109 GREEK BIBLIOPHILES’ RARE BOOK AUCTION – 109η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN

109η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN

Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 Δεκεμβρίου 2012, ΩPA 19:00

AIΘOYΣA ΦIΛOΛOΓIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPNAΣΣOΣ • KAPYTΣH 8

Τα βιβλία εκτίθενται από την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 στη Βιβλιοφιλία (Μαυ­ρομιχάλη 7) καθημερινά. Πρωί, ώρες: 10:00-17:00. Πέμπτη, ώρες: 10:00-14:00 και 17:00-20:00. Την Τετάρτη 19 και Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου από τις 10:00 έως τις 20:00. Τέλος, στις 21 Δεκεμβρίου από τις 10:00 έως τις 23:00. (Έναντι της Bιβλιοφιλίας υπάρχει parking).

Παραλαβές των δημοπρατούμενων βιβλίων από το βιβλιοπωλείο της Βιβλιοφιλίας (Μαυρομιχάλη 7, Τηλ.: 210 36.14.332, 210 36.23.917, Κιν.: 6942 571772)

*Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1-…) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας

 

 

1. ΛΕΞΙΚΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ – ΔIAΛEKTOI [1-9]

1          MALTBY EDV., LEXICON GRAECO – PROSODIACUM auctore T. MORELI, (ττ. 2 δεμ. μαζί), typis Academicis excudit Joannes Smith, Cantabrigiae 1815. Δερμ. βιβλιοδ., επιδιορθωμένη ράχη, σχ. φύλλου, σσ. 93+1148.         220-480

2          ΒΑΜΒΑΣ Ν., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ συνταχθέν υπό Ν. Βάμβα καθηγητού της φιλοσοφίας εν τω Β. Οθ. Πανεπιστημίω, 1841. Βι­βλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. ς’+313.      65-90

3          ΚΟΥΜΑΣ Κ.Μ., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, εκ του τυπογραφείου η Μνημοσύνη Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1843. Αφιερωμένο: Τω Μεγαλειοτάτω Βασιλεί της Ελλάδος Οθώνι τω Α’… Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 4φ. χ.α.+λ’+580.           70-140

4          OLLENDROF HEINRICH GOTTFRIE [ΟΛΛΕΝΔΟΡΦΟΣ], Νεωτάτη μέθοδος Ολλενδόρφου προς εκμάθησιν της γαλλικής γλώσσης εν διαστήματι εξ μηνών, βελτιωθείσα μεν κατά τας εσχάτως εκδοθείσας εν Ευρώπη μεθόδους, αναθεωρηθείσα δε και συμπληρωθείσα δια πολλών γραμματικών παρατηρήσεων και σημειώσεων, Υπό Ν.Γ.Ο. μετά προσθήκης διαλόγων και επιστολών. Δαπάνη Ε.Κ.Π., έκδοσις Δευτέρα, Εν Αθήναις,             Εκ της Τυπογραφίας των τέκ. Ανδρέου Κορο­μηλά, 1865. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 1χ.α.+1λ.+ε΄+1χ.α.+632.            50-70

5          ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ, περιέχουσα κείμενα Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, τυπ. ο “Παλαμήδης”, 1884. [μαζί] ΣΕΜΙΤΕΛΟΣ ΔΗΜ. “ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ”, τυπ. Α. Κωνσταντινίδου, 1889. [μαζί] ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. “ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ”, τυπ. Α. Κωνσταντινίδου, 1884. [μαζί] ΣΕΜΙΤΕΛΟΣ ΔΗΜ. “ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ”, τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1884.          60-80

6          ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Α.Ν., ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ μετά εισαγωγικών κανόνων περί προφοράς και τονισμού και πίνακος των ανωμάλων ρημάτων κατά την νέαν γερμανικήν ορθογραφίαν, τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1888. Βιβλιοδ. εποχής δερμάτινη ράχη, σσ. 1146.                  30-50

7          ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡ., ΠΛΗΡΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, βιβλιοπ. Μιχ. Σαλίβερου, [χ.χ.]. Βιβλιοδ. Δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 502. 30-50

8          ΨΥΧΑΡΗΣ, ΡΟΔΑ και ΜΗΛΑ, Δ’ τόμος 1907 [μαζί] και το “Απόσπασμα” 1902, όπου και αναδιπλούμενο γράμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ του Γ’. Εκδ. H. Welter Paris – Βιβλιοπωλείο της Εστίας 1907. Λίγα εδάφια στην γαλλική γλώσσα. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σσ. 300.                                 50-100

9          ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ & ΕΛΛΗ­ΝΙ­ΔΩΝ με σύντομον ιστορίαν των και την ετυμολογικήν και συμβολικήν σημασίαν των, 1951. Σσ. 143.   25-35

Βλέπε και: 396, 26, 518, 27, 360

 

3. TYΠOΓPAΦIA – BIBΛIOΛOΓIA – BIBΛIOΓPAΦIA – KATAΣTATIKA [10-14]

10        ANNUAIRE DE LA LIBRAIRIE FRANCAISE 1899, Παρίσι 1899. Με 2 χαρακτικά, το ένα του Hachette Geo. (1838-1892) προέδρου του κύκλου των Βιβλιοπωλών. Διαφημίσεις εποχής. Βιομηχανική βιβλιοδ., ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 396.    50-80

11        ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΗΣ, Εκ του τυπογραφείου Α.Π. Χαλκιοπούλου, [1935]. (Σωματείο Κυρίων και Δεσποινίδων Δωδεκανήσου). Σσ. 20.           35-40

12        ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΣΤΥΛ., ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ο λησμονημένος πρωτοπόρος (1670-1735), έκδ. 1973. Σσ. 32. 20-30

13        THE BLACKMER COLLECTION, THE LIBRARY OF HENRY MYRON BLACKMER II, SOTHEBY’S, 1989. Με 1515 λήμματα και πλήθος εικόνων. Χειρόγραφη αναγραφή των αποτελεσμάτων της ιστορικής δημοπρασίας με κόκκινο μελάνι σε κάθε λήμμα. Σσ. 636+17.  150-200

14        [NAVARI LEONORA] THE BLACKMER COLLECTION, GREECE AND THE LEVANT, THE CATALOGUE OF THE HENRY MYRON BLACKMER COLLECTION OF BOOKS AND MANUSCRIPTS, by LEONORA NAVARI, London Maggs Bros. LTD. (Printed by Manousarides, Athens), 1989. Σχ. φύλλου μικρό, σσ. 21+422+7 έγχρωμοι πίνακες+index (427-446). Έκδοση περιορισμένου αριθμού αντιτύπων, 300 εκ των οποίων τα 20 εκτός εμπορίου [μαζί]Δελτίο προπαραγγελίας του βιβλίου, 1 φύλλο λυτό (1989-150 λίρες). Λινόδετο.          700-1200

Βλέπε και: 464, 556, 371, 469, 392, 227

 

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ – ΚΟΜΙΚΣ – ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [15-23]

15        [ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ] COLOMB, Η ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΑ, κατά παράφρασιν Π.Ι. Φέρ­μπου, (μυθιστόρημα), έκδ. [1891 περ.]. Αντίτυπο επηρεασμένο από υγρασία, αρκετά ταλαιπω­ρημένο. Βιβλιοδ. Εποχής, σσ. 188.        65-90

16        ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝ., ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΚΡΙΣΙ, αναγνωσθείσα τη 15 Μαΐου 1927 υπό του Κων. Ι. Λογοθέτου τακτικού καθηγητού της Ιστορίας της Φιλοσοφίας, εν Αθήναις 1927. Σσ. 34.    20-30

17        ΧΑΛΑΣ ΑΝΤ., ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΓΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΥ­ΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΤΟΥ, εκδ. Π. Δημητράκου, [χ.χ., 1950 περ.]. Έγχρωμο εξώφυλλο, σσ. 180+ διαφημίσεις.  50-100

18        TRITTEN CHARLES, ΡΙΧΑΡΔΟΣ Ο ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟΣ, εκδ. Αλικώτης, 1947. Εικονογρα­φημένο. Σσ. 115. [μαζί] WALLACE LEWIS, “ΜΠΕΝ ΧΟΥΡ” Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥ­ΣΑΛΗΜ, μτφρ. Πιπίνας Τσιμικάλη, εξώφυλλο και προμετωπίδα Αλ. Κορογιαννάκη, εκδ. Αλικιώτη, 1948. Σσ. 173. (2)        30-45

19        ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ, Ο ΠΕΙΣΜΑΤΑΡΗΣ ΚΕΡΑΜΠΑΝ μυθιστόρημα για μεγάλα παιδιά, μετά­φραση και διασκευή Νίκου Παντζάρη, εικονογράφηση Νίκου Δημητριάδη, εκδ. Ν. Αλικιώτης, 1953. Σσ. 173.      25-35

20        ΣΜΙΘ ΚΡΙΣΤΟΦ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣ, διασκευή Κ. Αθανασίου, εκδ. “Αστήρ”, 1955. Εικόνες εντός κειμένου Ε. Σπυρίδωνος. Έγχρωμο εξώφυλλο σε σκληρό χαρτόνι, εικονογράφηση Γ. Βακαλό. Σσ. 99+5.   20-30

21        ΔΑΝΙΗΛ ΝΤΕ ΦΟΕ, Ο ΡΟΒΙΝΣΩΝ ΚΡΟΥΣΟΣ, μτφρ. Γιάννη Κότσικα, εικονογράφηση Γιώργου Βαρλάμου, εκδ. “Αστήρ”, 1955. Σσ. 144.   1-…

22        MURIEL J. CHALMERS, BIBLE STORIES FOR CHILDREN FROM 6 TO 8 YEARS OLD, Lon­don and Edinburgh, T. Nelson & Sons, [χ.χ.]. Με ολοσέλιδη έγχρωμη εικονογράφηση και ασπρό­μαυρη εντός κειμένου. Δεμ., σσ. 194.           25-35

23        [WONDER WOMAN – ΤΕΥΧΟΣ 1ο-1942/1975] FAMOUS FIRST EDITION, Vol 2 No F-6-32168, Apr.-May 1975. Published bi-monthly by National Periodical Publications, New York. A complete 64 page issue containing all new never before published adventures of WONDER WOMAN!. Έγχρωμη εικονογράφηση. Σχ. φύλλου μικρό, σσ. [χ.α.σ.]. Επανέκδοση επετειακή του θρυλικού πρώτου τεύχους του κόμικ (1942).   30-60

Βλέπε και: 41, 85, 137, 541, 252

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ [24-38]

24        ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Σ., ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ απ’ αρχής των Ελλήνων μέχρι της υπό Ρωμαίων υποδουλώσεως αυτών, μτφρ. εκ του Αγγλικού υπό Σ. Αντωνιάδου… Με πολλάς προσθήκας υπό Ανδρ. Κορομηλά, προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων, 1854. Με φθορές. Σσ. 58. [μαζί] ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, υπό Μ.Ι. ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ, εκδ. Σ. Κ. Βλαστού, 1888. Λείπουν οι σελ. του τέλους. Μόνο έως την σελίδα 94.     50-70

25        ΙΑΣΕΜΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, τυπ. Θ. Παπαλεξανδρή, 1877. Φθαρμένη η σελ. τίτλου. Δεμ., σσ. 200.      35-45

26        ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΣ, προς χρήσιν της Δημοτικής και Μέσης παιδεύσεως, τυπ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως, 1880, τόμος πρώτος (μόνο). Δεμ., σσ. 96, λυτό οπισθόφυλλο.   40-80

27        ΔΕΦΝΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ, μέρος πρώτον, τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1882. Σσ. 280. 35-50

28        ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ., ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, εκδ. Ανέστη Κωνσταντινίδη, 1888. Φθαρμένη σελ. τίτλου και με σημειώσεις με μολύβι. Δεμ., με το αρχικό λιθόγραφο εξώφυλλο, λείπει το μισό οπισθόφυλλο. Σσ. 112.      35-55

29        [ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ του προέδρου του Συλλόγου κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, εν τη γενική συνελεύσει της 22 Ιουλίου 1901. Τυπ. Ι.Γ. Κόρτεση, 1901. Σσ. 7. 30-50

30        ΛΑΜΨΑΣ ΔΗΜ., ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΙΣ διδασκομένων μαθημάτων, Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, 1909. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, ελαφρώς φθαρμένη, σσ. 366+2.            30-60

31        ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ Α., ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΚΑΙ ΖΩΗ, (Αναδημοσίευση από τη “Δημοκρατία” 6-9 Ιουνίου 1925), Εκδ. Εταιρεία “Αθηνά”, 1925. Μικρές φθορές, χαρτόδετο, σσ. 51. 1-…

32        [ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ] ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α. – ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Γ., ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, Αναγνωστικό Δ’ Δημοτικού, εκδ. Ι. Δ. Κολλάρος, [1926.] Με σκίσιμο η προμετωπίδα. Εικόνες εντός κειμένου. Ταλαιπωρημένο, στις σελ. 205-206 λεκές από μελάνι που επηρεάζει το κείμενο. Σσ. 526.        25-35

33        ΜΕΓΑΣ Γ.Α., ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ προς μεθοδικήν διδασκαλίαν της καθαρευούσης, δια την Ε’ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων, εκδ. Δ. Κολλάρος, 1931. Σσ. 224.       1-…

34        ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜ., ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ, νομοθεσία, εγκύκλιοι, οδηγίαι, υποδείγματα, έκδ. 1946. Σσ. 127. (Μεταπολεμική κοινωνική πρόνοια).       35-45

35        [ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ ΓΑΛΛΙΚΟ] KYPRIOS THEODORE, Εικονογραφημένο, “MON SYLLABAIRE ILLUSTRE”, [χ.χ., 1950 περ.]. Σσ. 40.        30-40

36        ΚΛΕΙΣΙΟΥΝΗΣ ΠΑΝ., ΦΑΣΟΥΛΙ ΤΟ ΦΑΣΟΥΛΙ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΣΑΚΚΟΥΛΙ, εγκεκριμένον υπό του Υπουργείου Παιδείας, 1958. (Προωθεί την έννοια της αποταμίευσης, σε ολοσέλιδη φωτ. οι βασιλείς διανέμουν βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων δια την προικοδότησιν απόρων κορασίδων). Σσ. 63.       25-35

37        [ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ] 6ον Δημοτικόν Σχολείον Καλλιθέας, Δ’ περιφέρειας Αθηνών, Έλεγχος Προόδου και Διαγωγής. Έξι έλεγχοι των μαθητών: Δραγωνέα Γεωργίου και Δημοσθένους, περιόδου 1959-1967. (6)            30-60

38        [ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ] “THE ATHENIAN” Μηνιαίο Περιοδικό των Μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών, 1 Μαρτίου 1960. Έγχρωμο εξώφυλλο: Τάσος Μπίρης, σχ. 4ο, σσ. 35+2 σελ. διαφημίσεις.    30-40

Βλέπε και: 15, 226, 5, 43, 360, 475, 552, 459

 

8. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [39-46]

39        [ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ, 1856] SUDRE ALFRED, HISTOIRE DU COMMUNISME ou REFUTATION HISTORIQUE DES UTOPIES SOCIALISTES, Paris 1856. (Ιστορία του κομμουνισμού από την αρχαία Σπάρτη και τον Πλάτωνα ως τον Proudhon, Leroux, κ.ά.). Χωρίς εξώφυλλο. Σσ. 487.    1-…

40        [KANT EMM.] KIRCHMANN J.H., KANT’S IMMANUEL KRITIK DER PRAKTISCHEN VERNUNST [ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ], Berlin 1870, Verlag von L. Heimann. Βιβλιοδ. εποχής, φθορά στην ράχη, σσ. 196.            100-150

41        ΣΠΑΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ., Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ, περιέχων συνοπτικώς Ψυχολογίαν, Λογικήν, Ιστορίαν της Παιδαγωγίας, Παιδαγωγικήν και Διδακτικήν, τόμος πρώτος Ψυχολογία και Λογική, τυπ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως, 1882. Αποκολλημένη βιβλιοδ., σσ. 93.         30-50

42        ΛΙΝΔΝΕΡ ΑΔΟΦΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ υπό Γουσταύου Αδόλφου Λίνδνερ, εξελληνισθέν προς χρήσιν των Γυμνασίων και Διδασκαλείων υπό Δημητρίου Ιωαννίδου Ολυμπίου, τυπ. της Κορίννης, 1884. Ένθετο: 4 χειρόγραφες σελίδες σημειώσεων με πένα. Σσ. 106.    50-70

43        ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ ΓΕΩΡΓ., ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, Διδασκαλείων και Ανωτέρων Παρθεναγωγείων, εκδ. Ι. Κολλάρος, 1904. Με πολλές σημειώσεις με μολύβι. Μικρό σκίσιμο στην σελ. τίτλου. Σσ. 63.  35-45

44        [ΒΡΑΪΛΑΣ-ΑΡΜΕΝΗΣ] FOUILLEE A., Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, εκδ. Γ. Φέξη 1910. Πρόλογος και μετάφραση Π. Βραΐλα Αρμένη. Δεμ., σσ. η’+120+40 περ. Στο τέλος πολυσέλιδος τιμοκατάλογος των εκδόσεων Φέξη.   35-50

45        ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κ.Ι., ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟ Α. ΔΑΛΕΖΙΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΝ ΤΟΥ “ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ” ΤΟΥ W. WUNDT, ανατύπωσις εκ του τριακοστού δευτέρου τόμου της “Αθηνάς”, έκδ. 1921. Σσ. 24.            20-30

46        ΑΜΠΕΛΑΣ ΔΗΜ., Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, φιλοσοφική, επιστημονική, πειραματική μελέτη, τέταρτον τεύχος (αυτοτελές) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΗ, Ιούνιος 1956. Σσ. 111-124.         15-25

Βλέπε και: 594

 

9. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ [47-56]

47        [Φ.Δ.Ε.] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΒΙΒΛΙΑ, Δηλαδή ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ και τας ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, υπό Φ.Δ.Ε., εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1838. Οι πρώτες σελίδες ταλαιπωρημένες. Σσ. 72.        45-65

48        ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αρχιμανδρίτης), ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ερανισθείσα υπό του Αρχιμανδρίτου Αλεξάνδρου Λασκάρεως, τεύχος Α’, περιέχον την Ιστορίαν της Εκκλησίας από Κτίσεως Κόσμου μέχρι τέλους του Αου μετά Χριστόν Αιώνος, εν Κωνσταντινουπόλει, τυπ. Α. Κορομηλά και Π. Πάσπαλλη, 1863. Σσ. 200. [δεμ. μαζί] τεύχος Β’ περιέχον την Ιστορίαν της Εκκλησίας απ’ αρχής του Βου μετά Χριστόν Αιώνος μέχρι του τέλους του ΙΖ’, τυπ. Α. Κορομηλά και Π. Πάσπαλλη, 1863. Σσ. 212. Βιβλιοδ. εποχής.           35-70

49        ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤ., Η ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ολόκληρος η ιστορία και ο βίος της εμπνευσμένης μοναχής, μετά σειράς θαυμασίων εικόνων, εκδ. Αντ. Ν. Σαραβάνος, [1900 περ.]. Με φωτ. του σ. Πανόδετο με πολύ χοντρό χαρτόνι, σσ. 1261.   110-160

50        ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, εκδ. συλλόγου “Αναπλάσεως” τη συστάσει δι εγκυκλίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας προς ακώλυτον κυκλοφορίαν και εν τω κλίματι του Οικουμενικού θρόνου, δαπάνη Μελετίου Βαγιανέλλη, Αρχιμανδρίτου, 1900. Σσ. 344.                                    25-35

51        ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΝΙΚ., Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ εν σχέσει προς όλας τας άλλας Χριστιανικάς Εκκλησίας εξεταζομένη, ήτοι την Δυτικήν, Λουθηρανικήν […] τουτέστι Κοινά Δογματικά σημεία και διαφέροντα των Χριστιανικών Εκκλησιών, εκδ. Π. Παρασκευόπουλος, 1902. Δεμ., σσ. 340. [δεμ. μαζί] ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, συγγραφείσα παρ’ ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ, εκδ. Ι. Σαλίβερος. Σσ. 40.           25-35

52        ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΙΝ ΑΙ ΓΡΑΦΑΙ ΠΕΡΙ ΑΔΟΥ, Διδάσκεται που εν ταις Γραφαίς το δόγμα της αιωνίου κολάσεως εν βασάνοις. Λεπτομερής εξέτασις πάντων των χωρίων των Γραφών εν οις η λέξις “Άδης” απαντά, μετάφρασις εκ του αγγλικού, εν Χανίοις 1907. Σσ. 96.           40-50

53        [ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ] ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΡ. ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ, Διάλεξη στον Παρνασσό του Αρχιμ. Γερμανού Αρ. Ρουμπάνη. Η Πρώτη Διάλεξις του “Εθνικού Συνδέσμου”, 1926. Σσ. 40.   10-20

54        ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ., ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ Η ΛΕΣΒΙΑ που αγίασε στην Καταπολιανή της Πάρου, έκδ. 1931. Σχ. 12ο, σσ. 230.   30-50

55        ΜΠΟΥΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣ, Εννέα βιβλία υπογεγραμμένα από τον Ιωάννη Ήλεκτρο Μπούμη: “ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ & ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ, Θεσσαλονίκη 1982, [μαζί του ιδίου] ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ (1967-1970) ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΦΗ­ΤΕΙΩΝ, ΙΕΡΟ ΕΠΟΣ (δύο ποιήματα), Θεσσαλονίκη 1970. [μαζί του ιδίου] ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ, Β’ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΤΗΣ, Θεσσαλονίκη 1971. [μαζί του ιδίου] ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ ΠΡΟΦΗ­ΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 1974. [μαζί του ιδίου] Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, 1979. [μαζί του ιδίου] ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, 1964. [μαζί του ιδίου] Θέατρο: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΟΔΟ­ΦΡΑΓΜΑΤΑ & Έφης Μπούμη – ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΤΟ ΒΥΘΟ, 1958. [μαζί] Ο ΧΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ, 1982. [μαζί] ΤΣΑΤΑΛΟΥ ΚΩΝ. “ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΟΣΜΟΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ”, Θεσσαλονίκη 1963. (9)  90-180

56        [CHARLAIN WETWOOD – ΤΣΟΥΝΗΣ Κ.], ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ κατά την έκδοσιν του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ, Το Ιερόν τούτο Ευαγγέλιον καλλιγραφηθέν και ιστορη­θέν δια χειρός “Charlain Wetwood” και δια σύντονου σπουδής και συνεργασίας του Άρχοντος Μεγάλου Ιερομνήμονος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Ιακώβου Κ. Τσούνη, […] Επιμέλεια Κ.Π. Σιώρα. Έγχρωμη έκδοση. Σχ. 4ο μεγάλο, βιβλιοδ. όλο δέρμα μα χρυσό διάκοσμο, σσ. 346+1λ.+3 χ.α. Διαχρονικές Εκδόσεις Α.Ε.         75-130

Βλέπε και: 151, 523, 521, 511, 415, 445, 421, 355, 424, 524

 

11. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ – ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ [57-68]

57        INMAN HERBERT, MASONIC PROBLEMS AND QUERIES, London 1947. Σσ. 247. [μαζί] ARITHMETIC OF FREEMASONRY, London 1925. Σσ. 83. [μαζί] THE ETIQUETTE OF FREEMASONRY by an old past Master, London 1909. Σσ. 281. (3). Μελέτες για τη μασονία.                          60-90

58        CONSTITUTIONS OF THE ANTIENT FRATERNITY OF FREE & ACCEPTED MASONS, London 1919. Σσ. 229+23 εικόνες. [μαζί] DIGEST OF RULINGS OF GRAND LODGE, CONSTITUTIONS AND LAWS AND DECISIONS AFFECTING SCOTTISH MASONIC JURISPRUDENCE compiled by R.E. WALLACE-JAMES, Edinburgh. Σσ. 110. [μαζί] THE FREEMASON’S POCKET BOOK. Με τρείς δισέλιδες εικόνες τυπωμένες με μπλε μελάνι. Σσ. 106. (3)     60-90

59        “ΨΥΧΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ”, Διευθυντής Άγγελος Τανάγρας. Έξι τεύχη του περιοδικού : (αριθ. 1-4, 6, 11, έτος 1926) & και το ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΟΣ “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ” 1923-1933. (7)   70-100

60        ΧΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΑΚΙΡΩΝ ΤΩΝ ΙΝΔΙΩΝ, ΤΩΝ ΓΙΟΓΚΙ ΤΟΥ ΘΙΒΕΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, έκδ. 1940. Χαρτόδετο, σσ. 68.   45-65

61        “PSYCHIC NEWS”, The Spiritualist Newspaper with the Worlds Largest Circulation, London 17/11/1951. Ένα φύλλο της εφημερίδας των πνευματιστών. Σσ. 8.          10-20

62        “ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ”, Μηνιαία επιθεώρησις, ιδρυτής Ελ. Παπαγιαννάκης, ιδιοκτήτης Γ. Κ. Διονυ­σόπουλος. Τέσσερα τεύχη του 1956 (αρ. 670, 673, 674, 675) και ένα τεύχος του 1957 (αρ. 676). Περιεχόμενα: Περί Αθανασίας της Ψυχής, Η Μύηση του Διαγόρα, Ερμητική Φιλοσοφία, κ.ά. (5)                  60-90

63        ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓ., ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ, έκδοσις δευτέρα Χαραλάμπου Σπανού, 1963. Σσ. 142.            25-45

64        “ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ, Όργανον της Μεγ. Στοάς της Ελλάδος, 2 τεύχη: έτος 18ον, αριθ. 79 Μάιος – Ιούνιος 1968 & έτος 21ον, αριθ. 89 Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1970. [μαζί] Αρχιμ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ, “ΡΟΤΑΡΥ”, έκδ. 1967. (3)  15-20

65        [ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΩΣ] Φιλοσοφική και Φιλανθρωπική Οργάνωσις αφιερωμένη εις την ολοκληρωτικήν αναγέννησιν και τελείωσιν της ανθρώ­πινης υπάρξεως, νοουμένης ως Ψυχή – Διάνοια – Σώμα. ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΛΟΥΣ, της Ντόλλυ Δάφνης, υπογραφές του Προέδρου και μελών, 10 Ιανουαρίου 1969. Διαστάσεις [28×20 εκ.].                         30-50

66        [ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΙΚΤΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ] Τυπικόν 18ου βαθμού (Ροδοσταύρων, εν Ανατ. Αθηνών και κοιλάδι Ιλισσού, [χ.χ.]. Πολυγραφημένο. Σσ. 67.   20-30

67        [4 ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ] ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓ. ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 1972. [μαζί] Ιωάν. Α. Βασίλη “Δια την κατάρτισιν του μαθητού Τέκτονος”, 1977. [μαζί] ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ, ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ, 1987. [μαζί] ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ 1762 και ΤΟΥ 1768 ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ και Κανονισμοί του Φιλοσοφικού Τεκτονισμού της Ελλάδος, 1986. (4)          40-60

68        ΜΑΚΡΗΣ ΣΠ., ΨΥΧΗ, ΠΑΡΑ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, εκδ. Ψυχικαί Έρευναι, 1972. Με εικόνες εντός κειμένου. Δεμ., σσ. 300            35-55

Βλέπε και: 291, 17

 

12. ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [69-76]

69        ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, συλλεγείσα εκ των αρίστων Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών μετά των αναγκαίων υποσημειώσεων… Έκδ. Γ. Γκάρπολα, τόμος δεύτερος, 1839. Περιέχει: Λουκιανό, Πλάτωνα, Πλούταρχο. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 273         45-90

70        ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, συλλεγείσα εκ των αρίστων Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών μετά των αναγκαίων υποσημειώσεων… Έκδ. Γ. Γκάρπολα, τόμος έβδομος, μέρος Α’ και μέρος Β’ [δεμ. μαζί], 1840. Περιέχει: Γρηγορίου Θεολόγου επισκόπου Ναζιανζού       “Περί ιεροσύνης”, Αντιφώντος “Λόγος περί χορευτού”, Λυσία, Ισοκράτη, Ανδοκίδη. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 578.        60-90

71        ΚΟΜΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, συλλεγείσα εκ των αρίστων Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών μετά των αναγκαίων υποσημειώσεων… Έκδ. Γ. Γκάρπολα, τόμος όγδοος, 1840. Περιέχει: Αισχίνη, Δημοσθένη, Αριστοφάνη. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σκίσιμο στο κάτω τμήμα του τελευταίου φύλλου, σσ. 384.   60-100

72        ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ, PAUSANIAE DESCRIPTIO GRAECEAE recognovit et praefatus est LUDOVICUS DINDORFIUS, Parisiis, editore Ambrosio Firmin Didot, 1845. Παράλληλο κείμενο ελληνικό και λατινικό. Βιβλιοδ. εποχής, ψευδοπεργαμηνή ράχη και γωνίες, σσ. 618.       60-90

73        ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ – ΒΙΩΝ – ΜΟΣΧΟΣ, POETAE BUCOLICI ET DIDACTICI, THEOCRITUS, BION, MOSCHUS, recognovit et praefatione critica instruxit C. FR. AMEIS. NICANDER, OPPIANUS, MARCELLUS SIDETA DE PISCIBUS, POETA DE HERBIS, recognovit F.S. LEHRS. Praefatus est K. Lehrs PHILE iambi de proprietate animalium, F.S. LEHRS et FR. DUBNER, Parisiis editore Ambrosio Firmin Didot, 1846. Παράλληλο κείμενο ελληνικό – λατινικό. Σσ. 86 [μαζί] ΟΠΠΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ, κείμενο ελληνικό – λατινικό. Σσ. 174. [μαζί] ΜΑΝΟΥΗΛΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΗ ΣΤΙΧΟΙ ΙΑΜΒΙΚΟΙ ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ. Σσ. 48. Χαρτόδετο, φθαμένη βιβλιοδ.            70-150

74        [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΠΟΙΗΤΙΚΗ] ARISTOTELIS DE ARTE POETICA, recensuit Guilelmus Christ, Lipsiae in Aedibus B.G. Teubneri, 1893. Κείμενο ελληνικό. Σσ. 48.       1-…

75        [MURRAY GILBERT] THE OXFORD BOOK OF GREEΚ VERSE, With an introduction by C.M. Bowra, Oxford at the Clarendon Press, 1930. Κείμενα ελληνικά (Όμηρος, Σαπφώ, Αισχύλος, Ευριπίδης, Σοφοκλής, Απολλώνιος Ρόδιος, Βίων, κ.ά.). Με βιβλιόσημο, απονεμητή­ριο τιμής σε διαγωνισμό κλασικής φιλολογίας στο “King-Edward’s Schoοl”. Σσ. 48+608.          40-60

76        ΟΜΗΡΟΣ Δεκαεπτά βιβλία, κείμενα, μεταφράσεις και μελέτες για τον Όμηρο. (Όλα μεταπολεμικές ελληνικές εκδόσεις). Σύνολο: (17)          1-…

Βλέπε και: 88, 456, 25, 265, 517, 114, 455, 451

 

13. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΟΙΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΙΟ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ [77-113]

77        ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ, ΑΣΜΑΤΑ Αριστοτέλους Βαλαωρίτου Λευκαδίου, εν Κερκύρα, τυπ. Ερμής, 1857. Σσ. 485+1. [δεμ. μαζί του ιδίου] Η ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΥΝΗ ποίημα εις τέσσαρα άσματα διηρημένον ω και έτερον συνεκδίδεται ποιημέτιον ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ, εν Κερκύρα, τυπ. Ερμής, 1859. (Με παράρτημα, επιστολαί Αλή Πασά κ.ά.). Λυτά κάποια φύλλα, βιβλιοδεσία εποχής, δερμάτινη ράχη (ξεκολλημένη). Σσ. 212+1.     150-250

78        GACNEUR L.M., ΑΙ ΡΩΣΣΙΔΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ή Ο ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ, τυπ. “Της Μυθιστορικής Βιβλιοθήκης Δ. Φέξη”, 1885. Ττ. 2 [δεμ. μαζί]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 331+304.      65-85

79        ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Η ΓΚΟΛΦΩ, εκδ. “Ο Ηρακλής”, [1900 περ.]. Σύγχρονη βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 230.          55-75

80        ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΛΕΚΑΣ (ΠΑΛΛΗΣ Α.), ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ, Λίβερπουλ 1915. (Τυπωμένο σε ριζόχαρτο). Σσ. 559.     30-40

81        [ΝΑΠΟΛΕΩΝ] ΚΙΛΛΑΝ ΑΛΕΞ., Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΒΑΤΕΡΛΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, μτφρ. Λ. Κούκουλα, Βιβλιοπ. Γ. Ι. Βασιλείου, 1920. Δεμ, σχ. 12, σσ. 109. 25-35

82        SCOTT WALTER, Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ιστορικά διηγήματα, μτφρ. Π.Ε.Τ., εκδ. Η.Ν. Δίκαιος, 1924. Μικρές φθορές στο εξώφυλλο, χαρτόδετο, σσ. 44.            18-22

83        ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Α., Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ, εκδ. Ι. Δ. Κολλάρος, 1925. Δεμ., σσ. 220.    25-35

84        ΣΑΜΨΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΝΕ ΤΕΣΕΛ ΦΑΡΕΣ, μτφρ. του καθηγητού Σ. Σαριβαξεβάνη, 1925. Άκοπο. Φθορές στο εξώφυλλο, σσ. 348.          20-40

85        [ΒΕΡΝ Ι.] VERNE JULES, LE TOUR DU MONDE QUATRE-VINGTS JOURS, εικονογράφηση Neuville και Benett (ξυλογραφίες), Παρίσι 1925. Βιομηχανική κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, σσ. 220.                       70-90

86        ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, μετά προλόγου Β. Γαβριηλίδου, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, 1921-1928. Τόμος Α’-Σ’. Σσ. 200+180+162+168+176+158. [δεμ. μαζί] ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ, ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ, δύο μακρά ποιήματα εκ των επών, μεταγρα­φέντα εμμέτρως εις την Νεοελληνικήν Διάλεκτον, υπό ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, [χ.χ.]. Σσ. [132 περ.].         50-70

87        ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ, Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ, διήγημα, εκδ. 1927. Σσ. 30. [δεμ. μαζί] Ο ΑΠΗΓΟΡΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΡΠΟΣ, ΡΩΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, υπό Μ. Σ. Σσ. 31. Με καταχωρημένη διαφήμιση του εμποροράφτη Νικολ. Λεοντόπουλου που απευθύνεται σε Κό­μητες, Βαρόνους, Πρίγκιπες και Μεγιστάνες, ανάμεσα στα δύο κείμενα. Σχ. 12, βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές.            30-40

88        [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ΦΟΥΤΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤ., ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΗΣΙΟΔΟΣ, τυπ. Εστία, 1929. Σσ. 17.  15-25

89        [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, ΓΥΡΩ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ, τυπ. Εστία, 1932. Σσ. 161.       30-40

90        [ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤ.] “ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ”, Τεύχος αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Καβάφη, αρ. 158, 15 Ιουλίου 1933. Διευθυντές Γρ. Ξενόπουλος – Π. Χάρης. Με προσωπογραφία του Κ. Καβάφη από τον Γ. Κεφαλληνό. Γράφουν: Π. Νιρβάνας, Μ. Μαλακάσης, Κ. Παράσχος, Κ. Δημαράς, κ.ά. Μικρό σκίσιμο στο οπισθόφυλλο. Σσ. 739-791.     1-…

91        [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.], ΟΙ “ΠΕΖΟΙ ΔΡΟΜΟΙ” ΤΟΥ Κ. ΠΑΛΑΜΑ, άρθρα Θρ. Καστανάκη, Ρήγα Γκόλφη, Π. Νιρβάνα και Κλ. Παράσχου, εκδ. Εστία, 1933. Σσ. 24.            20-30

92        [ΧΩΡΙΑΤΙΣΣΑ] ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΑ, [χ.χ.]. Σσ. 99.      15-25

93        ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΨΗΛΑ ΣΤΙΣ ΚΟΡΦΕΣ, εκδ. Ίκαρος, 1944. Ξυλογραφία εξωφύλλου Λουκίας Μαγγιώρου. Μικρές φθορές στην ράχη. Σσ. 95.         25-35

94        ΜΙΛΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΕΠΙΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ (1942), εκδ. Α. Μακροποδαρά, 1945. Με σκίτσο του ποιητή. Σσ. 119.          1-…

95        ANΑTOL FRANCE, HISTOIRE CONTEMPORAINE L’ORME DU MAIL, Aquatintes et Dessins par EDY LEGRAND, Editions Nationales, 1947. Σχ. 4ο, χαρτόδετο και περικάλυμμα από ριζόχαρτο, σε κουτί, σσ. 180+2. Βιβλιοφιλική έκδοση.  1-…

96        [ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ] “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ”, Τεύχος με αφιέρωμα στα 90 χρόνια του Γ. Δροσίνη, διευθυντής Σπ. Μελάς. Σσ. 929-1008.            10-15

97        ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ, αφήγημα, εικονογράφηση Αντώνη Κανά, 1949. Σσ. 146.            20-30

98        [ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΙΟΝ.], ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ πρόλογος και σημειώματα ΚΩΣΤΑ ΚΑΙΡΟΦΥΛΛΑ, εικόνες Δημ. Μπισκίνη (31 εκτός κειμένου, τσιγκογραφίες Ευάγ. Χαλκιόπουλου), Βιβλιοπ. Ιωάννου Σιδέρη, [χ.χ., 1950 περ.]. Σσ. 473.     35-45

99        ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΥΓΑΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ 1911-1935, εκδ. Σιδέρης, [χ.χ., 1950 περ.]. Σσ. 254.        30-45

100      [ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ] ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, έκδ. Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Α’ έκδοση 1953. Λεύκωμα με 50 α/μ φωτογραφίες, ορισμένες σχολιασμένες από τον Γ. Σεφέρη. Φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 40+50 φωτ.          45-65

101      [ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ] Ειδικό τεύχος με μικρό αφιέρωμα στον Γ. Κοτζιούλα, κείμενο Μ. Περάνθη, Χρ. Ζιτσαία κ.ά. Από το περιοδικό “Σκουφάς”, Άρτα, Οκτώβριος 1956. Σσ. 261-300.                 30-40

102      ΠΟΡΦΥΡΗΣ Κ., ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, ένας ποιητής, ένας άνθρωπος, μία εποχή, (μυθιστορηματική βιογραφία), εκδ. Μίνωας 1958. Με αφιέρωση του σ. Άκοπο. Μικρές φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 280         35-55

103      MAUROIS ANDRE, ΜΠΑΫΡΟΝ, μτφρ. Τάκη Μπάρλα, εκδ. Μέλισσα, [1960 περ.]. Με ολοσέλιδο πορτραίτο του Λόρδου Μπάυρον και άλλες εικόνες εκτός κειμένου. Άκοπο. Με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 522.         40-50

104      ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΑΡΑΜΠΟΥ & ΠΟΥΣΙ, ποιήματα, εκδόσεις Γαλαξία 1961. Σσ. 96+5. 30-40

105      [ΠΑΛΑΜΑΣ Κ.] ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, ΕΝΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ, Α’ έκδ. 1962. Σσ. 351.   20-30

106      ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡ., ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ & ΕΝΔΟΧΩΡΑ, ποιήματα, εκδόσεις Γαλαξία 1962. Σσ. 177.  45-70

107      ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ, μεταγραφή Γιώργος Σεφέρης, δεύτερη έκδοση μαζί με το κείμενο των εβδομήκοντα, εκδ. Ίκαρος 1966. Εξώφυλλο Γιάννης Μόραλης. Σσ. 70.            20-30

108      ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΒΟ ΚΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ (Γαλήνη, Δύσκολοι Δρόμοι, το χωριό με τις καμπίνες, Βραδυνή κουβέντα, Ο Χλωρός Παράδεισος κ.ά.), εκδ. Κέδρος 1966. Σσ. 154.   25-30

109      [ΡΙΤΣΟΣ] ΓΚΙΛΛΙΕΝ ΝΙΚΟΛΑΣ, Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ, απόδοση Γιάννη Ρίτσου, εκδ. Θεμέλιο, 1966. Σσ. 50.            20-30

110      ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ ΕΛ., Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ Τ’ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, εικονογράφηση Μίνως Αργυράκης, εκδ. Ερμείας, [χ.χ., 1969 περ.]. Με τρία ολοσέλιδα έγχρωμα σκίτσα (αναπαραγωγή). Σσ. 69.            30-40

111      [ΚΑΧΤΙΤΣΗΣ Ν.] Για τον Ν. Καχτίτση, περιοδικό “Νεοελληνικός Λόγος”, 1974. Με κείμενο του Παντελή Τρωγάδη, Γιώργου Δανιήλ (καθηγητού στο Τορόντο) για τον Ν. Κ., βιβλιογραφία, επιστολές στον Ν. Σινόπουλο και μία φωτογραφία. Χωρίς εξώφυλλο. Κατάσταση καλή. Σσ. 49-102.   60-80

112      ΡΩΜΑΙΟΥ ΜΠΙΑΝΚΑ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ποιήματα, εκδ. Α. Καραβία, 1982. Σσ. 79.                            35-40

113      [ΒΑΡΝΑΛΗΣ Κ.] “ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ”. Λεύκωμα της έκθεσης που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, 1984. Με πολλές φωτογραφίες του ποιητή, κείμενα του Γ. Π. Σαββίδη, Νικ. Βρεττάκου, Στρ. Τσίρκα, Β. Βαρίκα κ.ά., επίσης αποσπάσματα από την ποίηση του Κ. Βάρναλη. Σχ. 4ο μικρό, σσ. 62.           20-25

Βλέπε και: 148, 366, 147, 251, 405, 255, 421, 384, 418, 49, 321, 223, 176, 170

 

14. ΘΕΑΤΡΟ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ [115-132]

115      [ΒΙΚΕΛΑΣ – ΣΑΙΞΠΗΡ] Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΛΗΡ, έμμετρη μτφρ. Δημ. Βικέλα, εκδ. Γ. Κασδόνης, 1897. Σσ. 177. Χαρτόδετο.      50-100

116      GIRAUDET EUGENE, ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ήτοι τελειότατος οδη­γός προς εκμάθησιν όλων των Ευρωπαϊκών Χορών, πρακτικώς τε και θεωρητικώς, μεταφρα­σθείσα και συμπληρωθείσα υπό Ηλία Χρυσοσπάθη, διευθυντού της Μεγάλης εν Πέρα Κωνσταντινουπόλεως Σχολής Χορού, εκδ. Α. Δ. Φέξη, 1900. Βιβλιοδ. εποχής, φθορές, σσ. 208.                               70-100

117      [ΘΙΑΣΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, ΧΕΛΜΗ, ΜΥΡΑΤ – ΡΟΖΑΝ – ΦΥΡΣΤ, ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ (ΘΕΑΤΡΟ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) 1928-1930] Ιστορικό Αρχείο με 230 περ. μονόφυλλα θεατρικά προγράμματα παραστάσεων των θιάσων (δραματικών και μουσικών). Από διάφορες τουρνέ (σε Ελλάδα, Κύπρο, Κάιρο, Αλεξάνδρεια). Με εικόνες συντελεστών (Ζωζώ Νταλμάς, Γ. Βασιλειάδου, Β. Λογοθετίδη, κ.ά.). Επίσης περιλαμβάνονται    περ. 64 σελίδες με σχετικά αποκόμματα τύπου (κριτικές) καθώς και μια ενότητα για το υπό ίδρυση Εθνικό Θέατρο (σκοπός, διοίκηση, σχέδιο Νόμου κ.ά.). Επιμελητής αναγράφεται ο Γ. Γεωργόπουλος. Λεύκωμα με επικολλήσεις επί λυτών φύλλων, χαρτόδετο. Σχήμα φύλλου μεγάλο.           600-900

118      ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ, ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΕΙΛΙ, (ποιμενικό ειδύλλιο), εκδ. Μουσικών Χρονικών, 1931. Μικρές φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 30            30-50

119      ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝ, ΕΡΡΙΚΟΣ ΙΨΕΝ, εκδ. “Παρθενών”, 1943. (Από τις διαλέξεις του Θεάτρου Κυβέλης). Σσ. 29. 30-40

120      ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, [χ.χ.]. Με αφιέρωση του σ. Πολλές σημειώσεις με μολύβι στα περιθώρια. Σσ. 72.           25-35

121      ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓ., ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΣΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ, πέντε μονόπρακτα, ποιήματα, κωμωδία. Εκδ. Σ. Μπάλης, [1950 περ.]. Με φωτ. του σ. Σσ. 72.    25-35

122      [ΣΑΤΥΡΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΦΙΣΑ] “Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ στην πρωτό­τυπη κινηματογραφική του εμφάνιση ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ & ΥΙΟΣ, ΙΛΙΑ ΛΙΒΥΚΟΥ – ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ, Ένας Θρίαμβος του Ελληνικού Κινηματογράφου, [1957]. Μουσική Μάνου Χατζη­δάκη, σενάριο Αλέκος Σακελλάριος & Χρ. Γιαννακόπουλος, σκηνοθεσία Αλ. Σακελλάριος. Διαστάσεις [30×40 εκ.]. Σκισίματα στο κάτω τμήμα.  50-100

123      “ΘΕΑΤΡΟ” Έκδοσις Θεάτρου Χορού και Μουσικής, Διεύθυνσις και Έκδοσις Θ. Κρίτας – Α. Βουσβούνης. Πλούσια εικονογραφημένο περιοδικό. Εννέα τεύχη, περίοδος 1957-1965. Σχ. 4ο μεγάλο. (9)        90-180

124      [ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ] ΟΡΦΕΥΣ, “Η ζωή του Αιμιλίου Ζολά”. Δίφυλλο, τυπωμένο με κόκκινο μελάνι, περιλαμβάνει περίληψη της υπόθεσης του έργου και διαφημίσεις επο­χής, [1960 περ.].    30-40

125      “ΘΕΑΤΡΟ” Δίμηνη Θεατρική Επιθεώρηση, εκδότης διευθυντής Κώστας Νίτσος. Είκοσι τεύχη, Α’ περίοδος, 1961-1965. Πλούσια εικονογράφηση. Σχ. 4ο μικρό. (20)       100-200

126      [ΝΕΟ ΘΕΑΤΡΟ] ΘΙΑΣΟΣ Β. ΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΡΙΑΣ ΑΛΚΑΙΟΥ, Πρόγραμμα θερινής περιόδου 1962, με το θεατρικό έργο “Πέντε Στρέμματα Παράδεισος”. Ολόκληρο το κείμενο και πολλές φωτ. των συντελεστών της παράστασης. Σσ. 61. [μαζί] ΝΕΟ ΘΕΑΤΡΟ, Πρόγραμμα περιόδου 1959-60, με το θεατρικό έργο του Αλ. Κάσονα “ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΡΘΙΑ”. Σσ. 45. (2)   20-30

127      ODIN O.S., ΙΟΚΑΣΤΗΣ ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ δράμα σε πράξεις δύο, 1969. Εξώφυλλο σε εκκεντρικό χρυσό χαρτί, σσ. 156.           25-35

128      ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 1942-1972, Λεύκωμα, πλούσια εικονογραφημένο με 313 φωτ. των παραστάσεων του Θεάτρου Τέχνης. Γράφουν: Γιάννης Σιδέρης, Κάρολος Κουν, Ι.Θ. Κακριδής, κ.ά. Φωτογραφίες των Ν. Αργυρόπουλου, Elit, Μ. Κουγιουμτζή, Μ. Σκιαδαρέση, Γ. Φρονιμόπουλου. Περιλαμβάνει λίστα των αποφοίτων της σχολής 1942-1967 και κατάλογο των έργων. Σχ. 4ο μικρό, [χ.α.σ.]. 35-55

129      “ΘΕΑΤΡΟ” Δίμηνη Θεατρική Επιθεώρηση, εκδότης διευθυντής Κώστας Νίτσος. Έξι τεύχη, Β’ περίοδος, 1973-1976. Πλούσια εικονογράφηση. Σχ. 4ο μικρό. (6)         35-65

130      [ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ] Θεατρικό πρόγραμμα, με το έργο του Ρομπέρτο Αταύντε “Δεσπινίς Μαρ­γαρίτα”, μετάφραση Κώστας Ταχτσής, σκηνοθεσία Μ. Κακογιάννης, σκηνικό Δ. Φωτόπουλος, [1975 περ.]. Με φωτ. των πρωταγωνιστών και κριτικές από εφημερίδες για το θεατρικό έργο. Σσ. [χ.α.σ.].     25-35

131      [ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ] Πρόγραμμα θεατρικής παράστασης για το έργο του Αντόν Τσέχωφ “Ο Βυσσινόκηπος”, [χ.χ.]. Σσ. 8.        1-…

132      ΡΕΝΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (επιμ.), ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, εκδ. Πύλη. Ανθολόγιο Κειμένων (G. Melies, B. Solt, J. Mitry, N. Bu ¨rch, κ.ά.), [χ.χ., 1980 περ.].    15-20

Βλέπε και: 26, 255, 134

 

15. ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΕΣ – ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ –

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ [133-151]

133      [ΙΑΠΩΝΕΖΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ] Εικονογραφημένο με ξυλογραφίες (ιδεογράμματα και αναπαραστάσεις), 1830. Χαρτόδετο [χ.α.σ.].      1-…

134      ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ, ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ, τραγωδία εις πέντε τμήματα, μετενεχθείσα εις την καθομιλουμέ­νην ημών υπό Ζ.Μ., εν Βουκουρεστίω 1844. [βλ. Γκίνη – Μέξη 4073]. Βιβλιοδ. τέχνης, σσ. 126.                             110-160

135      ΓΑΛΑΝΗΣ Θ., Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ, (μυθιστόρημα), [1900 περ.]. Πάμπολλες ξυλογραφίες εντός και εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, φυσικές φθορές, σσ. 1294.    70-140

136      ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΙΜ., Ο ΛΗΣΤΑΡΧΟΣ ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, εκδ. Γ. Στεφάνου και Α. Σαραβάνος, [χ.χ., 1900 περ.]. Ολοσέλιδες μαυρό­ασπρες εικόνες Χρηστίδη, εντός κειμένου. Δεμ., σσ. 783.           70-140

137      VERNE JULES, DE LA TERRE A LA LUNE, TRAJET DIRECT EN 97 HEURES 20 MINUTES, Paris, libr. Hachette, 1923. Πλούσια εικονογραφημένη έκδοση με χαρακτικές εικόνες. Βιομηχανική βιβλιοδεσία, κόκκινη χρυσή, μικρές φθορές, σσ. 171.         40-50

138      ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΟΙΧΤΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ…, τυπογραφείον Λ. Συράκου & Ν. Κάραλη, 1928., Α’ έκδοση. Το πρώτο κοινωνικό μυθιστόρημα (βλ. επανέκδοση Σπανός). Φθορές στο εξώφυλλο, σσ. 110.   80-100

139      [RILKE – NOTTON T.], Η ΑΓΑΠΗ ΚΙ’ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟ­ΦΟΡΟΥ ΡΙΛΚΕ, ξυλογραφίες T. Notton, μετάφραση από το γερμανικό Νικ. Κ. Παπαρ­­ρόδου, edition Le Burin διά τας εκδόσεις Καραβίας, 1944. Με 11 ολοσέλιδες ξυλογραφίες εκτός κειμένου. Φθορές στο εξώφυλλο. Σσ. 57.  70-140

140      [ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ] ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, ποιήματα για απαγγελία, Αθήνα, Φλεβάρης 1946, έκδοση της Κ.Ο. Κουκακίου, 1946, Τμήμα Διαφώτισης. Σσ. 30.                     40-60

141      SPENCER BERNARD, AEGEAN ISLANDS and other poems, Editions Poetry London, first published in 1946. Το χάρτινο περικάλυμμα (dust jacket) με έργο του Ν. Εγγονόπουλου, μικρές φθορές. Δεμ., σσ. 47. 35-60

142      ΔΟΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ, (διηγήματα κάθετα), εκδ. Κορυδαλλού 1947, Α’ έκδοση 5η χιλιάδα. Άκοπο. Σσ. 188+4.    20-30

143      ΦΡΙΛΙΓΓΟΣ Κ., ΟΙ ΨΑΛΜΟΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ, μεταφρασμένοι σε στίχους από τα εβραϊκά, με εισαγωγή και σχόλια, έκδ. Αθηνά, 1947. Εικονογράφηση και καλλιτεχνική επιμέλεια του Α. Τάσσου. Έκδοση 1000 αντιτύπων, δίχρωμη (μαύρο – κόκκινο μελάνι). Χαρτόδετο, φθορές στην ράχη του εξώφυλλου, σσ.110.           50-70

144      [ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ.] JOUHANDEAU MARCEL, CONTES RUSTIQUES, Παρίσι 1951. Με δύο χαλκογραφίες του Γαλάνη. Αριθμημένη έκδοση, αριθμός αντιτύπου 36/200, δίχρωμη (μαύρο και μωβ μελάνι). Άκοπο, βιβλιοδ. σκληρό χαρτόνι και κυτίο, σσ. 52.        1-…

145      [ΠΟΡΦΥΡΑΣ, ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, ΚΑΒΑΦΗΣ, ΣΠ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ] LAVAGNINI BRUNO, TRITTICO NEOGRECO PORFIRAS – KAVAFIS – SIKELIANOS, traduzione poetica affiancata al testo greco coperta e tavole fuori testo di Spiro Vassiliou, edizioni dello Istituto Ita­liano di Atene, 1954. Με δύο εικόνες του Σπ. Βασιλείου εκτός κειμένου. Άκοπο. Σσ. 163.                                  40-60

146      ΤΟΛΙΑΣ Τ. Σ., ΚΑΘΑΡΣΗ (ποιήματα), Εικονογράφηση ΑΝΔΡΕΟΥ, Παρίσι 1967. Εξπρεσιονιστικό μίγμα κειμένου – εικονογράφησης. Τυπωμένο σε χαρτί “Conqueror” Σσ. 36, λυτά φύλλα μίας όψεως, σε θήκη ταλαιπωρημένη.          35-70

147      [ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ – ΓΚΙΚΑΣ] KAZANTZAKIS NIKOS, THE ODYSSEY A MODERN SEQUEL, translation into english verse, introduction, synopsis and notes by Kimon Friar, illustrations by Ghika, New York 1958. Δεμ. και χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 826.          30-60

148      ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΚΡΙΤΩΝ, ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΟΥ ΣΥΜΠΑΝ, εκδ. Δίφρος, 1969. Με αφιέρωση του σ. Εξώφυλλο και σχέδια Εύας Μπέη. Άκοπο. Σσ. 108.       25-35

149      [ΚΑΧΤΙΤΣΗΣ Ν.] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ., ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΥ Ν. ΚΑΧΤΙΤΣΗ. Το φυλλάδιο τυπώθηκε σε 333 αντίτυπα το 1974, αρ. αντι­τύπου 71/333. Επιμέλεια Ηλία Πετρόπουλου. Σσ. 16. [μαζί Το απόκομμα της “Φιλολογικής Καθημερινής”, για τον Ν. Κ. από τον Η. Παπαδημητρακόπουλο.       70-140

150      ΡΑΛΛΗΣ ΚΟΨΙΔΗΣ, ΡΑΚΕΝΔΥΤΟΙ, εκδ. Ώρα, 1976. Εικονογραφημένο λεύκωμα με σχέδια του Ράλλη Κοψίδη σχολιασμένα ποιητικά. Έκδοση 1000 αντιτύπων. Σχ. 4ο, σσ. [χ.α.σ.].                                 45-60

151      ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΤΟΣ, Το πρώτον εν Ελλάδι εκτυπωθέν Ελληνικόν βιβλίον. Εν τω Ορει του Άθω 1759. Παρά Δούκα Σωτήρη τω Θασίω. Φωτοτυπική επανέκδοση των εκδόσεων Σπανός [1980], από το μοναδικό πλήρες αντίτυπο στην Ελλάδα της συλλογής Λ. Συμεωνίδη. Άκοπο. Σχ. 12ο, ψυδοπεργαμηνό εξώφυλλο, σσ. 61. Εξαντλημένο.  40-50

Βλέπε και: 534, 351, 310, 110, 85, 169, 171, 349, 284, 154, 56

 

16. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ [152-197]

152      TARDIEU N. – RESTOUT J., Χάρτινη χαλκόγραφη εικόνα “TRANSFIGURATION”, (Ανάληψη του Ιησού Χριστού), [1750 περ.]. Διαστάσεις [35×23,5].  1-…

153      SOLOMOS M. [ΣΟΛΩΜΟΣ Μ., 1850-1900] Θαλασσογραφία υδατογραφία σε χαρτί, υπογε-γραμμένη “M. Solomos”, χ.χ. [1850-1900 περ.]. Εικονίζεται δικάταρτη βάρκα με τρεις επιβάτες. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [45×36 εκ. – 24×17 εκ.]        500-800

154      [ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ – ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ] CERVANTES SAAVEDRA M., L’INGENIEUX HIDALGO DON QUICHOTTE DE LA MANCHE, traduction de Louis Viardot, les dessins de Gustave Dore, grave par H. Pisan (62+58   εικόνες), librairie de L. Hachette, Paris 1863 (Α’ έκδοση), ττ. 2. Σχ. φύλλου, δερμάτινη ράχη, (τόμος Α’ σπασμένο καπάκι το πίσω καπάκι), σσ. 23+459+2+2+515+2. (2) 650-1000

155      [ΝΤΑΒΙΝΤΣΙ] INARIS-RICHOMME, “Mort de Leonard de Vinci”. Μεγάλη χαλκογραφία. Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι στην επιθανάτια κλίνη, περιστοιχισμένος από ανθρώπους, [1870 περ.]. Ίχνη υγρασίας εκτεταμένα. Σε πλαίσιο, χρυσή κορνίζα, διαστάσεις [45×54 εκ.].          1-…

156      [ΛΥΤΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ] Προσωπογραφία γυναίκας με κεφαλόδεσμο. Υδατογραφία σε χαρ­τί, [1898 περ.]. Ανυπόγραφο. Αποδιδόμενο, κατά μαρτυρία στον ζωγράφο Ν. Λύτρα. Το εικονιζόμενο πρόσωπο είναι η Βασιλική Δεσύπρη – Κολλάρου. Ορατές ορισμένες εκδορές. Διαστάσεις [14,5×11 εκ.].          680-850

157      ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1885 – 1959) Προσωπογραφία, ακουαρέλα και μολύβια σε χαρτί, υπογεγραμμένο, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [42×31 εκ.].   1650-1950

158      ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, Ξυλογραφία “Παιδάκια της Κέρκυρας”, [1920 περ.] υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη με τα αρχικά ΜΖ. Μία από τις 4 ξυλογραφίες που έκανε ο Μ. Ζαβιτσάνος. Διαστάσεις [17×13 εκ.].            200-400

159      ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ., Σχέδιο με πενάκι,[1923-25], υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη. Προπα­ρασκευαστικό σχέδιο για την ξυλογραφία “Ο Δρόμος του Cassis-Ciotat” (αγροτικό) 1923-25. [βλ. Μαυρομάτης σελ. 132 Πετρέας εικ.]. Διαστάσεις [30×22 εκ.].  400-800

160      [ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ] Δέκα οκτώ φύλλα με ξυλογραφίες του Γ. Κεφαλληνού για το βι­βλίο του Anatole France “Sur la pierre blanche” – Gravures sur bois, par Jean Kefalinos, Παρίσι 1924.         1-…

161      ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΕΝΗ ΑΛΤΑΜΟΥΡΑ, Η πρώτη ζωγράφος στην Ελλάδα μετά το 1821, εκδ. Δημητράκου 1934. Σσ. 43 (κείμενο)+9 ολοσέλιδες εικόνες έργων της Ε. Αλταμούρα από την συλλογή του Κ. Δημητριάδη.    50-80

162      ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ., Γυναίκα, γυμνό, σχέδιο με μολύβι, [1935 περ.], υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη. Διαστάσεις [42×24,5 εκ.].        300-600

163      ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ., Γυναίκα σε στάση 3/4, γυμνό, σχέδιο με μολύβι, [1935 περ.], υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη. Διαστάσεις [42×24,5 εκ.]. 300-600

164      ΠΑΣΧΑΛΗ ΛΕΛΑ, Χαλκογραφία, δοκίμιο “Παιδί”, [1935 περ.], υπογεγραμμένη από την καλλιτέχνιδα με μολύβι. Διαστάσεις [30×22,5 εκ.].       200-400

165      ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ., Χαλκογραφία, “LE PARC BURIN ET POINTE SECHE” υπογεγραμμένη με τα αρχικά του ζωγράφου μέσα στην εικόνα “D.G.”, [χ.χ.,1935 περ]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [49×64 εκ. – 24×31 εκ.]         400-600

166      TAVY NOTTON, Πενάκι και ακουαρέλα, “Χριστός – λουλούδι”, [1940 περ.] υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη με μολύβι. Διαστάσεις [30×12 εκ.]            200-300

167      [ΑΓΝΩΣΤΟΥ] Χρωμολιθογραφία, “Οι Κήποι του Παλατιού της Σεχραζάτ”, 1940. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [20×30 εκ.].      90-110

168      ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ ΛΟΥΙΖΑ Ξυλογραφία, εικονίζεται επαρχιακός οικισμός. Υπογεγραμμένη από την χαράκτρια (Λουίζα Μοντεσάντου 1943) με μολύβι και αριθμημένη, αρ. 16/50. Διαστάσεις [18×23 εκ.]. 220-330

169      ΡΟΝΤΕΝ, ΣΕΖΑΝ, ΜΑΓΙΟΛ, Πρόλογος, μετάφραση και σημειώσεις Ηλία Κ. Ζιώγα, εκδ. Σ. Νικολόπουλου, 1943. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιάννη Μόραλη. Άκοπο. Σσ. 94           25-35

170      NICOLAS N. (=ΝΙΚΟΛΑΣ Ν.), ΜΠΙΑΝΚΑ ΡΩΜΑΙΟΥ, προσωπογραφία, σχέδιο με μολύβι σε χαρτί, χρωματιστό (κεραμιδί). Στο κάτω μέρος του έργου χειρόγραφη εκτενής αφιέρωση του καλλιτέχνη “Το μικρό αυτό θυμητικό σχεδίασμα το αφιερώνω στην ποιήτρια Μπιάνκα Ρωμαίου που μ’ ενέπνευσε με τα φεγγοβόλα μάτια της…”, 20/11/1944, υπογεγραμμένο. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [32×26,5 εκ. – 2114,5 εκ.].      190-250

171      [ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ] Αυτοπροσωπογραφία, μολύβι. Υπογεγραμμένη και με ημερο­μηνία II/47 (Φεβρουάριος 1947). Σε πλαίσιο, διαστάσεις [13×9 εκ.].       250-400

172      [ΣΟΥΝΙΟ] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Χαρακτικό “Σούνιον Ναός του Ποσειδώνος”, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη στην πλάκα, με μολύβι αναγράφεται ο τίτλος και το όνομα του καλλιτέχνη ξανά, [1950 περ.]. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [15,5×11 εκ.].           35-55

173      ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ Ν., Ιστιοφόρο, μικτή τεχνική, υπογεγραμμένο, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο.         450-500

174      ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ, Βουλιαγμένη, ελαιογραφία σε ξύλο, [χ.χ.], υπογεγραμμένο. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [35×45 εκ.].     800-1000

175      ΜΠΟΥΜΗ ΠΑΠΠΑ ΡΙΤΑ, Ζωγραφική σε χαρτί. Εικονίζονται δύο παιδιά να παίζουν στην φύση. Στο κάτω αριστερό μέρος αναγράφεται “Lucia”. Έργο από το αρχείο της Ρίτας Μπούμη, πιθανώς εκτελεσμένο από την ίδια. Διαστάσεις [21,8×30 εκ.].        50-100

176      ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ ΑΛΕΞ., “Γρηγόριος Ξενόπουλος” προσωπογραφία του συγγραφέα, πενάκι σε χασρτί, υπογεγραμμένη (μονογραφή) 24/4/1951. Επικολλημένη σε χαρτόνι. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [25×19,5 εκ. – 16,5×12,5 εκ.]. Οπισθίως αφιέρωση: “Στον Κωνσταντίνο”.         100-150

177      ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ Π., Ελαιογραφία σε ξύλο, θαλασσογραφία “συνάντηση εμπορικού πλοίου με ατμόπλοιο”, υπογεγραμμένη, 1960. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [40×60 εκ.].   850-1100

178      ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ.(Γαλαξίδι 1903 – Αθήνα 1985) “ΕΡΕΤΡΕΙΑ – ΦΕΡΥ ΜΠΟΤ”, μεταξοτυπία υπογεγραμμένη με μολύβι από τον καλλιτέχνη, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [52×72 εκ. – 40×52 εκ.]    250-400

179      ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ Δ., Τοπίο (παραθαλάσσιο), ελαιογραφία σε καμβά υπογεγραμμένη, [χ.χ.]. Σε ξύλινο πλαίσιο, διαστάσεις [86×100 εκ. – 65×80 εκ.].   750-1000

180      ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, “ΕΡΕΤΡΙΑ”, εικονίζεται καράβι, φωτογραφική μηχανή, και ο Βασιλείου. Μεταξοτυπία, αριθμημένη, αρ. 43/100, [χ.χ., 1970 περ.]. Διαστάσεις [65×45 εκ.].   140-220

181      ΤΑΣΣΟΣ Α., ΜΑΥΡΟ – ΑΣΠΡΟ 2, Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, 1975. Λεύκωμα, περιέχει 70 έργα χαρακτικής που εξέθεσε τον Νοέμβριο του 1975 η Εθνική Πινακο­θήκη. Τα έργα είναι της περιόδου: Μάρτιος 1967 – Σεπτέμβριος 1974. Με αφιέρωση του Τάσσου. Δίγλωσση έκδοση ελληνικά – αγγλικά. Σσ. 123.     50-80

182      ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, “Πανσέληνος 1978” αριθμημένο αρ. 363/400, ζωγραφική σε ασήμι 999, 140 grms. Σε πλαίσιο. Στην πίσω πλευρά κάτω από την προσωπογραφία του ζωγράφου “Ζωγράφισα το έργο αυτό για την Collecteur”, ειδικά να αποδοθεί στο ασήμι. Η μεταφορά έγινε με την προσωπική μου επίβλεψη. Διαστάσεις [20×18,5 εκ. – 13,5×12 εκ.].        180-220

183      ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚ., Γλυπτό, μπρούτζινο πουλί σε μπλε φόντο, 17 εκατοστά, εξώγλυφο, υπογεγραμμένο, [χ.χ.].   500-650

184      ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚ., Μεταξοτυπία, εικονίζεται κεφάλι νέου και πουλί, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [30×40 εκ.].     70-100

185      [ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ.] ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ, ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΙ ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΕΣ, 1981. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του Σπύρου Βασιλείου. Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα με 465 εικόνες έργων και κατάλογο. Σχ. 4ο, σσ. 10+235.    60-100

186      KIS (=ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ) Λάδι σε χαρτόνι, εικονίζεται συστάδα δένδρων, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη “Kis”. Με αφιέρωση “Δώρο στην Ευγενία την εξαίρετη ποιή­τρια και αγωνίστρια, 1983. Διαστάσεις [20×28,5 εκ.].   70-100

187      [ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ] ΜΟΣΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΘΩΣ, ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑΚΑ ΑΡΧΙΤΕ­ΚΤΟΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΚΟΜΗ, 21 ξυλογραφίες σε όρθιο ξύλο, χαραγμένες από τον ζωγράφο – χαράκτη Γιώργο Μόσχο, έκδ. 1985. Στο τέλος βιογραφικό του Μόσχου, χάρτης της χερσονήσου του Αγίου όρους Άθω και κατάλογος των Ιερών Μονών που έχουν απει­κονιστεί (Ι. Μεγίστη Λαύρα, Ι. Μ. Βατοπεδίου, Ι. Μ. Ιβήρων, Ι. Μ. Διονυσίου, Ι. Μ. Αγίου Παύλου, Ι. Μ. Γρηγορίου …). Σχ. φύλλου μεγάλο, βιβλιοδ. λυτά φύλλα σε φάκελο/κουτί. Έκδοση αριθμημένη: 283/970. Με κείμενο του Γ. Μουρέλου.           480-680

188      RALLI S. [=ΡΑΛΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ] Μάνα με παιδιά και Γυναίκα σε γειτονιά. Ελαιογραφία σε καμβά, [χ.χ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [40×50].   300-400

189      ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, Ζευγάρι σε εσωτερικό χώρο, χαλκογραφία, δοκίμιο [e.a. 3/8], τυπωμένη σε 50 αριθμημένα αντίτυπα σε χειροποίητο χαρτί, [χ.χ], υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη με μολύβι. Από την σειρά “Μικρές Χαλκογραφίες” του εργαστηρίου χαρακτικής του Ηλία Ν. Κουβέλη. Σε δίφυλλο από σκληρό χαρτόνι, διαστάσεις [25×18 εκ. – 19×14 εκ.].     1-…

190      ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, [1943-2002]. Άλογο. Χαλκογραφία. (Βλέπε άρθρο “Βιβλιοφιλίας”, σελίδα 9).            100-200

191      ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, Ζευγάρι σε μπαρ, χαλκογραφία, δοκίμιο, [χ.χ.], τυπωμένη σε 50 αριθ­μημένα αντίτυπα σε χειροποίητο χαρτί, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη με μολύβι. Από την σειρά “Μικρές Χαλκογραφίες” του εργαστηρίου χαρακτικής του Ηλία Ν. Κουβέλη. Σε δί­φυλ­λο από σκληρό χαρτόνι, διαστάσεις [25×18 εκ. – 19×14 εκ.].           1-…

192      ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Πολύχρωμα χαλιά σε ποιμενικό τοπίο. Λαϊκότροπο οβάλ έργο του αυτοδίδακτου ζωγράφου Γ. Θεοφίλη, 1993. Εικονίζεται το χωριό Βασσαράς. Κατά μία άποψη το    όνομα του το πήρε από το θεό του κρασιού Βάκχο λόγω των πολλών αμπελώνων που υπήρχαν εκεί. Άκμασε κατά την περίοδο 1920-1940 αριθμώντας πάνω από 1000 κατοίκους. Σήμερα αριθμεί τριακόσιους περίπου. Διαστάσεις [14,8×17,3 εκ.]. Ειδική τεχνοτροπία     100-200

193      [ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.] ΚΑΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ, [χ.χ. 1998 περ.] Πρόλογος, συγ-γραφική ευθύνη των κειμένων και συνολική μορφοπλαστική παρουσίαση του βιβλιοκαταλόγου είναι      του τεχνοκριτικού Κώστα Σταυρόπουλου. Λεύκωμα με 146 έργα της χαράκτριας, αυτοβιογραφικό σημείωμα της, ατομικές εκθέσεις, διακρίσεις και κατάλογο έργων της. Τέσσερα κείμενα για την Βάσω Κατράκη από τον Άγγελο Προκοπίου, Γ. Πετρή, Τώνη Σπιτέρη και Ε. Βακαλό. Δίγλωσση έκδοση, ελληνικά αγγλικά. Σχ. Φύλλου, σσ. 250. 40-60

194      ΡΑΜΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Σώματα σε στροβιλισμό, χαλκογραφία, αριθμημένη, αριθμ. αντιτύπου 15/50, τυπωμένη σε χειροποίητο χαρτί, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη   με μολύβι, 1998. Από την σειρά “Μικρές Χαλκογραφίες” του εργαστηρίου χαρακτικής του Ηλία Ν. Κουβέλη. Σε δίφυλλο από σκληρό χαρτόνι, διαστάσεις [25×18 εκ. – 19×14 εκ.].     1-…

195      ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ. Χαρακτικό υπογεγραμμένο “Μ. Καμάνη 1999” και αριθ­μημένο, αρ. 14/60. Εικονίζεται αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα εκκλησίας και σπιτιών.            Διαστάσεις [28×16]. Τυπωμένο σε χαρτί με δύο εσώγλυφες σφραγίδες.           90-150

196      ΔΕΣΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, “ΥΔΡΑ”, χαλκογραφία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη με μολύβι και αριθμημένη, αρ. 11/75, 2002. Διαστάσεις [10×7,5 εκ.].          100-200

197      ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ, Μεταξοτυπία, υπογεγραμμένη από τον καλλιτέχνη 2003 και αριθμημένη, αρ. 169/180. Διαστάσεις [27×22 εκ.].           50-100

Βλέπε και: 325, 248, 282, 358, 338, 110, 366, 150, 339, 342, 385, 365, 370, 341, 335, 393, 143, 326, 490, 297, 218, 329, 251, 401, 347, 356, 357, 337, 538, 235

 

 

17. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ – ΑΡΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΑ –

ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ [198-225]

198      [Εν Ζαχάρω 14ην Ιανουαρίου], Χειρόγραφο σημείωμα 1880-1881 για λιποτάκτη του στρατού από την Ζαχάρω Ηλείας. Ένα φύλλο, μία σελίδα. Λείπει τμήμα από το περιθώριο.   35-50

199      [ΡΙΖΑΡΗΣ Γ. – ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓ.] Επικήδειο χειρόγραφο ποίημα. Τετράστιχα προς τιμήν του Γ. Ριζάρη από τον Αγγ. Ευαγγέλου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής. Υπογεγραμμένο,          3/6/1892.        60-90

200      [ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ – 1900] Τρία έγγραφα: 1) Καταστατικόν, 19/9/1898, φυλλάδιο 10 σελίδων. 2) Αναγγελία εκλογής νέου μέλους Τιμολ. Αμπελά 20/11/1900, 1 φύλλο και 3). Αναγγελία νέου μέλους, Αγγ.             Ευαγγέλου 20/11/1900, 1 φύλλο. Με υπογραφή προέδρου: Γ. Ρωμαίος. Σφραγισμένα. (3)            50-80

201      ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, Διαστάσεις [14×9 εκ.], από το φωτογραφείο Μηλιώνη, Αθήνα 1900 περ. Με το διαφημιστικό λιθόγραφο κάλυμμα του φωτογραφείου.    30-60

202      [ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΕΚ ΣΙΦΝΟΥ] Προσωπογραφία. Ασπρόμαυρη φωτο­γραφία στρογγυλή, επικολλημένη σε χαρτόνι, 1900 περ., από το φωτογραφείο του Ε. Ξανθόπουλου – Αθήνα. Διάμετρος 9 εκ.           50-100

203      [ΟΙΚΟΓΕΝΕΙA ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ] Είκοσι τρείς φωτογραφίες οι περισσότερες από το Photographie Royale Le Caire, Αίγυπτος [1910-1930 περ.]. Σε διάφορες διαστάσεις. (23)              60-120

204      “BANK OF ATHENS” Τέσσερις λιθόγραφες επιταγές της Τράπεζας των Αθηνών των 10, 25, 50 και 100 δολαρίων, έτος 1924. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [17,3×31,8 εκ. – 9,4×22,5 εκ.]. (4)       120-160

205      [ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΣΟΔΩΝ του Αναστασίου Χριστόπουλου Δικηγόρου], Αρχόμενον από 1ης Ιανουαρίου 1928 έως Δεκέμβριον του 1962. Με ενδιαφέροντα οικονομικά στοιχεία για την κατοχή. Σσ. [χ.α.σ.].    50-100

206      [ΔΗΜΗΣΣΑΣ Κ. ιατρός] Αρχείο φωτογραφιών περιόδου 1925-1972 περίπου: 1) Ο γιατρός 30 περίπου ασπρόμαυρες φωτογραφίες π.χ. “Ο Κ. Δήμησσας στο εργαστήριο του ζωγράφου Πυλαρινού 1944”, “Με τον Ερυθρό Σταυρό, Σεισμός Κορίνθου 1928”, κ.α. 2) Το γενεαλογικό δένδρο των ιατρών της οικογένειας, 8 χειρόγραφες σελίδες. 3) Φωτογραφίες της συζύγου του ιατρού, (Ida) ορισμένες από το ατελιέ του φωτογράφου Teo Boucas.            100-200

207      [ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ] Σετ 15 τεμαχίων (καθρέφτης, σαπουνοθήκη, βούρτσα, μπουκάλι αρώματος κ.λπ.) σε δερμάτινο κυτίο. Φθορές στις ακμές. Διαστάσεις [23×12,5×10 εκ.].            1-…

208      [ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ] Επτά φωτογραφίες γυναικών, λιλιπούτειου μεγέθους [6×4 εκ.]. Ράδιο Φωτό Πανεπιστημίου 49, [χ.χ. 1930 περ.]. Στη μία εξ αυτών αφιέρωση οπισθίως “Αφιερωμένη στην Κούλα μου”. (7)            35-70

209      [ΗΛΕΚΤΡΟΣ-ΜΠΟΥΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ], Επτά α/μ φωτογραφίες από την παιδική και νεανική ηλικία του συγγραφέα (αδελφού της Ρίτας Μπούμη-Παππά). (7)          90-150

210      [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1932] ΡΩΜΑΝΟΣ Α., χειρόγραφη επιστολή προς φίλο, σταλμένη από την Κωνσταντινούπολη στις 24 Νοεμβρίου 1932. Ένα φύλλο, μία σελίδα υπογεγραμμένη.                                20-30

211      [ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ, 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1934] Ασπρόμαυρη φωτογραφία στρατιωτών, φωτογραφείον Γ. Αντζουλάτου, Πάτραι. Διαστάσεις [9×14].       30-40

212      BEZA MARCU, URME ROMANESTI LA ATENA SE IERUSALIM, Bucuresti 1939. Κείμενο 5 σελίδων και 18 ολοσέλιδες εικόνες.     1-…

213      [Ε.Ο.Ν.] ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝ. ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ της Αγγελικής Καπερ­νέκα, βαθμός Λοχίτης, ημερ. εγγραφής 22/3/1940. Δίφυλλο, διαστάσεις [10,5×7 εκ.].        20-40

214      [ΔΗΜΗΣΣΑΣ Κ.] Η ΤΕΧΝΗ, Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ, Αρχείο χειρόγραφων του ιατρού παθολόγου αποτελούμενο από: 1) Πεντασέλιδη χειρόγραφη επιστολή προς τον κ. Δ. Ρώμα και 2 αποκόμματα από άρθρο “Τρίτο Μάτι” του Ρώμα. 2) «Η            Καλλιτεχνική εκδήλωση και ο καλλιτέχνης από τη σκοπιά της βιολογίας», 19 δακτυλόγραφες σελίδες, 1946. 3) «Ηλεκτρο­εγκεφαλόγραμμα» 10 χειρόγραφες σελίδες, Νοέμβρης 1945. 4) «Η τέχνη στην Ελλάδα έχει βα­θιές τις ρίζες της»… 4 χειρόγραφες σελίδες και δύο αποκόμματα εφημερίδων με σχετικά άρθρα.                         65-90

215      [ΔΗΜΗΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤ. “ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” 1946] Αρχείο εγγράφων : 1) “Επί των στατιστικών στοιχείων των εισηγήσεων και προταθέντων μέτρων δια την προ­στασίαν του παιδιού” 1/7/1946 , 6             δακτυλόγραφες σελίδες (3 ολόκληρα αντίτυπα και 3 περιλήψεις). 2) Έργο και αποτελέσματα Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού δια την προστασία του παιδιού, 11 δακτυλόγραφες σελίδες και πολλά σχετικά αποκόμματα, Ιούλιος 1946. 3) Σχέδιο παιδικής διατροφής, 9 χειρόγραφες σελίδες και δακτυλογραφημένο κείμενο.        90-130

216      [ΑΡΤΟΣ/ΨΩΜΙ, ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ] Δύο βιβλιάρια: ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ, 1940 & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΝ ΑΡΤΕΡΓΑΤΟΥ, 1947. Με επικολλημένες φωτ., σφραγίδες και υπογραφές. (2) 50-70

217      [ΜΕΣΣΗΝΙΑ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ] [ΚΑΠΕΡΝΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ] Δέκα δακτυλόγραφες και 2 χειρόγραφες σελίδες. Αναφέρουν πώς λειτούργησε ως αξιωματικός του ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Πως    γλύτωσε καταδικασμένους σε θάνατο από το ανταρτοδικείο και πως οργανώθηκε η αντίσταση στη Μεσσηνία με του Άγγλους και διάφορα περί της αντίστασης. Κατηγορήθηκε ότι τα παιδιά του έλαβαν μέρος στην αντίσταση και για την δράση του ιδίου στην κατοχή. Το 1948 τα δύο του παιδιά είχαν εξαφανιστεί ήδη και μέχρι τώρα αγνοούνται. Κατά διάφορες φήμες σκοτώθηκαν εκείνη την περίοδο. Αναφέρεται πως δεν εκτελέστηκε ο καταδικασμένος σε θάνατο από το 9ο Σύντ. του ΕΛΑΣ. (12).            90-160

218      [ΓΑΛΑΝΗΣ] Τέσσερις ασπρόμαυρες φωτογραφίες από την παρουσίαση του βιβλίου του ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΤΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜ. ΓΑΛΑΝΗ. Εικονίζονται ο Δημ. Γαλάνης, η σύζυγος του, ο Γ. Πετρέας, κ.ά. Ελληνικά Φωτογραφεία Αφοί Μεγαλοκονόμου, [χ.χ., 1950 περ.]. Διαστάσεις [24×18 εκ.]. (4) 40-60

219      [ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ – Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ΓΡ. ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ] Τέσσερις φωτογραφέις εξορίστων στην Μακρόνησο, περιόδου 1950-51. Εικονίζονται ο μουσικός-συνθέτης Μ. Θεοδωρά­κης, Γρ. Μπιθικώτσης, Αθ. Λάζαρης, κ.ά. (4)        40-80

220      “ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΛΑΟΣ”, Καλά Καπνά, Απλή Συσκευασία, Φθηνή Τιμή. Χάρτινο κουτί τσιγάρων, διαστάσεων [7×4,5×1 εκ.], [1950 περ.].       20-30

221      [NOBEL – ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ, με πολλαπλές αριθμήσεις τίτλους – υπότι­τλους. Ενότητες: Α) Το βραβείο Νόμπελ για την Ειρήνη (περ. 85 χειρόγραφες σελίδες). Β) Ragnar Sohlman (Ραγκνάρ Ζόλμαν) “Ο Αλφρεντ Νόμπελ και το Ομώνυμο ίδρυμα”. Γ) Henrik Schuch: Ένα βιογραφικό σκίτσο του Αλφρεντ Νόμπελ. Δ) Arne Westgren “Το Ινστιτούτο Νόμπελ της Ακα­δημίας Επιστημών”. Ε) Η ιστορία των απονομών των βραβείων Νόμπελ. Συνολικά άνω των 500 χειρόγραφων σελίδων. Πιθανώς μετάφραση προοριζόμενη για έκδοση. Χρήζει ταξινόμησης.    150-300

222      ΜΠΟΥΜΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣ, έντυπο, μονοσέλιδο με ποίημα του Ήλεκτρου Μπούμη “Πατρίς Λουμούμπα” 15/2/1961. [μαζί] Η βιογραφική – επαγγελματική του κάρτα. [μαζί] Χει­ρόγραφη επιστολή, 12/1/1973, υπογραφή Ιωάννης. Δισέλιδη.(3)        1-…

223      ΡΩΜΑΙΟΥ ΜΠΙΑΝΚΑ, ΕΝ ΩΡΑ ΝΥΚΤΟΣ, (ποιήματα), 1966. Χειρόγραφο, ιδιοχείρως καλλιγραφημένο και διακοσμημένο. Με αφιέρωση της Μ. Ρωμαίου. Γραμμένο με μαύρο μελάνι σε χαρτόνι κανσόν διαστάσεων 33×23 εκ., χρώματος μπεζ. Λυτά φύλλα (42) πιασμένα με κορδέλα. Προφανώς οδηγός της μεταγενέστερης έκδοσης του 1968 σε βιβλίο με εξώφυλλο και σχέδια του Αντώνη Κανά, (σε φττπ. συνοδευτικό).        400-500

224      [ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ] Επικολλημένη σε σκληρό χαρτόνι, των φωτογράφων W & D DOWNEY, London, [1900 περ.]. Πορτραίτο ανδρός σε προφίλ. Διαστάσεις [16,5×11,8 εκ.].      15-20

225      MIKHAILOV BORIS «Die Dammerung At Dusk» [μαζί] «Am Boden By the Ground». Εκδόσεις Oktagon 1996. Δύο φωτογραφικά λευκώματα του γνωστού φωτογράφου σε σχήμα πλάγιο. Εισαγωγή σε 3 γλώσσες: γερμανικά, αγγλικά, ρωσικά. Δεμ., σε χάρτινο κυτίο, [χ.α.σ.]. Ο φωτογράφος διακρίθηκε με τις φωτογραφίες – τεκμήρια της σκοτεινής πλευράς της καταρρέουσας Σοβιετικής Ένωσης. Τα λευκώματα αυτά είναι ήδη συλλεκτικά.     250-450

Βλέπε και: 441, 419, 390, 464, 415, 416, 377, 368, 37, 328, 477, 279, 485, 323, 567

 

21. ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ [226-239]

226      ΡΟΣΣΙΟΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, (διανομή πρώτη Ιστορία της τέχνης μέχρι Αλώσεως Κορίνθου), εκ της Βασιλικής τυπογραφίας 1841. Με πίνακα συνδρομητών. Αφιερωμένο στους καθηγητές του Οθωνείου Πανεπιστημίου. Χωρίς εξώφυλλα, σσ. 250+4.        65-85

227      [ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ-ΛΕΞΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ] CLOUZOT HENRI, DICTIONNAIRE DES MINIATURISTES SUR EMAIL, par Henri Clouzot, edit. Albert Morance, [1924]. Άκοπο. Πλούσια εικονογραφημένο. Σσ. 239.         1-…

228      ΛΙΒΕΡΗ ΤΑΣΗ, Η ΔΙΑΛΕΧΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, φυλλάδιο πρώτο, τέσσερις μελέτες: Ο Δημιουργός και το Κοινό, Το Πρόβλημα της Κριτικής, Η Επιστήμη της Τέχνης, Ατομικό ή Ομαδικό Φαινόμενο η Τέχνη, έκδ. Π. Καραβάκου, 1946. Σσ. 55.     25-35

229      Alfred Werner, UTRILLO M., [1950 περ.]. Με 16 ολοσέλιδες έγχρωμες εικόνες ζωγρα­φικών έργων. Σχ. Φύλλου, σσ. 6+16φ.    30-40

230      ΒΩΚΟΣ ΓΕΡ., Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ, σημειώσεις δια την τέχνην, εκδ. “Άγκυ­ρας”, [χ.χ.]. Σσ. 51+4 κατάλογος των εκδόσεων.      30-40

231      “ΖΥΓΟΣ” Μηνιαίο Περιοδικό Καλών Τεχνών, εκδότης και υπεύθυνος Φραντζής Κ. Φραντζι­σκάκης, 27 τεύχη της Α’ περιόδου, 1956-1958. Σχ. φύλλου μικρό. (27) 180-280

232      “ΖΥΓΟΣ” Μηνιαίο Περιοδικό Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, εκδότης και υπεύθυνος Φραντζής Κ. Φραντζισκάκης, 30 τεύχη της Β’ περιόδου, 1958-1963. Σχ. 4ο. (27) 120-180

233      ΖΗΒΑΣ Δ. – ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, εισήγηση στο Γ’ Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο, Ναύπλιο 1963, έκδ. 1964. Σσ. 13. 1-…

234      ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΡΜΑΡΙΚΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, διατριβή επί υφηγεσία, 1966. Ανάτυπο εκ των “Γεωλογικών Χρονικών των Ελληνικών Χωρών”. Σσ. 270+8 πίνακες. Γεωλογική, αρχαιολογική μελέτη. Λατομεία ανά την Ελλάδα          30-50

235      [IOLAS – DOROTHEA TANNING] Κατάλογος 29 έργων. Αριθμημένη έκδοση, αρ. 286/500, 1969. Με μία αυθεντική λιθογραφία αναδιπλούμενη. Σσ. [χ.α.σ.].   65-100

236      Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Η Θέση και ο ρόλος της τέχνης στην κοινωνία. Φωτογραφικό λεύκωμα, 1971. Σχ. 4ο μεγάλο, λινόδετο, σσ. 171.       1-…

237      I GRANDI DISEGNI ITALIANI DEL MUSEO POUSKIN DI MOSCA, testi e commenti di Marina Miskaja, 1986. [μαζί] DEGLI UFFIZI DI FIRENZE, introduzione di Anna Forlani Tempesti, 1972. [μαζί] DEL KUPFERSTICHKABINETT DI BERLINO, 1979. Τρείς τόμοι πλούσια εικονογραφημένοι. Σχ. 4ο μεγάλο, λινόδετοι με χάρτινο περικάλυμμα. (3)       40-80

238      [ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΛΥΠΤΗΣ] BALDINI UMBERTO, MICHELANGELO SCULTORE, Milano 1973. Λεύκωμα με έγχρωμη εικονογράφηση. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 115.           25-40

239      ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝ., ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Θέματα από τη θεωρία και την πρακτική, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1984. Δεμένο με μεταλλικές γωνίες, σχ. 4ο, σσ. 623.                                   50-70

Βλέπε και: 144, 374, 154, 488, 404

 

22. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ [240-247]

240      ΕΝΝΙΓΓ ΙΟΥΛΙΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ήτοι ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΩΔΙΚΗΣ κατά την μέθοδον του γερμανού διδασκάλου Γ. ΚΥΜΠΛΕΡΟΥ υπό Ιουλίου Εννιγγ, τυπ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως 1875. Με σχόλιο στο οπισθόφυλλο “Το παρόν βιβλίον πωλείται και παρά τω θυρωρώ του Ωδείου”. Βιβλιοδ. εποχής, ίχνη υγρασίας, σσ. 111.     65-90

241      [ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤ.-ΚΑΣΤΕΛΛΑ/ΠΕΙΡΑΙΑΣ] Παρτιτούρα “LES ROCHERS DE CASTELLA” Polka Mazurka (για πιάνο), par Ant. Panayotakis, αφιερωμένη “ a ma chere cousine Helene Tombasi” (=Τομπάζη),     έκδ. Λιθ. Μ. Εργίνου [χ.χ., 1900 περ.]. Σσ. 4, μικρά σκισίματα στα περιθώρια των σελίδων.       35-50

242      ΦΩΚΑΕΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΡΗΠΙΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ και ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της ΕΚΚΛΗ­ΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, προς χρήσιν των σπουδαζόντων αυτήν κατά την νέαν μέθοδον παρά τριών ενδόξων Μουσικοδιδασκάλων Χρύσανθου Μητροπολίτου Προύσης, Γρηγορίου Πρω­τοψάλτου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Θεσσαλονίκη, τυπ. Ν. Χριστομάνου, 1912. Δεμ., σσ. 144.            25-35

243      [Παρτιτούρες] Εννέα προπολεμικές παρτιτούρες με λιθόγραφα εξώφυλλα: “Το Μαύρο Ρόδο”, “Valse Bleue”, “Domino”, “Oh Johnny Oh Johnny”, “Το Ηλεκτρικό Κορίτσι”, κ.ά.      1-…

244      CONTES EN MUSIQUE, POUR LES ENFANTS MALINS, MUSIQUE DE AD. REMY, Παρίσι [χ.χ. 1935 περ.], 15 μουσικές παρτιτούρες. Με 15 ωραίες λιθογραφίες. Σχ. 4ο μεγάλο,          σσ. [χ.α.σ].                  70-140

245      ΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Τρείς μουσικές παρτιτούρες με ρομαντικά τραγούδια αγάπης: 1) “Δεν θα στο πω αν σ’ αγαπώ” (1945), 2) “Μπορεί και να μη σ’ αγαπώ” (1938), 3) “Πες μου τι κέρδισες που πια δεν σ’ αγαπώ” (1942). Χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα. (3)       15-30

246      [ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ Μ.] ΓΕΩΡΓΑΣ ΒΑΣΟΣ, ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ένας νεοελληνικός μύθος, εκδ. “Αντήνωρ”, [χ.χ., 1980 περ.]. Με φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 76.          15-20

247      ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, (1896 – 1960) 25 Χρόνια από το θάνατο του, Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, [1985]. Λεύκωμα. Πλήθος α/μ φωτογραφιών, αλληλογραφία, πανο­μοιό­τυπα επιστολών του μεγάλου συνθέτη. Μικρός λεκές στο εξώφυλλο. Σσ. 95.          20-35

 

23. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [248-260]

248      “LE CHARIVARI”, Τέσσερα φύλλα του γαλλικού περιοδικού: 1 Ιουνίου 1861(μικρές φθορές στο κάτω αριστερό περιθώριο), 3 Δεκεμβρίου 1861 (κατάσταση καλή), 2 Μαρτίου 1861 (κατάσταση καλή), 8 Μαρτίου 1861 (μικρές φθορές κυρίως στα περιθώρια). Με λιθογραφίες. (4)            1-…

249      “Ο ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ”, Εφημερίς Οικογενειακή άπαξ της εβδομάδος εκδιδόμενη (με εικόνας), Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1883, 26ος χρόνος. Έκδ. της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Μόνο μέρος του πίνακα των περιεχομένων (από Α’ έως και Κ’). Με ξυλογραφίες εντός κειμένου. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. 12365-12788.       70-140

250      [ΣΟΥΡΗΣ] “Ο ΡΩΜΗΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΟΥΡΗΣ”, φύλλον πανηγυ­ρικόν Εορτών Βασιλικών Χάριν ‘ΛΙΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ (Γεώργιος Α’), τυπ. του Σταυριανού του Ιππέως του Κλεινού, [χ.χ.]. Σσ. 29.   30-40

251      [ΣΟΥΡΗΣ – ΡΟΪΛΟΣ] Σκίτσο έντυπο του Σουρή από τον Γ. Ροϊλό, δημοσιευμένο στην “Εστία”, Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 1919, υπό τον τίτλο “Η Τελευταία εικών του Σουρή”.    1-…

252      “ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ” Εκδότης Διευθυντής Π. Αγγελίδης, εβδομαδιαίο περιοδικό για αγό­ρια και κορίτσια. Α’ τόμος 1930-31, τεύχη 1-52 (σελ. 3-940) και Β’ τόμος 1932, τεύχη     1-35 (σελ. 3-592). Πλούσια εικονογράφηση. Βιβλιοδ. δερμάτινες ράχες. (2)            80-160

253      “ΑΙΞΩΝΗ”, Μηνιαίο περιοδικόν Ελληνικής Πνευματικής Καλλιέργειας, 3 τόμοι, 1950-51, 1952, 1953. Συνεργάτες Κόντογλου, Λαδάς, κ.ά. Αρχισυντάκτης: Δημ.    Πικιώνης. Εικόνες εντός κειμένου. Σχ. 4ο. (3)            150-250

254      [ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΑΣ ΙΣΡΑΗΛ], “ΝΕΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ” Δεκαπενθήμερος έκδοσις. Εκδότης: Γ. Αποστολάτος. Τετρασέλιδο έντυπο. Σύνολο 19 φύλλα, περιόδου 1960-1962. (19)  45-65

255      [ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ] “ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ” Αφιέρωμα στον Σπύρο Μελά, τεύχος 947, Χριστούγεννα 1966. Διευθυντής Π. Χάρης. Με προσωπογραφία του Μελά από τον Γ. Γουναρόπουλο. Γρά­φουν: Γ. Χατζίνης, Σπ. Παναγιωτόπουλος, Δ. Α. Κόκκινος, κ.ά. Σσ. 140.  15-20

256      “ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ” ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ “ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ” (Γ. Δoλιανίτη). Ττ. 4, σειρά 1-6, 1970-72. (4)            20-30

257      “ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ”, Δέκα φύλλα της εφημερίδας του 1974 (αρ. 2,3,6,7,10,11-14,36) και δέκα επτά φύλλα του 1975 (αρ. 15-18,24-30,32-35,37-41). Σύνολο 27 φύλλα.  60-100

258      [ΚΑΒΑΛΑ] Εφημερίδες της Καβάλας του 1979 (5-13 Φεβρουαρίου): “Πρωινή” 6 φύλλα, “Ταχυδρόμος” διευθυντής Ι. Πριμικίδης 6 φύλλα, “Καβάλα”   διευθυντής Θόδωρος Ασβεστάς 7 φύλλα, “Η Φωνή” διευθυντής Αθ. Βαβαλάσκος 1 φύλλο, “Έρευνα” διευθυντής Δημ. Φλυρός 1 φύλλο. (Συνολικά 20 φύλλα) φύλλα   50-70

259      “ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ” Τέσσερα τεύχη, αριθμοί τευχών: 10-13, περίοδος: Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1983. Διεύθυντής Θ. Λάλας, εκδότης Αθ. Κυριακόπουλος. (4)  25-40

260      “ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ” Περιοδικό Δράσης και Κουλτούρας. Εκδότης Λ. Χριστάκης. 6 Τεύχη: 1) αριθ. 106 (1990) (bis), 2) 3+4 (1995 =Β’ περίοδος) Απρίλιος – Μάιος 1996. Σχ. Φύλλου. (6)   25-35

Βλέπε και: 111, 266, 62, 59, 403, 329, 101, 346, 96, 90, 38, 232, 123, 129, 125, 423, 369, 345

 

24. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ [261-264]

261      ΒΡΕΤΟΣ Ι.Α., ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΤΟΥ 1901, εν Κωνσταντινουπόλει 1900. Εικόνες εντός κειμένου. (Βλ. αναφορά στα σχολεία της Κωνσταντινούπολης, σελ. 236-254). Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. 400      40-60

262      ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, Έτος δεύτερον 1929, Νέα Υόρκη, Herald Printing Syndicate. Με άρθρα: Ουράνη, Σταμ Σταμ, Γ. Σπαταλά, κ.ά. Εικόνες εντός κειμένου και διαφημί-σεις εποχής. Πανόδετο, εξώγλυφο εμπροσθόφυλλο, σσ. 447.      40-60

263      ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1954, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ, ιδρυτής – διευθυντής Νικόλαος Α. Σφενδόνης, εκδ. Μ. Τρανταφύλλου Υιοί, 1954. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Λινή κόκκινη βιβλιοδ., σσ. 320+διαφημίσεις.        25-30

264      ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1958, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ, ιδρυτής – διευθυντής Νικόλαος Α. Σφενδόνης, εκδ. Μ. Τρανταφύλλου Υιοί, 1958. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Λινή κόκκινη βιβλιοδ., σσ. 320+διαφημίσεις.        20-30

Βλέπε και: 399

 

 

25. ΙΑΤΡΙΚΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ [265-281]

265      ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ, ΑΠΑΝΤΑ, tomus VIII, editionem curavit D. Carolus Gottlob Kuhn, Lipsiae 1824. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Περιέχει: Γαληνού Περί των Πεπονθότων Τόπων βιβλίον Α, Περί των Σφυγμών τοις Εισαγομένοις, Περί διαφοράς Σφυγμών Λόγος Α, Περί δια­γνώσεως Σφυγμών Λόγος Α. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, λίγες φθορές, σσ. 961.  1-…

266      “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Συντασσόμενον και εκδιδόμενον κατά μήνα υπό Π. ΚΑΛΛΙΒΟΥΡΣΟΥ ιατρού, τόμος πρώτος 1862 και τόμος δεύτερος 1864, τυπ. Ανδρ. Κορομηλά,             (δύο τόμοι δεμένοι μαζί). Από τον αλφαβητικό πίνακα στο τέλος του 2ου τόμοι σκισμένες οι 2 τελευταίες σελίδες. Ξεκολλημένο το πίσω καπάκι. Άρθρα: Φαρμακολογία, Χειρουργική, Μαιευτική, Νοσολογία, Τοξικολογία, κ.ά. Σχ. 4ο, σσ. 307+296.       100-160

267      ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔ., ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, (τρείς τόμοι δεμένοι σε δύο) εκ του τυπογραφείου Ιωάν. Αγγελόπουλου, 1875-1876. Βιβλιοδ. Εποχής, υφασμάτινη, ράχες δερμάτινες, μικρές φθορές. (2)   300-400

268      ΠΥΡΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του ΘΕΤΤΑΛΟΥ, ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΗΤΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, έκδοσις έκτη πληρεστέρα, 1893 (τρεις τόμοι δεμένοι σε έναν). Σσ. 244+220+1+64+1. Με φθορές στην σελ. τίτλου του πρώτου τόμου, επίσης λείπουν οι σελ. α’-ιβ’ του προλόγου. Με προσωπογραφία του Δ. Πύρρου στην προμετωπίδα. Από έναν αναδιπλούμενο πίνακα στο τέλος του 2ου και 3ου τόμου (Δένδρον γενικόν με τας 24 κλάσεις φυτών και χάρτης Ανατομίας).          130-170

269      ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓ., ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ, τόμος Α’ μετά 246 εικόνων [δεμ. μαζί] τόμος Β’ μετά 159 εικόνων, εκδ. Ν. Τζακάς 1899. ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ, τόμος Γ’ μετά πολλών εν τω κειμένω εικόνων [δεμ. μαζί] τόμος Δ’ (γυναικολογία) μετά πολλών εν τω κειμένω εικόνων, εκδ. Ν. Τζακάς 1902 & 1904. (4 τόμοι δεμένοι σε 2). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες, μερικώς ξεκολλημένα καπάκια. (2)        120-180

270      ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Δ., Ο ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, βιβλίον απαραίτητον δι’   όλους υποδεικνύον… (Ασθένειες, Φάρμακα, Τιμοκατάλογο, Ματζούνια, Κρασί Κίνας, Καλλωπισμός, Γυναικεία Νοσήματα, κ.λπ.). Τυπ. “Χρόνου”,      San Francisco, California 1915. Σσ. 170.      90-130

271      ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝ., ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤ’ ΕΚΛΟΓΗΝ, όρκος, νόμος, περί τέχνης, περί αρχαίας ιατρικής, περί αέρων υδάτων τόπων, προγνωστικόν, περί διαίτης οξέων, επιδημιών Α και Γ, αφορισμοί, τυπ. Π. Δ. Σακελλάριος, 1926. Δεμ., σσ. 259.     80-120

272      ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΓΕΡ., ΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΟΡΦΑΙ ΤΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ, μετά 15 πινάκων και ενός διαγράμματος, πρόλογος Louis Dartigues, εκδ. Κ. Ελευθερουδάκη, 1935. Με αφιέρωση. Σσ. 107.     40-65

273      ΚΑΚΑΒΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘ., ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟΝ (μετά θεραπευτικών οδηγιών), πρόλογος Αναστασίου Ι. Αραβαντινού, τυπ. Π.Δ. Κυριακού, 1938. Ξεκολλημένο το μπροστινό καπάκι, λείπει το πίσω, χρήζει βιβλοδ. Σσ. 319.            60-90

274      ΔΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Ν.Ν., Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, πως λειτουργεί, πως διατηρείται και πως δύναται να ενισχυθή, έκδ. 1940. Μικρή φθορά στο κάτω περιθώριο των τελευταίων σελίδων. Σσ. 64.  1-…

275      ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚ., ΑΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΑΙ ΠΗΓΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, έκδ. 1940. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 45.       25-35

276      ΙΩΚΕΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ., ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ και ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ, τόμος πρώτος, τυπ. Π.Α. Διαλησμά 1943 & τόμος δεύτερος τυπ. Πυρσού 1946. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 672+800+2. (2)   70-100

277      [ΔΗΜΗΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤ. (ιατρός) – ΥΓΙΕΙΝΗ] ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 1) “Η επίδραση του περιβάλλοντος των κοινωνικών και οικονομικών πα­ραγόντων επί της υγείας του συνόλου και ορθολογιστική αντιμετώπισις των προβλημάτων υγείας στην Ελλάδα”, 1952 , 30 χειρόγραφα φύλλα περίπου. 2) “Αναγνώσματα Υγειονομικά για το παιδί”, 25 δακτυλόγραφα φύλλα. 3) “Υγιεινή και παραγωγικότητα”, 2 χειρόγραφες σελίδες. 4) “Υγειονομική οργάνωσις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής”, 15 χειρόγραφες σελίδες, 1946. 5) “Μάθημα Δημοσίας Υγιεινής στους μετεκπαιδευόμενους Δημοσίους υπαλλήλους”, 3 χειρόγραφες σελίδες, 1946. 6) “Υγεία και αρρώστια”, 4 χειρόγραφες σελίδες. 7) Ομιλία στην Ελληνο-Γαλλική Ένωση Νέων, 18/1/1947, 23 χειρόγραφες σελίδες. 8) Διάλεξις “Τα μεταπολεμικά Υγειονομικά προβλήματα της Ελλάδος και διδάγματα από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα στη Γαλλία”, 1947, 23 χειρόγραφες σελίδες. 9) Διάλεξη εις Αρμενία – Υγιεινής, δύο φύλλα. 10) Ραδιοφωνικές εκπομπές, Πόλεμο στην ελονοσία 1946, Η Μύγα 1950, Η κατσαρίδα, Τα κρυολογήματα, Παχυσαρκία κ.ά. 24 σελίδες περίπου. 11) Συμβολή εις την εκτίμησιν της ενδημικότητος της Ελονοσίας και της εξ αυτής νοσηρότητος, 1934, δακτυλογραφημένες 20 σελίδες. 12) Σημειώσεις νοσολογίας, χειρόγραφες 24 σελίδες. 13) Κοινωνική Πρό­νοια. Μελέτη, 5 χειρόγραφες σελίδες. 14) Τα υγειονομικά μας προβλήματα και η αντιμετώπιση τους, άρθρο του ιατρού τυπωμένο, σελ. 642-647. Συνολικά: περ. 14 ενότητες.            180-360

278      LOVERDO G., DICTE Ε PAR LES EVENEMENTS, Αθήνα 1946. Εικονογραφημένη έκδ. με κείμενο προς τους οπαδούς του Ιπποκράτη. Δίγλωσση έκδ. ελληνικά – γαλλικά. Σσ. 41.   15-30

279      ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ “ΕΛΠΙΣ” ΙΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Διευθυντής: Καθηγητής Δ. Δέδες. Χειρόγραφο βιβλίο ειδικότητος του ιατρού Άγγελου Μηλιαράκη. Ημερολόγιο του ιατρού κατά την περίοδο 1953-1954, (περιέχει 50 χειρόγρα­φες σελίδες, διαστάσεων 19,5×14 εκ.).            40-70

280      ΓΥΡΑΣ ΝΙΚ., ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΥΡΑ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΣΜΟΣ, ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΡΟΤΗΣ – ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΑΜΟ, έκδ. 1956. Σσ. 206.     30-40

281      [ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”], ΛΑΝΑΡΑ ΒΑΣ., ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΤΟΥ “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ” 1875-1975, υπό Δρος Βασιλικής Αν. Λαναρά, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1978. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Πανόδετο, σσ. 351.           1-…

Βλέπε και: 362

 

26. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –

ΕΜΠΟΡΙΟ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ [282-303]

282      [ΑΤΣΑΛΟΓΡΑΦΙΕΣ] ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, Οκτώ σελίδες από το “Geographie Uni­verselle”, [1820 περ.] με ατσαλογραφίες γεωγραφικού και αστρονομικού περιεχομένου. Διαστάσεις [21×12 εκ.] (8)           1-…

283      ΦΟΥΡΚΥΟΣ ΛΕΦΕΒΥΡΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΣΤΙ ΣΥΝΤΕ­ΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟ ΛΕΦΕΒΥΡΟΥ ΦΟΥΡΚΥΟΣ μεταφρασθέντα υπό Χ. ΒΑΦΑ, εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1837. Βιβλιόδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 526.  330-430

284      ΠΥΡΡΟΣ ΔΙΟΝ., ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ προσηρμοσμένη εις την ιατρικήν και οικονομίαν, μεθ’ όσης επιμελείας συνερανισθείσα, εκ διαφόρων σοφών συγγραφέων, και συντεθείσα κατ’ αλ­φάβητον και κατά το σύστημα του σοφού Λινναίου υπό του Αρχιμανδρίτου και Ιατροδιδασκάλου Διονυσίου Πύρρου του Θετταλού και Ιππότου του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος, εκ της τυπογραφίες Αγγέλου Αγγελίδου, 1838. Δύο τόμοι. Με 200 έγχρωμες λιθογραφίες, εκτός κειμένου επιζωγραφισμένες στο χέρι και μία αναδιπλούμενη. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σσ. 210+200+1. [+200 φύλλα εικόνων]. Ίσως η σημαντικότερη ελληνική βοτανική κι επίτευγμα εικονογραφίας/τυπογραφίας του 19ου αιώνα. Πλήρες αντίτυπο.       1900-2500

285      ΨΥΧΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ, εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας, 1840. Με 24 αναδιπλ. πίνακες. Ίχνη υγρα­σίας. Λείπουν τα εξώφυλλα. Σσ. 552+24.            280+420

286      ΚΟΥΜΑΣ Κ.Μ., ΣΥΝΟΨΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΠΕΙΡΟΥΣ, περιέχουσα Αριθ­μητικήν, Γεωμετρίαν, Νέαν Γεωγραφίαν, Αστρονομίαν, Λογικήν και Ηθικήν, συλλεχθείσα εις χρήσιν του Φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου υπό Κ.Μ. ΚΟΥΜΑ, τυπ. Κωνσταντίνου Ράλλη, 1841. Περιέχει κατάλογο Φιλόμουσων Συνδρομητών (σελ. 379-381). Βιβλιοδ. εποχής, δερ­μάτινη ράχη, σσ. 381+2 αναδιπλούμενοι πίνακες ταλαιπωρημένοι.          180-250

287      ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1879. Χρήζει βι­βλιοδεσίας, σσ. 144+1. 50-60

288      ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜ., ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΝ, Στρατιωτικόν Σχολείον Ευελπίδων, εν Πειραιεί εκ του Λιθογραφείου Ι. Τροίς, 1888. Σσ. 200. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, εν Πειραιεί εκ του λιθο­γραφείου του Στρατιωτικού σχολείου, 1884. Σσ. 304+2. Περιέχει “Ηλεκτρικούς τηλέγραφους και τηλέφωνα”. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΘΕΡΜΟΤΗΣ, εν Πειραιεί εκ του λιθογραφείου του Στρατιωτικού σχολείου, 1887. Σσ. 106. [δεμ. μαζί του ιδίου] ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ, εν Πειραιεί εκ του λιθογραφείου του Στρατιωτικού σχολείου, 1887. Σσ. 93. Λιθογραφικώς “πολυγραφημένο”.                              65-120

289      ΖΑΛΟΥΧΟΣ ΔΗΜ., ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ συνταχθείσαι μεν επί τη βάσει των νεωτάτων Ευρωπαϊκών Συγγραμμάτων, εκδιδόμεναι δε υπό Δ. Βρετόπουλου, τυπ. ο “Τύπος”, εν Σμύρνη 1888. Με πλούσια εικονογράφηση και ορισμένες χρωμολιθογραφίες. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, θέλει επιδιόρθωση, σσ. 807.   100-150

290      FLAMMARION CAMILLO, L’ATMOSFERA DESCRIZIONE DEI GRANDI FENOMENI DELLA NATURA, Milano, Edoardo Sonzogno editore, 1888. Με 230 ξυλογραφίες εντός και εκτός κειμένου, (το φως, η Θερμότητα, ο άνεμος, το νερό, ο ηλεκτρισμός, τρικυμίες). Βιβλιοδ. Κόκκινη εποχής με χρυσότυπα εμπίεστα, αποκολλημένη ράχη, σσ. 752.           60-90

291      FLAMMARION CAMILLE, URANIE, illustration de Bieler, Gambard et Myrbach, Paris 1889. (Ουρανία η μούσα του Ουρανού και της Αστρονομίας, ειδική αναφορά στον πλανήτη Άρη). Πλούσια εικονογράφηση εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής δερμάτινη ράχη και γωνίας, σσ. 289.                              50-70

292      RENGADE G., LA CREAZIONE NATURALE E GLI ESSERI VIVENTI, STORIA GENERALE DEL MONDO TERRESTRE… Milano, Edoardo Sonzogno editore, 1890. Πλούσια εικονογράφηση εντός και εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, σσ. 611.     25-40

293      ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, τόμος πρώτος ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ, εκδ. Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1893. Πλήθος χαρακτικών εικόνων εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη, σσ. 568.       30-50

294      [ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ] BOHNT – GROHN, MULLDERBRENNUNGS VERSUCHE IN BERLIN, edit. Hermann, Berlin 1897. Γοτθική γραφή. Σσ. 131+4 αναδιπλ. σχέδια.    35-60

295      [ΦΥΣΙΚΗ – ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ] Τέσσερα βιβλία φυσικής: TRATTATO ELEMENTARE DI FISICA E DI METEOROLOGIA di A. GANOT, Milano [1920 περ.]. [μαζί] LECONS ELEMENTAIRES DE PHYSIQUE, par A. TURPAIN & P. GARBE, Paris 1923. [μαζί] PRECIS DE PHYSIQUE, par A. BOUTARIC, Paris 1928. [μαζί] COURS ELEMENTAIRE DE PHYSIQUE par E. FERNET, Paris 1909. (4)     25-35

296      BOSHART AUGUST, EISENBAHNMASCHINENWESEN in sechs Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzosisch, Russisch, Italienisch, Spanisch, Munchen und Berlin 1909. Με 2147 εικόνες εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, μικρή φθορά στην ράχη, σσ. 796.     50-70

297      [ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΣΚΑΘΑΡΙΑ] “EUROPAISCHE KAFER I & EXOTISCHE KAFER”, χρωμολιθογραφίες με 54 Ευρωπαϊκά σκαθάρια και 33 εξωτικά. Δύο λυτά φύλλα. Οπισθίως στο ένα φύλλο οι ονομασίες γερμανιστί και λατινικά ως υπόμνημα των εικόνων. Από τον ζωγράφο Morins, στο φυσικό τους μέγεθος, [1930 περ.]. Διαστάσεις [24×30 εκ.]. (2)            35-50

298      ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΝΙΚ., Ο ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, με 51 πολύχρωμες εικόνες και διαγράμματα εκτός κειμένου, 190 έγχρωμες εικόνες, 891 εικόνες και διαγράμματα εντός κειμένου. Εκδ. “Ελευθερουδάκης”, 1932. Δερμάτινη ράχη, σχ. 4ο, σσ. 724.          40-60

299      ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Γ., ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ μέρος II, Σταθμοί, Σήματα, Εγκαταστάσεις Ασφαλείας της Εκμεταλλεύσεως, τυπ. Ν. Ποταμίτη, 1954. Με 120 σχεδιαγράμματα. Σσ. 96.           25-35

300      “ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ”, Μηνιαίον Μελισσοκομικόν Περιοδικόν, διευθυντής Ν. Τοπαλίδης, Μαθήματα Μελισσοκομίας, τόμος Α’ – Β’ – Γ’, δεμένοι μαζί, Αλεξανδρούπολις 1958. Δεμ., δερμάτινη ράχη, σσ. 323.    40-80

301      ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓ., ΔΕΝΔΡΑ, ΦΥΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ, ΒΟΛΒΟΙ, (γεωπονικό περιοδικό των επιχειρήσεων Δ. Αγαλιώτη), [χ.χ.]. Οδηγίες καλλιέργειας. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 32.     10-20

302      ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΦΟΙ, Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ. Εμπορικός κατάλογος με περιγραφή και ονο­μασίες (διεθνείς) 520 ειδών τριανταφυλλιάς. Με έγχρωμες εικόνες. Κηφισιά φυτώρια Καψαμπέλη, 1963. 45-65

303      ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Δ., ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, τόμοι: Β’ Βελτίωσις Λίπανσις Ταξινόμησις και Χαρτογράφησις Εδάφους, Γ’ Αί Ανάγκαι εις Αρδεύσιμον Ύδωρ των Καλλιεργειών της Ελλάδος κατά Περιοχάς & Δ’ Προέλευσις Σύστασις Ιδιότητες Εδάφους, εκδ. 1967. Πανόδετα. (3) 30-45

Βλέπε και: 28, 234

 

27. ΓΥΝΑΙΚΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ – ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ [304-307]

304      LESCURE M. LES GRANDES EPOUSES, etudes morales et portraits d’histoire intime, Paris, Libr. Firmin Didot, 1884. (Anne de Bretagne, La marquise de Lafayette, Madame de Miramion…]. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, χρυσές ακμές, σσ. 529.            1-…

305      [ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ] MARIE ANTOINETTE THE QUEEN from the French of Pierre de Nolhac. Paris, Goupil & Co, [1898]. Προμετωπίδα έγχρωμο πορτραίτο της Βασίλισσας. Πλή­θος ολοσέλιδων εικόνων. Σχ. 4ο μεγάλο, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 198.         1-…

306      ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Π.Ε., ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟΝ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ (αρώματα και καλλυντικά), εκδ. Μ. Βασιλείου, 1939. Φθαρμένο οπισθόφυλλο, σσ. 143.         30-40

307      FUCHS EDUARD, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΘΩΝ και ΕΘΙΜΩΝ, τόμος Α’, ΑΝΑ­ΓΕΝ­ΝΗΣΗΣ, επιμέλεια Π. Στρατίκη, εκδ. “Πυρσός”, 1958. Με πάμπολλες εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Δερματόδετο, σσ. 268.   40-80

Βλέπε και: 87, 280, 272

 

28. ΝΑΥΤΙΛΙΑ [308-311]

308      ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, μετά προλεγομένων και σημειώσεων, εκδ. Αλ. Παπαγεωργίου 1890. Με λιθόγραφη εικόνα του σ.    στην προμετωπίδα. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 431.        85-160

309      ΠΕΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΥ-ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΟΥ, συνταχθέν κατά διαταγήν του Υπουργείου των Ναυτικών, 1892. (Περί χρήσεως πυροβόλου, όπλων, σπάθης κ.λπ.). Σκωληκόβρωτο, με πολλές σημειώσεις με μολύβι στο κείμενο. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη, σσ. 352.    50-60

310      [ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Φ.] ΜΑΜΜΕΛΗΣ ΑΠ., ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ με χαλκογραφίες του Φ. Κόντογλου, έκδ. 1925. Σσ. 125. [μαζί] ΑΠ. ΜΑΜΜΕΛΗ, “ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ”, φιλολογική επιμέλεια Γ.Π. Σαββίδης, εκδ. Ερμής 1996, αριθμημένη έκδοση, αρ. 915/2000. Στο εξώφυλλο σχέδιο του Γιαννούλη Χαλεπά “Ερμής Αναπαυόμενος”. (2)   50-100

311      [ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ] ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ, Φωτοτυπική ανατύπωση του Πολεμικού Ναυτικού της έκδοσης του 1899, [η ανα­τύπωση χ.χ.]. Πρόλογος Φ. Διαμαντόπουλος, Διοικητής Φάρων. Σσ. 72.  15-25

 

29. ΧΑΡΤΕΣ – ΑΤΛΑΝΤΕΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ [312-320]

312      “ARGONAVTICA”, PETRUS KOERIUS, Έγχρωμος λιθόγραφος χάρτης, 1638 (της Αργοναυτικής εκστρατείας), [βλ. Ζαχαράκη 1721/1129, 1638]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [51×64 εκ. – 37×50 εκ.]     280-350

313      [ΑΤΛΑΣ] BARTHELEMY J.J., VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS EN GRECE, ATLAS REDIGE ET GRAVE PAR AMBROISE TARDIEU, Paris chez E.A. Lequien, 1824. Με 37 χαλκόγραφες σελίδες με χάρτες (μερικοί εξ αυτών αναδιπλούμενοι), νομίσματα, ενδυμασίες, πολύτιμα αντικείμενα κ.λπ. Σχ. πλάγιο, βιβλιοδ. εποχής, φθορά στην     ράχη, σώμα μερικώς αποκολλημένο.           130-230

314      LEVASSEUR M. E., ATLAS UNIVERSEL DE GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET POLITIQUE, ANCIENNE, DU MOYEN AGE ET MODERNE, Paris [1860 περ.]. Λείπουν οι χάρτες 1-8, 18-21, 69-71 και άλλοι πολλοί. Φθορές υγρασίας στα περιθώρια, κυρίως στις τελευταίες σελίδες. Σχ. φύλλου, σσ. [94 περ.]           60-90

315      [ATLAS LAROUSSE, ILLUSTRE] Με 43 χάρτες και 1158 φωτογραφίες, [χ.χ. 1900 περ.]. Ιδιαίτερη έμφαση στην Γαλλία (100 περίπου σελίδες). Σχ. 4ο μεγάλο, φθορά στην ράχη, σσ. 387.                  45-60

316      [ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ] BAEDEKER KARL, PARIS AND ENVIRONS with ROUTES FROM LONDON TO PARIS, Leipzing 1910. Με σχεδιαγράμματα σχεδιαγράμματα και χάρτες, μερικοί εξ αυτών αναδιπλούμενοι. Σσ. 490+48+αναδιπλ. χάρτες.                                60-85

317      BARTHOLOMEW’S TOURIST’S MAP OF EGYPT and THE LOWER NILE prepared from the latest surveys, The Edinburgh Geographical Institute [1950 περ.]. Λιθόγραφος, έγχρωμος, αναδιπλούμενος κολλημένος σε πανί. Διαστάσεις [56×90 εκ.].           45-65

318      [ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ – 9 ΧΑΡΤΕΣ, 1921-22] 1) STARA ZAGORA 1922, 2) ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ, 3) ΜΗΔΕΙΑ 1922, 4) ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ, 5) NICOMIDIA 1921, 6) ΠΡΟΥΣΑ 1921, 7) ΒΙΖΥΗ 1922, 8) ΤΣΑΛΑΖΑ 1921, 9) ΧΑΙΡΕΠΟΛΙΣ. (9)        150-200

319      [ΠΡΕΒΕΖΑ] Πρέβεζα, Πάργα, Μαργαρίτι, Παραμυθιά, Παξοί – Αντίπαξοι, Οθωνοί, Ερρικούσα. Χάρτης υπό Μ. Χρυσοχόου, λιθογραφείο Γ. Κόλμαν, [1950 περ.]. Διαστάσεις [51×65 εκ.].   40-60

320      [ΣΚΙΑΘΟΣ – ΣΠΟΡΑΔΕΣ, ΒΟΡΕΙΕΣ] Σκιάθος, Σκόπελος, Χελοδρόμια (Αλόννησος), Γυάρος, Πιπέρι. Χάρτης, λιθόγραφος Γ. Κόλμαν, [1950 περ.]. Διαστάσεις [51×65 εκ.]. 40-60

Βλέπε και: 333, 387, 7, 344

 

30. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ [321-324]

321      ABBOTT G.F., SONGS OF MODERN GREECE with introductions, translations and notes, Cambridge at The University Press, 1900. Παράλληλο κείμενο ελληνικό και αγγλικό. Δεμ., σσ. 307.        30-45

322      ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ΞΕΝΙΤΕΙΑ ΕΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΕΙ, έκδ. 1953. Σσ. 86.  25-30

323      ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΓΑΜΟΣ”. Αρχείο χειρογράφων, αποκο­μμάτων, δελτίων, εικόνων κ.ά. για τον γάμο. Οργανωμένο υλικό ανέκδοτου βιβλίου που προετοίμαζε ο γνωστός και διακεκριμένος μελετητής του λαϊκού βίου. Με δομή ήδη αποκρυσταλλωμένη και με έμφαση στην ανέλιξη του τελετουργικού: Πρόλογος, Εισαγωγή (στο θεσμό) ο αρ­ραβώνας, κεφ. Α’: Νύφη – Γαμπρός, κεφ. Β’: Καταγωγή, Αθηναϊκός – Σπαρτιάτικος – Βυζαντινός γάμος, κεφ. Γ’: Μία εβδομάδα πριν το στεφάνωμα (καλέσματα), κεφ. Δ’: Κυριακή της χαράς, κεφ. Ε’: Μία εβδομάδα μετά, κεφ. Στ’: Τα τραγούδια του γάμου (Θρακιώτικος, Μανιάτικος, Πο­ντιακός, Χιώτικος, Αρβανίτικος, Κρητικός, Κυπριακός, Κερκυραϊκός, Δωδεκανησιακός, με τα λεξιλόγια τους, κεφ. Ζ’: Αποκριάτικοι, κεφ. Θ’: Εγκώμιο στον Ν. Πολίτη και Βιβλιογραφία. Σύνολο 9 φάκελοι αρχείου με υποφακέλους, σε μικρή βαλίτσα. 500-1000

324      ΚΑΚΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ, εκ της σημερινής Λαϊκής Λατρείας των Θρακών, διατριβή, έκδ. 1963 (Βραβείον Λαογραφίας – Εθνολογίας). Με 68 εικόνες εκτός κειμένου και αφιέ­ρωση της σ. Σσ. 244+1 αναδιπλ. χάρτης.            40-60

Βλέπε και: 390, 349, 353, 510

 

31. ΑΤΤΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ [325-337]

325      STUART – REVEΤT Τέσσερα φύλλα από τους STUART και REVEΤT (Λονδίνο 1762) με χαλκογραφίες από την αρχαία Αθήνα (Temple of Jupiter Olympius, Temple of Theseus, κ.λπ.). Διαστάσεις [τα 3 φύλλα 53×35,5 εκ. και το ένα 29,5×35 εκ.]. (4)           1-…

326      [ΣΟΥΝΙΟ] BENTLEY J.C., Έγχρωμη ξυλογραφία “Cape Sunium from the see”, [1842 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [13×13 εκ.]. [μαζί] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, χαρακτικό “Σούνιον Ναός Ποσειδώνος” , [1950 περ.]. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [15×11 εκ.].  50-100

326Β    [ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΣΤΑΜΑΤΑ] Υπόθεση δικαστική Δ. Σκαρλάτου – Σούτσου. Έγγραφα του έτους 1877.            250-350

327      [ΟΔΗΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ] RHOMAIDES G., GUIDE D’ATHENES, edit. Rhomaides Freres, 1892. Σσ. 135+1 χάρτης των Αθηνών.   25-40

328      [ΑΚΡΟΠΟΛΗ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Δύο φωτογραφίες αγνώστου, επικολλημένες σε σκληρό χαρτόνι, εικονίζεται η Ακρόπολη και τοπίο στην Κόρινθο. Διαστάσεις [14×21,8 εκ.], 1900 περίπου. (2)                  50-85

329      [ΑΘΗΝΑ – ΣΥΝΤΑΓΜΑ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ] Έγχρωμη ξυλογραφία με τίτλο “Il viaggio del Re d’ Ita­lia in Grecia: arrivo del corteo nella piazza della Costituzione, ad Atene”, εμπροσθόφυλλο της εφημερίδας “La Domenica Del Corriere”, Milano, 14 Aprile 1907. Στην σελ. 7 φωτογραφίες του Πειραιά, της Ακρόπολης, του Πανεπιστημίου και σχετικό άρθρο. Σχ. φύλλου, σσ. 15     50-80

330      [ΠΕΙΡΑΙΑΣ] ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΙ­ΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 1900-1925, Εν Πειραιεί 1925. Με φωτογραφίες και κατάλογο μελών. Σσ. 45.           40-60

331      [ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΤΗΣ Κ.] KOUROUNIOTES K., ELEUSIS A GUIDE TO THE EXCAVATIONS AND THE MUSEUM, translated from the Greek by Oscar Broneer, 1936. Με εικόνες εντός κειμένου και έναν αναδιπλούμενο χάρτη. Σσ. 127+1.       40-50

332      [ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ] ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ, [1940-41 περ.].   35-70

333      ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Έγχρωμος, έκδοση 1945. Διαστάσεις [75×52 εκ.]. Μικρά σκισίματα στα σημεία αναδίπλωσης. 25-50

334      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΛΗΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ, εξώφυλλο και σκίτσα του σ., εκδ. Μ.Ι. Σαλίβερου [1946 περ.]. Με ιδιόχειρη υπογραφή του σ. (πράσινο μελάνι). Ταλαιπωρημένο, σσ. 155.  25-35

335      [ΑΘΗΝΑ-ΑΚΡΟΠΟΛΗ] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Τέσσερα χαρακτικά: “Ακρόπολις – Θέατρο Ηρώδου Αττικού”, “Ακρόπολις Παρθενών”, “Προπύλαια Ακροπόλεως”, “Ακρόπολις Καρυάτιδες” υπογεγραμμένα από τον καλλιτέχνη στην πλάκα, με μολύβι αναγράφονται οι τίτλοι και το όνομα του καλλιτέχνη ξανά, [1950 περ.]. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [15×11 εκ. περ.]. (4)                         90-150

336      ΝΕΑΜΟΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤ., ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ… Ψυτάλλεια, Σαλαμίς, Αίγινα, Βουλιαγμένη, Φλέβα, Γαϊδουρονήσι, Σούνιον, Μακρόνησος, Κέα, Κύθνος, Γυάρος, Σύρος, Άνδρος, Δήλος, Τήνος, έκδοσις Εθνικού Ιδρύματος 1953. Σσ. 56.          40-60

337      [ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΡΟΛΟΪ] ΒΑΡΕΛΑΣ Μ., “Το Δημαρχείον ή Χρηματιστήριον Αξιών ή Ρολόι, Εν Πειραιεί το 1900”. Ελαιογραφία σε ξύλο (κόντρα πλακέ) με το περίφημο “Ρολόι του Πειραιά”, [χ.χ.]. Εικονίζει ολόκληρο το κτίριο, άμαξες με άλογα, ατμόπλοιο με ελληνική σημαία κ.ά. Το ξύλο είναι κυκλικό. Διαστάσεις [διάμετρος 50 εκ.].            250-350

Βλέπε και: 441, 438, 172, 253, 498

 

32. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ [338-343]

338      [ΑΙΓΙΝΑ] Χαρακτικό “View in Aegina, with the Temple of Jupiter Panhellenus” και σχετικό άρθρο Aegina, δημοσιευμένα στο “The Penny Magazine”, July 27, 1833. Σσ. (281)-288.     40-60

339      [ΣΑΛΑΜΙΝΑ] BENTLEY J.C., Έγχρωμη ξυλογραφία “The Gulf and Island of Salamis”, [1842 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [13×13 εκ.].         35-50

340      [ΥΔΡΑ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ] ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΔΗΜ., Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, εκδ. “Πατρίδος”, 1935. Σσ. 270.           40-60

341      [ΥΔΡΑ] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Τρία χαρακτικά: “Ύδρα Σχολή Εμποροπλοιάρχων”, “Λιμάνι Ύδρας”, “Ύδρα το παλιό γεφύρι”, υπογεγραμμένα από τον καλλιτέχνη στην πλάκα, με μολύβι αναγράφονται οι τίτλοι και το όνομα του καλλιτέχνη ξανά, [1950 περ.]. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [15×11 εκ. περ.]. (3)  70-140

342      [ΑΙΓΙΝΑ] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Χαρακτικό “Αίγινα Ναός της Αφαίας”, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη στην πλάκα, με μολύβι αναγράφεται ο τίτλος και το όνομα του καλλιτέχνη ξανά, [1950 περ.]. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [11,5×14,5 εκ.].     50-70

343      ΣΦΑΕΛΛΟΣ ΔΗΜ., ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΙΝ, ΑΙΓΙΝΑ, ΠΟΡΟΣ, ΥΔΡΑ, ΣΠΕΤΣΑΙ, ΚΥΘΗΡΑ, Πειραιεύς 1950. Σσ. 87. 30-40

Βλέπε και: 196

 

33. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ [344-357]

344      [ΚΩΣ – ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ] Ο πλάτανος του Ιπποκράτη στην Κω, “Vue de la Place Publique de Cos”. Από το έργο του Ch. Gouffier. Σχέδιο J. Ηilair. Χαλκογραφία [1798] Διαστάσεις [25×37].              1-…

345      [ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ, 1806] “The Island of Santorin, Greek Archipelago, with the Submarine Volcano”, ξυλογραφία επιχρωματισμένη, 31/3/1806. Διαστάσεις [25×34 εκ.].   65-130

345B    [ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ – ΒΕΛΟΥΣΗΣ] Αρχείο Εγγράφων δικαστικής διαμάχης γύρω από ιδιοκτησιακά κτηματικά ζητήματα στη Σαντορίνη, κυρίως κατά το 1871. Συνολικά 38 έγγρα­φα.  600-900

346      [ΣΥΡΟΣ] “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ” Περιοδικόν Θρησκευτικόν, Κοινωνικόν, Οικογενειακόν, διευθυνόμενον υπό του Επισκόπου Σύρου Αθανασίου Λεβεντόπουλου. Τα τεύχη: από τον αρ. 36 “Εν Ερμουπόλει τη 1 Νοεμβρίου 1909” έως και τον αρ. 59 “Εν Ερμουπόλει τη 21 Ιουνίου 1910”, έτος Β’. Σχ. 4ο, δεμ., βιβλιοδ. εποχής ταλαιπωρημένη. Σσ. 269-444.            60-100

347      ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. (ΠΕΡΑΚΟΣ), Μυτιλήνη – λιμάνι Μόλυβου (ψαροκάικο), ελαιογραφία σε καμβά, υπογεγραμμένη. Σε ξύλινο πλαίσιο, διαστάσεις [97×75 εκ. – 69×49 εκ.].       1500-2000

348      [ΣΥΡΟΣ] Ασπρόμαυρη φωτογραφία [1930 περ.], εικονίζεται το σπίτι της Ρίτας Μπούμη Παππά στην Σύρο, φωτογραφία αδελφών Δ. Κολιού. Επικολλημένη σε σκληρό χαρτόνι, διαστάσεις [17,7×12,5 εκ.].   45-65

349      [ΚΑΡΠΑΘΟΣ] ΝΟΥΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Β’ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, τόμος πρώτος, 1932. Με φωτ. εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, μικρές φθορές, σσ. 397.     40-60

350      [ΧΑΣΙΣ ΩΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΕΥΜΑ – ΣΥΡΟΣ 1938] “Περί κλήσεως εις απολογίαν προς από­λυσιν εκ της υπηρεσίας δι’ ανικανότητα περί την εκτέλεσιν αυτής και δι ασυμβίβαστον προς το αξίωμα του δημοσίου υπαλλήλου συμπεριφοράν του Οικονομικού Επιθεωρητού Τελωνείων Αντωνίου Παναγιωτάκη…”, από το Υπουργείο Οικονομικών, υπουργός Α. Αποστολίδης, αντί­γραφον αυθημερόν υπογραφή τμηματάρχου και σφραγίδα. Δακτυλογραφημένο, 4 σελίδες, 18 Νοεμβρίου 1938. [μαζί] το χειρόγραφο προσχέδιο, 7 σελίδες.   90-120

351      ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, τόμος 1ος (Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Χάλκη), τόμος 2ος (Πάτμος, Λέρος, Κάλυμνος, Αστυπάλαια), τόμος 3ος (Κως, Νίσυρος, Τήλος, Σύμη, Καστελόριζο), επιμέλεια Ι.Μ. Σκαζίκη, έκδ. 1947. Τυπωμένο σε χαρτί πολυτελείας σαμουά, τα κλισέ των εντός κειμένου σχεδίων και των απλών εκτός κειμένου εικόνων έγιναν από τον Ευαγγ. Χαλκιόπουλο, οι πολύχρωμες εικόνες τυπώθηκαν στο λιθογραφείο Μ. Πεχλιβανίδη με την καλλιτεχνική επίβλεψη του Κώστα Γραμματόπουλου που έκαμε και το εξώφυλλο. Όλα τα σχέδια καθώς και οι εκτός κειμένου χρωματιστές εικόνες είναι έργα της συγγραφέως. Με εκτενή αφιέ­ρωση της σ. στον Α’ τόμο. Στον 1ο και 3ο τόμο λίγες φθορές στην ράχη. Σχ. 4ο μεγάλο. (3)                          180-330

352      ΒΑΡΔΑΜΙΔΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ) από της εποχής των Δωριέων και του Μίνωος μέχρι των ημερών μας και της προσαρτήσεως της νήσου εις την Ελλάδα, Αλεξάνδρεια 1948. Άκοπο. Σσ. 292.            60-70

353      ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ., Η ΧΑΛΚΗ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ιστορία, λαογραφία, ήθη και έθιμα. Άκοπο. Ίχνη υγρασίας. Σσ. 560+1 αναδιπλούμενος χάρτης.          30-50

354      ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ., ΠΑΡΟΣ, ένα ιστορικό νησί στην καρδιά του Αιγαίου, 1963. Πρόλογος Δρανδάκη. Σχέδια και φωτογραφίες Παναγιώτη Μαθιόπουλου. Φωτ. εκτός κειμένου. Σσ. 46+14.         30-40

355      [ΚΑΣΟΣ] ΧΑΛΚΙΑΔΗΣ ΖΑΧ. ΟΣΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ Πολιούχος της νήσου Κάσου (κατά κασιακήν παράδοσιν), 1971. Με φωτ. εντός κειμένου. Σσ. 16.           1-…

356      ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ, Μύκονος – Μικρή Βενετία, Αντικατοπτρισμός. Ελαιογραφία υπογεγραμμένη, [χ.χ.]. Σε ξύλινο πλαίσιο, διαστάσεις [47×58 εκ. – 30×40 εκ.].  650-800

357      [ΜΥΤΙΛΗΝΗ] ΒΑΡΕΛΑΣ Μ., “Το Μάζωμα των Ελαίων”, Μυτιλήνη. Εικονίζει ομάδα αν­θρώπων γύρω από τα ελαιόδεντρα και το φόρτωμα σε γαϊδουράκια. Ελαιογραφία σε χοντρό ξύλο (κεφαλάρι κρεβατιού), [χ.χ.]. Διαστάσεις [37×87].           280-400

Βλέπε και: 54, 437, 336, 12, 11, 427, 320

 

34. ΣTEPEA EΛΛAΔA – EYBOIA [358-365]

358      [ΕΥΒΟΙΑ – ΕΥΡΙΠΟΣ] Χαρακτικό “View of the Town of Egripos in Euboea, from the sea” και σχετικό άρθρο On Emigration to Greece, δημοσιευμένα στο “The Penny Magazine”, June 29, 1833. Σσ. (241)-248.         40-60

359      [ΣΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ] ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ Ή ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΛΟΙΔΟΡΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων μετά προλεγομένων και άλλων ιστορικών σημειώσεων, τυπ. Ιω. Κασσανδρέως, 1865. Σσ. 241.            85-120

360      [ΕΥΒΟΙΑ] ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚ., ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ, Εν Χαλκίδι, εκ του τυπογραφείου “Ευρίπου”, 1873. Δεμ., σσ. 103.                           45-65

361      [ΕΥΒΟΙΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ] ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΖ. ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΛΟΓΟΣ απαγγελθείς κατά την έναρξιν των εξετάσεων των μαθητών του εν Χαλκίδι Γυμνασίου τη 20 Ιουνίου 1876 υπό Πολυζώη Γ. Σπανόπουλου Γυμνασιάρχου. Με φθορές, σσ. 30.    60-90

362      [ΑΙΔΗΨΟΣ] ΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ και “ΘΕΡΜΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑ”, τυπ. Σ.Κ. Βλαστού, 1899. Με φωτ. εκτός κειμένου. Χαρτόδετο, μικρές φθορές στο εξώφυλλο, σσ. 55.                              40-80

363      ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ ΑΝΤ., ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, τεύχος πρώτον μετά 3 πινάκων και 11 παρένθετων (ολοσέλιδων φωτογραφικών) εικόνων, έκδ. 1917. Σσ. 113+3 τοπογραφικοί λιθόγραφοι πίνακες. [δεμ. μαζί] ΓΟΥΔΗΣ Δ.Ν., “ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟΝ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ” μετά πινάκων εικόνων, τόμος Α’, τυπ. Π.Δ. Κυριάκου, 1937. Σσ. 199+7.      40-60

364      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ, ΔΕΛΦΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, Δελφοί, Απρίλης 1939 – Αθήνα Απρίλης 1947. Διακόσμηση κειμένου και εξωφύλλου από τον Γιώργο Βακαλό. Με αφιέρωση της Σοφίας Αναστασιάδη στον Χρ. Σολομωνίδη. Σσ. 93.   35-50

365      [ΔΕΛΦΟΙ] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Χαρακτικό “Δελφοί – Θόλος”, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη στην πλάκα, με μολύβι αναγράφεται ο τίτλος και το όνομα του καλλιτέχνη ξανά, [1950 περ.]. Σε πασπαρτού, διαστάσεις [15×11 εκ.].      35-50

Βλέπε και: 372           

 

36. ΗΠΕΙΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ [366-375]

366      ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡ. (ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ), ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ, τυπ. Οκονόμου και Μηλιάδου, 1868. Με ξυλογραφία του Ζαλοκώστα από τον Ι.Γ. Πλατή έναντι της σελ. τίτλου. Άκοπο. Με φθορές. Χαρτόδετο, σσ. 116+2.            50-100

367      ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, βιβλίον πρώτον, Αρχαίοι Χρόνοι – Μεσαίων – Τουρκοκρατία, εκδοτικόν τμήμα Εταιρίας Γκρέκα, 1925. Βιβλιοδεσία νεώτερη απλής θερμοκόλλησης, σσ. 222.      50-70

368      BOISSΟNAS FRED, “ΤΑ ΤΕΜΠΗ”, φωτογραφία, το ποτάμι, [1920 περ.] υπογεγραμμένη, σε χαρτόνι με μεταγενέστερη πλαστικοποίηση, έκδ. Ελευθερουδάκης. Διαστάσεις [60×44 εκ.].                             200-230

369      “Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ”, Ημερησία Εφημερίς, διευθυντής Τάκης Οκονομάκης. Έξι φύλλα της εφημερίδας του 1937. (6)        45-65

370      [ΜΕΤΕΩΡΑ] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Χαρακτικό “Μονή Ρουσσάνου Μετέωρα”, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη στην πλάκα, με μολύβι αναγράφεται ο τίτλος και το όνομα του καλλιτέχνη ξανά, [1950 περ.]. (Η μονή βρίσκεται πάνω σε εντυπωσιακό κατακόρυφο και απότομο βράχο του πέτρινου δάσους των Μετεώρων). Σε πασπαρτού, διαστάσεις [15×11 εκ.].  35-50

371      ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΠΑΛΗΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΑ, εκδ. Τρίκαλα 1956. Συνεργάτες: Ρίτα Μπούμη Παππά, Γεώργιος Σταμπολής κ.ά. Εικόνες εντός κειμένου. Χωρίς εξώφυλλο, σσ. 119.      30-40

372      ΤΣΙΤΣΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΣ, ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ, 1957. Πλούσια εικονογράφηση εντός κειμένου. Σσ. 78+1 αναδιπλ. τουριστικός ιστορικός χάρτης Νομού Φθιώτιδος.         35-50

373      [ΑΡΤΑ] “ΣΚΟΥΦΑΣ” Τέσσερα τεύχη του περιοδικού: Άρτα, Χριστούγεννα 1958, Μάρτιος 1958, Ιανουάριος 1957, Σεπτέμβριος 1957. Κείμενα των: Γ. Κοτζιούλα, Ν. Τωμαδάκη, Μ. Περάνθη, Ν. Αλιβέρτη, Γ. Δάλλα, Κρυστάλλη, Ορ. Λάσκου, κ.ά. Μικρές φθορές κυρίως στις ράχες. (4)      25-50

374      ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., ΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, 1961. Λεύκωμα. Κείμενα και φωτογραφίες Μιχ. Π. Αβραμόπουλου, Θέμα εξωφύλλου Αγήνορος Αστεριάδη. Σχ. 4ο, σσ. 14+118 εικόνες.        35-50

375      ΜΕΞΗΣ ΧΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΕΩΣ, 1967. Σκίτσα εντός κειμένου του ίδιου του σ. Σσ. 43+3λ.+1 αναδιπλούμενος χάρτης.          30-40

Βλέπε και: 444

 

37. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ [376-388]

376      [ΑΘΩΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ] “VOYAGE AU MONT ATHOS” par M.A. PROUST Σελ. 103-138, από το “LE TOUR DU MONDE”, NOUVEAU JOURNAL DES VOYAGES, PUBLIE SOUS LA DIRECTION DE M. EDOUARD CHARTON ET ILLUSTRE PAR NOS PLUS CELEBRES ARTISTES, Librair. De L. Hachette, Paris 1860. Με 20 χαρακτικά από το Άγιο Όρος. Στον ίδιο τόμο πολλά άλλα ταξίδια καθώς και αυτό στα Gallapagos από τον Charles Darwin. Σχ. 4ο μεγάλο, μικρή φθορά στην ράχη, σσ.427.      85-130

377      [ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ] “Ανδριανούπολη, Πρόξενος Γαλλίας Ρωσσίας και άλλοι έπαιξαν θεα­τρικό έργο, 1910”. Ομαδική ασπρόμαυρη φωτογραφία, επικολλημένη σε σκληρό χαρτόνι. Διαστάσεις [16,5×22,5 εκ.].          40-60

378      [ΑΘΩΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ] DWIGHT H., “SALONIKI” με 28 α/μ φωτογραφίες, (σελ. 203-232) [μαζί του ιδίου] “THE HOARY MONASTERIES OF Mt. ATHOS” με 25 α/μ φωτογραφίες, (σελ. 249-272), από το “National Geographic Magazine”, volume xxx, number three, 1916.                             40-60

379      [ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ] Χρωμολιθόγραφο με αναδιπλούμενες κάρτ ποστάλ, μήκους 120 εκ. περίπου. [μαζί] Μία ασπρόμαυρη κάρτ ποστάλ “Jeune Fille Greque” από την σειρά “Campagne D’Orient 1914-1918”, εικονίζεται γυμνόστηθη νέα με πέπλο. (2)       1-…

380      [ΣΕΡΡΕΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ, 20/6/1919] Διαταγή, δακτυλόγραφο φύλλο. Περιέχει και απονομή Πολεμικού Σταυρού Γ’ τάξεως σε 2 στρατιώτες προς τιμήν του θάρρους τους. Υπογραφή διοικητή Χ. Ζυμπρακάκη και σφραγίδα. 1 φύλλο μικρό.   45-60

381      ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Η ΘΡΑΚΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ, Κωνσταντινούπολις 1922. Με πολλές ολοσέλιδες φωτ. εποχής εκτός κειμένου. Λίγοι λεκέδες υγρασίας. Σσ. 118.            30-40

382      ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ από των παναρχαίων χρόνων μέχρι της σήμερον, Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, εκδ. 1923. Δερμ. βιβλιοδ., σσ. 736.    80-150

383      [ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ] ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΕΛΛΙΩΤΟΥ, ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ, μετά 52 καλλιτεχνικών εικόνων και ιστορικών σημειώσεων, 1928. Παράλληλο κείμενο ελληνικά – γαλλικά. Σχ. Πλάγιο, [χ.α.σ.].            50-100

384      [ΞΑΝΘΗ] ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΙΔΕΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, ποίηση, Ξάνθη 1938. Σσ. 39.  35-40

385      [ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Χαρακτικό “Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας, Άγιον  Όρος”, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη στην πλάκα, με μολύβι αναγράφεται ο τίτλος και το όνομα του καλλιτέχνη ξανά, [1950 περ.]. (“Το επταόροφο μοναστήρι της Σιμωνόπετρας είναι το τολμηρότερο οικοδόμημα του Αγίου Όρους και ένα θαύμα στη μοναστηριακή αρχιτεκτονική”). Σε πασπαρτού, διαστάσεις [14,5×11 εκ.].     50-70

386      ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚ. – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, έκδ. 1951. Με εικόνες εντός κειμένου και έναν χάρτη εκτός. Σσ. 86.       25-35

387      [ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ] ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ υπό ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΘ. ΠΑΝΑ­ΓΙΩ­ΤΟΥ, Έγχρωμος χάρτης, παραστατικός χάρτης Μοναχικής Πολιτείας Χερσονήσου Άθω – Χαλκιδικής, “ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΣ’, έκδοσις Πλατυτέρας, “Η Χερσόνησος του Άθω μετά των επ’ αυτής Ιστορικών Βυζαντινών Μονών και Σκητών”, 1963. Διαστάσεις [42,3×57,5 εκ.].   20-30

388      [ΦΛΩΡΙΝΑ] ΕΘΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, έκδοσις Νομαρχίας Φλωρίνης, 1969. Εικόνες εντός κειμένου. Με οπισθόφυλλο προπαγανδιστικό της 21ης Απριλίου. Σσ. 100+1 αναδιπλούμενος χάρτης.        25-35

Βλέπε και: 549, 242, 545, 264, 187

 

38. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ [389-395]

389      [ΚΟΡΙΝΘΟΣ] FINDEN E. – STANFIELD C., Χαρακτικό “CORINTH”, London 1832. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [33×37 εκ. – 10×12,5 εκ.].        70-90

390      [ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ, Φωτογραφία τριών γυναικών. Φωτογράφος Αντ. Αβραμάκος, Καλαμαί, [1900 περ.]. (Εικονίζονται Γ. Τραμπαράβα, Αργυρώ Ρουμπίνη …). Μικρές εκδορές. Τυπωμένη σε σκληρό χαρτόνι, διαστάσεις [16,5×12 εκ.].      30-40

391      ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π., Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ, εν Πάτραις, τυπογραφείον Αδελφών Α. Τούλα, 1918. Σσ. 48.       30-60

392      [ΛΑΚΩΝΙΑ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΛΑΝΙΤΩΝ & ΚΑΣΤΟΡΙΤΩΝ Ο “ΤΑΥΓΕΤΟΣ”, τυπ. “Κοινωνίας”, 1931. Σσ. 15.           20-30

393      [ΜΥΚΗΝΕΣ] ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Χαρακτικό “Μυκήναι Η Πύλη των Λεόντων”, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη στην πλάκα, με μολύβι αναγράφεται ο τίτλος και το όνομα του καλλιτέχνη ξανά, [1950 περ.]. (Η Πύλη των Λεόντων, το υπέροχο αυτό μεγαλιθικό μνημείο, θεω­ρείται ως το πρώτο παράδειγμα μνημειώδους γλυπτικής που γνωρίζουμε στην Ευρώπη). Σε πασπαρτού, διαστάσεις [15×11 εκ.].            40-55

394      ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΔΗΜΟΚΛΗΣ, Η ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ, 1956. Με φωτ. εντός κειμένου. Στο εξώφυλλο το άγαλμα με τον Θ. Κολοκοτρώνη πάνω στο άλογο. Χαρτόδετο, ίχνη υγρασίας, σσ. 130.            20-30

395      ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ., ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ 1821, Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ο ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ, 1967. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 160.          20-30

Βλέπε και: 535, 576, 192

 

39. ΕΠΤΑΝΗΣΑ [396-401]

396      [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, εις το οποίον προηγείται σύντομος θεωρία των νοητικών δυνάμεων του ανθρώπου, της μορφώσεως των ιδεών, και της γενικής Γραμματικής εις δε το τέλος επροστέθησαν εισαγωγικαί τινές ιδέαι περί Ποιητικής, υπό Νεοφύτου Βάμβα, εν       Κερκύρα εκ της τυπογραφίας της Διοικήσεως 1828. [βλ. Ηλιού 1828.88]. Βιβλιόδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 4χ.α.+413+1λ..    200-350

397      ΔΟΡΑ Δ’ΙΣΤΡΙΑ, ΑΙ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ υπό την Δεσποτείαν της Ενετίας και την Αγγλικήν προστασίαν και η εν αυταίς Ελληνική Ποίησις μετά περιλήψεώς τινος της αρχαίας αυτών ιστορίας υπό της κομήσσης Δόρας Δ’Ιστριας, μεταφρασθέντα εκ του γαλλικού υπό Μ.Κ. Ράλλη, εκδίδο­νται υπό Θ. Θερμογιάννη και Δ. Ειρηνίδου, εν Αθήναις εκ του τυπογραφείου Δ. Ειρηνίδου, 1859. Νεότερη δέρμ. βιβλιοδ., σσ. θ’+1χ.α.+110+ “Η Ελληνική Ποίησις εν ταις Ιονίοις Νήσοις, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ και τα Μνημόσυνα αυτού” σσ. 63. Λίγα ίχνη υγρασίας στα περιθώρια.            120-180

398      [ΙΘΑΚΗ] BERARD VICTOR, ITHAQUE ET LA GRECE DES ACHEENS, lib. Armand Colin, 1927. Με 19 λιθόγραφους χάρτες. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 463.       90-140

399      [ΙΘΑΚΗ] ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΘΑΚΗΣ, τόμος τέταρτος 1931. Ένωσις των Απανταχού Ιθα­κησίων, τυπ. Ι. Προδρόμου & Δ. Κουβαρά, 1931. Μικρές φθορές στην βιβλιοδ., σσ. 220+ δια­φημίσεις εποχής σε χρωματιστό χαρτί.            1-…

400      ΣΑΘΑΣ Κ.Ν., ΤΟ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ ΑΡΧΟΝΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ, ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ή Ιστορία Αμφίσσης Ναυπάκτου, Γαλαξειδίου, Λοιδορικίου και των περιχώρων, εκδ. Γυφτάκης – Καμαρινόπουλος, 1962. Πανομοιότυπη φωτογραφική ανα­τύπωση. Άκοπο. Σσ. 241.         25-35

401      ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΤ., (γεν. 1924, Κέρκυρα). Υιός του Κερκυραίου ζωγράφου Δ. Σγουρού (1887-1977) με σπουδές στη Ρώμη. Θεωρείται συνεχιστής της Κερκυραϊκής Σχολής, με ιδιαίτερη επίδοση στην υδατογραφία. Κέρκυρα, τοπίο, βάρκα σε ακτή. Υδατογραφία, υπογεγραμμένη, 1985. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [80×100 εκ. – 50×70 εκ.].    1200-1800

Βλέπε και: 77, 158, 198

 

40. ΚΡΗΤΗ [402-410]

402      [ΚΑΛΟΠΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜ.], Δύο άρθρα του περιοδικού “The Century Illustrated Monthly Maga­zine”, May – October 1897, New York : 1) “The Royal Familly of Greece” και 2) “Crete, The Island of Discord” του Δημ. Καλοπαθάκη. Με μία σελίδα με σχέδια από την Κρήτη (τοπία, ενδυμασίες, μνημεία κ.λπ.) του H. Bagge. Σσ. 139-150.     1-…

403      [ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1897] “L’INSURRECTION CRETOISE, le combat dans les montagnes, la garde d’un defile” ολοσέλιδο χαρακτικό εξώφυλλο στο “Le Petit Parisien” 14 Μαρτίου 1897, και σχετικό άρθρο.  35-55

404      GEROLA GIUSEPPE (1877-1938). Monumenti Veneti nell’ isola di Creta, ricerche e descrizione fatte dal dottor Giuseppe Gerola per incarico del R. Istituto. Venezia 1906. Πέντε τόμοι (1a, 1b, 2, 3, 4). Κατάλογος της συλλογής των φωτογραφιών που ελήφθησαν στην Κρήτη για λογαριασμό της Royal Institute of Veneto. Σχ. 4ο μεγάλο, καλλιτεχνική βιβλιοδ, δερμάτινη ράχη και ακμές. (5) Εξαντλητική εικονογραφημένη καταγραφή μνημείων και αρχιτεκτονημάτων της μεγαλονήσου. Ωραία βιβλιοδεσία.            1400-1800

405      ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, τυπ. “Ιστορίας Κρήτης”, Ηράκλειο Κρήτης 1932. Σσ. 79.    30-40

406      ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΟΥΛΟΥΔΑ, Κρητικά Χρονογραφήματα, με πρόλογον του κ. Ν.Β. Τωμαδάκη, τυπ. “Παρατηρητού”, Χανιά 1936. Οξειδωμένες καρφίτσες, φθορές             στην ράχη. Σσ. 123.    25-35

407      ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΜΗΡΙΑΝ ΜΟΥ, έκδ. “Μουρμέλ”, Ηράκλειο Κρήτης, 1946. Λεκιασμένο εξώφυλλο, ίχνη υγρα­σίας. Σσ. 136.        30-50

408      ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, Επιστήμη, Γράμματα, Τέχνες, έτος τέταρτο, διευθυντής Γιώργος Βαγιάκης, 1964. Γράφουν: Μ. Αυγέρης, Ν. Δρανδάκης, Λ. Αλεξίου, Ελ. Αλεξίου, Γ. Μηλιάδη, κ.ά. Σσ. 255.   25-30

409      ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΑΡΚΑΔΙ, ΘΑΝΑΤΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Ρέθυμνο 1966. Άκοπο, ολοσέλιδες εικόνες εκτός κειμένου. Εξεδόθη το φθινόπωρο του 1966 με την ευκαιρία του εορτασμού της 100/ρίδος από το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου το 1866. Σσ. 191.           25-35

410      ΚΟΖΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΣΙΘΙ, ΑΓΩΝΕΣ και ΘΥΣΙΕΣ ΑΙΩΝΩΝ “Η ΚΡΙΤΣΩΤΟΠΟΥΛΑ”, 1969. Με φωτ. εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 161+παράρτημα 50 περίπου σελίδες.    25-30

Βλέπε και: 550

 

41. ΚΥΠΡΟΣ [411-414]

411      ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ Ι.Π., Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΔΕΩΔΗ, 1956. Άκοπο. Σσ. 42.                              35-40

412      [ΓΡΙΒΑΣ-ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Κ.] Ολοσέλιδη φωτογραφία [του Κ. Καραμανλή και του Γρίβα] υπό τον τίτλο “Colonel Grivas’s triumphant return to Athens: The EOKA leader with the Greek Prime Minister” καθώς και σχετικό άρθρο στο “The Illustrated London News” March 1959. Σχ. φύλλου μικρό, σσ. (509)-548 και πολλές διαφημίσεις εποχής.           30-45

413      [ΚΥΠΡΟΣ 1974-ΕΙΣΒΟΛΗ] Δώδεκα τεύχη των εφημερίδων “Βραδυνή”, “Νέα Ελλάδα”, “Αθηναϊκή”, “Χριστιανική” του Αυγούστου του 1974 με θέμα την εισβολή των τούρκων στην Κύπρο. (12)           60-90

414      “ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”, 200.000 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, μηνιαίο περιοδικό, επίσημον Πανελλήνιον Ενημερωτικόν Όργανον, [1975]. Με φωτ. εντός κειμένου. Σσ. 16.     25-35

 

42. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ [415-426]

415      [ΧΑΛΚΗ] “Τελειόφοιτοι Εμπορικής Σχολής Χάλκης Κωνσταντινουπόλεως, 1879”. Φωτογρα­φία σε χρώμα σέπιας (θαμπή). Στο κάτω τμήμα αριστερά σημείωση για τον εικονιζόμενο Αλέξανδρο Δήμησσα. Διαστάσεις [19×25 εκ.]. Φθορές στις ακμές.         50-70

416      [HECK NESTOR – ΙΑΣΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ] Αδελφή νοσοκόμα με στολή (η ελληνίδα Ιda Δή­μησσα). Ασπρόμαυρη φωτογραφία από το Marele Atelier de Fotografie Nestor Jeck, proprietar Sai Vador Scutari, Jassy – Ιάσιο [χ.χ. 1900 περ.]. Διαστάσεις [13,5×8,7].  40-60

417      ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Έκδοσις Ατλαντίδος, Νέα Υόρκη 1909. Πλούσια εικονογραφημένο. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σσ. 124.       40-60

418      ΝΟΜΙΚΟΣ Χ.Α., ΑΡΑΒΙΚΑ ΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ, Αλεξάνδρεια, 1920. Άκοπο. Σσ. 149.       30-40

419      [ΛΑΧΕΙΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙΡΟΥ] Loterie de la 12 Octobre 1928, tirage 779. Με αναγραφόμενες πληροφορίες σε τρείς γλώσσες: Ελληνικά, Αιγυπτιακά και Γαλλικά. Διαστάσεις [11×14,5 εκ.]. 1 φύλλο.            45-60

420      ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ Δ., ΠΩΣ ΠΡΟΟΔΕΥΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, το πνεύμα και αι αρχαί και ο ηθι­κός κώδιξ των σύγχρονων αμερικανικών επιχειρήσεων, εν Νέα Υόρκη, εκ των καταστημάτων του “Εθνικού Κήρυκος”, [1934]. Δεμ., σσ. 254.           40-80

421      ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΗΦΗΣ, ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ, με μια κριτική για τις “ΩΡΕΣ ΛΥ­ΤΡΩΜΟΥ” του κ. ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΙΩ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, Καθηγητού της ιστορίας των Θρησκευμάτων εν τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νέα Υόρκη, 1953. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 63.         25-35

422      ΑΜΕΝΤΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ, λειτουργία – βλάβαι – επισκευαί. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε μηχανικός και κάθε ερασιτέχνης οδηγός, Αλεξάνδρεια, τυπογραφείο Ν. Μητσάνη, 1953. Άκοπο με εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 275        1-…

423      “ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΝ” BOLETIM GRECE-BRASILEIRO, Όργανον Ελληνοβραζιλιανού Συνδέσμου, έτος 11ο, Μάιος-Ιούνιος 1955. Σσ. 18. [μαζί] “ΕΛΛΑΣ”, εφημερίς των Ελλήνων της Νοτίου Αμερικής, διευθυντής Πολύβιος Μαζαράκης, Βουένος Άϊρες, Σάββατον 3 Δεκεμβρίου 1938, έτος Α’, αριθ. 11. (2)     50-70

424      [ΠΟΝΤΟΣ] ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΙ ΕΝ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 320 ΜΑΡΥΡΗΣΑΝΤΕΣ, βίος, δράσις, μαρτύριον, Παρακλητικός Κανών, έκδοσις Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου 40 Μάρτυρες Κοζάνης, 1957. Σσ. 52.           40-50

425      [ΤΑΡΣΟΥΛΗ Α.] ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Ν., ΤΑΞΕΙΔΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, προλογίζουν Π. Τσιμπιδάρος, Α. Ταρσούλη, Α. Καραντώνης, έκδ. 1964. Με εκτενή αφιέρωση της σ. Εξώφυλλο Μιχάλη Νικολινάκου. Μικρές φθορές. Σσ. 84. 30-60

426      ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤ., Η ΞΕΝΙΤΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ, εκδ. Ευθυμ. Χριστόπουλου, 1966. Τα σχέδια και η κουβερτούρα είναι του Μιχάλη Νικολινάκου. Σσ. 343.  25-35

Βλέπε και: 318, 511, 507, 440, 352, 262, 203, 270, 381, 553, 254, 261

 

 

44. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ [427-448]

427      [ΡΟΔΟΣ] (=RHODIS) “ΧΡΟ­ΝΙΚΟ ΝΥΡΕΜ­ΒΕΡ­ΓΗΣ” Ξυλογραφία από το Hartmann Schedel, “LIBER CHRONICARUM Anton Koberger”, Nuemberg 1493. Φύλλο με κείμενο στα λατινικά. Εικονίζονται, μεταξύ άλλων, οι 3 μύλοι στο βραχίονα του μικρού λιμανιού καθώς και αποτύπωση των αρχιτεκτονημάτων του κάστρου και της περί αυτό ακτογραμμής. Διαστάσεις [folio – ξυ­λογραφία: 17,8×22,5 εκ.]               

                                  950-1300

428      THEVENOT JEAN (1633-1667), The Τravels of Monsieur de Thevenot into the Levant, in three parts, viz. into I. Turkey, II. Persia, III. the East-Indies, newly done out of French. London: Printed by H. Clark, for H. Faithorne, J. Adamson, C. Skegnes, and T. Newborough …, 1687. A’ αγγλική έκδοση, 2 χρόνια μετά τη γαλλική, με ολοσέλιδα χαρακτικά και προμετωπίδα, καθώς και “The Malabar Alphabet”. Τρείς τόμοι δεμένοι μαζί. Βιβλιοδ. εποχής όλο δέρμα, μικρές φθορές στα περιθώρια του κειμένου κυρίως στο κάτω τμήμα, σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 291+200+114+4 “an Alphabetical Table of the Principal Places. Ο Thevenot παρέχει ιδιαίτερα γλαφυρές περιγραφές  και παρατηρήσεις (π.χ. περί αποψίλωσης ολοσχερούς της νήσου Ίου και συνακόλουθη διάθεση της ξυλείας στη Σαντορίνη, κ.ά.).            1900-2500

429      ANSON GEORGE, A VOYAGE ROUND THE WORLD in the years M DCC XL, I, II, II, IV, London 1748. Με ex-libris. Ένα χάρτη στην αρχή και δύο στο τέλος. Λυτό, χρήζει βιβλιοδεσίας, σσ. 1+548+2.          180-360

430      [ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ] HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES, 2nd Partie, Paris 1752 chez Didot. (Φιλιππίνες, Ιαπωνία κ.λπ.). Με 4 χαλκογραφίες. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σσ. 479.  1-…

431      [ΕGYPT-ΑΙΓΥΠΤΟΣ], VOLNEY M., Voyage en Εgypte et en Syrie, pendant les annes 1783, 1784 et 1785, seconde edition revue et corrigee, Paris 1787, [βλ. Blackmer 1067]. Δύο τόμοι: στον 1ο τόμο δύο αναδιπλούμενοι χαλκόγραφοι χάρτες και τρείς αναδιπλούμενοι στον 2ο τόμο. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής. (2)        380-700

432      [MILADEY CRAVEN] VOYAGE DE MILADEY CRAVEN A CONSTANTINOPLE, PAR LA CRIMEE, en 1786, traduit de l’Anglois par M. D. A Paris chez Durand, Pere & Fils, 1789. (Ταξίδι σε Πόντο, Κωνσταντινούπολη, Κυκλάδες κ.ά.). Λείπουν τα χαρακτικά. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, με μικρές φθορές, ίχνη υγρασίας στο σώμα, το τελευταίο φύλλο σκισμένο στο κάτω μέρος, σσ. 306. 1-…

433      HOLLAND HENRY, TRAVELS IN THE IONIAN ISLES, ALBANIA, THESSALY, MACEDONIA etc., during the Years 1812 and 1813, London 1815, Α’ έκδοση. Με 13 ολοσέλιδα χαρακτικά. (Στο παράρτημα, στα ελληνικά, άρθρο περί αεροναυτικής-Baloon, κ.ά.) [βλ. Blackmer 690]. Ίχνη υγρασίας. Σχ. 4ο, βιβλιοδ. εποχής δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 552.          680-900

434      GIRAUDEAU M. J., L’ITALIE, LA SICILE, MALTE, LA GRECE, L’ARCHIPEL, LES ILES IONIENNES ET LA TURQUIE, SOUVENIRS DE VOYAGE, Paris 1835. Εικονογραφημένο με 4 ολοσέλιδες λιθογραφίες (από 14) και πολλές ξυλογραφίες εντός κειμένου. (Από την σελ. 189-388 κυρίως περιγράφει την Ελλάδα). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 404.        60-120

435      POUQUEVILLE M., L’UNIVERS HISTOIRE ET DESCRIPTION DE TOUS LES PEUPLE, GRECE, Paris, edit. Firmin Didot, 1835. Με 110 ολοσέλιδα χαρακτικά (λείπουν τα 111 και 112). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 447+1       180-280

435B    ALDENHOVEN, FERDINAND, INTINERAIRE DESCRIPTIF de L’ ATTIQUE et du PELOPONESE. Athens, 1841. A’ έκδοση. Με 21 λιθόγραφες εικόνες (πλήρες). Περιλαμβάνει και τον αναδιπλ. χάρτη (μικρό σκίσιμο). Βιβλιοδεσία λινή μπλε χρώματος.       1200-1600

436      WORDSWORTH CHRISTOPHER, GREECE PICTORIAL, DESCRIPTIVE and HISTORICAL… and A HISTORY OF THE CHARACTERISTICS OF GREEK ART, Illustrated by George Scharf, London 1853. Με χειρόγραφη αφιέρωση υπογράφοντος Walter Scott 1866. [βλ. Blackmer 1107-8 άλλη έκδοση]. Πλούσια εικονογραφημένο με χαρακτικά εντός και εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής, κόκκινο δέρμα χρυσωμένο με εμπίεστο διάκοσμο, συντηρημένη βιβλιοδ. με λίγες εκδορές, σσ. 458. 280-400

437      [ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ] SPOLL M., “Visite a la grotte d’ Antiparos” (σελ. 188-192). Άρθρο για το σπήλαιο της Αντιπάρου με 3 χαρακτικά του σπηλαίου (το ένα ολοσέλιδο), από επίσκεψη σε αυτό τον Ιούλιο του 1859. Στο “Le Tour Du Monde” Nouveau Journal Des Voyages, 1er Semestre de 1861, Paris. Με πλήθος χαρακτικών άλλων τόπων (όπως Λίβανος, Σενεγάλη, Ανατόλια, Αμερική κ.ά.). Σχ. 4ο μεγάλο, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 426.     80-130

438      BISCHER WILHELM (prof. Basel), GRINNERUNGEN UND GINDRUCHE AUS GRIE­CHENLAND, Zeite Ausgabe Basel, Hugo Richter 1875. Από την Ρώμη στην Αθήνα μέσω Κέρ­κυρας, Αθήνα και Αττική (Athen und Attika, βλ. σελ. 35-216), Πελοπόννησος, προς βορρά, Βοιωτία, Λαμία κ.ά. Βιβλιοδ. εποχής με περικάλυμμα κολλητό πλαστικό, σσ. 701.      65-120

439      WILLIAMS H.W., SELECT VIEWS IN GREECE, WITH CLASSICAL ILLUSTRATINS, London, επανέκδοση του 1892 (από την έκδοση του 1829). Σύνολο 64 ολοσέλιδες χαρακτικές εικόνες (Ακροκόρινθος, Δελφοί, Νεμέα, Αθήνα, Όλυμπος κ.ά.). Δύο τόμοι δεμένοι μαζί. Βιο­μηχανική μπλε βιβλιοδ. εποχής, σχ. 4ο μικρό, σσ. [χ.α.σ.]            200-250

440      ΕΔΜΟΝΔΟΣ ΔΕ ΑΜΙΤΣΗ, Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ μετ’ εικόνων, εκδ. Καταστήματα “Ακροπόλεως” Β. Γαβριηλίδου, 1896. Λείπει ένα τμήμα της σελ. τίτλου, το ίδιο στην σελ. 168. Κατάσταση μέτρια. Εικονογραφημένο με ξυλογραφίες και φωτογραφίες. Ενδιαφέρουσες γλα-

φυρές περιγραφές. Δεμ., σσ. 408.     45-90

441      [ΕΛΛΑΔΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ] BILDERHEFTE DER KONIGLICHEN MESSBILDANSTALT IM MINI­STERIUM DER GEISTL. U. UNTERRICHTS ANGELEGENHEITEN HEFTI GRIECHEN­LAND (πάνω από 400 φωτογραφίες από: Αίγινα, Ακροκόρινθο, Άμφισσα, Άργος, Άρτα, Δήλο, Δελ-

φούς, Μετέωρα, Πάρο, Σούνιο, Σπάρτη, Ολυμπία, Σαντορίνη, κ.ά.), Βερολίνο 1912.           1-…

442      [ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ – ΙΟΥΔΑΙΑ] LUKE HARRY CHARLES, A GUIDE TO JERUSALEM and JUDEA reprinted from THE TRAVELLERS’ HANDBOOK for PALESTINE AND SYRIA, London 1924. Σσ. 152.     25-35

443      RADU BASILE, VOYAGE EN ORIENT, EN MOLDAVIE ET EN VALACHIE, Paris 1927. Ο πρώτος τόμος από το έργο “Voyage du Patriarche Macaire d’Antioche”, με         εικόνες του χειρογράφου εκτός κειμ. Σχ. 4ο, σσ. 99. 20-30

444      HEUZEY LEON, EXCURSION DANS LA THESSALIE TURQUE EN 1858, Paris 1927, edit. “Les Belles-Lettres”. Σσ. 192.        1-…

445      ΚΟΡΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, εκδ. Συλλόγου “Πανάγιος Τάφος”, 1927. Φωτογραφίες εκτός κειμένου. Βιομηχανική βιβλιοδ. εποχής, σσ. 272+διαφημίσεις εποχής τυπωμένες σε ροζ χαρτί.    25-40

446      [“ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ”-EOT], (Πήλιον, Ολυμπία, Βυτίνα, Ζαγόρια, Σκόπελος, Αλόννησος, κ.α.). Τουριστικά δωμάτια που έως το θέρος του 1958 οργανώθηκαν με το πρό­γραμμα “Ξενοδοχείο του Χωριού” σε διάφορες τοποθεσίες. Εικονογραφημένο, σχέδια Μ. Μακρή (χρωμολιθόγραφα), εκτύπωσις Ασπιώτη-Έλκα, έκδ. Εθνικό Ίδρυμα & Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. [χ.α.σ.].          40-70

447      “IN GREECE” Δύο τεύχη του τριμηνιαίου περιοδικού (για την προώθηση του Ελληνικού Του-

ρισμού), στα αγγλικά (5ο & 7ο τεύχος), και ένα στα γαλλικά “EN GRECE” (5ο τεύχος), [χ.χ., 1978 περ.]. Διευθυντής Τ. Μπάρλας. Χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα, πλούσια εικονογράφηση. Σχ. 4ο, με φθορές κυρίως στα εξώφυλλα, μικρά σκισίματα. (3)    45-70

448      [DUPRE LOUIS], ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ­ΝΟΥΠΟΛΗ, εκδ. Ολκός 1994. (Αντικείμενο του βιβλίου η ζωγραφική του Dupre, κυρίως οι πίνακες που περιλαμβάνονται στο έργο του “Ταξίδι στην Αθήνα και Κωνσταντινούπολη”). Mε 193 έγχρωμες εικόνες. Σχ. φύλλου, λινόδετο και χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 285.           90-160

Βλέπε και: 313, 376, 100, 375, 398, 487

 

45. ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ [449-458Β]

449      [ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ] PAUSANIAE DE GRAECIA Libri decem, Basileae per Ioannem Oporinum, 1550. Κείμενο λατινικό. Σχ. φύλλου μικρό, σσ. 438+αναλυτικό index, στο τελευταίο φύλλο σκίσιμο που επηρεάζει το κείμενο.     1-…

450      HONTERUS JOHANNES, Rudimentorum cosmographicorum Ioan. Honteri Coronensis libri III, cum tabellis Geographicis elegantismis, Tiguri (Zurich) apud Froschouerum, 1558. Μικρές φθορές στην σελ. τίτλου, περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής με φθορές, [χ.α.σ.], σχ. 12ο. Χωρίς τους χάρτες. Με αναφορά στην Ελλάδα.        1-…

451      [ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ – ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΤΟΥ ΟΛΟΡΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ βιβλία οκτώ. Thucydidis Olori filii De bello Peloponnesiaco libri octo . … iidem Latine, ex interpretatione Laurentii Vallae, ab Henrico Stephano reco­gnita … Excudebat Henricus Stephanus, 1564. Κείμενο ελληνικό και λατινικό (1η δίγλωσση έκδοση και 1η του Ερρ. Στεφάνου). Τρία μεγέθη ελληνικής γραμματοσειράς. Τα σχόλια γύρω από το κείμενο. Πρωτογράμματα. Σχόλια: Ερμογένη, Φαληρέα, Αλλικαρνασέως και Βίος (διάφοροι συντάκτες). Δίχρωμος τίτλος μαύρο κόκκινο μελάνι. Βιβλιοδ. εποχής δερμάτινη ράχη και γωνίες, ελαφρώς ταλαιπωρημένη, φυτικός διάκοσμος ως επιζωγραφισμένη “μαρμαρόκολλα” εποχής, σχ. 4ο μεγάλο (folio), σσ. 297+2 κατάλογος+216+8 index.        2700-3200

452      ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, PAUSANII OPERA. Kολοβό, λείπει η σελ. τίτλου, ο πρόλογος και φθορές στο κάτω δεξί τμήμα των 11 πρώτων σελίδων, [1583 περ.]. Όλο ελληνικό κείμενο. Με ex-libris, θυ­ρεός “Inter Hastas et Hostes”. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 508.  170-300

453      AGATHIAS (1538-1614) [ΑΓΑΘΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ] Agathiae historici & poltae eximij, De imperio et rebvs gestis Ivstiniani imperatoris, libri qvinqve, Lvgdvni Batavorvm, ex officina Plantiniana,     apud Franciscum Raphelen­gium 1594 (A’ έκδοση). Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Περγαμηνή βιβλιοδ., σσ. 12+200+158+index+notae+31. 500-1000

454      [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-AΠΑΝΤΑ] ARISTOTELIS OPERUM. Τόμος 1: λείπει η σελ. τίτλου (=Opera omnia quae extant graece & latine. Veterum ac reentiorum interpretum. VI Adriani Turnebi, Isaaci Casauboni, Iuly Pacy studio emendatissima. Cum Kyriaci Strozae Patritii florentini libris duodue graecolatinis de Republica in supplementum Politcorum Aristotelis…etc.. ). Tόμος 2: Operum – In quo libri Ethicorum ad Nicomachum, decem, maiorum moralium, duo Eudemiorum, septem de Virtutibus, unus de Eepublica, octo Kyriaci Strozae duo Politicorum Oeconomicorum Aristotelis, duo Rhetoricorum ad Theodocten , tresad Alexandrum, unus Poeticorum, unus Problematum sectiones triginta octo Metaphysicorum libri quatuordecim de plantis, duo de secretiore parte divinae sapientiea secundum aegyptios, quatuordecim, graece et latine continentur : quorum interpretes sequens pagina exhibebit. Accessit synopsens analyticae universea doctrinae peripateticae pars altera, in omnes posteroris huihsce. Tomi libros, sive ij sint aristotelis, sive spurij aut ascriptitii, item notae & argumenta ad libros omnes metaphysicorum, cum serie nova quatuor postremorum. Authore Guillelmo Du-Vallio […] Lutetiae Parisiorum, Typis Regiis, 1619. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Με επιμελημένα πρωτογράμματα και επίτιτλα. Σχολιαστές: Ι. Αργυρόπουλος (“De Caelo”), Γαζής Θ. (“De Animalibus”, “Problemata”), Thomaseo (“Questiones Mechanicae”), Βησσαρίωνα (“Μεταφυσική”). Βιβλιοδ. εποχής, δέρμα, ταλαιπωρημένη, σχ. φύλλου, σσ. 1251+1λ.+184 index & 1104+131 index. (2)    2000-3000

455      [ΛΟΓΓΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ] Διονυσίου Λογγίνου ΠΕΡΙ ΥΨΟΥΣ, και τάλλα ευρισκόμενα, Dionysii Longini de Sublimitate commentarius … Serenissimi Principis Electoralis Brandenburgici Jacobus Tollius, Ex Officina Francisci Halma, 1694. Παράλληλο κείμενο ελληνικό και λατινικό. [βλ. ΠΑΠ. 3628]. Σχ. 4ο μικρό, περγαμηνή βιβλιοδ. εποχής, σσ. 26+408+12 index.           Με ex libris του χαράκτη Charles Sooners και σήμα του βιβλιοπώλη Stephen Moore  450-600

456      [ΣΑΠΦΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΙΑΣ, ΜΕΛΗ], SAPPHUS, POETRIAE LESBIAE, FRAGMENTA ET ELOGIA, GRAECIS ET LATINIS REPERIUNTUR CUM VIRORUM DOCTORUM NOTIS INTEGRIS cura et studio JO. CHRISTIANI WOLFII, apud Abrahamum Vandenhoeck, Hamburgi 1733 (Α’ έκδ. του Wolf). Δίχρωμη η σελ. τίτλου και χαλκογραφία συμβολική με τη Σαπφώ έναντι αυτής. Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Σχ. 4ο μικρό, βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, σσ. 1λ.+2+1λ. +16+32+253+index.  450-600

457      ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑ, Βίβλοι τρεις, ήγουν ΑΝΑΘΗΜΑΤΙ­ΚΩΝ, ΕΠΙΤΥΜΒΙΔΙΩΝ, ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ. ANTHOLOGIAE GRAECAE A CONSTANTINO CEPHALA CONDITAE LIBRI TRES, AD EDITIONEM LEIPSIENSEM JOANNIS JACOBI REISKE EXPRESSI. ACCEDUNT INTERPRETATIO LATINA, POETARUM ANTHOLOGICORUM NOTITIA, INDICES NECESSARII, Oxonii 1766. Κείμενο ελληνικό. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σσ. 36+270+119.        220-450

458      Kurze Einleitung in die allgemeine Geschichte alter und neuer Zeiten Basel 1777. Χωρίς τον χάρτη, γοτθική γραφή. Σσ. 292+23.    1-…

458Β    ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΔΙΑΙ, ARISTOPHANIS COMOEDIAE, AUCTORITATE LIBRI PRAECLARISSIMI SAECULI DECIMI EMENDATAE A PHILIPPO INVERNIZIO, accedunt criticae animadversiones scholia graeca indices et virorum doctorum adnotationes, Lipsiae, Weidmann, 1794-1834, σύνολο: 13 TOMOI. (Πλήρης σειρά ολοκληρώθηκε σε 30 έτη). Κείμενο ελληνικό και λατινικό. Όλος ο Αριστοφάνης στα ελληνικά και λατινικά, κριτικό υπόμνημα, και εξαντλητικά σχόλια. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη και γωνίες. (13)        1500-2200

 

46. ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ [459-462]

459      ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΕΠΑΜ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρις Όθωνος, εκδ. Δ. Φέξη, 1914 & 1892, τρείς τόμοι δεμένοι μαζί. Ταλαιπωρημένη η σελ. τίτλου του πρώτου τόμου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 208+243+144.    40-70

460      ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, εκδ. Ερατοσθένους, 1957. Άκοπο, χατόδετο, φθορές στο εξώφυλλο, σσ. 127.   30-40

461      ΑΘΑΝΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Συγκεντρωθέντα υπό του Δρς Χένρυ Στιήλ Κόμμαγκερ, έκδοση Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, [χ.χ., 1957 περ.]        25-35

462                  [ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ] ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 22ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, εκδ. Γκαγκάριν, 1961. Σσ. 363.          20-30

Βλέπε και: 513, 468, 417, 556, 548, 420, 426

 

47. ΔΙΚΑΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ [463-476]

463      [ΣΒΟΡΩΝΟΣ] HEAD BARCLAY, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ήτοι ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ, μεταφρασθέν εκ της αγγλικής και συμπληρωθέν υπό ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΥ, έκδ. Βιβλιοθήκης Μαρασλή, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1898. Τρείς τόμοι (2 κείμενα και 1 τόμος πίνακες).         200-400

464      [ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – 1900] ΚΑΡΑΠΑΥΛΟΣ Ν. (Υπουργός Δικαιοσύνης). ΕΚΘΕΣΙΣ επί του νομοσχεδίου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (σύνολο 2 σελίδες, 27/3/1900) [μαζί στο αυτό φύλλο] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, άρθρα 1-31 (σύνολο 6 σελίδες άκοπες). [μαζί] ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ “Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, Aνοικτή Eπιστολή προς την Α.Ε. τον Πρωθυπουγόν της Ελλάδος κ. Γ. Θεοτόκην” (ένα φύλλο, δύο σελίδες). (2)       75-150

465      ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Ε., ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, μελέτη, τυπ. Εστία, 1901. (Ο σ. διετέλεσε πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών). Σσ. 31. 25-35

466      ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ, μετά πλείστων βελτιώσεων και προσθηκών, εκ των καταστημάτων Μαντζεβελάκη, 1914. Με χειρόγραφα σημειώματα εντός (πιθανότατα του σ.). Δεμ. με το αρχικό του εξώφυλλο, σσ. 284.    35-45

467      ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΥΧΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ, Τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1922. Ίχνη υγρασίας, οξειδωμένες καρφίτσες. Τυπωμένο σε γαλάζιο χαρτί. Σσ. 62.  30-40

468      ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘ., ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΙΔΙΑ, ΜΟΡΦΗΝ ΤΩΝ, τυπ. Κορωναίου, 1926. Δερμάτινη ράχη, σσ. 392      100-130

469      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ, ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΓΗΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, Υπουργείον Στρατιωτικών, Γενικόν Επιτελείον Στρατού, 1937. Μπλε βιομηχανική βιβλιοδ., σσ. 64. Eνδυματολογικοί κανόνες.      45-65

470      ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, Υπουργείον Στρατιωτικών, Γενικόν Επιτελείον Στρατού, αυξ. αριθ. 351, τυπ. Υπουργείου Στρατιωτικών 1940. Σσ. 135+8.  25-40

471      ΔΕΛΙΒΑΝΗΣ ΔΗΜ., Η ΥΠΟ ΟΜΑΛΑΣ ΣΥΝΘΗΚΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΠΡΟΟΠΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΥΤΩΝ, εκδ. Αργ. Παπαζήσης, 1942. Σσ. 40.     20-30

472      ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, εκδ. Βιβλιοπωλείον το “Νομικόν”, 1945. Σσ. 142.       25-40

473      ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝ (=ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ) Ο ΚΩΔΙΞ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ (2279 π.Χ.), έκδ. 1951. Σσ. 32.            20-30

474      ΠΑΝΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ, έκδ. 1953. Σσ. 100.         15-25

475      [ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Ο Β’ μαθητικός διαγωνισμός εκθέσεων της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος και η Τελετή Απονομής των Βραβείων, 1960. Με φωτ. εντός κειμένου. Σσ. 54.    25-35

476      ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 1921-1971, και οι Αστυνομικοί θεσμοί εν Ελλάδι από της βαθειάς αρχαιότητος, 1971. Μικρή φθορά στο άνω τμήμα της ράχης. Σσ. 583.      35-50

Βλέπε και: 594, 460, 309, 565, 350, 215, 596, 560, 391, 603, 462

 

48. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ [477-485]

477      [ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ] Τρία βραβεία Αναστ. Δαρίβα: 1) για το αγώνισμα του δρόμου 80 μέτρων, 1915. 2) για το αγώνισμα άλματος εις ύψος, 1915. 3) για το αγώνισμα άλματος εις ύψος, 1914. Λείπουν τμήματα που δεν επηρεάζουν το κείμενο, επικολλημένα σε χαρτόνι. Με υπογραφές προέδρου και γραμματέως και στρογγυλές σφραγίδες. Σχ. φύλλου. (3)         30-60

478      [ΤΟ ΤΑΒΛΙ] ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΟ ΤΑΒΛΙ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΑΥΤΟΥ. Σσ. 32. [δεμ. μαζί, χ.χ.] LE POKER, LE BACCARAT (τα δύο τελευταία δεμ. στην αρχή του βιβλίου στην γαλλική γλώσσα. Σσ. 31+87.  25-40

479      SEVIN JACQUES, Ο ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ, έκδοσις Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, 1936. Σσ. 275.            15-20

480      [ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ] ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ του Λόρδου Μπέι-

ντεν Πάουελ του Γκίλγουελ (διασκευή εκ του Αγγλικού), επίσημος έκδοσις του Σ.Ε.Π., 1952. Σσ. 225.       10-20

481      ΣΑΛΒΑΡΑΣ ΑΝΤ., ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, 1962. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 95.         10-20

482      ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ ΑΡΗΣ, ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, Πτυχία Ειδικοτήτων Προ-

σκόπων, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΟΥ, 1965. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 96. [μαζί] ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, Πτυχία Ειδικοτήτων Προσκόπων, ΙΧΝΗΛΑΤΟΥ, 1974. Εικόνες εντός κειμένου. Λίγες φθορές στα τελευταία φύλλα. Σσ. 68. (2)        25-35

483      ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ και Η ΟΓΔΟΗΚΟ­ΝΤΑΕΤΗ­ΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΙΝΗ (1887-1967), έκδ. 1968. Άκοπο. Σσ. 398.            25-35

484      [ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ] ΧΡΟΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, 28 ΑΙΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ειδικές εκδόσεις Λαμπρόπουλος, 2003. Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 244.     25-40

485      [ΡΙΒΑΛΝΤΟ – ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ] Η Φανέλα με το Νo 5 του Ολυμπιακού. Αθλητική ερυθρόλευκη φανέλα του Ολυμπιακού, υπογεγραμμένη ιδιοχείρως με μαύρο μαρκαδόρο (ώρα 20:00) “Rivaldo to Constantinos” στις 30/10/2004 στο γήπεδο Καραϊσκάκη στον αγώνα Ολυμπιακός – Πάοκ όπου και πέτυχε τα 2 πρώτα γκολ στην Ελλάδα. Ο Ριβάλντο είναι ο διακεκριμένος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής (γεν. 1972), 3 φορές πρωταθλητής Ελλάδας με τον Ολυμπιακό 2005, 2006, 2007 και 3 φορές καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο [ΦΙΦΑ]. Φανέλα μάρκας Unbra, μέγεθος XL. (Βλ. φωτογραφία, εδώ, στην εσωτερική οπισθοφύλλου).         450-600

Βλέπε και: 497, 116

 

 

49. ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ [486-498]

486                  STUART JAMES (1713-1788) – REVETT NICHOLAS (1720-1804)  ANTIQUITIES OF ATHENS, mesured and delineated by J. Stuart F.R.S. and Nicholas Revett, painters and architects, volume seconde (μόνον ο δεύτερος τόμος), London, printed by John Nichols, 1787. Σχ. φύλλου μεγάλο, βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. Με πλήθος χαλκογραφιών-μνημείων της αρχιτεκτονικής.           1500-2300

487      [HAMILTON W.] COLLECTION OF ENGRAVINGS FROM ANCIENT VASES, MOSTLY OF PURE GREEK WORKMANSHIP discovered in Sepulchres in the Kingdom of the Two Sicilies but chiefly in the neighbourhood of Naples during the course of the years MDCCLXXXIX and MDCCLXXXX now in the possesion of SIR W. HAMILTON, published by M.W. Tischbein, Director of the Royal Academy of Painting at Naples, 1791-1795. Ττ. 3. Βιβλιοδ. εποχής, σχήμα φύλλου, φθορές. (3) Οι 3 από τους 4 τόμ. (όπως και στον Blackmer 778). Με συνολικά 194 χαλκογραφίες (60+67+67) – γραμμικές αναπαραστάσεις απεικονίσεων αρχαίων αγγείων. Το 1798 στο πλοίο που μετέφερε τα αγγεία της συλλογής Hamilton απωλέσθησαν τα 2/3. Η έκδοση λοιπόν αυτή διασώζει τις εικόνες των αγγείων που χάθηκαν. (3)      2100-3000

488                  [SOCIETY OF DILETTANTI] SPECIMENTS OF ANTIENT SCULPTURE, AEGYPTIAN, ETRUSCAN, GREEK and ROMAN: DIFFERENT COLLECTION IN GREAT BRITAIN, vol. I & vol. II, London 1809-1835, A’ έκδοση. Με 133 χαρακτικούς πίνακες τυπωμένους σε σέπια από τους ζωγράφους J. Agar, H. Howard, H. Corbonlo κ.λπ. Λίστα ζωγραφικών πινάκων στον 2ο τόμο. [βλ. Blackmer 1005]. Βιβλιοδ. λινή, σχ. φύλλου. Ίχνη υγραφίας. (2)            2100-3000

489      ΓΟΛΔΣΜΙΘ – ΡΑΓΚΑΒΗΣ, ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, μετεφράσθη εκ του αγγλικού, ανεθεωρήθη και επηυξήθη προς χρήσιν των σχολείων της Ελλάδος υπό Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή, Τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1840. Ίχνη υγρασίας στις 6 αρχικές σελίδες. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σσ. 288.     80-160

490      PETISCUS H.D., DER OLYMP oder MYTHOLOGIE der Aegypter, Griechen und Romer, edit. Reutlingen 1850. Με 40 γραμμικές εικόνες (λιθογραφίες) θεών και ημίθεων (Jupiter, Venus, Mercurius…) Ο Β’ πρόλογος γραμμένος το 1821. Γοτθική γραφή. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 268+εικόνες.       45-90

491                  ΡΑΓΚΑΒΗΣ ΑΛΕΞ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ, ττ. 2, τυπ. Διονυσίου Κο-

ρομηλά, 1885. (Στον πρώτο τόμο λείπουν οι σελ. 1-2). Καλλιτεχνική βιβλιοδ., δερμάτινες ράχες, σσ. 576+422. (2)            60-100

492                  ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛ., Η ΟΛΥΜΠΙΑ, μετά τοπογραφικού πίνακος, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1901. Άκοπο. Σσ. 352+2 αναδιπλούμενα.    90-130

493      ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΙΩΑΝΝ., ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ, έκδ. Βιβλιοθήκης Μαρασλή, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1904 [μέρος πρώτον “Εισαγωγή, απονομή και κατάταξις”, μέρος δεύτερον “Περιγραφή των νομισμάτων”, μέρος τρίτον “64 πίνακες των νομισμάτων”] και τόμος τέταρτος έκδ. 1908 “Τα Νομίσματα του Κράτους των Πτολεμαίων”, δίγλωσση έκδοση στα ελληνικά και γερμανικά. Σχ. 4ο μεγάλο, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, μικρές

φθορές. (4)      400-800

494      PATER WALTER, GREEK STUDIES, a series of essays, (Διόνυσος, Ευριπίδης, Γλυπτική, Αίγινα, κ.ά.). Macmillan and Co, London 1908. Με αφιέρωση. Σσ. 299.     25-40

495                  BABELON ERNEST, TRAITE DES MONNAIES GRECQUES ET ROMAINES, DESCRIPTION HISTORIQUE, Paris Ernest Leroux, 1926. (Αρχαία νομίσματα Ακαρνανίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας). Δεμ., σσ. 223.            1-…

496      [ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΣ-ΔΙΑΔΟΧΟΙ] KANATSULIS DIMITIRIOS, ANTIPATROS, EIN BEITRAG ZUR GESCHICHTE MAKEDONIENS IN DER ZEIT PHILIPPS, ALEXANDERS UND DER DIADOCHEN, Munchen 1940. Πολυγραφημένο. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 143. Διατριβή. 50-85

497      ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΑΝΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, εκδ. Καραχάλιου, 1965. Με φωτ. εντός κειμένου. Άκοπο. Σσ. 112.          1-…

498      TRAVLOS JOHN, ΒILDLEXIKON ZUR TOPOGRAPHIE DES ANTIKEN ATTIKA, Ernst Wasmuth Verlag Tuvingen, 1988. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Δεμ., με χάρτινο περικάλυμμα, σσ. 487. Τοπογραφία της αρχαίας Αττικής.            35-80

Βλέπε και: 363, 382, 463, 308, 458, 312, 438, 331, 60

 

50. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [499-506]

499      ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΕΠΑΜ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ και της αυτόθι εξουσίας αυτών 1204-1261 μ.Χ., εκδιδόντος Κ. Τεφαρίκη, τυπ. Α. Κτενά και Π. Σούτσα, 1865. Λεκές από μελάνι στην σελ. τίτλου, δεν επηρεάζεται το κείμενο. Νεότερη δέρμ. βιβλιοδ., σσ. 282+2χ.α.          90-180

500      [ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΣ Μ. – ΒΟΥΡΤΖΟΣ Γ.] ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΧΩΝΙΑΤΟΥ και ΓΕΩΡ­ΓΙΟΥ ΒΟΥΡΤΖΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΛΟΓΟΙ, νυν πρώτον εκδιδόμενοι εκ χειρογράφου της εν Χάλκη Μονής της Θεοτόκου υπό Βασιλείου Γεωργιάδου, τυπ. Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1882. Νέα δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες, σσ. ιθ’+60.      40-80

501      [ΤΣΙΜΙΣΚΗΣ Ι.] SCHLUMBERGER G., Η ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ κατά τα τέλη του Ι’ αιώνος, ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΤΣΙΜΙΣΚΗΣ 969-976, μτφρ. Σ.Ι. Βουτυρά, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου 1904. Βιβλιοδ. δερμάτινη ράχη, σσ. 368.            60-80

502      [ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ] SCHLUMBERGER G. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ Ι’ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β’ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ, κατά μετάφρασιν Ι. Λαμπρίδου, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου 1905. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη με γωνίες, σσ. 764.      80-100

503      [ΖΩΗ & ΘΕΟΔΩΡΑ] SCHLUMBERGER G., ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ Ι’ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΑΙ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΙ ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ, κατά μετάφρασιν Ι. Λαμπρίδου, Βιβλιοθήκη Μαρασλή, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου 1906. Βιβλιοδ. εποχής,

δερμάτινη ράχη, σσ. 954.        80-100

504      ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΣ ΑΝΤ., ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ, ΜΑΝΟΥΗΛ Β’ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟ­ΓΟΥ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΣΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, 1913. Σσ. 66.            25-35

505      ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤ., ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, εθνικοθρησκευτικόν μυθιστόρημα μετά δεκαέξι ολοσέλιδων καλλιτεχνικών εικόνων, εκδ. “Ατλαντίδος”, Νέα Υόρκη, [1920 περ.]. Βιβλιοδ. όλο δέρμα, σσ. 822.           60-90

506      ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓ., Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΣ ΠΛΗΘΩΝ, η εποχή του και η εποχή μας, Πειραιεύς 1961. Σσ. 39. 1-…

 

51. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ [507-510]

507      ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ., ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, βιβλιοπ. Ι.Ν. Σιδέρη, 1920. Με ασπρόμαυρες φωτ. εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 114+1 αναδιπλ. χάρτης.       25-35

508      GIOTTO, EGLISE SUPERIEURE D’ASSISE, FRESQUES, Text de Jean Boure, Paris 1953. Πολυ­τελές λεύκωμα με ολοσέλιδες έγχρωμες εικόνες. Σχ. φύλλου, σσ. 31+24 εικόνες.           1-…

509      MICHELIS P.A., AN AESTHETIC APPROACH TO BYZANTINE ART, with a foreword by Sir Herbert Read, London 1955. Με αφιέρωση του σ. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 284.           40-60

510      ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ, Εκδ. Εθνικού Οργανισμού Ελληνικής Χειροτεχνίας, 1962. Κείμενο Κίτσος Α. Μακρής, φωτογραφίες: Κ. Στουρνάρα, Μαν. Διαμαντή, φωτογραφείο Ζημέρη, εκτ. Ασπιώτη-Έλκα. Σχ. φύλλου μικρό, σσ. [62 περίπου].                             30-40

 

53. ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ [511-514]

511      ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ, [ΣΟΥΛΕΥΪΜΑΝ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ – ΤΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΤΟΥ]. Bartlelt W. – Radclyffe: Intevion of the MAUSOLEUM of SULTAN SOLYMAN, London 1838. Χαλκκογραφία, 20×15 εκ.            1-…

512                  [ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤ.] ΧΑΜΜΕΡ Ι., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, εξελληνισθείσα υπό Κωνσταντίνου Σ. Κροκιδά, τυπ. Χ. Ν. Φιλαδελφέως, (μόνον οι τόμοι 2-6 λείπει ο 1ος τόμος), έκδ. 1870, 1872, 1873 & 1874. Πράσινη βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινες ράχες. (5)         60-120

513                  [ΑΒΔΟΥΛ ΧΑΜΗΤ] DORYS GEORGE, THE PRIVATE LIFE OF THE SULTAN OF TURKEY by Georges Dorys son of the late prince of Samos, one of the Sultan’s ministers, ex-governor of Crete, etc, translated by Arthur Hornblow, New York 1901. Με φωτογραφίες εκτός κειμένου. Σσ. 277.      65-90

514                  ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (1204-1566), μετά-

φρασις ΣΠΥΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΥ μετά προσθηκών και βελτιώσεων, έκδ. 1909-1910. Με σήμα αυτοκόλλητο του Βασιλικού Βιβλιοδετείου Νικ. Χιώτη. Βιβλιοδ. εποχής, χωρίς ράχη, σσ. 483.                                    35-70

Βλέπε και: 443, 359, 12

54. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ [515-525]

515      [ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ] ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ εκ παλαιών και νεωτέρων: συνερανισθέντων υπό του πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου πρώην Αστραχανίου κυρίου Νικηφό-

ρου, φιλοτίμω δε δαπάνη εκδοθέντων, όπως δωρεάν διανέμωνται τοις εν τοις Ελληνομουσείοις Φοιτώσιν, υπό των τιμιωτάτων και φιλογενών αυταδέλφων Ζωσιμά.       Εν τω της Κοινότητος Τυπογραφείω παρά Ρηδηγέρω και Κλαυδίω, εν Μόσχα, έτει 1798.           Τρίτομο έργο (1798-1799). Τόμος πρώτος, περιέχων την Γεωμετρίαν και την Αριθμητικήν, Τόμος δεύτερος, περιέχων τα Αρχιμήδεια Θεωρήματα, την      Επίπεδον Τριγωνομετρίαν, και τας του Κώνου Τομάς, Τόμος τρίτος, περιέχων τα περί την Άλγεβραν. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής, τυπωμένο σε γαλάζιο χαρτί, κόκκινες ακμές. Σσ.: 1ος τόμος (ισ’+334+κζ’πίνακες) + 2ος τόμος (246+κδ’) + 3ος τόμος (279+1λ.+39 πίνακες μεταξύ σελίδων 200 και 201+κβ’ πίνακες στο τέλος). [βλ. Γ. Λαδά Ελληνική Βιβλιογραφία 1796-1799 αρ. 119 & 169]. (3)           350-650

516      [ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΓ. – ΓΕΝΟΥΗΝΣΙΟΣ], ΓΕΝΟΥΗΝΣΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙ­ΚΗΣ εξελληνισθέντα μεν εκ της Λατινίδος φωνής υπό του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρίου Ευγενίου του Βουλγάρεως […] εν Βιέννη της Αουστρίας εν τη Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη, 1806. Σύγχρονη βιβλιοδ., σσ. 224.      350-550

517      [ΠΟΛΥΑΙΝΟΣ – ΚΟΡΑΗΣ ΑΔ.], ΠΟΛΥΑΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΒΛΟΙ ΟΚΤΩ, τυπ. Ι.Μ. Εβεράρτου, εν Παρισίοις 1809. Επιμέλεια Αδαμαντίου Κοραή. Κριτική έκδοση Αδ. Κοραή. Στον πρόλογό του (σελ. β’) αναφέρει την παρούσα ως 3η έκδοση (1η 1589, 2η 1690). [βλ. Ηλιού 1809.41]. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. φ1λ.+2+ι΄+453+1χ.α.            150-220

518      ΒΟΥΤΜΑΝΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ εκ της γερμανιστί γεγραμμένης Φιλίππου Βουτμάνου, μεταφρασθείσα και μεταρρυθμισθείσα υπό ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ εις χρήσιν του κατά την Σμύρνην Φιλολογικού Γυμνασίου, Εν Βιέννη, εκ της τυπογραφίας του Λεοπόλδου Γρουνδ, 1812. [βλ. Ηλιού 1812.10, όχι ΓΕΝ]. Λινή βιβλιοδ., δερμάτινη ράχη, σσ. Ιη’+510+2 χ.α.          250-500

519      [ΠΡΕΒΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ], ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΡΙΤΙΚΗ, συντεθείσα μεν ελληνιστί υπότινος φιλογενούς Έλληνος επεξεργασθείσα δε εις την κοινήν διάλεκτον των Ελλήνων, μετά τινών σημειωμάτων υπό Αναστασίου Ιερέως και Οικονόμου των Αμπελακίων, των επί των Θετταλικών Τεμπών κειμένων παρ’ ου και ιδία δαπάνη εξεδόθη χάριν ομογενών, δι επιστασίας Σπυρίδωνος Πρεβέτου Ζακυνθίου. Εν Τριεστίω, εν τη τυπογραφία Γάσπαρος Βάϊς, 1814. Με πίνακα 213 συνδρομητών. [βλ. Ηλιού 1814.13]. Χαρτόδετο εποχής, σσ. 248     180-250

520      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. (1769-1820), ΕΡΜΗΣ Ο ΚΕΡΔΩΟΣ ήτοι Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια συγγραφείσα παρά Νικολάου Παπαδόπουλου δια προτροπής και δαπάνης του εν Κωνσταντινουπόλει τιμίου και φιλογενούς Εμπορικού Συστήματος των Ελλήνων Μεγαλεμπόρων, επιστασία και διορθώσει Σ.Β. (Σπυρίδων Βλαντής), εν Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίων 1815. [βλ. Ηλιού 1815.42]. Βιβλιοδ. εποχής, μερικώς αποκολλημένη από το σώμα, σσ. 1φ+ις+167+1λ. (Βλ. αυτόθι, κοσμεί το εξώφυλλο της “Βιβλιοφιλίας 138).           300-400

520Β    ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ Ο ΟΔΗΓΟΣ, Ητοι παράφρασις και σχόλια των προς Τιμόθεον και Τίτον

τριών Αγίων επιστολών ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. Μετά πρσθήκης τινός, πλείστα χρήσιμα περιεχούσης, προς μεν γενικήν ψυχωφέλειαν. Αφιερωμένος δε μάλιστα εις τους Ευσεβείς του Χριστού Υπηρέτας. Σπουδή και επιστασία του Αιδεσ. Σαμουήλ Χερίδων Ουίλσωνος. Μελίτη (Μάλτα) από το τυπογραφείον της εν Λονδίνω Αποστολικής Εταιρείας, 1829. [βλ. Ηλιού 1829.89, Γκίνη 1901]. Περιέχει: “Διατριβή περί της επ’ Άμβωνος Ρητο-

ρείας”. Βιβλιοδ. εποχής με φθορές κυρίως στην ράχη, λεκές από λάδι κυρίως από την σελίδα 180 έως το τέλος και από την σελ. τίτλου έως και XI, ίχνη υγρασίας στο σώμα. Σχ. 4ο, σσ. XI+1λ+20+κη’+2λ+1χ.α.+1λ.+ζ+1χ.α.+58+1χ.α.+1λ.+ε+1.χ.α.+(67)-110+1χ.α+1λ.+ς’+(119)-144+1χ.α.+1λ.+(147)-280.     250-450

521      [ΔΙΟΓΕΝΕΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ], ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, Μεταφρασθείσα εκ της Ιταλικής επί την Γραικικήν διάλεκτον παρά του Ιεροδιακόνου ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΔΙΟ­ΓΕΝΕΙΔΟΥ του εκ της εν Πελοποννήσω Δημιτσάνης η προσετέθησαν ο Βίος του Μωάμεθ, και ο παραλληλισμός της χριστιανικής θρησκείας και Οθωμανικής, προς δε, και τινες σημειώσεις. Εν Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνω  1831[βλ. Γκίνη 2067, Ηλιού 1831.52]. Βιβλιοδ. εποχής, φθορές στην άνω δεξιά γωνία του εμπροσθόφυλλου, ίχνη υγρασίας στο σώμα, σκωληκόβρωτες οι πρώτες σελίδες μόνο στο άνω δεξί περιθώριο, σσ. 266+2λ.     350-500

522      ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑ­ΝΤΙΟΥ: περιέχουσα πάντα τα εν ταις άχρι τούδε εκδόσεσιν ευρισκόμενα συν τούτοις δε και άλλα τινά χρήσιμα τοις πρωτοπείροις μαθηταίς. Νέα έκδοσις. Εν Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων 1832. (κολοβό, φθαρμένα τα τελευταία 7 φύλλα). [Αθησαύριστο ως προς τον Ηλιού, εντοπίστηκε 1 αντίτυπο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης]. Νέα δερμ. βι­βλιοδ., σσ. 218+(14).          350-500

523      ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ, ΙΕΡΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ : ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ… Υπό Δανιήλ Γεωργόπουλου του εκ Ζυγοβιστίου, διδασκάλου της εν Δημιτσάνη Ελληνικής σχολής, διορθώσει δε Ευγενίου Διογενείδου…, [μαζί] Μέρος Δεύτερον “ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΕΙΣ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΞ ΑΝΑΓΚΗΣ Ή ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ, Ή ΕΞ ΑΠΡΟΣΕΞΙΑΣ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΙΣ ΕΠΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΙΡΟΥ­ΜΕΝΟΝ”, Εν Βενετία 1833 εκ της Ελληνικής Τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεόλα. [βλ. Γκίνη-Μέξα 2279, όχι ΒΒ, ΓΕΝ]. Με κατάλογο συνδρομητών, σελ. 206-229, τα 2 πρώτα αντίτυπα για τον Κυβερνήτη της Ελλάδος Καποδίστρια. Προ της σελίδας τίτλου η έγκριση της Ιεράς Συνόδου του Βασιλείου προς τον Δ. Γεωργόπουλον, όπου γραμματεύς ο Θ. Φαρμακίδης. Βιβλιοδ. εποχής, επιπλέον μπλε χάρτινο προστατευτικό περιτύλιγμα, σσ. ζ’+1χ.α.+299+1χ.α.            150-250

524      [ΚΟΡΑΗΣ] ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΣΧΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ήτοι Σύνοψις της Χριστιανικής Θεολογίας, μτφρ. Α. Κοραή τυπωθείσα κατά το 1772 νυν Δ’ υπό Ανδρέου Κορομηλά, το τρίτον εκδοθείσα προς χρήσιν των σχολείων, Τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1836. Σσ. 230. [δεμ. μαζί] ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΗΘΙΚΗΣ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, υπό ΜΙΣΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Αρχιμανδρίτου και Καθηγητού της Θεολογίας εν τω Πανεπιστημίω Όθωνος, τυπ. Σ.Κ. Βλαστού, 1849. Σσ. 312. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη.          280-350

525      [ΚΟΡΑΗΣ ΑΔ.], Δύο φυλλάδια: ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤ., Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ομιλία, έκδ. 1933. [μαζί] ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ., Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ ΩΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, έκδ. 1933. (2)          30-60

 

55. ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ [526-548]

526      [ALMANACH DES MUSES] Paris 1822. Περιέχει δύο φιλελληνικά ποιήματα: 1) “La Grece Libre” του M. Bignan στην σελ. 145 και 2) “Fragment d’une epitre aux Rois de la Chretiente sur l’independence de la Grece” του M. Viennet. Σχ. 12, βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, μικρή

φθορά, σσ. 311.          1-…

527      [ΑΡΓΟΣ] “THE NEW YORKER” Αύγουστος 1838, αριθ. 125. Περιλαμβάνει άρθρο για την Ελλάδα “Greece, The plain of Argos…” (βλ. σελ. 322-324). Σσ. 321-336.         60-70

528      MUNCH ERNST, DIE HEERZUGE DES CHRISTLICHEN EUROPAS WIDER DIE OSMANEN UND DIE VERSUCHE DER GRIECHEN ZUR FREIHEIT, (τόμος 2ος ιστορία του 18ου αιώνα) Basel 1923 [βλ. Δρούλια 409]. Γοτθική γραφή. Σσ. 265.         1-…

529      MUNCH ERNST, DIE HEERZUGE DES CHRISTLICHEN EUROPAS WIDER DIE OSMANEN UND DIE VERSUCHE DER GRIECHEN ZUR FREIHEIT, (τόμος 3ος, Αλί Πασάς, αρχή της Ελληνικής Επανάστασης κ.λπ.). Basel 1923 [βλ. Δρούλια 410]. Γοτθική γραφή. Σσ. 300.        1-…

530      ΦΙΛΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑ­ΣΕΩΣ, τυπ. Γ. Καρυοφύλλη, 1859 (μόνο ο β’ τόμος). Βιβλιοδ. εποχής, κόκκινη δερμάτινη ράχη, σσ. 421. 50-60

531      ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, έκδοση Δευτέρα επιθεωρηθείσα και διορθωθείσα, εκ της εν τη Αυλή του Ερυθρού Λέοντος Τυπογραφίας Ταϋλό­ρου και Φραγκίσκου, εν Λονδίνω 1860. ττ. 4, (ο 1ος τόμος με διαφορετική βιβλιοδεσία). (4)                           60-90

532      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΟΙΔΙΜΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ ΤΟΝ Ε’ καταταχθέντα μεν, διορθωθέντα και υπομνηματισθέντα υπό του καθηγητού Γ.Γ. Παππαδόπουλου… Συλλεγέντα και εκδοθέντα υπό Γ.Π. Αγγελόπουλου, ιλάρχου, τόμος Α’, (μόνον ο Α’ τόμος), παρά τω Εθνικώ Τυπογραφείω 1865. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. κγ’+440+1 αναδιπλ.πανομοιότυπο γράμματος με μικρό σκίσιμο.      40-60

533      ΞΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η ΗΡΩΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ από του έτους 1821-1828, τόμος Α’ & Β’ [δεμ. μαζί], τυπ. Άγγελου Καναριώτου, 1874. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 384+338+κατάλογος συνδρομητών.    70-140

534      [ΟΙ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΙ] Συλλογή των περί αυτών γραφέντων. Πρόλογος Κωνσταντίνου Γ. Ζησίου. Μέρος Α’ από εμφανίσεως της οικογενείας εν Μάνη μέχρι ελεύσεως εις Ελλάδα του Καποδιστρίου, τυπ. Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1903, (δεν εκδόθηκε άλλος τόμος). Εικόνες εκτός κειμένου. Αναδιπλούμενος γενεαλογικός πίνακας. Επιδιορθωμένο αρχικό εμπροσθόφυλλο. Βιβλιοδ. τέχνης όλο δέρμα, (Στέφανος Κολοβούρης), σσ. 255+1 αναδιπλ.          60-120

535      ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ ΤΑΚΗΣ, Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, έκδ. 1906. Με ολοσέλιδες εικόνες των πρωταγωνιστών (Κολοκοτρώνης, Τζαβέλας, Τρικούπης, κ.ά.). Φθορά από κάψιμο στις σελίδες 214-222 που επηρεάζει το κείμενο. Δεμ., σσ. 366+1.    80-160

536      [ΦΟΝ ΕΣ] ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ 1821, 40 ΤΕΤΡΑΧΡΟΜΙΑΙ ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΜΟΝΑΧΩ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΥ ΦΟΝ ΕΣ ΜΕΤ’ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, (έγχρωμες επικολλημένες εικόνες), εκδ. “Ελευθερουδάκης” [1921]. Έγχρωμο εξώφυλλο, ανάγλυφο, σχ. Φύλλου, σσ. [χ.α.σ.].        150-200

537      ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Επιμέλεια Κωνσταντίνου Ν. Ράδου, τόμος ένατος, εκδ. Εστία, 1926. Με φωτ. εκτός κειμένου. Με άρθρα: Μιχαήλ Α. Δένδια “Οι Βαράγγοι και το Βυζάντιον”, Κ.Ν. Ράδου “Το ημερολόγιον του “Φιλοκτήτου”, Αχιλ. Διαμαντάρα “Ιστορία του Καστελλορίζου”, κ.ά. Βιομηχ. βιβλιοδεσία, σσ. 727.                         30-40

538      [ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ] Προσωπογραφία. Λιθογραφία, ασπρόμαυρη έκδοση Δημητράκου, [χ.χ.]. Διαστάσεις [30×30 εκ.].      65-90

539      ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΤΟΥ 1821 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΣΑΦΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ, εκδ. Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Ιστορική και Λαογραφική Βιβλιοθήκη, 1931. Δερματόδετο, σσ. 246.            40-80

540      LASCARIS M., L’ABBE GREGOIRE ET LA GRECE, Paris 1932. Σσ. 16.    20-30

541      ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, εκδ. “Ελευθερουδάκης”, 1933. Εικονογραφημένη έκδοση για παιδιά. Δεμ., σσ. 270.      25-40

542      ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ, μελέτη ιστορική από νέες πηγές βγαλμένη 1715-1820, έκδ. 1935. Σσ. 302.     35-55

543      ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΜΜ., Ο ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ, βιογραφία, 1940. Δεμ., σσ. 160.            35-50

544      ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Γ., ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, ιστορικές μονογραφίες (Ν. Σκουφάς, Μ.

Ξάνθος, Π. Αναγνωστόπουλος, Γ. Δίκαιος, Αντ. Οικονόμου, Θ. Τσακάλωφ. κ.ά.), νέα έκδοση συμπληρωμένη, Ξυλογραφίες Α. Τάσου, εκδ. “Ο Ρήγας” 1945. Λίγες φθορές στο εξώφυλλο, σσ. 166.        30-40

545      [ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ] Ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, εκ του Ιερού Αγώνος 1921, έκδ. 1961. Με ολοσέλιδη φωτ. της προτομής του Ε. Παπά στις Σέρρες. Σσ. 31.    20-30

546      ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠ., ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΝΣΤΙΝΛΗ, μετά του κειμένου του πολιτεύματος και των αντιστοίχων της Γαλλικής Επαναστάσεως, 1962. Σσ. 138. 25-35

547      ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Ο ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΤΖΕΛΛΟΣ ή ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ, Οι στρατιωτικές και οι οικονομικές του υπηρεσίες στο αγωνιζόμενον έθνος το 1821, έκδ. 1968. Μικρές φθορές στο οπισθόφυλλο, σσ. 66.       25-35

548      PAPPAS SPYR., FRANCE et GRECE (La Petite Histoire) preface de F. Clement-Simon, editions Emile Paul Freres, Paris [χ.χ.]. Περιέχει: “Francais Philhellenes et Grecs Francophiles”, “Deux Grecs au service diplomatique francais”, κ.ά. Λινόδετο, σσ. 142.       40-60

Βλέπε και: 103, 361, 602, 395

 

 

56. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – 19ος ΑΙΩΝΑΣ [549-556]

549      ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ, Η ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΡΑΚΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΟ-ΣΕΡΒΩΝ, τυπ. Χ. Αναστασίου Δούκα, 1847. Σσ. 22.   1-…

550      [ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, 1897] LA REVOLTE CRETOISE 1897-1898. Λεύκωμα με 61 φωτογραφίες (περιέχει κυρίως θέματα Θεσσαλίας). Σχ. πλάγιο, σσ. [χ.α.σ.].       1-…

551      ΚΑΛΕΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓ., Η ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΟΛΥΚΕΦΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ, υπάρχουσα μέχρι της σήμερον και των εξ αυτής προερχομένων πολιτικών νοσημάτων και της

θεραπείας αυτών, ήτοι Αιτίαι της μη απελευθερώσεως της Ελληνικής φυλής και ανέκδοτα τινά πλην αληθή γεγονότα, τυπ. Αγγ. Καναριώτου, 1866. Σσ. 51. 35-60

552      [ΠΟΛΥΒΙΟΣ] ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΥ, προς χρήσιν των μαθητών της Β’ τάξεως του Γυμνασίου, μετά ερμηνευτικών σημειώσεων, υπό Χαρίση Πούλιου, τεύχος Α’, Β’ ΚΑΡΧΗΔΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, εκδ. Σ. Βλαστός, 1878. Σσ. 96.  25-35

553      ΝΕΕΖΕΡ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μτφρ. εκ του Γερμανικού, εν Κωνσταντινουπόλει, τυπ. Α. Κορομηλά, 1911. Σσ. 264.    70-140

554      [DILKE] ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α. Μ., Ο ΔΙΛΚΕ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ. Διάλεξις γενομένη τη 19 Ιανουαρίου 1918 πρωτοβουλία του Αγγλοελληνικού Συνδέσμου, τυπ. Ραφτάνη, 1918. Σσ. 62.           20-30

555      ΖΕΒΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, μέρος Α’ & Β’ δεμένα μαζί, (1833-1899), εκδ. “Τα Νέα Βιβλία”, 1945-1946. Άκοπο. Σσ. 116+149.         45-65

556      ALEXIEVA APHRODITA, LES OEUVRES EN PROSE TRADUITES DU GREC A L’EPOQUE DU REVEIL NATIONAL BULGARE, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, 1993. Σσ.            15-20

Βλέπε και: 499, 3, 520, 5, 27, 47, 69, 71, 70, 403, 24, 340, 283, 286, 285, 524, 114

 

57. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ –

Α´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ [557-562]

557      MACCAS LEON, LA GUERRE DE 1914, LES CRUAUTES ALLEMANDES (γερμανικές ωμότητες) REQUISITOIRE D’UN NEUTRE, Paris 1915. Σσ. 309.          20-25

558      NACOS L., UN APPEL AU PEUPLE ITALIEN, (article paru dans l’Estia du 23.3 Aout 1919). Οξειδωμένες καρφίτσες. Σσ. 13.      20-30

559      [ΔΗΜΗΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤ. – ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ 1922-1924] Μαρτυρία χειρόγραφη πιθανότατα από το Καρά Σεχέρ, Μάρτιος 1923. Δύο χειρόγραφα φύλλα και μία φωτογραφία του στρατιώτη με την ένδυξη στο κάτω μέρος “Κ. Δημήσσας Αιχαμλωσία 1922”. [μαζί] 8 χειρόγραφες σελίδες με μολύβι “οκτώ μέρες υποχώρησης 13η-20η…” του ιδίου. [μαζί του ίδιου] ΛΕΥΚΩΜΑ ΣΚΙΤΣΩΝ “ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ” και άλλα. 12 σκίτσα από την ανταλλαγή προσφύγων τουο 1924 (Δουσβάλ, Hassan-Dede, προς Άγκυρα) καθώς και Μάχη Αλί, χορεύτριες κ.ά. Επίσης άλλα αναμνηστικά σκίτσα. (= Ρώμη, Παρίσι, Αθήνα-Γλυφάδα). Σε ορισμένα μονογραφή Κ.Δ. ή CD. Επικολλημένη σε 31 φύλλα χαρτονιού (άνω των 150 σκίτσων).    130-260

560      ΒΑΪΔΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (μελέτη Πολιτικής Ιστορίας και Κριτικής), εκδ. της εφημερίδος “Πατρίς”, 1934. Με φωτ. εκτός κειμένου. Δεμ., σσ. 312.           50-100

561      Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ, 1919-1922, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΠΡΟΥΣΗΣ – ΟΥΣΑΚ (Ιούνιος – Νοέμβριος 1920), έκδ. Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, 1957. Με πίνακα σχεδιαγραμμάτων των χαρτών, 2 σελ. και 49 αναδιπλούμενους χάρτες και σχεδιαγράμματα.  50-100

562      ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΠΟ ΤΟΥ 98ου ΥΨΩΜΑΤΟΣ (Αναμνήσεις ενός Ηπειρώτου Αγωνιστού), επιμέλεια Αποστ. Π. Παπαθεοδώρου, προλογίζει Αλέξαν. Χ. Μαμμόπουλος, 1979. Με φωτ. εντός κειμένου. Δεμ., σσ. 421.     50-70

Βλέπε και: 318, 378, 211, 391, 380

 

58. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ [563-567]

563      [ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛ.], ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΡΕΠΟΥΛΗ – ΠΟΛΙΤΟΥ – ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ και ΡΑΛΛΗ και ΣΤΡΑΤΟΥ επί του Πολιτικού Ζητήματος, Συνεδριάσεις 10-13 Αυγούστου 1917, επιμελεία “Πατριωτικής Ενώσεως”, εκδ. Μιχ. Μαντζεβελάκη. Σσ. 287.           25-40

564      [ΜΕΤΑΞΙΚΟ] ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 1937, Αριθμοί και Γεγονότα (Γεωργία, Βιομηχανία, Ναυτιλία, Χρηματιστήριον, Πρόνοια, Δημόσια Ασφάλεια, Τύπος και Του-

ρισμός …), έκδ. 4ης Αυγούστου, αριθ. 10, 1937. Σχ. φύλλου μικρό, ίχνη υγρασίας, σσ. 79. 30-45

565      [ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥ­ΘΕ­ΡΩΝ, (“το παρόν καταστατικόν κατηρτίσθη υπό την Προεδρείαν του Αρχηγού κ. Σοφοκλή Βενιζέλου… , 31η Μαρτίου 1946”). Σσ. 15.            35-45

566      ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΠΟΣΤ., ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, Πάτραι 1947. Με την υπογραφή του σ. (Με πολλές αναφορές στον Ελευθέριο Βενιζέλο). Δερματόδετο, σσ. 141.            40-80

567      [ΜΕΤΑΞΙΚΟ] ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος Κυβερνήσεως. Επισκεπτήρια κάρτα με χει-

ρόγραφη αναγραφή “Ευχαριστώ θερμώς”. Σε μικρό σφραγισμένο φάκελο “ιδιαίτερον γραφείο”, προς δεσποινίδα Ευαγγέλου.     50-80

 

59. Β´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΕΜΦΥΛΙΟΣ [568-592]

568      ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΠΟΛΙΤΙΚΑ 1943-1945, (Η Ώρα της Ειρήνης, Η Ιδέα του Έθνους, Τα Θέματα της Ελληνικής Πολιτικής, Παιδεία, Η Λαοκρατία, Ανατολική Θράκη, Η Ηγεσία της Οικουμένης, Αντίκρυ στην καινούργια εποχή). Εκδ. Α. Παπαζήσης [1945 περ.]. Σσ. 52.      35-55

569      ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Ο ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ και ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1940-1941, έκδ. 1945. Σσ. 207+17 ολοσέλιδα σχέδια. 35-45

570      ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ, Αλβανικόν Έπος, Σύμπτυξις, Κατοχή, Στρατόπεδα Συγκεντρώσεως, εκδ. “Αετός”, 1945. Άκοπο. Σσ. 144.  35-45

571      ΒΛΑΧΟΣ Γ.Α., ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940-1941, εκδ. Αετός, 1945. Σσ.143.      20-40

572      ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ “ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΟΣΙΛΟ­ΓΩΝ”, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1945. Ο σ. διετέλεσε υπουργός. Φυλλάδιο 18 σελίδων.           30-60

573      ΑΓΓΕΛΕΑΣ Ν., Η ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΘΥΕΛΛΩΝ, 1946, με πίνακες και σχεδιαγράμματα. Σσ. 180. [μαζί] ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Κ., ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΞΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥ­ΝΗΝ, διάλεξις, 1946. Σσ. 37. (2)         20-30

574      ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ Α., Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ, πολιτικοστρατιωτική μελέτη, εκδ. Ι. Δ. Κολλάρου, 1946. Σσ. 67. 20-25

575      ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Ε.Ι., Ο ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ 1941-1944, εκδ. Αργ. Παπαζήσης, 1946. Σσ. 215.       35-45

576      [ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.], ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΝΩΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ, ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Το πρόβλημα του Β. Ναυτικού, Τα γεγονότα Μέσης Ανατολής, Αι σφαγαί της Πελοποννήσου, [εκ των επισήμων εστενογραφημένων πρακτικών της Βουλής (συνεδρίασις 12/12/1946)]. Άκοπο. Σσ. 32.            25-50

577      ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΩΡΟΣ, ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ εις την Ελληνικήν Ιστορίαν από της εποχής των Περσικών επιδρομών μέχρι σήμερον, έκδ. 1948. Σσ. 48. [μαζί] ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ, εικονογραφημένο, [1948 περ.]. Σσ. [χ.α.σ.]. (2)         40-60

578      ΠΑΠΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓ., Η ΕΡΥΘΡΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ (ΔΙΑΤΙ ΠΟΛΕΜΑ Η ΕΛΛΑΣ…) ελληνική έκδοση με πρόλογο του διαπρεπούς άγγλου δημοσιογράφου F.A. Voigt, 1948. Φθορές στο εξώφυλλο, σσ. 128.        30-50

579      ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΥΡΡΟΣ (Ηπειρώτης) Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΣΑ, Η ΕΛΛΑΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΛΑΒΙΚΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ εκδίδεται υπό την προστασίαν του Συνδ. Αναπήρων Πολέμου κατά της ανταρσίας 1946-1949, έκδ. 1949. Σσ. 80.         30-45

580      ΜΑΡΚΕΖΙΝΣΗ ΣΠ., ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ, έκδ. 1949. Με φωτ. του σ. έναντι της σελ. τίτλου. Σσ. 110.            35-50

581      ΑΙ ΘΥΣΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ, 1)Η Ελλάδα: πληθυσμός, θέσις στην Μεσόγειο, οικονομία, συγκοινωνίες θαλάσσιες και χερσαίες… 2) Ο Πόλεμος στην Ελλάδα: Ελληνοϊταλικός, Ελληνογερμανικός, κατοχή, διαμελισμός της χώ-

ρας… 3) Ο Οικονομικός Πόλεμος: Εισαγωγή ζώων κατά την κατοχή, καταστροφαί δασών, καταστροφές σιδηροδρόμων… Πλούσια εικονογραφημένο λεύκωμα σε 4 γλώσσες ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά και ρωσικά. Τυπ. Ασπιώτη-Ελκα, [χ.χ.]. Σχ. φύλλο, ταλαιπωρημένη βιβλιοδ., [χ.α.σ.]. 100-150

582      ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ., ΣΚΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ, [χ.χ., 1950 περ.]. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 127. 30-40

583      ΚΑΠΙΤΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚ., Τ.Ε.Α., ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ αυτοί που απέβησαν το φόβητρον των Κομμουνιστοσυμμοριτών, η παρηγοριά και η ελπίς των φιλονόμων πολιτών, Απρίλιος 1951. Σσ. 51.          30-40

584      ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΤΑΣΟΣ, ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΝΙΚΗΣΑΜΕ, έκδ. 1953. Σσ. 91. [μαζί του ιδίου] Η ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ, “Η Κύπρος και η Βόρειος Ήπειρος στενάζουν κάτω από τη σκλαβιά. Χρέος τιμής για κάθε Έλληνα είναι να τις λυτρώση”, έκδ. 1955. Σσ. 78. (2)  30-60

585      [ΝΑΖΙΣΜΟΣ-ΤΡΙΤΟ ΡΑΪΧ] SHIRER L. WILLIAM, The Rise and Fall of the Third Reich. A History of Nazi Germany. Vol. 1: The Rise (σσ. 622), vol 2: The Fall (σσ. 625 – 1245), Simon & Schunster, New York 1960. Σχ. 8ο, σε κουτί από χαρτόνι. Εκτενής μελέτη περί ναζισμού.           1-…

586      ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Λ., Η ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ, εκδ. Δίφρος 1960. Άκοπο. Σσ. 39.            20-40

587      ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 1941-1949, Λεύκωμα πλούσια εικονογραφημένο. Σχ. πλάγιο, σσ. 32. 30-50

588      ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΪΑ 1940-1941, έκδ. 1964. Άκοπο. Σσ. 224+1 αναδιπλούμενος χάρτης.            30-50

589      ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒ., ΓΡΑΜΜΟΣ, Ιούλιος 1970. Με φωτ. και σχέδια εντός και εκτός κειμένου. Σσ. 122.            30-50

590      ΚΑΡΤΙΕ ΡΑΙΗΜΟΝ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, επιστημονική εταιρεία Πάπυρος, πανομοιότυπος ελληνική έκδοσις υπό τον τίτλον “La Seconde Querre Mondiale”, έργου των οίκων Larousse και Paris-Match, [1970 περ.]. Δύο τόμοι (Α΄ τόμος 1939-1942 & Β’ τόμος 1942-1945), σχ. 4ο μεγάλο, πλούσια φωτογραφική εικονογράφηση. (2)      1-…

591      ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Φωτογραφικό λεύκωμα, Η ΚΑΤΟΧΗ, φωτογραφικά τεκμήρια 1941-1944, έκδ. 1973. Σχ. Πλάγιο, σσ. 213.   30-60

592      ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (καπετάν Θωμάς), Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ (Εθνική και Κοινωνική) εισαγωγή και επιμέλεια από τον αδερφό του Άρη ΜΠΑΜΠΗ Δ. ΚΛΑΡΑ, εκδ. Δωρικός, 1976. Με φωτ. εντός κειμένου. Δεμ., σσ. 735.            30-40

Βλέπε και: 602, 140, 217, 34, 407

 

60. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ [593-605]

593      PHOTIAS NIKOS, DAS SYSTEM DER DIREKTEN BESTEUERUNG IN GRIECHENLAND, Jena 1929. Σσ. 130.     25-35

594      ΚΑΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ., ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ, έκδ. του Προοδευτικού Κόμματος των Χριστιανών Σοσιαλιστών, 1946. Άκοπο. Σσ. 72.         30-40

595      [ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΜΑΡΣΑΛΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ], Ο πλήρης απολογισμός της βοήθειας του σχεδίου Μάρσαλλ προς την Ελλάδα, Ιούλιος 1948 – Ιανουάριος 1952. Συνετάχθη και εδημοσιεύθη υπό της ειδικής οικονομικής αποστολής του Οργανισμού Κοινής Ασφάλειας, [1953]. Σσ. 144. [μαζί] ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΜΑΡΣΑΛΛ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1950. Σσ. 47. (2)            30-60

596      ΤΟ 20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩ­ΣΕΩΣ, Η απόφασις δια την έκθεσιν της Κεντρικής Επιτροπής, οι λόγοι των: ΜΠΟΥΛ­ΓΚΑΝΙΝ, ΜΟΛΟΤΩΦ, ΜΙΚΟΓΙΑΝ, ΣΕΛΙΕΠΙΝ, ΠΑΓΚΡΑΤΟΒΑ, εκδ. “Ζώγια”, 1956. Σσ. 173. 25-35

597      ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΤΙΑΠΟΙΚΙΑΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΓΡΑΜΜΑ­ΤΕΙΑΣ 20-24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1957. Περιέχει το καταστατικό του Ε.Α.Σ. (Ελληνικού Αντιαποικιακού Συνδέσμου). Σσ. 32. 30-50

598      [ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ] ΔΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967, Περιεχόμενα: Το Διάγγελμα της Εθνικής Κυβερνήσεως, Εισαγωγή, Το Κοινοβούλιον, Τα Πολιτικά Κόμματα, Η Αντεθνική Συνεργασία Αστικών Κομμάτων – ΕΔΑ, Ο Τύπος, Η Δημόσια Τάξις, Ο Εθνικός Στρατός, Η Κομμουνιστική Απειλή, Η Δικαιοσύνη, […]. Πλούσια εικονογράφηση με φωτ.

εποχής, [1967]. Σσ. 152.         40-60

599      [ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 1968] ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 1968. Οξειδωμένες καρφίτσες. Σσ. 57.        20-30

600      [ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ] ΔΕΛΤΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟ­ΛΕ­ΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Αθήναι – Ζάππειον 1948. Στην πίσω πλευρά ο Απριλιανός Αετός. Σσ. [χ.α.σ.]. Μαζί δίφυλλο με την προσφώνηση του Αρχηγού του ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ.      30-50

601      [ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ] Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΕΛΛΑΔΑ, Υπουργείον Συντονισμού, Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων, Δεκέμβριος 1970. Προπαγανδιστικό έντυπο με έγχρωμες φωτογραφίες. Σχ. 4ο, σσ. 133.           35-50

602      ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΛΙΓΩΝ, 1971. Με εκτενή αφιέρωση του σ. (επίτιμος αρχηγός Γ.Ε.Σ.). Σσ. 344.       30-60

603      [ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ] 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967-1972, Έγχρωμο Λεύκωμα, 5 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ­ΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, έκδ. Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων Υπουργείου Κυβερνητικής Πολιτικής, 1972. Προπαγανδιστικό έντυπο. Τυπ. Ασπιώτη-Ελκα. Σχ. πλάγιο, σσ. 136.  30-50

604      ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1974, Φλεβάρης – Δεκέμβρης., Ε.Ε.Α.Μ., Τα κείμενα αφορούν τοποθετήσεις πάνω σε επίκαιρα πολιτικά θέματα καθώς και σε προβλήματα του μαζικού κινήματος στους διάφορους χώρους. Πολυγραφημένο. Σσ. 120.      30-40

 

605                  [ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ – ΔΗΛΟΣ] “ΔΕΛΦΙΝΙΑ”. Δύο δελφίνια, στο ένα υπάρχει ένας καβαλάρης. Χρωμολιθόγραφη ευχητήρια κάρτα. Σχέδιο από ψηφιδωτό, Δήλος 2ος αιών. Δίφυλλη γαλλόφωνη του Ειδικού Συμβούλου Τύπου D. P. Synadinos. Athens editions, τυπ. Ασπιώτη-Έλκα. Διαστάσεις: 12×18 εκ. [περ. 1960].  15-25

Advertisements

About spanosrarebooks

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΟΣ SPANOS EDITIONS ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ - ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ -ΤΕΧΝΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ BYZANTINE - POST BYZANTINE - HISTORY - ART - SCIENCE - REPRINTS - FACSIMILES ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΠΑΝΟΣ SPANOS RARE BOOKS ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 15ου - 20ου ΑΙΩΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ * ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ * ΕΚΘΕΣΕΙΣ ANTIQUE AND RARE BOOKS, ENGRAVINGS AND MANUSCRIPTS, 15th - 20th CENTURY AUCTIONS * CATALOGUES * EXHBITIONS ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ logo2 BIBLIOPHILIA ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. ΙΔΡΥΣΗ 1976 ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ QUARTERLY REVIEW ON HISTORY AND BOOKS' SURVEY - RETROSPECTIVES. FOUNDED 1976. CHIEF EDITOR: XANTHI PROESTAKI.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s