαουλάκι του Θεόφιλου, ιστορημένο από τον ίδιο, με τα σύνεργα ζωγραφικής του και δύο σημειωματάρια.         40-80

276      ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ, εκδ. ΩΡΑ Καλλιτεχνικό και Πνευματικό Κέντρο, 1987. Εικόνες εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 152.        15-20

277      [ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Μ.] JOUFFROY ALAIN, MINOS OU L’HUMOUR DE LA LIBERTE, edit. Galilee, 1987. Εικονογραφημένο λεύκωμα. Με την υπογραφή του Μίνου Αργυράκη. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 79.        30-50

Βλέπε και: 595, 606, 6, 163, 596, 26, 304, 303, 206

 

22. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ [278-285]

278      GRAENER PAUL (1872-1944), THEOPHANO, Oper in drei Aufzugen, Dichtung von Otto Anthes, εκδ. [1911-12]. Παρτιτούρα για όπερα με Βυζαντινό θέμα σε τρεις πράξεις. Πρώτη παράσταση στο Μόναχο το 1918. Χρωμολιθόγραφο εξώφυλλο. (Ίχνη υγρασία και σκίσιμο τμήματος του εξώφυλλου). Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 119.      35-50

279      [ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ], Έξι χειρόγραφες παρτιτούρες σε μουσική – στίχους των: Ροδίου Δ., Ι. Πολέμη («Η Μουσική»), Κωνσταντινίδη Γρ. («Να γιατί πίνω και μεθώ»), Χαιρόπουλου-Χρονόπουλου Δ., («Όνειρο ήταν και πάει»), Ξηρέλλη («Κάτω από το μισόγυρτο παράθυρο», «Σερενάτα»), Freire («Ay! Ay! Ay! «), Tosti-Νίνα Φωκά (“Αν τώθελες εσύ”), [1910-1920 περ.]. (6)      50-80

280      [ΕΘΝΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ 1936] ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1935-1936. Πεπραγμένα Παρελθόντος Έτους, Διδάσκον Προσωπικόν, Συναυλίαι, Παραρτήματα Εσωτερικού, Παραρτήματα Εξωτερικού, Εθνικός Μελοδραματικός Όμιλος, Δίδακτρα, Οργανισμός, Αναλυτικόν Πρόγραμμα. Τυπωμένο με μπλε μελάνι, δίχρωμος τίτλος (κόκκινο – μπλε μελάνι). Σσ. 143+διαφημίσεις εποχής.  40-80

281      [ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΜΙΜΗΣ – ΒΕΜΠΟ ΣΟΦΙΑ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ] Δύο τραγούδια για την Σοφία Βέμπο από τον Τραϊφόρο. «25 Μαρτίου» (25 στίχοι) και «Τραγούδια» (17 στίχοι). Χειρόγραφο κείμενο με μελάνι, γραμμένες δύο σελίδες από τέσσερις, (χ.χ.).  120-180

282      ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ, ΣΤΙΧΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ από τα τραγούδια: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΕΧΩ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ, από τις ταινίες ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ με ερμηνεύτρια την Μελίνα Μερκούρη και ΤΟ ΞΥΛΟ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ με ερμηνεύτρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πρώτες εκδόσεις Γαϊτάνου, τέλη δεκαετίας του ’50 – αρχές της δεκαετίας του ’60. Εικονογραφημένες παρτιτούρες. 30-60

283      [ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ] Έντεκα δίσκοι βινιλίου 45 στροφών: Μάνου Χατζιδάκι “Αθήνα”, στίχοι Ν. Γκάτσου [μαζί του ιδίου] “Σπουργιτάκι μου” [μαζί του ιδίου] “Η Προδοσία” [μαζί του ιδίου] “Η Αλίκη στο Ναυτικό” [μαζί του ιδίου] “Μαζί με Σένα” [μαζί του ιδίου] “Κάπου υπάρχει η Αγάπη μου” [μαζί του ιδίου] “Έχω απόψε Ραντεβού” [μαζί] 4 ακόμη. (11). Λίγες φορές.   90-160

284      [ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΜΙΜΗΣ – ΑΤΤΙΚ, «Στοπ! Στο διασυρμό του Αττίκ» – ΕΡΤ2] Μια αγανακτισμένη έκκληση του Μίμη Τραϊφόρου. Με αφορμή τον διασυρμό του Αττίκ σε τηλεοπτική εκπομπή γι αυτόν στην Ερτ 2 «Η Ζωή του Αττίκ», ο Τραϊφόρος κατηγορεί και χλευάζει την Ερτ 2 γι αυτή την εκμπομπή, ενώ παράλληλα εκθειάζει την προσφορά της γενιάς του Αττίκ στα καλλιτεχνικά δρώμενα της Αθήνας και της Ελλάδας εν γένει. (χ.χ.). Ένα χειρόγραφο φύλλο με μελάνι. Υπογραφή του Μίμη Τραϊφόρου.       60-90

285      [ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΜΙΜΗΣ – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ, 1985] Με αφορμή τα πενηντάχρονα του Γιάννη Σπάρτακου, ο Μίμης Τραϊφόρος αποτίει φόρο τιμής στον μεγάλο μουσικό. Καταβαραθρώνει την μουσική του συρμού της εποχής του και εκθειάζει το έργο του Σπάρτακου.Υπάρχει εκτενής αναφορά στην Σοφία Βέμπο, η οποία συνέρπασε τον Σπάρτακο. (Βλ. σελίδα 3 του χειρογράφου). Χειρόγραφο κείμενο με μελάνι, σελιδαριθμημένο (σσ. 4). Υπογραφή: Μίμη Τραϊφόρου. Αθήνα 29-05-1985. [ίσως αδημοσίευτο κείμενο].    90-120

Βλέπε και: 503, 673

 

23. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [286-301β]

286      «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ» Φιλολογική Εκκλησιαστική και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, τυπ. Π. Περρή, 1878-1879, περίοδος δευτέρα, τόμος πρώτος & δεύτερος, αριθ. τευχών 1-23 & 1-24. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 396+384.         70-140

287      «ΕΣΤΙΑ». ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ, έτος Η´, τόμος δέκατος έκτος 1883 [Ιούλιος-Δεκέμβριος], Γ. Κασδόνης, εκδότης και διευθυντής. Τα τεύχη αριθ. 392 (3 Ιουλίου 1883) έως και το τεύχος 417 (25 Δεκεμβρίου 1883), τυπ. «Κορίνης». Σσ. 413-824. [δεμ. μαζί] Έτος Θ´, τόμος δέκατος όγδοος 1884 [Ιούλιος-Δεκέμβριος], Γ. Κασδόνης, εκδότης και διευθυντής. Τα τεύχη αριθ. 444 (1 Ιουλίου 1884) έως και το τεύχος 469 (23 Δεκεμβρίου 1884), τυπ. Ανδρέου Κορομηλά. Σσ. 413-828. Κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, ελαφρώς ταλαιπωρημένη.            70-120

288      «REVUE ILLUSTREE», Tome Douzieme, Juin 1891 – Decembre 1891, Ludovic Baschet editeur, Librairie D’Art, Paris 1891. Πλήθος εικόνων εντός και εκτός κειμένου, μερικές εξ αυτών έγχρωμες. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σχ. φύλλου μικρό, σσ. 408.      60-80

289      «ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», Περίοδος Β´, 1904, 31 Μαρτίου (Η μετάφρασις εν τη μέση εκπαιδεύσει υπό Γ. Γρατσιάνου, Παιδαγωγική μόρφωσις των λειτουγών της μέσης εκπαιδεύσεως υπό Νικολάου Δ. Καπενάκη, κ.ά.), εκδ. Μ. Ι. Σαλίβερου. Άδετο, σσ. 144.           40-50

290      «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, Διευθυντής Δ. Γληνός. Τρία τεύχη του περιοδικού. Χρονιά Α´ Απρίλης 1927 φυλλάδιο 8ο. Χρονιά Β´, Φεβρουάριος & Μάρτιος 1928, φυλλάδια 6ο & 7ο. (3) 15-30

291      «ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ» Μηνιαίο Περιοδικόν, διευθυντής Κ. Στυλιανόπουλος, 11 τεύχη των 1931-32. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σχ. 4ο. (11)      30-50

292      «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ», Διευθυντής Πέτρος Χάρης, τεύχος 373, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1942. Με χαρακτικά του Σπ. Βασιλείου. Οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 107.           35-60

293      [ΠΑΛΑΜΑΣ] «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ» ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1943, τεύχος 397, τόμος ΛΔ´. Διευθυντής Πέτρος Χάρης, εκδ. Ιωάννης Δ. Κολλάρος. Κείμενα των: Α. Σικελιανού, Γρ. Ξενόπουλου, Α. Θρύλου, Ν. Ποριώτη, Μ. Μαλακάση, Ε.Π. Παπανούτσου, Ελευθ. Κ. Βενιζέλου (Ανέκδοτη σελίδα για τον Παλαμά), κ.λπ.. Εικόνες: Κ. Γραμματόπουλου εξώφυλλο «Κωστής Παλαμάς» (ξυλογραφία), Σπύρος Βασιλείου «Η Ταφή του Παλαμά» (ξυλογραφία) και άλλες εικόνες (φωτογραφίες) εντός καιμένου. Χαρτόδετο, σσ. 374.     40-70

294      «ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» Εκδίδεται κάθε μήνα από την A.G.I.S.(Άγγλο-Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών), τυπ. Ι.Μ. Σκαζίκη Πέντε τόμοι: Τόμος πρώτος (Μάρτιος-Δεκέμβριος 1945, το 1ο τεύχος μόνο σε φττπ, το 2ο τεύχος αυθεντικό και φττπ, το 3ο τεύχος μόνο σε φττπ., πλήρης σειρά 1-10, τα τεύχη 5-10 διπλά). Τόμος δεύτερος (Μάρτιος 1946-Δεκέμβριος 1947, τα τεύχη 1-12, πλήρης σειρά, άριστη κατάσταση, το τεύχος αρ. 7 διπλό). Τόμος τρίτος (Μάιος 1947-Οκτώβριος 1948, τα τεύχη 1-12, πλήρης σειρά, άριστη κατάσταση, τα τεύχη αρ. 2 & 3 διπλά). Τόμος τέταρτος (Ιανουάριος 1949-Αύγουστος 1950, τα τεύχη 1-12, πλήρης σειρά, άριστη κατάσταση). Τόμος πέμπτος (Οκτώβριος 1950-Σεπτέμβριος 1952, τα τεύχη 1-12, πλήρης σειρά, άριστη κατάσταση, το τεύχος αρ. 4 διπλό). Συνεργάτες: Α. Σικελιανός, Οδ. Ελύτης, Γ. Σεφέρης, Β. Ρώτας, Κ. Δημαράς, Κ. Μπίρης, Α. Προκοπίου κ.ά. Στον 3ο τόμο αφιέρωμα στον Δ. Σολωμό, στον 4ο αφιέρωμα στον Κ. Παλαμά. Δερματόδετη σειρά. (5)             150-300

295      «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ», Διευθυντής Πέτρος Χάρης, τεύχος 515, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1948, τεύχος αφιερωμένο στον ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ. Γράφουν: Ρ. Γκόλφης, Α. Παπακώστας, Σ. Σκίπης, Ν. Βλάχος, Γ. Σιδέρης, Φ. Κόντογλου, Π. Χάρης, κ.ά. Εικόνες: Φ. Κόντογλου, Ε. Παπαδημητρίου, Ν. Καστανάκη. Ελαφρώς ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 188.    20-30

296      «ΑΙΞΩΝΗ», Μηνιαίο περιοδικόν Ελληνικής Πνευματικής Καλλιέργειας, 3 τόμοι, 1950-51, 1952, 1953. Συνεργάτες: Κόντογλου, Λαδάς, κ.ά. Αρχισυντάκτης: Δημ. Πικιώνης. Εικόνες εντός κειμένου. Σχ. 4ο. (3)            80-120

297      «ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ», Διευθυντής: ΡΕΝΟΣ ΗΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Γενική Γραμματεία: Πάρις Τακόπουλος, τεύχη 1-12, Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1966. Εικόνες εντός κειμένου. 12 λυτά τεύχη. (12)     50-80

298      «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ» ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ, Τόμος Α´ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1959. [μαζί], Τόμος Β´ Φθινόπωρον 1960. [μαζί], Τόμος Γ´ Χριστούγεννα 1961. Εκδ. Παναρκαδικής Ομοσπονδίας της Ελλάδος, τρεις τόμοι άκοποι. (3) 60-120

299      «ΡΑΔΙΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ» Εβδομαδιαία Εκδοσις Ε.Ι.Ρ., Αριθ. Τεύχους 337, Ιούνιος 1969. Με το εβδομαδιαίο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Ε.Ι.Ρ. και της Υ.ΕΝ.Ε.Δ. καθώς και τα ραδιοφωνικά προγράμματα, (1-7 Ιουνίου 1969). Εικόνες εντός κειμένου και διαφημίσεις εποχής. Σχ. φύλλου, σσ. 46.          20-30

300      «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ» Αδέσμευτο Περιοδικό Πολιτικής Δράσης και Κουλτούρας, υπεύθυνος Λεωνίδας Χρηστάκης. Πέντε τεύχη του περιοδικού: (Γενάρης & Φλεβάρης του 1978, Απρίλιος & Ιούνιος 1979, Σεπτέμβριος 1981). Με εικόνες εντός κειμένου. Σχ. φύλλου. (5)   35-50

301      [ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ ΓΙΑΝΝΗΣ] «ΕΠΙΠΕΔΟ» Εφημερίδα Ποίησης Νέου Πνεύματος, έκδοση – διεύθυνση ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ. Τα δύο πρώτα τεύχη: 1-2, Δεκέμβρης 1980 & Γενάρης 1981. Με δύο ξυλογραφίες του Γ. Στεφανάκι, στο πρώτο τεύχος 1 ολοσέλιδη, στο δεύτερο τεύχος δισέλιδη (σαλόνι). (2)             40-60

301β    ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΣΑΚΙΣ, «Καιροί στο Κολωνάκι», Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα, Εκδότης Σ. Μαυρέλης. Συνολικά: 15 τεύχη της περιόδου 1988-1991 (αριθμοί: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 27, 28). Η ιστορική (πλέον) σατυρική εφημερίδα (πολιτική και φιλότεχνος), με εικονογράφηση και στο πολυτονικό.    100-150

Βλέπε και: 459, 259, 31, 159, 689, 17, 438

 

24. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ [302-304]

302      «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ, 1918», Τυπ. Κ. Τσουτσάνη & Χρ. Βαριάντζα, Πάτραι. Ασπρόμαυρη εικονογράφηση εντός κειμένου. Με θέματα ποικίλα. Χρήζει βιβλιοδεσίας. Σσ. 206. 35-45

303      [ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. – ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ] Ημερολόγιο της Ανωνύμου Γενικής Εταιρείας Τσιμέντων «ΗΡΑΚΛΗΣ» του 1961. Έγχρωμη εικονογράφηση με έργα του ζωγράφου Νίκου Νικολάου, τοπία και όψεις από Ναύπλιο, Άργος, Ερμιόνη, Πόρτο Χέλι, Ύδρα, κ.λπ. Επίσης μικρό βιογραφικό του ζωγράφου. Υποτιτλισμός σε αγγλικά – γαλλικά – ελληνικά – αραβικά. Σχ. πλάγιο, δεμ. με σπιράλ, [χ.α.σ.]          30-40

304      [ΣΑΜΙΟΣ Π.- ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ] Ημερολόγιο της Ανωνύμου Γενικής Εταιρείας Τσιμέντων «ΗΡΑΚΛΗΣ» του 1985. Έγχρωμη εικονογράφηση με έργα του ζωγράφου Παύλου Σάμιου, με τοπία και όψεις από τα Ψαρά. Υποτιτλισμός σε αγγλικά – γαλλικά – ελληνικά – αραβικά. Σχ. πλάγιο, δεμ. με σπιράλ, [χ.α.σ.]      30-40

Βλέπε και: 683, 206

 

25. ΙΑΤΡΙΚΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ [305-334]

305      [ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ], Περιόδου 1900 περ., με μία εγχάρακτη ένδειξη 50. Σε ξύλινο κουτί διαστάσεων [24×10,5×11,4 εκ].          70-140

306      [ΑΝΑΤΟΜΙΑ] TILLAUX P., TRAITE D’ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE avec APPLICATIONS A LA CHIRURGIE, Paris, Asselin et Houzeau, 1903. Με πλήθος έγχρωμων και ασπρόμαυρων εικόνων εντός κειμένου. Δεμ., σσ. 20+1183.     60-100

307      ΦΩΚΑΣ Γ., ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝ ΤΗ ΚΑΘ’ ΗΜΕΡΑΝ ΠΡΑΞΕΙ, Μετά πολλών εν τω κειμένω εικόνων, επιμελεία Α. Καλλιβωκά, εκδ. Γ.Δ. Φέξη, 1907. Τρεις τόμοι δεμένοι μαζί. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 467+488+415.   75-150

308      STRUMPELL A., ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ και ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ, Εξελληνισθείσα εκ της τελευταίας 16ης εκδόσεως του γερμανικού πρωτοτύπου υπό Α. Καλλιβώκα και Θ. Βαρούνη, μετ’ εικόνων, τόμος τρίτος, εκδ. Γεωργίου Δ. Φέξη, 1909. Σσ. 8+885. 50-70

309      ΚΑΪΡΗΣ ΜΙΧ., ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ, (η μαία αναπληρούσα τον ιατρόν), τυπ. Ραφτάνη – Παπαγεωργίου, 1909. Εικόνες εντός κειμένου. Χρήζει βιβλιοδ., σσ. 877.  50-100

310      ΔΟΝΤΑΣ ΣΠΥΡ., ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ, μετ’ εικόνων εν τω κειμένω, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1912-1914. Δύο τόμοι δεμένοι μαζί. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 504+563.    75-150

311      ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Κ., ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ, τυπ. «Εστία», 1914 – 1915 – 1917 –

1921. Τεύχος Α´, Τοπογραφική Διαίρεσις της Επιφανείας του Σώματος, Τοπογραφία της Κεφαλής. Τεύχος Β´, Γενική Εγχειρητική. Τεύχος Γ´, Εγχειρητική της Κεφαλής. Τεύχος Δ´, Τοπογραφία και Εγχειρητική Τραχήλου και Ράχεως. Τέσσερα τεύχη δεμένα μαζί. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου & 6 αναδιπλούμενοι πίνακες. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 119+ 144+142+108.     50-100

312      AUGAGANEUR – CARLE, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ, εξελληνισθέν υπό ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ, μετά πολλών προσθηκών και παραρτήματος συμφώνως τη διδασκαλία αυτού και υπό Ν.Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ και ΧΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Βασιλικόν Τυπογραφείον Ν.Α. Χιώτη, 1918. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 1248.           80-190

313      ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ ΝΙΚ., ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, Περιγραφική – Τοπογραφική, μετά 240 εικόνων, Ιστολογία, Οστεολογία, Συνδεσμολογία, Μυολογία, Σπλαγχνολογία, Αγγειολογία, Νευρολογία και Αισθητήρια Όργανα, τυπ. Π.Α. Πετράκου, 1920. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σσ. 804.           60-120

314      ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΡΗΓΑΣ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, μετά 121 εικόνων εν τω κειμένω, έκδοσις 3η, επηυξημένη και επί το βέλτιον επεξειργασμένη, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1921-1922. Δύο τόμοι δεμένοι μαζί. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 548+516.        75-150

315      ΜΠΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ, μετά 188 εικόνων εν τω κειμένω, τυπ. «Εστία», 1922. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 612.   80-150

316      ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, έκδοσις 3η, μετά 238 εικόνων, τυπ. «Εστία», 1922. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 616.    45-90

317      ΜΑΤΘΕΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., ΕΠΙΤΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, τυπ. «Ερμού», Αλεξ. Βιτσικουνάκη, 1923. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 686.      50-90

318      ΧΑΤΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, εκδ. Ν. Τζακά & Σ. Δελαγραμμάτικα, 1924. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 566.    50-100

319      ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, Η ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ, Υπό κοινωνιολογικήν και οικονομολογικήν έποψιν, ανατύπωσις «Ιατρικά Χρονικά» τυπ. Ν.Α. Απατσίδη, 1929. Χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο, σσ. 8.  15-25

320      ΒΛΑΣΤΟΣ ΜΙΛΤ. – ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚ., ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥ, Λουτροθεραπεία, Κρηνοθεραπεία, Ιαματικαί Πηγαί και Λουτροπόλεις της Ελλάδος, Μετά πολλών εικόνων και τοπογραφικού χάρτου των μεταλλικών υδάτων, 1930. Κόκκινη βιβλιοδ., σσ. 292+1 αναδιπλ. χάρτης.       35-60

321      ΚΑΤΣΑΣ ΓΡΗΓ., ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, τυπ. ο «Κάδμος», 1930. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 266.   45-60

322      ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ, ψυχολογική μελέτη, τυπ. Λ.Θ. Λαμπρόπουλου, 1931. Σσ. 174. 25-35

323      ROSTAND JEAN, LES PROBLEMES DE L’HEREDITE ET DU SEXE, Les Editions Rieder, Paris 1933. Ταλαιπωρημένο αντίτυπο, εξώφυλλα και ακμές. Σσ. 92+60 ολοσέλιδες εικόνες.    25-50

324      MEDIZIN UND CHEMIE, Abhandlungen aus den Medizinisch-chemischen Forschungsstatten der I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Bayer-Meister Lucius, Leverkusen a. Rh. 1933. Λινόδετο με δερμάτινη ράχη, σσ. 234.     25-35

325      ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΙΑΜΑΤΙΚΑΙ ΠΗΓΑΙ και ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, συνεργασία απάντων των ειδικών ιατρών, υδρολόγων, λουτριάτρων και άλλων διαπρεπών επιστημόνων, έκδ. εφημερίδος «Ανεξάρτητος», 1936. Με εικόνες εντός κειμένου. Μερικές σελίδες αποκολλημένες από το σώμα. Χαρτόδετο, σσ. 370.     35-60

326      [ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ] FAHRENKAMP KARL, ΟΥΣΙΩΔΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ, μτφρ. Γ. Σπηλιόπουλου, τυπ. Ludwigshafen A. Rhein, 1936. Λινή βιομηχ. βιβλιοδ., σχ. 4ο, σσ. 271.           30-60

327      [ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – Ιατρείο ΕΕΣ, Κηφισιά 1938-1944] Επίσημα έγγραφα, τιμολόγια, αποδείξεις, χειρόγραφες επιστολές προς το Ιατρείον του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Κηφισιά κατά την περίοδο 1938-1944. Έντυπα και χειρόγραφα έγγραφα. Αθήνα 1938-1944. 33 φύλλα.         280-400

328      ΒΕΡΑΣ ΣΟΛΩΝ, ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΚΑΘΕ ΜΗΤΕΡΑ, με πολλές εικόνες, εκδ. «Οι Φίλοι του Βιβλίου», 1946. Ταλαιπωρημένα εξώφυλλα από υγρασίες, χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 199.          25-40

329      ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Ν., ΕΠΙΚΡΟΥΣΙΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΙΣ (ιατρική εξέτασις του αρρώστου), έκδ. 1946. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 352.      50-60

330      ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΝΕΑ ΣΕΞΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ – ΣΤΕΙΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ, πρωτότυπο, πλήρες, επιστημονικά υπεύθυνο, συγχρονισμένο εγκόλπιο σεξολογίας. Εκδ. 1949. Δεμ., σσ. 506.            25-35

331      [ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ] ΓΙΟΕΛΟ ΜΩΡΙΣ, ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΩΡΑΙΑ και ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΤΕ από τις περιττές τρίχες, κρεατοελιές, φακίδες, ακμές και ρυτίδες, έκδ. [1952]. (Πραγματεία εκλαϊκευμένης ιατρικής). Χαρτόδετο, σσ. 24.       1-…

332      ΓΥΡΑΣ ΝΙΚ., ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΥΡΑ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΣΜΟΣ, ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΡΟΤΗΣ – ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΜΟ, έκδ. 1956. Σσ. 206.         25-35

333      [ΛΕΚΟΣ (LECOS ARIANNE) & ΠΑΠΑΔΑΚΗ Μ., ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ] Τρεις προσωπικές επιστολές προσώπων του Ε.Ε.Σ. Μεταπολεμικές.         40-60

334      ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1863-1963. Με το σήμα της εκατονταετηρίδος, ολοσέλιδες φωτ. της Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος καθώς και του Henry Dunant, ιδρυτού του Ερυθρού Σταυρού. Πολλές φωτ. εκτός κειμένου και έγχρωμα σχέδια. Σσ. 88. 30-50

Βλέπε και: 55

 

26. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –

ΕΜΠΟΡΙΟ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ [335-363]

335      [ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ] FRANKEL J. – LAUFBERGER J., „DER ASTRONOM IN DER DACHKAMMER“, χαρακτικό [1800 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [23×16 εκ.]   50-100

336      [ΑΓΡΟΤΙΚΑ] BARILLOT V., D’AGRICULTURE A L’USAGE DES ECOLES PRIMAIRES, COURS ELEMENTAIRE, Paris 1898. Χαρακτικές εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 96.           20-40

337      [ΖΩΟΛΟΓΙΑ] PELSENEER PAUL, L’INTELLIGENCE DES ANIMAUX, Bruxelles, Imprimerie Universitaire J.H. Mareau, 1900. Χαρτόδετο, λεκιασμένο εμπροσθόφυλλο, σσ. 18.          15-25

338      ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Α., ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ, [MIXOLOGIST;] χωρίς σελ. τίτλου, (Β´ έκδοση 1900, η Α´ έκδοση του 1894,) σε 4 μέρη δεμένα μαζί. Χωρίς εξώφυλλα, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 432.      50-100

339      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ρ., Ο ΓΕΩΡΓΟΣ, εκδ. «Συλλόγου Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων», Ιούνιος 1901. Ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., σσ. 88.       10-20

340      ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡ., ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ, ΟΔΗΓΙΑΙ, σειρά Τα Πρακτικά Βιβλία της «Ενώσεως των Ελλήνων Γεωπόνων», εκδ. Δ. Κολλάρος, 1908. Φυλλάδιο, σσ. 24. 1-…

341      ROEDING GEORGE, Η ΣΜΥΡΝΑΪΚΗ ΣΥΚΗ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ, Γεωργικόν Δελτίον, Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, μτφρ. Κωνστ. Τζήρου, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1911. Χαρτόδετο, σσ. 80.            20-40

342      [ΖΩΟΛΟΓΙΑ-ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ] ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Ν.Χ., ΔΥΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΩΝΩΠΕΣ – ΜΥΙΑΙ, μετά πολλών εικόνων, έκδ. 1914. Χαρτόδετο, σσ. 85.           20-30

343      [ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ] DECHAMBRE P., TRAITE DE ZOOTECHNIE GENERALE, Paris 1914, edit. Ch. Amat – Asselin & Houzeau. Εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σσ. 587.  15-30

344      ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Π.Γ., ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΑΡΚΕΙΑΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, έκδ. Βασιλικής Γεωργικής Εταιρείας, 1917. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 36.   20-40

345      ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΝ, ΕΝ Ω ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΡΜΗΝΙΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΕΡΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΔΕΝΔΡΩΝ…εκδ. Α. Γεωργίου, βιβλ. Ο Φοίνιξ, σσ. 144            40-80

346      ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΥΡΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΒΙΕΡΑ, εκδ. Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1926. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, κομμένο στο άνω δεξί περιθώριο, σσ. 65.   25-40

347      ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, μετά 44 σχημάτων και εικόνων και πολλών πινάκων, εκδοτική και τυπογραφική εταιρεία Π.Δ. Σακελλάριος, 1926. Δεμ., σσ. 396+διαφημίσεις εποχής.       40-80

348      ΤΖΟΥΛΙΑΔΗΣ ΦΙΛΟΠ. ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ, ΤΟ ΚΡΙΘΑΡΙ, Η ΒΡΩΜΗ & Η ΒΡΙΖΑ Ήτοι οι ποικιλίες των, η καλή καλλιέργεια της γης, το διάλεγμα του σπόρου κ.λπ., έκδ. 1928. Χωρίς εμπροσθόφυλλο, μικρό σκίσιμο στην σελ. τίτλου, ταλαιπωρημένο, σσ. 67.          20-30

349      ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ, ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ, (εγκαταστάσεις και συντήρησις αυτού), τυπ. Ν.Δ. Φρανζεσκάκη, 1929. Χαρτόδετο, σσ. 72.  15-30

350      ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, εκδ. Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1930. Χαρτόδετο, μικρό σκίσιμο στο κάτω τμήμα του εμπροσθόφυλλου, σσ. 16.            10-20

351      ΛΥΧΝΟΣ Ν., ΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΗΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, εκδ. Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, [χ.χ., 1930 περ.]. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 13.         15-30

352      [ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ] FABRE J.H., LES RAVAGEURS, RECITS SUR LES INSECTES NUISIBLES A L’AGRICULTURE, Paris, Librairie Delagrave, [χ.χ.] Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, κομμένη η τελευταία σελ. (λίστα περιεχομένων), σσ. 282.         30-50

353      ΠΙΖΑΝΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΤΟ ΒΑΜΠΑΚΙ, είδη, ποικιλίες, καλλιέργεια, αρρώστιες, εκκοκκισμός, εκδ. Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, τυπ. Ν. Απατσίδη, 1930. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 72.    15-30

354      ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Γ., ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ, ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ, εκδ. Στοχαστή, 1930. Εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 96.       25-35

355      ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Θ., ΠΩΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΗ ΚΑΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΗ Η ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, εκδ. Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, τυπ. Ν. Απατσίδη, 1930. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 95.      15-30

356      [ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ] ΧΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ – ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, τυπ. Γ. & Α. Υφαντή, 1931. Οξειδωμένες καρφίτσες, χαρτόδετο, σσ. 50.     20-40

357      GRUNFELD ERNEST, ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ από οικονομικής και κοινωνικής απόψεως, μετάφρασις εκ του γερμανικού Τ.Χ. Χασαπόπουλου και ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ υπό ΘΕΟΔ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ, Εν Πάτραις 1932. Μικρό σκίσιμο στο άνω τμήμα της σελ. τίτλου, δεν επηρεάζει το κείμενο. Δεμ., σσ. 352.  30-60

358      ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ.Α., ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, εκδ. Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1932. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 36.         20-30

359      ΔΑΛΜΑΣ ΔΗΜ., Τεύχος περί ΣΠΑΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ και ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ-ΑΝΙΟΝΤΩΝ μετά ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ, 1935. Περιλαμβάνει: Μονογραφίαι περί ορυκτών σπανίων στοιχείων απαντώντων εν Ελλάδι. Ανατύπωσις δημοσιευμάτων τινών εκ του περιοδικού Έργα. Ειδικά εδάφια μετά χημικών αναλύσεων. Πίνακες ποιοτικής ανιχνεύσεως σπανίων στοιχείων. Δεμ., σσ. 176+πίνακες    35-60

360      ΖΕΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΤΑ ΑΣΤΑΘΜΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, (ανάτυπον εκ των «Χημικών Χρονικών»), έκδ. 1936. (Μελέτη επιστημονική σχετικά με τις εξελίξεις της φυσικής και της χημείας καθώς και η κατά το δυνατόν εκλαΐκευση αυτών). Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 91.         20-30

361      ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ, Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΠΑΤΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΟΥ, εκδ. «Αγροτικού Κόσμου της Ελλάδος», 1936. Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 271.       30-50

362      ΚΡΕΜΟΣ Δ., ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, έκδ. 1947. Άκοπο. Ταλαιπωρημένα εξώφυλλα. Σσ. 86.      20-40

363      [ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ] ΞΥΔΙΑΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΑΓΓ., ΚΑΛΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ, αναπαραγωγή βασιλισσών, πρόληψις σμηνουργίας τροφοδότησις, έκδ. Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος, 1963. Με αφιέρωση του σ. Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 176.   35-50

Βλέπε και: 324, 6, 19, 236, 372, 563, 479

27. ΓΥΝΑΙΚΑ – ΕΡΩΤΙΚΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ – ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ [364-367]

364      [ΗΡΟΔΟΤΟΣ – «Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ»] «Η σεξουαλική και οικογενειακή ζωή στους αρχαίους ανατολικούς λαούς, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο». Χειρόγραφη, συνεπτυγμένη περιγραφή, στα γαλλικά, των Ιστοριών του Ηροδότου, όσον αφορά στο παραπάνω θέμα, με παραπομπές στο πρωτότυπο. Χειρόγραφο με μελάνι, σελιδαριθμημένο. (σελ. 1-4). Χωρίς χρονολογία, αγνώστου συγγραφέα.     50-100

365      NADAL VICTOR, LES SEPT PECHES CAPITAUX, LA PARESS, Paris, E. Bernard et Cie imprimeurs-editeurs, 1903. Εικονογράφηση Douhin (εντός κειμένου). Σχ. 4ο, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 99.   40-80

366      ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ-ΒΕΚΡΗ ΦΛΩΡΑ, Η ΚΟΠΤΙΚΗ, έκδ. 1956. Με 40 σχήματα και λεπτομερής οδηγίες για την εφαρμογή της ραπτικής. Οξειδωμένες καρφίτσες. Χαρτόδετο, σσ. 70.         30-60

367      ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΕΡΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΟΥ, Νέα Υόρκη 1926. Σσ. 14. [μαζί] ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΒΑΣ., «Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ», ανάτυπον εκ του περιοδικού «Ο Κόσμος της Ελληνίδος», (τεύχος 131, Ιούλιος 1966), 1966. Σσ. 31. (2)             40-60

Βλέπε και: 253

28. ΝΑΥΤΙΛΙΑ [368-374]

368      ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΡΗΣ Β., «ΝΕΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ», Ήτοι Συλλογή των Διεπόντων το ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ, ΝΟΜΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ και ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ, μέρος πρώτον, τόμος 1ος & 2ος, τυπ. «Της Ενώσεως», 1883. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 559+581.     60-120

369      ΠΕΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΥ-ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΟΥ, συνταχθέν κατά διαταγήν του Υπουργείου των Ναυτικών, 1892. (Περί χρήσεως πυροβόλου, όπλων, σπάθης κ.λπ.). Σκωληκόβρωτο, με πολλές σημειώσεις με μολύβι στο κείμενο. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη, σσ. 352.   40-50

370      ΣΑΡΑΦΗΣ ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ ΚΩΝΣ., ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ, έκδ. 1907. Εικόνες εντός κειμένου και 1 αναδιπλ. με την ονοματολογία των κυριοτέρων συστατικών πολεμικού πλοίου. Άδετο, σσ. 382.   60-120

371      ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ Ν., ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, Περιέχονται: Ν. Πίνακες, Τα προβλήματα Ακτοπλοΐας – Ωκεανοπλοΐας, Όργανον προς λύσιν του τριγώνου θέσεως, Ν. Υπολογισμοί, Έντυπα Ν. Υπολογισμών, [χ.χ., 1935 περ.]. Χαρτόδετο, σσ. 156+7 φ. αναδιπλ.       1-…

372      ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ Θ.Ν., ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ και τα ΨΑΡΙΑ, Τέχνη, Θεωρία, Πρακτική Εφαρμογή με ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ, Πρακτική Πρόγνωσις και Σημερινή Εξέλιξις της Μετεωρολογικής Επιστήμης, τυπ. Ν. Τιλπερόγλου, 1948. Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, μικρές φθορές στα εξώφυλλα και ράχη, σσ. 285.     40-80

373      ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ., Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, για τους υποψηφίους πλοιάρχους και κυβερνήτες, για τους ερασιτέχνες ναυτικούς και φίλους της θάλασσας, εκδ. 1955. Σσ. 126.           20-30

374      [ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΩΝ του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1887, έκδ. Ναυτικού Μουσείου, Πειραιεύς 1980. Τυπωμένο με μπλε μελάνι. Ολοσέλιδες εικόνες, σχέδια των ενδυμασιών όλων των βαθμών καθώς και περιγραφή των ονομάτων αυτών στην ναυτική ορολογία. Σχ. 4ο, σσ. 40.     1-…

Βλέπε και: 154

 

29. ΧΑΡΤΕΣ – ΑΤΛΑΝΤΕΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ [375-384]

375      ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χαλκογραφία. Διπλής όψης φύλλο βιβλίου. Κεφάλαιο III: Descriptio Graciae,  Επιζωγραφισμένη χαλκογραφία [1550 περ.] Σχ. 4ο. Σε πλαίσιο.       250-500

376      [ΙΚΑΡΙΑ – ΠΑΤΜΟΣ] MALLET, Χάρτης του Mallet, 1680, της Ικαρίας και Πάτμου. Xαλκογραφία επιχρωματισμένη. Διαστάσεις [10×15 εκ.].    45-75

377      [Μ. ΑΣΙΑ] ROUX J., «GOLPHE DE CASSANDRE» χαλκόγραφος χάρτης, [1790 περ.], [βλ. Ζαχαράκης 2009, 3038/2000]. Διαστάσεις [20×14 εκ.]     50-60

378      [DOVER J.], XAΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. GREECE. Σύμφωνα με τα σύνορα του 1830.  (J. Dover, Pentouville). London 1830 ca. (41X34 cm). Επιχρωματισμένη ξυλογραφία.           50-100

379      [BRUE], ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. CARTE GENERALE DE LA TURQUIE D’EUROPE, DE LA GRECE ET DES ILES IONIENNES. (Brue – Levasseur). Ed. Delagrave, Paris 1834 (52X36 ek.) Επιχρωματισμένη ξυλογραφία.          70-140

380      [ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ] Χάρτης «Asiae Minoris, Tabula Descripta Conatibus, Delamarchel 1836», έγχρωμη χαλκογραφία. Διαστάσεις [29×41 εκ.].    50-80

381      [ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΑΤΤΙΚΗ] REICHARD, «PELOPONESE – ATTIQUE», χαλκόγραφος χάρτης [1840 περ.]. Διαστάσεις [44,5×32,5 εκ.]       80-100

382      LEVASSEUR M. E., ATLAS UNIVERSEL DE GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET POLITIQUE, ANCIENNE, DU MOYEN AGE ET MODERNE, Paris [1860 περ.]. Λείπουν οι χάρτες 1-8, 18-21, 69-71 και άλλοι. Φθορές υγρασίας στα περιθώρια, κυρίως στις τελευταίες σελίδες. Σχ. φύλλου μικρό, σσ. [94 περ.]           35-45

383      ΑLLGEMEINER HANDATLAS IN SECHSUNDACHTZID KARTEN MIT TEXT. Geographischen Anstalt, Leipzig 1881. Με 94 χρωματιστούς χάρτες. Σχ. Φ. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.           100-150

384      ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, [1935 περ.], διαστάσεις [70×100 εκ.].            40-80

Βλέπε και: 37

 

30. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ [385-391]

385      [ΚΑΡΠΑΘΟΣ] ΝΟΥΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Β´ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, τόμος πρώτος, 1932. Με φωτ. εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, σσ. 397.  35-55

386      ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΙΤΙΚΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ, Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – Φώτα, Ήθη, Έθιμα, Δοξασίες, [χ.χ.]. Χαρτόδετο, σσ. 92.  30-60

387      ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ, τόμος 1ος (μέρος Α´ & Β´), 1957. (Εισαγωγή, Παράρτημα – στατιστικοί πίνακες, Η στάνη, Τα καλύβια ή κονάκια, Ψωμιά και μαγειρέματα, Ξυλοτεχνία και ξυλογλυπτική). Με σχέδια και φωτογραφίες της σ. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Στον πρώτο μέρος χειρόγραφη αφιέρωση της σ. και δύο αναδιπλούμενοι χάρτες με τους τόπους εγκατάστασης και μετακίνησης των Σαρακατσάνων. Δύο τόμοι χαρτόδετοι, σχ. 4ο. (2)     120-190

388      ΜΑΛΑΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΛΑΟΣΟΦΙΑ (Απανθίσματα), παροιμιακά, μύθοι, γνωμικά. Καταγωγές, ερμηνείες, αναλύσεις, φιλοσοφικά ισοδύναμα, εννοιολογικές συγκριτικές και συγγενείς αναλογίες, γενίκευση ιδεών, παραλλαγές, ταυτίσεις και παραλληλισμοί, εκδ. «Ιστορία και Τέχνη», 1973. Σσ. 451.         50-80

389      ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ, 1974. Περιέχει φορεσιές από: Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία, Φωκίδα, Ρούμελη και Μωριά, Αττική, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Ιόνιο, Σποράδες, Δωδεκάνησα, Χίο, Λήμνο, Κρήτη και Κύπρο. Με έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Περίληψη στα αγγλικά στο τέλος του βιβλίου. Φωτογραφίες Ρ. Παρίσης, αγγλική μτφρ. Χ. Κληρίδη, εκτύπωσις Ασπιώτη-Έλκα. Σσ. [χ.α.σ.].   40-80

390      ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧ., Η ΒΟΥΚΟΛΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ττ. 3, (1ος Αρχαιότητα, 2ος Μεσαιωνικοί – Τουρκοκρατία, 3ος Νεώτεροι Χρόνοι), με εικόνες εκτός κειμ. και αφιέρωση του σ. Εκδ. 1974-6. (3)        60-100

391      ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ, Μουσείο Μπενάκη, 1981. Δίγλωσση έκδοση, ελληνικά – αγγλικά. Έγχρωμη και ασπρόμαυρη εικονογράφηση. Σχ. 4ο πλάγιο, [χ.α.σ.]          10-20

Βλέπε και: 408, 444, 612, 511, 461, 449, 436, 435, 434, 451, 433, 478, 460, 16

 

31. ΑΤΤΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ [392-410]

392      [ΜΝΗΜΕΙΟ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ] “Τhe Ruins of the LANTHORN of DEMOSTHENES at Athens», χαρακτικό, από το Middleton’s Complete System of Geography», [1777-78]. (Φανταστική άποψη του μνημείου με θέα στη θάλασσα και την ακτή του Πειραιά). Σε πλαίσιο, και έγχρωμο πασπαρτού, διαστάσεις [21×30 εκ.] 100-150

393      [RUINS OF ATHENS] TAYLOR, “THE THEATRE – TEMPLE OF THESEUS” (Θέατρο Ηρώδου Αττικού και Θησείο), χαρακτικό του Taylor, από το Middleton’s Complete System of Geography», [1777-78]. Σε πλαίσιο, και έγχρωμο πασπαρτού, διαστάσεις [21×30 εκ.] 90-180

394      ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ ΔΙΟΝ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κατά του υπέρ Ελευθερίας Αγώνα, αρχομένη από της επαναστάσεως μέχρι της αποκαταστάσεως των πραγμάτων, διηρημένη μεν εις βιβλία τρία, Εν Αιγίνη, εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1834. Χωρίς εξώφυλλα, σσ. 349.           150-300

395      [ΘΗΣΕΙΟ] BARBIERI – FR. TERZAGHI „Atene ed il Tempio di Teseo“, Λιθογραφία,Milano, Francesco Pagnoni edit., [1850 περ.]. Διαστάσεις [19×12,5 εκ.]   50-60

396      [ΑΚΡΟΠΟΛΗ] SCHRODER J., “ATHENES, L’ACROPOLE, GRECE”, Λιθογραφία, Παρίσι [1860 περ.]. Διαστάσεις [15,2×10 εκ.]        35-45

397      [ΦΑΛΚΕ Ι.] «Η Ακρόπολις των Αθηνών, ως είχε το πάλαι», (ξυλογραφία). Από το ΕΛΛΑΣ – ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ του Ιακώβου Φάλκε, 1887. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [20×26,5 εκ.]        30-45

398      [ΦΑΛΚΕ Ι.] «Αι Αθήναι κατά τους χρόνους του Αδριανού. Άποψις εξ ανατολών» (ξυλογραφία). Από το ΕΛΛΑΣ – ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ του Ιακώβου Φάλκε, 1887. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [21×28,5 εκ.]            35-70

399      [ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ] Δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες με τις Καρυάτιδες, [1900 περ.], επικολλημένες σε σκληρό χαρτόνι. Διαστάσεις [25×22 εκ.] & [14×20 εκ.]. (2)    60-100

400      [ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ] Λιθόγραφος χάρτης του Α. Κατσιμήδη, 1905. Διαστάσεις [34×49 εκ.] 40-80

401      BAEDEKER’S GREECE, 1909. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Αναδιπλούμενο (69×11 εκ.)        80-160

402      «ΑΘΗΝΑΙ – ΑΤΗΕΝΕΣ» Φωτογραφικό λεύκωμα με 20 φωτογραφίες των Αθηνών (Λυκαβηττός, Ακρόπολις, Φιλοπάππου, Προπύλαια, Παρθενών, Ερέχθειον, Ναός Απτέρου Νίκης κ.λπ.). Υποτιτλισμός σε τρεις γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά. Εκδ. Δέλτα, [1935 περ.]. Σχ. πλάγιο, 20φ.        50-100

403      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΛΗΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ, εξώφυλλο και σκίτσα του σ., εκδ. Μ.Ι. Σαλίβερου [1946 περ.]. Με ιδιόχειρη υπογραφή του σ. (πράσινο μελάνι). Ταλαιπωρημένο, σσ. 155.  20-30

404      [ΣΟΥΝΙΟ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΛ., ΣΟΥΝΙΟΝ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, εκδ. Π. Πατσιλινάκου, 1957. Με αεροφωτογραφία αναδιπλούμενη του Ιερού του Ποσειδώνα προ της σελ. τίτλου. Και αναδιπλ. αναπαραστατικό σχέδιο του ναού καθώς και άλλες εντός και εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, μικρή φθορά στην ράχη, σσ. 62.            30-60

405      ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ από την προϊστορία μέχρι το 338 π.Χ., πρόλογος Α. Τερζάκη, εκδ. Πύρινος Κόσμος, 1972. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 420+πίνακας περιεχομένων + 47 εικόνες + βιβλιογραφικές παραπομπές.  1-…

406      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, προλογίζει ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, εκδ. «Ερμείας», 1975. Εικόνες εκτός κειμένου. Εξώφυλο Μαρία Μοάτσου. Σσ. 144.     15-30

407      ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗ ΛΟΥΛΑ, Η ΑΘΗΝΑ ΌΠΩΣ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ 1947-1955, εκδ. Δωρικός, 1978. Σσ. 267.      20-30

408      ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ., ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, έκδ. 1980. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 414.  15-20

409      ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜ., ΜΙΚΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ, διηγήματα, εκδ. «Γνώση», 1982. Σσ. 102.           20-30

410      ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞ., ΑΘΗΝΑ Δοκιμές και Θεωρήσεις, εκδ. «Οδυσσέας», 1996. (Η Νεοκλασική Αθήνα, Πλάκα, διάσωση της παλιάς Αθήνας, Το Μουσείο της Ακρόπολης, Περιηγητισμός και αρχαία μνημειακή κληρονομιά στην νεώτερη Αθήνα, κ.λπ.). Εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 277.      1-…

Βλέπε και: 120, 168, 597, 232, 327, 228

 

32. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ [411-413]

411      [ΥΔΡΑ] Άρθρο με τίτλο «The Island of Hydra» από το περιοδικό «The Penny Magazine», αρ. 153, 23 Αυγούστου 1834. Σύντομη περιγραφή γεωγραφική, πληθυσμιακή και ιστορική. Σσ. 321-328.        30-50

412      [ΥΔΡΑ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ] ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΔΗΜ., Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, εκδ. «Πατρίδος», 1935. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 270.            35-55

413      ΣΦΑΕΛΛΟΣ ΔΗΜ., ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ, ΑΙΓΙΝΑ, ΠΟΡΟΣ, ΥΔΡΑ, ΣΠΕΤΣΑΙ, ΚΥΘΗΡΑ, Πειραιεύς 1950. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 87.  25-35

Βλέπε και: 394

 

33. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ [414-447]

414      [ΜΗΛΟΣ] Άρθρο με τίτλο «The Island of Milo» από το περιοδικό «The Penny Magazine», αρ. 135, 10 Μαΐου 1834. Σύντομη περιγραφή και εντυπώσεις από το νησί. [Σσ. 177-184].        40-70

415      [ΜΗΛΟΣ – ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ] «Remains of the Amphitheatre at Milo», ξυλογραφία 1834. (Το αρχαίο θέατρο στην Μήλο). Από το περιοδικό “The Penny Magazine” (οπισθόφυλλο), αρ. 136, Μάϊος 1834. Περιέχει εκτενές άρθρο με τίτλο «The Island of Milo». Σσ. 185-192.    50-80

416      [ΡΟΔΟΣ] «TOWN AND PORTS TO RHODES», Redused from Admiralty Chart No 1637, [1850 περ.]. Λεπτομερής χαρακτική κάτοψη της πόλεως και του λιμανιού. Διαστάσεις [20×24 εκ.]        45-75

417      [ΠΑΤΜΟΣ] FORREST W. – BOUGH S., “Patmos, Port of Scala & Town of Patino”, (Όψη του λιμανιού της Πάτμου με βάρκες και ιστιοφόρα εποχής και τμήμα της χώρας στο βάθος). Χαρακτικό του W. Rorrest, [χ.χ., 1860 περ.]. Σε πλαίσιο και πασπαρτού, διαστάσεις [19×24 εκ.]      50-80

418      [ΤΗΝΟΣ] GOUFFIER CHOISSEULE, BOURGEOISES DE L’ILE DE TINE. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ. Σε πλαίσιο από φύλλο χρυσού. (36×43 εκ.)      60-90

419      GOUFFIER CHOISSEULE, SERVANTS DE L’ILE DE TINE. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΤΟΠΙΟ. Σε πλαίσιο από φύλλο χρυσού. (36×43 εκ.)             60-90

420      [ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ] ΑΚΥΛΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ, Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1870 υπό του τότε μεν Ιεροδιακόνου και Γραμματέως αυτού Παρθενίου Μ. Ακύλα και νυν δε Αρχιεπισκόπου Αιτωλίας και Ακαρνανίας, τυπ. Αρ. Ζ. Διαλησμά, 1901. Χαρτόδετο, αποχρωματισμένα εξώφυλλα, σσ. 126.          30-60

421      [ΧΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία, εικονίζονται 4 άνδρες. Στην πίσω πλευρά η σημείωση: «Μετά των συνεργατών μου, όλων εκ Χίου, Εν Κωνσταντινουπόλει τη 1η Ιανουαρίου 1919». Διαστάσεις [16,5×21,5 εκ.].           25-50

422      [ΜΗΛΟΣ] ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΗΛΟΥ, εκδ. Γιαννούλης Βήχος, 1927. Με φωτ. εκτός κειμένου, μερικές αναδιπλούμενες. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 369.  50-80

423      [ΣΥΡΟΣ – ΤΗΝΟΣ – ΑΝΔΡΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ], Ο Μητροπολίτης Σύρου-Τήνου-Άνδρου Αθανάσιος, ανακοινώνει στον Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο Γιαμουρλάκη, ότι διορίζεται προσωρινός εφημέριος στον ναό Άνω Σύρου “Αγία Τριάς”, αντί του ιερομονάχου Κλεονίτου Χανιώτου. Επιστολή χειρόγραφη, με μελάνι. Υπογραφή του Μητροπολίτη Σύρου-Τήνου-Άνδρου Αθανάσιου. Ένα φύλλο. Ημερομηνία 3 Μαΐου 1927, Ερμούπολη.     70-90

424      [ΡΟΔΟΣ] Ασπρόμαυρο πανόραμα του λιμένα της Ρόδου, «Rodi, Giugno 1941». Διαστάσεις [21,5×2 εκ.]. 30-60

425      [ΠΑΡΟΣ] ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, Η ΚΑΤΑΠΩΛΙΑΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΣ, 1944. Με την υπογραφή της σ. Εικόνες εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 65.   30-50

426      [ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ] ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΙΧ., ΣΠΟΝΔΗ ΣΤΑ ΛΥΤΡΩΜΕΝΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, 1948. (Ποίηση). Χαρτόδετο, ελαφρώς λεκιασμένα εξώφυλλα, σσ. 30.           1-…

427      [ΚΥΚΛΑΔΕΣ] ΚΑΖΑΤΖΗΣ ΒΑΣ., CYCLADES, Adaptation du texte Grec de BASIL L. KAZANDZIS, editions M. Pechlivanidis, [χ.χ.]. Με κατάλογο των 127 φωτογραφιών που περιλαμβάνει η έκδοση από τα κυκλαδίτικα νησιά. Υποτιτλισμός σε 3 γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, πρόλογος στα γαλλικά. Χαρτόδετο, έγχρωμα εξώφυλλα, [χ.α.σ.].     40-80

428      [ΣΑΜΟΣ] ΠΤΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Τουριστικός Οδηγός, «ΣΑΜΟΣ, ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ», Σάμος [χ.χ., 1950 περ.]. Με χρωματιστές φωτ. εκτός κειμένου και ασπρόμαυρες εντός κειμένου. και έναν αναδιπλ. χάρτη. Σσ. 55+1 χάρτης.         15-30

429      ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ., Η ΧΑΛΚΗ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ιστορία, λαογραφία, ήθη και έθιμα, 1950. Άκοπο. Ίχνη υγρασίας. Σσ. 560+1 αναδιπλούμενος χάρτης.  30-45

430      ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ ΔΗΜ., ΚΩΣ, ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, Ιστορία και Αρχαιότητες, τυπ. Ν. Αλικιώτης, 1952. Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 79.         30-60

432      [ΧΙΟΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] ΑΛΜΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ, εκδ. Ν.Α. Κασσιώτη, Χίος 1953. (Δεκαήμερη εκδρομή του Γυμνασίου Χίου στην Πελοπόννησο το 1951). Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο οπισθόφυλλο, οξειδωμένες καρφίτσες, φθορά στα 2 τελευταία φύλλα, δεν επηρεάζεται το κείμενο, σσ. 157.    20-25

433      [ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά χωρικής (νυμφικόν) από το Καστελόριζο, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Διαστάσεις [50×35 εκ.].      45-60

434      [ΜΥΤΙΛΗΝΗ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά από την Μυτιλήνη, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Διαστάσεις [50×35 εκ.].            45-60

435      [ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά (νυμφικόν) από την Αστυπάλαια, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Διαστάσεις [50×35 εκ.].       45-60

436      [ΨΑΡΑ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία παραδοσιακή αστική φορεσιά, από τα Ψαρά, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Διαστάσεις [50×35 εκ.].            45-60

437      [ΤΗΝΟΣ] ΚΛΩΝΤΙΑ ΑΡΡΙΑ, ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ, [1955]. Με φωτ. εντός κειμένου. Εξώφυλλο του ζωγράφου Γ. Σικελιώτη. Χαρτόδετο, αποκολλημένο σώμα, σσ. 46.       30-60

438      [ΑΝΔΡΟΣ] Τρία τεύχη του περιοδικού: «ΑΝΔΡΙΑΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ», έτος Α´, αριθ. 1, 2 & 3, 1958-1959. Τριμηνιαία έκδοσις Ενώσεως Ανδρίων. Διευθύνεται από επιτροπή. Υπεύθυνος επί της ύλης Λ. Καραπιπέρης. Με εικόνες εντός κειμένου. Σχ. 4ο. (3)    35-50

439      [ΡΟΔΟΣ] MATTON RAYMOND, RHODES, έκδ. 1959. Με 126 φωτ. εκτός κειμένου. Από την σειρά «Villes et Paysages de Grece», Collection de L’Institut Francais D’Athenes. Σσ. 156+67.        25-35

440      [ΜΥΚΟΝΟΣ] VANIOTIS TH., MYCONOS, Histoire – Monuments (Guide Tiristique), 1959. Με φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 37+εικόνες+διαφημίσεις εποχής.         40-80

441      [ΜΥΚΟΝΟΣ] ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΜ., «Myconos, 7 Water Colours». Τυπ. Αλεξ. Ματσούκης, [χ.χ.]. Λεύκωμα με 7 υδατογραφίες (αναπαραγωγές) του Σταμ. Βασιλείου με αντιπροσωπευτικά τοπία και χαρακτηριστικούς ανθρώπινους τύπους από τη Μύκονο. Βιβλιοδ. λυτά φύλλα σε φάκελο, σχ. 4ο, σσ. 7φ.+1.             30-60

442      [ΤΖΙΑ] ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΩ. Ανάτυπον εκ της Επετηρίδος της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμος Γ´ 1963, τυπ. Γ.Δ. Κυπραίου, 1963. Χαρτόδετο, σσ. 183+1αναδιπλ. τουριστικός χάρτης της Κέας.           20-40

443      [ΠΑΡΟΣ] ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ., ΠΑΡΟΣ, ένα ιστορικό νησί στην καρδιά του Αιγαίου, 1963. Πρόλογος Δρανδάκη. Σχέδια και φωτογραφίες Παναγιώτη Μαθιόπουλου. Φωτ. εκτός κειμένου. Σσ. 46+14.         25-35

444      [ΧΙΟΣ] ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΡΓΕΝΤΗ, ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, εκδ. Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», [χ.χ., 1970 περ.]. Έγχρωμη και ασπρόμαυρη εικονογράφηση. Σσ. [χ.α.σ.] 30-60

445      [ΣΚΥΡΟΣ] ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ, Η ΜΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ, έκδ. 1971. Τις εικόνες φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Δανιήλ Δανιήλ. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 160.     25-45

446      [ΠΑΡΟΣ] ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΗΛΙΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Ταξιδιωτικά, Παριανή Βιβλιοθήκη, 1981. Χαρτόδετο, σσ. 173+χάρτης Πάρου – Αντιπάρου.        30-60

447      [ΚΑΛΥΜΝΟΣ] ΚΕΡΠΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ, ΔΕΚΑΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟ ΣΚΟΠΟ (Οδοιπορικό χρονικό της σφουγγαράδικης πολιτείας), έκδ. Τ. Μιχάλα, [1984]. Χαρτόδετο, σσ. 29.           1-…

Βλέπε και: 376, 275, 389, 385, 22

 

34. ΣTEPEA EΛΛAΔA – EYBOIA [448-451]

448      [ΒΟΙΩΤΙΑ – ΛΕΙΒΑΔΙΑ] ΤΖΕΜΟΣ ΒΑΣ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 1943. Με φωτ. εντός κειμ. Σσ. 62. [μαζί] ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του εν τω όρει Δομπού της Λεβαδείας ασκήσαντος και εορταζομένου τη 6 Μαΐου, 1955. Σσ. 62. (2)             20-30

449      [ΒΟΙΩΤΙΑ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά χωρικής από την Βοιωτία (Τανάγρα), εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Διαστάσεις [50×35 εκ.].          45-60

450      [ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ] ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ., ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, 1954. Σσ. 223.       25-45

451      [ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με ανδρική παραδοσιακή φορεσιά χωρικού της Στερεάς Ελλάδας, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Διαστάσεις [50×35 εκ.].            45-60

Βλέπε και: 225

 

36. ΗΠΕΙΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ [452-468]

452      [ΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ] ΠΥΡΡΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟΣ ΚΑΤΑΜΑΧΗΤΗΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ. Μεταγλωττισθείς υπό Χρηστάκη Ράγκου του εξ Αγράφων. Βιέννη 1820, τυπ. Δ. Δαβιδοβίκη, 2 τομ. (δεμ. μαζί), σσ. 4+195+196. Δερμ. βιβλιοδ. (Ηλιού 1820.111).        100-200

453      [ΜΕΤΕΩΡΑ] “Convents of the Meteοr Monks”, ξυλογραφία [1842]. Εικονίζονται οι θεαματικοί βράχοι και οι μοναχοί καθώς και το καλάθι ανεφοδιασμού που κατεβαίνει. Από το περιοδικό «The Penny Magazine», 19 Νοεμβρίου 1842. Περιέχει εκτενές άρθρο με τίτλο «The Meteor Monks of Thessaly». Σσ. 449-456.       35-70

454      ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡ. (ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ, τυπ. Οικονόμου και Μηλιάδου, 1868. Με ξυλογραφία του Ζαλοκώστα από τον Ι.Γ. Πλατή έναντι της σελ. τίτλου. Άκοπο. Με φθορές. Χαρτόδετο, σσ. 116+2.            40-80

455      [ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΡΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ] ΑΛΜΑΝΑCH HACHETTE PETITE ENCYCLOPEDIE POPULAIRE DE LA VIE PRATIQUE, 1898. Ημερολόγιο του 1898 όπου αναφέρονται κείμενα για την Κρητική Επανάσταση, την Ελληνοτουρκική σύρραξη στην Θεσσαλία και την στρατιωτική επιχείρηση στην Ήπειρο. Περιλαμβάνεται και ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας. Με ένα χάρτη της Θεσσαλίας. Βιομηχανική βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής.      60-120

456      ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ. Εκδ. επιστασία Κ. Ζησίου, τυπ. Π. Σακελλαρίου, χχ. Από την σειρά: Σακελλαρίου Βιβλιοθήκη του λαού. Σχ. 12ο, σσ. 128.    30-60

457      ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, βιβλίον πρώτον, Αρχαίοι Χρόνοι – Μεσαίων – Τουρκοκρατία, εκδοτικόν τμήμα Εταιρίας Γκρέκα, 1925. Βιβλιοδεσία νεώτερη, απλής θερμοκόλλησης, σσ. 222.    40-60

458      ΖΩΤΟΣ ΔΗΜ., Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, έκδ. 1940. Χαρτόδετο, σσ. 74.     40-80

459      «ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», Μηνιαίον Εκκλησιαστικόν και Θρησκευτικόν Περιοδικόν, εκδιδόμενη υπό Σωτηρίου Ν. Σχοινά, έτος ΙΕ´, αριθμ. 171-172, εν Βόλω 1950. Σσ. 301-374.           15-20

460      [ΗΠΕΙΡΟΣ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία αστική φορεσιά γυναίκας από την Ήπειρο, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [37×20 εκ.].     50-80

461      [ΗΠΕΙΡΟΣ] SPERLING, Πέντε χρωμολιθογραφίες, με ανδρικές (3) και γυναικείες (2) παραδοσιακές φορεσιές της Ηπείρου. (Ανδρική Αστική, Χωρικός από το Μέτσοβο, Χωρικός Πωγωνίου, Χωρική από το Σούλι, Χωρική Ηπείρου). Εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Διαστάσεις [50×35 εκ.]. (5)    180-220

462      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ, ΠΙΝΔΟΣ, έκδ. 1955. Εξώφυλλο, σχέδια και επιμέλεια του βιβλίου έγιναν από το ζωγράφο Γιώργο Μανουσάκη. Με χάρτες. Ίχνη υγρασίας, άκοπο. Σσ. 67.   25-35

463      ΒΙΤΑΛΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ (Αρχιμανδρίτης), Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΑΛΟΓΓΟΥ, μετά προλόγου της Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης Kυρίου Κυρίου Στυλιανού, τυπ. Σωτ. Σπυρόπουλου, 1959. Άκοπο, χαρτόδετο, σσ. 196.    30-60

464      [ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΩΔΩΝΗ] «ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ» ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ, της Επιστημονικής Φυσιολατρικής Ενώσεως, 1964. (Αφιέρωμα στον Ηπειρωτικό λαό, αναφέρεται σε ποίηση και ιστόρημα για την Δωδώνη και σε ένα οδοιπορικό του Βασιλιά Γεωργίου του Α´ στον Ηπειρωτικό χώρο κατά το 1881). Χαρτόδετο, σσ. 134.     25-35

465      [ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ] Η ΔΡΟΠΟΛΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ, Λεύκωμα, έτος πρώτον 1965, έκδ. της εν Αθήναις Ενώσεως Δροπολιτών «Ο Δρίνος». Με φωτ. εντός κειμένου. Σχ. 4ο μικρό, σσ. 94.          40-80

466      ΤΣΑΚΑΣ ΝΙΚ., ΠΑΡΓΑ, ΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΕΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΙΑ, ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΣ, Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών, αρ. 12, 1966. Με φωτ. απόψεις της Πάργας εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 32.     30-60

467      [ΙΩΑΝΝΙΝΑ] ΒΡΕΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΘΥΜΗΣΕΣ, Γιάννενα 1972. Με αφιέρωση του σ. στην σελ. τίτλου. Χαρτόδετο, σσ. 73.     35-70

468      ΖΙΑΓΚΟΣ Ν.Γ., ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ, έκδ. 1974. Χαρτόδετο, σσ. 333.       1-…

Βλέπε και: 247

 

37. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ [469-482]

469      ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, (ιστορία, κοινωνικός βίος, τέχνη) μετά εικόνων ολοσέλιδων και εντός του κειμένου, βιβλιοπ. Ι.Ν. Σιδέρη, 1914. Δεμ., σσ. 160.    35-55

470      [ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, 1924] Εν Κιρετσιλέρ τη 28η Αυγούστου 1924, ο ανθ/στής Δρακόπουλος Γεώργιος προς το 29ο Σύνταγμα Πεζικού, «Αίτησις περί κατατάξεως εις την αεροπορίαν». Στην ίδια σελίδα της αίτησης του Δρακόπουλου με αριθμό πρωτοκόλου 11307 και αρ. 13584 το 29ο Σύνταγμα Πεζικού παραπέμπει προς την XII Μεραρχίαν Ξάνθης στις 2/9/1924. Στην πίσω σελίδα με αρ. 13935 προς τον ανθ/στή Δρακόπουλο «… διαβιβάζεται ίνα συμμορφωθή πλήρως με την διαταγήν της Μεραρχίας, Κιρετσιλέρ τη 9 Σεπτεμβρίου 1924». Με σφραγίδες και υπογραφές. Ένα φύλλο, δύο γραμμένες χειρογράφως σελίδες.     35-70

471      ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ Γ.Ν., ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, εκδ. «Συλλόγου Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων», 1925. Σσ. 39. 15-25

472      [ΘΡΑΚΗ] ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ, ΠΟΛΕΙΣ και ΘΕΣΜΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΙΩΝΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ, Μετά γεωγραφικής και ιστορικής επισκοπήσεως και παραρτήματος των κυριωτέρων επιγραφών, τόμος 1ος ΘΡΑΚΗ, τυπ. Ι. Βάρτσου, 1929. Χαρτόδετο, λείπει το οπισθόφυλλο, σσ. 240.   20-40

473      [WΑTER POLO – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ] Δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες για τους αγώνες Water Polo στην Θεσσαλονίκη του 1931. Διαστάσεις [18×24 εκ.] & [12,7×17,5 εκ.]. (2)        30-60

474      ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ Θ., ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου, 1943. Με κοσμήματα και πρωτογράμματα (ξυλογραφίες). Χαρτόδετο, σσ. 79. 40-80

475      [ΠΛΑΝΟΔΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ], Ασπρόμαυρη φωτογραφία του Κώστα Χαρτοματσίδη, Νεάπολις Θεσσαλονίκης, 1948. Εικονίζεται πλανόδιος χαλβατζής σε ώρα εργασίας. Επικολλημένη σε σκληρό χαρτόνι. Διαστάσεις [18×24 εκ.]           40-80

476      [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 15 ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ, με α/μ φωτογραφίες] (Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Ναός Αγίας Σοφίας, Αγίους Αποστόλους, Δώδεκα Απόστολοι, Προφήτης Ηλίας, Άποψις της πόλις, Λευκός Πύργος, κ.α..), [1950 περ.]. (15)           25-35

477      [ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ] ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1951, Θεσσαλονίκη 1952. Σσ. 106.           30-60

478      [ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά γυναίκας από την Χαλκιδική, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [37×20 εκ.].     50-80

479      [ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ] ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Μ.Ν., Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, Θεσσαλονίκη [1958]. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 157.       30-60

480      ΓΚΙΣΔΑΒΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, Ιστορική και Λαογραφική Μελέτη, τόμος Β´ και Γ´, Θεσσαλονίκη 1959. Φωτ. εντός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 384.  30-60

481      [ΚΑΣΤΟΡΙΑ] ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚ., ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, έκδ. 1967. Φωτ. εντός κειμένου. Χαρτόδετο, ελαφρώς λεκιασμένα εξώφυλλα, σσ. 95.       20-40

482      ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜ., Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ (Οκτώβριος 1944 – Φεβρουάριος 1945), έκδ. 1968. Ο σ. διετέλεσε υπουργός. Χαρτόδετο, σσ. 295.         1-…

Βλέπε και: 389, 659

 

38. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ [483-489]

483      ΖΗΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μέρος Α´ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, τεύχος α´ Επιγραφαί Λακεδαίμονος, έκδ. 1917. Χαρτόδετο, άκοπο, λεκέδες υγρασίας, εξώφυλλα και σώμα, σσ. 100.            20-40

484      [ΝΑΥΠΛΙΟ] ΛΑΜΠΡΥΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Η ΝΑΥΠΛΙΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ, Ιστορική Μελέτη, επανεκδίδεται υπό του Προοδευτικού Συλλόγου Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», 1950. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 358+εικόνες εκτός κειμένου. 35-60

485      «ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ», Περιοδικόν Δημοσίευμα Ιστορίας – Λαογραφίας – Τέχνης και Ζωής, εκδίδονται με συνεργασία: του «Ινστιτούτου Κολοκοτρώνη» & του «Νέο-Ιστορικού Αρχείου», υπεύθυνος Κ. Βαγενάς. Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 240. 40-80

486      ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΔΗΜΟΚΛΗΣ, Η ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ, 1956. Με φωτ. εντός κειμένου. Στο εξώφυλλο το άγαλμα με τον Θ. Κολοκοτρώνη πάνω στο άλογο. Χαρτόδετο, ίχνη υγρασίας, σσ. 130.            15-25

487      ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Ο ΜΟΡΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, έκδ. 1956. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 277.      30-60

488      ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ, σύντομος οδηγός για την Ιστορία, Τα Μνημεία και το Μουσείο της, Σπάρτη 1960. Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, μικρή φθορά στο κάτω μέρος της ράχης, σσ. 128.            35-70

489      [ΜΥΣΤΡΑΣ] ΘΕΡΟΣ ΑΓΙΣ, ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΟΣ, έκδ. 1962. Άκοπο. Σσ. 45.      1-…

Βλέπε και: 223, 595, 302, 594, 381

 

39. ΕΠΤΑΝΗΣΑ [489β-500]

489β    [ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΝΟΤΑΡΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, Αρχείο 180 νοταριακών εγγράφων των ετών 1725-1849] Πρωτότυπα νοταριακά δικαιοπρακτικά έγγραφα της Ζακύνθου της περιόδου 1725 έως 1849. Χειρόγραφα, μονοσέλιδα και άλλα πολυσέλιδα, συνολικά 180 τον αριθμό τα περισσότερα (περί τα 150) στην ελληνική γλώσσα αλλά και ορισμένα στην ιταλική. Κατανεμημένα σε 5 φακέλους: Φάκελος 1: Έγγραφα της περιόδου 1725-1792. Αφορούν τις οικογένειες: Μόζερ(α), Πέτα, Βαρδάλος, Κόγγελ, Μυλωνάς, Φλαμπούρας, Σταματέλλος, Αρβανιτάκης, Πομιώτης, Γερόλυμος, Μπουρδέρης, Κολέ(ν)τ(ρ)ης, Κωλέτης, Αντραβιδιώτης, Γουργουράκης, Γουνελίος, Κανάλης, Τερτσέτης, Καλεύρης, κ.ά.. Φάκελος 2: Έγγραφα της περιόδου 1793-1796. Aφορούν τις οικογένειες: Ρουκάνης, Γεωργιλάς, Ξένος, Στούρτζας, Τραγάκης, Κουρκουμέλης, Καρναβέλας, Καλογερίας και πολλούς από τους προαναφερθέντες στον προηγούμενο φάκελο. Φάκελος 3: Περιλαμβάνει νοταριακά έγγραφα των προαναφερθέντων και επιπλέον των οικογενειών: Κουμούτος, Λίτσας, Ρόμας, Βουρδιάνης, Καρέρ, Μερκάτης, Μινώτος, Λογοθέτης, κ.ά.. Φάκελος 4: Περιλαμβάνει έγγραφα (1835-1845), εκτός των προαναφερθέντων οικογενειών και επιπλέον οικογενειών όπως Περούτσος κ.α. (περί τα 30 έγγραφα). Φάκελος 5: Περιλαμβάνει περί τα 16 έγγραφα περιόδου 1845-1849 των ίδιων προαναφερθέντων οικογενειών. Η κατάσταση των χειρόγραφων είναι πολύ καλή, τα περισσότερα είναι ευανάγνωστα. Αναφορές και σε οικογένειες της μη ελεύθερης τότε Ελλάδας (π.χ. Ηλεία, Μάνη, Ήπειρος, Κεφαλονιά, κ.ά.). Σημαντική ιστορική πηγή για την ιστορία της Ζακύνθου. (Ζητήστε ειδικό κατάλογο).       13.000-18.000

490      [ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΒΩΡΟΝΟΥ, 19ος αιώνας] Χειρόγραφες επιστολές, έγγραφα, συμβολαιογραφικές πράξεις, αποδείξεις αγοραπωλησιών, λογαριασμοί κτλ. της οικογένειας Σβορώνου κατά τον 19ο αιώνα στην Κεφαλονιά. Όλα χειρόγραφα με μελάνι, χρονολογία [19ος αιώνας]. Σύνολο: 46 φύλλα.          350-600

491      NIKOΛΑΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ, ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ….περιέχουν διδασκαλίας και έθιμα της επικρατούσης Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας…εις τα Ιόνια Σχολεία. Εκ του Ιερογραμματείου Ζακύνθου τη 30 Αυγούστου 1838. Κέρκυρα, εκ της τυπογραφίας της Κυβερνήσεως 1838, σσ. ζ+121+η.Σητόβρωτο, λινή νέα βιβλιοδ. (Γκίνης-Μέξας 3036)   50-100

492      ΣΤΕΦΑΝΙΤΖΗΣ Π.Δ., Ο ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΡΡΗΣΕΩΝ, 1. Των εξηγήσεων του διδασκάλου Π. Λαρισαίου εις τα κεφ. ΙΓ΄και ΙΖ΄ της Αποκαλύψεως Ιωαν. Του Θεολόγου. -2. Της Θεωρίας του Μεθοδίου επισκόπου Παταρων. 3. Των χρησμών των επί του τάφου του Μ. Κωνσταντίνου. 4…7. Της Οπτασίας του Αγαθαγγέλου. Εκ 12 παλαιών χειρογράφων με σημειώσεις. Εκδοθείσα παρά του ιατρού Π. Δ. Στεφανίτζη Λευκάδιου. Τυπ. Α. Αγγελίδου 1838, σσ. 212. Με κατάλογο συνδρομητών. Σχ. 12ο [ Το βιβλίο εντοπίστηκε μόνο στη Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης.] [μαζί δεμ.] ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΙΣΧΥΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ…ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΥΠΟ Ι. ΚΟΜΠΟΤΟΥ. Τυπ. Φ. Καραμπίνη και Κ.Βάφα, 1853, σσ. 206. Σχ. 12ο, δερμ. βιβλιοδ. εποχής. 60-120

492β    [ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, ΑΡΙΣΤ. (1824-1879)-ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ-ΛΕΥΚΑΔΑ, 16-11-1878]. Επιστολή χειρόγραφη του ποιητή προς τον Σωτηρόπουλο (πρόεδρο της Βουλής). Εκφράζει την τιμή που νιώθει από την απόφαση που έχει λάβει η Βουλή των Ελλήνων για το πρόσωπο του και την χαρακτηρίζει «οικεγειακόν κειμήλιον» και έναυσμα «ικανόν να θερμάνει πάντοτε» την αγάπη των τέκνων του προς το Έθνος. 1 φύλλο χειρόγραφο. Υπογραφή: Εν Λευκάδι τη 16 Νοεμβρίου 1878.        250-350

493      [ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ – ΚΕΡΚΥΡΑ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία του Αχιλλείου, επικολλημένη σε σκληρό χαρτόνι, [1900 περ.]. Διαστάσεις [21×27 εκ.].  45-90

494      [ΚΥΘΗΡΑ] ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ Απαγγελθείσα εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ υπό ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ κατά την Ενθρόνισιν Αυτού, τυπ. «Παλιγγενεσίας» Ιω. Αγγελόπουλου, 1901. Φυλλάδιο, σσ. 8.         20-40

495      [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ, Μελέτη ιστορική και φιλολογική αφορώσα εις την εποχήν της Λατινοκρατίας, τυπ. «Ο Φοίνιξ», 1923. Με αφιέρωση του σ. Χαρτόδετο, σσ. 67.     30-40

496      [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ Κ. Γ., ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ κατά την Συνεδρίασιν της Συνελεύσεως της 26 Μαΐου 1924 (εκ των εστενογραφημένων πρακτικών), τυπ. Θ. Α. Δαπέργολα, Κέρκυρα 1924. Σσ. 21+3 λ. 35-45

497      [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΜΠΟΛΙΒΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, Εκδ. Μπούρα, 1950. Εικόνες εντός κειμένου και δύο έγχρωμοι χάρτες. Χαρτόδετο, σσ. 96+διαφημίσεις εποχής.          20-25

498      [ΚΕΡΚΥΡΑ] Εκδ. Π. Κάραλη, «ΠΩΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ», Κέρκυρα 1952. Αναδιπλ. έγχρωμος χάρτης του νησιού προ της σελ. τίτλου, και εικόνες εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 85+διαφημίσεις εποχής.            1-…

499      [ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ ΑΝΔΡ.] ΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ 1785-1860, Ο Επιστήμων, Ο Πολιτικός, Ο Εθνικός Αγωνιστής, μελέτη ιστορική και φιλολογική, εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή υποβληθείσα εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1960. Με αφιέρωση του σ. Χαρτόδετο, σσ. 399.           40-80

500      ΣΑΘΑΣ Κ.Ν., ΤΟ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ ΑΡΧΟΝΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ, ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ή Ιστορία Αμφίσσης Ναυπάκτου, Γαλαξειδίου, Λοιδορικίου και των περιχώρων, εκδ. Γυφτάκης – Καμαρινόπουλος, 1962. Πανομοιότυπη φωτογραφική ανατύπωση. Άκοπο. Σσ. 241.        20-30

40. ΚΡΗΤΗ [501-507]

501      [ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ] Δύο έγγραφα για την μίσθωση Μοναστηριακών κτημάτων στο Ηράκλειο Κρήτης: 1) Έντυπο σχ. φύλλου «ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ» με χειρόγραφες υπογραφές των μελών της Μοναστηριακής Επιτροπής, 1901. 2) «Η ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», έντυπο σχ. φύλλου, 1908 με χειρόγραφη υπογραφή του προέδρου και των μελών. (2)     50-80

502      GROSS HANNS, Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΙΣ, προς χρήσιν των εισαγγελέων των ανακριτών, των βαθμοφόρων της Αστυνομίας και της Χωροφυλακής και παντός εν γένει ανακριτικού υπαλλήλου, μεταφρασθείσα εκ του Γαλλικού και επαυξηθείσα δια διαφόρων προσθηκών εκ των νεωτέρων περί του υποκειμένου τούτου επιστ. ερευνών υπό Φωτίου Αθ. Ζήρου, τόμος πρώτος, τεύχος Α´ και τεύχος Β´ (δεμ. μαζί), Εν Χανίοις, τυπ. Ερεύνης, 1920. Χαρτόδεο, σσ. 218+296.          40-80

503      ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ, μουσικές παρτιτούρες (Κοντυλιές, Μελωδία Ερωτοκρίτου, Πεντοζάλης, Μελωδία του Γάμου, Σούστα Ρεθεμνιώτηκη, Συρτός Χανιώτικος, Αγκαλιαστός, Πηδηχτός Στειακός), [χ.χ.]. Σχ. 4ο, λεκέδες υγρασίας στα εξώφυλλα, οξειδωμένες καρφίτσες. Σσ. 26.     30-50

504      ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, (Μέγαρον Α. και Μ. Καλοκαιρινού), Κείμενον Στυλιανού Αλεξίου, Ηράκλειον 1953, έκδοσις Α´. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Εξώφυλλο και βινιέτες του ζωγράφου Θωμά Φανουράκη, Σχεδιαγράμματα Λευτέρη Παλαιμιανάκη, φωτ. Εμμ. Ανδρουλάκη. Χαρτόδετο, σσ. 61.           25-45

505      LELAND G. ALLBAUGH, Η ΚΡΗΤΗ, υποδειγματική έρευνα, ιδρύματος Ροκφέλλερ, συνεργασία του Πανεπιστημίου του Princeton, New Jersey, 1957. Σσ. 588+7+2 αναδιπλ. χρωματιστοί χάρτες.         25-30

506      ΠΗΓΑΙΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ, Ο ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΣΤ’ ΑΡΚΑΔΙ, Ρέθεμνος 1966. Καλλιτεχνική επιμέλεια κι εχτέλεση εξωφύλλου, σκίτσο Β´ σελίδας του χαράκτη Α. Σταυρουλάκη, οπισθόφυλλο «Κωνσταντής Γιαμπουδάκης» έργο του γλύπτη Γιάννη Κανακάκη. Χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένα εξώφυλλα και ράχη, σσ. 120.   20-40

507      ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ, Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ, Ανθρωπολογική Έρευνα στο νησί της Λεβεντιάς, Βιβλιοθήκη Ανθρωπολογικής Εταιρείας, 1971. Με 16 σελ. φωτ. εκτός κειμένου, αντιπροσωπευτικών ανθρωπολογικών τύπων των διαφόρων περιοχών της Κρήτης και 87 πίνακες ανθρωπομετρικών γνωρισμάτων. Χαρτόδετο, μικρή φθορά στην ράχη, σσ. 286.           30-60

Βλέπε και: 245, 455

 

41. ΚΥΠΡΟΣ [508-517]

508      ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ (ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ), ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, Αρχομένη από του Κατακλυσμού μέχρι του παρόντος, εν η προσετέθη και η περί Αυτονομίας της Ιεράς Εκκλησίας των Κυπρίων Έκθεσις του Αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κυρίου ΦΙΛΟΘΕΟΥ […] Ενετίησιν, εν έτει 1788, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων. Ανατύπωση, Λευκωσία Μάρτιος 1902, εκδόται: Νικόλαος Καταλάνος & Περικλής Μιχαηλίδης. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σσ. 610.        50-100

509      ΛΥΣΙΩΤΗΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΛΗΚΥΘΟΣ, (ποιήματα), σχέδια W.J. Chew, τυπ. Θ. Κυριακίδη, Λευκωσία, Κύπρος 1941. Τυπωμένο σε γαλάζιο χαρτί. Χαρτόδετο, ίχνη υγρασίας στο εξώφυλλο, σσ. [χ.α.σ.]  25-50

510      ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΥΡ. Μ., ΚΥΠΡΟΣ, 1954. Με αφιέρωση του σ. και αριθμημένες φωτογραφίες εντός κειμένου. Σχ. 4ο, φθορές στο εξώφυλλο και ράχη, σσ. 360.φ           30-60

511      [ΚΥΠΡΟΣ-ΚΑΡΠΑΣΙ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά χωρικής από το Καρπάσι της Κύπρου, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Διαστάσεις [50×35 εκ.].    40-60

512      ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΛΕΩΝ, ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΔΡΑΜΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ, Ε.Ο.Κ.Α., έκδ. 1950. Φωτ. εκτός κειμένου. Άδετο, σσ. 169.           50-100

513      [ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ] Λεύκωμα 360 Κυπριακών γραμματοσήμων εξ αυτών τα 352 διαφορετικά, περιόδου 1960-1980. Τα περισσότερα με εικόνες από την Κύπρο, αρχαιότητες, μνημεία, Βυζαντινές εικόνες, πουλιά αλλά και διεθνείς προσωπικότητες όπως ο Mahatma Gandhi, κ.λπ. Σχ. 4ο, σσ. 46.      450-550

514      ΛΙΠΕΡΤΗΣ Δ.Θ., ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ, Κύπρος 1969. Με φωτ. του σ. έναντι της σελ. τίτλου. Εκτενές γλωσσάριο. Σσ. 317. 30-60

515      ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ Γ. Ι., ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ, [1974]. Με αφιέρωση του σ. Πολυγραφημένο φυλλάδιο. Σσ. 20.       30-40

516      ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ εν τω πλαισίω του Εθνικού Θέματος και η Νομοκανονική Γνωμοδότησις, μετά παραρτήματος εν ω πρακτικά της ως μείζονος φερομένης Συνόδου της Λευκωσίας της 5ης Ιουλίου 1973. Έκδ. 1975. Χαρτόδετο, σσ. 151.      30-60

517      ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΒΑΣΟΣ, Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα, Εκδοτική Αθηνών 1976. Διεύθυνση εκδόσεως Γ. Χριστόπουλος – Ι. Μπαστιάς, φωτογράφηση Σπ. Τσαβδάρογλου, καλλιτεχνική επιμέλεια Χρυσή Δασκαλοπούλου. Δεμ., με χάρτινο περικάλυμμα, σχ. 4ο, σσ. 230.            40-50

 

42. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ [518-525]

518      ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΕΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ. Εν Κωνσταντινουπόλει 1845, τυπ. Και λιογραφία Ε. Καγιόλ, τόμος πρώτος, σσ. η+319. Εικονογραφημένο με ολοσέλιδες λιθογραφίες εκτός κειμ. Με φθορές σε κάποιες σελ. και λεκέδες. (Γκίνης-Μέξας 4184).      70-140

519      [ΟΔΗΣΣΟΣ] Λιθογραφία, χάρτινη εικόνα, «Η Κοίμησις της Θεοτόκου», [1876]. Σε μεταλλικό πλαίσιο, διαστάσεις [19×25,5 εκ.]         50-70

520      ΣΙΩΝΙΤΗΣ ΥΜΝΩΔΟΣ, Ή ΜΕΛΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΙΟΙ ΥΜΝΟΙ, εκδίδοται εγκρίσει του Μακαριωτάτου Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Κυρίου Κυρίου ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ Α´, εν Ιεροσολύμοις, εκ του τυπογραφείου του Ιερού Κοινού του Π. Τάφου, 1893. Με 35 ολοσέλιδες ξυλογραφίες εκτός κειμένου (η ξυλογραφία της σελ. 15 μελανωμένη). Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, σσ. 120.  50-80

521      ΚΙΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΓΥΡΩ ΑΠ’ ΤΟ ΦΩΣ, μυθιστόρημα, εκδ. «Αδελφοί Κασιγόνη», Αλεξάνδρεια 1922. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 212.   20-40

522      ΛΟΝΤΟΣ Ι.Α., Η ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΛΗΝ ΣΧΟΛΗ, ΉΤΟΙ ΚΑΙΝΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, τυπ. Λ.Θ. Λαμπρόπουλου, 1932. Χαρτόδετο, άκοπο, λεκές στο οπισθόφυλλο, σσ. 122.           25-40

523      [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΤΕΥΧΟΣ, Περιλαμβάνον τα επί τω εορτασμώ της πεντηκονταετηρίδος του Μουσικοφιλολογικού Σταδίου του εντιμολογιωτάτου Άρχοντος Μεγάλου Πρωτεκδίκου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Γ. Ι. Παπαδόπουλου 1882-1932, εν Κωνσταντινουπόλει 1933. Χαρτόδετο, λεκιασμένο εξώφυλλο, ίχνη υγρασίας στα περιθώρια των σελίδων, σσ. 93.            40-80

524      ΠΙΕΡΙΔΗΣ Θ., Η ΜΠΑΛΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ, τυπ. η «Πρόοδος», Κάιρο 1939. Δίχρωμη έκδοση μαύρο-κόκκινο μελάνι. Χαρτόδετο, σσ. 29.   1-…

525      Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ 33 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ, έκδοσις του Σωματείου των εκ Ρωσίας Ελλήνων, επιμέλεια Ελευθέριου Παυλίδου, 1953. Με ολοσέλιδες φωτ. των: Βασ. Παύλου, Βασ. Φρειδερίκης, Βασ. Γεωργίου Β´, Πριγκίπισσας Μαρίας και Αλεξ. Παπάγου καθώς και άλλων προσωπικοτήτων της εποχής, εντός και εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 480.            30-60

Βλέπε και: 53, 261, 59, 57, 56, 58, 89, 74, 71, 233, 88, 600, 67, 377, 23, 244

 

44. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ. [526-536]

526      DAPPER OLFERT, DESCRIPTION EXACTE DES ISLES DE L’ARCHIPEL, et de […] Chypre, Rhodes, Candie, Samos, Chio, Negrepont, Lemnos, Paros, Delos, Patmos, avec un grand nombre d’autres, Comprennant leurs noms, leur situation, leurs villes […] traduite du Flamand D’O DAPPER, M.D., Amsterdam, chez George Gallet, 1703 (Α´ έκδοση). Δίχρωμος τίτλος μαύρο-κόκκινο μελάνι, ημίτιτλος προ της σελ. τίτλου, με συμβολική χαρακτική εικόνα, «Amsterdam, chez George Gallet, 1702». Με 7 χαρακτικούς χάρτες (2 αναδιπλούμενοι και 5 δισέλιδοι), 11δισέλιδα με χάρτες και διάφορες όψεις από τα νησιά καθώς και 16 ολοσέλιδες χαρακτικές εικόνες που περιλαμβάνουν χάρτες, όψεις, νομίσματα κ.λπ. Επίσης πολλά χαρακτικά εντός κειμένου. [βλ. Blackmer 90, Brunet II 520]. Σχ. φύλλου, ελαφρά ίχνη υγρασίας στο κάτω τμήμα από την σελ. 402 περίπου έως και την 406, μικρή επιδιόρθωση του τελευταίου φύλλου, εκτός κειμένου, σύγχρονη βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, σσ. 556+2φ.      6000-8000

527      [ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ] Τριάντα χαρακτικές εικόνες, με θέμα τους Άγιους Τόπους του 19ου αιώνα. (30) 60-100

528      DR. HARTWING G., THE POLAR AND TROPICAL WORLDS: A DESCRIPTION OF MAN AND NATURE in the Polar and Equatorial Regions of the Globe, with additional chapters by Dr. A.H. Guernsey, Published by Johnson & McClain, Philadelphia 1871. Με περίπου 200 χαρακτικές εικόνες εντός κειμένου και μία ολοσέλιδη έναντι της σελ. τίτλου με ομάδα σκύλων να σέρνει το έλκηθρο των Εσκιμώων. Με αναλυτική λίστα περιεχομένων στην αρχή καθώς και λίστα των εικονογραφιών. Πράσινη βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής με χρυσό διάκοσμο, σσ. 20+761.            150-200

529      PELLOW THOMAS THE ADVENTURES OF THOMAS PELLOW, OF PENRYN, MARINER, THREE AND TWENTY YEARS IN CAPTIVITY AMONG THE MOORS, Written by himself, and edited with an Introduction and Notes by Dr. Robert Brown, London 1890. Εικονογραφημένο. Βιομηχ. βιβλιοδ. εποχής, σσ. 379.         50-100

530      ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓ., ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ήτοι ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ, Εξηγημένη εκ της Γραφής, μετά εικόνων και γεωγραφικού πίνακος, εκ του τυπογραφείου «Ο Παλαμήδης», 1891. Εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 388+8. [δεμ. μαζί] Αρχιμανδρίτου ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ «ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΙΕΡΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ και το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ Από Χριστού μέχρι σήμερον, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του τυπογραφείου «Ασία», 1910. Με εκτενέστατο κατάλογο φιλομουσών συνδρομητών. Σσ. 312. Βιβλιοδ. εποχής.       80-160

531      BURTON F. RICHARD, PERSONAL NARRATIVE OF A PILGRIMAGE TO AL-MADINAH & MECCAH, edited by his wife Isabel Burton, in two volumes, London, Tylston and Edwards, 1893. Δύο τόμοι με έγχρωμες ολοσέλιδες εικόνες (The Takht-Rawan», «The Pilgrim», «The Pilgrims Costume», «The Pretty Badawin girl», «Mount Arafat during the Pilgrimage”, κ.λπ.) και άλλες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες. (2)        90-180

532      LUCAS F. L. and PRUDENCE, FROM OLYMPUS TO THE STYX. London, 1934, σσ. xii + 363, εικ. εκτός κειμ., χάρτης, δεμ., με κουβερτούρα. 40-50

533      ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΚΑΛΚΟΥΤΤΑΝ, Ταξιδιωτικαί εντυπώσεις, (Μεγάλη Ελλάς, Αίγυπτος, Παλαιστίνη, Συρία, Ιράκ, Ιράν, Θιβέτ, Ινδίαι), επιμέλεια Α. Σκανδάμη, 1940. Σσ. 116.            40-80

534      [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] ARDITTY-PULLER GENTILLE, PLAISIR D’ISTANBUL, edit. Hachette, [χ.χ.]. Αναλυτική ξενάγηση-παρουσίαση της Κωνσταντινούπολης και των περιχώρων αυτής. Χαρτόδετο, σσ. 239.         50-100

535      NIKOLOPOULOS ILIAS, MOUNT OLYMPOS, text and illustrations by Ilias Nikolopoulos, with a forward by Ilias Venezis, 1957. Αναδιπλ. εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 31+21 εικόνες και ένας χάρτης στο τέλος.         25-35

536      ΜΑΛΑΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ, Περιήγηση, ΜΟΡΦΕΣ και ΕΙΔΩΛΑ (Ταξιδιωτικές Σημειώσεις), 1967-1974, εκδ. «Ιστορία και Τέχνη», 1974. Με φωτ. εντός κειμένου. Σσ. 514.    1-…

Βλέπε και: 74, 427, 464, 269, 428

 

45. ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ [537-556]

537      ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΟΝ, DICTIONARIUM GRAECOLATINUM SUPRA OMNES EDITIONES POSTREMO NUNC HOC ANNO EX VARIIS ET […] Cum gratia & priuilegio Caes. Maiest, Basileae, ex officina HENRICPETRINA, 1568. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής, με διακοσμητική χάραξη, μεταλλικά κλείστρα (χρήζουν επιδιόρθωσης), σχ. φύλλου [χ.α.σ.]    1000-1500

538      BOCCACCI GIOVANNI IL DECAMERON. Ricoretto in Roma…in Fiorenza nella Stamperia del Giunti 1573, σσ. 580. Με ωραία εγχάρακτα πρωτογράμματα. [μαζί δεμ.] ANNOTATIONI ET DISCORSI SOPRA ALCUNI LUONGHI DEL DECAMERON DI G. BOCCACCI, in Fiorenza nella Stamperia de I Giunti 1573, σσ. 142. Σπασμ. Βιβλιοδ. εποχής.         900-1300

539      ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΕ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΑ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ. DIONYSII HALICARANASSEI SCRIPTA QUAE EXSTANT, OMNIA, ET HISTORICA, ET RHETORICA. […] Opera et Studio Friderici Sylburgii Veterensis. Francofurdi, Apud heredes Andreae Wecheli, 1586. Παράλληλο κείμενο ελληνικό – λατινικό. Σσ. 792+169 IN DIONYSII HALICARN. ANTIQUITATES ROMANAS NOTAE, Frid. Sylburgii. [δεμ. μαζί] ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΤΟΜΟΣ Β´, Ο ΤΑ ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΩΝ, DIONYSII HALICARANASSEI TOMUS II, PHETORICOS EIUS ET CRITICOS LIBROS, Francofurdi, Apud heredes Andreae Wecheli, 1586. Κείμενα ελληνικά και λατινικά. Σσ. 280+94 IN DIONYSII HALICARN. TOMUM POSTERIOREM NOTAE, Frid. Sylburgii. Ίχνη υγρασίας στο κάτω περιθώριο των τελευταίων σελίδων. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, επιδιορθωμένη, με ex-libris στην εσωτερική πλευρά του εμπροσθόφυλλου, σχ. φύλλου.           800-1400

540      ΔΙΩΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΟΓΟΙ, DIONIS CHRYSOSTOMI ORATIONES LXXX. CUM UETUSTIS CODD. MSS. REG. BIBLIOTHECAE, […] Ex interpretatione Thomae Nageorgi, accurate recognita, recentata et emendata Fed. Morelli […] Lutetiae 1604 (Α΄ έκδοση), Ex officina Typographica Claudii Morelli, Typiw Regiis. Δίχρωμος τίτλος μαύρο-κόκκινο μελάνι και διακοσμητικό χαρακτικό έμβλημα. Παράλληλο κείμενο λατινικό – ελληνικό. Σσ. 4φ+11+1+24φ+index+670 [μαζί] ISAACI CASAUBONI IN DIONEM CHRYSOSTOMUM DIATRIBA ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΣ. Σσ. 106. [μαζί] FEDERICI MORELLI Professoris Regii Schediasmata, Scholia, Collectanea et Coniectanea in Dionis Chrysostomi Scripta. Σσ. 112+1. Σχ. φύλλου μικρό, περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής.            800-1500

541      [ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ] STRABONIS RERUM GEOGRAPHICARUM LIBRI XVII, Isaacus Casaubonus recensuit […] Adiuncta est etiam GULIELMI XYLANEDRI […] Accessere FRED. MORELLI […] Lutetiae Parisiorum, Typis Regiis, 1620. Δίχρωμος τίτλος, μαύρο-κόκκινο μελάνι και διακοσμητικό χαρακτικό έμβλημα. Ίχνη υγρασίας στο κάτω δεξί περιθώριο στις πρώτες σελίδες. Παράλληλο κείμενο ελληνικό – λατινικό. Σσ. 843+index Geographicus et Historicus[μαζί] ISAACI CASAUBONI COMMENTARIUS ET CASTIGATIONES AD. LIB. STRABONIS, (ίχνη υγρασίας στο κάτω δεξί περιθώριο των τελευταίων φύλλων, και επιδιορθωμένο το τελευταίο φύλλο του index, επηρεάζεται το κείμενο). Σσ. 282+8 index. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής.   900-1600

542      ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΝΟΥ Αυτοκράτορος ΤΩΝ ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ. MARCI ANTONINI IMPERATORISDE SEIPSO ET AD SEIPSUM, Libri XII. Guil. Xylander Augustanus Graece & Latine […] Notas & Emendationes Mericus Casaubonus, Londini, typis M. Flesher, 1643. Δίχρωμος τίτλος μαύρο-κόκκινο μελάνι. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Σσ. 27φ.+343 [μαζί] MERICI CASAUBONI IS. F. MARCI ANTONINI, NOTAE. Σσ. 148+4. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής.            300-500

543      ΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΣΣΗΣ ΑΛΕΞΙΑΣ, ANNAE COMNENAE PORPHYROGENITAE CAESARISSAE ALEXIAS, Sive De Rebus AB Alexio Imperatore […] Libri Quindecim. E Bibliotheca Barberina nunc primum editi, et a Petro Possino Soc. […] Parisiis, in typographia Regia, Curante Sebastiano Cramoisy, 1651. Παράλληλο κείμενο ελληνικό – λατινικό. Σσ. 14φ+507+10φ. Glossarium +17φ. Davidis Hoeschelii Augustani in Annae Comnenae Alexiadem. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, μικρές φθορές, οπές από έντομα μόνο στα εξώφυλλα.       800-1400

544      ΦΩΤΙΟΥ ΜΥΡΙΟΒΙΒΛΟΝ, Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, PHOTII MYRIOBIBLON SIVE BIBLIO-

THECA Librorum quos legit et censuit Photius Patriarcha Constantinopolitanus, Graece edidit DAVID HOESCHELIUS […] Latine veroreddidit et Scholiis auxit ANDREAS SCHOTTUS ANTUERPIANUS […] ROTHOMAGI (=Ρουέν), Sumpt. Ioan. & Davidis Berthelin, 1653. Δίχρωμος τίτλος μαύρο-κόκκινο μελάνι και διακοσμητικό χαρακτικό έμβλημα. Παράλληλο κείμενο ελληνικό – λατινικό. Σσ. 13φ+1623 [μαζί] NOTAE DAVIDIS HOESCHELII AUGUSTANI AD BIBLIOTHECAM PHOTII. Σσ. 103+Index rerum verborumque memorabilium Bibliothecae Photianae. Λίγα ίχνη υγρασίας μόνο στα περιθώρια των τελευταίων σελίδων. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής.    800-1400

545      COLLETET FR., POESIES DIVERSES DE MONSIEUR COLLETET Contenant des Sujets Heroiques, Des Pabions Amoureuses et d’autres Matieres Burlesques & Enjouees, A Paris chez Lovis Chamhoudry, 1656. Βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, μερικώς αποκολλημένο το μπροστινό καπάκι, κόκκινες ακμές, σχ. 12ο, ίχνη υγρασίας στις τελευταίες σελίδες. Σσ. 468+10.        300-400

546      ΗΣΙΟΔΟΥ ΑΣΚΡΑΙΟΥ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ, HESIODI ASCRAEI QUAE EXTANT, Cum notis […] Opera & Studio Cornelii Schrevelii, Amstelodami, typis Ludovici & Danielis Elzeviriorum, 1658. Δίχρωμος τίτλος μαύρο-κόκκινο μελάνι και διακοσμητικό χαρακτικό έμβλημα. Παράλληλο κείμενο λατινικό – ελληνικό. Υποσημειώσεις στα περιθώρια του κειμένου. Σσ. 11φ.+341[μαζί] LAMBERTI BARLAEI, Graecae Linguae in Academia Lugdunobataua Professoris eximii, IN HESIODI THEOGONIAM, Amstelodami, typis Ludovici & Danielis Elzeviriorum, 1658. Σσ. 2φ+259. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής.            200-350

547      [ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ ο Αθηναίος, ΚΟΝΩΝ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ του Ηφαιστίωνος, ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Νικαέως, ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ ΛΙΒΕΡΑΛΙΣ] HISTORIAE POETICAE SCRIPTORES ANTIQUI, APOLLODORUS, PTOLEMAEUS, CONON, PARTHENIUS, ANTONIUS LIBERALIS, Graece & Latine, Parisiis, Typis F. Muguet, 1675. Παράλληλο κείμενο ελληνικό λατινικό. Σσ. 56+480+158 Notae ad Primum Librum Bibliothecae Apollodori Atheniensis & Andreae Schotti Scholia ad Cononis Narrationes+62 index Rerum. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής.            250-400

548      ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΡΟΔΙΟΥ, Περιπατητικού φιλοσόφου Παράφρασις των Ηθικών ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ, ANDRONICI RHODII Ethicorum Nichomacheorum Paraphrasis. Cum interpratatione Danielis Heinsii, […] Cantabrigiae, Excudebat Johannes Hayes, 1679. Δίχρωμος τίτλος μαύρο-κόκκινο μελάνι και διακοσμητικό χαρακτικό έμβλημα. Παράλληλο κείμενο λατινικό – ελληνικό. Σσ. 7φ.+530+index. Βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα, κόκκινες ακμές.            250-400

549      ANECDOTA GRAECA, QUAE EX MSS. CODICIBUS Nunc primum eruit, Latio danat, Notis & Disquisitionibus auget LUDOVICUS ANTONIUS MURATORIUS Sereniss Raynaldi I. Ducis Mutiane & Bibliothecarius. Patavii, Typis Seminarii, apud Joannem Manfre, 1709. [ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Επιγράμματα – ΦΙΡΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Επιστολαί – ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΩΜΗΣ Επιστολή, κ.ά.]. Κείμενα λατινικά και ελληνικά. Σσ. 14φ+365, περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής.            400-600

550      ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ ΡΗΤΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ, ALCIPHRONIS PHETORIS EPISTOLAE, [1715]. Χωρίς σελ. τίτλου. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Χρήζει βιβλιοδεσίας,, σε όλο το σώμα εμφανείς οπές από έντομα, σχ. 12ο, σσ. 446.           200-300

551      [ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ] ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ – ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ, EPICTETI quae supersunt Dissertationes Ad ARRIANO Collectae nec non ENCHIRIDION et FRAGMENTA Graece et Latine In Duo Tomos distributa cum integris Jacobi Schegkii et Hieronymi Wolfii selectisque aliorum Doctorum Annotationibus. Recensuit, Notis & Indice illustrauit Joannes Uptonus, Londini, Impensis Thomae Woodward, 1741. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Δύο τόμοι. Σσ. 8φ.+792+1[μαζί] IN DISSERTATIONES EPICTETI Ab ARRIANO Collectas Notae et Emendationes Joannis Uptoni cum Integris Annotationibus Jacobi Schegkii et Hieronymi Wolfii selectisque aliorum Doctorum. Σσ. 287+2+index. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής. (2)      500-1000

552      ΑΙΛΙΑΝΟΥ ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΙΖ´, AELIANI DE NATURA ANIMALIUM LIBRI XVII. Cum Animadversionibus Conradi Gesneri, et Danielis Wilhelmi Trilleri, curante ABRAHAMO GRONOUIO, Qui et suas Adnotationes adjecit, Londini, excudit Gulielmus Bowyer, 1744. Κείμενο λατινικό και ελληνικό. Σσ. 27+index+1128+index Graeco-Latinus Praecipuorum Animalium AB Aeliano Memoratorum. Δεμ. σε δύο τόμους. Περγαμηνή βιβλιοδ. σχ. 4ο μικρό. (2)            500-800

553      ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ, DIODORI SICULI, BIBLIOTHECAE HISTORICAE LIBRI QUI SUPERSUNT, Interprete Laurentio Rhodomano, Ad fidem Mss. Recensuit Petrus Wesselingius, Atque Henr. Stephani, Laur. Rhodomani, Fulvii Ursini, Henr. Valestii, Jacobi Palmerii & Suas Adnotationes, cum Indicibus Locupletissimis, Adjecit, Tomus I & II, Amstelodami, Sumptibus Jacobi Wetstenii, 1746. Δίχρωμος τίτλος μαύρο-κόκκινο μελάνι, με διακοσμητικό χαρακτικό. Ολοσέλιδη συμβολική χαρακτική εικόνα προ της σελ. τίτλου καθώς και μία ακόμη προ της πρώτης αριθμημένης σελίδας, στον πρώτο τόμο. Παράλληλο κείμενο λατινικό και ελληνικό. Περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής, σχ. φύλλου, σσ. 21φ. 731+7+2φ+666+index. (2)        800-1300

554      ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΕΩΣ, ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΧΑΙΡΕΑΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΝ ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ, CHARITONIS APHRODISIENSIS AMATORIARUM NARRATIONUM DE CHAEREA ET CALLIRRHOE, Liber VIII. Graece et Latine, Iacobus Philippus D’Orville publicauit […] Johannes Iacobus Reiske, editio altera Emendationibus Virorum Doctorum, Lipsiae Sumtu E.B. Schwickerti, 1783. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 720.       250-500

555      ΒΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΣ [ΕΙΔΥΛΛΙΑ]. BION UND MOSCHUS VON I.C.F. MANSO. Gotha, K.W. Ettinger, 1784, σσ. 92+413. Κειμ. Ελλην. και λατιν. Φθαρμ. Βιβλιοδ. 70-120

556      BOJARDO MATTEO MARIA, ORLANDO INNAMORATO composto dal Signor Matteo Maria Bojardo Conte Di Scandiano, e rifatto da M. Francesco Berni, diviso in due tomi, quinta edizione accresciuta degli argomenti a cianscun canto del Signor G.A. Di Rovigno, tomo primo. In Venezia 1794, presso Giuseppe Rossi. Με ολοσέλιδη χαρακτική εικόνα προ της σελίδας τίτλου, το σώμα επηρεασμένο από έντομα καθώς και η σελ. τίτλου. Χαρτόδετο, φθορά στις τελευταίες σελίδες, άνω δεξί περιθώριο, εκεί που αναγράφεται ο αριθμός σελίδων(από 511 έως και την τελευταία όπου και δεν έχουμε αρίθμηση). Σκωληκόβρωτο χωρίς να επηρεάζεται το κείμενο, ίχνη υγρασίας. Σσ. 533 περ.     250-400

Βλέπε και: 138, 1

 

46. ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ [557-571]

557      WANDELAINCOURT H., ABREGE DE L’HISTOIRE GENERALE, tome II, Paris [1800 περ.], imprimerie de Rougeron. Με συμβολική ολοσέλιδη εικόνα πρό της σελ. τίτλου (χαλκογραφία). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινιη ράχη, σσ. 444.           100-200

558      BAZIN RENE, LES ITALIENS D’AUJOURD’HUI, Paris Calmann-Levy editeurs, [1920 περ.]. Χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 315.            60-100

559      ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΝΙΚ., ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, μετά προλόγου του Ι.Ε. Τουρνάκη, έκδ. 1929. Χαρτόδετο, σσ. 128.     30-60

560      ΟΥΒΛΤΕΡ ΤΟΜΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, μτφρ. Γ. Σερουίου, εκδ. Ελευθερουδάκη, 1931. Δεμ., σσ. 280. [μαζί] ΤΟΜΑΣ-ΛΑΛΟΥ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, μτφρ. Β. Ρώτα, εκδ. Ελευθερουδάκη, 1931. [μαζί] ΦΛΑΜΙΝΙ-ΚΡΕΜΙΕ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, μτφρ. Γ. Σερουίου, εκδ. Ελευθερουδάκη, 1930. (3)         30-40

561      ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ: από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1930, προσθήκες, σημειώσεις και βελτιώσεις υπό ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ, έκδ. έκτη εικονογραφημένη (εκατονταετηρίδος), τόμοι 6 και ένας Παράρτημα, εκδ. Ελευθερουδάκη, 1932. Τ.1- Μέρος Α: Από των προϊστορικών χρόνων μέχρι των Μηδικών πολέμων, Μέρος Β: Από των Μηδικών πολέμων μέχρι του Αλεξάνδρου. Τ.2 – Μέρος Α: Από του Αλεξάνδρου μέχρι του Αυγούστου, Μέρος Β: Από του Αυγούστου μέχρι του οίκου του Ιουστινιανού. Τ.3 – Μέρος Α: Από του Ιουστινιανού μέχρι Λέοντος του Γ´, Μέρος Β: Από Λέοντος του Γ´ μέχρι Βασιλείου του Α´. Τ.4 – Μέρος Α: Από Βασιλείου του Α´ μέχρι των Κομνηνών, Μέρος Β: Από των Κομνηνών μέχρι της υπό των Φράγκων αλώσεως της Κων/πόλεως. Τ.5 – Μέρος Α: Από της αρχής της Φραγκοκρατίας μέχρι της αλώσεως της Κων/πόλεως υπό των Τούρκων, Μέρος Β: Από της αλώσεως της Κων/πόλεως υπό των Τούρκων μέχρι της Επαναστάσεως του 1821. Τ.6 – Μέρος Α: Από της Επαναστάσεως του 1821 μέχρι της τελευταίας περιόδου του Αγώνος, Μέρος Β: Από της τελευταίας περιόδου του Αγώνος του 1821 μέχρι του 1930. Τ.7 (παράρτημα): Βιβλιογραφία – Χρονολογικός πίναξ – Αλφαβητικόν ευρετήριον ονομάτων και πραγμάτων. Στον πρώτο τόμο λείπει η σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη. (7)      70-140

562      ΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝ., Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, Συστηματική Εξέτασις του Τουριστικού Προβλήματος, τυπ. «Πυρσού», 1935. Χαρτόδετο, σσ. 77+1αναδιπλ. χάρτης.           35-70

563      ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, ανάτυπον «Χημικών Χρονικών», 1937. Χαρτόδετο, σσ. 104.72+1 αναδιπλούμενος χάρτης.   50-80

564      ΑΓΓΕΛΕΑΣ ΝΙΚ., Η ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΘΥΕΛΛΩΝ, Με αφιέρωση του σ. Χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένα εξώφυλλα και ράχη, σσ. 180.           40-80

565      ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΕΙΖΩΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (3300 π.Χ.-1950μ.Χ.), μετά 48 εικόνων, έκδ. 1950. Χαρτόδετο, σσ. 375.           50-100

566      WASSEMANN JAKOB, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ, Ο Δον Κιχώτης του Ωκεανού, μτφρ. Γιάννη Λάμψα, [χ.χ.]. Με εικόνες: Χαλκογραφία του Χρ. Κολόμβου από τον C.P. Landon, Τέσσερις ξυλογραφίες από την έκθεση που έστειλε ο Κολόμβος στον Φερδινάνδο και την Ισαβέλλα στα 1493 και Αυτόγραφο του Κολόμβου. Χαρτόδετο, σσ. 210.   50-100

567      ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΑΝ., ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, μία ομιλία, έκδ. 1952. Χαρτόδετο, σσ. 96. 30-60

568      HAILE PENNIGTON, ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ, ΑΜΕΡΙΚΗ και ΡΩΣΙΑ, Μία φιλοσοφική επισκόπηση, εκδ. Ίκαρος, 1953. Άκοπο. Σσ. 181.            20-40

569      [ΝΑΣΕΡ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ του Αιγυπτιακού Συντάγματος 17/5/1956. Κείμενο στα γαλλικά. Το ΕΝΤΥΠΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ για Νάσερ. ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗ επί του Νέου Συντάγματος στα αγγλικά. ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ. (7)         30-60

570      ΓΑΛΙΑΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡ., ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ, «Το εγχειρίδιον του Σερβιτόρου», 1957. Χαρτόδετο, σσ. 31.       30-50

571      ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (1789-1815) έκδ. 1969. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 275.           30-60

Βλέπε και: 586, 38, 149, 334, 170

 

47. ΔΙΚΑΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ [572-583]

572      [ΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ] Θ.Ρ. ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΗΞ. Μεταφρασθείς εις την καθομιλουμένην ημών διάλεκτον παρά Θ.Ρ. Εν Παρισίοις τυπ. Ι. Εβεράρτου 1820, σσ. 2+303. Σχ. 12ο, φθαρμ. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής. (Ηλιού 1820.29).         50-90

573      METIN ALBERT, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, υπό Ιω. Δ. Φαραντάτου, τυπ. Αθ. Δεληγιάννη, 1911. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 268.         15-25

574      ΜΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ τόμος Α´, ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, τεύχος Α´: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, έκδ. H. Laupp, Tubingen 1923. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, ίχνη υγρασίας στο σώμα,

σσ. 105.           30-60

575      ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΛΟΓΙΑ, τυπ. Αδελφών Π. Παλαιολόγου, 1924. Δεμ., με τα αρχικά του εξώφυλλα, σσ. 172.   25-40

576      ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ (CHATTEL MORTGAGES), New York 1926. Οξειδωμένες καρφίτσες, ίχνη υγρασίας στο σώμα. Σσ. 10. [μαζί του ιδίου] ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, New York 1925. Οξειδωμένες καρφίτσες, ίχνη υγρασίας στο σώμα. Σσ. 9. (2)    20-40

577      ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΣΤΥΛ. ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ ΗΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑ, εκδ. «Οικονομικόν Μέλλον της Ελλάδος», Μηνιαία Περιοδική Έκδοσις Επιστημονικών Μελετών, 1927. Χαρτόδετο, σσ. 32. [μαζί] Μονοσέλιδο του εκδότη του περιοδικού που αφορά το κόστος των συνδρομών, Σεπτέμβριος 1927. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 32.         20-40

578      ΣΕΡΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΙΑΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1933. Χαρτόδετο, σσ. 101.        20-40

579      MOUSSOLINI B. – VILPE G., Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ, εκδ. «Παρνασσός», 1935. Χαρτόδετο, αποκολλημένα εξώφυλλα και ράχη. Σσ. 243. [μαζί] MUSSOLINI, «FASCISMS DOCTRINE AND INSTITUTIONS», ROME «Ardita» Publishers, 1935. Χαρτόδετο, σσ. 313. (3)    60-120

580      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, τυπ. Κ.Λ. Κυριακούλη, 1939. Σσ. 208.            25-50

581      ΠΛΕΧΑΝΩΦ Γ., ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ, μτφρ. Ν. Νικολαίδη, εκδ. Μαρή & Κοροντζή, 1945. Σσ. 126. 20-30

582      ΡΑΠΗΣ ΑΠ., ΕΠΙΤΟΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ, 1951. Υποσημειώσεις με χρωματιστά μολύβια εντός κειμένου. Σσ. 151.          25-40

583      ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ., ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΗ Ο ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΝΕΟΣ, έκδ. 1957. Χαρτόδετο, σσ. 96.     25-40

Βλέπε και: 502, 369, 654, 225, 492

 

48. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ [584-585]

584      ΑΛΜΑΝΑCH HACHETTE PETITE ENCYCLOPEDIE POPULAIRE DE LA VIE PRATIQUE, 1896. Ημερολόγιο όπου σημειώνονται χ/φως οι μέρες των Ολυμπιακών Αγώνων και η αγορά εισιτηρίων. Πλούσια εικονογραφημένο. Στο τέλος χρωμολιθόγραφες ολοσέλιδες διαφημίσεις. Βιομηχανική βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής.            50-100

585      ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, 100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ. Πρόλογος Καρόλου Παπούλια. Αναμνηστική φωτ., 1993, του Εθνικού Γ.Σ. προ της σελ. τίτλου. Κείμενα των δημοσιογράφων: Π. Λινάρδος (περίοδος 1893-1949) και Φ. Σκύφτας (περίοδος 1950-1993), Φωτογραφίες Δημ. Μποντικούλη, Καλλιτεχνική επιμέλεια Νίκος Κωστόπουλος, Εκτύπωση Γ. Δετοράκης – Ηράκλειο Κρήτης, [1994]. Με φωτ. εντός και εκτός κειμένου, συνοπτικά οι διακρίσεις των αθλητών του Εθνικού Γ.Σ. Λινόδετο, σχ. 4ο, σσ. 363.    1-…

Βλέπε και: 473

 

49. ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ [586-598]

586      ABBE MILLOT, ELEMENS D’HISTOIRE GENERALE premiere partie HISTOIRE ANCIENNE, tome premiere, Paris, chez Amable Costes, 1809. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, ίχνη υγρασίας στο σώμα, σσ. 20+374            30-60

587      COLLINGTON MAXIME, MYTHOLOGIE FIGUREE DE LA GRECE, Paris, A. Quantin Imprimeur-Editeur, [1883]. Εικονογραφημένο με 131 εικόνες. Ο σ. υπήρξε μέλος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Ex-libris του χαράκτη Stern «Εκ της Βιβλιοθήκης του Στεφάνου Καραθεοδωρή». Κόκκινη βιομηχ. βιβλιοδ. εποχής, σσ. 360.     60-120

588      ΠΟΛΙΤΗΣ Ν.Γ., ΕΛΛΑΣ, ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά το Γερμανικόν του ΙΑΚΩΒΟΥ ΦΑΛΚΕ, εκδ. Κάρολος Βίλμπεργ, 1887. Αντίτυπο με αφιέρωση στον καθηγητή Δ. Ζαλούχο. Με 29 ολοσέλιδες ξυλογραφίες, 191 και πλέον ξυλογραφίες εντός κειμένου, από τους: Αδόλφο Κλός, Γουλ. Έχτ, Ε. Καίσεβεργ και Έρτελ, Θ. Κνέσιγγ. Με δύο καταλόγους: «εικόνες εν παραρτήματι» και «εικόνες εν τω κειμένω». Σχ. φύλλου, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, ελαφρά ίχνη υγρασίας στο σώμα, σσ. 192+13. 150-300

589      ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ. ΒΙΟΣ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ. Εκδ. Ν. Μιχαλόπουλος 1889, σσ. 112. Σχ. 12ο.     40-80

590      ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛ., Η ΟΛΥΜΠΙΑ, μετά τοπογραφικού πίνακος, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1901. Άκοπο. Σσ. 352+2 αναδιπλούμενα.     70-140

591      [ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ], Συνταχθείς υπό της Γενικής Διευθύνσεως των εν Βερολίνω Βασιλικών Μουσείων, έκδ. 1901. Εικόνες εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, φθορές στην ράχη, σσ. 36.           35-45

592      PHILARETOS GEORGE, PERICLES-ASPASIE, L’INFLUENCE D’ASPASIE SUR LA VIE PUBLIQUE ET PRIVEE DE PERICLES, (ιστορική μελέτη), μτφρ. από τα ελληνικά της Penelope G. Philaretos. Εκδ. Theodore Apostolopoulos, Athenes 1911. Με χειρόγραφη αφιέρωση του σ. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Στο τέλος αναδιπλούμενο πανόραμα των Αθηνών. Άδετο, άκοπο, σσ. 4+144+1.          60-120

593      [ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ] GROTHE HUGO, MEINE VORDERASIENEXPEDITION 1906 und 1907, Band I Die fachwissenschaftlichen Ergebnisse & Band II, Leipzig 1911-1912, Verlag von Karl W. Hiersemann. Με 224 εικόνες εντός κειμένου και 36 εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής. (2)             80-160

594      [ΜΥΚΗΝΕΣ] WACE ALAN, MYCENAE AN ARCHAEOLOGICAL HISTORY AND GUIDE, New Jersey 1949. Πλούσια εικονογραφημένη έκδοση με πολλούς αναδιπλ. πίνακες και κατόψεις. Σσ. 150+110          50-80

595      ΜΥΚΗΝΑΙ, ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΧΡΥΣΑ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΑΓΓΕΙΑ, 12 έγχρωμοι πίνακες. Λεύκωμα, πρόλογος Σεμνή Καρούζου, εκτύπωση Ασπιώτη- Έλκα, [χ.χ.]. Εισαγωγή Σεμνής Καρούζου, 4φ. + 12 λυτά φύλλα + 1φ. ευρετήριο. Σχ. πλάγιο, 4ο μεγάλο.           50-60

596      PAYNE JUMFRY and MACKWORTH YOUNG G., ARCHAIC MARBLE SCULPTURE FROM ACROPOLIS, London, The Cresset Press, [1950]. Πλούσια εικονογραφημένη έκδοση με ασπρόμαυρες φωτ. Κόκκινη βιβλιοδ., σχ. φύλλου, σσ. 79+140.  30-60

597      THE ATHENIAN AGORA, A GUIDE TO THE EXCAVATIONS, American School of Classical Studies at Athens, 1954. Χαρτόδετο, σσ. 110+8 ολοσέλιδες εικόνες +1 αναδιπλ. Πλάνο της Αρχαίας Αγοράς.           40-80

598      ΛΙΒΑΣ Ξ., Η ΑΙΓΗΪΣ ΚΟΙΤΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, Πολιτιστική προήγησις και ακτινοβολία, Φυλετική ενότης, Αμελητέα φυλετικώς η παρείσδυσις των Σλάβων και των Τούρκων, 1963. Σκεβρωμένο από υγρασία. Σσ. 326.   30-50

Βλέπε και: 472, 42, 36, 35, 149, 517, 390, 464, 488

 

50. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [599-605]

599      [ΖΩΣΙΜΟΣ] ZOSIMUS CORPUS SCRIPTORUM HISTORIAE BYZANTINAE. Editio emendatior et copiosior, consilio B.G. NIEBUHRII C.F. Instituta Auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Bonnae 1837. Βιβλιοδ. εποχής, ξεκολλημένο το μπροστινό καπάκι και η ράχη, μερικώς αποκολλημένο σώμα, σσ. 454.     180-280

600      ΜΟΡΤΜΑΝΝ Α.Δ., ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ και ΑΛΩΣΙΣ της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1453, μτφρ. Εκ του γερμανικού υπό Α. Βαφειάδου (Λεσβίου) προτάξαντος συν άλλοις και βιογραφίαν Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, συμπληρωθείσα υπό Ξ.Α. Σιδερίδου, εκδ. Ευνοϊκός Ν. Κούζης, εν Κωνσταντινουπόλει 1909. Με αναδιπλ. χάρτης και άλλες εικόνες εκτός κειμένου καθώς και πίνακας συνδρομητών. Βιβλιοδ. εποχής ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 216+τοπογράφημα Κωνσταντινουπόλεως.          60-80

601      ΖΕΠΟΥ Ι., «ΒΑΣΙΛΙΚΑ», Κατά την εν Λειψία έκδοσιν του G.E. HIMBACH και το συμπλήρωμα του Z. LIGENTHAL, και των E. FERRINI και J. MERCATI, οις προσετέθησαν αι νεαραί διατάξεις των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων αι μέχρι της καταλύσεως της Βυζαντιακής Αυτοκρατορίας εκδοθείσαι, τα ελλειπόντα κείμενα της ΙΟΥΣΤΙΑΝΕΙΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ τα κείμενα του JUS GRAECOROMANUM, η μέχρι του νυν σχετική ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΑΙ ΕΡΜΗΝΑΥΤΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, υπό ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΖΕΠΟΥ, εκδ. Δ. Φέξη. Πέντε τόμοι (1ος έως και 5ος), 1910-1911-1912. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες ελαφρώς ταλαιπωρημένες. (5)       100-200

602      SCHLUMBERGER GUSTAVE, RECITS DE BYZANCE et DES CROISADES, premiere serie 1916 [δεμ. μαζί] deuxieme serie 1922, Librairie Plon, Paris. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 306+230.     35-70

603      EBERSOLT JEAN, ORIENT ET OCCIDENT, Recherches sur les influences Byzantines et Orientales en France avant le croisades, Paris et Bruxelles, 1928. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη και γωνίες, σχ. 4ο, σσ. 112+16 εικόνες εκτός κειμένου.         180-250

604      ΠΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ., ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, Σημειογράφοι, Ταχυγράφοι, Οξυγράφοι, Νοτάριοι, Στενογράφοι, τυπ. Πυρσού, 1940. Χαρτόδετο, σσ. 54. 45-65

605      TODOROV NIK. – VELKOV ASP., SITUATION DEMOGRAPHIQUE DE LA PENINSULE BALKANIQUE (fin du XVes.- debut du XVIes.), edit. Academie Bulgare Des Sciences, Institut d’Etudes Balkaniques, 1988. Περιέχει πανομοιότυπο Οθωμανικού Εγγράφου (1490-1491) με τη μετάφρασή του και αναδιπλ. χάρτη. Σσ. 310.     50-80

Βλέπε και: 79, 73, 469, 482

 

51. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ [606-609]

606      LA PEINTURE BYZANTINE, Etude Historique et Critique par ANDRE GRABAR, texte et illustration ATELIERS D’IMPRESSION EN COULEURS SKIRA, Photographies Hans Hinz en Turquie, Grece, Yougoslavie et Italie et a Paris par Louis Laniepce. Geneve – Suisse 1953. Λεύκωμα με έγχρωμες επικολλημένες εικόνες (ψηφιδωτά από Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη, Χίο, Βενετία, Μιστρά κ.λπ.). Σχ. 4ο, δεμ., με χάρτινο περικάλυμμα ελαφρώς ταλαιπωρημένο, σσ. 203.        40-80

607      [ΠΡΩΙΜΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ] VOLBACH WOLFGANG FRITZ, FRUHCHRISTLICHE KUNST DIE KUNST DER SPATANTIKE IN WEST UND OSTROM, Aufnahmen von Max Hirmer, Hirmer Verlag Munchen 1958. Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα με 258 έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες. Σχ. 4ο, χάρτινο περικάλυμμα ταλαιπωρημένο, λινόδετο, σσ. 96+εικόνες.   40-80

608      CRANAKI MIMICA – EDELSTEIN SIMON, GRECE BYZANTIN, Lausanne [1962]. Φωτογραφικό λεύκωμα Βυζαντινών Ελληνικών Μνημείων. Σχ. 4ο, δεμ., σσ. 89.       100-150

609      ΑΡΧΕΙΟ Θ. ΦΩΤΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1) Φάκελο με τα Κεφάλαια του βιβλίου 2) Φάκελο με χ/φες σημειώσεις και χ/φα δελτία 3) Φάκελο με χ/φα για τη Λαογραφία του Αγ. Γεωργίου 4) Φάκελος με εικόνες και φωτογρ. που αφορούν τη Δυτική τέχνη και απεικονίσεις του Αγ. Γεωργίου 5) Φάκελος με εικόνες και φωτογρ. για τη βυζαντινή εικονογραφία του αγίου 6) Φάκελος με χ/φες σημειώσεις 7) Αλληλογραφία Θ. Φωτιάδη για το βιβλίο 8) ΒΙΒΛΙΑ σχετικά με το θέμα: ΒOUVIER B., Δημοτικά τραγούδια από χειρόγραφα της Μ. Ιβήρων, 1960 – ΜΑΛΤΕΖΟΥ Γ., Μνημεία Τουρκοκρατία, 1960 – Morrisson C., Les Croisades – The Bayeux Tapestry – Αβέρωφ Ε., Στο Μοναστήρι του η Νικόλα, 1973 – Μνημεία Θεσσαλονίκης, 1962 – Ξυγγόπουλου Α., Ο εικονογραφικός κύκλος του Αγ. Δημητρίου 1973 – Γ. Αντουράκη, Ο βυζαντινός ναός Αγ. Γεωργίου εις Κούρναν Χανίων, 1976 – Α. Παπαδόπουλου, Ο Αγ. Δημήτριος εις την ελληνικήν και βουλγαρικήν παράδοσιν, 1971 – Θ. Φωτιάδης, Ενας πολυσήμαντος θρακικός εορτασμός – κ.ά. (25) 380-500

Βλέπε και: 519, 469

 

53. ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ [610-612]

610      LAMY ETIENNE, LA FRANCE DU LEVANT, εκδ. «PLON-NOURRIT» Paris 1900. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένη ράχη, σσ. 385.           30-60

611      ΒΟΛΙΔΗΣ ΘΕΜ., ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Α´ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ, μετά προλόγου γραφέντος υπό Γ.Ν. Φιλαρέτου, 1924. Σσ. 62.      30-50

612      ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ, Εκδ. Εθνικού Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας, 1962. Επιμέλεια Κίτσου Μακρή. Εκτύπωση Ασπιώτη-Ελκα Α.Ε. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 32.     55-75

Βλέπε και: 390

 

54. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ [613-636]

613      [ΓΛΥΚΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ] ΜΕΛΙΣΣΑ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Των τε καθ’ ημάς […] ΤΟΜΟΙ ΤΡΕΙΣ, ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΕΙΑΣ Αγάπης και άλλων αρετών […] ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΛΥΚΟΝ ΠΕΡΙ Θεού και Πίστεως Χριστιανών […] ΤΙΣΙΑΝΟΥ ΑΣΣΥΡΙΟΥ ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΕΘΝΩΝ […], Ενετίησι, Παρά Νικολάω τω Γλυκύ, τω εξ Ιωαννίων 1680. Ελλιπές αρχή και τέλος. (Λείπουν η σελ. τίτλου, 6 σελίδες αμέσως μετά εκτός αρίθμησης και οι σελ. 1-3, παραδίδονται σε φττπ.. Οι σελ. 4-14, 155-161, και 285-86 λείπουν. Οι 287-288 σε φττπ.). Κόκκινη παλαιά βιβλιοδ., σχ. 4ο, από την 200 περ. σελίδα ξεκινάει λεκές στο άνω τμήμα και επεκτείνεται έως τις τελευταίες σελίδες όπου και επηρεάζει το κείμενο. Σσ. 288.          90-180

614      ΜΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Ο ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ, ΠΑΙΓΝΙΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ. Ενετίησιν 1789, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, σσ. 419+30+1. Κατάλογος των Παιγνίων: Αχιλλεύς μαινόμενος, Αγριππίνα διαβληθείσα, Αντωνίνος ο Καρακάλλας εραστής, Κικέρων αλγών, Οινώνη ζηλότυπος, Λουκρητία βιασθείσα, Ποππήα ικετεύουσα, Αλέξανδρος μετανοημένος, Αννίβας ανίκητος, Ελένη κλαίουσα, Ελένη καθικετεύουσα Ρωξάνη μετριόφρων, Φρύνη ακόλαστος, Ξεοκράτης εγκρατής. (Παπαδόπουλος 3682, όχι ΕΒΕ) [Βλ. εξώφυλλο αυτοθί]            400-600

615      ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΑΘΕΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΣΕΒΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΛΟΓΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΕΙΣ ΕΝ ΟΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΥΠΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΥΣΙΟΥ ΘΕΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ…Δαπάνη των εν Βενετία φιλογενών Χρ. Ιωάννου, Μιχ. Γλυκύ, Πάνου Θεοδοσίου, Γ. Βελούδου, Δ. Δήμου και Γ. Τουρτούρη. Ενετίησιν 1792, παρά Πάνου Θεοδοσίου εξ Ιωαννίνων, σσ. ιδ+476. Δεμ. (Παπαδόπολος 5020)    250-350

616      ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ Π. ΟΒΙΔΙΟΥ ΝΑΖΩΝΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΙΕ´ ΕΙΣ ΔΥΟ ΤΟΜΟΥΣ ΔΙΗΡΗΜΕΝΑ. Μετά τινων εξηγήσεων. Τύποις εκδ. δαπάνη Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη του εξ Ιωαννίνων. Τω ηγεμόνι πάσης Ουγγροβλαχίας Ιωάννη Κωνσταντίνω Γεωργίου Χαντζάρη βοεβόδα. Ενετίησιν 1798, παρά Νικολάω Γλυκεί εξ Ιωαννίνων, τόμος 1ος, σσ.485. (Παπαδόπουλος 4565)          150-200

617      [ΒΛΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ] ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΝΕΠΩΤΟΣ ΒΙΟΙ ΤΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΗΓΕΜΟΝΩΝ. Μεταγλωττισθέντες παρά Σπυρίδωνος Βλαντή. Μετά σημειώσεων…Ενετίησι 1801, παρά Πάνω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων, σσ. 32+271. Δερμ. βιβλιοδ. (Ηλιού 1801.25)      120-180

618      ΝΕΟΣ ΑΝΘΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΝ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ…ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΡΕΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ…Ενετίησι 1805, παρά Πάνω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων, σσ.136. Δίστηλο, κειμ. Ελλην. και ιταλικά. Στο τέλος: «ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ» Ιταλικό-Γραικικοί (Σσ. 3) (Ηλιού 1805.73)         70-140

618β    [ΑΝΟΝΙΜΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ] Ἤτοι Λόγος Περὶ Ἐλευθερίας. Δι` οὗ ἀποδικνύεται, πόσον ἐιναι καληωτέρα ἡ Νομαρχιακὴ Διοίκησις ἀπὸ τὰς λοιπὰς, ὅτι εἰς αὐτὴν μόνον φυλάττεται ἡ Ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, τὶ ἐστὶ Ἑλευθερία, ὁπόσων μεγάλων κατορθωμάτων εἶναι πρόξενος, ὅτι τάχιστα ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ συντρίψῃ τὰς ἁλύσσους της, ποῖαι ἐστάθησαν αἱ ἀιτίαι ὁποῦ μέχρι τῆς σήμερον τὴν ἐφύλαξαν δούλην, καὶ ὁποίαι εἶναι ἐκεῖναι ὁποῦ μέλλει νὰ τὴν ἐλευθεροσωσι. Συντεθεὶς τε καὶ Τύποις ἐκδωθεὶς ἰδίοις ἀναλώμασι πρὸς ὠφέλειαν τῶν Ἑλλήνων Παρὰ Ἀνονίμου τοῦ Ἕλληνος Ἐν Ἰταλίᾳ. 1806. [Α΄ έκδοση] Σχήμα 8ο, σσ. 266, Βιβλιοδεσία δέρμα εποχής. Άρτιο αντίτυπο. Ἀπὸ τὰ τυπογραφικὰ στοιχεῖα φαίνεται ὅτι τυπώθηκε στὸ Λιβόρνο, πιθανότατα στὴν τυπογραφία Μάζη. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας: 401, Ηλιού: 1806.28. Σύμφωνα με τον Ηλιού καταγράφονται 7 μόνo αντίτυπα διασωζώμενα στις ακόλουθες βιβλιοθήκες: King’s College London, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωάννινα, Βιβλιοθήκη Κώστα Στάικου Αθήνα [Βιβλιοθήκη Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης]. (βλ. άρθρο Βιβλιοφιλίας σελ. 5).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

619      [ΒΛΑΝΤΗΣ ΣΠ.] ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ … Μετενεχθείσα εκ της Ιταλικής παρά Σπυρίδωνος Βλαντή, Βενετία 1808, παρά Νικολάω Γλυκεί, 3 τόμοι δεμ. μαζί, σσ. 12+142+138+191. Από τους 8 τόμους που αναγγέλθηκαν από τον Σπ. Βλαντή ότι θα απάρτιζαν την έκδοση, κυκλοφόρησαν μόνο οι 3 πρώτοι. Ελαφρώς σητόβρωτο. Δερμ βιβλιοδ. Με μια ολοσέλιδη λιθογραφία του Ναπολέοντα έναντι της σελ. τίτλου του 3ου τομ. (Ηλιού 1808.15)    150-250

620      [ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΝΤΗΣ] ΦΥΣΙΚΗ ΔΗΜΩΔΗΣ ΕΙΣ ΠΑΥΣΙΝ ΤΗΣ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ. Εκ της γερμανικής γλώσσης μεταφρασθείσα και δαπανη κυρίου Χατζή Κωνσταντίνου Πωππ του εκ Σιμπινίου. Επιστασία και διορθώσει Σπυρίδωνος Βλαντή, Ενετίησι 1810, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, σσ. 14+381. Με ένα αναδιπλ. Αστρολογικό πίνακα. Σητόβρωτο. (Ηλιού 1818.53)   150-230

621      ΜΕΓΔΑΝΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΝΘΕΟΝ, Η ΣΥΛΛΟΓΗ Της ΜΥΘΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΣ ΜΥΘΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΩΝ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤ’ΑΥΤΗΝ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑΣ…Πέστη, τυπ. Μ. Τράτνερ, 1812, σσ. 24χ.α.+605. Με προοίμιο 24 σελ. χ.α. και ολοσέλιδες χαλκογραφίες εκτός κειμ. Με τους αρχαίους θεούς. Εναντι της σελ. τίτλου: χαλκογραφία «Η εν Ολύμπω Συνέλευσις». Δερμ. βιβλιοδ. εποχής φθαρμ. (Ηλιού 1812.26).         250-350

622      ΑΝΘΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΝ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΡΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΚΑΚΙΑΣ. Εις την ιταλικήν και γραικικήν γλώσσαν. Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων 1812, σσ. 136. Σητόβρωτο. Αθησαύριστο. Η παρούσα έκδοση δεν έχει εντοπιστεί σε ελληνική βιβλιοθήκη. Στο τέλος, τρισέλιδο ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ.           200-300

623      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, Εις χρήσιν των Σχολείων της Ελλάδος, Ποιητική Ανθολογία (εκδότης Θεόκλητος Φαρμακίδης), και Λεξικό ποιητικών λέξεων, Εν Βιέννη της Αυστρίας, εκ της τυπογραφίας του Ιωαν. Βαρθ. Τσβεκίου, 1818. (Σελίδα τίτλου φθαρμένη, σκισίματα που επηρεάζουν το κείμενο). Μόνο ο 4ος τόμος. Περιέχει ευχαριστίες του εκδότη «Τη Εντιμοτάτηι, ευγενεστάτηι και γενναιοτάτη Κοινότητι των εν Οδησσώι κατοικούντων και εμπορευομένων Ελλήνων…». Με κατάλογο συνδρομητών (Σμύρνη, Βουκουρέστι, Βιέννη). Σκωληκόβρωτο στις τελευταίες σελίδες. Βιβλιοδ. εποχής ταλαιπωρημένη, σσ. 400.           150-250

624      [ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Γ.] ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΝΟΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑ ΓΕΡΜΑΝΙΣΤΙ ΠΑΡΑ ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΡΑΥΓΟΤΤΟΥ ΘΕΙΜΗ. Μεταφρασθείσα παρά Γ. Γεννάδιου. Μόσχα, τυπ. Σ. Σελιβανόφσκη 1819, σσ. 6+208. Από τη σειρά: Στοιχειώδους Εγκυκλοπαίδειας των παιδικών μαθημάτων Περίοδος πρώτη. Συνταχθείσα παρά Γ. Γεννάδιου και Γ. Λασάνη, τομ. 2ος. Σητόβρωτο. (Ηλιού 1819.116)   120-180

625      ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ. Ονομαστικόν περιέχον όσα συμβάλλουσι εις ευχερεστέραν ανάγνωσιν και εις γνώσιν πραγμάτων οικιακών τε και φυσικών. Πέστη, παρά Τράττνερ, 1827, σσ. 142. (Ηλιού 1827.65). Δεμ.       90-140

626      [ΔΗΜ. ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ] ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ, ΑΘΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ, ΉΤΟΙ Εγκώμιον του αληθινού φιλοσόφου, μακαρισμός του ορθοδόξου χριστιανού, ψόγος του αθέου, ταλανισμός του δεισιδαίμονος…προσετέθη και Επιστολή του σοφωτάτου Ευγενίου….εξεδόθησαν χάριν των ομογενών Λογάδου, δικαιοφύλακος της … Εκκλησίας…Δαπάνη Ευσταθίου Κατακουζηνού…εν τω τυπογρ. Κωσταντινουπόλεως Παναγιώτη Δημητρίου 1830, σσ. 15+113. (Διασκευή, σε αρχαίζουσα γλώσσα του ανέκδοτου δοκιμίου του Δημητρίου Καταρτζή). (Ηλιού 1830.100). Σητόβρωτο, σκισμένη η άκρη της σελ. ιε´.           150-200

627      ΑΝΘΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΝ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΕΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΚΙΑΣ…Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί 1830, σσ. 136. Δίστηλο κειμ. Ελλην. και ιταλ. Στο τέλος, τρισέλιδο ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ. (Ηλιού 1830.12)       90-180

628      ΔΙΟΓΕΝΕΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ, ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ…ΠΑΡΑ Ε. ΔΙΟΓΕΝΕΙΔΟΥ. Προσετέθησαν ο Βίος του Μωάμεθ, και ο Παραλληλισμός της χριστιανικής θρησκείας και Οθωμανικής, και τινές σημειώσεις. Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1831, σσ. 192 από 266. Ελαφρώς σητόβρωτο. (Ηλιού 1831.52). Ελλιπές αντίτυπο.   70-100

629      [ΔΙΟΓΕΝΕΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ], ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, Μεταφρασθείσα εκ της Ιταλικής επί την Γραικικήν διάλεκτον παρά του Ιεροδιακόνου ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΔΙΟΓΕΝΕΙΔΟΥ του εκ της εν Πελοποννήσω Δημιτσάνης η προσετέθησαν ο Βίος του Μωάμεθ, και ο παραλληλισμός της χριστιανικής θρησκείας και Οθωμανικής, προς δε, και τινες σημειώσεις. Εν Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνω, 1831[βλ. Γκίνη 2067, Ηλιού 1831.52]. Βιβλιοδ. εποχής, φθορές στην άνω δεξιά γωνία του εμπροσθόφυλλου, ίχνη υγρασίας στο σώμα, σκωληκόβρωτες οι πρώτες σελίδες μόνο στο άνω δεξί περιθώριο, σσ. 266+2λ.      150-250

630      ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ, ΙΕΡΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ… Υπό Δανιήλ Γεωργόπουλου του εκ Ζυγοβιστίου, διδασκάλου της εν Δημιτσάνη Ελληνικής σχολής, διορθώσει δε Ευγενίου Διογενείδου…, [μαζί] Μέρος Δεύτερον «ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΕΙΣ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΞ ΑΝΑΓΚΗΣ Ή ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ, Ή ΕΞ ΑΠΡΟΣΕΞΙΑΣ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΙΣ ΕΠΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΝ», Εν Βενετία 1833 εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεόλα. [βλ. Γκίνη-Μέξα 2279, όχι ΒΒ, ΓΕΝ]. Με κατάλογο συνδρομητών, (σελ. 206-229), τα 2 πρώτα αντίτυπα για τον Κυβερνήτη της Ελλάδος Καποδίστρια. Προ της σελίδας τίτλου η έγκριση της Ιεράς Συνόδου του Βασιλείου προς τον Δ. Γεωργόπουλον, όπου γραμματεύς ο Θ. Φαρμακίδης. Βιβλιοδ. εποχής, επιπλέον μπλε χάρτινο προστατευτικό περιτύλιγμα, σσ. ζ´+1χ.α.+299+1χ.α. 180-280

631      ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΑΡΒΑΡΕΩΣ, ΠΡΩΤΟΠΕΙΡΙΑ ΑΠΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ, χάριν των μικρών παιδίων και κορασίων νεοελληνιστί και γερμανιστί υπό Πέτρου Νικολάου του Δαρβάρεως. Δαπάνη της εν Βιέννη Κοινότητος των της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Εν Βιέννη, τυπ. Σβηκίου 1834, σσ. 366, μέρος 2ον. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής.          150-250

632      [ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Μ.] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΙΣΕΝΦΕΛΣ….εις την απλοελληνικήν παρά Μ. Χρηστίδου. Εν Βουκουρεστίω, τυπ. Ηλιάδου, 1834, σσ. 90. Εικονογραφημένο με 6 χαρακτικά εκτός κειμ. Σητόβρωτο. Δεμ. (Γκίνης-Μέξας 2388).        120-180

633      [ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ] ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, Συλλεγείσα εκ των αρίστων Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών μετά των αναγκαίων υποσημειώσεων, παρά Στεφάνου Κομμητά, τόμος 4ος, τυπ. Κ. Γκάρπολα, 1839. (Ιεροκλέους Λείψανα εν τοις του Στοβαίου, Μαξίμου Τυρίου, Δίωνος του Χρυσοστόμου, Θεμιστίου του Ευφραδούς, Μουσωνείου, Εκ των Πυθαγορικών αποσπάσματα, Πλάτωνος Γοργίας – Κρατύλος). Χαρτόδετο, ίχνη υγρασίας στο σώμα, σσ. 304.  120-180

634      [ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ] ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, Συλλεγείσα εκ των αρίστων Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών μετά των αναγκαίων υποσημειώσεων, παρά Στεφάνου Κομμητά, τόμος 8ος, τυπ. Κ. Γκάρπολα, 1840. (Εκ των του Αισχίνου του ρήτορος, Εκ των του Δημοσθένους, Εκ των του Αριστοφάνους). Άδετο, ίχνη υγρασίας στο σώμα, σσ. 384.   1200-180

634β    ΓΟΡΔΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ εξ Αγράφων (1654-1729), Bιβλίον κατά μωάμεθ, και κατά λατοίνων συντεθέν (ως βεβαιούσιν οι οιδότες) παρά του σοφωτάτου ιεροδιδασκάλου αναστασίου του γορδίου του εξ αγράφων. … μέχρι της εκοίνου μακαρίου τελευτής πεφυλαγμένον εν απορρήτοις. Δι αιτίαν ην η μακαρία εκοίνη οίδε ψυχή, εφανερώθη δε, και εδόθη τοις αιρουμένοις μεταγράψας παρά των προσηκόντων εκοίνου με την εις θεόν εκδημίαν αυτού. Περιέχον δε θαυμαστά τινά, και αξιομνημόνεοιτα, φρικώδη τε και δέος ου το τυχόν εμποιούντα τοις εσκεμμένως εντυγχάνουσι. … θρηνώδη … διηγούμενον και παριστόν σαφέστατα ταύτας είναι τας της αποστασίας ημέρας… Χειρόγραφος χαρτώος κώδικας, 134 φύλλα, βιβλιοδ. δέρμ. εποχής με φθορές. 1840 περ.  1300-2300

635      ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΙΤΑ, Η ΘΕΣΠΕΣΙΟΝ ΜΕΛΟΣ,Μετά προλεγομένων και παρατηρήσεων. Δαπάνη Γ. Τυπάλδου, επιστασία Γ. Αποστολίδου, τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος 1848, σσ. 82+126. Ο Δ. Γαλανός είναι ο πρώτος και πλέον εύγλωττος Έλληνας Ινδολόγος των νεοτέρων χρόνων. Ακοπο αντίτυπο. (Γκίνης-Μέξας 4699)             150-250

636      ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΟΥΡΓΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΒΡΑΧΜΑΝΙΚΟΥ. Μετά προλεγομένων και παρατηρήσεων. Δαπάνη Γ. Τυπάλδου, επιστασία Γ. Αποστολίδου, τυπ. Γ. Χαρτοφύλακος 1853, σσ. 39+67. (Γκίνης-Μέξας 5937). Ο Δ. Γαλανός είναι ο πρώτος Έλληνας Ινδολόγος των νεοτέρων χρόνων. Ακοπο αντίτυπο.         150-250

Βλέπε και: 452

 

55. ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ [636β-649]

636β    [Ριχάρδος Τσωρτς (Richard Church), ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ] Χειρόγραφη επιστολή. Ο Τσωρτς (1784-1873) έχει χριστεί αρχιστράτηγος των στρατευμάτων ξηράς της επαναστατημένης Ελλάδας από την Γ´ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, μετά από πρόταση του Θ. Κολοκοτρώνη. Η επιστολή απευθύνεται στους «γενναιότατους οπλαρχηγούς της Δυτικής Ελλάδος» τον Στρατηγόν Ράγκον και λοιπούς. Ο Τσώρτς εκθειάζει την γενναιότητα των επαναστατημένων Ελλήνων, το δίκαιό τους αίτημα για ελευθέρια και ανεξαρτησία από τους βαρβάρους (Τούρκους). Τον υψηλό πολιτισμό των Ελλήνων, και την επερχόμενη απελευθέρωση. Δηλώνει ιδιαίτερα υπερήφανος και υπόχρεος για το ότι εξελέγη αρχιστράτηγος, όπως ο Κόχραν Ναύαρχος. Ο αγώνας των Ελλήνων κατά των βαρβάρων είναι ιερός. Χειρόγραφη επιστολή με μελάνι, 1 σελ./1 φύλλο, χρονολογημένη: Πόρος 5-4-1827, ενυπόγραφο (σε συμπληρωματικό φύλλο) ο αρχιστράτηγος “R. Church”.            750-950

637      [ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειρόγραφη Επιστολή, Ναύπλιο 1831] Χειρόγραφη αυτόγραφη επιστολή του κυβερνήτη προς κ. Ράγκον, 1 φύλλο. Υπογεγραμμένη, «Εν Ναυπλίω την 30 Απριλίου 1831». Δεν θέλω βραδύνει ν’ αποκριθώ εις την από την 26 επιστολή σας […] αν όλοι της Κυβερνήσεως οι υπάλληλοι επλήρωνον ευσυνειδήτως τα χρέη τους, η σύμπνοια των διχονοιών των πνευμάτων ήθελε γείνει με αληθινήν δημόσιον ωφέλειαν και όχι με τον ένοχον σκοπόν […] σας προτρέπω να διατηρείτε και από μέρους σας εις την ευθείαν και καλήν οδόν τους φρονίμους ανθρώπους οίτινες δικαίως τω λόγω ελπίζουν βελτιώσεως από την ενεστώσαν των πραγμάτων κατάστασιν, και όχι από μιαν αναστροφήν […] Μέσα σε κλίμα διχόνιας ο Καποδίστριας ζητά οι υπάλληλοι της κυβέρνησης να πληρώνουν με ευσυνειδησία και καλεί τους στασιαστές (Ύδρας, Σπάρτης) να δείξουν σύμπνοια. Η επιστολή προμηνύει, τρόπον τινά, την όξυνση που θα ενταθεί και που οδήγησε τελικώς, λίγους μήνες μετά, στην δολοφονία του.       2700-3700

638      ΣΑΘΑΣ Κ.Ν., ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ. Α´. Ενέργειαι των Ιπποτών της Μελίτης επί του Ελληνικού αγώνος. Β´. Αλβερόνη. Σχέδιο διανομής του τουρκικού κράτους. Γ´. Η Αληπασιάς του Τουρκαλβανού Χατζη Σεχρέτη, τυπ. Α. Κορομηλά 1870, σσ. 336. Δερμ. βιβλιοδ. 70-120

638β    [Χ.Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΑΣ-Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ-«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ»-1874]. Ο Φιλαδελφέας εκδίδει το 1836 τα «αμαρτύρητα γεγονότα» των οποίων έγγραφα και επιστολές είχε στην κατοχή του ο Θ. Κολοκοτρώνης. «Ελληνικά υπομνήματα, ήτοι διάφορα έγγραφα και επιστολές, αφορώντα την Ελληνικήν Επανάστασιν, από 1821-1827». Ο γιος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο Γενναίος, τα παραδίδει στον Φιλαδελφέα κι αυτός συντάσσει βιβλίο. Στέλνει επιστολή – αίτηση προς την Βουλή των Ελλήνων και ειδικά στον πρόεδρο αυτής. Τον παρακαλεί να αγοράσει 500 αντίτυπα για την διάθεση τους από βουλευτές, και προτείνει τιμή (7 δραχμές το 1856).  Έγγραφη επιστολή με μελάνι, χρονολογημένη Αθήνα 10-3-1874, ενυπόγραφη Χ.Ν. Φιλαδελφέας.            200-250

639      ΓΕΡΜΑΝΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ (1771-1826), έκδ. Τρίτη υπό Γ.Ι. Παπούλα, επιμέλεια Καμπούρογλου, τυπ. Σπ. Τσαγγάρη, 1900. Λείπουν τα εξώφυλλα και η σελ. τίτλου. Σσ. 214.            40-80

640      ΑΣΠΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 1821-1921, τόμος Α´ (1821-1865), τόμος Β´ (1865-1900), τόμος Γ´ (τελευταία τριακονταετία). Α´ έκδοσις 1922, 1923, 1930, μετά 215 προσωπογραφιών και αυτογράφων. Δεμ., δερμάτινες ράχες. (3)       90-180

641      ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ, «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ», έγχρωμη χαλκογραφία (από τα «Καράβια του Αγώνα»), A. Roux εποίησε 1819 (αριστερά κάτω) και Λυκ. Κογεβίνας εγχάραξε, 1938 (δεξιά κάτω). Διαστάσεις [21×29 εκ.] σε πλαίσιο.           100-200

642      [ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ], ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ, Κείμενον Εισαγωγή Σημειώσεις ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, εκδ. Β´, ττ. 2, εκδ. Ε. Γ. Βαγιονάκη, 1947. Με αναδιπλ. ομοιότυπο των «Απομνημονευμάτων» στον Α´ τόμο. Σσ. 334+270. (2)     70-140

643      ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ.Α., ΤΟ ΣΟΥΛΙ – ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΑΙ και Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ (ιστορικά σημειώματα), έκδ. 1952. Εικόνες εκτός κειμένου (Β. Γούδας, Νότης Μπότσαρης, Οικία Γ. Μπότσαρη, Ο Βύρων στον τάφο του Μ. Μπότσαρη, κ.ά.). Χαρτόδετο, σσ. 405.     40-80

644      ΒΟΒΟΛΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤ., Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1453-1953, εκδ. Αθ. Κλεισιούνης, [1953]. Καλλιτεχνική επιμέλεια του ζωγράφου και χαράκτου Ευθ. Παπαδημητρίου, μακέττα εξωφύλλου από το Γ. Ανεμογιάννη. Δίχρωμη έκδοση, μαύρο-κόκκινο μελάνι, με καλλιτεχνικά πρωτογράμματα και κοσμήματα. Υποσημειώσεις στο κείμενο. Χαρτόδετο, ελαφρώς λερωμένα εξώφυλλο και ακμές, σσ. 569.           50-100

645      ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜ., ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ το έπος της μεγάλης πολιορκίας, εκδ. «Ορίζοντες», 1953. Η ξυλογραφία του εξωφύλλου καθώς και τα σχέδια του κειμένου έγιναν από την Βάσω Κατράκη. Ξυλογραφίες εκτός κειμένου των: Τάσσου, Χρ. Δαγκλή, Β. Κατράκη, εξ αυτών μία έγχρωμη δισέλιδη «Ντάπιες», χάρτης-κάτοψη, «Μεσολόγγι 1826». Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 333.   35-70

646      «ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ», Έκδοση Εθνικής Πινακοθήκης & Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, εκλογή λιθογραφημένων εικόνων, από πρόσωπα και γεγονότα της μεγάλης Εθνεργεσίας, των: K. Krazaisen, Θ. Βρυζάκη, Ν. Γύζη, Hess, Schranz. Λιθογράφηση Εργίνου Ματσούκη. Πρόλογος Γ. Θεοτοκά. (Εικόνες των: Μακρυγιάννη, Κολοκοτρώνη, Μαυρομιχάλη, Μιαούλη, Νικηταρά, κ.ά.). Βιβλιοδ. λυτά φύλλα σε φάκελο, σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 2φ+20φ.         40-80

647      ΖΩΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΑΡΙΣΤΙΑΣ, ιστορική βιογραφία, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1964. Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 83.        30-60

648      ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ 1821-1827, έκδ. 1966. Με αφιέρωση. Χαρτόδετο, σσ. 285+2 αναδιπλούμενοι χάρτες.   45-90

649      ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ – ΡΩΞΑΝΔΡΑ ΣΤΟΥΡΤΖΑ μια ανεκπλήρωτη αγάπη, ιστορική βιογραφία, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρου, 1996. Χαρτόδετο, σσ. 651.           1-…

56. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – 19ος ΑΙΩΝΑΣ [650-658]

650      ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΝΥ ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΕΙΣ ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ. Βενετία, εκ της ελλην. Τυπογρ. Του Φοίνικος 1864, σσ. 8+288 (Ηλιού 1864.138).     60-100

651      ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ. ΒΙΟΣ, ΠΟΛΕΜΟΙ, ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ. Βενετία, τυπ. του Φοίνικος 1866, σσ. 164, σχ. 12ο. (Βλ. Βελουδής Α578). Όχι ΕΒΕ.       60-120

652      ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ ΤΥΧΗΣ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΙΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΔΙΗΡΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΝ ΤΡΟΠΟΝ, δύναται έκαστος να δοκιμάσει το ριζικόν του με το μέσον της σφαίρας. Αποκρίνεται δε καταλεπτώς εις το ζήτημά του μαντεύουσα πολλά συμβεβηκότα της ζωής. Βιβλιάριον πάνυ περίεργον …παίζοντας και γελώντας να περάση τον καιρόν. Βενετία, τυπ. Ο Φοίνιξ, 1872, σσ. 8+24. (Βιβλίο αναψυχής με μια αριθμημένη σφαίρα με χάλκινο έλασμα-δείκτη που μαντεύει τη μοίρα, έναντι της σελ. τίτλου). (Μετάφραση έργου του I. Paribona). (Hλιού 1872.207).       70-140

653      Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ, ΔΡΑΜΑ ΙΕΡΟΝ ΣΥΛΛΕΧΘΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΘΕΝ ΔΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΑΠΛΩΝ. Βενετία, εκ του ελλην. τυπογρ. του Αγ. Γεωργίου 1873, σσ. 39.      30-60

653β    [ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Α. (Πρόεδρος Βουλής)-ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-1880]. ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Προέδρου της Βουλής Α. Αυγερινού προς τον Βασιλέα. Εκφράζει τα βαθύτατα “σεβάσματά” του προεδρείου για την αίσια επάνοδό του στην Ελλάδα, ευχαριστεί για την αίσια «ευόδωσιν των Εθνικών πόθων» από την παρουσία του στην Ευρώπη και εκφράζει την συνδρομή της Βουλής. Χειρόγραφη επιστολή με μελάνι, χρονολογημένη 1880, ενυπόγραφη Α. Αυγερινός.      100-150

654      ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ περί ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ, κατά τον νόμον ΨΛΣΤ´ του 1878, τυπ. Αδελφών Περρή, 1881. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 358.    60-90

654β    [ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ-ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ-1882]. ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Ο Σπ. Βαλαωρίτης μετά την εκλογή του ως έφορου του βουλευτηρίου, ανακοινώνει στον πρόεδρο ότι αποδέχεται την θέση αυτή καθώς και τον μηνιαίο μισθό των πεντακοσίων δραχμών. Αν και πριν ο μισθός που του πρότειναν δεν τον ικανοποιούσε, τώρα τον αποδέχεται τελικώς για να μην θεωρηθεί ότι την περιφρονεί. Χειρόγραφη επιστολή με μελάνι, χρονολογημένη 29-5-1882, ενυπόγραφη Σπυρίδων Βαλαωρίτης.    100-150

654γ    [Α. ΖΑΪΜΗΣ-«ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»]. ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Ο πρόεδρος του υπουργικού Συμβουλίου Α. Ζαϊμης (1855-1936), στην επιστολή αυτή ενημερώνει ότι έχει στην κατοχή του πρωτότυπο έγγραφο με τίτλο «Έλεγχος της διαχειρίσεως της Εθνικής Εταιρείας» την οποία προτίθεται άμεσα να επιδόσει στον Υπουργό Οικονομικών. Η «Εθνική Εταιρεία» υπήρξε ελληνική μυστική οργάνωση κατά το σύστημα της Φιλικής Εταιρείας (κυρίως στρατιωτικών), και είχε συσταθεί στην Αθήνα το 1894 με σκοπό την αναζωπύρωση του Εθνικού φρονήματος […] και την απελευθέρωση «των δούλων Ελλήνων».  Χειρόγραφη επιστολή με μελάνι, χωρίς χρονολογία, ενυπόγραφη Α. Ζαϊμης.            180-250

655      ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ΕΛΛΑΣ, ΜΟΝΗ, ΔΙ’ ΟΛΟΥΣ, 1830-1930 επί τη Ελληνική Εκατονταετηρίδι, New York 1930. Χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, ίχνη υγρασίας στο σώμα, σσ. 13.    30-60

656      ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜ., ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τόμος 2ος, μέρος δεύτερον, ΟΘΩΝΕΙΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1833-1862). Επί τη βάσει αποκλειστικώς των αρχείων Μονάχου, Βιέννης, Λονδίνου ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚ ΤΟΥ ΟΘΩΝΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1948. Χαρτόδετο, έντονα οξειδωμένες καρφίτσες, χρήζει συντηρήσεως, σσ. 176.            40-80

657      ΓΡΑΨΑΣ Κ.Μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, τεύχος Β´, Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Β´ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ (1862-1864), μέρος 1ον, ΑΝΕΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. Με αφιέρωση του σ. Χαρτόδετο, σσ. 347.            50-100

658      ΒΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓ., ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ 1867-1936. Εισαγωγή Στ. Στεφανόπουλου. Με πολλές φωτ. εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 368. 35-70

Βλέπε και: 412, 141, 228

 

57. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ –

Α´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ [659-664]

659      LEUNE JEAN, UNE REVANCHE UNE ETAPE, avec les Grecs, de Paris a Salonique par Athenes et la Macedoine, Campagne de 1912, Paris 1914. (Πόλεμος 1912-13). Με 104 φωτ. εκτός κειμένου και 2 χάρτες, (πλήθος φωτογραφιών Θεσσαλονίκης). Βιβλιοδ. εποχής δερμάτινη ράχη, σσ. 499.   70-140

660      ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤ., Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΘΟΝΤΩΝ και Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, έκδ. 1921. Χαρτόδετο, φθορές στην ράχη, σσ. 22.            25-50

661      ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Κ., Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, έκδ. 1923. Με πλήθος φωτογραφιών της φλεγόμενης Σμύρνης, εκτός κειμένου. Μικροφθορές στην ράχη. Σσ. 48.          50-70

662      XIMENEZ SATURNINO, L’ASIE MINEURE EN RUINES, preface M. B. Haussoullier, libr. Plon, Paris [1925]. Με 49 χαρακτικές εικόνες εκτός κειμένου και 8 χάρτες. Σσ. 324.    40-60

663      ΒΑΡΕΛΑΣ Μ., «ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΘΩΡΗΚΤΟΝ ΚΙΛΚΙΣ, 1912-13», ελαιογραφία σε κόντρα πλακέ, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη, [χ.χ., 1960 περ.]. Διαστάσεις [35×40 εκ.]        100-200

664      ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ εκ της εκστρατείας Μ. Ασίας (1919-1922), Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ, (ανατύπωσις και συμπλήρωσις εκδοθέντος το 1957), τυπ. Ε.Ν. Τσαϊλάνη, 1971. Με αφιέρωση του σ. Χαρτόδετο, σσ. 122.   30-50

Βλέπε και: 669, 640, 668

58. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ [665-669]

665      [ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛ.], ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΡΕΠΟΥΛΗ – ΠΟΛΙΤΟΥ – ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ και ΡΑΛΛΗ και ΣΤΡΑΤΟΥ επί του Πολιτικού Ζητήματος, Συνεδριάσεις 10-13 Αυγούστου 1917, επιμελεία «Πατριωτικής Ενώσεως», εκδ. Μιχ. Μαντζεβελάκη. Σσ. 287.      20-35

666      [ΜΕΤΑΞΙΚΟ] Έκδοσις «Εθνικής Εταιρείας», Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 1937. Με φωτ. εκτός κειμένου.Σσ. 216.         35-70

667      [ΜΕΤΑΞΙΚΟ] ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, έκδ. Εθνικής Τραπέζης, 1938. Σσ. 51.        35-55

668      ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜ., ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ (Η Αλβανία και αι δολοπλοκίαι της Ιταλίας. Ο Ε. Βενιζέλος. Ο Ελληνισμός της Σμύρνης. Τα νέα σύνορα της Ελλάδος. Η Ουκρανία και αι περί αυτής αντιλήψεις του Βενιζέλου. Οι Κουτσόβλαχοι και Ο Ιακ. Λαχωβάρης. Οι Σύμμαχοι και ημείς. Το πολίτευμα και το συμφέρον της Πατρίδος.). Εκδ. «Πιγκουΐνου, 1946. Χαρτόδετο, σσ. 110.    30-60

669      ΔΑΦΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Η ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΩΝ 1923-1940, τόμος δεύτερος Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΥ, εκδ. Ίκαρος, 1955. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 483.      30-40

 

59. Β´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΕΜΦΥΛΙΟΣ [670-683]

670      [ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ] Του Λυκούργου Νινιού με βαθμό τετράρχου, από το Υπουργ. Περιφ. Διοίκησις, υπογράφει ο ιατρός της Φάλαγγος «3 Φεβρουαρίου 1940». Ένα φύλλο, μία γραμμένη σελίδα.       40-80

671      [ΑΕΡΑ! ΑΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ], Χρωμολιθογραφία της Πατριωτικής Ένωσις, [1940 περ.], λιθογραφ. Λουρόπουλου και Λουμάκη. Εικονίζεται στρατιώτης με το όπλο του. Μικρές φθορές στα περιθώρια. Σε πλαίσιο, (σπασμένο τζάμι), διαστάσεις [76×48 εκ.].           250-500

672      [ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ], Σε ομαδική αναμνηστική, ασπρόμαυρη φωτογραφία στην Αθήνα, [1942 περ.]. Διαστάσεις [12,8×17,8 εκ.].    35-70

673      [ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΗΤΣΟΣ – ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΜΙΜΗΣ – ΒΕΜΠΟ ΣΟΦΙΑ, 1945] Χειρόγραφη επιστολή του Μήτσου Βασιλειάδη προς τον Μίμη Τραϊφόρο. Αναφέρεται στην καθημερινή και πολιτιστική ζωή της Αθήνας και του Πειραιά κατά τη γερμανική κατοχή, και τις συνθήκες ζωής εν γένει, του κατεχόμενου ελληνισμού. Μιλάει για τον λιμό στην Αθήνα και για τον βομβαρδισμό του Πειραιά. Αναφέρεται ρητά στην Σοφία Βέμπο, συζύγο του Τραϊφόρου, στο ταλέντο της καθώς και τον αναπάντεχο θάνατό της. Επιστολή χειρόγραφη με μελάνι, σελιδαρίθμηση (σσ. 6). Υπογράφει ο Μήτσος Βασιλειάδης. Μικρά σκισίματα στο πρώτο φύλλο.   100-200

674      ΑΞΙΩΤΗ ΜΕΛΠΩ, ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ 5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Τι προηγήθηκε απ’ τα γεγονότα του Δεκέμβρη, Πολεμήσαμε Ναι ή Όχι ενάντια στο φασισμό, Ποιους χτύπησαν τα εγγλέζικα τάνκς, Από ποιους σχηματίστηκαν οι στρατιές των «Κουκουέδων», «Οι Κουκουέδες εμπατήρησαν», εκδ. Μαρή & Κοροτνζή, 1945. Οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 94.      25-40

675      [ΑΙΤΗΣΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ] Της Niniu Nitsa, προς την Διοίκησιν Βασ. Καραβινιέρων Αθήνας – Al Comando CC. RR. Atene. Μία φόρμα στα ελληνικά και ιταλικά, με σφραγίδα και υπογραφή, «Αθήνα 13/7/1945». Στην πίσω πλευρά επίσης σφραγίδα Comando Italiano Piazza Atene… και υπογραφή του Colonelo Comandante Camilo Meoli. Διαστάσεις φύλλου [30×19 εκ.].          40-80

676      ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΝΑΣΟΣ, ΤΑΝΙΟΥΣΚΑ (ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 1941) μυθιστόρημα, εκδ. Μ. Σαλίβερου 1946, Α´ έκδοση. Χαρτόδετο, σσ. 234. 30-60

677      ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρου, 1946. Άκοπο. Σσ. 65.          40-80

678      ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ, 1ος τόμος, εκδ. «Λαϊκού Αγώνος», 1949. Με αφιέρωση του σ. στην σελ. τίτλου. Σκισμένες οι σελ. 83-86, επηρεάζεται το κείμενο. Χαρτόδετο, σσ. 128.          20-40

679      ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. Ι., ΘΥΣΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1941-1944. [1949]. Με αντιπροσωπευτικές φωτ. της εποχής, εντός και εκτός κειμ. Σσ. 344.       40-60

680      ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΩΣ ΕΦΘΑΣΑΜΕ ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΑΧΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΤΣΙ ΤΟ 1948 και 1949. Έκδ. 1950. Με αφιέρωση του σ. Χαρτόδετο, ελαφρώς φθαρμένα εξώφυλλα, σσ. 134.         50-80

681      ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΗΣΙ, ξυλογραφίες Γ. ΒΑΡΛΑΜΟΥ, έγχρωμη σελίδα τίτλου, μαύρο – κόκκινο μελάνι. Καλλιτεχνική επίβλεψη Λουΐζας Μοντεσάντου, εκτύπωση Αντώνη Ιατρού. Χωρίς εξώφυλλα. Σσ. 311     30-40

682      ΜΑΝΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓ., ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ, έκδοσις Συλλόγου Επαναπατρισθέντων εκ του Παραπετάσματος, 1961. Με φωτ. εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 254.     35-70

683      [ΤΑΣΣΟΣ Α.- ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ] Ημερολόγιο της Ανωνύμου Γενικής Εταιρείας Τσιμέντων «ΗΡΑΚΛΗΣ» του 1986. Έγχρωμη εικονογράφηση με έργα του χαράκτη Τάσσου, αφιερωμένα στην Εθνική Αντίσταση. Πρόλογος Δημ. Παπαστάμου, θέμα «Η Εθνική Αντίσταση – Μνήμες της Κατοχής». Επίσης μικρό βιογραφικό του χαράκτη. Υποτιτλισμός σε αγγλικά – γαλλικά – ελληνικά – αραβικά. Σχ. πλάγιο, δεμ. με σπιράλ, [χ.α.σ.]      30-60

Βλέπε και: 246, 669, 564, 668

 

60. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ [684-690]

684      ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΛΟΓΟΙ εκφωνηθέντες υπό ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ κατά την επίσημον επίσκεψιν εις ΗΝΩΜΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ», 38 Οκτ.-3 Δεκ. 1953, έκδ. Εθνικού Ιδρύματος, 1953. Εξώφυλλο και κοσμήματα Κ. Γραμματόπουλου. Χαρτόδετο, σσ. 94.      35-70

685      ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘ., ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΝΗΝ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, τόμος πρώτος, πρόλογος Θωμά Υψηλάντη, έκδ. 1964. Σσ. 168.     25-40

686      [ΜΑΥΡΟΣ Γ.Ι.] Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Ή ΚΑΤΑΡΑ, Εισαγωγή και συμπεράσματα Γ.Ι. Μαύρου, γράφουν: Π. Κανελλόπουλος, Η. Ηλιού, Α. Παπανδρέου, Δ.Π. Καράγιωργας, Σωτ. Αγαπητίδης, Ι.Μ. Βαρβιτσιώτης, κ.ά. Έκδ. 1965. Χαρτόδετο, σχ. 8ο μεγάλο, αποχρωματισμένο εξώφυλλο, σσ. 65. [μαζί] «Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΩΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ» υπό Ι.Σ. Πατρικίου διευθυντού της Νευρολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού, ανάτυπον εκ των «Ιατρικών Αθηνών» τεύχος 131, 1939. Σσ. 20. [μαζί] Έντυπο της Έκθεσης «Οι Έλληνες Μετανάστες στην Αμερική στις Αρχές του Αιώνα», ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, Ελληνοαμερικανική Ένωση, 1-11 Νοεμβρίου 1988. Σσ. 20. (3)    30-60

687      ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ανάτυπο από το «Έθνος», [1966]. Ελαφρώς ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 16.            30-60

688      ΖΕΝΕΒΟΥΑ ΜΩΡΙΣ, Η ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ή η δημοκρατία δυσχερής. Πρόλογος Κωνσταντίνου Τσάτσου, εκδ. Σιδέρης, 1972. Με ολοσέλιδη φωτ. του Κ. Καραμανλή προ της σελ. τίτλου και άλλες εκτός κειμένου. Σσ. 274.      1-…

689      «ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΤΟ ΜΕΡΑΚΙ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ» Περιοδική Έκδοση, έτος 3ο, αρ. φύλλου 6, 1974. Ιδιοκτησία – Διεύθυνση – Καλλιτεχνική Φροντίδα Ράλλης Κοψίδης. Τεύχος αφιερωμένο στα θύματα των βασανιστών και στους νεκρούς του Πολυτεχνείου. «Εικόνες εντός κειμένου. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 191-216.           25-35

690      [Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ] Τέσσερα βιβλία κοινής θεματικής: TURGUT OZAL «LA TURQUIE EN EUROPE», 1988. [μαζί] MESUT YILMAZ «TURKEY AND THE EU», 2004. [μαζί] «LA TURQUIE DANS L’EUROPE», 2004. [μαζί] «TURKEY» An Official Handbook. (4)     15-25

Βλέπε και: 254, 655, 407, 160, 297, 569

 

Advertisements

About spanosrarebooks

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΟΣ SPANOS EDITIONS ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ - ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ -ΤΕΧΝΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ BYZANTINE - POST BYZANTINE - HISTORY - ART - SCIENCE - REPRINTS - FACSIMILES ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΠΑΝΟΣ SPANOS RARE BOOKS ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 15ου - 20ου ΑΙΩΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ * ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ * ΕΚΘΕΣΕΙΣ ANTIQUE AND RARE BOOKS, ENGRAVINGS AND MANUSCRIPTS, 15th - 20th CENTURY AUCTIONS * CATALOGUES * EXHBITIONS ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ logo2 BIBLIOPHILIA ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. ΙΔΡΥΣΗ 1976 ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ QUARTERLY REVIEW ON HISTORY AND BOOKS' SURVEY - RETROSPECTIVES. FOUNDED 1976. CHIEF EDITOR: XANTHI PROESTAKI.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s