110 GREEK BIBLIOPHILES’ RARE BOOK AUCTION – 110η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN

110η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN

Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 Απριλίου 2013, ΩPA 19:00

AIΘOYΣA ΦIΛOΛOΓIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPNAΣΣOΣ • KAPYTΣH 8

Τα βιβλία εκτίθενται από την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 στη Βιβλιοφιλία (Μαυ­ρομιχάλη 7) καθημερινά. Πρωί, ώρες: 10:00-17:00. Πέμπτη, ώρες: 10:00-14:00 και 17:00-20:00. Την Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 Απριλίου από τις 10:00 έως τις 20:00. Τέλος, στις 19 Απριλίου από τις 10:00 έως τις 23:00. (Έναντι της Bιβλιοφιλίας υπάρχει parking).

Παραλαβές των δημοπρατούμενων βιβλίων από το βιβλιοπωλείο της Βιβλιοφιλίας (Μαυρομιχάλη 7, Τηλ.: 210 36.14.332, 210 36.23.917, Κιν.: 6942 571772)

 *Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1-…) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας

 

1. ΛΕΞΙΚΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ – ΔIAΛEKTOI [1-8]

1          DICTIONNAIRE PORTATIF DES PROVERBES FRANCOIS,       ET DES FACONS DE PARLER, COMIQUES, BURLESQUΕS ET FAMILIERES, Avec une explication des Etymologies les plus averees, tirees des             meilleurs Auteurs, chez Pierre Savoye, 1751. (Γαλλικές παροιμίες και τρόποι έκφρασης, κωμικοί, “μπουρλέσκ” και δημώδεις). Πηγές: Balzac,             Don Quixotte, Moliere, κ.ά. Σσ. 416.   90-120

2          BEULE E.,       AN VULGARIS LINGUA apud veteres Graecos existerit, Thesim Proponebat, Paris, typ. Firmin Didot, 1853. (Η άποψη του γάλλου     αρχαιολόγου E. Beule για την αρχαία ελληνική γλώσσα). Χαρτόδετο, μικρά σκισίματα στις ακμές του εξώφυλλου, σσ. 54.          1-…

3          ΦΙΛΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,            ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ ελληνιστί, ιταλιστί, γαλλιστί και αγγλιστί, περιέχον πάσας τας λέξεις της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ          ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥ­ΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ             ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΥΠΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ, ΣΥ­ΝΑΛ­ΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ, τυπ. Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου, 1887. Σσ. 392. [δεμ. μαζί] ΜΟΡΜΟΡΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ, “ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ” εισάγουσαι εις το φυσιογνωστικόν σύστημα των εικόνων Hoelzel, τυπ. Π. Λεώνη, 1904-5. Σσ. 16+16+16. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη.         45-65

4          LEHRVUCHER METHODE, GASPEY – OTTO – SAUER,   JEHLITSCHKA TURKISCHE KONVERSATIONS – GRAMMATIK, edit. Julius Gross, Heidelberg 1895. Γοτθικά και τουρκικά. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 420.           40-60

5          ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΣΤΡ.        ΛΕΞΙΚΟΝ ΛΑΤΙΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, εκδοτική και τυπογραφική εταιρεία Π.Δ. Σακελλάριος, 1926. Δεμ., σσ. 783+2.            30-40

6          ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ., ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, Βιβλιοπ. Ιωάννου Ν. Σιδέρη, 1933. Κόκκινη βιομηχανική βιβλιοδ., σσ. 198.        25-50

7          ΜΑΛΑΘΟΥΡΑΣ Ι.,    ENGLISH PROVERBS & MAXIMS, ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΑ, ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΑΙ ΓΝΩΜΙΚΑ με μετάφρασιν εις την ελληνικήν και παράθεσιν      αντιστοίχων ελληνικών, έκδ. 1946. Σσ. 119. 20-30

8          ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ,       Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ, καταγωγή και εξέλιξη ενός τύπου ποιητικής μυθοπλασίας, εκδ. Κείμενα, 1973. Σσ. 96.   25-35

Βλέπε και: 376, 509, 372

 

3. TYΠOΓPAΦIA – BIBΛIOΛOΓIA – BIBΛIOΓPAΦIA – KATAΣTATIKA [9-23]

9          [ΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ]      Ένα φύλλο, διαστάσεων [32,5×23 εκ.], με δείγμα γραφής (παρόμοιο με τυπογραφείου), δίχρωμο, [1800 περ.].            40-60

10        [ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ]            Άρθρο “Compositors Work and Stereotyping”, στο “The Penny Magazine”, Νοέμβριος 1833. Με πολλές σχετικές ξυλογραφίες εντός κειμένου. Σσ. 8.       45-75

11        [ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ – ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ]     Άρθρο “Printing Press and Machinery, Bookbinding”, στο “The Penny Magazine”, Νοέμβριος 1833. Με ξυλογραφίες εντός κειμένου. Σσ. 8.    45-75

12        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.,        ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ των καθ’ ημάς δήλον ότι μεγάλων εφευρέσεων και των διαφόρων εφαρμογών της Φυσικής και Χημείας      επί του πρακτικού βίου … εκ του τυπογραφείου των αδελφών Βαρβαρρήγου, Εν Αθήναις, 1876. Περιέχει: χαρακτική, τυπογραφία,   χαρτοποιία, ωρολογοποιία, πήλινα αγγεία, ύαλος, μηχανές κ.λπ. Δύο τόμοι δεμένοι μαζί. Συνεχόμενη αρίθμηση σελίδων. Λείπει η σελ. τίτλου από τον Α’ τόμος και αυτή του δεύτερου σκισμένη στο άνω δεξί τμήμα. Πολλές εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη            45-70

13        [ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ]    Απόδειξη πληρωμής, αξίας 30 δραχμών, για την αγορά της έκδοσης του Α. Κωνσταντινίδη του έργου του Κ. Παπαρρηγόπουλου “Ιστορία           του Ελληνικού Έθνους”, 5 Φεβρουαρίου 1886. Διαστάσεις [11,5×15,5 εκ.].      50-80

14        [ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ],    ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ μετά τελείου συστήματος ΕΓΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, μτφρ. εκ του γαλλικού, εκδ. Ι.Δ. Φέξη, 1900. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. ιδ’+840+ιγ’.      35-50

15        LEGRAND EMILE,    BIBLIOGRAPHIE ALBANAISE, DESCRIPTION RAISONNEE DES OUVRAGES PUBLIES EN ALBANAIS OU RELATIFS A L’ALBANIE DU QUINZIEME SIECLE         A L’ANNEE 1900, Paris 1912. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 228. [μαζί] Φυλλάδιο συμπληρωματικό: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΡΙ    ΑΛΒΑΝΙΑΣ [1771-1929] ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, έκδοσις Ελληνοαλβανικού Συνδέσμου, 1929. Σσ. 22.   35-60

16        ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΥΡΡΟΣ,            Καταστατικόν, Κανονισμός και Τιμολόγιον Απλών και Βιομηχανικών κινδύνων δια την Παλαιάν Ελλάδα και την Κρήτη. Δίγλωσση έκδοση,           ελληνικά – γαλλικά, 1922. Οξειδωμένες καρφίτσες. Σσ. 80. 20-40

17        [ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ] GENERAL PRICE LIST 1923-1924           ARMY AND NAVY CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED, London [1924]. Εικονογραφημένος κατάλογος με εκατοντάδες σχέδια. Σχ. 4ο, σσ. 1153.    35-70

18        ΚΟΥΡΙΛΑΣ ΕΥΛΟΓΙΟΣ (Μητροπολίτης Κορυτσάς),          ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ απ’ αρχής μέχρι του παρόντος ήτοι             βοτανική, γεωργία, γεωπονία, φαρμακολογία, ιατρική, διαιτητική, αλχημεία, ερμητική, μαγεία, μαντεία, αστρολογία, λιθολογία, μεταλλευτική,           χρωματολογία, αρωματική κλπ., Β’ τόμος (αυτοτελής) 1900-1941, εκδ. 1941. Σσ. 800. 70-150

19        “ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ”,          Επιμέλεια: Γ. Ασημακόπουλος, Ε.Κ. Μπούφαλις, Π. Παπαδούκας, έκδ. 1961. Περιλαμβάνει με τρόπο συνοπτικό τα σημαντικότερα γεγονότα    της ελληνικής ιστορίας, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των ημερών μας. Χαρτόδετο, σσ. 239. 25-45

20        ΗΛΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ E. LEGRAND ΚΑΙ ΤΟΥ H. PERNOT (1515-1799), Νεοελληνικές Έρευνες εκδ. Διογένης 1973. Χαρτόδετο, σσ. 363.     25-30

21        [ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ]             ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1970-1971, έκδ. 1973. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 301.       1-…

22        ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΚΗΣ,            ΙΟΥΔΑΣ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΟΒΕΛ, μία άγνωστη ιστορία της ζωής του Ιούδα σε μεταβυζαντινό κώδικα, έκδ. 1982. Έγχρωμα καλλιτεχνικά   πρωτογράμματα και πανομοιότυπα του κώδικα. Λινόδετο με χάρτινο κάλυμμα, σσ. 87.          30-50

23        [AUKTION ΕΛΛΑΣ – HELLAS],      Κατάλογος Δημοπρασίας “ΕΛΛΑΣ” του οίκου F. ZISSCK & R. KISTNER, Μόναχο 30 Οκτωβρίου 1999. Έγχρωμος εξώφυλλο, σσ. 123.   1-…

Βλέπε και : 640, 769, 546, 205, 145, 558, 561

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ – ΚΟΜΙΚΣ – ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [24-32]

24        [ΣΟΥΤΣΟΣ Ι. Α.,]       ΛΟΓΟΣ εκφωνηθείς εν τω Πανεπιστημίω Όθωνος υπό Ι. Α. Σούτσου, κατά την 20 Μαΐου 1858, ημέραν επέτειον των γενεθλίων του     Μεγαλειοτάτου Βασιλέως και της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Όθωνος, τυπ. Λαζάρου Δ. Βιλαρά, 1858. Λείπει τμήμα του εμπροσθόφυλλου, δεν επηρεάζεται το κείμενο. Σσ. 55.            20-50

25        FOE DANIEL,            ROBINSON CRUSOE, [ΡΩΒΙΝΣΩΝΑΣ ΚΡΟΥΣΟΣ] edit. Firmin-Didot, Paris 1880. Με 100 ξυλογραφίες εντός και εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 393.  60-110

26        ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ,        Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΡΟΒΙΝΣΩΝΩΝ, μτφρ. Παναγ. Ι. Φέρμπος, μετά 51 εικόνων, εκδ. Θησεύς Κ. Λιβέριος, 1892. Σσ. 206. [δεμ. μαζί του ιδίου]   ΡΩΒΥΡΟΣ Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ, μτφρ. Παναγ. Ι. Φέρμπος, μετά 45 εικόνων, εκδ. Θησεύς Κ. Λιβέριος, 1892. Σσ. 219. Βιβλιοδ. εποχής, ράχη αποκολλημένη από το σώμα.  40-60

27        ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,       ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (περιλαμβάνουσα εν τέλει και επίτομον οικονομικήν γεωγραφίαν) μετά 135 διαφόρων σχημάτων, εικόνων και 70            τελειοτάτων γεωγραφικών χαρτών, προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων, παρθεναγωγείων και των εν τω εξωτερικώ αστικών ελληνικών σχολείων, εκδ. Ι. Κολλάρος, 1910. (λιθογράφοι χάρτες και ξυλόγραφες εικόνες). Σχ. 4ο μικρό, σσ. 250.      60-90

28        WELLS M.,     Ο ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ, μτφρ. Ε. Πανέτσου, (εικονογραφημένο), εκδ. Δημητράκου, 1932. Χαρτόδετο, μικρές φθορές στη ράχη, σσ. 167          25-45

29        ΔΕΛΤΑ Π.Σ., ΜΑΓΚΑΣ, από την σειρά Παιδικές Σελίδες, εικόνες Δ.Π. Ζωγράφου, Αντ. Πολυκανδριώτη, Δ.Λ. Κωνσταντινίδη, Α’ έκδ. “Κασταλία”, 1935. Με την υπογραφή της σ. Ασπρόμαυρη εικονογράφηση, εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 303. 40-50

30        EVANS ROLAND, ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ, μτφρ. Πιπίνας Τσιμικάλη, εξώφυλλο Άγγελου Σπάχη, από την σειρά “Το Βιβλίο του Παιδιού”, διεύθυνση    Αντιγόνης Με­τα­ξά, αριθ. Βιβλίου 37, εκδ. Ν. Αλικιώτη, [χ.χ.]. Σσ. 190.        25-45

31        [ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΛΟΥΪΖΑ] ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΗ,       ΚΑΛΗΜΕΡΑ, (παιδικά τραγούδια), εικονογράφησις Λουΐζας Μοντεσάντου (έγχρωμη), εκτύπωσις Περβολαράκη – Λυκογιάννη, [χ.χ., 1950 περ.]. Σε διαφανές περίβλημα, [χ.α.σ.]. 35-45

32        ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ,          ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΙΜΑΣ, ειδική διασκευή για παιδιά Αντ. Μεταξά, εκδ. Ν. Αλικιώτης 1957. Εικονογραφημένο. Έγχρωμο εξώφυλλο, σσ. 110.        15-25

Βλέπε και: 188, 157, 177, 650

 

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ [33-38]

33        ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,          ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ προς χρήσιν των εν τοις γυμνασίοις μαθητευόντων, μέρος πρώτον, τυπ. της Φιλοκαλίας, 1877. [δεμ. μαζί] ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΑΙ υπό Αντ. Δαμασκηνού, 1874. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. 296+192+4 αναδιπλ.     35-65

34        ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ Σ.,     Εγχειρίδιον ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ περιέχον και πλήρη ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΝ, προς χρήσιν των γυμνασίων, μετά 200 εικόνων (ξυλογραφίες) και ενός          πίνακος, εκδ. Γεωργ. Κασδόνης, 1889. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. 350.        35-65

35        ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ.Γ.,       ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΠΕΡΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ και ΠΟΛΙΤΟΥ, τεύχος β’ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ προς χρήσιν των μαθητών της Δ’ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων, εκδ. Δημ. Κοκκινάκης, 1900. Βιομηχανική βιβλιοδ., σσ. 63.       25-40

36        [ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ]     ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ, εκδ. Μόλχο, Θεσσαλονίκη [χ.χ.]. Χρωμολιθόγραφο, έγχρωμο. Σχ. πλάγιο, 4ο, ταλαιπωρημένο, [χ.α.σ.]          35-50

37        “ΚΟΣΜΟΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΖΩΗ”            Εβδομαδιαία εγκυκλοπαιδική επιθεώρηση, εκδότης-διευθυντής Λουκής Ακρίτας, περίοδος 1960-1962, σαράντα τεύχη με έγχρωμα             εξώφυλλα. Σχ. 4ο. (62)           60-120

38        JAEGER WERNER,    ΠΑΙΔΕΙΑ, Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, μτφρ. Γεωργίου Π. Βερροίου, πρόλογος Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος, 1968. Τρείς τόμοι δεμένοι. (3)         90-120

Βλέπε και: 27

 

8. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [39-46]

39        ΒΕΚΚΙΟΣ Δ.Ι.,           ΛΟΓΙΚΗ, εξελληνισθείσα και επεξεργασθείσα υπό Θεαγένους Λιβαδά, Τεργέστη, τυπ. Λόυδ, 1861. Σσ. 68. [δεμ. μαζί] LOGIK, Philosophische …. Ein Leitfaden zu Vortragen an Hohern Lehrenstalten und zum Selbststudium JOS BECK. Γοτθική γραφή. Σσ. 175 [δεμ. μαζί] Empirischen Psychologie und Logik, Beck, DR. JOS. (Gro?herzoglich Badischem Geheimen Hofrath) Stuttgart 1869. Γοτθική γραφή. Σσ. 175.            40-60

40        ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜ.,   ΠΡΟΣ ΤΙ ΑΙ ΨΥΧΩΣΕΙΣ, ΗΤΟΙ ΤΑ ΥΛΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΟΣΟΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ, τυπ. Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1889. Χαρτόδετο, ίχνη υγρασίας στο εξώφυλλο, άκοπο, σσ. 50.       30-40

41        ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. – ΒΟΡΕΑΣ ΘΕΟΦ.,          Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΠΑΡΑ ΠΛΑΤΩΝΙ, εκδ. Δ. & Π. Δημητράκου, [1932 περ.]. Σσ. 56          40-50

42        MONTESQUIEU [ΜΟΝΤΕΣΚΙΕ],     ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, μετάφρασις Στ. Καραβία, εκδ. “Ελευθερουδάκη”, 1925. Δεμ., σσ. 224. 30-40

43        NATORP PAUL,        Η ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, κατά μετάφρασιν Μιχ. Τσαμαδού, εκδ. “Ο Κοραής”, 1929. Χαρτόδετο, σσ. 523.            45-65

44        ΜΠΕΡΓΚΣΟΝ ΕΡΡΙΚΟΣ,      ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ και ΟΝΕΙΡΑ, ΨΥΧΗ και ΣΩΜΑ, εκ του γαλλικού πρωτοτύπου υπό Ανδρέου Γ. Δαλέζιου, εκδ. Χ. Γανιάρη, [χ.χ., 1930 περ.]. Σσ. 93. 20-30

45        ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.,       FUNF ATHENER DIALOGE, HELLAS UND CHRISTENTUM, Walter-Verlag Olten und Freiburg im Breisgau, 1961. Με αφιέρωση του σ.. Λινόδετο, χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 252.            45-65

46        ΚΑΝΤ ΙΜΜΑΝ.,        ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑΝ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΝ, μετάφρασις – εισαγωγή – σχόλια Χ. Γιέρου, εκδ. “Οίκου Βιβλίου”, [χ.χ.]. Χαρτόδετο,       μικρές φθορές στο εξώφυλλο, σσ. 211.            30-40

Βλέπε και: 35, 626

9. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ [47-62]

47        ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ (ΤΟΥ ΑΣΤΡΑΧΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ),             ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ, Ήτοι ερμηνεία και μετ’ αυτήν ηθική ομιλία εις τας των Αποστόλων πράξεις […], Εν Αθήναις εκ της τυπογραφίας   Ανδρέου Κορομηλά, 1840. Τόμος 1ος & 2ος. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. εποχής, σσ. 311+400. [μαζί] ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ ήτοι      ερμηνεία και μετ’ αυτήν ηθική ομιλία εις τα κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων χριστιανών εκκλησίας αναγιγνωσκόμενα Ευαγγέλια, Εν Αθήναις εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1840. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. εποχής, σσ. 367. Και οι τρείς τόμοι χαρτοδεμένοι με            χοντρό χρωματιστό χαρτόνι, δερμάτινες ράχες με χρυσά γράμματα, αρίθμηση και διακοσμητικά. (3)        90-180

48        ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ,            ΕΞ ΑΡΙΣΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΔΙΟΡΘΩΘΕΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ, και νυν             λαμπρότερον εκδοθέν τη εγγράφω αδεία της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εν Βενετία εκ της Ελληνικής τυπογραφείας του Φοίνικος, 1852. Δίχρωμη έκδοση μαύρο-κόκκινο μελάνι. Με 5 χαρακτικά του Viviani. [δεμ. μαζί] ΒΙΒΛΙΟΝ ήτοι ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ συντεθέν παρά ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΛΥΖΩΝΙΟΥ. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, ελαφρές φθορές που επισκευάζονται. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 254+46.   90-180

49        ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ (Ο Ίμβριος),          ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ, Περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ ακολουθίαν, κατά την τάξιν της Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας […]      εν Βενετία εκ του Ελληνικού τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου, 1856. Δίχρωμη έκδοση, μαύρο – κόκκινο μελάνι. Με ξυλογραφίες εντός κειμένου. Ίχνη υγρασίας. Βιβλιοδ. εποχής, σώμα ξεκολλημένο από την ράχη, λείπει το άνω δεξί τμήμα του εμπροσθόφυλλου, σσ. 536.           50-80

50        “ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ”             Μετά των προυπαρχουσών εν αυτώ περιεχομένων ομιλιών, Εν Βενετία εκ του Ελληνικού τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου, 1858. Κόκκινη         βιομηχανική βιβλιοδ., σσ. 336.           45-70

51        ΚΟΝΤΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤ.,    ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, εκδιδόμενον κατά μήνα, έτος Γ’, 1859 (πλήρες), εκ του τυπογραφείου Νικολλού Αγγελίδου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, μικρές φθορές, σσ. 584.  70-140

52        ΜΗΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΔΙΔΑΧΑΙ εις την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, και εις άλλας Κυριακάς του ενιαυτού και επισήμους εορτάς ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΝΩΝ             ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ, συντεθείσαι μεν και εκφωνηθείσαι υπό του ποτέ Θεοφιλεστάτου Κερνίκης και Καλαβρύτων εν Πελοποννήσω             Επισκόπου Κυρίου Ηλίου Μηνιάτη του Κεφαλληνιέως, νεωστί δε πλουτισθείσαι με την προσθήκην της τε μεταφράσεως του κειμένου των σωζομένων ιταλικών λόγων και ομιλιών αυτού με την της αυτού βιογραφίας υπό του Ιεροδιδασκάλου Ανθίμου Μαζαράκη Κεφαλληνός,        Εν Βενετία 1859. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, λίγες εκδορές, σσ. 364. Ο Ηλίας Μηνιάτης (Ληξούρι 1669 – Πάτρα 1714), ήταν        δάσκαλος της Πατριαρχικής Σχολής στην Κωνσταντινούπολη. Θεωρείται ως ένας από τους πιο ικανούς ρήτορες της ορθόδοξης εκκλησίας. Οι ομιλίες του             τυπώθηκαν με τον τίτλο “Διδαχαί” για πρώτη φορά το 1717 στην Βενετία και έγιναν ένα από τα πιο αγαπημένα λαϊκά αναγνώσματα.   140-240

53        ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,          Μετά της ιεράς ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Εν Βενετία, εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου, 1865. Με 4 ξυλογραφίες. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη στην ράχη, σ. 368.            50-100

54        [ΤΡΙΠΟΛΗ] ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (1731 Κέρκυρα – 1800 Μόσχα), ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ, ήτοι ερμηνεία και μετ’ αυτήν ηθική ομιλία εις το κατά πάσαν Κυριακή εν ταις αγίαις των Ορθοδόξων Εκκλησίαις             αναγιγνωσκόμενα Ευαγγέλια, τόμος Α’: 1871 και Β’: 1872 (δεμ. μαζί) Εν Τριπόλει, τυπογραφείον και βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ε. Αθανασίου.          Βιβλιοδ. εποχής, με φθορές οι πρώτες και τελευταίες σελίδες, σσ. 230+294. Ο Νικηφόρος Θεοτόκης (Αρχιεπίσκοπος Αστραχανίου και          Σταυρουπόλεως), υπήρξε έλληνας λόγιος και θεολόγος. Έγινε αρχιεπίσκοπος των νότιων επαρχιών της ρωσικής αυτοκρατορίας.      Πολυμαθής, έχαιρε σεβασμού στην Ελλάδα της εποχής του, ως Διδάσκαλος του Γένους.          75-140

55        ΑΓΙΑΣΜΑΤΑΡΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ,         Περιέχον ακολουθίας και ευχάς […] του ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΥ, Ενετίησιν εκ του Ελληνικού τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου, 1874.        Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένο, σσ. 344.     50-90

56        [ΣΥΜΕΩΝ Αρχιεπ. Θεσσαλονίκης] ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΟΣ ΣΠ.,             ΣΥΜΕΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ εκ της αρχαίας εις την ομιλουμένη μετεχθέντα […] παρά τω εκδότη Σπ. Κουσουλίνη, 1882. Σχ. 4 μικρό, βιβλιοδ. εποχής, σσ. 520.   50-90

57        ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ            ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΩΔΩΝ, παρά τω εκδότη Κ. Αντωνιάδη, 1889. Δίχρωμος τίτλος. Με ξυλογραφία του Δαυίδ με άρπα. Βιβλιοδ. εποχής ταλαιπωρημένη, σσ. 160            35-60

58        ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ Ι.Ε.,    Ο ΠΑΤΗΡ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ, Η ΜΗΤΗΡ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΑ, τεύχος Α’, τυπ. Α. Κολλαράκη και Ν. Τριανταφύλλου, 1892. Χαρτόδετο, σκίσιμο στο εμπροσθόφυλλο, σσ. 88.   25-50

59        Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ,            Μετά παραπομπών εις τα παράλληλα χωρία και πλείστων εικόνων εν τέλει δε Πασχαλίων και πινάκων […] εκδίδοται υπό Κωνστ.   Παρασκευόπουλου, τυπ. Παρασκευά Λεώνη, 1894. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 358.      60-90

60        ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ [ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ],   ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ             ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, τόμος Α’ και Β’, τυπ. Α. Καλαράκη, 1895-96. Λινή βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, ίχνη υγρασίας στο σώμα. (2)           400-500

61        ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ (Ο Ίμβριος), ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ, Περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ ακολουθίαν, κατά την τάξιν της Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας […]       επιθεωρηθέν δε κατά την εν Κωνσταντινουπόλει γενομένην έκδοσιν, παρά του Αειμνήστου Σπυρίδωνος Ιερομονάχου Ζερβού             Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου, εν Βενετία εκ του Ελληνικού τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου, 1897. Δίχρωμη έκδοση, μαύρο – κόκκινο μελάνι. Πολλές φθορές. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 640      65-90

62        [ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ, Αρχ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ] ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΘΕΙΑΣ, [ο μετέπειτα Πατριάρχης],   ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ εις τας κρίσεις επί του θεσμού των συγκέλλων του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Μ. Δημητρίου Δρος Θ. και Φ. και τέως Α’           Γραμματέως της Ιεράς Συνόδου, έκδ. 1928. Σσ. 48  15-25

Βλέπε και : 556, 189, 444, 534, 87, 691, 483, 547, 491, 544, 488, 551, 463, 670, 497, 195, 311

11. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ – ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ [63-73]

63        TAXIL LEO,   ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΜΜΑΣΟΝΩΝ, μτφρ. Βεβήλου, [1900 περ.]. Με ολοσέλιδες ξυλογραφίες. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 1118.    70-130

64        [ΓΑΛΗΝΟΤΑΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ]             ΔΙΠΛΩΜΑ Μεγάλης Γαληνοτάτης Ανατολής, Νοέμβριος 1927 προς τον George William Cannell, αριθμός 2293. Με κείμενο παράλληλο στα ελληνικά και λατινικά. Διαστάσεις [60×35 εκ.]. Μαζί ομαδική φωτογραφία τεκτόνων σε τόνο σέπιας επικολλλημένη σε χαρτόνι. Ο κύριος στο κέντρο είναι ο George William Cannell. Διαστάσεις [18×27 εκ.]         70-150

65        [ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ]       “ΨΥΧΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ” μηνιαία ψυχοφυσική επιθεώρησις ιδρυθείσα υπό Αγγέλου Τανάγρα, 15 τόμοι δεμένοι σε 4, σειρά 1929-1935. Συνεργάτες:   Νιρβάνας, Φιλα­δελφεύς. Εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. δερμάτινες ράχες ταλαιπωρημένες. (4)   250-400

66        ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ.,         ΤΙ ΕΊΝΑΙ Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ, τυπ. Κ. Κουντουριώτη, 1931. Δεμ., σσ. 151+ παράρτημα σσ. 16.         40-60

67        [ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ] MAGNIEN VICTOR,    LES MYSTERES D’ELEUSIS, LEURS ORIGINES, LE RITUEL DE LEURS INITIATIONS, Paris, edit. Payot, 1950. Με 10 εικόνες εντός και 8 εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 366.     40-60

68        ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ,      ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ (1740-1940) τυπ. Ι. Αλευρόπουλου, 1952 [1954]. Δεμ., σσ. 432. 65-130

69        [ΠΑΝΤΖΙΝΙ] ΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ και ΜΕΓΑΣ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ,     Εκδόσεις “Ρομάντσου”, [1954], τόμος πρώτος και δεύτερος δεμένοι μαζί. Με ειδικό παράρτημα στο τέλος με εικονογραφημένα ταχυδακτυλουργικά παιχνίδια. Άκοπο. Σσ. 288.         30-60

70        [ΧΑΛΑΣ ΑΝΤ.]          “ΑΠΟΚΡΥΦΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ”, τεύχος πρώτον [1958], Επιστημονική Εγκυκλοπαίδεια, επιμεληταί συντάξεως Αντώνιος Φ. Χαλάς – Αντώνιος         Σωτηρίου. Θέματα: Απόκρυφος Ιατρική, Θεοσοφία, Απόκρυφος Αλχημεία, Τα Ελευσίνια Μυστήρια, Τα Χριστιανικά Μυστήρια κ.ά. Σχ. φύλλου, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. 96. 1-…

71        ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ., ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, εκδ. “Μελής”, 1962. Δεμ., σσ. 132.  45-70

72        ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ.,     Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ, εκδ. Τεκτονικού Ιδρύματος Ελλάδος, 1964. Δεμ. μαζί στην αρχή Αλεξ. Τζαζόπουλου “Τι είναι ο Τεκτονισμός”, έκδ. 1962, ανάτυπο εκ του περιοδικού “Ιλισσός”. [μαζί] Απόσπασμα εκ της Διοικητικής Λογοδοσίας του έτους 1964, Τεκτονικόν Ίδρυμα της Ελλάδος 1965. Δεμ., σσ. 80+15.  40-80

73        ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ.,     Προσφωνήσεις προς του Αντιπροσώπους της Γεν. Συνελεύσεως της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος των ετών 1963-1968, έκδ. 1969. [μαζί του         ιδίου] Wolfgang Ama­deus Mozart (ο άνθρωπος και ο τέκτων), έκδ. 1968. [μαζί του ιδίου] Ατομικός Αιών και Τεκτονισμός, έκδ. 1968. [μαζί του ιδίου] Τεκτονισμός και Ανθρωπότης, έκδ. 1968. (4)         50-80

Βλέπε και: 44, 370

           

12. ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [74-85]

74        [ΗΡΩΔΙΑΝΟΣ]           ΗΡΩΔΙΑΝΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΡΩΜΑΙΚΩΝ, βιβλία οκτώ, συν πλείστη ακρίβεια στερεοτύπως, εν Λειψία [1820 περ.]. Σχ. 12, σσ. 243.          1-…

75        [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ]       ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ βιβλία οκτώ, ARISTOTELIS PHYSICORUM Libri VIII, Ad Optimorum Librorum Fidem accurate editi, editio Stereotypa, Lipsiae Sumtibus et Typis Car. Tauchnitii, 1831. Κείμενο ελληνικό. Σχ. 12, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 217.        1-…

76        ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ,       THEOPHRASTI CHARACTERES, EPICTETI (ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ) MANUALE ET CEBETIS THEBANI TAVULA, nova editio stereotypa, Lipsiae 1844. Κείμενο ελληνικό. Σχ. 16ο, βιβλιοδ. εποχής, σσ. 88.   25-40

77        [ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ – ΑΙΣΧΙΝΗΣ]       ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ, υπό Β. Γ. Βυθούλκα, εκδ. 1885. [δεμ. μαζί] ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ, ή ΠΕΡΙ ΟΜΟΦΡΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,  μτφρ. υπό Αριστ. Τσάστου, 1865. [δεμ. μαζί] ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ εξηγημένοι εις την καθομιλουμένην γλώσσαν, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΙ             ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΦΙΛΙΠΠΙΚΟΙ, υπό Ι. Ζηλήμονος, 1864. [δεμ. μαζί] ΑΙΣΧΙΝΟΥ, Ο ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ ΛΟΓΟΣ (λειψό, λείπουν 36 σελ. στην αρχή).       Τέσσερα βιβλία δεμένα μαζί και ένα λειψό. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, μικρές φθορές.     40-60

78        ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ,      L’ILIADE D’HOMERE, texte Grec par ALEXIS PIERRON, Paris, Libr. Hachette et Cie, 1883-1884. Δύο τόμοι. Κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 464+624.    80-160

79        ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ,            XENOPHONTIS COMMENTARII recognovit Walther Gilbert, Lipsiae in Aedibus B. G. Teubneri. Κείμενο ελληνικό. Βιβλιοδ. εποχής, κόκκινη δερμάτινη ράχη, σσ. 150.  25-35

80        [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ]       ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ εκδοθείσα υπό Γ. Μπάρτ, κεφ. 1-41, 1898. Χαρτόδετο, σσ. 40.       15-25

81        HORATI FLACCI,      CARMINA, recensuit Fridericus VOLMER, Lipsae 1913. Κείμενο λατινικό. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 288.        20-40

82        ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ,      ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗΝ ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρη, 1925. Δεμ., σσ. 413    30-60

83        ΧΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩ.,        ΟΡΑΤΙΟΣ – ΟΒΙΔΙΟΣ, εκδ. Δημητράκου, 1932. Με την υπογραφή του σ. Χαρτόδετο, σσ. 68  30-40

84        ALSBERG MAX,        Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ υπό το φως της νεωτέρας Νομικής Επιστήμης και Ψυχολογίας, μτφρ. εκ του γερμανικού υπό Δημοσθένους Κούση, πρόλογος υπό Marcello Finzi καθηγητού του Δικαίου εν τω Πανεπιστημίω της Μοδένης, έκδ. 1933. Σσ. 40.         20-40

85        [ΣΟΦΟΚΛΗΣ] ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ.,        ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ανθρωπιστική ερμηνεία της τραγωδίας, έκδ. 1963. Λινόδετο και με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 135.       25-40

Βλέπε και: 182, 246, 41, 43

 

 

13. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΟΙΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΙΟ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ [86-141]

86        ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Π.Σ.,    ΠΑΙΑΝΕΣ, ΣΤΟΝΟΙ, ΓΕΛΩΤΕΣ, (ποίηση) συλλογή ΙΓ’, εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1892. Άδετο. Σσ. 512.       30-60

87        ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤ., Η ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ολόκληρος η ιστορία και ο βίος της εμπνευσμένης μοναχής, εκδ. “Ατλαντίδος”, [χ.χ., 1900 περ.]. Εικονογραφημένο.    Ταλαιπωρημένες οι πρώτες σελίδες στα περιθώρια. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 781.   35-60

88        ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Ι., ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ, Χωρίς Στίχους, Σταλαγματιές, Βάθη Ψυχής, Φωτοτυπίαι, Όνειρα, Τάφοι, έκδ. 1902. Με αφιέρωση του σ. Δίχρωμη έκδοση    μαύρο μπλε μελάνι. Εικονογραφημένο, έργα των καλλιτεχνών: Φ. Αριστέως, Δ. Γαλάνη, Ν. Γύζη, Θ. Θωμόπουλου, Ν. Λύτρα, Β. Μποκατσιάμπη, Θάλεια Φλωρά Καραβία κ.λπ. Σσ. 181.           80-120

89        ΖΕΒΑΚΟ ΜΙΧ.,          Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ με καλλιτεχνικάς εικόνας εκ του γαλλικού κειμένου και της κινηματογραφικής ταινίας, μτφρ. Κίμωνος Αττικού,             εκδ. “Κεραυνός”, [χ.χ., 1920 περ.]. Δεμ., σσ. 671.     35-70

90        ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΣ,         ΓΡΑΤΣΙΕΛΛΑ, νέα μετάφραση Δάφνης Ι. Σιδέρη, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρης, 1924. Δεμ., σσ. 174.     10-20

91        ΠΕΤΡΑΣ ΣΩΤΟΣ,       Ο ΤΖΟΓΕΣ, τα καλλίτερα κομμάτια που εδημοσιεύθησαν στη “Βραδυνή”, σκίτσα Κλ. Κλώνη, 1926. Σσ. 125.           30-50

92        ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΜΟΣ,      ΤΟΠΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΡΕΛΛΟΥΣ και άλλα διηγήματα, εκδ. Μ.Σ. Ζηκάκη, 1928. Χαρτόδετο, σσ. 84.       30-45

93        ΙΑΚΩΒΙΔΗ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΛΙΛΗ,       ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΛΙΟΓΕΝΝΗΤΗΣ, τυπ. Εστία, 1929. Χαρτόδετο, σσ. 23.     25-30

94        [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ,         ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΛΑΜΙΚΟ ΕΡΓΟ, τυπ. Εστία, 1929. Χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο, σσ. 56.           25-40

95        [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ROUSSEL LOUIS,             PALAMAS ET MISTRAL, impr. Hestia, Monpellier 1930. Χαρτόδετο, σσ. 16.     25-35

96        [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΙΛΤΟΣ,            Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΙΑΤΑ, τυπ. Εστία, 1930. Χαρτόδετο, σσ. 16. [μαζί] Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ (τα κείμενα ενός          φιλολογικού μνημόσυνου) Ισότιμον Λύκειον “Ο Κοραής”, Ηράκλειον Κρήτης 1959. Με διακοσμητικά σχέδια του ζωγράφου Θ. Φανουράκη. Τυπογραφικό εργαστήριο Ανδρέα Καλοκαιρινού, χαρτόδετο, σσ. 45.  35-50

97        ΒΟΚΚΑΚΙΟΣ,           ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ, μτφρ. Γεράσιμου Σπαταλά, εκδ. “Χαραυγή”, [χ.χ., 1930 περ.]. Εικόνες εκτός κειμένου. Με το αρχικό του            εξώφυλλο. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 190.            30-40

98        ΠΑΛΑΜΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ,     Η ΦΟΙΝΙΚΙΑ (αναλυτικό σημείωμα), τυπ. Εστία, 1931. (Μιλήθηκε στη “Φοιτητική Συντροφιά” στις 16 Φλεβάρη του 1912). Χαρτόδετο, σσ. 20.      25-45

99        [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ΠΑΛΑΜΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ,             A STUDY ON THE PALM-TREE OF KOSTES PALAMAS, printing office Hestia, 1931. Translated into English by: Theodore Ph. Stephanides & George C. Katsimbalis. Με χειρόγραφη αφιέρωση του Γ. Κατσίμπαλη. Χαρτόδετο, σσ. 27.              40-60

100      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] VERGATE TIGRANE,        COSTIS PALAMAS, preface de JEAN MEANDRE, impr. Hestia, 1932. Χαρτόδετο, σσ. 30.       30-35

101      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ΚΛΕΜΑΝ ΕΥΓΕΝΙΟΣ,     ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ, πρόλογος Φιλέας Λεμπέσγκ, μετάφραση Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, τυπ. Εστία, 1932. Με αφιέρωση του μεταφραστή. Χαρτόδετο, σσ. 23.     35-60

102      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ΞΥΔΗΣ ΘΕΟΔ.,     Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ, τυπ. Εστία, 1932. (Γραμμένο στον Πύργο Ηλείας το 1932). Χαρτόδετο, σσ. 19. 25-35

103      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.]         ΔΩΔΕΚΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ (Φ. Λεμπέσγκ, Ε. Κλεμάν, Δ. Κακλαμάνου, Σ. Μενάρδου, Σ. Αντωνιάδη, Π. Λορεντζάτου, Α.      Παπαναστασίου, Η. Δέλφου, Γ.Θ. Βαφόπουλου, Δ.Ε. Ευαγγέλου), τυπ. Εστία, 1932. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 64.       30-40

104      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] PALAMAS C.,        KOSTES PALAMAS A LIVING POET OF GREECE, by Rabindranath Tagore, Aristides Phoutrides, Benjamin de Casseres, Leonard Lanson Cline & others, printing office Hestia, 1933. Χαρτόδετο, σσ. 22.     20-40

105      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.]         ΟΙ “ΠΕΖΟΙ ΔΡΟΜΟΙ” ΤΟΥ Κ. ΠΑΛΑΜΑ, άρθρα: Θρ. Καστανάκη, Ρ. Γκόλφη, Π. Νιρβάνα και Κλ. Παράσχου, τυπ. Εστία, 1933. Χαρτόδετο.   20-30

106      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ. – ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ] PALAMAS C.,      ALEXANDRE PAPADIAMANDI un peintre des humbles, traduction de JEAN DARGOS, impr. Hestia, 1933. Χαρτόδετο, σσ. 19.       25-30

107      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] PALAMAS C.,        LES DOUZE PAROLES DU TZIGANE articles et notices de L. Roussel, H. Birou, L. Daudet, M. Brion, S.B. Bovy, D.C. Hesseling, Miguel de   Unamuno, N. Segur et C.A. Bolander, impr. Hestia, 1933. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 62.      30-50

108      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] PALAMAS C.,        A MAN’S DEATH, translated by A.E. PHOUTRIDES, with a foreword by D.C. HESSELING, printed offiece Hestia, 1934. Άκοπο. Χαρτόδετο.             30-40

109      ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠ., ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 800-1936, εκδ. Επ. Χρυσανθόπουλος, 1937. (Βυζαντινή Περίοδος, Δημοτικά Τραγούδια, Κρητική Ποίηση, 16ος & 17ος αιώνας, Περίοδος 1821-1886, Περίοδος Ψυχάρη, Σύγχρονη Εποχή). Μικροφθορές στα εξώφυλλα. Σσ. 256   40-50

110      [ΤΖΟΝΣΟΝ ΑΛ. – ΝΤΕΛΛΥ Μ.]      ΡΟΜΑΝΤΣΟ, εβδομαδιαίο περιοδικό, ιδιοκτησία – διεύθυνσις Ν. Θεοφανίδη & Σπ. Λαμπαδαρίδη, 16 Σεπτεμβρίου 1937, έτος Γ’, αρ. 149.    Περιεχόμενα: νουβέλα του Αλ. Τζόνσον “Αγάπη με μίσος” και της Μ. Ντέλλυ “Η Αγαπημένη του”. Έγχρωμο εξώφυλλο Ασπιώτη-Έλκα, χαρτόδετο, σσ. 128.            15-20

111      GOETHE,        Η ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ GOETHE κατά μετάφρασιν υπό Κ. ΜΕΡΜΗΓΚΑ, τυπ. Σ.Κ. Βλαστού, 1937. Δεμ., σσ. 352.           40-80

112      [ΕΛΣΤΟΝ Α. – ΒΕΖΙΤ – ΑΓΚΑΘΑ ΚΡΙΣΤΙ] ΡΟΜΑΝΤΣΟ, εβδομαδιαίο περιοδικό, ιδιοκτησία – διεύθυνσις Ν. Θεοφανίδη & Σπ. Λαμπαδαρίδη, 30 Σεπτεμβρίου 1938, έτος Δ’, αρ. 203. Περιεχόμενα: “Η Καμπάνα” νουβέλα του Άλαν Έλστον, “Μια γλυκιά Αναμονή” ρομάντσο του Μαξ Ντυ Βεζίιτ, “Ο Καθρέπτης του Νεκρού” αστυνομική νουβέλα της Αγκάθα Κρίστι. Έγχρωμο εξώφυλλο Ασπιώτη-Έλκα, χαρτόδετο, σσ. 128.     15-20

113      [ΝΤΕΜΠΕΡ Λ. – MERREL – Ν. ΝΟΡΤΟΝ]   ΡΟΜΑΝΤΣΟ, εβδομαδιαίο περιοδικό, ιδιοκτησία – διεύθυνσις Ν. Θεοφανίδη & Σπ. Λαμπαδαρίδη, 23 Οκτωβρίου 1938, έτος Δ’, αρ. 207.             Περιεχόμενα: “Η Ταξιδεύτρια” νουβέλα του Λ. Ντέμπερ, “Τζούλια” ρομάντσο ης Μέρελ, “Ο Γολγοθάς μια μητέρας” Ν. Νόρτον. Έγχρωμο εξώφυλλο Ασπιώτη-Έλκα, χαρτόδετο, σσ. 128.        15-20

114      ΜΠΑΣΤΙΑΣ ΚΩΣΤ.,   ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ, τυπ. “Πυρσού”, 1939. Χαρτόδετο, μικρές φθορές κυρίως στην ράχη, σσ. 90.      25-40

115      [ΜΟΡΕΑΣ ΖΑΝ]         Αφιέρωμα στην μνήμη του Ζαν Μορεάς από τα “Νεοελληνικά Γράμματα” εβδομαδιαίας Φιλολογικής, Καλλιτεχνικής, Επιστημονικής εφημερίδας, διευθυντής Αντ. Νικολόπουλος, αριθ. φύλλου 174, 30 Μαρτίου 1940. Με φωτογραφία του σ. Ταλαιπωρημένο. Σσ. 12.    25-30

116      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ΚΛΗΜΗΣ ΣΩΤΟΣ,            ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ πορτραίτο, έκδοση εφημερίδος “Η Φωνή των Δικηγόρων”, 1942. Χαρτόδετο, ίχνη υγρασίας στο εξώφυλλο, σσ. 18.   30-40

117      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] PALAMAS C.,        PAGES CHOISIES traduites du Grec Moderne par ANDRE CHEDEL, edit. Nouveaux Cahiers, Suisse 1942. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 98.      25-40

118      ΟΥΑΪΛΝΤ ΟΣΚΑΡ,   Η ΣΦΙΓΓΑ ΔΙΧΩΣ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ, μτφρ. Γεωργ. Θεμ. Μαλτέζου, εκδ. “Ανατολή”, 1945. (Διήγημα). Το εξώφυλλο και οι βινιέτες φιλοτεχνήθηκαν από το ζωγράφο Σαράντη Αντωνάκη. Χαρτόδετο, σσ. 143.     25-35

119      ΟΣΤΡΟΒΣΚΙ Ν.,        ΠΩΣ ΔΕΝΟΤΑΝΕ Τ’ ΑΤΣΑΛΙ (ο άνθρωπος της καινούργια κοινωνίας), μτφρ. απ’ τα ρούσικα Ελένης Κυριακίδου, εκδ. Α. Καραβία, 1945.           Εξώφυλλο ξυλογραφία Γ. Μόσχου. Χαρτόδετο, λεκιασμένο εξώφυλλο, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 292.  10-20

120      ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ, ΔΟΝ ΚΙΧΟΤΗΣ, μτφρ. Σ. Πατατζή, [χ.χ., 1950 περ.]. Χαρτόδετο, σσ. 479.            1-…

121      ΣΤΑΦΗΣ ΜΙΧΟΣ,      ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ένας πρωτοπόρος ποιητής, έκδ. 1950.Με ξυλογραφία στο εξώφυλλο. Σσ. 30.      20-25

122      TARKINGTON BOOTH,       ΠΕΝΠΟΝΤ, μυθιστόρημα, μετάφραση Νάτας Κοκκόλη, εκδ. Ίκαρος, 1953. Σσ. 204.           20-35

123      ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΒΑΔΑ ΒΑΡΒΑΡΑ,            [ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ] Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ – Ο ΠΟΙΗΤΉΣ, αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 61/500. Η          προσωπογραφία της Βαρβάρας είναι του Γεωργίου Γουναρόπουλου, το σκίτσο του εξωφύλλου της Βαρ. Θεοδωροπούλου – Λιβαδά. Άκοπο,       25-50

124      ΔΙΚΤΑΙΟΣ ΑΡΗΣ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1935-1953, εκδόσεις “Κ.Μ.”, 1954. Δεμ., σσ. 191.          35-45

125      [ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΗ Φ.],        Δέκα τέσσερα βιβλία του Φ. Ντοστογιέφσκη (ένα της Άννας Ντοστογιέφσκη): Ο ΜΕΓΑΣ ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΗΣ, μτφρ. Α. Μπασιλάρη, 1928. Δεμ.,    σσ. 50. [μαζί] Ο ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΑΘΟΣ, μυθιστορηματική αναπαράσταση, βιβλιοπ. της “Εστίας”, [χ.χ.]. Εξώφυλλο του ζωγράφου Ε. Σπυρίδωνος. Χαρτόδετο, σσ. 388. [μαζί] Η ΣΠΙΤΟΝΟΙΚΟΚΥΡΑ, μυθιστόρημα, μτφρ. Γ. Κοτζιούλας, εκδ. Λογοτεχνική Γωνιά, [χ.χ.]. Χαρτόδετο, σσ. 160. [μαζί] ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ, μτφρ. Γιώργη Σημηριώτη, εκδ. Δαρεμά, [χ.χ.]. Χαρτόδετο, σσ. 189. [μαζί] ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ, μτφρ. Μίνας Ζωγράφου, εκδ. Δαρεμά, [χ.χ.]. Χαρτόδετο, σσ. 702. [μαζί] ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ, μυθιστόρημα, μεταφραστής Άρης Αλεξάνδρου, εκδ. Γκοβόστη, [χ.χ.]. Τρεις τόμοι δεμένοι μαζί. Δεμ., σσ. 186+157+189. [μαζί] Ο ΗΛΙΘΙΟΣ, μυθιστόρημα σε τέσσερα μέρη, μεταφραστής Άρης Αλεξάνδρου, εκδ. Γκοβόστη, [χ.χ.]. Τέσσερις τόμοι δεμένοι μαζί. Δεμ., σσ. 189+153+142+184. [μαζί] Ο  ΕΦΗΒΟΣ, εκδ. “Κ.Μ.”, 1954. [μαζί] ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΒ, εκδ. Γοβόστη [χ.χ.]. [μαζί] Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ, εκδ. Γοβόστη [χ.χ.]. [μαζί] ΤΑΠΕΙΝΩΜΕΝΟΙ και ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΜΕΝΟΙ, εκδ. Γοβόστη [χ.χ.]. [μαζί] ΕΓΚΛΗΜΑ και ΤΙΜΩΡΙΑ, εκδ. Γοβόστη [χ.χ.]. [μαζί] ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ ΑΝΝΑ, Ο ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΒΣΚΗ ΚΑΙ ΓΩ, μτφρ. Σ. Βουρδούμπα, εκδ. Γκοβόστη, [χ.χ.]. Λινόδετο, σσ. 363. Σύνολο 14 βιβλία.            1-…

126      ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤ., Η ΚΑΣΣΙΑΝΗ, μυθιστόρημα των χρόνων του Βυζαντίου, (προφανώς περίληψη), εκδ. “Ο Ηρακλής”, επιμέλεια Τάσου Μιχαλακέα, [χ.χ., 1955        περ.]. Ταλαιπωρημένο, σσ. 97.           15-20

127      ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΘΕΜΟΣ,           ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ, εκδ. “Μόρφωση”, 1956. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 208.        18-25

128      THOMSON GEORGE,           Η ΠΟΙΗΣΗ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, μτφρ. Ν. Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, εκδ. Κέδρος, 1956. Άκοπο. Σσ. 111.            15-20

129      ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ,         ΠΟΙΗΤΙΚΑ (Το Φως που Καίει, Σκλάβοι Πολιορκημένοι, Ποιήματα), εκδ. Κέδρος, 1956. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 283. [μαζί του ιδίου]. ΣΟΛΩΜΙΚΑ (Ο Σολωμός χωρίς Μεταφυσική, Οι Στοχασμοί του Ποιητή, Διάφορα Άρθρα), εκδ. Κέδρος, 1957. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 262. (2)    25-35

130      [ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ Κ.] ΝΤΕΛΛΥ Μ.,    Ο ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ, μτφρ. Κ. Σημηριώτη, “Ρομάντσο” μεγάλη εβδομαδιαία έκδοσις, [χ.χ.]. Ταλαιπωρημένο, σσ. 126.         15-20

131      [ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΣΙΜΕΝΟΝ ΖΩΡΖ]        Εννέα αστυνομικά βιβλία τσέπης των εκδόσεων μ. Πεχλιβανίδη “Ατλαντίς”. Όλα του Ζώρζ Σιμενόν, [χ.χ., 1960 περ.]. Με χρωματιστά εξώφυλλα. (9)        70-140

132      ΒΟΥΣΒΟΥΝΗΣ ΑΝΤ.,          ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ, (μυθιστόρημα), εκδ. Κεραμεικός, 1962. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 423.   10-20

133      ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ,         ΛΩΞΑΝΤΡΑ, έκδ. 1965. Σκίτσο εξωφύλλου Κ. Μητρόπουλος. Σσ. 209. [μαζί της ιδίας] ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ, έκδ. 1965. Σσ. 175. Με             αφιέρωση της σ. και στα δύο βιβλία. Μικρές φθορές στις ράχες. (2)           30-50

134      ΤΑΓΚΟΡ ΡΑΜΠΙΝΤΡΑΝΑΘ,           ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ, μτφρ. από το αγγλικό Ειρήνης Καλκάνη, Θεσσαλονίκη 1966. Δεμ., σσ. 239.    20-30

135      ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ Ν.,     ΤΑ “ΑΣΤΡΑ”, ραψωδία, εκδ. Α. Καραβία, 1971. Το εξώφυλλο, τα αρχικά και η εικονογράφηση έγιναν από τον ποιητή. Σχ. 4ο, σσ. 183.        10-20

136      ΜΠΟΣΤ, ΑΛΗΛΟΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΤΑ, εκδ. “Κείμενα”, 1972. Χαρτόδετο, σσ. 175          25-35

137      [ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗΣ ΑΝΤ.] ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓ., Δύο βιβλία του Β. Καραγιάννη: “ΟΤΑΝ Ο ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗΣ ΜΕΤΕΦΡΑΖΕ ΜΠΩΝΤΕΛΑΙΡ” και “Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗΣ ΜΕΣ’ ΑΠΟ ΤΙΣ             ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ”. Και τα δύο με χειρόγραφες αφιερώσεις του σ. Ανάτυπα από τα “Αιολικά Γράμματα”, 1972. (2)          15-20

138      ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,      Τρία βιβλία των εκδόσεων Κάκτος: ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ, διηγήματα, 1976. [μαζί του ιδίου] ΑΝΤΙΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ, 1977. [μαζί του ιδίου] ΦΥΓΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ, [χ.χ.]. (3)        20-30

139      ΛΑΖΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ,            ΑΘΡΥΠΤΟΣ ΘΡΟΜΒΟΣ ΤΟ ΑΘΡΗΜΑ, ποίηση, εξώφυλλο Κ. Φάλαρη, εκδ. “Κέδρος”, 1977. Χαρτόδετο, μικρές εκδορές στο εξώφυλλο, σσ.     10-20

140      [ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Ν.]            Αφιέρωμα στο Νίκο Καζαντζάκη, “Κανούργια Εποχή” Παγκόσμια Επιθεώρηση Πνευματικής Καλλιέργειας, διευθυντής Γιάννης Γουδέλης,             δεύτερη Περίοδος, 1978. Άκοπο. Σσ. 223.     15-20

141      [ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.] ΣΤΕΡΛΩΦ ΒΙΡΓΙΝΙΑ,     ΕΝΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, πραγματεία, διδακτορική διατριβή για τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1978. (Αναπαραγωγή του δακτυλόγραφου κειμένου). Σχ. 4ο, σσ. 52.         35-40

Βλέπε και: 244, 676, 511, 638, 413, 178, 174, 152, 333, 514, 482, 336, 335, 334, 8, 175, 453, 677, 458, 456, 197, 411, 233, 206, 342

 

14. ΘΕΑΤΡΟ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ [142-155]

142      [ΜΟΛΙΕΡΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΟΣ Κ.] Ο ΕΝΤΡΟΠΙΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ,          Χειρόγραφη αντιγραφή του έργου του Μολιέρου “Ο Εντροπιασμένος Σύζυγος” του Γεωργίου Δαντίνου, από την έκδοση του έργου στο             Βουκουρέστι το 1827 σε μετάφραση Κωνσταντίνου Αριστέου. Καλλιγραφική γραφή. [χ.α.σ.].       1-…

143      ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜ.,           ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ, τραγωδία εις πράξεις πέντε, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1914. Με χειρόγραφη αφιέρωση του σ.. Χαρτόδετο, σσ. 120.    40-60

144      ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΡΧΕΙΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ,      Είκοσι πρωτότυπα θεατρικά έργα, κυρίως τρίπρακτα, χειρόγραφα, προς παράσταση. Πολλά συνοδεύονται και από φυλλάδιο, κυρίως «Οδηγός σκηνής». Περίοδος μεσοπόλεμου. Έργα : 1. Συναδινός Θεόδωρος, «Κοσμική κίνησις», 2. Κορομηλάς Δημήτριος, «Αγαπητικός της             βοσκοπούλας», 3. Ανυπόγραφο, «Μια κυρία ατυχήσασα», 4. Οστρόβσκυ, «Γλέντι, κρασί, αγάπη», (μτφρ. Ελένη Σιφναίου), 5. Bernstein, «Σαν πεθάνω», 6. Fodor L., «Τόπο στα Νειάτα», 7. Bernstein Henri, «Μελό», 8. Ανυπόγραφο, «Άννα Κρίστι», 9. Veiller Bayard, «Η δίκη της Μαίρης Ντιούγκαν», 10. Ανυπόγραφο, «Ο αγνός γλεντζές», 11. Δουμά Αλ., «H κυρία με τας καμελίας», 12. Ανυπόγραφο, «Κουρέλι», 13. Ohnet Georges, «Ο αρχισιδηρουργός», 14. Σουργκούτσερ Ηλίας, «Τα φθινοπωρινά βιολιά», (μτφρ. Σαραντίδου), 15. Γκορμών και Γκρανζέ, «Ο Γέρω Μάρτεν / Ο Αχθοφόρος του Λιμανιού», 16. Νικοντέμι, «Η έχθρα», 17. Ανυπόγραφο, «Επιστροφή του ασώτου», 18. Μπάρκλεϊ, «Όταν οι γυναίκες αγαπούν», 19. Frondaie Pierre, «Μονμάρτη», 20. Ανυπόγραφο, Άνευ τίτλου (Ζινέτ, Κυρά Μπερντού, κ.α.). Φύλλα χειρόγραφα σε χάρτινα ντοσιέ. Σε ορισμένα υπάρχει σφραγίδα καθώς και αρ. άδειας λογοκρισίας. Σύνολο: 20 έργα.            600-1200

145      [ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ]     ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ, τυπογραφικά καταστήματα “Ακροπόλεως”, 1933. Χαρτόδετο, σσ. 12.      20-40

146      [GRACE MOORE]     Η ηρωίδα του Abel Gance στο φίλμ “Louise”. Εξώφυλλο χρωματιστό στο γαλλικό περιοδικό “Pour Vous”, No 541, Πάσχα του 1939 (29 Μαρτίου). Σχ. Φύλλου, σσ. 44.          40-50

147      ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ,     ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, εκδ. “Πιγκουίνος”, 1944. Εξώφυλλο Κ. Πλακωτάρη. Άκοπο. Σσ. 110.     1-…

148      ΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, (του Θεάτρου Κοτοπούλη),        Επισκεπτήρια κάρτα, υπογεγραμμένη, [χ.χ.]. Διαστάσεις [8×6 εκ.].         30-50

149      [ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ – ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ] Δύο προγράμματα με το έργο του Τέννεσση Ουΐλιαμς: “Καλοκαίρι και Καταχνιά”, 1957-1958 και την           “Αγριόπαπια” του Ερρίκου Ίψεν, 1955-1956. (3)        30-60

150      [ΣΟΥΠΩΛ ΦΙΛΙΠ – ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ Γ.],       ΣΑΡΛΟ μυθιστορηματική βιογραφία του συνθετότερου καλλιτέχνη της εποχής μας, γραμμένη με βάση τα σενάρια του, μτφρ. Γ. Κοτζιούλας, εκδ. Λογοτεχνική Γωνιά, [χ.χ., 1960 περ.]. Εξώφυλλο Γρηγόρη. Σσ. 107.      25-35

151      “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ”, (SUPER 8MM), Δίμηνο Περιοδικό, διεύθυνση και καλλιτεχνική επιμέλεια Τάσος Ν. Πετρής, έκδοση της Ε.Λ.Ε.Κ. (=Ελληνική Λέσχη Ερασιτεχνών Κινηματογραφίας), τεύχη 1-7 δεμένα σε 1 τόμο, περίοδος Ιούλιος 1964 έως και Αύγουστος 1966. Με τεχνικά άρθρα για το Super 8mm. Πλούσια εικονογράφηση.          50-100

152      ΠΑΪΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ,     Δύο θεατρικά έργα του Κ. Παΐζη δακτυλογραφημένα [1972 περ.]: “ΘΕΑΤΡΙΝΟΙ” & “ΜΗ ΖΕΙΣ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ” και μία νουβέλα “ΚΑΚΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ”. (3)         50-80

153      [ΒΕΓΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ – Περιοδεία στην Γερμανία, 1974],    “ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΑΒΩΝ”. Τετρασέλιδο εικονογραφημένο πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης (27/12/1974) στο Evlenbach της    Γερμανίας από την “Περιοδεία Γέλιου” σε σκηνοθεσία Θ. Βέγγου, κείμενα Γ. Λαζαρίδη, με τους: Ζανίνο, Τζων Τίκη, Κορνέλια, Ν. Παρούση,   Ν. Κάρλη, Ν. Ζαμπέτα κ.ά. Διαστάσεις φύλλου [30×21 εκ.].            45-70

154      [SARTR JEAN PAUL]            Χειρόγραφη μετάφραση της ΓΙΑΝΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ του θεατρικού έργου του Σάρτρ “Ναυτία”. Στην σελίδα 2 αφιέρωση “Στον Κάστορα” (=Ε. Καστοριάδης), [χ.χ., 1975 περ.]. Σχ. φύλλο μικρό, 119 χειρόγραφες σελίδες με μολύβι. 40-80

155      Ο ΦΕΛΙΝΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΛΙΝΙ, Μτφρ. Τ. Καραϊσκάκη, εκδ. Οδυσσέας, 1982. Σσ. 208.      18-25

Βλέπε και: 545, 89, 403, 504

 

15. ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΕΣ – ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ –

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ [156-185]

156      [ΝΤΙΚΕΝΣ – DICKENS CHARLES],            MASTER HUMPHREY’S CLOCK, with illustrations George Cattermole and Hablot Browne, (ξυλογραφίες)), London, Chapman and Hall, 1840-1841. Δύο τόμοι, με ex-libris του “George Paget”, και του “Almeric Hugh Paget”. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες ανάγλυφες με χρυσή διακόσμηση. (2)        300-500

157      ΣΚΥΛΙΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚ ΒΙΡΓΙΝΙΑ,        ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΗ από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι Αλεξάνδρου του Μεγάλου, τυπ. Γ.       Δρουγουλίνου, εν Λειψία 1887. Πλήθος ξυλογραφιών εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 222. 50-80

158      SEYMOUR GORDON,          THE RUDENESS OF THE HONOURABLE Mr LEATHERBEAD, London 1896. Καλλιτεχνική βιβλιοδεσία εποχής, σχ. 12, σσ. 90.       30-40

159      ΣΚΙΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, Ο ΑΠΕΘΑΝΤΟΣ (ΠΕΜΠΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 1909, Παρίσι, 1909. Με αφιέρωση του σ. Μικρές φθορές στις ακμές. Χαρτόδετο, σσ. 135.      50-70

160      [ΓΑΛΑΝΗΣ Δ.] SUARES A.,             Bouclier du Ζodiaque,(Ασπίδα του Ζωδιακού κύκλου), εικονογράφηση από τον Δ. Γαλάνη. Editions de la Nouvelle Revue Francaise, 1920. Αριθμημένη έκδοση 425 αντιτύπων, αρ. αντιτύπου 56, τυπωμένο σε χαρτί Lafuma-Navarre. Σχ. 4ο μικρό, ταλαιπωρημένο εμπροσθόφυλλο και ράχη, σσ. 95. 150-200

161      [ΓΑΛΑΝΗΣ Δ.] ARNOUX ALEXANDRE,   LA NUIT DE SAINT BARNABE, edit. De La Banderole, αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 366/800, Paris, 1921. Με μία ολοσέλιδη ξυλογραφία έναντι της σελ. τίτλου και βινιέτες του Δημήτρη Γαλάνη. Σσ. 104.         45-65

162      ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗΣ Κ. Α.,     ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, (Η Ολυμπία, Ο Κοψοπόδαρος, Η Εξαδέλφη, Τα Παράπονα, Τα Μικρόβια, Η αδελφή καταφυγή, Σωστοί στο μέτρο, Φούρνος Πρωτοφανής), εκδ. Σ. Ζηκάκη, 1921. Α’ έκδοση. Δεμ., σσ. 188+4.      15-20

163      [ΓΑΛΑΝΗΣ] GASTON LE REVEREND,      IRREVERENCES, AVEC TROIS GRAVURES DE GALANIS, edit. De La Belle Page, Paris, 1927, αριθμημένη έκδοση, αρ. 513/735. Με τρείς ξυλογραφίες του Δ. Γαλάνη, εκ των οποίων η μία ολοσέλιδη. Χαρτόδετο, σσ. 66.            1-…

164      ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΥΡΩ ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, τυπ. Πυρσού, 1935. Με αφιέρωση του σ. Δεμ., σσ. 236.           70-100

165      ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,        ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕΝΤΟΖΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, εκδ. Πυρσός, Α’ έκδοση, 1937. Με χειρόγραφη αφιέρωση του σ. Χαρτόδετο, σσ. 228.          70-90

166      ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,           ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, μυθιστορία, Α’ έκδοση 1938. Με την υπογραφή του σ. Λυτό οπισθόφυλλο, φθορά στην ράχη, χαρτόδετο, σσ. 210.    65-95

167      ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ,             Η ΑΜΑΡΑΝΤΑ κι άλλα διηγήματα, εκδ. Πυρσός, 1938, Α’ έκδοση. Χαρτόδετο, με περικάλυμμα ριζόχαρτου, σσ. 133.    30-40

168      ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧ.,            ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ, μελέται ιστορικαί, γεωγραφικαί, αρχαιολογικαί, κοινωνιολογικαί, φιλολογικαί, αισθητικαί, λόγοι, προσφωνήσεις, άρθρα και εντυπώσεις, 1939. Με 210 εικόνες και χάρτες εκτός κειμένου. Έκδοση 100 αντιτύπων, αριθμημένη, αρ. αντιτύπου 28/100, υπογεγραμμένο από τον σ.. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 652.           120-220

169      [DUC DE BERRY] LIMBOURG – COLOMBE J.,     LES TRES RICHES HEURES DU DUC DE BERRY (Συναξάρι του Δούκα του Berry, το καλαντάρι), εκδόσεις Teriade, Paris 1940. Ιστορικό       Μεσαιωνικό χειρόγραφο. Αναπαραγωγή σε φυσικό μέγεθος, έγχρωμη με χρυσό, των 12 εικόνων που παρουσιάζουν τις εργασίες κατά μήνα και τους πύργους του Δούκα του Berry, από τους αδερφούς Limbourg και τον Jean Colombe. Κείμενα του Henri Malo. «Οι Πολύ Πλούσιες Ώρες του Δούκα του Μπερρύ» είναι το πιο γνωστό Βιβλίο των Ωρών του Μεσαίωνα και θεωρείται ως ένα από τα αριστουργήματα της τέχνης των χειρόγραφων βιβλίων. Οι δημιουργοί του είναι ο Γάλλος εικονογράφος Ζαν Κολόμπ (1490-1493) και οι αδελφοί Λιμπούργκ, ο Χέρμαν, ο Γιαν και ο Πάουλ από τις Κάτω Χώρες, οι οποίοι, από το 1404 έως το 1416, δούλευαν στην υπηρεσία του  βιβλιόφιλου, Δούκα του Μπερρύ. Η εικονογράφηση του πολυτελούς αυτού βιβλίου ξεκίνησε το 1413 από τους αδελφούς Λιμπούργκ, οι οποίοι το δούλεψαν έως το 1416, και ολοκληρώθηκε εβδομήντα χρόνια αργότερα από τον Κολόμπ. Τα πρωτότυπα βρίσκονται στο Μουσείο Κοντέ, στο Σαντιγύ. Το χειρόγραφο περιέχει ένα ημερολόγιο και μια σειρά από προσευχές, οι οποίες συνοδεύονται από μικρογραφίες, που απεικονίζουν θρησκευτικές σκηνές. Το προσευχητάριο περιέχει εικόνες από τη Γέννηση, τα Πάθη του Ιησού και κάποια νεώτερα θαύματα, όπως τη λιτανεία του Αγίου Γρηγορίου, που θεράπευσε τους κάτοικους της Ρώμης από την πανούκλα. Αν και όλες οι εικόνες θεωρούνται σημαντικές, η εικονογράφηση του ημερολογίου είναι αυτή που έκανε τις “Πλούσιες Ώρες του Δούκα του Μπερρύ” τόσο διάσημες. Σχ. φύλλου μικρό, χαρτόδετο, περικάλυμμα από διαφανές ριζόχαρτο.         50-100

170      [ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ]      ΦΗΜΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΤΡΕΣ και ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΙ, βιβλίο ιστορικό γραμμένο από τον Φ. Κόντογλου, εκδ. “Αετός”, 1942 (Α’ έκδ.). (Πύρρος, Βασίλειος ο Μακεδών, Λέων ο Σγουρός, Πέτρος Κρητικός, Καρβαγιάλος, Πιζάρρος, Βλάδος ο Δρακούλης, Λουΐζος Μαρόττος, Ο κουρσάρος Άβερης, Μάρκος Ζαχιμόσκης, Γαζή-Χασάν, Παπά Γιάννης Οικονόμος, Καπετάν Ρόγκος, Παναγιώτης Ποταγός). Εικόνες εκτός κειμένου. Με ίχνη υγρασίας. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 135. 60-90

171      [ΣΕΦΕΡΗΣ – ΝΤΑΡΕΛ – ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ Μ. – ΑΥΤΟΓΡΑΦΑ 1943]    Σε χαρτί, διαστάσεων 14,5×13 εκ., οι χειρόγραφες υπογραφές των: Μαρώ Σεφεριάδη, Λάρυ Ντάρελ, Τ. Μαλάνου, Γιώργου Σεφέρη, Robert      Liddel και τρείς ακόμη δυσανάγνωστες. Επίσης χειρόγραφα η ένδειξη “Αλεξάνδρεια 8 Φεβρουαρίου, 1943”. Στο κέντρο του χαρτιού έντυπη η λέξη “εύνοστος”.     100-200

172      [ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ]      Ο ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ ΠΕΔΡΟ ΚΑΖΑΣ, ιστορία απίστευτη βγαλμένη από κάποιο χειρόγραφο που βρέθηκε στο Οπόρτο, τυπωμένη και            ζωγραφισμένη από το Φ. Κόντογλου, εκδ. “Γλάρος”, 1944. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Δίχρωμος τίτλος. Χαρτόδετο, σσ. Κά+61.           80-130

173      ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΘΡΑΣΟΣ,    ΕΠΙΛΟΓΗ, δέκα διηγήματα, επιμέλεια και ξυλογραφίες (18) Κ. Γραμματόπουλου, εκδ. “Άλφα”, Ι. Σκαζίκη, 1944. Άκοπο. Χαρτόδετο, μικρή φθορά            στο εμπροσθόφυλλο, σώμα μερικώς αποκολλημένο, σσ. 171.        35-45

174      ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ,      Ο ΒΑΣΙΛΗΣ Ο ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, εκδ. “Πήγασος” 1944. Εξώφυλλα Άγγελος Σπυρίδωνος, σχέδια εντός κειμένου Πάνου Βαλσαμάκη. Σσ. 115.    25-35

175      ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.,       Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΝΕΤΩΝ, εκδ. “Φιλολογικά Χρονικά”, 1946. Δίχρωμη έκδοση, μαύρο – κόκκινο μελάνι. Σχ. 12ο, σσ. 60. 80-160

176      ΔΟΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ, διηγήματα κάθετα, Α’ έκδοση “Κορυδαλλού”, 1947. Άκοπο. Χαρτόδετο, μικρό σκίσιμο στο οπισθόφυλλο, σσ. 190.         10-20

177      [ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ] ΔΟΥΝΙΑΣ ΜΙΝΟΣ,           ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ζωγραφιές Μπάρμπα-ΣΠΥΡΟΥ (Σπ. Βασιλείου), εκδ. Ίκαρος, 1948. Έγχρωμη εικονογράφηση. 29 τραγούδια με νότες και λόγια. Σχ. 4ο μικρό, εξώφυλλα σκληρό χαρτόνι, μικρή φθορά στην ράχη, σσ. [χ.α.σ.].     38-55

178      [ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΛΟΥΪΖΑ] ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΗ,       ΝΕΡΑΪΔΕΣ, Ταξίδι στην Ινδία, εικονογράφησις Λουΐζας Μοντεσάντου, εκτύπωσις αδελφοί Γ. Ρόδη, [χ.χ.]. Σσ. 65.  35-65

179      ΚΡΑΝΑΚΗ ΜΙΜΙΚΑ,           ΤΣΙΡΚΟ, έκδ. 1950. Με χειρόγραφη αφιέρωση της σ. Η σύνθεση του εξωφύλλου φιλοτεχνήθηκε από τον καλλιτέχνη Vilato (ανιψιός του Picasso) στο Παρίσι, στο πίσω εξώφυλλο φωτ. της ιδίας. Βιβλιοδεσία τέχνης, δερμάτινη, Στεφ. Κολοβούρη, σσ. 130.         40-80

180      [MAYO – CAMUS A.],          Διαφημιστικό δείγμα (10 φύλλα) με 4 χαλκογραφίες του ΜΑΥΟ από το βιβλίο του ALBERT CAMUS (Α. ΚΑΜΥ) “L’ETRANGER” (Ο ΞΕΝΟΣ), καθώς και δείγμα εξωφύλλου. Εκδ. Nrf, Παρίσι [1950 περ.].     1-…

181      ΔΟΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,   ΤΖΙΝ, εικονογράφηση Γουναρόπουλος μ’ ένα πορτραίτο της ηρωίδας, Γ’ έκδοση Κορυδαλού [1950 περ.]. Σσ. 116.      15-20

182      [ΓΑΛΑΝΗΣ] ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ           ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ, κείμενο μεταφρασμένο εις την αγγλική υπό FRANCIS STORR (παράλληλο με το ελληνικό), εισαγωγή υπό THORNTON WILDER, εικονογράφησις δια ξυλογραφιών υπό ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΝΗ, εκτέλεσις δια τα μέλη του Limited Editions Club, New York 1955. Αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 424/1500 με υπογραφή του Γαλάνη. Σχ. 4ο, λινόδετο, σσ. 162.           1-…

183      [ΤΣΟΚΛΗΣ – ΙΟΛΑΣ] [TSOCLIS – IOLAS],            “ANAMNISSIS 1971-1974″ 30 Λιθογραφίες του Κώστα Τσόκλη, τραβηγμένες σε μαύρο και άσπρο και χρωματισμένες στο χέρι. Στο Ατελιέ του    Pousse- Caillou. Έκδοση περιορισμένη σε 200 αντίτυπα σε χαρτί arches. Αριθμημένες και υπογραμμένες από τον καλλιτέχνη”. Στα γαλλικά και το παρόν αντίτυπο είναι αριθμημένο, αρ. 78/200 με το κουτί της “Galerie Alexandre Iolas”, [1974]. Μερικές εξ αυτών χρωματισμένες. Φύλλα 30+2, διαστάσεις [29×35 εκ.].           2300-3300

184      ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ,            Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, εικονογράφηση Γιώργη Βαρλάμου, 1988. Αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 160/200. Με αφιέρωση του σ. και του χαράκτη. (Στολισμένο με ζωγραφιές του ζωγράφου και χαράκτη Γ. Βαρλάμου ο οποίος είχε και την καλλιτεχνική και τεχνική επιμέλεια). Χαρτόδετο, σχ. 8ο μεγάλο, σσ. 36.    60-100

185      [ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ – ΕΛΥΤΗΣ] ODYSSEAS ELYTIS, PIERRE REVERDY ENTRE LA GRECE ET SOLESMES, edit. Fata Morgana, 1998. Έκδοση 400 αντιτύπων. Βινιέτες Αλέκου Φασιανού, το πορτραίτο του P. Reverdy είναι του Juan Gris. Άκοπο. Σσ. 29.   25-35

Βλέπε και: 39, 320, 12, 99, 101, 506, 363, 210, 203, 31, 212, 82, 664, 28, 535, 29, 402, 563, 565, 571, 567, 566, 612, 200, 197, 415

 

16. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ [186-228]

186      [ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ]     Ιαπωνική ξυλογραφία, άποψη της Αθήνας και της Ακρόπολης του 1874, με κείμενο ιαπωνικών ιδεογραμμάτων σε ριζόχαρτο. Διαστάσεις [32×18,5 εκ.]            1-…

187      SCHREYER AD.,        “Cheih Arabe en voyage”, Άραβες πολεμιστές σε άλογα (ή κυνηγοί). Φωτογκραβούρα (κολοβή στο πάνω περιθώριο και θέμα), 1879. Το πρωτότυπο έργο βρίσκεται στο γραφείο του Βιβλιοθηκάριου στην Ουάσιγκτον. Διαστάσεις [48×72 εκ.]. 100-150

188      IMAGERIES REUNIS – PELLERIN, Σαράντα χρωμολιθόγραφα φύλλα από το “UNE PREMIERE JOURNEE DE VACANCES”, [1880 περ.]. Σχ. φύλλου.  1-…

189      [ΟΔΗΣΣΟΣ- ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ 1884]       Εκκλησιαστική χρωμολιθογραφία, Οδησσός 1884. Εικονίζονται σε παράταξη οι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επίτιτλα και λεζάντες στα σλαβικά. Σκισίματα στα περιθώρια, ταλαιπωρημένη. Διαστάσεις [36,5×53 εκ.]     65-120

190      [PINET CH.] Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ,           “Notre Dame”, Vue du pont de la Tournelle, La Seine a Paris. (Αρχείο οικογένειας Κεφάλα). Χαλκογραφία σε χαρτί, πρόσκληση – ευχετήρια κάρτα. (Το έτος 2013 ο καθεδρικός ναός γιορτάζει τα 850 χρόνια από τη θεμελίωση του).   25-40

191      [ΓΛΥΠΤΕΣ και ΓΛΥΠΤΑ SALON 1902]      Δεκαέξι επικολλημένες εικόνες γλυπτών των: C.C. Laudel, E. Bourdelle, P. Pulin, J. Froment-Meurice, J. Dampt, C.G. Bensnard, L. Pejean, J.A. Injalbert, R. De Saint-Marceux, A. Bartholome, P.F. Berthoud, E. Merite, P. Dubois, A. Mercie, R.F. Larche, E. Fremiet, J.L. Gerome. Διαστάσεις [31×21,5 εκ.]. (16)          1-…

192      [ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ.],   Το τεύχος του γαλλικού περιοδικού “L’Assiette au Beurre”, no 469, 26 Mars 1910, εικονογραφημένο και αφιερωμένο στα σχέδια του Δημήτρη Γαλάνη, κείμενο του Bachelin. Σχ. 4ο, σσ. 16.            50-100

193      ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,      ΑΡΧΕΙΟ 38 ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ. Αρνητικά – γυάλινες πλάκες. Θέματα: Ο Παρθένης στο ατελιέ του (Βιέννη) [αρ. 1], Στον Αγ. Γεώργιο (Κάιρο) [αρ. 3], Το εργαστήριο του (στο Παρίσι) [αρ. 5 & 6], Η Ιουλία [αρ. 6], Ο Παρθένης με την οικογένεια του, αδελφή, συγγενείς, παιδιά (στην Κέρκυρα) [αρ. 6 & 10-31], ξεχωρίζει η φωτογραφία με το λιμάνι της Καλαμάτας [αρ. 37] η οποία αποτέλεσε τη βάση για την ομώνυμη γνωστή ελαιογραφία του το 1911, επίσης περιλαμβάνεται και ένα πολύ ωραίο πορτραίτο του ζωγράφου [αρ. 9] κ.ά. Ποικίλων διαστάσεων [8,8×6,2 εκ., 9×12 εκ., 16×12 εκ., 12×18 εκ.]. Δεκαετία του 1910. Οι περισσότερες (πιθανώς από τις 38) φωτογραφίες είναι μέχρι σήμερα αδημοσίευτες. Μερικές πλάκες έχουν σπασίματα, εκδορές, επιδιορθώσεις. Διατίθεται και ψηφιακός δίσκος (CD) με την μεταγραφή τους σε θετικό [βλ. άρθρο “Βιβλιοφιλία” 139, σελ. 18-21].           1800-2800

194      GAP,   “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ”, τοπίο – θαλασσογραφία στο Βόσπορο. Υδατογραφία σε χαρτί [χ.χ., 1925 περ.]. Οπισθίως σφραγίδα “Max. Fruchtermann, Constantinople”. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [16×30 εκ.].          280-360

195      [ΣΤΑΓΓΕΛ Γ.] “ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ”,            Χρωμολιθόγραφο αρχιτεκτονικό σχέδιο για δάπεδο ναού. «Πλάκες τετράγωνοι 25×25 εκ.» (16 πλάκες) για παραγγελία του Εργοστασίου Μωσαϊκών πλακών Ευσταθίου Κ. Δηλαβέρη, εν Πειααιεί. Λιθογραφείο της Βασιλικής Αυλής, Στάγγελ Γ. [1930 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [62×46 εκ.].           130-180

196      ΜΙΣΙΟΣ,          ΓΥΜΝΑ. Τρία σχέδια σε χαρτί, υπογεγραμμένα, [χ.χ.], περίοδος μεσοπολέμου. 1) Πενάκι Ημίγυμνη γυναίκα ξαπλωμένη. Διαστάσεις [10×8,5 εκ.]. 2) Μολύβι             Ημίγυμνες γυναίκες. Διαστάσεις [15×10 εκ.]. 3) Μολύβι Αισθησιακή απεικόνιση. Διαστάσεις [15×10 εκ.]. (3)           90-150

197      ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ,          ΤΑ ΘΕΙΑ ΔΩΡΑ, ποιήματα, εκδ. Δημητράκου, 1931. Ξυλογραφίες Αγγ. Θεοδωρόπουλου. Χαρτόδετο, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 84.     50-70

198      ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,    ΒΑΡΚΑ ΜΕ ΙΣΤΙΟ ΣΤΟ ΔΕΙΛΙΝΟ, θαλασσογραφία, λάδι σε χάρντμπορντ. Υπογεγραμμένο, 1931. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [25×34]. Ο Χ. Ποταμιάνος γεννήθηκε στη Σαντορίνη το 1909. Σπούδασε ζωγραφική στο Σχολείο των Τεχνών της Αθήνας, ενώ συνέχισε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού από το 1933. Στη γαλλική πρωτεύουσα εγκαταστάθηκε μόνιμα από το 1947 όπου και πέθανε το 1958.           750-900

199      [Σ.Π.], ΟΛΥΜΠΙΑ, αρχαίοι κίονες, τοπίο, κάρβουνο σε χαρτί, υπογεγραμμένο “Σ.Π.”, [χ.χ., 1935 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [26×23 εκ.].        200-250

200      ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧ.,        Η ΘΥΣΙΑ, ξυλογραφίες και πρωτογράμματα Αγγ. Θεοδωρόπουλου, τυπ. Εστία, Α’ έκδ. 1937. Χαρτόδετο, σσ. 127.      40-60

201      ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞ.,            Ξυλογραφία, “Το Θέρος”, χρυσό βραβείο Διεθνούς Εκθέσεως Παρισίων 1937, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη εντός του έργου με τα αρχικά Α.Κ. και εκτός ολογράφως με μολύβι. Διαστάσεις [15×17,5 εκ.]       280-380

202      [ΓΑΛΑΝΗΣ Δ.]          LISTE DES GRANDS VINS FINS, 1938, με 12 έγχρωμες ξυλογραφίες, μερικές εξ αυτών δισέλιδες ή ολοσέλιδες και άλλες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. με σπιράλ, σσ. 51.       90-180

203      [MING] BAUDELAIRE CH. (1821-1867),     ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΡΝΗ, ξυλογραφίες Ming, μετάφραση Χ, Β’ έκδοση 1944. Αριθμημένη έκδοση 250 αντιτύπων, αρ. 109/250. Περιλαμβάνει 11 ξυλογραφίες εκτός κειμένου και πολλές εντός κειμένου. Λινόδετο, με το αρχικό του εξώφυλλο, σσ. [χ.α.σ.] 330-600

204      ΦΑΛΗΡΕΑΣ Β.,          “ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ”, προσωπογραφία της “Α.Β.Υ. Διαδόχου Παύλου”. Υδατογραφία με παστέλ σε χαρτί, υπογεγραμμένη, [χ.χ.]. Ο διάδοχος Παύλος (1901-1964) στέφθηκε Βασιλιάς το 1947 και ένα έτος μετά ο Φαληρέας εξετέλεσε τον αδριάντα του. Διαστάσεις [29×19,5 εκ.].           200-300

205      [ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ],      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ, 1948. Σσ. 7.         25-45

206      ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ,          Προσωπογραφία άνδρα καθιστού, σχέδιο με μολύβι σε χαρτί,  με υπογραφή “Ζ.Π”. Σκισίματα, επιδιορθωμένο με ταινία οπισθίως, [χ.χ., 1950            περ.]. Διαστάσεις [45×25 εκ.].            90-150

207      ΑΛΩΠΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,   ΠΛΑΚΑ, στιγμιότυπο σε ταβέρνα της Πλάκας. Χορευτής, ντέφι, λατέρνα και θαμώνες. Υπογεγραμμένο, 1950. Μελάνι και μολύβι σε χαρτί. Με φθορές. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35×50 εκ.].            200-300

208      ΓΕΡΜΕΝΗΣ Σ. ΒΑΣΙΛΗΣ,     ΔΙΚΑΤΑΡΤΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ, ελαιογραφία σε ξύλο, θαλασσογραφία. Υπογεγραμμένο [χ.χ., 1950 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [44×33 εκ.].         950-1250

209      ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ,           Προσωπογραφία γυναίκας. Ελαιογραφία σε χαρτόνι, υπογεγραμμένη, [χ.χ., 1950 περ.]. Πιθανώς πρόσωπο από το συγγενικό περιβάλλον           της Α. Ταρσούλη. Διαστάσεις [25×20 εκ.].            280-400

210      [ΚΑΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ] ΛΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,   ΛΥΣΙΚΟΜΟΣ ΕΚΑΒΗ, ξυλογραφίες Βάσως Κατράκη, εκδ. “Τα Πειραϊκά Χρονικά”, 1951. Έγχρωμο εξώφυλλο. Χαρτόδετο, σσ. 96.      30-50

211      ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ.,       “ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 732/57”. (Γιαπί, σκελετός σπιτιού, στο βάθος η πόλη). Υδατογραφία σε κόντρα πλακέ. Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 1957. Κυριαρχεί το κόκκινο φόντο. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [60×38].           650-1000

212      ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ (Σμύρνη, 1919 – Αθήνα, 26 Μαΐου 1998).    ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ, τυπ. Ασπιώτη-Έλκα, 1957, Α’ έκδοση. Λεύκωμα, σχήμα πλάγιο τέταρτο μεγάλο, [χ.α.σ.]. Το πρώτο λεύκωμα του καλλιτέχνη με σκίτσα και κείμενα. Ο Μάνος Χατζιδάκης, γοητευμένος από το λεύκωμα, το μετέτρεψε σε μουσική επιθεώρηση, η οποία παρουσιάστηκε στο θέατρο “Μετροπόλιταν” το 1962 με την συνεργασία του ίδιου του Αργυράκη (σκηνικά, κοστούμια και στίχοι ενός τραγουδιού), του σκηνοθέτη Αλέξη Σολωμού και του ηθοποιού Δημήτρη Χορν. Αντίτυπο με χειρόγραφη αφιέρωση του Μ. Αργυράκη. 50-100

213      [ΝΙΚΟΛΑΣ] ΣΚΟΥΦΑΣ(;).   Γύψινο, γλυπτό εκμαγείο, προτομή του , [1960 περ.]. Διαστάσεις [45x22x22 εκ.].     100-300

214      ΜΑΓΚΟΣ Β. (1924-2004),     ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ, λάδι σε χάρντμπορντ. Υπογεγραμμένο, 1960. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35×50]. Ο Βύρων Μάγκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1924. Μαθήτευσε κοντά στους Δ. Μπισκίνη και Ουμπέρτο Αργυρό. Ζωγραφίζει νεκρές φύσεις, τοπία, ηθογραφικές σκηνές και σκηνές καθημερινής ζωής, συνθέσεις εμπνευσμένες από τη δουλειά των απλών ανθρώπων, των αγροτών και των ψαράδων. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές εκθέσεις: “Παρνασσός” 1979, 1995, 1997. “Αίθουσα Ζαχαρίου” 1980. “Λαϊκή Σχολή Καλαμάτας” 1984 κ.ά., και έχει πάρει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις Πανελλήνιες 1960, 1969, κ.ά. 600-800

215      ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ,            ΑΝΕΙΚΟΝΙΚΟ. Καμπύλες σε μαύρο, κόκκινο και πράσινο φόντο. Χρωμολιθογραφία, υπογεγραμμένη (μονογραφή), αριθμημένη, αρ. 64/120, [χ.χ., 1965 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [60×70 εκ.].     180-300

216      [ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑ]           Με κόκκινες σφραγίδες, [χ.χ., 1970 περ.]. Σε χειροποίητο χαρτί. Διαστάσεις [40×30 εκ.].          20-40

217      [ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΓΗΝΩΡ]     ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Αγήνορος Αστεριάδη, (12 Φεβρουαρίου – 11 Μαρτίου 1970). ΕΝΤΥΠΟ. Αναφέρεται στη ζωή και το έργο του ζωγράφου. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά – αγγλικά) 1000 αντιτύπων με την ευκαιρία της εκθέσεως του στο Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο “Ώρα”, [1970]. Πλούσια εικονογράφηση. Σχ. 4ο μικρό, σσ. 64.            35-45

218      ΛΥΚΕΤΣΟΣ, “Ιχθείς”, λινόλεουμ, 1973. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [13×15 εκ.].          90-120

219      ΜΥΤΑΡΑΣ Δ.,            Αφηρημένη σύνθεση. Αριθμημένη έγχρωμη μεταξοτυπία του καλλιτέχνη, αρ. 145/180, υπογεγραμμένη με μολύβι. Διαστάσεις [61X80 εκ.]. 300-350

220      ΣΟΡΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,        Προσωπογραφία, Νέος Ανδρας, μεταξοτυπία, [χ.χ.], υπογεγραμμένη. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [34×34 εκ. – 16×16 εκ.]. Ο Σωτήρης Σόρογκας             γεννήθηκε στην Αθήνα (1936). Σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ Αθηνών και έχει εκθέσει εκτός από την Ελλάδα σε πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης και της Αμερικής. Έργα του υπάρχουν σε μουσεία, πινακοθήκες, οργανισμούς, καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές. Δίδαξε σχέδιο και χρώμα στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από το 1964 ως το 2003. Το 2004 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο της καλλιτεχνικής του προσφοράς.           80-160

221      CHRYSSA (ΧΡΥΣΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ – ΒΑΡΔΕΑ, γεν. 1933), Από τη σειρά “TIMES SQUARE FRAGMENT”, μεταξοτυπία έγχρωμη και υπογεγραμμένη, έκδ. 1980, αριθμημένη, αρ. 238/300. Η λάμψη της             Νέας Υόρκης συναντά την λάμψη του Βυζαντίου. (Βλ. άρθρο “Βιβλιοφιλία”, τεύχος 128, σελ. 10). Διαστάσεις [64×93,5 εκ.].       580-780

222      [PRASSINOS MARIO], ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ,        “HOMMAGE A MARIO PRASSINOS”. Πολύπτυχο, έγχρωμο, φυλλάδιο 10 σελίδων, έκθεση (Texts, Filmographe, Expositions), στο “Institut        Francais d’Athenes”, 25 Σεπτεμβρίου – 30 Οκτωβρίου 1984. Διαστάσεις φύλλου [31×17 εκ.].           20-35

223      [ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚ. – ΑΦΙΣΑ ΕΚΘΕΣΗΣ στο ΛΑΥΡΙΟ],   Αφίσα υπογεγραμμένη από τον Αλέκο Φασιανό. Η γκαλερί “Βουρκαριανή” Κέας παρουσιάζει τους: Αργυράκη, Κανέλλη, Μιγάδη, Μπαρμπαρή, Σιδέρη, Σπεράντζα, Στεφάνου, Τσαρούχη, Φασιανό, Δεστέφανο, στο Λαύριο 10-20 Οκτωβρίου 1984 στην αίθουσα εκθέσεων Δήμου Λαυρεωτικής. Διαστάσεις [41×29 εκ.].          75-130

224      ΒΑΡΕΛΑΣ,     ΤΡΙΚΑΤΑΡΤΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ, θαλασσογραφία. Ελαιογραφία. Έργο υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [1985 περ.]. Κυκλικό σχήμα (ελαιογραφία πάνω σε ξύλο από τραπέζι), διαμέτρου 55 εκατοστών.            120-180

225      ΒΑΡΕΛΑΣ, ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ, θαλασσογραφία. Ελαιογραφία. Στο περιθώριο του έργου η επιγραφή: «Αύστρο-Αμερικάνα, Ελλάς-Αμερική Γ. Μόρφυ & Υιός,         Γενικοί Πράκτορες. Λιμήν αναχωρήσεως Πάτραι». Έργο υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [1985 περ.]. Κυκλικό σχήμα (σε ξύλο από τραπέζι), διαμέτρου 55 εκατοστών.            170-250

226      ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΑ,   ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΕΣ, έκδ. 1995. Καλλιτεχνική επιμέλεια Άρια Κομιανού – Γ. Παπανικολάου. Φωτογράφηση έργων Γ. Γλυνός, Κ. Κουτσαφτίκης, Κ.       Μιχόπουλος, μετάφραση Στέλιος Κονδύλης, επιμέλεια κειμένων Αγάπη Παρασκευοπούλου. Πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση. Δίγλωσση έκδοση ελληνικά – αγγλικά. Σχ. 4ο, [χ.α.σ.].[μαζί της ιδίας] ΕΠΤΑ ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΣ ΚΟΜΙΑΝΟΥ ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΓΚΑΛΕΡΙ “7”, πρόλογος Δημήτρη Δασκαλόπουλου, μτφρ. κειμένων Μαριλένα Γκλινού. Βιβλιοδ. τέχνης, λυτά φύλλα σε φάκελλο, τυπ. Άβελ, 2002. (2)        30-50

227      ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΑΚΗΣ (γεν. 1929),           “Γυμνή γυναίκα με φρούτα”, μεταξοτυπία υπογεγραμμένη. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [29×26 εκ. – 17×13 εκ.]. Αυτοδίδακτος ζωγράφος με σχετικές σπουδές κοντά στον ζωγράφο Γ. Σικελιώτη. Μικρασιατικής καταγωγής με αρχές ελληνικότητας αντιμετωπίζει με γνήσια συγκίνηση την τέχνη του. Τα θέματά του είναι λαϊκότροπα, ελληνικά τοπία, προσωπογραφίες, με μία θεματογραφία που εμπλουτίζεται με φανταστικά στοιχεία. Χρησιμοποιεί τέμπερα, ακουαρέλα, λάδι και παστέλ στα έργα του. Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών.  60-100

228      ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ, “ΝΕΑ ΕΛΙΑ”, έγχρωμη ξυλογραφία, αριθμός I/II, υπογεγραμμένη, 2005. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [39×29 εκ. – 25×17 εκ.]. Γεννήθηκε στην Αθήνα             το 1967. Σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στη Σχολή Καλών Τεχνών της Λωζάνης από το 1985 έως το 1990. Από το 1990 έως το 1992 σπούδασε καλλιτεχνικό βιβλίο και χαρακτική στην ίδια σχολή. Από το 1988 έως το 1990 σπούδασε μουσειολογία στο Πανεπιστήμιο της Λωζάνης. Από το 1989 έως το 1991 έχει κερδίσει βραβεία στη ζωγραφική και στη χαρακτική στην Ελβετία.           80-120

Βλέπε και: 543, 653, 487, 163, 161, 226, 596, 36, 532, 385, 519, 520, 609, 25, 495, 248, 472, 183

17. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ – ΑΡΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΑ –

ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ [229-248]

229      [ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ – ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ] Επτά στερεοσκοπικές φωτογραφίες. Τρείς: Underwood & Underwood Publishers, New York, London, Torondo – Canada, 1903-7, Βόλος, Μονή Αγίας Τριάδας στα Μετέωρα, Φάρσαλα. Δύο: Keystone View Company, Θερμοπύλες και Τέμπη μεταξύ Ολύμπου και Όσας. Καθώς και Μετέωρα – Μονή Αγίου Βαρλαάμ (άνοδος με δίχτυ), 1897 και Ιτέα – μεταφορές με καμήλες, 1908. Διαστάσεις [18×8,5 εκ.] (7)       90-150

230      [ΙΤΑΛΙΑ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ – ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ]         Οκτώ στερεοσκοπικές φωτογραφίες. J. W. Ingersoll, “Foreign Cities”, Goteborg, Dresden, Holland, France-Notre Dame, (6). Underwood & Underwood Publishers, New York, London, Torondo – Canada, 1898, Florence – Italy. Και μία με μουσουλμανικό τέμενος – Αίγυπτος. Διαστάσεις [18×8,5 εκ.] (8)     80-160

231      [ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. – Χ.Σ. ΒΡΥΩΝΗ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Από το έργο του Κ. Παπαρρηγόπουλου “ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ”. Η εργασία (αντιγραφής) άρχισε 20 Δεκεμβρίου 1901 και τελείωσε 25 Μαΐου 1904 για τον Α’ τόμο και στις 26 Μαΐου 1904 έως και 12 Απριλίου 1907 για τον Β’ τόμο, και ο Γ’ τόμος από το 1907 και εξής.        Υποδειγματική χειρόγραφη καλλιγραφημένη αντιγραφή με πένα, βιβλίων του Παπαρρηγόπουλου (Α’-Ζ’). Σε τρείς τόμους (οι 2 δεμένοι, ο 3ος άδετος). Σύνολο σελίδων (1099+2000-2099+3000-3008, αρίθμηση ασυνεχής). Αντιγραφή ως παιδευτικό μέσον. (3)     160-300

232      [ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΡΩΜΑΪΚΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ] MAJER NICOLO,        CATALOGO DI MONETE ANTICHE E MODERNE, Venezia 1909, 1911, 1916. Πέντε κατάλογοι νομισμάτων. Χαρτόδετοι, ταλαιπωρημένοι. (5)    40-80

233      ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ,      «ΑΝΕΜΩΝΗ». Χειρόγραφο τετράδιο, 26 Ιουνίου 1911. [Ο ποιητής ήταν ακόμα 12 ετών]. Παιδικό περιοδικό, έτος Α’. Συνεργάτες: Ε. Ιωάννου (το πραγματικό όνομα του Τέλλου Άγρα, (1899-1944) ), Άλφα, Αριστοφάνης. Σατυρικοί συνεργάται: Ο Γελοίος. Καλλιτεχνικοί        συνεργάται: Ι. Μιχαλόπουλος, Ε.Ιωάννου. Στο παρόν, 17ο τεύχος, περιέχονται: «Όνειρον (Διήγημα)» με υπογραφή “Ευάγγελος Ιωάννου” (Τέλλος Άγρας). «Από την ζωήν ενός μαθητού: Καινούργιο κοσκινάκι μου…». «Αναμνήσεις-Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-1909 με υπογραφή επίσης Ευάγγελος Ιωάννου, “Κλείδωνας” με υπογραφή: Ο γελοίος, ‘Το δεκαπενθήμερον’ με υπογραφή “Άλφα”, «Ειδήσεις-Γράμματα-Τέχνη-Επιστήμη, Νέαι εκδόσεις». Με δύο χρωματιστές ζωγραφιές με υπογραφή Τέλλος Άγρας (ηλιοβασίλεμα) και μια ζωγραφιά του Ι.Μιχαλόπουλου (θαλασσογραφία). 16 σελίδες χειρόγραφες (αριθμημένες 178-188), διαστάσεων [14×21 εκ.].     180-350

234      [ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ, ΚΥΡΙΕΣ, ΠΑΙΔΙΑ]       Δέκα επτά επιστολικά δελτάρια. Επιχρωματισμένες φωτογραφίες, περιόδου 1912-1918 περ. Πορτραίτα νεαρών γυναικών, νεαρά ζευγάρια και παιδιά, όλες με ρομαντική διάθεση. Εκδόσεις Α.Β. Πάσχας (Athenes – Patra), γαλλικές και ιταλικές. Μικρές φθορές. Διαστάσεις [14×9]       50-80

235      [ΜΠΟΥΜΗ – ΠΑΠΑ ΡΙΤΑ & ΝΙΚΟΣ],         Τρεις φωτογραφίες: 1) Ρίτα Μπούμη και Νίκος Παπάς, περπατώντας αγκαζέ ,1950 περ. Διαστάσεις [12×18,5 εκ.]. 2-3) Δύο πορτραίτα με αφιέρωση: “Στην Κική μου για να θυμάται αιώνια τη Ρίτα της, Σύρος 12 Φλεβάρη 1923”. Διαστάσεις [9×14 εκ.] & “Στην αδελφή μου Κυριακή, Ρίτα 18-5-1930”. Διαστάσεις [5,5×8,5 εκ.]. (3)            90-130

236      [ΠΑΣΧΑ – ΑΝΟΙΞΗ – ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ]           Ομαδική ασπρόμαυρη φωτογραφία, σ’ ένα ξεχωριστό ενσταντανέ. 30 τουλάχιστον άτομα, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, μωρά και άλογα σε κλίμα ευθυμίας με άνθη και ψάθινα καπέλα, κιθάρα, γιορτάζουν στην ύπαιθρο το Πάσχα, την Άνοιξη και το σούβλισμα του οβελία. Et ego in Arcadia! Μία “άλλη Ελλάδα”. Σε χαρτόνι. Περίοδος μεσοπολέμου. Μικρές εκδορές. Διαστάσεις [14×20 εκ. περ.].            80-160

237      [Ι.Κ.Α. – ΕΝΣΗΜΑ] 17 ένσημα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περιόδου 1939-1941 περ. Χρωμολιθόγραφα με σύμβολο τον πελεκάνο. Από 1-30 δραχμές. Διαστάσεις [3×2 εκ.]. (17)         50-80

238      [ΔΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ – ΑΤΤΙΚΗ]         Μικρό αρχείο με διάφορα δακτυλόγραφα και χειρόγραφα έγγραφα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ταύρου, περιόδου 1943-47.          30-60

239      [ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ]   Μία λιθόγραφη μετοχή των 100 δραχμών του 1943 με υπογραφή του Γενικού Διευθυντή [μαζί] Μια μετοχή της SINCLAIR OIL CORPORATION, 1986. Σχ. φύλλου μικρό. (2)        1-…

240      ΚΑΤΖΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,     Ερωτική επιστολογραφία. Τέσσερις χειρόγραφες επιστολές του καταδρομέα (Δ’ Μοίρα Καταδρομών) προς την δίδα Θέμιδα Γαρυφαλλίδου (Αθήνα). Νοέμβριος (7, 18, 23 και 28) του 1949. Οκτώ γραμμένες σελίδες. (“Το φιλί σου το δέχτηκα σαν το διψασμένο διαβάτη…, κ.ά.).     40-60

241      [ΚΕΑ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΜΑΓΕ]         Δύο κύπελλα του εργοστασίου ΕΜΑΓΕ της Κέας (Τζιά), ένα κόκκινο διαμέτρου 11 εκ. και ύψους 10 εκ. και ένα μπλε διαμέτρου 6 εκ. και ύψους            7,5 εκ., και τα δύο φέρουν στην βάση τους το χαρακτηριστικό αστέρι του εργοστασίου [1950 περ.]. Με φθορές. (2)            100-200

242      [ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ]        Μετοχή 1000 δραχμών, χαλκόγραφη, χωρίς όνομα κατόχου και υπογραφές στο στέλεχος, [1950 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [27,5×42 εκ.]           80-140

243      ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΘΕΡΜΙΣ”, Αθήνα 1951. Τίτλοι εκατό μετοχών, εικοσιπέντε μετοχών, δέκα μετοχών, πέντε μετοχών και μίας μετοχής. (5)            15-25

244      [ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ] Χειρόγραφο τετράδιο ποιημάτων του Π. Παπαχριστοδούλου (διετέλεσε συντάκτης των “Θρακικών” από 1935 έως το 1957). Γραμμένο με μολύβι (μόνο δύο ανεξάρτητες σελίδες με στυλό, καλλιγραφημένο). Περίπου 55 σελίδες. 50-150

245      [ΑΙΘΙΟΠΙΑ – ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ]       Επιστολή χειρόγραφη από την Addis Abeba, 20 Μαΐου 1958, ένα φύλλο. Προς “Παμφίλτατο κ. Ανδρέα” σχετικά με αντίτυπα βιβλίου. Ο επιστολογράφος ήταν Κεφαλλονίτης, συγγραφέας και εκδότης της πρώτης εφημερίδας που κυκλοφόρησε στην Αιθιοπία.           50-80

246      [ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ]          Ελεύθερη έμμετρη απόδοση ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΡΙΚΩΝ, Αθήνα 1950. Χειρόγραφα 44 σελίδων. Δεμένων με καρφίτσες και δύο ελεύθερων σελίδων, καθαρή γραφή. 90-180

247      [ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ]        ZONARS (πλήρης τιμοκατάλογος εποχής, 1960 περ.), Ταβέρνα “Ο Θανάσης” (τιμοκατάλογος), “Τιτάνια” εστιατόριον Α’ κατηγορίας (τιμοκατάλογος), “Αβέρωφ” κατάστημα πολυτελείας (τιμοκατάλος, 1941), “Εξοχικόν Κέντρον Εγγλέζος” (τιμοκατάλος, 1971) και πέντε κάρτες. (10)       50-100

248      [ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ]       Ασπρόμαυρη φωτογραφία των: Γ. Γουναρόπουλου, Γ. Κατσώνη και Π. Ζουμπουλάκη. Απεικονίζονται σε έκθεση ζωγραφικής [χ.χ., 1974]. Διαστάσεις [13×18 εκ.]           35-50

Βλέπε και: 470, 142, 297, 292, 447, 489, 64, 375, 766, 467, 154, 740, 433, 439, 737, 555, 281, 461, 440, 459, 550, 442, 441, 190, 504, 553, 468, 153, 144, 171, 480, 786, 476, 148, 445, 773, 490, 642,

 

18. ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΖΙ

(ΤΟΥ 1933 Κ. ΕΞΗΣ) [249-276]

249      MANN HEINRICH,   DIE ARMEN, roman, Leipzig 1917 (Α’ έκδ.). Γοτθική γραφή. Βιβλίο λογοκριμένο και απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 296.          100-130

250      SCHUMANN HARRY, KARL LIEBKNECHT. EIN UNPOLITISCHES BILD SEINER PERSONLICHKEIT, Dresden 1919 (Α’ έκδ.). Γοτθική γραφή.  (Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς). Λινή ράχη και γωνίες, σσ. 214.    75-100

251      KOKOSCHKA OSKAR,       VIER DRAMEN. ORPHEUS UND EURYDIKE, DER BRENNENDE DORNBUSCH MORDER, HOFFNUNG DER FRAUEN, Berlin 1919 (Α’ έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 174.           130-160

252      WERFEL FRANZ,      SPIEGELMENSCH, MAGISCHE TRILOGIE, Munchen 1920 (Α’ έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 224.          150-250

253      ZWEIG STEFAN,       ROMAIN ROLLAND, Der Mann und das Werk, Frankfurt 1921. Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ., σσ. 266.         80-120

254      WERFEL FRANZ,      BOCKSGESANG, IN FUNF AKTEN, Munchen 1921 (Α’ έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 224.          60-90

255      WERFEL FRANZ,      SCHWEIGER. EIN TRAUERSPIEL IN DREI AKTEN, Munchen 1922 (Α’ έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 224.          60-90

256      TOLLER ERNST,       DAS SCHWALBENBUCH, Potsdam 1922 (Α’ έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 55.   100-120

257      BLOCH ERNST,         DURCH DIE WUSTE. Kritische Essays, Berlin 1923. Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 161. 300-350

258      RINGELNATZ JOACHIM – ARNOLD KARL,         Kuttel Daddeldu. Mit 25 Zeichnungen, Munchen 1923 (Α’ έκδ.). Γοτθική γραφή. Ολοσέλιδες εικόνες εκτός κειμένου. Βιβλίο  απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ., σσ. 122. 55-85

259      FREUD SIGM.,           EINE TEUFELSNEUROSE IM SIEBZEHNTEN JAHRHUNDERT, Leipzig 1924 (Α’ έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 42.  150-200

260      KAFKA FRANZ,        EIN HUNGERKUNSTLER, Vier Geschichten. Verlag Die Schmiede, Berlin 1924 (Α’ έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Λινόδετο, σσ. 86. Με υπογραφή του Κάφκα.            600-680

261      WERFEL FRANZ,      DER TOD DES KLEINBURGERS. novelle, Berlin – Vien – Leipzig, 1927 (Α’ έκδ.). Βιβλίο λογοκριμένο και απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Πανόδετο, σσ. 114.         50-70

262      HESSE HERMANN,   DIE NURNBERGER REISE, Berlin 1927. Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ., σσ. 125.          50-70

263      ZWEIG STEFAN,       VERWIRRUNG DER GEFUHLE, Drei Novellen, Leipzig 1927 (Α’ έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Γοτθική γραφή. Δεμ., σσ. 275.       50-70

264      ZWEIG ARNOLD,      PONT UND ANNA, Potsdam 1928 (Α’ έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Πανόδετο, σσ. 211.  50-70

265      CONRAD JOSEPH, FREYA VON DEN SIEBEN INSELN, Berlin 1929 (Α’ έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Πανόδετο, σσ. 211.        50-70

266      RENN LUDWIG,        KRIEG, Frankfurter 1929, Α’ έκδ. Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Λινόδετο, σσ. 414.            50-70

267      MANN HEINRICH,   SIEBEN JAHRE, Chronik Der Gedanken Und Vorgange, Berlin 1929 (Α’ έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 558.          50-70

268      TOLLER ERNST,       FEUER AUS DEN DESSELN, Berlin 1930 (Α’ έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 168. 120-150

269      FEUCHTWANGER LION,     ERFOLG, roman, Berlin 1930. Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δύο τόμοι. Δεμ., σσ. 388.        120-150

270      KAFKA FRANZ,        BEIM BAU DER CHINESISCHEN MAUER, Gustav Kiepenheuer Verlag, Berlin 1931 (Α’ έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 266.      370-450

271      MANN THOMAS,     DIE GESCHICHTEN JAAKOBS, roman (Gesammelte Werke), Berlin 1933. Γοτθική γραφή. Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Λινόδετο, σσ. 405.  100-120

272      MANN THOMAS,     DER JUNGE JOSEPH, roman (Gesammelte Werke), Berlin 1934. Γοτθική γραφή. Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Λινόδετο, σσ. 340. 100-120

273      KISCH EGON ERWIN,         EINTRITT VERBOTEN, Zurich – Prag 1934. Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Λινόδετο, σσ. 239.     120-150

274      ROTH JOSEPH,          TARABAS, EIN GAST AUF DIESER ERDE, roman, Amsterdam 1934 (Α’ έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Πανόδετο, σσ. 288.            90-120

275      KISCH EGON ERWIN,         GESCHICHTEN AUS SIEBEN GHETTOS, Amsterdam 1934 (Α’ έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Δεμ, σσ. 217.          120-150

276      TOLLER ERNEST,     BRIEFE AUS DEM GEFANGNIS, Querido Verlag, Amsterdam, 1935 (Α’ έκδ.). Βιβλίο απαγορευμένο από τους Ναζί, διασωθέν εκ της πυράς. Λινόδετο, σσ. 262. 90-120

 

21. ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ [277-289]

277      SILVESTRE ARMAND,         LE NU AU LOUVRE, edit. E. Bernard, Paris 1891. (Από την βιβλιοθήκη του Π. Καρολίδη). Πλούσια εικονογραφημένη έκδοση, εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής, φθορές στη ράχη, χ.α.σ.           35-70

278      [ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ] RIEGER J. – CARTOT P., CALCUL DES CONSTRUCTION HYPERSTATIQUES, application d’une methode tres simple CADRES ET PORTIQUES EN CIMENT ARME, preface A. Mesnager, Paris 1927-1931-1936. Τρείς τόμοι με πάμπολλες εξισώσεις και μαθηματικά σχεδιαγράμματα. (3) 40-60

279      ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ Θ., ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ, εκδ. Σπ. Γ. Γικολόπουλου, 1945. Σσ. 27.         20-40

280      [ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ] ARΗΙTEKTURA, τέσσερα τεύχη του 1946, αρ.13-18. Πλούσια ασπρόμαυρη εικονογράφηση. (4)     40-60

281      [ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ – Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΝΤΙΣΜΟΥ]         ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡ­ΓΩΝ ΤΟΥ ΔΕΛΑΚΡΟΥΑ, χειρόγραφο τετράδιο με επικολλημένες ασπρόμαυρες εικόνες, [χ.α.σ.], μπλε εξώφυλλο, εγράφη το 1955. Διαστάσεις [19,5×15].   20-30

282      [ΜΟΥΡΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓ.-ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ] MOURELOS G.,     GOUNARO, Artistes Grecs Contemoporains, 1957. Σσ. 39+32 ολοσέλιδες εικόνες έργων του Γουναρόπουλου.            20-30

283      [LAVAGNINI BRUNO]         AYCONIA. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΙΤΑΛΙΑΝ (1900-1950) επιμέλεια Bruno Lavagnini (επίτιμου Προέδρου του Ιταλικού Ινστιτούτου Αθηνών), εκδ. Ιταλικού Ινστιτούτου, 1961. Εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 411.            30-45

284      ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ ΦΩΤ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, αρχιτεκτονικής και διακοσμητικής, 1821-1941, τόμος Α’ & Β’, εκδ. “Ελληνικό Βιβλίο”, [1962]. Με εικόνες εκτός κειμένου. (2)   35-60

285      [ΝΙΚΟΛΑΣ]   Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ, έκδοσις Σ.Ι. Τζιρόπουλου, 1962. Με σύντομο βιογραφικό του καλλιτέχνη και πλήθος εικόνων έργων του. Σσ. 89.   60-90

286      [ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ] GARAS KLARA,   MUSEE DES BEAUX-ARTS DE BUDAPEST, PEINTURES CHOISIES GALERIE DES MAITRES ANCIENS, edit. Corvina, Budapest 1967. Πλούσια         έγχρωμη εικονογράφηση. Σχ. 4ο, λινόδετο με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 22+64 ολοσέλιδες εικόνες.  30-50

287      ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.,        ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΠΟΙΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ (περί ζωγραφικής, ποίησης, αισθητικής του καλλιτέχνη, μοντέρνα τέχνη και αρχαία ελληνική, τέχνη και άνθρωπος, τέχνη και κριτική κ.λπ.), έκδ. 1971. Με αφιέρωση του σ. Χαρτόδετο, ελαφρώς λεκιασμένο εξώφυλλο, 25-35

288      ΔΟΥΚΑΚΟΣ (=ΔΟΥΚΑΣ) ΜΙΧΑΗΛ,          ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ, Μορφές και Χαλάσματα, Μινωική Κρήτη, Πελοπόννησος Λακωνική, έκδ. 1975. Με την υπογραφή του σ. Χαρτόδετο, σσ. 160.         15-25

289      RAMAGE H. NANCY – RAMAGE ANDREW,         ΡΩΜΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΜΥΛΟ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, μτφρ. Χρ. Ιωακειμίδου, επιμέλεια Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών, Θεσσαλονίκη 2000. Πλούσια εικονογραφημένο. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 369.       25-45

Βλέπε και: 405, 169, 212, 136, 532

 

22. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ [290-319]

290      ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, [1840-1850 περ.] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ. Γραφέας: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙ­ΚΟ­ΛΑΟΣ εκ ΛΗΜΝΟΥ, [χ.χ., 1840-1850 περ.]. Περιέχονται τα ανέκδοτα Χερουβικά: σελ. 122 “Χερουβικά” μελοποιηθέντα παρά ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ, σελ. 162 “Χερουβικά” ΠΕΤΡΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ, σελ. 212 “Άξιον Εστί” παρά ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ (ήχος βαρύς). Διακοσμημένα με πρωτογράμματα, σύνολο σελίδων 255. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη κόκκινη.    150-220

291      [ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ]      81 χειρόγραφα φύλλα, δίχρωμα, μαύρο – κόκκινο μελάνι, [1840 περ.] με την ένδειξη “1875 Γεω. Λογοθέτης”. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη. (81)  150-300

292      [ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟΝ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ.     “Το παρόν ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟΝ εγράφη δια χειρός εμού Διονυσίου Ιεροδιακόνου Ποταμιάνου τω 1855, Νοέμβριος – Φεβρουάριος. Μαύρο κόκκινο μελάνι. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 335.       200-400

293      [ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ – (ΓΑΛΑΤΑΣ)], Δοξαστάριον Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου: περιέχον τα Δοξαστικά αυτών μετά των ιδιομέλων και τινών προσομοίων, νεκρωσίμων             Δοξαστικών, των ένδεκα εωθινών και των αργών ιδιομέλων…. Εν Γαλατά τη 18 Αυγούστου 1858, εκδότης Νικόλαος Γεωργίου Πρωτοψάλτης Σμύρνης. Λείπει η σελ. τίτλου και ο πρόλογος. Με κατάλογο συνδρομητών 24 σελίδες. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 423.    40-80

294      [ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ – ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ] ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΝΕΟΝ ΑΡΓΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΝ, μελοποιηθέν παρά Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, θεωρηθέν και ακριβώς επιδιορθωθέν παρά Ιωάννου Πρωτοψάλτου, εν Κωνσταντινουπόλει, τυπ. Δηβητζιάν 1877. Με κατάλογο συνδρομητών Κωνσταντινούπολης. Ταλαιπωρημένες οι πρώτες σελίδες. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 560.        60-80

295      ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν.,           ΝΕΩΤΑΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ τονισθέν το πρώτον υπό Πέτρου του Πελοποννησίου, επεξεργασθέν και αναλυθέν υπό Ζ. Ζαφειρόπουλου, περιέχον: Τα Κεκραγάρια, τα Αναστάσιμα του Εσπερινού, Όρθρου και Λειτουργίας…, εκδ. Ν. Μιχαλόπουλος, 1895. Δεμ.,           40-80

296      [ΚΟΣΜΑΣ Ο ΕΚ ΜΑΔΥΤΩΝ, Μητροπολίτης Πελαγωνίας], ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ, περιέχων μουσικά έργα, τεύχος πρώτον, τυπ. Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, 1897. Σύντομη πρακτική και θε­ωρητική διδασκαλία της μουσικής τέχνης. Χαρτόδετο, επηρεασμένο από υγρασία, σσ. 72.    30-60

297      [ΙΕΡΟΝ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ]         ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ [1900 περ.]. Περιλαμβάνει: Αναξαντάρια,  μαθήματα ψαλτικής εις την οκτώηχον, πολυέλεον Λαμπαδαρίου κ.λπ. Περιεχόμενα στην εσωτερική σελίδα του εξωφύλλου. Λείπουν 28 σελίδες (από 200 έως 229). Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, σσ. 427.        80-100

298      [ΠΟΥΤΣΙΝΙ – ΤΟΣΚΑ]          Αφίσα Λυρικής Σκηνής “Tosca by G. Puccini”, 1900, σχέδιο του Hohenstein. [Μαζί] “Η Καθημερινή Επτά Ημέρες”, 4 Απριλίου 1999, Αφιέρωμα – Ελληνικό Μελόδραμα. Πολλές φωτ. εποχής, μεταξύ των άλλων το κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το “Ολύμπια” όπως ήταν στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. (2)    35-45

299      ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩ. Θ.,      ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΗΣ ήτοι Δοξαστικά, τροπάρια, ιδιόμελα, προσόμοια, καθίσματα, απολυτίκια και εξαποστειλάρια αδόμενα εν ταις μνήμαις των εορταζομένων Αγίων, ως και εν ταις Δεσποτικαίς και Θεομητορικαίς εορταίς, εκδ. Σπ. Κουσουλίνου, 1903. Δεμ., σσ. 496.          50-80

300      ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΙΩΑΝ.,      ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΝΕΟΝ ΑΡΓΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΝ, μελοποιηθέν υπό Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου και Ιωάννου Πρωτοψάλτου, εν Κωνσταντινουπόλει εκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου 1905. Με φθορές οι 10 πρώτες σελίδες. [δεμ. μαζί] ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ του όλου ενιαυτού αργόν τε και σύντομον, Δ. Ιωάννου Πρωτοψάλτου, εν Κωνσταντινουπόλει εκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου 1912. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 609+512.   80-160

301      [ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ]    του Ν. Α. Κόκκινου. Περιλαμβάνει μία σελίδα “Εθνικός Ύμνος” δια μανδολίνον, όπου έχει και στρογγυλή σφραγίδα “Λαϊκή Μανδολινάτα”  Γ. Τυρταίου, 1910 . Εν συνεχεία μία σελίδα υπό τον τίτλο “Αμυγδαλιά” μία “Ρωμαντικό Βαλς” και μία ακόμη χωρίς τίτλο.         1-…

302      [ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ]        Είκοσι έξι παρτιτούρες (τρεις ξένες) των μουσικών: Παπαϊωάννου, Γιαννίδη, Ολανδέτου, Ιακωβίδη, Μουζάκη, κ.ά., εκδότες: Γαϊτάνος, Σακελαρίδης, Χρηστίδης Σ. (με λιθογραφία του), Ράλλης (Σμύρνη), Χρηστίδης Σ. (Κωνσταντινούπολη), Λύρα (Αλεξάνδρεια), Κωνσταντινίδης, Χαρικιόπουλος, Βελούδιος κ.ά. Τα τραγούδια: “Τρελή Αγάπη”, “Στα Ξένα”, “Ο Λύγκος”, “Γιολάντα”, “Απόψε θα έρθω”, “Να το πάρης το κορίτσι”, “Το Γελεκάκι”, “Αλεξανδρινά τραγούδια”, “Αγάπη μου”, κ.ά. Περιόδου 1920-1950. (26)     50-80

303      [ΑΤΤΙΚ – 62 ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ – ΤΑΓΚΟ] Εξήντα δύο ευρωπαϊκά ταγκό, εξ αυτών 15 στα ελληνικά κυρίως από τον Αττίκ, με ωραία λιθόγραφα εξώφυλλα. Αττίκ: “Τρελό τραγούδι”, “Φεγγαράκι”, “Είδα τα μάτια”.  Βώττη Α.: “Παπαγάλος”. Δ. Δραγάτση, Σακελλαρίδη, κ.λπ. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σχ. φύλλου. (62)            80-130

304      [ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ]       Τρίτος τόμος: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ του Πελοποννησίου, [1920 περ.]. Η σελ. 570 επιδιορθωμένη, επηρεάζεται το κείμενο. Περιλαμβάνει κατάλογο φιλομουσών συνδρομητών και λίστα περιεχομένων. Σσ. 570. [δεμ. μαζί] Χειρόγραφο του 20ου αιώνα “ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ” Μισαήλ Μισαηλίδου (διασκευή Ηλία Δ. Λεωτσάκου) και άλλα σχετικά. Σσ. 84. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη    50-70

305      ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜ.,      ΝΕΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, περιέχουσα ανέκδοτα μουσικά μαθήματα πάσης εκκλησιαστικής ακολουθίας και αρμονικά τινά τοιαύτα, Σάμος Βαθύ –        Ιερουσαλήμ 1921. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 4+169-533.    40-80

306      ΣΤΑΘΕΡΟΣ Ν.,          Παρτιτούρα: “ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΟΝ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟΝ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΑ” (μετά σαλπίγγων και τυμπάνων), εκδ. Μ.Κ. Κωνσταντινίδου, 1929. Ο σ. ήταν αρχιμουσικός της Μουσικής Φρουράς Αθηνών. Σχ. 4ο πλάγιο, σσ. 12.          35-50

307      ΚΟΥΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜ.,     ΤΑ ΜΥΡΟΠΝΟΑ ΑΝΘΗ, περιέχοντα πάντα τα μαθήματα του τε εσπερινού, όρθρου και λειτουργίας, τόμος 1ος και 2ος δεμ. μαζί, εν Πάτραις 1929. Με εκτενή κατάλογο συνδρομητών. Δερματόδετο, σσ. 140+302.   60-100

308      [ΚΟΥΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜ.], ΤΑ ΜΥΡΟΠΝΟΑ ΑΝΘΗ της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου ενιαυτού, εκδοθέντα υπό Δημητρίου Σ. Κουτσαρδάκη πρώην Πρωτοψάλτου Πατρών, τόμος 3, περιέχων τα μαθήματα της Λειτουργίας, εν Πάτραις 1929. Με την υπογραφή του σ. Ταλαιπωρημένη σελ. τίτλου. Δερματόδετο, σσ. 381.           40-80

309      [ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ κυρίως και ΞΕΝΕΣ, 1930-1950 περ.], Εβδομήντα οκτώ περίπου παρτιτούρες με λιθόγραφα εξώφυλλα των: Γούναρη, Γιαννίδη, Χαιρόπουλου, Ιακωβίδη, Βέλλα, Πωλ Νενστέλ, Γαϊτάνου, Βλαχόπουλου, Κωνσταντινίδη, κ.ά.. (78)       70-140

310      [ΑΤΤΙΚ – ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΑΦΙΕΡΩΣΗ 1932 – 70 ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ]   Εβδομήντα ευρωπαϊκές και ελληνικές παρτιτούρες δεμένες σε έναν τόμο, περιόδου 1930 περ. με λίστα περιεχομένων στην αρχή του τόμου. Μεταξύ αυτών: αρ. 66, εκδόσεις Αττίκ, με χειρόγραφη αφιέρωση του ιδίου, 24/6/1932, Μανώλη Καλομοίρη “Πόσο πάει το φιλί” Χιώτικο, Ν. Λάβδα “Παντρεύουν την αγάπη μου”, Σακελλαρίδου Θ. “Ο Μαγεμένος”, Γρ. Κωνσταντινίδη “Μια γυναίκα πέρασε”, κ.λπ. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σχ. φύλλου. (70) 220-250

311      ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΙΩ.Θ.,       ΑΠΑΝΤΑ, τόμος Ε’ ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΗΣ, εκδόται: Νικ. Περάτης – Σπ. Καψάσκης, τυπ. Ρούτση, 1932. Χαρτόδετο, μικρή φθορά στο άνω τμήμα της σελ. τίτλου, δεν επηρεάζει το κείμενο, σσ. 198+1.            40-60

312      [ΜΟΤΣΑΡΤ – ΠΟΥΤΣΙΝΙ – ΜΙΣΣΙΡ]             “Ύμνος των φίλων της Ακτής” παρτιτούρα και πρόγραμμα της συναυλίας στο θέατρο Αλίκη, 1935. Μουσική  Ερ. Μισσίρ, στίχοι Σ. Παναγιωτοπούλου [μαζί] W.A. Mozart, συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών στο Θέατρο Ολύμπια 1941, δίφυλλο με λεκέ υγρασίας.  [μαζί] G. Puccini “Turandot”, παρτιτούρα, 1926 με  έγχρωμη λιθογραφία στο εξώφυλλο του Brunellescki, σσ. 4. (3)            30-50

313      [BERLIN IRVIN – GEORGE GERSHWIN]    “AMERICAN OPERETTA”, A. Drake, J. Paige, Olga San Juan (“Putting on the Ritz”, “How Deep is the Ocean”, “I got plenty of Nothing”, κ.λπ.). [μαζί] “GREAT ARTISTS” Puccini, Debussy, Corelli (“La Boheme”, “En Bateau”, κ.ά.). Ειδικοί υπερμεγέθεις δίσκοι βινυλίου 33 1/3 στροφών, (transcription disc) διαμέτρου 40 εκατοστών. Και οι δύο έκδοση του Office of International Information, Voice of America, U.S.A. Κωδικοί: 2ND7-MM-6458, 6457, DS-967, 966. [χ.χ., 1930-1960 περ.]. (2) 80-160

314      DUMESNIL RENE,    HISTOIRE ILLUSTREE DE LA MUSIQUE, editions d’histoire et d’art, Libr. Plon, Paris [1948]. Πλήθος εικόνων εντός και εκτός κειμένου. (Τμήμα πρώτο: Le Monde Antique – Le Moyen Age – La Naissance de l’Armonie, τμήμα δεύτερο: L”Age Classique). Δεμ., σσ. 230.         1-…

315      ΕΠΤΑ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ,        Των: Τζ. Μακούλη, Τ. Μαρούδα, Τζ. Βάνου, Μάγιας Μελάγια, Σωτ. Παναγόπουλου, δεκαετίας 1950. (7)      40-50

316      [ΕΘΝΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ]           Τριάντα τρία τεύχη (Μ. Καλομοίρης, κ.ά.) ΔΕΛΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ: 1950-1978 (28 τεύχη), 1981-1982 (1), 1982-1983 (1), 1985-1986 (1), 1990-1991 (1), 1993-1993 (1). Σύνολο (33) τεύχη.            100-200

317      ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ,    ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ, πρόλογοι: Σοφίας Σπανούδη, Μάριου Βαρβόγλη, Μανώλη Καλομοίρη, εκδ. “Μουσικά Χρονικά”, [χ.χ.]. Σσ. 83.  25-35

318      ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Ν.Ι., “Ο ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ”, 1965. Με πίνακα περιεχομένων (Εξαποστειλάρια, Αναστάσιμοι, Δύναμις, Πολυέλεος…). Πολυγραφημένο, άδετο, σσ. 226.   1-…

319      [ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ]         ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΞΕΝΑΚΗ, Αθήνα 14-21 Σεπτεμβρίου 1975, πρόγραμμα εκδηλώσεων. Πρόλογος Γιάννη Γ. Παπαϊωάννου. Δίγλωσση έκδοση, ελληνικά – γαλλικά. Σχ. πλάγιο τέταρτο, σσ. 33.       15-25

Βλέπε και: 177, 499

 

23. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [320-354]

320      “ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ”          Ήτοι Συλλογή Διατριβών Πρωτοτύπων και μεταφραζόμενων εκ των αρίστων περιοδικών συγγραμμάτων παρά των κκ. Φιλίππου Ιωάννου, Γ. Βέλιου, Π. Αργυρόπουλου, Α.Ρ. Ραγκαβή, Ν. Λεβαδέως και Κ. Παπαρρηγόπουλου. Τόμος Β’, φυλλάδιον Α’ του Α’ έτους, 1840. Βιβλιοδ. τέχνης, σσ. 420.  90-150

321      “ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΣΙΣ       Έτος πρώτον, εν Παρισίοις 1869-1872, τεύχη 1ον-12ον,  Α’ έτος και τμήμα του Β’ έτους. Πλούσια εικονογράφηση, πλήθος χαρακτικών εικόνων. Φθορές εντός κειμένου. Σχ. φύλλου, Δεμ., σσ.  356+273 περ.  100-200

322      “ΕΣΤΙΑ”           Περιοδικό. Δεκαέξι τόμοι, περιόδου 1876-1892 (λείπει το έτος 1888). Γράφουν: Α. Βυζάντιος, Α. Βαλαωρίτης, Α. Βλάχος, Ε. Σίμος, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Γ. Τυπάλδος, Ι. Σούτσος, Α. Παράσχος, Α. Τομπάζης, Α. Βερναρδάκης κ.ά. Βιβλιοδ. εποχής, με φθορές. (16)         260-400

323      “ΕΣΤΙΑ”,          Περιοδικό, εκδίδοται κατά Κυριακήν, τόμος τρίτος & τέταρτος 1877 (1 Ιανουαρίου – 25 Δεκεμβρίου), τα τεύχη 53-104, τυπ. Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Μαύρη βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, σσ. 830.            80-160

324      “ΕΣΤΙΑ”,          εκδίδοται κατά Κυριακήν, τα τεύχη 159-209, από 14 Ιανουαρίου 1879 έως και  30 Δεκεμβρίου 1879, τυπ. Κορίννης. Μαύρη βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, σσ. 832.     50-100

325      “ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ”      Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Κυριακήν, από αριθ. φύλλου 262, Ιανουάριος 1882 έως και αριθ. φύλλου 470, Δεκέμβριος 1885. Με θέματα: Φιλολογικά, Επιστημονικά, Καλλιτεχνικά, Χρηματιστήρια Αθηνών – Κωνσταντινουπόλεως κ.λπ. (Αρθρα: Δροσίνη Γ. “Η Φωτογραφία” αριθ. φύλλου 413, Βλάχου Α. “Εθνικόν Θέατρον αριθ. φύλλου 470 κ.ά.). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. [πολλαπλές αριθμήσεις].        120-180

326      “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ”,       εκδιδόμενη κατά Κυριακή, τόμος Α’, έτος 1888-1889, τυπ. της “Ακροπόλεως”, 1889. Συντάκται: Αριστείδης Ν. Παναγιωτίδης & Κωνστ. Ι. Πρασσάς. Συνεργάτες: Π. Παναγιωτίδου, Μιχ. Γιαννουκάκης, Ανδρ. Λασκαράτος, Ι. Μαράντος, Αντ. Μάτεσις, Στεφ. Ξένος, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Αλεξ. Φιλαδελφεύς, Δημ. Κορομηλάς, Δ. Μωραϊτίδης κ.ά. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 832.   80-140

327      “ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”,         ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, έτος Α’, αριθ. 4, 1919, διευθυντής Ι. Λ. Σπετσιώτης. Σσ. 297-365.          25-35

328      “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ”,         διευθυντής Γ. Θ. Καρπετόπουλος, εκδίδεται κατά δεκαπενθήμερον, έτος Α’, τεύχος 7ον, 1924. Σσ. 177-200.          20-25

329      “ZEITSCHRIFT FUR SLAVISCHE PHILOLOGIE”,             74 ΤΟΜΟΙ (1925-1991), Έκδοση: CARL WINTER UNIVERSITATVERLAG, Heidelberg. Καλή κατάσταση. (74)       200-500

330      “SUDOST FORSCHUNGEN”,           39 ΤΟΜΟΙ, 1936-1989, Im Auftrag Sudostinstituts Munchen (Munich), Internationale Zeitschrift, Kultur und Landeskunde Sudosteuropas. South Europe.Έκδοση: Oldenbourg Verlag, Munchen. Λείπουν οι τόμοι: II-VIII (1937-1947), XIII (1954), XIV (1955) Halbband 2, XVI (1957) Halbband 2, XVII (1958), XXX (1971)]. (39)       80-250

331      “ΘΕΑΤΗΣ”.     Εβδομαδιαία Εικονογραφημένη Επιθεώρησις, διευθυντής – ιδιοκτήτης Γερ. Πετροβίκης, Μάιος-Αύγουστος 1938, έτος 14ον. Συνεργάτες: Φώτος Γιοφύλλης, Κίμων Μαυρίδης, Κ. Μελάς, Ν. Χάγερ Μπουφίδης, Μαρία Παπαχρισοστόμου… Πολλές διαφημίσεις εποχής. Μικρές φθορές στις πρώτες σελίδες. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. [πολλαπλές αριθμίσεις σελίδων].          40-60

332      “ΕΒΔΟΜΑΣ”, περιοδικό ποικίλης ύλης, επτά τεύχη, περιόδου 1938-1940. Με χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα Ασπιώτη-Έλκα. Σχ. 4ο. (7)     40-60

333      ΔΟΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,   ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ… (μυθιστόρημα), εκδ. “Τα Χρονικά”, 1938. Λινή βιβλιοδ., σσ. 224.        20-30

334      [ΤΖΟΝΣΟΝ. – MERREL – ΤΖΑΚ ΛΟΝΤΟΝ]           ΡΟΜΑΝΤΣΟ, εβδομαδιαίο περιοδικό, ιδιοκτησία – διεύθυνσις Ν. Θεοφανίδη & Σπ. Λαμπαδαρίδη, 25 Νοεμβρίου 1938, έτος Ε’, αρ. 211. Περιεχόμενα: “Μέσα στον έρωτα και τον πόνο” νουβέλα του Αλ. Τζόνσον, “Μάρβελ” ρομάντσο ης Μέρελ, “Η Τραγωδία μιας Θεατρίνας” Τζακ Λόντον. Έγχρωμο εξώφυλλο Ασπιώτη-Έλκα, χαρτόδετο, σσ. 128.  15-20

335      [ΠΕΝΤΛΕΡ Μ. – MERREL – Ν. ΝΟΡΤΟΝ]   ΡΟΜΑΝΤΣΟ, εβδομαδιαίο περιοδικό, ιδιοκτησία – διεύθυνσις Ν. Θεοφανίδη & Σπ. Λαμπαδαρίδη, 18 Νοεμβρίου 1938, έτος Ε’, αρ. 210. Περιεχόμενα: “Μία ιδεώδης Σύζυγος” νουβέλα της Μάργκ Πέντλερ, “Διπλή Παγίς” ρομάντσο της Μέρελ, “Ο Κρυφός Γάμος” Ν. Νόρτον. Έγχρωμο εξώφυλλο Ασπιώτη-Έλκα, χαρτόδετο, σσ. 128.        15-20

336      [ΝΟΡΤΟΝ Ν. – ΓΛΥΝ ΕΛΙΝΟΡ – ΤΖΟΝΣΟΝ ΑΛ.]            ΡΟΜΑΝΤΣΟ, εβδομαδιαίο περιοδικό, ιδιοκτησία – διεύθυνσις Ν. Θεοφανίδη & Σπ. Λαμπαδαρίδη, 16 Σεπτεμβρίου 1938, έτος Δ’, αρ. 201. Περιεχόμενα: “Ο Έρως ενός φυλακισμένου” νουβέλα του Ν. Νόρτον, “Τυφλή Αγάπη” της Ελινορ Γκλύν, “Δύο Αδέλφια” νουβέλα του Αλ. Τζόνσον. Έγχρωμο εξώφυλλο Ασπιώτη-Έλκα, χαρτόδετο, σκίσιμο στις σελ. 5-6, σσ. 128.          15-20

337      “4η ΔΙΕΘΝΗΣ”            Δελτίο Συζήτησης της Οργανωτικής Επιτροπής του Ενοποιητικού Συνεδρίου των 4 Διεθνιστικών Κομμάτων Ελλάδας. Αριθμός Φύλλου 2, 15 Νοέμβρη 1945. Σσ. 32.            20-30

338      “Ο ΗΛΙΟΣ”.    Εβδομαδιαία Εγκυκλοπαιδική Επιθεώρησις. Εξήντα τεύχη, περιόδου 1946-1954. Έγχρωμα εξώφυλλα. (60).          70-140

339      “REVUE DES ETUDES SLAVES”  1946-1982,         29 TOMOI (1946-1982), ξεκινώντας απ’ τον τόμο 22. Έκδοση: Institut d’ Etudes Slaves, Paris.Λείπουν μερικοί ενδιάμεσοι τόμοι. Καλή κατάσταση. Χαρτόδετο. (29)       60-180

340      “SUDOSTEUROPA ZEITSCHRIFT FUR GEGENWARTSFORSCHUNG”, Επιστημονικό περιοδικό, 142 ΤΟΜΟΙ,  Herausgegeben vom Sόdostinstitut. (142)      300-750

341      “ETUDES BALKANIQUES”,             ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, 95 τόμοι. Έκδοση: ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, SOFIA, BULGARIA.Κείμενα στα αγγλικά, γαλλικά, βουλγαρικά. Καλή κατάσταση. Χαρτόδετο. Λείπουν μερικοί ενδιάμεσοι τόμοι. (95)      200-600

342      “ΖΕΦΥΡΟΣ” [ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ],            Περιοδικό εκλεκτών μυθιστορημάτων, τεύχος 97 με μέρος του μυθιστορήματος της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ “ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ”. Χρωμολιθόγραφο εξώφυλλο “Φοίνιξ”, [χ.χ., 1950 περ.]. Σσ. 95.   40-60

343      “JAHRBUCHER FUR GESCHICHTE OSTEUROPAS”,       114 ΤΟΜΟΙ (1956-1983). “Yearbooks for the history of Eastern Europe”. Κείμενα: αγγλικά, γερμανικά. Central and Eastern Europe. Έκδοση: OSTEUROPA INSTITUT, Munchen. (114)    250-650

344      “LITERATURNA MISL”         165 ΤΟΜΟΙ (1957-1989). Έκδοση: Institute of literature in Sofia, Bulgaria. (165)            300-800

345      “ARCHEOLOGIA” -“ARCHEOLOGY”,         96 τόμοι (1959-1993). ORGAN NA ARCHEOLOGICHESKIA INSTITUT I MUZEI PRI BALGARSKATA AKADEMIA NA NAUKITE. Έκδοση: Journal of the National Institute of Archaeology with Museum – Bulgarian Academy of Sciences, SOFIA, BULGARIA. Καλή κατάσταση. Χαρτόδετο. Βουλγαρικό κείμενο (96)        200-600

346      [ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ]    SHIJIE WENXUE, 1959. Για τη Παγκόσμια Λογοτεχνία. Ίσως με ελληνικού ενδιαφέροντος αναφορά. Σσ. 174.      20-30

347      “BALKAN STUDIES”,           A BIANNUAL PUBLICATION OF THE INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES, 65 ΤΟΜΟΙ (1961-1999). Έκδοση: INSTITUTE OF BALKAN STUDIES. (65)  120-350

348      “BALKANSKO EZIKOZNANIJE/LINGUSTIQUE BALKANIQUE”,          74 τόμοι (1962-1992). Έκδοση: “BALGARSKA AKADEMIJA NA NAUKITE” Sofia. Καλή κατάσταση, χαρτόδετο. Λείπουν 13 ενδιάμεσοι τόμοι (1-5, 9, 10, 17, 18, 22, 27, 28, 30). (74)  150-450

349      “LINGUΙSTIQUE BALKANIQUE”    74 ΤΟΜΟΙ (1962-1992). Έκδοση: BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, SOFIA, BULGARIA. BOLGARSKA AKADEMIA HA NAUKITE, SOFIA, BULGARIA. Κείμενο αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, βουλγαρικά. Καλή κατάσταση. Χαρτόδετο. (74)        150-450

350      “ZEITSCHRIFT FUR BALKANOLOGIE”     27 ΤΟΜΟΙ 1962-1991. Έκδοση: OTTO HARRASOWITZ, WIESBADEN. Καλή κατάσταση. Χαρτόδετο. (27)    55-150

351      “BALGARSKI EZIK”,            108 ΤΟΜΟΙ (1968-1992). ORGAN NA INSTITUTA ZA BALGARSKI EZIK PRI BALGARSKATA AKADEMIA NA NAUKITE. Έκδοση: BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, SOFIA, BULGARIA. BOLGARSKA AKADEMIA HA NAUKITE, SOFIA, BULGARIA. Καλή κατάσταση, χαρτόδετο. Λείπουν μερικοί ενδιάμεσοι τόμοι. (108)       200-600

352      “ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ”   Δίμηνη Περιοδική Έκδοση Λογοτεχνίας και Γενικής Παιδείας, διευθυντής Ι. Μ. Χατζηφώτης. Με κείμενα των: Θ. Πετσάλη Διομήδη, Ν. Καζαντζάκη, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Μηνά Δημάκη, Ντίνου Κονόμου, Μαν. Γιαλουράκη κ.ά.. Τόμος Α’ 1971-1972, τόμος Δ’ 1975.      35-55

353      “ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ”         ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ, διευθύνεται από επιτροπή, εκδότης Θ. Παπανικολάου. Τα τεύχη: 5,6,7,8,9 του 1975, τα τεύχη:  10,11,12,13-14,15 του 1976, τα τεύχη: 16,17 του 1977 και τα τεύχη: 19,20 του 1978. Σύνολο (14)        20-40

354      “REVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE”,            75 τόμοι (1977-1989). CAHIER LINGUISTIQUE THEORITIQUE ET APPLIQEE. Bucarest : Editions de l’Academie de la Republique populaire            roumaine. EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA. Issued by: Academie de la Republique socialiste roumaine. Κείμενο αγγλικό, γαλλικό, γερμανικό, ιταλικό, βουλγαρικό. Καλή κατάσταση. Χαρτόδετο. Λείπουν οι ενδιάμεσοι τόμοι: XVI, XVII, XVIII, XXI, XXI, XXIII, XXV, XXXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV). (75)        150-450

Βλέπε και: 151, 130, 764, 365, 552, 785, 772, 110, 113, 112, 789, 37, 727, 115, 762, 559

 

24. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ [355-365]

355      ΑΣΩΠΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ,        “ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ” ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ του έτους 1890, ευγενεί συμπράξει των φιλοκάλων λογίων και ευπαιδεύτων     δεσποινίδων, τυπ. Π. Λεωνή, 1889. Με λιθογραφίες εκτός κειμένου. Σσ. 344. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ του έτους 1890, ευγενεί συνεργασία ευπαιδεύτων δεσποινίδων, τυπ. Π. Λεωνή, 1889. Σσ. 256. Με λιθογραφίες εκτός κειμένου. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής. 60-100

356      ΣΚΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤ.,   ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1893, τη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων (μετ’ εικόνων), τυπ. Ανέστη Κωνσταντινίδη, 1893. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 432.         35-50

357      ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ,     Έτος 1901, εκδιδόμενον υπό Σωκράτους Α. Παρασυράκη εν Λονδίνω, δημοσιεύεται και πωλείται υπό του Βιβλιοπωλείου David Nutt, Λονδίνο. Πλούσια εικονογραφημένο με ολοσέλιδες εικόνες. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη ράχη, σσ. 270.  1-…

358      ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΩΤΗΡ., ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ “ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΝΥΤΟΡΟΣ”, έτος πρώτον 1904, εν Καΐρω εκ των χρωμο-τυπο-λιθογραφείων Ματάντου και Χαρισιάδου. Με φωτ. εποχής εντός κειμένου, πλήθος πινάκων και αναδιπλούμενων χαρτών, 46 χρωμολιθόγραφους πίνακες νομισμάτων, κ.λπ., καθώς επίσης και διαφημίσεις εποχής σε χρωματιστό χαρτί. Βιβλιοδ. εποχής ταλαιπωρημένη, σσ. 543+74.           60-120

359      “ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ”     ΕΘΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ (ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ), Σύγχρονος Καλλιτεχνική και Φιλολογική Στοά, διευθυνομένη υπό Ιωάννου Αρσένη, περίοδος Γ’ έτος δέκατον πέμπτον, 1912, Τυπ. Εστία. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Κόκκινη βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σσ. 648.     60-80

360      ΣΚΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤ.,   ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν του έτους 1918, τη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογράφων (μετ’ εικόνων). Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 208. 30-60

361      ΚΑΖΑΜΙΑΣ 1929,      ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ, εκδ. Βιβλιοπωλείου Ατλαντίδος, Νέα Υόρκη 1929. Εικονογράφηση ολοσέλιδη (χορεύτριες ή καλλονές της εποχής,      π.χ. Βιξ, Ζάνου, Denis κ.λπ., διαφημίσεις ελαιόλαδου “Περιστερά”, “Αμβροσία”, “Στάϊκος” κ.ά.). Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο εξώφυλλο, σσ. 256.   60-100

362      “ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1935”        Πρωτοχρονιάτικο λεύκωμα εκδιδόμενο επιμέλεια των συντακτών της “Ανατολής”, Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, Αλεξάνδρεια 1935. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 192.      15-30

363      “ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1954”,     Ετήσια λογοτεχνική και καλλιτεχνική έκδοση, Διευθυντής Αρ. Ν. Μαυρίδης. Τόμος 11ος, συνεργάτες: Γαλάνης, Βενέζης, Σκίπης, Ξενόπουλος, Ν. Σημηριώτης, Π. Λεκατσάς, Σπεράντζας, Λουντέμης, Αποστολόπουλος και πολλοί άλλοι. Εξώφυλλο “Γοργόνα” από τον Μ. Ρενιέρη. Έγχρωμη ξυλογραφία επικολλημένη της Χαρ. Χατζησάββα Φωτίου (σελ. 271) “Νησιώτικο ξωκλήσι”. Μικρή φθορά από υγρασία στην άνω δεξιά γωνίας του οπισθόφυλλου και στις τελευταίες σελίδες. Σσ. 327.  35-60

364      “ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1963”     ΕΤΗΣΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, εκδόσεις “Επτάνησος”, 1963. Πλήθος εικόνων εντός κειμένου. Συνεργάτες: Κονόμου Ντίνος, Δόξας Άγγελος, Πορφύρης Κ., Φωκάς Ιωάν., Λευκαδίτης Π., Ράδος Βασ., Γερμενής Β., Κουμετάκης Η., Απέργης Αχιλ, κ.λπ.  Άκοπο. Σσ. 251+διαφημίσεις εποχής.     15-25

365      “ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1992”      ΕΤΗΣΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ, Διευθυντής Αριστ. Ν. Μαυρίδης, τόμος τεσσαρακοστός ένατος, 1992. Με πολλές εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Εικόνα εξωφύλλου Αλέκου Κοντόπουλου. Άκοπο. Σσ. 432. 15-20

 

25. ΙΑΤΡΙΚΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ [366-384]

366      [LEMERY NICOLAS (1645-1715) ΧΗΜΕΙΑ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ]     Corso di chimica del signor Nicola Lemery, che insegna il modo di fare le operazioni, che sono ususali nella medicina. Con metodo facilissimo, e ragionamenti sopra ciascuna operazione. Tradotto dall’ultima edizione francese, la qual stata molto aumentata           dall’autore, ed in questa ultima edizione veneta aggiuntovi il Trattato dell’antimonio, e li segreti medicinali. Arricchita di figure in rame. In Venezia : per Gio. Gabriel Hertz, 1732. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 640.   100-200

367      GERARDI B. VAN-SWIETEN,          Commentaria in omnes aphorismos HERMANNI BOERHAAVE De cognoscendis, et curandis morbis … tomus secundus, apud Remondini, Fassani 1783. Θέματα: Κατάγματα (ossa fracta), Μολύνσεις (inflammatio), Γάγγραινα (gangraena), Καρκίνος (caner), κ.ά. Σσ. 284. [δεμ. μαζί ο 4ος τόμος του ιδίου έργου] Commentaria in omnes aphorismos HERMANNI BOERHAAVE […] tomus tertius […]. Θέματα: Τρέμουλο (tremor), Άγχος (anxietas), Ντελίριο (delirium), Διάρροια (diarrhoea). Σσ. 256. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, μικρές φθορές στην ράχη κυρίως, στο σώμα λεκές στην κάτω δεξιά γωνία των σελίδων, κείμενο ευανάγνωστο. 1-…

368      ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ, ΑΠΑΝΤΑ,           GLAUDII GALENI, OPERA OMNIA, editionem curavit D. Carolus Gottlob Kuhn, tomus X, Lipsiae 1825, ΓΑΛΗΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΒΛΙΟΝ 1-14. (Γαληνός ο ένδοξος ή Κλαύδιος γεννήθηκε στην Πέργαμο της Μικράς Ασίας το 128 μ.Χ. και πέθανε το 200 μ.Χ., ιατρός με πολύ μεγάλη φήμη στην εποχή του που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Η βασική μέθοδος που εφάρμοζε ήταν τα “ενάντια εναντίοις” που εφαρμόζει μέχρι σήμερα η συμβατική ιατρική). Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Με ex-libris. Βιβλιοδ. εποχής, σπασμένη ράχη, σσ. 1021.  1-…

369      ΠΥΡΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Αρχιμανδρίτης),      ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ: Ήτοι πρακτική ιατρική, περιέχουσα τριακοσίας εξήκοντα δύω Αρρωστείας, τον Όρκον, και Αφορισμούς του Ιπποκράτους, την Φυσιολογίαν, και Ανατομίαν άπασαν του ανθρώπου, την ύλην της Ιατρικής, και την Βοτανικήν, προεξηγηθείσα ποτέ εις τας Αθήνας, και τώρα αρμοδίως συντεθείσα παρά του Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού, […]. Νυν πρώτον τύποις εκδίδεται εις δύω τόμους. Τόμος πρώτος και δεύτερος [δεμένοι μαζί. Εν Ναυπλίω 1831, (Α’ έκδοση), εκ της τυπογραφίας των Κωνσταντίνου Τόμπρα Κυδωνιέως, Ιωαννίδου Σμυρναίου και Γεωργίου Αθανασιάδου Μελισταγούς εκ Μακεδονίας. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σσ. 2χ.α.+θ’+10χ.α.+304 (Α’ τόμος)+ 332+1 (Β’ τόμος). Συμπληρώσεις με φττπ. στον Α’ τόμο οι πρώτες σελ. (2χ.α) και στον Β’ τόμο οι σελ. (1-4 & 329-332+1).            600-900

370      ΜΕΣΜΕΡΟΥ και ΔΕΣΛΩΝΟΣ,         ΜΑΓΝΗΤΙΣΤΙΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΙ ΙΑΤΡΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΙΜΑΙΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ, μεθηρμηνευμένα εκ του γαλλικού, τυπ. Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως, 1852. Φθορά στο πάνω δεξί τμήμα, λείπει το τελευταίο φύλλο από τον κατάλογο συνδρομητών, ίχνη υγρασίας. Χρήζει βιβλιοδεσίας. Σχ. 12, σσ. 84.       70-100

371      ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ,    ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ συγγραφείσα επί τη βάσει νεωτέρων και μάλλον διαδεδομένων του είδους τούτου γαλλικών συγγραμμάτων, εκδ. Γ.Δ. Φέξης, 1891. Βιβλιοδ. Εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 1024.    80-160

 372     [ΨΥΧΑΡΗΣ – ΛΟΥΒΑΡΗ – GOIZET]           ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, Η ΖΩΗ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗ δια της μεθόδου του BRAWN SEQUARD, υπό του ιατρού L.H. GOIZET κατά μετάφρασιν Πέτρου Αποστολίδου, εκδ. Β. Γαβριηλίδου, 1891. Σσ. 278. [δεμ. μαζί] ΨΥΧΑΡΗΣ, “ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΟΥ”, τυπ. Σ.Κ. Βλαστού, 1888. Σσ. 270. [δεμ. μαζί] ΛΟΥΒΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, “Η ΝΕΛΛΗ Ή Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ”, τυπ. Α. Κωνσταντινίδου, 1892. Σσ. 176. Τρία βιβλία δεμένα μαζί, βιβλιοδ. εποχής,     45-80

373      JOULIN M.,    ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, υπό M. Joulin, μετά 148 σχημάτων παρεντεθειμένων εν τω κειμένω (ξυλογραφίες), μτφρ. Δ. Κ. Κόνσολα, τόμος Α’, εκδότης Σ. Κ. Βλαστός, 1893. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές σσ. 576.      40-80

374      ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Δ.Ι.,         ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ το πρώτον εν Ελλάδι Βιβλίον της Οδοντιατρικής, περιεχόμενα: Ανατομία και φυσιολογία, Μικροβιολογία, Παθολογία και      θεραπευτική, Φαρμακολογία, Χειρουργική, ήτοι εξαγωγή και ενσφραγίσεις οδόντων κ.λπ., μετά σχημάτων, Δ. Ι. Καρακατσάνη διευθυντού και Καθηγητού της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών, τυπ. Γεωργίου Σ. Σταυριανού, 1894. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, μικρή φθορά στην ράχη, σσ. 240.       80-160

375      [ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ],      Περιόδου 1900 περ., με μία εγχάρακτη ένδειξη 50. Σε ξύλινο κουτί διαστάσεων [24×10,5×11,4 εκ]. 100-200

376      ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,          ΟΔΟΝΤΟΪΑΤΡΙΚΟΝ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ και ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ περιλαμβάνων πάσας τας μέχρι σήμερον υπό της Γαλλικής Ακαδημίας καθωρισμένας επιστημονικάς και Οδοντομηχανικάς λέξεις όρους εν τη Οδοντοϊατρική Επιστήμη και Τέχνη, Εν Αθήναις [χ.χ., 1900 περ.]. Σσ. 144.     50-80

377      [ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ]   ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ανακοινώσεις επί των πολεμικών τραυμάτων του οφθαλμού, (ανάτυπον), τυπ. Σ.Κ. Βλαστού, 1942. Προεδρία καθηγ. κ. Γ. Κοσμετάτου, τεύχος 3ον. Χαρτόδετο, σσ. 260-432.      20-30

378      ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝ.,           Η ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, έκδ. “Cosmos” Greek-American Printing Co, New York, 1948. Χαρτόδετο, σσ. 143.         45-75

379      ΚΑΤΩΓΑΣ ΚΛΗΜΗΣ,           ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΡΙΖΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑ, (διατριβή επί Διδακτορία), τυπ. Σωτ. Σπυρόπουλου, 1948. Σσ. 30+1.   40-50

380      ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΓΕΡΑΣ.,             Η ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, 1949. Με αφιέρωση του σ. (ενδοκρινολόγου – ψυχιάτρου). Χαρτόδετο, σσ. 88.      25-40

381      ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,             ΔΥΟ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑΝ, έκδ. 1953. Ο σ. καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.    Χαρτόδετο, μικρές εκδορές στο εξώφυλλο, σσ. 63.         40-60

382      CASTIGLIONI ARTURO, (ΚΑΣΤΙΛΙΟΝΙ), ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, εισαγωγή – επιμέλεια – συμπληρώματα Δρος Ν.Σ. Παπασπύρου, (τόμος 1ος, 2ος & 3ος), έκδ. “Μινώταυρος” 1961. Μαύρη βιβλιοδ. (3)  90-140

383      [ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ]     ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, πρακτικά του έτους 1964, μετά των πρακτικών του 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου,      Θέματα: Γεροντολογία, Γηριατρική και διάφορα Επίκαιρα Θέματα, Λαμία 3-7 Μαΐου 1964, τυπ. Π. Δρούκα & Ν. Κόνσολα, 1965. Χαρτόδετο, σσ. 585.  25-45

384      ΚΟΨΙΑΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤ.,         ΟΛΙΚΑΙ – ΜΕΡΙΚΑΙ ΟΔΟΝΤΟΣΤΙΧΙΑΙ (στοιχεία δια τους φοιτητάς), 1970. Πολυγραφημένο. Υπογραμμίσεις με μολύβι στο κείμενο.  Βιβλιοδ.             δερμάτινη ράχη, σσ. 384. [μαζί] FORREST J.O., “ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ”, 1977. Δεμ., σσ. 190.            20-40

26. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –

ΕΜΠΟΡΙΟ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ [385-400]

385      [ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ]        Ξυλογραφία “TELEGRAPHY”, [1850 περ.]. Απεικόνιση του τηλέγραφου και του μηχανήματος για σήματα Μορς. Διαστάσεις [24,5×16,5], μικρό σκίσιμο στο κάτω τμήμα.  15-25

386      FIGUIER LOUIS,        LES GRANDES INVENTIONS ANCIENNES ET MODERNES DANS LES SCIENCES, L’INDUSTRIE ET LES ARTS, Paris, libr. L. Hachette, 1865. Πλήθος χαρακτικών σχεδίων εντός κειμένου. Κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 446.         50-100

387      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.,        ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ των καθ’ ημάς δήλον ότι ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ και ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ επί του πρακτικού βίου, εκ του τυπογραφείου των αδελφών Βαρβαρρήγου, 1876. Με πλήθος ξυλογραφιών εντός κειμένου. Ενσωματωμένος σελιδοδείκτης. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη με χρυσή διακόσμηση, σσ. 478.          50-80

388      ΣΑΚΚΟΡΡΑΦΗΣ Δ. Μ.,        ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, (χωρίς σελ. τίτλου), τυπ. Ιγγλέσση 1888. Με χρωμολιθογραφίες εκτός κειμ. [βλ. Πολέμη 1888.1087, όχι ΒΒ, ΓΕΝ, ΜΧ]. Κόκκινη βιομηχ. βιβλιοδ. εποχής ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 260. 40-50

389      [ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΡΙΟΙ] BAINBRIDGE J.S.,   HOME PESTS AND THEIR DESTRUCTION, W. Heinemann (Medical Books), 1929. (Εξολόθρευση εντόμων, κορεών και άλλων παρασίτων). Με 20 σχεδιαγράμματα. Σσ. 94. 35-60

390      ΒΟΣΥΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚ.,             ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ, τυπ. Ι.Λ. Αλευρόπουλος, 1935. Φθορά στις σελ. 33-36. Χαρτόδετο, σσ. 36.   15-20

391      ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ.,          Η ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ, Βιβλιοπ. Α. Καραβία, [χ.χ., 1939 περ.]. Ο σ. ήταν διευθυντής του θεραπευτηρίου “Ευαγγελισμός”. Χρήζει βιβλιοδεσίας. Σσ. ιστ’+226.          25-35

392      “ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟΝ ΑΛΛΑΤΙΝΗ 1858”      Εικονογραφημένο λεύκωμα, [χ.χ. 1942 περ.], με φωτ. του εργοστασίου από το 1884 μέχρι και την σημερινή του εικόνα,  καθώς επίσης 53 εικόνων δειγμάτων παραγωγής. Σχ. πλάγιο, σσ. 34.            28-38

393      ΚΕΡΑΣΣΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, Κλωστοϋφαντουργική Βιβλιοθήκη Π.Γ. Κερασσώτη, έκδ. 1947. Με εικόνες, πολλές εξ αυτών αναδιπλούμενες. Σσ. 187.        20-25

394      [ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ] ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε. ΧΡ., Η ΠΑΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ, ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ, εκδ. Αργ. Παπαζήσης, 1950. Σσ. 83.  20-30

395      [ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ] ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤ.,    ΑΣΘΕΝΕΙΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ, Μάρτιος 1955. Πολυγραφημένο, εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 115.   35-50

396      [ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ] ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Ι.,    Η ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, έκδ. 1956. Σσ. 11.   1-…

397      [ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, έκδ. 1956. Με σχέδια εντός κειμένου. Λεκές υγρασίας στο εξώφυλλο. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 61    40-70

398      ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ,   Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΤΟ ΚΑΝΑΡΙ, έκδ. 1961. Άκοπο. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 126. [Για το καναρίνι].      20-30

399      [ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ]         “ORTHO-VENT SHOES”, [1962 περ.]. Πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση. Σχ. 8ο μεγάλο, σσ. 176.    30-60

400      ΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜ.,      Η ΒΑΡΕΙΑ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, με πρόλογο του καθηγητή Ν. Κιτσίκη, εκδ. Κέδρος 1977. Σσ. 576+50 αναδιπλούμενοι πίνακες.     45-70

Βλέπε και: 33, 12, 382, 366, 40, 375, 634, 37, 379, 369, 367

 

27. ΓΥΝΑΙΚΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ – ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ [401-412]

401      ΠΛΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤ., ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, εν Πειραιεί, εκδ. Θ.Σ. Φιντικάκης, 1892. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη ράχη, σσ. 399. 60-100

402      LE NOUVEAU BREVIAIRE DE LA BEAUTE,          G. CLARKS, PARFUMERIE ROYALE, Paris [χ.χ., 1900 περ.]. Με πλήθος ολοσέλιδων φωτ. εκτός κειμένου και άλλες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 192.            25-50

403      ΠΟΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,         Η ΓΥΝΑΙΚΑ, έμμετρος κωμωδία μονόπρακτος, εκδ. Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, 1915. Χαρτόδετο, σσ. 46.  15-25

404      ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕΣ ΝΙΚ.,          ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ, έκδ. δευτέρα βελτιωμένη, Β. Παπαχρυσάνθου – Γ. Σταγγέα, 1920. Με μία χειρόγραφη συνταγή. Βιβλιοδ. εποχής, σσ.   35-45

405      BOYER D’AGEN,       LA BEAUTE DE LA FEMME DANS L’ART, preface D’Armand Dayot, texte de Boyer D’Agen, Paris [1920 περ.]. Άλμπουμ με 53 αναπαραγωγές    έργων ζωγραφικής επικολλημένες σε σκληρό χαρτόνι. Σχ. φύλλου μικρό, ταλαιπωρημένη βιβλιοδεσία, χρήζει επιδιόρθωσης. Γυναικείο κάλλος στην τέχνη.       1-…

406      ΦΕΡΜΠΟΥ Π.,           ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, [1925 περ.]. Λείπει η σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. εποχής, ελαφρές φθορές, σχ. 12ο, σσ. 106+6.        30-60

407      DEBAY A. – DANZEN B.,     ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΗΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΨΕΩΝ, μτφρ. Ηλ. Ι. Οικονομόπουλου, εκδ. Αδελφών Παπαδημητρίου, 1929. Οξειδωμένες καρφίτσες. Χαρτόδετο, σσ. 80.           18-25

408      FORTESCUE ELEANOR,      GOLDEN BOOK OF FAMOUS WOMEN, edit. Hodder and Stoughton, London [1930 περ.]. (Περιλαμβάνει: Κλεοπάτρα, Δαλιδά, Βεατρίκη, …). Με έγχρωμες επικολλημένες εικ. εκτός κειμ. Σχ. 4ο, λινή βιβλιοδ. εποχής με χρυσό διάκοσμο, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 200.        35-70

409      “ΡΟΜΑΝΤΣΟ”            ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΣ, έκδοσις Ν. Θεοφανίδη – Σπ. Λαμπαδαρίδη, διευθυντής Συντάξεως Ορφεύς Β. Καραβίας, [1930 περ.] Σχ. 4ο μεγάλο, δεμ., σσ. 607.    40-60

410      ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜ.,        ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ, διάλεξις γενομένη εις τον Παρνασσόν την 15 Μαΐου 1935, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρου, 1935. Χαρτόδετο, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 41. 25-50

411      ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,    ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΥΟ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ, εκδ. “Οι Φίλοι του Βιβλίου”, 1944. Χαρτόδετο, σσ. 70.     20-40

412      ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,    ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ, ΗΡΩΙΔΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ, τυπ. Δ. Πέτσαλη, 1945. Ξεκολλημένο εμπροσθόφυλλο, σσ. 178.       30-60

Βλέπε και:  58, 524, 381

 

28. ΝΑΥΤΙΛΙΑ [413-421]

413      ΜΥΚΚΕ ΧΕΛΛΜΟΥΤ,          ΑΪΣΣΑ, μτφρ. Κωνστ. Αντ. Παπαπάνου, Ο σ. (υποπλοίαρχος του γερμανικού πολεμικού ναυτικού) διηγείται την οδύσσειαν του υπ’ αυτόν αγήματος από τας νήσους του Κήλιγκ εις την Σουμάτραν, ο υποπλοίαρχος Φον Μύκκε υπηρέτει εις το καταδρομικόν “Έμδεν”. Έκδ. [1917 περ.]. Χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 7+173.        30-60

414      HOLMAN H.,             HANDY BOOK FOR SHIPOWNERS & MASTERS, London 1948. Δεμ., σσ. 391. [μαζί] MODERN SHIP STOWAGE, New York 1957. [μαζί] STOWAGE, THE RPOPERTIES AND STOWAGE OF CARGOES. (3)           15-20

415      ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΜΟΣ,      ΕΔΩ ΒΥΘΟΣ, εκδ. Σαλίβερου, 1951. Εικονογράφησις Φωκίωνος Δημητριάδη. Χαρτόδετο, έγχρωμο εξώφυλλο, σσ. 215.     20-35

416      LEEMING JOSEPH,   MODERN SHIP STOWAGE, New York 1957. Σκισμένο το άνω τμήμα της σελ. τίτλου, δεν επηρεάζεται το κείμενο. Δεμ., σσ. 726.   1-…

417      [ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ]         Έμβλημα σε αναμνηστική πλακέτα, (τρίαινα, άγκυρα, αμόνι και βασιλικό στέμμα). Χάλκινο ανάγλυφο, σε ξύλινη βάση, [1960 περ.]. Διαστάσεις [14×11 εκ.]         75-85

418      ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΡΑΒΙΑ,          GREEK MERCHANT SHIPS, έκδοσις εκατονταετηρίδος Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου 1861-1961. Την ύλην του βιβλίου συνέλεξε και συνέθεσεν ο ζωγράφος Σπύρος Βασιλείου. Λεύκωμα δίγλωσσο, ελληνικά – αγγλικά. Πλούσια έγχρωμη εικονογράφηση, 234 εικόνες. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. [χ.α.σ.].   50-100

419      “ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ”,        Πρόλογος Ιωάννη Χολέβα (υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας), [χ.χ., 1968 περ.]. Εικονογράφηση Φωκ. Δημητριάδη. Σσ. 48.         20-40

420      ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,    ΝΑΥΠΗΓΙΑ, 1968. Με σχέδια εντός κειμ. Δερμ. βιβλιοδ. με ενσωματωμένο μεταλλικό ανάγλυφο σχέδιο, σσ. 254.            20-30

421      THOMAS R.E. (Captain)         STOWAGE, THE PROPERTIES AND STOWAGE OF CARGOES, Glassgow, 1977. Δεμ., σσ. 564.   10-20

Βλέπε και: 460, 327, 225, 224

 

29. ΧΑΡΤΕΣ – ΑΤΛΑΝΤΕΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ [422-432]

422      [ΡΩΜΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ]         Χαλκογραφία [1600 περ.], “TABULA PEUTING ERIANA”. Τμήμα του Ρωμαϊκού χάρτη συγκοινωνιών, περιέχει Θράκη, Αιγαίο, Κρήτη, Κωνσταντινούπολη, Εύξεινο Πόντο κ.λπ. Διαστάσεις [34×18,5 εκ.].       1-…

423      MERCATOR, G. – HONDIUS, J.,      “Graecia”, published in Amsterdam, 1608. [βλ. Ζαχαράκη 2206/1447]. Χαλκογραφία, χρώμα εποχής. Λεπτομερής χάρτης της Ελλάδας και του Αιγαίου πελάγους, με cartouche στο κάτω αριστερό τμήμα. Σε πλαίσιο διαστάσεις [47×36 εκ.]. 350-450

424      BLAEU JOAN (1596-1673), “Morea olim PELOPONNESUS Guilty Blaeu”, (Άμστερνταμ 1640), [βλ. Ζαχαράκη 385/246]. Χαλκογραφία, χρώμα εποχής. Με cartouche στο κάτω αριστερό τμήμα. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [42×50 εκ.].     300-400

425      HONDIUS HENRICUS,         “Attica, Megarica, Corinthiaca, Boeotia, Phocis, Locri  Exdehineation Clarissimi D.T. Velli M.D.”, (Άμστερνταμ 1652), [βλ. Ζαχαράκη 1709/1121]. Χαλκογραφία, χρώμα εποχής. Με cartouche στο άνω δεξί τμήμα. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [36×50 εκ.].            300-400

426      [ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΚΡΗΤΗ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ]          Λιθόγραφος χάρτης [1820 περ.], εικονίζεται Νότια Πελοπόννησος, Δυτική Κρήτη και Κυκλάδες. Διαστάσεις [39×52.5].           1-…

427      BRUE ADRRIEN HUBERT (1786-1832),      “Carte generale de la Grece moderne, de l’Archipel, de l’Albanie, de la Macedoine”. Redigee par A. Brue, Geographe du Roi. Paris, 1826. Chez l’Auteur, rue des … Ο χάρτης έχει ένδειξη στο κάτω δεξί τμήμα ότι αντλεί στοιχεία από τους ταξιδιώτες, Pouqueville και Dοdwell. Έγχρωμος ξυλόγραφος. Διαστάσεις [50×36 εκ.].          150-200

428      BALBI ADRIEN,        ABREGE DE GEOGRAPHIE, chez Jules Renouard, Libraires-Editeurs, Paris 1847.             Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, δερμάτινη ράχη, σώμα μερικώς αποκολλημένο, σσ. 1364.          50-80

429      ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΤΛΑΣ,            ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων, υπό Γεωργίου Μεταξά και Νικολάου Μεταξά, εκδ.       “Εστίας”, 1902. Με ασπρόμαυρες εικ. και  έγχρωμους χάρτες και εικόνες. Λείπει η σελ. τίτλου. Ταλαιπωρημένο. Σσ. 106.                              50-70

430      [TOURIST MAP OF GREECE]          Έγχρωμος τουριστικός χάρτης, Περβολαράκης – Λυκογιάννης, 1952. Μικρό σκίσιμο άνω αριστερά. Διαστάσεις [70×86 εκ.].         20-40

431      ΜΠΙΡΗΣ Κ.,   ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, έγχρωμος, αναδιπλούμενος, κλίμακος 1:10000, [χ.χ.]. Διαστάσεις [75χ1,05 εκ.].  20-30

432      BRITANNICA ATLAS,          Έκδοση: William Benton, Chicago – London [1970]. Χρωματιστή εκδ. Σχ. φύλλου, σσ. 320+223.            30-40

 

30. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ [433-436]

433      [ΘΕΡΙΣΜΟΣ – ΒΟΣΚΟΙ]       Δύο στερεοσκοπικές φωτογραφίες, Keystone View Company, 1906. Εικονίζονται παραδοσιακές διαδικασίες της υπαίθρου στην Ελλάδα, βοσκή αιγοπροβάτων και θερισμός. Διαστάσεις [18×8,5 εκ.] (2)            25-35

434      [ΙΚΑΡΙΑ] ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΛΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ, έκδ. 1964. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 326.           30-50

435      [ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ.] ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ,    “Greek Folcloric Costumes”. Γυναικεία ενδυμασία “ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΣΣΑΣ”. Χρωμολιθογραφία, εκδ. M. Ouzounis, [χ.χ., 1970 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [41×31 εκ.].            50-70

436      [ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ – ΥΦΑΝΤΡΕΣ – ΥΦΑΝΤΙΚΗ] ΜΕΡΤΑΝΗ ΛΙΖΑ,     ΚΡΕΚΗΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΝ, έκδ. 1988. Με 17 αρχαία ελληνικά επιγράμματα και απόδοση στα νέα ελληνικά. Σχέδια Elis Lisas, εντός και εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 93.     30-40

Βλέπε και: 528, 502, 475, 525, 500, 474, 493, 484,  236

 

31. ΑΤΤΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ [437-450]

437      [ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ],    ΛΟΓΟΙ ΕΚΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΙΣ ΝΑΟΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εν Πειραιεί, Εκτυπωτική Εταιρία Πειραιώς “Ποσειδών”, 1873. Σσ. ι’+168. [δεμ. μαζί] ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Σ.Δ., “ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ”, τυπ. Ν. Ρουσόπουλου, 1875. Σσ. 50.  [δεμ. μαζί] ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, “ΛΟΓΟΙ ΤΡΕΙΣ”, εν Πειραιεί, Εκτυπωτική Εταιρία Πειραιώς “Ποσειδών”, 1874. [δεμ. μαζί] ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΛΛΗ δημοσιευθείσαν εν τω Νεολόγω Αθηνών περί θρησκείας πραγματείαν υπό Σ.Δ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ, τυπ. Ν. Ρουσόπουλου, 1876. Σσ. 50.  [δεμ. μαζί] ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ υπό Α. ΜΑΚΡΑΚΗ, τυπ. Ν. Ρουσόπουλου, 1871. Σσ. 68. [δεμ. μαζί] ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΕΞ ΟΔΗΣΣΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Ε’, υπό ΑΛΕΞ. ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ, Εν Ερμουπόλει Σύρου, 1871. Σσ. 46. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες.  50-70

438      [ΛΑΥΡΙΟ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΥΡΙΟΥ]    “ΕΚΘΕΣΕΙΣ του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξεταστικής Επιτροπής της Εταιρείας των ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ προς την Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων”. Επτά εκθέσεις των ετών: 1877 – τυπ. Θρασ. Παππαλεξανδρή, 1882 – τυπ. Θρασ. Παππαλεξανδρή, 1885 – τυπ. Θ. Παππαλεξανδρή & Α. Παπαγεωργίου, 1899 – τυπ. Ν. Ιγγλέση και Α. Παπαγεωργίου, 1914 – τυπ. της Βασιλικής Αυλής Α. Ραφτάνη, 1918 – τυπ. της Βασιλικής Αυλής Α. Ραφτάνη, 1915 – τυπ. της Βασιλικής Αυλής Α. Ραφτάνη. (7)    130-180

439      [ΑΘΗΝΑ – ΣΟΥΝΙΟ – ΑΙΓΙΝΑ]        Πέντε στερεοσκοπικές φωτογραφίες: Stereo – Travel Co, New York, 1908, ιστιοφόρο κοντά στην Αίγινα και λιμάνι Αίγινας (2). Impberial Series – H.C. White, 1901, Σούνιο. James M. Davis, New York, Torondo, Sydney, πανοραμική άποψη της Αθήνας και Καρυάτιδες. Διαστάσεις [18×8,5 εκ.] (5) 50-80

440      [ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ]        “The Mountains look on Marathon and Marathon looks on the sea”, edit. Underwood, [1907 περ.]. Στερεοσκοπική φωτογραφία, πανοραμική άποψη της πεδιάδας και κυνηγός σε πρώτο πλάνο με καραμπίνα. Διαστάσεις [18×9 εκ.].     50-70

441      [ΑΘΗΝΑ] ΑΚΡΟΠΟΛΗ και ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ,      Πέντε φωτογραφικές πλάκες (slides), περιόδου [1910 περ.]. Τέσσερις της Ακρόπολης: Η Ακρόπολη και το Θησείο, Ανατολική άποψη, τα             Προπύλαια, Δυτική άποψη και μία πανοραμική άποψη. (No: 7,10,29,49,56) “Acropolis and temple of Theseus”, “Entrance to the Acropolis”, “The Acropolis from the East”, “West front of the Parthenon”, “Modern Athens from Mar’s hill. Διακρίνεται όνος στους στύλους του Ολυμπίου Διός (Νο 29), ιππήλατη άμαξα στα Προπύλαια (Νο 7). Διαστάσεις [8×8 εκ.]. (5)   70-140

442      [ΠΕΙΡΑΙΑΣ] “THE PIRAEUS GENERAL VIEW”,      Πανοραμική άποψη του λιμανιού, ιδιαιτέρως ευκρινής λεπτομερής φωτογραφία, αναδεικνύει την πολεοδομική διάταξη και τους αρχιτεκτονικούς όγκους. Διακρίνεται ο Άγιος Νικόλαος, ιστιοφόρα, κ.ά. Γυάλινη πλάκα, (slide), No 49, [1910 περ.]. Διαστάσεις [8×8 εκ.].            90-130

443      Ο ΛΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΕIΡΑΙΩΣ, ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ “Ο.Λ.Π.”, 1936-1937, έκδοσις Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς [1937]. Με εικόνες και χάρτες εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 283.     30-60

444      [ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ]     ΠΩΣ ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1932 ΕΙΣ ΣΠΑΤΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ “ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ”, 1939. Με φωτ. εκτός κειμένου. Ίχνη υγρασίας, ταλαιπωρημένες οι πρώτες κυρίως σελίδες. Δεμ., σσ. 139.         22-34

445      ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ,            ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ. Για καταβολή ληξιπρόθεσμων χρεών (οικόπεδο -οδός Λομβάρδου) εντός 8 ημερών δυνάμει του περί εισπράξεως         Δημοσίων εσόδων νόμου, 15/2/1942. Δημοτικό “Χαράτσι” μεσούντος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα φύλλο.      60-90

446      [ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ],         ΟΔΗΓΟΣ, οδικός, συγκοινωνιακός, εφοριακός, αστυνομικός, ταχυδρομικός, χιλιομετρικός ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ, εκδ. Κύρος, 1955. Δεμ., σσ. 249.         25-35

447      [ΤΖΑΚΟΣ ΕΥΑΓ.], ΛΥΣΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ,        Υπό Ευαγγέλου Μ. Τζάκου διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού. Μικρό αρχείο με αναφορές σε υπουργούς και Δήμαρχο Αθηναίων, [1958-1980].      25-50

448      ΟΔΗΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ,    ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ & ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ, 1968, εκδ. Γαβ. Γαβριηλίδου. Σώμα ξεκολλημένο από την ράχη.  Σχ. 16ο, σσ. 415 15-20

449      ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡ.,         ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1835-1971, τόμος τιμητικός επί τη 150ετηρίδι της Επαναστάσεως του 1821, Δήμος Αθηναίων, 1972. Χαρτόδετο, σσ. 425.     40-50

450      [ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ] ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΡΙΒΑ ΚΑΛΛ.,         ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, τόμος Α’, 1978. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 157.    22-36

Βλέπε και: 186, 659, 681, 431, 782, 736, 706, 355

 

32. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ [451]

451      [ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ.] ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ,    “Greek Folcloric Costumes” γυναικεία ενδυμασία “ΑΙΓΙΝΑΣ”. Χρωμολιθογραφία, εκδ. M. Ouzounis, [χ.χ., 1970 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [41×31 εκ.].   50-80

Βλέπε κα : 439

 

33. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ [452-471]

452      [ΡΟΔΟΣ] SEBASTIAN MUNSTER, AUS DER COSMOGRAPHIE, 1580 ALTKOL HOLZSCHNITT INSEL RHODOS. Η περιοχή του Κάστρου, έγχρωμη χαρακτική εικόνα. Μία σελίδα διαστάσεων [34×21,5 εκ.].   170-200

453      [ΚΥΚΛΑΔΕΣ] ADVILLLE M.D.,      “THE CYCLADES” for the travels of Anacharsis. Χαλκόγραφος χάρτης. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [21,5×22,5 εκ.].         40-60

454      [ΑΜΟΡΓΟΣ] ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ,            ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ και των τριών αυτής πόλεων ΑΙΓΙΑΛΗΣ, ΜΙΝΩΑΣ και ΑΡΣΕΚΙΝΗΣ, τυπ. Περρή και Βάμπα, 1870. Φθορές στα περιθώρια και οξειδώσεις. Σσ. 20.     65-100

455      [ΤΗΝΟΣ] ΔΡΟΣΟΣ Ν.,          ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ από της πέμπτης Σταυροφορίας μέχρι της Ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821, τυπ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως, 1870. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 562.           80-140

456      [ΣΥΡΟΣ] “Η ΚΑΡΟΛΙΝΑ”     ήτοι Η ΝΕΑ ΠΟΛΩΝΙΣ ΤΟΥ ΙΘ’ ΑΙΩΝΟΣ, ιστορικόν διήγημα, λίαν ηθικόν και διδακτικόν, εκ της γαλλικής, εκδίδοται υπό ΕΠ. Ν. ΝΟΤΑΡΑΚΗ, Εν Ερμουπόλει Σύρου, τυπ. Ρενιέρη Πρίντεζη, 1878. Με κατάλογο συνδρομητών. Σσ. 82. [δεμ. μαζί] ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ., “ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΕΡΓΩΝ”, [χ.χ.]. Σσ. 404. [δεμ. μαζί] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, “ΝΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ” ήτοι υποδείγματα ποικίλων επιστολών ερανισθέν εκ διαφόρων πηγών, τυπ. Ανέστη Κωνσταντινίδη, 1891. Σσ. 144. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη.    50-70

457      [ΤΗΝΟΣ] ΣΑΛΩΝΗΣ Μ.,      ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ, μτφρ. εκ του γαλλικού μετά τινών παρατηρήσεων υπό του Δημ. Μ. Μαυρομαρά, τυπ. ο “Λαός”, 1888. Σσ. 112. [δεμ. μαζί] ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜ., “ΤΗΝΙΑΚΑ” ήτοι αρχαία και νεωτέρα γεωγραφία και ιστορία της νήσου Τήνου, τυπ. ο “Παλαμήδης”, 1889. Σσ. 259. Δύο βιβλία δεμένα μαζί, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη.         70-140

458      [ΡΟΖΕΜΠΑΟΥΜ ΜΑΡΙΑ]    Η ΜΙΚΡΑ ΑΘΙΓΓΑΝΙΣ, μυθιστορία μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού υπό Μαρίας Ροζεμπάουμ, εν Ερμουπόλει Σύρου, 1898. Σσ. 276. [δεμ. μαζί]  “ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ” ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΥΛΟΝ ΤΟΥ ΟΥΖΩΡ, μυθιστορία μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού υπό Γεωργ. Σ. Γαλάτη, εν Ερμουπόλει Σύρου, 1894. Σσ. 320. [δεμ. μαζί] “ΣΥΖΥΓΟΥ ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ” μυθιστορία μεταφρασθείσα εκ του γαλλικού υπό Παντ. Δ. Τσιτσέκλη, εν Ερμουπόλει Σύρου, 1897. Σσ. 196. Τρία βιβλία δεμένα μαζί, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σώμα αποκολλημένο, μικρές φθορές.            50-90

459      [ΡΟΔΟΣ] “CITY OF RHODES, ISLAND”,    Άποψη του λιμανιού με τον Αμυντικό Φρουριακό Προμαχώνα του Ενετικού Κάστρου. Διακρίνονται ελλιμενισμένα ιστιοφόρα. Γυάλινη φωτογραφική πλάκα (slide), 1900 περ. Διαστάσεις [8×8 εκ.].  35-60

460      [ΜΥΤΙΛΗΝΗ] “LE PETIT JOURNAL”          SUPPLEMENT ILLUSTRE. Ένα τεύχος: 24 Νοεμβρίου 1901. Με ολοσέλιδη  έγχρωμη εικόνα με τον τίτλο «Le conflit Franco – Turc, Notre Flotte a          Lesbos». Βλέπουμε την παρουσία γαλλικών πολεμικών πλοίων να καθησυχάζει τον πληθυσμό για τυχόν τουρκικές επεμβάσεις. Σχ. φύλλου.            35-65

461      [ΣΥΡΟΣ – ΙΟΣ]           Δελτίον Συνδρομητών του Περιοδικού “Νησιωτικών”, τυπολιθογρ. Ν. Φρέρη εν Σύρω, προς τον κύριον Ευάγγελον Κωστόπουλον δικηγόρον – δημοσιογράφον εις Ίον, Εν Σύρω τη 14η Ιουνίου, Πέμπτη 1912. Με δύο σφραγισμένα γραμματόσημα και σημείωση στο περιθώριο της μπροστινής σελίδας. Μονόφυλλο, σχ. 4ο μεγάλο.      25-35

462      LICHTENBERG R.     DIE AEGAISCHE KULTUR, Λειψία 1918. Με εικόνες εντός κειμένου (αγγείων, κατόψεων αρχαιοτήτων, κ.λπ.). Γοτθική γραφή. Φθορές στην ράχη. Σσ. 160.           1-…

463      Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ,      εν Σύρω, εκδότης Αντώνιος Π. Ζάννες, 1922. Φυλλάδιο, σσ. 8.           20-30

464      [ΚΕΑ, ΚΥΘΝΟΣ, ΣΕΡΙΦΟΣ] ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (γεωπόνος), Πολυγραφημένο δακτυλόγραφο κείμενο (102 φύλλα) [1940]. Με 64 πίνακες και έναν χειρόγραφο χάρτη (σκαρίφημα). Συστηματική μελέτη             γεωπονική ντόπιας παραγωγής(φυσικές, οικονομικές, κοινωνικές συνθήκες, έδαφος, ζώα, προϊόντα, προτεινόμενες βελτιώσεις, μέτρα). Σχ. 4ο, χαρτόδετο, σσ. 204.       150-250

465      [ΣΙΦΝΟΣ]       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΔΙΑΛΗΣΜΑΣ, Εις μνημόσυνον, Σίφνος Θέρος 1946. Αφιέρωμα της εφημερίδος “Σίφνος”. Επιτροπή εκδόσεως του Αναμνηστικού τεύχους: Σεβ. Μητροπολίτης Πολύκαρπος, Πρεσβύτερος Ι. Σπ. Ράμφος, Μ.Ι. Γαλανός, Αριστ. Ζ. Διαλησμάς, Ν.Γ. Παππάς, Αθαν. Κ. Διαλησμάς, Αποστ. Ν. Καλογήρου διευθυντής της εφημερίδος. Άκοπο. Ταλαιπωρημένο εξώφυλλο. Σσ. 62.         40-60

466      [ΡΟΔΟΣ] ΔΟΝΤΑΣ Σ.,           ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ανάτυπον από το βιβλίον “Πέντε διαλέξεις γενόμεναι εις Ρόδον εις το Παλάτιον του Μεγάλου Μαγίστρου”,      έκδοσις Διοικήσεως Δωδεκανήσου, [1949]. Σσ. 8.         20-40

467      [ΚΕΑ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΜΑΓΕ]         Πέντε κάρτες: “Αθανάσιος Δ. Κώστας Ελληνική Βιομηχανία Εμαγέ & Μεταλλουργίας” εν νήσω Κέα (Κυκλάδων) με διεύθυνση γραφείων και τηλέφωνο, [1950 περ.]. Διαστάσεις [10×16,5 εκ.]. (5)            50-100

468      [ΕΝΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ, 1952]           Ομαδική ασπρόμαυρη φωτογραφία, ενθύμιον, στα προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοέμβριος 1952. Χειρόγραφη αναφορά, στο πίσω μέρος, του ιστορικού της φωτ. Διαστάσεις [8,2×11,5 εκ.].   25-35

469      [ΙΚΑΡΙΑ] ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΙΚΑΡΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΥ, οι πηγές με τη μεγάλη ραδιενέργεια, ιστορία του νησιού του Ικάρου ανάμεσα στους αιώνες, η μικρή Ικαρία ξεσηκώνεται και πολεμάει τη μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η συμβολή του στον επικό αγώνα της, Συμβολή στην αντίσταση, κ.λπ.. έκδ. 1953. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 203.         35-50

470      [ΡΟΔΟΣ]         Δώδεκα ασπρόμαυρες φωτογραφίες [1960 πυρ.] της Ρόδου. Στις περισσότερες εικονίζεται το κάστρο και η παλαιά πόλις. Διαστάσεις [20×15 εκ. πυρ.]. (20)          1-…

471      QUATREPOINT ROBERT,    TERRES D’EGGE, φωτογραφίες του Jean Cella (ολοσέλιδες ασπρόμαυρες, αντιπροσωπευτικές του κυκλαδικού φωτός και τοπίου), edit. Denoel, 1981. Σσ. 158.           1-…

Βλέπε και: 305, 434, 602, 241, 437, 235

 

34. ΣTEPEA EΛΛAΔA – EYBOIA [472-476]

472      SALVATOR WIEN (Αρχιδούκας της Αυστρίας),      “ΓΑΛΑΞΙΔΙ”, χρωματιστή λιθογραφία [1876 περ.]. Διαστάσεις [12×18 εκ.].          40-60

473      [ΦΘΙΩΤΙΔΑ] ΕΝΙΣΛΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,        Η ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ, τοπογραφία, αρχαιολογία, ιστορία, Α’ τόμος, έκδ. 1938 & Η ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ, αρχαιολογία, ιστορία, τοπογραφία, Β’ τόμος, έκδ. 1939. Με εικόνες εντός και εκτός κειμένου. (2)   50-70

474      [ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ.] ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ,    “Greek Folcloric Costumes” γυναικεία ενδυμασία “ΑΡΑΧΩΒΑΣ”. Χρωμολιθογραφία, εκδ. M. Ouzounis, [χ.χ., 1970 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [41×31 εκ.].         50-80

475      [ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ.] ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ,    “Greek Folcloric Costumes” γυναικεία ενδυμασία “ΑΙΔΗΨΟΥ”. Χρωμολιθογραφία, εκδ. M. Ouzounis, [χ.χ., 1970 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [41×31 εκ.].            50-80

476      ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΡΑΝΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΓΡΙΝΙΟ. “Σύντομη αναφορά σε μνημεία της περιοχής μας”. Έκθεση φωτογραφίας αρχαιολογικών μνημείων, Θέρμο 1980. Δακτυλογραφημένος οδηγός. Σσ. 19. 50-70

           

36. ΗΠΕΙΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ [477-485]

477      ORTELIUS ABRAHAM (1527-1598),           “Tempe : Thessaliae pars, delineatum et editum auctore Ab. Ortelio 1590”. Όλυμπος, Θεσσαλία και τμήμα της Μακεδονίας. Χαλκογραφία με ωραία χρώματα.  Σε πλαίσιο διαστάσεις [48×40 εκ.].     400-500

478      14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1917,    Πανηγυρικός λόγος εκφωνηθείς εν Βόλω την 14ην Ιουνίου 1918 υπό του Τάκη Οικονομάκη Διευθυντού της “Θεσσαλίας”. Έκδοσις της Λαϊκής Επιτροπής επί του Εορτασμού της 14 Ιουνίου, τυπ. “Θεσσαλίας”, εν Βόλω 1918. Φυλλάδιο, μικρές φθορές στα περιθώρια εκτός κειμένου, σσ. 13.    15-20

479      “ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”, Περιοδικόν Σύγγραμμα, ιδρυθέν και εκδιδόμενον προνοία του Μητροπολίτου Ιωαννίνων, Σπυρίδωνος Βλάχου, επιμέλεια των Ηπειρωτών Περικλέους Βιζουκίδου, Γεωργίου Αναγνωστόπουλου, Αλκιβιάδου Κοντοπάνου, εν Ιωαννίνοις εν τη ιερά Μητροπόλει, έτος πρώτον 1926. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 355.         35-50

480      [ΛΑΡΙΣΑ – LARISSA] 4 ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ,           Υδραγωγείον, Οδός Αλεξάνδρας, Προτομή Κούμα, Κήπος Αλκαζάρ, έκδ. Βιβλιοχαρτοπωλείου Α. Παναγιωτόπουλου, “Δέλτα”, [χ.χ., 1935 περ.]. Διαστάσεις [9×14 εκ.]. (4)  45-70

481      [ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΒΑΜΒΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞ.],          Φυλλάδιο δημηγορίας για τον πολιτικό Αλεξ. Βαμβέτσο Αρχηγό της “Τρίτης Καταστάσεως” (sic), από επιτροπή Θεσσαλών (Στ. Τεγόπουλος, Κ. Νταϊφάς, Κ. Παπαδημητρίου, Π. Βούλγαρης, Ν. Μπαλάνης κ.ά.), [χ.χ., 1950 περ.]. Σχ. 16, σσ. 8.       30-40

482      [ΒΟΛΟΣ – ΖΑΓΟΡΑ – ΠΗΛΙΟ] ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤ.,            ΣΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΤΙΣ ΠΛΑΓΙΕΣ, μυθιστόρημα, έκδ. 1950. Με την υπογραφή του σ. Σσ. 191. 15-25

483      ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜ.,         Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (συναξάρι), έκδ. 1954. Ολοσέλιδη εικόνα: Η πρώτη “ιστόρησις” του Αγίου – 30 Ιανουαρίου 1838, 13 μόλις ημέρες μετά το μαρτύριο. Εξώφυλλο Λαζαρίδη. Ταλαιπωρημένο εμπροσθόφυλλο από υγρασία. Σσ. 127.       25-45

484      ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΜΙΣ, Η ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ, ιστορικόν διάγραμμα της Ηπείρου, Η προς αποδημίαν κίνησις, Ιστορική επισκόπησις, Τα περί την αποδημίαν ήθη και έθιμα και ο κύκλος των τραγουδιών της ξενιτιάς, Ηπειρωτική Βιβλιοθήκη, 1958. Χαρτόδετο, σσ. 90.      25-45

485      ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,     ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, Τρίκαλα 1988. Με φωτογραφίες της πόλεως, κατόψεις σχεδίου πόλεως κ.λπ. Σσ. 224.           1-…

 

37. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ [486-494]

486      [ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ] PROUST M.A.,           “VOYAGE AU MONT ATHOS”,  από το “Le tour Du Monde” του 1860. Άρθρο 32 σελίδων με πολλές χαρακτικές εικόνες από το Άγιο Όρος εντός αλλά και εκτός κειμένου (Ιερά Μονή Ιβήρων, ο Ηγούμενος της Μονής Ιβήρων, εκκλησιαστικοί θησαυροί από την Ιερά Μονή Καρυών, Ιερά Μονή Εσφιγμένου, κ.λπ.) Σχ. 4ο μικρό, σσ. 32.       50-70

487      [ΑΓ. ΟΡΟΣ]    Μονόφυλλο με 3 ρωσικές ξυλογραφίες, [1870 περ.] με μονές του Αγίου Όρους. Διαστάσεις [23,5×13,5].     1-…

488      [ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ] ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,        ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ιστορία και τέχνη, μετά 40 εικόνων, χάρτου, αρχιτεκτονικών κατόψεων κ.λπ. Εις ιδιαιτέρους πίνακας και εντός κειμένου, Βιβλιοπ. Ι.Ν. Σιδέρη, 1915. Χαρτόδετο, φθορές στην ράχη, σσ. 160+1 αναδιπλ.          20-30

489      [ΕΠΙΤΑΓΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]        Τρεις επιταγές, δύο στην Θεσσαλονίκη: 21 Mars 1932 & 21 Mai 1932 και μία στην Αθήνα: 16 Ιανουαρίου 1923. Επικυρωμένες με χαρτόσημα και σφραγίδες. Σε πλαίσιο διαστάσεων [46×36 εκ.].     40-80

490      [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ – ΑΡΤΕΡΓΑΤΕΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ]      “Το ψωμί του Λαού, Η Νέα Άνανδρη Επίθεσις του Κ.Κ.Ε. εναντίον του Λαού”. Μονόφυλλο κατά των κομμουνιστών που βάλλουν εναντίον των συμφερόντων των εργατών άρτου. Β.Ε.Ν. Κεντρική Διοίκησις 9 Αυγούστου 1945.            40-60

491      [ΚΟΖΑΝΗ – “ΟΙΚΟΔΟΜΗ”],           ΓΡΑΠΤΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ, Ιερά Μητρόπολις Σερβίων και Κοζάνης, (εβδομαδιαίον γραπτόν κήρυγμα της Ι. Μητροπόλεως), εν Κοζάνη 1959-1960. Έξι τόμοι. (6)        60-90

492      [ΚΑΒΑΛΑ – ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ]          ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ 1957, “… Να αγωνισθούμε σκληρά για μια ανθρώπινη υποφερτή ζωή”, Ένωσις Συνταξιούχων Καπνεργατών Νομού Καβάλας, Καβάλα 27/3/1957. Μονόφυλλο, διαστάσεις [16,5×11,5]. 35-50

493      [ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ.] ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ,    “Greek Folcloric Costumes” γυναικεία ενδυμασία “ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ”. Χρωμολιθογραφία, εκδ. M. Ouzounis, [χ.χ., 1970 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [41×31 εκ.].      50-80

494      [ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ]        Δύο βιβλία: Η ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ, συλλογή εγγράφων (1934-1992), Θεσσαλονίκη 1993. Σσ. 72. [μαζί] Σπ. Σφέτσας – Κυρ. Κεντρώτης “ΣΚΟΠΙΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ”, κριτική προσέγγιση της έκδοσης της MANU “Macedonia and its relation with Greece” Skopje 1993, Θεσσαλονίκη 1994. Σσ. 67.        15-25

Βλέπε και: 485, 743, 554, 754, 751, 670, 435, 742

 

38. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ [495-502]

495      [ΚΟΡΙΝΘΟΣ] WORDSWORTH, ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ, “Ruins of the Old Temple at Corinth”, χαλκογραφία [χ.χ., 1860 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [11×17 εκ.].        65-80

496      [ΣΠΑΡΤΗ – ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Τέσσερις στερεοσκοπικές φωτογραφίες, Underwood & Underwood Publishers, New York, London, Torondo – Canada, 1907-8. Εικόνες της αγροτικής Ελλάδας, Λεύκτρα και Λαγκάδα (κοντά στην Σπάρτη),  θέα από ψηλά στο λιμάνι της Πύλου, Αργολίδα – άμαξα ακινητοποιημένη στο χώμα. Διαστάσεις [18×8,5 εκ.] (4) 40-60

497      [ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟΝ] “Pious monks of the Eastern Orthodox Church at door of Monastery Mega Spelaion, Greece”, edit. Underwood, [1910 περ.]. Ομαδική στερεοσκοπική, επιχρωματισμένη φωτογραφία μοναχών μπροστά στην είσοδο του Μοναστηριού. Διαστάσεις [18×9 εκ.].   50-70

498      ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., Η ΗΛΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ, επί τη βάσει: Σπουδαιοτάτων πρωτοτύπων ανεκδότων ιστορικών εγγράφων των χρόνων της Τουρκοκρατίας και της Επαναστάσεως, Απομνημονευμάτων των αγωνιστών και τοπικών παραδόσεων, 1950. Μικρή φθορά στο οπισθόφυλλο, σσ. 365.  10-20

499      [ΑΡΚΑΔΙΑ – ΒΑΛΤΕΤΣΙ] Μουσική παρτιτούρα: ΒΑΛΤΕΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦ. Μουσική – ΒΟΣΥΝΙΩΤΗΣ ΣΤ. στίχοι, εξετυπώθη δαπάνη του Συνδέσμου των εν Αθήναις Ασεατών, 1951. Ορατή τσάκιση στο μέσον. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 4. 25-45

500      [ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ.] ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ, “Greek Folcloric Costumes” γυναικεία ενδυμασία “ΚΟΡΙΝΘΟΥ”. Χρωμολιθογραφία, εκδ. M. Ouzounis, [χ.χ., 1970 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [41×31 εκ.].         50-80

501      ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ., ΛΟΥΤΡΑΚΙ, εικονογραφημένο λεύκωμα, τρίγλωσσο ελληνικά – γαλλικά – αγγλικά. Φωτογραφίες Ανδρέα Σπύρου, Σχέδια – Βινιέτες Ιφιγ. Πετροπούλου. Σχ. 4ο, σσ. 120.      25-50

502      ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ., ΑΒΡΑΜΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ιστορία – λαογραφία – γενεαλογικά Δέντρα – Μητρώα), έκδ. 1984. Με φωτ. εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 176.           15-25

Κατηγορία 38: Βλέπε και: 780, 288, 594, 778

 

39. ΕΠΤΑΝΗΣΑ [503-515]

503      [ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ] Χειρόγραφα έγγραφα σε χαρτιά 8ου σχήματος. Ανάγλυφη σφραγίδα με τον Λέοντα της Βενετίας και της Αγγλικής Αυτοκρατορίας καθώς και σφραγίδα της Κεφαλληνίας, σφραγίδα του Δημοσίου συμβολαιογράφου Κεφαλονιάς. Δήμος Άνω Λειβαθούς, συμβολαιογράφος Μ.Γ. Πεκατόρος, Πλοίαρχος αιτών τον πληστηριασμόν Γ.Α. Νίτης, Καλέργη Α. Πετρίτση, Χαραλ. Κατσαίτης, Προικοσύμφωνο 1887: Γεράσιμος Χριστοφοράτος, Στέρ. Σπυράτος. Ι. Κονιδάρης, Νομάρχης Ι. Προβελέγγιος, Παναγ. Τζανετάτος, Ηλίας Καπάτος ο συμβολαιογράφος. Έτη: 1852, 1858, 1866, 1870, 1877, 1882, 1837, 1889. Σύνολο (8).      80-160

504      [ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ], ΣΟΛΩΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1808-1885), Αρχείο χειρογράφων. Οκτώ φύλλα. Ποιήματα: (“Ο Θεός και ο Άνθρωπος, Ιθάκη 1852, “Εις τον Στρατηγόν Χατζή Μιχαήλ Γιαναράκη” Ταιγανίω 1878, “Ημέρα αντευφρόσυνος” Οδησσός 1881, “Το Μη Περαιτέρω” 1878, “Ωδή δια του της νομικής αξιοθέντα τέφανον” Βενετία 1880. Και 2 επιστολές: “Προς το Υπουργείον Δικαιοσύνης” [χ.χ.], “Υπόμνημα δια την Κεφαλληνίαν”. Επίσης ένα πρόχειρο σημείωμα. Ο Α. Σολωμός, δικηγόρος, έγινε γνωστός ως ο ιδρυτής του πρώτου Θεάτρου στην Κεφαλονιά (1838). Σύνολο 8 μονόφυλλα. διαστάσεων [25×16]   200-300

505      [ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΣΑΜΟΣ] “Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΕΡΡΙΣΩ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΗΣ ΤΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ”. Μονοσέλιδο: Εν τοις εκλογικοίς χρονικοίς της Επαρχίας Σάμης η 7η Φεβρουαρίου 1899 δέον ν’ αναγραφή και ανεξιτήλοις γράμμασιν ως η ημέρα πολιτικής αναγεννήσεως και ανεξαρτησίας καθ’ ην αναδειχθέντων ως εκλεκτών των επιστημόνων ιατρών Σ. Γεντιλίνη και Γ. Ζερβού, κατέπεσεν αισχρώς και αμετακλήτως η μονοκρατορία εντός Ι. Βρυώνη […] Εν Κοθρέα Άσσου την 9 Φεβρουαρίου 1899, εις εκλογεύς. Διαστάσεις [34×28 εκ.].     25-50

506      [ΧΕΡΝ ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ] BISLAND ELIZABETH, THE LIFE AND LETTERS OF LAFCADIO HEARN, with illustrations, vol. II, London 1909. Με ex-libris “Waddow”, και φωτ. εποχής εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 560.  40-60

507      ΛΑΣΚΑΡΙΣ Σ.Θ., Ο ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρης, 1930. Χαρτόδετο, σσ. 132.     20-30

508      ΓΑΛΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔ., Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ, Ιθάκη 1938. Με φωτ. εκτός κειμένου. Σσ. 47.         30-45

509      [ΙΘΑΚΗ] ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΣΠ. (ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ Φ.), Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ, συλλογή γλωσσικού υλικού, έκδ. 1950. Άκοπο. Σσ. 118.    20-30

510      [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΚΑΡΑΛΗ Π., ΠΩΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, Κέρκυρα 1952. Με έγχρωμο αναδιπλούμενο χάρτη προ της σελ. τίτλου και φωτ. εκτός κειμένου. Σσ. 85+διαφημίσεις εποχής.  15-30

511      [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΚΟΚΟΤΟΣ ΓΙΩΤΗΣ Α., ΝΑΖΛΗ ΠΙΕΡΡΗ, πρωτότυπη αληθινή ιστορία, Κέρκυρα 1960. (Ιστορικό μυθιστόρημα με Ιστορικό Πίνακα διακριθέντων Κερκυραίων στις σ. 277-298. Αναδιπλ. xάρτης της Κέρκυρας υπό του Marshal Sculemburg). Χαρτόδετο, μικρές φθορές, σσ. 298.        35-45

512      [ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ] ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, εκδ. 1962. Δεμ., σσ. 31.         20-35

513      ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ “ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ” ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Η ΑΠΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” και ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ 1815-1864, (επί τη 100η επετείω της ενώσεως της Επτανήσου με την Ελλάδα), εκδ. 1964. Χαρτόδετο, μικρές φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 488. 35-55

514      ΚΟΝΟΜΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ, μυθιστορηματική βιογραφία, εκδ. Α. Καραβία, 1974. Με λεξιλόγιο και μία ολοσέλιδη ζωγραφική εικόνα του Ν. Κουτούζη (αυτοπροσωπογραφία από την συλλογή του Διον. Ρώμα). Σσ. 214+4 εικόνες εκτός κειμένου.   25-35

515      ΠΛΑΙΣΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ., ΖΑΚΥΝΘΟΣ Η ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ, 1977. Με ιδιόχειρη αφιέρωση της σ. Εικόνες εντός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 198. 20-35

Κατηγορία  39: Βλέπε και: 54, 364, 726, 52

 

40. ΚΡΗΤΗ [516-527]

516      [ΚΡΗΤΗ] SEBASTIAN MUNSTER, AUS DER COSMOGRAPHIE, 1580 HOLZSCHNITT INSEL CRETA. Χαρακτική εικόνα, Ηράκλειο Κρήτης. Μία σελίδα διαστάσεων [34×21,5 εκ.].         140-180

517      SAINTE-CROIX Guillaume-Emmanuel-Jos Des Anciens Gouvernemens Federatifs, et de la Legislation de Crète consideres sous les rapports et resultats de toutes associations  politiques, A Paris, chez Samson, an XII, 1804. Με αναδιπλούμενο χάρτη της Κρήτης. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, μικρή φθορά στην ράχη, σσ. 504. 300-350

518      [ΣΒΟΡΩΝΟΣ Ι.], SVORONOS J.N., Numismatique de la Crète ancienne, accompagnee de l’histoire, la geographie et la mythologie de l’île, partie 1: Description des monnaies, histoire et geographie, Macon, 1890. Σχ. 4ο μεγάλο, χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 358.           25-35

519      [ΚΡΗΤΗ] Κρητικοί στρατιώτες εν ώρα μάχης εναντίον των Τούρκων. “Cretan insurgents picking of Turkish troops in mountain pass”, από το “London Illustrated News”, 1897. Σε πλαίσιο [35×24 εκ.].     90-120

520      [ΚΡΗΤΗ] Βασισμένο σε σχέδιο του WOODVILLE R. 1892, Στρατιώτες οπλισμένοι κάνουν σήμα ανάβοντας φωτιά. “Insurgents lighting a signal in the mountains”. Φωτολιθογραφία από το “London Illustrated News” 20 Φεβ. 1897. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35×24 εκ.],   90-100

521      [ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ] Μια Ομολογία της Τραπέζης. Δεν έχουν συμπληρωθεί στοιχεία,  [1900]. Σε πλαίσιο διαστάσεων [32×35 εκ.].        40-50

522      ΒΕΝΕΡΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ (Μητροπολίτης Κρήτης), ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, τυπ. “Πυρσού”, 1938. Πλούσια εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου με χάρτες, φωτογραφίες εποχής, σχέδια και κατόψεις κτιρίων. Σσ. 495.           35-60

523      ΒΙΤΖΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ, ποίημα ερωτικόν συντεθέν παρά Β. Κορνάρου από την χώραν της Σιτίας του νησιού της Κρήτης, κατά την έκδοση της Βενετίας, εκδ. αφών Κοτζιά [1958]. Με πλήθος εικόνων από χειρόγραφα και πίνακες της εποχής. Έγχρωμο εξώφυλλο (ανατύπωση κλισέ).        35-65

524      ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ., ΜΑΝΤΑΜ ΟΡΤΑΝΣ, αφήγηση από τη Διεθνή Κατοχή της Κρήτης 1897-98, έκδ. 1965. Εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 222. 30-45

525      [ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ.] ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ, “Greek Folcloric Costumes” γυναικεία ενδυμασία “ΚΡΗΤΗΣ”. Χρωμολιθογραφία, εκδ. M. Ouzounis, [χ.χ., 1970 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [41×31 εκ.].   50-80

526      [ΧΑΝΙΑ] Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ, Σύνδεσμος Εφέδρων Αξ/κών Νομού Χανίων – Ένωσις Αποστράτων Αξ/κών Στρατού, παράρτημα Χανίων, έκδ. Χανιά 1981. Σσ. 23.          10-20

527      [ΡΕΘΥΜΝΟ] ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ., “ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ”. Από τη γεωμετρική και αρχαϊκή νεκρόπολη. Ταφικές πυρές και Ομηρικά έπη, Ρέθυμνο 1994. Λεύκωμα πλούσια εικονογραφημένο. Σχ. 4ο, σσ. 155.   20-40

Κατηγορία 40: Βλέπε και: 96, 288

 

41. ΚΥΠΡΟΣ [528-541]

528      [ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΔΑΝΤΕΛΕΣ – ΥΦΑΝΤΙΚΗ] “ORIENT ILLUSTRE”, 10 Decembre 1919, περιέχει άρθρο για τις γυναίκες της Κύπρου που κατασκευάζουν χειροποίητες δαντέλες. Με φωτ. των γυναικών κατά την εκτέλεση της εργασίας. Σχ. φύλλου μικρό, σσ. 16.  1-…

529      ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΥΡ., ΚΥΠΡΟΣ. Kρίσεις, σχόλια στην πρώτη έκδοση (αναφέρεται στην ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου). Χαρτόδετο, σσ. 28.  1-…

530      ΓΛΥΚΟΦΡΙΔΗΣ ΣΩΤ.,          Η ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΚΥΠΡΟΣ, Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ, ιστορία, πολιτισμός και απελευθερωτικοί αγώνες από της προϊστορικής περιόδου μέχρι του      σημερινού δραματικού απελευθερωτικού αγώνος, Μάρτιος 1956. Άκοπο. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 160.   20-30

531      ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΥΛΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΚΥΠΡΙΑ ΜΑΝΝΑ, Θεσσαλονίκη 1959. Με αφιέρωση της σ. στην σελ. τίτλου. Σσ. 46.          15-25

532      [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ] ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ, 19 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 1960. Πρόγραμμα της εκθέσεως με πρόλογο Α.Γ. Ξύδη. Εκθέτουν οι ζωγράφοι: Τσαρούχης, Μόραλης, Βασιλείου, Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Σπυρόπουλος κ.ά. Σχ. 4ο, σσ. 16. [μαζί δισέλιδος τιμοκατάλογος της έκθεσης].            20-30

533      ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΑΓΩΝΟΣ Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959, έκδ. 1961. Με την υπογραφή του σ. Με πολλές φωτ. εντός κειμένου. Δεμ., σσ. 410+παράρτημα “Προκαταρκτικόν Γενικόν Σχέδιον Επαναστατικής Δράσεως εν Κύπρω”, σσ. 74.            40-60

534      ΖΑΚΟΣ ΠΑΠΑΜΩΥΣΗΣ ΑΝΔΡ., ΜΕΓΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΑΓΙΑ ΓΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ, Αστρομερίτης Κύπρου, 1970. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 352.           30-50

535      ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΑΚΗΣ, ΚΥΠΡΟΣ ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΝΗΣΙ, έκδοσις Β’, 1971. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 463+20.            25-35

536      “ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ”, Τεύχη κδ’-κε’, Μάρτιος – Απρίλιος 1973. Διευθυντής – ιδιοκτήτης Κυριάκος Καραμάνος, τυπ. Βιολάρη, Λευκωσία. Πλούσια εικονογράφηση. Διαφημίσεις εποχής. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 1479-1624.   20-30

537      ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Β.Α., ΑΝΙΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, το δράμα του Κυπριακού Ελληνισμού, (αφιερωμένο στην μνήμη του εθνικού αγωνιστού στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή), έκδ. 1974. Με φωτ. εντός κειμένου. Σσ. 40.       15-25

538      BITSIOS DIMITRI, CYPRUS THE VULNERABLE REPUBLIC, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 1975. Με φωτ. εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 223.        25-40

539      [ΜΑΚΑΡΙΟΣ] Δελτίο Παγκύπριας Πορείας Αγάπης Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, Λευκωσία 1980. Πλούσια εικονογράφηση, φωτ. εποχής. Σσ. 157.          28-35

540      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΙΘ’ ΑΙΩΝΟΣ, έκδ. Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Πηγαί και Μελέται της Κυπριακής Ιστορίας, Λευκωσία 1980. Άκοπο. Πλήθος αναδιπλούμενων πινάκων. Χαρτόδετο, σσ. 551.        45-70

541      ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΒΑΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1600-500 π.Χ., εκδόσεις Καπόν, 2002. Πλούσια εικονογραφημένο. Μτφρ. από την αγγλική γλώσσα Μαργαρίτα Νικολακάκη-Κέντρου (σελ. 11-141) & Ελένη Παπαθωμά (σελ. 6-9, 143-223 και υπομνηματισμός εικόνων). Εικόνα εξωφύλλου πήλινα αγάλματα και ειδώλια από το Ιερό της Αγίας Ειρήνης κοντά στη βορειοδυτική ακτή της Κύπρου, 7ος-6ος αιώνας π.Χ.. Σχ., λινόδετο με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 228.          30-40

 

42. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ [542-562]

542      [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ]   Άρθρο “CONSTANTINOPLE” σε δύο τεύχη του “The Penny Magazine”, Αύγουστος 1832, τεύχη: 24 & 25. Με ξυλογραφίες εντός κειμένου. Σσ. 8+8. (2)    40-60

543      FINDEN, “Αγία Σοφία” Κωνσταντινουπόλεως, χαρακτικό του Finden [1833], εικονίζεται εξωτερικά ο ναός και πολυάριθμοι επισκέπτες. Διαστάσεις [22×16,5 εκ.]         1-…

544      [Φ.Δ.Ε. – ΣΜΥΡΝΗ] Ερωτήσεις εις τα ιστορικά της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης Βιβλία ομού και σημειώσεις σύντομοι προς βοήθειαν των Δημοδιδασκάλων υπό Φ.Δ.Ε., εν Σμύρνη, εκ της τυπογραφίας Αντ. Δαμιανού, 1841. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 252.          40-80

545      [ΠΟΝΤΟΣ] ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Π., ΟΙ ΦΥΓΑΔΕΣ, δράμα εις μέρη πέντε μετά μακρών προλεγομένων περί Πόντου, τυπ. Περρή και Βάμπα, 1870. Συνοδεύεται από άρθρο του Βασίλη Τριανταφυλλίδη (Χάρρυ Κλύνν). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 232.    100-150

546      [ΧΑΛΚΗ] ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΑΡΙΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ, Εν Κωνσταντινουπόλει, 1875. Ο σ. ήταν καθηγητής των εμπορικών μαθημάτων εν τη κατά Χάλκην Ελληνική Eμπορική Σχολή. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 352.       50-80

547      ΤΑ ΣΕΠΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ήτοι […] Πλήρεις ακολουθίαι των Νυμφίων, των Προηγιασμένων, των Παθών, του Επιταφίου και της Αναστάσεως οις προσετέθη εν παραρτήματι η του Ακαθίστου Ύμνου. Εν Κωνσταντινουπόλει 1886. Τύποις Σ. Ι. Βουτυρά. [Βλ. Ηλιού-Πολέμη, αρ. 1886.738, όχι ΓΕΝ, ΒΒ, ΜΧ, ΕΒΕ]. Βιβλιοδ. εποχής, σχ. 16ο, σσ.414+2 λ.         25-35

548      [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΠΕΡΑΝ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία δεσποινίδος, επικολλημένη σε χαρτόνι, από το φωτογραφείο “L’Aigle” – Constantinople, Rue de Pera, [1900 περ.]. Διαστάσεις [14×10].        20-30

549      ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, ΩΡΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, εν Καίρω 1906. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 32.         20-35

550      [ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ] ΣΜΥΡΝΗ, ΠΕΡΓΑΜΟΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΘΥΑΤΕΙΡΑ, Τέσσερις φωτογραφικές πλάκες (slides), περιόδου [1910 περ.], τοπία και πανοραμικές απόψεις. Σειρά (No: 28, 31, 34, 2): “Region of Early Churches Pergamos, its River and Bridges”, “Smyrna Harbour”, “Thyatira in Ruins”, “Philadelphia, as it now stands”. Διαστάσεις [8×8 εκ.]. (4)            60-120

551      ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ, ΑΓΙΑ ΣΙΩΝ ήτοι Περιγραφή απάντων των εν τη Αγία γη Σεβασμίων και Ιερών Προσκυνημάτων μεθ’ ερμηνείας και συνοπτικής αυτών ιστορίας και αναπαράστασις της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και συνοπτικαί βιογραφίαι των της Αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ ενδοξοτέρων Πατριαρχών, εν Σμύρνη, τυπ. “Ο Τύπος”, 1911. Με φωτ. εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 232+πίναξ περιεχομένων.   30-60

552      [ΣΜΥΡΝΗ] “ΚΟΣΜΟΣ” Δεκαπενθήμερον Εικονογραφημένον Περιοδικόν, ιδιοκτήται Μ. & Ν. Νικολαίδης & Ι. Ευσταθόπουλος, έτος Ε’, αριθ. 104, 15 Απριλίου 1913, Σμύρνη. Με δύο φωτογραφίες αθλητών του Πανιωνίου και άλλες εικόνες εποχής. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 128-145.  30-35

553      EGYPTE, PORT-SAID, Ομαδικές οικογενειακές φωτογραφίες Ελλήνων της Αιγύπτου, Πορτ-Σάϊδ. Αλμπουμίνες σε σκληρό χαρτόνι, [χ.χ., 1920 περ.], (“G. Carolides & Comp.”, Tangaki Freres”). Διαστάσεις [22×27 εκ.]. Η μία σε ξύλινο πλαίσιο. [μαζί] Οικογένεια Φερεντίνου, χειρόγραφο χρονικό σε διασωθέν χαρτόνι, (γεννήσεις, τέκνα, θάνατοι κ.λπ.). Φθορές.           70-100

554      [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΜΥΡΝΗ] Άρθρα στο “National Geographic Μagazine”, Φεβρουάριος 1921. 1) “The Whirlpool of The Balkans” by g. Higgins Moses (φωτογραφίες Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, κ.π.) και 2) “The New Map of Europe” by Ralph A. Graves (αεροφωτογραφία Κωνσταντινούπολης). Σσ. 228.         40-60

555      [ΣΜΥΡΝΗ 1925-1927 – ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ] Αρχείο χειρόγραφων και δακτυλόγραφων εγγράφων τα οποία είχαν ανταλλαγεί μεταξύ του ελληνικού Προξενείου στη Σμύρνη και εδώ Έλληνα πρόσφυγα. Καταγράφεται όλο το ιστορικό της διεκδίκησης της οικίας του από το τουρκικό κράτος. Σ’ αυτήν κατά τη διάρκεια της καταστροφής στεγαζόταν ο αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός, μετά ο Αστυνομικός Διευθυντής Σμύρνης και τώρα ο Τούρκος Μπέης.            100-150

556      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΔΗΓΟΣ του διδάσκοντος προσωπικού των Ελληνικών Ορθοδόξων ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, εγκεκριμένος υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Αμερικής, Σικάγον 1930. Βιομηχανική βιβλιοδ., σσ. 80. 30-60

557      ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣ., Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ, τόμος δεύτερος συμβολή του Ελληνισμού εις την Ανάπτυξιν της Νεωτέρας Αιγύπτου, εκδ. “Γράμματα”, Αλεξάνδρεια 1930. Με φωτ. εκτός κειμένου των: Μηλιώνη, Βερβέρη, Στάϊκου, Rasin και Alban. Ίχνη υγρασίας στο σώμα. Χαρτόδετο, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 496.    1-…

558      [ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΝΑΤΟΛΗ”] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, εγκριθείς υπό του Πρωτοδικείου Αθηνών, υπογράφτηκε “Εν Αθήναις τη 24η Ιανουαρίου 1935, ο πρόεδρος Κωνστ. Γ. Λαμέρας”, τυπ. η “Μέλισσα”, 1935. Χαρτόδετο, σσ. 16.       30-60

559      “ΑΕΡΑ”, Δεκαπενθήμερον Εικονογραφημένον Περιοδικόν. Τέσσερα τεύχη, Κάιρο. Αριθ. 74 (1944) Χριστούγεννα,  αριθ. 78 (1945),  αριθ. 83 (1945) & αριθ. 84 (1946). Στο Χριστουγεννιάτικο τεύχος του 1944, φωτογραφία της Κατίνας Παξινού με τον Γκάρυ Κούπερ. Πλούσια εικονογράφηση με φωτ. από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο κ.λπ. Σχ. φύλλου. (4) 60-90

560      [GREEK-AMERICAN INSTITUTE OF NEW YORK] Επετειακός τόμος 38ης χοροεσπερίδας “Annual Ball and Entertainment” του Ελληνο-Αμερικανικού Εκπαιδευτηρίου, Νέα Υόρκη, 12 Φεβ. 1950. Με ολοσέλιδες φωτογραφίες και άλλες εντός κειμένου. Πλήθος διαφημίσεων, κυρίως για το ελληνικό ελαιόλαδο. Σχ. 4ο, χαρτόδετο, οξειδωμένες καρφίτσες, σσ. [χ.α.σ.]        85-120

561      [ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ των απανταχού εκ Κάτω-Παναγίας Μικράς Ασίας καταγομένων Συν. Π.Ε. “ΤΟ ΑΡΓΕΝΝΟΝ”, έκδ. 1954. Χαρτόδετο, σσ. 47.           30-60

562      ΜΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓ., ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, (όπως έζησα το εικοσαήμερον της Εθνικής Τραγωδίας), 1974. Με χειρόγραφη αφιέρωση του σ. και ολοσέλιδη φωτ. Χαρτόδετο, σσ. 32.         20-40

Κατηγορία 42: Βλέπε και: 357, 39, 358, 157, 305, 362, 654, 603, 685, 604, 378,  564, 563, 567, 566, 629, 763, 361, 245

 

43. ΚΑΒΑΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ [563-586]

563      ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΠΟΙΗΜΑΤΑ, τυπ. Θ. Κασιμάτη & Κ. Ιωνά, Αλεξάνδρεια 1910. Χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 42. Σε 200 αντίτυπα. (Βλ. Γ. Π. Σαββίδης, Βιβλιογραφία Καβαφικών εκδόσεων, σ. 46)            400-600

564      ΒΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗΣ Γ., ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ, από τα ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη, τυπ. “Γράμματα”, Αλεξάνδρεια 1917. Στο τελευταίο φύλλο, σκίσιμο, δεν επηρεάζεται το κείμενο. Χαρτόδετο, σσ. 55.         60-100

565      ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1908-1914), τυπογραφικά καταστήματα Κασιμάτη & Ιωνά, Αλεξάνδρεια [1919-1921 περ.]. Ένα από τα περίφημα “τετράδια”, από τις πρώτες εκδόσεις ποιημάτων ζώντος του Καβάφη, χειροποίητη σύνθεση φύλλων από το τυπογραφείο του. Σε μικρό αριθμό αντιτύπων [βλ. Σαββίδη “Βιβλιογραφία Καβαφικών Εκδόσεων”). Σχ. 8ο, χαρτόδετο, 29 φύλλα + 1 σελ. περιεχόμενα.         450-650

566      [ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤ.], Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1907-1915), τυπογραφικά καταστήματα Κασιμάτη & Ιωνά, Αλεξάνδρεια 1926-1929. Σαράντα έξι φύλλα. Με χειρόγραφη ιδιόχειρη αφιέρωση του Καβάφη: “Εις τον φίλον Νάνο Χρυσάφη. Κ.Π. Καβάφης” (οπισθίως του ψευδότιτλου). Επίσης υπάρχει ιδιόχειρη διαγραφή & διόρθωση με μελάνι στο ποίημα “Πολύ Σπανίως”, (φύλλο αρ. 33) στην λέξη [“νειάτα.”] καθώς και σε μία σελιδαρίθμηση (φύλλο αρ. 46). Με πίνακα περιεχομένων. Ένα από τα περίφημα “χειροποίητα” τετράδια, από τις πρώτες εκδόσεις ζώντος του ποιητή. Σύνθεση από φύλλα. Φθορά στην ράχη και στις ακμές του εξώφυλλου – οπισθόφυλλου.            850-1350

567      [ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤ.], Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1916-1918), τυπογραφικά καταστήματα Κασιμάτη & Ιωνά, Αλεξάνδρεια 1929-1931. Είκοσι έξι φύλλα με χειρόγραφη ιδιόχειρη αφιέρωση του Καβάφη: “Εις τον φίλον Νάνο Χρυσάφη. Κ.Π. Καβάφης”. Με πίνακα περιεχομένων (φύλλο 31-32). Ένα από τα περίφημα “χειροποίητα” τετράδια, από τις πρώτες εκδόσεις ζώντος του ποιητή. Σύνθεση από φύλλα. Χαρτόδετο.    800-1300

568      ΜΑΛΑΝΟΣ ΤΙΜΟΣ, Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ο άνθρωπος και το έργο του, μελέτη, εκδ. Γκοβόστη, 1933. Πολυτελής βιβλιοδ. όλο δέρμα σε κυτίο, σσ. 182+1.  100-150

569      ΜΑΛΑΝΟΣ ΤΙΜΟΣ, ΠΕΡΙ ΚΑΒΑΦΗ, (συμπληρωματικά σχόλια), έκδ. 1935. Με αφιέρωση του σ. στον Θ. Ξύδη. Φθορά στην ράχη. Χαρτόδετο, σσ. 61. 35-55

571      ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΠΟΙΗΜΑΤΑ. Καλλιτεχνική εργασία (πορτραίτο και κοσμήματα) Τάκη Καλμούχου, φιλολογική επιμέλεια Ρίκας Σεγκοπούλου. Μέριμνα Ενώσεως Ελλήνων Λογοτεχνών, έκδ. “Αλεξανδρινής Τέχνης”, Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, [1935]. Αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 1833/2030. Η πρώτη πλήρης έκδοσις των ποιημάτων, τυπωμένη σε χαρτί Croxley antique laid. Τρίχρωμη έκδοση, μαύρο – κόκκινο – γαλάζιο μελάνι. Χειρόγραφη αφιέρωση δωρητή (1939). Λινή καφέ βιβλιοδ. με πλαστικό περικάλυμμα, σε ειδικό πολυτελές σκληρό κόκκινο κυτίο επενδεδυμένο εσωτερικά με βελούδο, σσ. 191+6 περιεχόμενα +1.  500-800

572      ΜΑΛΑΝΟΣ ΤΙΜΟΣ, Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ – ΚΡΙΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ, Αλεξάνδρεια 1943. Έκδοση 300 αντιτύπων, τόμος δεύτερος. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 215.            65-80

573      ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Μ., ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, εκδ. “Αετός”, 1946. Πολυτελής βιβλιοδ. σε κυτίο, σσ. 208.          100-140

574      ΠΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧ.,          Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ. Με ολοσέλιδη φωτ. του ποιητή έναντι της σελ. τίτλου, εκδ. Ίκαρος, [1947]. Πολυτελής  βιβλιοδ. με κυτίο, δερμάτινη ράχη, με το αρχικό του εξώφυλλο, σσ. 318.    130-180

575      ΚΡΙΣΠΗΣ ΜΑΝΘΟΣ, ΚΑΒΑΦΗΣ, Ο ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ ΝΟΣΤΑΛΓΟΣ, [1948].  Έκδοση 400 αντιτύπων, τα 100 πρώτα αριθμημένα και τυπωμένα σε χαρτί πολυτελείας, αρ. αντιτύπου 81/100. Εξώφυλλο Γιώργου Βακαλό. Χαρτόδετο, σσ. 80.     70-90

576      “ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1952”, Ιδρυτής Διευθυντής Άγγελος Ι. Αθανασόπουλος, έκδοση “Οι Φίλοι του Βιβλίου”, Αλεξάνδρεια 1952. Άκοπο. Σσ. 94+ διαφημίσεις εποχής.         40-60

577      ΠΕΤΡΙΔΗΣ Κ., ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ ΩΣ ΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ, δοκίμιο, εκδ. 1961. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 110.            25-35

578      ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, (μυθιστόρημα), τυπ. “Του Εμπορίου”, Αλεξάνδρεια 1963. Τα σχέδια του εξωφύλλου είναι του ζωγράφου Μιχ. Κιούση. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 216.            35-45

579      “ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ”, Αφιέρωμα στον Καβάφη του μηνιαίου περιοδικού Γραμμάτων και Τεχνών, αριθ. τεύχους 108, Δεκέμβριος 1963. Γράφουν: Κ. Βάρναλης, Στρ. Τσίρκας, Γ.Π. Σαββίδης, Νικ. Βρεττάκος, Μ. Αναγνωστάκης, Μ.Χ. Γεωργίου, Κ. Πορφύρης, κ.ά. Σσ. 2+547-759+διαφημίσεις.  30-60

580      ΘΕΜΕΛΗΣ Γ., Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ, δοκιμή για μια βαθύτερη ερμηνεία, εκδ. Κωνσταντινίδη [1970]. Πολυτελής βιβλιοδ. σε κυτίο, σσ. 118. 90-120

581      ΔΑΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ, αισθητικές λειτουργίες, εκδ. Ερμής, 1974. Εξώφυλλο του ζωγράφου Παναγ. Τέτση. Βιβλιοδεσία καλλιτεχνική, δερμάτινη ράχη και γωνίες, με το αρχικό του εξώφυλλο, σσ. 232.     60-90

582      ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ, Αφιέρωμα στον Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών 1-3 Ιουλίου 1983, εκδ. “Γνώση”, 1984. Πολυτελής βιβλιοδ. με κυτίο, κόκκινη λινή, με το αρχικό του εξώφυλλο, σσ. 463.     90-130

583      ΔΑΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. Στιγμή, 1986. Τυπωμένο σε χαρτί Chamois mat 100 γραμμαρίων, τυπογραφική επιμέλεια Αιμίλιου Καλιακάτσου. Βιβλιοδεσία καλλιτεχνική, Θ. Ηλιόπουλου και Π. Ροδόπουλου, δερμάτινη ράχη και γωνίες, με το αρχικό του εξώφυλλο, σσ. 106.            45-65

584      ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1896-1933), σχέδια του Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα, εκδ. Ίκαρος 1990. Η έκδοση αυτή βασίζεται στην τυποποιημένη έκδοση του Γ.Π. Σαββίδη (Ίκαρος 1963). Η χρονολογική κατάταξη των ποιημάτων αποκαθιστά εδώ για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του ποιητή την σειρά της πρώτης δημοσίευσής τους. Σχ. 4ο μεγάλο, άκοπο, χαρτόδετο, κάλυμμα ριζόχαρτου, σσ. 212.        90-180

585      ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ 1886-2000, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2003. Πολυτελής βιβλιοδ. με κυτίο, λινή ράχη και γωνίες, σσ. 1269+λευκές για σημειώσεις, προσθήκες, διορθώσεις.         100-150

586      [ΣΥΛΛΟΓΗ 153 ΚΑΒΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, 1943-2009] Μία αντιπροσωπευτική συλλογή βιβλίων, εκδόσεις από το 1943 ως το 2009, που συγκροτούν ένα σώμα απαραίτητο για την μελέτη του           Καβαφικού έργου: Έργα του ποιητή στα ελληνικά και σε μεταφράσεις, Βιογραφικά έργα, Σχολιασμένες εκδόσεις, Κριτικές μελέτες, Ειδικά αφιερώματα περιοδικών, Ειδικές μονογραφίες, Ξενόγλωσσες εκδόσεις – μελέτες, Λευκώματα, Φυλλάδια και δυσεύρετα ανάτυπα. Όλα σε πολύ καλή κατάσταση. ΚΑΒΑΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΤΑ 153 βιβλια (Συνοπτικός κατάλογος των βιβλίων κατά χρονολογική σειρά έκδοσής τους): ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΠΟΙΗΜΑΤΑ, Αλεξάνδρεια 1916-1928, εκδ. Κασιμάτη 1927 (φωτοτυπία) [μαζί] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, 1943 [μαζί] ΜΑΛΑΝΟΣ ΤΙΜΟΣ, Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, Άπαντα, Τόμος Ι, Αλεξάνδρεια 1943 [μαζί]            ΜΑΛΑΝΟΣ ΤΙΜΟΣ, Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, Άπαντα, Τόμος ΙΙ, Αλεξάνδρεια 1943 (φωτοτυπία) [μαζί] ΠΗΝΙΑΤΟΓΛΟΥ Π., ΜΕΛΕΤΕΣ, εκδ. Αετός 1943 (φωτοτυπία) [μαζί] ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ Γ.Κ., ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ, Αθήνα 1943 [μαζί] ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΠΟΙΗΜΑΤΑ, εκδ. Ίκαρος 1948 [μαζί] BRITISH INSTITUTE SALONICA, The Record, εκδ. 1950 [μαζί] ΜΙΧΑΛΕΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Αθήνα 1952 [μαζί] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, Αφιέρωμα στην αλεξανδρινή ποίηση, Αθήνα 1953, τεύχος 133 [μαζί] ΠΕΡΑΝΘΗΣ ΜΙΧ., Ο ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ (Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ), Μυθιστορηματική βιογραφία, εκδ. Μαυρίδης 1953 [μαζί] ΚΡΙΣΠΗΣ ΜΑΝΘΟΣ, Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, Αθήνα 1956 [μαζί] ΔΗΜΑΡΑΣ Ι. Θ., Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. Φιλολογική Πρωτοχρονιά 1956 [μαζί] YOURCENAR MARGUERITE, PRESENTATION CRITIQUE DE CONSTANTIN CAVAFY 1863-1933, εκδ. Gallimard 1958 [μαζί] ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝ., Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ “Τ”, Αλεξάνδρεια 1959 [μαζί] KAVAFIS KONSTANTIN, GEDICHTE, Ver. Suhrkamp 1962 [μαζί] ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΠΕΖΑ, εκδ. Φέξης 1963 [μαζί] ΣΑΒΒΙΔΗΣ Γ.Κ., ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ, Αθήνα 1963 [μαζί] ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Ο ΚΑΒΑΦΗΣ, εκδ. Δίφρος 1963 [μαζί] ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Ο ΚΑΒΑΦΗΣ, εκδ. Δίφρος 1963 [μαζί] ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΕΖΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, εκδ. Φέξη 1963 [μαζί] ΠΑΠΑΣΙΝΟΣ Γ., ΕΚΑΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΒΑΦΗ, Αθήνα 1963 [μαζί] ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, εκδ. Εστία 1963, τεύχος 872 [μαζί] ΣΑΡΕΓΙΑΝΝΗ Ι.Α., ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. Ίκαρος 1964 [μαζί] ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ, Αθήνα 1964 [μαζί] ΣΑΒΒΙΔΗΣ Γ.Π., ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ ΣΕ ΔΙΣΚΟΥΣ, Αθήνα 1964 [μαζί] ΣΑΒΒΙΔΗΣ Γ.Π., ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ, Αθήνα 1964 [μαζί] ΔΑΛΜΑΤΗ ΜΑΡΓ., Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, εκδ. Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων 1964 [μαζί] ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ, Ο ΚΑΒΑΦΗΣ, Αθήνα 1965 [μαζί] ΠΕΤΡΙΔΗΣ Κ., Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ, εκδ. Δίπτυχο 1965 [μαζί] ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ, Ο ΚΑΒΑΦΗΣ, Αθήνα 1965 [μαζί] ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Αθήνα 1967 [μαζί] ΦΟΡΣΤΕΡ Ε. Μ., ΚΑΒΑΦΗΣ (δοκίμιο), εκδ. Πανδώρα 1967 [μαζί] ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΒΑΦΗΣ, O λυρωδός με την μια χορδή, Αθήνα 1967 [μαζί] ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1882-1923, εκδ. Ίκαρος 1968 [μαζί] ΚΑΤΡΑΡΟ ΑΤΑΝΑΖΙΟ, Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΚΑΒΑΦΗΣ, εκδ. Ίκαρος 1970 [μαζί] ΣΑΒΒΙΔΗΣ Γ.Π., BERTOLT BRECHT Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, Θεσσαλονίκη 1971 [μαζί] DIDIER M.C., ANTHOLOGIA DE LA LITERATURA NEOHELLENICA, I. POESIA, εκδ. Andres Bello 1971 [μαζί] ΦΟΡΣΤΕΡ Ε.Μ., ΚΑΒΑΦΗΣ ΔΟΚΙΜΙΑ, εκδ. Πανδώρα 1971 [μαζί] ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ, εκδ. Κέδρος 1971 [μαζί] ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ, εκδ. Κέδρος 1971 [μαζί] ΣΑΒΒΙΔΗΣ Γ.Π., Ο ΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ, Αθήνα 1972 [μαζί] ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ, 1972 [μαζί] CAVAFY CONSTANTIN, POEMES, εκδ. Ikaros 1972 [μαζί] ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ, Αθήνα 1972 [μαζί] ΛΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΦΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ 1973 [μαζί] ΜΙΧΑΛΕΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΒΑΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, Αθήνα 1973 [μαζί] ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. Ολκός 1974 [μαζί] ΔΑΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ, εκδ. Ερμής 1974 [μαζί] ΜΕΤΑΞΑΣ Κ.Χ., Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ, Λονδίνο 1974 [μαζί] ΛΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΦΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, εκδ. Φέξη 1975 [μαζί] ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝ., ΚΑΒΑΦΗΣ, ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΙΑΠΟ ΣΤΟΝ ΜΑΡΞ, εκδ. Ολκός 1975 [μαζί] ΚΟΚΟΛΗΣ Ξ.Α., ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΞΕΩΝ ΤΩΝ 154 ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. Ερμής 1976 [μαζί] KEELEY EDMUND, CAVAFY’S ALEXANDRIA, εκδ. Princeton 1976 [μαζί]    PERI MASSIMO, QUATTRO SAGGI SU KAVAFIS, εκδ. Milano 1977 [μαζί] ΛΕΧΩΝΙΤΗΣ Γ., ΚΑΒΑΦΙΚΑ ΑΥΤΟΣΧΟΛΙΑ, εκδ. Αλεξάνδρεια 1977 [μαζί] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, τεύχος 11-12, 1977 [μαζί] ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ, ΜΙΚΡΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. Ίκαρος 1977 [μαζί] ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Β., Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, Αθήνα 1977 [μαζί]      CAVAFY CONSTANTIN, POEMES, εκδ. Gallimard 1978 [μαζί] ΜΑΛΑΝΟΣ ΤΙΜΟΣ, ΚΑΒΑΦΗΣ 3, εκδ. Αργώ 1978 [μαζί] ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓ., Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Αθήνα 1978 [μαζί] ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓ., Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Αθήνα 1978 [μαζί] YOURCENAR MARGUERITE, PRESENTATION CRITIQUE DE CONSTANTIN CAVAFY, εκδ. Gallimard 1978 [μαζί] KEELEY EDMUND, Η ΚΑΒΑΦΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, εκδ. Ίκαρος 1979 [μαζί] ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΒΑΙΑΝΟ, εκδ. Εστία 1979 [μαζί] ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ, εκδ. Κέδρος 1980 [μαζί] ΑΓΡΑΣ ΤΕΛΛΟΣ, ΚΡΙΤΙΚΑ, 1ος τόμος Καβάφης-Παλαμάς, εκδ. Ερμής 1980 [μαζί] ΜΟΔΙΝΟΣ ΠΟΛΥΣ, ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. ΕΛΙΑ 1980 [μαζί] LIDDELL ROBERT, ΚΑΒΑΦΗΣ, εκδ. Ίκαρος 1980 [μαζί] ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ, εκδ. Κέδρος 1980 [μαζί] ΜΑΛΑΝΟΣ ΤΙΜΟΣ, Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΑΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΟΣ, εκδ. Πρόσπερος 1981 [μαζί] ΓΙΟΥΡΣΕΝΑΡ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Κ. ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. Χατζηνικολή 1981 [μαζί] ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ Σ.Γ., “ΙΘΑΚΗ”, Διεξοδική κριτική ανάλυση, Αθήνα 1981 [μαζί] ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ Γ.Γ., ΟΙ “ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ” ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Ερμηνευτικά σημειώματα, Αθήνα 1982 [μαζί] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. Τετράδια Ευθύνης 1983, [μαζί] ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ, Αφιέρωμα στον Καβάφη, εκδ.ΕΛΙΑ 1983 [μαζί] [Ε.Λ.Ι.Α.], Ο ΚΥΚΛΟΣ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ, εκδ.ΕΛΙΑ 1983 [μαζί] ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΒΥΡΩΝ, ΚΑΒΑΦΗΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ, εκδ. Έρασμος 1983 [μαζί] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΒΑΦΗ, Ίδρυμα Μωραΐτη 1983 [μαζί] ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ, ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ, ΤΕΎΧΟΣ 9, εκδ. Οδός Πανός 1983 [μαζί] ΚΑΒΑΦΗΣ, ΛΕΥΚΩΜΑ ΚΑΒΑΦΗ 1863-1910, εκδ. Ερμής 1983 [μαζί] ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΤΟΥ (1891-1904) [μαζί] ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛ., ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. ΕΛΙΑ 1983 [μαζί] Η ΛΕΞΗ, ΑΦΙΕΡΩΜΑ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, τεύχος 23, 1983 [μαζί] ΙΛΙΝΣΚΑΓΙΑ ΣΟΝΙΑ, Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, Οι δρόμοι προς τον ρεαλισμό στην ποίηση του 20ου αιώνα, εκδ. Κέδρος 1983 [μαζί] ΑΦΙΕΡΩΜΑ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. ΕΛΙΑ 1983 [μαζί] ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡ., ΚΑΙΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΒΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ, εκδ. ΕΛΙΑ 1983 [μαζί] ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡ., Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ “ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΦΩΝΕΣ ΚΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ”, εκδ. 1983 [μαζί] [ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ], ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Κατάλογος εκθέσεως Καβάφη Αλεξάνδρεια (1863-1933), εκδ. 1983 [μαζί] ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, εκδ. Ερατώ 1984 [μαζί] CATTANI GEORGES, CONSTANTIN CAVAFY, εκδ. Seghers 1984 [μαζί] MAATSTAG, ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ (Ολλανδικό περιοδικό), εκδ. Maatstag 1984, n. 7/8 [μαζί] ΣΕΦΕΡΗΣ Γ., Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΕΦΕΡΗ Α’, εκδ. Ερμής 1984 [μαζί] ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΕΦ., ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, Αλεξάνδρεια 1916, εκδ. Δωδώνη 1984 [μαζί] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, KAVAFIS, εκδ. Elefante 1984 [μαζί] ΒΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗΣ Γ., ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. Ίκαρος 1984 [μαζί] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ, εκδ. Θεμέλιο 1984 [μαζί] ΓΙΑΛΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝ., ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΙΑΠΟ ΣΤΟΝ ΜΑΡΞ, εκδ. Θεωρία 1984 [μαζί] ΜΑΣΟΥΡΗ ΔΗΜ. Σ., Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΥΓΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΒΑΦΙΚΗΝ ΠΟΙΗΣΙΝ, εκδ. 1984 [μαζί] ΔΑΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΟΦΙΣΤΙΚΗ, εκδ. Στιγμή 1984 [μαζί] ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., 26 ΑΠΟΚΗΡΥΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, εκδ. Εστία 1984 [μαζί] ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. 1987 [μαζί] ΣΑΒΒΙΔΗΣ Γ.Π., ΜΙΚΡΑ ΚΑΒΑΦΙΚΑ, Τόμος 1 και 2, εκδ. Ερμής 1985 και 1987 [μαζί] MINNUCI PAOLA M., Η ΛΥΡΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. Ύψιλον 1987 [μαζί] ΔΑΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. Ερμής 1987 [μαζί] ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ (εικονογραφημένο), εκδ. 1987 [μαζί] ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, εκδ. Διάττων 1988 [μαζί] ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΤΑ ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, εκδ. Γαβριηλίδη 1988 [μαζί] ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΜΜ., Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Ηράκλειο 1989 [μαζί] ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΑΠΑΝΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ, εκδ. Ύψιλον 1990 [μαζί] PONTANI FILIPPO, ΕΠΤΑ ΔΟΚΙΜΙΑ & ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ (1936-1974), εκδ. ΜΙΕΤ 1991 [μαζί] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ALEXANDRIE 1860-1960, serie memoires no 20, εκδ. Autrement 1992 [μαζί] ΔΗΜΑΡΑΣ Κ.Θ., ΣΥΜΜΙΚΤΑ Γ’, Περί Καβάφη, εκδ. Γνώση 1992 [μαζί] ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. Τετράδια Ευθύνης 1992, τεύχος 19 [μαζί] CAVAFY C.P., COLLECTED POEMS (REVISED EDITION), μτφρ. Keeley, Sherrard, εκδ. Princeton 1992 [μαζί] ΣΑΒΒΙΔΗΣ Γ.Π., ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ, Καβάφης και Ξενόπουλος, τεύχος 36, εκδ. 1993 [μαζί] ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1877-1923, εκδ. Ίκαρος 1993 [μαζί] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ, Αλεξάνδρεια, 150 χρόνια της ελληνικής κοινότητας, εκδ. Καθημερινή 1993 [μαζί] ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚ., Ο Κ.Β. ΉΤΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ; εκδ. Δωδώνη 1993 [μαζί] ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΑΤΕΛΗ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1918-1932, εκδ. Ίκαρος 1994 [μαζί] VLACHOS ANGE S., CAVAFY, POEMES INEDITS, εκδ. Ypsilon 1994 [μαζί] HAAS DIANA, LE PROBLEME RELIGIEUX DANS L’ OEUVRE DE CAVAFY, εκδ. Sorbonne 1996 [μαζί] KEELEY EDMUND, Η ΚΑΒΑΦΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, εκδ. Ίκαρος 1996 [μαζί] ΠΕΚ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. ΠΕΚ 1997 [μαζί] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ALEXANDRIA 1860-1960, εκδ. Harpocrates 1997 [μαζί] ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. Καστανιώτη 1998 [μαζί] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ, ΚΩΝ. ΚΑΒΑΦΗΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, εκδ. Καθημερινή 11-1-1998 [μαζί] ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΡΩΔΙΕΣ ΚΑΒΑΦΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ 1917-1997, εκδ. Πατάκη 1998 [μαζί] ANTON JOHN P., Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. Ίκαρος 2000 [μαζί]            ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΤΑ ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ, Το κυπριακό ζήτημα και αλλά πεζά κείμενα του ποιητή 1887-1901, εκδ. Σπηλιώτη 2002 [μαζί] ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, Τόμος 1ος 1897-1918, Τόμος 2ος 1919-1933, εκδ. Ίκαρος 2002 [μαζί] ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2003, εκδ. Έλιξ 2002 [μαζί] ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.-ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡ., Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Κ.Π ΚΑΒΑΦΗ, εκδ. Μεταίχμιο 2002 [μαζί] ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ, Αφιέρωμα στον Κ.Π. Καβάφη, εκδ. Το Δέντρο 2003, αρ.125-126 [μαζί] ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΤΑ ΠΕΖΑ (1882-1931), εκδ. Ίκαρος 2003 [μαζί] CAVAFY C.P., SIXTY THREE POEMS TRANSLATED BY J.C. CAVAFY, εκδ. Ίκαρος 2003 [μαζί] ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΒΑΦΗ (μυθιστόρημα), εκδ. Πατάκη 2003 [μαζί] Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, AMORES, εκδ. ΕΛΙΑ 2004 [μαζί] CAVAFY C.P., THE COLLECTED POEMS, εκδ. Norton 2006 [μαζί] ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΣΦΙΓΓΑ, εκδ. Αρμός 2009 [μαζί] KAVAFIS K.P., DREIZEHN GEDICHTE AUS DEM NACHLASS [GESCHRIEBEN 1903-1923], Berlin 2010 (φωτοτυπία) [μαζί] ΑΔΑΜ ΤΑΣΙΑ-ΤΣΕΡΤΟΣ ΔΗΜ., ΤΟ ΗΘΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ (Ο ΚΑΒΑΦΙΣΜΟΣ), [χ.χ.] [μαζί] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, εκδ. Οικονόμου [χ.χ.] [μαζί] ΠΙΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΕΦΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ, εκδ. Το μικρό δέντρο 6, [χ.χ.] [μαζί] ΘΕΜΕΛΗΣ Γ., Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Διαστάσεις και όρια, εκδ. Κωνσταντινίδη [χ.χ.] [μαζί] ΧΑΤΖΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, [χ.χ.] [μαζί] ΧΑΡΤΗΣ, ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ, 5/6, εκδ. Ύψιλον [χ.χ.] [μαζί] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, Κριτικές μελέτες, εκδ. Οικονόμου [χ.χ.] [μαζί] K.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, Ελληνική Λογοτεχνία [χ.χ.] [μαζί] ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Ι.Μ., ΚΑΒΑΦΙΚΑ, εκδ. Παρουσία [χ.χ.] [μαζί] ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΙΧΝΕΥΤΗΣ, Μορφωτικό κέντρο βιβλίου [χ.χ.] [μαζί] ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π., ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1886-1910 (καλλιγραφημένο), [χ.χ.]         3300-5300

 

 

 

44. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ. [587-613]

587      [CRAVEN (Miladi) – ΚΡΙΜΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] VOYAGE EN CRIMEE ET A CONSTANTINOPLE EN 1786, traduit de l’anglais par M. Guedon De Berchere, enrichi de plusieurs Cartes & Gravures, A Londres, et se trouve a Paris chez Maradan, 1789. [Βλ. Atabey 301 & Blackmer 527]. Με έναν αναδιπλούμενο χάρτη μετά την σελ. τίτλου “Carte Des Routes De La Crimee” (μικρό σκίσιμο) και 6 αναδιπλούμενα χαρακτικά με εικόνες από το ταξίδι, εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, κόκκινες ακμές, σσ. 8+443+5 (Catalogue).     600-650

588      SAVARY M., LETTRES SUR LA GRECE POUR SERVIR DE SUITE A CELLES SUR L’EGYPTE, ornee de Cartes geographiques, Paris, chez Bleuet Jeune, (1798). [Βλ. Atabey 1070 & Blackmer 977 (μαζί με το Egypt)]. Με έναν αναδιπλούμενο χάρτη της Κρήτης και μία επίσης αναδιπλούμενη χαλκογραφία του Λαβυρίνθου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 8+382.      260-300

589      BERNARD Jean Baptiste (1747-1808), Abrege de l’histoire de la Grece depuis son origine jusqu’a sa reduction en province romaine. Avec deux tableaux analytiques l’un de la Grece et de ses colonies, l’autre des faits remarquables, suivis de deux cartes geographiques, dont l’une pour la Grece et l’autre pour les expeditions des Grecs en Asie, tome premier [λείπει ο δεύτερος]; A Paris, chez Bernard libraire, No 37, an VII ; an VII [1798-1799],  [Βλ. Blackmer 389]. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σσ. 308+2 ανδιπλ.           250-280

590      [Etienne-François de Lantier] VIAGGI D’ANTENORE NELLA GRECIA E NELL’ ASIA, Manoscritto Greco trovato nell’Ercolano. … Venezia: presso Luigi Peresini, 1804. Πέντε τόμοι (1,2,3,4,5) με χαρακτική εικόνα στην αρχή κάθε βιβλίου. Ο πρώτος τόμος έχει άλλη μία προς το τέλος. Ιταλικό κείμενο. Σχ. 12ο, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες με φθορές. (5) [μαζί] VIAGGIO D’ANACARSI il giovine nella Grecia verso la metu del quatro secolo avanti l’era volgare, traduzione dal Francese, presso Antonio Zatta e Figli, Venezia, 1791. Σύνολο 9 τόμοι (από τους 12, λείπουν οι τόμοι 1,2 & 4), σε κάθε τόμο ενσωματωμένοι χάρτες, σχέδια και χαρακτικά. Τόμος 3ος: Θησείο, Παρθενώνας, Προπύλαια, χάρτης Αθήνας. Τόμος 5ος: Χάρτης Θεσσαλίας, Βοιωτίας. Τόμος 6ος: Χάρτης Σπάρτης, Λακωνίας και Κυθήρων, Μεσσηνίας, Ολυμπίας, Ηλείας, Αχαΐας. Τόμος 7ος: Χάρτης Αργολίδας, Αρκαδίας. Τόμος 8ος: Χαρακτικό ο ναός στο Σούνιο. Τόμος 10ος: Κάτοψη αρχαίου θεάτρου. Τόμος 11ος: Μετάλλια, χάρτης Κυκλάδων. Σχ. 12ο, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες  ράχες. (9) [μαζί] VIAGGI DEL GIOVANE TRASIBULO nella Grecia Asia ed Affrica per servire di continuazione al viaggi d’Antenore, traduzione dal Francese, presso Luigi Peresini, Venezia 1805. Κείμενο στα ιταλικά. Ο 7ος και τελευταίος τόμος (λείπουν οι 1-6) με χαρακτική εικόνα έναντι της σελ. τίτλου. Σχ. 12ο, δερμάτινη ράχη με χρυσά γράμματα, αρίθμηση και διακοσμητικά όπως και στους προηγούμενους τόμους. Ενσωματωμένος σελιδοδείκτης σε κάποιους εξ αυτών. (15)    230-450

591      POTTER J. – DUNBAR G., Archaeologia Graeca, ANTIQUITIES OF GREECE, John Potter, new edition to which is now first added an appendix, containing a concise history of the Grecian States and a short account of the lives and writings of the most celebrated Greek Authors by G. Dunbar, in two volumes, Edinburgh 1813. Με αναδιπλούμενους χάρτες, κατόψεις, σχεδιαγράμματα. [βλ. Blackmer 922 (έκδ. 1795)]. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής. (2)         250-300

592      POUQUEVILLE François Charles Hugues Laurent (1770-1838), VOYAGE DANS LA GRECE, contenant la description ancienne et moderne de l’Epire, de l’Illyrie grecque, de la Macedoine ancienne, d’une partie de la Triballie, de la Thessalie, de l’Acarnarie, de l’Etolie ancienne et Epistete, de la Locride Hesperienne, de la Doride, et du Peloponese. Avec des considerations sur l’archeologie, la numismatique, les moeurs, les arts, l’industrie et le commerce des habitants de ces provinces (μόνο ο 2ος και 5ος τόμος από τους 5), chez Firmin Didot 1820-1821. Με αναδιπλούμενους χαρακτικούς χάρτες. Ταλαιπωρημένη βιβλιοδ. εποχής, ο 2ος τόμος με μικρή φθορά στην ράχη, ο 5ος χωρίς εμπροσθόφυλλο. (2)            400-500

593      POUQUEVILLE François Charles Hugues Laurent (1770-1838), VOYAGE DE LA GRECE, avec cartes, vues et figures, chez Firmin Didot, deuxieme edition, Paris 1826-1827. Οι τόμοι: 3ος, 4ος και 5ος (από τους 6). [βλ. Blackmer 926, Atabey 966]. Με αναδιπλούμενες χαρακτικές εικόνες και χάρτες ή ολοσέλιδες. Βιβλιοδ. εποχής, κόκκινη δερμάτινη ράχη και γωνίες. (3)           400-480

594      LEAKE MARTIN WILLIAM, TRAVELS IN THE MOREA with a map and plans, in three volumes, London, John Murray, 1830, (Α’ έκδοση. [Βλ. Blackmer 764-765]. Μόνο ο 1ος & 3ος τόμος. Kαι στους δύο ex-libris “N. Norcliffes”. Με 6 αναδιπλ. χαρακτικούς χάρτες ο πρώτος τόμος, και ο δεύτερος με 4 χάρτες και 13 σελίδες πανομοιότυπα επιγραφών. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη με γωνίες. (2) 350-450

595      ROSE W.G., THREE MONTHS’ LEAVE, London, Richard Bentley, Α’ έκδοση 1838. [Atabey / Blackmer όχι]. Αναφορές σε Επτάνησα, Κόρινθο, Σύρο, Πάτρα, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Ελλάδα, Τουρκία καθώς επίσης στον Όθωνα και τους σύγχρονους ήρωες. Σκληρό χάρτινο εξώφυλλο, σσ. 346.   250-350

596      BELLE HENRI, ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, “VOYAGE EN GRECE, 1861-1874, TEXTE ET DESSINS INEDITS”. Δύο  φυλλάδια  του “Le Tour Du Monde”, α) [ΛΕΙΒΑΔΙΑ,16 σελίδες] β) [ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΔΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ – ΑΜΦΙΣΣΑ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ, 32 σελίδες], [έκδ. 1877]. Με πολλές ξυλογραφίες εντός και εκτός κειμένου. Σχ. 4ο μικρό. (2)         40-80

597      BELLE HENRI,           ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, “VOYAGE EN GRECE, 1861-1874, TEXTE ET DESSINS INEDITS”. Τρία φυλλάδια  του “Le Tour Du Monde”, α) [ΠΑΤΡΑ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ, 1877, 16 σελίδες] β) [ΚΗΦΙΣΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΛΑΥΡΙΟ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΣΟΥΝΙΟ, 1877, 16 σελίδες] και γ) [ΑΙΓΙΝΑ – ΜΕΓΑΡΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΙΣΘΜΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ – ΑΡΓΟΣ, 1877, 32 σελίδες]. Με πολλές ξυλογραφίες εντός και εκτός κειμένου. Σχ. 4ο μικρό. (3)  60-100

598      ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΧΙΝΑΣ ΝΙΚ., ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ήτοι Οδοιπορικόν της Ελλάδος κατά τε ξηράν και θάλασσαν εν ω συνδέονται η γεωγραφία μετά της ιστορίας και μυθολογίας έτι. Τυπ. “Messager D’Athenes”, 1883. Με 3 αναδιπλούμενους χάρτες, Λίμνη Κωπαίδος, Χαλκίδα, Λαύριο. Σσ. 208+1.[δεμ. μαζί] ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., “ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ” κατ’ εκλογήν του συγγραφέως, εκδ. Γ. Κασδόνης, 1889. Σσ. 280. Δύο βιβλία δεμένα  μαζί, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη.        50-100

599      “LE TOUR DU MONDE”, NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES, publ. CHARTON EDOUARD, librairie Hachette, Paris 1885. (Ταξίδια στην Ασία και Ωκεανία, Τυνησία, Αλσατία, Βέλγιο). Πλήθος ολοσέλιδων ξυλογραφιών και άλλες εντός κειμένου. Σχ. φύλλου μικρό, βιβλιοδ. εποχής με φθορές, σσ. 436.  70-140

600      ΣΤΑΝΛΕΥ ΕΡΡΙΚΟΣ, ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ, μτφρ. Γεωργ. Σ. Βουτσινά, μετά 200 εικόνων (ξυλογραφίες), εκδ. Π.Ε. Ζανουδάκης, 1894. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 1128   50-100

601      [ΒΟΥΣΕΝΑΡ & ΜΕΙΣΑΣ] ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ήτοι Ταξείδια, κίνδυνοι και περιπέτειαι των διαβόητων εξερευνητών, μτφρ. Γεωργίου Σ. Βουτσινά, εκδ. Π.Ε. Ζαννουδάκη, 1895. Με ξυλογραφίες εκτός κειμένου και μετά την σελ. 768 ένα χειρόγραφο (καθαρός καλλιγραφικός χαρακτήρας) με αρίθμηση 771 έως 784, και συνεχίζει με την σελ. 787 του τυπογραφείου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 875.            60-120

602      BUONDELMONTI CHR. – LEGRAND EM., DESCRIPTION DES ILES DE L’ARCHIPEL par Christophe Buondelmonti, version Greque par un anonyme, publiee d’apres le manuscrit du serail avec une traduction francaise et un commentaire par Emile Legrand, premier partie ornee de 52 cartes geographiques (λειψό λείπουν περίπου 5 χάρτες), Paris 1897. (Περιλαμβάνει: Άνδρο, Χίο, Κέρκυρα, Δήλο, Λέρο Μήλο, Κρήτη, Ζάκυνθο, Κάρπαθο, Πάρο, Ρόδο,             Σάμο, Νάξο κ.λπ.). Λινή βιβλιοδ. εποχής, μικρή φθορά στην ράχη, σσ. 40+100 ελληνικό κείμενο+101-259+εικόνες.   300-350

603      ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Π., Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ, ανά την Ρωσσίαν, Ρουμανίαν, Βουλγαρίαν, Σερβίαν, Μαυροβούνιον, Τουρκίαν, Σάμον, Κρήτην, Κύπρον, Αίγυπτον και Παλαιστίνην, τυπ. “Κορίννης”, 1898. Εικόνες εποχής (“Μουχαλεπτζής εν Κωνσταντινουπόλει”, “Η Αγία Σοφία”, “Άραψ πολεμιστής”, “Βεδουίνος ποιμήν”, κ.λπ.), εντός και εκτός κειμένου. Σκίσιμο στο τελευταίο φύλλο, δεν επηρεάζει το κείμενο. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 559.     70-100

604      ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Π., Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ, ανά την Ρωσσίαν, Ρουμανίαν, Βουλγαρίαν, Σερβίαν, Μαυροβούνιον, Τουρκίαν, Σάμον, Κρήτην, Κύπρον, Αίγυπτον και Παλαιστίνη, τυπ. “Κορίννης”, 1898. Άδετο. Σσ. 559.     40-70

605      ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ, εκδ. “Παναθηναίων”, 1910. Υπογραμμίσεις με στυλό στο κείμενο, χειρόγραφες σημειώσεις στα περιθώρια. Χαρτόδετο, ελαφρώς φθαρμένο εξώφυλλο, σσ. 62.            20-30

606      ΛΟΥΒΑΡΙΣ Ν.Ι., ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ, σειρά Δευτέρα “Από Λόφο σε Λόφο στην Κορυφή”, έκδ. 1949. Με φωτ. εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, σσ. 158.    25-45

607      ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ, 1951-1954, Δέκα τουριστικοί οδηγοί αναδιπλούμενοι με χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα. Τυπογράφοι: Πεχλιβανίδης, Φοίνιξ, Περιβολαράκης, B. Lycoyannis. Τυπωμένοι σε: Θεσσαλονίκη, Κυκλάδες, Ηράκλειο, Ρόδο, Κέρκυρα κ.λπ.  30-60

608      ANDERSON PATRIC, FIRST STEPS IN GREECE, Chatto & Windus, London 1958. Με 59 φωτ. εκτός κειμένου (Παρθενώνας, Αρχαία Αγορά, Δρόμοι των Αθηνών, Δήλος, Μύκονος, Δελφοί, Θεσσαλονίκη, κ.α.). (Ταξιδιωτικό ημερολόγιο σε: Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κυκλάδες, Πελοπόννησος, Δελφοί, Αίγινα). Δεμ. με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 212.           1-…

609      [ΑΛΒΑΝΙΑ] ALBANIA, Επτά χρωμολιθογραφίες, [1960 περ.]: “Tirana – The National Bank”, “Berat – A Part of the Town and the Caste”, “Tirana – Clock and Mosque”, “Valona – The Mosque and the Market”, “Kruja – The Mosque and the Tower”, “Alessio – Airview”, “Kruja – The Fatherland of Skanderbeg”. Μικρά σκισίματα στα περιθώρια, κυρίως στο κάτω μέρος. Διαστάσεις [24×30 εκ.]. (7) 40-70

610      SERSTEVENS A., ITINERAIRES DE LA GRECE CONTINENTALE, [1960 περ.], με 17 σχέδια του του Amandine Dore και 82 φωτογραφίες εκ των οποίων 56 είναι του σ. και με 1 αναδιπλ. χάρτη. Σσ. 274         30-60

611      ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Α., ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Η ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΟΛΙΣ, εικονογράφησις και εξώφυλλον του συγγραφέως, έκδ. 1962. Με χειρόγραφη αφιέρωση του σ. Άκοπο.   15-25

612      LEAR EDWARD, IN GREECE, Journals of a Landscape Painter in Greece and Albania, edit. W. Kimber, London [1965, Α’ έκδ.]. Με 20 έγχρωμες εικόνες εκτός κειμένου. Λινόδετο με έγχρωμο χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 222. 60-70

613      ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ, Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Ιταλία, Αγγλία, Ιαπωνία, Γαλλία, Αμερική), εκδ. Πλειάς, 1974. Εξώφυλλο και σκίτσα του σ.. Σσ. 200.            20-30

Κατηγορία 44: Βλέπε και: 701, 471, 662, 486, 542, 508, 283, 517, 631, 646,

 

45. ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ [614-621]

614      ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Οδύσσεια, Βατραχομυομαχία Ύμνοι […] εκδ. Sigmund Feirabent & Philipus Kephel, 1563. Σσ. 251+7. [δεμ. μαζί]  ΟΜΗΡΟΥ ΒΙΟΣ, εκδ. Sigmund Feirabent & Philipus Kephel, 1563. Σσ. 50 περ. Κείμενο ελληνικό. Σητόβρωτο, αλλά όχι πειραγμένο το κείμενο. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, κόκκινες ακμές.       260-400

615      LA RELATION DE TROIS AMBASSADES, DE MONSEIGNEUR LE COMTE DE CARLISLE, De la part du Serenissime et tres puissant prince Charles II, roi de la Grande-Bretagne, vers leurs Serenissimes Majestes Alexey Michailovitz, czar et grand duc de Moscovie, Charles roi de Suede, et Frederic III roi de Danemark et de Norvege. Commencees en l’an 1663 et finies sur la fin de 1664. AMSTERDAM chez Jean Blaeu, 1564. Σχ. 12, περγαμηνή βιβλιοδ., σσ. 434.        300-400

616      [ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ] GOTHOFREDI J., Vetus orbis descriptio, Graeci scriptoris, sub Constantio et Constante Imp…. edita: cum duplici versione et notis Jacobi Gothofredi. (Geneva), P. Chouet, 1628. Κείμενο ελληνικό και λατινικό σε αντικριστές σελίδες. Με πολλές υποσημειώσεις με μολύβι και μελάνι. Σσ. 46.       200-300

617      [ΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, βιβλία επτά], “ARRIANUS NICOMEDENSIS (c.85-c.146 A.D.), . Arriani Nicomedensis Expeditionis Alexandri Libri Septem et Historia Indica Graec. et Lat. cum Annotationibus … Apud Wetstenium, Amstelaedami 1757. Δίχρωμος τίτλος, μαύρο κόκκινο μελάνι. Παράλληλο κείμενο ελληνικό και λατινικό. Αυθεντική βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα, αξάκριστο, σσ. 48+637+index Graecus in Arrianum.        250-350

618      [ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ ΚΥΡΗΝΑΙΟΥ ΥΜΝΟΙ] Vulcanii, Annae Fabri, Th. Graevii, R. Bentleji; quibus accedunt Ezechielis Spanhemii Commentarius, & notae nunc primum editae Tiberii Hemsterhusii & Davidus Ruhnkenii. Textum ad MSS. fidem recensuit, Latine vertit, atque notas suas adjecit Jo. Augustus Ernesti.  Lugd. Bat. 1761, apud Samuelem et Joannem Luchtmans. (Μόνο ο πρώτος από τους δύο τόμους). Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Με ολοσέλιδες χαλκογραφίες. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 250-300

619      [ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ] THEOCRITI RELIQUIAE UTROQUE SERMONE CUM SCHOLIIS GRAECIS et commentariis integris HENRICI STEPHANI, IOSEPHI SCALIGERI et ISACI CASAUBONI, Viennae et Lipsiae sumtus Io. Frid. Iahn, Typos G.A. F. Loeper 1765. Κείμενο ελληνικό και σχόλια ελληνικά. Δύο τόμοι δεμένοι μαζί. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 43+296+16+332+index.   1-…

620      [ΠΙΝΔΑΡΟΣ] ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΑΙ, DI PINDARO, TRADOTTI IN ITALIANE CANZONI ED ILLUSTRATI CON POSTILLE DA GIANBATISTA GAUTIER, IN ROMA, NELLA STAMPERIA DI PAULO GIUNCHI EREDE BIZZARRINI PROVISORE DE’ LIBRI DELLA Bibl. Vaticana 1768. Ολοσέλιδες χαλκογραφίες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 156. [μαζί] ΝΕΜΕΟΝΙΚΑΙ DI PINDARO, TRADOTTI IN ITALIANE CANZONI ED ILLUSTRATI CON POSTILLE DA GIANBATISTA GAUTIER, IN ROMA, NELLA STAMPERIA DI PAULO GIUNCHI EREDE BIZZARRINI PROVISORE DE’ LIBRI DELLA Bibl. Vaticana 1768. Ολοσέλιδες χαλκογραφίες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 259. [μαζί] ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙ DI PINDARO, TRADOTTI IN ITALIANE CANZONI ED ILLUSTRATI CON POSTILLE DA GIANBATISTA GAUTIER, IN ROMA, NELLA STAMPERIA DEL KOMAREK, 1765. Ολοσέλιδες χαλκογραφίες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 343. Και οι τρείς τόμοι με δερμάτινες ράχες και ζωγραφισμένο στο χέρι με διακοσμητικά γράμματα ο τίτλος. (3)      200-400

 621     [ΕΡΑΣΜΟΣ] ERASME, ELOGE DE LA FOLIE, nouvellement traduit du latin D’ERASME par M. De La Veaux, avec les figures de JEAN HOLBEIN, A Basle, chez J.J. Thurneysen, 1780.  Με πλήθος χαρακτικών εικόνων εντός κειμένου. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, κόκκινες ακμές, σσ. 392.     600-800

Κατηγορία  45: Βλέπε και:  366

 

46. ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ [622-633]

622      ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΘ’ ΑΙΩΝΟΣ μετ’ εικόνων, τόμος Α’ 1814-1830 και τόμος Β’ (1821) 1830-1856, εκδ. Γεωργ. Κασδόνης 1892. Δύο τόμοι. Βιβλιοδ. εποχής διαφορετικές μεταξύ τους, δερμάτινες ράχες. (2)        35-70

623      ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, τόμοι 1-5, τυπ. Ανέστη Κωνσταντινίδη 1885. Βιομηχανική βιβλιοδ. με χρώμα και διάκοσμο. (5)            140-240

624      ΜΑΚΩΛΕΫ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ, από της Βασιλείας Ιακώβου του Β., μεταφρασθείσα εκ της αγγλικής υπό Ε. Ροίδου, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1897-98. Τρείς τόμοι δεμένοι σε 4. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη. (4)            90-180

625      ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ: από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1930, προσθήκες, σημειώσεις και βελτιώσεις υπό ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ, έκδ. έκτη εικονογραφημένη (εκατονταετηρίδος), τόμοι 6 και ένας Παράρτημα, εκδ. Ελευθερουδάκη, 1932. Τ.1 – Μέρος Α: Από των προϊστορικών χρόνων μέχρι των Μηδικών πολέμων, Μέρος Β: Από των Μηδικών πολέμων μέχρι του Αλεξάνδρου.  Τ.2 – Μέρος Α: Από του Αλεξάνδρου μέχρι του Αυγούστου, Μέρος Β: Από του Αυγούστου μέχρι του οίκου του Ιουστινιανού. Τ.3 – Μέρος Α: Από του Ιουστινιανού μέχρι Λέοντος του Γ’, Μέρος Β: Από Λέοντος του Γ’ μέχρι Βασιλείου του Α’. Τ.4 – Μέρος Α: Από Βασιλείου του Α’ μέχρι των Κομνηνών, Μέρος Β: Από των Κομνηνών μέχρι της υπό των Φράγκων αλώσεως της Κων/πόλεως. Τ.5 – Μέρος Α: Από της αρχής της Φραγκοκρατίας μέχρι της αλώσεως της Κων/πόλεως υπό των Τούρκων, Μέρος Β: Από της αλώσεως της Κων/πόλεως υπό των Τούρκων έχρι της Επαναστάσεως του 1821. Τ.6 – Μέρος Α: Από της Επαναστάσεως του 1821 μέχρι της τελευταίας περιόδου του Αγώνος, Μέρος Β: Από της τελευταίας περιόδου του Αγώνος του 1821 μέχρι του 1930. Τ.7 (παράρτημα): Βιβλιογραφία – Χρονολογικός πίναξ – Αλφαβητικόν ευρετήριον ονομάτων και πραγμάτων. Στον πρώτο τόμο λείπει η σελ. τίτλου. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη. (7)      100-200

626      ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ. Εισαγωγή εις την κοινωνιολογίαν της ιστορίας, τυπ. Κ.Σ. Παπαδογιάννη, 1933. Χαρτόδετο. Σσ. 49.  30-50

627      ENCYCLOPEDIE FRANCAISE, Paris 1937. Τόμος I: L’OUTILLAGE MENTAL, τόμος IV: LA VIE, τόμος V: LES ETRES VIVANTS, τόμος VII: L’ETRE HUMAIN, τόμος VII: L’ESPECE          HUMAINE, τόμος VIII: LA VIE MENTALE, τόμος X: L’ETAT MODERNE, τόμος XV: EDUCATION ET INTRUCTION, τόμος XVI: ARTS ET LITTERATURES I, τόμος XVII: ARTS ET LITTERATURES II, τόμος XVIII: LA CIVILISATION ECRITE. Σχ. φύλλου μικρό, 11 τόμοι αυτοτελείς. Δερματόδετοι τόμοι. (11)         1-…

628      MAUROIS ANDRE, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ, μετάφραση ΚΟΣΜΑ ΠΟΛΙΤΗ, εκδ. Ίκαρος, 1949. Σχέδιο εξωφύλλου Αλ. Ματσούκης. Δεμ., σσ. 525.  25-35

629      ΡΟΥΒΑΣ ΕΜΜ., Η ΔΙΩΡΥΞ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ. Ιστορικόν της Διώρυγος του Σουέζ ως εμπορικής και στρατηγικής θαλασσίας οδού από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της σήμερον. Μετά πολλών εικόνων, στατιστικών και σχεδιαγράμματος της Διώρυγος, τυπ. Κ. Τσούμα, Κάιρον 1955. Εικόνες εκτός κειμένου και 1 αναδιπλ. χάρτης. Σσ. 435+1.      50-100

630      [ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ] HU CHIAO MU, ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (30 χρόνια από τη δράση του Κ.Κ. Κίνας), 1956. (Το βιβλίο αναφέρεται στους αγώνες του Κ.Κ. Κίνας κατά την περίοδο 1921-1951). Σσ. 122.           30-40

631      ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧ., ΕΥΡΩΠΗ 1960. ΕΝΑ ΤΑΞΕΙΔΙ, Θεσσαλονίκη 1960. Άκοπο. Μικρές φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 180.         35-40

632      [ΑΛΒΑΝΙΑ]  DISSERTATIONES ALBANICAE, IN HONOREM JOSEPHI VALENTINI ET ERNESTI KOLIQI, Munchen 1971. Με αναδιπλούμενο χάρτη. Κόκκινη λινή βιβλιοδ., σσ. 206+1.     30-50

633      [ΑΛΒΑΝΙΑ] 40 ANNEES D’ALBANIE SOCΙALISTE, Φωτογραφικό Λεύκωμα στα γαλλικά και αλβανικά, πλούσια εικονογραφημένο για τα 40 χρόνια σοσιαλισμού στην Αλβανία. Δεμ., σχ. πλάγιο, 4ο, σσ. [χ.α.σ.]            30-50

Κατηγορία  46: Βλέπε και: 652, 382, 283, 712, 231, 19, 168

47. ΔΙΚΑΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ [634-641]

634      ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Γ., ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ερανισθέντα εκ μελέτης διαφόρων γαλλικών συγγραμμάτων υπό Α.Γ. Αποστόλου. Τόμος 1ος ΕΠΙΠΕΔΟΜΕΤΡΙΑ και τόμος 2ος ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ, [δύο τόμοι δεμ. μαζί], έκδ. 1885-1886. Με πολλά λιθόγραφα σχέδια αναδιπλούμενα. Βιβλιοδ. εποχής δερμάτινη ράχη, σσ. 256+5 πίνακες+367+10 πίνακες.            40-80

635      [ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ] Μαθήματα διδαχθέντα εν τω Σχολείω των Υπαξιωματικών υπό ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ, 1888. Με αναδιπλούμενους λιθόγραφους πίνακες, χάρτες, μερικοί εξ αυτών έγχρωμοι. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 693 + Παράρτημα – Πίνακες Αριθμητικοί, σσ.     40-80

636      ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠ., ΠΛΗΡΗΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ και ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, έκδοσις Α’ πλουτισθείσα διά πλήρους συστήματος Εμπορικής και Τραπεζιτικής Αριθμητικής […], εκδ. Αλέξανδρος Παπασπύρου, 1911. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη ράχη, σσ. 333.            40-80

637      ΦΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ.Θ., Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΤΗ ΠΡΑΞΕΙ, τυπ. Μαστοράκου – Σκλαβούνου, 1927. (Ο σ. διετέλεσε Διευθυντής Υπηρεσίας Γενικής Ασφαλείας του Κράτους). Ελαφρώς ταλαιπωρημένη κυρίως οι σελ. 139-140. Σσ. 344.       30-50

638      ΚΟΦΙΝΑΣ Γ.Ν., “ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΣΜΑ” εις μνήμην ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΟΒΕΡΔΟΥ, τυπ. Ι.Δ. Σοφιανόπουλου, 1934. Ο σ. διετέλεσε υπουργός οικονομικών. Σσ. 25-50

639      [ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ] LE DELIT POLITIQUE. CONTRIBUTION A L’ETUDE DES CRIMES CONTRE L’ETAT, preface de Jean Graven, Libr. E. Droz, Geneve 1954. Σσ. 204.          20-40

640      ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, έκδ. 1958. Σε 4 γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά. Με δύο αναδιπλ. χάρτες και διαφημίσεις ελληνικών επιχειρήσεων (και στα Αραβικά). Σσ. 487.    50-100

641      [ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ] ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ, Τι ακριβώς επιδιώκει, τι χρειάζεται να γίνη, η σημασία της Συμφωνίας, έκδοσις εφημερίδος “Οικονομικός Χρόνος”, 1962. Συστηματική και εύληπτος απεικόνησις των απόψεων που εξετέθησαν εις την Βουλή. Σσ. 66+διαφημίσεις.  15-25

Κατηγορία  47: Βλέπε και: 123, 84, 489, 788, 243, 749, 328, 731, 751, 14, 546, 3, 629, 306, 464, 240

 

48. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ [642-651]

642      [ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ – ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ, Περί αθλητισμού, Γυμναστικής, Αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων, ευρετήρια από μελέτη. Σε 14 γραμμένες σελίδες, [1898 περ.]. (“Τα Παγκύπρια”, “Οι Αγώνες του Αμαρουσίου”, κ.λπ.).   20-40

643      [ΜΠΡΙΤΖ] LE BRIDGE MODERNE, Par un Ancien X, Paris, 1910. (Bridge Ordinaire, Bridge Opposition, Bridge aux Encheres). Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σσ. 169.  30-60

644      ΠΑΥΛΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡ., ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, έκδ. 1937. Χαρτόδετο, σσ. 112. [μαζί] Παρτιτούρα “Ύμνος προς τον Φειδίαν, Εμβατήριον”. Μία σελίδα.            25-40

645      ΗΣΑΪΑΣ Γ. ΗΣΑΪΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ, 1949. Με χειρόγραφη αφιέρωση του σ. στην σελ. τίτλου. Ο πρώτος τόμος. Φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 299+3.          65-85

646      ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΝΙΚ., ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, εικονογραφημένος. Περιγραφή των εντός και εκτός της άλτεως ναών και οικοδομημάτων και κατάλογος των αρχαίων του μουσείου, μετά ιστορικής εισαγωγής. Εκδ. 1951. Σσ. 94+1 αναδιπλ.     15-25

647      [ΣΚΑΚΙ] “ΤΟ ΜΑΤ”. Μηνιαία Σκακιστική Επιθεώρησις, ιδιοκτήτης – διευθυντής Σπύρος Βίκος. Δύο τεύχη: αρ. 19-20 Ιούλιος-Αύγουστος 1953 & αρ. 117 Σεπτέμβριος 1961. (2)         20-30

648      [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, 1956. Δεμ, σκληρό χαρτόνι, σσ. 69. [μαζί] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, περίοδος 1939-1940. Χαρτόδετο, φθαρμένο εμπροσθόφυλλο και 6 πρώτες σελίδες, σσ. 23.         30-60

649      ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, 100 ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1830-1930 (Σπ. Λούης, Ν. Γεωργαντάς, Κ. Τσικλητήρας), έκδ. 1962. Με φωτ. Εντός κειμένου. Άκοπο, ελαφρώς σκεβρωμένο, σσ. 637.      45-65

650      ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ,      Εικονογραφημένο παιδαγωγικό παραμύθι, εκδ. “Λιναρδάτου”, [χ.χ., 1965 περ.]. Έγχρωμο εξώφυλλο και εικονογράφηση, [χ.α.σ.]. 20-30

651      ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, ΑΘΗΝΑΙ 1896 – ΜΟΝΑΧΟΝ 1972, κείμενα και εικόνες Γ. Διακογιάννης, εκδ. “Καμπάνα”, [1973 περ.]. Χαρτόδετο, σσ. 223.     15-25

 

49. ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ [652-668]

652      ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., [ΕγχειρIδιον της Γενικhς Ιστορiας], βιβλίον πρώτον περιέχον την Αρχαίαν Ιστορίαν και βιβλίον δεύτερον περιέχον την Μέσην Ιστορίαν, τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1849 &1853. Δύο τόμοι δεμένοι μαζί. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 450+350.            50-100

653      NORDMAN – ΑΡΧΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑ, Χρωμολιθογραφία, εικονίζεται το εσωτερικό αρχαίας ελληνικής οικίας, Παρίσι, εκδ. Firmin Didot, [1870-1880 περ.]. Διαστάσεις  [31×18 εκ.]           1-…

654      ΒΟΥΛΒΕΡ Ε.Λ., ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΠΟΜΠΟΙΑΣ. Μεταφρασθείσα υπό Γ. Χ. Ζαλοκώστα. Εκδίδοται δαπάναι Β. Σωτηριάδου και Κ. Φραγκίδου, Εν Κωνσταντινουπόλει. 1874. Τύποις Φάρου του Βοσπόρου. [Βλ. Ηλιού-Πολέμη, αρ.. 1874.215, όχι ΕΒΕ, ΓΕΝ, ΒΒ]. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 448. 40-80

655      GEOGRAPHIE UND POLITISCHE GESCHICHTE, DES KLASSISCHEN ALTERTUMS, Verlag Der C. H. Beck’ Schen Buchhandlung, Nordlingen 1889. Με αναδιπλ. λιθόγραφους χάρτες. Βιβλιοδ. με φθορές, σπασμένο καπάκι, σσ. 923.          40-80

656      BURY J.B., A HISTORY OF GREECE TO THE DEATH OF ALEXANDER THE GREAT, edit. Macmillan & Co, London 1912. (Μέχρι του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου). Εικόνες εκτός κειμένου και αναδιπλ. χάρτης. Σσ. 909.     60-90

657      BURNS DELISLE, GREEK IDEALS, A STUDY OF SOCIAL LIFE, London G. Bell and Sons, 1919. Δεμ., σσ. 310.     40-80

658      [ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ] COURBY F. – PICARD CH., RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES A STRATOS, Paris 1924. Εικονογραφημένη έκδοση με κατόψεις, σχεδιαγράμματα κ.λ.π. Σχ. φύλλου μικρό, σσ. 124+19.          80-160

659      [ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ ΣΕΜΝΗ] PAPASPYRIDI SEMNI, GUIDE DU MUSEE NATIONAL D’ATHENES (marbres, bronzes et vases), edit. Eleftheroudakis [1927]. Με 19 ολοσέλιδες εικόνες και 73 εντός κειμένου. Σσ. 340.            25-35

660      ZIMMERN ALFRED, ΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Mελέτη επί των οικονομικών και της πολιτικής των Αθηνών του πέμπτου αιώνος, εκδ. “Ο Κοραής”, 1930. Χαρτόδετο, φθορές στην ράχη, σσ. 502.      30-50

661      HEGE W. – RODENWALDT G., GRIECHISCHE TEMPL, Berlin 1941. Με πολλές εικόνες, σχέδια και κατόψεις εντός κειμ., καθώς και ολοσέλιδες ασπρόμαυρες φωτογραφίες εκτός κειμένου. Εικονίζονται: Ολυμπία, Κόρινθος Ναός Απόλλωνος, Αίγινα Ναός Αφαίας, Αθήνα Ακρόπολις κ.λπ. Λινή βιβλιοδ., σχ. 4ο, σ.        40-60

662      GOMME W. A., GREECE, Oxford University Press, London [1947]. (Διάλεξις για την Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Πολιτική ιστορία 1831-1910, Ελευθέριος    Βενιζέλος, Βαλκανικοί, Πρώτος Παγκόσμιος). Με εικόνες εκτός κειμένου. και χάρτη. Σσ. 131.   25-50

663      MEAUTIS GEORGE, MYTHES INCONNUS DE LA GRECE ANTIQUE, edit. Albin Michel, Paris 1949. Με αφιέρωση του σ. Δεμ., σσ. 251.         30-40

664      [FLAXMAN] SCHWAB GUSTAV (1792-1850), SAGEN DES KLASSISCHEN ALTERUMS, Berlin [1957 περ.]. Με 142 σχέδια εντός κειμένου του John Flaxman. Γοτθική γραφή. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 920.            50-100

665      [ΑΙΓΥΠΤΟΣ] WOLF WALTHER, DIE WELT DER AGYPTER, edit. 1962. Πλούσια ασπρόμαυρη εικονογράφηση, 118 ολοσέλιδες φωτ. Σχ. 4ο, σσ. 295.         15-25

666      [ΑΙΓΥΠΤΟΣ] NIMS CHARLES F., LA THEBES DES PHARAONS, photographies de Wim Swaan, traduction de Jane Fillion, Edit. Albin Michel, Paris 1965. Πλούσια ασπρόμαυρη και έγχρωμη εικονογράφηση. Λινόδετο με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 208.          35-50

667      ATHANATOS CONSTANTIN, REFLETS DES FLAMMES (DU MONDE ANTIQUE), Editions Savantes et Classiques, Paris [1965]. Με εκτενή ιδιόχειρη αφιέρωση του σ. προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών (Ιάκωβο Βασανάτσου), ο οποίος το Δεκέμβριο του 1944 “… Με εισήγαγε κάτω από το άγιο ράσο του (από τα χέρια των δημίων μου)… Αληθινός σωτήρ της ζωής μου”. Και με χειρόγραφο σημείωμα του Αρχιεπισκόπου επί του εξωφύλλου “εδώρησε εις εμέ…”. Χαρτόδετο, σσ. 221.         70-120

668      ΣΚΥΘΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ, Εκδ. Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 1981. Πλούσια εικονογράφηση έγχρωμη και ασπρόμαυρη. Μικρές φθορές στο εξώφυλλο, ράχη και ακμές. Σσ. 131+1 αναδπλ. χάρτης.           25-35

Κατηγορία  49: Βλέπε και :  462,  518,  508,  67,  591,  527,  541,  289,  38,  476

50. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [669-679]

669      [ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ A’ ο Μέγας “Ο ΔΙΩΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ”] HISTOIRE DE THEODOSE LE GRAND, pour Monseigneur LE DAUPHIN, par Monsieur FLECHIER, Abbe de Saint Severin, Lyon, Chez M.P. Rusand, 1811. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής με χρυσό διάκοσμο, λεκιασμένη, σσ. 405.          1-…

670      [ΛΕΩΝ Ο ΣΟΦΟΣ – ΑΚΑΚΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ] ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ, ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ, εκδοθέντες σπουδή και επιμελεία ΑΚΑΚΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ εκ του Αγίου Όρους του Άθωνος, τυπ. Ν. Ρουσόπουλου, 1868. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 352.     40-80

671      SCHLUMBERGER GUSTAVE, UN EMPEREUR BYZANTIN AU DIXIEME SIECLE NICEPHORE PHOCAS, ouvrage illustre de 4 chromolithographies, 3 cartes et 240 gravures, libr. Firmin DidotParis 1890. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, χρυσές ακμές, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 779+1.       250-280

672      SCHLUMBERGER GUSTAVE, L’EPOPEE BYZANTINE A LA FIN DU DIXIEME SIECLE, seconde partie BASILE II LE TUEUR DE BULGARES, edit. Hachette, Paris 1900. Πλούσια εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου, στο τέλος εκτενής κατάλογος όλων των εικόνων. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ.            250-280

673      [DOLGER FR. – BENESZEWICZ W. – NISSEN THEODOR]          Τέσσερα βιβλία: DER TITEL DES SOG. SUIDASLEXIKONS von Dolger, Munchen 1936. [μαζί του ιδίου] DIE URKUNDEN DES JOHANNES-PRODROMOS-KLOSTERS BEI SERRAI, Munchen 1935. [μαζί] DIE BYΖANTINISCHEN ANAKREONTEEN von Theodor Nissen, Munchen 1940. [μαζί] MELAN–CHTHONIANA EIN BEITRAG ZUR LITERARGESCHICHTE DES BYZANTINISCHEN RECHTS IN WESTEUROPA 1521-1560, von W. Beneszewicz, Munchen 1934. (4)   40-60

674      [ΜΙΣΝ] Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ, υπό ΜΙΣΝ, Ιστανμπούλ, “Σειρά Βυζαντινών Μελετών”, τυπ. Κεφαλίδου, 1937. Επιχρωματισμός στις πρώτες και τελευταίες σελίδες. Με χάρτη “Βυζάντιον – Κωνσταντινούπολης” τοπογραφικό, αρχαιολογικό στο τέλος. Άκοπο. Χαρτόδετο, μικροφθορές στην ράχη, σσ. 252+1.   60-100

675      ΠΑΣΠΑΤΗΣ Α.Γ., ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1453, εκδ. “Κασταλία”, 1939. Άδετο. Σσ. 212+1 αναδιπλούμενος χάρτης.           50-75

676      ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΕΛΗΣ, ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ Ο ΜΑΓΟΣ, ιστορικό αφήγημα, εκδ. Κακουλίδη 1958. (Το αφήγημα είναι εμπνευσμένο από το “Χρονικό του Αγίου Κυπριανού”, όπως το είχε μεταπλάσει σε ομηρικούς στίχους η Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου Ευδοκία, κόρη του φημισμένου Αθηναίου σοφιστή Λεοντίου και σύζυγος του Θεοδοσίου του Β’ (408-450). Εξώφυλλο και σχέδια: Δ. Ζ. Πουλιανού. Σσ. 175.      30-50

677      “Η ΚΑΣΣΙΑΝΗ”, Το αριστουργηματικόν και συγκινητικόν ειδύλλιον της Βυζαντινής εποχής με το σφοδρόν ερωτικόν πάθος ενός Βασιλέως προς μίαν Μοναχήν, Μηνιαία έκδοσις “Ελεύθερου Ανθρώπου”, [χ.χ., 1960 περ.]. Σσ. 416.     25-35

678      [ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ – SCHLUMBERGER G.] LETTRES DE DEUX AMIS, une correspondance entre Penelope S. Delta et Gustave Schlumberger, suivie de quelques lettres de Gabriel Millet, introduction et notes de X. Lefcoparidis, preface d’Andre Mirambel, 1962. Χαρτόδετο, σσ. 184.  25-35

679      ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ, Εθνική Πινακοθήκη, έκθεση Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 1976. Δίγλωσση έκδοση. Σσ. 78+40 εικόνες εκτός κειμένου.          1-…

Κατηγορία  50: Βλέπε και:  22

 

51. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ [680-683]

680      ΚΥΡΟΣ ΑΧΙΛ., ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ, οι έλληνες διανοούμενοι εις την Ιταλίαν από της εποχής του Πετράρχου μέχρι της εποχής του Γκρέκο. Η τέχνη της Αναγεννήσεως και η Βυζαντινή τέχνη. Καταγωγή, γέννησις και πρώτη νεότης του Γκρέκο. Το πνευματικόν περιβάλλον του εις την Κρήτην, την Ιταλίαν, την Ισπανίαν. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και η Κρητική Βυζαντινή Σχολή, εκδ. Δ. Δημητράκου, 1938. Δεμ., σσ. 468+εικόνες εκτός κειμένου. 80-160

681      [ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ] ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Μ. ΙΩΑΝΝ., ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ, εκδ. “Άλφα”, [1954]. Εικονογραφημένη έκδοση. Σχ. 4ο, σσ. 33.   25-50

682      ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ – ΤΕΧΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ, Συμβούλιον της Ευρώπης, Υπουργείον Προεδρίας Κυβερνήσεως, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, έκδ. 1969. Σσ. 26.    20-30

 683     ΒΑΜΠΟΥΛΗΣ Π., ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ, εισαγωγή Κώστα Ε. Τσιρόπουλου, εκδ. “Αστήρ”, 1977. Πολυτελές έγχρωμο εικονογραφημένο λεύκωμα. Δίγλωσση έκδοση, ελληνικά – αγγλικά. Λινόδετο, χάρτινο περικάλυμμα, σε κυτίο, σχ. φύλλου μικρό, σσ. μθ’+184+ιθ’.            25-50

 

53. ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ [684-690]

684      [ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡ.] LAMBROS SPYRIDION, Collection de Romans Grecs en langue vulgaire et en vers, publies pour la premiere fois d’apres les manuscrits de Leyde et d’ Oxford, par Spiridion P. Lambros, docteur es lettres κτλ. (ήτοι εμμέτρων, εν δημώδει γλώσση, το πρώτον νυν δημοσιευομένων κατά τα εν Λουγδούνω και Οξφόρδη χειρόγραφα υπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, διδάκτορος της φιλολογίας, υφηγητού κτλ.). Το σπουδαιότατον τούτο βιβλίον εξεδόθη εν Παρισίοις υπό του κ. Maisonneuve, 1880.  Περιέχει μακρά και εμβριθή εισαγωγή στα γαλλικά, περιεχόμενα: Α/. Τα κατά Καλλίμαχον και Χρυσορρόην, ερωτικόν διήγημα. Β/. Διήγησις ωραιοτάτη του Ανδρειωμένου Διγενή. Γ/. Διήγησις εξαιρέτως, ερωτική και ξένη, του Ημπερίου θαυμαστού και κόρης Μαργαρώνας, Δ/. Λόγος παρηγορητικός περί Δυστυχίας και Ευτυχίας και, τέλος, Γλωσσάριο. Στο τέλος μερικά πανομοιότυπα των χειρογράφων. Βιβλίο. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σ. 125+377.       1-…

685      [ΒΕΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ], ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΠΟΙΚΙΑ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΛΟΥΔΟΥ, Βενετία, τυπ. “Φοίνιξ”, 1893. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 119.            45-75

686      ΚΥΡΟΥ ΑΧΙΛ., ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Ο ΕΛΛΗΝ, τόμος Α’ και Β’, εκδ. Αετός, 1947. Ο ένας τόμος λινόδετος με χάρτινο περικάλυμμα και ο άλλος χαρτόδετος. Εικόνες εκτός κειμένου και διακοσμητικά πρωτογράμματα του Γιάννη Μόραλη. Σσ. 242+273.           90-180

687      ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ.Α., ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΛΟΥΚΑΡΙΣ, 1954. Με ολοσέλιδη φωτ. του Λούκαρι έναντι της σελ. τίτλου. Έγχρωμα καλλιτεχνικά πρωτογράμματα, εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 177.     45-75

688      ΣΑΘΑΣ Κ.Ν.,ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ 1453-1821, εκδ. Κ. Καμαρινόπουλος – Θ. Γυφτάκης, 1962. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 666.    35-50

689      ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ, (Τα προνόμια του Πατριαρχείου και η Φαναριώτικη Κοινωνία, Μορφή – περιεχόμενο προνομίων, Οργάνωσις της εκκλησιαστικής κοινωνίας, Διαμόρφωσις της κοσμικής κοινωνίας), έκδ. 1971. Σσ. 177.            20-30

690      ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Γ. – ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ Π.Δ., Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΟΣΙΘΕΟΥ, μία πηγή και ένα τεκμήριο, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Θεσμοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία, 1987. Σσ. 547.        15-30

Κατηγορία  53: Βλέπε και:  511,  455

 

 

54. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ [691-696]

691      ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ Ο ΚΥΡΟΥ – ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ,   ΕΡΜΗΝΕΙΑ (Άσμα των ασμάτων, Ησαίας, Ιερεμίας, Βαρούχ, Θρήνοι, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ…) Τόμος 2ος (λείπει η σελ. τίτλου), με φθορές οι πρώτες και τελευταίες σελίδες. Με εισαγωγή όπου υπογράφεται: Εν Χάλλη τη Μαγδεζουργική έτει ΑΨΟ’ (1770) Ευγένιος Ιεροδιάκονος Ο Βούλγαρης. (Από την έκδοση “Μακαρίου Θεοδωρήτου Κύρου τα Σωζόμενα”, ττ. Α’-Ε’, Χάλλη 1768-1775).  Σύγχρονη βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 839. Ο σ. υπήρξε εκκλησιαστικός συγγραφέας και χριστιανός επίσκοπος της πόλης Κύρου (ή, Κύρρου), πρωτεύουσας της συριακής επαρχίας.   330-400

692      ΚΑΛΛΟΝΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ, περιέχουσα πάνυ ωφελίμους νουθεσίας τε και οίον δη … διορθωθείσα και νυν πρώτον τύποις εκδοθείσα, παρά Ιγνατίου Αρχιμανδρίτου, και Γεωργίου Καλλονά των αυταδέλφων, εν Βιέννη της Αουστρίας, παρά τω Φράντζ Αντωνίω Σχραίμβλ, 1800. Λειψό, λείπει η χαλκογραφία του συγγραφέως και οι σελ. τέλους από 229-534+2 χ.α. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη με χρυσό διάκοσμο, σσ. 528.            90-150

693      ΠΑΤΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική: εις τέσσαρας τόμους διηρημένη συναρμοσθείσα μεν ποτε παρά του ελλογιμωτάτου Ιωάννου Πατούσα του εξ Αθηνών, νυν δε επιμελέστερον μετατυπωθείσα, ηυξιώθη εν τισιν ήπερ το πρώτον, άτε δη προσετέθη το άχρι νυν ανέκδοτον φιλοπόνημα του κυρίου Αντωνίου Βυζαντίου καλούμενου Χρηστοήθεια, προς παραίνεσιν των νέων. Η τε κατά μεθυόντων Ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου πλείονος ένεκα τω της Ελληνικής Γλώττης φιλομαθών οπωσδήποτε ωφελείας, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, Ενετίησιν αωε’ (=1804). Ο τελευταίος τόμος από το τετράτομο έργο. Περιλαμβάνει “‘Έλεγχο των εν τω δ’ τόμω Περιεχομένων”: Ευρυπίδου Εκάβη, του αυτού Μήδεια, Σοφοκλέους Αίας μαστιγοφόρος, Αισχύλου Προμηθέας δεσμώτης, Αριστοφάνους Πλούτος, Ησιόδου το α’ βιβλίον, Θεόγνιδος Γνώμαι Ελεγειακαί, Φωκυλίδου Ποίημα νομοθετικόν, Πυθαγόρου Χρυσά έπη, Σόλωνος Γνώμαι, Ομήρου Βατραχομυομαχία, Επιγράμματα, Θεοκρίτου Θύρσις, του αυτού Εις νεκρόν Άδωνιν, Πινδάρου Εις Ιέρωνα. Βιβλιοδ. εποχής.      100-200

694      [ΚΟΡΑΗΣ – ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ] ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, τόμος 6ος, εκδιδόντος και διορθούντος Α.Κ. εν Παρισίοις εκ της τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου, 1824. Ο Αδ. Κοραής στα “Πολιτικά του Πλουτάρχου” (1824), θέτει ως πρόλογο “Διάλογοι περί των ελληνικών συμφερόντων”, όπου κάνει λόγο για τα πολιτικά προβλήματα της επαναστατημένης Ελλάδας. Κείμενο με υποσημειώσεις. Βιβλιοδεσία εποχής, σσ. 181+169+13.        60-120

695      [ΑΓΝΩΣΤΟΥ (?)] [ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ] Σπάραγμα βιβλίου του 19ου αιώνα, πιθανότατα 1835, από σελίδα 217 ως σελ. 360. Περιλαμβάνει μέρος της πολιτικής καταγραφής (περιλαμβάνει πίνακα: Εποχή πρώτη – Οι μετά Χριστόν Ρωμάνοι Βασιλείς 1448 & Εποχή Δευτέρα – Βασιλεία Τούρκων 1453-1809) και μέρος της νομισματολογίας.         1-…

696      ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Ι., ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΙΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑΝ, μελέται επί της διαδόσεως των ελληνικών γραμμάτων από του Βυζαντίου εις την δυτικήν Ευρώπην, μτφρ. Χ.Γ. Πατρινέλη, εκδ. Γ. Φέξη, 1965. Χαρτόδετο, μικρό σκίσιμο στην ράχη, σσ. 295.         10-30

Κατηγορία  54: Βλέπε και: 688, 369

 

55. ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ [697-731]

697      POUQUEVILLE Francois Charles Hugues Laurent (1770-1838) Histoire de la rΕgΕnΕration de la GrΕce, comprenant le precis des evenements depuis 1740 jusqu’en 1824. Par F.C.H.L. Pouqueville, ancien Consul-General de France aupres d’Ali-Pacha de Janina … Avec cartes et portraits, Paris, chez Firmin Didot, 1824 (Α’ έκδοση). Δύο από τους τέσσερις τόμους (ο 1ος και 4ος). [Βλ. Blackmer 925]. Στον πρώτο τόμο αναδιπλούμενος χάρτης των Ιωαννίνων και πέριξ περιοχών, ολοσέλιδη χαρακτική εικόνα έναντι της σελ. τίτλου “Soldat Grec” και ολοσέλιδη προσωπογραφία του “Th. Maitland”. Σσ. 487. Στον τέταρτο τόμος ολοσέλιδη εικόνα “Constantinos Canaris” έναντι της σελ. τίτλου, μία ακόμη του Μαυροκορδάτου και δύο αναδιπλούμενους χάρτες, Αιτωλίας και Νέας Ελλάδας. Σσ. 487. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες, μικρές φθορές. (2)           340-440

698      [ΒΥΡΩΝ] LORD BYRON, Correspondance de Lord Byron, avec un Ami, Comprenant En Autres Les Lettres ecrites a sa Mere, Du Portugal, De L’Espagne, De La Turquie, Et De La Grece, dans les annes 1809, 1810 et 1811, Et des Souvenirs et Observations, by R. C. Dallas, Paris 1825. Τόμος 1ος και 2ος. Με δύο χαρακτικές εικόνες και αναφορές εποχής. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές. (2) 1-…

699      DEBRAUX EMILE, NOUVELLES CHANSONS, nationales et autres, Paris a la librairie Francaise, 1826. Περιέχει στην σελ. 72-74: “Aux Armes – Chant Grec” (φιλελληνικό). Σχ. 16, χωρίς εξώφυλλο, σσ. 160.     1-…

700      [GREEK REVOLUTION] THE AMERICAN QUATRELY REVIEW, Vol V, March & June 1829, Philadelphia, Carey, Lea & Carey. (Μεταξύ των άλλων στις σελ. 99-117 “Greek Revolution” an historical sketch of the Greek Revolution by Samuel J. Howe – The condition of Greece in 1827 and 1828… by Colonel Jonathan P. Miller.). Βιβλιοδ. εποχής, φθορές κυρίως στην ράχη, ίχνη υγρασίας στο σώμα, σσ. 514.         1-…

701      RICHOMME CH. – VAN-HOLD ALF., GEOGRAPHIE EN ESTAMPES, Paris, edit.  A. Fourmage, [1850 περ.]. Περιέχει στις σελ. 47-49 και 127-129 χαρακτικές εικόνες και κείμενα για Τουρκία και Ελλάδα, επίσης για Γαλλία, Αλγερία, Ρωσία, Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία, Ασία, Κίνα, Ινδία. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 155.           1-…

702      POUQUEVILE F.C.H.L., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ήτοι Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μτφρ. Ξενοφώντος Δ. Ζηγούρα – Ιωάνν. Θ. Ζαφειρόπουλου, τυπ. Αναστ. Ν. Τρίμη, 1890. Τέσσερις τόμοι δεμένοι σε δύο. Με πλήθος ξυλογραφιών (Κίτσος Τζαβέλας, Η Σφαγή των Γαρδικιωτών, Οι Σουλιώτισσες στο Ζάλογγο, Αθανάσιος Διάκος, ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’, κ.λπ.). Στην σελ. 148 του Β’ τόμου μικρό σκίσιμο. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες. (2)          100-200

703      ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡ., ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (1891-1910), τυπ. Εστία, 1911. Χαρτόδετο, σσ. 157.      30-50

704      [ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ Π.] ΧΕΡΤΣΒΕΡΓ ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, μτφρ. Παύλου Καρολίδου, εκδ. Γεωργίου Δ. Φέξη, 1916. Τέσσερις τόμοι δεμένοι σε δύο. Βιβλιοδ. εποχής “Ε. Γκανάς”. (2)            90-180

705      ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ ΤΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε’. Βιβλιοθήκη Κανδηλώρου ιδρυθείσα τω 1921, τόμος πρώτος, 1921. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 288.  40-65

706      ΑΝΝΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ μετά πολλών εικόνων. (Απολογία του Οδ. Ανδρούτσου, Νοσοκόμοι και Κομπογιαννίται, Οι Φιλέλληνες του 1821, Η χολέρα του 1854, Αι στολαί του τακτικού στρατού, Αι Αθήναι κατά το 1850, Ιστορία ενός άσματος, Ο Παπουλάκης, Εκστρατεία Ιερέων, Ο Βύρων εν Ελλάδι, Η ένωσις της Επτανήσου), τυπ. Εστία, 1925. Με αφιέρωση του σ. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 659.      45-80

707      ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ε.Κ., Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ, βιβλιοπ. Ι.Ν. Σιδέρη, [1926 περ.]. (Ο Καποδίστριας ως υπουργός του Τσάρου, Μετά την παραίτησιν του Καποδιστρίου, Ο Καποδίστριας εις την εξουσίαν). Λινόδετο, με το αρχικό του εξώφυλλο, σσ. 116.  30-45

708      ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ ΤΑΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, εκδ. “Αγών”, 1927. Κόκκινη λινή βιβλιοδ., σσ. 221.            45-90

709      ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΑ ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ, εκδ. για τα Εθνικά Εκατόχρονα, 1931. Άκοπο. Σσ. 131.          25-35

710      [ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ι.] ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εκδ. Δημητράκου, αριθμημένη, αριθμός αντιτύπου 481/550, [1933-34]. Με 12 προσωπογραφίες εξεχουσών φυσιογνωμιών της εποχής του Καποδίστρια, 2 φωτοτυπίες επισήμων αυτογράφων. Σχ. 4ο μεγάλο, δεμ.,            80-120

711      ΛΑΣΚΑΡΙΣ ΜΙΧ., ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, έκδ. 1940. Με πορτραίτο του Καποδίστρια, έναντι της σελ. τίτλου (ανέκδοτος μικρογραφία γενομένη εν Παρισίοις τω 1815). Εικόνες εκτός κειμένου. Καλλιτεχνική βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, σσ. 127. 50-80

712      ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΙΝΙΑΝ ΑΛΕΞ. (1874-1943), ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1821-1897 ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1897 (ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1898-1903, Τυπογραφείον Φρ. Α. Μπουκούρη , 1950. Δύο τόμοι χαρτόδετοι, άκοποι. Σσ. 491+382+37 λυτούς χάρτες. (2)  65-120

713      ΑΝΤΩΝΑΚΕΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΦΑΥΛΟΚΡΑΤΙΑ 1821-1950, Η ΕΛΛΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΝΗΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, εκδ. 1950. Τρείς τόμοι δεμένοι μαζί: Πρώτος 1821-1914, δεύτερος 1914-1923, τρίτος 1935-1954. Δεμ., σσ. 230+358+344.         50-70

714      ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ, του Πρωτοβεστιαρίου, 1453. Βιβλίον Γ’, Περί της Βασιλείας κυρ. Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου και της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως και ετέρων, κατά την έκδοση J.P. Migne, Φιλολογική επιμέλεια Περ. Εμ. Κομνηνού, έκδ. 1953. Εξώφυλλο Ν.           20-30

715      [ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ] ΒΡΑΝΟΥΣΗ Λ.Ι., ΡΗΓΑΣ, Έρευνα, συναγωγή και μελέτη Λ.Ι. Βρανούση, εκδ. Αετός, [1953]. Λινόδετο, σσ. 406.     35-50

716      ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜ., ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, έκδ. Εταιρείας Λογοτεχνικών Εκδόσεων, 1956. Έναντι της σελ. τίτλου  με σχέδιο του Καραϊσκάκη από τον Τ. Καλμούχο. Εικόνες εκτός κειμένου, σχέδια εντός κειμένου από την Βάσω Κατράκη και Κατίνα Φωτιάδη. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 492. [μαζί] Κάρτα του Ομίλου Γκόλφ Γλυφάδας – πρόσκληση μέλους.    35-60

717      ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ., ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ Ή Ο ΙΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝ, επιμέλεια Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτης, εκδ. Γ. Τσουκαλά, [1957]. Δύο τόμοι δεμένοι μαζί. Δεμ., σσ. 316+307.            35-50

718      ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ,          Των Χρηστοβασίλη, Ιωάν. Κονδυλάκη, Γεωργ. Τσοκόπουλου, Μπάμπη Άννινου, Δημητρακόπουλου και άλλων, Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ ΕΙΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, επιμέλεια Παντ. Μυλωνά. Μετά 1 χάρτου και 7 λιθογραφιών (εκτός κειμένου), εκδ. “Σπανός”, [χ.χ., 1960 περ.].  25-45

719      ΚΑΔΗΛΩΡΟΣ ΤΑΚΗΣ, Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ και του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΛΑΠΟΥΤΑ, επιμέλεια Αθ. Μαρτίνος, εκδ. “Κοχυλάς”, 1960. (Το βιβλίο στοιχειοθετήθηκε από μαθητάς του “Πρότυπου Ειδικού Εκπαιδευτηρίου”, δια κωφά παιδιά, στο τυπογραφικό εργαστήριο του σχολείου). Δεμ., σσ. 350.    40-60

720      ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΦΙΛΙΚΟΙ οι άνδρες που άνοιξαν στο γένος το δρόμο της Λευτεριάς, εκδ. Μπίρης (επανέκδοση),  [χ.χ., 1960 περ.]. (Σκουφάς, Τσακάλωφ, Ξάνθος, Υψηλάντης, Ολύμπιος, Λασσάνης, Λογοθέτης, κ.ά.). Δεμ., σσ. 326.    40-60

721      ΑΣΠΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓ., ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1821-1928 & 1929-1960, Ελλάς Επαναστατημένη, Ελλάς του Καποδίστρια, Ελλάς του Όθωνος, Γεώργιος Α’, Βενιζέλος, Βαλκανικοί, Α’ Παγκόσμιος πόλεμος, Μικρά Ασία, Ελλάς της Δημοκρατίας κ.λπ. Εκδόσεις “Χρήσιμα Βιβλία”, [χ.χ., 1970 περ.]. Δύο τόμοι. (2)            70-120

722      FINLAY GEORGE, HISTORY OF THE GREEK REVOLUTION and of the Reign of King Otho, London 1971. Δύο τόμοι δεμ. μαζί. Ένας αναδιπλ. χάρτης. Δεμ., Χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 12+438+8+382.      30-60

723      [DUPRE LOUIS] ΦΙΛΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εικονογραφημένον δια δεκαεπτά πινάκων του Louis Dupre, εκδ. ΝΕΒ, εκ της τυπογραφίας της Γκράφια Α.Ε., [1971]. Έγχρωμη εικονογράφηση, ολοσέλιδα εκτός κειμένου. Δεμ., με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 396.    35-70

724      ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, εικονογραφημένη δια των σαράντα πινάκων του Peter Hess, έκδ. Νέας Ελληνικής Βιβλιοθήκης “ΝΕΒ”, επετείου 1821-1971, (Α’ έκδ. 1852). Τέσσερις τόμοι, δεμένοι, χάρτινο περικάλυμμα. (4)      45-90

725      ΜΕΛΑΣ ΣΠ., Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ, εκδ. Μπίρης, [χ.χ., 1971 περ.]. Δεμ., σσ. 621.        15-25

726      ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓ., Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ, Ζακυνθινή αναμνηστική έκδοση 1821-1971, Ζάκυνθος, 25 Μαρτίου 1971. Σσ. 31.   20-30

727      ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. Τόμος πρώτος: ΕΘΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1832-1833, πρόλογος – εισαγωγή Γεωργίου Δ. Δημακόπουλου. Δημοσιεύματα της Νομαρχίας Αττικής, Εθνικό Τυπογραφείο, 1972. Σχ. φύλλου μικρό, σσ. 334+20+22 ευρετήριον.           30-40

728      ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ, Ι. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 299/500, έκδοσις Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, 1972. Λεύκωμα, επιμέλεια Α. Τάσσου, εκτύπωση Ασπιώτη-Έλκα. Σχ. πλάγιο φύλλο, σσ. [χ.α.σ.]         40-80

729      [ΛΥΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ] ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜ., Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΥΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821, εκδ. 1971. Σσ. 159.      20-35

730      GORDON TH., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, μτφρ. Φρίξος Βράχας, εκδ. Μπάυρον [1977], δύο τόμοι. Πλούσια έγχρωμη και ασπρόμαυρη εικονογράφηση. Έναντι των σελ. τίτλων και στους δύο τόμους αναπαραγωγές χαλκογραφιών του W. Lindon, “Επίδαυρος” & “Άμφισσα”. Λινόδετα. (2)     30-50

731      [ΕΫΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ], ΜΝΗΜΗ ΙΩΑΝΝΗ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΫΝΑΡΔΟΥ 1775-1863, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1977. Γράφουν Άγγελος Αγγελόπουλος, Μ.Β. Σακελλαρίου, G.A. Chevallaz, O. Reverdin. Επίσης αλληλογραφία και κείμενα. Με έγχρωμες εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 141.           25-35

Κατηγορία  55: Βλέπε και :  427,  688,  736,  689,  687,  622,  437,  520,  499

 

56. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – 19ος ΑΙΩΝΑΣ [732-736]

732      [ΟΘΩΝ] “LE ROI OTHON ET LA GRECE, dans la question D’ Orient” (απόσπασμα δημοσιευμένο στο “Revue Des Deux Mondes”). Παρίσι [1855 περ.]. Σσ. 377-412.          1-…

733      [ΤΡΙΚΟΥΠΙΚΑ] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ., ΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΝ αγορεύσεις εν τη Βουλή, τυπ. Παρασκευά Λεωνή, 1892. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 126.            45-65

734      ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡ., Ο ΔΙΛΚΕ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ (Sir Charles Dilke, 4 September 1843 – 26 January 1911), τυπ. της Β. Αυλής Α. Ραφτάνη, 1918, (διάλεξις).       30-60

735      [ΟΘΩΝ] ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Από της Βασιλείας του Όθωνος μέχρι του Παγκοσμίου πολέμου (1833-1914) κατά τας παραδόσεις του κ. Νικ. Βλάχου καθηγητού του Εθν. Πανεπιστημίου, υπό του στενογράφου Μιχ. Γρ. Γραμματόπουλου. (Δακτυλόγραφο, 1935 περ.). Δεμ., σσ. 232.      40-80

736      ΝΕΕΖΕΡ ΧΡΙΣΤΟΦ., ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, (φωτογραφίες εποχής εκτός κειμένου), 1963. Δεμ., σσ. 225.           40-70

 

57. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ –

Α´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ [737-756]

737      [ΜΕΤΩΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ] Δύο στερεοσκοπικές φωτογραφίες, Keystone View Company, 1910-11 περ.. Στρατιωτικές σκηνές από το μέτωπο της Θεσσαλονίκης. [18×8,5 εκ.] (2)            40-50

738      ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ περί των συμβάντων κατά την διάρκειαν της Επαναστάσεως της 15ης Αυγούστου 1909, εκδ. Λ.Θ. Λαμπρόπουλου, [1911]. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 143.     40-60

739      [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – 1912] ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ, εκδ. Ελευθερουδάκης & Μπαρτ, τυπ. Ι. Βάρτσου, 1912. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές στην ράχη, σσ. 821.            50-80

740      [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΛΕΜΩΝ 1912-1914] Σαράντα επτά φωτογραφίες με πολεμικές σκηνές περιόδου 1912-1924, τοπία και αρχαιολογικά, καθημερινές σκηνές. Διαστάσεων [15,5×10]   90-180

741      ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΩΜΟΤΗΤΩΝ, Διορισθείσης υπό ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Α. ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ και Προεδρευομένης υπό ΤΟΥ ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΥ ΥΠΟΚΟΜΗΤΟΣ ΒΡΑΪΣ, τέως Βρεττανού Πρεσβευτού εν Ουασιγκτώνι, Harrison and Sons, London 1915. Με έναν αναδιπλούμενο χάρτη. Σσ. 71.            35-50

742      [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 1916] “ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” Τεύχος Β’, Αριθμοί φύλλων 1-10, Θεσσαλονίκη τη 9 Οκτωβρίου 1916 – Θεσσαλονίκη 27 Οκτωβρίου 1916. Υπογράφουν Μ. Νεγροπόντης, Γ. Αβέρωφ, Γ. Παπανδρέου, Θ. Σοφούλης, Πάγκαλος, Εμμ. Ζαχαράκης, κ.λπ. Σχ. φύλλου μικρό. (10)           100-200

743      [ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ] “EXCELSIOR” JOUNAL ILLUSTRE QUOTIDIEN. Ένα τεύχος: 20 Ιουνίου 1916. Με πρωτοσέλιδο άρθρο “COMMENT L’ETAT DE SIEGE FUT APPLIQUE A SALONIQUE” και φωτογραφίες.         40-60

744      [ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΙΣΟΤΗΣ, ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ, 14 JUILLET 1789] ΕΛΛΑΣ & ΓΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Zήτωσαν αι ευεργέτιδες σύμμαχοι δυνάμεις ΑΓΓΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΡΩΣΣΙΑ, τυπ. Β. Αυλής Α. Ραφτάνη, εκδ. 1917. Κείμενα των: Α. Ζυγομαλά, Α. Χατζηαράπη. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 16.     40-60

745      [ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ 1919] TRAITE DE PAIX ENTRE LES PUISSANCES ALLIEES ET ASSOCIEES ET L’AUTRICHE, PROTOCOLE ET DECLARATIONS, SIGNES A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. LE 10 SEPTEMBRE 1919. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., σχ. φύλλου μικρό, σσ. 202+1 αναδιπλούμενος χάρτης.            30-60

746      ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΣΠΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, Μετά των προσθέτων αυτή πρωτοκόλλου και δηλώσεως, υπογραφείσα εν ΤΡΙΑΝΟΝ 1920. …( περιλαμβάνει 4 συνθήκες: Βουλγαρίας 1919, Τουρκίας 1920, Θράκης 1920). Σχ. 4ο, πολλαπλές αριθμήσεις, βιβλιοδ. εποχής, μιρκές φθορές στην ράχη.   60-120

747      [ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ & ΤΥΠΟΣ 1914-1916] COSMIN S., DIPLOMATIE et PRESSE dans l’affaire Grecque 1914-1916, edit. Societe Mutuelle, Paris 1921. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 318 30-40

748      ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (Αντιστράτηγος) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1914-1918 ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΥ, μετ’ εικόνων και χαρτών, τυπ. Γ.Η. Καλλέργη και Σιας, 1922. Ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 336.            50-80

749      [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ] ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Βασιλικόν Διάταγμα της 13ης Μαΐου 1922), τυπ. Υπουργείου Στρατιωτικών, 1922. Κυκλοφόρησε προ της Μικρασιατικής εκστρατείας. Με υπογραμμίσεις. Μικρές φθορές στην ράχη. Σσ. 398. 25-35

750      ΡΙΑΝΚΟΥΡ ΛΟΥΪΖΑ (1846-1941), LETTRES DE GRECE EN GUERRE 1912-1922, edit. 1926. Γαλλικό κείμενο με μικρά τμήματα στα ελληνικά. Χαρτόδετο, σσ. 398. [μαζί] Κάρτα της Λουΐζας Ριανκούρ, 14 Μαρτίου 1930.   40-80

751      [ΒΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ]            Ο ΒΟΤΣΗΣ και ΤΟ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΟΝ 11, 1912-1913, εκδ. Μιχ. Σαλίβερου, [χ.χ.]. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, σσ. 24. (Ο Ν. Βότσης γεννήθηκε  στην Ύδρα το 1877 και ήταν γιος του Ιωάννη Βότση και της Μαρίας Κουντουριώτη. Αποφοιτώντας από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τοποθετήθηκε στο Θ/Κ ΥΔΡΑ όπου και έλαβε μέρος στον θαλάσσιο αποκλεισμό της Κρήτης στις αρχές 1897. Στη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου κυβερνώντας το Τορπιλοβόλο-11 εισήλθε στο οχυρωμένο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου και εκτόξευσε τρεις τορπίλες κατά της τουρκικής ναυαρχίδας “Φετχί Μπουλέντ” 3.000 τόνων, με αποτέλεσμα οι δύο τορπίλες να ευστοχήσουν το τουρκικό πολεμικό πλοίο, να βυθιστεί και ο Ν. Βότσης να αποχωρήσει χωρίς καμία απώλεια. Μετά από την επιτυχία του αυτή κυβέρνησε τα θωρηκτά Κιλκίς και Λήμνος και διετέλεσε Ύπατος Αρμοστής στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1921 – 1922. Προάχθηκε σε υποναύαρχο και αποστρατεύθηκε κατόπιν αιτήσεώς του το 1922. Απεβίωσε στην Αθήνα το 1931.). 20-30

752      ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ, ΟΡΘΙΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, (ιστορία 1916-1922), έκδ. 1955. Με φωτ. εντός κειμένου. Σσ. 206.      30-45

753      ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913, εκδ. Μπίρης [1958]. Εξώφυλλο του ζωγράφου Δ. Δαρζέντα. Δεμ., σσ. 548. 20-30

754      ΓΥΠΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ, 1903-1909, έκδ. 1962. Φωτ. εκτός κειμένου. Σσ. 336+εικόνες.      28-36

755      ΒΕΝΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ΕΛΛΑΣ ΤΟΥ 1910-1920, ιστορική μελέτη, τόμος πρώτος και δεύτερος, Δευτέρα έκδοσις για λογαριασμό της εκδοτικής εταιρίας “Ίκαρος” 1970. Χαρτόδετο, σσ. 395+436. (2)     60-90

756      [ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΝΟΤΗΣ] Τιμητική έκδοση της Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών “Στρατηγός Δημ. Τ. Νότη Μπότσαρης”, και εκδήλωση στον Φιλολογικό Σύλλογο “Παρνασσό”, 1973. Περιλαμβάνονται ομιλίες των: Σ. Λοϊζίδη, Ν. Παπαρρόδου, Χρ. Σολομωνίδου, Κ. Στεργιόπουλου, Στ. Στεφάνου, Γ. Βαβαρέτου. Με 14 εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 70.        1-…

 

58. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ [757-760]

757      PUAUX RENE, AINSI PARTIR VENIZELOS…, Paris, chez l’auter, 1923. Με ολοσέλιδες φωτ. εποχής σε σέπια. Άκοπο, χαρτόδετο, στο εξώφυλλο ο Βενιζέλος σε πλοίο, σσ. 155.    1-…

758      ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ (αντιστρατήγου), ΔΟΡΥΛΑΙΟΝ-ΣΑΓΓΑΡΙΟΣ 1921, εκδ. “Αγών”, 1928. Άκοπο. Σσ. 243.          20-35

759      [ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ] υμνοι αφιερωμένοι εις τον μέγαν αρχηγόν των Φιλελευθέρων κον Ελευθέριον Κ. Βενιζέλον, έκδ. “Συλλόγου των Φιλελευθέρων Σύρου”, εν Ερμουπόλει Σύρου, 1948. Τετρασέλιδο σε χαρτόνι, σχ. 12ο.         15-25

760      ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΑΙ ανθολογηθείσαι από τα κείμενα αυτού, επιμέλεια, και μετά ιστορικών υπομνημάτων του  Στεφ. Ι. Στεφάνου ιδιαιτέρου  του γραμματέως, τόμος Β’ (τελευταίος), 1969. Άκοπο. Χαρτόδετο, σσ. 552.  1-…

 

59. Β´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΕΜΦΥΛΙΟΣ [761-782]

761      ΛΕΕΡΣ ΓΙΟΧΑΝ, ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΥΖΒΕΛΤ, έκδ. 1941. Χαρτόδετο, φθορές στην ράχη και οπισθόφυλλο, σσ. 215.     50-80

762      “SIGNAL” [ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ – 1941], (“Deutsche Soldaten auf der Akropolis”). Περιοδικό εικονογραφημένο. Εξώφυλλο ολοσέλιδη ασπρόμαυρη φωτογραφία με 2 γερμανούς στρατιώτες στον Παρθενώνα. Στις σελίδες 7-8: 6 φωτογραφίες: Η Ναζιστική σημαία ανεμίζει στην Ακρόπολη, Γερμανοί στις Θερμοπύλες, φωτογραφία εγγράφου της επιτροπής Αλεξανδρουπόλεως προς τον Χίτλερ. Δίγλωσσες λεζάντες Γερμανικά – Ιταλικά. Τεύχος αρ. 11, Ιούνιος 1941. Σχ. φύλλου μικρό, σσ. 44.         70-140

763      [ΚΑΪΡΟ] “ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” ΕΝ ΚΑΪΡΩ 1944. Πέντε φύλλα (36-40): αριθ. 36 τεύχος 1ον – 14 Οκτ. 1944 “Περί επιβολής κυρώσεων κατά των προδοτών”, αριθ. 37 τεύχος 1ον – 14 Οκτ. 1944, αριθ. 38 τεύχος 2ον – 16 Οκτ. 1944, αριθ. 39 τεύχος 2ον – 16 Οκτ. 1944 “Παρασημοφορήσεις πολεμιστών”, αριθ. 40 τεύχος 2ον – 18 Οκτ. 1944. Υπογράφουν: Αντιβασιλεύς Παύλος και Γ. Παπανδρέου πρόεδρος. Σχ. φύλλου μικρό. (5)        90-180

764      ARCHER LAIRD, BALKAN JOURNAL, New York [1944]. Περίοδος: 1934-1941, με φωτ. εκτός κειμ. Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεμ., σσ. 254.           40-80

765      [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓ.], ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ, 18 Οκτωβρίου 1944, Αθήναι. [Επιμέλεια Κεφαληνού]. Χαρτόδετο, σσ. 23.   25-40

766      [ΖΕΡΒΑΣ Ν. – ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ] Δακτυλογραφημένο μονοσέλιδο έγγραφο “Γενικόν Αρχηγείον – Επιτελείον  Γραφείον ΙΙΙον, Προς την Ανωτέραν Δ/νσιν Εθνοφυλακής” υπογράφει ο Γενικός Αρχηγός Ν. Ζέρβας, 6 Ιανουαρίου 1945, αριθ. Πρωτοκόλλου 174, με σφραγίδες και υπογραφή. Διαστάσεις [21×15 εκ.]. [μαζί] Μία χειρόγραφη σελίδα “Κατάστασις εμφαίνουσα τα απολεσθέντα είδη ιματισμού”, 6/1/1945, με υπογραφή του διευθυντού του λόχου. (2)      40-80

767      ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛ., ΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εσωτερικαί και εξωτερικαί κατευθύνσεις, εκδ. Ι.Ν. Σιδέρη, 1945. Σσ. 384.         40-60

768      “ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ” Δύο τεύχη: τεύχος Α’ Απρίλης 1946 και τεύχος Β’ Αύγουστος 1946. Διευθυντής Γ.Δ. Ζιούτος. [μαζί] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, χρόνος 1ος αριθμός φύλλου 1-27, Μάρτιος 1944 – Οχτώβρης 1944, δεμένα σε ένα τόμο. Σσ. 128. (3)            50-80

769      ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΘΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1940-44, Οδηγός της εκθέσεως, 1946. (Ο παρών “Οδηγός – Σύνοψις της Εκθέσεως” σε μορφή μιας σύντομης αναδρομής στον τετράχρονο ηρωικό Αγώνα της Ελλάδος, γράφηκε από τον Έφεδρον Ανθυπολοχαγόν Γεώργιον Βήχον). Με έγχρωμα εξώφυλλα. Σσ. 48. 20-40

770      [ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1/6/1946] Πιστοποιητικο: O ταγματάρχης Σαρρής Δημήτριος Βουλευτής Βεροίας, πιστοποιεί ότι ο Τσιγγιρίδης Γεώργιος του Νικολάου μέλος της Πανελληνίου Απελευθερωτικής Οργανώσεως (Π.Α.Ο.) προσέφερεν ποικίλους υπηρεσίας εις τον Συμμαχικόν Αγώνα και τον Αγώνα της       Απελευθερώσεως της Ελλάδος […] Εν Αθήναις τη 1 Ιουνίου 1946. Με την υπογραφή Δ. Σαρρή. [μαζί] ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δακτυλόγραφο δισέλιδο έγγραφο. (Αναφορά για την είσοδο των Γερμανών εις την Θεσσαλονίκη και αιχμαλωσία Αγγλικών δυνάμενων) επιστολή του Ευαγγέλου Τσιγγιρίδη (Σαμποτέρ και τέως ομαδάρχου Ε.Δ.Ε.Σ., φοιτητού Γεωπονίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) προς τον Γενικόν Αρχηγόν της Εθνικής Αντιστάσεως Στρατηγόν Ναπολέοντα Ζέρβα. (2)     25-50

771      [ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 8ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 1947] Μονοσέλιδη ημερήσια διαταγή αριθ. 7757, “Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Οπλίται ΥΙΙΙ Μεραρχίας, 45 Ταξιαρχίας και 84 Στρατ. Περιοχής[…]  έφερε εις ευτυχές πέρας την αποστολήν της[…] ο Μέραρχος σας αισθάνεται τον εαυτόν του υπερήφανον διότι διοικεί γενναία τέκνα της Ηρωικής Ηπείρου και των άλλων περιοχών της Πατρίδας μας” υπογραφή Μεράρχου “Πετζόπουλος Θωμάς – Υποστράτηγος” και στρογγυλή σφραγίδα με της μεραρχίας με χειρόγραφη υπογραφή, 6 Μαΐου 1947. Διαστάσεις [35×22 εκ.].      25-50

772      [ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ περιόδου 1947-1948 – ΕΜΦΥΛΙΟΣ] Τρία φύλλα της εφημερίδας “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” ιδρυτής Ι. Κ. Βελλίδης. [μαζί] Οκτώ φύλλα “ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ”, ιδιοκτήτης – διευθυντής Αθ. Εμμ. Παράσχος. [μαζί] Δύο φύλλα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” [μαζί] 1 φύλλο “ΕΜΠΡΟΣ”, [μαζί] 1 φύλλο “Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ”, [μαζί] 1 φύλλο “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, [μαζί] 1 φύλλο “ΤΟ ΦΩΣ”, [μαζί] 2 φύλλα “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΙΜΑ”, [μαζί] 1 φύλλο “ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ”. (20)      60-120

773      [ΙΚΑΡΙΑ – ΕΞΟΡΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 1947], Ανάκλησις εκτοπίσεως Κέππα Θεοδώρου εις Ικαρίαν. Ένα δακτυλόγραφο φύλλο. Σφραγίδα και υπογραφή, Διεύθυνσις Ασφαλείας, 15  Οκτωβρίου 1947.   45-70

774      [ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – 1949] ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ (Ψήφισμα ΞΖ’ της 19 Ιουλίου 1949 “Περί κυρώσεως  Ψηφισμάτων, Νομ. Διαταγμάτων και Αναγκ. Νόμων”, Προεδρία Ιωάννου Γ. Θεοτόκη και Πραξιτέλους Γ. Μουτζουρίδη, Συνεδρίασεις Α’-ΛΣ’, από 2 Αυγούστου 1949 – 22 Δεκεμβρίου 1949, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1949. Δεμ., σχ. φύλλου μικρό, σσ. 265+ευρετήριον.         30-60

775      ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Ι., ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, εκδ. Αετός 1950. (Το βιβλίο έχει γραφτεί στα 1942, η πρώτη έκδοση τυπώθηκε παρανόμως κι’ ανώνυμα, κυκλοφόρησε μυστικά μέσα στους κύκλους των Οργανώσεων της Εθνικής Αντιστάσεως, στα 1943). Χαρτόδετο, μικρές φθορές στις ακμές και ράχη, σσ. 333. 30-50

776      SIR REGINALD LEEPER, WHEN GREEK MEETS GREEK, Chatto and Windus, 1950. Με φωτ. εκτός κειμένου. Έναντι της σελ. τίτλου ο Τσόρτσιλ σε επίσκεψή του στην  Αθήνα (1944). Δεμ., χάρτινο περικάλυμμα ελαφρώς φθαρμένο, σσ. 244. 30-40

777      [ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ – ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ] ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ και ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940-1941, επιμέλεια της στρατιωτικής ύλης Αλεξ. Εδιπίδης, εκδ. “Βιβλιοαθηναϊκή”, [1954]. Εικόνες εντός κειμένου. Δεμ., σσ. 798.          35-50

778      [ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943- ΚΑΛΛΙΡΗΣ Δ. – ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Π.], Η ΠΙΟ ΜΑΥΡΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, 13 Δεκεμβρίου 1943 οι Γερμανοί αφανίζουν τα Καλάβρυτα, Πάτραι 1963. Με φωτ. εποχής. Σσ. 136. 25-35

779      ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΪΑ 1940-1944, έκδ. 1964. Άκοπο. Σσ. 224+1 αναδιπλ. χάρτης.            25-40

780      ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Ο ΜΩΡΗΑΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ (Εθνική Αντίσταση 1941-1944), εκδ. “Ερευνα και Κριτική Νεοελληνικής Ιστορίας”, 1965. Δεμ., σσ. 351. (Μόνο ο Α’ τόμος). [δεμ. μαζί στο τέλος], διαφημιστικό της έκδοσης “Ένας Επαναστάτης στον καιρό του… Κωστής Παλαμάς”.       20-25

781      ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡ., Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ 40 ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΛΑΓΑ, εκδ. Μπίρης, [χ.χ., 1972]. Δεμ., σσ. 480.     15-30

782      ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, Ο κομμουνιστικός “Δεύτερος Γύρος”, με πρόλογο του Γουίλλιαμ Χάρντυ Μακ Νέιλ, μτφρ. Κυριάκος Τσαμπίρης, εκδ. “Νέα Σύνορα [1974]. Δεμ., σσ. 302.        25-40

 

60. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ [783-794]

783      [ΚΑΒΑΛΑ – ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ.], 2 ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ: “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ” (Υποψήφιοι: Μπακλαβάς Περ., Λυμπερίδης Θεοδ., κ.ά. [μαζί] “ΕΘΝΙΚΗ ΡΟΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ” συνδυασμός Νομού Καβάλας, με φωτογραφία του Κ. Καραμανλή. Δύο φύλλα, (στο ένα λεκές). Διαστάσεις [14×18 εκ.]. (2)            35-45

784      [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓ.] ΚΟΡΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Η ΖΩΗ ΤΟΥ, εκδ. Καμαρινόπουλου, 1966. Με ολοσέλιδες φωτ. Δεμ., σσ. 533. [μαζί] ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, έκδοσις “Ελλάδος”, 1950. Φυλλάδιο, σσ. 16. (2)  25-50

785      [ΑΠΟΚΟΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ 1955-1960] Μικρό αρχείο αποκομμάτων εφημερίδων της χρονικής περιόδου 1955-1960. Σεισμοί Θεσσαλίας, Δίκη χουντικών, κ.λπ.        1-…

786      [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ], Επισκεπτήρια κάρτα με ιδιόχειρη ευχή: “Ευτυχισμένος ο νέος χρόνος 1957”. Διαστάσεις [7×10,5 εκ.].         40-70

787      [ΑΗ ΣΤΡΑΤΗΣ – Έφεση εξορίστου ] Μονοσέλιδο χειρόγραφο: Έφεσις – Ενώπιον της Δευτεροβάθμιου Επιτροπής Ασφαλείας Περιφέρειας Εφετείου Ιωαννίνων του Νάκου Λεωνίδα του Αθανασίου κατοίκου Άρτης […] Εν Αγίω Ευστρατίω τη 25 Ιουνίου 1957. Ο εγκαλών, εξόριστος επί 11 χρόνια.             30-60

788      ΛΕΝΤΑΚΗΣ Α., ΟΙ ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ, πρόλογος Μίκη Θεοδωράκη, έκδ. “Γρηγόρης Λαμπράκης”, 1963. Άκοπο. Σσ. 128.            15-40

789      [ΠΑΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΥΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – 1964] Ιδρυτής Γεώργ. Αγγ. Βλάχος. Είκοσι φύλλα περ. της εφημερίδας “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” με τα γεγονότα και φωτογραφίες από την ασθένεια του Βασιλέα Παύλου έως τον θάνατό του και την ορκωμοσία του Κωνσταντίνου, Φεβρουάριος – Μάρτιος 1964.  30-60

790      [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία του Κωνσταντίνου με στολή των Δυνάμεων Καταδρομών, [χ.χ., 1965 περ.]. Σε φωτομοντάζ με τον Ευάγγ. Κασσιδάκη (φιλοβασιλικό). Επικολλημένη σε χαρτόνι, διαστάσεις [24×30 εκ.].         25-40

791      [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΚ] Ο ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, ΠΑΚ – Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα, [1970 περ.]. Με μία ολοσέλιδη φωτ. του Α. Παπανδρέου. Σσ. 48.          20-40

792      [ΑΝΤΙΧΟΥΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ]       “Η ΜΑΜΗ”, εκδίδεται από τις “Επαναστατικές Σοσιαλιστικές Ομάδες”, έκδοση Γερμανίας, αριθμός φύλλου 12, 10 Σεπτεμβρίου 1971. Σσ. 6.         30-40

793      [ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤ.] UNE ANNEE DE DEMOCRATIE EN GRECE, 24 Juillet 1974 – 24 Juillet 1975. Λεύκωμα εικονογραφημένο με τα γεγονότα της εποχής. Σσ. 128.    30-50

794      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Δ.Α., Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΕΔΑ, Μάης 1980. Σσ. 139.           10-20

 

Advertisements

About spanosrarebooks

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΟΣ SPANOS EDITIONS ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ - ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ -ΤΕΧΝΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ BYZANTINE - POST BYZANTINE - HISTORY - ART - SCIENCE - REPRINTS - FACSIMILES ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΠΑΝΟΣ SPANOS RARE BOOKS ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 15ου - 20ου ΑΙΩΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ * ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ * ΕΚΘΕΣΕΙΣ ANTIQUE AND RARE BOOKS, ENGRAVINGS AND MANUSCRIPTS, 15th - 20th CENTURY AUCTIONS * CATALOGUES * EXHBITIONS ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ logo2 BIBLIOPHILIA ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. ΙΔΡΥΣΗ 1976 ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ QUARTERLY REVIEW ON HISTORY AND BOOKS' SURVEY - RETROSPECTIVES. FOUNDED 1976. CHIEF EDITOR: XANTHI PROESTAKI.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s