116 GREEK BIBLIOPHILES’ RARE BOOK AUCTION – 116η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (1/2)

116η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (1/2)

afisa.indd

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 Νοεμβρίου 2014, ΩPA 19:00

AIΘOYΣA ΦIΛOΛOΓIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPNAΣΣOΣ • KAPYTΣH 8

Τα βιβλία εκτίθενται από τo Σάββατο 1 Νοέμβριου 2014 στη Βιβλιοφιλία (Μαυρομιχάλη 7) καθημερινά. Πρωί, ώρες: 10:00-17:00. Πέμπτη, ώρες: 10:00-14:00 και 17:00-20:00. Την Τετάρτη 12 και Πέμπτη 13 Νοέμβριου από τις 10:00 έως τις 20:00. Τέλος, στις 14 Νοέμβριου από τις 10:00 έως τις 23:00.

Παραλαβές των δημοπρατούμενων βιβλίων από το βιβλιοπωλείο της Βιβλιοφιλίας (Μαυρομιχάλη 7, Τηλ.: 210 36.14.332, 210 36.23.917, Κιν.: 6942 571772)

*Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1-…) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας

1 ΛΕΞΙΚΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ – ΔIAΛEKTOI [1-17]

1     ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν., ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, εκδ. Σιδέρη χχ, σσ. 136, ταλαιπωρημένο.                                                                         15-25

2     [ΒΛΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ] ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΣΥΝΤΕΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ Γ. ΒΕΝΤΟΤΗ. Αφιερωθείσα τοις αυταδέλφοις Ζωσιμά παρά Σπυρίδωνος Βλαντή. Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί 1810, σσ. 12+282 (λείπουν οι σσ. 76-78, 81-82. Δερμ. βιβλιοδ. Σητόβρωτο. (Ηλιού 1810. 11)            40-70

3     [ΚΑΡΑΣΟΥΤΣΑΣ ΙΩ.] ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ, ΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΣΧΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ ΛΟΓΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ παλαιών τε και νεωτέρων, μετά σημειώσεων εξηγηματικών του κειμένου υπό ΙΩ. ΚΑΡΑΣΟΥΤΣΑ, βιβλίον φέρον την έγκρισιν της εξεταστικής Επιτροπής και του Υπουργείου της Παιδείας, εκ του τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστού, 1859. Μέρος πρώτο πεζός λόγος και μέρος δεύτερο ποίησις. Εισαγωγή σχόλια στα ελληνικά, κείμενα στα γαλλικά. Βιβλιοδ. εποχής ταλαιπωρημένη, ίχνη υγρασίας στο σώμα, σσ. κδ´+459.                  35-65

4     ΑΣΩΠΙΟΣ Κ., ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ, ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, εκδ. Πρόοδος 1873, σσ. 288, δερματόδετη ράχη, ταλαιπωρημένο.       25-50

5     [ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ – KRIEG H., – ZEIBIG] PANSTENOGRAPHIKON, ZEITSCHRIFT FUR KUNDE DER STENOGRAPHISCHEN SYSTEME ALLER NATIONEN., εκδ. Dresden 1874, σσ. 304. [μαζί] ΙΩΣΗΦ ΜΙΝΔΛΕΡ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ, χχ, σσ. 32+7 στενογραφήματα. [μαζί] STOENESCU D. SCURTA DARE DE SEMA DESPRE STENOGRAPHIA LA ROMANI, εκδ. Bucuresti 1871, σσ. 28. Τρία βιβλία σε έναν τόμο, περιέχει αναδιπλούμενους πίνακες.                                       70-130

6     ΙΑΣΕΜΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ, ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ´ ΚΑΙ Δ´ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, εκδ. Ιασεμίδης 1879, σσ. 295, δερματόδετη ράχη.                                                                                                           25-35

7     DE COURTENAY BAUDOIN, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, εκδ. Βόρονετζ 1882, σσ. 88, στα ρωσσικά.                                                                                       1-…

8     ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΜΗΡΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, εκδ. Παλαμήδης 1886, σσ. 415, ταλαιπωρημένο εξώφυλλο.         30-60

9     ΚΥΝΝΗΡΟΣ ΡΑΦΑΗΛ & ΚΟΧΙΟΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΝΤΩΝ, υπό Πουλίου Χαρίση, εκδ. Κωνσταντινίδης 1896, σσ. 452.                                                                                    30-50

10   ΚΥΠΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ., ΝΕΩΤΑΤΟΝ ΠΛΗΡΕΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ, δύο τόμοι, εκδ. Φέξη 1908, σσ. 1461, ράχες φθαρμένες και ταλαιπωρημένο. (2)              20-40

11   ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. Κ., ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜ. Ι., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, εκδ. Τερζόπουλος 1910, σσ. 295, δερματόδετη ράχη.  25-35

12   GANDERS DANIEL, HANDWORTERBUCH DER DEUTSCHEN SPRACHE, εκδ. Leipzig 1924, σσ. 8871-…

13   ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ Γ.Ν., ΔΙΑΛΕΞΙΣ, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου 1926. (Η Ελληνική γλώσσα, ερμηνεία και ιστορία αυτής). Σσ. 67. [μαζί] ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ. Μέλη της επιτροπείας: Σ. Σακελλαρόπουλος, Α. Σκιάς, Ν. Εξαρχόπουλος, Θ. Μιχαλόπουλος, Ι. Μεγαρεύς, Χρ. Οικονόμου, εκ. του τυπ. Μ. Μαντζεβελάκη, 1921. Χαρτόδετο, λείπει το εμπροσθόφυλλο, σσ. 158. (2)               20-40

14   ΡΟΥΣΕΝ ΠΕΡ., ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, εκδ. Εθνικόν Τυπογραφείον 1933, σσ. 298, ράχη μερικώς αποκολλημένη.                                                           30-60

15   ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Ν. Π., ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, εκδ. Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 1951, σσ. 312.                                                                      20-30

16   ΦΙΛΙΠΟΒΑ Μ., [ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΞΙΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ], με ερμηνεία στα λήμματα και ελληνιστί, εκδ. Σόφια 1969, σσ. 186.                                                                 25-35

17   ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Κ. Ι., ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΟΜΟΣ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ σε έναν τόμο, εκδ. Αργυρού χχ, σσ. 479+494+478, με πολλές φωτογραφίες γύρω από τα έμβια και μη όντα της θάλασσας, δερματόδετη ράχη.                                                                                                  45-90

Βλέπε και: 366, 324, 159, 270, 493

 

3 TYΠOΓPAΦIABIBΛIOΛOΓIABIBΛIOΓPAΦIAKATAΣTATIKA [18-31]

18   ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ. Ενημερωτικό μονόφυλλο προς τους αναγνώστες, σχετικά με την κυκλοφορία και ταχυδρόμηση νομικού περιοδικού. Μεσοπόλεμος. 10-15

19   [ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΑΚΑ] ΚΛΩΣΤΗ «ΣΗΜΑΙΑΣ», σήμα κατατεθέν, Βαφείου Αθηνών, [1900 περ.]. Διαστάσεις πλάκας [23×24, 5 εκ.], σήματος [14×6, 7 εκ.].            140-250

20   ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ, Σε μπαμπού από την Κεϋλάνη (Σριλάνκα). Μακρόστενο (353, 5 εκ.), 7 φύλλα και 2 με διακοσμητικά προστατευτικά. Στην μπροστινή πλευρά του φύλλου εξελίσσεται εικονογραφημένη ιστορία ενώ στο πίσω μέρος του φύλλου έχει το κείμενο. Ενώνεται στο μέσο του βιβλίου με σπάγκο και κλείνει με νόμισμα.                                                    100-200

21   ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Μήκος 34 εκ. Ύψος 10 εκ., περιόδου μεσοπολέμου, από μαντέμι με την ένδειξη «Made in Austria», σε ξύλινη βάση, [χ.χ., 1930 περ.].         25-40

22   [ΦΥΣΙΣ, ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ανεγνωρισμένον σωματείον, Εσωτερικός Κανονισμός και Κανονισμός Τμημάτων, 1927. [μαζί] ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ 1927-1925, τα 25 χρόνια του ομίλου. (2)                                                              20-35

23   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ, ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΤΗΜΟΝΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, Έδρα εν Αθήναις, 1932. Σσ. 21.                                                                                      15-25

24   ΛΕΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ., ΠΙΝΑΞ ΤΙΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, βιογραφικαί τινές σημειώσεις (Νικολάου Δημητρίου Λεβίδη), τυπ. Π. Λεώνη, 1934. Με αφιέρωση του σ. προς τον Γ. Κορομηλά. Σσ. 56.                                                                                                25-35

25   ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ Γ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ & Γ. ΒΗΧΟΥ, Μονοσέλιδο διαφημιστικό έντυπο σε στυπόχαρτο. (Τετράδια, χαρτιά, μολύβια, κονδυλοφόροι, πέννες κλπ. κλπ.). Διαστάσεις [20×15 εκ.].                                                           18-25

26   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ., ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ «ΑΣΤΕΡΟΣ», τεύχος 1ον έως και 6ον, επιμέλεια Ν. Νείρου, [χ.χ.]. (6)                                                                                                       20-35

27   LAGICH AD. A., ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, μτφρ. Ιωαννίδης Α., εκδ. Τσουράκη περ. 1955, σσ. 126.                                                                                                           25-40

28   [ΡΙΖΟΠΑΠΥΡΟΙ] Από το Νεπάλ, [1960 περ.], με διακοσμητικά σήματα. Σύνολο 4 σελ. (7)   25-35

29   ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛ., ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ, Εγχειρίδιον Δικαστικής Γραφολογίας και Χαρακτηρολογία, εκδ. Αδελφών Βαρβάτη, 1962. Άκοπο, λεκέδες υγρασίας. Σσ. 248.            30-50

30   [THE GREEK PRESS AT CONSTANTINOPLE IN 1627 AND ITS ANTECEDENTS-R.J. ROBERTS] Transactions of The Bibliographical Society “THE LIBRARY” 1967. Με θέματα: Francis Clement’s Petie schole at the Vautrollier Press, 1587 – Robert D. Pepper. The Greek Press at Constantinople […]. An Uncancelled Copy of the first collected Edition of Seift’s Poems – Margaret Weedon. An Unpublished Letter from Swift – Paul V. Thompson. And Bibliographical Notes. Published by The Oxford University Press. Σσ. 91.       20-40

31   [ZISSKA & KISTNER] ΕΛΛΑΣ-HELLAS. BUCH-UND KUNSTAUKTIONSHAUS F. ZISSKA & R. KISTNER zusammen mit RENE SIMMERMACHER-STAUFEN, κατάλογος Δημοπρασίας με αποκλειστικά ελληνικό ενδιαφέρον, εκδ. Munchen 1999, σσ. 122.                           1-…

 

6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ – ΚΟΜΙΚΣ – ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [32-39]

32   ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΙΝΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ, ΚΑΙ ΑΙ ΓΕΛΟΙΟΤΑΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΑΠΛΟΤΗΤΕΣ. ΑΜΑ ΔΕ ΚΑΙ ΑΙ ΟΞΕΙΑΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΚΟΛΦΑΣ. Βενετία εκ του ελλην. Τυπ. Του Αγ. Γεωργίου 1874, σσ. 63. Εικονογραφημένο με ξυλογραφίες εντός κειμ. (Ηλιού 1874.100)                                                                                           40-70

33   ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΙΝΟΥ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ, ΚΑΙ ΑΙ ΓΕΛΟΙΟΤΑΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΑΠΛΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΔΕ ΚΑΙ ΑΙ ΟΞΕΙΑΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΚΟΛΦΑΣ, εκδ. Α. Κωνσταντινίδου 1886, σσ. 76.                                                      30-60

34   [ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ] ΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΕΥΣΑΝΤΟΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1908-1909, εκδ. Σακελλαρίου 1911, σσ. 443     45-70

35   ΡΗΝΤ ΜΑΙΥΝ, ΟΙ ΝΕΟΙ ΡΟΒΙΝΣΩΝΕΣ, διασκευή Νίκος Καζαντζάκης, εικονογράφηση Ν. Βακαλάκης, εκδ. Νίκας 1933, σσ. 153.                                                                         25-50

36   [ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ] ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 1837-1937, με πορτραίτα των καθηγητών και φωτογραφίες των κτηρίων του πανεπιστημίου, εκδ. Πυρσός 1937, σσ. 108.                                                                                                           35-70

37   ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ, μτφρ. Νίκος Καζαντζάκης, εκδ. Δημητράκος 1942, σσ. 158, με πολλά σκίτσα από θέματα του βιβλίου.                          35-70

38   [ΤΑΝ Ο ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΟΣ] Ο ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΒΑΑ. (παγωμένος πλανήτης περνάει κοντά από την γη), τεύχος 10ο, εκδ. χχ, σσ. 34.                                                                          20-30

39   [ΠΡΙΟΝΙΤΣΗΣ ΜΙΧ.] ΝΕΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. Ο ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ, εκδ. Ζήνων χχ, σσ. 29, με ένα ποίημα του Ζ. Παπαντωνίου.                                                            15-25

Βλέπε και: 433, 157, 258

 

7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ [40-49]

40   [ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ] Περιοδικό μηνιαίο, τεύχος 8-9, Ιστιαία, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1962, διευθυντής: Γεώργιος Κυριαζόπουλος, σσ. 369-448.                       15-20

41   [ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Γ] ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1859-1860, [μαζί] ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ, εκδ. Σακελλαρίου 1860, σσ. 30, ταλαιπωρημένο.                                                                             1-…

42   ΗΡΟΔΟΤΟΣ, ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΕΙΣ, απόδοσις Θ. Αποστολόπουλος, προς χρήσιν των μαθητών της Δ´ τάξεως των δημοτικών σχολείων αρρένων και θηλαίων, εκδ. Αποστολόπουλος 1897, σσ. 240, ταλαιπωρημένο με φθορές, που δεν επηρεάζουν το κείμενο.                                     15-30

43   ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. Ν., ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΧΩ, έτος Η´, εκδ. 1921, σσ. 216, ύλη επιστημονικού ενδιαφέροντος για μαθητές της Ε´ γυμνασίου, δερματόδετη ράχη.  25-35

44   [ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ] ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1904-1929, εκδ. Πυρσός 1928, σσ. 123, με εικονογραφημένο εξώφυλλο και φωτογραφίες εντός.    20-30

45   [ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ] ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, περιέχει θέματα επίπλωσης, καθαρισμού, υποδοχής, εστιατορίου κτλ. εκδ. Θεοτοκάτος 1930, σσ. 261.          40-70

46   [ΚΟΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ] THE ATHENIAN, τέσσερα τεύχη, τόμος 21 αρ.1 και 5, τόμος 22 αρ.1, τόμος 23 αρ.1, εκδ. 1950, σσ. 40+20+30+27, αρχισυντάκτης Θ. Χατζής, διαχειριστής Γ. Σαρίδης.(4)     25-50

47   [INSTITUT FRANCAIS D’ ATHENES] L’ ENSEIGNEMENT PAR L’ IMAGE ET LA CHANSON, PREMIER CAHIER COURS ORAL ET PREPARATOIRE, εκδ. 1952, χασ., άλμπουμ με έγχρωμες κάρτες με εικόνες για την εκμάθηση των γαλλικών.                                                            30-60

48   ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣ. (ΛΟΓΙΟΣ), ΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ, Ήτοι Ρήσεις Τερπναί και Εμέσως Ωφελίμου, Ενδελεχώς Ερανισθείσαι, Χάριν του Απανταχού Φιλοπροόδου, Φιλοσκώμονος, Φιλογλώσσου, αλλά & Ρηξικελεύθου Ελληνισμού, εκδ. Γρηγόρη. 2 βιβλία, έκδ. 1965 και 1966. Τα βιβλία αυτά είναι συλλογή από δείγματα του τι μπορεί να κάμη η ανθρώπινη ματαιοδοξία, ημιμάθεια και σοβαροφάνεια. Με σχέδια εντός κειμένου. Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου και σελίδων έγινε από τον ανθολόγο. Σσ. 109+265. (2)           20-40

49   [ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ] Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΝ 1869-1969, εκδ. 1970, σσ.208, με βιογραφικά των μελών, με φθορές.       20-30

Βλέπε και: 459, 156, 248, 474, 26, 200, 320

 

8 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [50-57]

50   ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θ., ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΕΘΝΩΝ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, εκδ. 1866, σσ. 221, δεμένο.   30-60

51   ΜΑΙΤΕΡΛΙΓΚ Μ., Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΤΑΠΕΙΝΩΝ, μτφρ. Νίκος Καζαντζάκης, εκδ. Φέξης 1913, σσ.127, δεμένο.                                                                                               30-60

52   HASBACH WILHELM, DIE MODERNE DEMOKRATIE. EINE POLITISCHE BESCHREIBUNG, εκδ. Fischer 1921, σσ.620.                                                                                        1-…

53   BERGSON HENRY, Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, μτφρ. Παπαλεξάνδρου Κωνστ. Θ, εκδ. Βασιλείου 1925, σσ. 455.                                                                                              20-30

54   VIERKANDT ALFRED, GESELLSCHAFTSLEHRE, εκδ. Stuttgart 1928, σσ. 484.    15-20

55   [ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ], MULLER GUSTAV, AMERIKANISCHE PHILOSOPHIE, εκδ. Frommanns 1936, σσ. 303, περιέχει φιλοσόφους όπως: Pierce, James, Dewey, Santayana, Thoreau, Edgar Allen Poe κ.α., λινόδετο.                                                                                    15-25

56   ΜΠΟΥΚΑΟΥΡΗΣ Ν. Γ., ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, εκδ. 1961, σσ. 166.         20-40

57   NIETZSCHE FRIEDRICH, Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ, μτφρ. Νίκος Καζαντζάκης, εκδ. Σαλιβέρου χχ, σσ. 152.                                                                                              30-60

Βλέπε και: 64, 172, 264, 289, 290, 293, 70, 71, 453, 68, 434

 

9 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ [58-71]

58   [ΣΥΝΟΨΙΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ] ΣΥΝΟΨΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, εκδ. Κωνσταντινούπολις-Πατριαρχικόν Τυπογραφείον 1896, σσ.770, όλο δέρμα με χρυσώματα, σχήμα 16ον.                   45-75

59   [ΓΕΓΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ] ΜΗΝΑΙΟΝ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΗΚΟΥΣΑΝ ΑΥΤΩ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ, εκδ. Σαλιβέρος 1904, σσ. 264, ταλιπωρημένο.                                                                                     1-…

60   ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤ., Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ ΑΥΤΟΥ ήτοι ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΜΕΛΕΤΑΙ περί της Θείας Παντοδυναμίας, Πανσοφίας και Αγαθότητος, εν Κωνσταντινουπόλει 1910. Χαρτόδετο, μικρές φθορές, σσ. 176.                                                                                                           30-55

61   GENNADIOS ARABADJOGLOU, EVEQUE (TITULAIRE) GRECO-ORTHODOXE DE SCOPELOS. [Σκόπελος] UNION OU RAPROCHEMENT DES EGLISES CHRETIENNES, imprimerie «Estia», Galata, Constantinople, 1929. Σσ. 64                                                            25-40

62   HOFMANN GEORG S. I., GRIECHISCHE PATRIARCHEN UND ROMISCHE PAPSTE UNTERSUCHUNGEN UND TEXTE, I. SAMUEL KAPASOULES PATRIARCH VON ALEXANDRIEN UND PAPST KLEMENS XI, εκδ. Roma 1928, σσ. 180, περιέχει έγγραφα και στα ελληνικά μεταξύ άλλων. 1-…

63   FRAZER JAMES GEORGE, BALDER LE MAGNIFIQUE. ETUDE COMPAREE D’ HISTOIRE DES RELIIGIONS, VOLUMES I & II, tr. Sayn Pierre, εκδ. Geuthner 1931, σσ. 368+431. (2)          35-70

64   ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩ., Η ΠΕΡΙ ΘΛΙΨΕΩΣ ΚΑΙ ΛΥΤΡΩΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΒΕΔΑΝΤΑ. ΤΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΔΙΚΟΥ ΒΡΑΧΜΑΝΙΣΜΟΥ, εκδ. Φέξης 1934, σσ. 193, λινόδετο.    50-70

65   ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β., ΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ, εκδ. Πάτρα 1947, σσ. 206, χαρτόδετο.                                                                                  35-50

66   ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ, Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (520-1949), εκδ. Αλεξάνδρεια 1950, σσ. 174.                                    1-…

67   ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ, Η ΝΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, μόνο ο πρώτος τόμος, εκδ. 1967, σσ. 230, με αφιέρωση του συγγραφέα, δερματόδετη ράχη.        15-25

68   ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΠΡΟΣ ΠΕΝΘΟΥΝΤΑΣ. Η αντιμετώπισις του θανάτου, νεοελληνική απόδοσις Παναγιώτου Γ. Στάμου, εκδ. 1978, σσ. 64.  15-20

69   ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ, ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ, Η ΧΙΛΙΟΧΡΟΝΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ, εκδ. 1979, σσ.111, με σχέδιο στο εξώφυλλο και φωτογραφίες της μονής και του εσωτερικού της διάκοσμου.     18-35

69β [ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ-ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ] Ο Άγιος Στυλιανός. Αγιορείτικη χαλκογραφία ανατυπωμένη από την παλιά πρωτότυπη μήτρα (18ου ~19ου αιώνα) της Μονής Βατοπεδίου που εκδόθηκε το 1994, σε 30 μόνο αριθμημένα αντίτυπα. Διαστάσεις: 59,3×79,5. Αρ. εικόνας ΧΧΙΙΙ. Αρ. 30/30.    100-200

70   BOUDDHA, [SALET PIERRE] LES PAROLES DU BOUDDHA, ανθολόγιο από τη διδασκαλία του Βούδα, εκδ. Payot xx, σσ. 112, μικρό σχήμα. [μαζί] [EPUY MICHEL] LE LIVRE DE LA NATURE. ANTΗOLOGIE DE PENSEES SUR LA NATURE, εκδ. Payot χ.χ., σσ.96, μικρό σχήμα. Το πρώτο και πίσω εξώφυλλο αποκολλημένα. (2). Με ωραία δεσίματα.                                          30-50

71   [PASCAL-ST. FRANCOIS D’ ASSISE], PASCAL, PRIERES ET MEDITATIONS, editees par G. Michaut, εκδ. Payot χχ, σσ. 134, εξώφυλλα και ράχη αποκολλημένα, σχήμα 16ο, [μαζί] SAINT FRANCOIS D’ ASSISE, AMOURS MYSTIQUES, εκδ. Paris χ.χ., σσ. 89, εξώφυλλο αποκολλημένο, σχήμα μικρό 16ο. [μαζί] BIENFAITS D’ AIMER, Ανθολόγιο συγγραφέων για την αγάπη, πχ. Hugo, Bossuet, Lamartine, Chateaubriand, Balzac κ.α, εκδ. Paris χ.χ., σσ. 86, αποκολλημένο εξώφυλλο, σχήμα μικρό 16ο. (3) Λιλιπούτεια βιβλία για την αγάπη στον έρωτα.                                                                             45-70

Βλέπε και: 385, 317, 388, 217, 389, 291, 50, 468, 467, 469, 390, 471, 206, 328

 

11 ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ – ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ [72-76]

72   [ΧΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Με τίτλο στο εξώφυλλο: ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Αριθμητικά: α) Μαγεία, β) Μέλλον Ψυχολογίας, γ) Ψυχολογία Πραγματική, δ) Ελληνική αλφάβητος, ε) Δαιμονολογία, στ) Eliphas Levi. Σημειωματάριον του συγγραφέα Αντώνιου Χαλά, με θέματα από ψυχολογία, εσωτερισμό και φιλοσοφία, στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Αναφέρεται π.χ στον Πυθαγόρα, τον Εμπεδοκλή, τον Πρωταγόρα, τον Φρόυντ και μια πλειάδα άλλων στοχαστών και επιστημόνων, με κατάληξη σχεδόν πάντα στον αποκρυφισμό. Ενδεικτικά: «The Pythagorian world, according to Plutarch […] «Ο ανώτατος σκοπός της ψυχολογίας είναι η μαγεία, δηλαδή η ικανότης του ανθρώπου να χρησιμοποιεί όχι μόνον τας δυνάμεις της φύσεως, κυρίως και πρωτίστως τας δυνάμεις του πνεύματος». […] «Πλούτος και Πόρος του Συμποσίου του Πλάτωνα». «Η μαγεία εν τη Αρχαία Ελλάδα και του Βυζαντίου» κτλ. Ίσως έχει χρησιμοποιήσει αυτές του τις σημειώσεις σε βιβλία που συνέταξε. Σε τετράδιο, περίπου 45 σελίδες χειρόγραφες.    180-300

73   [ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ] ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ. Τεύχη ετών 1950-1959 δεμ. σε 2 τόμους: ΤΟΜΟΣ Α: ΜΑΙΟΣ 1950-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1954, ΤΟΜΟΣ Β: ΜΑΡΤΙΟΣ 1955-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1959, εκδ. 1950, σσ.640+640, δερματόδετη ράχη. (2)                                             250-350

74   ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩ. Α., ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΕΝΌΣ ΜΥΣΤΟΥ, ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ, εκδ. 1959, σσ. 213, λινόδετο.                                                                                            40-50

75   [GRAND LODGE] PROCEEDINGS OF THE GRAND LODGE OF FREE AND ACCEPTED MASONS OF THE STATE OF NEW YORK, MAY 1965, σσ. 441.                       20-25

76   [ΜΕΓΑΣ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ] ΜΕΓΑΣ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ 1965, εκδ. Νείλος 1965, σσ. 526, δερματόδετη ράχη.                                                                                                           40-60

Βλέπε και: 261, 65

 

12 ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [77-84]

77   ΒΟΥΡΒΕΡΗ ΚΩΝΣΤ. Ι., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΝ, εκδ. Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία 1975, σς. 540, άκοπο.            1-

78   VALERII MARTIALIS, EPIGRAMMATUM LIBRI, TOMUS PRIOR: LIBER I-VII, TOMUS POSTERIOR: LIBER VIII-XIV, εκδ. Manhemii 1782, σσ.342+286, δερματόδετη ράχη, σχήμα 12ο. (2)           40-80

79   [ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ] ISOCRATIS, ISOCRATES ORATIONES ET EPISTOLAE, ΤΟΜΟΣ Α´: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ, ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ, ΝΙΚΟΚΛΗΣ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ, ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΝ, ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ, ΑΡΕΙΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΕΓΚΩΜΙΟΝ, ΕΛΕΝΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ, ΒΟΥΣΙΡΙΣ. ΤΟΜΟΣ Β´: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ, ΠΛΑΤΑΙΚΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΝ, ΑΙΓΙΝΗΤΙΚΟΣ, ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΛΟΧΙΤΟΥ, ΠΡΟΣ ΕΥΘΥΝΟΥΝ ΥΠΕΡ ΝΙΚΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ, [μαζί] ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ «ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ», Εν Μεδιολάνω 1812 (αωιβ), κείμενο στα ελληνικά, εκδ. Lipsiae 1829, σσ. 310+404, δερματοδετη ράχη, σχήμα 12ον. (2). 50-100

80   ΒΑΒΡΙΟΥ, ΜΥΘΙΑΜΒΟΙ ΑΙΣΩΠΕΙΟΙ, BABRII FABULAE AESOPEAE, CAROLUS LACHMANNUS ET AMICI EMENDARUNT, CETERORUM POETARUM CHOLIAMBI AB AUGUSTO MEINEKIO COLLECTI ET EMENDATI, typis Reimeri, Berolini 1845. Κείμενο ελληνικό. (Μαζί 19 ακόμη αρχαίων Ελλήνων ποιητών αποσπάσματα, όπως του Διογένη Λαέρτιου, Απολλώνιου Ρόδιου κ.ά.). Βιβλιοδ. εποχής δερμάτινη ράχη, σσ. 20+180.                                                                                              50-70

81   ΣΙΜΠΛΙΚΙΟΣ, ΣΙΜΠΛΙΚΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ, εκδ. Utrecht 1865, σσ. 323, ελληνικό κείμενο, άκοπο αντίτυπο, μεγάλο σχήμα, δερματόδετο.          1-…

82   ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ, υπό Μιστριώτου Γεωργίου, εκδ. Φιλοκαλία 1879, σσ. 254, δεμένο, αρχαίο κείμενο.                                                                                  60-90

83   ΗΣΙΟΔΟΣ, FRAGMENTA HESIODEA, εκδότες Merkelbach R. et West M. L., εκδ. Oxonii 1967, σσ. 236, περιέχει inter alia: «Γυναικών κατάλογος ή Ηοίαι», «Αστρονομία», «Πειρίθου Κατάβασις» κ.α.        15-25

84   [ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ] ΤΟΥΡΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ., 15 ΑΝΑΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ, inter alia: «Ο Διάπλους του Αιγαίου από τον Μεσσάλαν και ο Τίβουλος», «Ο Χρυσούς Αιών του Οκταβιανού Αυγούστου», « Η Έννοια της Libertas Romana ως Αξίας κατά την Περίοδον του Οκταβιανού Αυγούστου (1ος αι. π.χ)», «Λατινική Εργογραφία» κ.α., εκδ. 1989, σσ. 8+15+55+7+8+10+16+20+7+7+7+8+47. (15)                                                                                                     25-50

Βλέπε και: 8, 407, 401, 42, 249

 

13 ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΟΙΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΙΟ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ [85-141]

85   SPENSER EDMOND, THE FAERIE QUEENE, a new edition with notes critical and explanatory by Ralph Church, four Volumes, εκδ. London 1778, σσ. 248+300+502+462, περιλαμβάνει και τα έξι βιβλία του «The Faerie Queene» καθώς και απόσπασμα του «Mutability» (που έχει απωλεσθεί και θα αποτελούσε το έβδομο). Περιέχεται κατάλογος συνδρομητών μεταξύ των οποίων: 5 βιβλιοθήκες της Οξφόρδης, ο D. Garick (γνωστός ηθοποιός), ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ, Δούκες, αριστοκράτες κ.α. Το βιβλιόσημο (ex libris) που κοσμεί κάθε τόμο πιθανώς δηλώνει κτήτορα Δούκα. Να σημειωθεί, παρά τον πίνακα παροραμάτων, ο δαίμων του τυπογραφείου στον τόμο ΙΙ αναφέρει έτος έκδοσης MCCLIX (=1259). Βιβλιοδεσία όλο δέρμα. (4)    300-450

87   CHODERLOS DE LACLOS PIERRE, LES LIAISONS DANGEREUSES, ΤΟΜΟΙ Β´, Γ´ Δ´ (λείπει ο πρώτος τόμος), εκδ. Pelafol-Paris 1820, σσ. 203+203+199, δεμένο και ταλαιπωρημένο, μέγεθος 12. (3).        30-60

88   FENELON, LES AVENTURES DE TELEMAQUE, FILS D’ ULYSSE, [μαζι] LES AVENTURES D’ ARISTONOUS, εκδ. Paris 1824, σσ.467, δερματόδετη ράχη.          30-40

89   FENELON, LE AVVENTURE DI TELEMACO FIGLIO D’ ULISSE, μόνο ο πρώτος τόμος, εκδ. Venezia 1834, σσ.267, ιδιωτικό χάρτινο περικάλυμμα.                                            30-40

90   [ΠΑΡΝΑΣΣΙΣΜΟΣ] LE PARNASSE CONTEMPORAIN, Receuil de vers nouveaux, π, χ.: Amedee Pigeon, Louis Ratisbonne, Gabriel Vicaire, Paul Bourget, Alcide Dusolier k.a. εκδ. Paris 1876, σσ. 451, με ex libris: Julia Dragoumis, με ίχνος υγρασίας στα τελευταία φύλλα.                    80-110

91   SUE EUGENE, Sept Peches Capitaux, (Τα Επτά θανάσιμα Αμαρτήματα). (L’ Orgeuil, L’ envie, La Colere, La Luxure, La Paresse, L’ Avarice, Le Gourmandise). σσ. 464, εκδ. Paris, typ. de Mme Dondey-Dupre περ. 1900, λείπει η σελίδα τίτλου, ελαφρές οξειδώσεις, δεμένο. Στην αρχή εκάστου κεφαλαίου χαρακτικό σκηνής του αφηγήματος.                                                                                      65-90

92   ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΙΝΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ, ΚΑΙ ΑΙ ΓΕΛΟΙΟΤΑΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΑΠΛΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΔΕ ΚΑΙ ΑΙ ΟΞΕΙΑΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΚΟΛΦΑΣ, εκδ. Μ. Σαλίβερου, σσ. 72.                                                                       20-30

93   ΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ. ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ, ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ, & ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ, ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ, ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ, εκδ.Σακελλαρίου 1902, σσ. 142+144, λινόδετο.                                                                                            20-40

94   ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ, εκδ. Φέξη 1903, σσ. 368, δεμένο.        60-90

95   Δ´ ΕΝΝΕΡΥ ΑΔΟΛΦΟΣ, Η ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ, μτφρ. Οικονομόπουλος Ηλίας Ι, μυθιστόρημα, εκδ. Στεφάνου 1907, σσ.1567, δερματόδετη ράχη, αποκολλημένο εξώφυλλο.  60-120

96   ΔΟΣΤΟΓΕΦΣΚΙ Θ., Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ, μτφρ. Γεώργιος Βογιαντζής, εκδ. Βασιλείου 1921, σσ. 259, δερματόδετη ράχη.                                                                             15-25

97   MARCUSE LUDWIG, GERHART HAUPTMANN UND SEIN WERK, ανθολόγιο φιλολογικών κειμένων στο Έργο του Hauptmann, εκδ. Leipzig 1922, σσ. 218, με πολλά χαρακτικά, και χαρακτική προσωπογραφία του ποιητή στο εσώφυλλο.                                                                       45-70

98   [ΣΚΟΚΟΣ Κ.] ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ. ΑΠΌ ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟΜΟΣ 1: ΑΡ 1: Μαρκοράς Γεράσιμος σελ. 1-127, ΑΡ 2: Ζαλοκώστας Γεώργιος, Τανταλίδης Ηλίας, Κάλβος Ανδρέας, Βιζυηνός Γεώργιος σελ. 1-128, ΑΡ 3: Βαλαωρίτης Αριστοτέλης, Λασκαράτος Ανδρέας, Σολωμός Διονύσιος σελ. 1-127, ΑΡ 4: Παράσχος Αχιλ., Χριστόπουλος Αθαν, Βηλαράς Ιωαν, Ραγκαβής Αλεξ, Τυπάλδος Ιούλιος, σελ.1-126, ΑΡ 5: Κρυστάλλης Κώστας, Μαβίλλης Λορέντσος, Δροσίνης Γεώργιος, Νιρβάνας Παύλος, Πορφύρας Λάμπρος, Μαλακάσης Μιλτιάδης, Καμπούρογλους Δημήτριος Γρ, σελ. 1-128, ΑΡ 6: Σουρής Γεώργιος, Παπαρρηγόπουλος Δημήτρης, Βλάχος Άγγελος, Παράσχος Γεώργιος, Βαλαβάνης Δημοσθένης, Ορφανίδης Θεοδ., Σούτσος Παν. Γ, Κόκκος Δημήτριος, Σκόκος Κων. Φ, σελ. 1-126. ΤΟΜΟΣ 2: ΑΡ 7-ΑΡ 12 σελ. 128+128+128+128+128+122. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω ποιητές: Παλαμάς Κ, Πολέμης, Παπαντωνίου Ζαχαρίας, Βικέλας, Σπεράντζας, Γρυπάρης, Πολυλάς, Πάλλης, Τερτσέτης, Χατζόπουλος, Εφταλιώτης, Σικελιανός, Ουράνης, Βουτιερίδης, Ρώτας, Καβάφης, Μωρεάς, Γιοφύλης, Λαπαθιώτης, Καρυωτάκης, Βάρναλης, Τέλλος Άγρας κτλ, εκδ. Ζηκάκη 1922, με φωτογραφία και σύντομη βιογραφία των ποιητών, λινόδετα, άριστη κατάσταση (2). 50-100

99   ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, αθηναϊκόν μυθιστόρημα, εκδ. Εστία 1922, σσ. 29, δερματόδετη ράχη.                                                                                                  25-50

100 ΜΑΥΡΕΠΗΣ ΝΤΙΝΟΣ Α., ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, Μυθιστόρημα, εκδ. Καμινάρη-Κυριακού 1922, σσ. 112, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                          25-45

101 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛ., ΝΕΚΡΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, εκδ. Ελευθερουδάκης 1925, σσ. 184, δερματόδετη ράχη.                                                                     20-30

102 ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ Α., Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ, έκδοσις δευτέρα, εκδ. Εστία 1925, σσ. 220, (ο τόμος περιέχει τα εξής διηγήματα: Ο Αρχαιολόγος, Πόθος και Πόνος, Το Κόνισμα, Το Στοιχειό του σπιτιού της, Στις Δόξες), με προσωπογραφία του Καρκαβίτσα στο εσώφυλλο.                            30-50

103 MANN THOMAS, DER ZAUBERBERG, τόμοι 2 (Α´ και Β´), βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, εκδ. Fischer 1926, σσ. 578+629. (2)                                                                      35-65

104 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΣΙΣΥΦΟΣ), ΤΑ ΡΙΓΗ ΤΗΣ ΓΗΣ, ποιητική συλλογή, εκδ. 1929, σσ. 222, εικονογράφηση από Ν. Καστανάκη.                                                  25-50

105 ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ και άλλα διηγήματα, εκδ. Δημητράκος 1931, σσ. 233. Κατά λάθος επαναλαμβάνονται οι σελίδες 228 και 229. Με φωτογραφία του συγγραφέα.            10-20

106 ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΤΑ ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΌΣ ΠΡΟΛΟΓΟΥ, εκδ. Δημητράκος 1931, σσ. 139.                               25-45

107 ΔΟΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΚΑΡΣΟΝ!…ΈΝΑ ΟΥΙΣΚΙ. (ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΑ), εκδ. 1932, σσ. 230, με μερικά φύλλα αποκολλημένα.                                                      10-15

108 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ. ΑΘ. (ΞΕΝΑΚΗΣ), ΠΥΡΣΟΙ ΚΑΙ ΘΥΡΣΟΙ, ποιητική συλλογή, εκδ. Χρήστου 1937, σσ. 116.                                                                                              20-30

109 ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΙΜΩΝ, Η ΛΕΒΕΝΤΙΣΣΑ ΚΑΙ Ο ΛΗΣΤΟΦΑΓΟΣ, ένα τρυφερό ρομάντζο σε μια τρομερή εποχή, ΛΕΒΕΝΤΙΕΣ – ΜΥΣΤΗΡΙΑ – ΕΡΩΤΕΣ, με εικόνας, εκδ. Σαλίβερου, [χ.χ.]. Έγχρωμο εξώφυλλο, μικρά σκισίματα στις ακμές, κυρίως στο εμπροσθόφυλλο. Σσ. 159.         25-32

110 ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ, Η ΠΛΩΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, μτφρ. Νίκος Καζαντζάκης, εκδ. Δημητράκος 1942, σσ. 127, με πολλά σκίτσα από σκηνές του μυθιστορήματος.                               25-50

111 [ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ] ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, έτος ΙΖ´-τόμος 33ος-τεύχος 376, διευθυντής Πέτρος Χάρης, εκδ. Εστία 1943, σσ. 129-192, περιέχει επίσης κείμενα των, Κλέων Παράσχου, Γιώργου Θεοτοκά, Ναπολέων Λαπαθιώτη, Άλκη Θρύλου, Charles Baudelaire, Φάνη Σαχίνη κτλ.                                  20-40

112 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΡΗΝΟΙ, ποιητική συλλογή, εκδ. Φοίνιξ 1944, σσ.21, σε 500 αντίτυπα.           25-30

113 ΨΑΘΑΣ Δ., ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΝΑ ΕΙΠΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ, ευθυμογράφημα, εκδ. Γλάρος 1944, σσ. 154, σκίτσα Φ. Δημητριάδη.                                                                                20-40

114 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΥΡΙΚΟΣ ΒΙΟΣ. ΤΟΜΟΣ Α´: ΑΛΑΦΡΟΙΣΚΙΩΤΟΣ, ΡΑΨΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ, ΛΥΡΙΚΑ Α´, εκδ. Φίλων του Βιβλίου 1946, σσ.258, δερματόδετη ράχη και γωνίες.     40-80

115 ΓΡΥΠΑΡΗΣ, Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ. ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, εισαγωγή Θ. Σπεράντσας, εκδ. Αστήρ 1954, σσ. 114, με αφιέρωση του συγγραφέα.                                   30-40

116 HEMINGWAY ERNEST, Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ, μτφρ. Δημ. Μπεραχά, εκδ. Ίκαρος περ. 1955, σσ. 95.                                                                                                      35-45

117 Κας ΖΑΝΑΝΤΡΙΣ, ΣΤΗΝ ΚΛΑΓΓΗ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ, ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ, εκδ. 1956, σσ. 141, ποιήματα για τον αγώνα της ελευθερίας της Κύπρου από την Βρετανική Αυτοκρατορία, με πολλές φωτογραφίες προσωπικοτήτων και ηρώων.                                                            25-30

118 ΘΑΛΑΜΕΑ ΓΙΟΡΓΚΕ, Ο ΜΕΓΑΣ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΟΥΝ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΑ ΠΕΘΑΝΕ, μυθιστόρημα, πρόλογος Νίκου Καζαντζάκη, εκδ. Δίφρος 1957, σσ. 95                                40-80

119 ΚΑΡΕΛΛΗ ΖΩΗ, ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ. ΠΟΙΗΜΑΤΑ, εκδ. Δίφρος 1957, σσ. 64, με υπογραφή της ποιήτριας στο τελευταίο φύλλο.                                                                              25-30

120 MILLER HENRY, LE COLOSSE DE MAROUSSI, tr. Jean-Claude Lefaure, εκδ. Du Chene 1958, πρώτη έκδοση στα γαλλικά, σσ. 329.                                                         20-40

121 ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΟΥΛΕΣ, εκδ. Μοχλός 1961, σσ. 79.         15-25

122 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΤΟ ΦΥΛΛΟ, εκδ. 1961, σσ. 109, με αφιέρωση του συγγραφέα, εξώφυλλο από τον ζωγράφο Roy Moyer.                                                                       35-50

123 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕΛΕΙΕΣ, συλλογή ποιητική, εκδ. Το Ελληνικό Βιβλίο 1961, σσ. 41, ένα από 500 αντίτυπα σε γαλλικά και ελληνικά.                                             20-25

124 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, 5 βιβλία: ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ, ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, εκδ. Γνώση 1990, σσ. 203, με αφιέρωση του συγγραφέα. [μαζι], ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ «ΕΜΙΓΚΡΕΚ» (Ο Άγιος Κλαύδιος), εκδ. 8 1/2 1972, σσ. 83. [μαζι] ΤΟ ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΟ, εκδ. 8 1/2 1971, σσ. 77. [μαζι] ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΑΣΜΑ, εκδ. 1961, σσ. 141, εξώφυλλο από τον ζωγράφο Νίκο Σαχίνη, με αφιέρωση του συγγραφέα. [μαζι] ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ, εκδ. Εστία 1976, σσ. 274, με αφιέρωση από τον συγγραφέα. (5)                    45-80

125 FLEMING IAN [JAMES BOND 007] JAMES BOND 007, ΣΥΛΛΟΓΗ με 13 βιβλία-νουβέλες του Ian Fleming με πρωταγωνιστή τον James Bond 007, ανάμεσα σ’ άλλα: “Thunderball”, “Live and let Die”, “Casino Royale», «Octapussy» κ.α. εκδ. Pan Books [1962 κ. εξής], No 201, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 434, 527, 653, x, (περίπου 200 σελίδες έκαστο), χαρτόδετα. (13)                          65-130

126 ΔΗΜΟΥΛΑ ΚΙΚΗ, ΕΠΙ ΤΑ ΙΧΝΗ, ποιητική συλλογή, εκδ. Φέξη 1963, σσ. 61, λινόδετο, πολύ καλή κατάσταση.                                                                                         30-60

127 ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ ΝΤΙΑΝΑ, ΑΝΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ, ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, εκδ. 1963, σσ. 170, με αφιέρωση της συγγραφέως.                                                            20-25

128 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΛΕΩΝ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, εκδ. Ζαρβάνος 1964, σσ. 220, άκοπο χαρτόδετο.                                                                                                           15-20

129 ΣΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ, ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, εκδ. Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων 1964, σσ. 280.

130 ΛΑΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΕΔΙΟΝ ΟΣΦΡΗΣΕΩΣ, εκδ. Νικολαϊδης 1964, σσ. 81.   20-30

131 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΦΡΕΝΤΥ, 3 βιβλία: ΓΡΑΨ’ ΤΟ ΌΠΩΣ ΤΟ ΛΕΩ, εκδ. Γρηγόρη 1968, σσ. 224. [μαζί] ΣΚΕΨΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΗΣ, εκδ. Γρηγόρη 1971, σσ.197. [μαζί]ΟΥΤΕ ΑΛΑΤΙ ΟΥΤΕ ΠΙΠΕΡΙ, εκδ. Γρηγόρη 1973, σσ. 190, όλα με εξώφυλλα και ένθετα σκίτσα του ΚΥΡ. (3)           18-35

132 ΝΤΕ ΒΙΛΛΙΕ ΖΕΡΑΡ, ΣΥΛΛΟΓΗ με 73 βιβλία τσέπης αστυνομικά – κατασκοπευτικά του Ζεράρ ντε Βιλλιέ, ανάμεσα σ’ άλλα: «Το χρυσάφι του ποταμού Κβάι», «Ρωμαϊκή εκδίκηση», «Μακελειό στο Αμάν», «Τρόμος στη Γρενάδα» κ.α., εκδ. Πάπυρος 1971, μτφρ. Τασσώ Καββαδία, (περίπου 200 σελίδες έκαστο), χαρτόδετο, (73).                                                                                                       140-320

133 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ, Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, εκδ. Ίκαρος 1973, σσ. 164, με αφιέρωση από την συγγραφέα.                                                                           25-35

134 [ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓ.] «Ομπρός βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα». Στίχος από το ποίημα «Πνευματικό Εμβατήριο». Αφίσα, απεικονίζει Γυναίκα-Άγγελο. Περ. 1975. Διαστάσεις 63×47 εκ. Με τσακίσματα.                                                                                       20-30

135 ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ, από τον ίδιο τον Ελύτη, για το περιοδικό «Πολιτικά Θέματα», Οκτώβριος 1979, σσ. 31.                                                  10-20

136 HOLDERLIN FRIEDRICH, ΠΑΤΜΟΣ ΚΑΙ 30 ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, μτφρ. Άρης Δικταίος, εκδ. Αιγόκερως 1982, σσ. 183.                                                                                    10-15

137 ΡΙΣΒΟΥΡΓ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, Η ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΗ ΚΟΡΗ, εκδ. Εθνικός Κύρηκας-National Herald χχ, σσ. 496, δεμένο με ταλαιπωρημένο εξώφυλλο.                                              30-60

138 ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΙΟΥΛΙΑ Δ., ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΌ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ Δ. Ι. Δ, εκδ. Σιδέρης χχ, σσ. 213, φύλλα αποκολημμένα και ταλαιπωρημένα.                        20-40

139 LAMARTINE, JOCELYN, JOURNAL TROUVE CHEZ UN CURE DE CAMPAGNE, preface par Henry Frischet, illustrations de L.Cartault, εκδ. Paris xx, σσ. 189.                  30-40

140 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, εκλογή Γιώργη Σημηριώτη, εκδ. Μάρη χχ, σσ. 78.          20-30

141 BAUDELAIRE CHARLES, PARADIS ARTIFICIELS SUIVIS DES PETITS POEMES EN PROSE, preface par Henry Frichet, illustrations de H. Armengol, εκδ. Paris xx, σσ. 175. 30-45

Βλέπε και: 488, 408, 37, 35, 368, 164, 163, 382, 220, 277, 199

 

14 ΘΕΑΤΡΟ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ [142-157]

142 [ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΑΛΙΚΗ (1934-1996)], ΣΥΛΛΟΓΗ 91 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ.

Φωτογραφίες της Ελληνίδας Εθνικής σταρ. Η συλλογή περιλαμβάνει θέματα από: Α. Κινηματογράφο, Β. Κοινωνική Ζωή, Γ. Θέατρο, Δ. Γιγαντοφωτογραφία, Ε. Έντυπες Αφίσες. Φωτογράφοι: κυρίως Studio Κλεισθένης (Δασκαλάκος)-ο προσωπικός φωτογράφος της Αλίκης-, Ηνωμένοι Φωτορεπόρτερ κ.α. Όλες είναι πρωτότυπες εκτυπώσεις σε φωτογραφικό χαρτί (Fuji, Color Crystal Archive και Kodak Professional κ.α.). Οι περισσότερες έχουν διάσταση 30×20 εκ.. Ορισμένες φωτογραφίες είναι ανέκδοτες. Αναλυτικότερα: Α) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: 1) Αλίκη-προσωπογραφίες σε διάφορες σκηνές από κινηματογραφικές ταινίες. (5 φωτό α/μ και 1 εγχρ). 2) Γυρίσματα ταινίας «Αλίκη» 1961-1962 (1 φωτό α/μ). 3) Γυρίσματα ταινίας «Μανταλλένα» 1959-1960 (1 φωτό α/μ). 4) Φωτογραφίες από την ταινία «Αχ αυτή η γυναίκα μου». (1 φωτό εγχρ). Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ: 1) Αλίκη σε διαφορες εμφανισεις (με μαγιό, με όργανα ΕΣΑ, με τον γιο της Γιάννη κ.α.) (8 φωτό α/μ και 1 εγχρ). 2) Η Αλίκη σε γλέντι για την βράβευση της ταινίας «Διπλοπενιές» μαζί με Δ. Παπαμιχαήλ (3 φωτό α/μ). 3) Η Αλίκη με τον Κ. Καραμανλή και τον Ελία Καζάν κ.α. ηθοποιούς (2 φωτό α/μ). 4) Η Αλίκη κατά την κυκλοφορία κούκλας 1969 (1 φωτό α/μ). 5) Η Αλίκη με τον Κ. Σπυροπουλο σε πρεμιέρα, 1992 (1 φωτό εγχρ). 6) Έξοδος της Αλίκης 1992 (2 φωτό εγχρ). 7) Η Αλίκη σε χορό του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, 1986 (1 φωτό εγχρ). 8) Γάμος Αλίκης, 1965, Δελφοί. (1 φωτό α/μ και 1 εγχρ). 9) Δεξίωση Αντέννα. Για παρουσίαση προγράμματος του σταθμού. Γκολφ Γλυφάδας, 1994. (1 φωτό ανέκδοτη). 10) Αλίκη στο αεροδρόμιο (2 φωτό α/μ). 11) Αλίκη & Δ. Παπαμιχαήλ, Ανάσταση 1967, Θεσσαλονίκη (3 φωτό α/μ). 12) Αλίκη & Δ. Παπαμιχαήλ, Ανάσταση 1970 (1 φωτό α/μ). Γ) ΘΕΑΤΡΟ: 1) Φωτογραφίες του Κλεισθένη από τις φωτογραφήσεις για παραστάσεις α) «Καμπίρια», β) «Κυρία με τις Καμέλιες». (24 εγχρ. φωτό ανέκδοτες, 15×21 εκ.). 2) Αλίκη & Δ. Παπαμιχαήλ (1 φωτό α/μ). 3) «Βίκτωρ Βικτώρια» 1984 (3 φωτό). 4) «Λυσιστράτη» 1986, με τον Βλάση Μπονάτσο. (1 φωτό εγχρ.). 5) Θεατρική παράσταση «Λίγο πιο νωρίς λίγο πιο αργά», 1988, (1 φωτό εγχρ). 6) Διάφορες φωτό από θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες (14 φωτό). 7) «Πειρασμός», πόζες από την θεατρική παράσταση. (6 φωτό). 8) Η Αλίκη σε καμαρίνι, 1987 (1 φωτό ανέκδοτη). 9) Αλίκη-προσωπογραφίες από την παράσταση «Φιλουμένα Μαρτουράνο», 1986 (2 φωτό εγχρ). Δ) ΓΙΓΑΝΤΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ «Η κύρια δεν με μέλει», 1992-1993, Φωτογραφία μεγάλη, διαστάσεων 130x86 εκ.. (Σε φωτ. χαρτί Kodak). Κοσμούσε το θέατρο σε περίοπτη θέση. Ε) ΕΝΤΥΠΕΣ ΑΦΙΣΕΣ. Θίασος Αλίκης Βουγιουκλάκη, «Λίγο πιο νωρίς… Λίγο πιο αργά». Ερωτική κωμωδία. Εικονίζεται σε φωτογραφία η Αλίκη με τον Κώστα Σπυρόπουλο. Έντυπη έγχρωμη αφίσα. Διαστάσεις 70×50 εκ.. Από την ίδια παράσταση έντυπη έγχρωμη αφίσα, προσωπογραφία της Αλίκης μόνον. Διαστάσεις 70×50 εκ. (σκισίματα/φθορές). Σύνολο: 93 τεμάχια σε ντοσιέ.                                                                    1300-1600

143 [GRONOVIUS] Δύο χαλκογραφίες με ένα πορτραίτο έκαστη των αρχαίων κωμικών ποιητών Φιλήμονος-Philemon και Ποσείδιππος-Posidippus, τέσσερα φύλλα, με κείμενο στα λατινικά στο δεύτερο φύλλο. Χρονολογούνται μεταξύ 1697-1699, διαστάσεις 28×16 εκ.                1-…

144 ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΤΟ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ, ΔΡΑΜΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, εκδ. Εστία 1906, σσ. 63, δερματόδετη ράχη. (Για την πατρότητα του έργου ξέσπασε δικαστική διαμάχη).           15-25

145 [ΧΟΡΟΣ] AUBEL, HERMANN UND MARIANNE, DER KUNSTLERISCHE TANZ UNSERER ZEIT. Με 105 ολοσέλιδες α/μ φωτογραφίες διασήμων χορευτών (Isadora Duncan, Nijinski, A. Pavlowa, κ.α.), εκδ. K.R. Langewiesche, 1935. Σειρά: Die Blauen Bucher.                                  30-40

146 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΘΕΑΤΡΙΚΟΝ, εκδ. Πιγκουίνος 1944, σσ. 109, αποκολλημένα φύλλα.                                                                                                20-40

147 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΟΛΙΒΕΡ ΚΡΟΜΒΕΛ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΝΤΕ, εκδ. Ίκαρος 1947, σσ. 113.                                                 10-20

148 ΜΙΧΑΛΑΚΕΑΣ ΤΑΣΟΣ, ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ, ηρωική τραγωδία, εκδ. 1947. Με αφιέρωση του σ. στον Στάθη Πρωταίο. Λεκιασμένο εξώφυλλο. Σσ. 115.                                     10-15

149 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΘΕΑΤΡΟΝ, δύο τόμοι από τρεις, ΤΟΜΟΣ Α´: ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΟΥΡΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΜΕΛΙΣΣΑ. ΤΟΜΟΣ Β´: ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ, ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, εκδ. Δίφρος 1956, σσ. 671+58. (2)                     50-70

150 [ΤΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ] ΤΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ, προγράμματα: κινηματογράφων, κέντρων διασκεδάσεως, συναυλιών, ραδιοφώνου, αθλητισμού και θεατρικά νέα, τεύχος 7ον, 4-10-1957, εκδότης Ευστρ. Βαρελάς, περιέχει πχ: «Δύο Χαρούμενοι Αλήτες/ Αλίκη Βουγιουκλάκη, «Ήταν όλοι τους παιδιά μου»/Αλ. Αλεξανδράκης, Τάκης Μπακόπουλος: Ο Εραστής μιας κυρίας (αισθηματική νουβέλλα σε σειρές) κτλ. Εκδ. 1957, σσ.47.                                                          25-35

151 [ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ] ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ, α) Ζαν Ζιρωντού: Ιντερμέτζο μτφρ. Άγγελος Τερζάκης, διευθ. Αιμ. Χουρμούζιος, Νοέμβριος 1962-1963, φυλλάδιο σχολίων. β) Νίκος Καζαντζάκης: Μέλισσα, διευθ. Αιμ. Χουρμούζιος, 1963-1964, φυλλάδιο σχολίων, δ) Λουίτζι Πιραντέλλο: Ερρίκος Δ´, δράμα σε δύο μέρη, διευθ. Ευάγγελος Π. Φωτιάδης, 1967-1968, φυλλάδιο με σχόλια, ε) 1) Στρατής Καρράς: Οι Νυκτοφύλακες, 2) Παύλος Μάτεσις: Η Τελετή, διευθ. Ευάγγελος Π. Φωτιάδης, 1968-1969, φυλλάδιο με σχόλια, στ) ΕΘΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ, Φρειδερίκος Σίλλερ: Μαρία Στούαρτ, εις τρία με΄ρη και επτά εικόνας, διευθ. Βασίλειος Φράγκος, 1970-1971, φυλλάδιο σχολίων. Συνολικά επτά (7) φυλλάδια. 50-100

152 [ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΝΟ»] ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΝΟ», συγκρότημα Κανζέ Καϊκάν, ΕΡΓΑ «ΝΟ» και «Κυογκέν», λιμπρέτο με τους διαλόγους των έργων, μτφρ. Λεωτσάκος Γιώργος, ΩΔΕΙΟΝ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ, Σεπτέμβριος 1965, εκδ. Ίκαρος 1965, σσ.32.                30-40

153 [ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ], Γκιουζέπε Βέρντι: Ερνάνης, μτφρ. Κορώνης Μιχάλης, γεν. διευθ. Ανδρέας Παρίδης, φυλλάδιο περιγραφής των σκηνών του έργου και παραγόντων της Λυρικής Σκηνής, εκδ.1967. [μαζι] ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ, «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΑΕΙ ΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ», Σατιρική Επιθεώρησις, παίζουν: Άννα και Μαρία Καλουτά, Νίκος Σταυρίδης, περίοδος 1955-1956, φυλλάδιο του θεάτρου με γενικά θέματα. (2).        20-30

154 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ, ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΡΗΜΙΕΣ, θεατρικό, εκδ. Κέδρος 1981, σσ. 72, με δύο φωτογραφίες ηθοποιών και αφιέρωση από την λογοτέχνιδα.            30-50

155 [ΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ] ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΜΕΝΤΙΟΥΜ [μαζί] Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΞΗΣ, εκδ. Λιναρδάτος χχ, σσ. 17+18, με εξώφυλλο έγχρωμο από Ε. Σπαθάρη, λείπουν σελίδες και εξώφυλλα, σε άσχημη κατάσταση. (2)                                        15-30

156 [ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ] ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΜΕ ΗΡΩΑ ΤΟΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ 16 τεύχη: τεύχος 1ο: Ο Καραγκιόζης Υπηρέτης, 2ο: Ο Καραγκιόζης Διπλωμάτης, 4ο: Ο Καραγκιόζης Ντετέκτιβ, 5ο: Ο Καραγκιόζης Εισπράκτορας, 6ο: Ο Καραγκιόζης Δακτυλογράφος, 8ο: Ο Καραγκιόζης στον Άρη, 9ο: Ο Καραγκιόζης Δάσκαλος, 11ο: Ο Καραγκιόζης Ξεναγός, 12ο: Ο Καραγκιόζης Κατάσκοπος, 13ο: Ο Καραγκιόζης Εφευρέτης, 16ο: Ο Καραγκιόζης Παλαιστής, 18ο: Ο Καραγκιόζης Σταθμάρχης, 27ο: Ο Καραγκιόζης Μετανάστης, 28ο: Ο Καραγκιόζης Αεροπόρος, [μαζί] Ο Καραγκιόζης στην Αθήνα, και Ο Καραγκιόζης και το Προ-πό, όλα εκδ. Δαρέμα, χχ, σσ. 31+32+32+32+32+32+32+31+32+31+30+32+31+32+31+30, με έγχρωμο εξώφυλλο. (16)                                                                              130-230

157 [ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΕΝΑ] Η ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΕΝΑ ΣΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ, ΑΡΙΘΜ. 14, εκδ. Σαλιβέρος χχ, σσ. 32, χωρίς οπισθόφυλλο, έγχρωμο εξώφυλλο Σβόλος.                            30-40

Βλέπε και: 248, 339, 85

 

15 ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΕΣ – ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ –

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ [158-171]

158 ΒΑΡΛΕΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΣΤΡΟΦΕΣ, τυπ. «Η Νομική», εκδ. 1904. Με αφιέρωση του συγγραφέα. Σσ. 54.                                                                                                           15-20

159 ΜΑΜΜΕΛΗΣ ΑΠ., ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ, (Σονέτα βασισμένα στη γλώσσα του ψαρά και του ναύτη), έκδ. 1925. Με χαλκογραφίες του Φ. Κόντογλου. Ταλαιπωρημένες ακμές, σσ. 125. 30-50

160 [ΤΑΣΣΟΣ] ΣΑΚΑΛΛΗ ΑΥΓΗ, ΟΡΑΜΑΤΑ, έκδοση 575 αντιτύπων, 1945. Τυπωμένη σε χαρτί πολυτελείας. Τις 53 ξυλογραφίες που περιέχει, χάραξε ο Τάσσος που επιμελήθηκε και την έκδοση. Σσ. 92.           40-60

161 ΚΟΒΒΑΤΖΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΑΛΑΖΙΟ ΟΥΡΑΝΟ, 1946. Εξώφυλλο και ξυλογραφίες Δ. Χυτήρη. Άκοπο. Σσ. 118.                                                                   25-30

162 ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ, εκδ. «Άλφα» Ι.Μ. Σκαζίκη, 1946. Άκοπο. Εικόνες εκτός κειμένου. Σσ. 69.                                                                                                35-50

163 [ΤΑΣΣΟΣ] ΣΑΚΑΛΛΗ ΑΥΓΗ, ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, 1949. Ποιήματα. Αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 95/150, με την ιδιόχειρη υπογραφή της ποιήτριας. Τα πρωτογράμματα, τα 18 υποσέλιδα που κοσμούν το βιβλίο και το εξώφυλλο είναι του Α. Τάσσου. Σσ. 90.                                 25-35

164 [ΤΑΣΣΟΣ] ΣΑΚΑΛΛΗ ΑΥΓΗ, Ο ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, 1950. Ποιήματα. Αριθμημένη έκδοση, αρ. αντιτύπου 243/300, με την ιδιόχειρη υπογραφή της ποιήτριας. Τα πρωτογράμματα και τα υποσέλιδα που κοσμούν το βιβλίο είναι του Α. Τάσσου. Σσ. 72.                              20-30

165 ΦΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜ., ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 1900-1950, Α´ εκδ. Μαυρίδης 1952, αριθμημένη αρ. 454/520. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 350.                                    25-30

166 [ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ] ΒΟΓΑΣΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΜΙΑ ΖΩΗ, ΕΝΑΣ ΘΑΝΑΤΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ, έκδ. 1968. Με αφιέρωση του σ. Άκοπο. Σσ. 87. 25-30

167 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ ΕΜΙΓΚΡΕΚ, (Ο Άγιος Κλαύδιος), Δεκέμβρης ‘67 – Μάης ‘68, εκδ. Πλειάς, 1973. Με χειρόγραφη εκτενή αφιέρωση του σ. Σσ. 86.   25-30

168 [ΑΦΙΣΑ] ΑΦΙΣΑ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, φωτογραφικό λεύκωμα με αφίσες από διαφημίσεις προϊόντων, καλών τεχνών, και πάσης φύσεως αντικειμένου κατά τον 20ο αιώνα, εκδ. Κουμουνδουρέας 1976, σσ. 32+αφίσες, δεμένο, μέγεθος 4ο.                                                 40-80

169 [ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΝΙΚΗ] ΠΑΙΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. PEONIES OF GREECE. Πολυτελές συλλεκτικό λεύκωμα με 12 εικόνες ελληνικών παιωνιών (αγριολούλουδα), ζωγραφισμένες αρχικά από την Νίκη Γουλανδρή αποδοσμένες σε χειροποίητες, λυτές χρωμολιθογραφίες του Τάκη Κατσουλίδη σε χαρτί Arches. Έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων (αριθμός αντιτύπου 10/500-300 εξ αυτών σε αγγλικό κείμενο, 200 σε ελληνικό) με την πρωτότυπη υπογραφή της ζωγράφου σε κάθε χαρακτικό. Διαστάσεις folio: 65×50 εκ. Σε βιβλιοδετημένη χειροποίητη θήκη Γαννιάρη, δέρμα με λινό και χρυσέκτυπα. Εκδ. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Κηφησιά, 1983.                                                          350-700

170 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ Μ. Α. ΦΡ., Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ, αριθμημένη έκδοση, αριθ. 729/900, Διάττων 1991. Με μία χαλκογραφία του Γιάννη Γουρζή. Άκοπο. Σσ. 94.      10-20

171 ΚΑΚΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΠΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, με τέσσερα χαρακτικά του Νίκου Χουλιαρά, εκδ. Μίμνερμος 2000, αριθμημένη 23/100, σχήμα μεγάλο όγδοο χ.α.σ.                                                                                                90-150

Βλέπε και: 452, 190, 148, 90, 97, 177

16 ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ [172-195β]

172 [GRONOVIUS] Δύο χαλκογραφίες με μία εικόνα έκαστη των κυνικών φιλοσόφων Μόνιμος-Monimus και Αντισθένης-Antisthenes, χρονολογούνται μεταξύ 1697-1699, με το σχετικό λατινικό κείμενο στο κάθε δεύτερο φύλλο, σύνολο τέσσερα φύλλα, διαστάσεις 28×16 εκ.                       1-…

173 TILLIARD, J, B., Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑ, Ο βασιλιάς εν τω μέσω ενός δαπανηρού πολέμου τολμά να ασχοληθεί με την προώθηση των επιστημών. Η Ακαδημία με την μορφή της Ουρανίας του περιγράφει το πέρασμα της Αφροδίτης στον Ήλιο, και περαιτέρω παρατηρήσεις ηθικές και φυσικές επι τη ευκαιρία. Περίπου 1770, διαστάσεις 21×17 εκ.                                                   1-…

174 FRANCISUS LIANI-GULIELMUS MORGEN, FERDINANDUS IV, DE GROTRIUS Q. SIC ET …REX., Ρώμη 1789, προσωπογραφία του Φερδινάνδου του 4ου (1751-1825) Βασιλιά των δύο Σικελιών με πανοπλία. Βασιλικό οικόσημο χαλκογραφία. Διαστάσεις 40×30 εκ. Σε πλαίσιο με πασπατού.       80-160

175 [LE CHEVALLIER] Χαρακτικά έξι πινάκων σε τρία φύλλα αρχαίων νομισμάτων, σύνολο 18 νομίσματα. Πχ, «Ζεύς Κάσιος», «Ατρεύς», «Commodus», κτλ. 1800 περίπου, διαστάσεις 15×10 εκ.      1-…

176 [DALZIEL BROTHERS] Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ («The flight of Helen»)-΄θέμα από τα χορικά του «Αγαμέμνωνα» του Αισχύλου και [μαζί] «Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΡΙΝΗΣ (=ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ) ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΩΝΑ («PLUTO CARRYING OFF PROSPERINE») θέμα από την ρωμαϊκή μυθολογία. Δύο χαρακτικά βασισμένα σε πίνακες του βρετανού ζωγράφου F. R. Pickersgill (γενν. 1820). Δύο λυτά φύλλα από το «The Art Journal» c. 1860. Διαστάσεις: 12, 5χ17, 5 και 10χ16 εκ. 35-60

177 BALDRY L. A., HUBERT VON HERKOMER, (Μελέτη και Βιογραφία), εκδ. George Bell & Sons, Λονδίνο 1901. Με αυθεντικές χαλκογραφίες. Σχ. φύλλου, σσ. 136 κείμενο συν ολοσέλιδες εικ. έργων. Δεμ.   60-100

178 ΜΑΛΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1879-1928), «Αρχοντικό με Φοίνικα», σχέδιο με μολύβι σε στρατσόχαρτο, υπογραφή «Κ. Μαλέας’, [1920 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [29×39 εκ.]. Κτητορική κάρτα οπισθίως Nicolas Gazis.                                                                                                       200-400

179 [ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ] ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, αφιερωμένη στην Ισπανική τέχνη, Χριστούγεννα 1938, εκδ. Εστία 1938, σσ. 127, inter alia περιέχει: Ζαχ. Παπαντωνίου «Η Ισπανική Τέχνη», Μ. Τόμπρος «Δύο Ισπανοί Γλύπτες: Παύλος Γκαργκάλλο, Ματέο Ερνάντεζ», Δημ. Μάργαρης «Ελληνικά χειρόγραφα και βιβλιοθήκες στην Ισπανία», Χάρης Πέτρος «Η Ισπανία στην Ελληνική Λογοτεχνία», κ.α. με πολλές φωτογραφικές εικόνες από έργα των Ελ Γκρέκο, Velasquez, Goya κτλ. Διευθυντής: Πέτρος Χάρης.                             20-30

180 [BRUHNS LEO] DAS BRUEGEL BUCH, λεύκωμα με πίνακες και χαρακτικά του Bruegel του πρεσβύτερου, μετά σχολιασμού, με εισαγωγή του Bruhns Leo, στα γερμανικά, εκδ. Schroll 1941, σσ.31+42 πίνακες σχολιασμένοι.                                                                                    70-80

181 ΝΙΚΟΛΑΣ (=Νικόλαος Παυλόπουλος, 1909-1990). Προτομή ανδρός (πιθανώς ιστορικό πρόσωπο). Γύψινο γλυπτό (πρόπλασμα). Διαστάσεις: Υ :50x Π: 29xΒ:33 εκ. Ράγισμα στην οπίσθια πλευρά. Χρήζει συντήρησης.                                                                                                         90-180

182 [ΝΙΚΟΛΑΣ] (=Νικόλαος Παυλόπουλος, 1909-1990). Προτομή ανδρός, ιερωμένος, γενειοφόρος. Γύψινο γλυπτό (πρόπλασμα). Εγχάρακτη η υπογραφή του γλύπτη (στο οπίσθιο μέρος). Διαστάσεις: Υ:81xΠ:61xB:35 εκ. Ράγισμα και λείπει μια εκ των δύο μεταλλικών βάσεων στήριξης. Χρήζει συντήρησης. Ο Νικόλας υπήρξε μαθητής του Θωμόπουλου, διακρίθηκε δε στην μνημειακή γλυπτική. 130-230

184 [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Γ΄ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, εκδ. 1961, χασ.                                                                                  10-15

185 [ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ-ΓΥΜΝΟ-TITIAN] TITIAN, φωτογραφίες με πίνακες του ζωγράφου Τιτσιάνο, εκδ. Purnell & Sons 1966, με κείμενο στα αγγλικά, σσ. 8+XVI πίνακες, όλοι οι πίνακες φέρουν σφραγίδα: «Γενική διεύθυνση τύπου-Προεδρία κυβερνήσεως-Λογοκρισία Αθηνών», (προφανώς για θέματα γυμνού). Υποβλήθηκε πιθανώς από εκδότη, προ της μετάφρασης και έκδοσης.                                40-70

186 [LISKA HANS] BILDEN AUS FRANKEN, ZEICHNUNGEN von Hans Liska, με κείμενα του Hans Max von Aufsess, εκδ. Stuttgart 1968, χασ, λεύκωμα με σκίτσα του ζωγράφου, αριθμημένη έκδοση.      35-50

187 [ΙΟΛΑΣ-ΜΑΞ ΕΡΝΣΤ] MAX ERNST. Perturbations Delices et Orgues, κατάλογος 14 έργων, και 14 Bas Relief en Argent Sterling με 5 εικόνες. Σε χαρτί Arches, Alexandre Iolas, 1973. Ίχνη υγρασίας (στην κάτω γωνία).    60-95

188 [FAINMEL IVAN] KEA (TZIA), Μονοπάτι λιθόστρωτο με αγρότισσα στην Αγία Μαρίνα, Ποίσσες. Λιθογραφία αριθμημένη 1/50, υπογεγραμμένη, 1976. Ο Ιβάν Φέινμελ αμερικανοκαναδός γλύπτης, ζωγράφος και χορευτής αποτύπωσε την Ελλάδα από το 1955 (γενν. 1929).  140-280

189 FAINMEL IVAN, ΑΘΗΝΑ. Παλιά αθηναϊκή οικία με δεντροφυτεμένη αυλή στην οδό Καλλιδρομίου. Λιθογραφία, αριθμ. 21/50, υπογεγραμμένη 1976. Ο Ιβάν Φέινμελ, αμερικανοκαναδός γλύπτης, ζωγράφος και χορευτής αποτύπωσε την Ελλάδα από το 1955. (γενν. 1929).       140-280

190 [GALERIE NATIONALE DU GRAND PALAIS] MARIO PRASSINOS, PEINTURES ET DESSINS RECENTS, λεύκωμα με μαυρόασπρες φωτογραφίες έργων του καλλιτέχνη, από έκθεση στη Γαλλία το 1980, με κείμενα στα γαλλικά, περιέχει περί των 100 φωτογραφιών, εκδ. Papyrus 1980, σσ. 10, μεγάλο σχήμα.           1-…

191 ΒΑΡΕΛΑΣ, «ΑΥΣΤΡΟΑΜΕΡΙΚΑΝΑ, ΕΛΛΑΣ-ΑΜΕΡΙΚΗ, Γ.Μόρφυ και Υιός, Γενικοί Πράκτορες, , Λιμήν Αναχωρήσεως-Πάτρα» Ατμόπλοιο, Θαλασσογραφία. Ελαιογραφία κυκλική σε χοντρό ξύλο (από στρογγυλό τραπέζι). Διάμετρος: 55 εκ.                                                            120-220

192 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Σ., «Le Baiser» (=το φιλί). Ξυλογραφία δίχρωμη (μαύρο-κόκκινο). Ζευγάρι νέων ημίγυμνο. Υπογεγραμμένη και αριθμημένη 4/8 (περ. 1990). Διαστάσεις: 71×60 εκ. Σε πλαίσιο και πασπατού.     180-360

193 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Δ., «Ερωτικά-Sappho and Phaon» (=Σαπφώ και Φάων). Ξυλογραφία, Ζευγάρι νέων παρά τη κλίνη. Υπογεγραμμένη και αριθμημένη 5/8 (περ. 1990). Διαστάσεις: 74×54 εκ. Σε πλαίσιο και πασπατού.                                                                                                       180-360

193β [ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ-ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ] Οι Άγιοι Νικόλαος και Χαράλαμπος. Αγιορείτικη Χαλκογραφία ανατυπωμένη από την παλιά πρωτότυπη μήτρα (18ου ~ 19ου αιώνα) της Μονής Βατοπεδίου που εκδόθηκε το 1994, σε 30 μόνο αριθμημένα αντίτυπα. Διαστάσεις: 59,3×79,5 εκ. Αρ. εικόνας XXV. Αρ. 30/30.        100-200

193γ [ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ-ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ] Ο Άγιος Μόδεστος [1818]. Αγιορείτικη χαλκογραφία ανατυπωμένη από την παλιά πρωτότυπη μήτρα (19ου αιώνα) της Μονής Βατοπεδίου που εκδόθηκε το 1994, σε 30 μόνο αριθμημένα αντίτυπα. Διαστάσεις: 59,3×79,5. Αρ. εικόνας ΧVΙII. Αρ. 30/30.    100-200

193δ [ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ-ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ] Ο Άγιος Χαράλαμπος. Αγιορείτικη χαλκογραφία ανατυπωμένη από την παλιά πρωτότυπη μήτρα (18ου ~ 19ου αιώνα) της Μονής Βατοπεδίου που εκδόθηκε το 1994, σε 30 μόνο αριθμημένα αντίτυπα. Διαστάσεις: 59,3×79,5. Αρ. εικόνας ΧVΙΙ. Αρ. 30/30.      100-200

194 ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, ΚΑΒΑΦΗΣ, προσωπογραφία. Αναπαραγωγή σχεδίου με μολύβι, αριθμ. 319/400 και υπογεγραμμένη, 2003. Διαστάσεις (με τα περιθώρια) 72×50 εκ.    40-70

194β ΖΕΡΒΟΣ Ν., Χιονισμένο τοπίο. Ελαιογραφία. Σε πλαίσιο (30×40 εκ.) 1950. 180-250

195 [ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ] ROCAFORT. G., ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΤΟ 1821, XX, διαστάσεις 11×8 εκ.            15-25

Βλέπε και: 446, 143, 301, 484, 310, 489, 336, 362, 447

 

17 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ – ΑΡΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΑ –

ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ [196-203]

195β [ΝΙΔΕΡ Ξ. ΠΑΝΟΣ & ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΛΑΤΣΗ] ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΓΑΜΟΥ, 1892. Πιστοποιητικό του (εφέτη) Π. Νίδερ, υπογεγραμμένο από τον Ιερέα του Αγίου Κωνσταντίνου, Ν. Νίκα 8-9-1892. 1φ/1σελ. Με σφραγίδα της Μητρόπολης Αθηνών.                                                                 30-40

196 COLIN JEAN-FRANCOIS, Δήλωση-βεβαίωση του Jean-Francois Colin σχετικά με βοσκή προβάτων στο Champigneulle της Γαλλίας. (Πιθανή σχέση με Νάσια Αρκαδίας). Υδατογραφημένο χαρτί με σφραγίδα «Timbre Royal 35 c». Αύγουστος 1897. Γαλλικό χειρόγραφο κείμενο, σε πλαίσιο. 60-100

197 [CONZELMANN THEODOR] DEUTSCHES MUSEUM VON MEISTERWERKEN DER NATURWISSENSCHAFT UND TECHNIK, εκδ. Munchen 1939, σσ.200. Από τα σημαντικότερα μουσεία τεχνολογίας, με φωτογραφίες των εκθεμάτων και αναδιπλούμενος χάρτης.      1-…

198 ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1940 & 1944. Δικαιούχος: Στυλιανός Κυριακίδης.         15-30

199 ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1907-1937 του φιλολόγου, κριτικού, και δοκιμιογράφου Π. Σπανδωνίδη (Ρουμανία 1890-Θεσσαλονίκη 1964). Χειρόγραφο ημερολόγιο, πιθανώς αδημοσίευτο. Μεταξύ άλλων: Χρονολόγιο (1907-1943) (οπισθόφυλλο +σελ 1-2+λυτά φύλλα), «Δοξάτο Οδός Τιμολέοντος», «Salonique Nov. 1916», «Ποίημα προς την τύχην και τον Ιατρόν», «Πατριωτικόν ποίημα προς την Αγ. Τριάδα», «Ζήτω ο Βενιζέλος και οι σύμμαχοι», «Οι πεθαμένοι του Σκρα, Επίθεσις 17 Μαΐου 1918», «Ma tente», «Ο Πασσάς (Σκρά) […] «ήταν τραυματίας του Σκρα. Τον είχαμε μαζί με 15 άλλους στην σκηνή των κεφαλών. Είχε κάποιο κακό τραύμα του εγκεφάλου, από αυτά τα ύπουλα που γελούν και τον πιο σοφό χειρούργο […] Αυτός ήρως Άγγλος τραυματίας. Αυτή γαλλίς μοιρωδάτη […]», «Αγόριανη», «Μελένικο», «Η Βουλγάρα και ο Μπέης» κ.ά. Γλώσσα: Ελληνικά και Γαλλικά. Τόποι: Αθήνα, Κηφησιά, Παρίσι, Βουκουρέστι κ.α. Περίπου 200 πυκνές σελίδες με σημειώσεις, διαγραφές κ.α. Δεμένο.                          250-400

200 [ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 51ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Γ΄ ΠΕΡΙΦ. ΑΘΗΝΩΝ] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ, Έσοδα – Έξοδα, προϋπολογισμοί του Σχολείου από το 1953 έως και το 1972. Με υπογραφές επιτροπών και σφραγίδες. Χειρόγραφο. Σχ. 4ο, σσ. 400. [μαζί] ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΑΘΗΝΩΝ από το 1952 μέχρι το 1982. Με υπογραφές και σφραγίδες. Χειρόγραφο. Σχ. 4ο, σσ. 150.                 60-90

201 [ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ] «ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΩΝΑΣΣΗ», τρεις ασπρόμαυρες φωτογραφίες, οι δύο από φωτογραφείο «Ένωσις» και η τρίτη από «Αφοί Μεγαλοκονόμου», μόνο σε μια εικονίζεται ο ίδιος ο Ωνάσης, διαστ. 24×18 εκ.                                                                                 35-70

202 [ΡΩΜΗ] ALINARI, ALBUM. ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΡΩΜΗ, λεύκωμα με 100 φωτογραφίες της Ρώμης, χχ, χασ.                                                                                                       100-200

203 [ΛΕΥΚΩΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, 19 φύλλα χαρτονιού διακοσμημένα, με 54 κενές θέσεις φωτογραφιών, ειδική βιβλιοδεσία με 4 μεταλλικές γωνίες, ένα κλείστρο και ύφασμα καπιτονέ, με καθρέφτη προσθίως. Φθορές: αποκολημμένα φύλλα, ράχη διαλυμένη, σκισίματα στο σώμα. Διαστάσεις θέσεων φωτογραφιών: 12×10 εκ.                      80-150

Βλέπε και: 523, 347, 255, 531, 464, 269, 444, 5, 510, 20, 25, 330, 239, 363, 537, 325, 392, 515, 306, 343

 

21 ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ [204-207]

204 THE ART-JOURNAL London 1876. Με 37 χαρακτικά εκτός κειμένου, (ίχνη υγρασίας). Σχ. φύλλου, δερμ. βιβλιοδ. εποχής, σσ. 376.                                                              130-170

205 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, εκδ. Νέες Μορφές 1961, σσ. 213, με πολλές εικόνες και φωτογραφίες πινάκων ζωγραφικής.              15-30

206 CAROSSO CARLO, IL PORTALE SUD DELLA CATTEDRALE DI ASTI. XILOGRAFIA DI CARLO CAROSSO, ξυλογραφία της νότιας πύλης του καθεδρικού ναού του Asti, εκδ. Comune di Asti 1978, διαστ. 39×29 εκ. Ελληνο-ιταλός εικαστικός, γνωστός για συνεργασίες με τον Ρίτσο.  50-100

207 ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΥ ΤΑ ΔΕΚΑ ΠΡΟΟΙΜΙΑ, δείγματα γραφής για την ελληνική μετάφραση του λατινικού συγγράμματος: DE ARCHITECTURA. εκδ. ανάτυπο από τα «Φίλα Έπη εις Γ.Ε. Μυλωνά», Αρχαιολογική Εταιρεία 1986, σσ. 81.                                                15-25

Βλέπε και: 451, 180, 440, 296, 179, 186, 134

 

22 ΜΟΥΣΙΚΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ [208-214]

208 [ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ] Λείπει η σελ. τίτλου, 1840 περ. Σσ. 298. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής.      60-70

209 [ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ] Τρία έγγραφα του Ειρηνοδικείου Αθηνών με ειρηνοδίκη τον κ. Ιωαν. Κόκκαλη το 1929. Τα έγγραφα αφορούν δικαστική διαμάχη μεταξύ του ζεύγους Μιχ. Μουτούση συνταγματάρχη, και της συζύγου του, γνωστής πιανίστριας, Μαργαρίτας Μουτούση. Το θέμα της αντιδικίας είναι πιθανή ερωτική σχέση μεταξύ της Μαργαρίτας και του μεγάλου Έλληνα μουσουργού Μητρόπουλου. Τα δύο πρώτα έγγραφα αφορούν στην μαρτυρία δύο μαρτύρων, του μουσουργού Μανώλη Καλομοίρη και κάποιας Ελίζας Πυρρού, οι οποίοι είναι σχεδόν βέβαιοι ότι υπήρξε ερωτική σχέση. Το τρίτο έγγραφο είναι επιστολή της Μαργαρίτας στην φίλη της Θέλξη όπου εν τη ρίμη του λόγου υπαινίσσεται αμφισβήτηση της πατρότητας της κόρης της, από τον Μιχ. Ματούση. Η επιστολή φαίνεται να απετέλεσε τεκμήριο στην δικογραφία της εν λόγω υπόθεσης. Έχουμε 11 σελίδες έντυπες με χρονολογία 1929.        70-130

210 [ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ] ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ, εκδήλωση στην ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝ, αίθουσα ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», 21 Απριλίου 1958, τρίπτυχο φυλλάδιο εκδήλωσης με ασπρόμαυρη φωτογραφία του Καλομοίρη στο εξώφυλλο.               20-30

211 HERBERT VON KARAJAN (=φον Κάραγιαν), Αγνώστου. Βιογραφικό 2φ/2σελ, με έμφαση στην ελληνική καταγωγή του αρχιμουσικού με φωτογραφία. περ. 1960.                20-30

212 [ΚΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΑ] ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ. ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, BELLINI: NORMA, 21-08-1960, διαστ. 9×7,5 εκ.                                                                        35-70

213 [ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ] ΜΙΚΡΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, προγράμματα για τρεις συναυλίες: α) Antonin Dvorak «Stabat Mater», 7-8 Απριλίου 1963, Θέατρον Κεντρικόν, Διευθυντής Μίκης Θεοδωράκης-Μάνος Χατζιδάκης, β) 10-11 Μαρτίου 1963, Μέρος Α´: J.S Bach: Κοντσέρτο για δύο βιολιά και ορχήστρα σε ρε ελ, Vivaldi: Οι Τέσσερις Εποχές, Ποιήματα Μήτσου Λυγίζου σε απαγγελία Νότη Περγιάδη. Μέρος Β´: J.S Bach: Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε μι μειζ. Διευθ. Μίκης Θεοδωράκης, γ) έργα Vivaldi-Haendel-Pergolesi, διευθ. Μάνος Χατζιδάκις-Μίκης Θεοδωράκης, Μεγάλη Παρασκευή 12-4-1963, εκδ. 1963, τρία φυλλάδια με στοιχεία των εκδηλώσεων (3).                                     40-60

214 [ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΩ ΕΟΡΤΑΣΜΩ ΤΗΣ 150 ΕΤΗΡΙΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, κασσετίνα με τρεις δίσκους βινυλίου, με φυλλάδιο στα αγγλικά, εκδ. 1972, σσ. 45.                                                                                                35-45

 

23 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [215-226]

215 [ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Μ.] Η ΦΥΣΙΣ. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ) ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΘ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΕΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ (15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1893-15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1894), ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ, θέματα κοινωνικά, επιστημονικά, για την γυναίκα, το εμπόριο, ναυτικά, ιστορικά, καλλιτεχνικά κτλ, διευθυντής Φραγκίσκος Πρίντεζης, δεμένο, μεγάλο σχήμα. 1-…

216 [ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ] ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ, εικονογραφημένον δεκαπενθήμερον περιοδικόν, 2 τεύχη [μαζί]: 232, 233- 234, περιέχουν μεταξύ άλλων: Πέτρος Ψηλορείτης (ψευδώνυμο του Ν. Καζαντζάκη): Ο Πρωτομάστορας, και Σ.Κ. Σακελλαρόπουλος: «Ο Πρωτομάστορας», κρίσις του βραβευθέντος έργου του Π. Ψηλορείτη, κτλ, εκδ. 1910, σσ. 99-127+130-176. (2)                    60-120

217 «ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ «ΠΑΝΤΑΙΝΟΥ», έτος πρώτον, Αλεξάνδρεια, Πατριαρχικόν Τυπογραφείον 1930. Διευθυντής Μιχ. Ι. Γαλανός. Χαρτόδετο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα. Σσ. 172.  30-55

218 [ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ] ΤΟ ΒΟΥΝΟ, ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, ΤΟΜΟΣ Β΄, ΤΕΥΧΗ ΑΠΟ 13-24, εκδ. 1935, σσ. 444, με έγχρωμα εξώφυλλα, περιέχει θέματα και σπηλαιολογίας, χιονοδρομικά κέντρα κ.α., ιδιωτικό χάρτινο περικάλυμμα.        90-150

219 «ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» Εκδίδεται κάθε μήνα από την A.G.I.S.(Άγγλο-Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών), τυπ. Ι.Μ. Σκαζίκη Πέντε τόμοι: Τόμος πρώτος (Μάρτιος-Δεκέμβριος 1945, το 1ο τεύχος μόνο σε φττπ, το 2ο τεύχος αυθεντικό και φττπ, το 3ο τεύχος μόνο σε φττπ., πλήρης σειρά 1-10, τα τεύχη 5-10 διπλά). Τόμος δεύτερος (Μάρτιος 1946-Δεκέμβριος 1947, τα τεύχη 1-12, πλήρης σειρά, άριστη κατάσταση, το τεύχος αρ. 7 διπλό). Τόμος τρίτος (Μάιος 1947-Οκτώβριος 1948, τα τεύχη 1-12, πλήρης σειρά, άριστη κατάσταση, τα τεύχη αρ. 2 & 3 διπλά). Τόμος τέταρτος (Ιανουάριος 1949-Αύγουστος 1950, τα τεύχη 1-12, πλήρης σειρά, άριστη κατάσταση). Τόμος πέμπτος (Οκτώβριος 1950-Σεπτέμβριος 1952, τα τεύχη 1-12, πλήρης σειρά, άριστη κατάσταση, το τεύχος αρ. 4 διπλό). Συνεργάτες: Α. Σικελιανός, Οδ. Ελύτης, Γ. Σεφέρης, Β. Ρώτας, Κ. Δημαράς, Κ. Μπίρης, Α. Προκοπίου κ.ά. Στον 3ο τόμο αφιέρωμα στον Δ. Σολωμό, στον 4ο αφιέρωμα στον Κ. Παλαμά. Δερματόδετη σειρά. (5)                                                  120-240

220 [ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤ., ] ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1956, με δοκίμια, ποιήματα και διηγήματα ελλήνων συγγραφέων, inter alia: Ανδρ. Δαλέζιος «Ο Φρειδερίκος Νίτσε και οι Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι», Στεργιόπουλος Κώστας «Μια ματιά στην ποίηση του Τέλλου Άγρα», Edgar Allan Poe «Το διπλό έγκλημα της οδού Μόργκ», Στρατής Μυριβήλης «Ο Σερβιτόρος» κ.α., εκδ. 1956, σσ. 313, με πολλά σχέδια, φωτογραφίες πινάκων και προσώπων από την λογοτεχνία ελληνική και ξένη.       15-25

221 [ΕΘΝΟΣ] ΕΘΝΟΣ, εφημερίδα, 10 φύλλα του 1962, (2, 3, 4, 5, 12, 15, 16, 17, 20, 24 Ιανουαρίου 1962), με ποικίλα θέματα εσωτερικών και εξωτερικών υποθέσεων, π.χ.: «Η κρίσις εις την Αλβανίαν απειλεί και την Ελλάδα», «Ο Κρούτσεφ ετοιμάζει επίθεσιν δι’ ανατροπήν του Χότζα», «Η Λαϊκή Κίνα επεμβαίνει αμέσως εις βαλκανικήν», «Προς την Ελλάδα κυρίως στρέφεται τώρα ο Χότζα», «Οξύτατη προμηνύεται η σύγκρουσις Ε.Κ και Ε.Ρ.Ε.», κτλ. (10).                                                                         40-60

222 [ΡΑΔΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ] ΡΑΔΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, 35 ΤΕΥΧΗ ΑΠΌ ΤΟ 1964-1966, ΤΕΥΧΗ: 68, 69, 72, 72, 74, 75, 81, 84, 85, 87, 88, 98, 111, 112, 115, 117, 124, 126, 128, 150, 151, 152, 153, 156, 159, 161, 162, 163, 164, 165-166, 168, 169, 170, 190, 209., διευθυντής Συντάξεως Γεώργιος Βαβαρέτος, Συντακτική Επιτροπή: Ανδρ. Καραντώνης, Γεωργ. Ταρσούλη κ.α. περιοδικό για το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, καλύπτει θέματα ποικίλης ύλης. (35)                                                                                         70-100

223 ΑΝΤΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, 11 τόμοι, Β/ εξάμηνο 1976, Α/ εξάμηνο 1977, 1981 έως Α/ εξάμηνο 1985. Τόμοι Ε/, ΣΤ/, ΙΔ/, ΙΕ/, ΙΣΤ/, ΙΖ/, ΙΗ/, ΙΘ/, Κ/, ΚΑ/, ΚΒ/. Όλοι οι τόμοι βιβλιοδετημένοι με την πρωτότυπη λινή ράχη.      1-…

224 [ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ] ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ, τεύχος 17, Σεπτέμβριος 1986, διευθυντής Αχιλλέας Κυριακίδης, σύνταξη Δημήτρης Καλοκύρης, περιέχει μεταξύ άλλων: α) Ειδικό ένθετο: Πυρηνική Ενέργεια και εναλλακτικές λύσεις, β) Εικονογραφημένη ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η ηλικία της γλαυκής θύμησης κτλ, εκδ. 1986, σσ.96.                                                                                                 20-30

225 [ΟΞΥ] ΟΞΥ, περιοδικό. Το πρώτο τεύχος: Μάρτιος 1996, εκδότης Χατζόπουλος Νίκος, περιέχει θέματα όπως: α) Ονειρομηχανή το ενορατικό καλειδοσκόπιο, β) Dub Music, γ) Walk About, δ) Τετράγωνο 19 κτλ, εκδ. 1996, σσ. 110.                                                                                              30-50

226 [Ο ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ] Ο ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, εκδ. Γεωργιάδης χχ, σσ. 32.     12-20

Βλέπε και: 531, 331, 391, 375, 156, 157, 333, 529, 40

 

24 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ [227-234]

227 [ΒΡΕΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Π] ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1865, ΕΤΟΣ Ε´, εκδ. 1865, σσ. 400+66, με ξυλογραφίες από αρχαία ελληνικά μνημεία.                    1-…

228 «ΑΤΤΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ» Επιστημονική, Εγκυκλοπαιδική, Φιλολογική, Εικονογραφημένη Επιθεώρησις, Αττικόν Μουσείον, ετήσια έκδοσις «Πανελληνίου», έτος Α´, [1927-1928]. Περιέχει επαγγελματικό οδηγό: Εμπορικό, Βιομηχανικό, Επαγγελματικό (διευθύνσεις των ατελιέ των ζωγράφων Λύτρα, Παρθένη, Μαλέα, κ.ά.). Φθορές στο εξώφυλλο, σσ. 248                                               15-20

229 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-1928, Ιδρυτής Διευθυντής Γεώργιος Δροσίνης, Συντάκται και Συνεργάται Λογογράφοι, Επιστήμονες και Καλλιτέχναι, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, τυπ. Εστία, εκδ. 1928. Με φωτογραφίες εκτός κειμένου, μεταξύ άλλων και 2 έργων του Κ. Μαλέα («Σαντορίνη» & «Νάξος»). Φθορές στο εξώφυλλο, σσ. 503.                                                                    15-20

230 ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, Έτος δεύτερον 1929, Νέα Υόρκη, Herald Printing Syndicate. Με άρθρα: Ουράνη, Σταμ Σταμ, Γ. Σπαταλά, κ.ά. Εικόνες εντός κειμένου και διαφημίσεις εποχής. Πανόδετο, εξώγλυφο εμπροσθόφυλλο, σσ. 447.                                                30-40

231 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-1935, Ιδρυτής – Διευθυντής Γεώργιος Δροσίνης, εκδ. Ι. Ν. Σιδέρης, συντάκται και συνεργάται λογογράφοι, επιστήμονες και καλλιτέχναι. Εικονογραφημένο. Άκοπο. Σσ. 528.                                                                                                    20-25

232 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1954, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ, ιδρυτής – διευθυντής Νικόλαος Α. Σφενδόνης, εκδ. Μ. Τρανταφύλλου Υιοί, 1954. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Λινή κόκκινη βιβλιοδ., σσ. 320+διαφημίσεις.                                                                               18-21

233 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1958, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ, ιδρυτής – διευθυντής Νικόλαος Α. Σφενδόνης, εκδ. Μ. Τρανταφύλλου Υιοί, 1958. Εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Λινή κόκκινη βιβλιοδ., σσ. 320+διαφημίσεις.                                                                               15-20

234 ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝ., ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ «ΤΥΠΟΥ» 1938, Φιλολογία – Διαφημίσεις. Σσ. 48.   25-50

25 ΙΑΤΡΙΚΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ [235-249]

235 [ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ-ΤΥΦΟΣ] LEONARDON EDOUARD, ESSAI SUR LA FIEVRE TYPHOIDE. THESE, ο τόμος περιέχει αυτοτελώς ξεχωριστά βιβλία δεμένα σε ένα τόμο, Essais, Dissertations et Historique, διαφόρων συγγραφέων: Louvain-Pescheloche Pierre-Leon, Cyvoct Louis-Henri, Maillard J-L., Langlande Auguste, Martin Victor, Perrier Pierre-Francois, Tournier J-F-A., Levis J-A-Camille, Maillet E-L-N., Toron L-A-B., και Villers G-A: Essai Historique sur le Typhus, εκδ. Paris 1835. πολλαπλές αριθμήσεις σελίδων. (περ. σ.: 420), με αναδιπλούμενο πίνακα σχέσης τύφου και μετεωρολογικών συνθηκών. Με δερματόδετη ράχη ελαφρώς ταλαιπωρημένη.                                                                                                       120-180

236 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ., ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΟΜΟΣ Γ/, εγχειρίδιον Φαρμακολογίας, εκδ. Παλιγγενεσία 1891, σσ. 332, λινόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                   1-…

238 [ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ] ΕΛΛΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ, εκδ. Τιλπέρογλου 1938, σσ.109.                                                                                     15-25

239 [ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ] 20 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ. ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ 1931-1951, εκδ. 1951, σσ. 46, με πολλές ασπρόμαυρες φωτογραφίες. 25-35

240 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜ., Η ΚΑΥΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ, με φωτογραφία του συγγραφέα και πολλές φωτογραφίες τόπων καύσης και προσώπων, εκδ. 1956, σσ. 103, άκοπο.              12-20

241 ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Ε., Η αναίμακτος δίαιτα υπό Πλάτωνος. Δρακούλη,Αθήνα,1909, σειρά:Μικρά Βιβλιοθήκη-Αθήνας-υγείας, αρ. 1, σσ.31.                                         25-35

242 ΑΘΑΝΑΣΟΘΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Βιονομία (εκδοση Τρίτη), εκδ. Σαριβαξεβάνη, Αθήνα, 1934, σσ.132.       25-35

243 ΤΣΑΓΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Γρίππη, συναχία-κρυολογήματα κατά τους Γερμανούς φυσιοθεραπευτάς, 1936, σσ.31.                                                                                       20-30

244 ΧΑΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ, Η αρρώστια, ο γιατρός και τα φάρμακα στην κρητική μούσα, εκδ. Δευτέρα, 1980, σσ.148.                                                                                               20-30

246 ΓΑΪΤΑΝΟΥ ΖΩΗ Ι., ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΝΤΙΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ. ΤΟ ΑΛΚΟΤΕΣΤ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, εκδ. 1963, σσ. 8.                                                               10-15

247 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ., ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΕΝΌΣ ΓΙΑΤΡΟΥ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΘΕΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, εκδ. Παρισιανός 1978, σσ. 369.    15-20

248 [ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ] ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 12 ΚΑΙ 14. Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΙΑΤΡΟΣ [μαζί] Ο ΚΑΡΑΓΚΙΌΖΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ, εκδ. Άγκυρα χχ, σσ. 32+32 με έγχρωμα εξώφυλλα. (2)  20-35

249 ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ, ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. DIOSCURIDES. DE MATERIA MEDICA. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, κείμενο στα ελληνικά ολόκληρου του έργου και βιβλίο με έγχρωμες εικόνες, πανομοιότυπο της έκδοσης του Διοσκουρίδη, και κείμενο στα ελληνικά όλων των φαρμακευτικών βοτάνων της ιατρικής όπως καταγράφονται από τον Διοσκουρίδη, εκδ. Μίλητος χχ, σσ.243+173 πίνακες.                                                                            1-…

 

26 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –

ΕΜΠΟΡΙΟ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ [250-262]

250 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜ., ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, τυπ. Ε. & Ι. Μπλαζουδάκη, 1926. Βιβλιοδ. εποχής, ταλαιπωρημένη ράχη, σσ. 532                                 1-…

251 ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Δ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Ιστορική μελέτη όλων των χρονολογικών φάσεων της εξάσκησης εμπορίου, εκδ. Βουτυρά 1874, χασ. δεμ., (οπισθόφυλλο ξεκολλημένο).                                                                                                             1-…

252 [ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ] DURAND-FARDEL, TRAITE EAUX MINERALES DE LA FRANCE & L’ETRANGER et leur employ DANS LES MALADIES CHRONIQUES, Paris, Libr. Germer Baillier, 1883. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη ταλαιπωρημένη, σσ. 663+διαφημίσεις. 1-…

253 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π. ΕΜΜ., ΠΕΡΙ ΑΡΤΟΥ ΥΠΟ ΧΗΜΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ, εκδ. Ασμοδαίος 1883, σσ. 96.                                       30-60

254 [HUTTE] MANUEL DE L’ INGENIEUR, NOUVELLE EDITION FRANCAISE DU MANUEL DE LA «SOCIETE HUTTE», TOME PREMIER, εκδ. Paris et Liege 1926, σσ. 1413, λινόδετο.  1-…

255 [SHELL COMPANY] «ΣΕΛΛ», Αφισέτα χρωμολιθόγραφη. Ελληνικό παραθαλάσσιο τοπίο (διυλιστήρια, αυτοκίνητο, φορτηγό), SHELL HELLAS, ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: ΑΕΒΕ Π.Γ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ, διαστ. 22×17 εκ.                                                                                          50-100

256 ΚΡΙΤΙΚΟΣ Ν., ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΛΑΘΗ, εισηγητής για την έδρα των Ανωτέρων Μαθηματικών του Πολυτεχνίου, εκδ. Βιτσικουνάκης 1936, σσ. 66. 15-20

257 [ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ-ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ] STEINER KALMAN, MOYER JAMES, OIL BURNERS, 1rst edition, London 1937, σσ. 436. [μαζί]FUELS AND FUEL BURNER, 1rst edition, London 1946, σσ. 394. [μαζί] OIL FUELS AND BURNERS, εκδ. London 1937, σσ.375. Δεμ. (3)                              25-45

258 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., Η ΕΝ ΤΩ ΧΩΡΩ ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΟΛΥΟΡΟΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑΙ-ΣΕΙΣΜΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, εκδ. 1941, σσ. 64, εξώφυλλο αποκολλημένο.    25-35

259 ΚΕΡΑΣΣΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ Γ. [βουλευτής] Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΣ, εκδ. 1956, σσ. 95, με πολλές εικόνες και σχέδια, από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας.                                                                                                    45-90

260 ΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ., Η ΓΑΡΔΕΝΙΑ, ΚΑΜΕΛΛΙΑ, ΟΡΤΑΝΣΙΑ, ΑΖΑΛΕΑ, ΡΟΔΟΔΕΝΡΟ, ΦΟΥΛΙ, εκδ. 1968, σσ. 110, με πολλές φωτογραφίες από λουλούδια.                  30-60

261 ΒΕΡΤΕΛΩ Μ., Η ΤΗΣ ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ ΓΕΝΕΣΙΣ, μτφρ. Στεφανίδης Μιχαήλ Κ, πιστή ανατύπωση από τον Οίκο Σπανός Σπάνια Βιβλία, από το πρωτότυπο (Σακελλαρίου 1906), εκδ. Σπανός 1980, σσ. 395, βιομηχανική βιβλιοδεσία επίχρυση.                                                                       40-60

262 ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ Ο ΚΡΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΝ ΕΝ Ω ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΡΜΗΝΙΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΕΡΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΕΤΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ. [μαζι] ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΗΤΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ, εκδ. Γεωργίου χχ, σσ. 144.                                   30-60

Βλέπε και: 14, 359, 268, 43, 314, 420, 429

 

27 ΓΥΝΑΙΚΑ – ΕΡΩΤΙΚΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ – ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ [263-267]

264 ΙΜΒΡΙΩΤΗ ΡΟΖΑ, Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, εκδ. Ράλλης 1923, σσ. 109, ταλαιπωρημένο, φύλλα αποκολλημένα.                                                                                  30-60

265 STRATZ C. H., Η ΩΡΑΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΑΣ, με 105 εικόνας και σχήματα, μτφρ. από το γερμανικό Γεωργία Ταρσούλη, εκδ. Εστία 1930, σσ. 151.                                                                                              30-60

266 [ΚΟΚΤΑΙΪΛ] TRADER VIC, BARTENDER’S GUIDE, with drawings by Ray Sullivan, εκδ. New York 1947, σσ. 437.                                                                                                    20-30

267 [NEPTUNIA] T.S.S NEPTUNIA, MENU ατμόπλοιου GENERAL STEAM NAVIGATION COMPANY LIMITED OF GREECE, Tourist Class, Lunch-Dinner. Χρωμολιθογραφία στο εξώφυλλο, δίφυλλο διπλωμένο, διαστ. 18×16 εκ.                                                                                 40-80

Βλέπε και: 314, 291, 294, 298, 253, 192, 193

 

28 ΝΑΥΤΙΛΙΑ [268-277]

268 ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β., ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ, εκδ. Καλογερόπουλος & Γαληνάκης 1922, σσ. 327, με πίνακες και σχεδιαγράμματα.                                               30-60

269 [ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΒΟΥΛΑΣ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ «ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΥΛΑΣ», ΕΔΡΑ ΕΝ ΒΟΥΛΑ, εκδ. 1952, σσ. 16                                                                               20-40

270 ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ Π. Ε., ΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΡΩΜΑΝΙΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ, εκδ. Ίδρυμα Ευγενίδου 1954, σσ. 115.                                                                   1-…-

271 ΔΟΥΖΙΝΑΣ Σ. Κ., ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 17ου ΑΙΩΝΟΣ. “L’ ORDONANCE DE LA MARINE” ΤΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ XIV. εκδ. Κασίμη 1931. σς. 29. Οξειδώσεις στη ράχη. 30-35

272 ΣΟΥΡΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π., Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, ΕΚΘΕΣΙΣ. εκδ. Ζαχαρόπουλος 1935, σς. 141, με αφιέρωμα του συγγραφέα.           35-40

273 ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡ., Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΑΥΤΟΥ ΕΥΘΥΝΑΙ. ΙΣΧΥΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΔΙΚΑΙΟΝ. εκδ. Πυρσός 1940, σς. 167, άκοπο.                25-30

274 ΧΑΝΙΔΗΣ Β., ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΔΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ, εκδ. 1958, σσ. 76, άκοπο.                                                                                          25-35

275 ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ. εκδ. 1968. σς. 281, με πολλούς πίνακες και διαγράμματα, και Summary: Fishing industry in Greece. (267-276). και βιβλιογραφία.           30-40

276 ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β., ΝΑΥΠΗΓΙΑ. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν. χχ. σς. 200. Δεμένο. Με δισέλιδο πίνακα: «Κυριότερα είδη ξυλείας διά ναυπηγικάς κατασκευάς». (Αγιόξυλον, ανακάρδιον, δρύς, ελάτη, κλπ). 25-40

277 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ., ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. ΤΑΠΕΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΜΩΔΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, εκδ. 1971, σσ.191.                                                                                               10-20

Βλέπε και: 490, 492, 17, 439, 335, 191

 

29 ΧΑΡΤΕΣ – ΑΤΛΑΝΤΕΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ [278-286]

278 [ΣΥΛΛΟΓΗ 548 ΧΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 1493-1960] Πρόκειται για τη σημαντικότερη σε μέγεθος, αρτιότητα, πληρότητα, και μοναδικότητα μέχρι σήμερα συγκροτηθείσα ιδιωτική συλλογή παλαιών και σπάνιων εντύπων χαρτών για την Πόλη και τη μόνη διαθέσιμη τέτοιου όγκου εξειδικευμένη συλλογή.

Η σημασία της συλλογής αυτής είναι εθνικής και διεθνούς ακτινοβολίας καθώς συνιστά μια πλούσια πηγή ιστορικών τεκμηρίων, τοπογραφίας, αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας, χωρογραφίας, ονοματολογίας-τοπωνυμίων και αδιάψευστος καθρέφτης μιας συνεχούς ελληνικής και ελληνόφωνης παρουσίας στην εν λόγω περιοχή επί 500 περίπου έτη (1493-1960). Οι δυνατότητες αξιοποίησης και επεξεργασίας της συλλογής είναι πολύπλευρες αφού δύναται να συγκροτήσει ως έκθεμα τη μόνιμη συλλογή Μουσείου, να αποτελέσει την πρώτη ύλη πολλών επιστημονικών και διεπιστημονικών μονογραφιών και διατριβών, να απαρτίσει εικονογραφημένο λεύκωμα και εγχειρίδιο διεθνών προδιαγραφών, να ψηφιοποιηθεί ώστε να συμπεριληφθεί σε σύγχρονες μορφές πολυμέσων και να καταστεί σημείο αναφοράς στη διεθνή βιβλιογραφία και την εν γένει διεθνή κοινότητα.

Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικούς χάρτες της Συλλογής: Schedel 1493 (έκδοση Νυρεμβέργης), Constantinopolis (052,5×023,5 εκ.), λατινικά, καθώς και άλλοι δύο μικρότεροι. Munster 1538, Constantinopoli (009,0×006,5 εκ.), ιταλικά, και άλλοι τρεις σε λατινικά, γερμανικά και γαλλικά αντίστοιχα. Jansonius 1566, Constantinopolis (048,0×033 εκ.), ιταλικά. Porcacchi 1572 Constantinopoli (014,0×010,5 εκ.), λατινικά. Pantaleon 1581, Constantinopel (014,0×011,0 εκ.), λατινικά. Rosaccio 1598, Constantinopoli (017,0×009,5 εκ.), ιταλικά. Homann 1641, Constantinopel (057,0×040,0 εκ.), γερμανικά. Jacobsz 1648, Constantinopolis (052,0×040,0 εκ.), ολλανδικά. Sanson 1658, Mallet 1683, Dapper 1690, Coronelli 1690, Peeters 1690, Vanderaa 1699, Savonarola (χαράκτης) Lazor (εκδότης) 1713, Seutter 1725, Διονύσιος Βυζάντιος (σχεδιαστής) Du Cange (εκδότης) 1729, Jefferys (χαράκτης) Pococke (εκδότης) 1745 από τους πρώτους στα αγγλικά, Bellini 1772, Kauffer (χαράκτης) Choiseul-Gouffier (εκδότης) 1782, Lopez 1783 στα ισπανικά, Tardieu 1785, Barbie de Bocage 1788, Hakan 1791 Bosphore στα αρμένικα, Sanpierdarena 1801, Neele 1815, Findlay & Allom 1825, Lechevalier 1831, Kauffer (χαράκτης) Βυζάντιος Σκαρλάτος (εκδότης) 1850 και πολλοί άλλοι νεότεροι, όπως Καράσσου 1900, Pears, Goad, Χασιώτης, Σαλίβερος, Κοντογόνης, Επιτελική Υπηρεσία Στρατού 1917 (σχεδιασμένος από τον Β. Δούσμανη), Αντωνιάδης, Μεταξάς, ΜΙΣΝ, Κόββας. Περιλαμβάνονται πολλοί χάρτες μεγάλων διαστάσεων, όπως ένας αγγλικός του Jones 1807 Βόσπορος (122,5×047,5 εκ.), ένας οθωμανικός του 1890 (106,5×085,0), ένας του Κοντογόνη 1915 Βόσπορος (110,0×075,5 εκ.) στα γερμανικά, ένας του Necir Bey 1918 (105,0×058,5 εκ.) στα τουρκικά. Οι περισσότεροι χάρτες εκδόθηκαν στις ευρωπαϊκές γλώσσες, αρκετοί ελληνικοί υπάρχουν κυρίως από τον 19ο αιώνα, καθώς και οθωμανικοί, ενώ από τον 20ό αιώνα επικρατούν στην τουρκική γλώσσα.

Κάποιοι από τους χάρτες της συλλογής συμπεριλαμβάνονται στα εξής βιβλία: Description de la…Colonne Historiee, Bellin, Paris 1702. Historia Byzantina, Venetii 1729. Collection de Guide-Joanne…, Paris 1902. Tuccarzade Ibrahim Hilmi…, Istanbul 1907. (Βιβλιογραφία: Maps of Istanbul 1422-1922 by Dr. Ayse Yetiskin Kubilay (PhD), Denizler Kitabevi 2010, σσ. 255. Εικονογραφημένο λεύκωμα με χάρτες της Κωνσταντινούπολης, κείμενο τουρκικά και αγγλικά).

Η κατάσταση των χαρτών είναι καλή ως πολύ καλή. 17 χάρτες διατίθενται σε πλαίσιο. ΣΥΝΟΛΟ: 548 ΧΑΡΤΕΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση γραπτών προσφορών και να ζητήσουν αναλυτικό κατάλογο. (548)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

279 [PTOLEMAEUS, C.] ΕΛΛΑΔΑ (Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Στερεά, Πελοπόννησος, Κρήτη) «Medius Meridianus 50. Reliqui ad hunc inclinati sunt ratione parallelorum 36+40» από το EUR:Χ ΤΑΒ:/ΤΑΒ. Χ Europae, Macedoniam, Epirum ac Peloponnesum repraesentans. Geografia, ed. οf Utrecht, 1695, 1698; Leyden 1704, 1730. Διαστάσεις: 37χ48 εκ. [και 56χ68 εκ. με πασπαρτού και πλαίσιο]. 400-650

280 GUEUNDEVILLE M., ATLAS HISTORIQUE OU NOUVELLE INTRODUCTION A L’ HISTOIRE, A LA CHRONOLOGIE, & A LA GEOGRAPHIE ANCIENNE & MODERNE, TOME V, περιλαμβάνει την Ασία: Ασσυρία, Αρμενία, Γεωργία, Τουρκία, Άγιους Τόπους, Αραβία, Περσία, Ταρταρία, Μογγολία, Ανατολικές Ινδίες, Κίνα, Ιαπωνία, Βασίλειο του Σιάμ, εκδ. Amsterdam 1719, σσ.176, μεγάλο σχήμα, δερματόδετο.        1-…

281 [ΕΛΛΑΔΑ] «GRAECIA PARS SEPTENTRIONALIS». Χάρτης με την Στεραιά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Μικρά Ασία, Βόρειες Σποράδες, (και Αλλόνησος=Halomnesus») οι νησίδες Οξυά κ.α. Ονομάζονται τα βασίλεια («Regio», «Prima», «secondo» κλπ.)με τα όριά τους επιχρωματισμένα, κάστρα κ.α.Και κλίμακα αποστάσεων Ελληνική, Ρωμαϊκή («Stadia Graeca, Millania, Romania»). Χαλκογραφία, περ. 1725. Με ίχνη παλιάς κόλλας στα περιθώρια.                                                        80-160

282 BARBIE DU BOCAGE, ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, Pour le Voyage du Jeune Anacharsis, Mars 1785, διαστάσεις 21×38 εκ.                                      1-…

283 GOBERT TH., Υψομετρικός πίνακας των κυριότερων βουνών του κόσμου, ταξινομημένα κατά ήπειρο, ατσαλογραφία, εκδ. Dufour. Mulat & Boulanger 1840 περ., διαστάσεις 10,5×15 εκ.        1-…

284 [INSTITUT GEOGRAPHIQUE KIMMERLY & FREY] Τέσσερις χάρτες της αρχαίας Ελλάδας και Βυζαντίου σε χρωμολιθογραφία, α) Ο Ελληνισμός στην Αρχαιότητα, β) Η Ελληνική Αυτοκρατορία στην εποχή του Ιουστινιανού (ΣΤ´ αιώνας), γ) Η Ελληνική Αυτοκρατορία στις αρχές του 9ου αιώνα, δ) Η Ελληνική Αυτοκρατορία κατά τον θάνατο του Βασίλειου του Βουλγαροκτόνου και των κληρονόμων του, κλίμακα α)1: 23 500 000, β)1: 20 000 000, γ) 1: 15 000 000, δ) 1: 15 000 000, χρον. περίπου 1870, τέσσερα φύλλα, διαστάσεις 24×17 εκ.                                                                                              1-…

285 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. & ΚΑΨΗΣ Θ., ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Άτλας με χάρτες από όλους τους νομούς της Ελλάδας, με αλφαβητικό οδηγό όλων των πόλεων και χωριών αυτής μετά αριθμού κατοίκων έκαστη, με κλίμακα από 1:400.000 έως 1:510.000, σσ. 24, εκδ. 1934, 4ο μέγεθος.          40-80

286 [ΕΛΠΑ] ΟΔΙΚΟΙ ΧΑΡΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εκδ. Εργίνος-Ματσούκης 1959, σσ. 42, με κείμενο αριστερά της σελίδας και χάρτη στην δεξιά.                   10-20

Βλέπε και: 344, 383

Posted in Uncategorized | Leave a comment

116 GREEK BIBLIOPHILES’ RARE BOOK AUCTION – 116η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (2/2)

116η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (2/2)

30 ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ [287-298]

287 ΑΛΩΠΕΚΑΣ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΤΖΑΚΙ. Ελαιογραφία/ μικτή τεχνική σε χαρτόνι. Υπογεγραμμένο. Διαστάσεις: 33×48. Σε πλαίσιο ξύλινο με τζάμι, με επιμελημένο, λινό, πασπατού [62×76 εκ.]. Αποτύπωση της ζωής της υπαίθρου με λαογραφικό ενδιαφέρον. Τεχνοτροπία πριμιτίφ. 90-180

288 [ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ] HOEG CARSTEN, LES SARACATSANS. UNE TRIBU NOMADE GRECQUE, διδακτορική διατριβή σε δύο τόμους. Τόμας Α´: ETUDE LINGUISTIQUE PRECEDEE D’ UNE NOTICE ETHNOGRAPHIQUE, Τόμος Β´: TEXTES (CONTES ET CHANSONS) VOCABULAIRE TECHNIQUE INDEX VERBORUM, εκδ. Paris 1925, σελ. 311+212, με φωτογραφίες, τόμος Α´ δεμένος, τόμος Β´ άδετος. 85-130

289 FRAZER JAMES GEORGE, LE CYCLE DU RAMEAU D’ OR. ESPRITS DES BLES ET DES BOIS, 1ος και 2ος τόμος, tr. Pierre Sayn, εκδ. Geuthner 1935, σσ. 348+360. (2)     35-60

290 VAN GENNEP ARNOLD, MANUEL DE FOLKLORE FRANCAIS CONTEMPORAIN, TOME PREMIER III, CEREMONIES PERIODIQUES CYCLIQUES 1 CARNAVAL-CAREME-PAQUES, εκδ. Picard 1947, σσ.833-1416, με εικόνες.                                                                  20-35

291 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΒΕΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ, εκδ. Μουσείο Μπενάκη 1953, σσ. 78+Πίνακες, με κείμενο σχόλιο και αντίστοιχες εικόνες.                 35-50

292 [BODKER-HOLE-D’ ARONCO] EUROPEAN FOLK TALES, εκδ. Copenhagen-Council of Europe 1963, σσ. 223 (Ελληνικά παραμύθια σσ. 189-204),                                        20-30

293 [ΕΒΡΑΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ] DR NOY DOV, CONTES POPULAIRES RACONTES PAR DES JUIFS DU MAROC, εκδ. Jerusalem 1965, σσ. 277. Ο Νoy Dov υπήρξε διακεκριμένος λαογράφος στα εβραϊκά ζητήματα. Με αφιέρωση του συγγραφέα.                                                     50-100

294 [ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ, εκδ. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 1969, σσ. 334, εικονογραφημένο λεύκωμα με κείμενο για τα εκθέματα έγχρωμο, με αναδιπλούμενο χάρτη της Ελλάδας όπου αναφέρονται οι κύριοι τόποι των χειροτεχνημάτων.    25-50

295 ΖΩΡΖ ΠΟΠΗ, ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΣΤΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΜΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΠΑΦΑΣ, εκδ. Εθνικός Οργανισμός Ελληνικής Χειροτεχνίας 1972, σσ. 61, με πολλές εικόνες αργυροτεχνουργημάτων.                                                                    20-30

296 GOUTOS MICHEL, GRECE, L’ ARTISANAT CREATEUR, εκδ. περ. 1972, σσ. 239, λεύκωμα εικονογραφημένο για την λαϊκή τέχνη της Ελλάδας, με κατάλογο ονομάτων των λαϊκών καλλιτεχνών και τις διευθύνσεις τους σ’ όλη την Ελλάδα.                                                20-30

296β [ΡΟΥΜΑΝΙΑ] ΥΦΑΝΤΑ & ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ, 1) STERGARUL PRAHOVEAN, 2) PORTUL POPULAR DIN ZONA NEAMT, 3)CUSATURI ROMANESTI, εκδ. Ρουμανία 1973, σσ. 9 με φωτογραφίες υφαντών + 82 +110 με φωτογραφίες κεντημάτων, με πολλές εικόνες υφαντών, κεντημάτων και ενδυμασιών της Ρουμανίας. (3)  20-30

297 [ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ] ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ. DESIGNS FROM GREEK EMBROIDERIES, εκδ. Μουσείο Μπενάκη 1981, σσ. 16+φωτογραφίες κεντημάτων με σχόλια και περιγραφές, με αναδιπλούμενο σχέδιο κεντήματος.  15-25

298 [ΕΟΕΧ] GREEK HANDICRAFTS CATALOGUE, κατάλογος χειροτεχνημάτων της Ελλάδος, εκδ. ΕΟΕΧ (National Organization of Hellenic Handicrafts, Ελληνικός Οργανισμός Ελληνικών χειροτεχνημάτων) χχ, χασ, εικονογραφημένο λεύκωμα με φωτογραφίες ελληνικών χειροτεχνημάτων, τα φύλλα δεν είναι δεμένα, αλλά σκόρπια.                                                                                             25-35

Βλέπε και: 322, 39, 63, 348, 50, 373

 

31 ΑΤΤΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ [299-309]

299 BRODTMANN I. (lith), ATHEN. Πανοραμική άποψη της πόλης της Αθήνας. Στο κέντρο η Ακρόπολη. Διακρίνονται λεπτομερώς τα κτήρια γύρω από τον βράχο, με ορατά τα οθωμανικά στοιχεία (έφιπποι στρατιώτες, 5 μιναρέδες). Η διάταξη δείχνει σχεδιασμό ανακριβή. Λιθογραφία. Διαστάσεις: 25×39 εκ. Σε επιμελημένο πλαίσιο (51×67 εκ.).                                                                       400-450

300 [ΑΘΗΝΑ-THE MIRROR] THE MIRROR. LITTERATURE, AMUSEMENT AND INSTRUCTION, με ξυλογραφία: «Τhe Acropolis at Athens-Η Ακρόπολις των Αθηνών», no 225, εκδ. 2-12-1826, σελ.337-352    45-90

301 STUART & LIEF, Χαρακτικά του “Μνημείου του Λυσικράτους”, γερμανική έκδοση “Das choragische Monument des Lysikrates”, συνολικά οκτώ (8) χαλκογραφίες, σχέδια από διάφορες απόψεις του ίδιου μνημείου, πρόσοψη, κατόψεις, κιονόκρανα, ζωφόρος κτλ, χρονολογείται 1830, σύνολο 8 φύλλα, διαστάσεις 41×18 εκ. 1-…

302 [ΑΘΗΝΑ-THE PENNY MAGAZINE] THE PENNY MAGAZINE, τεύχος 78 (22-6-1833), «On Emigration to Greece» συντεταγμένο από ένα συνδρομητή, σελ. 234-240            35-50

303 [ΑΘΗΝΑ-THE PENNY MAGAZINE] THE PENNY MAGAZINE, τεύχος 79 (29-06-1833), συνέχεια του άρθρου «On emigration to Greece» από προηγούμενο τεύχος του αυτού περιοδικού, σελ. 241-248.  35-50

304 [ΑΘΗΝΑ] PROUST M.A., LE TOUR DU MONDE, «UN HIVER A ATHENES» par M.A Proust, περιοδικό με 13 ξυλογραφίες: «Λιμάνι Πειραιά», «Χάρτης Αθηνών Πειραιώς», «Υδροληψία με κανάτες», «Λυκαβηττός και Παλάτι», «Ακρόπολις (Προπύλαια, Ναός Απτέρου Νίκης)», «Παρθενών», «Πύλη Ανδριανού», «Αγορά, Άρειος Πάγος», «Ηρώδειο», «Ενδυμασία Ελευσίνας», «Ελληνική Οικογένεια», «Σούνιο», «Βοσκοί Πάρνηθας», «Χορός στις Στήλες του Ολυμπίου Διός». εκδ. 1858, σσ 32.                        20-40

305 [ΜΠΟΣΤΑΝΙΑ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ] ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. ΠΡΩΤΟ ΝΤΟΣΙΕ. ΕΓΓΡΑΦΑ. Αθήνα, 2 Μαΐου 1889. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Διοικητής Μ. Ρενιέρης. Πλειστηριασμός κτήματος Δημητρίου Γ. Ράλλη. Ο Δ. Ράλλης έχει διάφορα χρέη προς την εθνική Τράπεζα της Ελλάδος που πρέπει να εξοφλήσει. Επειδή έχει παρέλθει ικανός χρόνος και αυτά δεν εξοφλήθηκαν η τράπεζα προβαίνει σε πλειστηριασμό κτήματος του Ράλλη στην θέση «Μποστάνια» Νέου Φαλήρου, εκτάσεως 15.662 τετραγωνικών πήχεων. Περιγράφονται σχετικά οι όροι και τόπος διεξαγωγής του πλειστηριασμού. Υπάρχει και δεύτερο έντυπο της ανακοίνωσης του εν λόγω πλειστηριασμού επί της διοίκησης της Εθνικής αυτήν την φορά του Π. Καλλιγά, το οποίο χρονολογείται Αθήνα 22 Ιανουαρίου 1891. Έχουμε δύο έντυπα αντίγραφα από το κάθε κείμενο, δύο φύλλων έκαστον. [μαζι] Συμβολαιογραφική Πράξη, Αθήνα 4-12-1884, Συμβολαιογράφος Αντώνιος Γρυπάρης. Σύναψις δανείου του Δημ. Ράλλη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ύψους 25.000 δρχ, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί σε κανονισμένο χρονικό διάστημα. Ο Ράλλης υποθηκεύει, για να πάρει το δάνειο, το εν λόγω κτήμα στην περιοχή «Μποστάνια» Νέου Φαλήρου. Σε περίπτωση μη αποπληρωμής του δανείου η Τράπεζα θα προβεί σε πλειστηριασμό του κτήματος, όπερ και εγένετο. Τέσσερα φύλλα χειρόγραφα. ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΤΟΣΙΕ. ΕΓΓΡΑΦΑ. ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΜΠΟΣΤΑΝΙΑ». Διατίθενται εδώ χειρόγραφα αφορώντα συναλλαγές για κτήματα στην ίδια θέση «Μποστάνια» Νέου Φαλήρου, όπου εμπλέκονται ο Δημ. Ράλλης και ο Παύλου Δημήτριος ή Μάντζας. Έχουμε επίσης υποθέσεις του Ράλλη προς τρίτους, πχ. Κώτσος Μπουλούκος, σε σχέση με τα κτήματα αυτά. Επίσης υπάρχουν έγγραφα τα όποία αφορούν δικαστική υπόθεση μεταξύ Ζηνοβίας χήρας Κων/νου Καρτελά και του Μάντζου. Συγκεκριμένα συντηρητική κατάσχεση αγροκτήματος από την χήρα εναντίον του Μάντζα.Όλα τα έγγραφα χρονολογούνται στην πρώτη πενταετία του 1880. Συνολικά διαθέτουμε 21 τετρασέλιδα χειρόγραφα και ένα δισέλιδο (86 χειρόγραφες σελίδες). Tα έγγραφα είναι οργανωμένα. Σε δύο ντοσιέ.     280-400

306 [ΜΕΓΑΡΑ] ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ. Ληξιαρχικές πράξεις βαπτίσεως. Υπογραφές: Ο Δηλών Ι. Παπασταύρου και ο Ληξίαρχος Γεώργιος Μουστάκας. Σφραγίδα του Δήμου (με σύμβολο δύο δελφίνια). 24-8-1889. 2 φύλλα/4 σελίδες.                                                                                              60-80

307 [ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ] ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΘΕΣΙΝ, 1938, φωτογραφία του κατόχου του βιβλιαρίου, Στυλ. Κυριακίδης, 10 περίπου φύλλα.         40-70

308 ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΛΑΙΑΙ ΚΑΙ ΝΕΑΙ ΑΘΗΝΑΙ. ΜΕΡΟΣ Α´: ΠΑΛΑΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ (1205-1821) ΤΟΜΟΣ Β´, εκδ. Αετός 1954, σσ. 221, χαρτόδετο ταλαιπωρημένο εξώφυλλο. 30-60

309 [ΑΘΗΝΑ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ] ΖΩΓΡΑΦΟΣ, «Βιομηχανία προϊόντων διαίτης». Πανοραμική άποψη του εργοστασίου του ομώνυμου Δήμου της Αθήνας. Ανατύπωση παλαιότερου χαρακτικού, περ. 1960, διαστάσεις: 38×52.                                                                                                30-50

Βλέπε και: 200

 

32 ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ [310-313β]

310 [ΑΙΓΙΝΑ] OLIVIER, Χαλκογραφία επιχρωματισμένη, 1850, «Aegine». Εικονίζεται ναός και τοπίο. Διαστάσεις [12, 5×9, 5 εκ.].                                                                                  30-40

311 [ΥΔΡΑ] HYDRA. ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ, με φωτογραφία του λιμανιού από τον Καλλέργη Σ., με ποικίλες πληροφορίες για νησί, κείμενο στα γερμανικά.       20-30

312 [ΥΔΡΑ] ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Βιβλιαράκι κατ’ ερωταπόκρισιν περί λογής λογίων πραγμάτων αναγκαίων μάλιστα εις την πατρίδα των Γερμανών, δι’ όλους του Γερμανούς Πολίτας και Χωριανούς. Εν παρέργω μεταφρασμένον εκ του Γερμανικού υπό Στεφάνου Καννέλου προς χρήσιν των Ελλήνων… Εν Ύδρα 2 Ιανουαρίου 1824. Φωτοτυπική επανέκδοσις Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος, 1971. Σσ. 25.                                                                                                           15-20

313 [ΑΙΓΙΝΑ] Τρείς φωτοτυπικές επανεκδόσεις της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος, 1972. 1) ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Εν Αιγίνηι, εν τη Εθνική Τυπογραφία, Διευθυνομένη παρά Γ. Αποστολίδου Κοσμητού, 1829. 2) Τους υπέρ πατρίδος αποθανόντας ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, εντός της πόλεως και του φρουρίου, έτει σωτηρίω 1826 […] μετά της προσηκούσης ευγνωμοσύνης, Ανατίθησιν Ο Διονύσιος Σουρμελής, Εν Αιγίνη, εκ της Ανεξαρτήτου Τυπογραφίας Παντελή Κ. Παντελή, 1828. 3) ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Εν Αιγίνηι, εν τη Εθνική Τυπογραφία, Διευθυνομένη παρά Γ. Αποστολίδου Κοσμητού, 1829. (3) 20-30

 

33 ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ [314-336]

313β [ΛΗΜΝΟΣ] CORONELLI P., STALIMENE (=ΛΗΜΝΟΣ). Forti di lemno. Κάτοψη του κάστρου. Χαλκογραφία. Πλαισιωμένη από το δίστηλο κείμενο για το νησί, ιταλιστί. Διαστάσεις: 13×17 εκ. Σχ. φ. (48×35 εκ.).                                                                                                  70-140

314 [ΛΕΣΒΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ] «ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», χρωμολιθόγραφη αφισέτα, πουλί με ελαιόκλαδο στο ράμφος πετάει από Μυτιλήνη προς Θεσσαλονίκη, [περ. 1955], αντιπρόσωποι «Αφοί Γ και Κ. Κουκλάκη Θεσσαλονίκη», διαστ. 34×23 εκ.                                                     50-100

315 [ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ] DAPPER «DE KLIP VAN KALOIERO ANDERS PANAIA» ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ. Άποψη της νησίδας και οικιών της και συστήματος μοχλού/τροχαλίας ανέλκυσης βάρκας. Χαλκογραφία, διαστάσεις: 12χ 15 εκ. με το σχετικό κείμενο ολλανδικά, , 1717.         45-75

316 [ΣΙΦΝΟΣ-THE SATURDAY MAGAZINE] ΤΗΕ SATURDAY MAGAZINE, με ξυλογραφία: «Interior of a greek dwelling, in the island of Siphanto-Εσωτερικό ελληνικής κατοικίας, στο νησί της Σίφνου», No 303, March 25th 1837, σελ. 105-112                                                                    40-80

317 [ΣΥΡΟΣ] ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (μοναχός), Η ΘΕΙΑ ΜΑΣΤΙΞ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ συντεθέν υπό Χριστοφόρου Μοναχού του ορμώμενου εκ της Τριπόλεως της Πελοποννήσου, εν Ερμουπόλει Σύρου, 1877. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 448.                                                                  32-60

318 [ΧΙΟΣ] TESTEVUIDE AD., LE TOUR DU MONDE, «L’ ILE DE CHIO (TURQUIE D’ ASIE)» par Ad. Testevuide, περιοδικό με 7 ξυλογραφίες: «Άποψη του λιμένα της πόλης της Χίου και της περιοχής Βουνάκι», «Χάρτης της Χίου», «Πανόραμα της πόλης και του κάστρου της Χίου», «Χάρτης της Χίου», «Ένας γέρος τούρκος από την Χίο», «Χριστιανοί της Χίου», «Αρματολοί και παπάς», «Η ακολουθία των Λεπρών», «Άποψη της Χίου από το Ντουρλότι», «Νομίσματα της Χίου», «Βροντάτο», «Καλόγεροι και νεόφυτοι της μονής Νεάμονι με χωριατοπούλες», «Εσωτερικό της εκκλησίας της μονής Νεάμονι», «Άποψη της Μονής του Νεάμονι», «Το χωριό Ανάβατο», «Συγκομιδή της μαστίχας», «Το δέντρο της μαστίχας». εκδ. 1878, σσ 32.     40-80

319 COLD CONRAD, KUESTEN -VERANDERUNGEN IM ARCHIPEL, μελέτη για την χαρτογράφηση παραλίων του ελληνικού αρχιπελάγους, εκδ. Munchen 1886, σσ. 69, με τρεις χρωμολιθόγραφους χάρτες.                                                                                                              1-…

320 ΘΗΡΑ. Γνωστοποίηση μισθοδοσίας του ελληνοδιδασκάλου Παντ. Κουντούρη. Υπογραφή Σχολάρχη Θήρας και σφραγίδα «Σχολαρχείον εν Θηρα», 22-2-1908, 1φ/σελ.              50-90

321 [ΣΑΜΟΣ] ΠΑΝΑΣ ΝΙΚ., ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ, Ήτοι περί των Εμπορευσίμων Φυσικών Προϊόντων προς χρήσιν των Εμπορικών Σχολών, των Εμπόρων και των Βιομηχάνων, Εν Σάμω, τυπ. Ι.Δ. Βακιρτζή, 1913. Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 332.                                         1-…

322 ΖΕΡΒΟΣ ΣΚΕΥΟΣ Γ., ΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, Τόμος Α´, με πολλές φωτογραφίες τοπίων και προσώπων της Δωδεκανήσου, εκδ. 1935, σσ. 337, πολυτελής έκδοση με δερματόδετη ράχη. 40-80

323 [ΡΟΔΟΣ] IL LIBRO D’ ITALIANO PER LE SCUOLE COMMUNITARIE. Tipografia Rodia, Rodi (Egeo), χχ., σσ. 382. Με χρωματ. και α/μ. εικόνες. Ιταλοκρατία.                  55-85

323β [ΡΟΔΟΣ] ΣΥΛΛΟΓΗ 39 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ, 1934. Απόψεις λιμανιού, αξιοθέατα παλιάς πόλης, Λίνδου, Καλαθοπλέκτης κ.α. Ασπρόμαυρες. Νεώτερες επανεκτυπώσεις. Διαστάσεις: 9×6 εκ. (39).    40-80

324 [ΡΟΔΟΣ-ISOLE ITALIANE DELL’ EGEO] IL LIBRO D’ ITALIANO, συντακτικό, γραμματική και λεξικό ιταλικής γλώσσας για έλληνες μαθητές, εκδ. Tipografia Rodia 1935, σσ. 382, με φωτογραφίες από την Ρόδο.                                                                                                           25-45

325 [ΛΕΡΟΣ] ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ, του Νικολάου Ξένου από την Λέρο, με κουπόνια ασφαλίσεως. [μαζί] αναμνηστική ομαδική φωτογραφία με τον Ν. Ξένο. Έκδοση 1941 στον Πειραιά.                                                                                     35-45

326 [ΣΥΡΟΣ] ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ., Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, Η ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ, Ερμούπολις Σύρου, 1964. Με εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 390.                                                      20-35

327 [ΝΙΣΥΡΟΣ] ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΟ ΝΙΣΥΡΟΥ εκδ. Εταιρία Νισυριακών Μελετών 1965, σσ. 14. [μαζί] ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ., ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΗΘΥΜΝΗΣ Ο ΑΠΌ ΝΙΣΥΡΟΥ, εκδ. Εταιρία Νισυριακών Μελετών 1965, σσ. 8. [μαζί] ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ», εκδ. Εταιρία Νισυριακών Μελετών 1965, σσ. 7. Όλα ανάτυπα από τον Β΄ τόμο των «Νισυριακών» 1965. (3).         20-30

328 [ΣΙΦΝΟΣ] ΒΙΤΑΛΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΑΠ., Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ, εκδ. Σίφνος 1973, σσ. 93, με εικόνες από την μονή και αγιογραφίες.                            15-20

330 ΓΙΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ., ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1821-1971, εκδ. Βιβλιοπωλείον των Βιβλιοφίλων 1978, σσ. 90, σε 500 αντίτυπα, εξώφυλλο αποκολλημένο. 30-35

331 [ΣΥΡΟΣ] ΠΝΟΗ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΛΟΙΣΙΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, περιοδικό με θέματα θρησκευτικοπολιτιστικά, τρία τεύχη: τεύχος 79 Δεκέμβριος 1980, τεύχος 86 Δεκέμβριος 1981, τεύχος 90 Ιούλιος-Αύγουστος 1982, υπεύθυνος εκδόσεως Μάρκος Μακρυωνίτης, υπεύθυνος συντάξεως Ισίδωρος Σαλάχας, εκδ. Σύρος 1980, σσ. 36+28+12. (3)                                 30-60

332 ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ν., ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΣΥΡΙΑΝΟΙ, εκδ. 1986, σσ.208, με αντίστοιχη φωτογραφία κάθε προσωπικότητας, π.χ Δελλαρόκκας Στ., Δαλέζιος Ανδρέας και Ευγένιος, κ.α., δερματόδετη ράχη.  15-25

333 [ΣΥΡΙΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ] ΣΥΡΙΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ιστορία-λογοτεχνία-λαογραφία-καλές τέχνες, ΤΕΥΧΗ: 1, 2, 3, 4, σε έναν τόμο, εκδ. 1988, σσ. 387, εκδότης-διευθυντής Δημήτρης Βαρθαλίτης.          25-35

334 ΡΑΓΚΑΒΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ρ., ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ, εκδ. Ερίννη 1997 πανομοιότυπο της έκδοσης του 1854, σσ. 173.                                                               1-…-

335 [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ] ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΤΑΡΣΑΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΑ, με αναφορά στην Άνδρο, Κάλυμνο, Οινούσσες, Πάρο, Σάμος, Σύρο, Χίο, εκδ. Υπουργείο Αιγαίου 1998, χασ. Με πολλές φωτογραφίες έγρωμες και μαυρόασπρες, από τοπία και πλοιάρια των περιοχών, περιγραφές αυτών. Κάθε αναφορά προλογίζεται από την τότε υπουργό Αιγαίου Ελισάβετ Παπαζώη.     20-30

Βλέπε και: 347, 69, 474, 457, 61

 

34 ΣTEPEA EΛΛAΔAEYBOIA [337-339]

337 [ΚΑΣΤΑΛΙΑ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ/ THE PENNY MAGAZINE] THE PENNY MAGAZINE, τεύχος 83 (20-7-1833), με ξυλογραφία: «View of the Castalian Fountain-άποψη από την Κασταλία πηγή», σελ. 273-280          40-80

338 [ΕΥΡΙΠΟΣ-ΕΥΒΟΙΑ-THE PENNY MAGAZINE] THE PENNY MAGAZINE, τεύχος 70 (4-5-1833), με ξυλογραφίες «Η γέφυρα του Εύριπου», και «Ο άγιος Πέτρος θεραπεύει τον ανάπηρο». σελ. 169-176         50-80

339 Κ.Γ.Λ., ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ. ΕΡΓΟΝ ΔΙΠΡΑΚΤΟΝ, πρώτη πράξις: ταξίδι από Χαλκίδα εις Αιδηψόν, δευτέρα πράξις: ταξίδι από Αιδηψόν εις Στυλίδα, εκδ.Κτένα χχ, σσ.32, αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλυμμα.  80-140

 

36 ΗΠΕΙΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ [340-344]

340 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1882. Ληξιαρχική πράξη γέννησης άρρενος τέκνου του Ιωάννη Δρόσου. Υπογραφή Δημάρχου, Γ. Καρτάλη, 8-2-1882, 1φ/1σελ.                                     40-70

341 [ΘΕΣΣΑΛΙΑ] MONCEAUX PAUL, LE TOUR DU MONDE «VOYAGE EN THESSALIE» par M. Paul Monceaux, περιοδικό με ξυλογραφίες: «Une cote du golfe de Volo», «Panorama: la Magnesie, l’ Eubee et l’ Oeta», «Panorama: la cote occidentale du golfe de Volo», «Le pont de paquebot», «Carte de la Thessalie», «Acropole de Pharsale», «Pharsale», «Trikkala», «Vue de Kalabaka», «Monastere d’ Haghia Trias», «Larisa», εκδ.Paris 1887, σσ. 417-432, τα εσωτερικά φύλλα αποκολλημένα.                                   1-…

342 ΠΕΡΡΑΙΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ. Εκδ. επιστασία Κ. Ζησίου, τυπ. Π. Σακελλαρίου, χχ. Από την σειρά : Σακελλαρίου Βιβλιοθήκη του λαού. Σχ. 12ο, σσ. 128.         25-40

343 BOISSONAS FRED, «ΤΑ ΤΕΜΠΗ», φωτογραφία, το ποτάμι, [1920 περ.] υπογεγραμμένη, σε χαρτόνι με μεταγενέστερη πλαστικοποίηση, έκδ. Ελευθερουδάκης. Διαστάσεις [60×44 εκ.].         60-120

344 [ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΝΙΤΣΑ] ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ, υπό Χαραλ. Ν. Ρεμπέλη, έκδοσις Δευτέρα, κλίμαξ: 1: 100.1000. Διαστ. 56×47 εκ.                               30-60

Βλέπε και: 468

 

37 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ [345-352]

345 [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-NATIONAL GEOGRAPHIC] THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE, inter alia: «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΔΙΝΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ, 1921», του Georges Higgins Moses, no 2, February 1921, σελ. 111-228, με δεκαπέντε φωτογραφίες των Dr. V. Sixta and Son, Maynard Owen Williams και Herbert Corey.                                                                                                 30-60

346 [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ] ΠΡΩΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 100 ΔΡΧ, Αθήνα 1923, αρ. 00152.                    25-35

347 [ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΑΠΑΓΟΣ] «ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΡΑΤΑΡΧΑ». Νέες της Κστοριάς με τις τοπικές ενδυμασίες στην υποδοχή του Στρατάρχη, ασπρόμαυρη φωτογραφία «Αφοί Μεγαλοκονόμου», διαστ. 18χ24 εκ. 30-60

348 [ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ] BRODERIES NATIONALES MACEDONIENNES, εθνικά κεντήματα των Σκοπίων, εκδ. Σκόπια 1953, σσ.53+πίνακες, εικονογραφημένο λεύκωμα με φωτογραφίες χειροτεχνημάτων, κείμενο σκοπιανό και γαλλικό.                                                                                       50-80

349 ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΕΝ ΤΗ ΑΙΘΟΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, εκδ. 1954, σσ. 22, με μια αναμνηστική φωτογραφία.       15-25

350 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Γ., ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, εκδ. 1962, σσ. 50+πίνακες, εικονογραφημένο λεύκωμα με κείμενο σχετικά με τον τίτλο.  30-40

351 KOLONOMOS Z.-VANGELI-VESKOVICH, THE JEWS IN MACEDONIA DURING THE SECOND WORLD WAR (1941-1945), Collection of Documents, Skopje 1986, ττ. 2. Με εκτενή πρόλογο και περιλήψεις των εγγράφων και στα αγγλικά. Τα κείμενα είναι στα Σκοπιανά. (2) 35-70

351β [ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ-ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ] Οι Άγιοι Ονούφριος ο Μέγας & ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης. Αγιορείτικη χαλκογραφία ανατυπωμένη από την παλιά πρωτότυπη μήτρα (18ου ~ 19ου αιώνα) της Μονής Βατοπεδίου που εκδόθηκε το 1994, σε 30 μόνο αριθμημένα αντίτυπα. Διαστάσεις: 59,3×79,5 εκ. Αρ. εικόνας ΧΙ. Αρ. 30/30.                                                                                100-200

351γ [ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ-ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ] Ο Άγιος Δημήτριος. Αγιορείτικη χαλκογραφία ανατυπωμένη από την παλιά πρωτότυπη μήτρα (18ου ~ 19ου αιώνα) της Μονής Βατοπεδίου που εκδόθηκε το 1994, σε 30 μόνο αριθμημένα αντίτυπα. Διαστάσεις: 59,3×79,5. Αρ. εικόνας ΧΧ. Αρ. 30/30.        100-200

351δ [ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ-ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ] Παναγία των Ιβήρων. Αγιορείτικη χαλκογραφία ανατυπωμένη από την παλιά πρωτότυπη μήτρα (18ου ~ 19ου αιώνα) της Μονής Βατοπεδίου που εκδόθηκε το 1994, σε 30 μόνο αριθμημένα αντίτυπα. Διαστάσεις: 59,3×79,5. Αρ. εικόνας ΧΙΙ. Αρ. 30/30.        100-200

352 ΤΙΒΕΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΑΜΦΟΡΕΊΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ, εκδ. ΜΙΕΤ 2000, σσ. 79, με πολλές εικόνες αμφορέων.            1-…

Βλέπε και: 487, 233, 458

 

38 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ [353-363]

353 [ΕΥΡΩΤΑΣ-THE PENNY MAGAZINE] THE PENNY MAGAZINE, τεύχος 86 (3-8-1833), με ξυλογραφία: «View of the River Eurotas-Άποψη από τον ποταμό Ευρώτα», σελ. 297-304   30-60

354 [ΜΥΣΤΡΑΣ] LANCELOT & M. BELLE, Κάστρο του Μυστρά (citadelle de Mystra). Τοπίο με μνημείο. Χαρακτικό από “Le Tour du Monde”. [περ. 1890]. Διαστάσεις: 18χ26 εκ. 25-45

355 [ΜΥΣΤΡΑΣ] VUILLER & GARNIER, Ερείπια του Μυστρά (Ruines of Mistra). Λιθόστρωτο προς ναό. Επιχρωματισμένο χαρακτικό από «Le Tour du Monde». [περ. 1890]. Διαστάσεις: 17×14.           35-65

356 [ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΟΧΗ 500 ΦΡΑΓΚΩΝ, Αθήνα 1890, αρ. 03.498.                     35-50

356β [ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΤΕΛΩΝΕΙΟΝ ΚΑΛΑΜΩΝ, 1894. Έκθεση αιτιολογική τελώνη και καταδίκη με πρόστιμο για λαθρεμπόριο ελαιολάδου (εκ Λακωνίας) του Θεόδωρου Παπαδόγκονα. Υπογραφή Τελώνη Λόντου Λοντόπουλου, 22-1-1894. Με σφραγίδα του τελωνείου. 4 φύλλα/3 σελίδες.     45-80

357 [ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Πιστοποιητικό βάπτισης, Ιακύνθης, κόρης του Ειρηνοδίκη Νεμέας, Αλεξίου Οικονομόπουλου. Με υπογραφή του ιερέα Γεώργιου και σφραγίδα. 21-10-1896. 1φ/1σελ. 35-50

358 [ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΔΡΧ. 25. Αρ. 04.637, Αθήνα 1907.            25-35

359 ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙ ΠΗΓΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ, ΜΕΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ, εκδ. Αλικιώτης 1953, σσ. 47.                                                                                                25-50

360 ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ. Το Αρχαίο Θέατρο. 11 επιστολικά δελτάρια ταχυδρομημένα. Κυρίως εκδ. Στουρνάρα. (1950-1970). (11)                                                                                         20-40

361 [ΠΥΛΟΣ] PYLOS. ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ, εξώφυλλο ζωγραφιάς του Τάσσου, με ποικίλες πληροφορίες για το θέρετρο, κείμενο στα γαλλικά. 35-50

362 [ARGIA-ΑΡΓΟΣ] ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ, όπου επισημαίνονται inter alia, η Επίδαυρος. Οι Μυκήνες, και μερικώς η Αρκαδία, Σικιωνία και Κόρινθος. Χαρακτικό, διαστάσεις 14×20 εκ. [1860 περ.]      30-45

363 [ΑΧΑΪΑ-ΠΑΤΡΑ] ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ-Ε.Π.Ε.Κ. Προεκλογική αφίσα με φωτογραφία υποψηφίου. Φέρει ονόματα υποψηφίων: Βέρροιος Κοσμάς, Γερογιαννόπουλος Γεωργ., Γιαννόπουλος Αθαν., Δημόπουλος Ιωαν., Κατσικόπουλος Παναγ., Κουμανιώτης Κων., Παπαγιαβής Γεωργ., Σκαμνάκης Χριστ., Φωτήλας Αριστ. [περ. 1951] Διαστάσεις: 69×53 εκ. 20-30

Βλέπε και: 317, 191

 

39 ΕΠΤΑΝΗΣΑ [364-368]

364 ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ, ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ….περιέχουν διδασκαλίας και έθιμα της επικρατούσης Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας…εις τα Ιόνια Σχολεία. Εκ του Ιερογραμματείου Ζακύνθου τη 30 Αυγούστου 1838. Κέρκυρα, εκ της τυπογραφίας της Κυβερνήσεως 1838, σσ. ζ+121+η.Σητόβρωτο, λινή νέα βιβλιοδ. (Γκίνης-Μέξας 3036)                                                           40-80

365 [ΚΕΡΚΥΡΑ] JANDIN M.B., LE TOUR DU MONDE, De Jandin M.B, «DE TRIESTE A CORFU PARMI LES NATIONALITES RIVALES», περιοδικό με ξυλογραφίες: «Οι κάμποι της Κέρκυρας είναι φορτωμένοι με πληθώρα φρούτων», «Μια τουρκάλα στη Βαλόνα», «Κέρκυρα. Άποψη του γιαλού με τις νησίδες», «Δύο έλληνες καλόγεροι στην Παλαιοκαστρίτσα κοντά στην Κέρκυρα», «Τοπίο ακρογιαλιάς με δέντρα με φόντο την γαλάζια θάλασσα στην Κέρκυρα», «Οι επάλξεις της Κέρκυρας», «Ελαιώνας με φόντο το Αχίλλειον», «Είσοδος του Αχιλλείου», «Το άγαλμα του θνήσκοντος Αχιλλέα», εκδ. 1911, σσ 48 50-100

366 ΛΩΡΕΝΤΖΑΤΟΣ Π., ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ, [μαζί] ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΙΠΛΑ, εκδ. Σακελλαρίου 1913, σσ. 53-64+298-304, χαρτόδετα φυλλάδια. (2).            20-30

367 ΠΑΞΟΙ. Ανακοίνωση της Γεν. Διεύθυνσης Ταχυδρομείων (Αθήνα) διορισμού ταχυδρομικού επιστάτη Παξών (Θ. Κουβάς). Υπογραφές: Διευθυντού και Ταχ. επιστάτη, και σφραγίδα «Επιστασία του Ταχ. Παξών». 1φ/1σελ., 22-9-1875.                                                                                          50-70

367β ΠΑΞΟΙ.-Κοινότητα Γαΐου. Πιστοποιητικό κληρονομιάς του Θωμά Κουβά προς τους πέντε γιους του. Υπογραφή προέδρου και σφραγίδα κοινότητας. 1φ., 5-9-1924.        40-60

368 [ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛ., ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. ΕΜΜΕΤΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΚΟΝΤΕ-ΚΟΥΡΟΥΠΗ», εικονογραφημένο υπό Ε. Παπαδημητρίου, εκδ. Άγκυρα χχ, σσ. 181, βιομηχανική λινή βιβλιοδεσία.                                                                                       20-40

 

40 ΚΡΗΤΗ [369-376]

369 [BOUCHER-AUG. DE SAINT AUBIN] Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΩΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, «Jupiter metamorphose en Taureau, enleve Europe jusque dans l’ile de Crete», χαλκογραφία μυθολογική, περ. 1800. Διαστάσεις: 15×10 εκ..                                                                       40-80

369β [ΧΑΝΙΑ] ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ, Πρακτικόν Συνεδριάσεως. Δικαστές: Βλασιάδης Γεώργιος, Φουλάκης Γεώργιος και Αλή Ρεμζή Ρεχμπερά. Αντικείμενο: πληρωμή 980 γροσίων, με ενάγοντες τους Αθαν. Ν. Βαμβακά και Μπιλάλ Ρετζέπ Περοχακλάν. 24-2-1892. 1 φ/ 2 σελ. 60-90

370 ΛΙΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΠΕΡΙΔΟΥ. Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1866, εκδ.Λεωνή 1900, σσ.175, ιδιωτικό χάρτινο περικάλυμμα. 40-70

371 [ΗΡΑΚΛΕΙΟ] Η ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, επτά (7) συμβολαιογραφικές πράξεις για μίσθωση κτημάτων της Εκκλησίας της εν λόγω Επιτροπείας προς γεωργική καλλιέργεια. Το κάθε φυλλάδιο-συμβόλαιο φέρει υπογραφές των συμβαλλόμενων αγροτών, των μαρτύρων και του συμβολαιογράφου. Επίσης φέρονται έντυπα τα ονόματα του προέδρου και των μελών. Τα έγγραφα είναι έντυπα εκτός από τις υπογραφές που είναι χειρόγραφες. Όλα φέρουν σφραγίδα της επιτροπείας και χαρτόσημο. Τα έγγραφα αποτελούνται από τρία κεφάλαια έκαστο: Α΄ Περί του τρόπου της Εκμισθώσεως, Β΄ Χρόνος μισθώσεως, καταβολή μισθώματος, δωσιδικία, Γ΄Όροι καλλιέργειας. εκδ. Ηράκλειο 1906. Σς. 7, μεγάλο μέγεθος, διαστάσεις 80×55 cm. (7) ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1) (10-7-1906), 19-12-1906 Πρόεδρος: Ο Κρήτης Ευμένιος. Συμβολαιογράφος: Παπαδάκης. Μάρτυρες: Σπυρ. Δημόπουλος, Μουτράκης Ευ. Ε. Μέλη: Τζαγκαράκης Κων/νος. Μαλικούτης Κωντ. 2) 21-12-1906 Πρόεδρος (ίδιος), Μέλη (ίδια) Συμβολαιογράφος (ίδιος), Συμβαλλόμενος: Αντ. Πολυχρονάκης 3) Νοέμβριος 1906, Πρόεδρος (ίδιος), Μέλη (ίδια), Συμβολαιογράφος (ίδιος), μάρτυρες: Κρουσταλάκης Ε, Δαμιανός Ε., Συμβαλλόμενοι: Βοληκάκης, Χατζηδάκης Μ. 4) 23-8-1907, Πρόεδρος (ίδιος), μέλη (ίδια) συμβολαιογράφος (ίδιος), μάρτυς: Αναστασάκης Γεωργ., συμβαλλόμενοι: Βαρδάκης Γ. 5) 18-11-1906, Πρόεδρος (ίδιος), μέλη (ίδια), συμβολαιογράφος (ίδιος), συμβαλλόμενος: Ζαχαριάδης Ν. 6) (20-07-1912), 12-1-1913, Πρόεδρος (ίδιος), μέλη: Εμμανουήλ Πανηγυράκης, Εμμανουήλ Χλαπουτάκης, Συμβολαιογράφος (ίδιος), συμβαλλόμενος: Ο κρήτης Ευμένιος. 7) Δεκεμβ. 1906, πρόεδρος (ίδιος), μέλη (ίδια), Συμβολαιογράφος (ίδιος), μάρτυς: Παπαδάκης Χ, Συμβαλόμενος: Κουνελάκης Ν. (7)                                                                                                     70-140

371β [ΗΡΑΚΛΕΙΟ] Αίτηση στο υποθηκοφυλακείο Ηρακλείου από τον Θεόφιλο Εξαγκαράκη για υπόθεση υποθήκης. 30-12-1914. 1φ/1σελ.                                                       25-40

371γ [ΛΑΣΙΘΙ] Πρωτοδικείο Λασιθίου. Αγωγή Στυλιανού Μπολένη κατά Νικολ. Βαρδάκη, εμπόρων, κατοίκων Βιάννου, για αγοραπωλησία ελαίου. Αγ. Νικόλαος 20-3-1906. 1φ/2 σελ. Με τέσσερα χαρτόσημα.    25-40

372 [ΗΡΑΚΛΕΙΟ] ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ, Αποδεικτικό Εισπράξεως από τον Στρατηγό Γ. Ανδρουλάκη, 420 δραχμές. 1-10-1921. Με χαρτόσημα Ελληνικής Διοικήσεως.           25-40

373 [ΛΙΟΥΔΑΚΙ ΜΑΡΙΑ] ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΟΜΟΣ Α΄: ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ, εκδ. Ελευθερουδάκης 1936, σσ. 399.                                                                                              30-50

374 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧ. Ν., (ιατρός) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ, εκδ. Χανιά 1938, σσ. 378, με αναδιπλούμενο χάρτη Κισσάμου, με 17 φωτογραφίες πορτραίτα, ιδιωτικό χάρτινο περικάλυμμα.                                                                                     30-60

375 [ΚΡΗΤΗ] ΠΕΙΡΑΪΚΗ-ΠΑΤΡΑΪΚΗ, περιοδικόν. Τεύχη, 66, 67, 68, αφιερωμένα και τα τρία στην Κρήτη, γενικός διευθυντής Χριστόφορος Κατσάμπας, εκδ. 1960, σσ. 34+38+35. Περιέχει πχ: «Το φαράγγι της Σαμαριάς Σφακίων», «Η Γυναίκα της Κρήτης», «Παντελής Πρεβελάκης», ¨Το σπήλαιο του Μελιδωνίου», «Ο κρητικός αργαλειός και τα βαμβακερά προϊόντα του», Ιωάννης Κονδυλάκης», κτλ. (3).   30-60

376 ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε., ΔΙΑΛΕΚΤΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, εκδ. Ηράκλειο 1967, σσ. 168.                                                                   15-20

Βλέπε και: 380

 

41 ΚΥΠΡΟΣ [377-383]

377 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ Α. Π., ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ κατά τα αποκαλυπτήρια της προτομής Ι. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ μεγάλου ευεργέτου του Παγκυπρίου Γυμνασίου, Λευκωσία 1934. Σσ. 15.        10-15

378 [ΠΑΦΟΣ] ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ, ΦΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ, τυπ. Δ. Χαμπιαούρη, Πάφος 1955. Τυπωμένο με μπλε μελάνι. Φθαρμένο εξώφυλλο, σσ. 28.               18-25

379 [ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ] ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ 1962, εκδ. Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου, 1962. Σσ. 237.                                                                                    18-25

380 KARAGEORGHIS VASSOS, CORPVS VASORVM ANTIQVORVM, CYPRUS, εκδ. Union Academique Internationale, Nicosia 1963, σσ. IX+48+40.                                      30-60

381 [KYRRIS C.] THE CYPRIOTE FAMILY OF SODERINI AND OTHER CYPRIOTES IN VENISE, (XVI-XVII centuries), από το Neo-Hellenic Studies I, Austin Texas, 1970. Με αφιέρωση του σ. Σσ. 58-78.            18-25

382 ΖΙΤΣΑΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΚΥΠΡΙΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΔΕΣ, μελέτη, Θεσσαλονίκη 1972. Με αφιέρωση της σ. Σσ. 159                                                                                                     28-35

383 ΚΥΠΡΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ, Κλίμαξ 1:250, 000, χρωματιστός, αναδιπλούμενος. Συνετέθη κατόπιν φωτογραφικής σμικρύνσεως του Τοπογραφικού Χάρτου της Κύπρου, [1975]. Διαστάσεις [90×60 εκ.]                                                                                         15-20

42 ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ [384-392]

384 ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ Ο Α´, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ ΠΑΛΑΙΑ ΤΕ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ ΗΤΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, (ο συγγραφέας αυτού του έργου είναι ο Πατριάρχης Κωνστάντιος ο Α´, όπως τεκμέρεται από σελ΄144 και 269 του ανά χείρας τόμου), εκδ. Κωνσταντινούπολις 1844, σσ. 274, με πολλά αναδιπλούμενα χαρακτικά τόπων και τμημάτων μνημείων της Πόλης, δερματόδετη ράχη.        150-200

385 [ΑΓΝΩΣΤΟΣ] ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΡΕ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ, εκδ. Κωνσταντινούπολις 1851, σσ. 183, δερματόδετη ράχη.      1-…

386 [ΣΜΥΡΝΗ] Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΚΩΝ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ («The Figue Industry in Smyrna», 1. Sorting, 2. Weighing, 3. Packing, 4.Waiting for Loads, 5. Making Boxes and Cases, ), ξυλογραφία, ένα φύλλο από περιοδικό «The Graphic», διαστάσεις: 40χ29, 24-4-1886.                                  35-65

387 [SALONIQUE-CONSTANTINOPLE] ΜΕΤΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ. COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER OTTOMAN, . JONCTION SALONIQUE-CONSTANTINOPLE. SOCIETE ANONYME OTTOMANE. Constantinople 1893, No 052, 992.                                                     25-35

388 ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ. (Μητροπολίτης Διδυμοτείχου), ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ, κύκλος πρώτος προς χρήσιν της εν ταις κατωτέραις τάξεσι των παρ’ ημίν Αστικών Σχολών Μαθητευούσης Ορθοδόξου Νεολαίας, Εν Κωνσταντινουπόλει εκ του Παταριαρχικού Τυπογραφείου, 1903. Άδετο, άκοπο, ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, σσ. 45. [μαζί] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, υπό Π. ΚΟΜΝΗΝΟΥ, Εν Κωνσταντινουπόλει, τυπ. Κ. Ζιβίδου, 1913. (Λειψό). Σσ. 32+χ.α. (2)         20-35

389 «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» ΉΤΟΙ «ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ», Της ομολογίας της Ορθοδόξου πίστεως της αληθινής Εκκλησίας του Χριστού, τόμος Α´ & τόμος Β´, εν Κωνσταντινουπόλει 1921-1922. (Ο Α´ τόμος με σκισμένα εξώφυλλα). Χαρτόδετοι. (2)                                                              25-45

390 [ΣΥΡΙΑ] ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΥΦ., ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΙΚΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝ ΣΥΡΙΑ, εκδ. Σημαία 1923, σσ. 232, χαρτόδετο άκοπο και ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                 40-60

391 [ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ-APOYEVMATINI] ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ. Ελληνόφωνη Εφημερίδα της Κωνσταντινουπόλεως, Ιδιοκτήτης Κ. Ε. Βασιλειάδης, Διευθυντής Συντάξεως Γ. Ε Γιαβερίδης, δύο εφημερίδες α) Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 1934, β) Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 1948, πχ α) άρθρο του Henderson: Εξασφάλισις της Ειρήνης-Η Σημερινή Θέσις του Κόσμου, Ξενόπουλος Γρηγόριος: Η Νίκη της Παυλίνας, Αθηναϊκόν Μυθιστόρημα, β) Σήμερον εις την Γενικήν Συνέλευσιν του Ο.Η.Ε θα ομιλήσει ο κύριος Μάρσαλ, Μαριού (Νέλλη Κανελλίδου): Χωρίς Καρδιά (Σύγχρονον Αθηναϊκόν Μυθιστόρημα, κτλ., εκδ. Κωνσταντινούπολις 1934, δύο φύλλα.                                                                                           1-…

392 [PASCUIESCU-ROUMANIA] ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ, οικογένεια Θανάση Φραγκόπουλου, από την Ρουμανία, μαυρόασπρη φωτογραφία, διαστάσεις:18×11.       10-20

Βλέπε και: 523, 66, 217, 60, 230, 61

 

44 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ. [393-398]

393 [HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES], HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES TOME VIII, εντυπώσεις από ταξίδια σε όλο τον κόσμο, σε σχέση με τον τόπο, το κλίμα, τα όρια, τα ήθη κτλ. Tαξίδια στο Θιβέτ, Ταρταρία, Βυκκαρία, Κίνα κτλ, εκδ. Didot 1750, σσ. 650, δερματόδετο.        1-…

394 [HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES] HISTOIRE GENERALES DES VOYAGES TOME IX, εντυπώσεις από ταξίδια σε όλον τον κόσμο, σε σχέση με τον τόπο, το κλίμα, τα σύνορα, τα ήθη, τα βουνά, ποταμούς, λίμνες κτλ. Περιέχει ταξίδια στην Ινδία, Ταϋλάνδη, Μπουτάν, Βιρμανία, Ινδονησία, τον Ινδικό ωκεανό κτλ, εκδ. Didot 1751, σσ. 646, δερματόδετο.                                                     1-…

394β HOLLAND HENRY, TRAVELS IN THE IONIAN ISLES, ALBANIA, MACEDONIA &c, DURING THE YEARS 1812 AND 1813, 1st edition, London 1815, σσ. 549, με αρκετά χαρακτικά από διάφορα μέρη της ελλάδος, δερματόδετη ράχη και γωνίες.                                     800-1200

394γ POUQUEVILLE, VOYAGE DE LA GRECE, AVEC CARTES, VUES ET FIGURES, με αναδιπλούμενους χάρτες και χαρακτικά τοπίων και προσώπων, περιγραφή γεωγραφική, πολιτιστική, πολιτική, οικονομική και ηθογραφική των διαφόρων τόπων της Ελλάδος, 21 βιβλία, τόμοι έξι (6), εκδ. Paris 1826, δεύτερη έκδοση, σσ.418+524+552+511+624+481, δερματόδετη ράχη.(6)        1200-1800

395 POUQUEVILLE F.C.H.L., VOYAGES DANS LA GRECE, τόμοι 1, 3, 4, 5 (λείπει ο 2ος τόμος). εκδ. Firmin Didot 1820. Σελίδες: 510+574+574+572. Από τα χαρακτικά σώζονται μόνο 5: Ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, σχέδιο της Δωδώνης, αρβανίτικη γυναικεία ενδυμασία, Αλβανή της Σικυόνας, Αλβανός στρατιώτης. Λείπουν σελίδες από τους τόμους και είναι αυτοί αρκετά ταλαιπωρημένοι. Χαρτόδετα.  1-

396 LEITCH RITCHIE, A JOURNEY TO ST. PETERSBURG AND MOSCOW THROUGH COURLAND AND LINOVIA, εκδ. Longman 1836, σσ.256, λινόδετο.                              1-…

397 WEHNER JOSEPH MAGNUS, DAS LAND OHNE SCHATTEN. TAGEBUCH EINER GRIECHISCHEN REISE, εκδ. Munchen 1930, σσ. 135, με αναφορές στους Δελφούς, Ολυμπία, Κόρινθο, Πάτρα κ.α.    15-25

398 [NELLY] IN GRIECHENLAND, τεύχη: Άνοιξη και Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1937, φωτογραφικά λευκώματα για αξιοθέατα και τόπους της Ελλάδας, στα γερμανικά. Πρόλογος Παύλου Νιρβάνα (Paul Nirvanas), φωτογραφίες κυρίως Νέλλης και Φραντζή, εκδ. Υπουργείο Τύπου και Τουρισμού 1937, εκτύπωση Ασπιώτη Έλενα, χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα.                                                 40-60

Βλέπε και: 409, 411, 416, 310

 

45 ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ [399-410]

399 ΑΙΛΙΑΝΟΣ, ΑΙΛΙΑΝΟΥ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, [μαζι] ΕΚ ΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, εκδ. 1548, σσ. 459, χωρίς σελίδα τίτλου, δέρμα, σχήμα 16ον.            140-180

400 ΑΡΡΙΑΝΟΣ, ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΕΥΞΥΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, με σχόλια υπό Guilielmi Stukij, και ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΝ, πρώτη έκδοση, Λυών 1577, σσ. 193+109, με αναδιπλούμενο χάρτη, κείμενο ελληνικό με μετάφραση στα λατινικά, δερματόδετο. 1200-1800

401 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑ, με ευρετήριο όρων και ονομάτων, [μαζί] ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ: Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ, εκδ. Basel 1587, σσ. 1121, ελληνικό κείμενο με μετάφραση λατινιστί, δερματόδετο.                                                                                                     700-1000

402 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, ΠΕΡΣΙΚΩΝ & ΟΥΑΝΔΑΛΙΚΩΝ & ΓΟΤΘΙΚΩΝ & ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ, πρώτη έκδοση, Φρανκφούρτη 1607, σσ. 376+56, κείμενο ελληνιστί, δερματόδετο.                                                                                                   1500-2500

403 [IUSTINUS S] VITA ET DOCUMENTA S. IUSTINI PHILOSOPHI ET MARTYRIS, εκδ. Duaci 1623, σσ. 376, κείμενο ελληνικό και λατινικό, δερματόδετο.                                     1-…

404 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΙΛΛΟΥΣΤΡΙΟΥ ΑΝΕΚΔΟΤΑ, & NICOLAI ALEMANNI IN HISTORIAM ARCANAM PROCOPII NOTAE HISTORICAE ET NOTAE CENSORIAE, πρώτη έκδοση, Λυών 1623, σσ.135+142, κείμενο ελληνικό με μετάφραση λατινιστί, πολύ καλό αντίτυπο, δερματόδετο.                                                                                                     800-1400

405 S. IGNASII MARTYRIS, S. IGNASII EPISTOLAE, [μαζι] S. BARNABE EPISTOLA, εκδ. Amstelodami 1646, σσ. 318, έκδοση 1η, κείμενο λατινικό και ελληνικό.                          1-…

406 ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ΝΕΑΡΩΝ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΥΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΩΣ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ, ΒΙΒΛΙΟΝ, εκδ. Norembergae 1655, σσ. 224+264, με σχόλια-marginalia, πειραγμένο από υγρασία, νέα βιβλιοδεσία με δέρμα, κείμενο ελληνικό και λατινικό.           500-700

407 ΗΡΩΔΙΑΝΟΣ, ΗΡΩΔΙΑΝΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΑ Η´, με σχόλια του Joannis Henrici Boecleri, και ευρετήριο-Index, Τρίτη έκδοση, Άμστερνταμ 1694, σσ.468+524, ελληνικό κείμενο με μετάφραση στα λατινικά, δερματόδετο.                                                                                 250-400

408 DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMEDIA, ΒΙΒΛΙΑ Β´, Γ´, PURGATORIO, PARADISO, (λείπει ο πρώτος τόμος-INFERNO), εκδ. Zatta 1784, σσ. 352+392, περγαμηνώα με χαλκογραφίες. (2) 100-200

410 [JO. ALBERTI FABRICIUS] JO. ALBERTI FABRICCII, BIBLIOTHECAE GRAECAE LIBER IV, περιέχει μεταξύ άλλων: α) De libris Sacris Novi Foederis, Philone, b) Κλαυδίου Πτολεμαίου. Φάσεις απλανών αστέρων και συναγωγή επισημασιών, κτλ, εκδ. Hamburgi 1817, σσ. 711, δερματόδετο εμπρός και πίσω εξώφυλλο αποκολλημένα.                                                                                    1-…

Βλέπε και: 280

 

46 ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ [412-418]

412 [MEYER] MEYERS GESCHICHTE BIBLIOTHEK FUR ALLGEMEINE RUNDE DES KULTUR UND VOLKERLEBENS, ΤΟΜΟΣ ΣΤ´, 1ο και 2ο μέρος σε έναν τόμο, περιέχει: α) Geschichte des Handelns im Altertum bis zum Untergange Roms, b) Alexander der Grosse, von Macedonien, c)Der Ubergang Nordamerika‘s zur Unabhangigkeit, d) Die Emanzipirung von den Frauen, και άλλα, εκδ. 1832 περ., σσ. 223+223, δεμένο, μικρό μέγεθος.                                                                                               1-…

413 [GLUCHOWSKI] LA POLOGNE DANS SES ANCIENTS LIMITES ET L’ EMPIRE DES RUSSIES EN 1836, εκδ. Decourchant 1836, σσ. 468, χαρτόδετο ταλιπωρημένο.               1-…

414 DE VAULABELLE ACH., HISTOIRE DES DEUX RESTAURATIONS, 8 τόμοι, Paris 1855-1856, σσ. 448+518+550+532+491+476+492+489, βιβλιοδεσία με δερμάτινες ράχες και μικρές φθορές, στον 8ο τόμο λείπει η ράχη και το πίσω καπάκι.                                                 160-220

415 ARAMINSKI STANISLAS, COMTE HISTOIRE DE LA REVOLUTION POLONAISE DEPUIS SON ORIGINE JUSQU’ A NOS JOURS, εκδ. Fayard 1864, σσ. 465, δερματόδετη ράχη.     1-…

416 RUSKIN JOHN, THE STONES OF VENICE: INTRODUCTORY CHAPTERS AND LOCAL INDICES FOR THE USE OF TRAVELERS WHILE STAYING IN VENICE AND VERONA, Selections, εκδ. New York 1879, σσ. 322.                                                                                              25-50

417 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΤΟΜΟΣ Α/ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟΜΟΣ Β΄ ΠΕΡΙΕΧΩΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, εκδ. Αντωνιάδης 1886, 1888, σσ. 172+246. Ο τόμος Β/ φέρει αναδιπλούμενο χάρτη, δεμ.(2)                                               1-…

418 PHIPPS R.W., MEMOIRS OF NAPOLEON BONAPARTE, Ch. Sribners 1890, σσ.440, με έξι εικόνες και δύο αναδιπλούμενους πίνακες, βιβλιοδετημένο.                                      40-60

Βλέπε και: 259

 

47 ΔΙΚΑΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ [419-435]

419 [COMPAGNIE FRANCAISE TELEGRAPHE] ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ, COMPAGNIE FRANCAISE TELEGRAPHE DE PARIS A NEW-YORK. SOCIETE ANONYME. ACTION DE CINQ CENTS FRANCS AU PORTEUR, Paris 1879, No 49.198.                                                   35-50

420 ΡΑΦΤΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ Χ., ΤΟΚΟΛΟΓΙΟΝ ΗΤΟΙ ΤΟΚΟΦΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ, εκδ. Ζάκυνθος 1879, σσ. 416, δερματόδετη ράχη θαμπή.                                                     1-…

421 ΒΛΩΚ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ, ΜΙΚΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, μετάφραση από τα γαλλικά, εκλαΐκευση για παιδιά, με αφήγηση, εκδ. Ένωσις 1882, σσ. 100. 25-40

422 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β., Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, εκδ. Βασιλείου 1918, σσ. 15.                                                           20-25

423 ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΔΗΜ. Ν., ΤΟ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ ΑΣΠΟΝΔΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ, εκδ. Εστία 1921, σσ. 72, με αναδιπλούμενα σχεδιαγράμματα, εξώφυλλα αποκολλημένα και φθορές.     20-30

424 ΤΡΙΑΝΤΑΚΗΣ Σ., -ΣΙΦΝΑΙΟΣ Κ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ. ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΛΠ. ΚΛΠ., εκδ. Μιχαηλίδου 1924, σσ. 512, αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλυμμα.           20-40

425 [ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ] (επιμελητές), ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΕΠΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, εκδ. Εργατικός εκδοτικός συνεταιρισμός Πειραιώς 1929, σσ. 1103, ράχη χαλαρωμένη.                                                                                      45-70

426 ΖΕΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ., ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΚΑΘΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ, εκδ. Νέα Ελληνική Ηώς 1930, σσ. 1100, δερματόδετη ράχη.                                                  20-30

427 ΒΕΛΟΥΖΟΣ ΙΑΚ. Α., ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, εκδ. Ανεξάρτητος 1931, σσ. 294, δεμένο.                                                                                               20-30

428 [ELSTER LUDWIG] WORTERBUCH DER VOLKSWIRTSCHAFT in drei Banden, τρεις τόμοι, εκδ. Fischer 1931, σσ. 964+1214+1226, δερματόδετη ράχη και γωνίες. (3)        30-60

429 ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΔΗΜ. Ν., ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ Η ΑΝΑΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, εκδ. Ταρουσόπουλος 1932, σσ. 83.                   25-35

430 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Α., ΕΛΛΑΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ. ΗΤΟΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Κου ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, εκδ. Θέμις 1934, σσ. 119, χαρτόδετο ταλαιπωρημένο.                                       30-60

431 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΕΡΑΜΥΝΑ, ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, εκδ. «Ανωτέρα Διοίκησις Αντιαεροπορικής Αμύνης Χώρας», 1938. Χαρτόδετο, σσ. 23.       25-35

432 ΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι., Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ, εκδ. 1944, σσ. 86.                                                  25-50

433 ΔΕΡΤΙΛΗΣ Π. Β., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΙΟΥ, πανεπιστημιακές παραδόσεις, εκδ. Σάκκουλα 1954, σσ. 205.                                                                                    20-30

434 ΝΑΣΣΕΡ ΓΚΑΜΑΛ ΑΜΝΤΕΛ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ, εκδ. Εκλεκτές Εκδόσεις 1956, σσ. 91, χαρτόδετο και άκοπο.                    1-…

435 VAROUNIS GEO. E., DOLLARS, TO THE AMERICAN YOUTH, εκδ. Hewetson xx, σσ. 171, λυτά φύλλα.                                                                                                           15-20

Βλέπε και: 44, 56, 454, 401, 45, 453, 456, 29, 356, 358, 346, 387, 530, 325, 515

 

48 ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ [436-445]

436 GALLINA G., ΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΓΥΜΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Ελληνορωμαϊκή πάλη. Χαλκογραφία από αρχαιολογικό ανάγλυφο. [περ. 1840]. Διαστάσεις: 23×34 εκ.                                  25-50

437 ΠΑΥΛΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, τυπ. Γ. Η. Καλέργη, 1927. Άδετο, λείπουν τα εξώφυλλα. Σσ. 431.                                                                           20-30

438 [ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ] ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1933, παράρτημα «Ελληνικής Αγωγής». Με πλήθος φωτογραφιών. [χ.α.σ.] 30-40

439 «ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΑ ΝΕΑ» Δελτίον Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων, τυπ. Φ. Κωνσταντινίδη και Κ. Μιχαλά, εκδ. Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. Τεύχη 1-10, Μάιος – Δεκέμβριος 1954 και Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1955. Με φωτ. εντός κειμένου. Σσ. 110+146, δεμ. μαζί. 45-80

440 ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ., ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΝΤΩ 6-16 Ιουλίου 1959, ΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, τεύχος Β´ περιοδικής εκδόσεως «Διεθνείς Γυμναστικαί Έρευναι», τυπ. Χαρ. Καγιάφα, [1959]. Αναδιπλούμενες φωτογραφίες αριθμημένες εκτός κειμένου. Σσ. 64.                                                                               18-25

441 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, Έκδοση «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ», 1960. Σσ. 120.        15-20

442 [Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ] Απολογισμός έργου και πενταετές πρόγραμμα [1960-1964] της κυβέρνησης Κ. Καραμανλή για τον αθλητισμό, έκδ. 1960. Πολυγραφημένο φυλλάδιο. Σσ. 20.          20-30

443 [ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ] ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΓΙΑΞ. ΚΥΠΕΛΛΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΟΥΕΜΠΛΕΫ, εκδ. Βαρβιάς Α.Ε Τουριστικαί Επιχειρησεις 1971, φυλλάδιο διαφημιστικό για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού εν όψει του αγώνα με τον Άγιαξ.                                                                                      15-20

444 [ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ] ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΛΑΜΠΑΔΗΔΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ [μαζί] ΈΝΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ [μαζί] ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, εκδ. Επιτροπή Ολυμπιακων Αγώνων 1977, κείμενο σε αγγλικά και ελληνικά, χασ. (3)                50-80

445 [ΠΑΛΗ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ] ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗΣ ΄83, κατάλογος με τους αγώνες ονομαστικά για τον καθένα, εκδ. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 1983, φάκελος με τα ονόματα των παλαιστών.                                                               20-25

 

49 ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ [446-459]

446 [GRONOVIUS] ΝΕΜΑΥΣΟΣ-NEMAUSUS, Χαλκογραφία με προφίλ προτομή του Νέμαυσου, υιού του Ηρακλή και ιδρυτή κατά τον μύθο της γαλλικής σήμερα πόλης Nimes, χρονολογία 1697, δύο φύλλα με λατινικό κείμενο στο δεύτερο φύλλο, διαστάσεις 28×16 εκ.                             1-…

446β [ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ] ALEXANDRE MAJERAT. Κείμενα χειρόγραφα για τον Μέγα Αλέξανδρο, λατινιστί. Δύο φύλλα μικρού σχήματος, 18ου αιώνα.                         1-…

447 [ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ] R. BUONAJUTI & G. WENZEL, «TRIONFO DI ALESSANDRO» (Θρίαμβος του Αλεξάνδρου), fresco di Francesco Ghoghetti. Χαλκογραφία γραμμική. Από ιταλική έκδοση του 1840 περ. Διαστάσεις: 21×27.                                                                             25-45

448 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ, ΒΙΟΣ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ. Εκδ. Ν. Μιχαλόπουλος 1889, σσ. 112. Σχ. 12ο.                30-60

449 PERROT G. & CHIPIEZ CH., HISTORY OF ART IN SARDINIA JUDAEA, SYRIA AND ASIA MINOR, translated (from the french) and edited by I. Gonino, London 1890, Α´ έκδοση. Ττ. 2. Με 406 χαρακτικές εικόνες εκτός κειμένου, οκτώ πίνακες (και αναδιπλούμενες κατόψεις Ναού στην Ιερουσαλήμ). Δεμ.. (2)        70-130

450 BOUCHE-LECLERCQ A., HISTOIRE DES LAGIDES, TOME D´, Les Institutions de l’Egypte Ptolemaique, εκδ. Paris 1907, σσ. 419, δερματόδετη ράχη.                                              1-…

451 ΤΣΟΥΝΤΑΣ ΧΡ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, μετά 575 εικόνων, εκδ. Σακελλάριος 1928, σσ. 591, λινόδετο.                                                                    25-50

452 [ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ] ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1837-1937, με πάμπολλες φωτογραφίες και σύντομα βιογραφικά των διαφόρων αρχαιολόγων, εκδ. 1937, σσ. 55+51.                                25-40

453 HEUSS ALFRED, STADT UND HERRSCHER DES HELLENISMUS. IN IHREN STAATS- UND VOLKERRECHTLICHEN BEZIEHUNGEN, (ελληνιστικοί χρόνοι), εκδ. Leipzig 1937, σσ.273, δερματόδετη ράχη.                                                                                                  25-35

454 ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΗΣ ΝΕΑΡΧΟΣ, Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΑΠΌ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ, εκδ. Αλεξάνδρεια 1938, σσ. 91, με φωτογραφία προτομής του Μιλτιάδη και 3 χάρτες της στρατιωτικής επιχείρησης.                                                            1-…

455 [ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ] SELTMAN CHARLES, GREEK COINS. A History of Metallic Currency and Coinage down to the Fall of the Hellenistic Kingdoms, εκδ. London 1960, σσ. 311+64 πίνακες με νομίσματα.      15-30

456 BENGTSON HERMANN, DIE STRATEGIE IN DER HELLENISTISCHEN ZEIT. EIN BEITRAG ZUM ANTIKEN STAATSRECHT, τόμοι Α΄ και Β΄, εκδ. Munchen 1964, σσ. 238+424, δερματόδετη ράχη. (2).       25-50

457 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙOΓΡΑΦΙΑΣ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ, εκδ. Θεσσαλονίκη 1981, σσ. 305+145 εικόνες.            15-30

458 ΑΔΑΜ-ΒΕΛΕΝΗ Π., ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΒΩΜΟΙ. Τιμητικοί και ταφικοί βωμοί αυτοκρατορικών χρόνων στη Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα της επαρχίας Μακεδονίας και στη Βέροια, πρωτεύουσα του Κοινού των Μακεδόνων, εκδ. Υπουργείο Πολιτισμού 2002, σσ. 310+188 πίνακες. 15-35

459 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, μτφρ. Βενιζέλου Ελευθέριου, εκδ. Εστία χχ, σσ.488, επίτομο δεμένο.                                                                                               25-40

Βλέπε και: 282, 407, 400, 470, 380, 352, 192, 193, 176

 

50 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [460-465]

460 DIEHL CHARLES, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, κατά μετάφρασιν Εμμανουήλ Γ. Κατσαμπέλη, εκδ. Εστία 1923, σσ. 269.                                                                  20-40

461 [HOTEL CECIL-KIFISIA] ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Γ´ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, εκδ. Hestia 1930, δίφυλλη μικρή κάρτα Menu.          1-…

462 ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ Κ., ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, εκδ. Παύλος Δρανδάκης 1933, σσ. 61, εξώφυλλα και φύλλα αποκολημμένα.                                                                                  10-20

463 VASILIEV A., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 324-1453, εκδ. 1954. 2 ττ. Δεμ.  20-40

464 [ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ] ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ, ΤΟΜΟΣ Α´ και Β´, περιέχει αρχεία και έγγραφα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου, από μονές, νομικού και διοικητικού ενδιαφέροντος, μελέτες με θέματα βυζαντινά κτλ, εκδ. 1966, σσ. 334+513, με πολλές φωτογραφίες χειρογράφων κειμένων. (2) 20-30

465 ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΒΙΤΖΕΝΤΖΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ, μικρά έκδοσις μετ’ εισαγωγής και λεξιλογίου υπό Στέφανου Α. Ξανθουδίδου, εκδ. Σιδέρη χχ, σσ. 409, δεμένο.                                25-50

Βλέπε και: 402, 404, 264, 148

 

51 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ [466-471]

466 REIL JOHANNES, DIE ALTCHRISTLICHEN BILDZYKLEN DES LEBENS JESU, εκδ. Leipzig 1910, σσ. 150.                                                                                                           20-25

467 WILPERT JOSEPH, ERLEBNISSE UND ERGEBNISSE IM DIENSTE DER CHRISTLICHEN ARCHAOLOGIE, με 102 εικόνες μνημείων χριστιανικών, εκδ. Freiburg im Breisgau 1930, σσ.213.  15-30

468 [ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.] ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ, Τόμος Β΄, τεύχος 1. Ιανουάριος-Ιούνιος, εκδ. Εστία 1936, σσ. 104, με πολλές φωτογραφίες μνημειακού υλικού.                            20-25

469 FINK JOSEF, NOE DER GERECHTE IN DER FRUHCHRISTLICHEN KUNST, εκδ. Munchen 1955, σσ. 123+63 ολοσέλιδες φωτογραφίες.                                                    15-20

470 ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΙ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΉΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ, εκδ. Αθήνα Βενετία 1966, σσ. 158+πίνακες, εικονογραφημένο λεύκωμα, κείμενο γαλλικά και ελληνικά.        25-40

471 [ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 1400 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ, φωτογραφικό λεύκωμα εικόνων και των κτηρίων της Μονής, με περιγραφές των εικόνων και το ιστορικό της Μονής, εκδ. 1967, χασ..                                     25-50

Βλέπε και: 350

 

53 ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ [472-475]

472 [ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ] ZALLONY MARC-PHILIPPE, TRAITE SUR LES PRINCES DE LA VALACHIE ET DE LA MOLDAVIE, SORTIS DE CONSTANTINOPLE, CONNUS SOUS LE NOM: FANARIOTES, εκδ. Paris 1830, σσ.351, κοσμημένο με το πορτραίτο του συγγραφέα αριστερά του πρωτοσέλιδου, δερματόδετη ράχη.                                                                                                       150-300

473 MILLER WILLIAM, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1204-1566), μετάφραση, εισαγωγή, σημειώσεις Αγγέλου Φουριώτη, εκδ. «Ελληνικά Γράμματα», 1960. Εξώφυλλο από τον χαράκτη Τάκη Κατσουλίδη. Δερμάτινη ράχη, σώμα μερικώς αποκολλημένο από την ράχη, σσ. 743.  30-45

474 [ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ] ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΜΑΤΘ., Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝ ΘΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ (1453-1830/1832), έκδ. 1970. Δεμ., σσ. 47.    18-25

475 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ., Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑTA ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ 1770 και 1790, εκδ. 1970. Άκοπο. Σσ. 174.                                                     20-28

475β ΤΕΝΕΔΙΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ Σ., ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΑΥΤΌΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, εκδ. Βιέννη 1799, σσ. 161.                                                                         1-…

Βλέπε και: 464, 381

 

54 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ [476-482]

476 ΑΝΘΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΝ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΡΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΚΑΚΙΑΣ. Εις την ιταλικήν και γραικικήν γλώσσαν. Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων 1812, σσ. 136. Σητόβρωτο. Αθησαύριστο. Η παρούσα έκδοση δεν έχει εντοπιστεί σε ελληνική βιβλιοθήκη.                                                                                    160-240

477 [ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Γ.] ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΝΟΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑ ΓΕΡΜΑΝΙΣΤΙ ΠΑΡΑ ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΡΑΥΓΟΤΤΟΥ ΘΕΙΜΗ. Μεταφρασθείσα παρά Γ. Γεννάδιου. Μόσχα, τυπ. Σ. Σελιβανόφσκη 1819, σσ. 6+208. Από τη σειρά : Στοιχειώδους Εγκυκλοπαίδειας των παιδικών μαθημάτων Περίοδος πρώτη. Συνταχθείσα παρά Γ. Γεννάδιου και Γ. Λασσάνη, τομ. 2ος. Σητόβρωτο. (Ηλιού 1819.116)  90-150

478 ΑΝΘΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΝ, ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΕΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΚΙΑΣ…Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί 1830, σσ. 136. Δίστηλο κειμ. Ελλην. και ιταλ. Στο τέλος, τρισέλιδο ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ. (Ηλιού 1830.12)                80-140

479 ΔΙΟΓΕΝΕΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ, ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ…ΠΑΡΑ Ε. ΔΙΟΓΕΝΕΙΔΟΥ. Προσετέθησαν ο Βίος του Μωάμεθ, και ο Παραλληλισμός της χριστιανικής θρησκείας και Οθωμανικής, και τινές σημειώσεις. Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1831, σσ. 192 από 266. Ελαφρώς σητόβρωτο. (Ηλιού 1831.52). Ελλιπές.                                           80-160

480 ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, LETTRES INEDITES DE CORAY A CHARDON DE LA ROCHETTE (1790-1796), [μαζί]CORAY. MEMOIRE SUR L’ ETAT ACTUEL DE LA CIVILISATION DANS LA GRECE & THESES LATINES DE CORAY, εκδ. Paris 1877, σσ. 606, δερματόδετη ερυθρά ράχη. Με ένα ολοσέλιδο λιθόγραφο πορτραίτο του Κοραή από τον Smolki. Εσώφυλλο αποκολλημένο.   90-170

481 ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ-ΜΑΜΟΥΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ, ΤΑ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ, ΤΟΜΟΣ Α´ & ΥΛΗ ΓΑΛΛΟΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ+ΠΙΝΑΞ ΓΡΑΙΚΙΚΟΣ, εκδ. Πέρρη 1881, σσ 208+528, ράχη δερματόδετη ερυθρή.           90-150

482 ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Κ., ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ FRIEDRICH THIERSCH, εκδ. 1958, σσ. 38. 20-25

 

55 ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ [483-501]

483 [ΛΟΒΕΡΔΟΣ Ε. & ΓΡΥΣΠΟΣ Γ], «Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ επί του τάφου του Μάρκου Βότσαρη (Μπότσαρη) εν Μεσολογγίω… Απριλίου 1824». Εκδότης: Χρωμολιθογραφία Ε. Λοβέρδου & Γ. Γρύσπου, εν Πειραιεί [1920 περ.] Φθορές στην άκρη του χαρτιού, εκδορές και οπές κατά τόπους. Σε ξύλινο πλαίσιο εποχής (με φθορές), διαστάσεις [62×74 εκ.]                    130-260

484 VON HESS PETER, ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1821, «Η Αναγέννησις της Ελλάδος». Δεκατέσσερις χρωμολιθογραφίες, έκδοση Βραΐλας. Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εικόνες: 1) Αθανάσιος ο εξ Αγράφων με 500 μάχεται παρά Προύτον προς 12000 ιππικόν, 2) Αλέξανδρος ο Μαυροκορδάτος περισώζει το Μεσολλόγγιον ενδόξως αγωνισθείς. 3) Οι Πρεσβευταί της Ελλάδος προσφέρουσιν υποταγήν τω εαυτών βασιλεί. 4) Ο Ιάκ. Τομπάζης πυρπολεί το πρώτον τουρκικόν δίκροτον. 5) Οι Έλληνες δι’ επιμόνου πολιορκίας κυριεύουσι την Μονεμβασίαν. 6) Αθανάσιος ο Κανακάρης κυριεύει τας Πάτρας. 7) Ο Κεφαλάς επί των τειχών Τριπόλεως πηγνύει την σημαίαν της ελευθερίας. 8) Ο Νικήτας καταθραύσας το ιππικόν του Δραμαπασσά, επονομάζεται Τουρκοφάγος. 9) Ο Αλεξ. Υψηλάντης αναδέχεται την αρχιστρατηγίαν τού υπέρ ελευθερίας αγώνος. 10) Ο Γούρας καταθραύει τους εχθρούς περί τον Μαραθώνα. 11) Γ. Σαχτούρη νίκη κατά θάλασσαν περί την Σάμον. 12) Νίκη του Μαυρομιχάλη και των Λακώνων περί Βέργαν. 13) Ο Α. Μεταξάς νικά τους Τούρκους περί τον Λάλα. 14) Ο Ανδρ. Λόντος εξολοθρεύει περί την Βοστίτσαν δια λοιμού (sic) 3000 εχθρών. Διαστάσεις: 49×39 εκ. [52×42 εκ.]. Έκδοση λιθογραφείου Pestemagioglu, BRAILA (Π.Μ. Πεστεματζιόγλου, Βραΐλα). 1890. Σημείωση: Στην έκδοση αυτή της Βραΐλας τα στοιχεία έκδοσης βρίσκονται στην δεξιά βάση κάθε εικόνας εντός θυρεού. Υπάρχει και παραλλαγή χωρίς τον θυρεό. Επίσης στο κάτω περιθώριο έχουν ενταχθεί ως πρόσθετες λεζάντες τα επεξηγηματικά κείμενα. (Βρίσκονται σε ξεχωριστό φύλλο στην Α΄ έκδοση). Θεωρείται η 4η έκδοση (Α’ Μονάχου, Β΄ Οδησσού 1868, Γ΄ Μονάχου 1869, Δ΄ Βραΐλας 1890 και 1895). Όλες σε πλαίσιο με χρυσή κορνίζα. Όλες με αποκομμένα και φθαρμένα περιθώρια. (14)  700-1400

485 ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΤΟΜΟΙ Β´, Γ´, Δ´ λείπει ο πρώτος τόμος, εκδ. Λονδίνον 1854, πρώτη έκδοση, σσ. 407+404+411, δερματόδετη ράχη. (3)         80-150

486 ABBE J. ROMBAULT, FRANCOIS POUQUEVILLE MEMBRE DE L’ INSTITUT, εκδ. Alencon 1887, σσ. 19, με αφιέρωση του συγγραφέα.                                                           1-…

487 ΠΕΤΡΟΦ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΚ ΜΟΣΧΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΟΜΟΣ Α΄ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ, ήρωες, χάρτες και πολιτικά πρόσωπα της Μακεδονίας αυτής της περιόδου, με πολλές προσωπογραφίες και χρωμολιθόγραφους χάρτες, τεύχος Α´, εκδ. Νεραντζή 1903, σσ. 108, πολλές φθορές, εξώφυλλο οπισθόφυλλο και σελίδες αποκολλημένες, λείπει ένα φύλλο σελίδα 39.                                                                                                       160-280

488 ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, εκδ. Σαλιβέρου 1932, σσ. 608, με προσωπογραφία του Μιαούλη έναντι σελίδας τίτλου.                       25-35

489 [ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ] «Ο Ήρως της Ελληνικής Επαναστάσεως 1821». Ο Αθανάσιος Διάκος, συλληφθείς, οδηγείται προς τον μαρτυρικό του θάνατο. Χρωμολιθογραφία (σε μεμβράνη), έκδ. Αγγ. Απέργη & Σια, [1940-1950 περ.]. Διαστάσεις [41×56 εκ.].                            110-200

490 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ, ΚΑΡΑΒΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΝΑΥΤΑΙ 1800-1830, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ, με εικ., σχέδια πλοίων και εξοπλισμός, πορτραίτα αγωνιστών της επανάστασης, εκδ. Ιστορικής υπηρεσίας 1954, σσ. 587, δερματόδετη ράχη με χρυσώματα.                                                                        90-120

491 [ΑΓΝΩΣΤΟΥ] «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ». Προσωπογραφία του αγωνιστή εκ Καλαβρύτων. Χρωμολιθογραφία διτονική, αριθμ. 119, εκδ. Αστήρ Παπαδημητρίου, περ. 1960. Μικρό σκίσιμο.       25-40

492 [ROUX A., -ΚΡΙΕΖΗΣ ΑΝΤ., ] ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΜΑΧΙΑΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, εκδ. Unterkochen Mannheim 1961, no 278/2000. Με εικόνες λιθογραφημένες σε υφασμάτινο κυτίο, με πρόλογο Αλεξανδρή Κ. Α., περιέχει ανάμεσα σ’ άλλα: Α´ πλοία: Η Παναγιά της Ύδρας 1793, L’ Agia Trias 1804, MAJYLDY με καπετάνιο τον Σαχτούρη κ.α. Β΄ Ναυμαχίες: Ναυμαχία Π. Πατρών 20-2-1822, Ναυμαχία της Μεθώνης 30-4-1825, Ναυμαχία του Αργολικού 10-9-1822 κ.α. Πρόκειται για έργα των περίφημων ναυτικών ζωγράφων A. Roux, πατρός και υιού. Μετά τον θάνατο των καλλιτεχνών συγκεντρώθηκαν στο Ναυτικό Μουσείο της Γαλλίας (Musee de la Marine) εγκατεστημένο τότε στο Λούβρο (τελικά μεταφέρθηκε στο Palais de Chaillot) όπου και το αντέγραψε με θαυμαστή πιστότητα αποδόσεως μέχρι και των μικρότερων λεπτομερειών ο αείμνηστος υποναύαρχος Αντώνιος Ε. Κριεζής, ερασιτέχνης ζωγράφος. Η παρούσα συλλογή εκτυπώθηκε τον Νοέμβριο του 1961 σε δύο χιλιάδες αντίτυπα εκ των οποίων τα εκατό σε χειροποίητο χαρτί του οίκου Wiggins Teape και Alex Piere Limited London, αριθμημένα από 1-100 και χίλια εννιακόσια σε λευκό χαρτί offset του Οίκου Unterkochen Mannheim αριθμημένα από 101-2000. Εκτύπωση Γραφικών τεχνών Ασπιώτη-Έλκα. Τυπογραφική για τα κείμενα και λιθογραφική για τις εικόνες. Επιμέλεια Ν. Ηλιόπουλου και Α. Τάσσου. Νο 278 (28 εικόνες). «Η έκδοση αυτή πραγματοποιείται κατόπιν χορηγείας Κ.Ι. Κυριαζή στη μνήμη της συζύγου του Ειρήνης και του πατρός της Ναυάρχου Αντωνίου Ε. Κριεζή και σε όφελος του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδας».   250-400

493 [ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ] ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, Γενική επιμέλεια Ν.Ι. Κυριαζίδη, Γλωσσική Επεξεργασία Ι.Ν. Καζάζη, Προγράμματα κομπιούτερ J. Brehier, 7 τόμοι, εκδ. Παπαζήση, 1992. Σχ. 4ο μεγάλο. (7)                                               60-120

 

56 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – 19ος ΑΙΩΝΑΣ [494-501]

494 Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ, ΔΡΑΜΑ ΙΕΡΟΝ ΣΥΛΛΕΧΘΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΘΕΝ ΔΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΑΠΛΩΝ. Βενετία, εκ του ελλην. τυπογρ. του Αγ. Γεωργίου 1873, σσ. 39.           30-50

495 [ΑΡΜΕΝΗΣ ΒΡΑΪΛΑΣ] ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ήτοι Σύντομος περί Ψυχής και Θεού Διδασκαλία, τυπ. Ανδρ. Κορομηλά, 1884. Με πορτρέτο χαλκόγραφο του Κ. Ζάππα. Δεμ., σσ. 295   35-70

496 ΛΕΒΙΔΗΣ ΔΗΜ., ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, εκδ. 1893. Με ολοσέλιδη ξυλογραφία του Δημ. Ν. Λεβίδη από τον Ν. Οικονόμου. Αφιέρωση του σ. προς Δ. Φαραντάτο. Ταλαιπωρημένο εξώφυλλο, σσ. 30.          25-40

497 ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΙΑΚΩΒΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΝ ΤΗ Β´ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΒΟΥΛΑΙΣ, τυπ. Ραφτάνη – Παπαγεωργίου, 1902. Σσ. 373. 15-25

498 [ΟΘΩΝΙΚΟ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ] ΒΩΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Η ΚΑΤΟΧΗ, Ιστορικόν Μυθιστόρημα, εκδ. Βασ. Τσαγγάρης, 1905. (Κατοχή και έξωση του Οθωνα, Γεώργιος…). Με εικόνες. Λινή βιβλιοδ., σσ. 1128.                                                                                                           50-90

499 [ΟΘΩΝ] CHOISY FRANK, LES MIETTES DE L’HISTOIRE DE L’INDEPENDENCE GRECQUE AU ROI OTHON, εκδ. 1934. Σσ. 20                                                               15-20

500 VILLON PIERRE, GRECE HEROIQUE. LA LUTTE D’UN PEUPLE POUR LA LIBERTE ET L’INDEPENDENCE NATIONAL, Παρίσι 1946-47. Γαλλικό κειμ. Σσ. 32.       20-25

501 [ΟΘΩΝ] MELETOPOULOS J., LES DERNIERS JOURS DU ROI OTHON EN GRECE, 1970, σ. 28+44. Με πανομοιότυπο της αλληλογραφίας του Όθωνα. Εικονογραφημένο.  20-30

 

57 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ –

Α´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ [502-508]

502 Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄, Χρωμολιθογραφία, λιθογραφείο, Ι. Διακίδου, Πάτρα. 71×51. Μικρό σχίσιμο, χωρίς ελλείψεις.                                                  120-240

503 [ΜΙΚΡΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ] THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE, inter alia: «Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, 1922», «Tragedy stalks through the Near East as Greece and Turkey exchange two million of their People”, του Melville Chater, no.5, November 1925, sel. 477-590, με 52 φωτογραφίες του Schoedsack Ernest και C. D. Morris.                                       25-50

504 ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ…ΦΙΛΕΙΡΗΝΙΣΜΌΣ, εκδ. Ταρουσόπουλου 1931, σσ.40.            10-20

508 PIPINELIS M. P., [formerly Greek Minister to Bulgaria and to U.S.S.R] CAITIFF BULGARIA, (εξωτερική πολιτική της Βουλγαρίας αυτήν την περίοδο), εκδ. New York xx, σσ. 59, κείμενο στα Αγγλικά.           20-25

Βλέπε και: 524

 

58 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ [509]

509 ΓΥΠΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ, Η ΖΩΗ ΤΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΗ-ΜΑΘΗΤΙΚΗ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ), Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ (ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ-ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ), ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ, εκδ. 1955, σσ. 384, με αρκετές φωτογραφίες.                 30-60

 

59 Β´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΕΜΦΥΛΙΟΣ [510-522]

510 [BRACHT FRITZ, GREISER ARTHUR] WIEDERGEWONNENES DEUTSCHESLAND, (οι επανακτημένες γερμανικές περιοχές κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο), εκδ. Munchen-Berlin 1941, σσ. 244, με πολλές φωτογραφίες από τοπία και αξιοθέατα γερμανικών πόλεων και οικισμών.         20-30

510β [ΖΕΡΒΑΣ Ν.-ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ] ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς τις κοινότητες να υποβάλλουν μητρώα αρρένων ηλικίας 18-45 ετών με αναγραφή «Επαγγέλματος» και «Κοινωνικάς αντιλήψεις». 30-3-1944. 1 φύλλο. Υπογραφή πρωτότυπη του Γραφείου Διοικήσεως. 30-60

511 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓ., ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 3 ΚΑΡΒΕΛΙΑ ΨΩΜΙ=12 ΟΚΑΔΕΣ ΣΑΝΟΣ, ΣΗΜΕΡΑ 3 ΚΑΡΒΕΛΙΑ ΨΩΜΙ= 1 ΟΚΑ ΣΑΝΟΣ, ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ, εκδ. 1945. Σσ. 19.       20-30

512 ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ, πολιτικοστρατιωτική μελέτη, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1946. Άκοπο. Σσ. 67.                                               20-25

513 ΑΓΓΕΛΕΑΣ Ν., Η ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΘΥΕΛΛΩΝ, 1946, με πίνακες και σχεδιαγράμματα. Σσ. 180. [μαζί] ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Κ., ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΞΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ, διάλεξις, 1946. Σσ. 37. (2)                                                                                                       15-30

514 ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΛΕΥΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, έκδ. 1947. Άκοπο. Εξώφυλλο ελαφρώς λεκιασμένο. Σσ. 112.                                                                                              15-20

515 [ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, 1949] ΤΕΞΑΣ, ΗΠΑ, Sheppard Airforce Βase, 1949-(πλησίον πόλεως Wichita Falls πλάι στον ποταμό Red River σύνορο μεταξύ των πολιτειών Τέξας και Οκλαχόμα). Training Squadron (μοίρα εκπαίδευσης). Φωτογραφία με τρεις εκπαιδευτές και Έλληνες Σμηνίτες με δίκοχα που φέρουν εθνόσημο της Ε.Β.Α, εκπαιδευόμενοι σε τεχνικά θέματα της αεροπορίας. Πιθανώς έκτακτη εκπαίδευση ελλήνων για τα υπό παραλαβή αεροσκάφη που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν στον «Συμμοριτοπόλεμο». (πχ ισοπέδωση κορυφής Τσάρνου στην Β. Ελλάδα).                                                 30-40

516 [ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΛΕΞ.]PAPAGOS ALEX., LA GRECE EN GUERRE 1940-1941, traduit du Grec par George Pappa, edit. «Alpha» 1951. Εικόνες εκτός κειμένου, αναδιπλούμενος χάρτης. Σσ. 395  15-30

517 ΜΠΟΜΠΟΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΔΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, Συνταρακτικά Επεισόδια, Ο ΦΟΝ ΚΑΝΑΡΗΣ – ΣΥΜΜΑΧΙΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ, 1954. Σσ. 112.                                18-35

518 [ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ] Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙΝ «ΜΕΡΚΑΝΤΙΛΕ», Με 26 φωτοτυπίες εγγράφων. Ρώμη [1954]. Σσ. 75.                              20-30

519 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Ο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ. ΧΡΟΝΙΚΟ, εκδ. 1955, σσ. 94, άκοπο.    15-20

520 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟΣ ΩΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, έκδ. 1961. Σσ. 30.       15-18

521 «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ» Αφιέρωμα «ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ», Μηνιαίο Περιοδικό Γραμμάτων και Τεχνών, έτος Η´, τόμος ΙΕ´, Μάρτιος-Απρίλιος 1962. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 280-509.                                                                      18-25

522 [ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ] LINGG ANTON, DIE VERWALTUNG DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI, (η διοίκηση του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού κόμματος), εκδ. Munchen 1940, σσ. 362.                                                             20-30

 

60 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ [523-537]

523 [ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ] «JOHN METAXAS», προσωπογραφία έγχρωμη του Μεταξά. Χρωμολιθογραφία με χρυσό ανάγλυφο διάσκοσμο, COPYRIGHT 1941 BY NICKE D. GIANNAKIS, CHICAGO, ILL. Διαστ. 16×22 εκ.                                                                                                      40-80

524 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Φ., ΔΙΓΕΝΗΣ ΦΙΛΙΑΔΗΣ και άλλα διηγήματα, εκδ. Βλέσσα 1949, σσ. 111.       15-20

525 [ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ] ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β´, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΕΛΛΗΝ, Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ 1890-1947, εκδ. Κορνάρος 1949, σσ.238, μεγάλο μέγεθος, φθορές υγρασίας στο οπισθόφυλλο και λίγα φύλλα στο τέλος.                                                                                                 40-60

526 ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΣΩΤ., ΚΑΤΟΧΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ, εκδ. Θεσσαλονίκη 1954, σσ. 30.                                                                                                20-25

527 [ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ] ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Β.Υ ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ (28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1958). Το κείμενο της προσφώνησης, σε δίφυλλο μεγάλου μεγέθους.                                40-60

528 MAUROIS ANDRE, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ 1917-1961, δύο τόμοι, εκδ. Φυτράκη 1963, σσ. 716. (2)                                                                                        15-30

529 [ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΙΑΣ] Περιοδικό ΕΙΚΟΝΕΣ, τεύχη: 466 (25-9-1964) και 467 (2-10-1964), εκδότης Ελένη Βλάχου, με πλήθος ασπρόμαυρων φωτογραφιών, και έγχρωμα εξώφυλλα. (2)                                                                                    30-50

530 [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ] ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 1964, με στατιστικούς πίνακες και φωτογραφίες, εκδ. 1964, σσ. 126.       25-40

531 [ΑΡΧΕΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ] Η ΕΠΟΠΟΙΙΑ 1940-41, ΤΟΜΟΣ Α´, πρωτοσέλιδα και ύλη ελληνικών εφημερίδων σε πανομοιότυπη σμίκρυνση. Καλύπτει τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της περιόδου 1940-41 (βλ. πίναξ) (τορπιλισμός Έλλης, ΌΧΙ!, Αλβανικό Μέτωπο, Εισβολή των Ναζί στην Ελλάδα κτλ.), εκδ. Ελληνικός Οργανισμός Δημοσίων Σχέσεων 1965, σσ. 406, αντίτυπο 674/1000.           20-35

532 [ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ] ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, μηνιαία δημοκρατική επιθεώρηση, τεύχος 1ο, Δεκέμβριος 1966, εκδότης Αντώνης Στρατής, αρχισυντάκτης Επ. Γιαννάτος, περιέχει άρθρα όπως: α) Ανδρέας Παπανδρέου: Προβλήματα του αγώνα για τη Δημοκρατία, β) Ε.Π. Παπανούτσος: Παιδεία και δημοκρατία, γ) Μάριος Πλωρίτης: Η απουσία της «ηγεσίας», κτλ. Εκδ. 1966, σσ. 48.                                              25-40

533 [ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ-ΓΥΑΡΟΣ, 1967] «Όλα τα ονόματα των συλληφθέντων και κρατουμένων εις Γυάρον Κομμουνιστών». Λίστα δημοσιευμένη στο περιοδικό «ΑΛΦΑ», τεύχος 71, 13 Μαΐου 1967, στις σελ. 84-90 του ένθετου «ΑΛΦΑ – ΡΕΠΟΡΤΑΖ», Τα Γεγονότα και το Ιστορικό τους, αριθ. τεύχους 11, 13 Μαΐου 1967. Αριθμός κρατουμένων 6.135 (εξ αυτών 235 γυναίκες) αναφέρεται στη σελ. 51. Διευθυντής εκδόσεως Ιω. Μπαστιάς, διεύθυνσις Κ. Μπαστιάς. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 130.                           25-40

534 [ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ] ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ, εκδ. 1968, σσ. 60, με πολλές φωτογραφίες και αναφορές σε Γυάρο, Λέρο, Ελευθεροτυπία κ.α.                               30-40

535 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΑΦΙΣΣΕΣ, WELCOME TO GREECE, με 24 αφίσσες και κείμενα, εκδ. 1974, χασ.                                                                    15-20

536 [ΩΝΑΣΗΣ] ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, περιοδικό, Περίοδος Β´, τεύχος 1, 15 Φεβρουαρίου 1975, εκδότης Χάρης Κουρής, διευθυντής σύνταξης Γιάννης Ζαφειρόπουλος, περιέχει θέματα όπως: α) Διπλή δολοφονία πίσω από το θάνατο του Αλεξ. Ωνάση, β) Οι ρίζες του Κυπριακού δράματος, γ) Το ΠΑ.ΣΟ.Κ στο χώρο της μαρξιστικής αριστεράς κτλ, εκδ. 1975, σσ.28.                                                      30-40

537 [ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΤΟΥΡΚΙΣΜΟΣ, 1978] Επιστολή των, Γυαλίστρα Διονύσιου και Ζουρνατζή Στεφάνου, προς τον Έλληνα Πρέσβυ στη Βόννη κύριον Αριστοτέλη Φειδά. Αφορμή γερμανική ραδιοφωνική-δημοσιογραφική θέση «Περί αναγκαιότητος εκχωρήσεως του μισού Αιγαίου» ως ερμηνεία των διμερών σχέσεων Ελλάδος-Τουρκίας. 1 Φύλλο+1 φύλλο η επιστολή του F. Schreiber της βαυαρικής ραδιοφωνίας. Φωτοτυπίες των πρωτοτύπων, έτος 1978. (2)                                   15-30

Βλέπε και: 432, 168, 425, 442, 435, 423

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

115 GREEK BIBLIOPHILES’ RARE BOOK AUCTION – 115η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (1/2)

115ηΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (1/2)

Image

ΠEMΠΤΗ 17 Ιουλίου 2014, ΩPA 19:00

AIΘOYΣA ΦIΛOΛOΓIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPNAΣΣOΣ • KAPYTΣH 8

Τα βιβλία εκτίθενται από τo Σάββατο 5 Ιουλίου 2014 στη Βιβλιοφιλία (Μαυρομιχάλη 7) καθημερινά. Πρωί, ώρες: 10:00-17:00. Πέμπτη, ώρες: 10:00-14:00 και 17:00-20:00. Την Τρίτη 15 και Τετάρτη 16 Ιουλίου από τις 10:00 έως τις 20:00. Τέλος, στις 17 Ιουλίου από τις 10:00 έως τις 23:00.

Παραλαβές των δημοπρατούμενων βιβλίων από το βιβλιοπωλείο της Βιβλιοφιλίας (Μαυρομιχάλη 7, Τηλ.: 210 36.14.332, 210 36.23.917, Κιν.: 6942 571772)

*Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1-…) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας

 

1. ΛΕΞΙΚΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ – ΔIAΛEKTOI [1-10]

1       ΑΠΑΝΘΙΜΑΤΗΣΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣΠΙΣΤΕΩΣ, ΓΙΑΝΕΓΚΙΟΥΛΖΑΡΙΙΜΑΝΙΜΕΣΙΧΙ, ΑσιτανετέΠατρικχανετέολάνΠασμαχανετέ 1803, Σενεσιτέ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ. Προλογίζει ο Β. Ι. Σσ. 192+1 λ./φ (κολοβομένες οι σελ. 179-190). Βιβλιοδ. χαρτόδετο (εποχής). Περιέχεται ποίημα του Χριστοφόρου Πατρικίου κι Ανθυπάτου του Μιτυληναίου (σελ. 128 κι εξής) και γλωσσάρι (σελ. 143-177).140-280

     ΚΟΥΜΑΣ Μ., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, αφιερωμένη στον Όθωνα Α΄, εκδ. Βιέννη 1833, σσ. 640. Λερωμένο, κακή κατάσταση από υγρασία.                                                                                                                                    40-80

2       ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Α. Α., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, ΕΝ ΟΙΣ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΙ ΑΥΤΩΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΙ ΚΑΤΑ ΝΕΑΝ ΟΛΩΣ ΜΕΘΟΔΟΝ, εκδ. Σακελλαρίου 1866, σσ. 308, δερματόδετη ράχη.                                                                                           50-80

3       ΣΑΘΑΣ Ν., ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, εκδ. Κορομηλά 1870, οι πρώτες 22 σελίδες χειρόγραφες, το σύνολο 336, χαρτόδετο ταλαιπωρημένο.30-60

4       [ΟΛΛΕΝΔΟΡΦΟΣ], ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΛΛΕΝΔΟΡΦΟΥ. ΠΛΗΡΗΣ, ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ, Λίαν επιμελώς διορθωμένη και παραβεβλημένη προς τα κάλλιστα πρωτότυπα υπό Ν. Κοντόπουλου, εκδ. Σμύρνη 1879, σσ. 448, επικολλημένο βιβλιόσημα, (στη σελίδα τίτλου) του Βιβλιοπωλείου Αδελφών Δεπάστα «παρά τω Χανίω της Δημαρχίας προς τον Τροχιόδρομον» καθώς και (στην εσωτερική οπισθοφύλλου): «Βιβλιοδετείον Γ. Χριστοδούλου εν Γαλατά».                                                                    35-50

5       ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν., ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΚΟΡΑΗ» ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΝΗΜΑΤΩΝ, εκδ. Πέρρη 1892, σσ. 30.                                        25-35

6       ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ ΤΕ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΣΤΙ, εμπεριέχουσα 1000 εμπορικάς επιστολάς εκτύπους των κυριοτέρων εμπορικών οίκων, συναλλαγματικάς κλπ., εκδ. Λεωνή 1900, σσ.400.          45-60

7       ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΜΗΡΙΚΟΝ, ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΠΑΡ’ ΟΜΗΡΩ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΟΜΗΡΙΔΑΙΣ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑΣ ΛΕΞΕΙΣ. ΕΚΔΟΣΙΣ ΝΕΑ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, εκδ. Σιδέρη 1920 περ. σσ. 721+(παράρτημα)32, δεμένο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.       35-70

8       ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΝ, ΜΕΤΑ ΠΙΝΑΚΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, εκδ. Νέος Κόσμος 1934, σσ.978.  15-30

9       [ΠΥΡΣΟΣ], ΠΥΡΣΟΣ. ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, εκδ. Πυρσός 1934, 24 δερματόδετοι τόμοι, σε άριστη κατάσταση.      130-300

10     ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ρ. Α., ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Α. Ν., ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ, ΜΕΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, εκδ. Νέος Κόσμος 1934, σσ.1080, [μαζί] ΛΕΞΙΚΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, ΜΕΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, εκδ. Νέος Κόσμος 1934, σσ. 1146, δερματόδετη ράχη και στα δύο, (2).       25-50

Βλέπε και: 258, 525, 63

 

3. TYΠOΓPAΦIA – BIBΛIOΛOΓIA – BIBΛIOΓPAΦIA – KATAΣTATIKA [11-16]

11     BINDEWALD ERWIN, FAIRN FANCY ON FABRICS, Berlin [1951]. Τα σχέδια και οι υδατογραφίες είναι αναπαραγωγές των πρωτότυπων έργων του σ. (εξαιρετικές εικόνες πολυχρωμίας και τυπογραφίας). Βιβλιοδ. πανόδετη, χρωματιστή, σσ. 168.   30-40

12     ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ Γ. Κ., ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ (1954-1958), έκδ. 1959. Με 318 λήμματα. Σσ. 29.            20-30

13     [ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ] ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1970-1971, έκδ. 1973. Χαρτόδετο, άκοπο, σσ. 301.                                                                           1-…

14     LEGRAND EMILE, BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE OU DESCRIPTION RAISONNEE DES OUVRAGES PUBLIES PAR DES GRECS AU DIX-HUITIEME SIECLE, δύοτόμοι, εκδ. Garnier 1918, σσ. 563+565, δεμένο (2).           30-60

15     [ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ], ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕ΄ & ΙΣΤ΄ ΑΙΩΝΟΣ, τόμος δεύτερος, εκδ. Βιβλιοθήκη Βουλής των Ελλήνων 1971, σσ. 275, με εικονογράφηση πρωτοσέλιδα των εκδόσεων (608 πρωτοσέλιδα).            25-45

16     ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡ. Π., ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ 1878-1902, εκδ. Σακελλαρίου 1902, σσ. 704, δερματόδετη ράχη.   60-120

 

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ – ΚΟΜΙΚΣ – ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [17-20]

17     VERNE JULES, LES CINQ CENTS MILLIONS DE LA BEGUM, illustrations par L. Benett, εκδ. Hachette 1925, σσ.162, εξώφυλλο ανάγλυφο με σχέδια.                                                                                                                                 40-80

18     LUTHER AGNES VINTON, ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ιστορίες πολιτισμού, εμπορίου, εξερευνήσεων από τους περιφημότερους λαούς του παρελθόντος, μτφρ. Γερογιάννη Κ, επιμ. Βουτυρά Δ. και Ντεγιάννη Γ., εκδ. Δημητράκου 1931, σσ. 159, εικονογραφημένο, δεμένο.    20-25

19     ΕΛΑΤΟΣ ΝΩΝΤΑΣ, Ο ΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΗ. Ελεύθερο ιστορικό ανάγνωσμα για παιδιά από δέκα χρονών κι απάνω. Μτφρ. Caroline Dale Snedeker, εκδ. Ζηκάκης 1931, σσ. 158.                                                                                 30-60

20     BERTIERI CLAUDIO, HUMOURCAR, L’ AUTO NELL’ UMORISMO, λεύκωμα για το αυτοκίνητο όπως αυτό απεικονίζεται στις γελοιογραφίες, εκδ. FIAT 1977, σσ.401, σχήμα 4ο.                                                                                         25-40

Βλέπε και: 29

 

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ [21-25]

21     ΓΑΒΡΕΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ, προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ τάξεως των οκταταξίων γυμνασίων, εκδ. Π. Δημητράκου, [χ.χ. 1935 περ.]. Με οξειδώσεις στους πύρους της βιβλιοδεσίας, σσ. 248.      20-35

22     PADULA ANTONIO, CRITERII SULLA EDUCAZIONE MORALE E CIVILE NELLE SCUOLE, AL 1o CONGRESSO ELLENICO DI EDUCAZIONE ED ESPOSIZIONE SCOLASTICA IN ATENE, εκδ. Napoli 1899, σσ. 32.20-30

23     ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΑ ΜΑΡΑΣΛΕΙΑΚΑ, ΕΚΘΕΣΙΣ Γεωργίου Αντωνακάκη, Αεροπαγίτου, εκδ. 1926, σσ123, αποκολλημένο εξώφυλλο.                                                                                                                                30-60

24     [ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ], ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, μία φωτογραφία 18 κοριτσιών μαθητριών Γυμνασίου εν Αθήναις τη 17η Ιουλίου 1940, φέρει σφραγίδα του φωτογράφου «Ζωγράφος Ν».            25-40

25     MARROU HENRI IRENEE, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, Πέμπτη έκδοση αναθεωρηθείσα και επαυξηθείσα, μτφρ. Φωτεινόπουλος Θ., εκδ. 1961, σσ.569, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                            45-65

Βλέπε και: 39, 320, 509, 182, 431, 2

 

8. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [26-31]

26     [ΣΩΚΡΑΤΗΣ] DE LAMARTINE M, PREMIERES MEDITATIONS POETIQUES & LA MORT DE SOCRATE, εκδ. Hachette 1872, σσ. 387, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                   25-40

27     ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΤ ΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΔΕΟΚΡΑΤΙΑ, εκδ. Παπαδογιάννη 1934, σσ. 69, ανατύπωσις από το Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών, τεύχος 1ον 1934, αποκολλημένο εξώφυλλο.              20-30

28     ΚΑΝΤ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Η ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Ι. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΗΘΩΝ, μετάφραση με πρόλογο, εισαγωγικές μελέτες για τη ζωή, την προσωπικότητα και τη φιλοσοφία του Καντ, και σημειώματα υπό Ν.Δ. Κορκοφίγκα, εκδ. 1937, σσ. CXCIV+125.          40-80

29     ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΠΡΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙΝ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΙΝ, εκδ. Πυρσός 1936, σσ. 283, βιβλιοδεσία όλο δέρμα με χρύσωμα.                                                                                  90-180

30     ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ Δ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΜΟΧΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ. ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, εκδ. 1954, σσ. 78.                                                                                                                             20-30

31     ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, Ι. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΙΙ. ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ (ομιλία του Τσάτσου), Ακαδημία Αθηνών 1966, σσ. 53.                                                                           15-20

Βλέπε και: 22, 113, 276

 

9. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ [32-48]

32     [ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΨΑΛΤΗΡΙ], ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΨΑΛΤΗΡΙ, εκδ. Collegio Societaus JESU ad S. Clementem 1747, χασ, (κολοβό) με χειρόγραφες σημειώσεις και 2 χαλκογραφίες, δεμένο δέρμα εποχής.                                                        70-150

33     ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, 4ος τόμος, εκδ. Γεω. Βεντότης, Βενετία 1795, επιμ. Πολιζώης Λαμπανιτσιώτης, [βλέπε Βρεττός, Δ΄ Τόμο, αριθ. 309], ακέφαλο.                                                                                               80-180

34     [ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ-ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ], ΑΙ ΙΔ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΤΟΜΟΣ 1ος, Προς Ρωμαίους και προς Κορινθίους πρώτη, ερμηνεύει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας και μεταφράζει νεοελληνιστί ο Νικόδημος Αγιορείτης. Έναντι της σελίδας τίτλου, ως προμετωπίδα ολοσέλιδη χαλκόγραφη προσωπογραφία του Νικοδήμου, από τον Ιωάννη Αντώνιο Ζουλιάνη, (Βενετία 1818), εκδ. Βενετία 1819, σσ.428, δερματόδετη ράχη.         50-100

35     [ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ-ΡΑΛΛΗΣ Γ. Α.], ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΚΑΝΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΒΑΛΣΑΜΩΝΟΣ. ΤΟΥΤΟΙΣ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ, ΥΠΟ ΤΕ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΚΑΙ ΝΕΙΛΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΡΟΔΟΥ, εκδ. Χαρτοφύλακος 1852, σσ. 403, δερματόδετη ράχη. [μαζί] ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΦΗΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, υπό Γ. Α. ΡΑΛΛΗ ΚΑΙ Μ. ΠΟΤΛΗ, τόμοι 1ος, 2ος, 5ος και 6ος, εκδ. Χαρτοφύλακος 1852, σσ.733+638+620, δερματόδετη ράχη. (2).                                                                                                                                          70-100

36     ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΙΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, εκδ. Νικολαϊδης 1865, σσ. 444, δερματόδετη ράχη                                                                                                                  60-120

37     ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΜΑ. Το στέμμα της Παναγίας της το φορούν άγγελοι. Ο Χριστός φορά πορφυρό ιμάτιο και είναι επίσης εστεμμένος. Ρώσικη χρωμολιθόγραφη χάρτινη εικόνα, 1900 περ. (41Χ29 εκ.). Σε πλαίσιο.      150-200

38     Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕ ΔΟΡΥ. Με στρατιωτική ενδυμασία και δόρυ. Ρώσικη χαλκόγραφη εικόνα τυπωμένη σε μεταξωτό ύφασμα σε 4 αναπαραγωγές (12Χ41 εκ.). Σε πλαίσιο.                                                                                90-140

39     ΜΗΝΙΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΔΙΔΑΧΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ, δύο τόμοι δεμ. σε ένα, Κωνσταντινούπολη 1900 (τεκμέρεται από τον πρόλογο του βιβλίου), σσ. 268+244, δεμένο, ράχη ταλαιπωρημένη.                                                                                 50-80

40     ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΑ. Ρώσικη χρωμολιθόγραφη χάρτινη εικόνα (19Χ12 εκ.). Σε πλαίσιο.               90-120

41     ΚΡΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΚΗΣ, ΤΌΜΟΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄, σε έναν τόμο, με ολοσέλιδες φωτογραφίες των χορηγών), εκδ. Το Κράτος 1905, σσ. 526+455, δερμάτινη ράχη.         100-200

42     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ, ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ (μεταγραφείσαι εις απλουστέραν φράσιν, μετά προλεγομένων χρησίμων προς διασάφησιν, υπό Μωραϊτίδου Αλεξάνδρου), εκδ. Λεωνής 1914, σσ. 400, δέσιμο ταλαιπωρημένο.           20-40

43     ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΠΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ, εκδ. Φραγκούλης 1919, σσ. 155.                30-60

44     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τόμος πρώτος: Ίδρυσις και Οργάνωσις της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, εκδ. Πετράκου 1920, σσ. 456, δερματόδετη ράχη.  40-80

45     ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ ΣΤ., ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ ΜΟΝΗ ΛΑΤΟΜΟΥ, με φωτογραφίες και σχέδια της Μονής, εκδ. Θεσσαλονίκη 1949, σσ. 70+πίνακες.                                                30-40

46     HATCH EDWIN, REDPATH HENRY, A CONCORDANCE TO THE SEPTUAGINT AND THE OTHER GREEVERSIONS OF THE OLD TESTAMENT (INCLUDING THE APOCRYPHAL BOOKS), ΤΟΜΟΣΑ΄Α-Ι, ΤΟΜΟΙΒ΄+Γ΄Κ-Ω, + SUPPLEMENT, εκδ. Graz-Austria 1954, σσ. 1504+272 (supplement) (2).                                                                                   30-45

47     ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΕΠΙΦΑΝΙΟΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙΟΚΥΡΙΟΣΟΠΩΣΟΙΚΛΗΡΙΚΟΙΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ «ΠΑΤΕΡΕΣ», εκδ. Καλαμάτα 1958, σσ. 16.                                                                                                                             10-15

48     ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ. Δ., ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΑΙΩΝΑ Μ.Χ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ «ΛΟΓΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ» ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, εκδ. Βιβλιοθήκη Σχολής Μωραϊτη 1972, σσ. 308, με αφιέρωση του συγγραφέα, χαρτόδετο.              30-50

Βλέπε και: 537, 556, 396, 320, 195, 539, 66, 390, 419, 433, 352, 336, 380, 440, 455, 406

 

11. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ – ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ [49-55]

49     TWEEDALE CHAR., ΕΠΙΒΙΩΣΙΣ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ, μτφρ. Γ. Δ. Χριστοδουλάκη, «Μεταψυχική Βιβλιοθήκη», τυπ. Σ. Φωτιάδου, [χ.χ.]. Άκοπο. Σσ. 340.                                                                                                                                    15-20

50     ΜΩΛΦΟΡΔ ΠΡΕΝΤΙΣ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ, εκδ. «Βραδυνής», 1925. (Μετεμψύχωση, Δένδρα, Ύπνος, ο εσωτερικός ιατρός, η θρησκεία των ενδυμάτων, ο γάμος, αλληλομαγνητισμός, εξομολόγηση, αθανασία της σάρκας). Με φθορές και υπογραμμίσεις, σσ. 109.                20-25

51     ΧΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Αρχείο χειρογράφων και δακτυλογράφων, 1925-1927 περ. Περί: «Κωστή Παλαμά», «Μέθοδοι προς το φως και την Αλήθεια», «Περί Φαντασμάτων», «Πάντων Αιτίας», Δημοσιεύσεις εφημερίδων «Εμπρός» κ.λπ. 1927, «Ομιλία του Περί Πολιτισμού και Αρχαίας Ελλάδας», «Ανωτάτη».                                                                                                        140-280

52     ΤΣΙΝΟΥΚΑΣ Β. Γ., ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΑΝΑΤΟΣ (ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΨΥΧΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΑ), εκδ. 1952. Φθορές στα εξώφυλλα και ράχη. Σσ. 279.                                                                                                                          25-35

53     ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΩ ΑΔΕΛΦΩ ΒΑΣΙΛΕΙΩ ΚΑΨΙΛΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΝΕΝΟΜΙΣΜΕΝΟΝ ΟΡΚΟΝ ΟΜΟΣΑΝΤΙ ΤΗ 4-21-25. Της καθ’ημάς Στοάς ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ αρ. 95 τα ιερά και άδυτα μυηθέντι άμα δε καρτερικώς και επιτυχώς την τελικήν δοκιμασίαν υποστάντι το δίπλωμα τόδε τη σφραγίδι της Μεγάλης Στοάς κεκυρωμένον απονέμεται σύμβολον αδελφότητος και αναγνωρίσεως. Υπογεγραμένο και με σφραγίδα «Greek-American Progressive ASS’N USA». Mε παραστάσεις δικέφαλου αετού, της Αγ. Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και του Παρθενώνα. (43Χ40 εκ.)                                                                                                                                          70-100

54     [ΨΥΧΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ] Μηνιαία Ψυχοφυσική Επιθεώρησις ιδρυθείσα υπό Άγγελου Τανάγρα, 3 έτη δεμένα μαζί (Ιανουάριος 1927 – Δεκέμβριος 1929), έκδ. Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών. Φθορές στο πρώτο φύλλο του πρώτου τεύχους που δεν επηρεάζουν το κείμενο. Εικόνεςεντόςκειμένου. Δεμ., σσ. 192+196+162.                                                                                                         90-150

55     [ΧΑΛΑΣ-CHALAS A., PARIS], SOCIETE THEOSOPHIQUE, Carte de societaire pour l’ annee 1928, υπογεγραμμένηαπό Secretaire General: Charles. Φέρει σφραγίδα στο πίσω μέρος «Ένωσις Ελληνικών Θεοσοφικών Στοών». Χρονολογείται 1928.          25-50

Βλέπε και: 481

 

12. ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [56-63]

56     ΑΡΑΤΟΣ ΣΟΛΕΑΣ, ARATUS CUM SCHOLIIS, «Φαινόμενα», εκδ. Bekker Immanuel, Bερολίνο 1828, σσ. 160, δερματόδετη ράχη.              50-80

57     ΠΟΛΥΒΙΟΣ, [ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ] POLYBII ISTORIARUM QUAE SUPERSUNT, εκδ. Λειψία 1836, τόμοι 4, σσ.346+323+363+434, σχ. 12ο, δερματόδετη ράχη (4)                                                                                                    90-120

58     [ΚΟΡΑΗΣ-ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ], ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΗΣ (Κοραής) + ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ (Πλούταρχος) τόμος 5ος (Φωκίων, Κάτων ο νεώτερος, Άγις, Κλεομένης, Τιβέριος Γράκχος, Γάιος Γράκχος, Δημοσθένης, Κικέρων, Αρταξέρξης), εκδ. Κορομηλά 1838, σσ. Α΄-κε΄+472, δεμένο δερμάτινη ράχη.    50-100

59     [ΑΡΡΙΑΝΟΣ-ΗΡΩΔΙΑΝΟΣ] ΑΡΡΙΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ [μαζί] ΗΡΩΔΙΑΝΟΣ, ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ, εκδ. Lipsiae 1856, σσ.328+216, με σφραγίδα «Βιβλιοθήκη Δημ. Ράλλη», δερμάτινη ράχη χρυσωμένη.            40-65

60     [ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ], LES AUTEURS GRECS: Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΟΓΟΣ, με κείμενο ελληνικό και μετφρ. γαλλιστί, εκδ. Hachette 1860, σσ. 391, δερματόδετη ράχη.                                                                                                     35-50

61     [ΠΑΛΑΤΙΝΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ-WALTZ PIERRE], ANTHOLOGIE GRECQUE. ANTHOLOGIE PALATINE, tome 1 (Livres I-IV), tome 2 (livre V), tome 3 (livre VI), tome 4 (livre VII), tome 5 (livre VII), tome 6 (livre VIII), tome 7 (livre IX), texte et traduction par Waltz Pierre, εκδ. Les belles lettres 1960, σσ.135+147+193+207+187+122+143, (7).                                                     65-150

62     ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ, Η ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, μετάφρασις, επεξηγήσεις υπό Σταμάτη Ευαγγέλου Σ., εκδ. ΟΕΔΒ 1963, σσ. 575, με αφιέρωση του συγγραφέα.                                                  25-35

63     ΙΑΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Ι., ΠΟΘΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, «Των ζητουμένων πρόχειρος ευπορία και των αποριών λύσις», εκφράσεις, παροιμίες και ρητά στην αρχαιοελληνική γραμματεία και επεξήγηση αυτών, ένας εύχρηστος οδηγός, εκδ. 1972, σσ.537, λινόδετο, σχήμα 4ο.                                                                                                                                30-50

Βλέπε και: 22, 31, 48, 446, 107, 108, 563

 

13. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΟΙΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΙΟ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ [64-105]

64     [ΣΑΙΞΠΗΡ] SHAKSPEARE AND HIS FRIENDS; OR “THE GOLDEN AGE” OF MERRY ENGLAND, εκδ. Paris, Baudry’s European Library, 1838, σσ. 484, δερματόδετηράχη.                                                                                           35-65

64β   [ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΣΟΛΩΜΟΣ] ΔΙΟΝΥΣΙΟΥΣΟΛΩΜΟΥ,ΤΑΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ, εκδ. Τερζάκη 1859, σσ.445, υπογραμμίσεις με μολύβι (ίσως του ίδιου του Πολυλά, Α΄ Έκδοση). [μαζί] ΔΑΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΟΙΗΜΑ ΛΥΡΙΚΟΝ, σσ.17, δερμάτινη ράχη.                                                                                                                   330-500

65     ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Ν., ΠΕΡΙΚΛΗΣ. ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, 2 μέρη, εκδ. Κωνσταντινούπολη 1863, σσ.1-199+1-227, δερματόδετη ράχη, ελαφρώς ταλαιπωρημένο                                                                                                       60-120

66     CHATEAUBRIAND, LES MARTYRS OU LE TRIOMPHE DE LA RELIGION CHRETIENNE, εκδ. Garnier 1870, σσ. 552, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                                                   45-65

67     ΡΑΓΚΑΒΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ. Επτάτομο: Τόμος Α΄ Λυρική Ποίησις+Μεταφράσεις. Τόμος Β΄ Διηγηματική και Δραματική Ποίησις. Τόμος Γ΄ Δραματική Ποίησις. Τόμος Δ΄ Δραματική Ποίησις. Τόμος Ε΄ Μετάφρασις Αρχαίων Δραμάτων. Τόμος ΣΤ΄+Τόμος Ζ΄ Τάσσου: Η Ελευθέρωσις της Ιερουσαλήμ μτφ., Νίκου Ραγκαβή, εκδ. 1874, σσ. 508+485+437+410+362+352+394, δερματόδετη ράχη (7)   250-500

68     ΔΑΝΤΗΣ, ΘΕΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ: ΑΔΗΣ, ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟΝ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, μτφ. Μουσούρου Κ, εκδ. Λονδίνο 1890 (2η έκδοση), σσ. 600, ράχη ταλαιπωρημένη                                                                                                                       70-140

69     CAPENDU ERNEST, Ο ΤΥΜΠΑΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ 32ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, μετάφραση στα ελληνικά, εκδ. Σμύρνη 1892, σσ.824, λείπουν οι σελίδες 824 και εξής, [μαζί][CAPENDU ERNΕST], O ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΩΝ, προ του 1892, σσ. 1006. Λείπει η σελίδα τίτλου (2).                                                                                                                               70-120

70     ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΑΠΑΝΤΑ: Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ, εκδ. Αξιός 1899, σσ. 176, φθαρμ.    25-40

71     ΖΟΛΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, Η ΝΑΝΑ, μετάφρασις νέα εκ του γαλλικού πρωτοτύπου μετά 50 εικόνων, εκδ. Εκδοτικόν Γραφείον 1900 περ, σσ. 558.     50-80

72     DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA, quinta edizione-ortofonica, εκδ. Ulrico Hoelpi-Milano 1913, σσ.400, βιβλιοδεσία λινή με ανάγλυφο πορτραίτο του Δάντη.                                                                                             30-60

73     ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ, ΠΟΙΗΜΑ ΕΡΩΤΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ ΠΑΡΑ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ, του εκ της Σιτείας χώρας εν τη νήσω Κρήτης, επιμελώς διορθώσεις κατά την έκδοσιν της Βενετίας μετά πολλών εικόνων. Τερπνόν ανάγνωσμα διά τον λαόν, εκδ. Σαλιβέρου 1916, σσ. 319, δερματόδετη ράχη.                                                                         35-65

74     ΚΛΗΜΗΣ ΙΩΣΗΦ, ΑΝΘΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΥ, εκδ. Κρανιωτάκη 1916, σσ.134.    25-50

75     ΚΝΟΥΤ ΧΑΜΣΟΥΝ, Ο ΠΑΝ, μυθιστόρημα, μτφ. Νιρβάνας Παύλος, εκδ. Άγκυρα 1923, σσ. 208, δέσιμο ελαφρώς σκισμένο στο πίσω εξώφυλλο.                                                                                                                                                   25-45

76     MATSAS ALECO, LE VIEUX JARDIN, ποιητική συλλογή στα γαλλικά με πρόλογο του Κωστή Παλαμά, με υπογεγραμμένη αφιέρωση του συγγραφέα: «τη αγαπητή μου κυρία Νομικού», εκδ. Εστία 1925, σσ. 90.                                30-60

77     [ΝΙΡΒΑΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ] Διήγημα του Παύλου Νιρβάνα: «Χριστουγεννιάτικος Τρελλός», δύο πολυγραφημένες σελίδες από τέσσερις. Χρονολογία περ. 1928 (αφού εκλέχθηκε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών). Φέρεται στο τέλος έντυπο το όνομά του και η θέση του ως μέλους της Ακαδημίας Αθηνών.                                                                                                                30-60

78     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙΣΑΡ, Ο ΠΑΡΑΦΩΝΟΣ ΑΥΛΟΣ, ποιητική συλλογή, εκδ. Ράλλη 1929, σσ. 63.    30-40

79     [ΑΝΩΝΥΜΟΣ], ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, το ένα χωρίς τίτλο χειρόγραφο, το άλλο τιτλοφορείται «Η Γυναίκα που σκοτώνει» δακτυλόγραφο, 1930 περ. δύο φύλλα γραμμένα από την μία όψη.                                                                            35-60

80     [DRINKWATER JOHN] Χειρόγραφο τετράδιο με 8 ποιήματα: 1) Πιερότος, 2) Ο Αλήτης, 3) Παράθυρο στην Πόλη, 4) Τελευταία Εξομολόγηση, 5) Οι Ώρες, 6) Η Ελισάβετ Άννα, 7) Η Κυρά-Γουίλλοου, 8) Οι Προπάτορές μου, «στον Νάνη Παναγιωτόπουλο, το αφιερώνω με αγάπη», 1930 περ, [μαζί], Δακτυλόγραφη επιστολή στα αγγλικά, 28 September 1929, υπογεγραμμένη από τον John Drinkwater Διευθυντή του «La Semaine Egyptienne, Le Caire». (και αντίγραφο), (3).                                                                    160-200

81     ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΣΤΕΡΙΑ, ποιητική συλλογή, εκδ. Κύκλου 1935, σσ. 27.     15-30

82     ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΓΩ. ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, (οριστική μορφή σε ένα τόμο), εκδ. Πυρσός 1936, σσ. 482.               35-60

83     ΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ, Α΄ και Β΄ τόμοι σε έναν, εκδ. Δημητράκος 1941, σσ. 319+318, δερματόδετο.           50-80

84     ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Μ. Μ., ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΦΟΡΜΑΛΙΣΜΟΥ-ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, εκδ. 1952, σσ. 19.                       20-30

85     ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ, μυθιστόρημα, εκδ. Μαυρίδης 1953, πρώτη έκδοση, με εξώφυλλα από τον ζωγράφο Βαρλάμο, σσ.484, δεμένο λινό επιζωγραφισμένο.                                                                   40-80

86     [ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Η. Ν.] ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 1708-1954, (ανθολογία των σημαντικότερων ελλήνων ποιητών της περιόδου αυτής), εκδ. Εστία 1954, σσ. 880, δερμάτινη ράχη και γωνίες, με χρύσωμα.                                                                  75-130

87     ΓΚΟΡΚΥ ΜΑΞΙΜ, ΕΡΩΤΙΚΗ ΣΚΛΑΒΙΑ, μυθιστόρημα, μτφρ. από τα ρωσικά στα ελληνικά Βοβολίνης Πολύβιος, με χρωματιστό εξώφυλλο, εκδ. Νέαι Εκδόσεις χ.χ. (1955 περ), σσ. 143.                                                                                  25-35

88     ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ, εκδ. Εστία 1957, σσ. 207.15-20

89     ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΙΑ, (Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ), εκδ. Δωρικός 1960, σσ. 898, δεμένο, ταλαιπωρημένη ράχη.          40-65

90     ΠΕΤΡΙΔΗΣ Κ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ ΩΣ ΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ, δοκίμιο, εκδ. 1961, σσ. 110. 40-80

91     ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ Α΄ + ΠΟΙΗΜΑΤΑ Β΄, δύο τόμοι, εκδ. Ίκαρος 1963, σσ. 140+134, δεμένα (2).      25-40

92     ΝΙΡΒΑΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ.ΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ. ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΕ ΚΑΙ ΕΚΡΙΝΕ Γ. ΒΑΛΕΤΑΣ, ΤΟΜΟΣ Α΄: ΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, ΤΟΜΟΣ Β΄: ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ-ΘΕΑΤΡΙΚΑ-ΔΙΑΛΟΓΟΙ, ΤΟΜΟΣ Γ΄: ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ-ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ-ΔΟΚΙΜΙΑ, ΤΟΜΟΣ Δ΄: ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΑ-ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΤΟΜΟΣ Ε΄: ΤΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, εκδ. Γιοβάνη 1968, σσ. 631+652+628+628+613, δερμάτινη ράχη με χρύσωμα. (5)                                                                                                                                              100-150

93     [ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ], ΣΤΗΛΗ. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ, τόμοι 2, εκδ. Ερμής 1972, σσ. 205+206 (2).                                                                                                                                            20-40

94     ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (από 1100-1973), εκδ. Τύμφη 1973, σσ. 558, λινόδετο.                                                                                                                                                   30-60

95     ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Ή ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ, εκδ. Διογένης 1978, με αφιέρωση του συγγραφέα στην Μαρία Κούρση, με χαρακτικό του Σέργιου, σσ. 119                                                             50-100

96     PREVELAKIS PANDELIS, LE COMPTE A REBOURS, μυθιστόρημα, μτφρ. από ελληνικά Pierre Coavoux, εκδ. Les Belles Lettres 1983, σσ.190.                                                                                                                                                   10-15

97     ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ, Δύο κείμενα για τον Καβάφη και τον Έλιοτ, με εικόνες από την G. Couteau, εκδ. Μύκονος 1985, σσ. 37 [μαζί] χειρόγραφο κριτικό σημείωμα για το βιβλίο.                            25-40

98     ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ, Η ΜΑΝΤΑΜ ΟΡΤΑΝΣ και τα τέσσερα λογοτεχνικά πορτραίτα της, εκδ. Έρεισμα 1996, σσ. 46, με πολλές φωτογραφίες της Μαντάμ Ορτάνς.                                                                                         20-30

99     [ΣΥΡΟΣ-ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ], Ποίημα, μίμηση του ποιήματος «Αποχαιρετισμός εις Σύρον» του Παναγιώτη Λυμπερίου, δύο χειρόγραφες σελίδες, χ.χ                                                                                                        35-50

100   ΔΗΜΑΡΑΣ Θ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΡΙΖΕΣ ΩΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ, δεύτερη έκδοση, εκδ. Ίκαρος χ.χ, σσ. 474, χαρτόδετο ταλαιπωρημένο.                                                             25-50

101   ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ Α. Δ., Η ΘΕΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ, ποιητική συλλογή, εκδ. Κασδάγλη χ.χ, σσ. 44, με αφιέρωση του συγγραφέα.25-40

102   [COUPER WILLIAM], Ποίημα αφιερωμένο στην Βοαθικέα, κατά των Ρωμαίων. Η Βοαθικέα εξεγέρθηκε κατά των Ρωμαίων, κέρδισε μια μάχη εναντίον τους αλλά τελικά έχασε τον πόλεμο, οπότε και αυτοκτόνησε πίνοντας δηλητήριο. Τέσσερα φύλλα, έξι χειρόγραφες σελίδες, χ.χ. (4)     35-50

103   [ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ], Δύο ποιήματα σχετικά με το «Πρακτικός οδηγός διδασκάλου» του Jules Payot. Εξελληνίστηκε από τον Ιάκωβο Βλαχαβιόλο, επιθεωρητή δημοτικών σχολείων. Χειρόγραφες δύο σελίδες από τέσσερις, χ.χ.20-30

104   ΨΑΘΑΣ Δ., ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΜΕΝΟΥ, με σκίτσο του Φ. Δημητριάδη, εκδ. Καλφάκη χ.χ, σσ.187.   25-40

105   [ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΣΧΙΛΛΕΡΟΣ (SCHILLER)] Δύο ποιήματα του Schiller: «Η Ευτυχία» και «Ερωτική Μελαγχολία» μεταφρασμένα στα ελληνικά. Χωρίς χρονολογία, τέσσερις χειρόγραφες σελίδες τρία φύλλα.                                             30-50

Βλέπε και: 122, 242, 58, 556, 125, 334, 163, 26, 451, 552, 224, 237, 179, 375, 691, 296, 123, 480, 595, 210, 118

 

14. ΘΕΑΤΡΟ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ [106-114]

106   ΜΠΑΣΤΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, Ο ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ, ΚΩΜΩΔΙΑ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΡΗ. Πιθανώς ανέκδοτο έργο [1950?], δακτυλογραφημένο κείμενο, σσ.111, δεμένο.                                                                                                                    100-200

107   [ΑΙΣΧΥΛΟΣ], DIE ORESTIE DES AISCHYLOS, μτφρ. στα γερμανικά από τον Bollmoeller, εκδ. Berlin 1920, σσ. 183, με πολλά έγχρωμα σχέδια από τον Ernst Stern.                                                                                                               30-45

108   [ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ], ARISTOPHANES LYSISTRATA, ελεύθερη απόδοση στα γερμανικά από Leo Greiner, εκδ. Berlin 1920, σσ. 123, μεπολλάέγχρωμασχέδιααπό Ernst Stern.                                                                                         30-45

109   DISHER WILLSON M., FAIRS, CIRCUSES AND MUSIC HALLS, with 8 plates in colour and 27 illustrations in black & white, εκδ. William Collins 1942, σσ. 48, με χρωματιστό εξώφυλλο.                                                                     25-35

110   ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, ΟΙ ΤΡΩΑΔΙΤΙΣΣΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ, απόδοση Γεωργίου Θεμ. Μαλτέζου, εκδ. Ανατολή 1944, σσ. 63, με χειρόγραφη αφιέρωση του μεταφραστή.                                                                                                                             35-60

111   [ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΕΛΙΝΑ] ΡΑΔΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, εβδομαδιαία έκδοσις του ΕΙΡ. Στο εξώφυλλο η Μελίνα Μερκούρη στην πλατεία Συντάγματος με συντροφιά έναν σκύλο, στιγμιότυπο του αμερικάνικου ντοκυμανταίρ «Η Ελλάδα της Μελίνας». Διευθ. Βαρβαρέτος Γ., συνεργάτες, Τερζάκης, Καραντώνης, Ρηγόπουλος κ.ά., εκδ. Φεβρουάριος 1965, τεύχος 114, σσ.42.                       15-25

112   [ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ] ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, δύο δελτία: Α΄ αρ. 53, 1967-1968, Αριστοφάνους «Ειρήνη». Β΄ αρ. 135, περίοδος 1975-1976, (πρόεδρος Μανόλης Ανδρόνικος, Γεν. Γραμ. Κλείτος Κύρου), παραστάσεις Μενάνδρου «Δύσκολος», Μενάνδρου «Σαμία», εκδ. 1967, σσ. 16+χασ. (2).                                          25-40

113   ΚΑΚΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ι., ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ, δοκίμιο για τις απαρχές του θεάτρου στις λεγόμενες «προϊστορικές άγριες φυλές», με πάμπολλες φωτογραφίες, εκδ. Υπουργείον Πολιτισμού και Επιστημών 1974, σχήμα 4ο, σσ.480.                                                                                                                   50-100

114   ΡΙΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΛΑΪ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, εκδ. Θέατρο 1990, σσ.173, με αφιέρωση του εκδότη.        25-35

Βλέπε και: 177

 

15. ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΕΣ – ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ –

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ [115-125]

115   [FLAXMAN JOHN (1755-1826) sculptor] THE DIVINE POEM OF DANTE ALIGHIERI, containing HELL, PURGATORY and PARADISE, with quotations from the Italian and translations from the version of the reverend H. Boyd to each plate, published by Longman, London 1807. Εικονογράφηση: 38 ολοσέλιδες εικ. για την Κόλαση, 38 ολοσέλιδες για το Καθαρτήριο και 33 ολοσέλιδες για τον Παράδεισο. Σχ. φύλλου μεγάλο, κόκκινη βιβλιοδ. εποχής, όλο δέρμα με χρυσό διάκοσμο και χρυσές ακμές, 110 φύλλα περ.300-450

116   MILTON JOHN, LE PARADIS PERDU, traduction de CHATEAUBRIAND, precede de reflectoins sur la vie et les ecrits de MILTON par LAMARΤINE, edit. Amable Rigaud, Paris 1868. Με 27 ολοσέλιδα χαρακτικά. Βιβλιοδ. εποχής, σπασμένα καπάκια και ράχη, σχ. φύλλου, σσ. 157.                                                                                                                                              180-250

117   HOMERSWERKE (ILIASUNDODYSSEE). Mε 25 ολοσέλιδα σχέδια του B. Genelli που εικονογραφούν την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Stuttgart, Verlag, 1876, σσ. 562. Βιομηχαν. Βιβλιοδ., ξεκολημένο εξώφυλλο.                       45-70

118   ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΒΩΜΟΙ, (Α΄ ΕΚΔΟΣΗ), ΕΣΤΙΑ 1915, σσ. 210, δερμάτινη ράχη. 50-100

120   ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Ι., ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ ΚΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. Επιμέλεια Σοφίας Μαυροειδή-Παπαδάκη, 1955, σσ. 128. Εξώφυλλο και καλλιτεχνική επιμέλεια Γ. Βαρλάμου.                                                                                    25-30

121   [ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ] 1461-1961. ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ, κείμενο και εικόνες από το Βυζάντιο της εποχής των Κομνηνών, εκδ. Παπαχρυσάνθου 1961, σσ. 32, χαρτόδετο, σχήμα 4ο.                               50-100

122   ΚΑΒΑΦΗΣ Π., ΠΟΙΗΜΑΤΑ, έκδοση με σχέδια του Χατζηκυριάκου Γκίκα, εκδ. Ίκαρος 1966, σσ. 211, δεμένο.              40-80

123   ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, εκδ. 8 1/2, Παρίσι 1971, επίλογος Β΄ έκδοσης από τον Βασίλη Βασιλικό. Σσ. 43.               30-40

124   [ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ], VOYAGEOFFICIELDEMONSIEURVALERYGISCARDDESTAINGPRESIDENTDELAREPUBLIQUEFRANCAISE, φωτογραφικό λεύκωμα διανθισμένο με κείμενα από ομιλίες επισήμων προσώπων κατά την επίσκεψη του γάλλου προέδρου στην Ελλάδα, εκδ. Delroisse 1975, σσ. 72.                                                                                       20-30

125   ΣΑΒΒΙΔΗ ΛΕΝΑ (επιμέλεια), ΛΕΥΚΩΜΑ ΚΑΒΑΦΗ 1863-1910, λεύκωμα με πολλες φωτογραφίες από τη ζωή και χειρόγραφα κείμενα του ποιητή, εκδ. Ερμής 1983, σσ. 359.                                                                                                        40-70

Βλέπε και: 416, 441, 170, 450, 205, 412, 392, 419, 206, 483, 468, 293

 

16. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ [127-167]

127   ΔΗΜΗΣΣΑΣ ΚΩΝΤ., ΑΘΗΝΑ-ΚΑΤΟΧΗ, ΑΡΧΕΙΟ 190 ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΣΚΙΤΣΩΝ, Σκίτσα με μελάνι, μολύβι ή και χρώματα εκ του φυσικού. Κυρίως Αθηνά-Αττική, τοπία-κτίρια και προσωπογραφίες: «Πλάκα» (1943), «Θεοτοκόπουλος» (1944), «Vision Verseilles 1714-1946», «Μαραθών» (1946), «Οινόη» (1946), Εργάτης Singer, «Ο Κρατικός Δημόσιος Υπάλληλος», «Κουρτουλού Βοήθεια Τούρκου για την πείνα» (1942), «Κατοχή 1941-1942», «Λόφος Στρέφη» 1947, Θησαυρός Ατρέα», «Ιστορία του Πολέμου», «Μύκονος (Ξενοδοχείο η ωραία Ελένη)» 1944, «Μυκήνες» (1945), «Ορφανά» (1939), «Εξετάσεις» 1942, «Κατοχική Συγκοινωνία» (1943), «Εθνικός Κήπος» 1947, «Κατοχή (αντιαεροπορικά φώτα-προβολείς)» (1943), «Τατιάνα», «La Famille» (1944), «Τσεβάς Κοτόπουλα» 1968, «Χαλκίδα» 1962, «Δαμιανός Ιωαννίδης» 1943. Επικολλημένα σε χαρτόνια. Ο Δήμησσας υπήρξε ιατρός και συγγραφέας.                                                      150-300

128   DODWELL E., ΣΚΗΝΗ ΜΕ ΑΛΟΓΑ. ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ. Χαλκογραφία 1770 περ. (21Χ15).       100-150

129   ΗΩΣ. ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ. Η πανέμορφη Ηώς, πρόδρομος του Ηλίου, ο οποίος την ακολουθεί πάνω σε άρμα, ενώ αυτή σκορπά λουλούδια καταδιώκουσα το σκότος. Χαλκογραφία από τοιχογραφία του καλλιτέχνη της Αναγέννησης, Guido Reni (29×50 εκ.). Σε πλαίσιο.     70-120

130          [SODOMA] Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΤΗΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΩΝ. Χαλκογραφία των L. Metalli & A. Lauro από έργο του ζωγράφου της Αναγέννησης Sodoma (1477-1549) (Διαστάσεις: 30Χ22 εκ.). Σε πλαίσιο.  65-100

131   ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΑ ΕΣΤΕΜΜΕΝΗ. «Η εικόνα της Θεομήτερος [στην] Ιβερσκία». Λιθογραφία τυπωμένη πάνω σε μεταξωτό ύφασμα, 1890 περ. (13Χ10 εκ.). Σε πλαίσιο.                                                                                       80-130

132   ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ. Χρωμολιθογραφία, λιθογραφείο Γ. Χατζησάββα, 1880 περ. (42Χ60 εκ.). Σε πλαίσιο.                                                                                                                                 200-300

133   Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Ρώσσικη προεπαναστατική χρωμολιθογραφία. «Με την έγκριση της Επιτροπής Πνευματικής Λογοκρισίας της Αγίας Πετρούπολης. -Αγ. Πετρούπολη 14 Φεβρουαρίου 1895, Πρωτοϊερέας της Λογοκρισίας Αυτονόμωφ (Avtonomov A.). Χρωμολιθογραφείο Ε. Ι. Φεσένκο στην Οδησσό». (28Χ22,5 εκ.). Σε πλαίσιο.                                                   120-200

134   ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΑ («ΙΒΕΡΣΚΙΑ»). Ρώσσικη Χρωμολιθογραφία, 1896 (22Χ26 εκ.).     90-130

135   [ΑΘΩΣ] ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΤΡΟΦΟΥΣΑ. ΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΩΝΟΥΝ ΑΓΓΕΛΟΙ. Ρώσσικη προεπαναστατική χρωμολιθογραφία, 1900 περ. (27Χ23 εκ.). Αντίγραφο της Θαυματουργής εικόνας της Θεομήτερος που βρίσκεται στην ρώσικη σκήτη του Προφήτη Ηλία (Άθως;). Σε πλαίσιο.                                                                                                                                                 90-130

136   Η ΒΑΪΟΦΟΡΟΣ. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. Ρώσσικη χρωμολιθογραφία, 1900 περ. (20Χ24 εκ.). Σε πλαίσιο.         90-130

136βΜΠΕΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ. Ιστιοφόρο δικάταρτο με ελληνικές σημαίες, ελαιογραφία σε ξύλο, υπογεγραμμένο, 30×20 εκ.      60-100

137   Η ΔΕΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΘΡΟΝΟ ΧΡΙΣΤΟ ΩΣ ΒΑΣΙΛΕΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟ. Και ο πατήρ Θεός ευλογεί μέσα από ακτίνες. Γύρω από τον θρόνο τα σύμβολα των ευαγγελιστών και άγγελοι που δοξολογούν. Ρώσσικη Χρωμολιθογραφία, Οδησσός 1906 (22Χ26 εκ.). Σε πλαίσιο.                                           100-150

138   [ΑΘΩΣ] Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ. Ρώσσικη προεπαναστατική χρωμολιθογραφία, «Κίεβο 1 Απριλίου 1907, Λεωφ. Κορολκώφ, χρωμολιθογράφος Κορτσάκ Νοβίτσκι (Korchak Novicki), Oδησσός. Έκδοση της Σκήτης του Προφήτη Ηλία στο Άθως, Π 243 Νο 87», (11Χ15 εκ.). Σε πλαίσιο.                                                                                 120-220

139   ΒΑΝΔΩΡΟΣ. Γυμνή ανδρική μορφή. Κόκκινο μολύβι. Με χρονολογία 1909. Υπογεγραμμένο με σφραγιδούλα: ΒΑΝΔΩΡΟΣ. (47Χ29 εκ.). Σε πλαίσιο με διπλό τζάμι. Οπισθίως: κείμενο του μαρτυρικού βίου της Αγίας και σύντομο τροπάριο. Με έγκριση της λογοκρισίας 1911. Χρωμολιθογραφείο Ε. Ι. Φεσένκο, στην Οδησσό.                                                               180-250

140   Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ ΣΤΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ. Ρώσσικη προεπαναστατική χρωμολιθογραφία, Κίεβο 1911 (13Χ11,5 εκ.). Σε πλαίσιο.                                                   80-130

141   [ΑΘΩΣ] Ο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ («ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ»). Ρώσσικη προεπαναστατικήχρωμολιθογραφία, Λεωφ. Κορολκώφ, χρωμολιθογραφείο Κορτσάκ Νοβίτσκι (Korchak Novicki), Oδησσός. Έκδοση της Σκήτης του Προφήτη Ηλία στο Άθως, Π 262 Νο 163, (27Χ22 εκ.). Σε πλαίσιο.                                                                                                                            150-250

142   ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: Ένα μικρό στρογγυλό κουτί από ελεφαντοστό διαμέτρου 7,5 εκ. με παραδεισιακές παραστάσεις με πουλιά και λουλούδια, 4 δαχτυλίδια για πετσέτες από ελεφαντοστό διαμέτρου 5 εκ. με ανάγλυφες παραστάσεις κινέζικων δράκων και λουλούδια, μια ινδουιστική θεότητα επιχρυσωμένη μέσα σε μαύρο ξύλινο κουτί με μεταλλικό κλείστρο (16Χ7 εκ.), 5 μικρά πιάτα από πορσελάνη ζωγραφισμένο στο χέρι με πουλιά και λουλούδια (διαμέτρου 14 και 18 εκ.), μια μεταλλική ανοξείδωτη καμπανούλα με διακοσμημένο χερούλι (19 εκ.), ένα μικρό μαύρο κουτί με χρυσή ζωγραφιστή διακόσμηση (12Χ8,5 εκ.), ένα μικρό δερμάτινο πουγγί (13,5Χ11 εκ.), 1930 περ.                                                                                                                                              200-400

143   ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ. ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕΙ. Χαρακτικό, 1925 περ. Υπογεγραμμένο (35Χ27 εκ.). Σε πλαίσιο. Από τα πρώιμα έργα του Α. Κοντόπουλου (1904- 1975) με έντονες τις επιρροές των δασκάλων του Γ.Ιακωβίδη, Ν. Λύτρα και Δ. Γερανιώτη, όπου κυριαρχεί η ρεαλιστική διατύπωση των μορφών και του τοπίου, με έμφαση στις περιγραφικές αξίες και τα ακαδημαϊκά γαιώδη χρώματα. Ο Κοντόπουλος υπήρξε από τους πρώτους νεοέλληνες μοντέρνους ζωγράφους με έντονο το στοιχείο της αφαίρεσης.               70-150

144   ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. ΣΚΗΝΗ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ. Χαλκογραφία από το βιβλίο Carmen, 1945. Σε πλαίσιο (19Χ13 εκ.), διπλό τζάμι.          60-90

145   ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Νεανικό ζευγάρι Ισπανών πάνω σε γαϊδούρι. Χαλκογραφία από το βιβλίο Carmen, 1945. Σε πλαίσιο (19Χ13 εκ.), διπλό τζάμι.                                                                                                                                        60-90

146   ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ: Μυριβήλης, Κ. Δημαράς, Χρηστομάνος, Καζαντζάκης, Καρκαβίτσας, Γ. Ζώρας, Καρκαβίτσας, Πάλλης, Ψυχάρης, Εφταλιώτης και πολλοί άλλοι. Συνολικά 44 πρωτότυπα σχέδια με πενάκι, σε λεπτό χαρτί, πολλά με υπογραφή: ΓΡ ή ΚΒ. Τα περισσότερα σε σχήμα 10Χ15 εκ. Μαζί 6 πρωτότυπα σχέδια – βινιέτες με διάφορα διακοσμητικά. Και πολλές έντυπες προσωπογραφίες των συγγραφέων. Όλα προορίζονταν για εκδοτική χρήση (44).                                         180-360

147   ΔΕΚΕΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ: Ρήγας Φερραίος, Διονύσιος Σολωμός, Κωστής Παλαμάς, Α. Εφταλιώτης, Δ.Βουτυράς, Γ. Σαραντάρης, Γ. Βαλέτας, Γ. Δέλλιος, Μελαχροινός, Σπαταλάς, Σπανδωνίδης, Πορφύρας, Ραφτόπουλος. 14 πρωτότυπα σχέδια με πενάκι, σε λεπτό χαρτί, τα περισσότερα με υπογραφή: ΓΡ. Ένα σχέδιο του Α. Πρωτοπάτση (Γ. Βαλέτας). Τα 10 σχέδια σε σχήμα 10Χ15 εκ. περ., ενώ τα 4 μικρά 5Χ6 εκ. Προορίζονταν για εκδοτική χρήση. (14)  250-400

148   ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΓΥΝΑΚΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ. Με εξπρεσσιονιστικά στοιχεία. Ξυλογραφία αριθμημένη και υπογεγραμμένη, 1950 περ. (16Χ10 εκ.)                                                                                                                       45-80

149   [GASSIER PIERRE] GOYA. PEINTURES, λεύκωμα με 16 από τους σημαντικότερους πίνακες του Γκόγια, εκδ. Du Chene 1950, σσ. 20, σχήμα 4ο.                                                                                                                                                   20-30

150   [F. KAHRIMANI JULLIEN] ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ. Αποψη του λιμανιού με τις βάρκες. Ξυλογραφία ανυπόγραφη (25Χ20 εκ.). Σε πλαίσιο.      40-50

151   F. KAHRIMANI JULLIEN. Τοπίο. Μικρό ρυάκι σε δάσος. Ξυλογραφία υπογεγραμμένη (1950 περ.). Σε πλαίσιο, διπλό τζάμι (25Χ20 εκ.)        60-90

152   ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΓΥΜΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Ξυλογραφία αριθμημένη και υπογεγραμμένη, 1950 περ. (16Χ10 εκ.)                                                                                                                     50-100

153   ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ. ΤΡΕΙΣ ΧΡΩΜΟΛΙΘΟΓΡΑΦΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Ο Μεγαλέξανδρος, Σιόρ Νιόνιος, Ο Σταύρακας. (22Χ13 εκ.), 1960 περ. Ο Θανάσης Σπυρόπουλος είναι καραγκιοζοπαίκτης, γεννημένος στο Κοπανάκι Μεσσηνίας το 1931. Μαθήτευσε κοντά στον Βασίλη Φιλντισάκο έμαθε τις παραστάσεις και τα μυστικά της τέχνης. Ήταν επί 16 συνεχόμενα χρόνια πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών. Είναι ο ίδιος συλλέκτης του Θεάτρου Σκιών. Έχει δώσει παραστάσεις στο εξωτερικό και για 10 συνεχόμενα χρόνια έπαιζε στην ΕΡΤ2 τις ιστορίες του Καραγκιόζη. (3)                                                                                   45-70

154   ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΕΛΠΙΔΑ. ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ. Κλήμα με τσαμπιά σταφύλια. Ελαιογραφία, 1961 (69Χ39 εκ.). Σε πλαίσιο.               130-180

155   ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, «ΚΑΙΣΑΡ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ», υδατογραφία και σινική μελάνη σε χαρτί. Υπογεγραμμένο 1962, διαστ. 21Χ14 εκ., σε πλαίσιο, με κόκκινη σφραγίδα. «Από το εργαστήριον του Ν. Εγγονόπουλου». Πρόκειται (μάλλον) για σπουδή σκηνογραφική.       550-850

156   ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ. ΕΝΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ: Ο Μεγαλέξανδρος και ο δράκος, Μις Κόσμος, ο Καραγκιόζης φαντάρος κλπ. 4 σχέδια με διαστ. 23Χ32 εκ., 4 με διαστ. 25Χ15 εκ. και η υπογραφή – το όνομα του Σπυρόπουλου μέσα από κεφάλια – φιγούρες του Καραγκιόζη. Ο Μεγαλέξανδρος υπογεγραμμένο. 1960 περ. (9) Βλ. λήμα παραπάνω.   140-240

157   [KYRIAZOPOULOS V., PAPADOPOULOS S.] GREEΚ HANDICRAFT, λεύκωμα με πολλές εικόνες, κοσμήματα, γλυπτά, γκραβούρες, πίνακες της νεωτέρας Ελλάδας με σχόλια και περιγραφές, εκδ. National Bank of Greece 1969, σσ. 335, με αναδιπλούμενο χάρτη της Ελλάδας, δεμένο σχήμα 4ο, στα αγγλικά.                                                                                                                        30-40

158   ΔΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ. Υδατογραφία (25Χ35 εκ.). Σε πλαίσιο. Ο Γ. Δρίζος γεννήθηκε το 1930. Έργα του φιλοξενούνται σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη, στο μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ίωνα Βορρέ, στο Υπουργείο Παιδείας, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, και σε άλλες δημοτικές και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πηγή έμπνευσης του καλλιτέχνη είναι η φύση. Το χρώμα είναι το ισχυρό όπλο στην τεχνοτροπία του, που χαρακτηρίζεται από μία πολύ ελεύθερη απεικόνιση του τοπίου. Ιδιαίτερη ενασχόληση τα θέματα από τα Κύθηρα.                                                                              100-150

159   ΚΑΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ. Καθιστή γυναικεία μορφή. Αριθμημένο 26/50 και υπογεγραμμένο (67Χ47 εκ.). Σε πλαίσιο.      180-300

160   ΚΑΤΡΑΚΗ ΒΑΣΩ. ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ. Γεωμετρική ανθρώπινη φιγούρα και κύκλος, 1979. Αριθμημένο 18/50 και υπογεγραμμένο (67Χ47 εκ.). Σε πλαίσιο.                                                                                                                                 150-250

161   [ΙΟΛΑΣ] ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, με ετικέτα “Liliana 873080 Milano”. Χρώματα: κόκκινο – μπλε/μωβ και φούξια με μπαρόκ μοτίβα. Το ένδυμα του Ιόλα αποτέλεσε έκθεμα το 2007 στην έκθεση “Αλέξανδρος Ιόλας, 20 χρόνια μετά, 1987 – 2007” στην “Down Town Art Gallery Shop” στην Αθήνα.                                                                                                                       700-1200

162   ΚΕΦΑΛΙ ΑΛΟΓΟΥ. Ζωγραφική λάδι σε καρντ μπορντ. Αδιευκρίνιστη μονογραφή. (34Χ39 εκ.). Σε κορνίζα.      80-120

163   ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. Σ., Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ 1879-1966. ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ. Δοκίμιο για το έργο του (έναντι της σελίδας τίτλου ολοσέλιδη χαλκογραφία του ζωγράφου), εκδ. Το Όχημα 1982, σσ. 86.         30-50

164   ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Δ., «ΟΡΦΕΑΣ». Λινόλεουμ με δυο ανδρικές γυμνές καθιστές μορφές. Αριθμημένο 6/10 και υπογεγραμμένο (53Χ73 εκ.). Σε πλαίσιο. Ο Διονύσης Παπακώστας γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Το 1972 παρακολούθησε μαθήματα χαρακτικής στην Kunst Academie στο Μόναχο και το 1976 στην Εcole des Beaux Arts στο Παρίσι, όπου και υπήρξε συνεργάτης στο ατελιέ του Γιάννη Τσαρούχη. Έργα του υπάρχουν στο υπουργείο Πολιτισμού, στις Πινακοθήκες Καλαμάτας και Ιωαννίνων και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Αλέξανδρου Ιόλα, Ναυπλιώτη κ.ά.).                              150-230

165   ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Δ., ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ. Γυμνή ανδρική μορφή στο μπαλκόνι κρατά καθρέφτη. Σε μονοχρωμία. Λινόλεουμ αριθμημένο 8/10 και υπογεγραμμένο (25Χ32 εκ.). Σε πλαίσιο. Για τον ζωγράφο βλ. παραπάνω λήμμα.             150-230

166   ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΟΙ ΜΠΑΛΑΡΙΝΕΣ. Ζωγραφική ελαιογραφία σε καμβά, ατελάρωτο, με πολύ ζωντανά χρώματα στο πλάσιμο του προσώπου αλλά και στην ενδυματολογία (78Χ118 εκ.). Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο, 2012.200-350

167   [ΑΣΠΙΩΤΗ-ΕΛΚΑ] ΧΡΩΜΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ, διαφημιστική αφίσσα των μπισκότων «Μinerva», (Petit-Beurre), με απεικόνιση της Θεάς Αθηνάς (28Χ22 εκ.).                                                                                                                           50-100

Βλέπε και: 194, 315, 116, 211

 

17. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ – ΑΡΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΑ –

ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ [168-199]

168   [ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ] ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: 1) Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο: Υποθέσεις του υπουργείου αφορώσες τον Παναγιωτάκη Αντώνιο για διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς του. Περίπτωση αύξησης μισθού, διάφορα έγγραφα σχετικά με συνταξιοδότηση, ανακοινώσεις πρόσληψης και αναβάθμισης θέσεως κτλ. 2) Ένας δεύτερος φάκελος αφορά στην κόρη του Ελένη Αντ. Παναγιωτάκη, το πτυχίο από την Νομική Αθηνών, έγγραφα δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, δικαστήρια κτλ. 3) Φάκελος με φύλλα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, από το 1895-1937. (100 περ. φύλλαέντυπα, δακτυλόγρφακαιχειρόγραφα).100-200

169   [NEW YORK] NOTABLE NEW YORKERS OF 1896-1899, εκδ. Moses King 1899, σσ. 616, εκατοντάδες φωτογραφικά πορτρέτα διακεκριμένων νεοϋορκέζων από το 1896-1899, λινόδετο.                                                                             50-70

170   COLLECTION NILSSON, LA REFERENCE DES PORTRAITS CONTEMPORAINS POUR 1899, άλμπουμμε 2438 φωτογραφίεςσεμέγεθοςγραμματοσήμου,εκδ. Nilsson 1899, χ.α.σ., δεμένοόλοδέρμα.                                         70-140

171   [ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑΜΑΡΙΑΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ] ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝΤΗΣΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑΣΜΑΡΙΑΣΣΤΟΝΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΙΑΤΡΟΝ) ΓΙΑ ΤΣΑΪ ΣΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ, 1900 περ. (31 Δεκεμβρίου), γραμμένο σε μικρή καρτούλα, αναγλυφοτυπία το κόκκινο στέμμα της Πριγκήπισσας Μαρίας.                                                                                                           50-100

172   [ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ] ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ Β. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ. Φύλλο απολύσεως του Σταμάτιου Σταμάτα, γεννηθείς το 1881 εις Σκιάθον. Σαλαμίνα 16 Ιουλίου 1905, χειρόγραφο κείμενο, γραμμένη μόνο η πρώτη σελίδα από τις τέσσερις.    20-40

173   ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΥΟ ΦΥΛΛΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ «ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΕΧΟΜΕΝ ΥΠ’ΟΨΙΝ», Κωνσταντινούπολις 1906.                                                                                40-80

174   [ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 1911-1913] Επιστολές προς Ματσούκη: α) Alexandria-Egypt, 24-3-1912, ένα φύλλο χειρόγραφη η μια σελίδα, β) Σπάρτη 14-8-1911, ένα χειρόγραφο φύλλο, γ) Κομήν, 10-5-1913. Κάποιος συγγραφέας στέλνει ένα μικρό «πεζό λόγο» προς διόρθωση των λαθών από τον Ματσούκη. Το κείμενο φέρει τον τίτλο «Ο Μαρκονιστής» (προφανώς από το Μαρκόνι). Δύο φύλλα σχήμα 12ο, χειρόγραφες τρεις σελίδες. [μαζί] Σχολικός έλεγχος του Ματσούκη Σπύρου κατά το έτος 1862-1863. Μία χειρόγραφη σελίδα. [μαζί] Επιστολικό δελτάριο, με εικόνα του Ισθμού της Κορίνθου (έγχρωμη) από Athanase Mouikis, προς Παναγή Ματσούκη.80-130

175   [ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, Σύσταση επιτροπής για έλεγχο παλαιάς εκδόσεως κερματικών γραμματίων της Εθνικής Τράπεζας, με σφραγίδα του υπουργού Μιλτ. Νεγρεπόντη, δύο φύλλα δακτυλογραφημένες δύο σελίδες, 7-2-1918.                                                                                                                                         60-90

176   [ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1919-1923], ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ διεθνώς. (Tartar Acid, Lies, διάφορα χημικά προϊόντα, χρώματα, σαπούνι, έλαια και βούτυρα για μαργαρίνες και μουστάρδα, χαρμάνιασμα και συσκευασία κοκκάλων, κεράτων και νυχιών ζώων, καφές και πιπέρι). Συνεργάστηκε με οίκους χημικών προϊόντων, κεράτων και κοκκάλων, μπαχάρια κτλ, σε Ελλάδα, Γαλλία, Αγγλία, Αμερική, Γερμανία, Ιταλία. Το αρχείο εγγράφων περιλαμβάνει πλήθος επιστολών που διεκπεραιώνει η εταιρεία Αθανασούλα σε πέντε γλώσσες: Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Γερμανικά. Οι επιστολές αναφέρονται σε διαπραγματεύσεις με τους πελάτες, παράπονα, προτάσεις τιμών, απόθεμα προϊόντων, τιμές και έξοδα αποστολής, αποδείξεις κατάθεσης χρημάτων σε και από τράπεζες, κατάλογους προϊόντων από προμηθευτές, και γενικά σε πάσης φύσεως υποθέσεις σχετικά με το εμπόριο. Επιστολές χρονολογούνται μεταξύ 1919-1923. Ανέρχονται σε πάνω από 116 φύλλα, άλλες χειρόγραφες και άλλες δακτυλόγραφες. Οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάστηκε ο Αθανασούλας αυτήν την περίοδο είναι οι ακόλουθες: α) Ghas. Pfizer&Co.Inc. Manufacturing Chemists, New York, β) Tartar Chemical Works. Royal Baking Powder Co., γ) Carl Starcke Jr. Oele und Fette fur Seifen, Margarine, δ) Tartres Bruts. LiesdeVin-DerivesTartiques-Monpellier/France, ε) Εταιρείες Κοκάλων και Κεράτων, για χαρμάνιασμα ή συσκευασία σε σάκκους: Αλής-Χανιά, Μάρκος-Περιστέρι, Μπεραχάς-Βόλος. Επιπλέον κατάλογος προμηθευτών Ζωικών (κέρατα, κόκαλα, νύχια) απορριμμάτων, εν Ελλάδι, στ) G. H. Orth, Barmen Unter-Barmen, ζ) Michel A. Sarejiannis-Wien Gertreide-Hulsenfruchte, Import-Export, η) SalvatoreZammit-Ancona/Italia, θ) FratelliDellinato-Venezia, i)FabricadiSapone. Antonio Zarrelli-Roma, iα) Attilio Cassoni & C-Milano, iβ) M. Arbini & C-Genova, iγ) Fischer & Klein Import-Export, iδ) Oil, Paint and Drug Reporter, Inc. New York,iε) The Horshaw Fuller & Goodwin Co. Chemicals, Oils and Dry Colors, USA Cleveland, iστ) Norman Lee. Manufacturing Chemist, iζ) Societe Commerciale Mediterraneenne-Paris, iη)Reymond de Mazan. Importation-Exportation/ Marseille.                                 400-800

177   [BRACCO ROBERTO-ΜΑΤΣΟΥΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ], ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 1920-1921. Οδιακεκριμένοςιταλόςσυγγραφέας, Roberto Bracco, στέλνειδιάφορεςεπιστολέςπροςτονΣπυρίδωναΜατσούκη, κυρίωςσεό, τιαφοράτηνμετάφρασητουθεατρικούέργουτου, «Nellina». Είναι προβληματισμένος γιατί ο Ματσούκης φέρνει δυσκολίες για το οικονομικό αποτέλεσμα της μετάφρασης αυτής. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εσείς μου λέτε ότι οι παραστάσεις της «Νελλίνα» δεν έχουν αποφέρει οικονομικό αποτέλεσμα…Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι αναφέρεστε σε μένα σαν να ήμουν εγώ ο υπεύθυνος». Του αναφέρει ποια θα μπορούσαν να είναι τα προβλήματα της εν λόγω μετάφρασης, καθώς και κάνει νύξεις σε άλλα του έργα τα οποία θα μπορούσε να μεταφράσει ο Ματσούκης, όπως: LaFinedell’ Amore, Adarmicorte, Ombrecinesi, IlPerfettoamore, L’ internazionale, L’ aventuradiviaggio…κτλ. Περιλαμβάνεται επίσης ένα σχεδίασμα απαντητικής επιστολής του Σπυρίδωνα Ματσούκη προς τον Bracco. Οι επιστολές του Bracco εκτείνονται σε έντεκα φύλλα χειρόγραφα από την μία όψη και χρονολογούνται μεταξύ 1920-1921. Το σχεδίασμα απάντησης του Ματσούκη αποτελείται από μια χειρόγραφη σελίδα και χρονολογείται 6-10-1921. Όλες οι επιστολές είναι γραμμένες στα Ιταλικά. (Συνολικά 12 σελ./12 φύλλα).                                                                                              300-500

178   [ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ Γ. Ν.-ΚΡΙΣΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ], ΑΡΚΑΔΙΑ ΕΝ ΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΙ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΙΗΣΕΙ, αναφορά στο έργο του Βαρώνου Φρειδερίκου Χίλλερ, που εκφώνησε ομιλία στην Ακαδημία Βερολίνου το 1920 με τίτλο «Αρκαδία εν τη Πραγματικότητι και τη Ποιήσει». Περριγραφή της ανακοίνωσης, χάρτες, εικόνες κτλ. Εν κατακλείδι φέρεται κατά των Βενιζελικών που επιθυμούν την διακοπή κάθε σχέσης με την Γερμανία. Δύο φύλλα, χειρόγραφες οι τρεις σελίδες. [μαζί] ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ, πώς οι Ρωμαίοι κατάφεραν από μια μικρή περιοχή της Ιταλίας, να θεμελιώσουν Αυτοκρατορία. Επιρροές από Πύρρο Ηπείρου ως προς τις πολεμικές στρατηγικές, εφαρμογή του διαίρει και βασίλευε, αποικίες, μεγάλες οδούς Αππία, Εγνατία κτλ, που βοηθούσαν στην γρήγορη μετακίνηση του στρατού. Δύο φύλλα, χειρόγραφες οι τρεις σελίδες. Και τα δύο έγγραφα 1921 περ. Συνολικά: 4 φύλλα.                                                                                               65-100

179   [ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ Γ. Ν.], Σατυρικό ποίημα-τραγούδι σε δίστιχα, προφανώς με αφορμή κάποια υποτίμηση του εθνικού νομίσματος το 1922. Μία χειρόγραφη σελίδα, Απρίλιος 1922.                                                                                       60-80

180   RAFTOPOULO SPIRO, I FRANCOBOLI DI GRECIA. LE TIMBRATURE, με εικονογράφηση (πάνω από διακόσιες εικόνες), απεικόνιση ταχυδρομικών σφραγίδων, εκδ. Genova 1931, σσ. 236, δερμάτινη ράχη με χρύσωμα.     60-100

181   [THECITYNATIONALBAN & TRUSTCO.], Απόκομμα εξαργυρωμένης τραπεζικής επιταγής από τον NicSapios προς τον G. Calogeris αξίας $201, Θεσσαλονίκη 1931.                                                                                                      20-30

182   [ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ] ECONOMOU JAMES, ΑΥΤΟΓΡΑΦΑ, μπλοκ με αυτόγραφα από καθηγητές και συμμαθητές του James Economou, την χρονιά αποφοίτησής του από το σχολείο «505 West 143 SL» (New York), την 21η Ιουνίου 1932 στις ΗΠΑ, ΗΠΑ-Νέα Υόρκη 1932, σφ. 60 φύλλα χειρόγραφα στη μία όψη, σημειωματάριο πλάγιο σχήμα 12ο, όλο δέρμα.                       100-150

183   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ] ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ, δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-γαλλικά), με 24 φωτογραφικούς πίνακες, (άρθρο για κεφαλές Ερμή κ.ά.), εκδ. Φιλοτελική Ελληνική Εταιρεία 1933, σσ. 514, δερμάτινη ράχη με χρύσωμα.   60-100

184   [ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.], Βιογραφικό σημείωμα Αντωνίου Παναγιωτάκη, νυν Γενικός Διευθυντής Α΄ τάξεως του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικόν Λογιστήριον, τρία αντίτυπα του εν λόγω βιογραφικού, ήτοι έξι φύλλα δακτυλογραφημένα από την μία όψη, 1935 περ. Πιθανώς αδημοσίευτο.                                                                                                             40-70

185   [ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ Β.], ΕΦΗΜΕΡΙΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ», Η εφημερίδα «Ανατολή» ανακοινώνει την σύσταση μεταφραστικού και δακτυλογραφικού τμήματος, για όποιον ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους υπηρεσίες. Η ανακοίνωση αποστέλλεται στην εφημερίδα «Μήλος». Μία δακτυλόγραφη σελίδα, Αθήνα 3-6-1936. [μαζί] ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, «Ο Δεκάλογος του Μαθητού», Εν Μουζακίω 22-5-1945, δύο σελίδες έντυπες.                                                                                                                                                  35-60

186   [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ], ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ, στον Αντώνιο Παναγιωτάκη ύψους 5.139 δρχ., πληρωτέα από την 1-7-1935. Δύο φύλλα έντυπα και συμπληρωμένα χειρόγραφα.                40-50

187   [IONIAN BANK], IONIΑN BANΚ LTD. Συναλλαγματική της εν λόγω τράπεζας με τον Θεοφ. Ζερβογιάννη, φέρει στο πίσω μέρος σφραγίδα της τράπεζας με την υπογραφή του διευθυντή, ένα επιμήκες φύλλο χειρόγραφο, με σφραγίδες, Αθήνα 20-12-1937.      15-25

188   [ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ-1938], Ιδιωτικά θέματα ενδοοικογενειακών σχέσεων κόρης και γιού της παραλήπτριας. Δύο φύλλα χειρόγραφα, Κυπαρισσία 29-7-1938.                                                                                                                                         30-50

189   [ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ], ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ στον Αντώνη Παναγιωτάκη τέως Οικονομικού Επιθεωρητού. Λαμβάνει μέρισμα 53.561 δρχ. την 23-3-1939, οκτώ φύλλα δακτυλόγραφα, με σφραγίδα του Γραμματέα Ε. Σαλιβέρου, Αθήνα 1939.                                                                                                                                                  30-40

190   [ΣΑΚΑΛΛΗΣ Δ. Ι.], Ο δικηγόρος Σακαλλής αποστέλει επιστολή στον Μπαρμπαγιάννη για διάφορες οικονομικές υποθέσεις που εκκρεμούν, δύο χειρόγραφα φύλλα, Αθήνα, 1940.                                                                                            15-25

191   ΣΕΡΠΑΝΟΣ Ι., ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΑΝΔΕΛΛΗ, ΟΤΙ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΠΕΡΘΕΝΗ, σε καρτούλα του δικηγόρου, ημερ. 2-8-43.                                                                                  30-60

192   [ΔΗΜΗΣΣΑΣ Κ.] Η ΤΕΧΝΗ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ, Αρχείο χειρογράφων του ιατρού παθολόγου αποτελούμενο από: 1) Πεντασέλιδη χειρόγραφη επιστολή προς τον κ. Δ. Ρώμα και 2 αποκόμματα από άρθρο στο «Τρίτο Μάτι» του Ρώμα. 2) «Η Καλλιτεχνική εκδήλωση και ο καλλιτέχνης από τη σκοπιά της βιολογίας», 19 δακτυλόγραφες σελίδες, 1946. 3) «Ηλεκτροεγκεφαλόγραμμα» 10 χειρόγραφες σελίδες, Νοέμβρης 1945. 4) «Η τέχνη στην Ελλάδα έχει βαθιές τις ρίζες της…» 4 χειρόγραφες σελίδες και δύο αποκόμματα εφημερίδων με σχετικά άρθρα.                                                                                                                                                  45-70

193   [ΔΗΜΗΣΣΑΣ ΚΩΝΤ. «ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 1946] Αρχείο εγγράφων: 1) «Επί των στατιστικών στοιχείων των εισηγήσεων και προταθέντων μέτρων δια την προστασίαν του παιδιού»1/7/1946, 6 δακτυλόγραφες σελίδες (3 ολόκληρα αντίτυπα και 3 περιλήψεις). 2) Έργο και αποτελέσματα Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού δια την προστασία του παιδιού, 11 δακτυλόγραφες σελίδες και πολλά σχετικά αποκόμματα, Ιούλιος 1946. 3) Σχέδιο παιδικής διατροφής, 9 χειρόγραφες σελίδες και δακτυλογραφημένο κείμενο.      70-105

194   [ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ Γ., ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ 1946-1954], 13 χειρόγραφες επιστολές του χαράκτη Γιάννη Κεφαλληνού σε γνωστούς και συγγενείς του. Αφορούν στην καθημερινή ζωή, φιλικά πρόσωπα, καλλιτεχνικές αναφορές, οικονομικές υποθέσεις κτλ. Ένα μεγάλο μέρος των επιστολών αφορά σε οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καλλιτέχνης και τα οποία πασχίζει να επιλύσει. «Πλησιάζει ο καιρός κάτι να εισπράξουμε από τα ενοίκια» (σελ.1), «Πρέπει να πουληθεί [το βιβλίο] στο εξωτερικό τουλάχιστον εκατό δολάρια για να βγάλουμε ό, τι κόστισε…» (σελ.1). Θίγονται θέματα καλλιτεχνικά: ποιο είναι το σωστό χρώμα, σε τι αναλογίες θα το βάλει κτλ. «Τεχνική ανάγκη για να μη χάσουμε το λευκό του προσδιορισμού να μελετήσουμε ένα πλαισίωμα διάφορο για κάθε σχέδιο…» (σελ. 5). Επίσης αναφέρεται σε βιβλία του που πρόκειται να σχεδιαστούν και εκδοθούν (μόνο το «τριάντα Παγώνια» αναφέρεται ρητά) και ποια εμπόδια αντιμετωπίζει ως προς την έκδοσή τους. Τέλος υπάρχουν υποθέσεις σχετικά με τελωνεία, υποθήκες, δάνεια, ανείσπρακτα ενοίκια «Θα’ ναι ο καλύτερος τρόπος να μάθουμε τι θα πληρώσουμε τελωνείο…» (σελ. 13). Σημαντική επίσης είναι η ακόλουθη παραπομπή: «Γίνηκε η έκθεση του βιβλίου μου [δεν αναφέρεται τίτλος]. Την κορδέλλα των εγκαινίων έλυσε η Βασίλισσα» (σελ.2). Οι δεκατρείς αυτές επιστολές είναι χωρίς χρονολογία. Mια εκ των επιστολών συνάγεται ότι γράφτηκε γύρω στο 1954 (αναφέρεται ρητά η χρονολογία σ. 8-9). Από το βιβλίο που θα εκδοθεί (σελ.13-14), «30 Παγώνια», εικάζουμε ότι πρόκειται για το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’40, όταν σχεδίασε τις ξυλογραφίες και χαρακτικά του βιβλίου του Καραγάτση «Το Παγώνι». Άρα οι επιστολές γράφτηκαν μεταξύ αυτών των ετών (1946-1954), λίγο πριν τον θάνατό του το 1957. Οι επιστολές είναι γραμμένες σε λεπτό χαρτί αλληλογραφίας μικρού μεγέθους με μολύβι και λίγες με μελάνι. Έχουμε 19 φύλλα χειρόγραφα, γραμμένα μόνο από την μια όψη. Υπογραφές του γράφοντος περιορίζονται στο μονόγραμμα Γ…[=Γιάννης], (βλ. σελ. 8, 9, 10).                                 450-600

195   [ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΤΥΛΟΥ], ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΙΔΕΣ. ΙΕΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΕΑ. Επιστολή προς τον εν λόγω ιερέα όπου του ανακοινώνενται ότι έλαβε το οφφίκιον του Πρωτοπρεσβυτέρου, Γύθειον 24-11-1950, ένα φύλλο χειρόγραφον υπογεγραμμένο από τον Μητροπολίτη Γυθείου Δημήτριο.   50-80

196   [ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ], Πιστοποιητικό απολυτηρίου του 17ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης του κυρίου Νικόλαου Κυριακίδη, υπογράφει ο διευθυντής του σχολείου. Μία χειρόγραφη σελίδα, Θεσσαλονίκη 1951.         25-40

197   [ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ-MILLEX ROGER], Δακτυλόγραφο κείμενο με τους τίτλους και περιεχόμενα της πολύτομης «Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός», από τον πρώτο τόμο έως τον πέμπτο (1948-1952)+Γεύματα-Δείπνα και Συμπόσια των Βυζαντινών -1933, [μαζί] Γράμμα προς κύριον Ευταξία. [μαζί] α) Βιογραφικό του Millex Roger, β) Επιστολή φίλου του Millex από την Πρεσβεία της Ελλάδας προς «Τατιάνα και Ροζέ Μιλλιέξ, 1983. Επτά φύλλα άλλα δακτυλόγραφα και άλλα χειρόγραφα.                                           60-100

198   ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. «ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ», Σπόρτιγκ, Αθήνα 1983. Πρωτότυπη συλλεκτική φωτογραφία σε χαρτί (17Χ21 εκ.) (30Χ20 εκ.). Ανέκδοτη. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος φωτογραφημένος επί σκηνής στο Σπόρτιγκ το 1983 και υπογεγραμμένη από τον κατεξοχήν φωτογράφο της ελληνικής ροκ και πανκ σκηνής των δεκαετιών 1970-80, Γιώργο Τουρκοβασίλη. Σε απλό πλαίσιο με κορνίζα.             170-250

199   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β΄ ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ], ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β΄ ΤΕΩΣ, προς τον Πρέσβη στο Λονδίνο, Μάρτιος 1986, δακτυλόγραφη επιστολή υπογεγραμμένη ιδιοχείρως από τον τέως.             50-80

Βλέπε και: 452, 245, 461, 504, 379, 462, 372, 352, 24, 665, 465, 466, 503, 500, 438, 357, 694, 407, 460, 360, 588

 

21. ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ [200-208]

200   SMITH PAUL, MATERIALS OF TO-MORROW, London [1946]. Σσ. 156 (πλαστικό, κ.ά.).10-15

201   ΑΝΑΤΟΛΕΑΣ ΦΟΙΒΟΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ, εκδ. Φιλολογική, [1958 περ.]. Με αφιέρωση του σ. που είναι ποιητής και ζωγράφος. Φωτ. εκτός κειμένου. Σσ. 134+2 εικ.+4.10-15

202   [ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ], ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, άλμπουμ με φωτογραφίες των διακοσμητικών, μέρος Α΄ Κυκλαδικά, μέρος Β΄ Κρητομινωικά, μέρος Γ΄ Γεωμετρικά-Κλασσικά-Ελληνιστικά, μέρος Δ΄ Νομίσματα, μέρος Ε΄ Βυζαντινά, μέρος ΣΤ΄ Λαϊκά, εκδ. ΕΟΕΧ 1961, χασ.                                                           50-100

203   [LALANNE], LES LALANNES ’70. Κατάλογος και σχόλια έργων τέχνης των καλλιτεχνών Lalanne, εκδ. Cimaise 1970, σσ. 68, με φωτογραφίες έργων τέχνης των Lalanne.                                                                                                      40-50

204   HUYGHE RENE, Ο ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ, λεύκωμα με πίνακες του Ντελακρουά σχετικά με την Ελλάδα, εκδ. Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος 1971, σσ. 44+38 πίνακες.                                                                   50-100

205   [ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ], ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, λεύκωμα με φωτογραφίες πινάκων του Τσαρούχη, εκδ. Ζυγός 1978, σσ. 126.    35-70

206   [ΧΑΛΕΠΑΣ], ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ 1930-1938, λεύκωμα με φωτογραφίες 45 γλυπτών του Γ. Χαλεπά, εκδ. Γοντέλη 1979, σσ. 48.                                                                                                                           90-180

207   [ΙΟΛΑΣ] VILLA EMILIO, MATTIACCI, εισαγωγή, σχόλια και κατάλογος με φωτογραφίες των τεχνουργημάτων του ιταλού καλλιτέχνη Eliseo Mattiacci, εκδ. Iolas Jackson Gallery New York 1983 περ., χασ.                                       50-80

208   [ΘΕΟΦΙΛΟΣ], THEOPHILOS PAINTINGS, λεύκωμα με 165 πίνακες του λαϊκού μας ζωγράφου Θεόφιλου, με μικρό εισαγωγικό κείμενο του Οδυσσέα Ελύτη, μτφρ. στα αγγλικά από την Diana F. Ladas, εκδ. Γκεζερλής 1990, σσ. 179, λινόδετο με το έγχρωμο περικάλλυμά του.              25-50

Βλέπε και: 532, 335, 224, 440, 29, 522

22. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ [210-218]

210   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΗΤΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΜΑΤΩΝ, ηρωικά, κλέφτικα, ιστορικά, ερωτικά, χοροί κ.ά., με πίνακα φιλόμουσων συνδρομητών, με πίνακες ελλήνων ποιητών, δερμάτινη ράχη με χρύσωμα.      65-100

211   CHARLTON JOHN, ΕΦΙΠΠΗΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗΜΠΑΝΤΑ. Ξυλογραφίαεπιχρωματισμένηαπόέργοτου John Charlton, “A musical ride of the second life guards at the Royal Military Tournament”, 1880 περ. (50Χ74 εκ.). Σε επιμελημένη κορνίζα.180-300

212   BERLIOZ HECTOR, Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΑΟΥΣΤ, Διεύθ. Οικονομιδης Φ., η χορωδία Αθηνών, Η συμφωνική ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών, Παιδική χορωδία, εν όλω 250 εκτελεσταί, δίγλωσσο λιμπρέτο (γαλλικά-ελληνικά), εκδ. Σακελλάριος 1929, σσ. 63.             25-40

213   ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Μ., Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΗΣ. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ. Σχ. Μεγάλο 4ο, σσ. 18. Αφιερωμένη στην Γαλλίδα επαναστάτρια SimoneSeailles“AlamemoiredeSimoneSeailles”. Με χ/φες σημειώσεις των στίχων πάνω από τις νότες. Ο Μανώλης Καλομοίρης (1883 – 1962), μουσικός και συνθέτης, θεωρείται ο ιδρυτής της Εθνικής Μουσικής Σχολής της Ελλάδας και το μουσικό του έργο συνδέεται με την ελληνική παράδοση και το δημοτικό τραγούδι. Συνέθεσε πολλά έργα, μεταξύ αυτών πέντε όπερες, τρεις συμφωνίες, ένα κοντσέρτο για πιάνο, κύκλους τραγουδιών για φωνή και ορχήστρα ή για φωνή και πιάνο, έργα για πιάνο, μουσική δωματίου, χορωδιακά, καθώς και έργα για παιδιά. Υπήρξε ακόμη συγγραφέας παιδαγωγικών βιβλίων για την θεωρία της μουσικής.       480-600

214   [ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΕΑΣ Γ.] GIANNACOUREAS GEORGE P., ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ, (Σερενάτα Ξηρέλη, Κάποιο Μυστικό, Κάτω στα Τσακώνικα, Σάλωνα-αρβανίτικο, Το ωραιότερο Ταγκό του Κόσμου, Απόψε θάρθω, Μπελ αμί, Άσε την Καρδιά σου να μιλήσει κ.α) χειρόγραφες παρτιτούρες το 1943 στην Καλαμάτα. Σσ. 27 γραμμένες+54 άγραφες.                               60-120

215   ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ «Η ΧΗΡΑ». Παλαιό αρχοντορεμπέτικο υπό Γ. Βλάχου. Κ. Ν. Κολιδάς (αντέγραψε;). Μελάνι κόκκινο μαύρο. Μονόφυλλο (18Χ20 εκ.)                                                                                                         25-50

216   [ΣΤΑΘΗΣ ΓΡ.] ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΤΟΜΟΙ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄, εκδ. Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας 1975, σσ.723+924+992, δερματόδετοι με χρύσωμα. (3).    80-160

216β[ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΑΝΟΣ & ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΦΡΑΝΣ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ] Ευχετήρια Χριστουγεννιάτικη έντυπη κάρτα φιλοτεχνημένη από τον Μίνω Αργυράκη. Υπογεγραμμένη με μελάνι «ManosHadjidakis», 1986 σε φάκελο. Διαστάσεις 21×21 εκ.        70-140

217   [ELBENG, AURIC GEORGES, LARUE JACQUES, και άλλοι], 28 ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ, ανάμεσα σε άλλα Τανγκό, φολκλορικά άσματα, ερωτικά τραγούδια, σάουντρααπό ταινίες, βαλσάκια κτλ, σσ. 28 χ 4, εκδ. D’ Andria J, Iskender Kutman και άλλοι από το 1932 και εφεξής (28)   40-80

218   [LINGUAPHONE], ENGLISH SONGS. ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, εκδ. Linguaphone Institute x.x, πέντε δίσκοι βινυλίου με δύο πλευρές, καλή κατάσταση (5).                                                                                                  15-20

Βλέπε και: 109

 

23. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [219-241]

219   «ΕΣΤΙΑ», εκδίδοται κατά Κυριακήν, τα τεύχη 159-209, από 14 Ιανουαρίου 1879 έως και 30 Δεκεμβρίου 1879, τυπ. Κορίννης. Μαύρηβιβλιοδ., δερμάτινηράχη, σσ. 832.                                                                                                         35-70

220   [ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ-SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE], BULLETIN DE LA SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE. Επιστημονικόπεριοδικό. Ανακοινώσειςκαιομιλίεςστην Societe γύρωαπόαντίστοιχαθέματα, π.χ. “Nouveaux systemes stellaire” του M.C Flammarion, “Le Spectre Solaire photographie” του M.C Moussette κτλ. Περιέχει πίνακες, εικόνες και στατιστικές, τεύχη 1-52 (1887-1938), συνολικά 50 τόμοι, δερματόδετο με χρυσώματα στη ράχη.                                      1600-2500

221   [ΠΩΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ], ΑΘΗΝΑΙ, εφημερίδα, Αθήνα 3-4-1903.                                         20-30

222   [ΤΟ ΑΣΤΥ], ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΈΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, Αθήνα 19-11-1903. 25-30

223   [ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ], ΝΕΟΝ ΑΣΤΥ, εφημερίδα Αθηναϊκή, 3-4-1903.         25-30

224   [ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ι.], ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, μηνιαίον καλλιτεχνικόν περιοδικόν, δύο τεύχη, τεύχος 90 Αύγουστος 1908 & τεύχος 112-113 Ιούνιος-Ιούλιος 1910, σσ. 106-134+73- 104 (2).                                                                     20-30

225   ΣΟΥΡΗΣ, «ΡΩΜΗΟΣ», εφημερίς που τη γράφει ο Σουρής. Εφημερίδα με έμμετρα ποιημάτια που σατιρίζουν τα γεγονότα της Αθηναϊκής και εν γένει ελληνικής καθημερινότητας. Καλύπτει μια μακρά περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας, όπως Βαλκανικοί πόλεμοι, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος κτλ. 7 τόμοι δερματόδετοι. Καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, σχ. folio. Πλήρης Σειρά. Έτη: 1883-1918.            450-700

226   [ΕΛΛΑΣ], ΕΛΛΑΣ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ, διευθυντής Σπύρος Ποταμιάνος. Περιέχει θέματα γύρω από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, κοινωνικά, οικονομικά και εθνικά ζητήματα, μυθιστορήματα, μικρές αγγελίες κτλ, πυκνή εικονογράφηση, τεύχη αρ. 622-786 (1915-1916), τόμοι τέσσερις, δερματόδετοι. (πλήρες εκδορές) σχ. folio.                330-450

227   [ΑΤΛΑΝΤΙΣ], ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΑΤΛΑΝΤΙΣ, μηνιαίο περιοδικό με θέματα πολιτικής, στρατιωτικά, καλλιτεχνικά, μόδα, εν γένει ενημέρωση για τα τρέχοντα, έδρα ΗΠΑ, Νέα Υόρκη, διευθυντής Vlastos D&S, 1916-1930, 15 τόμοι, δερματόδετο. Περίπου 165 τεύχη με τα έγχρωμα εξώφυλλα. Σχ. folio.                                                                                              450-700

228   [ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ-ΝΕΑ ΔΡΑΣΙΣ-ΕΒΕΝ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ.], 43 ΦΥΛΛΑ «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ», 3 ΦΥΛΛΑ «ΝΕΑ ΔΡΑΣΙΣ», ΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΒΕΝ (ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ), ΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ), εκδ. 1916 και εξής. (48)            60-100

229   [LA PETITE ILLUSTRATION], REVUE HEBDOMADAIRE PUBLIANT DE ROMANS INEDITS ET LES PIECES NOUVELLES JOUEES DANS LES THEATRE DE PARIS, πρώτες δημοσιεύσεις λογοτεχνικών και θεατρικών κειμένων, π.χ.Roger Noelle “Le nouvel Adam”, Raynol Paul “Le tombeau sous l’ Arc de Triomphe”, Mere Charles “Le Prince Jean” κτλ. Με εικονογράφηση, τεύχη 176-934 (1924-1939). Συνολικά τόμοι 60, με ωραία καλλιτεχνική βιβλιοδεσία με χρυσώματα και κεφαλάρια.      1300-2600

230   [ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ εκδ. ], ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, Φιλολογικόν Περιοδικόν, (1925-…). Περιέχει θεματικές όπως, θέατρο, θρησκείες, λογοτεχνία, σάτιρα της καθημερινής πραγματικότητας, π.χ «Ζητήσατε τον Βραχμάνον», «Ο Αρχηγός του ρωμαντισμού Δελακροά και το εξαίσιον έργον του», «Σκέψεις περί τέχνης, Φιλοσοφίας και θρησκείας», του Γκογκόλ, κτλ. Εκδ. Π. Μακρής, Συνολικά τεύχη 1-150, τέσσερις δερματόδετοι τόμοι, καλλιτεχνική βιβλιοδεσία με χρυσώματα. Με πολλά σχέδια και εικόνες.          220-320

231   [ΕΡΓΑ], ΕΡΓΑ. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, περιοδικό με θέματα για τη σύγχρονη τεχνολογία, Συνολικά: τεύχη 1-168 (1925-…), βιομηχανία, αυτοκίνητα και εν γένει μηχανές, πλούσια εικονογράφηση, τόμοι 7+1 ευρετήριο.                                                  200-400

232   [LILLUSTRATION], L’ ILLUSTRATION. JOURNAL HEBDOMADAIRE UNIVERSEL. Γαλλικό εικονογραφημένο περιοδικό ποικίλης ύλης, με θέματα γύρω από την πολιτική, οικονομικά, στρατιωτικά, μόδα, καλές τέχνες, τεχνολογία κτλ. Συνολικά: τεύχη 4287-5075 (1927-1940), τόμοι 66+4 “TablesAnnuellesdesMatieres 1843-1932”. Βιβλιοδεσία καλλιτεχνική, δερμάτινη ράχη.1900-3800

233   [ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ], ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, δεκαπενθήμερο λογοτεχνικό περιοδικό, διευθυντής Χάρης Πέτρος, εκδότης Κολλάρος Ιωάννης, συνεργάτες οι μεγαλύτεροι έλληνες λόγιοι και λογοτέχνες της εποχής, ενδεικτικά αναφέρουμε τους: Ηλίας Βενέζης, Άλκης Θρύλος, Ν. Καζαντζάκης, Μ. Καραγάτσης, Κ. Ουράνης, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Ε.Π Παπανούτσος κτλ. Τεύχη 1-995 (1927-1968), Συνολικά: 84 ωραία καλλιτεχνική βιβλιοδεσία + 2 indexes (Σειρά περιόδου: 1927-1946).                                                  1800-3600

234   [DAS MAGASIN], DAS MAGASIN, γερμανικό περιοδικό ποικίλης ύλης, διαφημίσεις, σύντομα διηγήματα, ενημέρωση για τα τρέχοντα κοινωνικά θέματα, οικογενειακή ζωή, υγεία, ομορφιά κτλ. Με πλούσια εικονογράφηση και τα πρωτότυπα έγχρωμα εξώφυλλα. Εκδ. F. W. Koebner, τεύχη 1-182 (1931-κι εξής), Συνολικά: 60 τόμοι, δερματόδετοι.                                                600-1000

235   [PLAISIRDEFRANCE], PLAISIRDEFRANCE. REVUE DU RAYONNEMENT FRANCAIS, γαλλικό μηνιαίο περιοδικό ποκίλης ύλης, με θέματα κοινωνικά, οικονομικά, μόδα, γαστρονομία, τόποι για διακοπές κτλ, όσον αφορά στην Γαλλία. Μεμονωμένα τεύχη, από το έτος ’38 (1 τεύχος), ’40 (4 τεύχη), ’47 (1 τεύχος), ’48 (12 τεύχη), ’49 (11 τεύχη), ’50 (11 τεύχη), ’51 (12 τεύχη), ’52 (7 τεύχη), ’53 (12 τεύχη) ’54 (12 τεύχη), ’55 (10 τεύχη), ’56 (7 τεύχη), πλούσια εικονογράφηση, δερματόδετο. Συνολικά: 90 τεύχη.150-250

236   [ΡΑΔΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ], ΡΑΔΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ Ε.Ι.Ρ, τρία τεύχη, 1951 τεύχος 74, 1952 τεύχος 99, 1962 τεύχος 643 με εξώφυλλο (2ο τεύχος) ξυλογραφία του Α. Τάσσου, εκδ. 1951, σσ. 32+32+24, (3).         30-40

237   [ΡΙΤΑ ΜΠΟΥΜΗ ΠΑΠΑ], Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ, μηνιαίο περιοδικό ποιητικής δημιουργίας και διεθνούς επικοινωνίας, Αθήνα Μάρτιος 1957.                                                                                                                         15-25

238   [MERIAN], MERIAN. DAS MONATSHEFT DER STADTE UND LANDSCHAFTEN, (μηνιαίο περιοδικό των πόλεων και των τοπίων), εκδ. Hoffmann und Campe 1959, σσ.97, με πολλές εικόνες από κτήρια και τοπία πόλεων της Γερμανίας, γερμανιστί.     20-25

239   [ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ], ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εκδ. 1961, τεύχη 8, 9, 10, (τρία τεύχη σε ένα τόμο), σσ. 24.                                                                     15-20

240   [ΡΑΔΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ], ΡΑΔΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ Ε.Ι.Ρ. Διευθυντής Βαρβαρέτος Γ., συντακτική επιτρ. Ταρσούλη Γ., Κωνσταντινίδης Δημ., Δίκαιος Ι. κ.ά., εξώφυλλα και αφιερώματα σε διασημότητες της Ελλάδος: π.χ Βενιζέλος Ελ., Διάδοχος Κωνσταντίνος και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, Δενδρινού Άννα, Παπανδρέου Γεώργιος κτλ, εκδ. 1963, τεύχη 13, 1963 (τεύχη: 37, 38), 1964 (τεύχη: 65, 71, 82, 86, 89, 90, 92), 1965 (τεύχη: 119, 122, 154, 157), σσ. περίπου 500. (13).                        50-70

240βΑΝΤΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, 11 τόμοι, Β´ εξάμηνο 1976, Α´ εξάμηνο 1977, 1981 έως Α´ εξάμηνο 1985. Τόμοι Ε´, ΣΤ´, ΙΔ´, ΙΕ´, ΙΣΤ´, ΙΖ´, ΙΗ´, ΙΘ´, Κ´, ΚΑ´, ΚΒ´. Όλοι οι τόμοι βιβλιοδετημένοι με την πρωτότυπη λινή ράχη.                          130-260

241   [ΚΑΒΑΛΑ] Εφημερίδες της Καβάλας 1979 (5-13 Φεβρουαρίου): «Πρωινή» 6 φύλλα, «Ταχυδρόμος» διευθυντής Ι. Πριμικίδης 6 φύλλα, «Καβάλα» διευθυντής Θόδωρος Ασβεστάς 7 φύλλα, «Η Φωνή» διευθυντής Αθ. Βαβαλάσκος 1 φύλλο, «Έρευνα» διευθυντής Δημ. Φλυρός 1 φύλλο. Συνολικά: 20 φύλλα.                                                                                                              35-50

Βλέπε και: 337, 442, 355, 429, 185, 516, 445, 449

 

24. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ [242-247]

242   ΑΣΩΠΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1881. Μεταξύ άλλων περιέχει: Κωστή Παλαμά («Τα Πρωτοβρόχια»), Α. Μαρτζώκη, Γ. Δροσίνη κ.α, άρθρο βιβλιοφιλικό «Τύπος, Εφημερίς, Βιβλίον και συγγραφέων τύχαι» του Παρασκευαΐδη Φ., «Αν γηγενείς μετώκουν εις την σελήνην» του Ι. Σκυλίσση, «Λυρική Ποίησις εν Ισπανία» του Ζαλοκώστα, «Το Σωφρονιστικό Σύστημα» του Α. Γαλιάτσα, με μια ολοσέλιδη χαλκογραφία του αμερικανού προέδρου Λινκολν και άλλες ολοσέλιδες ξυλογραφίες, εκδ. Κορίννης 1880, σσ. 464, Δεμένο με χρυσό διάκοσμο.                                                                                                                                  55-90

243   ΣΚΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, σατυρικό ημερολόγιο με άσματα, σύντομα θεατρικά, γελοιογραφικά σκίτσα, την καθημερινή ζωή της Αθήνας και εν γένει της Ελλάδος. Π.χ «Η Ελληνική Γλώσσα», «Θεριναί Αναμνήσεις», «Σύγχρονοι μητέρες», «Ο αλάνθαστος και αψευδής Καζαμίας» κτλ. ΤΟΜΟΙ ΤΩΝ ΕΤΩΝ: 1886-1912, (λείπουν τα έτη 1903, 1910, 1917), βιβλιοδερμάτινη ράχη με πολύχρωμες μαρμαρόκολλες. (37).                                                                                  1500-2500

244   ΣΚΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ., ΕΘΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΌΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1915, εκδ. 1915, σσ.367, εικονογραφημένο με πάμπολλες εικόνες και σκίτσα, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.              35-70

245   [ΔΡΙΤΣΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ], ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 1947, εκδ. Σαλτα 1947, χασ, σχήμα 12ον. Πλήθος πληροφοριών.                                                                                        30-50

246   ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1949, Έκδ. Λογοτεχνική Γωνιά. Εξώφυλλο Γ. Γρηγόρη. Με ξυλογραφίες των: Β. Κατράκη, Τζένης Βρεττάκου. Επίσης εικόνες έργων: Ιω. Μόραλη, Βαν Γκογκ, Δ. Γαλάνη, Χρ. Νάτσιου κ.ά. Κείμενα, μελέτες, ποιήματα, διηγήματα των: Α. Σικελιανού, Α. Θέρου, Σ. Σπαθάρη, Α. Περαστικού, Ν. Μουσούρη, Σ. Δούκα, Γ. Βερβενιώτη και πολλών άλλων. Μικρά σκισίματα στις ακμές των εξωφύλλων. σσ. 152+2.                                                                                                           20-25

247   [ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ], ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1957, περιλαμβάνει inter alia: 33 μελετήματα, 142 γνωμικά και παροιμίες, 111 βιογραφικά σημειώματα και 36 ποιήματα και διάφορα, εκδ. Ανωτ. Σχολής Βιομηχαν. Σπουδών 1957, σσ. 138.           20-30

 

25. ΙΑΤΡΙΚΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ [248-261]

248   [ΠΑΤΕΡ ΓΥΜΝΑΣΙΟΣ] 100 Συνταγαί του Καλογήρου Γυμνασίου Λαυριώτου, η ιστορία του, η φήμη του ως μεγάλου βοτανολόγου, εκδ. Παπαδημητρίου, σσ.32, [1920]                                                                                                35-50

249   [ΥΓΙΕΙΝΗ]EdoardoSοrogno, L’igienepertutti, Milano, 1895, σειρά: BibliotecadelPopolo, Centesimi 15 ilVolume, σσ.6340-50

250   ΚΩΤΑΝΩΦ Α. Π. Πρακτικός ιατρικός οδηγός μετά 17 ολοσέλιδων εικόνων, εκδ. Ταρουσόπουλου, Αθήνα, 1901, σσ.415  55-80

251   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. Το κλειδί της υγείας, προκλητικός και θεραπευτικός σύμβουλος των οικογενειών, Νέα Υόρκη, 1925, σσ.235                                                                                                                                                  45-60

252   MALLETT REDDIE, Η οδός της φύσεως εν μέσον υγιεινής άνευ φαρμάκων, μτφ. Μιχαηλίδου Αλεξάνδρας, εκδ. Σαλιβέρου, Αθήνα, 1929, σσ.111                                                                                                                                                  35-50

253   RIBOT TH. Οι ασθένειες της βουλήσεως, μτφ. Παπαδοπούλου Κ.,1929, σσ.200                40-50

254   RICHARDSGEORGEA. Η θεραπεία της φυματίωσης και των πνευμονικών παθήσεων με φυσικά μέσα και στο σπίτι, μτφ. Χρόνη Δημητρίου, εκδ. Σιδέρη & Γ. Μπαντή, 1943. Σειρά:φυσιοθεραπεία φυσική και υγιεινή-πνευματική υγεία, Αρ.1, σσ.88.      35-45

255   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Β. ΦΩΤΕΙΝΟΥ. Η Κόμη και η διατήρησις αυτής, μετά 55 εικόνων, εκδ. Γρηγορίου Παρισιανού, Αθήνα, 1959, σσ.111       45-60

256   ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ. Με αναλυτικά σχήματα των μερών του κρανίου, μυολογία και αναλυτικά σχήματα των αυχενικών μυών και σπονδύλων, κλπ. R. Cooper, 1810 περ. (όλες 42Χ28 εκ.)           130-230

257   ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Β΄ ΕΙΣ ΤΟΝ Κον ΙΩΑΝΝΗΝ ΖΩΧΙΟΝ, εκδ. Κάσσανδρος 1869, σσ. 53.                                                                                                       35-45

258   ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΟΔΟΝΤΟΪΑΤΡΙΚΟΝ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ και ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ περιλαμβάνον πάσας τας μέχρι σήμερον υπό της Γαλλικής Ακαδημίας καθωρισμένας επιστημονικάς και Οδοντομηχανικάς λέξεις όρους εν τη Οδοντοϊατρική Επιστήμη και Τέχνη, Εν Αθήναις [χ.χ., 1900 περ.]. Σσ. 144.                                                                  35-70

259   [ΜΥΤΙΛΗΝΗ], «ΕΦΟΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», έγγραφο συνδιαλλαγή μεταξύ ιδιώτη και του νοσοκομείου Μυτιλήνης, Μυτιλήνη 1927, ένα φύλλο χειρόγραφο σε μαύρο πλαίσιο. Με σφραγίδα.                                              15-30

260   [ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ], Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ 1835-1935, εκδ. Βλαστός 1935, σσ. 238, δερματόδετη ράχη.                                                                            30-45

261   [ΔΗΜΗΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤ. (ιατρός) – ΥΓΙΕΙΝΗ] ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 1) Η επίδραση του περιβάλλοντος των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων επί της υγείας του συνόλου και ορθολογιστική αντιμετώπισις των προβλημάτων υγείας στην Ελλάδα, 1952, 30 χειρόγραφα φύλλα περίπου. 2) Αναγνώσματα Υγειονομικά για το παιδί, 25 δακτυλόγραφα φύλλα. 3) Υγιεινή και παραγωγικότητα, 2 χειρόγραφες σελίδες. 4) Υγειονομική οργάνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 15 χειρόγραφες σελίδες, 1946. 5) Μάθημα Δημοσίας Υγιεινής στους μετεκπαιδευόμενους Δημοσίους υπαλλήλους, 3 χειρόγραφες σελίδες, 1946. 6) Υγεία και αρρώστια, 4 χειρόγραφες σελίδες. 7) Ομιλία στην Ελληνο-Γαλλική Ένωση Νέων, 18/1/1947, 23 χειρόγραφες σελίδες. 8) Διάλεξις Τα μεταπολεμικά Υγειονομικά προβλήματα της Ελλάδος και διδάγματα από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα στη Γαλλία, 1947, 23 χειρόγραφες σελίδες. 9) Διάλεξη εις Αρμενία – Υγιεινής, δύο φύλλα. 10) Ραδιοφωνικές εκπομπές, Πόλεμο στην ελονοσία 1946, Η Μύγα 1950, Η κατσαρίδα, Τα κρυολογήματα, Παχυσαρκία κ.ά. 24 σελίδες περίπου. 11) Συμβολή εις την εκτίμησιν της ενδημικότητος της Ελονοσίας και της εξ αυτής νοσηρότητος, 1934, δακτυλογραφημένες 20 σελίδες. 12) Σημειώσεις νοσολογίας, χειρόγραφες 24 σελίδες. 13) Κοινωνική Πρόνοια, Μελέτη, 5 χειρόγραφες σελίδες. 14) Τα υγειονομικά μας προβλήματα και η αντιμετώπιση τους, άρθρο του ιατρού τυπωμένο, σελ. 642-647. Συνολικά: περ. 14 ενότητες.     150-300

 

26. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –

ΕΜΠΟΡΙΟ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ [262-270]

262   [ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΦΥΤΟΥ]. ARCHANGELICA OFFICINALIS HOFFMANN, GebrӓuchlicheEngelmurz, χρωμολιθογραφία, 1880 περ. (21Χ14 εκ.)                                                                                                                                            40-60

263   [ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΤΗΝΟΥ ΚΟΡΜΟΡΑΝΟΣ] CORMORANT, χρωματιστό χαρακτικό, 1880 περ. (23Χ16 εκ.)40-60

264   [ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΠΤΗΝΩΝΠΑΝΩΣΕΚΛΑΔΙΑΔΕΝΤΡΟΥ]PIED MANNIKIN (Fawn and white), PIED MANNIKIN (Chestnut and white), DIAMOND SPARROW NUTMEC OR SPICE-BIRD, Vincent Brooks Day & Son Lith, χρωματιστόχαρακτικό, 1880 περ.(25Χ19,5 εκ.) Απότησειρά: Casselis Canaries and Cage Birds.                                                                                 40-60

265   [ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΛΟΤΟΥ] LOTUS CORNICULATUS L., GEMEINER HORNKLEE, Χρωμολιθογραφία, 1880 περ.(21 Χ 14 εκ.)35-60

266   [ΤΡΑΠΕΖΑΑΘΗΝΩΝ] BANΚ OF ATHENS.Χειρόγραφη επιστολή του διευθυντή της Τράπεζας Αθηνών Χ. Μιχαλόπουλου σχετικά με τη σοδειά της σταφίδας το 1910. Μονόφυλλο.                                                                        20-40

267   [ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ-GUILLIET FILS & Cie], MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS, εκδ. Auxerre 1922, σσ.94, κατάλογος με πολλές φωτογραφίες μηχανών για την επεξεργασία του ξύλου, μηχανοπρίονα κτλ.                                                30-60

268   ΟΛΛΑΝΔΕΖΟΣ Γ. Θ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΝΤΩΝ. Η εταιρεία κάλυψε ανάγκες προσφύγων μικρασίας, υπήρξε Συνεργάτης Πειραϊκής Πατραϊκής κ.ά., εκδ. 1922 π, σσ. 32, πλούσια εικονογράφηση με φωτογραφίες.70-100

269   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΟΧΩΝ. 1924. Χρωμολιθόγραφο. (41Χ35 εκ.)                                                                                              50-100

270   MAINZ CLAUS NISSEN, BOTANISCHE PRACHTWERKE, Die Blutezeit der Pflanzenillustration von 1740 bis 1840, βιβλιογραφία βοτανικής στα γερμανικά, εκδ. Reichner 1933, σσ.50, με εικονογράφηση φυτών, δερματόδετη ράχη.1-…

Βλέπε και: 176, 6, 62, 20, 275

 

27. ΓΥΝΑΙΚΑ – ΕΡΩΤΙΚΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ – ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ [271-277]

271   [ΜΑΣΣΑΛΙΑ] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΤΟΥ 1864. Του κυρίου και της κυρίας Laforet για τον γάμο του γιου τους με την Mademoiselle Polina Oxnarde. Marseille, le 25 Avril 1864. (21Χ13 εκ.).                                                               20-40

272   ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΔΑ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΜΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ, χρωμολιθογραφία από “Le Moniteur de la mode”, AbelGoubaud Paris 1902 (38X27 εκ.).                                                                                            35-60

273   [ΑΝΩΝΥΜΟΣ], ΕΡΩΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ, 1930 περ., χειρόγραφη επιστολή τρεις γραμμένες σελίδες από τέσσερις.             25-40

274   ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ. Για την μισθοδοσία του μηνός Μαίου 1934, ως λογίστρια, δακτυλογράφος και ράπτρια. Υπογεγραμμένο. (21,5X11,5 εκ.)                                          20-40

275   [ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΪΑ] WINTER F., DIE MODERNE PARFUMERIE, εκδ. Springer 1942, Πέμπτη εξολοκλήρου αναθεωρημένη έκδοση, σσ. 385, λινόδετο.                                                                                                                                  25-45

276   ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜ. Α., ΤΟ ΓΥΜΝΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΙ;…, εκδ. 1953, σσ. 65.        20-30

277   SITASAMARANTH, KOPIASTE. THE COOKBOOOF TRADITIONAL CYPRUS FOOD. SpecialsectionsonCustomsandTraditions, εκδ. Kyriakou 1995, σσ. 112, με πολλές εικόνες από πιάτα που αντιστοιχούν στις συνταγές Κυπριακής μαγειρικής.       20-40

Βλέπε και: 461

 

28. ΝΑΥΤΙΛΙΑ [278-311]

278   ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, εκδ. τυπογρ. Ανδρέα Κορομηλά 1837, σσ. 199 Καλλιτεχν. δερμ. βιβλιοδ. με σουηδική ψαρόκολλα.      60-100

279   ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΒΕΤΑΣ “ΘΑΛΕΙΑ”. ΣΤΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΓΟΥΛΓΟΥΙΤΣ, “Launchofthescrew-corvetteThaliaatWoolwichDockyard”, ξυλογραφία σε πλαίσιο, 1850 περ. (18,5Χ25 εκ.)                                                50-80

280   ΤΟ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΟ “ΚΟΛΟΜΒΟΣ”. THEBRAZILIANRIVERGUN-BOATCOLOMBO, Ξυλογραφία επιχρωματισμένη, 1865 περ. (17,5Χ25 εκ.)                                                                             60-90

281   [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ], ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑΣ, Α΄ μέρος «Περί Στρατολογίας του κατά Γην Στρατού», Β΄ μέρος «Περί Ναυτικής Στρατολογίας», εκδ. Εθν. Τυπογραφείο 1887, σσ. 118, δεμένο με σπάγγο μερικώς αποκολλημένο.               30-60

282   [ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ] ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΒΕΡΓΑΝΤΙΝΟΥ Η ΑΘΗΝΑ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡ ΚΑΣΣΟΥ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 1824, εκδ. Κουσουλίνος 1890, σσ. 304. Λείπει η σελ. τίτλου. Καλλιτεχν. Βιβλιοδ. Με κατάλογο συνδρομητών Ύδρας, Πόρου, Σύρου κλπ.                                                          60-90

283   JURIEN DE LA GRAVIERE, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, μετάφρ. μετά προλεγομένων και σημειώσεων Κ. Ν. Ράδου. Με ένα λιθόγραφο πορτραίτο του συγγραφέα μετά τη σελ. τιτλ. Εκδ. Α.Παπαγεωργίου, 1890, σσ. 430. βιβλ. Δερμ. λίγο ταλαιπωρημένο.                                                                                                                                                  45-90

284   ΛΙΜΗΝ ΑΣΣΟΥ – ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ «ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΝ» 1893-95, 1917-19. Με τα έξοδα του λιμένος Άσσου, τα ονόματα ληπτών (όπως Κωνσταντίνος Διβάνης, Α. Κουρουσόπουλος, Ιωάννης Ζερβουλάκος, Μαρίνος Πετράτος, Γεράσιμος Ματσούκης, Φίλιππος Τριβήλας κ.α.), αίτια πληρωμής, ποσό πληρωμής. Πολύ ενδιαφέρον στη σελ. 5 αναφέρεται στην αιτία πληρωμής: «Δι αγοράν διπλοτύπων βιβλίου πληρωμής λιμενικού φάρου με λεπτομερή αναφορά. Το βιβλίο δεν είναι όλο γραμμένο, 8 σελ. γραμμένες. Υπάρχουν σφραγίδες Ειρηνοδικείου και υπογεγραμμένες. Το πρώτο φύλλο με φθορές. Σχήμα φ.                                                    500-800

285   ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ “FORMIDABLE”.THE LAUNCH OF OUR BIGGEST BATTLESHIP, H.M.S. “FORMIDABLE”: THE VESSEL AS SHE APPEARED AFTER LEAVING THE WAYS, απόπίνακα FRED. TJAKE, PORTSMOUTH, σε πλαίσιο, 1810 περ. (37Χ54 εκ.)                                                                                                                                        120-160

286   ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ ΩΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ, εκδ. τυπογραφ. Νομικής 1900, σσ. 383. Καλλιτεχν. δερμ. βιβλιοδ. λίγο φθαρμένη.                                                                                                           45-70

287   [ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ – ΓΟΒΙΟΙ]. 1. SPECKLEDGOBY, 2. TRANSPARENTGOBY, 3. SLENDERGOBY, Χρωμολιθογραφία, 1900 περ., (23Χ15 εκ.)                                                                                                                     40-60

288   [ΚΟΧΥΛΙΑ] ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΚΟΧΥΛΙΩΝ, χρωματιστό χαρακτικό, G.B. Sowerby, F.L.S. 1900 περ. (25X20 εκ.)            25-40

289   [ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΨΑΡΙΟΥ – ΔΡΑΚΑΙΝΑΣ]. GREATERWEEVER, Χρωματιστό χαρακτικό, 1900 περ., (15Χ23 εκ.)           40-60

290   ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ, εκδ. Δ. Σακελλαρίου 1902, με εικ. εκτός κειμένου, πορτραίτα Ιακώβου και Μανώλη Τομπάζη, σσ. 398. Καλλιτεχν. δερμ. βιβλιοδ. λίγο φθαρμένη.                                                                                                        50-100

291   [ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΛΟΣΤΡΟΜΟΥ] MARINE NATIONALE. MANUEL DU GABIER, PARIS IMPRIMERIE NATIONALE, 1903, σσ. 462. Εικονογραφημένο 205 ξυλόγραφες εικόνες και σχέδια εντός κειμ. Βιομηχαν. Βιβλιοδ. Φθαρμ. Σχ. 12ο          25-40

292   ΠΙΤΖΙΠΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΣΑΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ, με εικόνες εντός κειμένου και αναδιπλούμενα σχέδια, 1907, σσ. 382. Καλλιτεχνική δερμ. βιβλιοδεσία.                                                      50-100

293   [ΝΑΥΓΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ] HENRIDENOUSSANNE, LESGRANDSNAUFRAGESDRAMESDELAMER, ParisHachette1910, σσ. 296, σχ. 4ο. Με 45 ανέκδοτες διηγήσεις με βάση ντοκουμέντα για τις καταστροφές και τα ναυάγια των πλοίων από όλες τις χώρες, από τις πιο τραγικές ιστορίες. Εικονογραφημένο με 12 χρωματιστούς πίνακες ναυαγίων από ακουαρέλες του D΄ Alfred Paris. Δερμ. βιβλιοδ. με χρυσώματα.      90-180

294   ΣΤΡΕΙΤ Γ. Σ., Η ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ 1908-1909, εκδ. 1910, σσ. 144. [μαζι δεμ.] ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. Παράρτημα των διατάξεων του εν πολέμω διεθνούς ναυτικού δικαίου, 1913, σσ. 129. Δεμένο.  40-70

295   [ΑΝΩΝΥΜΟΥ] ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1912 – 1913, εκδ. ανατυπ. της Εφημερίδος Σκριπ, εικ. εντός και εκτός κειμένου, αναδιπλ. χάρτες, πορτραίτα, σσ. 372. Καλλιτεχν. δερμ. βιβλιοδ. λίγο φθαρμένη.                45-80

296   ΠΕΡΓΙΑΛΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΥΔΙΑ, θαλασσινά διηγήματα, εκδ. «Αθηνά» 1923, σσ. 48.           15-30

297   ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1909 -1913, εκδ. “Τύποις Σακελλαρίου”, 1923, μετ’ εικόνων σχεδίων και χαρτών, σσ. 255. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.                                                                     45-70

298   ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Β. ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1833 – 1873, εκδ. Γενικού επιτελείου Ναυτικού 1923, με εικ. εκτός κειμένου, αναδιπλούμενους πίνακες και εικόνες, σσ. 328. Καλλιτεχν. δερμ. βιβλιοδ. λίγο φθαρμένη.       50-80

299   ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ. Απόσπασμα του Γενικού Μητρώου των υπαξιωματικών και Ναυτικών του Πολ. Ναυτικού Γρηγόριος Κούτας….ετάχθη εις το Π. Ναυτικόν την 18 Φεβρ. 1909 ως ναύτης … με διαγωγήν εξαίρετον και ικανότητα καλλίστην … Εν Π. Ν/θμω 5 Ν/βριου 1926. Σφραγισμένο, υπογεγραμμένο και χαρτοσημασμένο.                  30-60

300   MONASTEREV N, DANS LA MERE NOIRE (1912-1924), traduction francaise par Jean Perceau, avec 18 illustrations hors texte, εκδ. Payot 1928, σσ. 247, δερματόδετη ράχη.                                                                                                     25-50

301   ΓΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ, εκδ. Ναυτικής Επιθεώρησης 1930, σσ. 94, [μαζί δεμ.] του ιδίου, ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΥΛΙΚΟΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ, ΤΑΚΤΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη και Μπάρτ 1920, με εικ. εκτός κειμένου, σσ. 151, [μαζί δεμ.] ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ – ΠΙΛΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΗΜΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, με εικ. εντός και εκτός κειμένου εκδ. Ναυτικής Επιθεώρησης 1928, σσ. 110. Καλλιτεχν. δερμ. βιβλιοδ. με χρυσώματα.                           80-150

302   ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1824 – 1826. Νεόκαστρον, Καφηρεύς, Αλεξάνδρεια, Μεσολόγγιον μετά 90 προσωπογραφιών, παλαιών εκόνων, σκαριφημάτων, εγγράφων, χαρτών. εκδ. “Τύποις Σακελλαρίου”, 1923, μετ’ εικόνων σχεδίων και χαρτών, σσ. 516. Καλλιτεχνική βιβλιοδεσία. Χωρίς σελίδα τίτλου.                                   120-200

303   ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΟΘΩΝΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1821 – 1833, εκδ. Ναυτικής Επιθεώρησης 1936, με εικ. πλοίων, σημαιών, πορτραίτα αγωνιστών της Επανάστασης, σσ. 538. Καλλιτεχν. δερμ. βιβλιοδ.                    50-100

304   ROBINSON GREGORY, SHIPS THAT HAVE MADE HISTORY, illustrated with paintings and drawings by the author, 1936, σσ. 190. Λινόδετο.                                                                                                                                                   20-40

305   [ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ] Επιτομή 5 ανατύπων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΡΥΦ., ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ, 1948, [μαζί δεμ.] του ιδίου, ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΑΣΤΙΓΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, 1949, σσ. 68, [μαζί δεμ.] του ιδίου, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΟΣ, 1950, σσ. 29, [μαζί δεμ.] του ιδίου, Ο ΣΤΟΛΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΡΣΙΚΑΝΟΣ ΚΟΝΔΟΤΙΕΡΟΣ ΑΝΤΟΝΙO PASSANO, 1951, σσ. 11, [μαζί δεμ.] ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΦΡΕΓΑΤΩΝ 1825 – 1828, εκδ. 1951, σσ. 112. Όλα άνατυπα Ναυτικής Επιθεώρησης. Καλλιτεχν. δερμ. βιβλιοδ.              60-120

306   [ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤA ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821] Επιτομή 6 ανατύπων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΡΥΦ., ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΑΣΤΙΓΓΟΣ, ΠΑΡΑ ΤΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, 1949, σσ. 46, [μαζί δεμ.] του ιδίου, ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΟΣ, 1950, σσ. 29, [μαζί δεμ.] του ιδίου, ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥΜΠΑΖΗ 1782 – 1829, εκδ. 1949, [μαζί δεμ. δις] του ιδίου, Η ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, 1949, [μαζί δεμ.] του ιδίου, Ο ΣΤΟΛΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΡΣΙΚΑΝΟΣ ΚΟΝΔΟΤΙΕΡΟΣ ΑΝΤΟΝΙO PASSANO, 1951, σσ. 11, [μαζί δεμ.] ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΕΞ ΥΔΡΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΧΙΝΗ 1824 – 1827, εκδ. Ιστορικής Υπηρεσίας 1949, σσ. 115. Όλα ανάτυπα από την «Ναυτική Επιθεώρηση». Δερμ. καλλιτεχν. βιβλιοδ. της Μαριάννας Κοιλάνου.                                                                                     85-140

307   ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Κ.Α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΥ, Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εικονογραφημένο. Εκδ. Ιστορικής υπηρεσίας Β.Ν. 1950, σσ. 472, Καλλιτεχν. δερμ. βιβλιοδ.                                     45-60

308   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΡΥΦ., ΚΑΡΑΒΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΙ & ΣΥΝΤΡΟΦΟΝΑΥΤΑΙ 1800 – 1830, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ, με εικ., σχέδια πλοίων και εξοπλισμός, πορτραίτα αγωνιστών της Επανάστασης, εκδ. Ιστορικής υπηρεσίας 1954, σσ. 587. Δερμ. βιβλιοδ. με χρυσώματα.                                                   90-120

309   ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Κ. Α. ΝΑΥΑΡΧΟΥ Ε. Α., Η ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ, με εικόνες εκτός κειμένου με καράβια. Εκδ. Ιστορικής Υπηρεσίας Β.Ν. 1960, σσ. 411. Δερ. Βιβλιοδ. Ταλαιπωρημένη. Με χειρογρ. αφιέρωση του συγγραφέα.                                                                                                                             45-60

310   ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΡΑΒΙΑ. ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1861-1961, πρόλογος Σ. Ανδρεάδη. Εκδ. Ασπιώτη -Έλκα 1961. Καλλιτεχνική επιμέλεια Σπύρος Βασιλείου. Σχ. 4ο, σσ. χ.α., εικονογρ. λεύκωμα με 234 έγχρωμες εικόνες. Λινόδετη βιβλ. με ανάγλυφο κόσμημα.                                                                                    35-50

311   WARNER OLIVER, GREAT SEA BATTLES, (καλύπτει την περίοδο 1571-1944), λεύκωμα με πολλές εικόνες και σχόλια για τις εν λόγω ναυμαχίες, π.χ “Trafalgar 1805”, “The pursuitoftheBismarc1941”, “Midway1941” κτλ, εκδ. SpringBooks 1963, σσ. 303, δεμένο σχήμα 4ο.  30-45

Βλέπε και: 581, 362, 370, 596, 579, 585, 597, 459

 

29. ΧΑΡΤΕΣ – ΑΤΛΑΝΤΕΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ [312-330]

312   SEUTTER MATH., “THEATRUM BELLI, SIVE NOVISSIMA TABULA… GRAECIAE MOREA ET ARCHIPELAGI INSULAE”, μεχρώμαεποχής, [1725-1742]. [Βλ. Ζαχαράκης 3350, παλιός 2181]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [58×50 εκ.]660-990

313   HALL S., «GRAECIA EXTRA PELOPONNESUM», Χάρτης Λονδίνο [1850], χαρακτικό με χρώμα εποχής. Διαστάσεις [25×19 εκ.]70-140

314   [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΛΙΜΑΝΙ] «PORT OF ALEXANDRIA», χρωμολιθόγραφος υδογραφικός χάρτης, έκδ. του Αγγλικού Ναυαρχείου (Hydrographic Office of the Admiralty), London 1974 (Α΄ έκδοση 1939). Διαστάσεις [70×100 εκ.].         35-50

315   [MERCATOR], GRAECIA, χάρτης της Ελλάδος, χαρακτικό σε πλαίσιο, 1600 περ, διαστ. 15Χ18 εκ.     100-150

316   ΑNVILLE, ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. London, Faulder, 1791. Χαλκογραφία διαστ. (33Χ22 εκ.)       1-…

317   BARBIE DU BOCAGE. CARTE DE L’HELLESPONT OU CANAL DES DARDANELLES LEVEES SUR LES LIEUX AUX OBSERVATION ASTRONOMIQUES. Χαλκόγραφος χάρτης των Δαρδανελίων (60Χ47 εκ.). Σε κορνίζα.60-120

318   ΒΑΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εκδ. Ερμούπολις «Ο Ανεξάρτητος» 1839, σσ. 92, σε κακή κατάσταση.    35-70

319   BUCHON, CARTE DE L’EMPIRE OTTOMAN, POUR SERVIR AUX MEMOIRES D’ANASTASE. Χαλκόγραφος χάρτης της Ελλάδας και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. διαστ. (33Χ23 εκ.). Σε πλαίσιο χωρίς τζάμι.                             40-80

320   ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δ., ΙΕΡΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ή ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝ ΤΗ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΩΝ. ΜΕΤΑ ΠΙΝΑΚΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ, εκδ. Μαυρομάτη 1853, σσ. 46, σχετικά ταλαιπωρημένο.                25-50

321   [ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ], KIEPERT R., WERNER K., «KARTE VON KLEINASIEN», (αναδιπλούμενος λιθογραφημένος γεωγραφικός χάρτης της ανατολικής Μικράς Ασίας), εκδ. 1912, διαστ. 49Χ63εκ., κλίμαξ 1:400.000.    60-100

322   [ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ-ΔΥΤΙΚΗ], KIEPERT RICHARD, «KARTE VON KLEINASIEN», (αναδιπλούμενος λιθογραφημένος γεωγραφικός χάρτης δυτικής Μικράς Ασίας, με απεικόνηση ολόκληρης της Λέσβου), εκδ. 1915, διαστ. 49Χ63 εκ., κλίμαξ 1:400.000.50-90

323   [ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ], «ΑΛΒΑΝΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ», αναδιπλούμενος λιθογραφημένος γεωγραφικός χάρτης, εκδ. Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού 1924, διαστ. 113Χ85 εκ., κλίμαξ 1:400.000.             45-90

324   [ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ], «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ», αναδιπλούμενος λιθογραφημένος γεωγραφικός χάρτης, εκδ. Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού 1936, διαστ. 58×129 εκ., κλίμαξ 1:400.000.         40-80

325   [ΒΑΡΒΑΤΗΣ], «ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΤΜΟΠΛΟΙΚΑΙ ΕΙΣ ΜΙΛΙΑ-ΟΔΙΚΑΙ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑΙ ΕΙΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ», αναδιπλούμενος χάρτης, καλλιτεχνική έκδοσις με χρωμολιθογράφηση, Αφοί Βαρβάτη, (Varvatis Bros). 1952, διαστ. 96×69 εκ., κλίμαξ 1:1.000.000.                                                                            35-60

326   [ΜΕΛΑΣ ΒΙΚΤΩΡ Θ, ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ] CANDIA/CRETA/ΚΡΗΤΗ. Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ 16ος-18ος αιώνας, λεύκωμα με χάρτες της Κρήτης αυτής της περιόδου, εκδ. ΜΙΕΤ 2005, σσ. 18, σχήμα 4ο.                     25-35

327   [ΜΕΛΑΣ ΒΙΚΤΩΡ, NANETTI ANDREA] Η ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 16ος-18ος αιώνας, λεύκωμα με χάρτες και σχόλια της Πελοποννήσου την εν λόγω περίοδο, εκδ. ΜΙΕΤ 2006, σσ. 197, σχήμα 4ο.       25-35

328   [ΜΕΛΑΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ] ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 16ος-18ος ΑΙΩΝΑΣ, λεύκωμα με χάρτες και σχόλια του Ιονίου πελάγους κατά την εν λόγω περίοδο, εκδ. ΜΙΕΤ 2007, σσ.245, δεμένο σχήμα 4ο.     30-45

329   [TARIDE εκδ], TOURQUIEDASIE. CAUCASE-PERSE-EGYPTE», αναδιπλούμενος έγχρωμος γεωγραφικός χάρτης, εκδ. Τaride χ.χ, διαστ. 68X90 εκ., κλίμαξ 3:300.000.                                                                                                   45-90

330          [ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ εκδ. ], «ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ», αναδιπλούμενος λιθογραφημένος γεωγραφικός χάρτης, εκδ. Σαλίβερος χ.χ, διαστ. 78Χ61 εκ., κλίμαξ 1:2.750.000.              25-35

 

30. ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ [331-337]

331   [ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ] Αρχείο 143 εικόνων ενδυμασιών σε προπολεμικό Λεύκωμα αποτελούμενο από α) 30π. πρωτότυπες φωτογραφίες από εκδήλωση στην Αθήνα στο Καλλιμάρμαρο Ολυμπιακό Στάδιο την 4η Αυγουστου 1939 (αντιπροσωπείες από όλη την Ελλάδα), β) 30π. άλλες πρωτότυπες φωτογραφήσεις ενδυμασιών (από Τρίκαλα, Β. Ήπειρο, Ζαγορίου, Παγωνίου, Ζίτσα, Λιβανωτή, Κρήτη, Νάουσσα, Δροπόλεως, Κέρκυρα -Λύκειον Ελληνίδων/ επίσκεψη Κάιζερ, επίσκεψη Βασιλέως 1937, Μακεδονία -υπογραφή φωτογράφου: Νέλλη, Ανατ. Μακεδονία, Ύδρα, Κως, Τήλος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Κάρπαθος κ.ά.), γ) επιστολικά δελτάρια με ενδυμασίες από χρωματιστά σκίτσα του Μ. Κ. Ταχάρη (Χάλκη, Ρόδος, Κάλυμνος, Καστελλόριζον κ.ά.), δ) Παλιά επιστολικά δελτάρια φωτογραφιών ενδυμασιών: Κέρκυρα (φ/λιθ. Ασπιώτη), Χίος 1913, Κύπρος 1907 (φωτ. J. P. Foscolo, Θ. Ν Τουφεξής) κ.ά., ε) Επιστολικά δελτάρια, με ενδυμασίες απο χαλκογραφίες (Thebes, Epire, Tine, Constantinople, Smyrne) στ) ένα πρωτότυπο χρωματιστό σκίτσο (Ασβεστοχώρι) ζ) μια γυναικεία ενδυμασία επιζωγραφισμένη σε ξύλο, η) 4 αναπαραγωγές Stackelberg του 1939, χρωματιστές, θ) Μερικά αποδελτιωμένα αποκόμματα. Το Λέυκωμα ήταν ήδη επαναχρησιμοποιημένο. Διαστάσεις [24Χ33]. Σύνολο (143).                                                                                    400-600

332   ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Κατά τριμηνίαν εκδιδόμενον, τόμος Δ΄, τεύχος Α΄ και Β΄, τυπ. Π. Δ. Σακελλαρίου, 1913. Άκοπο, ταλαιπωρημένο. Σσ. 352.                                                           20-40

333   ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ ΔΗΜ., ΚΑΡΜΑΛΑ, έκδ. 1955. Με λεξιλόγιον της Ρούμελης (σελ. 67-97) και επίτιτλες εικόνες του σ. Ελαφρώς αποκολλημένη ράχη. Σσ. 98                                                                                                                             25-40

334   [ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ], ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, χειρόγραφα, στους Δελφούς γραμμένα κατά προφορική υπαγόρευση των κατοίκων στον Δημήτριο Σάρρο. Ένα ετων τριών γραμμένο σε προσκλητήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπάρχουν στο τέλος των ποιημάτων που θεωρούνται διασωθέντα, ερμηνείες των αγνώστων λέξεων, Δελφοί 1930, 2 φύλλα, γραμμένες τρεις σελίδες, και ένα προσκλητήριο γραμμένο στις δύο όψεις.    60-120

335   ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, Αρχιτεκτονική των κοσμικών μνημείων, τεύχος 1, Αρχοντικά Καστοριάς, έκδ. 1948. Περιλαμβάνει 40 πίνακες, σχέδια και φωτ. των Αρχοντικών (Τσέτσαπα, Εμμανουήλ, Νανζή, Σαπουντζή, Παπατέρπου), ο 9ος πίνακας «Σπίτι Πηχεών» (έγχρωμο) έργο του Ν. Εγγονόπουλου. Επιμέλεια αρχιτέκτονος Μ. Ζαγορησίου και Γιαννουλέλλη. (Ταλαιπωρημένο το χάρτινο διαφανές περικάλυμμα). Βιβλιοδ. λυτά φύλλα, σχ. φύλλου, σσ. 18+40φ.     65-110

336   ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ν. Π., Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΜΕΤΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Β.Ζ., εκδ. Ζωγράφος 1960, σσ. 60, πολυγραφημένο.              20-40

337   «ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ», ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ, διευθυντής Κώστας Ρωμαίος, τόμος 2ος, εκδ. 1976, σσ. 246.     20-30

Βλέπε και: 467, 202, 645, 403, 417, 453, 468, 157, 493

 

31. ΑΤΤΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ [338-357]

338   PEETERS I.P, LA VILLE D’ ATHENES, πανόραμα της πόλης με επίκεντρο τον Ιερό βράχο της Ακροπόλεως, χαρακτικό σε πλαίσιο, (1690 περ.), διαστ. 13Χ20 εκ.                                                                                                                  150-200

339   ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Λιθογραφία Engelmann, 1800 περ. (23Χ20 εκ.). Σε πλαίσιο.       50-100

340   STACKELBERG, Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Λιθογραφία 1834 (18,5Χ14,5 εκ.). 40-80

341   [ΑΘΗΝΑ] ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. Χαλκογραφία 1880 περ. (27Χ15 εκ.)  25-45

342   [ΑΘΗΝΑ] ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ KIEPERT. Χαλκογραφία, 1880 περ. (25Χ17 εκ.).       60-120

343   Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ. Ξυλογραφία, 1880 περ. (12Χ17 εκ.)                                       35-45

344   ΑΘΗΝΑ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΨΗΛΑ. Ξυλογραφία, 1880 περ. (13Χ6 εκ.).        35-45

345   ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ. ΑΠΟΨΗ ΟΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ. Την εποχή που χρησιμοποιούνταν ως Πινακοθήκη και εκθέτονταν μέσα τα αρχαία. Αλμπουμίνα 1890 περ. (6,5Χ12 εκ.).                                       45-70

346   [ΑΘΗΝΑ] ΟΚΤΩ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ ΧΡΩΜΟΛΙΘΟΓΡΑΦΕΣ. Εκδ. Θ. Σακελλαρίδη και Ι. Γιαννουλόπουλου (1900 περ.). Ο Παρθενώνας, το Ερέχθειο, η Πύλη της Αγοράς, η Φυλακή του Σωκράτους, τα Προπύλαια, το Θέατρο του Διονύσου, ο Άρειος Πάγος, η Πνύκα. (8)      45-80

347   ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Α΄ – Αθηναϊκόν Αρχείον, τυπ. Βλαστού, 1901, σσ. 8+560. Δερμ. βιβλιοδ.                                                                                                                          35-50

348   ΑΘΗΝΑ. Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ. ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ 1920 περ.                                    15-20

349   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠ’ ΑΡΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ, εκδ. Ελευθερουδάκης 1930, σσ. 297, δεμένο.                                                                                                             35-45

350   [ΒΕΛΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ] ΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ. Η ΑΘΗΝΑ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΜΕ Τ’ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ, ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ…ΟΠΩΣ ΤΑ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ 18ου ΚΑΙ 19ου ΑΙ. Εκδ. 1931, Φύλλα τέχνης του Φραγγέλιου, αρ. 12, σσ. 236. Λεύκωμα με 240 εικ. εκτός κειμ. Σχ. μεγάλο 4ο, Δερμ. βιβλιοδ. με χρυσώματα. Συντηρημένο αντίτυπο. Ξυλόγραφο εξώφυλλο.       120-240

351   GAUSMANN R, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ Α., ΠΩΣ ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ, τρία άρθρα δημοσιευθέντα εις το περιοδικόν «Εργασία», εκδ. 1933, σσ.20, χαρτόδετο.    40-50

352   [ΑΘΗΝΑ-ΚΥΨΕΛΗ], ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, πιστοποιητικό για τον γάμο του Αντώνη Παναγιωτάκη με την Μαρία Βολανάκη, 3-4-1939, ένα φύλλο, χειρόγραφη μία σελίδα, φέρονται δύο κληρικόσημα και η υπογραφή του εφημέριου του ναού: Νοταράς Ιωάννης.    50-70

353   BOISSONAS FRED. Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ. Φωτογραφικό στιγμιότυπο. Εκδ. Ελευθερουδάκη (40Χ59 εκ.).70-130

354   BOISSONAS FRED. Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ. Φωτογραφικό στιγμιότυπο μετά την καταιγίδα. Εκδ. Ελευθερουδάκη (40Χ59 εκ.).             70-130

355   [ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ], ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, εφημερίδα της πόλεως των Αθηνών, 1-11-1963.           15-20

356   MATTONLYAETRAYMOND, ATHENESETSESMONUMENTS. DUXVIIeSIECLEANOSJOURS, με 267 φωτογραφίες εκτός κειμένου και 21 χάρτες και πλάνα, εκδ. 1963, σσ.342, δερμάτινη ράχη, κείμενο στα γαλλικά.             30-60

357   [ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ], ΑΘΗΝΑ 1895-1920, 48 απόψεις από παλιές χρωμολιθογραφίες, φωτογραφίες και κάρτ-ποστάλ, εκδ. Συλλέκτης 1982, 48 ανατυπωμένες εικόνες. Σε κουτί.                                                                                        20-30

Βλέπε και: 457, 190

 

32. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ [358-362]

358   [ΣΠΕΤΣΕΣ] ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, 1948. Με φωτ. του ιδρυτή Σ. Ανάργυρου, των κτηριακών εγκαταστάσεων και μαθητών. (Διάτρηση για ντοσιέ στο αριστερό περιθώριο). Σσ. [χ.α.σ.]          20-40

359   ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ, ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΕΝ ΕΤΕΙ 1821 ΕΚΡΑΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, εκδ. «Λακωνία» 1874, σσ. 139. [μαζι] ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΒΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΚΡΙΕΖΗ, εκδ. «Λακωνία» 1877, σσ. 56, σε έναν τόμο με δερμάτινη ράχη και χρύσωμα.140-250

360   [ΛΙΓΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ] ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΣ 1778-1832. Σε δώδεκα τόμους, Τόμος Α΄+Β΄ (1778-1806), Τόμος Γ΄ (1807-1809), Τόμος Δ΄+Ε΄ (1810-1817), Τόμος ΣΤ΄+Ζ΄ (1818-1821), Τόμος Η΄ (1822), Τόμος Θ΄ (1823), Τόμος Ι΄ (1824), Τόμος ΙΑ΄ (1825), Τόμος ΙΒ΄ (1826), Τόμος ΙΓ΄+ΙΔ΄ (1827-1828), Τόμος ΙΕ΄ (1829-1832), Τόμος ΙΣΤ΄ (προσθήκη περιέχουσα έγγραφα των ετών 1708-1854), εκδ. Σφαίρα 1921, σσ. (315+468)+(575)+(305+494)+(635+399)+(693)+(611)+(576)+(676)+(500)+(472+246)+(527)+(245). Όλοι οι τόμοι δερματόδετοι. (12).      200-600

361   ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ, εκδ. Χατζηϊωάννου 1934, σσ. 214, με χάρτη μονόφυλλο της Ύδρας, δερμάτινη ράχη με χρύσωμα.                                                                                                55-75

362   MATTON R., HYDRA ET LA GUERRE MARITIME (1821-1827), με 93 φωτογραφίες εκτός κειμένου για το νησί, εκδ. 1953, σσ. 118+φωτογραφίες, δερμάτινη ράχη με χρύσωμα.                                                                60-90

Βλέπε και: 579

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

115 GREEK BIBLIOPHILES’ RARE BOOK AUCTION – 115η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (2/2)

115η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (2/2)

 

33. ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ [363-387]

363   [ΚΕΑ-ΣΕΡΙΦΟΣ] MALLET, ZEA, THERMIA, SERIFOS, χάρτης, χαλκογραφία επιχρωματισμένη, διαστ. 15Χ10,5 εκ., 1683.           85-120

364   [ΡΟΔΟΣ] DAPPER, HET EYLANDT RHODUS, (η νήσος Ρόδος), χαλκογραφία επιχρωματισμένη, 1702, διαστ. 12,5Χ16 εκ.           85-120

365   [ΜΥΚΟΝΟΣ] TOURNEFORT J. P., PORT DE MYCONE, (λιμάνι της Μυκόνου, με θέα τους 10 ανεμόμυλους και την πόλη της Μυκόνου), επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1717, διαστ. 10Χ16 εκ.                                                       85-140

366   [ΡΟΔΟΣ] FISHER S., RHODES, άποψη της πόλης της Ρόδου με θέα στη θάλασσα και στο βάθος τα παράλια της Μικράς Ασίας, επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1840 περ, διαστ. 9,5Χ14 εκ.                                                                              60-90

367   [ΡΟΔΟΣ] BARTLETT W. H., THE NEW HARBOUR AT RHODES, το λιμάνι της Ρόδου όπου διακρίνονται οι δύο βάσεις όπου στηριζόταν ο Κολοσσός της Ρόδου, επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1840 περ, διαστ. 10Χ16 εκ.              60-90

368   [ΡΟΔΟΣ] BARLETT, RHODES THE ANCIENT DODANIM, with the channel between the island and Asia Minor, χαλκογραφίαεπιχρωματισμένη, 1843, διαστ. (13Χ19 εκ).                                                                          70-100

369   [ΤΗΝΟΣ] ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ. Απεικόνιση του ναού με την εικόνα της Παναγίας, ευαγγελιζομένης υπ’αγγέλου, που βρέθηκε το 1823. Χαρακτικό, Φραγίσκος Δεσίπρης εσχεδίασε και εχάραξε, εν Τήνω 1860 (37Χ26 εκ.). Με μικρό σκίσιμο στην άνω αριστερά γωνία. Σε πλαίσιο.                                                                                                                                              250-400

370   [ΨΑΡΑ] ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ, τυπ. Μαυρομμάτη, 2 ττ. δεμ. [μαζί], σσ. 630+382. Με 3 χρωμολιθόγραφους χάρτες των Ψαρών. [μαζί δεμ.] ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Κ., ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ, 1862, σσ. 127. Με 3 ολοσέλιδα σχέδια πλοίων. Δερμ. βιβλιοδ.100-200

371   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΛΩΝ, ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ. Μετά τοπογραφικών και ιστορικών παρατηρήσεων περί της αρχαίας Σύρου και 2 λιθογραφικών πινάκων, τυπ. Βαρβαρρήγου 1875, σσ. 92 [μαζί δεμ.] ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ Α., ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΤΟΙ ΓΕΩΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ, 1874, σσ. 416. Σπασμ. Δερμ.                                                      100-180

372   [ΑΙΓΑΙΟ] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΓΓΡΑΦΟ. Ανάθεση σε πρόσωπο «έμπειρο και ικανό», για επιθεώρηση και εφαρμογή των λογιστικών κανόνων στα νησιά του Αιγαίου, σφραγίδα και υπογραφή του υπουργού Μιλτ. Νεγρεπόντη.          40-70

373   [ANΔΡΟΣ] 16 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ Δ. ΠΑΣΧΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΔΕΜ. ΜΑΖΙ: Οι Αλβανοί εις τας Κυκλάδας, 1934 – Χρονικά και ιστορικά σημειώματα ετων εν τη νήσω Άνδρω χειρόγραφων κωδίκων (1193-1853), 1930 – Χριστιανική Άνδρος, 1924-25 (2) – Διονύσιος Καΐρης Α΄ – αρχιεπίσκοπος Άνδρου, 1924 – Νεόφυτος Καμπάνης, 1925 – Χίου Δανιήλ (1714-41), 1929 – Λατίνοι επίσκοποι Άνδρου, 1927 – Αναγραφή χρονολογική των αρχιερετευσάντων εν Άνδρω, 1927 (3) – Η εν Κάτω Κάστρω της Άνδρου Σχολή ελληνικών γραμμάτων, 1925 – Δώδεκα εν Ανδρω Βυζαντινά Μοναστήρια, 1936 – Μεσαιωνικαί κ.α. επιγραφαί της Ανδρου, 1927. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.            80-160

374   ΠΑΣΧΑΛΗΣ Δ.Π., Η ΑΝΔΡΟΣ, ήτοι Ιστορία της νήσου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ημάς, τυπ. Εστία 1925-27, 2 ττ., σσ. 731+446. Εικονογραφημένο με εικ. εντός και εκτός κειμ. και πίνακες. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες. (Α΄ Έκδοση).    100-200

375   [ΣΑΜΟΣ], ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΟΣ, «ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ», ποιητική συλλογή, εκδ. Σάμος 1930, σσ. 102.              15-25

376   [ΑΝΔΡΟΣ] ΠΑΣΧΑΛΗΣ Δ. Π., Η ΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821. Μετ’ανέκδοτων εγγράφων, τυπ. Εστία 1930, σσ. 116. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.                                                                                                     70-100

377   ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ Γ., ΚΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΙΤΩΝ, δύο τόμοι σε ένα, εκδ. 1930 (βλ. πρόλογο), σσ. 144+96, εξώφυλλο αποκολλημένο.                                                           50-80

378   [ΧΑΣΙΣ ΩΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΕΥΜΑ-ΣΥΡΟΣ 1938] «Περί κλήσεως εις απολογίαν προς απόλυσιν εκ της υπηρεσίας δι’ ανικανότητα περί την εκτέλεσιν αυτής και δι ασυμβίβαστον προς το αξίωμα του δημοσίου υπαλλήλου συμπεριφοράν του Οικονομικού Επιθεωρητού Τελωνείων Αντωνίου Παναγιωτάκη…», από το Υπουργείο Οικονομικών, υπουργός Α. Αποστολίδης, αντίγραφον αυθημερόν υπογραφή τμηματάρχου και σφραγίδα. Δακτυλογραφημένο, 4 σελίδες, 18 Νοεμβρίου 1938. [μαζί] το χειρόγραφο προσχέδιο, 7 σελίδες.            70-100

379   [ΚΑΣΟΣ] ΜΑΥΡΗΣ ΝΙΓ., ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΣΟΥ, ΤΟΜΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ-ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, εκδ. 1938, σσ. 307.100-200

380   [ΠΑΡΟΣ] ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, Η ΚΑΤΑΠΟΛΙΑΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΣ, με σχέδια του νησιού και της εκκλησίας, εκδ. 1944, σσ.63.                                                                                                                              50-80

381   [ΥΔΡΑ] ΛΙΓΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ, τομ. 1ος - Τα από της αρχαιότητος μέχρι της επαναστάσεως του 1821, σσ. 290, με δισέλιδες εικ., τομ. 2ος – Ο κατά θάλασσαν αγών των νήσων Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν, εκδ. 1953, σσ. 736. Δερμ. βιβλιοδ. (2)                                                                                                                  65-130

382   ΑΝΔΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εκδ. Ανδριακού Ομίλου, 1948. Τεύχη 1-3 δεμ. μαζί, σσ. 160+293. Με συνεργασίες των Φ. Κουκουλέ, Δ. Πασχάλη, Προνόμια και διοίκησις των Κυκλάδων επί Τουρκοκρατίας / Πειρατεία και Δουλεμπορία ανά τας Κυκλάδας επί Τουρκοκρατίας, κ.ά. Δερμ. βιβλιοδ.                                                                                                                                                70-130

383   [ΡΟΔΟΣ] ΜΑΤΤΟΝ R, RHODES, εκδ. 1949, σσ. 118+96 φωτογραφίες και χάρτες της Ρόδου και πέριξ, δερμάτινη ράχη, καλλ. βιβλιοδεσία.    30-50

384   [ΚΩΣ] ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΠΑΛΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΩ. Γυναικεία ενδυμασία. Χρωμολιθογραφία διαστάσεις (20Χ27 εκ.). Σε πλαίσιο.                                                                                                                                     40-65

385   [ΣΥΜΗ] ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΠΑΛΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ ΣΥΜΗΣ. Γυναικεία ενδυμασία. Χρωμολιθογραφία διαστάσεις (20Χ27 εκ.). Σε πλαίσιο.    45-65

386   [ΤΗΛΟΣ] ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΗΛΟΥ. Χρωμολιθογραφία διαστάσεις (20Χ27 εκ.). Σε πλαίσιο.            45-65

387   [ΣΙΦΝΟΣ] ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ ΜΙΛΤ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ, εκδ. 1990, σσ. 426, με αφιέρωμα χειρόγραφο του συγγραφέα, και δύο άρθρα εφημερίδων που παρουσιάζουν το βιβλίο, βιομηχανική βιβλιοδ.                                                                                                                25-45

Βλέπε και: 259, 99

34. ΣTEPEAEΛΛAΔAEYBOIA [388-392]

388   FINDEN E., MISSOLONGHI, άποψη ενός μέρους της πόλης και της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1830, διαστ. 9Χ13,5 εκ.                                                                                                                                45-70

389   ΓΟΥΔΗΣ Δ. Ν., ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟΝ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ, ΜΕΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, τόμος Α΄, εκδ. Κυριάκου 1937, σσ. 199+πίνακες, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                                                     40-60

390   [Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ], Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ ΑΕΝΑΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΩΝ, ήτοι: η μέχρι σήμερον 1953 μ.χ, περιληπτική ιστορία της Προυσιώτισσης θαυματουργού ιεράς εικόνος της θεομήτορος Παναγίας, εκδ. Ιερά Μονή Προυσιώτισσας 1953, σσ. 24.      20-40

391   [ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ, 1958], Έντυπα με θέμα την λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η ελληνική κυβέρνηση σκοπεύει να αναθέσει σε Ολλανδική εταιρεία την αποξήρανση της λιμνοθάλασσας. Έστω και προσωρινά συμβολικά μόνο μέρος αυτής. Οι κάτοικοι και ψαράδες της λιμνοθάλασσας αντιστέκονται και διαμαρτύρονται κατά του σχεδίου αυτού της κυβέρνησης. Ο βασικός αντιπρόσωπος των ψαράδων, είναι ο κύριος Γεώργιος Γοργορίνης, τέως νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας, με καταγωγή από εκείνη την περιοχή, και όπως φαίνεται κι ο ίδιος από οικογένεια ψαράδων. Αυτός με άοκνες προσπάθειες, διαλέξεις, άρθρα σε εφημερίδες, άμεσες επαφές με τους κυβερνητικούς ιθύνοντες, προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα και προτείνει περαιτέρω πρακτικούς τρόπους προς καλύτερη εκμετάλλευση της λιμνοθάλασσας, από τους ψαράδες και το κράτος, για την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αλιέων. Η αποξήρανση, όπως διαπιστώνει κανείς σήμερα, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, και οι ψαράδες ακόμα αλιεύουν εκεί, και επιπλέον αλάτι παράγεται άφθονο. Το Αρχείο αυτό αποτελείται από α) την διάλεξη του Γοργορίνη για το πρόβλημα που προέκυψε και τις προτάσεις του για επίλυση αυτού (τρεις έντυπες σελίδες από τέσσερις), β) Μια ανακοίνωση των αρχών Κλεισόβης (περιοχή του Μεσολογγίου) προς τους κάτοικους, όπου τους ενημερώνει για τα τεκταινόμενα (μία έντυπη σελίδα από μια όψη), γ) πέντε άρθρα σε εφημερίδες της εποχής που σκιαγραφούν το πρόβλημα και τα μέτρα που παίρνουν οι διάφορες πλευρές. («Ο Ταχυδρόμος της Ρούμελης» (δύο φύλλα-28-7-1958 και 28-8-1958), «Τα Νέα» (ένα φύλλο 4-9-1958), «Η Ημέρα» (ένα φύλλο 25-7-1958), και «Νεολόγος» (ένα φύλλο 17-7-1958). (7).                                                                              85-120

392   [ΑΛΙΒΕΡΙ] MEGALIDES DEMETRIUS, ALIVERI. A MINE WITH A MEANING, εικονογραφημένο λεύκωμα με θέματα από τη ζωή στο ανθρακορυχείο Αλιβέρι, εκδ. ThePublicPowerCorporation 1960, σσ. 95.                          40-70

 

36. ΗΠΕΙΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ [393-405]

393   [ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ] CORONELLI, TO ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Χαλκογραφία του Coronelli, 1685 ca (44X28 εκ.)         150-230

394   CORONELLI, ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Χαλκογραφία 1685 περ. (28Χ44 εκ.)         90-150

395   [ΠΡΕΒΕΖΑ] CORONELLI, TO ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ CORONELLI. Xαλκογραφία 1685 περ. διαστάσεις (28Χ44 εκ.).                                                                                                         90-150

396   ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ, ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ, αφιερωμένο στη Βασίλισσα Όλγα, εκδ. Φέξης 1882, σσ. 53 (λείπουν οι σελίδες από 47-52), φύλλα ελαφρώς αποκολλημένα.                                                                           30-60

397   ΡΟΥΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ, ο υπογράφων Γ. Ρουσέας στέλνει επιστολή στον αδελφό του [όνομα δυσανάγνωστο] από τον στρατό (προφανώς κάνει τη θητεία του) όπου του αναφέρει διάφορα για κάποια εμπορική υπόθεση που εκκρεμεί και τον παρακαλεί να την διεκπαιρεώσει. (Αναφέρεται και κάποιος Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος έμπορος), Βόλος Μάρτης 1886, δύο φύλλα χειρόγραφα μόνο οι μπροστινές όψεις.                                                                                                                                        15-25

398   ΚΑΠΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΚΑΠΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΣΙΓΑΡΕΤΑ ΛΑΜΙΑΣ. ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΕΙΟΝ Η ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ Κ.Δ. ΣΧΙΝΑ ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ. Λιθόγραφο εξώφυλλο κουτιού. Λιθ. Ι. Πανίτσα. Με παράσταση της Αθηνάς. [μαζί] Κάρτα με διαφήμιση: Καπνίζετε Σιγαρέττα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», «ΘΡΑΚΗ». (2)                                                                                               25-50

399   ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ ΝΙΔ., ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΛΟ), εκδ. Σχοινά 1937, σσ. 103.                          40-50

400   ΜΕΤΕΩΡΑ. Δύο φωτογραφίες με τους βράχους των Μετεώρων και τα μοναστήρια. 1950 περ. (32Χ29 εκ.). Σε πλαίσιο. (2)                 45-80

401   ΤΡΙΚΑΛΑ. ΕΠΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ ΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΠΡΩΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ, Αγ. Ανάργυροι, Γέφυρα, το Φρούριο. Οι 4 από αυτές είναι φωτογραφίες του Νικ. Στουρνάρα. 1950 περ.                                                     25-40

402   ΜΕΤΣΟΒΟ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΤΡΕΙΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ, 1950.                           15-25

403   [ΗΠΕΙΡΟΣ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία αστική φορεσιά από την Ήπειρο, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [37Χ20 εκ.].                                                                                        50-80

404   BOISSONASFRED. ΤΑ ΤΕΜΠΗ. Φωτογραφικό στιγμιότυπο από το δάσος. Εκδ. Ελευθερουδάκη διαστάσεις (40Χ59 εκ.)               90-140

405   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣΑΙ ΠΑΡ’ ΕΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΟΥ 1823:ΙΟΥΛΙΟΣ: ΛΑΡΙΣΑ, ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΙΩΝ, ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΝΑΦΙΩΝ (1759-1824), (η εκπαιδευτική, πνευματική, οικονομική, εκκλησιαστική κατάσταση στη Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Άγραφα, Ρούμελη, Μοριά, Πόλη και Μικρά Ασία-Το γλωσσοεκπολοτιστικό κίνημα του Βηλαρά-η επανάσταση του 1821), εκδ. Αντωνιάδης 1964, σσ. 667.                                                                                                                                                  20-35

Βλέπε και: 648

 

37. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ [406-419]

406   [ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ] Η ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩΝΥΜΩ ΟΡΕΙ ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ. Χαλκογραφία, εχάραξε Ιωάννης Αντώνιος Ζουλιάνης, Βενετία 1819. Απεικονίζονται η Μονή Δοχειαρίου και σε πλευρικά τετράγωνα πλαίσια θαύματα που έγιναν στη Μονή και οι άγιοι ηγούμενοι του μοναστηριού. Η χαλκογραφία επικολλημένη σε χοντρό χαρτόνι. Με αρκετές φθορές και λεκέδες διαστάσεις (70Χ50 εκ.)                                                                        120-240

407   [ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ] «Ανδριανούπολη, Πρόξενος Γαλλίας, Ρωσσίας και άλλοι έπαιξαν θεατρικό έργο, 1910». Ομαδική ασπρόμαυρη φωτογραφία, επικολλημένη σε σκληρό χαρτόνι. Διαστάσεις [16,5Χ22,5 εκ.].                     30-50

408   BARBY HENRY, LA GUERRE DES BALKANS. LES VICTOIRES SERBES, εκδ. Grasset 1913, σσ. 306, μεφωτογραφίεςκαιχάρτες.              35-45

409   BIRTH ULBRECHT, DER BALKAN. SEINE LANDER UND VOLKER IN GESCHICHTE, KULTUR, POLITIK…, με 72 εικόνεςκαιέναχάρτη, εκδ. Leipzig 1914, σσ. 391.                                                                                                      55-90

410   [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ] ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: 9 του 1917 (Τούρκικος μιναρές, Τζαμί, Ορθόδοξο μοναστήρι, η Ακρόπολη, Γιεντί Κουλέ) και 2 του 1956-7 (η Προκυμαία και ο Λευκός Πύργος).                                                                55-110

411   COLOCOTRONIS V., LA MACEDOINE ET L’HELLENISME. Etude historique et ethnologique. Paris, Berger-Levrault, 1919, σσ. 660. Με 24 αναδιπλ. χάρτες. Δερμ. καλλιτεχν. βιβλιοδ.                                                                      80-160

412   [ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ-ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΕΛΛΙΩΤΗΣ], ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΜΕΤΑ 52 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ, με πολλές εικόνες και σχόλια στα ελληνικά και γαλλικά, εκδ. Paul Richter 1928, χασ.               50-85

413   ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, τόμος πρώτος, με εικ. εντός και εκτός κειμένου και αναδιπλούμενο χάρτη, Θεσσαλονίκη 1940, σσ. 655. Δερμ. βιβλιοδ.                35-60

414   ΜΕΡΤΖΙΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, με αναδιπλούμενο χάρτη, Θεσσαλονίκη 1947, σσ. 572. Δερμ. βιβλιοδ.                                                                                                                                  50-100

415   ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Επιμέλεια: Ι. Βασδραβέλλη. Τομ. Α΄- Αρχείον Θεσσαλονίκης, τομ. Β΄- Αρχείον Βέροιας – Ναούσης (1598-1886), Θεσσαλονίκη 1952-54, σσ. 22+576+27+407. Δερμ. βιβλιοδ.                                     40-80

416   ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ, λεύκωμα με 262 πίνακες, εκδ. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 1953, σσ. 59+πίνακες, λινόδετο.                                                                            65-130

417   [ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ] SPERLING, Χρωμολιθογραφία με γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά από την Χαλκιδική, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, τυπ. «Ασπιώτη Έλκα», [1954]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [37Χ20 εκ.].                                      50-80

418   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΑΛΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΗΘΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, 1958, σσ. 176. Σχ.4ο, χρωματ. εξώφυλλο.              30-40

419   [ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ], ΑΘΩΣ-ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, λεύκωμα με μαυρόασπρες φωτογραφίες από τις μονές εικόνες και τοπία του Αγίου Όρους, με κείμενο του Ζωγραφάκη Γ., εκδ. Πεχλιβανίδη χ.χ, χασ με 103 εικόνες.                                25-45

Βλέπε και: 335, 196, 687, 662

38. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ [420-433]

420   [ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ] Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άργους, 1856-1890. 5 τόμοι: 1ος τομ.: Ιανουάριος 1856-1859. Δήμαρχος Ιωάννης Βλάσης. 2ος τομ.: Ιούλιος 1875-1877. Δήμαρχος Σπ. Καλμούχος. 3οςτομ.: Ιανουάριος 1885-1886. Δήμαρχος Σπ. Καλμούχος. 4οςτόμ.: Δεκέμβριος 1888 – Ιούνιος 1889. Δήμαρχος Σπ. Καλμούχος. 5ος τομ.: Ιούλιος 1889 – Φεβρουάριος 1890. Δήμαρχος Σπ. Καλμούχος. Οι δήμαρχοι Βλάσσης και Καλμούχος, όπως και Περρούκας και Καλλέργης που επίσης, αναφέρονται στα Πρακτικά, προέρχονται από τις ιστορικές οικογένειες του Άργους, που διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Ο Καλμούχος διετέλεσε και βουλευτής. Το Άργος είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα και έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην έξωση του Όθωνα, όπως και οι δύο δήμαρχοι: Καλλέργης και Καλμούχος. Τα Πρακτικά αναφέρονται σε διάφορα τοπικά και γενικά θέματα, άγνωστα και ανέκδοτα (προσλήψεις υπαλλήλων για τις υπηρεσίες του δήμου, αποζημιώσεις προς τρίτους, αγωγές κατά του δήμου και πολιτών, έκδοση συντάξεων, κλπ.) (5)750-1300

421   CORONELLI, ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΣΕΛΑΦΑ (FORT DI CHIELAFA). Χαλκογραφία, 1685 περ. διαστάσεις (28Χ44 εκ.).                                                                                                                                         90-150

422   CORONELLI, TO KAΣΤΡΟ ΤΗΣ ΖΑΡΝΑΤΑ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Χαλκογραφία 1685 περ. διαστάσεις (28Χ44 εκ.)           90-150

423   DAPPER OLFERT, A) OUT NAVARINO, B) NIEU NAVARINO, C) ST. NICOLAAS, D)MODON, (παλιό και νέο Ναβαρίνο, Αγ. Νικόλαος, Μόδον), επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1688, διαστάσεις 12,5Χ16 εκ.                             95-150

424   DODWELL E., ΜΥΚΗΝΕΣ, Η ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ. Χρωμολιθογραφία 1819 (25Χ40 εκ.).         80-160

425   WILLIAMS H.W, PART OF MISTRA. THEANCIENTSPARTA, επιχρωματισμένη χαλκογραφία, 1829, διαστ. 11Χ9 εκ.                50-80

426   [ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ], Ενδεικτικόν Γυμνασίου της Ελένης Παναγιωτάκη του Αντωνίου από Γυμνάσιο Πάτρας το σχολικόν έτος 1932-1933, ένα φύλλο έντυπο συμπληρωμένο χειρόγραφα, με υπογραφή του διευθυντή, Πάτρα 1η Αυγούστου 1933.   20-30

427   ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΛΑΓΟΝΙΑΚΑ, (ιστορία και τοπογραφία από το 800πχ έως σήμερα), εκδ. Βιτσικουνάκη 1936, σσ. 432, λινόδετο                                                                                                                                                   40-80

428   MEYERERNST, PELOPONNESISCHEWANDERUNGEN.ReisenundForschungenzurantikenundmittelalterlichenTopographievonArkadienundAchaia, Zurich- Leipzig, Verlag, 1939, σσ. 148, με 36 πίνακες, 10 αναδιπλ. Τοπογραφικά σχέδια του Bura και 2 αναδιπλ. χάρτες. Δερμ. βιβλιοδ. (ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑ).                                                                                                   60-100

429   [ΗΧΩ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ], ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, Αθήνα 15 Νοεμβρίου 1954.                                                                                                                      10-15

430   ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤ. ΕΜ., ΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, (περιήγηση στην Μονεμβασιά), εκδ. 1957, σσ. 46, με πολλές θετικές κριτικές για το βιβλίο του «Μονεμβασιά, η Βενετία της Πελοποννήσου», από έγκριτους κριτικούς σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής, λινόδετο.  25-50

431   ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΥΑΣΟΣ ΑΘ., ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ, εκδ. 1962, σσ. 184+ (έγγραφα) 70, με αφιέρωση του συγγραφέα.         20-40

432   ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ’21, εκδ. 1971, σσ.271. 25-35

433   ΧΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ., Η ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ ΑΡΕΙΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ, ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΟΥΣ, εκδ. 1975, σσ.330+31 πίνακες, και τρεις αναδιπλούμενοι χάρτες, με αφιέρωση του συγγραφέα.              35-70

Βλέπε και: 195, 188, 19, 327, 526

 

39. ΕΠΤΑΝΗΣΑ [434-442]

434   [ΛΕΥΚΑΔΑ] CORONELLI, ISOLADIS. MAURA, dedicatadalP. CosmografoCoronelliall’illustriss. S. Matteo Sanudo (1696). (47X63 εκ.). Χαλκόγραφος Χάρτης της Λευκάδας. Άνω αριστερά καρτούς με απεικόνιση του κάστρου. Σε πλαίσιο.  280-450

435   ΧΟΠΦ ΚΑΡΟΛΟΣ, ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΥΘΕΝΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, μτφρ. Ι. Ρωμανού. Με μια Ιστορική μελέτη περί της εν Ελλάδι Φραγκοκρατίας των αυθεντών Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, εκδ. αναλώμασι Παύλου Λάμπρου, Κέρκυρα, τυπ. Ιονία, 1870, σσ. 320. Με ένα αναδιπλ. Γενεαλογικό χάρτη. Δερμ. βιβλιοδ.με γωνίες.                                                      90-180

436   [ΚΕΡΚΥΡΑ] ΟΚΤΩ ΚΑΡΤ – ΠΟΣΤΑΛ. 4 από το Χρωμολιθογραφείο Ασπιώτη-Ελκα με τοπία της Κέρκυρας (Φρούριο Αρχαγγέλου, Παλαιοκαστρίτσα, Μπενίτσες, Μον Ρεπό), 1 από τον Καλονάρο (Άποψη από το Κάστρο), 1 του Κόκαλη (επίσης άποψη από το Κάστρο) και 2 χρωματιστές του 1970. (8)                                                                                                       30-60

437   DRIAULT EDOUARD, QUESTIONS DU LEVANT, Paris 1909, σσ. 15+479. Λείπειησελ. τίτλου. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.           45-70

438   [ΑΤΡΟΣ-ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ-1936], Ο Σπυρίδων Ματσούκης βρέθηκε στο πανηγύρι της Παναγιάς της Άτρου, και γράφει τις αναμνήσεις του. Αναφέρεται στο υπέροχο τοπίο, την πανέμορφη εκκλησία και τις προετοιμασίες και τα σχετικά με το πανηγύρι. Το γραπτό του το τιτλοφορεί «Εκδρομή εις Άτρο», ή «Η Πανήγυρις της Άτρου». Δύο χειρόγραφα κείμενα. Το ένα με μελάνι, δύο σελίδες, και το άλλο με μολύβι εννέα σελίδες. Πιθανώς ανέκδοτο. Χρονολογείται 10-2-1936.                                                                    70-140

439   ΧΙΛΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, εκδ. Περιηγητική Λέσχη 1940, σσ. 38.    25-35

440   ΚΟΝΟΜΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ, συμβολή στην ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης, λεύκωμα με φωτογραφίες από πάμπολλα μοναστήρια και τον εξοπλισμό τους στη Ζάκυνθο, εκδ. Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας 1964, σσ.159, σχήμα 4ο.      40-65

441   ΑΝΤΩΝΑΚΑΤΟΥ ΝΤΙΑΝΑ, ΕΠΤΑΝΗΣΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ, με αγγλική μετάφραση από Καπετανάκη Βενετία, λεύκωμα με θέμα τα Επτάνησα, εκδ. 1965, χασ., με 47 εικόνες, σκληρόδετο σχήμα 4ο.                                       60-100

442   [ΤΑ ΝΕΑ], ΤΑ ΝΕΑ. Η ΕΜΜΕΤΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ, τρία φύλλα, εκδ. 15-10-68, 31-10-68 και 15-12-68, (3).      30-40

Βλέπε και: 328

 

40. ΚΡΗΤΗ [443-450]

443   DAPPER, DE ZUYDT KUST VANT EYLANDT CANDIA, (η νότια ακτή της Κρήτης), χαλκογραφία επιχρωματισμένη, 1688, (12,5Χ16 εκ). 95-150

444   [WAGNER & DEBES], ILE DE CRETE, χάρτης της νήσου Κρήτης με την Γαύδο (Gavdos/Gozzo), σε πλαίσιο, Leipzig 1895, διαστ. 10Χ20 εκ.                                                                                                                                                 50-100

445   [Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ], Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, τεύχη Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, (ολόκληρο το έτος 1909), εκδότες: Χατζηϊωάννου Ι., και Ελευθεριάδης Γ. Χ., εκδ. Ηράκλειον 1909, σσ. 192, με θέματα λαογραφικά και γεωργικά, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.         60-100

446   ΠΑΛΙΕΡΑΚΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ (ΚΑΘ’ ΟΜΗΡΟΝ) ΤΡΑΓΩΔΙΑ (ΚΑΤΑ ΣΟΦΟΚΛΕΑ), εκδ. Κρήτη 1913, σσ. 62, με αποσπάσματα από παρτιτούρες μουσικής του Γ. Χατζιδάκη.                                                                         35-60

447   ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ Ι. Δ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, μόνο ο δεύτερος τόμος, εκδ. Κρήτη 1932, σσ. 631-1255, με πολλά χαρακτικά π.χ, Στρατηγός Μακρυγιάννης, Σφακιά, Στρατής Δεληγιαννάκης, Μανώλης Γιανναδάκης, Σπήλαιον Μηλάτου, κτλ, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.                                                                                                                            40-60

448   [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ], ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ιστορικός, επιστημονικός, βιομηχανικός, εμπορικός, επαγγελματικός, τουριστικός, αγροτικός, εκδ. Ελεύθερος Κόσμος 1934, σσ. 184, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.       50-70

449   [ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ], ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ. ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ, ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, τεύχη 68-86, εκδ. 1935 (από Ιανουάριο 1935-Ιούλιο 1936), σσ. 312+172, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.                               60-120

450   GALLAS KLAUS, KRETA. LANDSCHAFT-KULTUR- MENSCHEN, λεύκωμα με κείμενα και πίνακες με θέματα από την τέχνη και τη ζωή της Κρήτης, εκδ. DuMont Koln 1979, σσ. 31+146 πίνακες.                                                         35-55

Βλέπε και: 502, 693, 326

 

41. ΚΥΠΡΟΣ [451-454]

451   ΡΑΛΛΗ ΠΕΡ. ΜΑΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΦΕΓΓΕΙ…, εκδ. Δίφρος 1957, σσ. 50, με σχέδια του ζωγράφου Βαρλάμου, αριθμημένο 16 από 100, με υπογραφή της συγγραφέας.                                                                                                      25-50

452   ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΚΥΠΡΟΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ, εκδ. Πνευματικής Κύπρου 1966, σσ. 30.    20-40

453   ΜΕΝΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ., ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΙΜΟΥ ΜΕΝΑΡΔΟΥ, ανάτυπον από ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ ΚΗ΄ 1972, εκδ. 1972, σσ.275-315.              10-15

454   ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΔΥΟ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ, εκδ. Αργυρόπουλος 1986, σσ. 162+αντίτυπα πέντε χειρόγραφων επιστολών του Ελ. Βενιζέλου.                                                                                                 15-25

 

42. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ [455-469]

455   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ] ΙΕΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΒΑΛΟΥΚΛΗ). Χαλκογραφία τυπωμένη σε μεταξωτό ύφασμα επικολλημένη σε ξύλο (19Χ29 εκ.). Η Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλί ή Παναγία η Μπαλουκλιώτισσα είναι ιερό χριστιανικό αγίασμα που βρίσκεται στη Κωνσταντινούπολη έξω από τη δυτική πύλη της Σηλυβρίας, όπου υπήρχαν τα λεγόμενα «παλάτια των πηγών» στα οποία οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες παραθέριζαν την άνοιξη. Στο χαρακτικό εικονίζονται το βαπτιστήριο σε σχήμα σταυρού με την απεικόνιση της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής και πιστοί που προσεύχονται για να γίνουν καλά με το αγιασμένο νερό.Στο βάθος διακρίνονται τα τείχη της Πόλης. 1840 περ.                                                                                                                                       150-300

456   ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΩΝΥΜΟΥ ΤΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ…ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ. Μετά πολλών και ποικίλων εικόνων, τυπ. Α. Κορομηλά, 1851-1869, 3 ττ., σσ. 618+556+656. Με 60 ολοσέλιδες λιθογραφίες και ξυλογραφίες, προσωπογραφίες ιστορικών προσωπικοτήτων, γυναικεία χαρέμια κλπ. Και με 2 αναδιπλ. χάρτες με φθορές στον 1ο και 2ο τομ. Με κατάλογο συνδρομητών. Δερμ. βιβλιοδ. (ο 1ος τομ. με καφέ ράχη και ο 2ος και 3ος με μαύρη ράχη).                                                  200-450

457   [ΣΜΥΡΝΗ-ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΘΗΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ], ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Παναγιωτάκη Αντώνιου με τα ξαδέλφια του Αθηνά και Ιωάννη Κοκκινόπουλο (διαθέτουμε μόνο τα απεσταλμένα προς Παναγιωτάκη και καμία απαντητική επιστολή). Δεκαπέντε (15) χειρόγραφες επιστολές από Αθηνά προς Παναγιωτάκη, και δώδεκα (12) από Ιωάννη προς Παναγιωτάκη. Οι επιστολές αφορούν κυρίως οικογενειακά θέματα, γάμους, γιορτές, προβλήματα υγείας, αισθήματα συμπάθειες, ίντριγκες και διαπροσωπικά προβλήματα κτλ. Επίσης οικονομικά θέματα, ενοίκια, περιουσίες, χρέη κτλ. Έχουν όλες προσωπικό τόνο και είναι γραμμένες μετά οικειότητας, και αποστέλλονται από Μικρά Ασία, κυρίως Σμύρνη. Οι επιστολές είναι χρονολογημένες μεταξύ 1860-1898. Συνολικά: 27 επιστολές.    220-400

458   ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑ, Βιβλίον Η-Θ-Ι, ήτοι Τα μετά την Άλωσιν (1453-1789) (Εκ χειρογράφου ανεκδότου της ιεράς μονής Σινά), εν Κωνσταντινουπόλει 1870, σσ. 837. Δερμ. βιβλιοδ. καλλιτεχν.      130-200

459   [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ] ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΠΛΟΙΟ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΦΑΡΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, H.M.S. SULTANOFFRAS-EL-TIN, ORLIGHTHOUSEFORT, ALEXANDRIAfromasketchbyacorrespondent, επιχρωματισμένη ξυλογραφία, W. H. Overend, 1880 περ. (37Χ54 εκ.)                                                                                                                                                70-140

460   [HECNESTOR-ΙΑΣΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ] Αδελφή νοσοκόμα με στολή (η ελληνίδα Ιda Δήμησσα). Ασπρόμαυρη φωτογραφία από το MareleAtelierdeFotografieNestorJeck, proprietarSaiVadorScutari, Jassy – Ιάσιο [χ.χ. 1900 περ.]. Διαστάσεις [13,5Χ8,7].       30-45

461   ΣΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, αρχές του 20ου αιώνα του Σάρρου καθηγητή της Μεγάλης του Γένους Σχολής. Περί προικοδοσίας, Περί στολισμού γυναικών, ένα φύλλο μικρό μέγεθος γραμμένο και από τις δύο όψεις, Κωνσταντινούπολις 1900 περ.                50-80

462   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ], ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, φωτογράφος Th. Servanis“Cadi-Kevy” Constantinople χ.χ., περ. 1910. Επικολλημένη σε χονδρό χαρτόνι, διαστάσεις 23Χ17.                                                           35-45

463   [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ] Χειρόγραφο ποίημα του Ομάρ Καγιάμ σε ελληνική μετάφραση πιθανότατα του Παύλου Γνευτού, Αλεξάνδρεια 1918. Μονόφυλλο (9Χ21 εκ.)                                                                                                           30-60

464   ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ, δύο τόμοι, εκδ. Αλεξάνδρεια 1928, σσ. 467+500, ο πρώτος τόμος απόδετος, γενικά καλή κατάσταση (2).                                                                                      1-…

465   [ΜΠΑΤΣΙ-ΚΩΝΣΤ/ΠΟΛΙΣ 1929], Δύο χειρόγραφες επιστολές, α) 24-8-1929, β) 17-12-1929, από Κυριακόπουλο Εμμ, (ΑΤΛΑΣ ΦΙΛΜ) προς τον φίλο του Αντωνάκη στο Μπάτσι της Μ.Ασίας. Οικονομικές και προσωπικές υποθέσεις. Υπογεγραμμένο από Κυριακόπουλο. Δύο φύλλα χειρόγραφα από την μία όψη. [μαζί] Χειρόγραφη επιστολή του παντοπώλη Λαβδά Σταύρου, προς τον ίδιο Αντωνάκη, όπου αναφέρεται η παράδοση επιταγής από τον Αντωνάκη στον Λάβδα και ακολουθεί λογαριασμός ειδών τροφίμων. Χρονολογείται 18-10-1929. Με υπογραφή του Λάβδα. (3).                                                                                                                             60-100

466   [ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ], Δύο επιταγές της Τράπεζας Αθηνών του Καΐρου, πρόκειται για συνδιαλλαγή με απόδειξη από «τμήμα τοκομεριδίων», δύο μακρόστενες αποδείξεις, Κάιρο 5-8-1938 στο όνομα της Eliandre Dimopoulos.                25-45

467   ΒΑΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ, ΡΩΜΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΗΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ-ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΗ, εκδ. Κλεισιούνη 1965, σσ. 232, χαρτόδετο.                                                                                                                                                   25-50

468   ΜΗΛΛΑΣ ΑΚΥΛΑΣ, Η ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ, λεύκωμα με τοπία, πρόσωπα, της Πριγκήπου, με ιστορική αναφορά στα κυριότερα γεγονότα και παραδόσεις αυτής, εκδ. Μέλισσα 1988, σσ. 591, σχήμα 4ο.                                                                       30-60

469   [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ], AGENCE ET CONSULAT GENERAL DE GRECE EN EGYPTE, άδεια ελευθέρας διελεύσεως στον Α. Παναγιωτάκη από Αίγυπτο σε Πειραιά, χ.χ, ένα φύλλο έντυπο και συμπληρωμένο με το χέρι, φέρει την υπογραφή του Secretaire de l’ Agence.                                                                                                                                                  35-50

Βλέπε και: 4, 516, 317

 

44. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ. [470-483]

470   SCHIPANOMARIO, VIAGGIDIPEITRODELLAVALLEILPELEGRINO….divisiintreparti,laTurchia, laPersia, elIndia. Seconda impressione con la vita dell’autore….Roma, Iacomo Dragondelli, 1662, σσ. 436+Ευρετήριο. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής με λίγες φθορές.             330-430

471   ABBE CHAPPE D’ AUTEROCHE, VOYAGE EN SIBERIE, ο συγγραφέας ήταν απεσταλμένος από την Γαλλική Ακαδημία για να παρακολουθήσει το πέρασμα της Αφροδίτης μπροστά από τον Ήλιο, και έκανε πειράματα για ηλεκτρισμό, μόνο δύο τόμοι Α1+Α2, πρώτος τόμος πρώτο μέρος και πρώτος τόμος δεύτερο μέρος, εκδ. Paris 1768, σσ.677, χωρίς δεύτερο τόμο χωρίς Άτλαντα και χαρακτικά, λείπουν τα εξώφυλλα, μέγεθος 4ον, (2).                                                                                                                                              1-…

472   [TOURNEFORT], REISE NACH DER LEVANTE, TOMOI A΄ καιΒ΄, εκδ. Γερμανία 1776, σσ.503+516, χωρίς τα χαρακτικά, ολόκληρο το κείμενο για τα ελληνικά νησιά και Κων/πολη, (2).                                                                    1-…

472β[ΚΩΣΤΑΝΤΙΟΣ & ΒΛΑΝΤΗΣ ΣΠ.] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ […] Τυπωθήσα νυν πέμπτον (5η έκδ.), δια δαπάνης της Ιεράς και Βασιλικής Μονής του Αγ. και Θεοβαδίστου Όρους Σινά. Βενετία, παρά Νικολ. Γλυκεί, 1817. Σσ. 219, σχ. μεγάλο 8ο. Βιβλιοδ. χαρτόδετο (εποχής). Με ολοσέλιδη χαλκογραφία (Μωυσής & Ααρών). (Λείπουν 3 χαρακτικά). Με ωραία πρωτογράμματα και κοσμήματα. (Βλ. Ηλιού 1817, 88). [«Περί ονόματος, Γεωγραφικής Θέσεως (“πετραία Αραβία”) κατοίκων, οικοδομής Μοναστηρίου, αγρίων Αράβων», κ.ά.].                                                                                                                                              120-220

473   DODWELL EDWARD, A CLASSICAL AND TOPOGRAPHICAL TOUR THROUGH GREECE, London, Rodwell and Martin, 1819, 1ηεκδοση, 2 ττ., σχ. 4ο. Εικονογραφημένη έκδ. με 63 από τους 66 χαλκόγραφους πίνακες, μερικοί δισέλιδοι, με εικόνες από τα αρχαία μνημεία αλλά και τοπία της Ελλάδας, και με 1 αναδιπλ. χαλκόγραφο χάρτη της Ελλάδας (Ιόνια νησιά, Αθήνα, Ακρόπολη, Θεσσαλία, Όλυμπος, Παρνασσός, Θήβα, Μυκήνες κλπ.) Και πολλές ξυλόγραφες εικ. εντός κειμ. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες. Ο Dodwell έκανε δυο ταξίδια στην Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Στο παρόν έργο περιγράφει την αρχαία και την νέα Ελλάδα. (Blackmer 551).      850-1300

474   BARTHELEMY, NOUVEL ABREGE DU VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS EN GRECE, Paris, Lavigne, χχ. (1820 περ.), 2 ττ., σσ. 330+330. Με 4 μυθολογικές χαλκογραφίες εκτός κειμ. και 1 αναδιπλ. χάρτη της Ελλάδας (Grece Ancienne). Σχ. 12ο, βιβλιοδ. όλο δέρμα με εκδορές.      70-130

475   EMERSON J. – CTE PECCHIO, TABLEAUDELAGRECEEN 1825, OURECITDESVOYAGES, Paris, AlexisEymery, 1826, 1η έκδοση, σσ. 117+464. Με μια ολοσέλιδη λιθόγραφη προσωπογραφία του Ανδρέα Μιαούλη έναντι της σελ. τίτλου. Περιγράφεται η Ελλάδα της Επανάστασης του 1825 και με μια σύντομη διήγηση των γεγονότων του ταξιδιού από τον J. Cohen. Δερμ. βιβλιοδ. εποχήςσυντηρημένη. Ex libris (Blackmer 576)                                                                                                                                              150-250

476   MEBOLD C. A., WELT-GEMALDE-GALLERIE ODER GESCHICHTE UND BESCHREIBUNG ALLER LANER UND BILTER. Erster band – EUROPA. GRIECHENLAND. Stuttgart 1836, σσ. 510. ΟτόμοςγιατηνΕλλάδα. Δερμ. βιβλιοδ. ξεκολημ. ράχη.   1-…

477   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΥΡΡΟΣ Ο ΘΕΤΤΑΛΟΣ, ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ. Χειρόγραφο βιβλίο με τα κεφάλαια: Αττικά και Ελευσινιακά, Επιστολή Γ΄, Λοκρικά, Επιστολή Ζ΄, Τροφωνιακά ήτοι Λεβαδιακά, Επιστολή Στ΄, Φωκικά, Επιστολή Ζ΄, Οζολικά ήτοι Ναυπακτιακά, Επιστολή Θ΄, Αιτωλικά, Επιστολή Θ΄. 366 σελ. περίπου χωρίς αρίθμηση, σχ.μικρό 8ο. Παρατηρούνται πέντε διαφορετικά είδη γραφής. 1850 περ. Πρόκειται για ανέκδοτο έργο του συγγραφέα και αποτελείται από επιστολές που ο σ. στέλνει σε φίλους του. Περιγράφονται γεωγραφικά, πολιτικά, πολεμικά, πολιτισμικά και ιστορικά γεγονότα των περιοχών που περιηγήθηκε. Θρύλοι και ιστορία από τα αρχαία χρόνια ως τις μέρες του. Μια εκδοχή του έργου σώζεται (βλ. και ΓΑΚ). Βλ. σχετικό άρθρο στη ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ, (αυτόθι σελ. 4-5).1000-1500

478   MERY (FRANCOIS JOSEPH PIERRE), CONSTANTINOPLE ET LA MER NOIRE, Paris, Belin-Leprizeur et Morizot (1855), 1ηέκδοση, σσ. 500, σχ. μεγάλο 8ο. Εικονογραφημένο με 21 χαρακτικά των αδελφών ζωγράφων-χαρακτών Rouargue, εκτός κειμ. ετων οποίων τα 6 είναι επιχρωματισμένα. Eικονίζονται η Αγ. Σοφία, το τζαμί του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, η Κωνσταντινούπολη, ο Βόσπορος, το παλιό παλάτι, εσωτερικό χαρεμιού, παζάρι, καραβάνι, Βάρνα, Τραπεζούντα κλπ. Δερμ. βιβλιοδ. με επιχρυσωμένες τις άκρες των φύλλων. Οξειδώσεις. Π (Blackmer1343).                                                                                                                  260-350

479   DESCHAMPS GASTON, LA GRECE D’AUJOURD’HUI, Paris, A. Colin, 1892, σσ. 388. Καλλιτεχν. Βιβλιοδ. Περιήγηση: Αθήνα, Σύρος, Αμοργός, Δελφοί, Θεσσαλία.                                                                                                   45-65

480   CHOISY MARYSE, UN MOIS CHEZ LES HOMMES, πρόκειταιγιασκανδαλώδεςταξίδιτηςσυγγραφέωςστοΆγιονΌρος, εκδ. Paris 1929, σσ.254, δερματόδετη ράχη.                                                                                                    45-60

481   [ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΣ] ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 1927-1947, αφιέρωμα στα είκοσι χρόνια του ομίλου, πρόεδρος Ι. Βασίλης, αντιπρόεδρος Σ. Νάγος, γραμματέας Κ.Τσαντίλας, περιλαμβάνει σύντομα άρθρα και ομιλίες για την 20η επέτειο του ομίλου, εκδ. 1947, σσ. 50.  50-100

482   CHAMBERLAIN SAMUEL, THE NEW ENGLAND IMAGE, λεύκωμα με φωτογραφίες από τοπία, κτήρια, λίμνες και θάλασσες της Νέας Αγγλίας, εκδ. Hasting 1963, σσ. 192, σχήμα 4ο.                                                                                     25-50

483   [LIST HERBERT, HOFMANNSTHAL HUGO VON], ΕΛΛΑΣ-HELLAS, εικονογραφημένο λεύκωμα με πρόσωπα τοπία και μνημεία από ολόκληρη την Ελλάδα, εισαγωγή του Hugo von Hofmannsthal, εκδ. Apeiron 2003, σσ. 162, σχήμα 4ον.  1-…

Βλέπε και: 430, 521, 383, 169

 

45. ΠΑΛΑΙΟΤΥΠΑ [484-489]

484   ΗΣΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΡΑΙΟΥ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ [μαζί δεμ.] ΣΙΜΜΙΟΥ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ, ΩΟΝ, ΠΤΕΡΥΓΙΟΝ, ΠΕΛΕΚΥΣ [μαζί δεμ.] ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΣΙΜΜΙΟΥ ΡΟΔΙΟΥ, ΜΟΣΧΟΥ ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΥ, ΒΙΩΝΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ, 1612. Λείπει η σελ. τίτλου, σσ. 410+index+26. Νέα βιβλιοδ., σχ. 16ο.    180-280

485   ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΣ, ΓΝΩΜΑΙ ΕΛΕΓΙΑΚΑΙ, ΦΩΚΥΛΙΔΟΥ ΠΟΙΗΜΑ ΝΟΥΘΕΤΙΚΟΝ, ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ, ΣΟΛΩΝΟΣ ΓΝΩΜΑΙ ΕΛΕΓΙΑΚΑΙ (ΓΝΩΜΟΓΡΑΦΟΙ), Genevae, apudI. Vignon, 1620. Κείμενο ελλην. και λατινικό. Σχ. 16ο, νέα βιβλιοδ. όλο δέρμα ξεκολημ., σσ. 267+index. Ξυλόγραφη σελ. τίτλου, με πολλά ξυλόγραφα κοσμήματα.        190-290

486   LATEBAIDEDISTAZIO, DISELVAGGIOPORPORA, Piacenza 1770, pressoNiccoloOrcesi. Με μία χαρακτική εικόνα στην σελίδα τίτλου. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 448.                                                                                                       70-120

487   ΓΑΖΗΣ Θ., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, εκδ. Paris 1529, σσ. 25+50+63+67, κολοβό, βιβλιοδεσία ταλαιπωρημένη.               1-…

488   MARTINEAUDUPLESSIS, METODOPERISTUDIARELAGEOGRAFIATOMOTERZO. Μέθοδος σπουδής της γεωγραφίας τόμος 3ος, εκδ. Venetia 1735, σσ. 432, ιταλική γλώσσα, περιέχει περιγραφές Ασίας, Αφρικής, Αμερικής, σχήμα 12.            1-…

489   IUSTINUS, IUSTINIHISTORIAEPHILIPPICAE, LIBELLUSVARIARUMLECTIONUM, εκδ. Λειψία 1757, σσ.708+Index, δερματόδετη ράχη                                                                                                                                               120-200

Βλέπε και: 56, 57, 34, 563

 

46. ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ [490-495]

490   ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ, ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ, εξάτομο, εκδ. Πάσσαρη 1865, σσ. 877+789+844+751+1000+455+πίναξ ονομάτων, στον πρώτο τόμο χαρακτικό του εκδότη έναντι της σελίδας τίτλου, δερματόδετη ράχη (6)                                               150-300

491   HORNE R.H., THE HISTORY OF NAPOLEON BONAPARTE. New edition by S.R.Townshend Mayer. Illustrated with several hundred designs by Raffet and Horace Vernet. London, G. Routledge 1879, σσ. 522. Εικονογραφημένο με πάμπολλες ξυλογραφίες εντός κειμ. Βιομηχαν. Βιβλιοδ. Εποχής.                                                                                                                    90-140

492   ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙ, ΚΑΤ’ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑΙ, «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (η κύρια πραγματεία) +10 μικρότερες, εκδ. Κασδόνης 1889, σσ. 279, δερματόδετηράχη.              40-80

493   GANTSCHO TZENOFF, DIE ABSTAMMUNG DER BULGAREN UND DIE URHEIMAT DER SLAVEN. EINE HISTORISCH-PHILOLOGISCHE UNTERSUCHUNG UBER DIE GESCHICHTE DER ALTEN THRAKOILLYRIER, SKYTHEN, GOTEN, HUNNEN, KELTEN U.A, εκδ. de Gruyter 1930, σσ. 358.                                                                       30-50

494   ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ + ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΘ΄ ΑΙΩΝΑ Ιδιαιτέρως των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος και Τουρκίας, δύο τόμοι σε ένα, λιθόγραφο κείμενο, εκδ. Λιθογραφείον Πετρή 1931, σσ.126+175, κείμενο κατά τας παραδόσεις του Ν.Μοσχόπουλου 1931-1932, σχ. 4ο.                                                                              90-180

495   SIR ERNEST POOLEY, THE GUILDS OF THE CITY OF LONDON, with eight plates in colour and 19 illustrations in black & white, εκδ. WilliamCollins 1945, σσ. 48, δεμένο ελαφρώς φθαρμένη ράχη.                                            25-35

Βλέπε και: 489, 427, 467, 3, 171, 199, 496, 497, 33, 16, 349, 482, 359, 356, 383, 387, 642

47. ΔΙΚΑΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ [496-510]

496   BAUDIER MICHEL, HISTOIRE DU MARESCHAL DE TOIRAS, ensemble une bonne partie du Regne du Roy Louis XIII, εκδ. Paris 1644, σσ. 252+23, χωρίς τους χάρτες, με χαλκογραφίες, φθαρμένο με εξώφυλλα ταλαιπωρημένα.        1-…

497   BARON DE MANSTEIN, MEMOIRS OF RUSSIA, from the year 1727-1744, αγγλική μετάφραση από το γερμανικό πρωτότυπο, περιγράφει τους ρωσοτουρκικούς πολέμους από το 1727-1744, εκδ. London 1773, σσ. 416+index, χωρίς χάρτες και πλάνα, αποκολλημένο εξώφυλλο και φαγωμένο.                                                                                                                                                    1-…

498   ΔΕΓΡΑΒΕΡΑΝΔΟΥ Ι. Μ., ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΡΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΩΝ Η ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΩΝ, μτφ. και εκδ. από τον Αξελό Κωνσταντίνο, εκδ. Ράλλη 1839, σσ. 200, δεμένοράχημεελαφρέςεκδορές.             60-90

499   ROGRON J.-A., CODE NAPOLEON EXPLIQUE PAR SES MOTIFS, PAR DES EXAMPLES ET PAR LA JURISPRUDENCE, 15ieme Edition entierement refondue, δύοτόμοι, εκδ. Plon 1853, σσ. 3428, δερματόδετηράχη. (2).       100-200

500   [LOTTO PUBLICO D’ ITALIA], Δέκααποκόμματαλαχείωντου “Lotto Publico del Regno d’ Italia”, Torino 5-11-1863.               40-80

501   ΗΤΡΑΠΕΖΑΤΟΥΛΟΝΔΙΝΟΥ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΤΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣΑΙΘΟΥΣΑΣ, THE BANK OF LONDON (Late the hall of commerce), Ξυλογραφίαεπχρωματισμένη, 1880 περ., (35Χ25 εκ.)                                                         70-100

502   ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΥΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, εκδ. 1893, σσ. 246, με λογιστικούς πίνακες και παραδείγματα, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.      80-140

503   [COMMERCIAL UNION-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ], ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΤΩ 1861, Πενταετής προπληρωτέα ασφάλισις στο όνομα της Παναγούλας Λεοντοπούλου, επίσημο μεγάλο έγγραφο έντυπο συμπληρωμένο δακτυλόγρφα, φέρει υπογραφή του διευθυντή και χαρτόσημο δέκα λεπτών, πληρωτέο ποσό 10.000 δρχ., Αθήνα 15-12-1922.      40-70

504   [ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ], ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, δύο εις διπλούν στα ελληνικά και στα γαλλικά, κενά προς συμπλήρωση διάτρηττα επικυρωμένα, 1928 περ.                                                            15-20

505   ΠΕΠΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α., ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ, διάλεξις, εκδ. Δίκαιος 1933, σσ.31.                                                                                                                                        25-35

506   [HUNKE HEINRICH] HANSE. DOWNING STREET UND DEUTSCHLANDS LEBENSRAUM, (οι σχέσεις μεταξύ των οικονομικών δυνάμεων της Βρετανίας και Γερμανίας και ο ζωτικός χώρος της Γερμανίας), εκδ. Berlin 1940, σσ.168, λεύκωμα με πολλές εικόνες, κτηρίων, χάρτες αναδιπλούμενοι, αντίγραφα χειρογράφων, νομίσματα κτλ.                                                     25-40

507   STAUB ALEXANDER, Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΚΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ, μετφρ. Μεραναίος Λ., εκδ. Ωρίων 1943, σσ. 143.   25-40

508   [ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ], ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ, του Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, με κείμενα του αρχηγού Γεωργίου Παπανδρέου, εκδ. 1945, σσ. 79, απόδετο με καρφίτσα.                                                          40-60

509   ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΑΛΜΑΝΑΚ 1959. Με πολλές εικόνες, εντός και εκτός κειμένου καθώς και οικονομικούς πίνακες. Επίσης περιέχεται εκτενές «Εγκόλπιον του Σπουδαστού της Α.Σ.Β.Σ» (σελ. 275-495), και «Μελέτες» ποικίλου επιστημονικού ενδιαφέροντος, (σελ. 499-643). Χαρτόδετο, σσ. 650.45-65

510   ΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ., ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ (από του έτους 1821-1938), εκδ. 1979, σσ. 118, με εικόνα του Σχινά στο εσώφυλλο και ενυπόγραφη αφιέρωση του συγγραφέα στον κάτοχο του βιβλίου.                                          40-60

Βλέπε και: 124, 454, 600, 351, 666, 175, 372, 168, 391, 181, 466, 281, 257, 692, 689, 693, 311, 658, 378, 193, 294

 

48. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ [511-518]

511   Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1896, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ, Καταστήματα «Ακροπόλεως» Β. Γαβριηλίδου, ττ. Α΄ & Β΄ [δεμ. Μαζί], τυπ. της Εστίας, 1896. (φττπ. από τον 1ο τόμο οι σελ. 1-16 και από τον 2ο τόμο οι σελ. 9-20). Σχ. φύλλου μεγάλο, σσ. 358+20.                                                                                  200-400

512   ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΛΛΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ και ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΑ και ΤΟΠΙΑ, κείμενα Ηλία Βενέζη, στα γερμανικά, [χ.χ.]. Με 48 φωτογραφίες. Σσ. 20+φωτ.                20-30

513   [ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ] ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜ., ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 17ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ΔΕΛΧΙ ΙΝΔΙΑΣ, από 29 Ιουλίου – 3 Αυγούστου 1959. Πολυγραφημένο. Δεμ., σχ. 4ο, σσ. 25+4.35-60

514   [ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ], Τρία βιβλία: ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ, έκδ. 1968. [μαζί] ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, έκδ. 1990. [μαζί] ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ, έκδ. 1990. (3)               10-20

515   ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΑΣ, έκδ. 1969. Εικόνες εντός κειμένου. Σσ. 307+4+4 αναδιπλ. χάρτες.                                                                                                                                      15-20

516   [ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ], ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, συντακτική επιτροπή ανάμεσα σ’ άλλους η Π.Σ Δέλτα, Λέων Πτέρης κ.α, περιέχει inter alia, κανονισμό απόκτησης πτυχίου Τοπογράφου, Ράπτου, Διερμηνέως, Αρετής, Τηλεγραφητού, Γραφέως, δύο τεύχη, αριθ. 21 Νοέμβριος 1915, αριθ. 21 Δεκέμβριος 1915, σσ. 325-340+341-372. (2).                                                           25-50

517   ΤΖΕΡΕΣΚΙ ΑΡΘΟΥΡΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, εκδ. Βιτσικουνάκη 1922, σσ. 86, μέγεθος 12ον.                                                                              50-70

518   ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ, εκδ. Περιηγητική Λέσχη 1939, σσ. 32 [μαζί] ΜΥΚΗΝΑΙ, του αυτού συγγραφέα, εκδ. Περιηγητική Λέσχη 1939, σσ.16. (2).                                                                                                           25-45

 

49. ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ [519-532]

519   ΛΕΑΝΔΡΟΣ. ΚΕΦΑΛΗ. Χαλκογραφία, 1697 (29Χ17 εκ.). Με το σχετικό κείμενο σε ξεχωριστό φύλλο.              1-…

520   Η ΗΡΩ, Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΥ. Χαλκογραφία, 1697 (29Χ17 εκ.). μαζί με το σχετικό κειμ. σε ξεχωριστό φύλλο.         1-…

521   [HAMILTON W.]. COLLECTION OF ENGRAVINGS FROM ANCIENT VASES, MOSTLY OF PURE GREEΚ WORKMANSHIP discovered in Sepulchres in the Kingdom of the Two Sicilies but chiefly in the neighbourhood of Naples during the course of the years MDCCLXXXIX and MDCCLXXXX now in the possesion of SIR W. HAMILTON, published by M.W. Tischbein, Director of the Royal Academy of Painting at Naples, 1791-1795. Ττ. 3. Βιβλιοδ. εποχής, σχήμα φύλλου, φθορές. (3) Οι 3 από τους 4 τόμ. (όπως και στον Blackmer 778). Με συνολικά 194 χαλκογραφίες (60+67+67) – γραμμικές αναπαραστάσεις απεικονίσεων αρχαίων αγγείων. Το 1798 στο πλοίο που μετέφερε τα αγγεία της συλλογής Hamilton απωλέσθησαν τα 2/3. Η έκδοση λοιπόν αυτή διασώζει τις εικόνες των αγγείων που χάθηκαν. (3)             1600-3000

522   [SOCIETY OF DILETTANTI] SPECIMENTS OF ANTIENT SCULPTURE, AEGYPTIAN, ETRUSCAN, GREE and ROMAN: DIFFERENT COLLECTION IN GREAT BRITAIN, vol. I & vol. II, London 1809-1835, A΄ έκδοση. Με 133 χαρακτικούς πίνακες τυπωμένους σε σέπια από τους ζωγράφους J. Agar, H. Howard, H. Corbonlo κ.λπ. Λίστα ζωγραφικών πινάκων στον 2ο τόμο. [βλ. Blackmer 1005]. Βιβλιοδ. λινή, σχ. φύλλου, ίχνη υγρασίας. (2)                                                                                                           1600-3000

523   DODWELL E., O NAΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ. ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΡΕΙΠΙΩΝ. Χρωμολιθογραφία, 1819 (25Χ40 εκ.).80-160

524   DECHARME P., MYTHOLOGIEDELAGRECEANTIQUE, εκδ. Garnier-Paris 1886, σσ. 693, με πολλά σχέδια προσώπων και ηρώων της ελληνικής μυθολογίας, δερματόδετο, ράχη και οπισθόφυλλο αποκολλημένο.                    60-100

525   ΤΣΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ 500 ΑΡΙΣΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΟΥΙΛΛΙΕΛΜΟΝ ΣΜΙΘ, εκδ. Παλαμήδης 1890, σσ. 1072.                                   70-150

526   [ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, εκδ. Κασδόνης 1891, σσ. 155+16 πίνακες φωτογραφημένων νομισμάτων, με ex libris έγχρωμο «Βασιλικού και Αυτοκρατορικού Οίκου των Λασκάρεων», δερμάτινη ράχη με χρύσωμα.                       60-100

527   [REVUE DES ETUDES ANCIENNES], REVUE DES ETUDES ANCIENNES, LE CONGRES ARCHEOLOGIQUE D’ ATHENES, TOME VII No 2 Avril-Juin 1905, σσ. 24, [μαζί] ANDRE CH, NOTES SUR L’ UNIVERSITE D’ ATHENES, εκδ. Paris 1906, σσ. 12. (2).            20-40

528   REICHHOLD UND FURTWANGLER A., GRIECHISCHE VASENMALEREI, Munchen 1910. Άδετο, σχ. φύλλου, σσ. 113.            35-70

529   [ΣΑΛΑΜΙΝΑ] RADOS CONSTANTIN, LA BATAILLE DE SALAMINE, Paris, Fontemoing, 1915, σσ. 433. Με ολοσέλιδους και αναδιπλ. χάρτες, και γλωσσάρι. Δερμ. καλλιτεχν. βιβλιοδ. και 1 εικ. της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας από πίνακα του Βολονάκη. (Διδακτ. Διατριβή).           65-120

530   ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ. Μετάφρασις Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. Επιμέλεια Στεφ. Στεφάνου – Κ. Στεργιόπουλου, χχ. (1937), σσ. 32+488. Με εικ. εκτός κειμ. και αναδιπλ. έγχρωμους ιστορικούς χάρτες. Καλλιτεχν. δερμ. βιβλιοδ.                      65-90

531   ΧΙΛΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Ε., Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ, εκδ. Σιδέρη-Βερανζέρου 1947, σσ. 240, απόδετο.                                                                                                                     40-60

532   [ΜΕΓΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ], THE SEARCH FOR ALEXANDER THE GREAT. AN EXHIBITION, λεύκωμα με κείμενα και τεχνουργήματα σχετικά με τον Μέγα Αλέξανδρο, εκδ. The Greek Ministry of Culture and Sciences, and New York Graphic Society 1981, σσ. 192.  50-80

Βλέπε και: 399, 19, 518, 439, 59, 356, 481, 307, 301

 

50. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ [533-544]

533   NATALIS DE WAILLY, GEOFFROI DE VILLE – HARDOUIN CONQUETE DE CONSTANTINOPLE AVEC LA CONTINUATION DE HENRI DE VALENCIENNES, texte original, accompagne d’ une traduction Firmin Didot, Paris 1874 seconde edition, μεεικ. εκτόςκειμένουκαιαναδιπλούμενουςχάρτεςκαιμιαολοσελ. χρωμολιθογραφίαωςπρομετωπίδα, σσ. 616 + 23. Δερμ. βιβλιοδ. μεγωνίες, φθαρμένη. Βιβλιόσημοτου Trinity College, Cambridge.                                                                                            130-260

534   ΠΑΣΠΑΤΗΣ Α. Γ., ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ, ΜΕΤΑ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, εκδ. Κωνσταντινούπολις (Κορομηλάς) 1877, σσ. 415, δερματόδετο.                                                                           90-160

535   Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΤΤΙΛΑΣ ΤΩΝ ΟΥΝΩΝ. Χρωμολιθογραφία Rossetti. Προσωπογραφία του Αττίλα έφιππου να δίνει το πρόσταγμα στη μάχη. (11Χ19 εκ.), 1880 περ.                                                                                                            40-60

536   [ΑΧΑΪΑ] LA BARONNE DIANE DE GULDENCRONE NEE DE GOBINEAU, L’ ACHAIE FEODALE, ETUDE SUR LE MOYEN AGE EN GRECE (1205-1456), εκδ. Leroux 1886, σσ.388, με πίνακες τίτλων ευγενείας της φραγκοκρατούμενης Αχαϊας, δερματόδετη ράχη, η ράχη μερικώς αποκολλημένη.                                                                                                         90-180

537   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ, μελέτη ιστορική, εκδ. 1899, σσ. 276, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                   50-80

538   ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡ., ΟΙ ΧΑΛΚΟΚΟΛΔΥΛΑΙ, ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ, εκδ. Εστία 1926, σσ. 284, με πολλές εικόνες και γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας Χαλκοκονδύλη, δερματόδετη ράχη.                     100-150

539   ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡ., ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ Α΄, εκδ. Τιλπέρογλου 1939, σσ. 71.                                    40-70

540  ΚΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Ο ΕΛΛΗΝ, Εκδ. Αετός, 1947, 2 τόμοι δεμ. μαζί, σσ. 242+273. Τα διακοσμητικά κεφαλαία γράμματα είναι του καλλιτέχνη Γιάννη Μόραλη. Με πολλές φωτογρ. και εικ. εκτός κειμ. Κόκκινη καλλιτεχν. βιβλιοδ. με χρυσή ράχη, σχ. 4ο.       70-140

541   HADJINIKOLAOU-MARAVAANNE, RECHERCHESSURLAVIEDESESCLAVESDANSLEMONDEBYZANTIN, εκδ. 1950, σσ. 124, λινόδετο.                                                                                                                                  30-45

542   ΔΟΥΚΑΣ-ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ-ΣΦΡΑΝΤΖΗΣ-ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ, ΠΕΡΙ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (1453), ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ μετά προλόγου και βιογραφικών μελετημάτων περί των τεσσάρων ιστοριογράφων, υπό Νικολάου Β. Τωμαδάκη, εκδ. Μυρτίδης 1953, σσ. 236, δερματόδετη ράχη.                                                                          35-70

543   DIEHL CHARLES, ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ (Ιστορία του Βυζαντίου), βραβείο Γαλλικής Ακαδημίας, μτφ Βουρδούμπα Στέλλα, δίτομο, εκδ. Μπεργαδή 1969 σσ. 715 (2).                                                                                                    30-50

544   EVANSHELEN, WIXOMWILLIAM, THEGLORYOFBYZANTIUM, ARTANDCULTUREOFTHEMIDDLEBYZANTINEERAA.D. 843-1261, λεύκωμα με φωτογραφίες από την ζωή και τέχνη του Βυζαντίου μεταξύ 843-1261, εκδ. The Metropolitan Museum of Art, New York 1997, σσ. 574.                                                                                                                           45-90

Βλέπε και: 121, 557, 41, 301

 

51. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ [545-554]

545   ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣΜΑΝΩΛΗΣ, THE CRETAN PAINTER THEOPHANIS, the final phase of his art in the wall-paintings of THE HOLY MONASTERY OF STAVRONIKITA, published by the Holy Monastery of Stavronikita, Mount Athos, 1986. Εικονογραφημένο λεύκωμα με 223 έγχρωμες εικόνες. Σχ. 4ο μεγάλο, πανόδετο.                                                                        30-60

546   ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. Στο κάτω πλαίσιο: Ο Ιουστινιανός και οι υπουργοί του. Λιθογραφία, 1830 περ.                                                                                 40-60

547   ΤΟΥΡΚΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ. Με χαρακτηριστική ενδυμασία, σπαθί και τσεκούρι. Λιθογραφία 1850 περ. (18Χ27 εκ.)   30-60

548   WULFF OSKAR, ALTCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE KUNST, Berlin, Verlag, 1914, 2 ττ., σσ. 630. Εικονογραφημ. Με εικ. εντός και εκτός κειμ. Σχ. 4ο, λινόδετο. Λείπουν εικόνες.                                                                       25-35

549   ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Δ., ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, με πολλές φωτογραφίες από αγιογραφίες, εκδ. Ράλλης 1926, σσ. 192 [μαζί] ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Δ., ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ, με εικόνες από τους ναούς και θέματα από την αγιογράφηση των ναών, εκδ. Εστία 1933, σσ.29, ράχη δερματόδετη.           60-90

550   ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜ., ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ, 1935, σσ. 242. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής με χρύσωμα.         40-70

551   ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ. Μ., ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ, ΤΟΜΟΣ 1ος εικόνες, άλμπουμ με φωτογραφίες από βυζαντινά έργα τέχνης στη Μονή Σινά, 238 έγχρωμες και μαυρόασπρες φωτογραφίες, εκδ. Institut Francais d’ Athenes 1956, χασ.50-80

552   [ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ], ΑΙ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑΙ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ, εκδ. Βενετία 1966, σσ. 158 + 124 (πίνακες), με κείμενο στα ελληνικά και γαλλικά, και πλήθος εικόνων με θέματα του βιβλίου, σχήμα 4ο.                                                                            35-50

553   BANCA, BYZANTINE ART IN THE COLLECTIONS OF THE USSR, άλμπουμ με αντικείμενα και έργα τέχνης του βυζαντίου σε συλλογές της ΕΣΣΔ, 300 εκθέματα φωτογραφημένα έγχρωμα και μαυρόασπρα, εκδ. Leningrad-Moscow 1966, σσ. 390, δεμένο.  50-100

554   [RUNCIMAN-KONTOGLOU], ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, THESURVIVALOFBYZANTINESACREDART, άλμπουμ με φωτογραφίες αντικειμένων και πινάκων βυζαντινής ιερής τέχνης, 99 φωτογραφίες με σχολιασμό, εκδ. ThePrivateBank & TrustCompanyLimited 1996, χασ.                                                                                                                                                50-100

Βλέπε και: 416, 544, 45, 216

 

53. ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ – ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ [555-560]

555   [ΡΟΣΚΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ], ΒΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟ ΜΕΔΙΚΩΝ, μετάφραση από το αγγλικό πρωτότυπο του Παρμενίδη Χ.Α, εκδ. [1857], σσ. 446, λείπει η σελίδα τίτλου.                                                                                   20-40

556   ΣΑΘΑΣ Ν., ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ Β΄ (1572-1594), εκδ. Κτενά 1870, σσ. 218.     70-140

557   ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (1204-1566), τόμος Α΄ και Β΄, εκδ. Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία 1909, σσ.483+493, με πολλές εικόνες, δερματόδετη ράχη. (2).                                                    90-140

558   ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ, Η ΕΛΛΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΙ ΣΥΛΛΕΧΘΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑΙ ΕΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΥΠΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΥ, αποτελείται από 17 μονογραφίες του συγγραφέα για αυτές τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας, εκδ. Φοίνιξ 1927, σσ.41+40+35+24+43+44+64+23+31+36+39+26+32+19+11+27+14, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                 90-180

559   ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Β., Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ (1715-1821), εκδ. 1939, σσ. 304, δερματόδετη ράχη.                                                                                                               50-100

560   MILLER WILLIAM, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1204-1566), μετφρ. από το αγγλικό πρωτότυπο με εισαγωγή και σημειώσεις από τον Άγγελο Φουριώτη, εκδ. Ελληνικά Γράμματα 1960, σσ.74, λείπει το εξώφυλλο.          25-30

Βλέπε και: 14, 538, 73

 

54. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ [561-573]

561   ΒΑΜΒΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΡΗΤΟΡΙΚΗ. ΕΤΩΝ ΕΝΔΟΞΟΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ, ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ, εκδ. Παρίσι 1813, σσ. 412, με αφιέρωση δωρητή προς Σ. Βουκελάτη, Πάτρα 1905, σητόβρωτο ως σελίδα να΄, κολοβό στις τελευταίες σελίδες του ευρετηρίου.                                        30-60

562   ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ ΑΙΘΙΟΠΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΚΑ…Χάριν Ελλήνων εξέδωκε μετά σημειώσεων προτροπή και δαπάνη Αλεξάνδρου Βασιλείου ο Δ. Κοραής. Μέρος α΄- περιέχον το του Ηλιοδώρου κείμενον. Εν Παρισίοις, Εβεράρτω 1804, σσ. 98+446. (Ηλιού 1804.32). Σπασμ. Βιβλιοδ.                                                                                                   180-250

563   ΞΕΝΟΦΩΝ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΤΑ ΣΩΖΩΜΕΝΑ, «Απομνημονεύματα», «Οικονομικός», «Συμπόσιον», «Περί Ιππικής», «Ιππαρχικός», «Κυνηγετικός», «Λείψανα Επιστολών», τόμος 4ος, επιμ. Βλαντής Σπυρίδων, εκδ. Ενετιήσιν 1811, σσ. 447, δερματόδετη ράχη           60-120

564   ΚΟΝΔΟΣ Σ, ΚΕΡΚΥΡΑΙΟΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΕ ΚΑΙ ΝΕΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑΙ ΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΕΡΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΚΟΙΝΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, τόμος Α΄, εκδ. Παρίσι 1819, σσ. 238, ακέφαλο και κολοβό, δεμένο.      40-80

565   ΓΟΥΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΠΡΕΨΑΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ, 8 ττ. δεμ. σε 4, τομ. 1ος-Κλήρος, σσ. 49+448, τομ. 2ος-Παιδεία, σσ.52+422, τομ. 3ος-Πλούτος ή Εμπόριον, σσ. 88+368, τομ. 4ος-Πλούτος και Θυσίαι, σσ. 78+390, τομ. 5ος-Συνεταιρισμός, σσ. 28+439, τομ. 6ος-Πολιτικοί άνδρες, σσ. 19+416, τομ. 7ος-Πολιτικοί άνδρες, σσ. 25+452, τομ. 8ος-Ηρωες της ξηράς, σσ. 30+456. Ετου Εθνικού τυπογραφείου 1869-1876, και οι 4 ττ. Με δερμ. καλλιτεχν. βιβλιοδ. με κεφαλάρια. Όλοι οι τόμοι με προλεγόμενα και εικονογραφημένοι με ολοσέλιδες ξυλογραφίες των προσώπων που βιογραφούνται.  400-700

566   [ΚΟΡΑΗΣΑ.] LETTRES INEDITS DE CORAY ACHRDON DE LA ROCHETTE (1790-96). Suivies d’un Recueil de ses lettres a divers savants, de sa dissertation sur le testament secret des Atheniens, du memoire sur l’etat de la civilisation dans la Grece en 1803…Paris, Firmin Didot, 1877, σσ. 606. Με ένα ολοσέλιδο λιθόγραφο πορτραίτο του Κοραή από τον Smolki. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ. εποχής με μονόγραμμα A.L.     90-170

567   ΜΑΜΟΥΚΑ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ ΤΑ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΥΛΗ ΓΑΛΛΟΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ, τυπ. Πέρρη 1881, 1ος τόμος, 2 μέρη μαζί δεμ., σσ. 208+528. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ.          90-150

568   ΘΕΡΕΙΑΝΟΣ Δ., ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ, Τεργέστη, τυπ. Λουδ, 1889, σσ. 413+354+168+138, 3 ττ. Δεμ. μαζί+Παράρτημα. Δερμ. βιβλιοδ. σπασμ. (Α΄ έκδοση).                                                                                                             100-200

569   ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ, ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, τυπ. Εστία, Μάισνερ 1940, σσ. 160. Με πολλά φιλοτεχνημένα τυπογραφικά κοσμήματα. Δερμ. βιβλιοδ. με ωραίες μαρμαρόκολλες.                                                  85-140

570   ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΤΟΙ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, φιλολογική απομνημείωση Βαλέτας Γ., μελετήματα Ν.Α. Βέη-Σιγούρου Μ., πρώτη αυθεντική επανέκδοση, εκδ. Πηγή 1948-1949, σσ. 479, δερματόδετη κόκκινη ράχη.       35-60

571   ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠ., Ο ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ο βίος και το έργον, Οραματιστής της ελευθερίας, Επαναστάτης και εθνεγέρτης, Εθναπόστολος, Διδάσκαλος του γένους….Εκδ. μετά συμπληρώσεων, εκδ. Βαγιονάκη 1979, σσ. 658. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ. με χρυσώματα ράχης.                                                                                              60-90

572   ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ, 3 τόμοι, ΜΙΕΤ 1986-1988, (πανομοιότυπη εκδ. του 1833). Πρόλογος στον 1ο τομ. Κ. Θ. Δημαρά, στον 2ο τομ. Ε. Φραγκίσκου και στον 3ο τομ. Λουκίας Δρούλια, σσ. 636+803+698. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ. με χρυσώματα (3)                         70-140

573   ΚΟΔΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ. ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ. Κρίσις εις την μελέτην. Εισαγωγή και επιμέλεια Άλκης Αγγέλου, ΜΙΕΤ 1998, σσ. 168+80+609. Κόκκινη δερμ. βιβλιοδ. (Πανομοιότυπα των εκδ. 1818-1819).                                                                                                                                                50-100

Βλέπε και: 549

 

55. ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ [574-611]

574   [ΛΟΡΔΟΣ ΕΛΓΙΝ] Αντίγραφο εποχής (1801) βεβαίωσης του λόρδου Έλγιν για τη ναύλωση πλοίου 200 τόνων εκ μέρους της Βρεττανικής Κυβέρνησης με τη βοήθεια του Καπετάν Πασά και του Χαλίλ Αγά στη τιμή των 930 γροσίων. [“These are to certify that we have freighted for account of the British Government, by the assistance of his Excellency the Capitan Pasha and …… the medium of the Head Customer of Constantinople Halil Aga, the boat of Sakisly Yani Reis Master of 8000 chilos Say 200 tons burthen or thereabouts at the fixed rate of G 930. Per Month freight (Turkish Currency) as a Transport to Navigate such seas, and take in such Cargo or Cargos of Stores, Passengers, Cattle (=ζώα), provisions (=διατάξεις), effects and things whatsever. As his Majesty’s Officers under whose conduct she is to serve, shall thinmeet & …., during the Time she shall continue on freight, for the purposes and under the Conduct as above mentioned. In witness where we have …. let our hand, and send in Constantinople, the 3d day of January 1801. The ….Reis having also signed the same, in two original copies, to serve for one & the same and (signed in Greek) Sakisly Yani Reis (signed) Elgin (his mark) (L.S) Vera copia quod attestor Stephen Maltapas Chancellor. Κέρινησφραγίδα: “APUD AULAM OTTOMAN”.] 1 φύλλο.                                                                    800-1500

575   ΟΙΕΛΛΗΝΕΣΓΡΑΦΙΑΔΕΣ. “The Greek papers”, London 1830. Σατυρική φιλελληνική λιθογραφία (34Χ30 εκ.).              1-…

576   HESS PETER, ALBUM OF GREEΚ HEROISM, OR THE DELIVERANCE OF GREECE. Painted by Peter Hess by command of his majesty, Ludwig I., King of Bavaria. Munich, H. Kohler, 1835 ca. Πρώτη έκδοση, σχ. Φύλλου (557×430 mm.), με λιθόγραφο τίτλο και αφιέρωση στον Βασιλιά Όθωνα τυπωμενη με χρυσά γράμματα και 39 λιθόγραφους πίνακες σε τίντα, ολες φιλοτεχνημένες από τον Kuhn και τον Hess με επεξηγήσεις σε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Ένα από τα πιο διάσημα λευκώματα για την Ελληνική Επανάσταση που εικονογραφούν τα πιο σημαντικά γεγονότα της Επανάστασης. Πολύ καλό αντίτυπο, με αρκετές οξειδώσεις στα περιθώρια των εικόνων. Δερμ. βιβλιοδεσία εποχής.                                                                                                        9000-15000

577   Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΠΥΡΠΟΛΕΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΛΟΙΟ (1821). Χαλκογραφία, Roy 1845, Paris (10X6,5 εκ.).              20-40

578   ΠΡΟΚΕΣ-ΟΣΤΕΝ ΑΝΤ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1821 ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟY ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ, μτφρ, από το γερμανικό υπό Γ. Εμ. Αντωνιάδη, εκδ. 1868, δύο τόμοι σε έναν, σσ.453+564, δερματόδετη ράχη.                                                100-180

579   ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΓΩΝΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΔΕ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ, εκδ. τυπογραφ. Χ.Ν. Φιλαδελφέως 1869, 2 τόμοι, σσ. 440 + 524. Δερμ. βιβλιοδ. φθαρμ. (Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά). Με κατάλογο συνδρομητών.90-150

580   ΠΕΤΡΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ, 1821 – ΑΤΛΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝΟΣ. Εν Λειψία ετου πολυχρωμοτυπογραφείου Ι. Νεράντζη, 1886. Τοπογραφικός άτλας από τον Ρώσο φιλέλληνα Πετρώφ εκ Μόσχας, με 50 περίπου φύλλα σε μεγάλο σχήμα (33Χ53 εκ.) με χάρτες της Ελλάδας κατά περιοχές όπου σημειώνονται οι τοπογραφικές θέσεις που έγιναν οι μάχες και τα ονόματα των ανδρών που πρωταγωνίστησαν σ’ αυτές, ιστορικές ειδήσεις κ.ά. από το 1821 μέχρι το 1828. Σε αναδιπλούμενο φύλλο επίσης, εικονίζονται οι ευεργέτες της Ελλάδας και οι φιλέλληνες. Δερμ. βιβλιοδεσία εποχής με γωνίες.           2000-3000

581   ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΟΥ 1821. ΕΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΑΥΤΟΥ, Α΄ Ημερολόγιον του Πολεμικού Βεργαντίνου Η Αθήνα, Β΄ Ημερολόγιον του Πολεμικού Βρικίου Η Αθήνα, Γ΄ Ελληνική Πολιτεία: Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος + κατάλογος των συνδρομητών, Αθηνών, Πειραιώς, Ύδρας, Πόρος, Σύρος, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, εκδ. Κουσουλίνος 1890, σσ. 304                                                                                                                                      50-80

582   DE LA GRAVIERE JURIEN, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, μτφρ. Ράδος Κωνσταντίνος, εκδ. Νόταρης 1894, σσ.339, δερματόδετη ράχη.                                         70-120

583   ΓΕΡΜΑΝΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ. ΕΠΙΓΡΑΦΟΜΕΝΑ, απομνημονεύματα τινα κατά του τυράννου των Ελλήνων οπλοφορίας, και τινών πολιτικών συμβεβηκότων εν Πελοποννήσο κατά την πρώτην της διοικήσεως περίοδον, έκδοσις τρίτη υπό Γ. Ι. Παπούλα, εκδ. Τσαγκάρησ 1900, σσ.216, δερματόδετη ράχη.                                               35-70

584   ΠΕΤΡΩΦ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (Έργον Ε΄, τεύχος Α΄) εκ του πολυχρωμολιθ. Ι. Νεράντζη, Λειψία – Τάουχα, 1903, σσ. 105, σχ. μεγάλο 4ο, με χάρτες και εικ. Φθαρμ. Βιβλιοδ. Περιλαμβάνει: Αρωγοί του Μακεδονικού αγώνα, βιβλία, συγγραφείς, χάρτες μακεδονικού κράτους, μήνες των αρχαίων Μακεδόνων. Έργο Φιλελληνικό και υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας. 26+1 ενότητες/πίνακες.                                                                                                                 150-300

585   RADOS C.N., LA MARINE GRECQUE PENDANT LA GUERRE DE L’ INDEPENDENCE, εικ. εντόςκαιεκτόςκειμένου, imprimerie N. Taroussopoulos, 1907, σσ. 67, [μαζίδεμ.] ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Κ.Α., ΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΓΩΝΟΣ 1821-1829, εκδ. Ν. Επιθεωρήσεως 1930, εικ. εκτός κειμένου και αναδιπλούμενα σχέδια, με παράρτημα, σσ. 199. Δερμ. βιβλιοδ. λίγο φθαρμένο.         45-80

586   ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΣΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1801 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1913, μτφρ. Λάμπρου Σπυρ. Π, εκδ. Εστία 1914, σσ. 704, με φωτογραφίες και αναδιπλούμενο χάρτη, δερματόδετη ράχη.            40-60

587   ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν., ΦΡΑΝΑΜΠΝΕΥ ΑΣΤΙΓΞ, (έγγραφα και σημειώσεις περί του έργου αυτού εν Ελλάδι), εκδ. Ελευθερουδάκη 1917, σσ. 137. [μαζί] ΡΑΔΟΣ Κ. ΠΕΡΙ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΤΩΝ ΟΡΛΕΑΝΙΔΩΝ (1825-1826)-ΡΟΣ, ΑΙΝΙΑΝ, ΒΙΛΛΕΒΕΚ, ΚΩΛΕΤΤΗΣ, ΝΕΜΟΥΡ-, εκδ. Ελευθερουδάκη 1917, σσ. 84. [μαζί] ΡΑΔΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΜΕΛΗΣ Η΄ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥΣ (1758-1819), εκδ. Σακελλαρίου 1916, σσ. 60. [μαζί] ΡΑΔΟΣ Κ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ (ΣΠΟΥΔΑΙ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ), εκδ. 1916, σσ. 36. [μαζί] ATCHLEY S. C. ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ (ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ), εκδ. Ελευθερουδάκη 1918, σσ.121. Όλα σε έναν τόμο με δερματόδετη ράχη. (6)                60-100

588   [ΛΙΓΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ] ΑΡΧΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1821-1832, πέντε τόμοι: Τόμος Α΄ (1821-1823), Τόμος Β΄ (1824 Ιανουάριος- Ιούνιος), Τόμος Γ΄ (1824 Ιούλιος-Δεκέμβριος), Τόμος Δ΄ (1825 Ιανουάριος-Ιούνιος), Τόμος Ε΄ (1825 Ιούλιος-Δεκέμβριος), εκδ. Σακελλαρίου 1920, σσ. 234+520+528+621+510, όλα δερματόδετα. (5).                           160-300

589   ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ Ν., ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, τόμοι δύο σε έναν, επιστολομιαία βιβλιοκρισία Δ. Βερναρδάκη, εκδ. Στοχαστής 1925, σσ. 290+397, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                               65-100

590   [ΜΑΓΕΡ] ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1825-1826 ΕΤΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΜΑΓΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΗΜΕΡΑΙ-ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ-ΘΡΗΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, (μετά 12 εικόνων, 2 χαρτών και 2 ομοιοτύπων), εκδ. Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων 1926, σσ. 236, δερματόδετη ράχη.           20-30

591   [BOISSONAS, MAΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ] HISTOIREPICTURALEDELAGUERREDELINDEPENDENCEHELLENIQUEPARLEGENERALMAKRYGIANNIS.Notice historique de S.E.M. Johannes Gennadius. Preface de Fred Boissonas. Geneve, editions d’Art, Boissonas – Librairie Jean Budry, Paris 1926. Σχ. Φύλλου, 660Χ515 mm.Περιορισμένη έκδοση σε 140 αντίτυπα. Με 24 λυτές φωτοτυπικές αναπαραγωγές από έργα του Παναγιώτη Ζωγράφου σύμφωνα με την αφήγηση του στρατηγού Μακρυγιάννη όλες επιζωγραφισμένες με το χέρι με υδατοχρώματα (pochoir) από τον Γάλλο ζωγράφο Emile Sevelinge. Η έκδοση συνοδεύεται με ενημερωτικό τεύχος μικρότερων διαστάσεων (520Χ320 mm.) όπου περιγράφει αναλυτικά τα περιεχόμενα με 3 λυτούς πίνακες του Γενναδίου, του Μακρυγιάννη κλπ., σσ. 23. Απεικονίζονται οι αγώνες των Ελλήνων από την Πτώση της Κωνσταντινούπολης, η μάχη της Γραβιάς, των Βασιλικών, της Άρτας, των Αθηνών με φόντο την Ακρόπολη, της Κορίνθου και του Άργους (η μάχη του Δράμαλη), του Ναβαρίνου, του Μεσολογγίου, του Ναυπλίου, της Αράχωβας, των Θηβών κλπ. Όλα τα λυτά φύλλα σε άριστη κατάσταση. Στο εξωτερικό φύλλο-φάκελο απεικονίζεται η ελληνική σημαία με κάποιο αποχρωματισμό.                                                                                                             7000-12000

592   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. Μ., ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ (ΕΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ), εκδ. Σιδέρη 1927, σσ. 252, δερματόδετη ράχη.      25-40

593   ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ. ΑΝΕΚΔΟΤΑ-ΓΝΩΜΙΚΑ-ΠΕΡΙΕΡΓΑ-ΑΣΤΕΙΑ ΕΤΟΥ ΒΙΟΥ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1820-1864, εκδ. Χορηγεία Εμμ. Μπενάκη 1927, σσ. 344, δερματόδετη ράχη.35-70

594   ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, 5 ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΑΖΙ ΔΕΜ. ΣΕ 1 ΤΟΜΟ: Η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου, σσ. 78 – Η καταστροφή των Ψαρών, σσ. 88 – Ανέκδοτον Ημερολόγιον του αγώνος, σσ. 44 – Το Θωρηκτόν «Σπέτσαι» κατά το 1897, σσ. 62 – Υπεράσπισις της υποχωρήσεως του ελληνικού στρατού, σσ. 84+36. Χχ. (1930 περ.) Δερμ. βιβλιοδ.                                          60-100

595   ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, εκδ. Σαλιβέρου 1932, σσ. 608, με προσωπογραφίες επώνυμων και ανώνυμων αγωνιστών, δερματόδετη ράχη.                                                                                               25-50

596   DURAND-VIEL VICE-AMIRAL, LES CAMPAGNES NAVALES DE MAHAMED ALY ET D’IBRAHIM, Paris, Imprimerie Nationale, 1937, 2 ττ., σσ. 489+305, σχ. 4ο. Οι ναυτικές επιχειρήσεις του Μωχάμετ Αλη και του Ιμπραήμ. Εικονογραφημένο με 170 πίνακες εκτός κειμ.: απόψεις και χάρτες της Αλεξάνδρειας, της Αιγύπτου, ο Αλη Πασά των Ιωαννίνων, Ελληνες ναυτικοί, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Κουντουριώτης, Μιαούλης, Κανάρης, Θ. Κολοκοτρώνης, Σαχτούρης, Λέσβος, Χίος, Ρόδος, Νάξος, Κύθηρα, Σύρος, Κύπρος, Καστελλόριζο, Μυτιλήνη, Ναυμαχία του Ναβαρίνο, η κατάληψη της Πάτρας, κλπ. Και 2 αναδιπλ. χάρτες στο τέλος του 2ου τομ. των ναυτικών επιχειρήσεων του Μωχάμετ Αλη και του Ιμπραήμ. Δερμ. βιβλιοδ.                                                                                                       220-400

597   ΜΑΥΡΗΣ ΝΙΚ., ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΣΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΚΑΣΙΩΝ ΕΞΟΔΑ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ, τόμος πρώτος, 1937, σσ. 307, [μαζί δεμ.] του ιδίου, ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΣΟΥ, τόμος δεύτερος, 1937, σσ. 231, [μαζί δεμ.] του ιδίου, ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΣΟΥ, τόμος τρίτος, 1937, σσ. 206 και λεξιλόγιο. Αριθμ. αντιτύπου 288/600. Δερμ. Βιβλιοδ. αποκολλημένο καπάκι.                                                                                                                                100-150

598   [ΞΑΝΘΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ] ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΥΠΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΥ ΕΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΡΙΑΣ, εκδ. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων 1939, σσ. 216. [μαζί] ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗΣ ΧΡ. ΕΜ. Ο «ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΕΝΟΣ ΦΟΙΝΙΞ» ΑΠΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΘΩΝΑ. ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (1800-1845), εκδ. 1949, σσ.151. [μαζί] ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΑΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, εκδ. 1949, σσ. 112. Όλα σε έναν τόμο με δερματόδετη ράχη.                       60-100

599   [ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠ.] ΔΩΔΕΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ), εκδ. Καπρίνη-Καβάλλα 1939, σσ. 186. [μαζί] ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ, ΤΟ «ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ» ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΦΡΕΓΑΤΩΝ 1825-1828, εκδ. Ναυτική Επιθεώρησις 1951, σσ. 109. [μαζί] ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1862 ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΤΜΟΔΡΟΜΟΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ, εκδ. Κουσουλίνου 1882, σσ. 46. [μαζί] ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. ΑΝΕΚΔΟΤΑ-ΓΝΩΜΙΚΑ-ΠΕΡΙΕΡΓΑ, εκδ. Καλέργη 1922, σσ. 80. [μαζί] ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΑΝΟΣ, ΙΩ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ), εκδ. Κυνουριακή Επιθεώρησις 1938, σσ. 31. Όλα σε έναν τόμο με δερματόδετη ράχη.                40-80

600   ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ., ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1821-1833, τρίτομο, εκδ. 1939, σσ. 464+699+629, χαρτόδετο, ο τρίτος τόμος ταλαιπωρημένος (3).                        100-200

601   [ΛΑΣΚΑΡΙΣ ΜΙΧΑΗΛ Θ.] ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, εκδ. 1940, σσ. 126, δερματόδετη ράχη, αποκολλημένο εξώφυλλο.                                                                                                                                                   30-50

602   ΣΚΟΥΖΕΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ ΑΛΗ (1774-1796) γραμ[μ]ένο στα 1841 από τον αγωνιστή Παναγή Σκουζέ, επιμέλεια αποκατάσταση από τον Γ. Βαλέτα, εκδ. Κολολός 1948, σσ.167, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                                         35-70

603   ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ βγαλμένη από ανέκδοτες πηγές, βιβλιογραφία και στοματικές παραδόσεις, εκδ. Εστία 1948 περ., σσ. 199, δερματόδετηράχη.                                                                         25-40

604   DALLEGGIO EUGENE, LES PHILHELLENES ET LA GUERRE DE L’ INDEPENDENCE. LETTRES INEDITES DE J. ORLANDO ET A. LOYRIOTIS, εκδ. 1949, σσ.240, δερματόδετηράχη.                                                             20-40

605   ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ., Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ, εκδ. Αετός 1950, σσ.129, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                                         20-30

606   ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ-ΜΠΑΡΤΟΛΔΥ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, εκδ. Μορφωτική Εταιρία 1955, σσ.236, δερματόδετη ράχη και γωνίες.                                                                                                                     30-40

607   ΖΑΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λ., Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ, υπό το φως ιστορικο-στρατιωτικής ερεύνης, εκδ. 1964, σσ. 255, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                                         25-50

608   [ΑΝΝΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ] Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ, εκδ. Γαλαξία 1966, σσ. 133. [μαζί] ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ 1821, εκδ. Γαλαξία 1971, σσ.139. [μαζί] Ο ΒΥΡΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΙΝ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΥΠΟ ΚΟΜΗΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΑΜΠΑ, μτφρ. Αννίνος Μπάμπης, εκδ. Γαλαξίας 1966, σσ.180. όλα σε έναν τόμο με δερματόδετη ράχη.       40-60

609   ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΑΘ., ΤΑ ΟΡΛΩΦΙΚΑ. Η ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 1770 ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΥΤΗΣ, εκδ. 1967, σσ. 190, χαρτόδετο.                                                                                                15-25

610   ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Δ. ΓΡ., ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1771-1826, δύο μέρη, Α΄ 1771-1821, Β΄ 1821-1826, εκδ. χ.χ, σσ. 209- 272+205-251, από το περιοδικό «Αθηνά». (2).30-50

611   ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΑ 100 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, ιστορικαί σελίδες από τον αγώνα του εικοσιένα και τα μετέπειτα πολεμικά και πολιτικά γεγονότα του ελληνικού αιώνος επί τη βάσει των αρχείων της οικογένειας Ζαΐμη και άλλων ιστορικών πηγών, εκδ. Δημητράκος χ.χ, σσ. 174, με φωτογραφίες των Καραϊσκάκη, Μπότσαρη, Κολοκοτρώνη, Κουντουριώτη, Ζαΐμη και Καποδίστρια, δερματόδετη κόκκινη ράχη.         35-70

Βλέπε και: 204, 570, 432, 359, 362, 308, 306

 

56. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – 19ος ΑΙΩΝΑΣ [612-645]

612   [ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ] CORRESPONDANCEDUCOMTEJ. CAPODISTRIAS, PRESIDENTDELAGRECE. Contenant les lettres diplomatiques, administratives et particulieres, ecrites par lui depuis le 20 Avril jusqu’au 9 Octobre 1831, recueilles…par les soins de ses freres et publiees par E. Betany. Geneve-Paris, Cherbuliez, 1839, 4 ττ., σσ. 567 συμπεριλαμβανομένης και της Βιογραφίας του Καποδίστρια+551+551+560. Συμπεριλαμβάνεται όλη η διπλωματική, διοικητική και ιδιωτική αλληλογραφία του Καποδίστρια, η οποία συλλέχθηκε με τη βοήθεια των αδελφών και εκδόθηκε με την φροντίδα ενός από τους γραμματείς του, του E. Betany. Δεμ. Βιβλιοδ. με γωνίες. (4)   600-1000

613   [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΔΙΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Ναύπλιο 1843. Αναφέρεται σε ένα ευτυχές γεγονός καθώς του απονεμήθηκε η κόκκινη ταινία, αλλά και στις εκλογές πληρεξουσίων του Άργους, οι οποίες τελείωσαν ευτύχως. Επίσης, αναφέρεται στις εκλογές Κρανιδίου κλπ. Στην Τρίπολη όμως, έγιναν ταραχές και πρωταίτιοι ήταν ο υπομοίραρχος Δημόπουλος και ο Σπυρίδης. Ταραχές έγιναν και στην Κόρινθο. Μονόφυλλο (2 σελίδες). Με σφραγίδα. Ο Παναγιώτης Ρόδιος (1789 – 1851), αγωνιστής του 1821 και πολιτικός, γεννήθηκε στην Ρόδο από όπου και απέκτησε και την προσωνυμία Ρόδιος. Σπούδασε στη Σμύρνη στο Φιλολογικό γυμνάσιο με δάσκαλους τον Κ. Κούμα και Κ. Οικονόμου, μετέπειτα συνέχισε τις σπουδές του στη Ιατρική στη Πάδουα και στο Παρίσι. Ηρθε σε επαφή με τον Κοραή και τις ιδέες του διαφωτισμού.Χρημάτισε προσωρινός γενικός γραμματέας του εκτελεστικού το 1824, το 1828 ανέλαβε υπουργός στρατιωτικών στην κυβέρνηση Καποδίστρια όπου παρέμεινε μέχρι το 1831 και μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη κατά την υπουργία του δημιούργησε τη σχολή πολέμου. Επί Όθωνα διετέλεσε υπεύθυνος στρατιωτικής δικαιοσύνης. Με το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου διορίστηκε στρατιωτικός διοικητής Αργολίδος και ήταν πληρεξούσιος Ναυπλίου στην Εθνοσυνέλευση του 1843 όπου εκλέχτηκε μέλος της συντακτικής Επιτροπής του Συντάγματος. Ανέλαβε ξανά υπουργός στρατιωτικών για μερικούς μήνες στην κυβέρνηση Μαυροκορδάτου το 1844 και αργότερα στη Κυβέρνηση Κουντουριώτη το 1848.    250-350

614   [ΝΚΗΤΑΡΑΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ -1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟ [ΝΙΚΗΤΑΡΑ] ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 15 Σεπτεμβρίου 1843. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Με σφραγίδα. Αναφέρεται στον υποστράτηγο Βάσο Μαυροβουνιώτη και την νέα κυβέρνηση. Για τον Βάσω Μαυροβουνιώτη βλ. παραπάνω.                                                                                          130-180

615   [ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 16 Οκτωβρίου 1843. Αναφέρει την ευγνωμοσύνη του για την έκδοση της άδειάς του, αλλά δεν θα μπορέσει να την χρησιμοποιήσει. Επίσης, αναφέρει ότι η Πρώτη Κυβέρνηση τον κατέστησε δυστυχή. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Με βουλοκέρι. Ένας από τους πιο άγνωστους αγωνιστές του ’21 είναι ο οπλαρχηγός Χατζηχρήστος Δάγκοβιτς (1783-1853). Γεννήθηκε στο Βελιγράδι το 1783. Ήρθε στη μάχη της Τριπολιτσάς με τον Χουρσίτ πασά, αλλά όταν νίκησαν οι Έλληνες τον προστάτεψε ο Νικηταράς και έκτοτε τάχθηκε στον αγώνα των Ελλήνων. Μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, στην εθνοσυνέλευση αντιπροσωπεύονταν οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι και άλλοι κάτοικοι των Βαλκανίων από τον Χατζηχρήστο.                130-180

616   [ΒΑΣΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ – ΣΤΥΛΙΔΑ 19/9/1843]] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Εν Στυλίδι 19 Σεπτεμβρίου 1843. Βεβαιώνει τα αγαθά συναισθήματά του για την πατρίδα και προτρέπει να διαφυλάξουν την ενυπάρχουσα ησυχία, ομόνοια και πατριωτική σύμπνοια και το παρόν Συνταγματικόν σύστημα. Καλεί να περιορίσουν τα κινήματα στην Χαλκίδα και την Λειβαδιά, τα οποία δε συνάδουν με το Σύνταγμα. Και σε υστερόγραφο θέτει πληρεξούσιόν του στην Εθνοσυνέλευση τον κ. Μεταξά. Με τη σφραγίδα του Αρχηγείου Σώματος Οροφυλακής (από μελάνι). Μονόφυλλο. Ο Β.Μ. ήταν αγωνιστής της Επανάστασης. Κήρυξε την επανάσταση στην επαρχία Καρυστίας. Διακρίθηκε στις μάχες της Εύβοιας και της Αθήνας. Το 1824 πήρε προαγωγή σε βαθμό Στρατηγού. Έδρασε στη Στερεά Ελλάδα και πολιόρκησε τους Τούρκους στα Σάλωνα. Έγινε αρχηγός του Ελληνικού Βασιλικού Σώματος Οροφυλακής της Φθιώτιδας. Η επιστολή είναι μετά την Επανάσταση της 3/15 Σεπτεμβρίου 1843 για την παραχώρηση Συντάγματος στους Έλληνες.                150-200

617   [Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 27 Ιουνίου 1843. Με την ένδειξη «Κατεπείγον» επαναλαμβάνει κάποιες διοικητικές οδηγίες: 1. Ο Ι. Κωντουμάς να διορισθεί Διοικητής Καλαβρύτων, 2. Ο Α. Γραμματικόπουλος να διορισθεί Δημαρχιακός Πάρεδρος του Δήμου Καλαβρύτων…κλπ. Μονόφυλλο (3 σελίδες).      100-150

618   [ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΙΒΑΣ – ΒΟΝΙΤΣΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΡΙΒΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ& ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Εν Βονίτση 13 Οκτωβρίου 1843. Απάντηση σε επιστολή του Α. Λόντου, όπου τον βεβαιώνει για την υποστήριξή του στον ιερό αγώνα της 3ης Σεπτεμβρίου, καθώς επίσης αναφέρεται στα θέματα της Στρατιωτικής Οροφυλακής. Μονόφυλλο, (2 σελίδες γραμμένες) με σφαγίδα (βουλοκέρι). Ο Θεόδωρος Γρίβας γνωστός και ως Θεοδωράκης Γρίβας (1797 – 24 Οκτωβρίου 1862) ήταν αγωνιστής του 1821, στρατηγός και πολιτικός.Γεννήθηκε στην Πρέβεζα και καταγόταν από την σπουδαία οικογένεια Γρίβα της Ακαρνανίας. Συμμετείχε στην επανάσταση του 1821 με δικό του στρατιωτικό σώμα ενώ την περίοδο της ανεξαρτησίας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. Το 1836 κατέστειλε την εξέγερση της Στερεάς Ελλάδας εναντίον του Όθωνα ενώ το 1847 οργάνωσε ο ίδιος επανάσταση με σκοπό να καταψηφιστεί η κυβέρνηση Μαυροκορδάτου.130-180

619   [ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ 4/9/1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Χαλκίδα 4 Σεπτεμβρίου 1843. Αναφέρονται ο εισαγγελεύς Τυπάλδος, ο Βαυαρός διακαστής Χαί και ο βαυβαρόφρων ανακριτής Δοξαράς. Επίσης αναφέρονται στρατιωτικά θέματα σχετικά με την φάλαγγα, όπως και το Φρούριο της Χαλκίδας. Μονόφυλλο (3 σελίδες γραμμένες). Ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστός ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Με τον θείο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Παπαφλέσσα συνέβαλε στην προετοιμασία του Εθνικού Ξεσηκωμού και στις 23 Μαρτίου 1821 μπήκε στην Καλαμάτα μαζί με τους άλλους στρατιωτικούς αρχηγούς. Προφυλακίστηκε το 1839 ως αρχηγός συνωμοτικής ομάδας, αλλά στη δίκη του (11 Σεπτεμβρίου 1840), αθωώθηκε ελλείψει στοιχείων. Μετά την εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 του απονεμήθηκε ο βαθμός του υποστρατήγου και έλαβε μία τιμητική σύνταξη, η οποία ήταν ο μόνος πόρος της ζωής του.                                                                             180-280

620   [ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΑΣ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΚΟ ΑΡΓΟΣ, 1843] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ& ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 10 Νοεμβρίου 1843. Σχετικά με τα στρατιωτικά σώματα οροφυλακής. Μονόφυλλο, (2 σελίδες γραμμένες) με σφραγίδα «Αμφιλοχικό Άργος» και βουλοκέρι. Ο Γεώργης Βάγιας ήταν αγωνιστής του 1821, συναγωνιστής του Γ. Καραϊσκάκη στη Μάχη της Αράχωβας και γενναίος αγωνιστής της επαναστατημένης Ρούμελης.                                                                                                                                              100-150

621   [ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ -Α. ΛΟΝΤΟΣ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΛΕΤΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Χωρίς χρον. (1844). Αναφέρεται στον πατριώτη κύριο Γκιούρτη, ο οποίος έκανε τα πάντα για την πατρίδα. Μονόφυλλο (1 σελ.). Με σφραγίδα. Ο Ιωάννης Κωλέττης (1773/1774 – 1847), ιδρυτής του Κόμματος της Φουστανέλας ή Γαλλικού Κόμματος, έγινε πρώτος Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Με την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου το 1843 ανέλαβε διάφορα κυβερνητικά αξιώματα. Αρχικά συμμετείχε ως Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση του Ανδρέα Μεταξά (3 Οκτωβρίου 1843) και εν συνεχεία εξελέγη, με βάση τον νόμο της 4ης Μαρτίου 1829, πληρεξούσιος της επονομαζόμενης «Εθνοσυνέλευσης της 3ης Σεπτεμβρίου» (8 Νοεμβρίου 1843). Στις 19 Νοεμβρίου εξελέγη μέλος του Προεδρείου της Εθνοσυνέλευσης και στις 21 Νοεμβρίου ορίστηκε μέλος της Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου Συντάγματος.                                                                                       130-180

622   [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΔΙΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 11 Ιουλίου 1844. Αναφέρει ότι νοίκιασαν πλοίο από Κόρινθο και ο στόλος τώρα κινείται προς Καλαμάτα. Μονόφυλλο (1σελίδα). Με σφραγίδα. Ο Παναγιώτης Ρόδιος (1789 – 1851), αγωνιστής του 1821 και πολιτικός, γεννήθηκε στην Ρόδο από όπου και απέκτησε και την προσωνυμία Ρόδιος. Σπούδασε στη Σμύρνη στο Φιλολογικό γυμνάσιο με δάσκαλους τον Κ. Κούμα και Κ. Οικονόμου, μετέπειτα συνέχισε τις σπουδές του στη Ιατρική στη Πάδουα και στο Παρίσι. Ηρθε σε επαφή με τον Κοραή και τις ιδέες του διαφωτισμού.Χρημάτισε προσωρινός γενικός γραμματέας του εκτελεστικού το 1824, το 1828 ανέλαβε υπουργός στρατιωτικών στην κυβέρνηση Καποδίστρια όπου παρέμεινε μέχρι το 1831 και μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη κατά την υπουργία του δημιούργησε τη σχολή πολέμου. Επί Όθωνα διετέλεσε υπεύθυνος στρατιωτικής δικαιοσύνης. Με το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου διορίστηκε στρατιωτικός διοικητής Αργολίδος και ήταν πληρεξούσιος Ναυπλίου στην Εθνοσυνέλευση του 1843 όπου εκλέχτηκε μέλος της συντακτικής Επιτροπής του Συντάγματος. Ανέλαβε ξανά υπουργός στρατιωτικών για μερικούς μήνες στην κυβέρνηση Μαυροκορδάτου το 1844 και αργότερα στη Κυβέρνηση Κουντουριώτη το 1848.                                                                                   100-150

623   [Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Ζητά χρηματική συνδρομή για συγκεκριμένο πρόσωπο ένεκα φιλανθρωπίας και δικαιοσύνης. Μονόφυλλο (1 σελίδα).Χωρίς χρονολογία (1844).                                   70-130

624   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ – 23/3/1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΚΑΝΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 23 Μαρτίου 1844. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Αναφέρεται ότι πρέπει να μεριμνήσουν υπέρ των Κωνσταντίνου Δομπιώτου, Σωνιέρου και Κ. Βέρη.   70-130

625   [ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 1844 – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΡΑΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1844. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Με σφραγίδα. Αναφέρεται στον ανεψιό του και τον παρακαλεί να μεριμνήσει υπέρ αυτού. Ο Ιωάννης (Γιαννάκης) Στράτος (Λουτρό Αιτωλοακαρνανίας, 1793 – 1848), ήταν ένας ετων αδελφών Στράτου, αγωνιστών του 1821. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1825, μπήκε με το τμήμα του στο πολιορκημένο Μεσολόγγι [1]. μαζί με τα αδέλφια του, πήρε υπό τον έλεγχο ένα από τα κάστρα του Ναυπλίου, όταν το Παλαμήδι καταλήφθηκε από τον Θεόδωρο Γρίβα. Με την άφιξη στην Ελλάδα του Ιωάννη Καποδίστρια το 1828, ο Στράτος και ο Γρίβας παρέδωσαν συμβολικά τα κλειδιά των φρουρίων στον Καποδίστρια.             70-130

626   [ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 1844 – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΡΑΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 28 Μαίου 1844. Μονόφυλλο (2 σελίδες). Αναφέρεται στον Κ. Δ. Καραϊνόπουλο, ο οποίος ανήκει και αυτός στην μεγάλη οικογένεια της Αιτωλοακαρνανίας των Στράτων, και έχει ξοδέψει την περιουσία του στον Αγώνα και ο ίδιος αγωνιστής, δεν έχει λάβει κάποιο αξίωμα. Μάλιστα είχε διοριστεί επιστάτης της μαύρης Αλικής του Μεσολογγίου, αλλά έχασε τη δουλειά του με απόφαση του υπουργού. Τον παρακαλεί λοιπόν, και τον συστήνει για κάποια θέση, μια και είναι οικογενειάρχης πολυμελούς οικογένειας. Ο Ιωάννης (Γιαννάκης) Στράτος (Λουτρό Αιτωλοακαρνανίας, 1793 – 1848), ήταν ένας ετων αδελφών Στράτου, αγωνιστών του 1821. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1825, μπήκε με το τμήμα του στο πολιορκημένο Μεσολόγγι [1]. μαζί με τα αδέλφια του, πήρε υπό τον έλεγχο ένα από τα κάστρα του Ναυπλίου, όταν το Παλαμήδι καταλήφθηκε από τον Θεόδωρο Γρίβα. Με την άφιξη στην Ελλάδα του Ιωάννη Καποδίστρια το 1828, ο Στράτος και ο Γρίβας παρέδωσαν συμβολικά τα κλειδιά των φρουρίων στον Καποδίστρια.              50-100

627   [ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΝΤΟΣ -1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΝΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΘΗΒΑΣ, ΚΛΙΜΑΚΑ. 3 Αυγούστου 1844. Μονόφυλλο (1 σελ.). Με σφραγίδα. Ο Ανδρέας Λόντος (1784-1845), πολιτικός και στρατιωτικός, γεννήθηκε το 1784 στο Αίγιο. Ήταν γιος του Σωτηράκη Λόντου και καταγόταν από ισχυρή οικογένεια προυχόντων της Βοστίτσας. Σπούδασε στο σχολαρχείο της Βοστίτσας, το οποίο διεύθυνε ο Ευστάθιος Παλαμάς. Μετά την απελευθέρωση ο Λόντος παραγκωνίστηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια, γι’ αυτό και πρωτοστάτησε στα αντικαποδιστριακά κινήματα. Το 1833 μετακόμισε στο Ναύπλιο, προκειμένου να συναντήσει τον βασιλιά Όθωνα κατά την άφιξη του. Το 1835 ο Όθων τον διορίζει συνταγματάρχη και στη συνέχεια στρατιωτικό επιθεωρητή. Κατα την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου ο Λόντος έλαβε ενεργά μέρος όντας αρχηγός του Αγγλικού κόμματος. Μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου διορίστηκε αντιπρόεδρος της εθνοσυνέλευσης ενώ στη συνέχεια χρημάτισε υπουργός στρατιωτικών & εσωτερικών στην επαναστατική κυβέρνηση. Με την άνοδο όμως του Κωλέττη, ο Λόντος εκδιώχθηκε και έχασε όλα του τα αξιώματα.                                        70-130

628   [ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΟΥΤΣΟ NOTAΡA ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 23 Δεκεμβρίου οίκοθεν (χχ., 1844 ) Γράφει για τον ανεψιό του Ευστάθιο (Δάσιο) και τονίζει την ποιότητα του χαρακτήρα του νέου και τον προτείνει στον υπουργό. Μονόφυλλο (1 σελίδα).         100-150

629   [Ρ. ΤΣΩΡΤΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 14/3/1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ρ. ΤΣΩΡΤΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 14 Μαρτίου 1844. Ο Γ. Τσώρτς αιτείται για τον Μήτρο Ντόβα, Γεώργιο Κουτουβίτη, Θωμά Χρήστου, Σάββα Φιλιππόπουλο και άλλους. Μονόφυλλο (1 σελίδα), σφραγισμένο με βουλοκέρι. Ο σερ Ρίτσαρντ Τσωρτς (Sir Richard Church) ή Ριχάρδος Τσουρτς ή Τζουρτζ ή Τσωρτζ όπως τον ανέφεραν στην Ελλάδα, (Ιρλανδία 1784 – Αθήνα, Μάρτιος 1873), ήταν φιλέλληνας, Βρετανός στρατιωτικός από την Ιρλανδία.Το 1827 τον κάλεσαν οι Έλληνες για να αναλάβει την αρχιστρατηγία του στρατού ξηράς. Στη συνέχεια έλαβε τις θέσεις του αρχηγού της Δυτικής Ελλάδος, Σύμβουλου της Επικρατείας, πληρεξούσιου στην Α΄ Εθνοσυνέλευση των Αθηνών το 1843 [3] και γερουσιαστή το 1844.                                   70-130

630   [ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ, ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ] ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ. Υπογράφουν οι: Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Νικήτας Σταματελόπουλος (Νικηταράς)και Χατζηχρήστος. Χωρίς χρον. (1844). Περιλαμβάνονται 100 περίπου ονόματα με το αξίωμά τους, την περιοχή που διοίκησαν, και το είδος του αριστείου που τους απονέμεται (αργυρούν, χαλκούν). Μονόφυλλο, χειρόγραφο (34Χ42 εκ.) με στήλες.      150-300

632   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ – 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΠΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΝΑΡΗ: Να γίνει η συνεδρίαση του Συμβουλίου στην οικία Μαυροκορδάτου λόγω ασθενείας του υπουργού. Υπογράφει συναινώντας ο Πρόεδρος Κ. Κανάρης και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ανδρέας Λόντος, Λ. Μελάς και άλλοι. Μονόφυλλο (1 σελίδα)                                           50-100

633   [ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ – 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Α. ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Αθήναι 24 Ιανουαρίου 1844. Ζητά μικρή οικονομική βοήθεια, ελεημοσύνη για την γυναίκα που φέρει την επιστολή, πολύτεκνη μητέρα ανήλικων τέκνων, η οποία βρίσκεται στην εσχάτη δυστυχία. «Με αδελφική αγάπη, Ο αδελφός Α. Μεταξάς». Μονόφυλλο (1 σελίδα), με την σημείωση Ι.Χ. Ο Ανδρέας Μεταξάς (1790- 8 Σεπτεμβρίου 1860) ήταν κεφαλλονίτης αγωνιστής του 1821, διπλωμάτης και πολιτικός. Γεννήθηκε στο Αργοστόλι ήταν γιος του Πέτρου Μεταξά, της ιστορικής οικογένειας των Μεταξάδων. Έφερε τον τίτλο του Κόμη.Το 1841 χρημάτισε υπουργός Στρατιωτικών στην κυβέρνηση του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Μετά τη παραίτησή του από υπουργός Στρατιωτικών αναμίχθηκε με άλλους για παραχώρηση συντάγματος στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Μετά τον θάνατο του Κολοκοτρώνη, ανέλαβε αρχηγός του Ρωσικού Κόμματος. Σχημάτισε κυβέρνηση στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 και ήταν ο πρώτος στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος αρχηγός κυβερνήσεως που ονομάστηκε πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του διατήρησε τη τάξη και διενήργησε τις εκλογές για τη σύγκλιση της Α΄ Εθνικής Συνέλευσης.              70-130

634   [ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ – 18/1/1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. 18 Ιανουαρίου 1844. Ζητά κάποια προκαταβολή για τις υπηρεσίες του Γραμματέα Επαμεινώνδα Καρακάση τονίζοντας το χρηστοήθειά του. Μονόφυλλο (1 σελίδα). Ένας από τους πιο άγνωστους αγωνιστές του ’21 είναι ο οπλαρχηγός Χατζηχρήστος Δάγκοβιτς (1783-1853). Γεννήθηκε στο Βελιγράδι το 1783. Ήρθε στη μάχη της Τριπολιτσάς με τον Χουρσίτ πασά, αλλά όταν νίκησαν οι Έλληνες τον προστάτεψε ο Νικηταράς και έκτοτε τάχθηκε στον αγώνα των Ελλήνων. Μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, στην εθνοσυνέλευση αντιπροσωπεύονταν οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι και άλλοι κάτοικοι των Βαλκανίων από τον Χατζηχρήστο.                                                                                        50-100

635   [ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ 1844] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΟΥΤΣΟ ΝΟΤΑΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α. ΛΟΝΤΟ. Εν Αθήναις 24 Μαρτίου 1844. Ζητά για τον κύριο Κανέλλο Μοθωνιό να του εξοικονομηθεί κάποιο ποσό, όπως εξοικονομήθηκε στον Γρίβα, καθώς εφέρθη με πίστη και τιμιότητα στην πατρίδα. Μονόφυλλο (1 σελίδα).                                                                                         100-150

636   [Κ. ΛΑΓΕΝΣ – Α. ΛΟΝΤΟΣ] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο Κ. ΛΑΓΕΝΣ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1844. Μονόφυλλο (1 σελ.), χχ. (1844). Με υπολείμματα κόκκινης σφραγίδας και σημείωση: «Τω Υπουργώ των Εσωτερικών» (Α. Λόντο).                           80-130

637   Ο ΟΘΩΝ ΚΑΙ Η ΑΜΑΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥΣ. Έφιπποι μπροστά από το παλάτι (Βουλή). Ξυλογραφία aπότο The Illustrated London News, 1854. Διαστάσεις (24Χ17 εκ.)                                                                                      30-50

638   ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ ΝΟΜΙΜΑ. Μετά προεισαγωγής ιστορικής περί των αρχών και των προόδων της επιστήμης, τομ. 1ος και 2ος δεμ. [μαζί], τυπ. Σακελλαρίου, 1860, σσ. 144+599. Με κατάλογο συνδρομητών. Δερμ. βιβλιοδ. Με υπογραφή του σ. στο τέλος του βιβλίου και με αρίθμηση αντιτύπου 844.               100-200

639   Η ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Στο βάθος η Ακρόπολη. Με πλήθος κόσμου με λουλούδια στα χέρια να υποδέχεται τον βασιλιά, ο οποίος καταφθάνει μέσα σε άμαξα. Ξυλογραφία aπότο The Illustrated London News, 1863. Διαστάσεις (36×25 εκ.)            30-60

640   Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΒΟΥΡΒΑΚΗΣ. Απεικονίζεται νεκρός στο κρεβάτι του. Le general Bourbaki sur son lit de mort. Ξυλογραφίααπόφωτογραφίατου Guesquin στο Biarritz. 1880 περ. Διαστάσεις (22Χ14 εκ.). Mικρή φθορά στην άνω δεξιά γωνία.80-160

641   Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ 1896. Πανελλήνιον Εικονογραφημένον Λεύκωμα, τομ. Β΄ – Τράπεζαι – Βιομηχανία – Εμπόριον – Ναυτιλία, τυπ. Εστίας 1896, σσ. 358. Σχ. Φ. Εικονογρ. Με πάμπολλες εικόνες εποχής. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες.     450-800

642   DEBIDOURA., HISTOIREDIPLOMATIQUEDEL’ EUROPE, DEPUISLECONGRESDEBERLINJUSQU’ ANOSJOURS, 3 τόμοι (1ος τόμος: 1814 – 1848, 2ος τόμος: 1848 – 1878, 3ος τόμος: 1878-1904), Paris 1919, σσ. 460 + 600 + 359. Καλλιτεχν. δερμ. βιβλιοδ.       100-200

643   ΑΣΠΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ., ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1821-1921, δύο τόμοι σε έναν, τόμος Α΄ (1821-1865), τόμος Β΄(1865-1900), εκδ. 1922, σσ.295+288, δερματόδετη ράχη.                                                65-100

644   ΛΑΣΚΑΡΙΣ Σ. Θ., ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1821-1914, εκδ. Τζάκα-Δελαγραμματικα 1947, σσ.267, δερματόδετη ράχη.25-45

645   ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛEΞΑΝΔΡΟΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΝ, κείμενο με πάμπολες φωτογραφιικές εικόνες με θέματα ιστορικά γεγονότα της νεώτερης Ελλάδος, εκδ. 1968, χασ.              40-80

Βλέπε και: 599, 593, 510, 361, 658

 

57. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ –

Α´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ [646-662]

646   Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΗΣ, ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΟΛΓΑ. THE CORONATION OF THE CZAR: Her majesty the empress of Russia and her daughter, the grand duchess Olga, γκραβούρα (31Χ24,5 εκ.), 1852.70-90

647   ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Π., ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, κατά την Γ΄ Σύνοδον της ΙΗ΄ Βουλευτικής περιόδου, εκδ. Εφημερίς «Αθήναι» 1909, σσ. 64.        15-30

648   [ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ] Ο ΕΣΑΤ ΠΑΣΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ ΤΟΥ 1913. Χρωμολιθογραφία, 1913 (63Χ45 εκ.). Ο Εσάτ Πασάς έφιππος με σκυμμένο κεφάλι παραδίδει το σπαθί του στον έφιππο βασιλιά Κωνσταντίνο. Δίπλα του εικονίζονται οι πρίγκηπες Γεώργιος, Ανδρέας, Αλέξανδρος, ο μέραρχος Μοσχόπουλος, ο Μεταξάς κ.ά. Με αρκετές φθορές.                                                                                                                   260-400

649   [ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ Α.] H ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (16-28 Απριλίου 1914). Στενογραφημένα Πρακτικά. Εκδ. Γ. Βασιλείου 1915, σσ. 531. Με αφιέρωση του Α.Π. Δελμούζου. Άδετο.                                                                                50-70

650   ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, εκδ. 1923, σσ. 48, με φωτογραφίες εντός. Φθορές.                                                                                                                                   50-100

651   THOMAZI A., LA GUERRE NAVALE AUX DARDANELLES, preface du vice-amiral Guepratte, εκδ. Payot 1926, σσ.256, με τρεις χάρτες, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                   25-50

652   ΜΑΛΛΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ, τόμος Α΄ 1902-1920, εκδ. Νέα Εποχή 1926, σσ.475, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                                                   50-100

653   THOMAZI A., LA GUERRE NAVALE DANS L’ ADRIATIQUE, preface du vice-admiral Lacaze, εκδ. Payot 1927, σσ. 240, με τρεις χάρτες, δερματόδετη ράχη.                                                                                                                   25-45

654   [Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞ] Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞ, ΤΑ ΕΣΤΕΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, 31ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1922, εκδ. Πρωία 1931, σσ. 654, δεμένο φθαρμένη ράχη.                                                                                           80-130

655   ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, [ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ], ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 1896-1920, δύο τόμοι σε ένα, εκδ. Πυρσός 1933, σσ. 442+383, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                                                   50-100

656   ΟΛΓΑ, Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 22 Αυγούστου 1851 – 19 Ιουνίου 1926, τυπ. Εστία χχ. (1934 περ.), σσ. 406. Με ολοσέλιδες φωτογρ. του φωτοτσιγκογράφου Ε. Χαλκιόπουλου. Δερμ. καλλιτεχν. βιβλιοδ. με γωνίες.             60-100

657   ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝ. Εβδομαδιαία Εφημερίς Αντιβενιζελικών Αρχών. Ιδιοκτήτης Ι. Πολυχρονόπουλος. Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Θάνατος εις τα Βενιζελικά καθάρματα» Έτος Α΄, αριθ. φυλλ. 4. Με μια χαρακτηριστική γελοιογραφία. Εικονογραφημένη εφημερίδα.        25-35

658   [ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞ., ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΣΤΥΛ.] ΑΡΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1836-1939 ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, εκδ. 1939, σσ. 942, με αφιέρωση του συγγραφέα, δερμάτινη ράχη.        45-75

659   ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. Η ΣΥΜΠΤΥΞΙΣ ΤΩΝ Α & Β ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ, 14 Αυγούστου 1922. Εκδ. 1950 περ.                                                                                                                                           30-50

660   ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓ., Λ., ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΥΘΕΡΙΑΙ. Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑ, με φωτογραφίες και χάρτες, εκδ. 1957, σσ.282, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                         40-65

661   ΓΟΝΑΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΠ., ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΠ. ΓΟΝΑΤΑ, με φωτογραφίες και χάρτες, εκδ. 1958, σσ. 518, δερματόδετη κόκκινη ράχη.                                                                                                     45-80

662   ΜΕΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Π., ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ, εκδ. 1962, σσ. 487, με πολλές φωτογραφίες και έναν χάρτη.                                                         25-50

Βλέπε και: 666, 408, 643, 510, 297

 

58. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ [663-668]

663   [ΧΑΓΗ] ΛΕΜΑΣ ΛΕΩΝ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ» ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ, 1930. (Περί πολεμικών αποζημιώσεων. Το Δημόσιο χρέος της Ελλάδος ανήρχετο σε 38.672.134.241 δραχμές, το 34% του προϋπολογισμού εξόδων, Σεπτ. 1929). Σσ. 23.          25-50

664   ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΕΡΑΜΥΝΑ, Εκδ. Υπουργείου Παιδείας, εκ του Εθνικού τυπογραφείου, 1937. Με αναδιπλούμενα σκίτσα και χειρόγραφο σημείωμα. Σσ. 67.                                                                                                                                      20-40

665[ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ], ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ ΜΕ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, από Α. Βρανά, χρωμολιθογραφία αδελφών Γ. Ασπιώτη στην Κέρκυρα 1900 περ.                                        15-20

666   [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ], ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΡΟΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΣΠΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΗΣ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΕΝ ΣΕΒΡΑΙΣ ΤΗΙ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ/10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1920, εκδ. Εθνικόν Τυπογραφείον 1920, σσ. 7, με υπογραφή έντυπη υπό Ελ. Κ. Βενιζέλου.                           50-100

667   ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΔΗΜ., Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, εκδ. Πατρίδος 1935, σσ. 270, βιβλιοδεσία με αυτοσχέδιο χάρτινο περικάλλυμα.                                                                                                                                                   35-50

668   ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1909, εκδ, Μπίρης 1957, σσ.382, λινόδετο.35-45

Βλέπε και: 644

 

59. Β´ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΕΜΦΥΛΙΟΣ [669-680]

669   ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ Γ. Χ., ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ από της σκοπιάς του πρακτικώς σκεπτόμενου, έκδ. 1945. Βασική θέση του συγγραφέα: «Υπάρχει ανάγκη ισορροπήσεως μεταξύ του Πλούτου του Ελληνικού Δημοσίου και της Πτώχειας του Ελληνικού Λαού» (σελ. 5).                                                                            30-60

670   ΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΕΩΣ, 1945. (Κριτική του Μαρξισμού υπό τα γεγονότα της κατοχής, των δοσίλογων και του εμφυλίου). Σσ. 48.                                                                                                                    25-50

671   ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝ., ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΝ ΕΛΛΑΔΑ, Εθνικό Τυπογραφείο, 1945. Εξετάζεται ιδιαίτερα η προ και μετά του Μικρασιατικού ολέθρου Εθνική Οικονομία. Σσ. 191.                      30-60

672   ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΗΘΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΟΥ, εκδ. 1946.
Σσ. 66.                                                                                                                                      20-40

673   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ KOMMANDATUR THΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Για το ράδιο του γιατρού Κ. Κουτσομήτου (ότι είναι δηλωμένο). Υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με τη σβάστιγκα, 21/9/1943.                           30-60

674   ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1940-1941, εκδ. Οι Φίλοι του βιβλίου 1945, σσ. 339, δερματόδετη ράχη.        25-50

675   ΠΑΝΟΥ Β., Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. EΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ, οι ιστορικοί λόγοι της φτώχειας του τόπου, ο αποικιακός χαρακτήρας της ελληνικής οικονομίας, οι ντόπιοι πράκτορες του ξένου ιμπεριαλισμού, το πρόγραμμα του δημοκρατικού μετασχηματισμού, εκδ. Στάχυ 1945, σσ. 95, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.   25-50

676   ΜΑΞΙΜΟΣ Σ., ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ; Ο σημερινός πόλεμος-Δημοκρατικές ή επαναστατικές λύσεις; Εινε αδιάσπαστο το συμμαχικό μπλοκ; Το αντιφασιστικό μέτωπο στην Ελλάδα.-Ανέκδοτο γράμμα του Ένγκελς για την εθνική αυτοδιάυεση, εκδ. Πολιτική Βιβλιοθήκη 1945, σσ. 45.          15-20

677   ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ, Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 1940 ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΖΗΣΑ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 1935-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1943, μετά πινάκων πλοίων και προσωπικού, επεξηγηματικών εγγράφων, 45 φωτογραφιών εις 12 πίνακας εκτός κειμένου και 2 χαρτών, εκδ. Πυρσός 1950, σσ. 735, δερματόδετη ράχη.                             60-80

678   ΣΑΜΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, η θρυλική αντίστασις του ηρωικού συντάγματος Χωροφυλακής Αθηνών, που έσωσε την τιμήν και την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος τον Δεκέμβριον του 1944 (Μακρυγιάννης=Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών), εκδ. 1950, σσ. 180.                                                                                                                                           40-50

679   ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, εκδ. !954, σσ. 14.       30-40

680   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 31 Μαρτίου 1942-4 Ιανουαρίου 1945, εκδ. Κέδρος 1977, σσ. 740, με πολλές φωτογραφίες.                                                                                                                            10-30

 

60. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ [681-700]

681   ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ, εκδ. 1950. Σσ. 151.         20-40

682   [ΠΑΠΑΓΟΣ] ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, 16 Νοεμβρίου 1952 – 16 Νοεμβρίου 1953, οικονομική πολιτική, στρατός ασφάλεια, η διεθνής θέσις της Ελλάδος, εκδ. 1953. Σσ. 229+διαγράμματα.20-40

683   [ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ] Α΄ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Α 15 Ιουλίου 1956, τεύχος δεύτερο 1) Τα Οικονομικά Προβλήματα του Ελλ. Λαού. 2) Τα Προβλήματα Ανασυγκροτήσεως της Χώρας. Σσ. 56.    10-20

684   ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΧΑΡ., Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ, ομιλία, έκδ. 1961. Σσ. 16.        15-30

685   ΔΕΚΑ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, Κωνσταντινούπολη 1965-1966. Περιλαμβάνουν ειδήσεις και άρθρα εφημερίδων για το Κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ένας φάκελος, σχ. 4ο.        45-80

686   ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ, άρθρα του Ιωάννη Μεταξά εις την «Καθημερινήν» από 13-10-1934 έως 23- 1-1935, ως απάντηση σε όσα έγραψε ο Ελ. Βενιζέλος για το εν λόγω θέμα, εκδ. 1935 περ. σσ. 384, δεμένο με φθαρμένη ράχη.              30-40

687   ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑΙ, εκδ. εφημ. «Μακεδονία» 1947, σσ. 101. 30-60

688   [ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ], ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κατά την απογραφήν της 7ης Απριλίου 1951, εκδ. Εθνικό Τυπογραφείο 1955, επίσημο έγγραφο σ. 194 με λεπτομερή περιγραφή του πληθυσμού εκάστου τόπου.      15-30

689   ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ, Ραδιοφωνική ομιλία προς τον Ελληνικόν Λαόν, εκδ. Ελληνικού Συναγερμού 1953, σσ. 23.                    25-35

690   [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΜΕΤΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ], ΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ Δ.Μ.Κ, Ελευθερία-Κοινωνική Δημοκρατία-Παγκοσμιότης, εκδ. 1957, σσ. 39.                                                     20-30

691   ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΙ ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΙ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΌΣ, εκδ. 1958, σσ. 63, 12ον μέγεθος.       40-50

692   ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΝ ΤΩ ΡΟΤΑΡΙΑΝΩ ΟΜΙΛΩ, εκδ. 1958, σσ. 20.                                                                                                                                       20-30

693   ΒΕΝΕΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ, ΤΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, εκδ. 1966, σσ. 524, με πολλές φωτογραφίες.           1-…

694   [ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ], Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΗΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (1968-1974). Κατά την διάρκεια της χούντας διώχθηκε, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε, για το συγγραφικό του έργο. Ο τόμος περιλαμβάνει έγγραφα της ασφάλειας, εφετείου, αποκόμματα εφημερίδων της εποχής σχετικά με την υπόθεση Πετρόπουλου, π.χ «Απογευματινή» 8-10-1968, «The Guardian 7-5-1973», «Der Spiegel 5-2-73», κτλ, εκδ. 1974, Χ.α.σ.                                                                                                              40-60

695   ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ ΦΩΤΟΣ. «ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» 17 Νοεμβρίου 1973. Ποίημα του Φώτου Γιοφύλλη στη Ραφήνα, Τρύγος 1974. Μονόφυλλο.                                                                                                                                                   25-50

696   ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ. Προς τον Ν. Πουλιόπουλο για την αποστολή της μελέτης του «Ο Νίκος Καζαντζάκης και τα Παγκόσμια Ιδεολογικά Ρεύματα». Με ιδιόχειρη την υπογραφή του Κ. Τσάτσου σε κάρτα με την ένδειξη «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας», 9 Ιαν. 1976. Σε φάκελο με σφραγίδα «Ελληνική Δημοκρατία», «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας». (14Χ11 εκ.)       25-45

697   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ. Με ιδιόχειρη υπογραφή. 1977. Σε φάκελο με γραμματόσημα. (14Χ9,5 εκ.)                                                                                                                                                   20-30

698   KAΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ. Σε φάκελο με σφραγίδα από το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού. (11Χ7,5 εκ.), 1978;                                                                                                                                   1-…

699   ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι., ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ (1889-1979), εκδ. 1979, σσ. 549, με φωτογραφίες.               25-40

700   ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. Ευχετήρια χειρόγραφη κάρτα για Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το έτος 1985.       1-…

Βλέπε και: 123, 495

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

114 GREEK BIBLIOPHILES’ RARE BOOK AUCTION – 114η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (1/2)

114η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (1/2)

 Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 Μαρτίου 2014, ΩPA 18:00

 

AIΘOYΣA ΦIΛOΛOΓIKOY ΣYΛΛOΓOY ΠAPNAΣΣOΣ • KAPYTΣH 8

 

Τα βιβλία εκτίθενται από τo Σάββατο 15 Μαρτίου 2014 στη Βιβλιοφιλία (Μαυρομιχάλη 7) καθημερινά. Πρωί, ώρες: 10:00-17:00. Πέμπτη, ώρες: 10:00-14:00 και 17:00-20:00. Την Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Μαρτίου από τις 10:00 έως τις 20:00. Τέλος, στις 28 Μαρτίου από τις 10:00 έως τις 23:00.

 

Παραλαβές των δημοπρατούμενων βιβλίων από το βιβλιοπωλείο της Βιβλιοφιλίας (Μαυρομιχάλη 7, Τηλ.: 210 36.14.332, 210 36.23.917, Κιν.: 6942 571772)

 

*Όπου εκκίνηση από 1 ευρώ (1-…) συμμετέχοντες είναι οι εντός και οι εκτός της αίθουσας

 

1. ΛΕΞΙΚΑ – ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ – ΔIAΛEKTOI [1-20]

1       ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ., ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, εκδ. 1837, σσ.516, λινόδετο, ταλαιπωρημένο και φύλλα σητόβρωτα.                                                                                                                                                  30-60

2       ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., μτφρ. ΟΛΛΕΝΔΟΡΦΟΥ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ. Μέθοδος εκμάθησης Γαλλικών σε έξι μήνες, εκδ. Αμαλθείας, Σμύρνη 1857, σσ. 516, δεμ., ταλαιπωρημένο.        35-60

3       ΑΣΩΠΙΟΣ Κ., ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, εκδ. Βλαστός, 1877, σσ. 234, με ξυλογραφία του Ασώπιου, λινόδετο.                                                                     40-80

4       ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ., ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΝ, έκδοσις δευτέρα, διορθωμένη και επαυξημένη, εκδ. Ι. Σιδέρη, τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1909. Βιβλιοδ. εποχής, επιδιορθωμένη, με πλαστικό αυτοκόλλητο, σσ. 1052.                       15-40

5       ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜ., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, εγχειρίδιον για δημοτικό σχολείο, εκδ. Ζηκάκης 1924, σσ. 64, φύλλα αποκολλημένα, κιτρινισμένα και πολύ ταλαιπωρημένα.                                                          20-35

6       ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜ., ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΜΕΤ’ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, εκδ. Διαλησμά 1929, σσ.224, βιβλιοδ., ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        25-40

7       [ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ], ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ, ΤΟΜΟΙ 12, εκδ. 1931, βιομηχ. βιβλιοδ., σε καλή κατάσταση (12).     50-100

8       ΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ., Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ, η κατάσταση της δημοτικής γλώσσας, εκδ. Γλωσσικός Σύλλογος, 1936, σσ. 23, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.                                                                                      1-…

9       ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ., KNAURS LEXIKON A-Z. Γερμανικό λεξικό, εκδ. Knaur Nachs 1938, σσ. 1894, με εικόνες, σχέδια, και φωτογραφίες, λινόδετο σε καλή κατάσταση.                                                                                                                      40-80

10     [ΚΑΚΡΙΔΗ Ι]., Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ (Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓ. Ι. Θ. ΚΑΚΡΙΔΗ), διαμάχη για το γλωσσικό ζήτημα της εποχής αφορούσα τον Κακριδή, εκδ. Εστία χχ, σσ. 292, χαρτόδετο, αποκολλημένα φύλλα, αρκετά ταλαιπωρημένο.           20-30

11     ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΙΛΠΩΝ., ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, εκδ. 1946, σσ. 97, χαρτόδετο φύλλα αποκολλημένα.                                                                                                                         20-35

12     ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, εκδ. Ματαράγκα 1948, σσ. 267, χαρτόδετο, άκοπο σχετικά καλή κατάσταση.                                                                                                                      30-60

13     ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, εκδ. Τεχνικό Επιμελητηριον της Ελλάδος 1951, σσ. 886, δεμ., αρκετά ταλαιπωρημένο εξώφυλλο.                                                                         25-50

14     ΚΑΘΑΡΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1961. Σσ. 464.            40-80

15     CARREZ MAURICE, MOREL FRANCOIS, DICTIONNAIRE GREC-FRANCAIS DU NOUVEAU TESTAMENT, λεξικό ελληνογαλλικό της Καινής Διαθήκης, εκδ. Cerf 1971, σσ. 270, δεμένο.                                                             40-60

16     [ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ], ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, εκδ. Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων 1973, σσ. 95, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.                                                                                                                                                  10-15

17     BESINCI BASILIS., GUZEL TURKCE, (ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ), εκδ. Istanbul 1979, σσ. 142, με πολλές εικόνες εντός και εκτός κειμένου.                                                                                                                                  20-40

18     [ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ] GIRKE WOLFGANG, JACHNOW HELMUT., HANDBIBLIOGRAPHIE ZUR SLAVISTISCHEN UND ALLGEMEINEN LINGUISTIK IN OSTEUROPA, BAND II: 1966-1971, BAND III, 1: 1972-1977, BAND III, 2:1972-1977, εκδ. Niemeyer 1980, σσ.727+574+575-1127, βιομηχ. βιβλιοδ., σε άριστη κατάσταση. (Βιβλιογραφία Σλαβικής και Γερμανικής γλωσσολογίας) (3)      25-50

19     [ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ] Αλβανικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, χρ. 1985 Τίρανα, σσ.1245.  15-25

20     ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ, εκδ. Βασ. Ρηγόπουλου, 1994. Σσ. 871.         20-35

Βλέπε και: 61, 700

 

3. TYΠOΓPAΦIABIBΛIOΛOΓIABIBΛIOΓPAΦIAKATAΣTATIKA [21-27β]

21     [Η ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΖΩΗ]., ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ «Η ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΖΩΗ», ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, καταστατικό του συνδέσμου, εκδ. 1939, σσ. 14.                                                                                                                     25-35

22     EMERSON WALDO RALPH, GUTENBERG. Ιδέες και συστήματα, 2 τόμοι. Δοκίμια, επιμέλεια: Λιάνα Σακελλίου-Schultz, [χ.χ.]. (2)              40-80

23     Ο.Η.Ε.Ν., ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΗΘΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΤΗΤΟΣ (Ο.Η.Ε.Ν.). Περιέχει τα άρθρα διοίκησης της οργάνωσης, εκδ. ΟΗΕΝ 1953, σσ. 18, χαρτόδετο.                                                                  10-20

24     ΑΦΙΣΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ. 20 Αφίσσες από εκθέσεις για το βιβλίο κ.ά.: Σπάνιο βιβλίο τέχνης (1929-79), Ιωνικό Κέντρο Χίος, Γιορτή βιβλίου, Η χαρτογράφηση της Ελλάδας, «Εσείς και ο άνθρωπος γνωρίζετε το βιβλίο;», Πανελλήνια Εκθεση Βιβλίου, Εκθεση σατιρικού εντύπου, Το πρώτο ελληνικό βιβλίο, Ελλάδα και Θάλασσα κλπ. (35Χ50 εκ. περ.) Δεκαετίες 1970-80. (63)            100-300

25     ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤ., ΦΡΟΥΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 21. Εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία προετοιμάζοντα την επανάσταση του 21, έλληνες λόγιοι κτλ., εκδ. Ένωση Συντακτών 1971, σσ. 188.               35-70

25β   [EX-LIBRIS – ΣΥΛΛΟΓΗ 38 ΒΙΒΛΙΟΣΗΜΩΝ] Βιβλιοφιλική συλλογή με αντιπροσωπευτικά δείγματα του 20ου αιώνα ελληνικών κυρίως αλλά και ξένων δημιουργών των μικρών έργων τέχνης και χρηστικών, ως κτητορικές σημάνσεις, διακριτικών τεκμηρίων για ιδιωτικές ή δημόσιες βιβλιοθήκες. Α. Νεοελλήνων χαρακτών: 1. ΒΑΜΒΑΤΗΡΑ Μ., «GAZIZA» (Ξυλογραφία, Ε.Α, 2008), 2. ΒΑΜΒΑΤΗΡΑ Μ., «ΦΑΝΗΣ» (Ξυλ., 5/30, 1999), 3. ΒΑΜΒΑΤΗΡΑ Μ., «DUNAUSCAS» (Ξυλ., Ορθ. 6/30, 2005), 4. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, «Μ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ» (Χαλκογραφία, Δοκίμιο, 2005), 5. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ, «ΛΕΥΚΑΔΑ Μ. Ν. ΣΤΑΕΦΑΝΑΚΙ», (Χαλκ., Δοκίμιο, 2005), 6. ΚΟΜΙΑΝΟΥ Α., «Δ. ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ», (Ξυλ., 541/5-20, 2004) , 7. ΚΟΜΙΑΝΟΥ Α. «DARZENTAS J», Ξυλ., Δοκίμιο, 1990), 8. ΚΟΜΙΑΝΟΥ Α., «Κ. ΑΔΑΜ» (Ξυλ., 1996), 9. ΚΟΜΙΑΝΟΥ Α., «ΙΟΑΝ SLAVICI ARAD» (Ξυλ., 418/8-20, 2000), 10. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, «ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΠΑΝΟΣ» (Ξυλ., 33/105, 2004), 11. ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ, «Ν. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΥΑΚΙΝΘΟΣ» (Ξυλ., Ε.Α, 1990-1995), 12. ΜΑΡΚΑΚΗ ΤΖΕΝΗ, «ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΚΛΙΝΟΥ» (Εγχρ. Ξυλ., Ε.Α 2/3, 2000), 13. ΦΑΛΗΡΕΑΣ Β., α) [ΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΥΝΑΙΚΑ], (Ξυλ. Δίχρωμη, 1953), β) ΠΡΟΜΑΚΕΤΑ: φύλλο με προσχέδιο-μολύβι του ex libris και φύλλο με προσχέδιο εξώφυλλο-οπισθόφυλλο βιβλίου (βλ. Βιβλιοφιλία τ. 93, 2001, σσ. 6-7), 14. KARAVOUSIS S., «KARAVOYSIS» (Εγχρ. Λιθογραφία, Ε.Α, c. 1980), 15. ΠΑΡΘΕΝΗΣ, «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΒΕΡΔΟΥ» (Χρυσοτυπία-Λιθ., Ανάγλυφο, 1925), 16. ΜΙΧΑΗΛΟΥ Ε., «Ν. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ» (31’32, c. 1990), Β. Bιβλιόσημα Διάφορα (Βιβλιοθηκών): 1. «ATHENS COLLEGE LIBRARY» (Τυπ., 1935), 2. «ΚΟΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ» (Σφράγισμα), 3. «ELEFTHEROUDAKIS LENDING LIBRARY» (Τυπ., no 329, c. 1950), Γ. Ex-Libris & Βιβλιόσημα Ξένα (και Βιβλιοθηκών): 1. «THE BRITISH COUNCIL» (“Truth Will Triumph”), (Τυπ., 1970), 2. «ΤΗΕ CANADA COUNCIL» (DES ARTS), (Tυπ., c. 1970), 3. «ΤΗΕ ΒRITISH EMBASSY», Information Dept, Athens, (Τυπ., c. 1960), 4. «?ΗOSPITAL LIBRARY ST. JOHN & RED CROSS» [BRITISH] (Τυπ., c. 1960), 5. «THE BRITISH COUNCIL ANGLOHELLENIC LEAGUE» (Τυπ. με θυρεό, 1944), 6. «PATCHOGUE PUBLIC LIBRARY» (Τυπ., Σχ. Κάρτα, 1918), 7. «EX LIBRIS 6 D.» (Τυπ., c. 1950), 8. OLIVER RUSH: «THE INDIANAPOLIS PUBLIC LIBRARY» (Ξυλ., 1936), 9. Υ (ΣΥΜΒΟΛΟ ή ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ), Προσωπογραφία (Άνδρας), (1920), 10. «ECOLE LIBRE DISTRIBUTION DES PRIX» Ιστορίας και Γεωγραφίας, 11. BECK M., «L’ ALLIANCE FRANCAISE» (Τυπ., 1948), 12. «SMITH & SONS LIBRARY» (Τυπ., 2 βιβλιοσημα, c. 1950), 13. «OFFERT PAR HACHETTE LIBRAIRIE» (Τυπ.), 14. ISOLA S., «GIORGIO VENEZIA» (Τυπ.), 15. «William Philip Chapman» [Σούνιο;], [συγγραφέας του “Karystos City-State & Countrytown»], σε Πλαίσιο (Τυπ., 1945), 16. L.W.L, «JAMES GRUTMANN» (Λιθ. σε Πλαίσιο, 2 Απρ. 1928) , 17. R. F., «A. RATHER» (Εγχρ. Λιθ. ??σε Πλαίσιο, 246, 1913), 18. I. H., «MORICER POWER» (σε Πλαίσιο, 1920), Σύνολο: 38 τεμάχια.                                                                                            1500-2000

26     [ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SEAGATE], ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SEAGATE, χωρητικότητα 20ΜΒ έτος κατασκευής 1983. Μοντέλο ST-125 τύπος MFM, συναρμολογημένο στη Σιγκαπούρη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Μουσειακό πλέον περιφερειακό ενός από τους πρώτους προσωπικούς υπολογιστές (PC) που δούλευαν με επεξεργαστές 8088. [μαζί] Ο Controller με τον οποίο συνδέεται, τεχνολογίας ISA.          140-280

27     [ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ (GRAPHICS CARD)], ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ (GRAPHICS CARD) «HERCULES» (HGC), 1985, κατασκευής Ταϊβάν, MDA (Monochrome Display Adapter). Οι πρώτες θρυλικές ασπρόμαυρες κάρτες video για τους πρώτους προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PC). Κατασκευής Ταϊβάν από την «Hercules Computer Technology». Σε καλή λειτουργική κατάσταση. Μουσειακό περιφερειακό.           100-200

27β   [SOTHEBY’S]., THE LIBRARY OF HENRY M. BLACKMER II, by Navari, εκδ. London 1989, σσ.636, λεπτομερής καταγραφή των βιβλίων της βιβλιοθήκης με πολλές φωτογραφίες και σχέδια, λινόδετο, σε άριστη κατάσταση.            120-150

Βλέπε και: 651

 

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ – ΠΑΙΔΙΚΑ – ΚΟΜΙΚΣ – ΠΑΡΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ [28-53]

28     ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ., ΛΟΓΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, φιλοσοφικό δοκίμιο, εκδ. Βύζας (Κωνσταντινούπολη) 1860, σσ. 10, δεμ.                                               25-50

29     ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ., ΠΑΙΔΙΚΑ ΔΡΑΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΩΜΩΔΙΑΙ, εγχειρίδιον λογοτεχνίας για διαδασκαλία στο σχολείο, εκδ. Εστία 1887, σσ.193, λινόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                 35-50

30     ΒΕΡΝ ΙΟΥΛΙΟΣ., Ο ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ. Ένα από τα αριστουργήματα του Ιούλιου Βερν σε ελληνική μετάφραση από Σκαλίδη Αλ., εκδ. Φέξη 1900, σσ. 493, δεμ.                                                                                          20-40

31     LARSSON CARL., DAS HAUS IN DER SONNE. Συντόμευση στα γερμανικά του σουηδικού βιβλίου του συγγραφέα, με εικόνες, φωτογραφίες και περιγραφές της παιδικής του ηλικίας στην πατρίδα του, εκδ. Karl Robert 1909, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.      25-40

32     ANDERSEN HANS CHRISTIAN, μτφρ. ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ., Η ΝΕΡΑΪΔΑ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ. Επιλογή παραμυθιών του μεγάλου δανού παραμυθά, εκδ. Ευστρατίου 1914, σσ. 84, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο.                                 25-40

33     ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝ Ι., ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΚΡΙΣΙΣ. ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΕΝ ΤΗΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΙ 17 ΜΑΙΟΥ 1925. Φιλοσοφικό δοκίμιο περί ήθους, εκδ. ΕΚΠΑ 1925, σσ. 31, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο. 10-15

34     ΤΣΙΛΗΘΡΑΣ ΠΑΝΑΓ., ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, εκδ. Δ.Ν. Τζακά – Σ. Δελαγραμμάτικα, 1925. Δεμ., σσ. 541. Σσ. 541.         30-60

35     ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤ. – ΤΣΙΛΗΘΡΑΣ ΠΑΝΑΓ., ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1925. Δεμ., σσ. 608.               40-60

36     ΜΕΓΑΣ Γ. Α. (εκδ), ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, (ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ), πλούσια εικονογράφηση από τον Φ. Κόντογλου, εκδ. Εστία 1927, σσ. 159, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        30-60

37     ΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ., ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Εγχειρίδιο για σχολείο, εκδ. Σιδέρης 1928, σσ. 222, βιβλιοδ., ταλαιπωρημένο.                                                                                                                                                  20-40

38     [ΦΥΛΛΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ] 100 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΒΕΛΓΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 1930 περ. Royaume de Belgique, Ecoles Gardiennes. Travaux d’eleves, enfants de 3-6 ans. Σε φάκελο.                                                                                                                                     30-60

39     ΛΑΜ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ., ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΙΞΠΗΡ. Μυθιστορικοποιημένα θεατρικά του Σαίξπηρ για παιδιά, μτφρ. Πρεβελάκης Π., έκδ. Ελευθερουδάκης 1932, σσ. 184, εικονογραφημένο, βιομηχανική βιβλιοδεσία με ζωγραφική παράσταση στο σκληρό εξώφυλλο.                                                                                                                                                  20-45

40     ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝ., Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, εκφώνηση στην νομική σχολή στις 1-04-1935, εκδ. Πυρσός 1935, σσ.48.                                                                                                                15-25

41     [KATSANIS M.] ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ. Παιδικές προσωπογραφίες, τοπία, πλοία, η Παναγία, κύριος με τσιγάρο κλπ. Με υπογραφή: Michel Katsanis (Κατσάνης Μ.). 1940 περ. (13)                                              50-100

42     ΜΑΡΡΥ ΓΚΙΛΜΠΕΡΤ, Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, μτφρ.Μητσόπουλος Πάνος, εκδ. 1947, σσ. 79, χαρτόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο και άκοπο.                                                                                       30-60

43     ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ., ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ, ΤΟΜΟΣ Α´: ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΗΝΗ, ΤΟΜΟΣ Β´: Ο ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ, ΤΟΜΟΣ Γ´: ΡΟΒΥΡΟΣ Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ, εκδ. Αστήρ 1952, σσ. 188+301+165, βιομηχαν. βιβλιοδ., με έκτυπες παραστάσεις, σε καλή κατάσταση. (3)                                                                                                                 30-60

44     ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΟΔΟΤΟ, εικονογράφηση Κορογιαννάκη Αλ., διασκευή των ιστοριών του Ηροδότου για παιδιά, εκδ. Αλικιώτης 1953, σσ. 140, δεμένο. [μαζί] ΜΕΤΑΞΑ, ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, εικονογράφηση Αστεριάδη, εκδ. Αλικιώτης 1953, δεμένο, (ξεκολλημένο), (2).                                                                 30-60

45     [Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ]., Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, 11 τεύχη, εκδ. 1961 τεύχη 6-16, σσ.183-574. (11)      25-50

46     ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ. Λεύκωμα με γελοιογραφίες του έλληνα καλλιτέχνη, εκδ. 1968, δεμένο.   25-35

47     ΛΑΖΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜ., ΚΟΡΟΪΔΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ, γελοιογραφία και σάτιρα του ιταλού δικτάτορα με πολλά σκίτσα και αποκόμματα εφημερίδων εποχής του πολέμου, εκδ. ιδιωτική 1972, χ.α.σ..                            10-20

48     [ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ]., ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΠΟΥΛΙ, εικονογραφημένο κόμικ για παδιά, εκδ, χχ, σσ., χαρτόδετο κόμικ σε πολύ καλή κατάσταση.                                                                                                             20-30

49     BUSCH WILHELM., MAR UND MORITZ. EINE BUBENGESCHICHTE IN SIEBEN STREICHEN. Ιστορία για παιδιά σε εφτά μέρη, εκδ. Braun und Schneider χ.χ., σσ. 53, βιβλιοδ. Ταλαιπωρημένο.                                                             10-15

50     ΣΑΙΝΤΕ, Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ελεύθερη μετάφραση από τα γερμανικά υπό Χρυσάφη Ι. Ε., εικονογραφημένο εξώφυλλο και εικόνες εντός κειμένου, εκδ. Ελευθερουδάκη χχ, σσ. 150, δεμ., εξώφυλλο αποκολλημένο.              25-50

51     [ΑΓΝΩΣΤΟΣ], Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΥΟ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΥΡΑ ΒΑΤΡΑΧΙΝΑ, δύο παραμύθια για παιδιά, εκδ. Ελευθερουδάκη χχ, σσ. 204, εικονογραφημένο εξώφυλλο και εικόνες εντός κειμένου, δεμ., σε καλή κατάσταση.             20-30

52     ΚΟΥΡΤΙΣ ΟΥΡΣΟΥΛΑ, ΧΑΛΛΙΝΤΑΙΗ ΜΠΡΕΤΤ, ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ ΣΤΑΝΛΕΥ., Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ, [μαζί] ΚΑΙ ΕΠΕΣΕ ΝΕΚΡΟΣ, [μαζί] ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ, τρεις τόμοι, εκδ. Αστυνομικά Βιβλία Τσέπης χχ, σσ. 128+123+121, χαρτόδετα. (3)     20-40

53     [ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ]., ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ, εκδ. Ασπιώτης χχ, σσ. χασ, χαρτόδετο σε άριστη κατάσταση.               25-45

Βλέπε και: 66, 816, 827, 838, 817, 130, 84, 453, 813, 485, 486, 483, 487, 494, 445, 441, 951, 443, 442, 31, 447, 448, 65, 818, 449

 

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ [54-70]

54     [ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ]., ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 1843, ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ, εκδ. Σμύρνη 1843, σσ. 190, δεμ., ταλαιπωρημένο.                                                                                                 40-50

55     ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ., ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΙ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, για μαθητές σχολείων, εκδ. Αθανασιάδης 1893, σσ. 109, φύλλα αποκολλημένα.                                                                                                                         30-60

56     ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ., ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ. ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, εκδ. Σακελλάριου 1909, σσ. 327, βιβλιοδ., εξώφυλλα αποκολλημένα.                                                                                                        15-20

57     ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΔΜΟΤΙΚΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ. Εν Πειραιεί 9 Ιουνίου 1909. Χειρόγραφο ποίημα της μαθήτριας Παναγιώτας Φιλίππου της Δ´ τάξης Δημοτικού «Η Ημέρα της Λαμπρής». Με μια ωραία υδατόγραφη ζωγραφιά με λουλούδια. Σε κορνίζα (36Χ46 εκ.).              25-40

58     ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ «ΤΟ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ»., ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΑΥΣΙΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1913-1914, εκδ. Παλλάδιον 1913, σσ. Χασ, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.          20-30

59     ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ., ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Τόμοι 2. Αναγνωστικό γυμνασίου, εκδ. Εστία, 1926, 1935, σσ. 261+239, σκληρόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                    25-50

60     ΛΕΟΝΤΕΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ., Διευθυνόμενον υπό των FRERES MARISTES, «SOUVENIR», Σχολικόν Έτος 1926-1927. Λεύκωμα με τα σχολικά χρονικά του Λυκείου, με πάμπολλες φωτ. μαθητών και καθηγητών. Σχ. Πλάγιο, [χ.α.σ.].    35-50

61     ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΙΛΤΟΣ., Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, εκδ. Σαλιβέρος 1933, σσ. 27, χαρτόδετο με χαλαρωμένα φύλλα.                                                                                                                 15-20

62     ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α. – ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Γ., ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, Αναγνωστικό Δ´ Δημοτικού, εκδ. Ι. Κολλάρος, 1933. Σσ. 208.         35-50

63     ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν., ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, εκδ. Μυρτίδης 1938, σσ. 357, χαρτόδετο, ράχη αποκολλημένη.                                                                                                                         20-40

64     ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΝΩΜΙΚΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ, βοήθημα για υποψηφίους ανωτάτων σχολών, εκδ. ιδιωτική 1940, σσ. 40, χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                     20-40

65     FERRIERE AD., ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥ ΡΟΛΟ, διασκευή Παράσχη Ε. Ι.. Το κλασσικό έργο του παιδαγωγού Ferriere, εκδ. Στουγιαννάκης 1947, σσ. 221.                                                                             1-…

66     ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η ΓΝΗΣΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ, «ΠΕΡΙ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΑΣ ΑΝΑΤΡΕΦΕΙΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ». Σύντομο δοκίμιο για την αυθεντικότητα αυτής της πραγματείας, εκδ. Μωραΐτης 1948, σσ. 18.         25-40

67     ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, ΕΛΛΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, εκδ. 1950, σσ. 208.             15-30

68     ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν-ΡΩΜΑΙΟΣ Κ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Α´ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Αναγνωστικό Α´ Γυμνασίου, εκδ. ΟΕΔΒ 1950, σσ. 314, δεμένο, ταλαιπωρημένο.                                                                                            20-35

69     ΒΡΑΧΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΥΓΕΙΑ-ΧΑΡΑ-ΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ, για μαθητές δημοτικού, εκδ. Κένταυρος 1963, σσ. 95, χαρτόδετο καλή κατάσταση.                                                                                              15-20

70     REALITES SUEDOISES, L’ AIDE AUX ETUDES EN SUEDE, περιγραφή των φορέων υπεύθυνων για την πανεπιστημιακή φοίτηση στην Σουηδία, εκδ. Institut Suedois 1966, σσ. 20.                                                                          10-20

Βλέπε και: 116, 846, 121, 2, 101, 820, 190, 390, 530, 744, 465, 132, 76, 542, 535, 528, 533, 549, 409, 7, 497, 425, 10, 477, 51, 481, 381, 73, 849, 255, 155, 149, 37, 16, 464, 489

 

 

8. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ [71-97]

71     Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, Σκηνή με τον Σωκράτη την ώρα που πίνει το κώνειο στη φυλακή, ενώ γύρω του πλήθος οπαδών του που θρηνούν. Λιθογραφία, 1850 περ. (25Χ18 εκ.).                                                                      20-30

72     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΜΗΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΗΤΟΙ Η ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΚΑΘ’ ΟΜΗΡΟΝ. Δοκίμιο θεολογίας και οντολογίας του Ομήρου, εκδ. Κωνστ/πολη 1876, σσ. 264, βιβλιοδ σε καλή κατάσταση.   40-80

73     ΓΑΛΑΝΗΣ Μ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΩΝ ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΕΞ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, εκδ. Φιλοκαλία, 1876, σσ. 182, χαρτόδετο, πολύ ταλαιπωρημένο.             30-60

74     ΔΕ ΛΑΒΕΛΕ ΑΙΜΥΛΙΟΣ, Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ. Περιγράφονται οι διάφορες όψεις του σοσιαλισμού κατά τον 19ο αι., εκδ. Γαβριηλίδης 1894, σσ.449, βιβλιοδ., ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                             25-40

75     LOURIE OSSIP, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΛΣΤΟΗ, μτφρ. από τα γαλλικά Βουτσινάς Γ., εκδ. Φέξη 1910, σσ. 168, δεμένο.              20-30

76     ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΟΓΙΚΗ. ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, εγχειρίδιο λογικής για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκδ. Μαντζεβελάκης 1913, σσ. 80, βιβλιοδ., εξώφυλλο ταλαιπωρημένο.                                      20-30

77     LORULOT ANDRE, Ο ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΛΤΡΟΥΪΣΜΟΥ, μτφρ. Μυριώτη, εκδ. Γράμματα (Αλεξάνδρεια) 1917, σσ. 18, χαρτόδετο μικρού μεγέθους σε καλή κατάσταση.                                              10-15

78     SIMMEL GEORG, PHILOSOPHIE DES GELDES, εκδ. Leipzig 1922, σσ. 585, δεμένο.   15-30

79     HAECKEL ERNEST, Ο ΜΟΝΙΣΜΟΣ. ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΣ ΦΥΣΙΟΔΙΦΟΥ, εκδ. Φέξης 1925, σσ. 93, χαρτόδετο, σε μέτρια κατάσταση.                                                                                                                                                    1-…

80     RICHARD GASTON, Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ, μτφρ. Οικονομόπουλος Ηλίας, εκδ. Σαλιβέρος 1927, σσ. 179, χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                     10-20

81     ΤΣΑΦΟΣ Ι. Χ., ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΡΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ, εκδ. Κοραής 1929, σσ. 64, φύλλα αποκολλημένα.                                                                                                                         15-30

82     ΦΟΝ ΣΑΙΦΕΡ ΘΑΣΣΙΛΟΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ, μτφρ. Παπαϊωάννου Γ. Π, εκδ. Ελευθερουδάκης 1930, σσ. 196, λινόδετο σε πολύ καλή κατάσταση.                                                                                                                               10-20

83     BESANT ANNIE, ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ, μελέτη για τα απόκρυφα της συνείδησης, μτφρ. από τα αγγλικά, εκδ. Θεοσοφικός Εκδοτικός Οίκος 1930, σσ. 334, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο.                                              20-45

84     ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, εκδ. Λαμπρόπουλος 1931, σσ. 174, χαρτόδετο, λίγο ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        25-45

85     ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜ., «ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» περιοδικόν εκδιδόμενον υπό Δημ. Γ. Μωραΐτου, τυπ. Γ.Η. Καλέργη, 6 τεύχη (συρραμμένα μαζί), τόμος Α´, 1932. Σσ. 244.                                                                                               40-60

86     ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, φιλοσοφικό δοκίμιο για την υφή της Ιστορίας, εκδ. Παπαδογιάννης 1933, σσ. 49, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο (ξεκολλημένο εξώφυλλο).               20-25

87     ΜΠΗΒΑΝ ΑΝΙΟΥΡΙΝ., ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥΣ, εκδ. Ρήγας 1945, σσ. 96, χαρτόδετο και άκοπο σχετικά καλή κατάσταση.                                                                      20-30

88     ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΣΙ-ΟΧΙ ΕΤΣΙ-ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ, ΓΙΑΤΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΘΑ, ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ!, εκδ. 1949, σσ. 48, εικονογραφημένο εξώφυλλο, ταλαιπωρημένο.            20-40

89     ΤΑΙΝ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, μτφρ. Αιμ. Χουρμούζιου, εκδ. Γκοβόστη. Σσ. 91.            15-20

90     ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ, εκδ. 1952, σσ. 156, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο.                                                                                                                                                  20-40

91     ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ., Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ, ΕΡΩΤΩΜΕΝ: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΝ; Δοκίμιο πολιτικού στοχασμού, εκδ.Ψυχικό 1954, σσ. 128, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο.      20-40

92     ΜΑΡΞ ΚΑΡΛ, ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, μτφρ. Σκουριώτης Γιάννης, με εγχάρακτη τη μορφή του Μαρξ στο εμπροσθόφυλλο και των τριών τόμων, εκδ. 1954, 1957, 1960, σσ. 848+559+848, δεμένα. (3).                                                                  30-50

93     ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΜΟΧΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ, εκδ. 1954, σσ. 78, χαρτόδετο, αποκολλημένα εξώφυλλα.                                                                                                        20-30

94     FREEMAN KATHLEEN, ANCILLA TO THE PRE-SOCRATIC PHILOSOPHERS, Oxford Basil Blackwell, 1962. Σσ. 16.             15-20

95     ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΤΖΩΝ, Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, 1964. Σσ. 160.                           10-20

96     ΧΛΑΠΑΝΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ, ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ-ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ-ΦΑΥΛΟΚΡΑΤΙΑ, εκδ. Εκδοτική Αθηνών 1964, σσ. 271, δεμ.                                                                                                                   20-30

97     ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ. ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ, (μετάφραση εκ του Αγγλικού), σύντομο φιλοσοφικό δοκίμιο, εκδ. 1974, σσ. 53.                                                                       1-…

Βλέπε και: 64, 124, 28, 148, 140, 507, 128, 63, 482, 508, 141, 67, 138

 

9. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ [98-137]

98     ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ. Ανθολόγιο εκκλησιαστικών ύμνων και εν προκειμένω για την Τεσσαρακοστή, εκδ. Λειψία 1766, σσ. 353, δεμ., ελαφρώς ταλαιπωρημένο.         100-200

98β   ΜΙΛΙΑ ΣΠΥΡ. ΤΟΥ ΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΙΔΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ. Αφιερωθείσαι τω άρχοντι Στ. Καραϊωάννη, Βενετία 1773, τυπ. Α. Βόρτολι, σσ. 252. Με μια ολοσέλιδη χαλκογραφία – πορτραίτο του αρχιμανδρίτη συγγραφέα. Με πολλά χαλκόγραφα κοσμήματα. Δερμ. Βιβλιοδ.                                                                             250-300

99     Η ΕΚΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ. Χαρακτικό D. Scott & J. Le Comte, 1780 ca (18×15 εκ.). Από τη βίβλο: THE HOLY BIBLE OF J. BROWN.                                                                                                                                  20-30

100   Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ. Από πίνακα του Claude Lorraine. Xαρακτικό, Glascow, W. Mackenzie (14×20 εκ.), 1800 περ.          10-20

100β ΒΙΒΛΙΟΝ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ. Μετά των προϋπαρχουσών περιεχομένων ομιλιών. Βενετία 1802, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, σσ. 368. Με πολλές ξυλογραφίες εντός κειμ. των τεσσάρων αποστόλων και άλλων βιβλικών παραστάσεων. Ξυλόγραφη σελ. τίτλου με εικονογραφικά στοχεία. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής ξεκολημ. Ίχνη υγρασίας. 180-250

100γ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΙΕΡΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Διορθώσει Ε. Διογενείδου, συνδρομή Α. Τσατσαράγκου, εκδ. Βενετία 1833, τυπ. Φρ. Ανδρόλα, σ. 229. Δερμ. Βιβλιοδ. [Βλ. και αρ. κατ. 117, αυτόθι].            160-230

101   ΓΑΛΛΑΟΥΔΕΤΟΣ Θ. Χ., ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, εγχειρίδιον φυσικής θεολογίας προς εκπαίδευση των νέων, εκδ. Αγγελίδης 1840, σσ.290, ταλαιπωρημένο.                                                             40-70

101β ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ. Εκ του Εβραϊκού Αρχετύπου εις κοινήν ελληνικήν διάλεκτον, εν Λόνδρα 1840, σς. 950. Βιβλιοδ. όλο δέρμα εποχής.                                                                                                                       130-160

102   ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΤΕΙΧΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ. Χαλκογραφία, Ed. Burton 1850 ca. (19×13 εκ.). 15-30

103   Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΕΝ ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Χαλκογραφία, W. Mackenzie, Glascow, 1850 ca. (19×17 εκ.).         10-30

104   Ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ. ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ, ΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΚΑΜΗΛΕΣ. Χαλκογραφία W. Warwick, 1850 ca. (18X18 εκ.).                                                                 10-30

105   ΝΑΖΑΡΕΤ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ. Χαρακτικό J. Bower (23X18 εκ.), 1850 περ. 10-30

106   Η ΗΡΩΔΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΗΡΩΔΗ. Χαλκογραφία, W. Mackenzie, Glascow, 1850 ca. (19×17 εκ.).                                                                                                                                           15-30

107   Η ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Χαρακτικό, 1850 ca. (51Χ38 εκ.).                                              30-50

108   Ο ΜΩΥΣΗΣ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΟ ΡΑΒΔΙ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΒΡΑΧΟ ΚΑΙ ΑΝΑΒΛΥΖΕΙ ΝΕΡΟ. Χαρακτικό, W. Mackenzie, Glascow 1850 ca. (6,5×9 εκ.).                                                                                                                                                  10-30

109   Η ΚΑΝΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ. Χαρακτικό, W. Mackenzie, Glascow 1850 ca. (18×15 εκ.).                                                                                                                                                  10-30

110   MOEHLER, DEFENSE SYMBOLIQUE OU NOUVELLES RECHERCHES SUR LES CONTRARIETES DOGMATIQUES ENTRE LES CATHOLIQUES ET LES PROTESTANTS, εκδ. Vives 1852, σσ. 419, μτφρ. Lachat, δεμ., σε καλή κατάσταση.  25-50

111   SALVADOR J., HISTOIRE DES INSTITUTIONS DE MOISE ET DU PEUPLE HEBREU, πρώτος τόμος, Ιστορία των θεσμών του Μωυσή και του εβραϊκού λαού, εκδ. Michel Levy freres, 1862, σσ.544, δεμ., ελαφρώς ταλαιπωρημένο. 35-70

111β ΔΑΜΑΛΑ Ν., ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ, τόμος Α΄ (περιέχων την εισαγωγήν εις την ερμηνείαν ταύτην), τύποις Εφημερίς των Συζητήσεων, 1876, σ. 732.                                                                                                     90-120

111γ CITHARA SANCTORUM “PJSNE DUCHOWNJ”, Budapessti 1877, σσ. 1247+240. Ουγγρικό θρησκευτικό βιβλίο. Καλλιτεχνική βιβλιοδεσία από χαλκό, ξύλο και δέρμα με έκτυπες παραστάσεις. Με δύο χάλκινα κλείστρα και χάλκινα ελάσματα στη ράχη. Φθορές στο σώμα του τυπωμένου βιβλίου.                                                                                                                                 300-400

112   [ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ], ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ, εκδ. Αντωνιάδης 1890, σσ. 254 [μαζί] ΒΙΒΛΙΟΝ ΗΤΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΡΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝ, ΠΟΘΕΝ ΑΡΧΟΝΤΑΙ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΣΙ (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΛΥΖΩΝΙΟΣ), σσ. 45, χαλκόγραφες εικόνες του Ιησού και των ευαγγελιστών, δερματόδετο φύλλα αποκολλημένα.             50-100

113   [ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΔΕΓΑΥΟΥ ΦΡΕΠΠΕΛΟΣ], ΟΜΙΛΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, μτφρ. Παγίδας Νεόφυτος, εκδ. Λειψία 1891, σσ. 240, χαρτόδετο, οπισθόφυλλο αποκολλημένο, ταλαιπωρημένο.                35-70

114   PERE DIDON., JESUS CHRIST. Εξιστόρηση του βίου του Ιησού Χριστού, εκδ. Plon 1891, σσ.469, δεμ.             10-20

115   ΤΖΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓ., Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΡΜ. ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ, εκδ. ιδιωτική 1894, σσ. 32, με φθορές.                                                                                                                                                  15-30

116   ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ Δ., ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ. Κείμενο θρησκευτικής κατήχησης προς χρήσιν μαθητών και παρθεναγωγείου. Εκδ. Ιωάννου Νόταρη 1895, σσ. 111+67+84+60+78+72+322+64+30+118. 35-60

117   ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ., ΙΕΡΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, εκδ. Μιχαλόπουλος 1898, σσ.160, χαρτόδετο και άκοπο, ταλαιπωρημένο. [Βλ. και αρ. κατ. 100γ, αυτόθι].        50-70

118   ΑΚΥΛΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ Μ., Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1870. Βιογραφικό δοκίμιο για τον Αρχιεπίσκοπο, εκδ. Διαλησμά 1901, σσ. 128, χαρτόδετο.          35-50

119   ΒΟΖΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛ., ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, εκδ. Αποστολόπουλος 1903, σσ. 62, χαρτόδετο σε καλή σχετικά κατάσταση.                                                                                                                  25-30

120   ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ., ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ Κ. Μ. ΡΑΛΛΗ, κριτικό δοκίμιο επί της πραγματείας του Ράλλη, εκδ. Τύποις Νομικής, 1905, σσ. 256, (με φθορές).                    20-30

121   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ, προς χρήση των ελληνικών σχολείων, εκδ. Σιδέρης 1908, σσ. 64, χαρτόδετο ταλαιπωρημένο. 20-35

122   ΜΑΘΑΡΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ, εκδ. Τζάκας, Δελαγραμμάτικας 1920, σσ. 80, ταλαιπωρημένο.        40-80

123   ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ, ΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡ. ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, πρώτος τόμος, περιγραφή των εκκλησιαστικών λειτουργιών της Ορθοδοξίας, εκδ. Κωνσταντινουπόλει 1921, σσ. 369, με διαγράμματα, δεμένο.                                                                                                                                                  40-70

124   ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε., Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, εκδ. ιδιωτική 1922, σσ. 25, χαρτόδετο.    1-…

125   ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΔΑΝΙΗΛ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΦΥΕΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΝ ΤΗ ΚΑΤ’ ΑΘΩ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ. Πρόκειται για μια διένεξη μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων πατέρων σε αυτή την Μονή, εκδ. Τούλα 1927, σσ. 71, σε καλή κατάσταση.                                                                                                                      30-60

126   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ, ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ, εκδ. Πανάγιος Τάφος 1928, σσ. 93, χαρτόδετο.                                                                                                                                25-50

127   [ΟΥΝΙΤΑΙ], ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΜΕΙΦΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κ.Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Κ.Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ, εκδ. 1928, σσ.79, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο.                                             30-50

128   ΜΑΛΙΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΟΙ ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΡΗΤΟΡΕΙΑΝ, εκδ. Φοίνιξ 1929, σσ. 118, χαρτόδετο, αποκολλημένο εξώφυλλο.                                                 25-50

129   ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ Π Ν., ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, Α´ Η ΠΙΣΤΙΣ, Β´ Ο ΥΛΙΣΜΟΣ, χριστιανική απολογητική κατά των κατηγόρων αυτής, εκδ. Ζωή 1930, σσ. 148, χαρτόδετο σε μέτρια κατάσταση, φύλλα και εξώφυλλο αποκολλημένα. 10-20

130   ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ Π Ν., ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, Α΄, Η ΠΙΣΤΙΣ, Β΄, Ο ΜΟΝΙΣΜΟΣ, εκδ. Ζωή 1930, σσ.146, χαρτόδετο λίγο ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        10-20

131   ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ, [ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΤΩΝ], (ο μετέπειτα Πατριάρχης) Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΛΛΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ. Ιστορική επισκόπηση του θέματος, εκδ. Εστία 1930, σσ. 22, χαρτόδετο σε σχετικά καλή κατάσταση.                                                                                  25-35

131β ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ. Δακτυλόγραφη Απόφαση με την έγκριση διαίρεσης της Ενοριακής περιφέρειας του Ι. Ναού Αγ. Ελευθερίου (Άρεως) σε τρία τμήματα περιλαμβάνοντα ίσο αριθμό οικογενειών. Με την υπογραφή του αρχιεπισκόπου Αθηνών Αθηναγόρα. 3 Δεκεμβρίου 1932, πρωτοκολλημένη και διεκπεραιωμένη.                                                                                    40-60

132   ΛΟΝΤΟΣ Ι Α., Η ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΛΗΝ ΣΧΟΛΗ, ΗΤΟΙ ΚΑΙΝΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, εκδ. Λαμπρόπουλος 1932, σσ. 122, χαρτόδετο, λεκιασμένο.                                                  20-25

133   ROPS-DANIEL., HISTOIRE SAINTE. JESUS EN SON TEMPS. Ιστορική αναδίφηση της πραγματικής ιστορίας του Ιησού, εκδ. Fayard 1944, σσ. 638, δεμ., ράχη ξεκολλημένη.                                                                                                  30-40

134   Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. Φωτογραφία. Με αφιέρωση: «Τη σεβαστώ οικογενεία. Εις ενθύμιον Παπαγεώργιος. Εν Ηλιουπόλει 1945 (25Χ15 εκ.).                                                                 10-20

135   ΦΟΝ ΚΑΡΟΛΣΦΕΛΔ-ΒΕΛΛΑΣ Β., Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, περίληψη των έργων της Αγίας Γραφής με πάμπολλες εικόνες, εκδ. Αστήρ 1950, σσ. 239, δεμένο, ταλαιπωρημένο.                                                                                  35-50

136   ΙΩΑΚΕΙΜ [ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ]., ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, εκδ. Βόλος 1955, σσ. 113.                                                                                                               30-50

137   DERMENGHEM E., ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ, μτφρ. Παυλίδης Λ., εκδ. Γκοβόστης χχ, σσ. 32, χαρτόδετο, λίγο κιτρινισμένο. 1-…

Βλέπε και: 625, 40, 903, 898, 895, 899, 15, 72, 893, 697, 745, 632, 747, 695, 872

 

11. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ – ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ [138-141]

138   BOZZANO ERNESTO., ΨΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ. Αι φυσιοκρατικαί θεωρίαι ανίσχυροι προ του μυστηρίου της ζωής, επίμονοι μεταθανάτιοι εκδηλώσεις πιστοποιούσαι την ταυτότητα των επικοινωνούντων νομιζομένων νεκρών, μτφρ. Γ. Δ. Χριστοδουλάκη, έκδ. 1938. Άκοπο. Σσ. 279.                                                                                                                                    30-45

139   [ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ]., ΕΓΚΥΚΛΟΠΑIΔΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΥΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Συνοπτική περιγραφή των πρακτικών της εν λόγω επιστήμης, εκδ. Βιβλιοθήκη 1939, σσ. 275, βιβλιοδ. Ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                      40-80

140   ΛΕΣΣΙΝΓΚ., ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΦΑΛΚ, ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΕΚΤΟΝΕΣ. Φιλοσοφικό δοκίμιο σε διάλογο για τον Τεκτονισμό από τον μεγάλο στοχαστή του διαφωτισμού, εκδ. 1965, σσ. 86.                                                                                        30-60

141   ΠΙΣΣΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ, ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, εκδ. Πρόοδος 1968, σσ. 72, χαρτόδετο, ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                                        15-30

Βλέπε και: 471

 

12. ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ [142-162]

142   ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ., PLUTARCHI CHAERONENSIS VARIA SCRIPTA, κείμενα στα αρχαία ελληνικά, εκδ. Lipsiae 1829, σσ. 440, δεμ.            15-20

143   ΠΛΑΤΩΝ., PLATONIS MENO ET EUTHYPHRO, THEAGES, ERASTAE ET HIPPARCHUS, διάλογοι του Πλάτωνος με ελληνικό κείμενο και σχόλια στα λατινικά, εκδ. Hennings 1836, σσ. 341.                                                               35-50

144   [ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ] DEMOSTHENIS., DEMOSTHENIS ORATIONES, το κείμενο των Λόγων ελληνιστί, εκδ. Lipsiae 1857, σσ. 386, δεμ. (εξώφυλλο και ράχη αποκολλημένα).                                                                                        1-…

145   ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ Δ Ι., (ΜΤΦΡ) ΚΛΕΙΣ ΟΜΗΡΟΥ ΗΤΟΙ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΙ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΤΙΣ ΝΑ ΕΝΝΟΗΙ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟΝ. Συμβουλές για την σωστή ανάγνωση του Ομήρου, εκδ.Σακελλαρίου 1861, σσ. 657, λινόδετο αρκετά ταλαιπωρημένο.           45-85

146   ΣΟΦΟΚΛΗΣ., ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ, εκδ. Lipsiae 1866, σσ. 381, κείμενο στα ελληνικά, δεμ., ταλαιπωρημένο.   25-50

147   ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ., ISOCRATIS ORATIONES, οι Λόγοι του Ισοκράτους ελληνιστί, εκδ. Lipsiae 1888, σσ. 324, δεμ.                25-50

148   [ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ]., PLATONIS REI PUBLICAE LIBRI DECEM. Η Πολιτεία του Πλάτωνος στην ελληνική, εκδ. Lipsiae 1895, σσ. 318, χαρτόδετο (σε κακή κατάσταση).                                                                                             10-20

149   ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ. ΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, σχολικό εγχειρίδιο, εκδ. Παλαμήδης 1897, σσ. 96, δεμ., ταλαιπωρημένο.                                            20-30

150   [ΟΜΗΡΟΣ – DINDORF G.] (edit.), HOMERI ODYSSEA, εκδ. Lipsiae 1906, σσ.204+194, όλες οι ραψωδίες σε ελληνικό κείμενο, δεμ.           1-…

151   ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ., ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΑΠΑΝΤΑ, μτφρ. Κονδυλάκης Ιωαν., βιβλία 6 σε 2 τόμους, εκδ. Φέξης 1910, δεμ., ταλαιπωρημένο.                25-40

152   ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ., ΕΚ ΤΩΝ ΟΒΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΚΛΟΓΑΙ, επιλογές από το έργο του Οβίδιου με κείμενο στα λατινικά καθώς και πλήθος σχολιασμών. Ταλαιπωρημένο, (λείπει το οπισθόφυλλο, σκισίματα).        10-20

153   ΑΙΣΧΥΛΟΣ [μτφ. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ Γ], ΑΙΣΧΥΛΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ, μετάφραση στα νεοελληνικά της τραγωδίας του μεγάλου ποιητή, εκδ. 1927, σσ. 70, χαρτόδετο ταλαιπωρημένο.                                                           15-25

154   ΑΙΣΩΠΟΣ., ΑΙΣΩΠΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ, ΚΑΜΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΤΙΧΟΥΣ ΑΠO ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, εκδ. Μουσικά Χρονικά 1931, σσ. 61, χαρτόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                      25-50

155   [ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ]., ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, εκδ. Εστία 1932, σσ. 286, δεμ., με φθορές.      25-35

156   ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ., ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΒΙΒΛΙΑ 1-8, το αριστούργημα του κορυφαίου ιστορικού, μτφρ. Σκαλίδης Γ., εκδ. Ελεύθερος Άνθρωπος 1933, σσ. 31+152+101+96+112+94+ 96+90, δεμ.                             40-80

157   [ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ]., ARISTOPHANE TOME I, LES ACHARNENIENS, LES CAVALIERS, LES NUEES, με αρχαιοελληνικό κείμενο και παράλληλη μετάφραση στα γαλλικά, εκδ. Les Belles Lettres 1934, σσ. 230, χαρτόδετο αποκολλημένα φύλλα, ταλαιπωρημένο.           15-25

158   ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ., ΑΛΚΗΣΤΙΣ, σε δημοτικούς στίχους με πρόλογο και σημειώματα ερμηνευτικά, εκδ. 1934, σσ. 66, χαρτόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                                                                                    1-…

159   ΓΡΥΠΑΡΗΣ Ι.Ν., ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΑ, ελεύθερη απόδοση, εκδ. Ι.Δ. Κολλάρος, 1936. Σσ. 72.                20-30

160   ΑΡΡΙΑΝΟΣ., ΑΙ ΚΑΤ’ ΑΡΡΙΑΝΟΝ ΕΠΙΚΤΗΤΕΙΟΙ ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ. Η φιλοσοφία του Επικτήτου συγγραμμένη από τον Αρριανό σε απόδοση στην νεοελληνική από Σ. Δέλτα, εκδ. Εστία 1937, σσ. 338, (ξεκολλημένο εξώφυλλο).                15-20

161   ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ., ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, μτφρ. Βενιζέλος Ελευθέριος, εκδ. 1946, σσ. 486, με χάρτες και εικόνες σχετικά με τον πελοποννησιακό πόλεμο, δεμ., σε πολύ καλή κατάσταση.                                                       45-90

162   ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ, Τόμος 1ος: ΑΡΡΙΑΝΟΣ. Τόμος 2ος: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. Τόμος 3ος: ΑΓΑΘΑΡΧΙΔΗΣ. Τόμος 4ος: ΣΚΥΜΝΟΣ Ο ΧΙΟΣ. Συνολικά: τέσσερις τόμοι [1980 περ.]. (4)                                         40-80

Βλέπε και: 54

 

13. ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΟΙΗΣΗ – ΔΟΚΙΜΙΟ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ [163-249]

163   DSCHAMI MEWLANA ABDURRAHMAN, «JOSEPH UND SULEICHA» Ιστορικορομαντικό ποίημα του πέρση ποιητή σε μετάφραση στα γερμανικά από τον von Rosenzweich. Παράλληλο κείμενο στα περσικά και γερμανικά. Εκδ. Βιέννη 1824, σσ. 227. Απόδετο, λίγες φθορές.    350-500

164   [ΣΙΛΛΕΡ] SCHILLER, SCHILLERS AUSERLESENE WERKE, ERSTER BAND GEDICHTE-THEATER, ZWEITER BAND PROSAISCHE SCHRIFTEN. Ανθολόγιο των πιο διαβασμένων έργων του μεγάλου Γερμανού λογοτέχνη, εκδ. Stuttgart & Tubingen 1836, σσ. 348+243+116+155+154+139, 419+372+132, δεμ., ταλαιπωρημένο.                                     60-80

165   CHATEAUBRIAND., OEUVRES DE CHATEAUBRIAND. Συλλογή των έργων του γάλλου λογοτέχνη (εδώ το «Itineraire de Paris a Jerusalem», εκδ. Mulat et Boulanger 1853, σσ. 290+296, δεμ., ταλαιπωρημένο.                 45-65

166   HUGO VICTOR., LES ORIENTALES. Ποιητική συλλογή του Βίκτωρος Ουγκώ, εκδ. Hachette 1859, σσ. 301, δεμ.          40-70

167   ΦΕΒΑΛ ΠΑΥΛΟΣ., Ο ΚΥΦΟΣ, μυθιστόρημα, εκδ. Σύρος 1878, σσ. 332, δέρμα εποχής λίγο ταλαιπωρημένο.    50-70

168   ΩΝΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ. ΣΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΙΝΗΣ, μτφρ. Γεωργιάδης Α., μυθιστόρημα, εκδ. Βουτυρά 1882, σσ. 312, χαρτόδετο πολύ ταλαιπωρημένο, κιτρινισμένα φύλλα και αποκολλημένα.                                              40-60

169   ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, εκδ. Φέξη 1896, σσ. 384, λινόδετο λίγο ταλαιπωρημένο.               1-…

170   BOURGET PAUL., DUEXIEME AMOUR. Μυθιστόρημα εποχής, εκδ. Alphonse Lemeurre 1898, σσ. 145, με φθορές, (ξεκολλημένα φύλλα).  10-20

171   SOFIANO ANTON D., GRIECHISCHE ANTHOLOGIE, KLEINE SAMMLUNG NEUGRIECHISCHER GEDICHTE, εκδ. Leipzig 1908, σσ. 40, χαρτόδετο ταλαιπωρημένο.                                                                                                20-40

172   ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ., ΑΠΑΝΤΑ. Η ΦΛΟΓΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ, εκδ. Αξιός 1909, σσ. 163, φθαρμένο.    25-40

173   ΣΠΑΤΑΛΑΣ ΓΕΡΑΣ., ΩΔΕΣ, ποιητική συλλογή, εκδ. Βεργιανίτη 1911, σσ. 24, χαρτόδετο αρκετά ταλαιπωρημένο.             20-30

174   ΛΙΝΟΣ ΑΤΤΙΣ. [ΠΟΙΗΜΑΤΑ]. ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ι-VII. Tυπ. Λεωνή, 1912, σσ. 14.             15-30

175   KEIM ALBERT, LUMET LOUIS, LES GRANDS HOMMES. LAMARTINE, εκδ. Lafitte 1914, σσ. 125, με φωτογραφία του Λαμαρτίνου εντός και στο εξώφυλλο, βιβλιοδ.                                                                                                            25-40

176   ΤΟΛΣΤΟΗ ΛΕΩΝ., Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, μτφρ. Φραγκόπουλος Σπ, εκδ. Φέξης 1922, σσ. 112, χαρτόδετο, εξώφυλλα αποκολλημένα.                25-35

177   ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΜΟΣ., ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΡΕΝΑΝ (ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΕΤΗΡΙΔΙ ΤΟΥ), βιογραφία του Ρενάν, εκδ. Φοίνιξ 1923, σσ. 80, με φωτογραφία του Ρενάν στο εσώφυλλο.                                                                        25-35

178   TAGORE RABINDRANATH, CYGNE. Paris, librairie Stock, 1923, 3η εκδ., σσ. 148.        15-25

179   ΧΑΛΚΙΑΔΗΣ Ζ., Ο ΑΦΟΥΣΗΣ Η ΑΝΤΡΑΣ, ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ, εκδ. 1924, σσ. 32.                                                                                                                     20-35

180   FARRERE CLAUDE., LES CIVILISES, μυθιστόρημα, εκδ. Paris 1926, σσ. 283, δεμ., με δέρμα εποχής, με ξυλογραφία έναντι σελίδας τίτλου του Falke.                                                                                                                                        25-50

181   ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ., ΜΑΚΡΥΑ ΣΤΑ ΞΕΝΑ, μυθιστόρημα, εκδ. Εστία 1926, σσ. 248.            10-20

182   [ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ] ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ, τεύχος πρώτον, εκδ. 1926. (Σάτιρα). Σκίτσα Ιωάννης Φιλίππου. Σσ. 16, χαρτόδετο ξεκολλημένα φύλλα.             10-20

183   ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΙΩΝ., ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ, εκδ. Δημητράκος 1927, σσ.178.                             20-30

184   ΚΑΛΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ., ΑΠΑΝΤΑ. ΛΥΡΑ., εκδ. Στοχαστής 1927, σσ. 176. Δεμ.               30-60

185   ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚ., ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΑ, ανθολόγιο ελλήνων ποιητών από τον Ρήγα έως σήμερα, εκδ. Τζάκας-Δελαγραμμάτικας 1928, σσ. 291. (Αποκολλημένα
φύλλα).                                                                                                                                     20-30

186   ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΟΣ., ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ, ποιητική συλλογή με πρόλογο του ίδιου του συγγραφέα, εκδ. Σιδέρης 1930, σσ. 47.      20-30

187   ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ., Ο ΠΑΤΟΥΧΑΣ. Το κλασικό μυθιστόρημα του μεγάλου νεοέλληνα λογοτέχνη, εκδ. Ελευθερουδάκης 1930, σσ. 259, ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        15-25

188   ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ., ΤΑ ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ, εκδ. Δημητράκος 1931, σσ. 139, (ξεκολλημένα εξώφυλλα).   25-35

189   ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΡΙΣ ΚΑΙ Δ. Ι., ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ, εκδ. 1931. Με ολοσέλιδη χειρόγραφη αφιέρωση της σ.. Σσ. 166, με φύλλα αποκολλημένα.                                                                                                                         20-35

190   ΝΤΟΥΤΣΕ ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ., ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ. ΡΟΜΑΝΤΣΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, εκδ. Δούκα 1933, σσ. 47.                                                                                                                                                   20-30

191   GOBINEAU., MORCEAUX CHOISIS DE GOBINEAU, (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΚΟΜΠΙΝΩ), εκδ. Gallimard 1934, σσ. 330, δεμ.                                                                                                  25-35

192   ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΟΣ., ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ. Ο ΕΝΑΜΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ, εκδ. Ταρουσόπουλος 1937, σσ. 144, φθορές, ξεκολλημένο εξώφυλλο.                                                                                                          35-45

193   GOETHE., EGMOND, η γνωστή τραγωδία του Γκαίτε, εκδ. Reclam 1937, σσ. 86. Γερμανιστί. 15-20

194   ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ., ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, κριτικά και βιογραφικά κείμενα νεοελλήνων λογοτεχνών, εκδ. Σεργιάδης 1939, σσ. 103.                                                                                                                                                  20-30

195   ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ Κ., (μτφρ.)., ΞΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΥΣ, εκδ.1939, σσ. 29, με αφιέρωση.    25-35

196   ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ., ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ, ΤΟΜΟΣ Α´ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ Β´ ΤΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, εκδ. Εστία 1939, σσ. 391+237, δύο τόμοι σε ένα βιβλίο, δεμ., αποκολημμένο εμπροσθόφυλλο και οπισθόφυλλο. 35-60

197   ΜΑΛΑΝΟΣ ΤΙΜΟΣ., Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ (3η έκδοση συμπληρωμένη και οριστική), εκδ. Δίφρος, χχ, (περ.1941), σσ. 396, με σημειώσεις του Στάθη Πρωταίου, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.   30-60

198   ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ., ΧΑΡΑ ΜΟΥ. Ποιητική συλλογή (του πατέρα της Μαργαρίτας Καραπάνου), εκδ. Δημητράκου 1942, σσ. 106.     30-60

199   TREISCHKE HEINRICH V., DEUTSCHE LEBENSBILDER. Η ζωή και το έργο μεγάλων γερμανών προσωπικοτήτων (Λούθηρος, Φίχτε, Σέλλινγκ, κτλ.), εκδ. Leipzig (1942 περ.), σσ. 316, δεμένο.                                                   20-30

200   ΣΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜ., ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΕΣ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ, Δοκίμιο, εκδ. 1944, σσ. 30, φθορές.                                                                                                                                     20-30

201   ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΘΕΜ., ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. Εκδ. Καραβία 1945, σσ. 238, χαρτόδετο με σαθρά φύλλα.          25-40

202   ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, [μετέπειτα=Μαργαρίτα Λυμπεράκη], ΤΑ ΨΑΘΙΝΑ ΚΑΠΕΛΑ. ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, εκδ. Πυρσός 1946, σσ. 382, χαρτόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                      35-60

204   ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ., ANDRE SUARES, ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, δοκίμιο και μετάφραση έργου του γάλλου συγγραφέα, εκδ. Αλφα 1947, σσ.103.                                                                                                          10-20

205   ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ ΦΩΤΟΣ., ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΡΙΜΑΤΑ ΛΥΡΙΚΗ, ΕΠΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΣΑΤΙΡΙΚΗ, ΣΥΝΘΕΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ Μ’ ΕΝΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ, εκδ. 1947, σσ. 77, χαρτόδετο, άκοπο σε καλή κατάσταση.   1-…

206   ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ., ΜΑΥΡΟΛΥΚΟΙ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 1565-1799, δεύτερο μέρος 1670-1799, ιστορικό μυθιστόρημα, εκδ. Πυρσός 1948, σσ. 492, δεμ.                                                                                              20-30

207   ΛΟΥΒΑΡΙΣ Ν Ι., ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΣΕΙΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, «ΑΠΟ ΛΟΦΟ ΣΕ ΛΟΦΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ», ιστορικό και περιηγητικό μυθιστόρημα για πολλές πόλεις της Ευρώπης, εκδ. Ο Αιώνας μας 1949, σσ.158, σχετικά ταλαιπωρημένο.      10-15

208   ΚΡΑΝΑΚΗ ΜΙΜΙΚΑ., ΤΣΙΡΚΟ, μυθιστόρημα, εκδ. Ροδάκη-Παύλου 1950, σσ.129, χαρτόδετο και άκοπο σε άριστη κατάσταση.         25-35

209   ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1924-1946, συλλογή απάντων των ποιημάτων από την αρχή έως το 1946, εκδ. Ίκαρος 1950, σσ. 245, χαρτόδετο, με φθορές.                                                                                                             25-50

210   ΡΟΪΔΗΣ ΕΜΜ., Η ΠΑΠΙΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ, ελεύθερη απόδοση στη δημοτική: Τ.Α.Κ., εκδ. «Ο Ποσειδών», [χ.χ.]. Σσ. 88.     20-30

211   ΔΩΡΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ., ΤΡΕΙΣ ΑΤΥΧΟΙ. ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ, ΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ, ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΑ, μυθιστόρημα, εκδ. Καραβάκος 1951, σσ. 127, άκοπο.                                                                                                                                                    1-…

212   ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ., ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ. ΠΟΙΗΜΑΤΑ, εκδ. Αετός 1951, σσ. 239, χαρτόδετο λεκιασμένο εξώφυλλο.           1-…

213   ΑΝΑΤΟΛΕΑΣ ΦΟΙΒΟΣ., ΛΥΡΙΚΑ. ΕΚΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ, επιλογή ποιημάτων του συγγραφέα, εκδ. Μέλισσα 1952, σσ. 157.         15-20

214   ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΜΙΤΖΩΤΑΚΗ Β., ΟΙ ΑΔΥΝΑΜΟΙ, μυθιστόρημα, εκδ. Γκοβόστη 1953, σσ. 228, χαρτόδετο, άκοπο, ταλαιπωρημένο.   20-40

215   MAUROIS ANDRE, ΒΥΡΩΝ, τόμος Α´ και Β´ δεμένοι μαζί, με ένα γράμμα του συγγραφέα για την ελληνική έκδοση, 1954. Σσ. 217+216.         40-80

216   ΙΝΝΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ., ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ, συλλογή διηγημάτων, εκδ. Οι Φίλοι του Βιβλίου 1954, σσ. 83.     10-15

217   ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ., Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ, εκδ. Δίφρος 1954, σσ. 465.            25-40

218   ΞΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ., Η ΗΡΩΪΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, μυθιστόρημα βασισμένο στη επανάσταση του ‘21, λογοτεχνική απόδοσις και ιστορική προσαρμογή Μιχ. Χαννούσης, εκδ. Ρομάντσο 1955, σσ. 302, δεμένο. 30-50

219   ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΙΡΗ, μυθιστόρημα, εκδ. Βιβλιοεκδοτική 1956, σσ. 283, άκοπο.             20-25

220   ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ Ρ., Ο ΗΘΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, εκδ. Κεραμεύς 1956, σσ. 98.        25-35

221   ΒΟΥΡΝΑΣ ΤΑΣΟΣ., Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ. ΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ, ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ 1757-1957, εκδ. Πυξίδα 1956, σσ. 317.            20-30

222   ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ. Διηγήματα. Εκδ. Βιβλιοεκδοτική 1956, σσ. 207, άδετο.           25-35

223   ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, σατιρικό, εκδ. ιδιωτική 1957, σσ. 114, πεζογράφημα.                                                                                                                           25-35

224   ΚΡΑΣΣΑ-ΖΩΡΑ ΜΑΡΙΝΑ., ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΕΓΓΑΡΙ. Ποιητική συλλογή, εκδ. Δίφρος 1957, σσ. 83, με εικόνες στο εξώφυλλο και εντός κειμένου, ταλαιπωρημένο.                                                                                                                          1-…

225   ΠΟΡΦΥΡΗΣ Κ., ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, κριτικό και βιογραφικό δοκίμιο για τον εθνικό ποιητή, εκδ. Μίνωας 1958, σσ. 280.        20-40

226   ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ., 3 βιβλία του ιδίου: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΞΑΝΑΒΡΗΚΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ, 1958. [μαζί] ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ, 1959, (σητόβρωτο).[μαζί] ΝΙΡΒΑΝΑ, 1961. (3), χαρτόδετα, με έγχρωμα εξώφυλλα. 20-30

227   ΓΕΡΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΡΚΗΣ, συλλογή ποιημάτων με πρόλογο από τον Άρη Δικταίο, εκδ. Φέξη 1961, σσ. 57. 20-40

228   ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ, διάφορα διηγήματα, εκδ. ιδιωτική 1961, σσ. 168, μέτρια κατάσταση.           10-20

229   ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ., ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ. Η πρώτη μεγάλη συλλογή ποιημάτων του νομπελίστα ποιητή, εκδ. Γαλαξία 1963, σσ. 129, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.                                                                                                25-40

230   ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΛΕΩΝ., ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, εκδ. Ζαρβάνος, 1964. Άκοπο. Σσ. 222.   30-50

231   ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΝ, τόμος πρώτος, εκδ. ΠΑΝ 1969, σσ. 359, λινόδετο σε άριστη κατάσταση.                                                                                                               10-20

232   ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ., ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΠΟΤΑΜΙ (με ανέκδοτες ημερολογιακές σημειώσεις), μυθιστόρημα ενός από τους λογοτέχνες της γενιάς του ‘30, εκδ. Ερμής 1973, σσ.490.                                                                                           20-25

233   ΓΕΡΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ., ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΣΟΛΩΜΟ, ποιητική συλλογή, εκδ. Θερμοπύλες 1978, σσ. 51, χαρτόδετο σε άριστη κατάσταση.                                                                                                                                 1-…

234   ΒΑΛΕΤΑΣ Γ., ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΤΑΣΟΛΩΜΙΚΟΣ. ΒΙΟΣ-ΕΡΓΟ-ΕΠΟΧΗ, εκδ.Πηγή 1979, σσ. 600, δεμ.  15-30

235   ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.,(εκδ) ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΑΤΙΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, εκδ. Εστία 1981, σσ. 273, δεμ.             20-30

236   [ΣΟΛΩΜΟΣ]., ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΖΩ. “Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ”. Αριθμός 213, εκδ. Διαβάζω 1989, σσ. 140 (αφιέρωμα στον Σολωμό).               5-10

237   ΚΑΪΜΗΣ ΤΖΟΥΛΙΟ, ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ή Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ, με 40 ξυλογραφίες του Klaus Vrieslander, μτφρ. – επιμέλεια Κώστας Μέκκας – Τάκης Μηλιάς, Γαβριηλίδης 1990. Σσ. 176. 25-35

238   ΚΑΠΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ., Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΕΣΜΙΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ. Η ΠΡΩΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ, εκδ. ιδιωτική 1992, σσ. 133.             15-20

239   ΚΑΒΑΦΗΣ Κ Π., ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1877-1923, εκδ. Ίκαρος 1993, σσ. 209.     15-20

240   ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Γ., Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, εκδ. Βουλή των Ελλήνων 1998, σσ. 159, χαρτόδετο.                                                                     15-20

241   ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ., [ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ], ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΛΩΜΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, εκδ. Βουλή των Ελλήνων 1998, σσ.295.                                                                                                            20-30

242   ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΤΟ ΒΟΤΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, διηγήματα, εκδ. Σιδέρης χχ, σσ. 195, (σώμα αποκολλημένο).      15-25

243   ZIEGLER A., VIKTOR HUGO, κριτική βιογραφία του Βίκτωρος Ουγκώ, εκδ. Rofe, σσ. 47, χαρτόδετο.              10-15

244   ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ Μ., ΣΥΝΤΡΙΜΑΤΑ, ποιητική συλλογή, εκδ. Σιδέρης χ.χ., σσ. 120, χαρτόδετο φύλλα αποκολλημένα και κιτρινισμένα.              20-30

245   ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ., ΜΙΑ ΤΟΥΦΕΚΙΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΝΕΡΟ, εκδ. Δημητράκος χχ, σσ. 157, φθορές.                10-15

246   HOFFNER JOHANNES., GOETHE. Η ζωή και το έργο του Γκαίτε, με πολλές εικόνες εντός και εκτός κειμένου, εικόνα του ποιητή στο εξώφυλλο, εκδ. Leipzig χχ, σσ. 160.                                                                                                          15-25

247   [100 GREAT LIVES]., 100 GREAT LIVES. Βιογραφίες 100 μεγάλων προσωπικοτήτων ανά τους αιώνες, εκδ. Odhams χχ, σσ. 760, βιβλιοδ.   20-30

248   ΚΟΥΗΝ ΕΛΛΕΡΥ, ΝΤΟΥΛ ΚΟΝΑΝ, Ο ΝΕΚΡΟΣ ΤΡΑΒΑΕΙ ΤΟ ΣΥΡΤΗ, Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ Ζ, ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ, Η ΒΙΛΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΟΞΥΕΣ, αστυνομικά μυθιστορήματα, εκδ. Αστυνομικά βιβλία τσέπης χχ, σσ. 122+128+123, τρία βιβλία, με χαρακτηριστικά έγχρωμα εξώφυλλα.                                                                                                                                30-40

249   GOETHE., FAUST. DER TRAGODIE ZWEITER TEIL, δεύτερο μέρος της περίφημης τραγωδίας του Γκαιτε, εκδ. Reclam xx, σσ. 220, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση, γερμανιστί.                                                                                                 1-…

Βλέπε και: 1012, 835, 120, 115, 118, 396, 29, 928, 1003, 602, 888, 590, 666, 145, 59, 335, 49, 896, 729, 750, 749, 283, 795, 251, 288, 892, 154, 331, 42, 90, 531, 730, 728, 585, 392, 36, 389, 719

 

 

 

14. ΘΕΑΤΡΟΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ [250-262]

250   DUCHARTRE PIERRE-LOUIS, LA COMEDIE ITALIENE, εισαγωγή και σχόλια στην ιταλική κωμωδία, εκδ. Librairie de France 1924, σσ.327, με πολλές εικόνες.                                                                                                                        20-35

251   ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ., ΙΟΥΔΑΣ, θεατρικό έργο, εκδ. Σαλιβέρου 1934, σσ. 248, χαρτόδετο, αποκολλημένα φύλλα κι εξώφυλλα.             20-30

252   ΡΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ., ΝΑ ΖΗ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, εκδ. Εστία 1947, σσ. 46, με εικόνα του Τάσσου στο εξώφυλλο και αφιέρωση.         30-55

253   [“THEATRE OF THE WORLD”, Δεκαεννέα τεύχη, του εικονογραφημένου Βρετανικού περιοδικού για το θέατρο, Incorporating Play Pictorial and the Amateur Stage των ετών 1949-1956. (Ασυνεχή). Μικροφθορές στα εξώφυλλα. (19)     35-55

254   SADOUL GEORGES., Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, μτφρ. Μασχοβάκης Αντ., εκδ. Φέξης, 1955, σσ. 672, δεμένο.                                                                                                                                                  25-40

255   ΣΕΤΤΑΣ ΔΗΜ ΧΡ., Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, εκδ. 1958, σσ. 63, φωτογραφία εκτός κειμένου και εντός, σχέδια ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                                                        15-20

256   [ΠΥΡΠΑΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ], Πέντε φυλλάδια, θέατρο και τραγούδια: ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 21 μονόπρακτη επιθεώρηση [μαζί] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ, εκδ. 1958 και τρία ακόμη. (5).                                                                         35-45

257   [ΚΟΥΝ Κ. ΜΥΡΑΤ Δ.], ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, Α´: ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΟΥΙΤΖΙ ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ-ΑΠΟΨΕ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΑΤ, ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ), 1961-1962, [μαζί] Β´: ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ (ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ), ΤΕΝΝΕΣΣΥ ΟΥΙΛΙΑΜΣ,-ΓΛΥΚΟ ΠΟΥΛΙ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ, 1959-1960. Φυλλάδια. (2)  15-20

258   [ΘΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ]., Εκατόν σαράντα εννέα προγράμματα, περιόδου [1965-1975 περ.], των κινηματογράφων: «Γαρδένια» Βουλιαγμένης 160, τεμ. 10, «Ερμής», Δάφνη, 20 τεμ., «Αστήρ» Μπραχάμη, 10 τεμ., «Νανά» Βουλιαγμένης, 25 τεμ., «Δάφνη « Άνω Δάφνη, 50 τεμ., κ. ά. (149)                                                                                                     60-100

259   ΑΦΙΣΣΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. 12 Αφίσσες: Τζέμς Ντην, Μπάστερ Κίττον, Τζιμ Μόρισον, Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Εβδομάδα Σουηδικού Κινηματογράφου, Θέατρο Ευριπίδη, Τρωάδες, Πιραντέλο κλπ. (35Χ50 εκ. περ.) Δεκαετίες 1970-80. (23)         60-90

260   [ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΩΡΑ]., Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, αφιέρωμα στο έργο και ζωή του Γιάννη Σιδέρη, εκδ. Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο ΩΡΑ 1972, σσ. 72. 20-30

261   [ΜΑΙΡΙΛΥΝ]., Τρία βιβλία: ΜΑΙΡΙΛΥΝ μια βιογραφία του ΝΟΡΜΑΝ ΜΑΙΗΛΕΡ, φωτογραφίες των μεγαλυτέρων φωτογράφων του κόσμου: Eve Arnold, Richard Avedon, George Barris, John Bryson Ber Stern, κ.ά. (φωτογραφικό λεύκωμα). Μετάφραση Ιωάν. Δ. Χατζηνικολή, εκδ. Χατζηνικολή, 1972. [μαζί] ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, περιοδική έκδοση τέχνης, 1982. Εξώφυλλο, το έργο του Andy Warhol «Μαίριλυν Μονρόε», 1962, κείμενο σχετικό με την pop art του Χάρη Σαββόπουλου. (2)                                                 25-35

262   SCHILLER., DIE RAUBER, θεατρικό έργο του Σίλλερ, εκδ. Reclam, σσ. 136, χαρτόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο, γερμανιστί.         5-10

Βλέπε και: 387

 

15. ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΕΣ – ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ – ΠΡΩΤΕΣ –

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ [263-290]

263   [GUSTAVE DORE] TENNYSON ALFRED, ENID. Illustrated by Gustave Dore. London, E. Moxon, 1868, σσ. 107. Εικονογραφημένη εκδοση με 9 ολοσέλιδα, εκτός κειμ. χαρακτικά, άλλα ρομαντικού χαρακτήρα και άλλα με σκηνές μάχης, μεσαιωνικού χαρακτήρα. Σχ. Φ. (folio). Καλλιτεχνική βιβλιοδεσία εποχής, όλο δέρμα με έκτυπα χρυσά κοσμήματα.                                            150-250

264   MME DE STOLZ, LES DEUX REINES, Paris, Hachette, 1880, σσ. 307. Illustre de 32 vignettes dessines. Εικονογραφημένη εκδ. με 32 ολοσέλιδες ξυλογραφίες. Βιομηχαν. βιβλιοδ. εποχής.                                                                              40-60

265   [ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩ.], JEAN MOREAS., LES SYRTES (1883-1884), Paris 1892. Δερμ. βιβλιοδ. με γωνίες, σσ. 98.     35-40

266   ΑLBUM FORAIN. Avant-propos de Maurice Talmeyr. Paris, librairie Plon, χ.χ. Λεύκωμα με ολοσέλιδα χιουμοριστικά σκίτσα από την καθημερινή ζωή της Γαλλίας. Σχ. 4ο, σσ. 60. Δεμ., 1900 περ.                                                                   20-40

267   BIOGRAPHIES DU XIXeE SIECLE. L’amiral Duperre, L’imperatrice Marie-Louise, Hector Berlioz, Prince Albert, B. Constant…Paris, Bloud, χχ., 1900 περ., σσ. 330. Με ολοσέλιδες ξυλογραφίες, πορτραίτα των προσωπικοτήτων που ιστορούνται. Δερμ. βιβλιοδ. εποχής φθαρμ.  40-60

268   PETITE LAROUSSE ILLUSTRE. Nouveau Dictionnaire Encyclopedique. Publie par Cl.Auge. Paris, Larousse, 1906. Εικονογραφημένη εκδ. με 5.800, τσιγκογραφίες-εικόνες εντός κειμένου, 130 πίνακες και 120 χάρτες, σσ. 1664. Βιβλιοδεσία όλο δέρμα εποχής, φθαρμ.            25-40

268β Κ.Π. [ΚΑΒΑΦΗΣ & ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ] ΚΑΒΑΦΗ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1916-1918). Εκδ. Τυπογραφικά καταστήματα ΚΑΣΙΜΑΤΗ & ΙΩΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ [1926-1929]. Τα τυπωμένα 30 μονόφυλλα δεμένα, μεταγενέστερα, σε έναν τόμο. Φύλλα: Φύλλο τίτλου (σκίσιμο) + φύλλα 1 ως 30+1 φύλλο «Περιεχόμενα» + 1 φ. λευκό. Βιομηχανική βιβλιοδεσία χρώματος μπλε, με μονόγραμμα «Ο.Σ.Α» στη βάση της ράχης. Δια χειρός Κ.Π. Καβάφη (1863-1933) υπάρχει διόρθωση με μελάνι στίχου στο ποίημα «Ηδονή» (φύλλο 20), σε σελιδαριθμήσεις, καθώς και κόκκινες μολυβιές (σημεία, οδηγίες μάλλον για τον τυπογράφο). Το σώμα φύλλων έχει λεκέ στις περισσότερες σελίδες, (περίπου στο ¼ της δεξιάς πλευράς – δεν επηρεάζει το κείμενο).

Πρόκειται για το αντίτυπο του ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη (1888-1944) με αυτόγραφα, σχόλιά του σε 3 ποιήματα (οπισθίως των φύλλων 1, 2, 25 δηλαδή στα ποιήματα «ΑΠ’ ΤΕΣ ΕΝΝΙΑ», «ΝΟΗΣΙΣ», «ΕΝ ΕΣΠΕΡΑ»). Επίσης σχόλια αυτόγραφα υπάρχουν και διά χειρός του συγγραφέα Νικολάου Λασκάρεως (1868-1945) οπισθίως των φύλλων 3 και 30, δηλαδή στα ποιήματα: «ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ», «ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 1903». Το αντίτυπο δωρίστηκε το 1935 από τον Ν. Λαπαθιώτη σε σατυρικό ποιητή του μεσοπολέμου (Σ.Α.). [βλ. μεταγραφή των σχολίων του Ν.Λ. αυτόθι σελ. 5]                                                           4500-8000

269   [ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ] ΓΟΥΔΗΣ Δ Ν., 14 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΙ ΕΠΙ 107Η ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, εκθέσεις τεύχη ΙΕ´-ΙΗ´, τυπ. Κυριακού 1929. Μεταξύ των άλλων κείμενό του Γ. Σεφεριάδη (1916-1917), μαθητική έκθεση με τίτλο «Τω εθνομαρτύρι Βασιλεί οι μαθηταί του Προτύπου Γυμνασίου». Βιβλιοδ. φθαρμένη, σσ. 320.                                                           45-70

270   ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ., ΦΕΛΛΑΧΟΙ, συλλογή ποιημάτων, εκδ. Αλεξάνδρεια 1937, σσ. 32, χαρτόδετο, εξώφυλλα αποκολλημένα.    35-50

271   [ΓΑΛΑΝΗΣ Δ.-ETABLISSEMENTS NICOLAS], Μaison fondee en 1822,Liste des grands vins fins” (=κατάλογος σπουδαίων εκλεκτών οίνων), εκδ.Cassandre 1937, σσ. 50. Εικονογραφημένο λεύκωμα με έγχρωμα χαρακτικά του Δ. Γαλάνη, καλή κατάσταση. Δεμένο με ειδικό σπιράλ.                                                                                                                                                  65-90

272   ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ., Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΣΟΝΕΤΤΩΝ, ποιήματα σονέττα του μεγάλου νεοέλληνα στοχαστή, εκδ. Φιλολογικά Χρονικά 1946, σσ. 60.                                                                                                              20-40

273   FRANCE ANATOLE, HISTOIRE CONTEMPORAINE, LE MANEQUIN D’OSIER. Aquatintes et Dessins par Edu Legrand, Paris, Les editions nationales, 1947, σσ. 190, σχ. 4ο. Εικονογραφημένη εκδ. με 19 σχέδια εντός κειμ. Και 9 ολοσέλιδες αυθεντικές χρωματιστές ακουατίντες εκτός κειμ. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει επιπλέον σειρά (suite) με τις 9 ακουατίντες λυτές. Ειδικά τυπωμένο αντίτυπο για τον Robert Calmann-Levy. Βιβλιοδεσία σε φάκελο.                                                                                                        150-250

274   ΠΡΑΤΣΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ., ΣΑΣΚΙΑ ΚΑΙ ΡΕΜΠΡΑΝΤ. ΝΟΥΒΕΛΛΑ, εκδ. Μαυρίδης 1948, σσ. 89, (ταλαιπωρημένο). Εξώφυλλο και διακόσμηση κειμένου από τον ζωγράφο Μιχ. Νικολινάκο.                                                                       15-20

275   [ΓΑΛΑΝΗΣ Δ. – BOSCO HENRI]., SYLVIUS, εκδ. Gallimard 1948, σς. 100. Προμετωπίδα μια ξυλογραφία ολοσέλιδη από τον Γαλάνη, χαρτόδετο, σε καλή κατάσταση.                                                                                               60-90

276   [ΓΑΛΑΝΗΣ Δ.] ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΤΟΥ ΦΤΕΡΟΥ. Ποίημα της Τίγκης Γκίκα. Πρόλογος-μετάφραση Τ. Παπατζώνη. Με 3 σχέδια του Δ. Γαλάνη. Εκδ. Ικαρος 1948, σχ. 4ο.                                                                                                        30-50

277   [ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ] LIBERAKI MARGUERITE., TROIS ETES, μυθιστόρημα, εκδ. Gallimard 1950, σσ. 285, φθορές.    30-60

278   ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ., ΘΥΜΕΛΗ, εκδ. Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 1950, σσ. 201, άκοπο, χαρτόδετο σε πολύ καλή κατάσταση. (ένας τόμος)                                                                                                                                                  45-90

278β [ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ], ΑΝΤΙΔΩΡΟ, ποιητική συλλογή, εκδ. 1943, σς. 227, ταλαιπωρημένο.      45-65

278γ [ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ], ΘΥΜΕΛΗ. ΤΟΜΟΣ Α´: Ο ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ-Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ-ΣΙΒΥΛΛΑ, εκδ. Γαλλικό Ινστιτούτο 1950, σς. 201, χαρτόδετο πολύ ταλαιπωρημένο, εξώφυλλα αποκολλημένα. 60-90

278δ [ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ], ΘΥΜΕΛΗ ΤΟΜΟΣ Β´: ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΥΟΜΕΝΟΣ- Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ, εκδ. Γαλλικό Ινστιτούτο 1950, σς. 105, χαρτόδετο, ταλαιπωρημένο, εξώφυλλα αποκολλημένα.                                            50-70

279   ΒΟΒΟΛΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤ. Α., ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» (1865-1950), έργα και ημέρες του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» από το 1865 έως το 1950, εκδ. 1951, σσ. 618, χαρτόδετο.                                                      35-60

280   [ΠΡΑΣΣΙΝΟΣ Μ. – GHEERBRANT ALAIN], L’ EXPEDITION ORENOQUE AMAZONE 1948-1950, εκδ. Gallimard 1952, σς. 390. Σχεδιασμένο εξώφυλλο με εσώγλυφες γραμμικές μορφές, από τον Μ. Πράσινο, λινόδετο.                       45-65

281   ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Μ., ΑΜΡΙΑ ΜΟΥΓΚΟΥ, ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, εκδ. Ίκαρος, 1954. Σσ. 231.          15-20

282   ΠΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ., ΑΠ’ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, συλλογή ποιημάτων με ένα χειρόγραφο ποίημα αφιερωμένο στον Γιούρι Γκαγκάριν, εκδ. 1960, σσ. 80 +χειρόγραφο ποίημα,  (λεκιασμένο εξώφυλλο).                                                 35-50

283   ΣΠΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ., ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΙΘ. 2, συλλογή ποιημάτων, εκδ. Δεσμός 1965, σσ. 47, άκοπο, χαρτόδετο.                                                                                                                                                  25-40

284   LAMARTINE., GRAZIELLA-RAPHAEL, εκδ. Baudelaire 1966, σσ. 258, βιβλιοδ. καλλιτεχνική, (ζωγραφική απεικόνιση γυναίκας με άντρα).   25-50

285   [ΕΥΑ ΠΑΛΜΕΡ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ], αφιέρωμα επιθεωρήσεως ΗΩΣ, εκδ. 1966, πρώτη έκδοση, 5 τεύχη δεμ. μαζί, σς. 190, χαρτόδετο, σε καλή κατάσταση.                                                                                                                               45-80

286   ΤΡΟΠΑΙΑΤΗΣ ΑΛΚΗΣ., ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, με ξυλογραφίες του Αλέκου Κορογιαννάκη, εκδ. Αλκαίος 1974, σσ. 63, άκοπο.    30-60

287   ΠΕΤΡΙΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΩΔΗ ΣΤΗ ΖΩΗ. LACRIMAE RERUM. Εξώφυλλο Μ. Νικολινάκου. 1985. Με ποικίλη εικονογράφηση από διάφορα έργα τέχνης. Σχ. 4ο, σσ. 35.                                                                                                     10-20

288   ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ., Η ΟΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΛΤΟ, με μια ξυλογραφία του Πάνου Κυπαρίσση, ποιητική συλλογή, εκδ. Κάβειρος 1993, σσ. 21.                                                                                                                               1-…

289   [PARIS]., PARIS ET SES ENVIRONS. Λεύκωμα με 54 φωτογκραβούρες, βιομηχανική βιβλιοδεσία, με εικόνα στο εξώφυλλο, λινόδετο.        25-35

290   GAUTIER LEON., PORTRAITS DU XVII SIECLES, SUIVI D’ ETUDES SUR LES DEUX DERNIERS SIECLES. Η ζωή και το έργο μεγάλων λογίων και επιστημόνων της εποχής, εκδ. Sanard et Derangeon χ.χ., σσ. 349, με ξυλογραφίες. Χαρτόδετο, κιτρινισμένα φύλλα.           25-40

 

16. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΓΛΥΠΤΙΚΗ [291-335]

291   ΣΙΒΥΛΛΑ ΦΡΥΓΙΑ. Προσωπογραφία. Χαρακτικό από Gronovius Thesauρus 1697. (18Χ28 εκ.), 2 φύλλα.        1-…

292   ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ. Ολόσωμη απεικόνιση. Χαλκογραφία από Gronovius Thesauρus 1697. (18Χ28 εκ.), 2 φύλλα.                1-…

293   ΔΥΟ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΒΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟ. Απεικόνιση θυσίας και λαϊκή συγκέντρωση. 1700 περ. (22Χ15 και 22Χ28 εκ.). (2)                                                                                       1-…

294   DORE GUSTAVE, ΣΚΗΝΗ ΤΑΥΡΟΜΑΧΙΑΣ ΜΕ ΧΤΥΠΗΜΕΝΟ ΤΟΝ ΤΑΥΡΟΜΑΧΟ. Ξυλογραφία (23Χ18 εκ.).      20-30

295   ΙΠΠΕΑΣ ΕΝ ΩΡΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Επιχρωματισμένη χαλκογραφία 1820 περ. (23Χ19 εκ.).    15-30

296   ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ. Ο Αγιοι Σπυρίδων, Μόδεστος και Ιγνάτιος εικονίζονται ολόσωμοι μετωπικοί με αρχιερατική ενδυμασία. Στο κάτω μέρος σαν σε πρεντέλα εικονίζονται ημίσωμες οι αγίες Αικατερίνα, Βαρβάρα, Κυριακή και Παρασκευή κρατώντας τον σταυρό του μαρτυρίου εκτός από την Αγ. Αικατερίνα που κρατά σκήπτρο. Με χρονολογία 1837. Χαρακτικό (28Χ50 εκ.).       100-200

297   ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΕ ΒΟΥΚΟΛΙΚΟ ΤΟΠΙΟ. Painted by M. Fisher & J. Watson, etched C. Murray. Χαρακτικό (24Χ17 εκ.), 1850 περ.     30-45

298   ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ. Engraved by E. Finden. Xαρακτικό 1850 περ. (14Χ9 εκ.).            20-30

299   ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΝΥΦΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ. ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ, 1850 περ. (10Χ11 εκ.) 25-40

300   [Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ] ΠΑΡΙΣΙ, Ο ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΤΗΣ NOTRE DAME. Χαρακτικό 1850 περ. Eng. Verleger (10X15 εκ.).            10-20

301   ΛΕΥΚΩΜΑ ΜΕ 40 ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΤΟΠΙΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, Ακροκόρινθος, Οίτη κλπ., 1870 περ. Σχ. Πλάγιο 8ο. Δεμ.   1-…

302   ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΛΥΒΙ. Γυναίκα με καπέλο, μέσα σε βάρκα. Υπογεγραμμένο με γαλάζιο μολύβι. (30Χ25 εκ.). Σε κορνίζα.                                                                                                                                              500-800

303   [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ-ΒΟΣΠΟΡΟΣ], BARTLETT W H. WALLIS R. Χαλκογραφία επιχρωματισμένη, [1900 περ.]. Μικρές φθορές στο πλαίσιο. Διαστάσεις [25×18 εκ.].                                                                                              20-35

304   ΙΠΠΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΑΛΜΑΤΑ. Χαρακτικό επιχρωματισμένο, 1900 περ. (30Χ20 εκ.)    20-30

305   [ΒΕΝΕΤΙΑ]. ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΟΠΟΥ ΔΕΣΠΟΖΕΙ Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ SANTA MARIA DELLA SALUTE. Φωτοχαρακτικό από πίνακα του Francesco Guardi (1712-1793) της Βενετικής σχολής. (28Χ23 εκ.)                                    15-35

306   ΖΩΔΙΑΚΟΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Με σημειώσεις σε ομόκεντρους κύκλους και απεικόνιση των ζωδίων. Χρωμολιθογραφία 1908. Der Nordliche Sternhimmel. Gotha, J. Perthes. (43X38 εκ.). Σε κορνίζα.                                  90-120

306β [ΙΑΠΩΝΙΑ] STRANGE EDWARD F., THE COLOUR-PRINTS OF JAPAN. AN APPRECIATION AND HISTORY, VOL II, εκδ. Hill 1910, σς. 85, εικονογραφημένο, με χρονολογικό πίνακα ιαπωνέζων καλλιτεχνών περιόδου 1577-1902. Αποκολλημένη ράχη.         20-30

307   ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ν., Δύο σατυρικά σκίτσα με μελάνι και ένα με μολύβι με ημερομηνία 10/10/1911, σχήματος επιστολικού δελταρίου. (3)                45-90

308   JENNINGS, A S., PAINT AND COLOUR MIXING. Η τεχνική μίξις των χρωμάτων στην ζωγραφική, εκδ. New York 1915, σσ. 250, λινόδετο ταλαιπωρημένο, με πίνακες δειγμάτων χρωμάτων και σχολιασμών στην πλαϊνή σελίδα.   35-60

309   [ΣΟΦΟ] ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ, πενάκι σατυρικό με υπογραφή, [1920 περ.] [15×20 εκ.].  60-120

310   [ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ] «Οδός Μνησικλέους Πλάκα», σχέδιο με μολύβι, υπογεγραμμένο, 1934. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [16×24 εκ.].              60-120

311   ΛΕΥΚΩΜΑ – ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΟΥΜΒΕΡΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ (1882-1963) ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ. Με φωτογραφίες από εκθέσεις του ζωγράφου Ουμβέρτου Αργυρού (1882-1963), διευθυντή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, και της συζύγου του επίσης ζωγράφου. Με διάφορες προσωπικότητες της εποχής, πολιτικούς όπως τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, προσωπικές επίσης φωτογραφίες, προσκλήσεις από εκθέσεις, επιστολές προς τους δυο καλλιτέχνες κλπ., δημόσια έγγραφα, όπως ταυτότητα της Ευγενίας κλπ. Το αρχείο χρονολογείται απ’ το 1937 κ.ε..       200-300

312   MISAR HANS, FRESKOBILDNISSE DER FRUHRENAISSANCE, εκδ. Bergland 1941, σσ.31. Λεύκωμα με νωπογραφίες από την πρώιμη Αναγέννηση, με μία εκλογή από τις βιογραφίες του Giorgio Vasari, λινόδετο σχετικά καλή κατάσταση. 1-…

313   ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΡΗΝΟΥΝ. Ξυλογραφία, από τη “Νέα Εστία”, 1942 (10Χ13 εκ.). Με στίγματα.    10-20

314   ΙΠΠΟΤΗΣ. ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ, ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ (δυσδιάκριτη υπογραφή). 1950 περ. (76Χ47 εκ.)            60-100

315   [NICOLA] NIKOΛΑΣ. Γύψινη Προτομή ανδρός. (περ. 1950). Ύψος: 70 εκ. περ.            90-150

316   ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Γ., ΑΜΦΙΣΣΑ, ΤΑ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΑ – ΤΑΜΠΑΚΙΑ. Λινόλεουμ σε γαλάζιο χαρτί, αριθμημένο 63/200 και υπογεγραμμένο (41Χ30 εκ.).                                                                                                                                           20-45

317   ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1910-1990). ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ελαιογραφία (23Χ17 εκ.). Ο Κ. Σοφιανόπουλος σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ με δάσκαλο τον Ο. Αργυρό. Ζωγραφίζει κυρίως νησιωτικά τοπία και θαλασσογραφίες. Κινείται στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών τάσεων. Έχει κάνει ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το Παρίσι. 120-150

318   [DOHRN TOBIAS]., DIE KUNST-REIHE IN FARBEN, ANTIKE MALEREI, εκδ. Berlin 1959, σσ.28, λεύκωμα με πολλές ζωγραφικές εικόνες από την αρχαιότητα. Χαρτόδετο σχετικά καλή κατάσταση.                                                      1-…

319   ΜΙΓΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ, epreuve d’artiste. Αρχαιότητες μέσα στη σύγχρονη πόλη. Προσωπική μεταφορά. Υπογεγραμμένο. (69Χ43 εκ.). Σε κορνίζα.                                                                                                                   150-300

320   RIESER NOEL, ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ. BAΡΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΒΑΡΚΕΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΣΤΑ ΑΠΟ ΑΓΑΛΜΑΤΑ. Υπογεγραμμένο και αριθμημένο 2/40 (58Χ43 εκ.)                                                                  50-80

321   CARLI ENZO., I GRANDI MAESTRI DEL TRECENTO TOSCANO, εκδ. Istituto Italiano D’ Arti Grafiche 1961, σσ.94, λινόδετο λεύκωμα με αναπαραγωγές πολλών ζωγραφικών πινάκων από την Τοσκάνη του 14ου αιώνα.              10-20

321β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, «ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ)» ΧΕΙΡ. ΣΠ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, 1963. Μακέτα για την τοιχογράφηση του ναού της Καπνικαρέας με την Προσευχή της Αγ. Άννης, την Προδοσία και ολόσωμους ισταμένους αγίους και αγίες στις κάτω ζώνες των τοίχων και στις διακοσμήσεις με τα σταυροθόλια. Με κινητό ένσημο του Βασιλείου της Ελλάδας για την έγκριση της εικονογράφησης του ναού, (1964). Τέμπερα σε χαρτί – υπογεγραμμένο έργο (61Χ56 εκ.), σε πλαίσιο.

Ο Σπ. Παπανικολάου υπήρξε ένας από τους συνεργάτες του Φώτη Κόντογλου, οι οποίοι εργάστηκαν για την πρόσληψη της βυζαντινής τέχνης την εποχή του μεσοπολέμου και μετά. Η Καπνικαρέα ήταν από τα πρώτα μνημειακά σύνολα στα οποία εργάστηκε ο Παπανικολάου με πρωτεργάτη τον Κόντογλου. Οι δυο παραστάσεις που εικονίζονται: η Προσευχή της Αγ. Άννης φέρει έντονα κομνήνεια πρότυπα (Δαφνί) και η Προδοσία με παλαιολόγεια μακεδονικά πρότυπα. Ο Σπ. Παπανικολάου τοιχογράφησε πολλούς ναούς στην Αττική αναλαμβάνοντας μόνος του πια τη διακόσμηση. Ασχολήθηκε επίσης, με την κοσμική ζωγραφική με έντονα ιμπρεσσιονιστικά στοιχεία.  1000-1500

322   ΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΚΟΣ, ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, εκδ. 1965. Με τυπωμένο ex-libris, σχέδιο της Μίνας Βέργου Βουτσινά καθώς και το εξώφυλλο. Μία σελ., πανομοιότυπο χειρογράφου του σ. και πορτραίτο του σ. από την Άννα Κάλλια Βιτάλη. Εικόνες εκτός κειμένου. Βιβλιοδ. με κορδόνια, σσ. 289.                                                                                                                                           35-50

323   ΑΛΩΠΕΚΑΣ., «ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΤΖΑΚΙ», σχέδιο με μολύβι, υπογεγραμμένο από τον καλλιτέχνη, [χ.χ. 1965 περ.]. Σε πλαίσιο, διαστάσεις [50×36 εκ.].                                                                                                                                         80-140

323β ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ ΩΡΙΩΝ, «ΤΖΙΜΗΣ Ο ΤΙΓΡΗΣ». Πρωτότυπη αφίσα. Σχέδιο με σινική μελάνη και «λαδοπαστέλ», σε χοντρό χαρτί. Υπογεγραμμένη «Ωρίωνας», 1965. Διαστ. 80Χ60 εκ. Πρόκειται για το σχέδιο – μακέτα της αφίσας που είχε σχεδιαστεί ειδικά για την ομώνυμη μικρού μήκους ταινία του Παντελή Βούλγαρη για την παρουσίαση της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου διακρίθηκε. Η αφίσα παρέμεινε ανέκδοτη.                                                                                                                                            700-1200

324   ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΟΘΩΝ., ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ, εκδ. 1968, σσ. 130, με πολλούς πίνακες και σκίτσα, χαρτόδετο σε πολύ καλή κατάσταση.                                                                                         1-…

325   COOPER DOUGLAS., PICASSO THEATRE. Λεύκωμα με πολλούς πίνακες του Πικάσσο και εισαγωγικό κείμενο στην ζωή και το έργο του ζωγράφου, εκδ. Νew York, 1968, σσ. 360, λινόδετο σε άριστη κατάσταση.                           60-90

325β [ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ], «ΑΛΗΣΣΕΡ ΝΑΒΟΗ», ξυλογραφία, (imp), υπογεγραμμένη, 1968. Διαστάσεις: 19χ13 εκ., προσωπογραφία του εθνικού ποιητή του Ουζμπεκιστάν σε νεαρή ηλικία, γονυπετής κρατά βιβλίο.            190-250

326   ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ. ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΛΥΒΙ. Με υπογραφή Νικ. Μπεκιάρης, 1969 (8Χ12 εκ.). Σε κορνίζα.   30-50

327   ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΝΙΚ. Γυναικεία προσωπογραφία. [Ξανθή καλλονή]. Υδατογραφία. Υπογεγραμμένο, 1970 (25Χ36 εκ.). Σε κορνίζα.      30-60

327β [ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ] «ΣΑΜΑΡΚΑΝΔΗ» (ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ) Ξυλογραφία υπογεγραμμένη και αριθμημένη 2/30, 1970. Σύνθεση με αξιοθέατα-μνημεία της πόλης (του Μ. Αλεξάνδρου). Διαστάσεις 23Χ18 εκ.                     190-250

328   ΛΙΒΑΝΗΣ Σ., ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΟ. Χαρακτικό Ε.Α. Δοκίμιο υπογεγραμμένο. Χρωματιστό (20Χ18 εκ.).          25-50

329   FAINMEL IVAN. (γεν. 1929) ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΑΘΗΝΑ). Ελαιογραφία. Υπογεγραμμένη (περ. 1979). Σε πλαίσιο (50Χ70 εκ.).   450-650

330   ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. ΔΥΟ ΣΚΗΝΕΣ ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ (22Χ22 εκ.). Λινόλεουμ. Υπογεγραμμένο, 1978.                                                                                        70-120

331   ΚΑΖΑΝΤΖΗ BAΣΩ., «Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος», Προσωπογραφία. Χαρακτικό με χάραξη σε μέταλλο με μαύρο φόντο. Με τη μονογραφή του καλλιτέχνη «Κ.Β.». 1980. Διαστάσεις [40×28,5 εκ.].                                                          120-170

332   ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Ξυλόγραφο ex libris με δυο ανατολίτες με σαρίκια και σπαθιά που κρατούν βιβλίο (10Χ13 εκ.).               35-50

333   ΠΑΠΑΔΟΠΕΡΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ «Δεν γνωρίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι ελεύθερος». Αναζητώντας την μορφή του Ν. Καζαντζάκη. Χαρακτικό (σε offset), 2η εκδ., αριθμημ. 151/250.Υπογεγραμμένο. (50Χ60 εκ.).             50-90

334   ΚΟΥΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΑ. ΑΣΤΕΡΙ. ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ. Αριθμημένο 8/20 και υπογεγραμμένο, 2005 (43Χ28 εκ.).             40-60

335   MIRAMONT DE J T., SOLDAT ET APOTRE. ANDRE DENJOY AUMONIER MILITAIRE A MADAGASCAR, η ζωή του πατέρα Denjoy στην Μαδαγασκάρη, με ξυλογραφίες των πρωταγωνιστών ολοσέλιδες, εκδ. Alfred Mame χ.χ., σσ. 238, βιβλιοδ. Ελαφρώς ταλαιπωρημένο.     30-60

Βλέπε και: 364, 900, 372, 710, 805, 371, 686, 708, 927, 784, 769, 925, 647, 611, 897, 379, 460

 

17. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ – ΑΡΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΑ –

ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ [335β-362]

335β [ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΝΤΙΧΑΝ] Συγγραφέας: ΚΑΝΤΙΧΑΝ (KADIHAN ή KADIHAAN ή KADI KHAN). Τίτλος έργου: ΦΕΤΦΑ (ή ΦΕΤΑΟΥΑ) [σε ελεύθερη απόδοση: «ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ»]. Γραφή: ευδιάκριτα γράμματα, αραβική γραφή. Μαύρο μελάνι και κόκκινες υπογραμμίσεις κατά τόπους. Επιμελημένα σχόλια στο περιθώριο (marginalia). Γραφέας: Αδιάγνωστος. Αριθμός φύλλων: 306. Σχήμα: folio (27,9×18,6 εκ.). Βιβλιοδεσία: Δέρμα εποχής («Τσεϋλάν»). Επικολλημένη ετικέτα στη μια όψη. [Κατάσταση: κείμενο καθαρό. Ίχνη σητόβρωσης, ανεπαίσθητα, σώμα ραμμένο ελαφρώς χαλαρωμένο]. Το κείμενο προέρχεται από κορυφαίο ισλαμολόγο και πραγματεύεται ποικίλα θέματα του Ισλάμ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

336   [ΠΙΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ – ΡΩΣΟΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ, ΜΑΝΗ & ΚΥΘΗΡΑ, 1805] ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Α) Αναφορά του Πιέρου Γρηγοράκη προς τον Ρώσο διοικητή των Κυθήρων, 1805. Χειρόγραφο μονόφυλλο υπογεγραμμένο από τον «Πηέρο γληγοράκη, σπαρτιάτη». Σητόβρωτο με πολλές φθορές. Β) Υπόσχεση του «Πηέρου Γλιγοράκη» για την στρατολογία 300 Μανιατών για την διεκπεραίωση του αγώνα, 30 Σεπτεμβρίου 1805. Χειρόγραφο, 2 μονόφυλλα, με σφραγίδα. Μαζί χειρόγραφο αντίγραφο μονόφυλλο του ίδιου χειρόγραφου από Γ.Σ. της ίδιας εποχής. Γ) Διαταγή του «υψηλού Διβάη του Βασιλικού στόλου 1805 την 15 Σβρίου» προς τον Γρηγοράκη (Πιέρο). Μονόφυλλο διπλωμένο στα 2, χ/φο. Δ) Χειρόγραφο μονόφυλλο κομμένο στην άκρη δεξιά με σφραγίδα «Polizia Cerigo», Τσιρίγω (Κύθηρα) 2 Ιουλίου 1805. Ε) Χειρόγραφο μονόφυλλο με χρονολογία 1805 και υπογραφή «Θόδορος Γληγοράκης». (Σύνολο: 7 έγγραφα)

Ο Πιέρρος (Πέτρος) Γρηγοράκης αποκαλούμενος Μπεϊζανδές ή και Μαγγιόρος, (1770-1836) ήταν αγωνιστής του 1821 και πολιτικός από τη Μάνη. Καταγόταν από ιστορική οικογένεια της Μάνης που προεπαναστατικά μέλη της είχαν φτάσει στο αξίωμα του Μπέη και σε άλλα στρατιωτικά αξιώματα. Πατέρας του ήταν ο Τζανέτμπεης Γρηγοράκης που είχε χρηματίσει Μπέης της Μάνης το 1782-1798 και γιος του ο στρατηγός Τζανετάκης Γρηγοράκης. Το 1782 βρέθηκε όμηρος μαζί με τον αδελφό του στην Κωνσταντινούπολη σαν μέσο εκβίασης για να δεχτεί ο πατέρας του το Μπεηλίκι της Μάνης.

Το 1805 μετά τη δολοφονία του Ζαχαριά από τον Αντώνμπεη Γρηγοράκη ξεσήκωσε τους Μανιάτες αλλά αναγκάστηκε να διαφύγει στη συνέχεια στη Ζάκυνθο, αργότερα του δόθηκε χάρη κι επέστρεψε. Το 1821 πήρε μέρος στην πολιορκία της Μονεμβασίας και σε άλλες μάχες, ήταν πληρεξούσιος της Μάνης στην Β’ Εθνοσυνέλευση Άστρους το 1823.                                 500-800

337   [ΠΙΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ-1809], ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ, προικοσύμφωνο της θυγατέρας του Μαγγιόρου, Παναγιωτίτσας Πιέρου Γρηγοράκη, η οποία έλαβε σύζυγο τον Λιάκο Βενετζανάκο, στο Μαυροβούνι, 1809. Μονόφυλλο, με λεκέδες. 100-200

338   [ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ-ΓΥΘΕΙΟ-1818]. Χειρόγραφη βεβαίωση αγοράς σπιτιού προς 1300 γρόσια του «Σιόρ Μαγγιόρου Γρηγοράκη Μπεζαντζή, από τον Αναγνώστη Κροντηρά. Υπογράφει και βεβαιώνει ο Α. Κροντηράς, 26 Δεκεμβρίου 1818, Μαραθονήσι (Γύθειο). Υπογράφουν και τέσσερις μάρτυρες. Μονόφυλλο.                                                                                                         80-160

339   [ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ-ΓΥΘΕΙΟ-1820]. Δυο χειρόγραφα μονόφυλλα, Α) Αγοραπωλησία κτημάτων του Πιέρου Μαϊγγιώρου (Μαγγιόρου), 1820, 2 Νοεμβρίου, Μαραθονήσι (Γύθειο). Β) Ανταλλαγή κτημάτων μεταξύ των αδελφών Πιέρου και Τζανέτου Μπεηζαντέ (Μπεϊζαδε), 1820, 31 Νοεμβρίου. (2)                                                                                                                     100-150

341   ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Δ, Χειρόγραφη-ΑΠΟΔΕΙΞΗ, οφειλής χρέους του Δ. Γρηγοράκη προς τον δανειστή του Γεώργιο Μαγγιοράκο ποσού 80 δραχμών με επιτόκιο 12%, λιθόγραφη επιστολή. Εν Μολάοις 26 Μαΐου 1873. Μονόφυλλο. Υπογεγραμμένο.        60-90

342   [ΒΡΑΪΛΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ] RIGOPOULO R. (ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ), Pittore e Fotografo. Braila (Βραϊλα Ρουμανία). 3 φωτογραφίες-προσωπογραφίες, χχ (περ. 1878), του φωτογράφου Ρηγόπουλου. Οπισθίως σημειώνονται τα ονόματα: Κος Δημητριάδης, Σταυρίδης (;) και ένα ζευγάρι. Σε σκληρό χαρτόνι (Trap & Munch-Wien). Διαστάσεις 4Χ2,5 εκ. Με πολλές φθορές και στις δύο όψεις. 40-60

343   [ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ]., Φωτογραφία νέου άνδρα. Από τους φωτογράφους και ζωγράφους Μαργαρίτη και Κωνσταντίνου, Αθήνα χχ (1880περ). Με φθορές. Σε χαρτόνι, Διαστάσεις 4Χ2,5 εκ.                                                25-35

344   [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ], ΛΙΘΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, αναφέρεται ότι απονεμήθηκε ο Αργυρός Σταυρός του Ιππότου του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος στον Κ. Μαγιοράκο, υπογεγραμμένο από τον υπουργό, 1886. Μονόφυλλο.     120-180

345   [ΚΟΛΩΝΑΚΙ] ΚΟΙΝΟΤΗΣ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΝΑΟΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ 1887-1900, σσ.59. Το χειρόγραφο (επίσημο) βιβλίο με τις ημερομηνίες γεννήσεων, ονόματα γονέων, αναδόχων, ιερέων κ.ά. Πρωτότυπη πηγή ιστορική για τους κατοίκους του Κολωνακίου της περιόδου 1887-1900. Με χαρτονένια εξώφυλλα.       350-600

345β [ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ] Εισιτήριον Διαρκές, Θέσις Α΄. Αρ. 20. Δικαιούχος Δημ. Ράλλης, Δικαστικός Σύμβουλος Εταιρίας, Ισχύς 1911 (ως 31 Δεκ.). Οπισθίως: Χάρτης της Ελλάδος με σύνορα ως κοντά στην Ελασσόνα (Κάπο Δερβέν) όπου αναγράφεται: «ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ», Λιθ. Β. Παπαχρυσάνθου-Αθήνησι, 1910-1911. Διαστάσεις [7Χ10,2 εκ.].              65-120

346   ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ. ΠΕΝΤΕ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ. Τοπία και μνημεία. Α/μ, 1929. (5).    20-30

347   ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ. ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ. 30 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, 1930 περ. Πολλά από διάσημους ζωγραφικούς πίνακες (30).                                                                                                       25-50

348   [ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ] ΚΟΣΜΙΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ, ΣΤΕΛΛΑ Η ΝΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ. Ένα αισθαντικό ειδύλλιο στο βουνό. Χειρόγραφο τετράδιο, 45 σελ., δακτυλόγραφο διήγημα.                                                                                                           35-70

349   ΤΡΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ 1930 ΠΕΡ. Μια ελληνική του Ε. Παπαγιαννόπουλου, με 1 ζευγάρι. Η γυναίκα με παραδοσιακή ελληνική ενδυμασία. [μαζί] Δυο φωτογραφίες, μια οικογενειακή και μια με νεαρό ζευγάρι ξένων φωτογράφων, 1930 περ. (7Χ5, 6Χ4 εκ.) (3)      20-30

350   [ΜΠΟΥΚΑΣ] ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ GEO. BOUCAS φωτογράφου. (Στην οδό Φιλελλήνων, στην Αθήνα). Δυο πορτραίτα, ένας άνδρας και μια γυναίκα. Μαζί μια φωτογραφία – γυναικείο πορτραίτο του Bohringer. Mια ομαδική με τρεις άνδρες. (1930 περ.) και μια μαθητική ομαδική του 1940 περ. (7Χ5, 6Χ4 εκ.) (5)                                                                                            30-50

351   ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ ΔΕΛΤΑΡΙΑ. ΓΥΜΝΑ. ΕΞΙ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΓΥΜΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΣΗΜΟΥΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ. Οι 4 χρωματιστές και οι 2 α/μ., 1930 περ. (6)                                                      30-50

352   [ΑΘΗΝΑ]., ΑΘΗΝΑ-ATHENES-SOUVENIR, Φωτογραφικό λεύκωμα με επικολλημένες ασπρόμαυρες φωτ. των Αθηνών, [1930], (Ακρόπολις, Προπύλαια, Πανόραμα Αθηνών, Παναθηναϊκό Στάδιο κ.α.). Σχ. Πλάγιο, [χ.α.σ.].               35-55

353   [UFA]. Φωτογραφία από σκηνή της ταινίας «Κανε με ευτυχισμένο» του A. Robinson. Σκηνή από χoρό με αρχαίες ρωμαϊκές ενδυμασίες. Mε την σφραγίδα των Γερμανικών στούντιο UFA. (1930 ca) (18×13 εκ.).                                         15-20

354   [ΦΑΛΗΡΟ (PHALERE)]., 3 φωτογραφίες: 1) Το ξενοδεχείο Hotel Phalere-διακρίνεται η μεταλλική μακρόστενη γέφυρα. [μαζί] Και (2&3) παραθαλάσσια ταβέρνα δίπλα στο κύμα, χχ 1930περ. (3)                                                    25-40

355   [ΔΥΟ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ]., 1) « Πρόχειρον Μετρικής» με ένα δακτυλογραφημένο κείμενο [1931] με θεωρία. 2) «Εκθέσεων Δημοτικού Σχολείου [1945]. (2)                                                                                                                15-35

357   [ΓΡΙΒΑΣ], Φωτογραφία ομαδική. Μεταξύ άλλων στο κέντρο ο Γρίβας, ο πρόεδρος της βουλής Ροδόπουλος, Κανελλόπουλος και Αβέρωφ, περ.1960.                                                                                                                                  20-25

358   [ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ (1961-1963)]., ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ. 9 (εννέα) επιστολές και γράμματα από και προς Θεοδωράκη, 1) Συμφωνητικό μεταξύ θεάτρου «ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ» και Μίκη Θεοδωράκη για εκτέλεση μουσικών κομματιών από την ορχήστρα του μουσουργού, 29 Απριλίου 1962, 2) Συμφωνητικό μεταξύ των Θεοδωράκη, Μπιθικότση, Μποσταντζόγλου, και Οικονομίδη προς δημιουργία και σύσταση «Καλλιτεχνικής Εταιρείας», η οποία θα εκτελεί προγράμματα μόνο στο κέντρο «Μυρτιά», 7 Ιουλίου 1961, 3) Ο Μ. Θεοδωράκης καθιστά πληρεξούσιό του τον δικηγόρο Ιωάννη Κυριακόπουλο, ο οποίος θα τον εκπροσωπεί στις υποθέσεις του με τους Μπιθικότση, Μποσταντζόγλου, Οικονομίδη, Κασσιβαρδάκο, 5 Ιουλίου 1961, 4) Διένεξη μεταξύ Θεοδωράκη και Θίασο «Κατερίνα» για επαγγελματικούς λόγους. Επιστολή προς τον εκπρόσωπο του Θεοδωράκη κ. Κυριακόπουλο, 22-2-1962, 5) Επιστολή προς Θεοδωράκη όπου ανακοινώνεται η εκλογή του ως μέλους του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου της Μ.Ο.Α, 5-5-1963, 6) α) Όροι και σύμβασεις για την ίδρυση του Μ.Ο.Α, β) Γράμμα του Θεοδωράκη προς Κυριακόπουλο σφραγισμένο με κερί, 6-6-62, γ) Επιστολή προς Θεοδωράκη από τον εκδοτικό οίκο Terraton Verlag, όπως επιτραπεί στον εν λόγω Οίκο η αναπαραγωγή της μουσικής του έργου «Le couteau dans la Plaie», 21-2-1963, 7) S.D.R.M. Η οργάνωση για τα πνευματικά δικαιώματα καλλιτεχνών και λογοτεχνών ανακοινώνει την αποπληρωμή της οφειλής της προς τον κ. Θεοδωράκη, 6 Σεπτ., 1963, 8) Επιστολή του Θεοδωράκη προς τον γενικό διευθυντή της S.A.C.E.M, όπου ζητεί μια προκαταβολή για έργα του, σε συμβόλαιο με την εταιρεία, 9) Φιλική επιστολή του John Kyriakopoulos προς τον Μίκη Θεοδωράκη. Του δίδει τα εύσημα για το κείμενο που έγραψε σε σχέση με το «Τζων Μπαλόουν». Σχόλια γι αυτό και τις συζητήσεις περί αυτού από τρίτους. Τον θεωρεί ως τον μεγάλο μουσουργό της γενιάς του στην Ελλάδα, και άλλα σχόλια για τρέχοντα θέματα. ΣΥΝΟΛΙΚΑ:
9 ΕΓΓΡΑΦΑ (9).                                                                                                                 200-350

359   [GREEK POST OFFICE]., GREEK POST OFFICE. SET OF TOURIST STAMPS, γραμματόσημα ιστορικών τόπων της Ελλάδας, εκδ. Ελληνικά Ταχυδρομεία 1961, σσ, χασ, λεύκωμα με αυτούς τους τόπους, χαρτόδετο.           60-90

361   SMIT FOP., L. SMIT & ZOON, ETABLISSEMENT FOR SMIT, εκδ. Kinderdijk Holland, [χ.χ.], πακέτο με 49 φωτογραφίες με θέμα πλοία της Ολλανδίας, σε κασετίνα, σχετικά καλή κατάσταση.                                                               40-70

362   ΜΩΡΑΪΤΗΣ (MORAITIS)., Φωτογραφία, προσωπογραφία ηλικιωμένης κυρίας. Σε χαρτόνι. Διαστάσεις 10,5χ9 εκ (οβάλ).  40-50

Βλέπε και: 279, 685, 693, 698, 684, 694, 688, 743, 612, 618, 936, 134

 

21. ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ [363-378]

363   ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Π., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ, ιστορία της αρχαιοελληνικής τέχνης, εκδ. Τυπογραφείον της Ενώσεως 1884, σσ. 351, λινόδετο, ταλαιπωρημένο.                                                                                         45-70

364   [ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ] GEBHART EMILE., LES VILLES D’ ART CELEBRES. FLORENCE, ιστορία της τέχνης της χρυσής εποχής της Φλωρεντίας, εκδ. Laurens 1911, σσ. 160 +176 γκραβούρες, δεμ..                                                                      35-65

365   [ΠΑΡΙΣΙ] POETE MARCEL., PARIS. LOUVRE ET TUILERIES, PLACES ET AVENUES, MONUMENTS DIVERS, μια περιηγητική περιγραφή της πόλης των Παρισίων, εκδ. Nilsson 1925, σσ. 144 με πολλές φωτογραφίες, βιβλιοδ..    25-40

366   GRAVEN THOMAS., THE STORY OF PAINTING, FROM CAVE PICTURES TO MODERN ART, New-York 1943. Έγχρωμη εικονογράφηση εκτός κειμένου. Σχ. 4ο, λινόδετο, δεμ. με χάρτινο περικάλυμμα αρκετά φθαρμένο, σσ. 254. 15-20

367   ALFRED WERNER-UTRILLO M., Texte by Alfred Werner, [1950 περ.]. Με 16 ολοσέλιδες έγχρωμες εικόνες ζωγραφικών έργων. Σχ. Φύλλου, σσ. 6+16φ.                                                                                                                                      20-30

368   PAVAN – SOUVENIR D’ITALIE, ART ET CUISINE, Λεύκωμα, [χ.χ.]. Σσ. [χ.α.σ.].        20-30

369   ΡΑΪΝΕΡ ΜΑΡΙΑ ΡΙΛΚΕ, ΡΟΝΤΕΝ, μτφρ. από το γερμανικό Εύης Μελά, εκδ. Ν.Δ. Καραβία, [χ.χ.]. Σσ. 120.      20-30

370   ΓΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ., ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ, πανόραμα της ελλάδος του 19ου αι. μέσα από την επιστολογραφία του Γύζη, εκδ. Εκλογής 1953, σσ. 275.                                                                                                            25-50

371   ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ., ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΛΤΑΙΡΟ ΣΤΟΝ ΓΚΟΓΙΑ, εκδ. Αλικιώτης 1955, σσ. 359, εικονογραφημένο, χαρτόδετο.                                                                                        15-20

372   [ΤΑΪΒΑΝ] RAN IN-TING., RAN IN-TING’S TAIWAN, πίνακες και γκραβούρες με θέματα από την Ταϊβάν με σχόλια από τον καλλιτέχνη,, εκδ. Heritage Press 1961, χασ, χαρτόδετο, εμπροσθόφυλλο αποκολλημένο.                                 20-40

373   [ΙΟΛΑΣ] TAKIS, BRAUNER VICTOR, RAMOUS CARLO., ΤΡΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ, εκδ. Alexandre Iolas 1964 περ. (Στο λεύκωμα του Brauner λείπει το χαρακτικό στην προμετωπίδα. (3)                                                      70-100

374   ΜΙΧΕΛΗΣ Π Α., Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΩΣ ΤΕΧΝΗ, εκδ. 1965, σσ. 362, με εικόνες, (ράχη αποκολλημένη).      20-30

375   ΑΦΙΣΣΕΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. 20 Αφίσσες από Εκθέσεις Ζωγραφικής διαφόρων καλλιτεχνών: Γραμματόπουλου, Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Ν. Νικολαίδη, Φασιανού, ΄Β. Σπεράντζα, Μαρίας Αργυριάδη, Ε. Ναβροζίδου, Καίτης Μαυρομμάτη, Μάρω Μακαρούνη, από διάφορες γκαλερί: Ηρακλέιτου, Βουρκαριανή, κλπ. Διάφορα θέματα: Θάλασσα και λαϊκά καράβια, Κύπρος κλπ. (35Χ50 εκ. περ.). Δεκαετίες 1970-80. (20)             100-200

376   [ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ] I GRANDI DISEGNI ITALIANI, DEL MUSEO POUSKIN DI MOSCA, testi e commenti di Marina Miskaja, 1986. [μαζί] DEGLI UFFIZI DI FIRENZE, introduzione di Anna Forlani Tempesti, 1972. [μαζί] DEL KUPFERSTICHKABINETT DI BERLINO, 1979. Τρείς τόμοι πλούσια εικονογραφημένοι. Σχ. 4ο μεγάλο, λινόδετοι με χάρτινο περικάλυμμα. (3)    30-60

377   [ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΛΥΠΤΗΣ] BALDINI UMBERTO., MICHELANGELO SCULTORE, Milano 1973. Λεύκωμα με έγχρωμη εικονογράφηση. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. 115.                                                                                 20-30

378   COLOMBIER PIERRE DU., HISTOIRE DE L’ ART. Σύντομη ιστορία της τέχνης από την αρχαιότητα έως τις ημέρες μας, με εικόνες και χάρτες χρωματιστά, εκδ. Fayard χχ., σσ. 578, με φθορές.                                                                  20-30

Βλέπε και: 517, 639

 

22. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ [379-392]

379   ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ. Ξυλογραφία: Σκιαδαρέσης, 1870 περ. (10Χ10 εκ.).            25-35

380   MASCAGNI PIETRO., ΚΑΒΑΛΛΕΡΙΑ ΡΟΥΣΤΙΚΑΝΑ-CAVALLERIA RUSTICANA, λιμπρέττο της γνωστής όπερας του μεγάλου μουσουργού, εκδ. Φέξη 1909, σσ. 16.                                                                                                            30-50

381   ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α Γ., ΑΠΟΛΛΩΝ. ΑΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΣΜΑΤΟΣ. Παρτιτούρες παιδικών τραγουδιών, εκδ. Νάρκισσος 1925, σσ. 88, βιβλιοδ., ταλαιπωρημένο.                    20-30

382   KINSKY GEORG (εκδ)., GESCHICHTE DER MUSIK IN BILDERN, με 1560 εικόνες και ένα χρωματιστό ταμπλώ, εκδ. Leipzig 1929, σσ. 364, (αποκολλημένα φύλλα).                                                                                                           25-40

383   ANDREA CHEMIER, UMBERTO GIORDANO. Xειρόγραφη παρτιτούρα με νότες και στίχους τραγουδιών, 1930 περ. Τετράδιο χ. αριθμ. σελ.                                                                                                                                                  25-40

384   CONTES EN MUSIQUE, POUR LES ENFANTS MALINS, MUSIQUE DE AD. REMY, Παρίσι [χ.χ. 1935 περ.], 15 μουσικές παρτιτούρες. Με 15 ωραίες λιθογραφίες. Σχ. 4ο μεγάλο, σσ. [χ.α.σ].                                                              65-130

385   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ Γ., ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Εγχειρίδιον για μαθητές, εκδ. 1947, σσ. 368, δεμ.                                                                                                                     1-…

386   ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ., ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ 54 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ. Παρτιτούρε, εκδ. ιδιωτική 1954, σσ. 62.                                                                                  25-50

387   [ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ]., ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΠΡAΤΤΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ, πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Πολλές προσωπικότητες των τεχνών και των γραμμάτων εντός και εκτός Ελλάδος, εκδ. 1955, Χασ, χαρτόδετο.              15-30

388   ΠΟΛΙΤΗΣ Ν Γ., ΕΚΛΟΓΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ανθολόγιο δημοτικής ποίησης, εκδ. Κακουλίδη 1958, σσ. 326.                                                                                                                                                  25-40

388β [THE BEATLES]., “THE BEATLES FIRST!”, δίσκος LP, Polydor 46432, χρον. 1964, δίσκος ελαφρώς γρατσουνισμένος. Στη θήκη του (φθορές).                                                                                                                                                  30-50

389   [ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΚΗΣ]., ARCADIA I 1968-EXILΕ A ZATOUNA. Παρτιτούρες πέντε τραγουδιών του Θεοδωράκη σε στίχους του ιδίου: 1) Ime Europeos, 2) Psila stis Rossias, 3) I Kinonia tis Katanalosis, 4) O Yios mou, 5) O Vouna, [μαζί] 10 παρτιτούρες με μουσική Θεοδωράκη σε στίχους ελλήνων ποιητών: 1) Σε πότισα ροδόσταμο-Γκάτσος, 2) Μάνα μου και Παναγιά-Λειβαδίτης, 3) Βραδυάζει-Χριστοδούλου, 4) Γλυκέ μου εσύ δεν χάθηκες/Επιτάφιος-Ρίτσος, 5) Μέρα Μαγιού/Επιτάφιος-Ρίτσος, 6) Προδομένη Αγάπη-Θεοδωράκης, 7) Η Μπαλάντα του Αντρίκου-Βάρναλης, 8) Μυρτιά-Γκάτσος, 9) Η Απαγωγή-Θεοδωράκης, 10) παρτιτούρα του τραγουδιού του Γκάτσου σε μελοποίηση Ξαρχάκου. Εκδ. 1961-1968 (11).                                                                                                                               85-150

390   ΜΕΝΤΖΟΥ ΟΛΓΑ., ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ. ΜΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΔΙΑ ΜΑΘΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, ανθολόγιο με παρτιτούρες τραγουδιών, εκδ. Μέντζου 1967, σσ. 280, χαρτόδετο, με φθορές.     20-40

391   ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ. ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ. Η ΕΜΣΕ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ 17-4-78 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Σε πλαίσιο (28Χ18 εκ.)               20-30

392   WAGNER RICHARD., GESAMMELTE SCHRIFTEN, NEUNTER BAND, εκδ. Leipzig [χ.χ.], σσ. 228, λινόδετο σε άριστη κατάσταση.          1-…

Βλέπε και: 586

 

23. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ [393-431]

393   [ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ], ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΕΤΟΣ Β´, αριθ.1-52, σσ.416, ταλαιπωρημένο.                                                                                                           30-60

394   «ΕΣΤΙΑ», Τόμος 2ος: 1876 (Ιούλιος – Δεκέμβριος) τεύχη: αριθμός 27-52. Βιβλιοδ. εποχής, φθαρμένη ράχη, σχ. 4ο, σσ. 417-832.        55-70

395   «ΕΣΤΙΑ», τόμος 12ος, εκδ. Εστία 1881, σσ. 413-823, δεμ. ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, φθαρμένες σελίδες.             30-40

396   «ΕΣΤΙΑ», 2ο εξάμηνο 1890, σσ. 383, χαρτόδετο. Σε κακή κατάσταση, αποκολλημένα φύλλα. 25-35

397   «ΕΣΤΙΑ», τόμος 28, εκδ. Εστία 1890, σσ. 350, σε κακή κατάσταση, φύλλα αποκολλημένα. 20-30

398   ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ., ΤΟΜΟΣ Α´: έτος Α´ 1890: αριθ. 1-48, έτος Β´ 1891: αριθ. 1-42, έτος Γ´ 1892: αριθ. 1-43. ΤΟΜΟΣ Β´: έτος Δ´ 1893: αριθ. 1-40, έτος Ε´ 1895: αριθ. 1-42, έτος ΣΤ´ 1900: αριθ. 41-42, έτος Ζ´ 1902: αριθ. 1-42, δεμ. ταλαιπωρημένα, φθαρμένα εξώφυλλα. (2)         30-50

399   «ΕΣΤΙΑ», ΤΟΜΟΣ 32, εκδ. Εστία 1892, σσ. 412, δεμ. ταλαιπωρημένα εξώφυλλα, φύλλα αποκολλημένα.              30-40

400   [ΣΟΥΡΗΣ]., Ο ΡΩΜΗΟΣ, φυλλάδα σατιρική και λόγια στο γύρισμα του 20ου αιώνα, εκδ. 1897. Συνολικά: τεύχη 35. Ταλαιπωρημένο. (35)    70-100

401   ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τόμος 7ος. τεύχος 25ον, εκδ 1910, σσ.182+35+34, χαρτόδετο ταλαιπωρημένο.                                                                                                      10-20

402   ΝΟΥΜΑΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Περίοδος: εκδ. 1912-1917. Έτος 1912 τεύχη 461-497, (λείπουν 475, 478, 479, 481) [λειψό], έτος 1913 τεύχη 498-517, έτος 1914 τεύχη 518-545 [πλήρες], έτος 1915 τεύχη 546-581 (λείπουν 574, 552), έτος 1916 τεύχη 582-606 (λείπουν τεύχη 599, 605), έτος 1917 τεύχη 607-609 (λείπει το 608), σχετικά καλή κατάσταση, τα περισσότερα κιτρινισμένα.(144) 120-200

403   ΝΟΥΜΑΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Περίοδος: εκδ. 1918-1931, α) περίοδος Β´ τεύχη: 610 (15-12-1918) έως 664 (28-12-1919) [πλήρες], β)περίοδος Β´ τεύχη: 665 (4-1-1920) έως 716 (26-12-1920) [πλήρες], γ) τεύχη: 752 (1-1-1922) έως 769 (15-12-1922) επιπλέον τεύχη: 763-765, δ) περίοδος Γ´ τεύχη: 786 (οκτ 1929) έως 802/3 (Μάι-Ιουν 1931) [πλήρες] (142)    120-200

404   [ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ]., ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ, ΤΕΥΧΗ 17, εκδ. Νέα Υόρκη, 1918. Περιοδικό της ομογένειας. Εκδίδεται από το 1915 μέχρι σήμερα. (17)                                                       100-200

405   [ΝΟΥΜΑΣ]., ΤΑ ΕΙΚΟΣΑΧΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΝΟΥΜΑ 1903-1922, ομιλητές: Κωστής Παλαμάς, Ηλίας Βουτιερίδης, Ρήγας Γκόλφης, Κώστας Παρορίτης, Πάνος Δ. Ταγκόπουλος, Δ. Γληνός, Θ. Συναδινός, Πέτρος Χάρης, Δ. Π Ταγκόπουλος, εκδ. Τύπος 1922, σσ. 64, δεμ. ράχη ελαφρώς φθαρμένη.                                                                                                                                   1-…

406   ΕΡΕΥΝΑ, ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ, διευθυντής Α. Κασιγόνης. Εκδ. στην Αλεξάνδρεια. Δέκα τεύχη των ετών 1927-1935, με κειμ.: Ψυχάρη, Βουτερίδη, Λασκαράτου, Νιρβάνα, Παπαρρηγόπουλου κ.ά. με θέματα για Σολωμό, Παλαμά, Σοφοκλή, Φώσκολο κ.α. (10)               30-60

407   ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ, ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ, έτος Α´ τεύχη 11-12, εκδ. 1929, σσ.25+23, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.(2)                                                                                           40-60

408   ΘΕΑΤΗΣ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. Περιοδικό ποικίλης ύλης κατά τον μεσοπόλεμο στην Ελλάδα, εκδ. από 1931-1939. Σύνολο: 78 τεύχη, αριθ. από 212 έως 856 (λείπουν ενδιάμεσα τεύχη). Σχετικά καλή κατάσταση (ορισμένα με φύλλα αποκολλημένα, και φθαρμένα εξώφυλλα. (Συνολικά = 78 τεύχη)                                                                                                         120-220

409   Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ, ΤΟΜΟΣ 41, εκδ.1933, σσ.620+433-456, δεμ., ταλαιπωρημένο, φύλλα σκεβρωμένα.                                                 40-60

410   ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. Εφημερίδα για τα σχολεία και τους λειτουργούς μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης, εκδ. 1936, αριθ. 18 & 19, σσ. 10.   20-40

411   «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ». ΜΗΝΙΑΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, Διευθυντής Τώνης Ζαχαράκης, φύλλο 7, Ιούλης 1940.    15-20

412   Η ΝΕΟΛΑΙΑ, περιοδικό, αριθ. 22, 1940, εκδ. Η Νεολαία 1940, σσ. 673-704 (Πρόκειται για τη νεολαία του Μεταξά). Ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                                                                                                  10-20

413   ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ, ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, εκδ. 1940, σσ. [499-605]+[606-684]+[685-764]+[765-837]+[838-915]+[916-993]+[994-1059], τόμοι 7.                                                                                                                                100-150

414   «ΓΡΑΜΜΑΤΑ», ΜΗΝΙΑΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, Διευθυντής Κλέαρχος Στ. Μιμίκος τεύχ. 7, Ιούλιος 1943. Μαζί και το τεύχος Δεκεμβρίου του 1946 (2)                                                                                                         25-30

415   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΗ. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΛΕΣΤΙΝΗΣ, τεύχη: 1-19, από 3-9-1945 έως 16-6-1946, εκδ. 1945-1946, σσ. 160 περ. σε στυλ φυλλάδας κιτρινισμένα φύλλα.       60-120

416   «Ο ΛΑΟΥΤΖΙΚΟΣ»., Εβδομαδιαία Σατυρική Εφημερίς, διευθυντής Ασμοδαίος, αριθμ. Φύλλου 13, 3 Μαΐου 1945.            25-35

417   ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΙΜΑ, εφημερίδα επί της κατοχής, 12 φυλλάδες από 28 Μαρτίου 1945 έως 1 Μαρτίου 1946, λείπουν ενδιάμεσα φύλλα, σχετικά ταλαιπωρημένα.                                                                                                                        30-60

418   ΜΟΡΦΩΣΗ. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χρόνος Α´, τόμος Β´, αριθμ. 4-7, εκδ. 1946, σσ. 145-191+192-240+241-288+289-336, συρραμένα. (4)  80-120

419   «ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ», ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ, τεύχος 23, 1 Φεβρουαρίου 1949. 20-30

420   ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, 2 ΤΕΥΧΗ, σσ. 200+215, 1949, 1951, σσ. 35+35, το πρώτο φέρει φωτογραφία με κρητικοπούλες σε ένα αντοτορπιλλικό και το δεύτερο τη φρεγάτα Έλλη, με πολλές φωτογραφίες εντός κειμένου. (2) 1-…

421   ΚΙΒΩΤΟΣ, 500 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, περιοδικό, αφιέρωμα στην Άλωση της Πόλης, αριθ. 17-18, 1953, σσ. 703-873.                                                                                                                   40-80

422   «MONDANITES», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΗ. Ιδρυτής: Φανή Γ. Βαρελά, Μηνιαία Επιθεώρησις των κοσμικών γεγονότων και της Ελληνικής Κοινωνικής Ζωής, αρ. φύλλου 27-28, 1959 & τεύχος 4, 1957. (3)                                                            20-40

423   «ΙΛΙΣΣΟΣ». ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1959 – 1960 – 1961. Σσ. 414.                  20-30

424   [ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ-ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ] ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, Μηνιαία έκδοσις της Ελληνικής Επιτροπής δια την Διεθνή Ύφεσιν & Ειρήνην. «Αφιέρωμα στον Γρ. Λαμπράκη-Το προσωπικό ημερολόγιό του». Εκδ.: Α. Ζάκκας, Δ/ντης: Λ. Κούκουλας, Συντ.: Μ. Παπουτσάκης. Γράφουν: Μ. Θεοδωράκης, Μ. Αργυράκης, Μποστ, Γ. Θάνου, Κ. Ιωάννου, Ν. Βρεττάκος. Εικονογραφημένο. Σχ. φ., σσ. 64. Ιούνιος 1963,
τ. 66.                                                                                                                                         35-60

425   [ΤΑ ΔΥΟ ΔΩΔΕΚΑΤΑ]., ΤΑ 2 ΔΩΔΕΚΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΙΒ´ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΙΒ´ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, αριθ. 1 και 2, εκδ. 1964, σσ. 20+22, χαρτόδετα σε καλή κατάσταση (2)                                            40-60

426   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΙ. (Γεώργιος Παπανδρέου και Καστρί), εκδ. Αθανασιάδη 1965, σσ. 148. 30-50

427   «Ο ΣΚΟΥΦΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»., Εβδομαδιαίο Πολιτικό – Κοινωνικό – Σατιρικό – περιοδικό, διευθυντής Φαίδων Βαλσαμάκης, αρ. φύλλου 2, [χ.χ., 1965 περ.]. Συνεργάζονται σ’ αυτό το φύλλο: Βαλσαμάκης, Γιαννάτος, Γκούφας, Καμπανέλλης Καστίμης κ.ά.. Σκιτσογράφοι: Θεοφιλόπουλος, Λογοθέτης, Μαρουλάκης Χανιώτης κ.ά.. Πρωτοσέλιδο χιουμοριστικό κείμενο Ι. Καμπανέλλη. Σσ. 8.         15-20

428   «ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ»., Μηνιαίον περιοδικόν, έτος Α΄, 5 τεύχη, Ιούλιος – Νοέμβριος 1968, (πλήρης σειρά). Διευθυντής Δημ. Χάνος. (5)                                                                                                                                                  40-60

429   «ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», Δέκα φύλλα της εφημερίδας του 1974 (αρ. 2,3,6,7,10,11-14,36) και δέκα επτά φύλλα του 1975.  (αρ. 15-18,24-30,32-35,37-41). Εκδότης: Ζαν Μωρεάς. Σύνολο 27 φύλλα.                                              50-100

430   «ΤΟΤΕ». Περιοδικό για την Ελληνική Ιστορία, εκδότης – διευθυντής Άρης Μωραΐτης, 57 τεύχη, περιόδου 1983-1998.       30-50

431   [Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ]., Αφιερώματα της «Καθημερινής», 25 περίπου θέματα κυρίως για Κυκλάδες, Αιγαίο κ.ά. [2000], δεμένα μαζί. Μεταξύ αυτών: Κλαύδιος Πτολεμαίος ο γεωγράφος, Τα Μοναστήρια της Κύπρου, Το Αιγαίο των Ελλήνων, Αιγαιοπελαγίτικη Φύση, Ανατολική Μεσόγειος 2000 χρόνια π.Χ. κ.ά. Με τα έγχρωμα εξώφυλλά τους. Σχ. φύλλου, μπλε βιβλιοδεσία.        20-40

Βλέπε και: 236, 718, 724, 933, 752, 748, 546, 552, 669, 682, 458, 975, 641, 802, 663, 613, 85, 253, 1010, 1006, 1011, 946, 680, 716

 

24. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ [432-436]

432   ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (διευθ)., ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ. Ημερολόγιο με ιστορικές περιγραφές και αναφορές, εκδ. Σιδέρης 1923, σσ. 471, λείπει το οπισθόφυλλο, ταλαιπωρημένο. 20-30

433   [ΑΝΔΡΟΣ]., ΑΝΔΡΙΑΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, δύο ημερολόγια του 1926 και 1927, εκδ. Ένωσις Ανδρίων 1926, σσ. 190+175, χαρτόδετα αρκετά ταλαιπωρημένα, στο ένα εξώφυλλα αποκολλημένα. (2)                                                          25-40

434   ΚΑΖΑΜΙΑΣ., ΚΑΖΑΜΙΑΣ «ΑΣΤΕΡΟΣ», Έτους 1952 και 1957, εκδ. Αστήρ 1952, 1957, σσ. 36+68, χαρτόδετοι. (2).         20-40

435   [ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ]., ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ 1957. Με ξυλογραφίες. [μαζί] ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ 1958. Με ξυλογραφίες Σπ. Βασιλείου και Βάσως Κατράκη. (2), χαρτόδετο.      30-50

436   ΚΑΖΑΜΙΑΣ., ΜΕΓΑΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ, έτος 1963 και 1964. Ημερολόγια του 1963 και 1964, εκδ. Σαλιβέρος 1963, σσ. 111+127. (2).                                                                                                                            30-50

Βλέπε και: 673, 541

 

 

25. ΙΑΤΡΙΚΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ [437-459]

437   SPATHYS S., ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ βιβλίο ιατρικής-νοσολογίας, «SPECIELLE NOSOLOGIE UND THERAPIE VON CARL HIMLY, δεύτερο μέρος, 1817. Σχ. 4ο, φθαρμένη βιβλιοδ., σσ. 349+131.                                                                      45-90

438   [ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ] EYDOUX J.T., ESSAI SUR L’OPHTHALMIE D’EGYPTE. These. Montpellier 1831, σσ. 35. [Μαζί δεμ.] 10 περ. διατριβές για την οφθαλμιατρική, από 30 -80 σελ. η καθεμιά. Με αναδιπλ. λιθογραφίες για την εξέταση του ματιού. Σχ. 4ο. Βιβλιοδ., φθορά από υγρασία.                                                                                                                                  65-100

439   [ΤΥΦΟΣ] ARRAT-BALOUS ANDRE, COUP-D’OEIL SUR L’AFFECTION TYPHOIDE. These presentee a la Faculte de medecine de Paris…Paris, Didot le jeune, 1833, σσ. 31 [μαζί δεμ.] SARRIEU A., Essai sur la Dothinenterie, These, Paris 1833, 30+30 [μαζί δεμ.] H. LE BLONDE, De la fievre typhoide, Paris 1833, σσ. 30. Μαζί δεμ. Και άλλες δέκα περίπου ιατρικές διατριβές του 1833, 30 σελ. περ. η καθεμία. Mαζί οι Αφορισμοί του Ιπποκράτη. Φθαρμ. Βιβλιοδ. εποχής. Σχ. 4ο.                                            60-100

440   [ΒΑΡΛΑΜΙΔΗΣ ΧΡ]., ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, εκπαιδευτικό σύγγραμμα, εκδ. 1850, σσ. 1304, λιθογραφήθηκε υπό Βαρλαμίδη Χρ., δεμ.                                                                                                                                                80-160

441   BOUCHUT E., TRAITE DE DIAGNOSTIC ET DE SEMIOLOGIE. Εγχειρίδιον Διαγνωστικής και Σημειολογίας στην ιατρική επιστήμη, εκδ. Bailliere 1883, σσ. 692, λινόδετο σχετικά ταλαιπωρημένο.                                                     25-45

442   ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ Α Κ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΧΗΜΕΙΑΣ, πανεπιστημιακό εγχειρίδιο Χημείας, εκδ. Μπεκ 1887, σσ.694, δεμ., ταλαιπωρημένο.       40-60

443   ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ., ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΗΤΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΟΜΟΣ Γ´, εγχειρίδιον Φαρμακολογίας, εκδ. Παλιγγενεσία 1891, σσ. 332, λινόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο.          45-70

444   CAMILLE FLAMMARION. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΝ ΩΡΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ. Heliogravure Vitry, Paris χχ. (1900 περ.) (15Χ23 εκ.) Ηλιογκραβούρα.                                                                                          15-30

445   BILZ F E., SUPPLEMENT DE MEDICATION NATURELLE, VOLUME SPECIAL, εγχειρίδιο φυσικής φαρμακευτικής, γαλλιστί, εκδ. Quillet 1901, σσ. 1010, δεμ., ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                      40-70

446   [ΥΓΙΕΙΝΗ] CONRAD & GRUBLER., BADE-APPARATE, εταιρεία για είδη λουτρού, εκδ. Conrad & Grubler, 1905, σσ. 76, (φύλλο ξεκολλημένο).                                                                                                                                                  45-65

447   ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Κ., ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, πανεπιστημιακό εγχειρίδιο για την ειδικότητα αυτή, εκδ. Εστία 1923, σσ. 528, δεμ.                                                                                                                                                  40-80

448   ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤ., ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ. ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, εγχειρίδιο της ειδικότητας αυτής, εκδ. Μακρής 1924, σσ. 754, δεμένο σε καλή κατάσταση με 532 έγχρωμες κατά το πλείστον εικόνες.       45-90

449   ΙΩΑΚΕΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑΣ, τεύχη 1-7, εκδ. 1929-1935, σσ. 1-120+121-246+247-372+373-426+427-562+563-710+711-844. (7.)                                                    65-120

450   ΤΣΟΥΓΚΑΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞ., ΠΟΙΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ; οδηγίες για την υγιεινή των δοντιών και του στόματος, εκδ. Τσιγαρίδης 1934, σσ. 86, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.                                                                                    40-80

451   ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ Γ., ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ. ΚΛΙΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ, με εικόνες, εκδ. ΑΟΣΚ 1936, σσ. 168, (εξώφυλλο αποκολλημένο).                                                                 30-60

452   ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ., Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ, εκδ.1940, σσ. 45. 30-60

453   ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ., ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΛΕΓΜΟΝΟΔΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΙΑΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ Η ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ «KUTTNER», διδακτορική διατριβή, εκδ. Τιλπέρογλου 1944, σσ. 99.                                                           30-60

454   ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ., ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΥΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, δοκίμιον για τα οφέλη από την χρήση σόγιας, εκδ. ιδιωτική 1947, σσ. 135, χαρτόδετο ελαφρώς ταλαιπωρημένο.                                                                              25-50

455   ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ., Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΙΝΩΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ, εκδ. 1956, σσ. 32, [μαζί] Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ, εκδ. 1981, σσ. 56, χαρτόδετα σε καλή κατάσταση (2)                 30-60

456   [ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ]., ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΙΔΕΑΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΧV ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, έκθεσις πεπραγμένων ΕΕΣ, 1959. Με αφιέρωση του προέδρου του ΕΕΣ. Πλήθος φωτ. Περίληψη στα γαλλικά. Σχ. 4ο, σσ. 196+πίνακες.                                                                                    25-40

457   ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΙΩ Β., ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ. Μέρος δεύτερον: ΦΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ. Μέρος τρίτον: ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ – ΟΙΣΟΦΑΓΟΛΟΓΙΑ, εκδ. [1960 περ.]. Με σχέδια εντός κειμένου. Σσ. 287-468. (2)         25-35

458   [ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ]., ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 22ος, 1960, αριθ. 1, σσ. 1075, ΤΟΜΟΣ 24ος, 1962, αριθ. 2, σσ. 883, ΤΟΜΟΣ 26ος, 1964, σσ. 903, δεμένα. (3).                                                                     35-65

459   ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΑΝΝΑ., ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑΝ ΟΛΩΝ. ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΖΩΗ, εκδ. χχ, σσ. 188.  25-40

Βλέπε και: 937

 

26. ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –

ΕΜΠΟΡΙΟ – ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ [460-504]

460   ΠΟΥΛΙ ΜΕ ΜΥΤΕΡΟ ΡΑΜΦΟΣ. ΩΡΑΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΠΙΟ. ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑ. DAPPER 1688 (6,5×5,5 εκ.).     25-30

461   LINDERMAYER RITTER., DIE VOEGEL GRIECHENLANDS EIN BEITRAG ZUR FAUNE DIESES LANDES, μελέτη για τα πουλιά της Ελλάδος, εκδ. Pausau 1860, σσ. 188, με φθορές.                                                                    35-60

462   ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΓΚΑΛΑΠΑΓΚΟΣ. Ξυλογραφία, Huyot 1860 ca. (15X25 εκ.)            20-30

463   ZIMMERMANN W F A., L‘ HOMME PROBLEMES ET MERVEILLES DE LA NATURE HUMAINE, PHYSIQUE ET INTELLECTUELLE. ORIGINE DE L‘ HOMME SON DEVELOPPEMENT DE L‘ ETAT SAUVAGE A L’ ETAT DE LA CIVILISATION, εκδ. Paris 1865, σσ. 796. Λινόδετο, εξώφυλλα και ράχη αποκολλημένα. Δεμ.                                                               15-20

464   FRESENIUS REMIGIUS C, A SYSTEM OF INSTRUCTION IN QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS, εκδ. London 1865, σσ. 791, δεμ., σχετικά ταλαιπωρημένο.                                                                                                          35-70

465   FABRE HENRI J., LA SCIENCE ELEMENTAIRE-LE CIEL, εγχειρίδιο γενικής επιστήμης με θέμα «Ο Ουρανός», εκδ. Delagrave 1868, σσ. 529, δεμένο, ταλαιπωρημένο.                                                                                                          25-50

466   ΤΟ ΡΑΚΟΥΝ. The racoon (Procyon lotor). Ξυλογραφία 1870 περ. (10Χ10 εκ.)                 10-20

467   ΤΡΕΙΣ ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ο υδραυλικός μηχανισμός του Saint-Maur. To εργαστήριο πάγου με τη μηχανή F. Carre. Eμφιάλωση νερού στο Seltz. 1870 ca. (22×15 εκ.)                                                                                                                 15-25

468   ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Δ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Ιστορική μελέτη όλων των χρονολογικών φάσεων της εξάσκησης εμπορίου, εκδ. Βουτυρά 1874, χασ. δεμ., (οπισθόφυλλο ξεκολλημένο).                                30-60

469   ΦΙΔΙ. Χρωματιστή ξυλογραφία. Από σχέδιο Ε. Τravies. 1880 περ. (10Χ13 εκ.)                  15-20

470   GUILLEMIN AMEDEE., PETITE ENCYCLOPEDIE POPULAIRE DES SCIENCES ET DE LEURS APPLICATIONS. LES MACHINES A VAPEUR ET A GAZ, εκδ. Hachette 1888, σσ. 227, έκτυπες παραστάσεις και 91 εικόνες, δεμ., εκδορές στη ράχη.  40-80

471   FLAMMARION CAMILLE., URANIE, illustration de Bieler, Gambard et Myrbach, Paris 1889. (Ουρανία η μούσα του Ουρανού και της Αστρονομίας, ειδική αναφορά στον πλανήτη Άρη). Πλούσια εικονογράφηση εντός κειμένου. Βιβλιοδ. εποχής δερμάτινη ράχη και γωνίες, σσ. 289.                                                                                                                                                  25-35

472   ΑΝΘΟΣ ΦΥΤΟΥ ΜΕ ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΡΙΖΑ. Flenort, Scrophularia Nodosa. Χρωμολιθογραφια 1890 περ. (13Χ20 εκ.)             20-30

473   [ΜΕΝΤΑ]. ΑΚΕRMYNTA, MENTHA ARVENSIS. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ: ΜΕΝΤΑ. Χρωμολιθογραφία 1890 περ. (15Χ23 εκ.)         25-35

474   ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ., ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, τυπ. Αδελφών Περρή, 1899. (Εφαρμογές μηχανολογίας για γέφυρες, στέγες, θόλους κ.λπ.). Βιβλιοδ. εποχής, δερμάτινη ράχη, σσ. 348.                   35-45

475   ΠΟΥΛΙΑ. Combasou (Hypochaera aenea). Χρωμολιθογραφία 1899 (15Χ20 εκ.)                 20-30

476   ΜΑΥΡΩΜΑΤΗΣ Γ,Μ., ΦΩΤΟΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ ερανισθείσαι εκ διαφόρων ξένων συγγραφών, τυπ. «Αυγής Αθηνών», 1910. (Φωτογραμμετρία, φωτοθεοδολίδιον, από αεροστάτου κ.ά.). Χωρίς το εμπροσθόφυλλο, σσ. 39.          40-60

477   ROSENBERG KARL., LEHRBUCH DER PHYSIK FUR DIE OBEREN KLASSEN DER HOHEREN SCHULEN. Εγχειρίδιον φυσικής για γυμνάσια στην γερμανία, εκδ. Ηolder 1914, σσ. 365.                                                              25-40

478   [ΜΕΤΟΧΗ]. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ 25 ΜΕΤΟΧΩΝ. 1924. Μονόφυλλο χρωμολιθόγραφο με 2 απεικονίσεις αυτοκινήτων, ένα τρίκυκλο και την Αθηνά. (1)             60-80

479   GODARD T., PONTS ET COMBLES METALLIQUES. Εγχειρίδιο για πολιτικούς μηχανικούς, εκδ. Bailliere 1924, σσ. 664, βιβλιοδ, σε καλή κατάσταση.                                                                                                                               20-30

480   [ΜΕΤΟΧΗ], ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ BALIA-KARAIDIN Societe Anonyme Ottomane des Mines de Balia – Karaidin. Μετοχές. Λιθόγραφο μονόφυλλο. Γαλλική και αραβική γραφή. (1)                                                                                               25-40

481   ΒΛΗΣΙΔΗΣ ΘΡΑΣ. Σ., ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ, εκδ. Λεωνής 1924, σσ. 248, σχέδια από φυτά. Χαρτόδετο, με φθορές.        40-80

482   ΒΥΧΝΕΡ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ., Ο ΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΣ, μτφρ. Φαρμακόπουλος 1925, εκδ. Φέξη 1925, σσ. 207, (αποκολλημένα εξώφυλλα). 30-60

483   ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ., ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΛΙΘΩΝ, πανεπιστημιακό εγχειρίδιο για την λίθινη οικοδομική κατασκευή, εκδ. ιδιωτική 1934, σσ. 288, κολοβό.                                            10-20

484   ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ., ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΟΥ. ΔΙΑ ΤΕΧΝΙΤΑΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ, περιγραφή διαφόρων οργάνων προς χρήσιν σ’ αυτόν τον τομέα, εκδ. Πυρσός 1935, σσ. 112. Δεμ.        30-60

485   ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΙΣ ΜΑΞΙΜΟΣ., ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑΝ. Επιστημονικό σύγγραμμα, εκδ. Τριανταφύλλου 1936, σσ. 279, χαρτόδετο σχετικά ταλαιπωρημένο.                                      30-60

486   ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ., ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΜΕΡΟΣ Α΄ και Β´, εγχειρίδιον μεταλλευτικής του ΕΜΠ, 1937, σσ. 240+219.    40-80

487   ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ Α., ΔΟΜΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ, ΤΟΜΟΣ Α´ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ, & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΕΤΟΝ, εγχειρίδιο για υλικά κατασκευής οικοδομών, εκδ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 1937, σσ. 126.     15-30

488   [ΒΟΤΑΝΙΚΗ] NISSEN CLAUS., BOTANISCHE PRACHTWERKE. DIE BLUTEZEIT DER PFLANZENILLUSTRATION VON 1740 BIS 1840. Εγχειρίδιον βοτανικής με εικόνες φυτών και σχόλια, εκδ. Reichner 1938, σσ. 50, δεμ. 20-25

489   ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΙΩ Ν, ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ ΧΡ Α., ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, εκδ. Εστία 1939, σσ. 236, βιβλιοδ., ταλαιπωρημένο.                      10-15

490   Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Διευθ. Ε. Ανάσης, γεωπόνος. Τευχ. 56, 1940. Χρωμολιθόγραφο εξώφυλλο με κότες και σλόγκαν: Τρέφετε κότες. Είναι εθνική ανάγκη.                                                                                  25-40

491   ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ., ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, εκδ. Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, 1940. Με σχέδια εντός κειμένου. Σσ. 326.                                                                                                                                                  20-25

492   ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ., ΤΟ ΑΤΟΜΟΝ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ Η ΕΠΙΓΕΙΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ; Εκδ. 1946, σσ. 46. 20-40

493   ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ., ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ. Άρθρα του νόμου περί ανοικοδομήσεως μετά τις καταστροφές του β΄ παγκόσμιου πόλεμου, εκδ. Υφυπουργείο Ανοικοδομήσεως 1946, σσ. 203.     25-40

494   ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ., ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, πανεπιστημιακό εγχειρίδιο κρυσταλλογραφίας, εκδ. ιδιωτική 1950, σσ. 47.                                                                      15-20

495   ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ 5% 1954. Τίτλος μιας ομολογίας. Μονόφυλλο. Με 2 ξυλογραφίες με εργοστασιακές εγκαταστάσεις και αγρότες πάνω σε τρακτέρ.                                                                          30-40

496   [ΜΕΤΟΧΗ] ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΠΝΑ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Εδρα εν Θεσσαλονίκη. ΤΙΤΛΟΣ 25 ΜΕΤΟΧΩΝ. Θεσσαλονίκη 1958. Μονόφυλλο.                                                                                                                            30-40

497   ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ., ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΚΗ, εισαγωγή στο αντικείμενο αυτό με πολλές φωτογραφίες, εκδ. Φοίνιξ 1958, σσ. 311+150, βιβλιοδ αποκολλημένα εξώφυλλα, εμπροσθόφυλλο και οπισθόφυλλο.            25-40

498   ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΛΑΣΗΣ., ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ, ΤΟΜΟΙ Α´ και Β´. Περιγραφή επιστημονικών εφευρέσεων, εκδ. Καϊτατζή 1960, σσ. 95+94, τόμοι 2.                                                                                                                       50-100

499   ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ., Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ-ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΜΟΙΩΣΕΩΣ, επιστημονική και φιλοσοφική εκλαϊκευμένη μελέτη επί του θέματος, εκδ. ιδιωτική 1960, σσ. 163.                   35-70

500   ΜΠΟΥΚΑΟΥΡΗΣ Ν.Γ., ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, έκδ. 1961. Σσ. 167            20-30

501   ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ, 1969. Σσ. 48.                                                                                                                            25-35

502   [ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ] HOXHA ENVER., THE EARTQUAKE OF APRIL 15, 1979 AND THE ELIMINATION OF ITS CONSEQUENCES, εκδ. 8 Nentori 1980, σσ. 532, με εικόνες από διάφορους τόπους και φωτογραφίες προσώπων, δεμ. 20-30

503   ΣΟΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ., «ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ». ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠ’ ΑΥΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ. Ιστορική και επιστημονική πραγμάτευση για το όργανο, εκδ. Παρνασσός 1985, σσ. 101-113, χαρτόδετο καλή κατάσταση.      20-40

504   FIGUIER LOUIS., LES MERVEILLES DE L’ INDUSTRIE, βιομηχανικά προϊόντα σχετικά με την οικιακή εργασία, τρόφιμα, αγροτικά προϊόντα κτλ, εκδ. Jouvet [χ.χ.], σσ. 737, βιβλιοδ.                                                                                         25-35

Βλέπε και: 79, 97, 13, 510, 56, 605

 

27. ΓΥΝΑΙΚΑ – ΕΡΩΤΙΚΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ – ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ [505-519]

505   LA MAISON RUSTIQUE DE 1840., NOUVEAU GUIDE MANUEL DE TOUTES LES SCIENCES ET DE TOUS LES ARTS, Paris 1840. Ττ. 2 δεμ. μαζί. Εγχειρίδιο αγροτικοκτηνοτροφικών, οινοπαραγωγικών, τυροκομικών, κ.ά. θεμάτων. Με πολλές χαρακτικές εικόνες εντός και εκτός κειμένου. Ίχνη υγρασίας. Βιβλιοδ. εποχής, σσ. 568.                                                               35-50

506   ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΔΑ ΤΟΥ 1900. Δυο γυναικείες ενδυμασίες. Χρωμολιθογραφία 1900 περ. (25Χ19 εκ.)              20-30

507   ELLIS HAVELOCK., ETUDES DE PSYCHOLOGIE SEXUELLE. LA PUDEUR, LA PERIODICITE SEXUELLE, L’ AUTOEROTISME, εκδ. Mercure de France 1921, σσ. 407, δεμ., κιτρινισμένα φύλλα.                                                 40-80

508   ΜΠΕΜΠΕΛ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, Η ΓΥΝΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΣΜΟΣ. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ., μτφρ. Ευαγγελίδου Γ., εκδ. Φέξης 1924, σσ. 252.                                                                              20-30

509   «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»., Διευθυντής Δ. Ι. Καλογερόπουλος, αριθμ. 1-6 & 8-16, περίοδος 30 Απριλίου – 13 Αυγούστου 1927. Σχ. φύλλου. (15)                                                                                                                                         70-140

510   BREMANT A., SCIENCES ET ENSEIGNEMENT MENAGER. AGRICULTURE-HORTICULTURE-INDUSTRIE-HYGIENE-PUERICULTURE, εκδ. Hatier 1929, σσ. 120, βιβλιοδ., δεμ.                                                 30-60

511   [ΑΓΝΩΣΤΟΣ]., ΠΩΣ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, Ο ΓΑΜΟΣ, εκδ. Όμηρος 1934, σσ. 16, [μαζί] ΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΩΝ, εκδ. Όμηρος 1934, σσ. 16, χαρτόδετα σχετικά καλή κατάσταση. (2)   25-40

512   ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕΣ ΝΙΚ., ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ, εκδ. Παπαχρυσάνθου 1935, σσ. 440, λινόδετο.       35-45

513   [ΡΑΠΤΙΚΗ] MULLER MICHAEL., DER ZUSCHNITT FUR DIE DAMEN-SCHNEIDEREI (KOSTUME UND MANTEL), βιβλίο ραπτικής για γυναίκες, εκδ. Deutsche Bekleidungs-Akademie Munchen 1950, σσ. 256.                       1-…

514   [SCHEIBENPFLUG HEINZ]., DAS HAUSBUCH DER FRAU. Βιβλίο όπου περιγράφονται οι υποχρεώσεις της νοικοκυράς από την κουζίνα μέχρι την κρεβατοκάμαρα, εκδ. Deutsche Buch-Gemeinschaft 1959, σσ. 399, βιβλιοδ. Με εικόνες από τις καθημερινές ασχολίες της νοικοκυράς.                                                                                                                                                  40-60

515   ROBSJOHN-GIBBINGS T. H., PULLIN CARLTON W, FURNITURE OF CLASSICAL GREECE, εκδ. Knopf 1963, σσ. 124, λεύκωμα με πάμπολλες εικόνες από έπιπλα της αρχαιότητας.                                                                20-40

516   [ΕΡΩΤΙΣΜΟΣ]., LES CHEFS-D’OEUVRE DE L’EROTISME, edit. Planete, directeur Louis Pauwels, [1966], ττ. 2. Πλούσια εικονογράφηση με κλασικά και σύγχρονα έργα τέχνης. Πάνινη βιβλιοδ. διακοσμημένη. (2)                               40-60

517   LUCIE-SMITH EDWARD., LEROTISME DANS L’ ART OCCIDENTAL, μτφρ. στα γαλλικά από το αγγλικό πρωτότυπο από τον Clerval Alain, εκδ. Hachette 1972, σσ. 287, με πολλά σχέδια και εικόνες γύρω από ερωτικά θέματα, λινόδετο. 25-40

518   ΚΟΣΤΛΕΡ Α, ΟΥΙΛΛΥ Α, Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, μτφρ. Κάνσηζ Μ., εκδ. Ο Κύκλος, χχ, σσ. 276, (με φύλλα αποκολλημένα).                                                                                                                        25-50

519   ΧΑΡΗ ΦΛΩΡΑ., ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΟΚΟΤΑΣ, εκδ. Ρεαλιστική Σειρά χχ, σσ. 64, (αποκολλημένα φύλλα).      10-15

Βλέπε και: 261, 504, 82, 1007

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

114 GREEK BIBLIOPHILES’ RARE BOOK AUCTION – 114η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (2/2)

114η ΔHMOΠPAΣIA ΣΠANIΩN BIBΛIΩN EΛΛHNΩN BIBΛIOΦIΛΩN (2/2)

 

28. ΝΑΥΤΙΛΙΑ [520-565]

520   [ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ]. TURRES & GALLIPOLIS. ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΜΕ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΓΑΛΕΡΕΣ. Χαλκογραφία 1800 περ. (38Χ28 εκ.)                                                                                                                              40-80

521   [ΑΛΙΕΙΑ] ΔΥΟ ΨΑΡΑΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ. Ξυλογραφία. The Newfoundland Fishery Dispute. (24X8 εκ.) 1850 περ. 15-25

522   [FAIRY BOATS – ΠΛΟΙΑ] ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ. Ξυλογραφία 1850 περ. (34Χ23 εκ.)     15-25

523   ΣΤΟΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ. ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑ. Our iron-clad fleet: Launch of Lord Clyde, Steam-Ram. (24X13 εκ.)  20-30

524   ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΚΩ. GULF OF KOS. Surveyed by S. Brock. Χαρακτικό J. Walker 1882 (25X28 εκ.)              45-65

525   [ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ] FRANCESCO NONI, Ναυπήγηση Πλοίου [στην] «Σαλαμίνα» (“Salamina”)  με αρχική ημερομηνία σχεδίου 12/11/1880. 150 (περ.) ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ. Σχεδιασμένα με μολύβι, σινική και υδατοχρώματα. Πλαισιώνονται από κείμενο με λεπτομερειακές τεχνικές μετρήσεις, μεγέθη & οδηγίες για την ναυπήγηση. Επίσης παρεμβάλεται το: “Χάραξις Ελάσματος προς κατασκευήν βάσεως Πυροβόλου”, του Α. Παπασωτηρίου, 12/1/1914. Το λεύκωμα αποτελείται από 95 φύλλα (σσ. 190+ορισμ. λυτά φύλλα), δεμένα σε τόμο με χοντρό χαρτόνι. Διαστάσεις: 33Χ52 εκ. (Ενδεικτικά Θέματα: Linea di gallegiamento delle navi secondo Russell, Costruzione navale in Ferro, Problema per tenere in equilibrio, Profondita della bocca esterna della barca, Mettiamo superficie, Deposito di acqua, Macchina a basa pressione, Consumo di carbone, Questo si fa in questo modo, Della elice in quale modo e fatta la sua costruzione, Misurare il volume di un tubo, Misurare il volume di una piramide, Deposito di vapore, Bubulina, κ.ά.).                                                                                                    1000-2000

526   ΦΑΡΟΣ. Δεκαπενθήμερον Λογοτεχνικόν Περιοδικόν. Διευθ. Τ. Λύρας. Έτος Α΄, αριθ. 1, 1 Φεβρ. 1926. Με μια ολοσέλιδη ξυλογραφία Φάρου στο εξώφυλλο.                                                                                                                          30-40

527   [ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ] DANJON DANIEL., TRAITE DE DROIT MARITIME, TOME , , εκδ. Sirey 1926, 1927, σσ. 836+800. (2)          30-60

528   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ., ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ., εκδ. Σχολή Ν. Δοκίμων 1926, σσ. 32+32+28, πολυγραφημένο, με φθορές.                                                                                                                                     25-50

529   ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ Χ., ΝΑΥΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΤΟΜΟΣ Α´ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ, εγχειρίδιον για σπουδαστές ναυτικούς, εκδ. 1928, σσ. 346.                                                                                                                                     35-70

530   ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ., ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, εκδ. Πειραιάς 1929, σσ. 318+πίνακες, δεμ.              25-45

531   ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΜΟΣ., ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, εκδ. Ναυτική Ελλάς 1934, σσ. 61. 15-30

532   ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. Επίσημον όργανον των ιχθυεμποροπαραγωγικών και αλιευτικών οργανώσεων της Ελλάδος. Ετος Α΄, αρ. 10, 1935. Χρωμολιθόγραφο εξώφυλλο με δίχτυα και ένα ψάρι.                                                             15-30

533   [ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ]., ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΟΥ, εκδ. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 1936, σσ. 165, βιβλιοδ.      20-40

534   ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ. Δυο χάρτες με τα βάθη εις μέτρα. Εξ υποτυπώσεως της Υδρογραφικής Υπηρεσίας εκδ. 1922. Οι χάρτες του 1937 και 1942 (23Χ18 εκ.) (2)                                                               50-80

535   ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΔ., ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ν. ΔΟΚΙΜΩΝ, εκδ. Σχολή Ν. Δοκίμων 1940, σσ. 110.                              30-60

536   ΦΩΚΑΣ ΔΗΜ., ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ 1940-1944, τόμος Α´: Από της προπολεμικής περιόδου μέχρι της καταλήψεως της Ελλάδος 27 Απριλίου 1941. Σσ. 635+χάρτες.             35-50

537   HEYERDAHL THOR., KONTIKI. ACROSS THE PACIFIC BY RAFT. Περιπλάνηση στον Ειρηνικό με πλοίο, εντυπώσεις από το ταξίδι, εκδ. McNally 1950, σσ. 304, εικονογραφημένο, δεμένο.                                                               30-60

538   DEDES P J., TABLES OF NAVIGABLE DISTANCES, αποστάσεις μεταξύ 130 λιμανιών της Μεσογείου: Αδριατικής, Μαύρης Θάλασσας, Μαρμορά κτλ., με επεξήγηση στα Ελληνικά, Ιταλικά και Γαλλικά, εκδ. 1950 περ., σσ. 26, με αναδιπλούμενο χάρτη Μεσογείου.          25-40

539   ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ., Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝ ΤΩ ΠΛΑΙΣΙΩ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ, 1957. Σσ. 15.               15-25

540   ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩ Α., ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΟΥ & ΤΑΜ. ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Β. ΝΑΥΤΙΚΟΥ, εκδ. (ανάτυπον εκ της Ν. Επιθεωρήσεως τεύχη 261-263) 1957, σσ. 85.                                                                          20-30

541   [LLOYD]., LLOYD’S CALENDAR 1959, εκδ. London 1959, σσ. 736. Δεμένο.                  35-70

542   ΤΖΙΩΤΗΣ Β Μ., ΒΟΗΘΗΜΑ ΔΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΗΜΑΤΑ» ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β´ ΚΑΙ Γ´ ΤΑΞΕΩΣ, εκδ. Τρίτων 1960, σσ. 42, χαρτόδετο σε καλή κατάσταση.                                                                                    15-25

543   ΨΑΡΟΥΔΑΣ ΕΥΑΓΓ. Δ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, εγχειρίδιον για μαθητευόμενους ναυτικούς, εκδ. ΣΣΝΕ 1960 π, σσ. 216, με λιθογραφίες.                                                                                                                                                  10-15

544   ΜΕΖΕΒΙΡΗΣ Γ., ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 1939-1945, έκδ. 1961. Σσ. 202.                20-30

545   [ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ]., ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΥΔΟΜΑΣ, φυλλάδιο με αφιέρωμα στο ελληνικό ναυτικό με αφορμή την Ναυτική Εβδομάδα το 1962, εκδ. 1962, σσ.5, καλή κατάσταση.                                                                                              5-10

546   [ΗΧΩ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ]., ΗΧΩ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ, περιοδικό, έτος 30ον αριθμ. 281, Ιούνιος 1962, εκδ. 1962, σσ. 58. 10-20

547   ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛ. ΠΛΟΙΩΝ, Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ» ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΚΥΚΛΙΚΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ, εκδ. 1962, σσ. 116.                                              20-30

548</